Of f SÄK. Utbildningskatalog FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR"

Transkript

1 Of f SÄK Utbildningskatalog

2 Of f SÄK OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Bli en del av OffSÄK! OffSÄK vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i risk-, beredskaps-, trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig sektor. Det vill säga säkerhetschefer, säkerhetssamordnare, risksamordnare, försäkringshandläggare, trygghetssamordnare, räddningspersonal, men vänder sig också till kommun/stads/landstingsdirektörer och andra som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten. Myndigheter och organisationer kan även ha ett kollektivt medlemskap vilket innebär att samtliga anställda hos en myndighet eller i en organisation är medlemmar och erhåller då fördelaktiga erbjudande vid konferenser, utbildningar etc samt det nätverk OffSÄK innebär. Föreningen bildades 1990 och antog då namnet Föreningen för Kommunal Riskhantering FRK. Den hade 52 medlemmar och dess förste ordförande var Ove Wendelborg, säkerhetschef i Haninge kommun byter föreningen namn till OffSÄK Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor ändras namnet till OffSÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Föreningens ändamål är att främja säkerhets- och trygghetsarbete samt utveckla arbetet med Risk Management enligt inom offentlig sektor. Föreningen tar tillvara medlemmarnas intressen genom att bland annat: bedriva/förmedla utbildning utgöra ett forum för medlemmarnas kunskaps- och erfarenhetsutbyte bevaka och påverka marknadsutvecklingen utgöra remissinstans och i övrigt ge uttryck för medlemmarnas synpunkter och önskemål För att få tyngd bakom orden som remissinstans, för att veta att kunskap och kompetens som föreningen erbjuder når ut med nationellt genomslag är det viktigt att samtliga kommuner, landsting, kommun- och landstingsägda bolag samt statliga myndigheter/bolag är medlemmar i föreningen. Föreningen är helt obunden och fristående i förhållande till leverantörer, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och andra aktörer i branschen. Föreningen arrangerar årligen två konferenser med program inom ämnesområdet och, vilket inte är minst uppskattat, trevlig samvaro med kolleger under lättsamma former. Föreningen anordnar också seminarier för utbildning och informationsträffar inom säkerhets- och trygghetsområdet, bl.a. tillsammans med Sveriges kommuner och landsting. Föreningen har en omfattande utbildningsverksamhet och är en av de största utbildarna i mjuk säkerhet, om inte den största. Genom OffSÄK bildas nätverk som kan vara mycket värdefulla i den ofta något ensamma vardag för oss som arbetar med säkerhet och/eller trygghetsfrågor eller motsvarande. OffSÄK premierar offentliga organisationer som på ett förtjänstfullt sätt har genomfört sitt riskhanteringsarbete och åstadkommit påvisbara resultat. För mer information om OffSÄK är ni välkommen att besöka vår hemsida eller kontakta vår kanslichef Ulf Hörnsten. Han nås på eller telefon

3 OffSÄK erbjuder säkerhetsutbildningar av högsta kvalitet, skräddarsydda för den offentliga verksamheten. Våra lärare är samtliga goda pedagoger med lång egen erfarenhet av sina respektive utbildningsområden och vi försöker ständigt lyssna av våra medlemmars och den offentliga världens behov av nya utbildningar eller inriktningar. Vi erbjuder självfallet även uppdragsutbildningar anpassade för din verksamhet. Vårt maxantal deltagare per utbildning är 20 personer, just för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet i både utbildnings- och diskussionsmomenten. Att vi trots våra kvalitetsmål kan erbjuda utbildningar till mycket konkurrenskraftiga priser beror på att OffSÄK har lyckats hålla ned våra administrativa kostnader. Vårt kansli består av endast en person, Ulf Hörnsten, som för övrigt har ett gediget förflutet som både säkerhetschef och skolledare, och vi har endast låga kostnader lokaler och marknadsföring. Vår engagerade styrelse är sammansatt med representanter från både kommuner, räddningstjänstförbund och universitet, och samtliga bidrar till föreningen utan ekonomisk ersättning. Vi driver helt enkelt vår förening för och genom våra medlemmar. Jag är stolt över att våra utbildningar och över de höga poäng vi brukar få på våra utvärderingar, både när det gäller de utbildningar och de konferenser vid genomför, och det är min absoluta ambition att OffSÄK ska bli det naturliga valet för offentlig sektor oavsett om det handlar om trygghet, säkerhet, kris, risk, hot eller kriskommunikation. Testa oss gärna! Vellinge, våren 2014 Marie Louise Arendt Ordförande OffSÄK Våra utbildningar administreras och faktureras av ONSÄK AB, OffSÄKs samarbetspartner. Kontakta OffSÄKs kanslichef Ulf Hörnsten för mer information

