Versionsdokumentation januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Versionsdokumentation januari 2011"

Transkript

1 Versionsdokumentation januari 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i januari. Som vanligt behöver du som kund inte göra någonting uppdateringarna finns redan i ditt program! Kontakta gärna oss på Fortnox via telefon eller e-post om du har några frågor eller funderingar kring våra program.

2 Innehållsförteckning Nyheter i Fortnox Bokföring...3 Betalfil till Nordea Fakturabetalningsservice... 3 Ny hantering av ändringsverifikationer... 5 Rapporten Borttagna verifikationer... 7 Periodisering på rader... 8 Nyheter i Fortnox Fakturering...9 Behörighet på TB och TG%... 9 Nyheter i Fortnox CRM Säljstöd Easy IP-telefoni Förvald sökning Nyheter i Fortnox Order Nya symboler Flytta rader Töm rader Kopiera offert och order Registrera projekt och kostnadsställe Autokomplettering på artiklar m.m Nytt block i ordervyn Rabatt % Inställningar - Registreringsvy Reserverat och Disponibelt antal artiklar Massbearbetning Samlingsfakturera order Nyheter i Fortnox Webbshop En artikel i flera artikelgrupper Fyndiq Fyndvaruhuset på nätet Nya teman Nyheter i Fortnox Tidredovisning Lås aktivitet i uppdrag Behörighet för fliken Rapport Rensa urval under Rapporter Projekt i Rapporter Plustid Visa endast tid-användare Visa konsulter Skriva ut kommentarer på faktura Nyheter i Fortnox Klienthanterare Lägg till ny klient Nyheter i Fortnox Lön Kontera sjuklön på eget konto Attestfunktion Utskrift Personallista Utskrift personkort Länk till Skatteverkets bilförmånsberäkning Nytt utseende på lönebesked Avrapportera period Välja valbara lönearter Registrera Övrig bruttolön flera gånger på samma datum... 32

3 Nyheter i Fortnox Bokföring Betalfil till Nordea Fakturabetalningsservice Du som använder Nordea kan nu skicka en betalfil för att betala dina leverantörsfakturor. Du måste först aktivera funktionen under Inställningar Leverantörsfakturor Betalrutin. Markera rutan Aktivera funktioner för FS-rutin. Dessutom måste du ange ditt kundnummer hos Nordea under Inställningar Företagsinställningar Företagsuppgifter. Skapa en FS-fil: Gå till Leverantörsfakturor Skapa betalfil. Markera vilka fakturor som ska betalas via fil. Klicka på knappen Skapa FS-fil.

4 Du får nu välja att öppna eller Spara filen. Välj Spara fil och klicka på OK. Länken Visa FS-filens innehåll visas nu. Klicka på länken så öppnas i PDF en lista med de fakturor som ingår i filen. Denna länk syns bara i detta läge. Byter du sida kan du inte återskapa länken. I listan under Leverantörsfakturor Utförda betalningar syns nu de fakturor som finns med i filen du skapade. Du ser i kolumnen Filtyp om det är en FS-fil eller en LB-fil. Från Plusgirot kan du hämta en återrapporteringsfil som du kan ladda upp här. Då markeras de fakturor som betalats och eventuellt uppdateras betaldatumet. Välj betalsätt och klicka sedan på Bokför. Dina leverantörsbetalningar blir då bokförda direkt. Utländska fakturor kommer inte med i återrapporteringsfilen, dem måste du bokföra manuellt inne på fakturan.

5 Du ser nu länken till en verifikationslista som visar de verifikationer som precis skapats. Du kan såklart bokföra leverantörsbetalningar under Utförda betalningar utan återrapporteringsfil, genom att själv markera de fakturor som blivit betalda och sedan klicka på Bokför. Ny hantering av ändringsverifikationer Nu finns möjligheten att stryka rader på verifikationer vilket innebär att du alltid kan se vilka förändringar som gjorts, både på verifikationen och i rapporterna. Gör såhär: Gå in på verifikationen som ska ändras. Klicka på knappen Ändra. För att stryka en rad klickar du på ikonen. Lägg till ny/nya rader och spara. Nu kan du på ikonen se vilket datum och av vem raden ströks, och på den tillagda raden kan du se vilket datum och av vem raden lades till.

6 Du kan på samma ikon i Listan se om en verifikation blivit ändrad. Har fler ändringar skett på denna verifikation står det tre punkter ( ). Se bild nedan. Du kan också välja att se strukna rader i rapporterna Huvudbok, Kontoanalys och Verifikationslista. Du kan under Inställningar Rapporter Visa strukna rader välja vilka av användarna som ska ha möjlighet att se strukna rader i rapporterna. De användare som har behörighet till Inställningar i bokföringen har möjlighet att göra inställningar här. De användare som nu har möjlighet att visa strukna rader i rapporter kan markera rutan Visa strukna rader i urvalet när rapporten ska tas ut.

7 Du ser under rapport-rubriken om man valt att visa strukna rader, har man valt att inte visa strukna rader så står det ingenting. Under den strukna raden i rapporten anges när och av vem raden strukits. Även under Rapporter Behandlingshistorik visas strukna och tillagda rader med fullständig information om när och av vem verifikationen ändrats. Rapporten Borttagna verifikationer Under fliken Rapporter finns en ny rapport där du nu kan se alla borttagna verifikationer i sin helhet. Du kan även se av vem och när verifikationen tagits bort. Siffran inom parentes efter Verifikationsnumret visar antalet gånger just denna verifikation tagits bort, (1) visar verifikationen som den såg ut första gången den togs bort, (2) visar hur den såg ut andra gången den togs bort o.s.v.

8 Periodisering på rader Nu kan du enkelt periodisera ett annat belopp än totalbeloppet på dina leverantörsfakturor. När du gör inställningarna kan du ändra beloppet i rutan Periodiseringsbelopp. Endast periodiseringsbeloppet läggs då upp på periodiseringskontot och övrigt belopp konteras för sig.

9 Nyheter i Fortnox Fakturering Behörighet på TB och TG% Sedan tidigare kan man se Täckningsbidrag och Täckningsgrad % på varje faktura. Nu finns en behörighet för detta, så att möjligheten finns att dölja denna information för enskilda användare. Denna behörighet kommer att vara avmarkerad som förval och för att ändra så att användarna kan se uppgifterna får du be en programadministratör att gå in och ändra behörigheterna.

10 Nyheter i Fortnox CRM Säljstöd Easy IP-telefoni Nu finns möjligheten att ringa direkt till era företag och kontaktpersoner i CRM Säljstöd via Easy IP-telefoni. Easy IP är ett IP-telefonibolag som erbjuder sina företagskunder en flexibel, användarvänlig och prisvärd lösning. Du måste först skaffa ett konto hos Easy IP. Kontakta dem via På din sida hos Easy IP lägger du sedan upp olika användare som du kopplar till olika linje-id. Koppla dessa linje-id i aktuell IP-telefon. Logga in i Fortnox CRM Säljstöd. Gå till Inställningar Integrationer IP-telefoni. Markera kryssrutan Aktivera Easy IP. Ange ditt Användarnamn och lösenord som du fått hos Easy IP. Ange sedan linje-id som du lagt upp hos Easy IP på de användare som ska använda IP-telefoni. Klicka sedan på Spara. För att ringa upp ett företag eller en kontaktperson klickar du på numret som är angivet i fältet Telefon på företags-/kontaktkortet. Du kan också ringa upp de nummer som är angivna i fälten Mobil 1 och Mobil 2.

11 Förvald sökning När du på företags- och/eller kontaktfliken gör olika sökningar kan du spara sökningarna för att kunna använda dem igen. Nu kan du, om du har någon sökning du gör väldigt ofta, under Inställningar Företag Företagssökning eller Inställningar Kontakter Kontaktsökning lägga in en förvald sökning, så att den sökningen alltid har gjorts när du kommer in på aktuell flik.

12 Nyheter i Fortnox Order Nya symboler I verktygsraden längst upp i offert-/ordervyn kan du nu se ett antal nya knappar. Många av funktionerna finns sedan tidigare och har bara fått ett nytt utseende på knapparna, men det finns även en hel del fina nyheter, som till exempel Kopiera offert/order. Observera att utskriftsknappen som tidigare funnits nu är ersatt med en ny symbol. Uppdatera kursen När du klickar på denna knapp uppdateras kursen utifrån de inställningar du har under Inställningar Bokföring Valuta (eller Inställningar Order/Fakturering Valuta om du har Order och CRM Säljstöd). Skriv ut offert/order Klicka här för att öppna offerten/ordern i PDF. Skicka offert/order via e-post offerten/ordern skickas som en bifogad PDF-fil till den adress som står angiven på kunden i kundregistret. Kopiera offert/order Klicka här så skapas en offert/order som ser likadan ut som den du kopierade. Du kan sedan göra vilka ändringar du vill i den nya offerten/ordern. Visa/dölj radverktyg Med denna knapp kan du välja om du vill visa papperskorgen och pilarna som flyttar rader i offertens/orderns registreringsblock. Flytta rader Nu finns möjligheten att flytta rader på en offert/order. Till höger på varje artikelrad finns gröna pilar som du klickar på för att flytta rader uppåt eller nedåt. Du kan byta plats på artiklarna och lägga in en ny rad mellan två befintliga rader. Töm rader Längst till höger i listan finner du en papperskorg med vilken du kan tömma rader. När du klickar på papperskorgen rensas all information på aktuell rad. Om du låter raden vara tom så blir det på utskriften ett större mellanrum mellan raderna. Vill du inte ha något mellanrum så flyttar du upp raderna under med hjälp av pilarna.

13 Kopiera offert och order Om du skickar många offerter eller order som i stort sett ser likadana ut kan det vara bra att kunna kopiera dem. Du kan göra det på två sätt: I Offert Lista eller Order-Lista ser du längst ut till höger symbolen. Klickar du på den så skapas en ny offert/order med samma uppgifter som i den du kopierade. Om du är inne på en offert eller order, Offert Visa eller Order Visa, kan du kopiera den genom att klicka på symbolen i verktygsraden längst upp till höger. Gör eventuella ändringar i offerten/ordern och glöm inte att Spara den. Det spelar ingen roll om du skapat order utifrån offerten eller om ordern du kopierar är fakturerad eller ej. Registrera projekt och kostnadsställe Nu kan du ange projekt och kostnadsställe redan då du skapar en offert. Kostnadsställe har även tillkommit då du registrerar order. Dessa uppgifter följer sedan med när du skapar order eller faktura. Autokomplettering på artiklar m.m. Har du många artiklar i ditt register kan det vara bra att aktivera Autokompletteringen under Inställningar Order Autokomplettering (eller Inställningar Order/Fakturering Autokomplettering om du har Order och CRM Säljstöd). När du börjar skriva något i kolumnen Artikelnr på offerten/ordern så föreslår programmet matchande val, så att du kan välja från en lista istället för att skriva hela artikelnumret. Då du nu kan registrera projekt och kostnadsställe redan på offert- och ordernivå så kan du även aktivera autokompletteringen för de fälten.

14 Nytt block i ordervyn Ett nytt block finns nu i Offert- och Ordervyn, Offert-/ordertext, notering & adresser. Här väljer du offert-/ordertext på den gula knappen, alternativt skriver in en text som ska gälla bara för just den aktuella offerten/ordern. I fältet Notering, som är en helt ny funktion men känns igen från faktureringen, kan du skriva in egna interna anteckningar. Det är ingenting som skrivs ut på offerten/ordern. Adressfälten hämtar information från kundregistret, men du kan tillfälligt ändra adress om just denna offerten/ordern ska gå till en annan adress än den som finns i registret. Rabatt % Nu kan du registrera fakturarabatt redan på offerten/ordern. Under fakturaraderna kan du ange en procentsats som sedan gör avdrag på fakturan. Du kan också ställa in fakturarabatt på kunden i kundregistret, Register Kunder. Då kommer kunden att ha en förinställd fakturarabatt på alla offerter/order/fakturor, men du kan gå in och ändra/ta bort rabatten så länge du inte skapat order av offerten eller fakturerat ordern.

15 Inställningar - Registreringsvy Här kan man göra allmänna inställningar som till exempel ska gälla som förval för alla offerter/order samt kundfakturor. Visa kontosaldo Visa TB SEK och TG % Lagersaldokontroll Decimaler i fältet Antal Fakturaavgift Fraktavgift Visa priser inkl moms Här kan du bestämma om du vill att kontosaldot ska visas på artikelraderna inne i offert-/ordervyn. Det finns även en länk till rapporten Kontoanalys. Här väljer du om du vill se täckningsbidrag i SEK och täckningsgraden i % på artikelraderna i offert-/ordervyn. Kryssa för här om du vill få ett meddelande ifall lagersaldot på artikeln är lägre än det antal du väljer på offerten/ordern. Välj hur många decimaler du vill ha i fältet antal. Decimalerna skrivs ut på offerten/ordern. Nu kan du ställa in en fakturaavgift som gäller för alla fakturor och räknas med i offerter/order. Du har möjlighet att ändra detta på enskilda offerter/order/fakturor. Du kan också ställa in en fraktavgift som gäller för alla offerter/order/fakturor. Denna kan ändras på enskilda offerter/order/fakturor. Artikelraderna på alla offerter/order/fakturor visas med priser inklusive moms. Vill du bara att vissa kunder ska ha denna inställning så ställer du in detta i kundregistret.

16 Reserverat och Disponibelt antal artiklar Nu kan du i artikelregistret se Reserverat antal på en artikel, det vill säga hur många av en viss artikel som finns på order som ännu ej är fakturerade. Det finns även ett nytt fält som heter Disponibelt antal vilket innebär antalet artiklar i lager efter avdrag av reserverade artiklar. På spårningen i artikelregistret kan du nu välja att visa Ej fakturerade order. Där kan du se på vilka order de reserverade artiklarna ligger. Under Inställningar Order Registreringsvy kan du markera rutan Lagersaldokontroll. När du då på en ny order registrerar fler antal artiklar än vad som finns disponibelt får du ett meddelande som uppmärksammar dig på detta. Du kan gå vidare och ändå registrera aktuellt antal, det kommer då att visas ett minusvärde i fältet Disponibelt antal i artikelregistret.

17 Massbearbetning Nu finns massbearbetning även på order. Har du order tillsammans med Fortnox Fakturering så kan du här skapa samlingsfakturor om du har flera order med samma kund. Läs mer om det under rubriken Samlingsfakturera order. Här kan du också skriva ut flera order samtidigt. Markera aktuella order i kryssrutan längst till vänster och kryssa i rutan Skriv ut nere till höger. Välj även utskriftsmall samt språk. Har du valt olika mallar för olika kunder/order så väljer du alternativet Inget förval, så skrivs ordern ut med den mall som är förvald på respektive kund/order. Samlingsfakturera order Om du har flera order till en och samma kund så kan du nu samlingsfakturera dem. Gå till Order Massbearbetning och markera de order du vill fakturera.

18 Längst ner på sidan kan du välja olika funktioner att utföra: - Skapa fakturor Du kan skapa fakturor av markerade order. Har du inte markerat Samlingsfakturera så skapas det en faktura per order. - Samlingsfakturera Har du markerat flera order med samma kund så kommer dessa att slås samman till en faktura. - Fakturera även dellevererade order Fakturerar de order där alla artiklar inte är levererade. - Skapa restorder Har du valt att fakturera dellevererade order så kan du välja att automatiskt skapa restorder med de artiklar som inte är levererade ännu. På fakturan som skapats specificeras ordernummer i artikelraderna, precis som eventuell frakt och fakturarabatt. Det finns också en länk högst upp på fakturan som länkar till en lista med de order som ingår i denna faktura.

19 Nyheter i Fortnox Webbshop En artikel i flera artikelgrupper Ett ofta förekommande önskemål har varit att kunna använda sina artiklar i flera olika artikelgrupper. Från och med denna version är detta nu möjligt. Gå in på den aktuella artikeln. I blocket Webbshopsinformation finns nu fält för flera olika artikelgrupper. Välj i vilka artikelgrupper du vill visa artikeln. På detta sätt kan du till exempel lägga upp en artikelgrupp med Erbjudanden just nu och välja att visa en artikel där, samtidigt som den visas i den ordinarie artikelgruppen. Dina artiklar exponeras oftare och chansen till försäljning ökar. Fyndiq Fyndvaruhuset på nätet I artikelregistret kan du koppla dina svårsålda, prissänkta artiklar till Fyndiq. Fyndiq är ett fyndvaruhus på Internet som låter dig som e-handlare komma i kontakt med fyndsugna konsumenter. Enda kravet är att du kraftigt har sänkt priset från ordinarie pris. Du behöver inte betala någon startavgift, ingen månadsavgift och ingen annonsavgift. Fyndiq tar 15% i provision, med ett tak på 100 kronor, på dina sålda varor. Såhär fungerar det: Via länken Sälj på Fyndiq i Artikelregistret kommer du till Fyndiqs sida där du registrerar dig och lägger upp din prissänkta artikel. Artikeln läggs ut på Fyndiqs sida och Fyndiq sköter marknadsföringen. Konsumenten köper din produkt och Fyndiq skickar en orderbekräftelse och plocklista till dig.

20 Du som e-handlare ansvarar själv för att skicka produkten till konsumenten, och kan använda valfritt fraktsätt. Fyndiq tar alltid, oavsett ordervärde, ut en fraktavgift på 49 kr inkl. moms av konsumenten. Dessa pengar går tillbaka till dig som e-handlare genom att du alltid får tillbaka din andel av frakten för varje beställning. Om kunden enbart beställer en produkt, får du 49 kr tillbaka. Om kunden beställer två produkter, en av dig och en av en annan e-handlare, får du tillbaka 24,50 kr osv. Fyndiq ser gärna att du skickar varan till kunden inom 48 timmar. Efter 30 dagar utbetalas dina pengar minus Fyndiqs provision på 15% (max 100 kr). Mer information finns på Nya teman Det finns nu nya snygga teman att välja på när du ska bygga upp din shop. Vad sägs om Agent Orange? Tuxedo? Down to earth? Fresh and feminine? Gå in på Inställningar Tema och kolla in hur du enkelt kan förnya din shop med ett nytt fräscht tema.

21 Nyheter i Fortnox Tidredovisning Lås aktivitet i uppdrag Du kan nu låsa en aktivitet i ett uppdrag. Ingen tid kan då registreras på denna aktivitet men du kan fortfarande se allt som tidigare registrerats på aktiviteten. Gå in på det aktuella uppdraget under Register Uppdrag. Klicka på ikonen Lås aktivitetsrad. Raden gråmarkeras nu. Klicka på Spara. Behörighet för fliken Rapport Programadministratören måste nu göra en behörighetsinställning för de olika användarna i Tidredovisningen. Detta gäller även för befintliga användare, eftersom man inte per automatik har denna behörighet. För att användarna ska ha tillgång till rapporter, klicka på knappen Administration i lobbyn, och sedan på Redigera behörighet. Markera rutan Rapporter och spara. När användaren sedan loggar in nästa gång har denne berörighet till rapporter.

22 Rensa urval under Rapporter En ny funktion har nu tillkommit under fliken Rapport. Alla urval du gjort för att skapa en rapport kan du nu nollställa genom att klicka på knappen Rensa. Projekt i Rapporter I rapporterna kan du nu välja att visa projekt om du har uppdrag som är kopplade till ett projekt. På fliken Rapport finns Projekt som urval under Visa kolumner. Är denna kolumn markerad så visas projekt både i sökresultatet samt på rapporten.

23 Plustid Nu kan du också välja att visa plustid i rapporterna. På fliken Rapport finns Plustid som urval under Visa kolumner. Är denna kolumn markerad så visas plustid både i sökresultatet samt på rapporten. Visa endast tid-användare Under fliken Inställningar kan du välja att Visa endast tidanvändare i listan under fliken Tid. Markerar du denna ruta så visas de användare som har licens till Tidredovisning eller Personlig tidredovisning. Är den ej markerad så visas alla användare som finns upplagda i databasen.

24 Visa konsulter Om ditt företag är kopplat till en byrå så kan du i Tidredovisningen se även konsulterna på byrån i användarlistan under fliken Tid. Om du vill sortera bort konsulterna, gå in på fliken Inställningar och avmarkera rutan Visa konsulter. Skriva ut kommentarer på faktura När du rapporterat tid och skrivit en kommentar på en dag så kan du nu välja att även skriva ut kommentaren på fakturan. När du rapporterat tid på en vecka klickar du på ikonen för kommentarer och skriver en kommentar. Klicka i rutan för att få med kommentaren på fakturan. På fakturan kommer kommentaren att skrivas ut i benämningskolumnen utan någon koppling till datumet. Därför kan det vara bra att skriva datumet i kommentaren om du vill specificera det.

25 Nyheter i Fortnox Klienthanterare Lägg till ny klient Knappen Beställ program för ny klient i Lobbyn heter numera Lägg till ny klient. I övrigt fungerar den precis som innan.

26 Nyheter i Fortnox Lön Kontera sjuklön på eget konto Under Inställningar Företagsinställningar kan du nu lägga upp ett konto för sjuklön. Detta konto kopplas till alla lönearter du använder för att registrera sjuklön. Attestfunktion Nu finns en attestfunktion i Fortnox Lön. Under Inställningar Företagsinställningar kan du markera rutan Använd attestfunktionen. När du sedan gjort en lönekörning kan du kontrollera de nya lönebeskeden och sätta en digital signatur attestera. Detta kan du göra i listan under Lönekörning Lönebesked: Markera de lönebesked som ska attesteras. Kryssa i rutan Attestera längst ner. Klicka på utför.

27 Du kan också attestera inne på lönebeskedet genom att markera rutan Attesterad. En grön bock i kolumnen Attest i listan under Lönekörning Lönebesked visar att lönebeskeden är attesterade. Observera att attestfunktionen inte låser möjligheten att göra utbetalningar på lönebesked som ej är attesterade.

28 Utskrift Personallista För att skriva ut en lista med anställda går du till Rapporter Personallista. Välj de fält du vill att rapporten ska visa. Du kan med hjälp av knappen Alla markera alla fält, med knappen Ingen raderar du urvalen och med knappen Invertera ändrar du urvalen tvärtemot de du hade tidigare. Under blocket Urval kan du välja att skriva ut ett intervall av anställda efter AnställningsID.

29 Utskrift personkort För att skriva ut ett personkort per anställd går du till Rapporter Personkort. Välj de block du vill att utskriften ska visa, det är samma block som finns på personkorten under Register Personal. Du kan med hjälp av knappen Alla markera alla fält, med knappen Ingen raderar du urvalen och med knappen Invertera ändrar du urvalen tvärtemot de du hade tidigare. Under blocket Urval kan du välja att skriva ut ett intervall av anställda efter AnställningsID. Länk till Skatteverkets bilförmånsberäkning I blocket Löneuppgifter på en anställd i Personalregistret kan du ange om den anställde har bilförmån. För att snabbt kunna beräkna värdet av bilförmånen har vi nu lagt in en länk till Skatteverkets bilförmånsberäkning.

30 Nytt utseende på lönebesked Vi har ändrat utseende på lönebeskeden så att vi nu har en renare och snyggare design. Nu kommer också loggan med på utskriften, om du har en sådan inlagd i Fortnox Bokföring eller Fortnox Fakturering. Avrapportera period Det finns nu en funktion som innebär att den anställde kan avrapportera en period, så att löneadministratören vet att tiden är korrekt rapporterad. Detta är mycket användbart exempelvis vid de tillfällen en anställd med månadslön inte rapporterat några avvikelser för en månad eftersom det inte uppstått någon avvikelse. När den anställde då avrapporterar perioden vet löneadministratören att det stämmer och att den anställde inte bara glömt att rapportera sina avvikelser.

31 Gå till Register Personal och markera rutan Använd avrapportera på de anställdas personkort. På Kalendarium Registrera kan den anställde nu avrapportera till och med ett visst datum. Om du avrapporterar av misstag så kan du enkelt ändra datum, från exempelvis till , så har du öppnat upp den senaste månaden för registrering av avvikelser igen. Du kan i kalendariet se hur långt du avrapporterat.

32 Välja valbara lönearter Under Register Registrering kan du välja vilka lönearter och registreringskoder som ska vara aktiva i Kalendariet. Detta för att göra det mer överskådligt och enklare för de anställda att rapportera sina avvikelser. Gå till Register Registrering. Här finns registreringskoderna och lönearterna uppdelade i tre block, Registreringskoder, Lönearter Arbetare och Lönearter Tjänstemän. De ändringar du gör i blocket Registreringskoder slår igenom på knapparna Frånvaro och Närvaro i Kalendariet. Övriga ändringar slår igenom på knappen Övrigt beroende på om den anställde är markerad som arbetare eller tjänsteman. För att dölja en löneart avmarkerar du rutan i kolumnen Används. Då syns inte denna löneart i Kalendariet, men du kan när som helst aktivera den igen. Du kan också ändra benämning på de olika lönearterna. För att återställa inställningarna till de ordinarie, klicka på knappen Återställ. Registrera Övrig bruttolön flera gånger på samma datum Om du använder lönearten Övrig bruttolön så kan du nu använda den flera gånger på samma dag.

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Öppna företag 1-2 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP DATA AB * KAMMAKARG. 27 * 111 60 STH * TEL 08-723 12 85 * FAX 08-20 92 75 Innehåll Inledning... 4 Installation... 5 Snabb

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Användarmanual E-handel 500/E-katalog 500 Version 2.1

Användarmanual E-handel 500/E-katalog 500 Version 2.1 Användarmanual Xelera Communication www.xelera.se Xelera Communication 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 7 ATT KOMMA IGÅNG... 7 Förberedelser och nödvändig utrustning... 7 Logga in... 7 Logga ut...

Läs mer