Användarhandbok. Spectrafence

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Spectrafence"

Transkript

1 Användarhandbok Spectrafence

2 Förord Tack för att du valt Spectrafences produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp! Viktig information VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder din produkt. Använd denna manual som ett komplement till komponenternas originalmanualer. Detta säkerhetspaket kan detektera intrång inom larmat område och i samband med det, skicka SMS eller larma med siren. Systemet kan inte förhindra stöld eller andra olyckor, endast avskräcka inkräktaren och upplysa ägaren. Spectrafence ger extra skydd och trygghet för dig och dina djur. 1. Spectrafence tar inget ansvar för förlust, oaktsamhet, missbruk, naturkatastrofer, brand, blixt, åska eller användande vilket inte är i enlighet med denna manual. 2. Innehållet i denna manual är skyddad av upphovsrättslagen och får inte kopieras utan tillstånd. 3. Spectrafence tillämpar 12 månaders garanti. Detta gäller endast fabrikationsfel. Handhavandefel som reparation eller modifikation av produkten, olyckor som orsakats av naturkatastrofer till exempel, brand, åska, etcetera med force majeure-faktor, eller fel som orsakats utan samband med denna produkt ersätts inte. 4. Spectrafence kan inte garantera soltimmar och kan ej ansvara eller garantera funktion av solcellsdrift om dagsljuset inte räcker till för att ladda upp och försörja komponenterna. 5. Spectrafence frånsäger sig allt ansvar över operatören som levererar simkort till detta system, mobiltäckning, prislistor med mera. Vi hänvisar till operatörens kundtjänst. 6. Utför inte installation i regnigt väder, då garantin ej täcker fuktskador orsakat av handhavandefel. 7. Produkten är testad och kvalitetssäkrad i Sverige under normala ljusförhållanden och dagsljus under året. 1. Fyra par Spectrafence-sensorer, SF-100SW 2. GSM larmcentral med låg strömförbrukning, SF-003SH 3. Spectrafence-solpanel 5W, SF-5WSP /230 Volt adapter 5. Monteringsdetaljer 6. Utomhussiren, SF-606SW 7. Användarhandbok Innehåll i förpackning

3 Hur Fungerar Larmet? Larmet är primärt tänkt att användas till hästhagar eller andra öppna djurhagar, där man vill skydda sina djur mot intrång och där strömförsörjning är svår eller omöjlig. Självklart kan det användas till andra ändamål så som parkeringar, runt din hustomt, poolen eller annan öppen yta som kan behöva ett osynligt staket och som larmar via SMS och siren när någon gör intrång. Helt enkelt när någon aktivitet sker i din hage eller ditt larmade område. Inget tillstånd krävs för att montera larmet vilket det till exempel behövs vid montering av kameraövervakning. Spectrafence larmpaket är unikt på marknaden. Det är helt trådlöst och du behöver inte ha tillgång till ström eller dra kablar för att det skall fungera. Staketdetektorerna och larmcentralen är redan konfigurerade från oss hos Spectrafence. Fyra zoner är inlagda i larmcentralen och bildar ett osynligt staket med hjälp av osynliga laserstrålar. Larmet använder solcellspaneler och uppladdningsbara batterier för drift dygnet runt. Alla komponenter är extremt strömsnåla och optimerade för att kunna fungera året om, även i regnväder om rätt tillbehör används. Se kapitel Tillbehör. För de mest solfattiga månaderna, november till mars, rekommenderar vi vårt vinterpaket för att säkerställa driften i bästa möjliga mån, då vi omöjligen kan garantera soltimmar eller påverka väder och vind. Kommunikation mellan sensorer och larmcentral är helt trådlöst och unika koder gör systemet säkert mot yttre påverkan. Räckvidden är hela 100 meter. Den kan förlängas ytterligare med vår räckviddsförlängare, SF-205S. Avståndet mellan staketdetektorerna uppgår till 100 meter och kan bilda ett inhägnad på en hektar. Alternativt en hel sida upp till 400 meter. Äntligen kan du skydda dina hästar och djur mot otillåtna intrång i din hage! SPECTRAFENCE GRUNDPAKET Samtliga komponeneter i illustrationen ingår i grundpaketet. Detta är endast ett förslag på hur man kan montera larmet. Solcellspanel, siren och larmcentral är monterade på egen stople mitt i hagen. Dra gärna en stängseltråd runt för att förhindra att djuren förstör komponenterna. Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Larmcentral Utomhussiren Solpanel Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket

4 Installation av spectrastaket PLACERING I detta grundpaket ingår fyra par med sändar- och mottagarsensorer. Dessa placeras parvis och kan på detta sätt utgöra en larmyta på 4x100 meter. Staketdetektor 100m 100m Solpanel Larmcentral 100m Figur 1 MONTERING Montera fast sensorerna enligt figurerna nedan. Se till att de sitter ordentligt fast och inte sitter på något ostadigt underlag. För montering på hagstolpe skruvas fästet direkt i stolpen enligt figur 5. Stolpen måste sitta stabilt och ej orsaka oönskad rörelse av sensorerna för att undvika falsklarm. Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5

5 Installation av spectrastaket Montering När du utför installationen är det viktigt att det är fri sikt mellan sensorerna och att inget föremål blockerar. Se till att staketdetektorerna sitter monterade på en så rak stolpe som möjligt. Installera staketdetektorerna på en höjd av 0,7-1 meter. Sensorerna skall monteras mitt emot varandra. Blockerande föremål Ostabil bas Figur 6 0,7-1 m 100 m Kalibrering När monteringen är klar behöver kalibrering av mottagare och sändare utföras. Vrid sensorns innanmäte, se figur 7, och sikta på den andra sensorn. Justera vinkeln i höjdled med skruven som sitter i botten på sensorns innanmäte, den svarta större skruven. När du kan se den andra sensorn i kikhålet, figur 8, då är kalibreringen klar. Upprepa samma procedur med den andra sensorn, riktad mot den du precis har kalibrerat. Både sändare och mottagare måste kalibreras mot varandra. Sändare Mottagare Kikhål Figur 8 Figur 7 Justeringsskruv

6 Installation av spectrastaket När sändare och mottagare är kalibrerade då monteras de medföljande batterierna. Börja med sändarbatteriet. Var försiktig för att förhindra sensorn att hamna ur position, och undvika kalibrering igen. Upprepa detta för mottagarsensorn. När batterierna är inkopplade i båda sensorerna och när mottagaren piper med fast signal i fem sekunder då indikerar det att sensorerna har kontakt med varandra. Montera sedan skyddskåpan och skruva fast den i underkant. 1 Strömindikator, när batteriet är monterat, blinkar lampan i fem sekunder PCB 2 Kalibrering och larmindikator. Vid mottagning av osynligt ljus från sändaren blinkar denna lins i tio sekunder för att sedan gå över i en fast ton i fem sekunder 3 PCB 3 Tonindikator, indikerar i samband med LED-linsen ovan Responstid för alarmering, justerad från fabrik för kortast responstid vid larm 4 Figur 9 Testa nu systemen genom att gå emellan sensorerna och på så sätt bryta det osynliga staketet. Notera att tio sekunder pip följt av fem sekunder fast ton (2) indikerar att allt är på plats och redo att ge utslag när någon passerar området. Upprepa detta med de fyra par som medföljer i detta grundpaket! Sändare Mottagare Mottagare FEL Installera enligt följande skiss för korrekt funktion. Sändare Sensorerna kan justeras 90 grader åt vardera håll, utan att fästet demonteras. Horisontalvinkeln kan justeras 10 grader upp eller ned. Mottagare Sändare RÄTT Sändare Mottagare Figur 10 Figur 11 65mm 93mm 272mm 83.5mm 74mm 81mm 98mm

7 Installation av utomhussiren Montering Utomhussirenen fästes enklast med det medföljande fästet och två skruvar direkt i hagstolpen. Montera sirenen på lämpligt ställe så att den syns och hörs när larmet går. Tänk på att räckvidd mellan siren och mottgarasensor i Spectrastaketet är max 100 meter. Vill du placera sirenen längre ifrån behövs vår räckviddsförlängare, SF-205S. OBS! Sirenen är valfri och behöver inte användas om det inte önskas. Figur 12 Monteringfäste Installerad och klar Funktion För att starta sirenen demonteras kontaktluckan baktill. Koppla in den medföljade vita kontakten i uttaget under luckan. Kontrollera att indikatorlampan börjar att blinka och en kort ton hörs. Då är sirenen färdig att användas. När larmet går, ljuder sirenen i 30 sekunder. Den återgår automatiskt till aktivt läge. Vill man tillfälligt stänga av sirenen behöver man vår fjärrkontroll, SF-301. Med fjärrkontrollen kan sirenen aktiveras och avaktiveras tillsammans med larmcentralen. Sirenen levereras i aktivt läge från fabrik. Figur 13 Indikatorlampa För att aktivera fjärrkontroll och/eller extra Spectrastaket till sirenen, trycker du på funktionsknappen. Inom fem sekunder trycker du på fjärrkontrollens avaktiveringsknapp eller passerar mellan Spectrastaketets sensorer och indikatorlampan på sirenen blinkar. Sedan är den klar att användas. För att radera, håller du knappen intryckt tills att en fast ton hörs. Fäste Kontaktlucka Siren Monteringsfäste Funktionsknapp för att lägga till eller ta bort extra sensorer/fjärrkontroll L

8 Installation av simkort och Telefonnummer VIKTIGT! Sätt strömbrytaren i läge OFF och koppla ur strömmen. Installation av simkort 1. Inaktivera simkortets pinkod med hjälp av en mobiltelefon. 2. Öppna simkortsluckan, du hittar den på undersidan av larmcentralen. 3. Skjut luckan i pilens riktning, för in simkortet och skjut igen luckan. 4. Kontrollera att simkort är monterat enligt figur Fyll på kontantkortet med pengar (behövs inte om du väljer att använda abonnemang). Figur 14 Förberedelser 1. Sätt strömbrytaren i läge ON. En röd lampa på larmcentralens ovansida börjar att blinka. När centralen har kontakt med mobilnätet, efter cirka 15 sekunder, övergår den röda lampan till att blinka mer långsamt. Vid avvikelser från detta bör du se till att det finns täckning från mobilnätet med hjälp av en mobiltelefon. Sätt i simkortet från larmcentralen i din mobiltelefon och kontrollera att allt fungerar. 2. Mata in ett huvudnummer. Numret styr till exempel aktivering/avaktivering och tar emot statusmeddelanden från larmcentralen. Numret du skickar SMS till är telefonnumret tillhörande simkortet i ditt Spectrafence. Vi kommer att använda som exempelnummer till din mobiltelefon. Första siffran i ditt telefonnummer ersätts med 46. Du anger givetvis ditt egna mobilnummer till din egen mobiltelefon, dit du vill att sms skall skickas vid larm. 3. Skicka följande sms till larmcentralens telefonnummer för att ange huvudnumret: Ditt telefonnummer *#*1234**5*1* # 4. Kontrollera att rätt nummer är inmatat, skicka följande sms till larmcentralens nummer: *** 5. Efter några sekunder skall du få ett svar från larmcentralen via sms att den är aktiverad (armed). För att avaktivera, skicka följande sms (disarm): ### Vänta några sekunder mellan varje sms. Se till att hålla ett avstånd på minst en meter mellan telefonen som skickar sms och larmcentralen. Får du inget sms? Försök att skicka det igen och vänta på svar.

9 Installation av larmcentral och Solpanel Placering 1. Larmcentralen kan monteras både inomhus och utomhus. Vid montering utomhus bör larmcentralen monteras i vår vattentäta inbyggnadslåda. Använd två skruvar och häng upp centralen i monteringshålen på en vägg eller mot ett underlag som passar. Placera larmcentralen max 100 meter från mottagarsensorerna, för att säkerhetsställa att larmcentralen tar emot signalen från sensorerna vid larm. Vi rekommenderar att larmcentralen placeras i mitten av den larmade ytan, alltså mitt i hagen. Gör en avspärrning, eller placera den högt, för att förhindra att djuren trampar eller biter på den. Om det är svårt att placera den i mitten finns en räckviddsförlängare som förlänger signalen från sensorerna till larmcentralen med upp till en kilometer. Med hjälp av den kan larmcentralen monteras på ett lämpligare ställe som passar just din hage eller yta som skall skyddas. 2. Solpanelen skall placeras på ett ställe där det finns dagsljus, gärna riktad mot söder och vinklad 45 grader i vinkel mot solen, för att få optimal funktion. Vid placering av larmcentral inomhus rekommenderar vi att du använder den medföljande väggadaptern istället för solpanelen. I solpanelens ram finns monteringshål för enkel montering. 3. Du kan lägga in fler telefonnummer vid larm. Totalt 16 nummer inklusive huvudnumret kan matas in. För att lägga in det andra telefonnumret skickar du följande sms till larmcentralens telefonnummer: Tilläggsnummer 1 **5*2* # Dessa nummer kan inte hantera aktivering/avaktivering och andra administrativa funktioner. 4. För att lägga in fler nummer byter du den rödmarkerade tvåan till tre och så vidare upp till 16 enligt nedan. Tilläggsnummer 2 **5*3* # 5. När allt är klart och installerat behöver centralen ställas om till låg strömförbrukning. Detta för att kunna fungera dygnet runt med drift av solpanel. Skicka följande SMS till din larmcentral: **1*4*1#. Kontrollera att den röda lampan längst till höger på larmcentralen slutar att blinka. Används den medföljande väggadaptern kan du hoppa över detta steg. Figur 15 Figur 16 Simkort Monteringshål Monteringshål Exempel på installation

10 FUNKTIONER I LARMCENTRAL Utökade funktioner Larmcentralen är konstruerad och optimerad för att kunna drivas av solceller. Vid användning av väggadaptern som medföljer, ansluter du den i uttaget för adaptern enligt figur 17. Var noga med att koppla plus och minus rätt. Vi rekomenderar att använda väggadaptern vid inomhusbruk av larmcentralen. Det är VIKTIGT att en inbyggnadslåda används när larmcentralen placeras utomhus, detta för att skydda mot vatten, se kapitel Tillbehör. Larmcentralen är optimerad med inställningar för detta larmpaket och solcellsdrift. Det finns mängder med möjligheter för användandet av denna larmcentral. Utöver de funktioner som används i detta system kan larmcentralen användas som hemlarm med våra tillbehör som du finner på spectrafence.se. Nedan presenterar vi de mest grundläggande och användbara sms-kommandona för detta larmsystem. För komplett manual och utökade funktioner hänsvisar vi till vår hemsida för nedladdning av den engelska manualen. FUNKTION Aktivera ### Avaktivera *** Batteristatus??4 Status larmcentral?? Inmatade telefonnummer??3 SMS TEXT Lägg till extra spectrastaket/fjärrkontroll För att lägga till extra Spectrastaket och/eller fjärrkontroll, tryck på funktionsknappen, håll den intryckt i minst två sekunder. Släpp knappen och den första gröna lampan på larmcentralens ovansida börjar att blinka. Aktivera Spectrastaketet genom att passera sensorerna och/eller tryck på fjärrkontrollens avaktiveringsknapp. Kontrollera att den andra gröna lampan på ovansidan börjar att lysa, efter 30 sekunder slocknar den och dina nya tillbehör är färdiga att användas. För att namnge dessa i larmcentralen hänsvisar vi till den engelska manualen du hittar via vår hemsida, spectrafence.se. USB +/- Simkort på/av Funktionsknapp Antenn Solpanel/adapter

11 Funktionstest Checklista När larmsystemet är installerat enligt föregående kapitel i denna manual är det dags för test. Var noga med att allt är installerat enligt skissen nedan. SPECTRAFENCE GRUNDPAKET Samtliga komponeneter i illustrationen ingår i grundpaketet. Detta är endast ett förslag på hur man kan montera larmet. Solcellspanel, siren och larmcentral är monterade på egen stople mitt i hagen. Dra gärna en stängseltråd runt för att förhindra att djuren förstör komponenterna. Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Larmcentral Utomhussiren Solpanel Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket 1. Simkort är laddat med värdebevis, alternativt att abonnemangen du använder är i funktion 2. Samtliga sensorer är korrekt kalibrerade och batterier installerade 3. Larmcentralen är påslagen enligt instruktion 4. Avståndet mellan sensorer, utomhussiren och Spectrastaket inte överstiger hundra meter 5. Huvudnummer är inlagt i larmcentralen 6. Larmcentralen är aktiverad för att alarmera och placerad inom mobilnätets täckningsområde Test av larmet För att funktionstesta larmet passerar du helt enkelt den larmade ytan. Sirenen ljuder i 30 sekunder och du får ett sms till din mobiltelefon eller till de telefoner du angivit som huvudnummer och tilläggsnummer. I meddelandet kan du se vilken av de fyra zonerna som larmar, klockslag och datum. Om det inte sker något larm se avsnittet felsökning. För att namnge zonerna med ett specifikt namn, hänvisar vi till den engelska manualen, du finner den via vår hemsida, spectrafence.se.

12 Felsökning FEL ORSAK LÖSNING Mottagare/sändarens indikatorlampa blinkar ej, inget pip hörs. Batteriet slut eller låg ström. Byt batteri. Sensorerna indikerar larm, men inget SMS skickas. Falsklarm skickas utan att någon passerar Spectrastaketet. Sensorerna indikerar larm men utomhussirenen fungerar inte. Sensorer hittar inte varandra vid kalibrering. 1. Förvrängd signal skickas från sensorer. 2. Larmcentral är placerade för långt ifrån sensorerna 1. Föremål blockerar mellan sändar- och mottagarsensor. 2. Ostadig bas där montering av sensorerna är utförd. 3. Felaktig eller dåligt utförd kalibrering av sensorer. Siren placerad för långt ifrån mottagarsensorerna. Felaktig signal skickas från sensorer. Avståndet överstiger 100 meter, två likartade sensorer används. 1. Lägg till sensorerna igen, se kapitel Funktioner i larmcentral. 2. Se till att avståndet ej överstiger 100 meter. 1. Se till att inget föremål blockerar Spectrastaketet. 2. Se till att montera sändar- och mottagarsensor på en stadig bas. 3. Gör om kalibreringen ordentligt enligt kapitel, Installera Spectrastaket. 1. Lägg till sensorerna igen, se kapitel installation av utomhussiren. 2. Se till att avståndet ej överstiger 100 meter. 1. Se till att avståndet är max 100 meter. 2. Kontrollera att paret som matchas består av en sändarsensor och en mottagarsensor. Underhåll 1. Byt batterier i Spectrastaket, utomhussiren och larmcentral vartannat år, för att säkerhetsställa korrekt funktion. 2. Kontrollera och rengör sensorernas solpaneler samt solpanelen till larmcentralen med en fuktig trasa vid behov. 3. Om larmsystemet inte används under längre tid, montera ur samtliga batterier, se till att larmcentralen är avstängd. 4. Skydda larmet i förpackningen vid förvaring och transport. 5. För att fabriksåterställa larmcentralen, håller du funktionsknappen nedtryck i tjugo sekunder. Släpp knappen och en grön lampa lyser med fast sken. När den slocknar kan du starta om larmcentralen och den är återställd. Se den engelska manualen för att ställa in det som behövs för korrekt funktion, eller kontakta oss på Spectrafence så hjälper vi dig.

13 Tillbehör Med denna fjärrkontroll kan du stänga av och på larmcentralen och den trådlösa utomhussirenen. Till exempel om du kommer till din hage eller din larmade yta och tillfälligt vill koppla ur larmet snabbt och smidigt för att själv passera området. Fjärrkontroll SF-301 Räckvidd cirka 50 meter, drivs av det inbyggda batteriet. Inbyggnadslåda för larmcentral. Fuktskyddande låda SF-IP65 Ett måste om larmcentralen monteras utomhus. Skyddar mot snö, regn och fukt. Med gummigenomföring för strömkablarna till solpanelen. Tänk på att fabriksgarantin inte täcks av fuktskador som uppkommer på grund av fel monterad larmcentral utomhus. För att få en långlivad produkt och bekymmersfritt användande bör en sådan här låda användas. Under vinterhalvåret rekommenderar vi att du köper till detta vinterpaket. Paketet innehåller en solpanel och ett batteri. Solpanelen kopplas enkelt ihop med den befintliga solpanelen i Spectrafence grundpaket. Batteriet monteras i larmcentralen och ersätter befintligt batteri. Med detta vinterpaket klarar man att driva larmet under vinterns avsaknad av soltimmar. Vinterpaket SF-VPKT

14 Spectrastaket sf-100sw Köp till extra Spectrastaket och gör ditt grundpaket ännu säkrare! Montera ditt grundpaket lite lägre på hagstolpen, cirka 0,5 meter från marken och dessa högre upp på hagstoplen, cirka 1,5 meter. Det blir nästintill omöjligt att passera obemärkt och göra intrång. Ett måste för ett bättre och säkrare skydd till din hage eller annan larmad yta. Larmcentralen i grundpaketet klarar av hela sexton Spectrastaket. Extra utomhussiren att koppla till ditt Spectrafence! Utomhussiren SF-606SW Köp till flera sirener och sätt en i varje hörn av hagen, eller på annat önskvärt ställe. Helt trådlöst och paras enkelt ihop med vårt Spectrastaket. Klarar av att larma från totalt åtta par Spectrastaket. Sirenen blinkar och tjuter med 95 Decibel i 30 sekunder och skrämmer omedelbart bort förövaren i hagen. Behöver du öka avståndet mellan Spectrastaketet och larmcentralen? Då kan du använda denna räckviddsförlängare. Den fångar upp och förstärker signalen från Spectrastaketet och skickar iväg den upp till 1,5 kilometer. Fyra par Spectrastaket kan användas med en räckviddsförlängare. Användbar om du vill placera larmcentralen längre bort från din hage eller larmade yta. Räckviddsförlängare SF-205S

15 Kontakta oss HEMSIDA BESTÄLLNINGAR VANLIGA FRÅGOR TEKNIK/SUPPORT ÅTERFÖRSÄLJARE Besök vår hemsida för samtliga återförsäljare:

16 2015

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Information om Hemtelefoni via bredbandet

Information om Hemtelefoni via bredbandet Information om Hemtelefoni via bredbandet tele2.se Innehållsförteckning Att tänka på 3 Förberedelser 4 Innehåll i startpaketet 4 Installation 5 Grattis, snart ringer du billigare! Äntligen kan du säga

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01

ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 ANVÄNDAR- MANUAL V 01.02.01 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Tel. 031-762 07 01 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 1 3. Installation 2

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer