VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER"

Transkript

1 GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR VD NILS HENRIKSSON: SÅ PLACERAS DINA PENGAR TÄNK TILL KRING ÅTERBETALNINGSSKYDDET VI REDER UT VAD SOM GÄLLER TIPS FÖR PENSIONSSPARANDET: NÄR AVDRAGSRÄTTEN BLIR HISTORIA

2 Gamla Liv LEDARE Pension en het fråga! VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT nummer av Gamla Liv! Ett ständigt aktuellt ämne är pensionen. Det har nog inte undgått någon att det är en het potatis som verkligen förtjänar ditt fokus. Ju högre tryck det allmänna pensionssystemet utsätts för, med lägre pensionsnivåer till följd, desto viktigare blir det att planera för sin framtid. En högaktuell pensionsnyhet är att den nuvarande avdragsrätten för privat pensionssparande troligtvis sänks från kronor till 1800 kronor för 2015, för att eventuellt avskaffas helt framöver. På sidan 4 och 5 berättar vi hur det här påverkar dig och vilka lösningar vi rekommenderar. Det är min förhoppning att vi relativt snart kan återkomma med ett konkret erbjudande i Gamla Liv till dig som idag sparar i en privat pensionsförsäkring i Gamla Liv. I detta nummer belyser vi även frågan om återbetalningsskydd. Vanliga frågor vi får är: Varför är det viktigt att ha? Hur ska man tänka? Och hur påverkas försäkringsbeloppet av ett återbetalningsskydd? Det reder vi ut åt dig på sidan 3. GAMLA LIVS UPPDRAG är att förvalta våra kunders pensionskapital på bästa sätt. Vår ambition är också att ge våra kunder en god inblick i hur det går till. Hur ser till exempel placeringarna och fördelningen ut? Varför placeras inte allt i ett och samma tillgångsslag? Och vad innebär en avkastning på exempelvis 7 procent för dig som försäkringstagare? På sidan 6 och 7 förklarar jag vår strategi i Gamla Liv att arbeta aktivt med portföljens sammansättning och sprida riskerna genom att bland annat öka placeringarna i hedge- och kreditfonder av olika slag och minska i obligationer. Kort sagt bjuder jag på en liten bakomkulisserna-inblick och en förklaring till hur saker och ting fungerar: Så här får vi ditt pensionskapital att växa med råge. Trevlig läsning! Nils Henriksson vd 4-5 ÄNDRADE REGLER FÖR PENSIONSSPARANDE 2015 sänks troligtvis avdragsrätten från till kronor. SEB:s privatekonom Jens Magnusson ger sina bästa spartips. 6 Så placeras dina pengar Med en kontrollerad spridning av placeringarna har Gamla Liv lyckats skapa god avkastning. Vd Nils Henriksson berättar om strategin. 3 Tänk till kring återbetalningsskyddet När det gäller pensionen kan det vara viktigt att tänka till på vad som händer om man går bort i förtid. Utgivare: Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Postadress: SEB, Pension & Försäkring, Stockholm Organisationsnummer: Telefon: Internet: Adressändring: Anmäl ny adress till din försäkringsrådgivare, försäkringsförmedlare eller ring Kundcenter på telefon Redaktör: Dimitra Pappa Produktion: Spoon Skribent: Camilla Littorin, Karin Aase Tryck: Trydells Tryckeri, november 2014 Tänk till kring återbetalningsskyddet Få vill tänka på vad som händer om man skulle gå bort i förtid, men när det gäller pensionen kan det vara viktigt att tänka till. Vi reder ut vad som gäller för återbetalningsskydd. FRÅGAN OM KOSTNADEN för ett återbetalningsskydd lyfts då och då upp till diskussion. På ena sidan finns kritikerna som hävdar att skyddet äter upp kapitalet, på andra sidan förespråkarna som menar att det är en trygghet för de efterlevande att få pengarna vid ett dödsfall. Generellt kan man säga att om man tecknar det blir pensionen något lägre, förklarar Mårten Ajne, aktuarie för Gamla Liv. Det beror på att om man tecknar ett återbetalningsskydd är man garanterad att det intjänade kapitalet går till ens efter levande. Det i sin tur innebär att man inte får vara med och dela på Mårten Ajne. arvsvinster som uppkommer i systemet. Har man inget åter betalningsskydd så tillfaller det kapital man tjänat in kollektivet, vilket gör att de som lever längre får pengarna. Har man i stället tecknat återbetalningsskydd har man valt att ställa sig utanför och får då heller inte ta del av vinsten. FLER OCH FLER VÄLJER att ha återbetalningsskydd eftersom man tycker det är viktigt. Många tar det också för säkerhets skull eftersom det blir svårare att teckna det ju äldre man blir. Vid nyteckning kan man köpa sig rätten att lägga till det senare. Har du inte köpt den rätten kan du inte senare lägga till skyddet utan hälsoprövning. Hur mycket dyrare det blir att ha ett återbe- talningsskydd är svårt att säga. På en försäkring som inte har börjat betalas ut blir skillnaden på kapitalets storlek vid tiden för pensionen inte större än ett par procent. Väljer man en kort utbetalningstid blir skillnaden ofta försumbar men vill man ha en längre blir utbetalningarna lägre. För att slippa minskningen finns det å andra sidan fler sätt att skydda de efterlevande. Med ett efterlevandeskydd kan man få skyddets storlek anpassat efter behov snarare än pensionens intjänande, allt till en tydlig kostnad. Då får man samtidigt ta del av arvsvinster. n Ring oss gärna om din pension! Kontakta din försäkringsförmedlare, försäkringsrådgivare eller ring Kundcenter på telefon Vi hjälper dig gärna! Återbetalningsskydd eller efterlevandeskydd Båda försäkringarna innebär att när du dör får dina efterlevande en summa pengar. Har du valt återbetalningsskydd är den summan beroende av hur mycket du har samlat på dig i ålderspension, en summa som kan variera. Väljer du efterlevandeskydd fungerar det tvärtom. Då räknar du ut hur mycket du vill att dina efterlevande ska få ut och tecknar sedan en försäkring på det beloppet. Då spelar det ingen roll hur mycket du har samlat på dig. 2 GAMLA LIV GAMLA LIV

3 ÄNDRADE REGLER FÖR PENSIONSSPARANDE Så fortsätter du det viktiga sparandet Avdragsrätten för privat pensionssparande kan komma att tas bort helt Redan 2015 sänks troligtvis avdragstaket från kronor till kronor. Men i dagsläget är det klokt att fortsätta med de insättningar du tänkt göra under året, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson. Här ger han sina bästa spartips. SPARBEHOVET TILL PENSIONEN har inte minskat utan tvärtom. Då den allmänna pensionen från staten kommer att minska framöver är det nu ännu viktigare med både tjänstepension och ett eget sparande, säger Jens Magnusson. Förslaget om slopad avdragsrätt innebär att det maximala avdraget ändras från dagens kronor till kronor per år. De sparformer som omfattas är individuellt Jens Magnusson. pensionssparande (IPS) och privat pensionsförsäkring. För dig som är kund i Gamla Liv kommer befintligt sparande ligga kvar och fortsätta förvaltas och ge avkastning. På ett till två års sikt kommer sannolikt avdraget försvinna helt. Så det är klokt att börja sätta sig in i vad det finns för alternativa sparformer, så att du får den pension du vill ha. Om du redan har ett pensionssparande är rådet att fortsätta spara i det fram till att förslaget går igenom och därefter ändra till andra sparformer, exempelvis en kapitalförsäkring eller Investeringssparkontot (ISK). I år är det maximala avdragsgilla beloppet kronor. Det är däremot ingen större idé att starta ett nytt avdragsgillt sparande nu, utan då är det bästa rådet att börja spara i ISK eller i en kapitalförsäkring. EN ALTERNATIV SPARFORM för dig som har en högre inkomst är löneväxling där du avstår lön i dag för pension i morgon. Detta är fördelaktigt för personer som tjänar mer än cirka kronor i månaden. Har du en månadsinkomst som är lägre än kronor är löneväxling inte alltid en god idé, då det kan innebära att din sjukpenning, pension från staten och föräldrapenning kan minska. Här är kapitalförsäkring eller ISK en bättre sparform. Under nästa år kommer vi att kontakta de kunder som i dag har ett avdragsgillt sparande, för att ge råd om det bästa sättet att fortsätta sparandet. n Ring oss gärna om din pension! Kontakta din försäkringsförmedlare, försäkringsrådgivare eller ring Kundcenter på telefon Vi hjälper dig gärna! Tre alternativ till pensionssparande Kapitalförsäkring: En kapitalförsäkring med sparande i fonder eller traditionell försäkring kan utbetalas månadsvis från det tillfälle du själv väljer och under minst 5 år. När du sparar i försäkring kan du också köpa till olika skydd för dig själv och din familj. Har du fondförsäkring väljer du själv vilka fonder du vill placera din premie i och vilken risknivå. Vi har även en särskild pensionsfond för fondförsäkring och traditionell försäkring, för dig som inte vill vara aktiv. Det tillkommer inga avgifter eller skatter vid fondbyten. Investeringssparkontot*: Detta är en sparform för dig som vill vara extra aktiv i ditt sparande. Detta kan ske i fonder, aktier, obligationer och andra börsnoterade värdepapper. Du behöver inte deklarera dina köp eller försäljningar inom Investeringssparkontot. För både kapitalförsäkring och investeringssparkonto gäller följande: du betalar en schablonskatt varje år. Skatten är kopplad till statslåneräntan och betalas oavsett om kapitalet har ökat eller minskat under året. Även insättningar beskattas. Vid utbetalning är beloppet inkomstskattefritt. Löneväxling: ett alternativ för dig som tjänar mer än kronor i månaden. Förutom en högre framtida pension är löneväxling skattemässigt fördelaktigt. Dels blir pensionspremien normalt högre än den lön som växlas, till samma kostnad för arbetsgivaren, dels blir pensionen vanligen beskattad i ett lägre marginalskatteläge än vad som gäller för din nuvarande lön. *De kontanta medlen på kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Mer information om fonder, till exempel faktablad, fondvillkor och informationsbroschyrer, finns på seb.se/fonder. Detta utgör inte individuell rådgivning. För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta din rådgivare. 4 GAMLA LIV GAMLA LIV

4 Placering av Gamla Livs försäkringskapital Så placeras dina pengar Med en kontrollerad spridning av placeringarna har Gamla Liv över tiden lyckats skapa god avkastning enligt vd Nils Henriksson. Här berättar han om Gamla Livs strategi att arbeta aktivt med portföljens sammansättning och sprida riskerna genom att bland annat öka placeringarna i hedge- och kreditfonder av olika slag och minska i obligationer. Onoterade aktier 7,7% Lånefonder 2,4% Kredithedgefonder 2,2% Hedgefonder 14,6% Strategiska tillgångar 5,7% Svenska aktier 8,0% Särskilda räntebärande 1,6% Svenska obligationer 13,7% Utländska aktier 14,5% Fastigheter 16,2% Utländska obligationer 13,5% Hur placeras försäkringskapitalen i Gamla Liv? Vi förvaltar kundernas pensionsmedel på lång sikt, vilket alltid innebär ett speciellt ansvar. Strävan är att bygga en portfölj där riskerna sprids över ett antal tillgångsslag. På så sätt är vi inte lika beroende av hur något enskilt tillgångsslag, till exempel aktier, utvecklas. Vilka tillgångsslag placerar man i? Tillgångsslagen är dels noterade och likvida tillgångar som aktier och obligationer, dels onoterade och mindre likvida tillgångar som fastigheter, onoterade aktier och kreditfonder. Gamla Liv har utökat placeringarna i mindre utvecklingsländer i Afrika och i delar av Asien, som inte tillhör de traditionella tillväxtländerna. Bolaget har strukturerat om i obligationsportföljen och gått ur euroländerna, USA och England och i stället placerat i statsobligationer i Sverige, Kanada och Australien. Nils Henriksson. Varför har ni valt dessa tillgångsslag? Utan risktagande kan avkastningen inte bli bra. En kontrollerad spridning av placeringarna tror vi emellertid kan generera en god avkastning utan att den förväntade risken blir för stor. Vår strategi de senaste åren har varit att minska placeringarna i obligationer och istället öka i hedge- och kreditfonder av olika slag. Sett över flera år bakåt i tiden har utfallet varit gott, även om 2014 hittills varit ett väldigt bra år för obligationer. Nu är emellertid räntorna på obligationer väldigt låga, och vi tror definitivt mer på våra alternativ framåt. Vad innebär en återbäring på till exempel 7 procent för försäkringstagaren? Över tiden bestäms kundernas återbäring av avkastningen på Gamla Livs placeringar. Och all avkastning tillfaller kunderna. För att mildra påverkan på kunderna av de ofta dramatiska svängningarna på finansmarknaderna sker emellertid en utjämning över tiden, genom att kundernas kapital förräntas med en så kallad Över tiden bestäms kundernas återbäring av avkastningen på Gamla Livs placeringar återbäringsränta. Denna utjämning är för oss en bärande tanke i traditionell försäkring och man kan förvänta sig att återbäringsräntan varierar mindre än avkastningen på bolagets placeringar. Om återbäringsräntan är 7 procent växer försäkringskapitalet på ett år med 7 procent minus avkastningsskatt och avgifter. Vad nettoavkastningen blir beror på vilken försäkringsprodukt du har. För närvarande är återbäringsräntan 10 procent. n 6 GAMLA LIV GAMLA LIV

5 INLED ÅRET MED LYXWEEKEND PÅ HOTELL Passa på att inleda det nya året med en lyxweekend på hotell. På våra hotell väntar en flaska mousserande vin på rummet vid ankomst. Dessutom bjuder vi på fika och kvällsmat under vistelsen. Lyxigt eller hur? ERBJUDANDET INNEHÅLLER: n Två övernattningar i dubbelrum/enkelrum n Frukostbuffé n Eftermiddagsfika med hembakat n Kvällsmat n En flaska mousserande vin på rummet Pris: kr per dubbelrum för två personer, 1750 kr per enkelrum Välj mellan 46 hotell i Skandinavien och Baltikum. Hitta ditt hotell på Boka genom att ringa hotellet och uppge bokningskod: SEB Gamla Liv Lyx. Priset gäller med ankomst torsdag lördag under perioden 1/1 30/4, Priset är i lokal valuta (SEK/NOK) med tillägg 300 kr i Stockholm. I Riga är priset 99 euro för dubbelrum. Erbjudandet är i mån av plats och ett begränsat antal rum samt ej i kombination med andra rabatter. Tyck till! Har du frågor eller idéer som rör Gamla Liv eller detta nyhetsbrev? Skicka e-post till vårt Kundcenter: För frågor som rör din försäkring, ring Kundcenter på: eller kontakta din försäkringsrådgivare eller försäkringsförmedlare. Av sekretesskäl kan vi inte svara på frågor som rör enskilda försäkringar via e-post. Ha gärna din digipass till hands vid kontakten med oss! Är du inte nöjd? Vi vill gärna att du kontaktar den person eller avdelning som du tidigare varit i kontakt med då en förnyad kontakt ofta är tillräckligt för att klara ut problemet. Men du kan också vända dig till Kundrelationer inom försäkringsbolaget genom att skicka e-post till: Gamla Liv på webben Vill du veta mer om Gamla Liv? Gå in på sebgroup.com/gamlaliv eller Bidra till en hållbar värld! Om du vill hjälpa till att minska SEB:s utskick av nyhetsbrev och ta emot Gamla Liv digitalt i stället, kan du anmäla din e-postadress på: seb.se/nyhetsbrevgamlaliv Tack för ditt bidrag till miljön! SE140027

VD NILS HENRIKSSON: GOD UTVECKLING TROTS STÖKIGT ÅR VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM PENSIONEN EXPERTEN GER RÅD

VD NILS HENRIKSSON: GOD UTVECKLING TROTS STÖKIGT ÅR VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM PENSIONEN EXPERTEN GER RÅD GamlaLiv INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÖRSÄKRING I GAMLA LIV NR 1 2015 VD NILS HENRIKSSON: GOD UTVECKLING TROTS STÖKIGT ÅR VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM PENSIONEN EXPERTEN GER RÅD INFÖR EN FLYTT: HUR FUNGERAR

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå

D a g Ta ut din pension på bästa sätt! Annika Creutzer t l Annika Creutzer Viktiga adresser Min Pension: S P Konsumenternas Försäkringsbyrå Annika Creutzer Dags att lägga pensionspusslet så tar du som kvinna ut pension på bästa sätt Av Annika Creutzer Förord Annika Creutzer 2015 Ineko AB, Stockholm 2015 ISBN 978-91-637-7764-6 Pensionerna har

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna

Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna Rapport: Mer pension fo r pengarna den tredje upphandlingens betydelse fo r pensionsspararna En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen.

Advice. Affären. i hamn. Under de närmaste fem åren kommer 180 000 svenska företag byta ägare. Swedbank hjälper dig att fixa försäljningen. Advice 2 En tidning om Private Banking från Swedbank i Luxemburg Nr 2 2010 AktiEANALytiker som prisas igen 4 Dags att köpa hus i SPANiEN 6 hedgefonder ger dig flera fördelar Affären i hamn Under de närmaste

Läs mer

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo

TRYGG SOM SAMBO. Trygg som sambo TRYGG SOM SAMBO Trygg som sambo Trygg som sambo Juridiska regler som gäller för samboförhållanden och vad som är viktigt att tänka på för att undvika ekonomiska fallgropar. Allt fler lever som sambo och

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer