Of f SÄK. Utbildningskatalog FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR"

Transkript

1 Of f SÄK Utbildningskatalog

2 Of f SÄK OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Bli en del av OffSÄK! OffSÄK vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i risk-, beredskaps-, trygghets- och säkerhetsarbete inom offentlig sektor. Det vill säga säkerhetschefer, säkerhetssamordnare, risksamordnare, försäkringshandläggare, trygghetssamordnare, räddningspersonal, men vänder sig också till kommun/stads/landstingsdirektörer och andra som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten. Myndigheter och organisationer kan även ha ett kollektivt medlemskap vilket innebär att samtliga anställda hos en myndighet eller i en organisation är medlemmar och erhåller då fördelaktiga erbjudande vid konferenser, utbildningar etc samt det nätverk OffSÄK innebär. Föreningen bildades 1990 och antog då namnet Föreningen för Kommunal Riskhantering FRK. Den hade 52 medlemmar och dess förste ordförande var Ove Wendelborg, säkerhetschef i Haninge kommun byter föreningen namn till OffSÄK Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor ändras namnet till OffSÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Föreningens ändamål är att främja säkerhets- och trygghetsarbete samt utveckla arbetet med Risk Management enligt inom offentlig sektor. Föreningen tar tillvara medlemmarnas intressen genom att bland annat: bedriva/förmedla utbildning utgöra ett forum för medlemmarnas kunskaps- och erfarenhetsutbyte bevaka och påverka marknadsutvecklingen utgöra remissinstans och i övrigt ge uttryck för medlemmarnas synpunkter och önskemål För att få tyngd bakom orden som remissinstans, för att veta att kunskap och kompetens som föreningen erbjuder når ut med nationellt genomslag är det viktigt att samtliga kommuner, landsting, kommun- och landstingsägda bolag samt statliga myndigheter/bolag är medlemmar i föreningen. Föreningen är helt obunden och fristående i förhållande till leverantörer, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och andra aktörer i branschen. Föreningen arrangerar årligen två konferenser med program inom ämnesområdet och, vilket inte är minst uppskattat, trevlig samvaro med kolleger under lättsamma former. Föreningen anordnar också seminarier för utbildning och informationsträffar inom säkerhets- och trygghetsområdet, bl.a. tillsammans med Sveriges kommuner och landsting. Föreningen har en omfattande utbildningsverksamhet och är en av de största utbildarna i mjuk säkerhet, om inte den största. Genom OffSÄK bildas nätverk som kan vara mycket värdefulla i den ofta något ensamma vardag för oss som arbetar med säkerhet och/eller trygghetsfrågor eller motsvarande. OffSÄK premierar offentliga organisationer som på ett förtjänstfullt sätt har genomfört sitt riskhanteringsarbete och åstadkommit påvisbara resultat. För mer information om OffSÄK är ni välkommen att besöka vår hemsida eller kontakta vår kanslichef Ulf Hörnsten. Han nås på eller telefon

3 OffSÄK erbjuder säkerhetsutbildningar av högsta kvalitet, skräddarsydda för den offentliga verksamheten. Våra lärare är samtliga goda pedagoger med lång egen erfarenhet av sina respektive utbildningsområden och vi försöker ständigt lyssna av våra medlemmars och den offentliga världens behov av nya utbildningar eller inriktningar. Vi erbjuder självfallet även uppdragsutbildningar anpassade för din verksamhet. Vårt maxantal deltagare per utbildning är 20 personer, just för att vi ska kunna hålla en hög kvalitet i både utbildnings- och diskussionsmomenten. Att vi trots våra kvalitetsmål kan erbjuda utbildningar till mycket konkurrenskraftiga priser beror på att OffSÄK har lyckats hålla ned våra administrativa kostnader. Vårt kansli består av endast en person, Ulf Hörnsten, som för övrigt har ett gediget förflutet som både säkerhetschef och skolledare, och vi har endast låga kostnader lokaler och marknadsföring. Vår engagerade styrelse är sammansatt med representanter från både kommuner, räddningstjänstförbund och universitet, och samtliga bidrar till föreningen utan ekonomisk ersättning. Vi driver helt enkelt vår förening för och genom våra medlemmar. Jag är stolt över att våra utbildningar och över de höga poäng vi brukar få på våra utvärderingar, både när det gäller de utbildningar och de konferenser vid genomför, och det är min absoluta ambition att OffSÄK ska bli det naturliga valet för offentlig sektor oavsett om det handlar om trygghet, säkerhet, kris, risk, hot eller kriskommunikation. Testa oss gärna! Vellinge, våren 2014 Marie Louise Arendt Ordförande OffSÄK Våra utbildningar administreras och faktureras av ONSÄK AB, OffSÄKs samarbetspartner. Kontakta OffSÄKs kanslichef Ulf Hörnsten för mer information

4 Off Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Utbildning Certifierad säkerhetssamordnare

5 Certifierad säkerhetssamordnare Säkerhetsarbetet har blivit allt mer omfattande och komplicerat. Ny lagstiftning har medfört att chefsansvaret och det egna ansvaret är ännu mer uttalat och betydelsefullt. Man kan inte längre arbeta som man alltid har gjort! I en snabb krävande verksamhet behövs ett systematiskt säkerhetsarbete! Säkerhetssamordnaren som har alla förväntningar och krav på sitt bord måste se helheten men samtidigt i många avseenden kunna arbeta med de viktiga detaljfrågorna! Den här utbildningen syftar till att fånga upp denna arbetssituation! Målgrupp Utbildningen vänder sig till centralt eller till förvaltningarnas säkerhetsansvariga och blivande säkerhetssamordnare. Utbildningen är skräddarsydd i enlighet med gällande lagstiftning. Efter utbildningen kommer deltagarna att kunna visa upp att de är certifierade av Sveriges kommuner och landstings egna intresseorganisation OffSÄK. Genomförande och omfattning: Utbildningen innehåller två block om vardera tre dagar. Utbildningen innehåller både kvällsföreläsningar och hemuppgifter. Utbildningen kommer att genomföras på Quality Hotel Winn i Haninge med start av block 1 den mars och block 2 den maj Kostnad för utbildningen är kr exkl. moms för medlemmar och kr exkl. moms för icke medlemmar, i kostnaden ingår litteratur samt luncher. I priset för icke medlemmar ingår medlemsavgift i OffSÄK för Sista anmälningsdag är den 15 februari Vid avbokning efter sista anmälningsdag utgår full kursavgift. Utbildningsplats kan dock överlåtas till annan Block 1 Säkerhetsansvar Rollen som säkerhetssamordnare och säkerhetsledare Lagstiftning som reglerar ansvarsfrågorna Organisation för säkerhetsarbete Säker personalrekrytering Riskhantering Skalskydd och kamerabevakning Riskhantering Riskanalys Ansvar för hantering av olyckor och bränder Lag om skydd mot olycka Systematiskt brandskyddsarbete Försäkringsbolagens krav Internt försäkringssystem Block 2 Informationssäkerhet Risker och hot Extra ordinärhändelse Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting Planer Krishantering Krisövning Brott och straff Rättsprocessen Mutor och bestickning Hotbildsanalys Interna utredningar Diskriminering Utredningsförfarande Skriftligt prov Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor och anmälan kontakta OffSÄK:s kanslichef eller vår hemsida. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post Of f SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

6 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Grundläggande säkerhetsutbildning för vaktmästare

7 Grundläggande säkerhetsutbildning för vaktmästare Att ha en kompetent och utbildad yrkesgrupp av vaktmästare ser försäkringsbolagen som en förutsättning för ett bra säkerhetsarbete. Grunderna för effektivt säkerhetsarbete ute på enheterna är att vaktmästarna har intresse och kunskap i säkerhetsrelaterade frågor. Vaktmästarna ska känna till och i många fall ensamt genomföra det systematiska säkerhetsarbetet. För att säkerställa att vaktmästaren har den kompetens som krävs för uppdraget erbjuder nu Offsäk en grundläggande säkerhetsutbildning för vaktmästare. Utbildningen vänder sig till alla förvaltningars vaktmästare inom kommunen. Utbildningen mål är att ge vaktmästarna de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete enligt de lag- och försäkringskrav som finns inom området. Utbildningens längd: Utbildningen genomförs under två dagar. Utbildningen kan genomföras med flera kommuner samtidigt. Datum sätts efter gruppens önskemål. Kostnad Max deltagare per utbildning är 20 personer. Kostnad för utbildningen baseras på 20 deltagare. Kommunen står för kostnaden av lokal och tillbehör ex videokanon mm. INNEHÅLL Systematiskt brandskydds arbete Lagen om skydd mot olyckor Checklistor Happy fire, ett sätt att visa på lönsamma före-byggande åtgärder. Skadeförebyggande arbete, att se risker, tekniska lösningar Övningar, vad att tänka på vid utrymningsövningar Anlagd brand, visst går der att förhindra/ försvåra. Byggnadstekniskt brandskydd Fastighetsägarens samordningsansvar Brandfarlig vara Att agera på skadeplats Heta arbeten Skalskydd Skyddsklasser, regler för mekaniskt inbrottsskydd Försäkringsbolagens krav på lås och larm. Larmklasser Hur kan man begränsa antalet falsklarm Kamerabevakning Lagen om allmän kameraövervakning. Teknik igår idag i morgon. Analys av kamera behov. Vad säger datainspektionen? Klotter och skadegörelse/systematiskt säkerhetsarbete Historik Skadeförebyggande arbete Incident och tillbudsrapportering Skadevållare Hur ska en polisanmälan göras och av vem? Vilka krav kan vi ställa på de som utfört skadegörelse? Vad får vi göra med ovälkomna besökare? Övrigt Mutor och bestickning Elsäkerhet Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post Of f SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

8 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhetsarbete för chefer

9 Säkerhetsarbete för chefer. Ansvaret har genom ny lagstiftning och praxis bokstavligt talat flyttats direkt till verksamheten och användarna. Chefens ansvar har blivit mer omfattande och i händelse av en arbetsplatsolycka eller annan skada börjar polisen med att fråga vad Chefen gjort eller inte gjort! Snabba beslutsvägar, förenklade processer och ökat tryck på verksamheten innebär att säkerhetsansvaret kan bli tungt och innebära konsekvenser som man inte anat. Därför är det angeläget att reda ut begreppen Vilket säkerhetsansvar har Chefen och på vilket sätt kan Chefen göra detta till något bra! Målgrupp. Kursen vänder sig till kommunens alla chefer och fackligt förtroendevalda. Kursen är skräddarsydd efter styrande lagstiftning och direkt anpassad till den Europeiska riskhanteringsstandarden ERM. Målet är att ge kunskaper som behövs för att: utveckla och upprätthålla en säker miljö för anställda, byggnader, egendom o arbeta systematiskt med säkerhetsfrågor och brandskydd inventera och analysera säkerhetsrisker utföra riskanalyser planera skydd och åtgärder hantera vardagliga säkerhetsproblem förebygga interna oegentligheter. Innehåll: Systematiskt säkerhetsarbete Försäkringsbolagens krav Systematiskt brandskyddsarbete Riskanalys Riskinventering hot och våld Säker personalrekrytering Mutor, bestickning och korruptiv marknadsföring. För att fånga upp detta erbjuder vi en kursdag Säkerhet för chefer. Kursen följer upp Lagen om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagen, övrig lagstiftning för området samt systematiskt säkerhetsarbete. Kursen är en sk kommunutbildning där en eller flera kommuner bokar in en dag för genomförandet. Kommunen står för lokal mm. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB, av OffSÄK anlitat serviceföretag. För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post SÄK Of f Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

10 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhet för personal som möter allmänheten F

11 Säkerhet för personal som möter allmänheten. - Hot och våld, ett av de största arbetsmiljöproblemen! Receptionen och mottagningsdiskar exempelvis kommunhusets reception, bibliotekens diskar, badhusets kassa etc är entrén till verksamheten det som besökarna först möter. Det blir den naturliga mötesplatsen, kontakten med omvärlden och symbolen för verksamheten. Personalen är representanter och ambassadörer för alla som arbetar i huskroppen eller inom verksamheten. Detta innebär att hot, våld, brand och andra säkerhetsproblem måste hanteras härifrån. Ofta är medarbetarna i frontdisken de som blir inblandade och utsatta och de som måste hantera den uppkomna situationen. Kort sagt blir man den viktigaste säkerhetsresursen! Biblioteken är besöksplatser som innebär att alla möjliga människor kommer dit för att läsa, låna böcker, surfa på nätet etc. Det är mötesplatser och i de flesta fall är det i en positiv önskvärd anda men det innebär också att med så många möten och besök uppstår konflikter, personer är påverkade, i dåligt skick och det kan bli hotfullt, aggressivt och tom kan rena våldssituationer uppstå. Trots att de allra flesta besök är positiva upplevelser blir just detta enda olustiga besök, det som påverkar trivsel, trygghet och välbefinnande allra mest! Och det kan aldrig uteslutas att det händer igen. Och även om händelsen känns utagerad och avklarad kommer alltid följdfrågan; Vad gör vi om det händer igen? Varför har vi inte tänkt på detta tidigare och förberett oss, haft en handlingsplan, varit mentalt förberedda? För att fånga upp detta erbjuder vi en utbildningsdag Säkerhet för personal som möter allmänheten. Kurssdagen syftar till att fånga upp alla säkerhetsärenden och målet är att skapa medvetenhet och möjlighet för lösningar, rutiner och planer. Kursen följer upp Lagen om skydd mot olyckor, arbetsmiljölagen, övrig lagstiftning för området och rättsprocessen samt systematiskt säkerhetsarbete. Kursen är en sk kommunutbildning där en eller flera kommuner bokar in en dag för genomförandet. Kommunen står för lokal mm. INNEHÅLL Brand och utrymning är kanske det värsta scenariot men även bombhot, demonstrationer och olaga intrång kan ställa till svåra problem. Vardagsbrott som stölder, skadegörelse och besökare som är berusade eller uppträder hotfullt är andra händelser som drabbar receptionisterna. Vi kartlägger de olika säkerhetsproblemen. Säkerhetsproblem, vilka risker och hot finns? Gällande lagstiftning och rättsprocessen. Bygglösningar och andra tekniska lösningar. Konflikthantering. Hur man bemöter aggressiva och hotfulla personer? Systematiskt säkerhetsarbete. Planering och rutiner. Efter genomförd kurs ska personalen ha kunskaper som behövs för att sköta det dagliga arbetet med ett ökat säkerhetsmedvetande vara medveten om vilka risker och hot receptionen kan bli utsatt för snabbt kunna vidta riktiga åtgärder om något skulle hända förstå hur man förenar service och säkerhet förstå hur man kan förebygga, bedöma och avvärja säkerhetsrisker Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB, av OffSÄK anlitat serviceföretag. För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. SÄK Of f Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post

12 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhets- och riskhanteringsgruppsutbildning

13 Säkerhets- och riskhanteringsgruppsutbildning God kunskap om säkerhet och riskhantering är en de viktigaste grunderna för det landstingskommunala säkerhets- och beredskapsarbetet. OffSÄK erbjuder nu Sveriges kommuner och landsting ett utbildningspaket för att uppfylla de krav på kompetens i säkerhetsgrupperna som försäkringsbolagen föreskriver. Utbildningen syftar till att lyfta fram det systematiska säkerhetsarbetet och öka kompetensen för säkerhets- och riskhanteringsfrågor i grupperna. Målgrupp och syfte: Efter genomförd utbildning ska riskhanterings- säkerhetsgruppen ha kunskap och förståelse för säkerhetsarbetets olika delar och kunna utföra sitt arbete enligt de lag- och försäkringskrav som finns. Vikten av att personalen har hög säkerhetsinsikt medverkar till att kommunen drabbas av färre skador och stilleståndskostnader, vilka på sikt leder till lägre premier och lägre skadekostnader för kommunen. Att ha en kompetent och utbildad riskhanterings- säkerhetsgrupp ser försäkringsbolagen som en förutsättning för ett bra säkerhetsarbete. Utbildningens längd: Utbildnings längd är två dagar. Utbildningarna genomförs med fördel av flera kommuner samtidigt, detta för att möjliggöra erfarenhetsutbyte av goda exempel. Datum sätts efter gruppens önskemål. Block 1: Dag 1 Inledning Presentation Organisation av säkerhetsarbete. Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt säkerhetsarbete. Fysiskt skydd Skyddsklasser och larmklasser Kamerabevakning Block 2: Dag 1 Happy fire Otillåten påverkan Hot och våld Mutor och bestickning Internt försäkringssystem. Försäkringsbolagens krav. betygssättning, riskpåverkande faktorer i kommuner Incident och skaderapportering, Block 3: Dag 2 Säkerhetsskydd Säkerhetsskyddslagen Säkerhetsklassning Säker personalrekrytering Riskhantering Riskidentifiering Risk och sårbarhetsanalys Planering för oönskade händelser, kontinuitetsplanering Block4: Dag 2 Att beakta vid ny- om- och tillbyggnad Interna oegentligheter Säkerhetsjuridik Rättsprocessen Brott och straff Skadevållare Avslutning utvärdering Kostnad för utbildningspaketet baseras på 20 deltagare. Utbildningarna genomförs i av kommunen anvisad lokal. Kommunen står för kostnaden av lokal och tillbehör. Max deltagare per utbildning är 20 personer. Utbildningen motsvarar vedertagna standarder och normer. Utbildningen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post SÄK Of f Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

14 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Foto Våld och hot i arbetsmiljön, för chefer

15 Våld och hot i arbetsmiljön Arbetsmiljöverket: Viktigt att förebygga hot och våld mot myndighetsutövare! Arbetsgivare ansvarar för att personal inte utsätts för hot och våld i sin yrkesutövning! Många anställda utsätts för hot och våld i sitt arbete. Personal och anställda inom offentlig sektor blir ofta utsatta för hot och våld i sin yrkesutövning. Det kan röra sig om fysiskt våld, ofredande och förföljelse. Under 2011 till 2013 inspekterar Arbetsmiljöverket hur arbetsgivare förebygger, följer upp och genomför kontinuerliga utbildningar för att motverka våld och hot i arbetsmiljön. Denna kurs vänder sig till chefer för att stärka chefen i sitt arbetsmiljöansvar. GENOMFÖRANDE En 3-timmars kurs som behandlar det av Arbetsmiljöverket topprioriterade arbetsmiljö problemet Hot och Våld, anpassad till chefer och verksamhetsansvariga. Vi genomför endast heldagsutbildningar vilket innebär att våra 3-timmars kurser genomförs på både förmiddagen och eftermiddagen samma dag! Det skapar flexibilitet och möjlighet att välja vilken tid som passar bäst för deltagarna. Genomgången syftar till att ge information och kunskap för att skapa insikt och förmåga att stämma av befintliga handlingsplaner eller upprätta nya - i förebyggande syfte och för att kunna hantera uppkomna situationer. Vi vänder oss till alla chefer som har ett arbetsmiljöansvar och som har medarbetare som kan utsättas för hot eller våldssituationer. INNEHÅLL - Händelser och situationer med hot och våld - Lagar som man bör känna till - allt från stalkning till olaga hot och grov misshandel - Förebyggande åtgärder så att problemen blir minimala - Hantering av uppkomna händelser för att hjälpa och reda ut vad som hänt och kunna gå vidare - Riskanalyser och den trygga arbetsplatsen målet och systemet för god säkerhet De 3 timmarna genomförs som en föreläsning med inslag av frågor och reflektioner från åhörarna. Goda exempel och förslag till lösningar kommer att presenteras liksom en checklista för arbetet att förebygga och hantera hot & våld enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Efteråt ska åhörarna vara väl medvetna om problemen, känna till vilka förebyggande åtgärder som man kan vidta, vad man bör göra när något inträffat och hur arbetet ska bedrivas löpande för att minimera riskerna för hot och våld! Kursen är en sk kommunutbildning där en kommun bokar in dagen för genomförandet och kommunen står för lokal mm. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post Of f SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

16 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Foto Våld och hot i arbetsmiljön för medarbetare

17 Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2 2 : Arbetsgivaren skall utreda de risker för våld eller hot om våld som kan finnas i arbetet samt vidta de åtgärder som kan föranledas av utredningen. Arbetstagaren har, eller uppfattas ha, en makt- eller myndighetsfunktion gentemot angriparen, t.ex. kund, klient, patient, elev, intagen och har rätt att neka eller ändra på något som denne vill eller att kräva något som denne inte accepterar. Hotet riktas direkt mot arbetstagaren med avsikt att skada, skrämma eller hämnas. Det kan ske direkt och oplanerat i en utlösande situation eller komma senare som hämnd, mer eller mindre välplanerat. Denna risk kan föreligga i många klientinriktade arbeten som i socialtjänsten, vården, rättsväsendet, kriminalvården och skolan. Ett särskilt utbildningsprogram om säkerhet kan behöva tas fram. Arbetstagarna kan behöva få för verksamheten lämplig kompletterande utbildning i säkerhetsrutiner, säkert arbetssätt och hur man bedömer risker. Utbildningen kan också omfatta t.ex. hur man bemöter människor i kris eller upprört tillstånd, konflikthantering och självskydd. SYFTE OCH MÅL Att uppnå arbetsmiljöverkets krav och skapa förutsättningar till en trygg arbetsplats GENOMFÖRANDE En 3-timmars kurs i hot, våld och konflikter för medarbetare som i sitt arbete kan utsättas för dessa problem. Påtryckningar, obehag, olust ibland är det hotfulla underförstått, något som skapar en otrygg arbetsmiljö. Teori varvat med diskussioner och exempel. Vi genomför endast heldagsutbildningar vilket innebär att våra 3-timmars kurser genomförs på både förmiddagen och eftermiddagen samma dag! Det skapar flexibilitet och möjlighet att välja vilken tid som passar bäst för deltagarna. INNEHÅLL Bakomliggande orsaker till hot, våld och konflikter. Mötet med människor, vad bör man tänka på. Aggressiva och hotfulla, hur hanterar man dem. Förebyggande åtgärder, för att förhindra och minimera våldsproblem. Rutiner och handlingsplaner, vad gör man och hur Kursen är en sk kommunutbildning där en kommun bokar in dagen för genomförandet och kommunen står för lokal mm. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post Of f SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

18 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhetsarbete på fritidsgårdar FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH BEREDSKAP I OFFENTLIG SEKTOR

19 Säkerhetsarbete på fritidsgårdar. Fritidsverksamhet ska bedrivas på ett sätt så att både besökare och personal har trygga och säkra förutsättningar. En trygg plats ger större möjligheter att utveckla och genomföra bra verksamhet. Skadegörelse, hot och våld påverkar verksamheten negativt. Bra och fungerande fritidsverksamhet kan fungera som en motvikt mot andra problem i samhället. Därför är det nödvändigt med personal som utbildas och kompetensutvecklas inom detta område. Hur och vad ska vi förmedla till besökarna? Målgrupp Kommunala säkerhetschefer, fritidsgårdsföreståndare och personal på fritidsgårdar. Kursens längd är två dagar. Kursen är en sk kommunutbildning där en kommun bokar in dagarna för genomförandet och kommunen står för lokal mm. INNEHÅLL Att kunna anpassa verksamheten efter risker kräver insikt, kunskap och hjälpmedel. Hur ska personalen och besökarna agera vid olika händelser? Hur agerar man som enskild? Genomgång av olika analysmetoder, kännedom om olika lösningar ger möjlighet till anpassade lösningar. Dag 1. Brott och straff: Vilka brott kan inträffa och vilka blir konsekvenserna? Allt från stölder och inbrott till hot och misshandel. Rättsprocessen: Vad händer i samband med ett brott. Från polisanmälan till rättegång. Att förebygga och förhindra brott: Hur man kan förebygga och arbeta mot brottslighet. Konflikthantering: Hur man bemöter och hanterar våldsamma, hotfulla personer. Hur detta säkerhetsbudskap om brott och straff mm förmedlas vidare till besökarna, på ett pedagogiskt och förebyggande sätt! Syftet är att stärka besökarnas rättstänkande och genom information och ökad medvetenhet också bidra till självkänsla och respekt för kamrater och personal. Dag 2. Systematiskt säkerhetsarbete: Säkerhetsproblem, vilka risker och hot finns? Vilka risker och hot skall hanteras i framtiden? Vilka tekniska lösningar finns att välja på? Planering, rutiner uppföljning. Riskidentifiering och riskanalys: Vilka risker har verksamheten och vilka åtgärder ska vidtas och när. Rutiner, checklistor, inrapportering, sammanställning, analys, handlingsplan. Brandskydd: Brandsäkerhet för den egna verksamheten. Att upprätta/utveckla egen utrymningsorganisation. Hur planerar man och genomför utrymningsövningar? Mänskligt beteende vid brand. Vilken brandkunskap skall förmedlas till besökarna och hur? Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag. För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Off Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH BEREDSKAP I OFFENTLIG SEKTOR

20 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Konflikthantering hot och våld

21 Konflikthantering hot och våld Mötet med människor kan ibland vara negativt laddat och man blir aggressivt bemött. Konflikter uppstår och det kan resultera i rena vålds- eller hotsituationer. Den här utbildningsdagen behadlar dessa problem med målsättningen att höja medvetenheten, beredskapen och förmågan att undvika och hantera dessa situationer. Utbildningsdagen följer upp arbetsmiljölagens krav och förväntningar, lagstiftning och rättsprocessen, samt systematiskt säkerhetsarbete. INNEHÅLL Våra attityder och värderingar avspeglas i möten med människor, medvetet och omedvetet. Kroppsspråk, tilltal, sätt att kommunicera, attribut, vår ställning och roll, vår professionella inställning är avgörande för hur mötet utvecklas och kan leda till önskat resultat. Vi måste analysera de människor vi möter i vår vardag, på våra jobb. I vilket skick är medmäniskan? Påverkan av droger, alkohol, sjukdom, depressioner, livskris etc innebär att mötet redan från starten ställer stora krav på oss. Vi måste vara lyhörda, lyssna och tolka signaler. Aggressivitet, ett programmerat offensivt uppträdande eller det motsatta ett uppgivet, självutplånande uppträdande. Båda fallen ställer krav på oss. När mötet likväl leder till att vi bemöts med aggressivitet, och hot eller blir utsatta för våld vad gör vi då? Förebyggande åtgärder krävs i form av att mötesplatser planeras, rutiner och kommunikationssätt upprättas, byggnadstekniska skydd och tekniska lösningar kompletterar och en handlingsplan för uppkomna situationer upprättas liksom en plan för hur man går vidare med polisanmälan, första hjälpen, krisstöd etc. Det viktigaste är dock att kunna hantera aggressivitet för att uppnå en mer normal samtalston och möjlighet till korrekt lösning på problemet. En del människor är farliga pga svåra störningar, sjukdomar och missbruk. Det finns också aggressiva beteenden hos kriminella och andra som funnit att våld är en bra lösning för att nå sina mål. Dessa personer är oftast oberäkneliga och svårhanterliga. Därmed inte sagt att de ska behandlas fientligt eller som omöjliga. Tvärtom är detta kanske det viktigaste mötet och den största möjligheten att göra något riktigt bra! Vi som företräder det offentliga måste uppträda ödmjukt, med förståelse och med intresse för att lösa problem. Det är oftast svårt att bemöta ett uppriktigt deltagande med aggressivt beteende. Där kan vi överraska, ibland! Bakomliggande orsaker till konflikter, hot och våld Det mänskliga mötet Aggressiva, hotfulla och våldsamma. Bemötande och hantering. Farliga personer. Hur ska de behandlas? Förebyggande åtgärder Kursen är en sk kommunutbildning där en kommun bokar in dagen för genomförandet och kommunen står för lokal mm. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB av OffSÄK anlitat serviceföretag För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Of f Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

22 Off Utbildning Föreningen för säkerhet och beredskap i offentlig sektor Säkerhet för förtroendevalda

23 Säkerhet för förtroendevalda. Den offentliga förvaltningen ska präglas av öppenhet, effektivitet och rättssäkerhet. Människor som väljer att engagera sig politiskt riskerar dock att de själva eller deras närstående kan bli utsatta för våld eller hot om våld. Att vara förtroendevald kan vara en svår och arbetsam uppgift i det vardagliga arbetet. Riskerna att bli utsatt för otillåten påverkan i form av våld eller hot är ytterst ett hot mot demokratin. Man måste förebygga och minska riskerna för all form av otillåten påverkan genom kunskap och insikt, bra rutiner, uttalad säkerhetspolicy och riktlinjer som skapar enighet och beslutsamhet. Man kan lindra konsekvenserna efter inträffad händelse genom en god beredskap och kunskap. Målgrupp. Kursen vänder sig till kommunens alla förtroendevalda som i sin politiska roll kan drabbas av våld och hot riktat mot sig själva eller någon i dess närhet. Syfte. Efter genomförd kurs skall deltagarna ha kunskap om vilka typ av hot och våld som kan drabba en förtroendevald. Vilka krisreaktioner som man kan förvänta sig vid inträffad händelse. Kunskap om förebyggande åtgärder för att höja den personliga säkerheten i vardagen och vid en förhöjd hotbild. Åtgärder efter inträffad händelse. Innehåll: Bakomliggande orsaker till våld och hot Internationella erfarenheter Hotbildsanalys Otillåten påverkan Bemötande vid en hotfylld situation Förebyggande arbete - att skapa en gemensam front mot otillåten påverkan Krishantering För att fånga upp detta erbjuder vi en halvdags kurs i Säkerhet för förtroendevalda. Kursen följer upp Säkerhetspolisens rekommendationer i personlig säkerhet. Kursen är en sk kommunutbildning. Kommunen står för lokal mm. Lämpligt antal deltagare per kurs är ca personer. Kursen administreras och faktureras av ONSÄK AB, av OffSÄK anlitat serviceföretag. För frågor kontakta OffSÄK:s kanslichef. Of f Ulf Hörnsten, kanslichef OffSÄK Djuprännilen 327, Jordbro Telefon E-post SÄK Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser

Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Hur styrs skyddet? Underlag för dialog kring kommuners styrning av skyddet mot oönskade händelser Författare: Johan Hermelin, Strategihuset AB MSB:s kontaktpersoner: Karoline Sjölander, 010-240 56 77 Thomas

Läs mer

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet

En skrift om att hantera risker. Riskhantering. Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet En skrift om att hantera risker Riskhantering Hur kan alla känna sig trygga i vår verksamhet 2 Inledning Riskhantering som begrepp dök upp i Sverige på 1970-talet och användes från början framförallt för

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd

Brandsäker bostad för alla. Vägledning för individanpassat brandskydd Brandsäker bostad för alla Vägledning för individanpassat brandskydd MSB:s kontaktpersoner: Malin Vestin, 010-240 52 43 Patrik Perbeck, 010-240 53 65 Publikationsnummer MSB550 - April 2013 ISBN 978-91-7383-333-2

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer

Domstolsverkets r apportserie 2012:2. Ordning i domstol. Förutsättningar och arbetsformer Domstolsverkets r apportserie 2012:2 Ordning i domstol Förutsättningar och arbetsformer Diarienummer 1016-2012 Omslagsbild Staffan Gustavsson Tryckt på Edita Västra Aros AB, Västerås, januari 2013 3 Innehåll

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp

Kunskap & Kompetens. Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Föreningen Sveriges Brandbefäl nr 4 2012 Kunskap & Kompetens Läs och förstå både lag och räddningstjänstbegrepp Är det dags att reformera deltidskårerna i grunden? Sid 12 Sid 22 Sid 17 Sid 20 Sid 35 Användarna

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16

Hot och våld inom vård och omsorg. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:16 Hot och våld inom vård och omsorg Kunskapsöversikt Rapport 2011:16 Kunskapsöversikt Hot och våld inom vård och omsorg Ulrika Hallberg socionom/docent i folkhälsovetenskap Rapport 2011:16 ISSN 1650-3171

Läs mer