WiseCam. Drifthandbok. Konsol. Handtag Stop. Styrenhet. Batteriindikator Kamera. Run

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WiseCam. Drifthandbok. Konsol. Handtag Stop. Styrenhet. Batteriindikator Kamera. Run"

Transkript

1 WiseCam Drifthandbok Konsol Handtag Stop Styrenhet Batteriindikator Kamera Run

2 Inledning... 3 Tekniska data... 4 Säkerhet... 5 Byte av Mini SD-kort... 6 Batteribyte... 6 Batteribyte... 7 Montering av WiseCam... 8 Kontroll av batteriladdning... 9 Obs! Innan kameran tas i bruk Inställning av inspelningsenhet Inställning av ljusstyrka och kontrast Inställning av inspelningsområde Spara konfiguration Avläsning av WiseCam Export av valda bildsekvenser Spara bildsekvenser Inläsning av bildsekvenser Inställning av datum och klockslag Radering av filer på Mini SD-kort Anteckningar

3 Inledning WiseCam är en inspektionskamera för avloppsbrunnsmontering och används för att fastställa var i rörsystemet råttor förekommer. Kameran används före och efter bekämpning med WiseTrap och ger användaren tydlig överblick över situationen. Den kan också med fördel användas för andra övervakningsuppgifter. WiseCam sänder ut infrarött ljus och registrerar all aktivitet i avloppsbrunnen även när det är helt mörkt. WiseCam placeras längst upp i brunnen, strax under locket, och kan snabbt och enkelt flyttas till en annan brunn. Kameran är lätt åtkomlig, till exempel vid byte av minneskort. WiseCam är verktyget som gör det möjligt att upprätta en optimal bekämpningsplan. 3

4 Tekniska data Styrenhet Brunn Elektroniskt till- och frånslag Alla typer från Ø 315 mm, maximidjup 5 m Montering Se separat datablad för monteringsutrustning och tillbehör Spänningsförsörjning 12 V Batterikapacitet Cirka 3 dygn 4

5 Säkerhet Läs drifthandboken för WiseCam innan den monteras och sätts i drift. Hantera alltid WiseCam med stor försiktighet. Bär alltid WiseCam i handtaget vid transport. Obs! Om batteriet utsätts för temperaturer över 25 C under utsträckta tidsperioder, försämras batteriets livslängd. Om batteriet sitter oanvända - måste följa anvisningarna nedan: Rengör batteriet upp för att undvika "läckström" Ie urladdning över batteriet för fukt och smuts. Batteriet är fulladdat när den tas bort. Batterier måste kontrolleras och laddas var 3 månader och igen innan det används. Undvik att förvara batterier i uppvärmda rum, eftersom detta ökar batteriets självurladdning. (Ett fulladdat batteri fryser först vid -68 C medan ett urladdat batteri fryser vid -7 C.) Följ alltid anvisningarna i handboken. Använd endast originalbatteri och -laddare. I annat fall upphör garantin för WiseCons produkter att gälla. 5

6 Byte av Mini SD-kort 1. Demontera styrenhetens lock. 2. Tryck på Mini SD-kortet och byt ut det mot ett nytt kort. Vänd kortet enligt illustrationen nedan. SD-kort 6

7 Batteribyte 1. Demontera styrenhetens lock. 2. Dra isär kabelkontakten. 3. Lyft batteriet i de två handtagen som sitter på batteriet. 4. Placera ett fulladdat batteri i styrenheten. 5. Koppla in batteriet och sätt på locket på styrenheten igen. 7

8 Montering av WiseCam Obs! Avlägsna först skyddsfilmen från linsen. 1. Öppna brunnslocket och placera konsolen för WiseCam i brunnsöppningen. Se till att benen på konsolen är så långt ifrån varandra som möjligt innan den spänns fast med fingerskruven. Avlägsna skyddsfilmen 2. Häng upp WiseCam på konsolen och tryck på 8

9 Kontroll av batteriladdning I teckenfönstret på WiseCam finns en batteriindikator, så att batteriladdningen alltid kan kontrolleras. Tryck på för att starta kameran. Håll nedtryckt för att läsa av aktuell batterinivå. 9

10 Installation av programmet MemoCam ip på dator 1. Sätt i CD-skivan och starta installationen på datorn. 2. Klicka på MemoCam Software Application. 3. Klicka på MemoCam Software Application. 10

11 4. Klicka på Next. 5. Markera I accept the terms of the license agreement och klicka på Next för att fortsätta installationen. 11

12 6. Placera programmet i önskad destinationsmapp och klicka på Next. 7. Markera Yes, I want to restart my computer now. och klicka på Finish. 8. Programmet är nu installerat. 12

13 Obs! Innan kameran tas i bruk Innan WiseCam tas i bruk för första gången måste inspelningsenheten konfigureras. Gör så här: 1. Installera det medföljande programmet MemoCam ip på datorn (se sid.9). 2. Sätt i Mini SD-kortet i WiseCam, slå på enheten och tryck på 3. Låt Mini SD-kortet sitta i kameran i cirka 1 minut. 4. Tryck på och ta ut Mini SD-kortet ur WiseCam. Sätt i Mini SD-kortet i kortläsaren/datorn. Använd vid behov den medföljande adaptern. 5. Vänta tills datorn har hittat Mini SD-kortet. 6. Dubbelklicka på ikonen MemoCam ip på skrivbordet. 7. Klicka på OK. 13

14 8. Tryck på Alt-tangenten på tangentbordet för att visa menyraden. 9. Klicka på Redigera-menyn och välj Configure. 14

15 Inställning av inspelningsenhet 1. Justera inställningarna på fliken Recording enligt illustrationen nedan. Obs! Kryssrutan vid Stop recording when storage is full. ska vara markerad. Avsluta inte med OK. Klicka istället på fliken I/O. 15

16 Inställning av ljusstyrka och kontrast 1. Klicka på fliken Video. 2. På den här fliken kan du justera Brightness och Contrast efter djupet på den brunn där WiseCam har monterats. Saturation används endast vid inspelning i färg och ska därför inte justeras. Obs! Vid djup brunn (djupare än 4 meter) ökas Brightness och Contrast normalt 2 3 markeringar. 16

17 Vid grund brunn (grundare än 1,5 meter) minskas Brightness och Contrast normalt 2 3 markeringar. I/O-inställning 1. Klicka på fliken I/O. 2. Justera inställningarna på fliken I/O enligt illustrationen nedan. Avsluta inte med OK. Klicka istället på fliken VMD. 17

18 Inställning av inspelningsområde 1. Klicka på fliken VMD. 2. Som standard bör samtliga fält vara markerade/skuggade. Du kan aktivera och avaktivera fälten genom att vänsterklicka med musen. Markerade/skuggade fält indikerar att kameran registrerar rörelse i dessa områden. Du kan justera känslighet och rutnät (Grid size) genom att dra i justeringshandtagen under bilden. 18

19 Spara konfiguration När konfigurationer, tidsinställningar och inspelningsområde har justerats på Mini SD-kortet måste kortet armeras. Detta betyder att när Mini SD-kortet sätts i WiseCam läses inställningarna på kortet in i kameraenheten och fungerar som standardkonfiguration i WiseCam. 1. Tryck på Alt-tangenten på tangentbordet för att visa menyraden. 2. Klicka på Arkiv-menyn och välj Arm With Memory Card. Obs! Innan du tar ut Mini SD-kortet ur kortläsaren/datorn ska du alltid avsluta genom att klicka på Arkiv-menyn och välja Arm With Memory Card och sedan OK. 19

20 3. Klicka på OK. Mini SD-kortet är nu konfigurerat och redo för inspelning i WiseCam. Sätt i Mini SD-kortet i WiseCam enligt anvisningarna på sid Obs! Nya Mini SD-kort måste sitta i en aktiv WiseCam i minst 1 minut innan de kan konfigureras i datorn. På så vis får det nya kortet samma konfiguration som det föregående Mini SD-kortet. 20

21 Avläsning av WiseCam Gör så här för att läsa av WiseCam: 1. Ta ut Mini SD-kortet ur WiseCam (se sid.6) och sätt i kortet i kortläsaren/datorn. 2. Dubbelklicka på ikonen MemoCam ip på datorn. 4. Vänta tills datorn har hittat Mini SD-kortet. 5. Inspelningarna på kortet läses in. 6. Dubbelklicka på önskad bildsekvens. 21

22 7. Den valda bildsekvensen visas. Du kan ställa in uppspelningshastigheten genom att dra i justeringshandtaget ovanför bilden (Faster/Slower). Obs! Innan du tar ut Mini SD-kortet ur kortläsaren/datorn ska du alltid avsluta genom att klicka på Arkiv-menyn och välja Arm With Memory Card och sedan OK (se sid. 18). 22

23 Export av valda bildsekvenser Gör så här om du vill exportera en eller flera bildsekvenser till ett format som de flesta datorer kan läsa (.avi-, jpg- och.bmp-filer): 1. Markera önskade filer. 2. Högerklicka på markeringen. 3. Välj Export. 23

24 4. Ange var filen ska placeras, filnamn och filtyp. Klicka sedan på Spara. 5. Klicka på OK i dialogrutan. 24 Obs! Innan du tar ut Mini SD-kortet ur kortläsaren/datorn ska du alltid avsluta genom att klicka på Arkiv-menyn och välja Arm With Memory Card och sedan OK (se sid. 18).

25 Spara bildsekvenser 1. Tryck på Alt-tangenten på tangentbordet för att visa menyraden. 2. Klicka på Arkiv-menyn och välj Save to Ange önskad filplacering och eventuellt filnamn och klicka på OK. Obs! Innan du tar ut Mini SD-kortet ur kortläsaren/datorn ska du alltid avsluta genom att klicka på Arkiv-menyn och välja Arm With Memory Card och sedan OK (se sid. 18). 25

26 Inläsning av bildsekvenser 1. Tryck på Alt-tangenten på tangentbordet för att visa menyraden. 2. Klicka på Arkiv-menyn och välj Load from Ange önskad filplacering och eventuellt filnamn och klicka på OK. 26 Obs! Innan du tar ut Mini SD-kortet ur kortläsaren/datorn ska du alltid avsluta genom att klicka på Arkiv-menyn och välja Arm With Memory Card och sedan OK (se sid. 18).

27 Inställning av datum och klockslag Kontrollera att det finns en inspelad bildsekvens på Mini SD-kortet innan du ställer in datum och klockslag. 1. Tryck på Alt-tangenten på tangentbordet för att visa menyraden. 2. Klicka på Arkiv-menyn och välj Set Unit Time. 3. Ställ in datum och klockslag. Kom ihåg att avsluta med OK. Obs! Klockan står stilla tills Mini SD-kortet sätts i WiseCam. 27

28 Radering av filer på Mini SD-kort 1. Tryck på Alt-tangenten på tangentbordet för att visa menyraden. 2. För att säkerställa att filerna på Mini SD-kortet raderas korrekt, rekommenderar WiseCon att Mini SD-kortet tas ut ur kortläsaren och sedan sätts tillbaka i kortläsaren igen. 3. Klicka på Arkiv-menyn och välj Delete All Images. 4. Klicka på OK i dialogrutan. 5. Allt bildmaterial raderas från Mini SD-kortet och det kan sättas tillbaka i WiseCam. 28

29 Obs! Innan du tar ut Mini SD-kortet ur kortläsaren/datorn ska du alltid avsluta genom att klicka på Arkiv-menyn och välja Arm With Memory Card och sedan OK (se sid. 18). Garanti och felsökning Produkter som inom 12 månader från leveransen från WiseCon uppvisar fel eller brister som orsakats av WiseCon, och som kunden inte kan anses ha bort kunna konstatera vid leveransen eller monteringen, och som omedelbart efter konstaterandet av detta och inom garantitiden skickas till WiseCon, ersätts genom att WiseCon efter eget val reparerar eller byter ut den inskickade produkten eller återbetalar produktens inköpspris. 29

30 Anteckningar 30

31 31

32 32 Hållbar råttbekämpning W isecon utvecklar, tillverkar och m arknadsför koncept och avancer ade tekniska produkter som gör att m an snabbt och hållbart kan skapa en råttfri m iljö. Våra prod ukter anvä nds för att system atiskt bekäm pa råttbeståndet i ett visst om råde och bidrar därm ed till en var dag fri från råttor. W isecons m etoder är helt och hållet giftfria. De är autom atiska, precisa och snabba och bygge r på råttans naturlig a beteende. Det är viktigt för oss att råttbekäm pningen är så m iljövänlig som m öjligt och vi arbetar h ela tiden på att vidar eutveckla våra m etoder och pr odukter m ed detta som utgångspunkt.

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning

L-81 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning L-81 USB SKIVSPELARE Remdriven skivspelare med direkt inspelning Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk

204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk 1 204 MP3 & WMA Digital musikspelare / Fotovisare / USB 2.0 Hårddisk Svensk Bruksanvisning Version 1 - Vänligen besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen för denna manual. 2

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 ANVÄNDARHANDBOK INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBSTARTSGUIDE 2 KAMERAÖVERSIKT 4 SÄTT IGÅNG 6 ANVÄNDNING 14 VARNINGAR OCH GARANTI 21 KONTAKT 26 2 ANVÄNDARHANDBOK S/N: SNABBSTART Snabbstart 1 Skjut upp luckan för att öppna. 2

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

ThinkPad T60 Service och felsökning

ThinkPad T60 Service och felsökning ThinkPad T60 Service och felsökning Innehåller: v Introduktion till andra informationskällor v Viktiga tips om skötseln av datorn v Testning och felsökning v Återställningsalternativ v Hjälp och service

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

2 Användarmanual TrekStor Liro Color

2 Användarmanual TrekStor Liro Color 2 Användarmanual TrekStor Liro Color Innehåll Förpackningens innehåll... 3 Enhetens kontroller... 3 Sätta på och stänga av... 4 Hemskärm... 5 Hur man laddar TrekStor Liro Color... 6 Att ansluta TrekStor

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien Bruksanvisning Persondator VPCZ13-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn... 4 Ta reda på mer om din VAIO-dator... 5 Ergonomisk information... 8 Komma igång... 10 Hitta kontroller och portar...

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer