Svenska Simförbundets simmärken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Simförbundets simmärken"

Transkript

1 Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Grön Dopprov: Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger. Bubbelprov: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan i vattnet, alternativt blåsa en pingisboll i vattenytan. Upprepas fem gånger. Baddaren Blå Dopprov Märkestagaren skall doppa huvudet under vattnet fem gånger. Bubbelprov Märkestagaren skall andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Detta skall upprepas fem gånger. Glidprov Märkestagaren skall glida i vattnet 5 sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet skall vara under vattenytan. Frånskjut får göras och provet kan utföras där märkestagaren bottnar. Handstöd med platta eller simdyna får användas. Momentet upprepas fem gånger. Baddaren Gul Samtliga prov utförs där märkestagaren inte bottnar Hopp-prov Märkestagaren skall hoppa i vattnet fem gånger. Bubbelprov Märkestagaren skall andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Detta skall upprepas fem gånger. Glidprov Märkestagaren skall glida i vattnet 5 sekunder med framsträckta och raka armar, ansiktet skall vara under vattenytan. Frånskjut får göras från kanten. Handstöd med platta eller simdyna får användas. Momentet upprepas fem gånger.

2 Sköldpaddan Flytprov Märkestagaren skall flyta i ryggläge 5 sekunder utan hjälpmedel och göra en rotation till magläge, utan att röra botten. Pingvinen Silver Simprov Märkestagaren ska simma 10 meter på grunt vatten. Flytprov Märkestagaren ska flyta 10 sekunder på grunt vatten. Hopp-prov Märkestagaren skall hoppa i vattnet från kanten. Provet utförs på grunt vatten. Dopp-prov Märkestagaren ska med båda händerna hämta föremål från botten. Provet utförs på grunt vatten. Pingvinen Guld 10 m valfritt simsätt i magläge på djupt vatten. 10 m i ryggläge på djupt vatten. Flyta 10 sek på djupt vatten. Hoppa Från kant eller brygga på djupt vatten. Silverfisken

3 25 meter bröstsim eller annat simsätt på grunt vatten. Hopp Hopp från kanten eller bryggan på grunt vatten. Guldfisken 25 meter bröstsim eller annat simsätt på djupt vatten. Dyk Dyk från kanten eller bryggan på djupt vatten. Järnmärke 50 meter i magläge på djupt vatten. 25 meter i ryggläge på djupt vatten. Flyta 1 minut eller 10 meter. Dyka Från kant eller brygga på djupt vatten. Bronsmärke 100 m i magläge på djupt vatten. 50 m i ryggläge på djupt vatten. Flyta 1 min 30 sek eller 20 meter. Längddykning

4 5 meter. Livräddning Kunskap om punkterna 1-3 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kanten till nödställd i vattnet. 100 m i magläge på djupt vatten. Silvermärke 300 m i magläge på djupt vatten. 150 m i ryggläge på djupt vatten. Klädsim 150 m med kläder på djupt vatten. Klädsel: Långärmad överdel och långbyxor. Flyta 2 minuter eller 50 meter. Längddykning 8 meter. Djupdykning 2 gånger från ytan till 1,5 meter. Livräddning Kunskap om punkterna 1-6 i Bad- och Båtvett. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen. Kast av livboj med lina från kanten till nödställd i vattnet. Utkast av livboj följt av simning med livboj 10 meter. Kunna redogöra för mun till mun andning. För funktionshindrad kan längddykningen förkortas.

5 Kandidaten 600 meter i magläge på djupt vatten. Ryggsim 300 meter ryggsim på djupt vatten. Klädsim 300 meter med kläder på djupt vatten. Klädsel: överdel med lång ärm och långa byxor. Flytning 3 minuter eller 75 meter Vattentramp 3 minuter eller 75 meter. Längddykning 10 meter. Djupdykning Till 2 meter 1 gång från kanten och en gång från ytan. Dyk Från minst 1 meters höjd en gång. Livräddning 16 meters simning med livboj följt av ilandföring med hjälp av livboj 16 meter. Maximal tid för momentet 2 minuter 45 sekunder. Kunskap om punkterna 1-11 i bad-båtvett. Utkast av livboj följt av simning med livboj 25 meter. Kunna redogöra för mun till mun andning. Kunna hjälpa en nödställd person med förlängd arm.

6 Hajen Brons Märkestagaren ska simma 100 meter på djupt vatten. Hajen Silver Märkestagaren ska simma 100 meter varav 25 meter på rygg. Momentet utförs på djupt vatten. 12,5 meter i bröstläge. Gör en rotation från bröstläge till ryggläge utan att nudda botten. sedan 12,5 meter i ryggläge Hajen Guld Märkestagaren ska simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Momentet utförs på djupt vatten. Klädsim Märkestagaren ska simma "klädsim" i 25 meter. Märkestagaren skall simma 12,5 meter i magläge, göra en rotation från magläge till ryggläge utan att röra botten och simma 12,5 meter i ryggläge Hopp-prov Märkestagaren ska hoppa från 1 meter och ner i vattnet. Livräddning Märkestagaren ska bogsera kamrat i 10 meter. Märkestagaren ska kunna utföra mun-till-mun andning. Bad- och båtvett Märkestagaren ska ha kunskap om punkterna 1-3 i bad- och båtvett.

7 Vattenprovet Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i magläge i en följd, varav 50 m i ryggläge. Vattenprovet öppet vatten Simkunnig är den som faller i vattnet, får huvudet under ytan och efter att ha tagit sig upp till ytan, på djupt vatten simmar 200 m i magläge i en följd, varav 50 m i ryggläge. Hela provet utförs på djupt och öppet vatten

8

9 Information angående provtagning m.m. SSF Arrangörs- och promotionsrätt Rätt att anordna prov för simmärken har enskilda personer, lärare/ledare i skolor, föreningar och organisationer under förutsättning att fullgod kontroll och säkerhet kan garanteras. Kontrollanter Kontrollant skall vara fyllda 17 år och väl känna till simmärkesbestämmelserna och provens utförande. Vid provtagning för livräddningsmärken bör kontrollanten ha kunskap i livräddning. Vid provtagning för simhopparmärken, konstsimsmärken och vattenpolomärken skall kontrollanten ha dokumenterad kunskap i respektive disciplin. Kontrollanten skall bedöma om provtagaren har tillräcklig simkunnighet och god hälsa för att kunna genomföra simprovet. Promotion Promotion är en festlig och högtidlig avslutning på simskolan då provtagarna för kandidaten och magistervärdigheten får pillöv och eklövskransar. Eleverna får visa sina kunskaper och simläraren arrangerar lekar, livräddningsuppvisningar, tävlingar m.m. (Kransar finns att köpa hos försäljningspoolen). Anvisningar och förklaringar En simmad sträcka eller moment får tillgodoräknas endast för ett simmärke. Ex. om man vid prov för silvermärket simmar 600 m istället för föreskrivna 300 m gäller detta inte som inteckning för annat märke. Vid märkestagning bör vattentemperaturen inte understiga 17 grader. Om det är längre sträckor som skall simmas i kallt vatten skall märkeskontrollanten vara observant på tecken till nedkylning. Om detta sker skall simningen avbrytas. Barn och ungdom är mindre tåliga för kyla än vuxna. Angiven sträcka skall simmas på valfritt sätt där inget annat anges. Provtagaren får inte ta stöd någonstans eller på annat sätt få hjälp under simningen. För funktionshindrade kan variationer i simsättet förekomma. Ryggsim Angiven sträcka skall simmas i ryggläge. Flytning Vid provets genomförande skall kroppen befinna sig i ryggläge från alternativt lodrätt till liggande. Flytningen kan utföras stillastående med tidtagning eller med förflyttning. I båda fallen skall benen hållas stilla och armarna vara under vattnet och på sätt som innebär bästa möjliga flytläge för individen. Frånskjut vid förflyttning får inte ske vid start och vändning. Vattentramp Provet är en övning att i första hand stillastående kunna hålla sig i vattenytan och att vid behov kunna använda armarna för annat arbete. Provet skall utföras med förflyttning eller på stället på den tid som anges för simmärket. Kroppen hålls lodrätt i vattnet. Bentaget utförs liksidigt eller växelsidigt. Armarna skall hållas i höfter fäst. I undantagsfall kan armarna användas men då så nära kroppen som möjligt. Längddykning Provet får börja med startdyk från kanten/bryggan eller från stillastående i vattnet. Den simmade sträckan mäts vinkelrätt mot startplatsen. Under längddykning utomhus och i vatten med dålig sikt bör märkestagaren använda säkerhetslina med flöte. Simglasögon eller cyklop får inte användas vid provtagning. Djupdykning Vid provtagning används ett väl synligt sänke som placeras 3 meter vinkelrätt från starten och på det djup som anges för märket. Upprepade neddyk skall utföras i en följd, om en dykning misslyckas görs provet om i sin helhet.

10 Vid dykning i vatten med dålig sikt bör säkerhetslina användas. Simglasögon eller cyklop får inte användas vid provtagning. Hopp/dyk Vid hopp/dyk skall följande gälla enligt SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser: Höjd 1,0 meter Vattendjup 3,5 meter Höjd 3,0 meter Vattendjup 3,8 meter Höjd 5,0 meter Vattendjup 3,8 meter Höjd 7,5 meter Vattendjup 4,5 meter Höjd 10 meter Vattendjup 5,0 meter Proven genomförs utan bedömning där inget annat anges. Vid hopp och dyk i öppet hav eller insjö skall noga besktas att vattennivån kan variera kraftigt vid olika tidpunkter och väderlek. Märkeskontrollanten måste därför vid varje hopp-/dyktillfälle noga kontrollera vattendjupet. Klädsim Märkestagaren skall vara klädd i långärmad överdel och långa byxor. Sträckan får simmas med valfritt simsätt. På grund av risken för nedkylning i kallt vatten förekommer inte avklädning i momentet. Livräddning Märkestagaren skall ha kunskap om regler för bad- och båtvett samt i förekommande fall även isvett. Märkestagaren skall få kunskap i användandet av räddningsmaterial ex livboj, flytväst och kunna undsätta nödställd person med hjälp av förlängda armen, kunna utföra mun till mun andning och stabilt sidoläge (tidigare framstupa sidoläge) samt redogöra för larmrutiner vid olycka. Märkeskontrollanten skall informera om att det i första hand är räddningsväst som skall användas, vilken är den för barn säkraste västen. Vattenlivräddning Vid provtagning för Silver- och Guldisbjörnen skall märkeskontrollanten vara utbildad simlärare eller ha livräddningsutbildning. Här hittar du livräddningsinformation. Provperiod Samtliga prov för ett märke skall avläggas inom 12 månader från första provet. Funktionshindrade Samråd har skett med Svenska Handikappsidrottsförbundet vid utarbetande av dessa simmärkesbestämmelser och gäller därför även för funktionshindrade simmare med de begränsningar som anges i varje särskilt fall. Hyperventilering Hyperventilering, långa och djupa in-och utandningar som påverkar hjärnan, är riskfyllt och ej tillåtet i samband med djup- och längddykning. Var uppmärksam vid upprepade försök då en omedveten hyperventilering kan förekomma

En Bad- och vattensäker kommun.

En Bad- och vattensäker kommun. En Bad- och vattensäker kommun. Emmaboda kommuns handlingsprogram för en bad o vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Reviderad 2011-02-09. 1 Innehåll Styrdokument för arbete med

Läs mer

Säkerhet vid bad med barngrupp

Säkerhet vid bad med barngrupp Säkerhet vid bad med barngrupp Ta med till badet! Bada ofta och säkert Att bada är bra för barns utveckling. Det ger inte bara nyttig träning av kondition, motorik och sociala färdigheter, det är också

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss.

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. Innehåll Ansvaret Kårstyrelsen......... 4 Ledaren............ 4 Utfärder Stugor............. 5 Hajker

Läs mer

Innehåll. Dykningens historia sida 3-9. Ordnings och Säkerhetsregler sida 10-15. Fridykarutrustningen sida 15-22

Innehåll. Dykningens historia sida 3-9. Ordnings och Säkerhetsregler sida 10-15. Fridykarutrustningen sida 15-22 FRIDYKARBOKEN FRIIDYKARBOKEN -- 1 -- FRIIDYKARBOKEN Innehåll Dykningens historia sida 3-9 Ordnings och Säkerhetsregler sida 10-15 Fridykarutrustningen sida 15-22 Hur kroppen fungerar undervatten sida 23-32

Läs mer

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet,

Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket, bestående av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, SALTSJÖN - MÄLARENS 2005-04-22 BÅTFÖRBUND SJÖSÄKERHET Svenskt fritidsbåtsliv har under de senaste åren drabbats av i genomsnitt 50 dödsfall varje år. Detta är en minskning av antalet dödsfall jämfört med

Läs mer

Fälthygien. 392 Stridsvärde

Fälthygien. 392 Stridsvärde 392 Stridsvärde Fälthygien Risken för infektioner är alltid stor när många människor är samlade. Under fältförhållanden ökar riskerna. Det är därför mycket viktigt att man är ännu mera noggrann med hygienen

Läs mer

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT

TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT Svenska Kanotförbundet / Tävlingstekniska regler drakbåt 2015-03-21 Sidan 1 TÄVLINGSTEKNISKA REGLER DRAKBÅT 1 kapitlet Tekniska regler 1 Definition 2 Drakbåtens utformning 3 Paddelns utformning 4 Framdrivning

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen

KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen KURSBOK HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING Vuxen Lär dig livsviktig kunskap i din surfplatta, mobil eller dator Innehåll Förord... 3 Grunder i hjärt och lungräddning vuxna... 4 Larma 112... 5 Medvetandekontroll...

Läs mer

Att bli med guldhjälm

Att bli med guldhjälm Att bli med guldhjälm Detta material skall barnledaren dela ut till vårdnadshavaren vid Guldhjälmskursen Välkommen in i vår sport! Vi hoppas att du kommer att trivas tillsammans med oss. Kursen är till

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Riktlinjer för säkerhet vid aktiviteter

Riktlinjer för säkerhet vid aktiviteter Riktlinjer för säkerhet vid aktiviteter med skola, förskola och fritidshem inom Skövde kommun gäller från ht 12 2 (7) Riktlinjer för säkerhet vid aktiviteter med skola, förskola och fritidshem Dessa riktlinjer

Läs mer

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010

REGELhandBOK. Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2010. Foto: Bildbyrån, Kenneth Strignérus och Stefan Svensson. Illustrationer: Anna Eriksson. REGELhandBOK Regler och tolkningar Giltiga fr.o.m. 1 juli 2010 10

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår Kunskap SJÖPROGRAM B A D C A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER Minior Miniorscoutgrenens program bör präglas av mycket lek, men ändå med tydlig sjöinriktning.

Läs mer

Svenska riktlinjer för första hjälpen

Svenska riktlinjer för första hjälpen Svenska riktlinjer för första hjälpen Version: 1.0 Fastställda: 2013-02-22 Redaktörer: Lars Adamsson, Andreas Claesson, Johan Skogmalm et al. I Svenska Första hjälpen-rådet ingår: Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Energibesparande tips:

Energibesparande tips: Energibesparande tips: Arbeta med avspända muskler. Spända muskler kräver mer syre och tröttheten ökar. Undvik att stå längre stunder. Undvik statiskt arbete, köer och trängsel. Arbeta med armarna nära

Läs mer

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på?

En stammande elev i klassen - inget att haka upp sig på? Kontakt Vill Du veta mer om stamning eller ha kontakt med ytterligare människor som stammar? Ta kontakt med Sveriges stamningsförbund Hemsida: http://www.stamning.se/ Telefon: 08-720 61 12 08-720 66 09

Läs mer

REBECCA BERÄTTAR OM SITT NYA JOBB Arrangera tävlingar livsviktigt för Väsby. Vad betyder SKOLSIM? Allt om Svenska Simspelen och JSM/SM

REBECCA BERÄTTAR OM SITT NYA JOBB Arrangera tävlingar livsviktigt för Väsby. Vad betyder SKOLSIM? Allt om Svenska Simspelen och JSM/SM TIDNINGEN SOM GÅR PÅ VATTEN EN TIDNING FRÅN VÄSBY SIMSÄLLSKAP NUMMER 3 2014 REBECCA BERÄTTAR OM SITT NYA JOBB Arrangera tävlingar livsviktigt för Väsby Vad betyder SKOLSIM? Allt om Svenska Simspelen och

Läs mer

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson,

Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt, kanot och kajak. Josefine Eriksson, Nicolina Eriksson, Segelbåt En segelbåt är en båt med segel. Bland seglebåtarna kan man hitta många olika varianter och storlekar. De vanligaste är jolle,

Läs mer