WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WiseTrap Generation 2 Drifthandbok"

Transkript

1 Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1

2 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2

3 Indhold Inledning 4 Tekniska data 5 Säkerhet 8 SIM-kort 12 Batteribyte 13 Komma igång 14 Första registrering av användare och fälla 15 Registrera ny larmmottagare 22 Registrera ny användare 24 Redigera användare 27 Ta bort användare 29 Administration 30 Sortering av lista över fällor 31 Sökning efter fällor 31 Information om fällor 32 Konfigurering av fällor 33 Larm 36 Fällans placering 37 Statistik 39 Historik 43 Registrera ny fälla 46 Montering av WiseTrap 50 Kalibrering 54 Ingen GPS-signal 55 Manuell betjäning 56 Manuell körning 56 Test 57 Drift 59 Inget nät 61 Övrig information i teckenfönstret 62 Antal drifttimmar sedan batteribyte 63 Temperatur i brunnen och fällans känslighet 63 Fördröjd start 65 Nivålarm 66 Ljussensor 67 Rapportperiod 68 Val av språk för fälla 69 Stopp av WiseTrap 69 Demontering av WiseTrap 71 Larmmeddelanden 72 Felsökning. 73 Felkoder 74 Garanti 77 Sakregister 81 3

4 Inledning WiseTrap är en patenterad, intelligent och giftfri råttfälla, avsedd att fungera som ett ytterst effektivt vapen mot råttor direkt i avloppsledningar. När råttan registreras aktiveras fällan och skjuter ut 14 spjut med stor kraft. Råttan dör snabbt och smärtfritt och spolas ut med avloppsvattnet. Spjuten dras in igen, varefter fällan åter är aktiverad. WiseTrap påverkar inte flödet i avloppsledningen, men säkerställer att kamerainspektion och spolning av avloppsledningen kan utföras utan problem, utan att fällan behöver avaktiveras eller demonteras. 4

5 Tekniska data Rördiameter: Alla typer, Ø 110, 160, 200 och mm Modeller WiseTrap 110: 297 mm, alla brunnar från Ø 315 WiseTrap 160: 294 mm, för brunn Ø mm, standardbrunn WiseTrap 200: 294 mm, för brunn Ø mm, standardbrunn WiseTrap 250 Flex: 340 mm, standardbrunn Brunn Alla typer från Ø 315 mm. Obegränsat djup. Se separat datablad för monteringsutrustning och tillbehör. Kabel Fastmonterad kabel mellan styrenhet och fälla. Standardlängd 5,5 meter. Andra längder kan beställas. Sensorer på fälla 2 st. rörelsesensorer, 2 st. värmesensorer och 1 st. ljussensor. Sensor på styrenhet 1 st. ljussensor. Styrenhet Elektronisk helautomatisk styrenhet. Teckenfönstret visar bland annat batterinivå antal utlösningar sedan batteribyte antal drifttimmar sedan batteribyte temperatur. 5

6 Dataöverföring Via SMS/GPRS-modem bland annat: GPS-position Om inga råttor registreras under en given period Svagt batteri Driftstörning Översvämning av brunn SIM-kort utbytt Utlösningsstatistik Temperatur Batteri eller strömförsörjning 12 VDC/230 VAC Batterikapacitet Cirka 3 månaders drift eller cirka utlösningar. Fällans konstruktion Vattentätt skåp, spjuten rengörs när de dras upp. Miljö Fällan är helt automatisk och självtömmande. Ingen person behöver komma i beröring med vare sig fällan eller råttorna. Döda råttor följer med avloppsvattnet till reningsverket och bryts ned biologiskt. Ingen smitto- eller olycksrisk. Varken gift eller lockmat används. Godkännande WiseTrap har testas och godkänts av Skadedyrslaboratoriet i Danmark, Jordbruksverket samt Naturvårdsverket i Sverige. CE-märkt. 6

7 Patentnummer PA PCT/DK2007/ PCT/EP2008/ PCT/EP2008/ / Fälla B1 Styrenhet 392 H3 H1 H2 B2 B Rördiameter - skärmlängd WiseTrap 1 12 V Art.nr WiseTrap V Mått(mm) B1 B2 B3 H1 H2 H3 WiseTrap mm Ø125 Ø kg WiseTrap mm** Ø125 Ø WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm** Ø125 Ø WiseTrap mm Ø125 Ø WiseTrap mm flex Ø125 ø kg Vikt* 8 kg 9 kg * Utan batteri och konsol ** Används där standardskärmen inte får plats 7

8 Säkerhet Läs drifthandboken för WiseTrap innan den monteras och sätts i drift. Hantera alltid fällan med stor försiktighet. Sätt aldrig WiseTrap i drift innan nedanstående åtgärder utförts i angiven ordning. 1. Montera fällan (se avsnittet om montering på sida 49). 2. Rulla upp överflödig kabel på de två krokarna på baksidan av styrenheten. 8

9 3. Kalibrera fällan (se avsnittet om kalibrering på sida 53). Innan detta görs måste fällan vara korrekt monterad i brunnen. När WiseTrap har flyttats måste den alltid kalibreras, eftersom den i annat fall kan skada brunnen eller fällan. 4. Testa fällan (se avsnittet om test på sida 56). Innan detta görs måste fällan vara kalibrerad. 5. Sätt fällan i drift (se avsnittet om drift på sida 58). Innan detta görs måste fällan vara testad och kalibrerad. Tryck alltid på på fällan. på styrenheten innan service utförs Transportera alltid WiseTrap i transportlådan eller genom att hålla i handtaget. 9

10 Obs! WiseTrap arbetar med stora krafter, varför den har ett antal olika säkerhetsanordningar. Ljuspåverkan - WiseTrap desarmeras omedelbart om ljussensorerna på fällan eller styrenheten påverkas. Kamerainspektion - Vid kamerainspektion desarmeras fällan omedelbart av ljussensorn i botten av fällan. Spolning/rengöring av avloppsledning - WiseTrap är inaktiv eftersom värmedetektorerna inte registrerar värme. Obs! WiseTrap får endast användas i avloppsledningar och endast för att bekämpa RÅTTOR. Obs! Om vattentemperaturen i avloppsledningen överstiger 40 C kommer WiseTrap att utlösas av allt som rör sig. Obs! Om batteriet utsätts för temperaturer över 25 C under utsträckta tidsperioder, försämras batteriets livslängd. Om batteriet sitter oanvända - måste följa anvisningarna nedan: Rengör batteriet upp för att undvika läckström Ie urladdning över batteriet för fukt och smuts. Batteriet är fulladdat när den tas bort. Batterier måste kontrolleras och laddas var 3 månader och igen innan det används. Undvik att förvara batterier i uppvärmda rum, eftersom detta ökar batteriets självurladdning. (Ett fulladdat batteri fryser först vid -68 C medan ett urladdat batteri fryser vid -7 C.) 10

11 Följ alltid anvisningarna i handboken (sida 8). Använd endast originalbatteri och -laddare. I annat fall upphör garantin för WiseCons produkter att gälla. Underhåll WiseTrap. Ljus- och rörelsesensorerna på styrenheten och i botten av fällan ska hållas rena och får inte täckas över. Använd bomullspinnar för rengöring. Ljussensor Rörelsesensor och värmesensor 11

12 SIM-kort SIM-kort kan köpas där mobiltelefoner säljs. På WiseCons hemsida finns länkar till flera försäljare av SIM-kort. 3G-abonnemang eller kontantkort kan inte användas. Obs! Kontrollera att abonnemanget kan överföra data och SMS på samma nummer, samt att kortet inte är låst med PINeller PUK-kod. 1. Demontera styrenhetens lock och lyft upp packningen genom att dra i de två knopparna på ovansidan. 2. Sätt i SIM-kortet i korthållaren. 3. Sätt tillbaka packningen. Knoppar SIM-kort 12

13 Batteribyte 1. Demontera styrenhetens lock. 2. Dra isär kabelkontakten. 3. Lyft batteriet i de två handtagen som sitter på batteriet. 4. Placera ett fulladdat batteri i styrenheten. 5. Koppla in batteriet och sätt på locket på styrenheten igen. 13

14 Komma igång För att en fälla ska tas i bruk måste du registrera dig själv som användare på WiseCons hemsida och aktivera fällan. Gör så här 1. Demontera styrenhetens lock och lyft upp packningen genom att dra i de två knopparna på ovansidan. 2. Sätt i SIM-kortet i korthållaren. 3. Sätt tillbaka packningen. 4. Anslut ett fulladdat batteri. Teckenfönstret visar följande text Tryck på för att byta språk och avsluta genom att trycka på Fällan är därmed redo att aktiveras. Teckenfönstret visar följande text Följ sedan handboken från sida side 15 till sida side

15 Första registrering av användare och fälla Innan WiseTrap kan användas måste du registreras som användare och fällan aktiveras hos WiseCon. Registreringen görs online via Internet. Produktens serienummer och kontrollkod står på baksidan av CD-omslaget och på packningen inuti styrenheten. Registrera användare hos WiseCon 1. Skriv in i webbläsarens adressfält. 2. Vid första användningstillfället klickar du på WisePlan och Registrer ny användare. Klicka på Existerande användare om du redan är registrerad. 15

16 Skriv in produktens serienummer och kontrollkod, som står på baksidan av den här handboken och på packningen inuti styrenheten. Klicka på Nästa. 3. Skriv in företagsnamn och adress och välj eventuellt språk för larmmeddelanden. Klicka på Nästa. 16

17 4. Skriv in ditt namn, din e-postadress och ditt mobilnummer. 5. Klicka på Skicka kod till min mobil. Du får ett SMS med en kod som ska anges på nästa skärmbild. 6. Skriv in den mottagna koden och klicka på Nästa. 17

18 7. Fyll i fälten och klicka på Nästa. Mobilnumret till fällans SIMkort. 18

19 9. Klicka på Nästa. 10. Välj användarnamn och lösenord som du vill använda för att logga in. 11. Klicka på Registrera ny användare. 19

20 Om du valde att aktivera fällan efter registreringen (punkt 7) visas nedanstående bild. 12. Klicka på OK. Användaren och fällan har registrerats och administrationssidan visas (se nästa sida). 20

21 På administrationssidan kan du visa statistikinformation, registrera nya fällor och användare samt redigera befintliga. Byta lösenord 1. Klicka på Byt lösenord. 2. Skriv in önskat lösenord och upprepa detta. 3. Klicka på Byt lösenord. Lösenordet har nu ändrats. 21

22 Registrera ny larmmottagare En larmmottagare kan inte logga in på WisePlan utan endast ta emot larm från fällor. 1. Klicka på Användare. En lista över befintliga användare visas. 1. Klicka på Registrera ny användare. 22

23 2. Fyll i fälten och klicka på Nästa. Här kan du välja om användaren endast ska kunna ta emot larm och inte kunna logga in på WisePlan. 3. Välj de fällor och larm som ska kopplas till den nya användaren. 4. Klicka på Registrera ny användare. Användaren är nu registrerad och kommer att ta emot larm från de valda fällorna. 23

24 Registrera ny användare En användare kan logga in på WisePlan och använda funktionerna utifrån sina tilldelade rättigheter. 1. Klicka på Användare. En lista över befintliga användare visas. 2. Klicka på Registrera ny användare. 24

25 3. Fyll i fälten och klicka på Nästa. Avmarkera den här kryssrutan. Se till att kryssrutan är avmarkerad, eftersom det inte är en larmmottagare som ska registreras. 4. Välj vilka rättigheter den nya användaren ska ha och Klicka på Nästa. 25

26 5. Välj de fällor och larm som ska kopplas till den nya användaren. 6. Välj användarnamn och lösenord som den nya användaren ska använda för att logga in. 7. Klicka på Registrera ny användare. Den nya användaren är nu registrerad och användaröversikten visas igen. 26

27 Redigera användare Klicka på Redigera bredvid den användare som ska redigeras. På nästa skärmbild kan användarens e-postadress, namn, mobilnummer m.m. ändras. Klicka på Nästa för att fortsätta till nästa skärmbild. 27

28 På nästa skärmbild kan användarens rättigheter ändras. Klicka på Nästa för att fortsätta. Välj de fällor och larm som ska kopplas till användaren. Avsluta genom att klicka på OK. 28

29 Ta bort användare Klicka på Radera bredvid den användare som ska tas bort. Klicka på Radera användare på nästa skärmbild. Om användaren är den enda larmmottagaren för en fälla kan inte användaren tas bort. En annan larmmottagare måste anges för berörda fällor innan användaren kan tas bort. Följ anvisningarna i det föregående avsnittet Redigera användare. 29

30 Administration Klicka på Fällor. En lista visas över de fällor som är kopplade till den inloggade användaren. Om användaren har rättighet att se alla fällor i företaget kan du välja dem genom att Klicka på Visa alla. 30

31 Sortering av lista över fällor Du kan sortera listan över fällor genom att Klicka på rubrikerna. Sökning efter fällor Klicka på Sök efter fällor. En sökruta visas där du kan välja att söka efter fällor efter olika kriterier. 31

32 Information om fällor Klicka på Info. På den här sidan visas den senaste driftinformationen från fällan. Här kan du även nollställa räknaren på fällan. Du nollställer räknaren genom att Klicka på Nollställ. Fällans räknare nollställs nästa gång den rapporterar till WisePlan. 32

33 Ovanför informationen om fällorna visas två menyrader. Den övre kan användas på samma sätt som de menyer som visas på WisePlans förstasida. Den nedre gäller den aktuella fällan. För att återgå till listan över fällor Klicka på Fällor Konfigurering av fällor Klicka på Konfigurera. 33

34 På konfigurationssidan kan du aktivera och avaktivera fällan. Dessutom kan du ändra fällans namn, driftparametrar och mobilnummer Här väljer du om fällan ska aktiveras eller avaktiveras. Avaktivering bör endast användas om fällan har stulits. 2. Här kan du ändra fällans namn. 3. Justering av fällans känslighet. Som standard är fällans känslighet inställd på 50 %.Vintertid bör känsligheten sänkas pga. den lägre temperaturen i kloakledningen.vid för hög känslighet (värde >50) finns det risk för att WiseTrap utlöses av vatten, papper eller liknande. 4. Det här värdet anger hur ofta WiseTrap ska rapportera till WisePlan. Obs! Fällans energiförbrukning blir högre ju oftare fällan rapporterar driftinformation till WisePlan. 34

35 5. Nivålarmet kan avaktiveras och aktiveras. Det här larmet fungerar som en säkerhetsåtgärd för att informera om stopp och översvämningar i brunnarna. Därför bör larmet endast avaktiveras om fällan används i områden där man vet att avloppssystemet är dåligt och regelbundet orsakar översvämning i brunnarna. 6. Det är möjligt att inaktivera ljussensorn från att sitta i kontrollboxen. För batteribyte kommer alltid att sätta ljussensorn som. Denna varning har satts som en försiktighetsåtgärd, att människor inte kan bli sårad när du arbetar med fällan. Därför är detta larm endast stängas av i fall där det inte kan täcka de hål som är i brønddækslerne där fällan är belägen. 7. Den här funktionen sätter fällan i spårningsläge och det är nu möjligt att se fällans placering via GPS, vid stöld. 8. Batteriets förväntade livslängd. Detta värde är vägledande. Fällan meddelar alltid när batteriet behöver bytas ut. 8. Här anges de personer som är kopplade till fällan som larmmottagare. Du kan lägga till eller ta bort mottagare genom att klicka på Redigera mottagare. 10. Här anger du i vilket land fällan har placerats. 11. Fällans mobilnummer. 12. Här anger du till vilken mobiloperatör numret är kopplat. Kom ihåg att klicka på Använd ändringar för att spara ändringar. För att återgå till listan över fällor Klicka på Fällor 35

36 Alarmer Klik på Alarmer I larmlistan kan du se de larm som har mottagits från fällan och vilken larmmottagare som har kvitterat enskilda larm. För att kvittera larm Klicka på Läst eller Alla är läste För att återgå till listan över fällor Klicka på Fällor 36

37 Fällans placering 1. Klicka på Placering. 2. Fyll i gatuadress, postnummer och ort. 3. I de nedanstående fälten kan du fylla i namn och telefonnummer till personer som ska meddelas för att få tillgång till en fälla, t.ex. vaktmästare eller vicevärd. 4. Därefter kan du klicka på Hitta adress på karta. Placeringen visas på kartan nedan. 37

38 5. Välj Karta för att visa kartan. 6. Klicka på markören, håll vänster musknapp nedtryckt och flytta markören till den exakta placeringen. 7. Klicka på Spara placering för att avsluta Fällan har GPS, vilket gör att dess placering visas på kartan, förutsatt att positionen har kunnat hittas. Klicka på Spara placering om den hittade positionen är korrekt. På kartan visas markörer i olika färger. Markörerna anger: 1. Postadress: röd 2. Aktuell placering från GPS: gul 3. Senast sparad position: grön

39 För att återgå till listan över fällor Klicka på Fällor Statistik 1. För at ta fram statistik Klicka på Statistik i fällalistan 39

40 Du kan välja att visa en kurva över utlösningar och/eller fällans temperatur under en vald tidsperiod. 1. Välj den information som ska tas med i statistiken. 2. Välj den period som du vill se statistik för. 3. Klicka på Visa graf. Du kan även exportera mätresultaten till Excel genom att klicka på Hämta som CSV och spara filen. 40

41 Dessutom kan du exportera motsvarande statistik för flera fällor. För att göra detta Klicka på Statistik i den övre menyraden Här kan du välja för vilka fällor du vill se statistik. Du kan söka efter fällor med hjälp av t.ex. postnummer eller välja att visa alla fällor. Du kan välja de fällor som du vill visa statistik för genom att markera dem i fönstret till höger eller genom att klicka på markörerna på kartan. 41

42 Välj den information som ska tas med i statistiken och Klicka på Visa graf. En graf för varje vald fälla visas. 42

43 Klicka på Fällor för att återgå till listan över fällor. Historik Här kan du visa en överblick över fällans nuvarande och tidigare placering under en vald tidsperiod, dock högst ett år tillbaka. Klicka på Historik. 43

44 En karta visas med fällans nuvarande placering (röd markör) samt fällans tidigare placeringar under den valda tidsperioden (gröna markörer). För musmarkören över en markör för att visa under vilken tidsperiod fällan var placerad där. Här väljer du historikperiod. 44

45 Om man trycker på en utvald placering (grön markör), så visas både perioden för fällans placering och antalet skott under perioden. Är man administratör så har man möjligheten att ta bort fällans placering. Observera: det är inte möjligt att ångra detta val. 45

46 Registrera ny fälla 1. Klicka på Registrera ny fälla 2. Skriv in produktens serienummer och kontrollkod som står på baksidan av den här handboken och på packningen inuti styrenheten. Klicka på Nästa. 46

47 3. Fyll i mobilnummeret till fällans telefonnummer 4. Markera den här kryssrutan om fällan ska aktiveras automatiskt när registreringen är klar. Klicka på Nästa. 47

48 Här väljer du de användare som fällan ska skicka larm till. Välj hur du vill ta emot larm (SMS och/eller e-post). Obs! Larmet kan inte väljas bort helt, eftersom det alltid måste finnas minst en användare som tar emot larm. Avsluta genom att klicka på Registrera ny fälla. 48

49 Om du valde att aktivera fällan efter registreringen (punkt 3) visas nedanstående bild. Om du valde inte att aktivera fällan efter registreringen (punkt 3) visas nedanstående bild. Fällan måste då aktiveras enligt beskrivningen på sida side Klicka på OK. Registreringen är nu klar. Fällans teckenfönster visar texten Klar enligt nedan. 49

50 Montering av WiseTrap 1. Montera ihop monteringsstången till den längd som behövs. 2. För monteringsstången genom fällans lock och ned i styrröret. 3. Skruva i monteringsstången helt så att plastskärmen kläms ihop. 50 Vid användandet av fällor med flexskärm var vänlig och använd den medföljande manualen till den specifika fällan.

51 4. Kontrollera att brunnen är korrekt utformad. 5. Sänk ned WiseTrap i brunnen med hjälp av monteringsstången och tryck in den i det rör där den ska sitta. 51

52 6. Skruva loss monteringsstången från gaffeln och ta bort den. WiseTrap är nu fastspänd i avloppsbrunnen. 7. Placera konsolen i brunnsöppningen. Se till att benen på konsolen är så långt från varandra som möjligt innan den spänns fast med fingerskruven. 52

53 8. Häng styrenheten på konsolen. Linda upp all överflödig kabel på de två krokarna på styrenhetens baksida. Kabeln får inte hänga ned i brunnen, eftersom den kan blockera genomflödet och orsaka stopp. Dessutom kan råttor gnaga på kabeln och orsaka driftstopp. Fällan är nu redo att kalibreras. WiseTrap måste alltid kalibreras innan den sätts i drift, eftersom brunnen eller fällan i annat fall kan skadas. Följ alltid anvisningarna på sida side

54 Kalibrering Kalibreringen innebär att spjuten förs ned i brunnen för att känna sig fram till optimal slaglängd i den aktuella brunnen. Det är mycket viktigt att WiseTrap ALLTID kalibreras när den har placerats om eller flyttats från en brunn till en annan. I annat fall kan WiseTrap orsaka skador på brunnen eller fällan. När fällan är korrekt monterad trycker du upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Tryck på Fällan kalibreras automatiskt. Detta tar cirka 2 minuter. När kalibreringen är klar visar teckenfönstret Tryck på mörker. Fällan armeras automatiskt efter 10 minuter i 54

55 Ingen GPS-signal Styrenheten ska stå på markytan för optimal GPS-signalmottagning. Om inte fällan har hittat en GPS-signal när kalibreringen är klar visar teckenfönstret följande information I teckenfönstret anges den återstående tid som fällan försöker hitta en GPS-signal. Om du inte har tid att vänta på att fällan ska hitta en signal kan du trycka på för att hoppa över den här funktionen. Fällan armeras då efter 10 minuter. Om du väljer att hoppa över GPS-signalen måste du själv logga in och uppdatera placeringen av WiseTrap i styrsystemet WisePlan se avsnittet om placering på sida side 37. Obs! Kontrollera alltid att den funna GPS-positionen är korrekt. 55

56 Manuell betjäning Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Manuell körning Tryck på Tryck på så åker fällan upp (den stannar automatiskt). så åker fällan ned (den stannar automatiskt). Du kan alltid stoppa fällans rörelser genom att trycka 56

57 Test Du kan utlösa WiseTrap från testmenyn. Innan ett test kan utföras måste fällan monteras korrekt i brunnen och kalibreras. Följ alltid anvisningarna på sida 49. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Tryck på avakta tills teckenfönstret visar 57

58 Tryck på Fällan utlöses och teckenfönstret visar Tryck på om du vill upprepa testet. Tryck alltid på när testet är klart. Teckenfönstret visar nu 58

59 Drift WiseTrap måste kalibreras varje gång den placeras eller flyttas till en annan brunn. Följ alltid anvisningarna på sida 53. Tryck på Nu får du frågan om du vill kalibrera fällan. Tryck på (Ja) för att kalibrera fällan eller (Nej) om fällans placering inte har ändrats sedan den förra kontrollen. 59

60 Fällans modem startas för att upprätta kontakt med WisePlan. Innan kontakt har upprättas visar teckenfönstret följande text När kommunikation med WisePlan har upprättats visar teckenfönstret Efter 10 minuter i mörker armeras WiseTrap automatiskt och är redo för utlösning. Denna fördröjning är en säkerhetsåtgärd (se avsnittet om säkerhet på sida side 8). Fällan är nu i drift och du kan stänga brunnslocket. 60

61 Inget nät Om du har placerat din WiseTrap i ett område utanför mobilnätets täckningsområde visar teckenfönstret följande när du trycker på knappen Om inte fällan har upprättat GSM-förbindelse efter 1 minut visar teckenfönstret Tryck på igen för att sätta fällan i drift - och stäng sedan brunnslocket. Obs! WiseTrap är nu aktiv, men kan inte kommunicera med hemsidan, din e-postadress eller din mobiltelefon. 61

62 Övrig information i teckenfönstret Antal utlösningar sedan batteribyte och batteriets laddningsnivå. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Teckenfönstret visar antalet utlösningar under hela den tidsperiod då fällan har körts med detta batteri. Dessutom visas fällans batterikapacitet. Om fällan har utlösts anges antalet timmar sedan senaste utlösning på den nedre raden. 62

63 Antal drifttimmar sedan batteribyte Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar I teckenfönstret anges det antal timmar som fällan har varit i drift sedan senaste batteribytet. Detta värde kan läsas av direkt på fällan eller via WisePlan under konfigurationen av den enskilda fällan. (se avsnittet om konfigurering på sida side 33). Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side 59. Temperatur i brunnen och fällans känslighet WiseTrap generation 2 har en temperatursensor som visar och rapporterar temperaturen runt fällan. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar 63

64 Här kan du även ställa in fällans känslighet. Som standard är känsligheten inställd på 50%. Om du höjer värdet ökas fällans känslighet. Om du sänker värdet minskas fällans känslighet. Tryck på Tryck på för att öka fällans känslighet. för att minska fällans känslighet. Obs! Vid hög känslighet (värde <50) finns det risk för att WiseTrap utlöses av vatten, papper eller liknande. Vintertid bör känsligheten sänkas pga. den lägre temperaturen i avloppsledningen. Detta värde kan läsas av och justeras direkt på fällan eller via WisePlan under den enskilda fällan i listan över fällor (se avsnittet om information och konfiguration på sida side 32). Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side

65 Fördröjd start I områden där råttorna verkar ha börjat undvika fällan kan man med fördel fördröja starten av fällan. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Tryck på teckenfönstret visar Det kommer nu att dröja 7 dygn före nästa utlösning av fällan. Tryck på för att avaktivera funktionen igen. Funktionen avaktiveras vid batteribyte och måste aktiveras igen för att kunna användas. Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side

66 Nivålarm Nivålarmet kan avaktiveras och aktiveras. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Som standard är larmet alltid aktiverat. Om du vill avaktivera larmet trycker du på skickas inga nivålarm från fällan. därefter Det här larmet fungerar som en säkerhetsåtgärd för att informera om stopp och översvämningar i brunnarna. Därför bör larmet endast avaktiveras om fällan används i områden där man vet, att avloppssystemet är dåligt och regelbundet orsakar översvämning i brunnarna. Detta larm kan aktiveras och avaktiveras direkt på fällan eller via WisePlan under den enskilda fällan i listan över fällor. (se avsnittet om konfiguration på sida side 33). 66

67 Ljussensor Det är möjligt att inaktivera ljussensorn som sitter i kontrollboxen. Tryck upprepade gånger på tills det står: Standard är att ljussensorn alltid står i läge till. Önskar man att koppla från den så trycker man på kommer ljussensorn att vara frånkopplad. Vid batteribyte blir ljussensorn alltid aktiverad. därefter Denna varning fungerar som en säkerhetsåtgärd för att man inte ska komma till skada när man arbetar med fällan. Därför bör detta alarm bara slås ifrån vid tillfällen när man inte har möjlighet att täcka hålen Detta alarm kan slås till och från direkt på fällan eller via wiseplan under fälla fliken på den aktuella fällan (se sidan side 33 avsnitt konfiguration) 67

68 Rapportperiod Du kan välja hur ofta fällan ska kontakta WisePlan för att rapportera driftinformation. Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar Fällan är fabriksinställd på att rapportera var 7:e dag. Du kan öka intervallet genom att trycka på Du kan minska intervallet genom att trycka på Obs! Fällans energiförbrukning blir högre ju oftare fällan rapporterar driftinformation till WisePlan. Detta värde kan anges direkt på fällan eller via WisePlan under konfigurationen av den enskilda fällan. (se avsnittet om konfiguration på sida side 33). Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side

69 Val av språk för fälla Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar I den här menyn kan du välja det språk som fällan ska använda. Tryck på och för att byta språk. Aktivera fällan genom att följa anvisningarna i avsnittet om drift på sida. side 59. Stopp av WiseTrap När brunnslocket öppnas och WiseTrap träffas av ljus kan man höra att fällan börjar arbeta. Detta är en säkerhetsåtgärd (se avsnittet om säkerhet på sida 8). Vänta tills fällan har stannat. Tryck på knappen för att aktivera teckenfönstret på fällan. Här visas antalet utlösningar från fällan med det monterade batteriet samt batterikapaciteten. 69

70 Tryck på för att komma till den vanliga användarmenyn. Teckenfönstret visar Obs! Om du inte ska gå ned i brunnen eller arbeta med fällan behöver du inte trycka på När brunnslocket är stängt och fällan har befunnit sig i mörker i 10 minuter armeras den igen automatiskt. Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side

71 Demontering av WiseTrap När brunnslocket öppnas och WiseTrap träffas av ljus kan man höra att fällan börjar arbeta. Detta är en säkerhetsåtgärd (se avsnittet om säkerhet på sida side 8). Tryck upprepade gånger på tills teckenfönstret visar 1. Demontera styrenheten och konsolen. 2. Montera ihop monteringsstången till den längd som behövs. 3. För monteringsstången genom fällans lock och ned i styrröret. 4. Skruva i monteringsstången helt så att plastskärmen kläms ihop. Vicka WiseTrap fram och tillbaka tills den är ute ur röret. 5. När WiseTrap är fri använder du monteringsstången för att lyfta upp den ur kloakröret. Placera monteringsstången, styrenheten och fällan i transportemballaget. WiseTrap kan nu transporteras till nästa brunn. 71

72 Larmmeddelanden WiseTrap har ett modem som kan skicka SMS och e-postmeddelanden till den registrerade WiseTrap-användaren (se Registrera ny användare/larmmottagare på sida side 22/side 24). Följande meddelanden skickas Driftfel. Återställ driftfel genom att bryta strömförsörjningen till fällan. Kontakta leverantören av fällan om inte detta avhjälper problemet. Hög nivå vid fällan. Fällan har en nivåsensor som registrerar förhöjd vattennivå i brunnen. Larmet skickas varje timme tills det inte längre finns förhöjd vattennivå, därefter armeras fällan igen automatiskt. Ljus vid fällan. När fällan är inställd på full automatik och har registrerat ljus i 20 minuter skickas ett larm om att fällan inte är igång pga. ljus i brunnen. SIM-kort utbytt. Om ett annat SIM-kort sätts i fällan skickas ett larm till administratören, som kan följa upp detta. Ingen aktivitet. Fällan har inte utlösts på 10 dagar. 72 Batteriinfo. Larm för svagt batteri skickas vid 20 % laddning. Larmet skickas en gång och batteriet bör bytas ut snarast. Larm för urladdat batteri skickas vid 0 % laddning, fällan stoppas och skickar larm en gång per dygn. Sätt fällan i drift genom att följa anvisningarna om drift på sida side 59.

73 Felsökning. Driftsfel: Driftsfel skickas till alarmmottagaren på och sms. Felen blir dessutom visade och sparade under alarmlistan i WisePlan. Alarmen sänds 1 gång/dygn på sms och , till dess att man nollställer felen. För att nollställa driftsfel skall strömmen till fällan brytas. Därefter kalibreras fällan Kontakta din leverantör av fällan om detta inte löser ditt problem. Typ av driftsfel: Driftsfel Reedswitch Topswitch Överbelastning upp Överbelastning ner Motortid Beskrivning Reedswitch räknare ger ingen signal Topswitch sensorn ger ingen signal Överbelastning upp Motorn har stannat på väg upp. Överbelastning ner Motorn har stannat på väg ner. Motortid Motorn tar för lång tid att köra från A till B 73

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning

PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning PowerManage Version 3.0 Bruksanvisning Copyright & garanti Copyright 2013 tillhör Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7

Innehåll. Att radiopejla med mottagaren 7 Avståndsbedömning med radiopejling 7 Räckvidd med radiopejling 7 Skallräknare 7 Manual Version 1.91 Innehåll Systembeskrivning 4 Före användning 4 Ladda ner positioneringsprogramvara till mobiltelefonen 4 Hundenheten 4 Att starta och stänga av hundenheten 5 Batterifunktioner 5 Användning

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS...

... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 1 Version 1.7 2 Version 1.7 Innehåll 1. INLEDNING... 5 2. INSTALLATION AV TERMINALEN... 6 3. ALLMÄNA TIPS... 7 3.1 Säkerhetstips... 7 4. LÄR KÄNNA DIN TERMINAL... 8 4.1 Hur terminalen fungerar... 9 4.2

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer