Underbilaga 2, Anvisningar för tester

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underbilaga 2, Anvisningar för tester"

Transkript

1 Underbilaga 2, Anvisningar för tester Detta kapitel behandlar 2:1 Fälttest 2000 m :2 Multitest Styrka :3 Simtest/Livräddning :4 Löptest 3000 m :5 Beeptest (Multistage Fitness Test) :6 10 min Ergometercykeltest

2 2:1 Fälttest 2000 m Utrustning De som ska testas (deltagarna): Stridsutrusning, enligt SoldR Mtrl 2003 Fältuniform 90 eller annan i FM godkänd fält- eller sjöstridsuniform. FM overall grön eller blå kan användas. Marschkängor 90, alternativt kängor enligt förbandschefs (motsv.) bestämmande. AK 5, alternativt attrapp (vikt 4,5 kg). Hjälm 90 med hjälmduk. Kroppsskydd 90, 94 eller 04 utan förstärkningsplattor. Stridsväst, eller annan av FM godkänd bäranordning för stridsutrustning, med: 4 st magasin (tomma) Fylld, dricksflaska 90 1L eller vätskebehållare 02 TBH Ak 5 /s Testledare: Materiel/utrustning som möjliggör standardisering och genomförande enligt nedan. Standardisering Bansträckningen ska vara flack och kontrollmätt till 2000 meter. Underlaget bör vara hårdpackat grus (motsv.). Väderleksförhållanden ska vara tjänliga. 4

3 Deltagarna ska ha rätt utrustning. Vapnet ska bäras som vapen i slinga eller i grundställning. Genomförande Kontrollera utrustningen. Låt deltagarna värma upp minst 15 min. Justera utrustningen och starta inom 5 min. Ta tid (mellantider om möjligt). Låt deltagarna varva ner. Utvärdera. 5

4 Övrigt Fälttest bör inte genomföras innan regelbunden uppbyggnadsträning genomförts. Stegvis belastningsstegring under en träningsperiod om minst 8 veckor är att rekommendera. 6

5 2:2 Multitest Styrka Genomförs som kombinationstest innehållande Push-ups, Sit-ups, Vertikalt upphopp, Rygghäng och Armhäng Utrustning De som ska testas (deltagarna): Lätt idrottsklädsel. Testledare: Materiel/utrustning som möjliggör standardisering och genomförande enligt nedan. Standardisering Utförande enligt anvisningar nedan. Genomförande Hela testet ska genomföras inom maximalt 45 min, med deltesterna i ordning Push-ups, Sit-ups, Vertikalt upphopp, Rygghäng och Armhäng. Vid genomförande av varje deltest ska miniminivå uppnås som en grund. Antalet upprepningar, höjd eller tid utöver miniminivån multipliceras med en koefficient och resulterar i poäng för respektive deltest. Maximalt 100 poäng/deltest kan uppnås. För beräkning se Poäng = över min.nivå i tabellen sid 2. Push-ups och Sits-ups genomförs med så många upprepningar som möjligt i en följd, minst till miniminivån och högst till den maximala nivå som finns angiven för respektive deltest. Arbetstakten, som t ex kan anges med metronom, ska vara 50 taktslag/min. Böj/lyft respektive sträck/sänk på varje taktslag (25 upprepningar/min). Rygghäng och Armhäng genomförs hängande så länge som möjligt, minst t om miniminivån och längst till den maximalt angivna hängtiden. Vertikalt upphopp genomförs med 3 st godkända hopp, varav det bästa noteras som resultat och används för poängberäkning. Kravet för godkänt Multitest är att miniminivån i samtliga deltest uppnås samt att sammanlagt minst uppnå den poängsumma som är angivet i tabell under respektive tilläggskravs Test/Kravtabell. Observera att hela multitestet ska göras om vid omtest. 7

6 Poängtabell Övning Enhet Min Max Poäng = över min. nivå Push ups antal poäng/upprepning Sit ups antal poäng/upprepning Vertikalt upphopp cm poäng/cm Rygghäng sekunder poäng/sek. Armhäng sekunder poäng/sek. Push-ups (Armar/axlar) Utgångsläge: Framstupa stående med främre delen av fotbladen (höftbrett) i underlaget, valfritt avstånd mellan händerna, sträckta/raka armar, rak kropp och blicken något framåt. Utförande: Böj armarna så att överarmar är parallella med underlaget. Sträck därefter armarna så att utgångsläget intas igen, osv. Kroppen ska hållas rak och blicken något framåt under hela rörelsen. Arbetstakten, som t ex kan anges med metronom, ska vara 50 taktslag/min (25 upprepningar/ min). Antalet upprepningar räknas. Sit ups (Buk) Utgångsläge: Sittande med armarna kopplade och vilande mot knäna. Knäna ska vara böjda 90o, del av fötterna i kontakt med golvet samt blicken framåt. Bukmuskler i vila. Utförande: Sänk bålen tills ländryggen når underlaget (max kontraktion i bukmuskler). Res därefter bålen och återgå till utgångsläget. Armarna ska hållas kopplade under hela rörelsen och vara i kontakt med bröstkorg i nedre läget. Del av fötterna och skinkorna ska vara i kontakt med underlaget under hela rörelsen, vinkeln i knäna minst 90o och blicken riktad framåt. Hela rörelsen genomförs 8

7 rytmiskt utan ryck. Arbetstakten, som t ex kan anges med metronom, ska vara 50 taktslag/min (25 upprepningar/min). Antalet upprepningar räknas. Vertikalt upphopp (Ben) Utgångsläge: Stående jämfota på golvet med raka ben och axelbrett mellan fötterna. Fixera ett måttband vid midjan så att det hänger ned från ryggen mot golvet. Tejpa fast en linjal (motsv.) på golvet. Inta utgångsläget så att måttbandet kan sträckas vertikalt in under linjalen. Läs av centimetermarkeringen på måttbandet vid linljalkanten. Utförande: Böj benen och höften samt utnyttja armarnas pendeleffekt och gör ett maximalt upphopp. Hoppa rakt upp och landa på samma ställe. Hela kroppen ska vara vertikal i det övre läget. Maximal avvikelse cm från upphoppsplatsen är godkänt. Läs av centimetermarkeringen på måttbandet. Räkna ut hopphöjden i centimeter. Av 3 st godkända hopp räknas det högsta hoppet. 9

8 Rygghäng Utgångsläge: Liggande på mage med höftbenskammen i höjd med bänkkant (motsv.). Underbenen låses mot bänken (motsv.) omedelbart nedanför knäleden. Kroppen ska vara vågrät och händerna knutna över öronen med armbågarna ut från kroppen. En distans, hängande runt halsen, som vid vågrät överkropp befinner sig ca 3 centimeter ovanför underlaget (golvet) ska finnas. Utförande: Efter intaget utgångsläge, häng så länge som möjligt. Tidtagning startar när utgångsläget är intaget och stoppas när distansen tar i golvet (personen inte längre orkar hänga). Antalet sekunder som personen kan hänga räknas. Armhäng (Armar/axlar) Utgångsläge: Hängande med böjda armar i axelbred underhandsfattning. Hakan ska vara över räcket med blicken riktad framåt och huvudet i naturlig ställning. Kroppen ska hänga vertikalt och stilla utan att hakan vidrör räcket (motsv.). Hjälp att inta utgångsläget är tillåtet. Utförande: Efter intaget utgångsläge, häng så länge som möjligt. 10

9 Tidtagning startar när utgångsläget är intaget och stoppas när personen inte längre orkar hänga kvar med hakan ovanför räcket (motsv.). Antalet sekunder som personen kan hänga räknas. 11

10 2:3 Simtest/Livräddning Simtest 400 m Utrustning De som ska testas (deltagarna): Badbyxa/baddräkt, simglasögon får användas. Testledaren: Materiel/utrustning som möjliggör standardisering och genomförande enligt nedan. Standardisering 25 eller 50 meters bassäng. Vattendjupet vid startpunkten ska vara minst 1,75 meter. Vattentemperaturen ska vara minst 20 C. Genomförande Starta genom att dyka, alternativt hoppa (huvudet skall komma under vattenytan), i bassängen. Simtestet genomförs som distanssimning 400 meter utan vila. Bassängbotten, bassängkant på långsidor och banlinor får inte vidröras. Bassängkant på kortsidor får endast vidröras med händer och fötter i själva vändningsrörelsen. Att hänga vid kanten räknas som otillåten hjälp. Simsättet är valfritt och får bytas under testet. Livräddning Utrustning De som testas (deltagarna): Badbyxa/baddräkt. OBS! Simglasögon får inte användas. Testledaren: Materiel/utrustning som möjliggör standardisering och genomförande enligt nedan. Standardisering 25 eller 50 meters bassäng. Djupet ska vara kontrollmätt till minst 3 meter på platsen för dykning efter person/docka. 12

11 Vattentemperaturen ska vara minst 20 C. Före test i livräddning ska det ha genomförts utbildning i hur livräddning med livboj går till. Momenten under punkt genomförande och helheten ska förevisas och tränas. Dessutom bör utbildning ske enligt sträcksatserna under punkten Övrigt. Genomförande Moment 1-3 nedan genomförs i en följd. Moment 1 Starta genom att gå i eller hoppa i från bassängkant medförande livboj (ej kast) och simma 25 meter (medförande livbojen). Moment 2 Dyk efter den nödställde eller en livräddningsdocka, som ska finnas på ett djup av minst 3 meter, och för upp den till ytan på valfritt sätt. Moment 3 För in den nödställde i livbojen och bogsera 25 meter. Exempel på livräddning med livboj standardutförande. OBS! Utan dykning efter nödställd eller livräddningdocka, enligt moment 2 ovan. I lugnt vatten utan strömmar och vågor, simmar du med livbojen framför dig. Om du riskerar att förlora livbojen, kan det vara bättre att simma med livbojen runt dig. När du kommer fram till den nödställde sträcker du fram bojen samtidigt som du talar till personen. För din hand igenom livbojen och ta tag i den nödställdes handled. Dra den nödställdes arm genom livbojen och vik samtidigt livbojen över den nödställdes huvud. Dra upp den nödställdes armar över livbojen. Börja bogsera. Håll runt den nödställdes överarmar eller i armhålorna. 13

12 Övrigt Före test i livräddning bör utbildning enligt nedan genomföras: Ta upp person på bassängkant, brygga eller båt. Konstatera andning eller andningsstopp och förbered för inblåsningsmetoden. Placera person i framstupa sidoläge, enligt HLR (hjärt och lungräddning). 14

13 2:4 Löptest 3000 m Utrustning De som ska testas (deltagarna): Idrottsutrustning för löpning. Testledare: Materiel/utrustning som möjliggör standardisering och genomförande enligt nedan. Standardisering Bansträckningen ska vara kontrollmätt till 3000 meter. Banan ska vara flack samt med start och mål på samma höjdnivå. Underlaget bör vara hårdpackat. Väderleksförhållanden ska vara tjänliga. Deltagarna ska ha rätt utrustning. Genomförande Låt deltagarna värma upp minst 15 minuter och starta inom 5 minuter efter avslutad uppvärmning. Ta tid (mellantider om möjligt). Låt deltagarna varva ner. Utvärdera. 15

14 2:5 Beeptest (Multistage Fitness Test) Progressivt (ökande) löptest för att beräkna kondition. Utrustning De som ska testas (deltagarna): Idrottsutrustning för löpning. Testledare: Cd-spelare (kasettbandspelare). Cd-skiva eller kassettband med Beeptestet (Multistage Fitness Test) inspelat. Markeringmtrl. för yttergränser (tejp, koner eller liknande). Måttband, minst 20 meter. Övrig materiel/utrustning som möjliggör standardisering och genomförande enligt nedan. Standardisering Löpsträckan mellan yttergränserna (tejpad linje, konerna el dyl.) ska vara uppmätt till 20 meter. Kontrollera att Cd-skivan (kassettbandet) spelas upp i rätt hastighet. Uppspelning inleds med ett testintervall på en minut. Maximalt 0,5 sek felmarginal tillåts. Deltagarna ska ha rätt utrustning. Genomförande Ställ upp deltagarna på ena yttergränsen. Starta Cd-spelaren (bandspelaren) och därmed testet. Kontrollera att deltagarna alltid sätter en fot på eller bakom respektive yttergräns vid slutet av varje löpsträcka (vid beep (signal)). Den som testas ska anpassa hastigheten så att vändning sker vid beepet. Om deltagare inte håller hastigheten ska detta påtalas (varning ges) varefter de får ytterligare två löpsträckor på sig att försöka återta rätt hastighet. Lyckas de inte återta hastigheten avbryts testet för deras del. Avbryt testet när aktuell nivå uppnåtts. 16

15 Stäng av Cd-spelaren (bandspelaren) och låt deltagarna varva ner. Utvärdera testet. Övrigt Som Beeptestet (Multistage Fitness Testet) används i FM FysS är det för att bedöma att en tillräcklig syreupptagningsförmåga finns hos de som testas. Beeptestet (Multistage Fitness Testet) kan i andra sammanhang användas för att beräkna maximal syreupptagningsförmåga. Detta sker genom att deltagarna fortsätter testet till de inte orkar längre. Detta innebär stora fysiska påfrestningar på deltagarna. Beräkning av maximal syreupptagningsförmåga kan då ske enligt särskild tabell. Observera att det är deltagarnas konditionsstatus som avgör om testet redan vid låga nivåer kan bli fråga om ett maximalt test. 17

16 2:6 10 min Ergometercykeltest Testet genomförs på ergometercykel under 10 minuter med en trampfrekvens på 70, 80 eller 90 varv/min (70, 80 eller 90 rpm) och med aktuell belastning enligt tabell nedan. Godkänd förmåga är att under 10 minuter med rätt belastning bibehålla vald trampfrekvens. Utrustning De som ska testas (deltagarna): Lätt idrottsklädsel. Testledare: Ergometercykel Monark (motsv. vikt, pendel eller elektronisk bromsad ergometercykel.) Möjlighet att styra trampfrekvensen (metronom). Övrig materiel/utrustning som möjliggör standardisering och genomförande enligt nedan. Standardisering Testcykeln ska vara servad och kalibrerad samt rätt inställd för den som ska testas. Deltagare ska ha rätt utrustning. Deltagarna ska väga sig för dagsaktuell vikt. Rätt belastning (enligt tabell nedan) ska bibehållas under testet. OBS! Viktskålens vikt vid användande av viktergometer. Vald trampfrekvens (70, 80 eller 90 rpm) ska bibehållas under testet. Genomförande Låt deltagarna värma upp minst 15 minuter och starta testet inom 5 minuter efter avslutad uppvärmning. Låt deltagarna välja trampfrekvens. Ta fram aktuell belastning, enligt tabell nedan, för respektive deltagare. Starta testet med att deltagaren får cykla "upp" i vald trampfrekvens och lägg därefter på (ställ in) aktuell belastning. Ta tid och kontrollera trampfrekvens under testet. Låt deltagarna varva ner. Utvärdera testet. 18

17 Tabell A Kroppsvikt (kg) Effekt(W) Arbetsbelastning (Kg) vid 70 varv/min vid 80 varv/min vid 90 varv/min ,3 2,1 1, ,4 2,1 1, ,4 2,1 1, ,5 2,1 1, ,5 2,2 1, ,5 2,2 2, ,6 2,2 2, ,6 2,3 2, ,6 2,3 2, ,7 2,3 2, ,7 2,4 2, ,7 2,4 2, ,8 2,4 2, ,8 2,4 2, ,8 2,5 2, ,9 2,5 2, ,9 2,5 2, ,9 2,6 2, ,0 2,6 2, ,0 2,6 2, ,0 2,6 2, ,0 2,7 2, ,1 2,7 2, ,1 2,7 2, ,1 2,7 2, ,2 2,8 2, ,2 2,8 2, ,2 2,8 2, ,3 2,9 2, ,3 2,9 2, ,3 2,9 2, ,4 2,9 2, ,4 3,0 2, ,4 3,0 2, ,4 3,0 2, ,5 3,0 2, ,5 3,1 2, ,5 3,1 2, ,6 3,1 2, ,6 3,1 2, ,6 3,2 2, ,6 3,2 2,8 19

18 Kroppsvikt (kg) Effekt(W) Arbetsbelastning (Kg) vid 70 varv/min vid 80 varv/min vid 90 varv/min ,7 3,2 2, ,7 3,2 2, ,7 3,3 2, ,8 3,3 2, ,8 3,3 2, ,8 3,3 3, ,8 3,4 3, ,9 3,4 3, ,9 3,4 3, ,9 3,4 3, ,0 3,5 3, ,0 3,5 3, ,0 3,5 3, ,0 3,5 3, ,1 3,6 3, ,1 3,6 3, ,1 3,6 3, ,2 3,6 3, ,2 3,7 3, ,2 3,7 3, ,2 3,7 3, ,3 3,7 3, ,3 3,8 3, ,3 3,8 3, ,3 3,8 3, ,4 3,8 3, ,4 3,8 3, ,4 3,9 3, ,4 3,9 3, ,5 3,9 3, ,5 3,9 3, ,5 4,0 3, ,6 4,0 3, ,6 4,0 3,6 20

19 Tabell B Kroppsvikt (kg) Effekt(W) Arbetsbelastning (Kg) vid 70 varv/min vid 80 varv/min vid 90 varv/min ,1 1,8 1, ,1 1,9 1, ,2 1,9 1, ,2 1,9 1, ,2 1,9 1, ,3 2,0 1, ,3 2,0 1, ,3 2,0 1, ,3 2,1 1, ,4 2,1 1, ,4 2,1 1, ,4 2,1 1, ,5 2,2 1, ,5 2,2 1, ,5 2,2 2, ,6 2,2 2, ,6 2,3 2, ,6 2,3 2, ,6 2,3 2, ,7 2,3 2, ,7 2,4 2, ,7 2,4 2, ,8 2,4 2, ,8 2,4 2, ,8 2,5 2, ,8 2,5 2, ,9 2,5 2, ,9 2,5 2, ,9 2,6 2, ,9 2,6 2, ,0 2,6 2, ,0 2,6 2, ,0 2,6 2, ,1 2,7 2, ,1 2,7 2, ,1 2,7 2, ,1 2,7 2, ,2 2,8 2, ,2 2,8 2, ,2 2,8 2, ,2 2,8 2, ,3 2,9 2,5 21

20 Kroppsvikt (kg) Effekt(W) Arbetsbelastning (Kg) vid 70 varv/min vid 80 varv/min vid 90 varv/min ,3 2,9 2, ,3 2,9 2, ,3 2,9 2, ,4 2,9 2, ,4 3,0 2, ,4 3,0 2, ,4 3,0 2, ,5 3,0 2, ,5 3,1 2, ,5 3,1 2, ,5 3,1 2, ,6 3,1 2, ,6 3,1 2, ,6 3,2 2, ,6 3,2 2, ,7 3,2 2, ,7 3,2 2, ,7 3,3 2, ,7 3,3 2, ,8 3,3 2, ,8 3,3 2, ,8 3,3 3, ,8 3,4 3, ,9 3,4 3, ,9 3,4 3, ,9 3,4 3, ,9 3,4 3, ,0 3,5 3, ,0 3,5 3, ,0 3,5 3, ,0 3,5 3, ,0 3,5 3, ,1 3,6 3, ,1 3,6 3,2 22

BÄTTRE BALANS BÄTTRE STYRKA

BÄTTRE BALANS BÄTTRE STYRKA BÄTTRE BALANS BÄTTRE STYRKA Testa din stabilitet och hitta dina svagheter AV GLENN MATTSING OCH JOSE NUNEZ Du kan pumpa bänkpress till dess du ser ut som en krabba i överkroppen det är inte säkert du blir

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Healthperformance.se. Testmanual. Tester för skolungdom. Copyright Health Performance

Healthperformance.se. Testmanual. Tester för skolungdom. Copyright Health Performance Healthperformance.se Testmanual Tester för skolungdom Copyright Health Performance Innehåll 1 Bakgrund... 2 2 Tester... 3 3 Styrketester... 4 3.1 Push up... 4 3.2 Situpsstolen... 4 4 Explosivitet... 5

Läs mer

Pass 1: Styrka och kondition

Pass 1: Styrka och kondition Pass 1: Styrka och kondition Ett komplett träningspass för hela kroppen som utvecklar både styrka och kondition. Förbered kroppen genom valfri uppvärming i cirka 10 minuter innan du börjar. Utfall Stå

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

STYRKETRÄNING / Benböj. Steg 1. Assisterad benböj

STYRKETRÄNING / Benböj. Steg 1. Assisterad benböj ÖVNINGSBANK STYRKA STYRKETRÄNING / Benböj Steg 1. Assisterad benböj håll blicken rakt fram. Stolt och rak hållning i ryggen. Stå axelbrett med fötterna vinklade ca 15 utåt. Ha tyngden på hälarna genom

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 1

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 1 TRÄNA MED JENNY FRANSSON TRÄNINGSPROGRAM VECKA 1 MÅNDAG STYRKETRÄNING Övning 1 Utfallsböj 3 x 10 st höger ben 10 st vänster ben Stå med ena foten fram och den andra bak, böj sedan så att det främre knäet

Läs mer

Förbundsdomare Tester och övningar

Förbundsdomare Tester och övningar 1 Förbundsdomare Tester och övningar 2015-2016 Innehåll Förord... 2 1. Teoretiska tester... 3 2. Styrkeövningar... 4 3. Uthållighetstester... 7 4. Is-tester... 10 5. Förtydligande... 13 Förord Du håller

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Skadeförebyggande övningar

Skadeförebyggande övningar Skadeförebyggande övningar Svenska Innebandyförbundet 2013 Framtaget av leg. naprapat Anna Lundeberg, leg. sjukgymnast Anna Wänerhag Original och tryck: Holmbergs i Malmö AB, 2013 SKADEFÖREBYGGANDE ÖVNINGAR

Läs mer

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna Hej! För att underhålla och bibehålla formen du kämpat dig till under vintern och våren gäller det att hålla igång även under sommaren. Vad som är bra är att det räcker med 3 pass i veckan för att just

Läs mer

Komplex rörlighet. Hamstring. Situps med käpp. Armhävningar. Lateralflektion. Stående rotationer

Komplex rörlighet. Hamstring. Situps med käpp. Armhävningar. Lateralflektion. Stående rotationer Komplex rörlighet Tänk på at hålla en stabil ryggposition under knäböjen och spänn magmusklerna för at skydda ländryggen. Denna övning är bra för att bygga upp rörligheten i ländrygg, bröstrygg, höftböjar,

Läs mer

Hälsoundersökning och test av fysisk arbetsförmåga vid nyanställning

Hälsoundersökning och test av fysisk arbetsförmåga vid nyanställning Hälsoundersökning och test av fysisk arbetsförmåga vid nyanställning Följande tester kommer du att genomföra i samband med rekryteringen: Hälsoundersökning (Medicinska kontroller i arbetslivet enligt AFS

Läs mer

KyIF F99/00 Stabilitet

KyIF F99/00 Stabilitet Baklänges utfall med partner Stå med sidan mot en stol eller annat som du stöttar dig mot. Stå på ett ben med lite böjt knä. Lyft tårna upp från golvet så att du har den mesta av vikten på hälen. Be en

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 2

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 2 TRÄNA MED JENNY FRANSSON TRÄNINGSPROGRAM VECKA 2 Då går vi in i vecka 2 av mitt träningsupplägg. Hoppas ni haft roligt och förhoppningsvis även träningsvärk under vecka 1. Vecka 2 kommer se lika ut som

Läs mer

Förord. Innehåll Förord Teoretiska tester Styrkeövningar Uthållighetstest Is-tester Förtydligande...

Förord. Innehåll Förord Teoretiska tester Styrkeövningar Uthållighetstest Is-tester Förtydligande... FYSISKA TESTER FÖR FÖRBUNDSDOMARE 2018-2019 Innehåll Förord... 2 1. Teoretiska tester... 3 2. Styrkeövningar... 4 3. Uthållighetstest... 7 4. Is-tester... 8 5. Förtydligande... 9 Förord Du håller nu i

Läs mer

Försäsongs träning för U15 /U16

Försäsongs träning för U15 /U16 Försäsongs träning för U15 /U16 Del 1 Övningar PUSH UPS (armhävningar) Bröst, triceps och axel muskelträning Bröstkorgen ända ner i marken, upp med sträckta armar. De första passen kan man för att det

Läs mer

1 av :00

1 av :00 1 av 10 2014-12-18 13:00 Sommarträningsprogram Heid/Mölndal P98/P99 2013 Namn: v.24 60s, 45s, 30s, 15s Plankan 3xMax Plankan 3xMax Plankan 3xMax Plankan 3xMax Plankan 3xMax v.25 60s, 45s, 30s, 15s Plankan

Läs mer

Healthperformance.se. Testmanual. Tester för hållbart arbetsliv. Copyright Health Performance

Healthperformance.se. Testmanual. Tester för hållbart arbetsliv. Copyright Health Performance Healthperformance.se Testmanual Tester för hållbart arbetsliv Copyright Health Performance Innehåll 1 Styrketester... 2 1.1 Push up... 2 1.2 Situps på 60 sekunder... 2 2 Balans och rörlighet... 3 2.1 Sit

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 7

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 7 TRÄNA MED JENNY FRANSSON TRÄNINGSPROGRAM VECKA 7 MÅNDAG STYRKETRÄNING Övning 1 Utfallsböj, 3 X 10 st höger ben 10st vänster ben Stå med ena foten fram och den andra bak, böj sedan så att det främre knäet

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Bulgarian Bag. Här är ett träningsprogram. med hjälp av en bulgarian bag, sätter fart på både muskler, puls och endorfiner.

Bulgarian Bag. Här är ett träningsprogram. med hjälp av en bulgarian bag, sätter fart på både muskler, puls och endorfiner. Bulgarian Bag Här är ett träningsprogram som, med hjälp av en bulgarian bag, sätter fart på både muskler, puls och endorfiner. Bulgarian Bag Så kör du övningarna:» Gör så många repetitioner som möjligt

Läs mer

Använd 2 markeringar med minst 10 meters mellanrum. Mellan dessa 2 kan du göra följande övingar, byt övning vid varje markering.

Använd 2 markeringar med minst 10 meters mellanrum. Mellan dessa 2 kan du göra följande övingar, byt övning vid varje markering. Använd 2 markeringar med minst 10 meters mellanrum. Mellan dessa 2 kan du göra följande övingar, byt övning vid varje markering. Kullerbyta Var mjuk i kroppen och rund som en boll. Rulla rakt fram och

Läs mer

Fysträning 2011. Individuella träningspass under Juli månad. 3 träningspass per vecka Växla mellan passen. Kondition / benstyrka

Fysträning 2011. Individuella träningspass under Juli månad. 3 träningspass per vecka Växla mellan passen. Kondition / benstyrka Individuella träningspass under Juli månad 1 Mängd: Längd: Pass 1: 3 träningspass per vecka Växla mellan passen 90 minuter Kondition / benstyrka Uppvärmning - 15 minuter löpning 70% fart Tänjningar framför

Läs mer

UPPVÄRMNINGSPROGRAM 1 - Del 1

UPPVÄRMNINGSPROGRAM 1 - Del 1 UPPVÄRMNINGSPROGRAM 1 - Del 1 ENBENSKNÄBÖJ - DRAKEN Stå på ett ben och håll en boll framför kroppen på raka armar. Starta rörelsen genom att sänka bollen långsamt mot golvet och fäll samtidigt i höften

Läs mer

Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors

Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF 2017 Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors Starta med 5 7 min allmän uppvärmning Specifik uppvärmning för bröst- och ländrygg samt baksida lår Sitt på

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Grön Dopprov: Märkestagaren ska doppa hakan och båda öronen fem gånger. Bubbelprov: Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa ut i vattenytan med hakan

Läs mer

Ut och träna. Låt naturen inspirera dig. Jogga till ett utegym med Friskispressens träningsprogram nerladdat i mobilen.

Ut och träna. Låt naturen inspirera dig. Jogga till ett utegym med Friskispressens träningsprogram nerladdat i mobilen. Ut och träna Låt naturen inspirera dig. Jogga till ett utegym med Friskispressens träningsprogram nerladdat i mobilen. Ut och träna 1 Knäböj med axelpress. Tränar ben och axlar. Använd mycket fart och

Läs mer

Fotboll. Träningsprogram

Fotboll. Träningsprogram Fotboll Viktigt att träna upp styrkan i ben, rygg, bröst och nacke för att förebygga skador. Fotbollsspelare har ofta för strama muskler ffa på lårens insida/baksida - stretcha noga! Glöm inte att värma

Läs mer

Exercise Organizer. Träningsprogram till: Exempel på Bassängövningar. Övning Illustration Utförande & tips

Exercise Organizer. Träningsprogram till: Exempel på Bassängövningar. Övning Illustration Utförande & tips Copyright 2006 Exercise Organizer 1 onsdag 29. november 2006 Exercise Organizer Instruktör: Leg. Kiropraktor Kim Eriksson Träningsprogram till: Exempel på Bassängövningar 1 Armsving Stå med det ena benet

Läs mer

Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk

Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk Göteborg 20170621 Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk Av Christan Greven Tips och råd Anpassa schemat efter dig. Till exempel om du känner att 8 st armhävningar är för lite. Gör 10 st på varje set, eller

Läs mer

Träningsbok. Sommar Tillhör:

Träningsbok. Sommar Tillhör: Träningsbok Sommar 2013 Tillhör: Mina mål Vecka 28 Lätt löpning, 30 min eller minuter Upphopp, 3 x 10 st eller x st Armhävningar, 3 x 10 st eller x st Situp s, 3 x 20 st eller x st Utfallsteg, 2 x 10 st

Läs mer

JULUTMANINGEN. Regler: Teknikövningarna sida görs minst 5 minuter vardera för att räknas. Be gärna någon ta tid!

JULUTMANINGEN. Regler: Teknikövningarna sida görs minst 5 minuter vardera för att räknas. Be gärna någon ta tid! JULUTMANINGEN Utrustning: klubba, boll, två koner. Regler: Teknikövningarna sida 2-5 - görs minst 5 minuter vardera för att räknas. Be gärna någon ta tid! Styrkeövningarna sida 6-15 görs enligt antal gånger

Läs mer

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström.

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström. Gymmix Balansboll Att träna med en balansboll är roligt och utmanande. Bollen är ett instabilt underlag som gör att tankarna kan bara vara på ett ställe när du tränar, på bollen och den övningen du gör

Läs mer

Träningsschema LÖPNING. CRfitness AB #PROJECTBESTOFME. CRfitness AB 2017 Sida 1 av 13

Träningsschema LÖPNING. CRfitness AB   #PROJECTBESTOFME. CRfitness AB 2017 Sida 1 av 13 Träningsschema LÖPNING CRfitness AB www.crfitness.se info@crfitness.se #PROJECTBESTOFME CRfitness AB 2017 Sida 1 av 13 Information Intervallträning är viktig om man vill bli en bättre löpare både korta

Läs mer

Träningsprogram 1 (ca 45 min)

Träningsprogram 1 (ca 45 min) Träningsprogram 1 (ca 45 min) Löpning Intervall, ca 30 min - Jogga i 10 minuter - Intervaller 10 st. Spring 80% av maxfart i 40 sekunder. Vila 30 sekunder. Spring 80% igen - Avsluta med 5 minuters jogging.

Läs mer

Simhoppsövningar - Styrka

Simhoppsövningar - Styrka Simhoppsövningar - Styrka Övn Styrka Instruktioner 1 Bål: 1. Ligg på rygg med benen i luften. 2. Svanken ska vara helt stilla genom hela rörelsen (kolla detta genom att hålla en hand i svanken). Sänk långsamt

Läs mer

Sommarträning 2013 Stenungsunds HK P-01

Sommarträning 2013 Stenungsunds HK P-01 Sommarträning 2013 Stenungsunds HK P-01 Detta träningsprogram är i första hand till de som inte tränar något annat under sommaren. Syftet är att vi skall bygga upp kondition och styrka inför höstens seriespel.

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE HANDBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE FOTBOLL KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Sju olika testmoment kopplade till fysisk förmåga: Rullbandstest Stående längdhopp Haklyft Bänkpress Handmax Rodd

Sju olika testmoment kopplade till fysisk förmåga: Rullbandstest Stående längdhopp Haklyft Bänkpress Handmax Rodd Träningshjälp På Räddningstjänsten i Hässleholm testar vi din fysiska förmåga med hjälp av bland annat gymtester i samband med dina anställningstester. Vi har tagit fram en träningshjälp som ett stöd till

Läs mer

Träna din rörlighet. Här är 10 övningar som mjukar upp din kropp, gör dig smidigare och ger en injektion till din övriga träning.

Träna din rörlighet. Här är 10 övningar som mjukar upp din kropp, gör dig smidigare och ger en injektion till din övriga träning. Träna din rörlighet Här är 10 övningar som mjukar upp din kropp, gör dig smidigare och ger en injektion till din övriga träning. Rörlighet Så här gör du övningarna» Gör alla övningarna i tur och ordning.

Läs mer

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna

Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Ett hopp för knäartros enkla övningar för dig med artros i knäna Här hittar du exempel på lämpliga övningar vid knäartros. Välj den övning eller de övningar som du tycker bäst om och gör dem till en daglig

Läs mer

Sidhopp med bålrotation

Sidhopp med bålrotation grundmotorik Grundmotorik Grundmotorik är de rörelser man lär sig som barn, t ex krypa, hoppa, kasta och koordinera. Alla dessa rörelser är grundläggande för att senare i livet kunna utveckla andra och

Läs mer

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD

INKLÄMNINGSSYNDROM REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING METOD REHABILITERINGSPROGRAM VID INKLÄMNINGSSYNDROM (IMPINGEMENT) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka blodcirkulationen. Återfå full rörlighet.

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER FIALOTTA 41, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA MÅL TID 1.30-1.45 Jag ska springa Lidingöloppet 15 km med målet att springa på en tid jag tycker är bra med mina förutsättningar. Men jag

Läs mer

SPELKLAR. Del 1 Löpning (8 min)

SPELKLAR. Del 1 Löpning (8 min) SPELKLAR Del 1 Löpning (8 min) Löpning - rakt fram Löpövningarna går mellan 6-8 parallella konor. Avstånd mellan käglorna ca 6-7 meter. Alla löpövningar utförs 2 ggr. Två spelare startar samtidigt vid

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA Jag har valt 15 km och mitt mål är att prestera en bra tid. Jag hoppas få hjälp med att lägga upp en träning som förbättrar tekniken och

Läs mer

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga.

Övningar och tester. Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Övningar och tester Dessa kan genomföras av medföljande skolpersonal med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Genomförs i samråd med simlärarna. Övningarna på sid 2 genomförs hemma på egna skolan.

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

Under 2017 kan svårigheter väljas ifrån båda poolerna i Nivå 2-5 Fr.o.m 2018 uppdelning enligt resp Nivå i tävlingstegen. Pool A

Under 2017 kan svårigheter väljas ifrån båda poolerna i Nivå 2-5 Fr.o.m 2018 uppdelning enligt resp Nivå i tävlingstegen. Pool A 1(10) Under 2017 kan svårigheter väljas ifrån båda poolerna i Nivå 2-5 Fr.o.m 2018 uppdelning enligt resp Nivå i tävlingstegen. Pool A Grupp nr COP Svårigheter - Pool A Värde ej nivå5 Familj Kriterier/Att

Läs mer

Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten. Ta simmärkena Baddaren grön, Baddaren blå och Sköldpaddan

Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten. Ta simmärkena Baddaren grön, Baddaren blå och Sköldpaddan BADDAREN Vattenvana och tillhörande lekar i vattnet är mycket viktigt för att barnet skall känna sig trygg i och kring vattnet, vilket vi lägger stor fokus på i Baddaren. Leken är en naturlig del i barnets

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Päivitetty SVENSK ÖVERSÄTTNING Suomen Voimisteluliitto Svoli Naisten telinevoimistelu Luokkakilpailujärjestelmä Pronssimerkki 2/5

Päivitetty SVENSK ÖVERSÄTTNING Suomen Voimisteluliitto Svoli Naisten telinevoimistelu Luokkakilpailujärjestelmä Pronssimerkki 2/5 Bronsmärket Allmänt Det finns inte en yngre eller äldre åldersgräns för att genomföra prestationsmärken. Prestationsmärkenas rörelser kan göras i hemma-salen, som domare kan fungera föreningens egna tränare.

Läs mer

Foto Keith Allison, flickr. Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar. av Christina Lundstorp

Foto Keith Allison, flickr. Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar. av Christina Lundstorp Foto Keith Allison, flickr Body Weight Exercise Träna med bara kroppen som motstånd och bara 5 övningar av Christina Lundstorp Body Weight Exercise med bara 5 övningar (Träna med bara kroppen som motstånd)

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 3

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 3 TRÄNA MED JENNY FRANSSON TRÄNINGSPROGRAM VECKA 3 Nu går vi in i vecka 3, nu kommer nya övningar och nytt intervallpass. Kom ihåg att utmana dig själv på alla pass. Lycka till! MÅNDAG STYRKETRÄNING Övning

Läs mer

GYMNASIEDIPLOMET GYMNASTIK anvisningar 2006-07

GYMNASIEDIPLOMET GYMNASTIK anvisningar 2006-07 GYMNASIEDIPLOMET GYMNASTIK anvisningar 2006-07 Anvisningar for test i gymnasiediplomet Coopers test Redskap: Stoppur. Testet utförs lämpligast på löparbanan på en sportplan, men för prestationen lämpar

Läs mer

Sida 1 av 6. Ryggliggande

Sida 1 av 6. Ryggliggande Sida 1 av 6 Ryggliggande Ligg så plant som möjligt. Lägg armarna ovanför huvudet. Sträck först ut hela kroppen. Växla sedan med att sträcka ut en sida i taget. Syfte: Motverka den böjda hållningen och

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Träningssplan: vecka 7-12

Träningssplan: vecka 7-12 Träningssplan: vecka 7-12 Här följer ett mer avancerat träningspass för när du har byggt din styrka med introduktionspasset. Som tidigare kan du träna när och var du vill, och denna gång fokuserar vi på

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte.

Testa din förmåga att röra en kroppsdel och hålla andra helt stilla. Sätt score för varje del: 0=Klarar; 1=Klarar inte. Test Protokoll : GG Fysiska tester Kropp och hälsa 1. Kroppslängd Mät din kroppslängd när du står uppsträckt barfota. Kroppslängd 2. Kroppsvikt Mät helst kroppsvikten naken på morgonen efter toalettbesök

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA

LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA LIDINGÖLOPPET 10 KILOMETER CLAIRE 25, 8 VECKOR, 2 LÖPPASS/VECKA Jag har varit sjuk och vill få hjälp att komma tillbaka till löpningen och en frisk, vältränad kropp. Jag ska springa Lidingö Tjejlopp 10

Läs mer

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se

Träna. Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka. Bristguiden.se Träna Stärk ditt skelett och öka din muskelstyrka Bristguiden.se Träning stärker skelettet OBSERVERA att träningsprogrammet i den här broschyren INTE är avsedd för dig som har eller har haft en eller flera

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Jympa loss. Här är 8 rörelser som du ofta möter på jympan Slipa på tekniken och få ut mer av träningspasset.

Jympa loss. Här är 8 rörelser som du ofta möter på jympan Slipa på tekniken och få ut mer av träningspasset. Jympa loss Här är 8 rörelser som du ofta möter på jympan Slipa på tekniken och få ut mer av träningspasset. Jympans kurva Kurvan visar hur jympapasset är uppbyggt Ett jympapass är intervallträning. Det

Läs mer

Cirkelträning - Styrka 45-5

Cirkelträning - Styrka 45-5 Cirkelträning - Styrka 45-5 Kriterier Ålder Typ Tid Data C-pojk, B-pojk, A-pojk Cirkelträning Styrka 30 min Min antal ledare 1 Rek antal ledare 2 Utrustning Cirkelträning som genomförs som intervall enligt

Läs mer

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14

FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 REHABILITERINGSPROGRAM VID FRÄMRE KNÄSMÄRTA (PATELLOFEMORALT SMÄRTSYNDROM) INLEDANDE FAS DAG 1 14 MÅLSÄTTNING Reducera eller ta bort all provocerande belastning av skadad vävnad. Öka cirkulationen av ledvätska

Läs mer

ditt Träningsprogram: Uppvärmning

ditt Träningsprogram: Uppvärmning ditt Träningsprogram: Uppvärmning SÅ SKA DU TRÄNA: Träna 3 gånger i veckan, t ex måndag, onsdag och fredag, och låt kroppen återhämta sig en dag innan nästa pass. Varje träningspass består av uppvärmning

Läs mer

14 min. löpning i lugnt temp o, Tempot ska vara så du orkar föra ett samtal.

14 min. löpning i lugnt temp o, Tempot ska vara så du orkar föra ett samtal. Programmet är till för dig som inte har konditionsidrottat på några år och målet med programmet är att du efter 12 veckor minst ska klara av att springa 5 kilometer. Några träningsvarianter att ha koll

Läs mer

Bronsmärket Allmänt 12 obligatoriska rörelserna samt 3 av de valfria rörelserna

Bronsmärket Allmänt 12 obligatoriska rörelserna samt 3 av de valfria rörelserna Bronsmärket Allmänt Det finns inte en yngre eller äldre åldersgräns för att genomföra prestationsmärken. Före man gör bronsmärket rekommenderas stara- och kopparmärket. Prestationsmärkenas rörelser kan

Läs mer

Hemmaträningspass! 1. Uppvärmning. Hoppa runt i lägenheten/huset till två låtar och släpp loss ORDENTLIGT! Likt en afrikansk kvinna runt lägerelden.

Hemmaträningspass! 1. Uppvärmning. Hoppa runt i lägenheten/huset till två låtar och släpp loss ORDENTLIGT! Likt en afrikansk kvinna runt lägerelden. Hemmaträningspass! Här kommer det efterlängtade hemmaträningspasset! Du behöver en stabil stol, ett par hantlar (eller två vatten/stenfyllda PETflaskor), en matta eller ihopvikt handduk. En skivan som

Läs mer

F15 HIIT STYRKA KONDITION

F15 HIIT STYRKA KONDITION TRÄNINGSPASS F15 INTERMEDIATE (SID. 32) F15 HIIT STYRKA KONDITION DU BEHÖVER: STOL Reverse Lunge to Front Kicks Left Jackknife Shoulder Press Reverse Lunge to Front Kicks Right Chair Tricep Dips Plank

Läs mer

REHABTRÄNING. fibromyalgi. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg

REHABTRÄNING. fibromyalgi. Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg REHABTRÄNING fibromyalgi Träningsprogram framtaget av BungyPump i samarbete med leg. sjukgymnast Rovena Westberg Fibromyalgi är en livslång sjukdom som oftast drabbar kvinnor. Symtom på sjukdomen är smärta

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 8

TRÄNINGSPROGRAM VECKA 8 TRÄNA MED JENNY FRANSSON TRÄNINGSPROGRAM VECKA 8 Tänk vad tiden går snabbt när man har roligt! Hoppas ni har tyckt det varit lika roligt som jag tycker det varit. Nu har ni fått en liten skjuts med träningen

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 30 KILOMETER

LIDINGÖLOPPET 30 KILOMETER LIDINGÖLOPPET 30 KILOMETER NINA 26, 8 VECKOR, 3-4 LÖPPASS/VECKA Jag ska springa Lidingöloppet 30 km, för att jag ville utmana mig själv på en distans jag aldrig sprungit tidigare. Helst vill jag slå min

Läs mer

SOMMARTRÄNINGSPROGRAM 2019

SOMMARTRÄNINGSPROGRAM 2019 SOMMARTRÄNINGSPROGRAM 2019 Sommarträningsprogram för klubbens tävlingsspelare i U11 - U13 spelare respektive U15 U19 spelare. Vi ber er föräldrar att hjälpa era barn (framför allt U11 och U13) följa det

Läs mer

Sommarprogram. Konditionsprogram 3 ggr per vecka, börja med lätt vecka v28. 2 ggr per vecka (minst), välj pass gym/inte gym

Sommarprogram. Konditionsprogram 3 ggr per vecka, börja med lätt vecka v28. 2 ggr per vecka (minst), välj pass gym/inte gym Sommarprogram Konditionsprogram 3 ggr per vecka, börja med lätt vecka v28. Styrkepass 2 ggr per vecka (minst), välj pass gym/inte gym Spänst + boll tillsammans 2 gånger per vecka Styrketräningsprogram,

Läs mer

BRUKSANVISNING Maskinöversatt

BRUKSANVISNING Maskinöversatt Svensk (SV) BRUKSANVISNING Maskinöversatt IN-7758 Balance Dome Advance, insportline IN-10973 Balance Trainer Dome Big, insportline Bilder endast i illustrations syfte. Innehållet SÄKERHET INSTRUCTIONER...

Läs mer

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29

Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen Smink Susanne Persson Modell Pernilla Blomquist. Fitness Magazine 08 08 29 TESTA MULTI- TRÄNING! Att styrketräna behöver inte betyda maskiner och tunga vikter. I månadens program testas kroppens funktionalitet. Och vi lovar du blir svettig! Program José Nunez Foto Mikael Gustavsen

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Styrkeövningar för längdskidåkning

Styrkeövningar för längdskidåkning Styrkeövningar för längdskidåkning Balans och bålträning Balansdans (bål och skuldror) Stå på balansbrädan och för gummibandet bakåt, förbi dina sidor från utgångsläget som bilden visar. Var noga med din

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Sommarprogram TSLK 2012

Sommarprogram TSLK 2012 Sommarprogram TSLK 2012 Träningen som vi gör under sommar och höst gör vi för att bli bättre skidåkare och för att klara de stora krafterna som vi utsätts för i skidbacken och det kommer minska skaderisken.

Läs mer

Lär dig bli en joggare

Lär dig bli en joggare Lär dig bli en joggare Träna, svettas, promenixa, leka, vardagsmotionera Hur kommer en igång med träning? Hur ska en lägga upp det? Här får du tips på hur du kan bli träningssmart. Alla tips är skonsamma

Läs mer

Skaraborgs Sjukhus Råd till dig som är nybliven mamma

Skaraborgs Sjukhus Råd till dig som är nybliven mamma Skaraborgs Sjukhus Råd till dig som är nybliven mamma Arbetsterapi/fysioterapi, Skaraborgs Sjukhus, 2015-06-10 TÄNK PÅ DIN HÅLLNING Du har säkert märkt att din hållning förändrats under graviditeten.

Läs mer

Move! -mätinstrument för den fysiska funktionsförmågan

Move! -mätinstrument för den fysiska funktionsförmågan Move! -mätinstrument för den fysiska funktionsförmågan Omständigheter Move-mätningarna görs inomhus i en gymnastiksal Utrymmets längd åtminstone 25 m (för 20 meters skyttellöpningen) En slät väg som är

Läs mer