4 Off Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Utbildning Certifierad säkerhetssamordnare

5 Certifierad säkerhetssamordnare Säkerhetsarbetet har blivit allt mer omfattande och komplicerat. Ny lagstiftning har medfört att chefsansvaret och det egna ansvaret är ännu mer uttalat och betydelsefullt. Man kan inte längre arbeta som man alltid har gjort! I en snabb krävande verksamhet behövs ett systematiskt säkerhetsarbete! Säkerhetssamordnaren som har alla förväntningar och krav på sitt bord måste se helheten men samtidigt i många avseenden kunna arbeta med de viktiga detaljfrågorna! Den här utbildningen syftar till att fånga upp denna arbetssituation! Målgrupp Utbildningen vänder sig till centralt eller till förvaltningarnas säkerhetsansvariga och blivande säkerhetssamordnare. Utbildningen är skräddarsydd i enlighet med gällande lagstiftning. Efter utbildningen kommer deltagarna att kunna visa upp att de är certifierade av Sveriges kommuner och landstings egna intresseorganisation OffSÄK. Genomförande och omfattning: Utbildningen innehåller två block om vardera tre dagar. Utbildningen innehåller både kvällsföreläsningar och hemuppgifter. Utbildningen kommer att genomföras på Quality Hotel Winn i Haninge med start av block 1 den mars och block 2 den maj Kostnad för utbildningen är kr exkl. moms för medlemmar och kr exkl. moms för icke medlemmar, i kostnaden ingår litteratur samt luncher. I priset för icke medlemmar ingår medlemsavgift i OffSÄK för Sista anmälningsdag är den 15 februari Vid avbokning efter sista anmälningsdag utgår full kursavgift. Utbildningsplats kan dock överlåtas till annan Block 1 Säkerhetsansvar Rollen som säkerhetssamordnare och säkerhetsledare Lagstiftning som reglerar ansvarsfrågorna Organisation för säkerhetsarbete Säker personalrekrytering Riskhantering Skalskydd och kamerabevakning Riskhantering Riskanalys Ansvar för hantering av olyckor och bränder Lag om skydd mot olycka Systematiskt brandskyddsarbete Försäkringsbolagens krav Internt försäkringssystem Block 2 Informationssäkerhet Risker och hot Extra ordinärhändelse Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting Planer Krishantering Krisövning Brott och straff Rättsprocessen Mutor och bestickning Hotbildsanalys Interna utredningar Diskriminering Utredningsförfarande Skriftligt prov Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor och anmälan kontakta OffSÄK:s kanslichef eller vår hemsida. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post Of f SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

6 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Grundläggande säkerhetsutbildning för vaktmästare

7 Grundläggande säkerhetsutbildning för vaktmästare Att ha en kompetent och utbildad yrkesgrupp av vaktmästare ser försäkringsbolagen som en förutsättning för ett bra säkerhetsarbete. Grunderna för effektivt säkerhetsarbete ute på enheterna är att vaktmästarna har intresse och kunskap i säkerhetsrelaterade frågor. Vaktmästarna ska känna till och i många fall ensamt genomföra det systematiska säkerhetsarbetet. För att säkerställa att vaktmästaren har den kompetens som krävs för uppdraget erbjuder nu Offsäk en grundläggande säkerhetsutbildning för vaktmästare. Utbildningen vänder sig till alla förvaltningars vaktmästare inom kommunen. Utbildningen mål är att ge vaktmästarna de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete enligt de lag- och försäkringskrav som finns inom området. Utbildningens längd: Utbildningen genomförs under två dagar. Utbildningen kan genomföras med flera kommuner samtidigt. Datum sätts efter gruppens önskemål. Kostnad Max deltagare per utbildning är 20 personer. Kostnad för utbildningen baseras på 20 deltagare. Kommunen står för kostnaden av lokal och tillbehör ex videokanon mm. INNEHÅLL Systematiskt brandskydds arbete Lagen om skydd mot olyckor Checklistor Happy fire, ett sätt att visa på lönsamma före-byggande åtgärder. Skadeförebyggande arbete, att se risker, tekniska lösningar Övningar, vad att tänka på vid utrymningsövningar Anlagd brand, visst går der att förhindra/ försvåra. Byggnadstekniskt brandskydd Fastighetsägarens samordningsansvar Brandfarlig vara Att agera på skadeplats Heta arbeten Skalskydd Skyddsklasser, regler för mekaniskt inbrottsskydd Försäkringsbolagens krav på lås och larm. Larmklasser Hur kan man begränsa antalet falsklarm Kamerabevakning Lagen om allmän kameraövervakning. Teknik igår idag i morgon. Analys av kamera behov. Vad säger datainspektionen? Klotter och skadegörelse/systematiskt säkerhetsarbete Historik Skadeförebyggande arbete Incident och tillbudsrapportering Skadevållare Hur ska en polisanmälan göras och av vem? Vilka krav kan vi ställa på de som utfört skadegörelse? Vad får vi göra med ovälkomna besökare? Övrigt Mutor och bestickning Elsäkerhet Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post Of f SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

8 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhetsarbete för chefer

9 Säkerhetsarbete för chefer. Ansvaret har genom ny lagstiftning och praxis bokstavligt talat flyttats direkt till verksamheten och användarna. Chefens ansvar har blivit mer omfattande och i händelse av en arbetsplatsolycka eller annan skada börjar polisen med att fråga vad Chefen gjort eller inte gjort! Snabba beslutsvägar, förenklade processer och ökat tryck på verksamheten innebär att säkerhetsansvaret kan bli tungt och innebära konsekvenser som man inte anat. Därför är det angeläget att reda ut begreppen Vilket säkerhetsansvar har Chefen och på vilket sätt kan Chefen göra detta till något bra! Målgrupp. Kursen vänder sig till kommunens alla chefer och fackligt förtroendevalda. Kursen är skräddarsydd efter styrande lagstiftning och direkt anpassad till den Europeiska riskhanteringsstandarden ERM. Målet är att ge kunskaper som behövs för att: utveckla och upprätthålla en säker miljö för anställda, byggnader, egendom o arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor och brandskydd inventera och analysera säkerhetsrisker utföra riskanalyser planera skydd och åtgärder hantera vardagliga säkerhetsproblem förebygga interna oegentligheter. Innehåll: Systematiskt säkerhetsarbete Försäkringsbolagens krav Systematiskt brandskyddsarbete Riskanalys Riskinventering hot och våld Säker personalrekrytering Mutor, bestickning och korruptiv marknadsföring. För att fånga upp detta erbjuder vi en kursdag Säkerhet för chefer. Kursen följer upp Lagen om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagen, övrig lagstiftning för området samt systematiskt säkerhetsarbete. Kursen är en sk kommunutbildning där en eller flera kommuner bokar in en dag för genomförandet. Kommunen står för lokal mm. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB, av OffSÄK anlitat serviceföretag. För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post SÄK Of f Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

10 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhet för personal som möter allmänheten F

11 Säkerhet för personal som möter allmänheten. - Hot och våld, ett av de största arbetsmiljöproblemen! Receptionen och mottagningsdiskar exempelvis kommunhusets reception, bibliotekens diskar, badhusets kassa etc är entrén till verksamheten det som besökarna först möter. Det blir den naturliga mötesplatsen, kontakten med omvärlden och symbolen för verksamheten. Personalen är representanter och ambassadörer för alla som arbetar i huskroppen eller inom verksamheten. Detta innebär att hot, våld, brand och andra säkerhetsproblem måste hanteras härifrån. Ofta är medarbetarna i frontdisken de som blir inblandade och utsatta och de som måste hantera den uppkomna situationen. Kort sagt blir man den viktigaste säkerhetsresursen! Biblioteken är besöksplatser som innebär att alla möjliga människor kommer dit för att läsa, låna böcker, surfa på nätet etc. Det är mötesplatser och i de flesta fall är det i en positiv önskvärd anda men det innebär också att med så många möten och besök uppstår konflikter, personer är påverkade, i dåligt skick och det kan bli hotfullt, aggressivt och tom kan rena våldssituationer uppstå. Trots att de allra flesta besök är positiva upplevelser blir just detta enda olustiga besök, det som påverkar trivsel, trygghet och välbefinnande allra mest! Och det kan aldrig uteslutas att det händer igen. Och även om händelsen känns utagerad och avklarad kommer alltid följdfrågan; Vad gör vi om det händer igen? Varför har vi inte tänkt på detta tidigare och förberett oss, haft en handlingsplan, varit mentalt förberedda? För att fånga upp detta erbjuder vi en utbildningsdag Säkerhet för personal som möter allmänheten. Kurssdagen syftar till att fånga upp alla säkerhetsärenden och målet är att skapa medvetenhet och möjlighet för lösningar, rutiner och planer. Kursen följer upp Lagen om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagen, övrig lagstiftning för området och rättsprocessen samt systematiskt säkerhetsarbete. Kursen är en sk kommunutbildning där en eller flera kommuner bokar in en dag för genomförandet. Kommunen står för lokal mm. INNEHÅLL Brand och utrymning är kanske det värsta scenariot men även bombhot, demonstrationer och olaga intrång kan ställa till svåra problem. Vardagsbrott som stölder, skadegörelse och besökare som är berusade eller uppträder hotfullt är andra händelser som drabbar receptionisterna. Vi kartlägger de olika säkerhetsproblemen. Säkerhetsproblem, vilka risker och hot finns? Gällande lagstiftning och rättsprocessen. Bygglösningar och andra tekniska lösningar. Konflikthantering. Hur man bemöter aggressiva och hotfulla personer? Systematiskt säkerhetsarbete. Planering och rutiner. Efter genomförd kurs ska personalen ha kunskaper som behövs för att sköta det dagliga arbetet med ett ökat säkerhetsmedvetande vara medveten om vilka risker och hot receptionen kan bli utsatt för snabbt kunna vidta riktiga åtgärder om något skulle hända förstå hur man förenar service och säkerhet förstå hur man kan förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB, av OffSÄK anlitat serviceföretag. För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. SÄK Of f Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post

12 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhets- och riskhanteringsgruppsutbildning

13 Säkerhets- och riskhanteringsgruppsutbildning God kunskap om säkerhet och riskhantering är en de viktigaste grunderna för det landstingskommunala säkerhets- och beredskapsarbetet. OffSÄK erbjuder nu Sveriges kommuner och landsting ett utbildningspaket för att uppfylla de krav på kompetens i säkerhetsgrupperna som försäkringsbolagen föreskriver. Utbildningen syftar till att lyfta fram det systematiska säkerhetsarbetet och öka kompetensen för säkerhets- och riskhanteringsfrågor i grupperna. Målgrupp och syfte: Efter genomförd utbildning ska riskhanterings- säkerhetsgruppen ha kunskap och förståelse för säkerhetsarbetets olika delar och kunna utföra sitt arbete enligt de lag- och försäkringskrav som finns. Vikten av att personalen har hög säkerhetsinsikt medverkar till att kommunen drabbas av färre skador och stilleståndskostnader, vilka på sikt leder till lägre premier och lägre skadekostnader för kommunen. Att ha en kompetent och utbildad riskhanterings- säkerhetsgrupp ser försäkringsbolagen som en förutsättning för ett bra säkerhetsarbete. Utbildningens längd: Utbildnings längd är två dagar. Utbildningarna genomförs med fördel av flera kommuner samtidigt, detta för att möjliggöra erfarenhetsutbyte av goda exempel. Datum sätts efter gruppens önskemål. Block 1: Dag 1 Inledning Presentation Organisation av säkerhetsarbete. Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt säkerhetsarbete. Fysiskt skydd Skyddsklasser och larmklasser Kamerabevakning Block 2: Dag 1 Happy fire Otillåten påverkan Hot och våld Mutor och bestickning Internt försäkringssystem. Försäkringsbolagens krav. betygssättning, riskpåverkande faktorer i kommuner Incident och skaderapportering, Block 3: Dag 2 Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddslagen Säkerhetsklassning Säker personalrekrytering Riskhantering Riskidentifiering Risk och sårbarhetsanalys Planering för oönskade händelser, kontinuitetsplanering Block4: Dag 2 Att beakta vid ny- om- och tillbyggnad Interna oegentligheter Säkerhetsjuridik Rättsprocessen Brott och straff Skadevållare Avslutning utvärdering Kostnad för utbildningspaketet baseras på 20 deltagare. Utbildningarna genomförs i av kommunen anvisad lokal. Kommunen står för kostnaden av lokal och tillbehör. Max deltagare per utbildning är 20 personer. Utbildningen motsvarar vedertagna standarder och normer. Utbildningen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post SÄK Of f Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

14 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Foto Våld och hot i arbetsmiljön, för chefer

15 Våld och hot i arbetsmiljön Arbetsmiljöverket: Viktigt att förebygga hot och våld mot myndighetsutövare! Arbetsgivare ansvarar för att personal inte utsätts för hot och våld i sin yrkesutövning! Många anställda utsätts för hot och våld i sitt arbete. Personal och anställda inom offentlig sektor blir ofta utsatta för hot och våld i sin yrkesutövning. Det kan röra sig om fysiskt våld, ofredande och förföljelse. Under 2011 till 2013 inspekterar Arbetsmiljöverket hur arbetsgivare förebygger, följer upp och genomför kontinuerliga utbildningar för att motverka våld och hot i arbetsmiljön. Denna kurs vänder sig till chefer för att stärka chefen i sitt arbetsmiljöansvar. GENOMFÖRANDE En 3-timmars kurs som behandlar det av Arbetsmiljöverket topprioriterade arbetsmiljö problemet Hot och Våld, anpassad till chefer och verksamhetsansvariga. Vi genomför endast heldagsutbildningar vilket innebär att våra 3-timmars kurser genomförs på både förmiddagen och eftermiddagen samma dag! Det skapar flexibilitet och möjlighet att välja vilken tid som passar bäst för deltagarna. Genomgången syftar till att ge information och kunskap för att skapa insikt och förmåga att stämma av befintliga handlingsplaner eller upprätta nya - i förebyggande syfte och för att kunna hantera uppkomna situationer. Vi vänder oss till alla chefer som har ett arbetsmiljöansvar och som har medarbetare som kan utsättas för hot eller våldssituationer. INNEHÅLL - Händelser och situationer med hot och våld - Lagar som man bör känna till - allt från stalkning till olaga hot och grov misshandel - Förebyggande åtgärder så att problemen blir minimala - Hantering av uppkomna händelser för att hjälpa och reda ut vad som hänt och kunna gå vidare - Riskanalyser och den trygga arbetsplatsen målet och systemet för god säkerhet De 3 timmarna genomförs som en föreläsning med inslag av frågor och reflektioner från åhörarna. Goda exempel och förslag till lösningar kommer att presenteras liksom en checklista för arbetet att förebygga och hantera hot & våld enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Efteråt ska åhörarna vara väl medvetna om problemen, känna till vilka förebyggande åtgärder som man kan vidta, vad man bör göra när något inträffat och hur arbetet ska bedrivas löpande för att minimera riskerna för hot och våld! Kursen är en sk kommunutbildning där en kommun bokar in dagen för genomförandet och kommunen står för lokal mm. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post Of f SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

16 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Foto Våld och hot i arbetsmiljön för medarbetare

17 Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2 2 : Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. Arbetstagaren har, eller uppfattas ha, en makt- eller myndighetsfunktion gentemot angriparen, t.ex. kund, klient, patient, elev, intagen och har rätt att neka eller ändra på något som denne vill eller att kräva något som denne inte accepterar. Hotet riktas direkt mot arbetstagaren med avsikt att skada, skrämma eller hämnas. Det kan ske direkt och oplanerat i en utlösande situation eller komma senare som hämnd, mer eller mindre välplanerat. Denna risk kan föreligga i många klientinriktade arbeten som i socialtjänsten, vården, rättsväsendet, kriminalvården och skolan. Ett särskilt utbildningsprogram om säkerhet kan behöva tas fram. Arbetstagarna kan behöva få för verksamheten lämplig kompletterande utbildning i säkerhetsrutiner, säkert arbetssätt och hur man bedömer risker. Utbildningen kan också omfatta t.ex. hur man bemöter människor i kris eller upprört tillstånd, konflikthantering och självskydd. SYFTE OCH MÅL Att uppnå arbetsmiljöverkets krav och skapa förutsättningar till en trygg arbetsplats GENOMFÖRANDE En 3-timmars kurs i hot, våld och konflikter för medarbetare som i sitt arbete kan utsättas för dessa problem. Påtryckningar, obehag, olust ibland är det hotfulla underförstått, något som skapar en otrygg arbetsmiljö. Teori varvat med diskussioner och exempel. Vi genomför endast heldagsutbildningar vilket innebär att våra 3-timmars kurser genomförs på både förmiddagen och eftermiddagen samma dag! Det skapar flexibilitet och möjlighet att välja vilken tid som passar bäst för deltagarna. INNEHÅLL Bakomliggande orsaker till hot, våld och konflikter. Mötet med människor, vad bör man tänka på. Aggressiva och hotfulla, hur hanterar man dem. Förebyggande åtgärder, för att förhindra och minimera våldsproblem. Rutiner och handlingsplaner, vad gör man och hur Kursen är en sk kommunutbildning där en kommun bokar in dagen för genomförandet och kommunen står för lokal mm. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post Of f SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

18 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhetsarbete på fritidsgårdar FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH BEREDSKAP I OFFENTLIG SEKTOR

19 Säkerhetsarbete på fritidsgårdar. Fritidsverksamhet ska bedrivas på ett sätt så att både besökare och personal har trygga och säkra förutsättningar. En trygg plats ger större möjligheter att utveckla och genomföra bra verksamhet. Skadegörelse, hot och våld påverkar verksamheten negativt. Bra och fungerande fritidsverksamhet kan fungera som en motvikt mot andra problem i samhället. Därför är det nödvändigt med personal som utbildas och kompetensutvecklas inom detta område. Hur och vad ska vi förmedla till besökarna? Målgrupp Kommunala säkerhetschefer, fritidsgårdsföreståndare och personal på fritidsgårdar. Kursens längd är två dagar. Kursen är en sk kommunutbildning där en kommun bokar in dagarna för genomförandet och kommunen står för lokal mm. INNEHÅLL Att kunna anpassa verksamheten efter risker kräver insikt, kunskap och hjälpmedel. Hur ska personalen och besökarna agera vid olika händelser? Hur agerar man som enskild? Genomgång av olika analysmetoder, kännedom om olika lösningar ger möjlighet till anpassade lösningar. Dag 1. Brott och straff: Vilka brott kan inträffa och vilka blir konsekvenserna? Allt från stölder och inbrott till hot och misshandel. Rättsprocessen: Vad händer i samband med ett brott. Från polisanmälan till rättegång. Att förebygga och förhindra brott: Hur man kan förebygga och arbeta mot brottslighet. Konflikthantering: Hur man bemöter och hanterar våldsamma, hotfulla personer. Hur detta säkerhetsbudskap om brott och straff mm förmedlas vidare till besökarna, på ett pedagogiskt och förebyggande sätt! Syftet är att stärka besökarnas rättstänkande och genom information och ökad medvetenhet också bidra till självkänsla och respekt för kamrater och personal. Dag 2. Systematiskt säkerhetsarbete: Säkerhetsproblem, vilka risker och hot finns? Vilka risker och hot skall hanteras i framtiden? Vilka tekniska lösningar finns att välja på? Planering, rutiner uppföljning. Riskidentifiering och riskanalys: Vilka risker har verksamheten och vilka åtgärder ska vidtas och när. Rutiner, checklistor, inrapportering, sammanställning, analys, handlingsplan. Brandskydd: Brandsäkerhet för den egna verksamheten. Att upprätta/utveckla egen utrymningsorganisation. Hur planerar man och genomför utrymningsövningar? Mänskligt beteende vid brand. Vilken brandkunskap skall förmedlas till besökarna och hur? Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag. För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Off Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH BEREDSKAP I OFFENTLIG SEKTOR

20 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Konflikthantering hot och våld

21 Konflikthantering hot och våld Mötet med människor kan ibland vara negativt laddat och man blir aggressivt bemött. Konflikter uppstår och det kan resultera i rena vålds- eller hotsituationer. Den här utbildningsdagen behadlar dessa problem med målsättningen att höja medvetenheten, beredskapen och förmågan att undvika och hantera dessa situationer. Utbildningsdagen följer upp arbetsmiljölagens krav och förväntningar, lagstiftning och rättsprocessen, samt systematiskt säkerhetsarbete. INNEHÅLL Våra attityder och värderingar avspeglas i möten med människor, medvetet och omedvetet. Kroppsspråk, tilltal, sätt att kommunicera, attribut, vår ställning och roll, vår professionella inställning är avgörande för hur mötet utvecklas och kan leda till önskat resultat. Vi måste analysera de människor vi möter i vår vardag, på våra jobb. I vilket skick är medmäniskan? Påverkan av droger, alkohol, sjukdom, depressioner, livskris etc innebär att mötet redan från starten ställer stora krav på oss. Vi måste vara lyhörda, lyssna och tolka signaler. Aggressivitet, ett programmerat offensivt uppträdande eller det motsatta ett uppgivet, självutplånande uppträdande. Båda fallen ställer krav på oss. När mötet likväl leder till att vi bemöts med aggressivitet, och hot eller blir utsatta för våld vad gör vi då? Förebyggande åtgärder krävs i form av att mötesplatser planeras, rutiner och kommunikationssätt upprättas, byggnadstekniska skydd och tekniska lösningar kompletterar och en handlingsplan för uppkomna situationer upprättas liksom en plan för hur man går vidare med polisanmälan, första hjälpen, krisstöd etc. Det viktigaste är dock att kunna hantera aggressivitet för att uppnå en mer normal samtalston och möjlighet till korrekt lösning på problemet. En del människor är farliga pga svåra störningar, sjukdomar och missbruk. Det finns också aggressiva beteenden hos kriminella och andra som funnit att våld är en bra lösning för att nå sina mål. Dessa personer är oftast oberäkneliga och svårhanterliga. Därmed inte sagt att de ska behandlas fientligt eller som omöjliga. Tvärtom är detta kanske det viktigaste mötet och den största möjligheten att göra något riktigt bra! Vi som företräder det offentliga måste uppträda ödmjukt, med förståelse och med intresse för att lösa problem. Det är oftast svårt att bemöta ett uppriktigt deltagande med aggressivt beteende. Där kan vi överraska, ibland! Bakomliggande orsaker till konflikter, hot och våld Det mänskliga mötet Aggressiva, hotfulla och våldsamma. Bemötande och hantering. Farliga personer. Hur ska de behandlas? Förebyggande åtgärder Kursen är en sk kommunutbildning där en kommun bokar in dagen för genomförandet och kommunen står för lokal mm. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Of f Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

22 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhet för förtroendevalda

23 Säkerhet för förtroendevalda. Den offentliga förvaltningen ska präglas av öppenhet, effektivitet och rättssäkerhet. Människor som väljer att engagera sig politiskt riskerar dock att de själva eller deras närstående kan bli utsatta för våld eller hot om våld. Att vara förtroendevald kan vara en svår och arbetsam uppgift i det vardagliga arbetet. Riskerna att bli utsatt för otillåten påverkan i form av våld eller hot är ytterst ett hot mot demokratin. Man måste förebygga och minska riskerna för all form av otillåten påverkan genom kunskap och insikt, bra rutiner, uttalad säkerhetspolicy och riktlinjer som skapar enighet och beslutsamhet. Man kan lindra konsekvenserna efter inträffad händelse genom en god beredskap och kunskap. Målgrupp. Kursen vänder sig till kommunens alla förtroendevalda som i sin politiska roll kan drabbas av våld och hot riktat mot sig själva eller någon i dess närhet. Syfte. Efter genomförd kurs skall deltagarna ha kunskap om vilka typ av hot och våld som kan drabba en förtroendevald. Vilka krisreaktioner som man kan förvänta sig vid inträffad händelse. Kunskap om förebyggande åtgärder för att höja den personliga säkerheten i vardagen och vid en förhöjd hotbild. Åtgärder efter inträffad händelse. Innehåll: Bakomliggande orsaker till våld och hot Internationella erfarenheter Hotbildsanalys Otillåten påverkan Bemötande vid en hotfylld situation Förebyggande arbete - att skapa en gemensam front mot otillåten påverkan Krishantering För att fånga upp detta erbjuder vi en halvdags kurs i Säkerhet för förtroendevalda. Kursen följer upp Säkerhetspolisens rekommendationer i personlig säkerhet. Kursen är en sk kommunutbildning. Kommunen står för lokal mm. Lämpligt antal deltagare per kurs är ca personer. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB, av OffSÄK anlitat serviceföretag. För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Of f Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2015. Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2015. Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet Of f SÄK Utbildningskatalog 2015 Föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet Of f SÄK OffSÄK, föreningen för trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig verksamhet. Bli en

Läs mer

Utbildning. Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH BEREDSKAP I OFFENTLIG SEKTOR

Utbildning. Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH BEREDSKAP I OFFENTLIG SEKTOR Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH BEREDSKAP I OFFENTLIG SEKTOR OFFSÄK erbjuder säkerhetsutbildningar av högsta kvalité, skräddarsydda för

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Utbildning i Säkerhet

Utbildning i Säkerhet Utbildning i Säkerhet 3 5 februari 2014 30 september 2 oktober 2014 SWERMA/NSD har i mer än 30 år utbildat flertalet säkerhetschefer/assistenter i de flesta stora och många medelstora företag i Sverige.

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-11-11 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

RIKTLINJER HOT OCH VÅLD i Region Skåne

RIKTLINJER HOT OCH VÅLD i Region Skåne RIKTLINJER HOT OCH VÅLD i Region Skåne Fastställd av regionstyrelsen 2012-12-11, 285 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Tillämpningsområde... 1 1.4 Definitioner... 2 1.4.1 Hot...

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose

Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose Exempel från Statens Institutionsstyrelse, programmet No power No lose Statens institutionsstyrelse (SiS) har utvecklat ett utbildningsprogram för samtliga medarbetare. Syftet är att skapa de optimala

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling

Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Policy mot Sexuella trakasserier och Kränkande särbehandling Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-13 5 INLEDNING Enligt Jämställdhetslagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1993:17 ska arbetsgivaren

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Policy och handlingsplan vid hot och våld Torsby kommun

Policy och handlingsplan vid hot och våld Torsby kommun Policy och handlingsplan vid hot och våld Torsby kommun Antagen av Omsorgsnämnden 2005-08-23 162 15/05/2006 2 Innehållsförteckning: Sida 1. Policy om hot och våld mot förtroende valda och anställda. 3

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer 2011-08-22, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald

Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Handlingsplan för våld och hot mot förtroendevald Antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2010 108 1 Innehåll: A. Förebyggande åtgärder för att förhindra och mildra incidenter av våld och hot: 1. Larmrutiner

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm

Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Grundläggande brandskydd Utrymningsövning Brandskyddsansvarig Heta arbeten Föreståndare brandfarlig vara Anläggningsskötare brandlarm Företagsanpassning Utbildningar 2013 Utbildningar hos FSB Fire & Safety

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser

Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser Konkretisering LSO-plan 1 (3) 8.J Konkretisering av plan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om extraordinära händelser 1 Syfte Kommunens handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor respektive

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

kränkande särbehandling

kränkande särbehandling En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling vem som helst kan bli utsatt för kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar

Läs mer

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Österåkers kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-31

Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Österåkers kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-31 Riktlinjer vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Österåkers kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-03-31 1 Giltighet Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av hot, våld och trakasserier

Läs mer

Handlingsplan mot kränkande särbehandling

Handlingsplan mot kränkande särbehandling Handlingsplan mot kränkande DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot kränkande GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 1997 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET PU 971013 40 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén. Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Dnr: 350-810-02 Arbetsmiljökommmittén Brandskyddsutbildning för personal och studenter inom Umeå universitet 1 (9) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Syfte

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN 167-1 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET I 167-1 NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 9 april år 2003 enligt 49. 1. INLEDNING Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en hög säkerhet mot skador

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

VI TÄNKER PÅ HELHETEN

VI TÄNKER PÅ HELHETEN UTBILDNINGAR2015 VI TÄNKER PÅ HELHETEN SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Våld och hot i yrkeslivet

Våld och hot i yrkeslivet Våld och hot i yrkeslivet Inbjudan till en utbildningsdag för säkerhetsansvariga, beslutsfattare och medarbetare inom såväl privat som offentlig verksamhet Stockholm den 24 oktober 2012 En utbildningsdag

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Vi tänker på helheten

Vi tänker på helheten UTBILDNINGAR 2014 Vi tänker på helheten SSF har 40 års erfarenhet av att genomföra säkerhetsutbildningar. Att skapa en trygg och säker arbetsplats handlar mycket om sunt förnuft och genom SSFs utbildningar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1 Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde Fastställd av Skolledningen Fastställd 2014-03-07 Fackliga organisationer Handlingsplan

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus

Säkerhet i fokus. Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet i fokus Säkerhet är en av våra viktigaste frågor. Våra hyresgäster bedriver en daglig verksamhet i allt från kriminalvårds anstalter och domstolsbyggnader till speciella vårdhem

Läs mer

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket

Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Sluten kontanthantering en vägledning från Arbetsmiljöverket Inledning Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning för att tydliggöra

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Vid akuta incidenter sekundär intervention

Vid akuta incidenter sekundär intervention Vid akuta incidenter sekundär intervention I detta avsnitt finns information om vad som är viktigt när en akut incident har inträffat. Avsnittet behandlar främst trakasserier, hot och våld eftersom det

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

2013-04-18. Nationella dricksvattenkonferensen Sydvattens arbete med säkerhet inte bara skalskydd Stefan Johnsson

2013-04-18. Nationella dricksvattenkonferensen Sydvattens arbete med säkerhet inte bara skalskydd Stefan Johnsson 2013-04-18 Nationella dricksvattenkonferensen Sydvattens arbete med säkerhet inte bara skalskydd Stefan Johnsson Sydvatten fakta 16 ägarkommuner Försörjer 850 000 invånare 75 miljoner kubikmeter per år

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Innehåll i kvällens information

Innehåll i kvällens information Innehåll i kvällens information Olycks- och brottsförebyggande arbete Handlingsplan för arbete mot grov och organiserad brottslighet Förebyggande arbete - hot och våld mot förtroendevalda Trygg politiker

Läs mer

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun.

Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. 2015-03-17 0(13) Policy för det systematiska brandskyddsarbetet i Strömstads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-02-26 3 2015-03-17 1(13) Målsättning och syfte Brandskyddets uppgift är att ge människor

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08

Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs INFORMATIONSSÄKERHET STOCKHOLM 25-26/11-08 GÖTEBORG 2-3/12-08 Introduktionskurs i informationssäkerhet Svenska företag och myndigheter förlorar anseende och stora summor pengar varje

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108

Säkerhetspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 20008-12-15, 108 Säkerhetspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15, 108 Bakgrund 3 Syfte 3 Omfattning..3 Tillämpning.3 Ansvar och organisation Kommunfullmäktige

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Handlingsplan sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingsplan sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Handlingsplan sexuella trakasserier och kränkande särbehandling Antagen xxx Framtagen av Vendela Muhrén, Linda Häggström och Ann-Louise Nyberg. Kommunledningsförvaltningen Handlingsplanen ska ses som ett

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan- Hot och våld

Handlingsplan- Hot och våld Handlingsplan- Hot och våld Upprättat 2007-09-10 Reviderad 2010-08 -30 Handlingsplan- Hot och våld 2010 Syfte Att ge råd och riktlinjer i arbetet med att förebygga och hantera situationer av våld eller

Läs mer

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Säkerhetsmål 2015-2018. LUL 3.1 Godkänd: Säkerhetsmål

SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Säkerhetsmål 2015-2018. LUL 3.1 Godkänd: Säkerhetsmål Gäller för: Landstinget i Uppsala län Handläggare: Mikael Ekberg SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM Dokumentnamn: Dokumentnr: Säkerhetsmål 2015-2018 LUL 3.1 Godkänd: Eva Ljung Version: 1 Sida: 1 (8) Gäller fr.o.m.:

Läs mer

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy

BORGHOLMS. KOMMLrN 1(5) Antagen KF 2007-12-17 109. Brandskyddspolicy BORGHOLMS KOMMLrN Brandskyddspolicy 1(5) KF 2007-12-17 109 Antagen betsmiljöarbetet. föreskrifter mm Lagstiftning, 2 (5) för ny- ombyggnader av byggnader lokaler Brandskyddet Boverkets ByggRegler författningssamling

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer