Användarhandbok. Spectrafence

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok. Spectrafence"

Transkript

1 Användarhandbok Spectrafence

2 Förord Tack för att du valt Spectrafences produkter. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp! Viktig information VIKTIGT! Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder din produkt. Använd denna manual som ett komplement till komponenternas originalmanualer. Detta säkerhetspaket kan detektera intrång inom larmat område och i samband med det, skicka SMS eller larma med siren. Systemet kan inte förhindra stöld eller andra olyckor, endast avskräcka inkräktaren och upplysa ägaren. Spectrafence ger extra skydd och trygghet för dig och dina djur. 1. Spectrafence tar inget ansvar för förlust, oaktsamhet, missbruk, naturkatastrofer, brand, blixt, åska eller användande vilket inte är i enlighet med denna manual. 2. Innehållet i denna manual är skyddad av upphovsrättslagen och får inte kopieras utan tillstånd. 3. Spectrafence tillämpar 12 månaders garanti. Detta gäller endast fabrikationsfel. Handhavandefel som reparation eller modifikation av produkten, olyckor som orsakats av naturkatastrofer till exempel, brand, åska, etcetera med force majeure-faktor, eller fel som orsakats utan samband med denna produkt ersätts inte. 4. Spectrafence kan inte garantera soltimmar och kan ej ansvara eller garantera funktion av solcellsdrift om dagsljuset inte räcker till för att ladda upp och försörja komponenterna. 5. Spectrafence frånsäger sig allt ansvar över operatören som levererar simkort till detta system, mobiltäckning, prislistor med mera. Vi hänvisar till operatörens kundtjänst. 6. Utför inte installation i regnigt väder, då garantin ej täcker fuktskador orsakat av handhavandefel. 7. Produkten är testad och kvalitetssäkrad i Sverige under normala ljusförhållanden och dagsljus under året. 1. Fyra par Spectrafence-sensorer, SF-100SW 2. GSM larmcentral med låg strömförbrukning, SF-003SH 3. Spectrafence-solpanel 5W, SF-5WSP /230 Volt adapter 5. Monteringsdetaljer 6. Utomhussiren, SF-606SW 7. Användarhandbok Innehåll i förpackning

3 Hur Fungerar Larmet? Larmet är primärt tänkt att användas till hästhagar eller andra öppna djurhagar, där man vill skydda sina djur mot intrång och där strömförsörjning är svår eller omöjlig. Självklart kan det användas till andra ändamål så som parkeringar, runt din hustomt, poolen eller annan öppen yta som kan behöva ett osynligt staket och som larmar via SMS och siren när någon gör intrång. Helt enkelt när någon aktivitet sker i din hage eller ditt larmade område. Inget tillstånd krävs för att montera larmet vilket det till exempel behövs vid montering av kameraövervakning. Spectrafence larmpaket är unikt på marknaden. Det är helt trådlöst och du behöver inte ha tillgång till ström eller dra kablar för att det skall fungera. Staketdetektorerna och larmcentralen är redan konfigurerade från oss hos Spectrafence. Fyra zoner är inlagda i larmcentralen och bildar ett osynligt staket med hjälp av osynliga laserstrålar. Larmet använder solcellspaneler och uppladdningsbara batterier för drift dygnet runt. Alla komponenter är extremt strömsnåla och optimerade för att kunna fungera året om, även i regnväder om rätt tillbehör används. Se kapitel Tillbehör. För de mest solfattiga månaderna, november till mars, rekommenderar vi vårt vinterpaket för att säkerställa driften i bästa möjliga mån, då vi omöjligen kan garantera soltimmar eller påverka väder och vind. Kommunikation mellan sensorer och larmcentral är helt trådlöst och unika koder gör systemet säkert mot yttre påverkan. Räckvidden är hela 100 meter. Den kan förlängas ytterligare med vår räckviddsförlängare, SF-205S. Avståndet mellan staketdetektorerna uppgår till 100 meter och kan bilda ett inhägnad på en hektar. Alternativt en hel sida upp till 400 meter. Äntligen kan du skydda dina hästar och djur mot otillåtna intrång i din hage! SPECTRAFENCE GRUNDPAKET Samtliga komponeneter i illustrationen ingår i grundpaketet. Detta är endast ett förslag på hur man kan montera larmet. Solcellspanel, siren och larmcentral är monterade på egen stople mitt i hagen. Dra gärna en stängseltråd runt för att förhindra att djuren förstör komponenterna. Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Larmcentral Utomhussiren Solpanel Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket

4 Installation av spectrastaket PLACERING I detta grundpaket ingår fyra par med sändar- och mottagarsensorer. Dessa placeras parvis och kan på detta sätt utgöra en larmyta på 4x100 meter. Staketdetektor 100m 100m Solpanel Larmcentral 100m Figur 1 MONTERING Montera fast sensorerna enligt figurerna nedan. Se till att de sitter ordentligt fast och inte sitter på något ostadigt underlag. För montering på hagstolpe skruvas fästet direkt i stolpen enligt figur 5. Stolpen måste sitta stabilt och ej orsaka oönskad rörelse av sensorerna för att undvika falsklarm. Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5

5 Installation av spectrastaket Montering När du utför installationen är det viktigt att det är fri sikt mellan sensorerna och att inget föremål blockerar. Se till att staketdetektorerna sitter monterade på en så rak stolpe som möjligt. Installera staketdetektorerna på en höjd av 0,7-1 meter. Sensorerna skall monteras mitt emot varandra. Blockerande föremål Ostabil bas Figur 6 0,7-1 m 100 m Kalibrering När monteringen är klar behöver kalibrering av mottagare och sändare utföras. Vrid sensorns innanmäte, se figur 7, och sikta på den andra sensorn. Justera vinkeln i höjdled med skruven som sitter i botten på sensorns innanmäte, den svarta större skruven. När du kan se den andra sensorn i kikhålet, figur 8, då är kalibreringen klar. Upprepa samma procedur med den andra sensorn, riktad mot den du precis har kalibrerat. Både sändare och mottagare måste kalibreras mot varandra. Sändare Mottagare Kikhål Figur 8 Figur 7 Justeringsskruv

6 Installation av spectrastaket När sändare och mottagare är kalibrerade då monteras de medföljande batterierna. Börja med sändarbatteriet. Var försiktig för att förhindra sensorn att hamna ur position, och undvika kalibrering igen. Upprepa detta för mottagarsensorn. När batterierna är inkopplade i båda sensorerna och när mottagaren piper med fast signal i fem sekunder då indikerar det att sensorerna har kontakt med varandra. Montera sedan skyddskåpan och skruva fast den i underkant. 1 Strömindikator, när batteriet är monterat, blinkar lampan i fem sekunder PCB 2 Kalibrering och larmindikator. Vid mottagning av osynligt ljus från sändaren blinkar denna lins i tio sekunder för att sedan gå över i en fast ton i fem sekunder 3 PCB 3 Tonindikator, indikerar i samband med LED-linsen ovan Responstid för alarmering, justerad från fabrik för kortast responstid vid larm 4 Figur 9 Testa nu systemen genom att gå emellan sensorerna och på så sätt bryta det osynliga staketet. Notera att tio sekunder pip följt av fem sekunder fast ton (2) indikerar att allt är på plats och redo att ge utslag när någon passerar området. Upprepa detta med de fyra par som medföljer i detta grundpaket! Sändare Mottagare Mottagare FEL Installera enligt följande skiss för korrekt funktion. Sändare Sensorerna kan justeras 90 grader åt vardera håll, utan att fästet demonteras. Horisontalvinkeln kan justeras 10 grader upp eller ned. Mottagare Sändare RÄTT Sändare Mottagare Figur 10 Figur 11 65mm 93mm 272mm 83.5mm 74mm 81mm 98mm

7 Installation av utomhussiren Montering Utomhussirenen fästes enklast med det medföljande fästet och två skruvar direkt i hagstolpen. Montera sirenen på lämpligt ställe så att den syns och hörs när larmet går. Tänk på att räckvidd mellan siren och mottgarasensor i Spectrastaketet är max 100 meter. Vill du placera sirenen längre ifrån behövs vår räckviddsförlängare, SF-205S. OBS! Sirenen är valfri och behöver inte användas om det inte önskas. Figur 12 Monteringfäste Installerad och klar Funktion För att starta sirenen demonteras kontaktluckan baktill. Koppla in den medföljade vita kontakten i uttaget under luckan. Kontrollera att indikatorlampan börjar att blinka och en kort ton hörs. Då är sirenen färdig att användas. När larmet går, ljuder sirenen i 30 sekunder. Den återgår automatiskt till aktivt läge. Vill man tillfälligt stänga av sirenen behöver man vår fjärrkontroll, SF-301. Med fjärrkontrollen kan sirenen aktiveras och avaktiveras tillsammans med larmcentralen. Sirenen levereras i aktivt läge från fabrik. Figur 13 Indikatorlampa För att aktivera fjärrkontroll och/eller extra Spectrastaket till sirenen, trycker du på funktionsknappen. Inom fem sekunder trycker du på fjärrkontrollens avaktiveringsknapp eller passerar mellan Spectrastaketets sensorer och indikatorlampan på sirenen blinkar. Sedan är den klar att användas. För att radera, håller du knappen intryckt tills att en fast ton hörs. Fäste Kontaktlucka Siren Monteringsfäste Funktionsknapp för att lägga till eller ta bort extra sensorer/fjärrkontroll L

8 Installation av simkort och Telefonnummer VIKTIGT! Sätt strömbrytaren i läge OFF och koppla ur strömmen. Installation av simkort 1. Inaktivera simkortets pinkod med hjälp av en mobiltelefon. 2. Öppna simkortsluckan, du hittar den på undersidan av larmcentralen. 3. Skjut luckan i pilens riktning, för in simkortet och skjut igen luckan. 4. Kontrollera att simkort är monterat enligt figur Fyll på kontantkortet med pengar (behövs inte om du väljer att använda abonnemang). Figur 14 Förberedelser 1. Sätt strömbrytaren i läge ON. En röd lampa på larmcentralens ovansida börjar att blinka. När centralen har kontakt med mobilnätet, efter cirka 15 sekunder, övergår den röda lampan till att blinka mer långsamt. Vid avvikelser från detta bör du se till att det finns täckning från mobilnätet med hjälp av en mobiltelefon. Sätt i simkortet från larmcentralen i din mobiltelefon och kontrollera att allt fungerar. 2. Mata in ett huvudnummer. Numret styr till exempel aktivering/avaktivering och tar emot statusmeddelanden från larmcentralen. Numret du skickar SMS till är telefonnumret tillhörande simkortet i ditt Spectrafence. Vi kommer att använda som exempelnummer till din mobiltelefon. Första siffran i ditt telefonnummer ersätts med 46. Du anger givetvis ditt egna mobilnummer till din egen mobiltelefon, dit du vill att sms skall skickas vid larm. 3. Skicka följande sms till larmcentralens telefonnummer för att ange huvudnumret: Ditt telefonnummer *#*1234**5*1* # 4. Kontrollera att rätt nummer är inmatat, skicka följande sms till larmcentralens nummer: *** 5. Efter några sekunder skall du få ett svar från larmcentralen via sms att den är aktiverad (armed). För att avaktivera, skicka följande sms (disarm): ### Vänta några sekunder mellan varje sms. Se till att hålla ett avstånd på minst en meter mellan telefonen som skickar sms och larmcentralen. Får du inget sms? Försök att skicka det igen och vänta på svar.

9 Installation av larmcentral och Solpanel Placering 1. Larmcentralen kan monteras både inomhus och utomhus. Vid montering utomhus bör larmcentralen monteras i vår vattentäta inbyggnadslåda. Använd två skruvar och häng upp centralen i monteringshålen på en vägg eller mot ett underlag som passar. Placera larmcentralen max 100 meter från mottagarsensorerna, för att säkerhetsställa att larmcentralen tar emot signalen från sensorerna vid larm. Vi rekommenderar att larmcentralen placeras i mitten av den larmade ytan, alltså mitt i hagen. Gör en avspärrning, eller placera den högt, för att förhindra att djuren trampar eller biter på den. Om det är svårt att placera den i mitten finns en räckviddsförlängare som förlänger signalen från sensorerna till larmcentralen med upp till en kilometer. Med hjälp av den kan larmcentralen monteras på ett lämpligare ställe som passar just din hage eller yta som skall skyddas. 2. Solpanelen skall placeras på ett ställe där det finns dagsljus, gärna riktad mot söder och vinklad 45 grader i vinkel mot solen, för att få optimal funktion. Vid placering av larmcentral inomhus rekommenderar vi att du använder den medföljande väggadaptern istället för solpanelen. I solpanelens ram finns monteringshål för enkel montering. 3. Du kan lägga in fler telefonnummer vid larm. Totalt 16 nummer inklusive huvudnumret kan matas in. För att lägga in det andra telefonnumret skickar du följande sms till larmcentralens telefonnummer: Tilläggsnummer 1 **5*2* # Dessa nummer kan inte hantera aktivering/avaktivering och andra administrativa funktioner. 4. För att lägga in fler nummer byter du den rödmarkerade tvåan till tre och så vidare upp till 16 enligt nedan. Tilläggsnummer 2 **5*3* # 5. När allt är klart och installerat behöver centralen ställas om till låg strömförbrukning. Detta för att kunna fungera dygnet runt med drift av solpanel. Skicka följande SMS till din larmcentral: **1*4*1#. Kontrollera att den röda lampan längst till höger på larmcentralen slutar att blinka. Används den medföljande väggadaptern kan du hoppa över detta steg. Figur 15 Figur 16 Simkort Monteringshål Monteringshål Exempel på installation

10 FUNKTIONER I LARMCENTRAL Utökade funktioner Larmcentralen är konstruerad och optimerad för att kunna drivas av solceller. Vid användning av väggadaptern som medföljer, ansluter du den i uttaget för adaptern enligt figur 17. Var noga med att koppla plus och minus rätt. Vi rekomenderar att använda väggadaptern vid inomhusbruk av larmcentralen. Det är VIKTIGT att en inbyggnadslåda används när larmcentralen placeras utomhus, detta för att skydda mot vatten, se kapitel Tillbehör. Larmcentralen är optimerad med inställningar för detta larmpaket och solcellsdrift. Det finns mängder med möjligheter för användandet av denna larmcentral. Utöver de funktioner som används i detta system kan larmcentralen användas som hemlarm med våra tillbehör som du finner på spectrafence.se. Nedan presenterar vi de mest grundläggande och användbara sms-kommandona för detta larmsystem. För komplett manual och utökade funktioner hänsvisar vi till vår hemsida för nedladdning av den engelska manualen. FUNKTION Aktivera ### Avaktivera *** Batteristatus??4 Status larmcentral?? Inmatade telefonnummer??3 SMS TEXT Lägg till extra spectrastaket/fjärrkontroll För att lägga till extra Spectrastaket och/eller fjärrkontroll, tryck på funktionsknappen, håll den intryckt i minst två sekunder. Släpp knappen och den första gröna lampan på larmcentralens ovansida börjar att blinka. Aktivera Spectrastaketet genom att passera sensorerna och/eller tryck på fjärrkontrollens avaktiveringsknapp. Kontrollera att den andra gröna lampan på ovansidan börjar att lysa, efter 30 sekunder slocknar den och dina nya tillbehör är färdiga att användas. För att namnge dessa i larmcentralen hänsvisar vi till den engelska manualen du hittar via vår hemsida, spectrafence.se. USB +/- Simkort på/av Funktionsknapp Antenn Solpanel/adapter

11 Funktionstest Checklista När larmsystemet är installerat enligt föregående kapitel i denna manual är det dags för test. Var noga med att allt är installerat enligt skissen nedan. SPECTRAFENCE GRUNDPAKET Samtliga komponeneter i illustrationen ingår i grundpaketet. Detta är endast ett förslag på hur man kan montera larmet. Solcellspanel, siren och larmcentral är monterade på egen stople mitt i hagen. Dra gärna en stängseltråd runt för att förhindra att djuren förstör komponenterna. Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Larmcentral Utomhussiren Solpanel Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket Osynligt ljus utgör staketet, 100 meter räckvidd Spectrastaket 1. Simkort är laddat med värdebevis, alternativt att abonnemangen du använder är i funktion 2. Samtliga sensorer är korrekt kalibrerade och batterier installerade 3. Larmcentralen är påslagen enligt instruktion 4. Avståndet mellan sensorer, utomhussiren och Spectrastaket inte överstiger hundra meter 5. Huvudnummer är inlagt i larmcentralen 6. Larmcentralen är aktiverad för att alarmera och placerad inom mobilnätets täckningsområde Test av larmet För att funktionstesta larmet passerar du helt enkelt den larmade ytan. Sirenen ljuder i 30 sekunder och du får ett sms till din mobiltelefon eller till de telefoner du angivit som huvudnummer och tilläggsnummer. I meddelandet kan du se vilken av de fyra zonerna som larmar, klockslag och datum. Om det inte sker något larm se avsnittet felsökning. För att namnge zonerna med ett specifikt namn, hänvisar vi till den engelska manualen, du finner den via vår hemsida, spectrafence.se.

12 Felsökning FEL ORSAK LÖSNING Mottagare/sändarens indikatorlampa blinkar ej, inget pip hörs. Batteriet slut eller låg ström. Byt batteri. Sensorerna indikerar larm, men inget SMS skickas. Falsklarm skickas utan att någon passerar Spectrastaketet. Sensorerna indikerar larm men utomhussirenen fungerar inte. Sensorer hittar inte varandra vid kalibrering. 1. Förvrängd signal skickas från sensorer. 2. Larmcentral är placerade för långt ifrån sensorerna 1. Föremål blockerar mellan sändar- och mottagarsensor. 2. Ostadig bas där montering av sensorerna är utförd. 3. Felaktig eller dåligt utförd kalibrering av sensorer. Siren placerad för långt ifrån mottagarsensorerna. Felaktig signal skickas från sensorer. Avståndet överstiger 100 meter, två likartade sensorer används. 1. Lägg till sensorerna igen, se kapitel Funktioner i larmcentral. 2. Se till att avståndet ej överstiger 100 meter. 1. Se till att inget föremål blockerar Spectrastaketet. 2. Se till att montera sändar- och mottagarsensor på en stadig bas. 3. Gör om kalibreringen ordentligt enligt kapitel, Installera Spectrastaket. 1. Lägg till sensorerna igen, se kapitel installation av utomhussiren. 2. Se till att avståndet ej överstiger 100 meter. 1. Se till att avståndet är max 100 meter. 2. Kontrollera att paret som matchas består av en sändarsensor och en mottagarsensor. Underhåll 1. Byt batterier i Spectrastaket, utomhussiren och larmcentral vartannat år, för att säkerhetsställa korrekt funktion. 2. Kontrollera och rengör sensorernas solpaneler samt solpanelen till larmcentralen med en fuktig trasa vid behov. 3. Om larmsystemet inte används under längre tid, montera ur samtliga batterier, se till att larmcentralen är avstängd. 4. Skydda larmet i förpackningen vid förvaring och transport. 5. För att fabriksåterställa larmcentralen, håller du funktionsknappen nedtryck i tjugo sekunder. Släpp knappen och en grön lampa lyser med fast sken. När den slocknar kan du starta om larmcentralen och den är återställd. Se den engelska manualen för att ställa in det som behövs för korrekt funktion, eller kontakta oss på Spectrafence så hjälper vi dig.

13 Tillbehör Med denna fjärrkontroll kan du stänga av och på larmcentralen och den trådlösa utomhussirenen. Till exempel om du kommer till din hage eller din larmade yta och tillfälligt vill koppla ur larmet snabbt och smidigt för att själv passera området. Fjärrkontroll SF-301 Räckvidd cirka 50 meter, drivs av det inbyggda batteriet. Inbyggnadslåda för larmcentral. Fuktskyddande låda SF-IP65 Ett måste om larmcentralen monteras utomhus. Skyddar mot snö, regn och fukt. Med gummigenomföring för strömkablarna till solpanelen. Tänk på att fabriksgarantin inte täcks av fuktskador som uppkommer på grund av fel monterad larmcentral utomhus. För att få en långlivad produkt och bekymmersfritt användande bör en sådan här låda användas. Under vinterhalvåret rekommenderar vi att du köper till detta vinterpaket. Paketet innehåller en solpanel och ett batteri. Solpanelen kopplas enkelt ihop med den befintliga solpanelen i Spectrafence grundpaket. Batteriet monteras i larmcentralen och ersätter befintligt batteri. Med detta vinterpaket klarar man att driva larmet under vinterns avsaknad av soltimmar. Vinterpaket SF-VPKT

14 Spectrastaket sf-100sw Köp till extra Spectrastaket och gör ditt grundpaket ännu säkrare! Montera ditt grundpaket lite lägre på hagstolpen, cirka 0,5 meter från marken och dessa högre upp på hagstoplen, cirka 1,5 meter. Det blir nästintill omöjligt att passera obemärkt och göra intrång. Ett måste för ett bättre och säkrare skydd till din hage eller annan larmad yta. Larmcentralen i grundpaketet klarar av hela sexton Spectrastaket. Extra utomhussiren att koppla till ditt Spectrafence! Utomhussiren SF-606SW Köp till flera sirener och sätt en i varje hörn av hagen, eller på annat önskvärt ställe. Helt trådlöst och paras enkelt ihop med vårt Spectrastaket. Klarar av att larma från totalt åtta par Spectrastaket. Sirenen blinkar och tjuter med 95 Decibel i 30 sekunder och skrämmer omedelbart bort förövaren i hagen. Behöver du öka avståndet mellan Spectrastaketet och larmcentralen? Då kan du använda denna räckviddsförlängare. Den fångar upp och förstärker signalen från Spectrastaketet och skickar iväg den upp till 1,5 kilometer. Fyra par Spectrastaket kan användas med en räckviddsförlängare. Användbar om du vill placera larmcentralen längre bort från din hage eller larmade yta. Räckviddsförlängare SF-205S

15 Kontakta oss HEMSIDA BESTÄLLNINGAR VANLIGA FRÅGOR TEKNIK/SUPPORT ÅTERFÖRSÄLJARE Besök vår hemsida för samtliga återförsäljare:

16 2015

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR

TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR TRÅDLÖST LARM FÖR DJURHAGAR Varför Spectrafence? Näst intill dagligen kan vi läsa om olika angrepp som sker på djur runt om i landet. Det rör sig om stölder, misshandel, knivvåld, vargangrepp med mera.

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com

Induo Home AB induohome.com 08-659 43 10 sales@induohome.com FörberedELSER Tack för din beställning av larmpaketet Ninja, nu skall vi steg för steg installera larmet tillsammans. Installationsprocessen går till så här: 1. Du packar upp ditt larmpaket och placerar

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

Manual - Malux GPS larm

Manual - Malux GPS larm Montering och installation 1. Montera larmenheten stående eller liggande enligt bilden till höger. Larmenheten behöver inte fri sikt för att fungera men tunnare material/färre antal lager ger en starkare

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial

Bruksanvisning för ditt larmsystem. System: Domonial Bruksanvisning för ditt larmsystem System: Domonial Sector Alarm Tack för att du valt ett larmsystem från Sector Alarm! Bruksanvisningen som du har i handen ska fungera som ett stöd i den dagliga användningen.

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar

YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1 december 2010 YOYOCare Vanliga Frågor & Svar 1. Vad är YOYOCare? 2 2. Hur fungerar YOYOCare? 2 3. Vilka använder YOYOCare? 2 4. Vad är skillnaden mellan YOYOCare och en vanlig mobiltelefon? 3 5. Hur

Läs mer

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM

LARM www.induohome.com LARMPAKET GSM LARMPAKET GSM LARM www.induohome.com Larm för olika behov Induo Home har fyra larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag,

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information:

Företag/Hem GSM Alarmsystem. Installations och Bruksanvisning. Generell information: Företag/Hem GSM Alarmsystem Installations och Bruksanvisning Generell information: Detta larmsystem är mycket lämpligt för små kontor och privata bostäder. Larmsystemet använder en GSM sändare, vilket

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift.

YL-007M2B Instruktions Manual. Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. YL-007M2B Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktitgt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang

Bruksanvisning. CobraConnex 2112. PRO abonnemang Bruksanvisning CobraConnex 2112 PRO abonnemang Index Förord...Sidan 3 Innan systemet kan fungera...sidan 4 1. Instruktion i korthet...sidan 5 2. Vad gör man om...sidan 6 2.1 Du har upptäckt att fordonet

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Centralenhet med GSM. Larmbricka

Centralenhet med GSM. Larmbricka Trygghet i alla hem Centralenhet med GSM Centralenheten är hjärtat av ditt larmsystem. Den har koll på alla komponenter och kommunicerar trådlöst med både komponenterna och larmcentralen. Håll koll på

Läs mer

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går.

Securitas Hemlarm. Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Securitas Hemlarm Allt du behöver veta om avtal, driftsättning, teknisk support, Securitas larmcentral och vad som händer när larmet går. Avtal I samband med leveransen av ditt Securitas Hemlarm fick du

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet.

Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Monterings råd till ditt nya Larm Dokumentet hjälper dig att göra en bra montering med högsta säkerhet. Dessutom får du ytterligare givande tips i slutet av dokumentet. Vill du ha rådgivning kontakta Bostadslarmet

Läs mer

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE

Quick Guide. Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE Quick Guide Version 1.0 WWW.PROTECTGLOBAL.SE PROTECT ZOLO Paketet innehåller: Enhet Antal ZOLO GSM Larmsystem/PIR-sensor.... 1 Fjärrkontrol.... 1 ZOLO Kommunikationskort.... 1 PIR-sensor.... 1 USB-kabel....

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt

Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Vi hoppas att du ska vara nöjd med din nya produkt Bacapp ger endast en uppskattning av hur mycket alkohol du har i blodet via ett utandningsprov. För att få reda på ditt verkliga värde krävs ett blodprov.

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS

Beröringsfri EM-läsare 3-7440 VDS Beröringsfri EM-läsare 3-7440 Installations och användarmanual a x e m a Sida 1 Innehåll - Introduktion 2-3 - Kopplingsscheman 4 - Tekniska funktioner /Standardvärden 4 - Aktivering av läsaren 5 - Ändra

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Bruksanvisning Repeater RP-900

Bruksanvisning Repeater RP-900 Bruksanvisning Repeater RP-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.0 2012-03-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 2 3 MONTERING...

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången

Lådans innehåll. Innan du använder larmsystemet för första gången 72 SWE Lådans innehåll 1 x PIR trådlös rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur 1 x Konsol 1 x Bruksanvisning Den ASA-40 högpresterande trådlösa rörelsedetektor immun mot sällskapsdjur. Denna rörelsedetektor

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

rm lla specia Produktkatalog 2011

rm lla specia Produktkatalog 2011 speciallarm Produktkatalog 2011 om speciallarm SPECIALLARM utvecklar och tillverkar speciallarm och säkerhetsprodukter av mycket hög kvalitet. Vår affärsidé är att vara helt unika på att ta fram innovativa

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer