WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WiseTrap Generation 2 Drifthandbok"

Transkript

1 Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1

2 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2

3 Indhold Inledning 4 Tekniska data 5 Säkerhet 8 SIM-kort 12 Batteribyte 13 Komma igång 14 Första registrering av användare och fälla 15 Registrera ny larmmottagare 22 Registrera ny användare 24 Redigera användare 27 Ta bort användare 29 Administration 30 Sortering av lista över fällor 31 Sökning efter fällor 31 Information om fällor 32 Konfigurering av fällor 33 Larm 36 Fällans placering 37 Statistik 39 Historik 43 Registrera ny fälla 46 Montering av WiseTrap 50 Kalibrering 54 Ingen GPS-signal 55 Manuell betjäning 56 Manuell körning 56 Test 57 Drift 59 Inget nät 61 Övrig information i teckenfönstret 62 Antal drifttimmar sedan batteribyte 63 Temperatur i brunnen och fällans känslighet 63 Fördröjd start 65 Nivålarm 66 Ljussensor 67 Rapportperiod 68 Val av språk för fälla 69 Stopp av WiseTrap 69 Demontering av WiseTrap 71 Larmmeddelanden 72 Felsökning. 73 Felkoder 74 Garanti 77 Sakregister 81 3

4 Inledning WiseTrap är en patenterad, intelligent och giftfri råttfälla, avsedd att fungera som ett ytterst effektivt vapen mot råttor direkt i avloppsledningar. När råttan registreras aktiveras fällan och skjuter ut 14 spjut med stor kraft. Råttan dör snabbt och smärtfritt och spolas ut med avloppsvattnet. Spjuten dras in igen, varefter fällan åter är aktiverad. WiseTrap påverkar inte flödet i avloppsledningen, men säkerställer att kamerainspektion och spolning av avloppsledningen kan utföras utan problem, utan att fällan behöver avaktiveras eller demonteras. 4

5 Tekniska data Rördiameter: Alla typer, Ø 110, 160, 200 och mm Modeller WiseTrap 110: 297 mm, alla brunnar från Ø 315 WiseTrap 160: 294 mm, för brunn Ø mm, standardbrunn WiseTrap 200: 294 mm, för brunn Ø mm, standardbrunn WiseTrap 250 Flex: 340 mm, standardbrunn Brunn Alla typer från Ø 315 mm. Obegränsat djup. Se separat datablad för monteringsutrustning och tillbehör. Kabel Fastmonterad kabel mellan styrenhet och fälla. Standardlängd 5,5 meter. Andra längder kan beställas. Sensorer på fälla 2 st. rörelsesensorer, 2 st. värmesensorer och 1 st. ljussensor. Sensor på styrenhet 1 st. ljussensor. Styrenhet Elektronisk helautomatisk styrenhet. Teckenfönstret visar bland annat batterinivå antal utlösningar sedan batteribyte antal drifttimmar sedan batteribyte temperatur. 5

6 Dataöverföring Via SMS/GPRS-modem bland annat: GPS-position Om inga råttor registreras under en given period Svagt batteri Driftstörning Översvämning av brunn SIM-kort utbytt Utlösningsstatistik Temperatur Batteri eller strömförsörjning 12 VDC/230 VAC Batterikapacitet Cirka 3 månaders drift eller cirka utlösningar. Fällans konstruktion Vattentätt skåp, spjuten rengörs när de dras upp. Miljö Fällan är helt automatisk och självtömmande. Ingen person behöver komma i beröring med vare sig fällan eller råttorna. Döda råttor följer med avloppsvattnet till reningsverket och bryts ned biologiskt. Ingen smitto- eller olycksrisk. Varken gift eller lockmat används. Godkännande WiseTrap har testas och godkänts av Skadedyrslaboratoriet i Danmark, Jordbruksverket samt Naturvårdsverket i Sverige. CE-märkt. 6

7 Patentnummer PA PCT/DK2007/ PCT/EP2008/ PCT/EP2008/ / Fälla B1 Styrenhet 392 H3 H1 H2 B2 B Rördiameter - skärmlängd WiseTrap 1 12 V Art.nr WiseTrap V Mått(mm) B1 B2 B3 H1 H2 H3 WiseTrap mm Ø125 Ø kg WiseTrap mm** Ø125 Ø WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm** Ø125 Ø WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm flex Ø125 ø kg Vikt* 8 kg 9 kg * Utan batteri och konsol ** Används där standardskärmen inte får plats 7

8 Säkerhet Läs drifthandboken för WiseTrap innan den monteras och sätts i drift. Hantera alltid fällan med stor försiktighet. Sätt aldrig WiseTrap i drift innan nedanstående åtgärder utförts i angiven ordning. 1. Montera fällan (se avsnittet om montering på sida 49). 2. Rulla upp överflödig kabel på de två krokarna på baksidan av styrenheten. 8

9 3. Kalibrera fällan (se avsnittet om kalibrering på sida 53). Innan detta görs måste fällan vara korrekt monterad i brunnen. När WiseTrap har flyttats måste den alltid kalibreras, eftersom den i annat fall kan skada brunnen eller fällan. 4. Testa fällan (se avsnittet om test på sida 56). Innan detta görs måste fällan vara kalibrerad. 5. Sätt fällan i drift (se avsnittet om drift på sida 58). Innan detta görs måste fällan vara testad och kalibrerad. Tryck alltid på på fällan. på styrenheten innan service utförs Transportera alltid WiseTrap i transportlådan eller genom att hålla i handtaget. 9

10 Obs! WiseTrap arbetar med stora krafter, varför den har ett antal olika säkerhetsanordningar. Ljuspåverkan - WiseTrap desarmeras omedelbart om ljussensorerna på fällan eller styrenheten påverkas. Kamerainspektion - Vid kamerainspektion desarmeras fällan omedelbart av ljussensorn i botten av fällan. Spolning/rengöring av avloppsledning - WiseTrap är inaktiv eftersom värmedetektorerna inte registrerar värme. Obs! WiseTrap får endast användas i avloppsledningar och endast för att bekämpa RÅTTOR. Obs! Om vattentemperaturen i avloppsledningen överstiger 40 C kommer WiseTrap att utlösas av allt som rör sig. Obs! Om batteriet utsätts för temperaturer över 25 C under utsträckta tidsperioder, försämras batteriets livslängd. Om batteriet sitter oanvända - måste följa anvisningarna nedan: Rengör batteriet upp för att undvika läckström Ie urladdning över batteriet för fukt och smuts. Batteriet är fulladdat när den tas bort. Batterier måste kontrolleras och laddas var 3 månader och igen innan det används. Undvik att förvara batterier i uppvärmda rum, eftersom detta ökar batteriets självurladdning. (Ett fulladdat batteri fryser först vid -68 C medan ett urladdat batteri fryser vid -7 C.) 10

11 Följ alltid anvisningarna i handboken (sida 8). Använd endast originalbatteri och -laddare. I annat fall upphör garantin för WiseCons produkter att gälla. Underhåll WiseTrap. Ljus- och rörelsesensorerna på styrenheten och i botten av fällan ska hållas rena och får inte täckas över. Använd bomullspinnar för rengöring. Ljussensor Rörelsesensor och värmesensor 11

12 SIM-kort SIM-kort kan köpas där mobiltelefoner säljs. På WiseCons hemsida finns länkar till flera försäljare av SIM-kort. 3G-abonnemang eller kontantkort kan inte användas. Obs! Kontrollera att abonnemanget kan överföra data och SMS på samma nummer, samt att kortet inte är låst med PINeller PUK-kod. 1. Demontera styrenhetens lock och lyft upp packningen genom att dra i de två knopparna på ovansidan. 2. Sätt i SIM-kortet i korthållaren. 3. Sätt tillbaka packningen. Knoppar SIM-kort 12

13 Batteribyte 1. Demontera styrenhetens lock. 2. Dra isär kabelkontakten. 3. Lyft batteriet i de två handtagen som sitter på batteriet. 4. Placera ett fulladdat batteri i styrenheten. 5. Koppla in batteriet och sätt på locket på styrenheten igen. 13

14 Komma igång För att en fälla ska tas i bruk måste du registrera dig själv som användare på WiseCons hemsida och aktivera fällan. Gör så här 1. Demontera styrenhetens lock och lyft upp packningen genom att dra i de två knopparna på ovansidan. 2. Sätt i SIM-kortet i korthållaren. 3. Sätt tillbaka packningen. 4. Anslut ett fulladdat batteri. Teckenfönstret visar följande text Tryck på för att byta språk och avsluta genom att trycka på Fällan är därmed redo att aktiveras. Teckenfönstret visar följande text Följ sedan handboken från sida side 15 till sida side

15 Första registrering av användare och fälla Innan WiseTrap kan användas måste du registreras som användare och fällan aktiveras hos WiseCon. Registreringen görs online via Internet. Produktens serienummer och kontrollkod står på baksidan av CD-omslaget och på packningen inuti styrenheten. Registrera användare hos WiseCon 1. Skriv in i webbläsarens adressfält. 2. Vid första användningstillfället klickar du på WisePlan och Registrer ny användare. Klicka på Existerande användare om du redan är registrerad. 15

16 Skriv in produktens serienummer och kontrollkod, som står på baksidan av den här handboken och på packningen inuti styrenheten. Klicka på Nästa. 3. Skriv in företagsnamn och adress och välj eventuellt språk för larmmeddelanden. Klicka på Nästa. 16

17 4. Skriv in ditt namn, din e-postadress och ditt mobilnummer. 5. Klicka på Skicka kod till min mobil. Du får ett SMS med en kod som ska anges på nästa skärmbild. 6. Skriv in den mottagna koden och klicka på Nästa. 17

18 7. Fyll i fälten och klicka på Nästa. Mobilnumret till fällans SIMkort. 18

19 9. Klicka på Nästa. 10. Välj användarnamn och lösenord som du vill använda för att logga in. 11. Klicka på Registrera ny användare. 19

20 Om du valde att aktivera fällan efter registreringen (punkt 7) visas nedanstående bild. 12. Klicka på OK. Användaren och fällan har registrerats och administrationssidan visas (se nästa sida). 20

21 På administrationssidan kan du visa statistikinformation, registrera nya fällor och användare samt redigera befintliga. Byta lösenord 1. Klicka på Byt lösenord. 2. Skriv in önskat lösenord och upprepa detta. 3. Klicka på Byt lösenord. Lösenordet har nu ändrats. 21

22 Registrera ny larmmottagare En larmmottagare kan inte logga in på WisePlan utan endast ta emot larm från fällor. 1. Klicka på Användare. En lista över befintliga användare visas. 1. Klicka på Registrera ny användare. 22

23 2. Fyll i fälten och klicka på Nästa. Här kan du välja om användaren endast ska kunna ta emot larm och inte kunna logga in på WisePlan. 3. Välj de fällor och larm som ska kopplas till den nya användaren. 4. Klicka på Registrera ny användare. Användaren är nu registrerad och kommer att ta emot larm från de valda fällorna. 23

24 Registrera ny användare En användare kan logga in på WisePlan och använda funktionerna utifrån sina tilldelade rättigheter. 1. Klicka på Användare. En lista över befintliga användare visas. 2. Klicka på Registrera ny användare. 24

25 3. Fyll i fälten och klicka på Nästa. Avmarkera den här kryssrutan. Se till att kryssrutan är avmarkerad, eftersom det inte är en larmmottagare som ska registreras. 4. Välj vilka rättigheter den nya användaren ska ha och Klicka på Nästa. 25

26 5. Välj de fällor och larm som ska kopplas till den nya användaren. 6. Välj användarnamn och lösenord som den nya användaren ska använda för att logga in. 7. Klicka på Registrera ny användare. Den nya användaren är nu registrerad och användaröversikten visas igen. 26

27 Redigera användare Klicka på Redigera bredvid den användare som ska redigeras. På nästa skärmbild kan användarens e-postadress, namn, mobilnummer m.m. ändras. Klicka på Nästa för att fortsätta till nästa skärmbild. 27

28 På nästa skärmbild kan användarens rättigheter ändras. Klicka på Nästa för att fortsätta. Välj de fällor och larm som ska kopplas till användaren. Avsluta genom att klicka på OK. 28

29 Ta bort användare Klicka på Radera bredvid den användare som ska tas bort. Klicka på Radera användare på nästa skärmbild. Om användaren är den enda larmmottagaren för en fälla kan inte användaren tas bort. En annan larmmottagare måste anges för berörda fällor innan användaren kan tas bort. Följ anvisningarna i det föregående avsnittet Redigera användare. 29

30 Administration Klicka på Fällor. En lista visas över de fällor som är kopplade till den inloggade användaren. Om användaren har rättighet att se alla fällor i företaget kan du välja dem genom att Klicka på Visa alla. 30

31 Sortering av lista över fällor Du kan sortera listan över fällor genom att Klicka på rubrikerna. Sökning efter fällor Klicka på Sök efter fällor. En sökruta visas där du kan välja att söka efter fällor efter olika kriterier. 31

32 Information om fällor Klicka på Info. På den här sidan visas den senaste driftinformationen från fällan. Här kan du även nollställa räknaren på fällan. Du nollställer räknaren genom att Klicka på Nollställ. Fällans räknare nollställs nästa gång den rapporterar till WisePlan. 32

33 Ovanför informationen om fällorna visas två menyrader. Den övre kan användas på samma sätt som de menyer som visas på WisePlans förstasida. Den nedre gäller den aktuella fällan. För att återgå till listan över fällor Klicka på Fällor Konfigurering av fällor Klicka på Konfigurera. 33

34 På konfigurationssidan kan du aktivera och avaktivera fällan. Dessutom kan du ändra fällans namn, driftparametrar och mobilnummer Här väljer du om fällan ska aktiveras eller avaktiveras. Avaktivering bör endast användas om fällan har stulits. 2. Här kan du ändra fällans namn. 3. Justering av fällans känslighet. Som standard är fällans känslighet inställd på 50 %.Vintertid bör känsligheten sänkas pga. den lägre temperaturen i kloakledningen.vid för hög känslighet (värde >50) finns det risk för att WiseTrap utlöses av vatten, papper eller liknande. 4. Det här värdet anger hur ofta WiseTrap ska rapportera till WisePlan. Obs! Fällans energiförbrukning blir högre ju oftare fällan rapporterar driftinformation till WisePlan. 34

35 5. Nivålarmet kan avaktiveras och aktiveras. Det här larmet fungerar som en säkerhetsåtgärd för att informera om stopp och översvämningar i brunnarna. Därför bör larmet endast avaktiveras om fällan används i områden där man vet att avloppssystemet är dåligt och regelbundet orsakar översvämning i brunnarna. 6. Det är möjligt att inaktivera ljussensorn från att sitta i kontrollboxen. För batteribyte kommer alltid att sätta ljussensorn som. Denna varning har satts som en försiktighetsåtgärd, att människor inte kan bli sårad när du arbetar med fällan. Därför är detta larm endast stängas av i fall där det inte kan täcka de hål som är i brønddækslerne där fällan är belägen. 7. Den här funktionen sätter fällan i spårningsläge och det är nu möjligt att se fällans placering via GPS, vid stöld. 8. Batteriets förväntade livslängd. Detta värde är vägledande. Fällan meddelar alltid när batteriet behöver bytas ut. 8. Här anges de personer som är kopplade till fällan som larmmottagare. Du kan lägga till eller ta bort mottagare genom att klicka på Redigera mottagare. 10. Här anger du i vilket land fällan har placerats. 11. Fällans mobilnummer. 12. Här anger du till vilken mobiloperatör numret är kopplat. Kom ihåg att klicka på Använd ändringar för att spara ändringar. För att återgå till listan över fällor Klicka på Fällor 35

36 Alarmer Klik på Alarmer I larmlistan kan du se de larm som har mottagits från fällan och vilken larmmottagare som har kvitterat enskilda larm. För att kvittera larm Klicka på Läst eller Alla är läste För att återgå till listan över fällor Klicka på Fällor 36

37 Fällans placering 1. Klicka på Placering. 2. Fyll i gatuadress, postnummer och ort. 3. I de nedanstående fälten kan du fylla i namn och telefonnummer till personer som ska meddelas för att få tillgång till en fälla, t.ex. vaktmästare eller vicevärd. 4. Därefter kan du klicka på Hitta adress på karta. Placeringen visas på kartan nedan. 37

38 5. Välj Karta för att visa kartan. 6. Klicka på markören, håll vänster musknapp nedtryckt och flytta markören till den exakta placeringen. 7. Klicka på Spara placering för att avsluta Fällan har GPS, vilket gör att dess placering visas på kartan, förutsatt att positionen har kunnat hittas. Klicka på Spara placering om den hittade positionen är korrekt. På kartan visas markörer i olika färger. Markörerna anger: 1. Postadress: röd 2. Aktuell placering från GPS: gul 3. Senast sparad position: grön

39 För att återgå till listan över fällor Klicka på Fällor Statistik 1. För at ta fram statistik Klicka på Statistik i fällalistan 39

40 Du kan välja att visa en kurva över utlösningar och/eller fällans temperatur under en vald tidsperiod. 1. Välj den information som ska tas med i statistiken. 2. Välj den period som du vill se statistik för. 3. Klicka på Visa graf. Du kan även exportera mätresultaten till Excel genom att klicka på Hämta som CSV och spara filen. 40

41 Dessutom kan du exportera motsvarande statistik för flera fällor. För att göra detta Klicka på Statistik i den övre menyraden Här kan du välja för vilka fällor du vill se statistik. Du kan söka efter fällor med hjälp av t.ex. postnummer eller välja att visa alla fällor. Du kan välja de fällor som du vill visa statistik för genom att markera dem i fönstret till höger eller genom att klicka på markörerna på kartan. 41

42 Välj den information som ska tas med i statistiken och Klicka på Visa graf. En graf för varje vald fälla visas. 42

43 Klicka på Fällor för att återgå till listan över fällor. Historik Här kan du visa en överblick över fällans nuvarande och tidigare placering under en vald tidsperiod, dock högst ett år tillbaka. Klicka på Historik. 43

44 En karta visas med fällans nuvarande placering (röd markör) samt fällans tidigare placeringar under den valda tidsperioden (gröna markörer). För musmarkören över en markör för att visa under vilken tidsperiod fällan var placerad där. Här väljer du historikperiod. 44

45 Om man trycker på en utvald placering (grön markör), så visas både perioden för fällans placering och antalet skott under perioden. Är man administratör så har man möjligheten att ta bort fällans placering. Observera: det är inte möjligt att ångra detta val. 45

46 Registrera ny fälla 1. Klicka på Registrera ny fälla 2. Skriv in produktens serienummer och kontrollkod som står på baksidan av den här handboken och på packningen inuti styrenheten. Klicka på Nästa. 46

47 3. Fyll i mobilnummeret till fällans telefonnummer 4. Markera den här kryssrutan om fällan ska aktiveras automatiskt när registreringen är klar. Klicka på Nästa. 47

48 Här väljer du de användare som fällan ska skicka larm till. Välj hur du vill ta emot larm (SMS och/eller e-post). Obs! Larmet kan inte väljas bort helt, eftersom det alltid måste finnas minst en användare som tar emot larm. Avsluta genom att klicka på Registrera ny fälla. 48

49 Om du valde att aktivera fällan efter registreringen (punkt 3) visas nedanstående bild. Om du valde inte att aktivera fällan efter registreringen (punkt 3) visas nedanstående bild. Fällan måste då aktiveras enligt beskrivningen på sida side Klicka på OK. Registreringen är nu klar. Fällans teckenfönster visar texten Klar enligt nedan. 49

50 Montering av WiseTrap 1. Montera ihop monteringsstången till den längd som behövs. 2. För monteringsstången genom fällans lock och ned i styrröret. 3. Skruva i monteringsstången helt så att plastskärmen kläms ihop. 50 Vid användandet av fällor med flexskärm var vänlig och använd den medföljande manualen till den specifika fällan.

51 4. Kontrollera att brunnen är korrekt utformad. 5. Sänk ned WiseTrap i brunnen med hjälp av monteringsstången och tryck in den i det rör där den ska sitta. 51

52 6. Skruva loss monteringsstången från gaffeln och ta bort den. WiseTrap är nu fastspänd i avloppsbrunnen. 7. Placera konsolen i brunnsöppningen. Se till att benen på konsolen är så långt från varandra som möjligt innan den spänns fast med fingerskruven. 52

53 8. Häng styrenheten på konsolen. Linda upp all överflödig kabel på de två krokarna på styrenhetens baksida. Kabeln får inte hänga ned i brunnen, eftersom den kan blockera genomflödet och orsaka stopp. Dessutom kan råttor gnaga på kabeln och orsaka driftstopp. Fällan är nu redo att kalibreras. WiseTrap måste alltid kalibreras innan den sätts i drift, eftersom brunnen eller fällan i annat fall kan skadas. Följ alltid anvisningarna på sida side

54 Kalibrering Kalibreringen innebär att spjuten förs ned i brunnen för att känna sig fram till optimal slaglängd i den aktuella brunnen. Det är mycket viktigt att WiseTrap ALLTID kalibreras när den har placerats om eller flyttats från en brunn till en annan. I annat fall kan WiseTrap orsaka skador på brunnen eller fällan. När fällan är korrekt monterad trycker du upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Tryck på Fällan kalibreras automatiskt. Detta tar cirka 2 minuter. När kalibreringen är klar visar teckenfönstret Tryck på mörker. Fällan armeras automatiskt efter 10 minuter i 54

55 Ingen GPS-signal Styrenheten ska stå på markytan för optimal GPS-signalmottagning. Om inte fällan har hittat en GPS-signal när kalibreringen är klar visar teckenfönstret följande information I teckenfönstret anges den återstående tid som fällan försöker hitta en GPS-signal. Om du inte har tid att vänta på att fällan ska hitta en signal kan du trycka på för att hoppa över den här funktionen. Fällan armeras då efter 10 minuter. Om du väljer att hoppa över GPS-signalen måste du själv logga in och uppdatera placeringen av WiseTrap i styrsystemet WisePlan se avsnittet om placering på sida side 37. Obs! Kontrollera alltid att den funna GPS-positionen är korrekt. 55

56 Manuell betjäning Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Manuell körning Tryck på Tryck på så åker fällan upp (den stannar automatiskt). så åker fällan ned (den stannar automatiskt). Du kan alltid stoppa fällans rörelser genom att trycka 56

57 Test Du kan utlösa WiseTrap från testmenyn. Innan ett test kan utföras måste fällan monteras korrekt i brunnen och kalibreras. Följ alltid anvisningarna på sida 49. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Tryck på avakta tills teckenfönstret visar 57

58 Tryck på Fällan utlöses och teckenfönstret visar Tryck på om du vill upprepa testet. Tryck alltid på när testet är klart. Teckenfönstret visar nu 58

59 Drift WiseTrap måste kalibreras varje gång den placeras eller flyttas till en annan brunn. Följ alltid anvisningarna på sida 53. Tryck på Nu får du frågan om du vill kalibrera fällan. Tryck på (Ja) för att kalibrera fällan eller (Nej) om fällans placering inte har ändrats sedan den förra kontrollen. 59

60 Fällans modem startas för att upprätta kontakt med WisePlan. Innan kontakt har upprättas visar teckenfönstret följande text När kommunikation med WisePlan har upprättats visar teckenfönstret Efter 10 minuter i mörker armeras WiseTrap automatiskt och är redo för utlösning. Denna fördröjning är en säkerhetsåtgärd (se avsnittet om säkerhet på sida side 8). Fällan är nu i drift och du kan stänga brunnslocket. 60

61 Inget nät Om du har placerat din WiseTrap i ett område utanför mobilnätets täckningsområde visar teckenfönstret följande när du trycker på knappen Om inte fällan har upprättat GSM-förbindelse efter 1 minut visar teckenfönstret Tryck på igen för att sätta fällan i drift - och stäng sedan brunnslocket. Obs! WiseTrap är nu aktiv, men kan inte kommunicera med hemsidan, din e-postadress eller din mobiltelefon. 61

62 Övrig information i teckenfönstret Antal utlösningar sedan batteribyte och batteriets laddningsnivå. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Teckenfönstret visar antalet utlösningar under hela den tidsperiod då fällan har körts med detta batteri. Dessutom visas fällans batterikapacitet. Om fällan har utlösts anges antalet timmar sedan senaste utlösning på den nedre raden. 62

63 Antal drifttimmar sedan batteribyte Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar I teckenfönstret anges det antal timmar som fällan har varit i drift sedan senaste batteribytet. Detta värde kan läsas av direkt på fällan eller via WisePlan under konfigurationen av den enskilda fällan. (se avsnittet om konfigurering på sida side 33). Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side 59. Temperatur i brunnen och fällans känslighet WiseTrap generation 2 har en temperatursensor som visar och rapporterar temperaturen runt fällan. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar 63

64 Här kan du även ställa in fällans känslighet. Som standard är känsligheten inställd på 50%. Om du höjer värdet ökas fällans känslighet. Om du sänker värdet minskas fällans känslighet. Tryck på Tryck på för att öka fällans känslighet. för att minska fällans känslighet. Obs! Vid hög känslighet (värde <50) finns det risk för att WiseTrap utlöses av vatten, papper eller liknande. Vintertid bör känsligheten sänkas pga. den lägre temperaturen i avloppsledningen. Detta värde kan läsas av och justeras direkt på fällan eller via WisePlan under den enskilda fällan i listan över fällor (se avsnittet om information och konfiguration på sida side 32). Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side

65 Fördröjd start I områden där råttorna verkar ha börjat undvika fällan kan man med fördel fördröja starten av fällan. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Tryck på teckenfönstret visar Det kommer nu att dröja 7 dygn före nästa utlösning av fällan. Tryck på för att avaktivera funktionen igen. Funktionen avaktiveras vid batteribyte och måste aktiveras igen för att kunna användas. Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side

66 Nivålarm Nivålarmet kan avaktiveras och aktiveras. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Som standard är larmet alltid aktiverat. Om du vill avaktivera larmet trycker du på skickas inga nivålarm från fällan. därefter Det här larmet fungerar som en säkerhetsåtgärd för att informera om stopp och översvämningar i brunnarna. Därför bör larmet endast avaktiveras om fällan används i områden där man vet, att avloppssystemet är dåligt och regelbundet orsakar översvämning i brunnarna. Detta larm kan aktiveras och avaktiveras direkt på fällan eller via WisePlan under den enskilda fällan i listan över fällor. (se avsnittet om konfiguration på sida side 33). 66

67 Ljussensor Det är möjligt att inaktivera ljussensorn som sitter i kontrollboxen. Tryck upprepade gånger på tills det står: Standard är att ljussensorn alltid står i läge till. Önskar man att koppla från den så trycker man på kommer ljussensorn att vara frånkopplad. Vid batteribyte blir ljussensorn alltid aktiverad. därefter Denna varning fungerar som en säkerhetsåtgärd för att man inte ska komma till skada när man arbetar med fällan. Därför bör detta alarm bara slås ifrån vid tillfällen när man inte har möjlighet att täcka hålen Detta alarm kan slås till och från direkt på fällan eller via wiseplan under fälla fliken på den aktuella fällan (se sidan side 33 avsnitt konfiguration) 67

68 Rapportperiod Du kan välja hur ofta fällan ska kontakta WisePlan för att rapportera driftinformation. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Fällan är fabriksinställd på att rapportera var 7:e dag. Du kan öka intervallet genom att trycka på Du kan minska intervallet genom att trycka på Obs! Fällans energiförbrukning blir högre ju oftare fällan rapporterar driftinformation till WisePlan. Detta värde kan anges direkt på fällan eller via WisePlan under konfigurationen av den enskilda fällan. (se avsnittet om konfiguration på sida side 33). Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side

69 Val av språk för fälla Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar I den här menyn kan du välja det språk som fällan ska använda. Tryck på och för att byta språk. Aktivera fällan genom att följa anvisningarna i avsnittet om drift på sida. side 59. Stopp av WiseTrap När brunnslocket öppnas och WiseTrap träffas av ljus kan man höra att fällan börjar arbeta. Detta är en säkerhetsåtgärd (se avsnittet om säkerhet på sida 8). Vänta tills fällan har stannat. Tryck på knappen för att aktivera teckenfönstret på fällan. Här visas antalet utlösningar från fällan med det monterade batteriet samt batterikapaciteten. 69

70 Tryck på för att komma till den vanliga användarmenyn. Teckenfönstret visar Obs! Om du inte ska gå ned i brunnen eller arbeta med fällan behöver du inte trycka på När brunnslocket är stängt och fällan har befunnit sig i mörker i 10 minuter armeras den igen automatiskt. Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side

71 Demontering av WiseTrap När brunnslocket öppnas och WiseTrap träffas av ljus kan man höra att fällan börjar arbeta. Detta är en säkerhetsåtgärd (se avsnittet om säkerhet på sida side 8). Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar 1. Demontera styrenheten och konsolen. 2. Montera ihop monteringsstången till den längd som behövs. 3. För monteringsstången genom fällans lock och ned i styrröret. 4. Skruva i monteringsstången helt så att plastskärmen kläms ihop. Vicka WiseTrap fram och tillbaka tills den är ute ur röret. 5. När WiseTrap är fri använder du monteringsstången för att lyfta upp den ur kloakröret. Placera monteringsstången, styrenheten och fällan i transportemballaget. WiseTrap kan nu transporteras till nästa brunn. 71

72 Larmmeddelanden WiseTrap har ett modem som kan skicka SMS och e-postmeddelanden till den registrerade WiseTrap-användaren (se Registrera ny användare/larmmottagare på sida side 22/side 24). Följande meddelanden skickas Driftfel. Återställ driftfel genom att bryta strömförsörjningen till fällan. Kontakta leverantören av fällan om inte detta avhjälper problemet. Hög nivå vid fällan. Fällan har en nivåsensor som registrerar förhöjd vattennivå i brunnen. Larmet skickas varje timme tills det inte längre finns förhöjd vattennivå, därefter armeras fällan igen automatiskt. Ljus vid fällan. När fällan är inställd på full automatik och har registrerat ljus i 20 minuter skickas ett larm om att fällan inte är igång pga. ljus i brunnen. SIM-kort utbytt. Om ett annat SIM-kort sätts i fällan skickas ett larm till administratören, som kan följa upp detta. Ingen aktivitet. Fällan har inte utlösts på 10 dagar. 72 Batteriinfo. Larm för svagt batteri skickas vid 20 % laddning. Larmet skickas en gång och batteriet bör bytas ut snarast. Larm för urladdat batteri skickas vid 0 % laddning, fällan stoppas och skickar larm en gång per dygn. Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side 59.

73 Felsökning. Driftsfel: Driftsfel skickas till alarmmottagaren på och sms. Felen blir dessutom visade och sparade under alarmlistan i WisePlan. Alarmen sänds 1 gång/dygn på sms och , till dess att man nollställer felen. För att nollställa driftsfel skall strömmen till fällan brytas. Därefter kalibreras fällan Kontakta din leverantör av fällan om detta inte löser ditt problem. Typ av driftsfel: Driftsfel Reedswitch Topswitch Överbelastning upp Överbelastning ner Motortid Beskrivning Reedswitch räknare ger ingen signal Topswitch sensorn ger ingen signal Överbelastning upp Motorn har stannat på väg upp. Överbelastning ner Motorn har stannat på väg ner. Motortid Motorn tar för lång tid att köra från A till B 73

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Koppling Monteringsstång Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Fire/manuell ned Stop/menyval Run/manuell upp Modemantenn

Läs mer

WiseBox. Driftmanual

WiseBox. Driftmanual WiseBox Driftmanual 1 2 Innehåll Inledning 4 Tekniska data 6 Att öppna WiseBox 9 Byte av påse 12 SIM-kort och isättning av det 15 Transport av WiseBox 17 Kom igång 21 Registrera ny larmmottagare 29 Redigera

Läs mer

WiseCam. Drifthandbok. Konsol. Handtag Stop. Styrenhet. Batteriindikator Kamera. Run

WiseCam. Drifthandbok. Konsol. Handtag Stop. Styrenhet. Batteriindikator Kamera. Run WiseCam Drifthandbok Konsol Handtag Stop Styrenhet Batteriindikator Kamera Run Inledning... 3 Tekniska data... 4 Säkerhet... 5 Byte av Mini SD-kort... 6 Batteribyte... 6 Batteribyte... 7 Montering av WiseCam...

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Filterbyte registrerat Kalibrering av mätcell registrerat Enhet startad manuellt och startar tömning genom GRÖN slang

Filterbyte registrerat Kalibrering av mätcell registrerat Enhet startad manuellt och startar tömning genom GRÖN slang Enhetens ID: Datum: 1. Visuell kontroll Enheten torr inuti Enheten blöt inuti Grå och röd slang Godkänt Icke godkänt Ej klämda och monterade med fall och utlopp i gropen utan risk att hamna under vatten.

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller

Abelko Terminal. Användarmanual. Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko Terminal Användarmanual Giltig för FIRMWARE version 2.4/2.5 och 15, 17 och 19 tums modeller Abelko terminalen är en panel pc avsedd att monteras i kontrollpaneller eller skåp som display och gateway

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Nyheter i IA-systemet

Nyheter i IA-systemet Nyheter i IA-systemet från 2015-09-27 Sida 2 av 11 INNEHÅLL 1. ALLMÄNT OM VERSIONEN... 3 2. NYTT GRÄNSSNITT... 4 2.1. Logga ut-knappen... 4 2.2. Hjälp och information om systemet... 4 2.3. Vallistor...

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3

Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 MANUAL SMS-DIREKT Innehållsförteckning Login...1 Utskick av ett nytt meddelande...2 Nytt utskick Skicka med kartval... 3 Kartfunktioner... 3 Markera område... 5 Redigera... 7 Nytt utskick Skicka genom

Läs mer

Mina tjänster. på www.vxa.se

Mina tjänster. på www.vxa.se Mina tjänster på www.vxa.se Innehållsförteckning Logga in 3 Mina tjänster 4-5 Lösenord 6-7 Registrera och upp datera e-postadress 8 Avisering via sms och e-post 9 Fullmakter för Instrumentpanelen 10-11

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER SE INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Uppdatering av läsplatta och mötesapp

Uppdatering av läsplatta och mötesapp 1 (18) Datum 2014-03-18 Systemförvaltning W3D3 och meetings Instruktion Uppdatering av läsplatta och mötesapp Den här instruktionen visar hur du gör för att uppdatera din läsplatta. Uppdateringen är viktig

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer