Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)"

Transkript

1 Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

2 Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värdebesked som visar hur din försäkring har utvecklats under det föregående året. På följande sidor finns förklaringar till olika begrepp som förekommer i beskedet. Du får också annan viktig information om vad det innebär att spara i fonder hos oss. Se ditt värdebesked på Mina sidor På Mina sidor, som finns på folksam.se, får du en sammanställning över dina försäkringar och ditt pensionssparande hos Folksam. Om du har en fondförsäkring kan du också göra omplaceringar av dina fonder. Så loggar du in: Du loggar enkelt in på Mina sidor med hjälp av e-legitimation. Naturligtvis är du också välkommen att ringa till oss om du har frågor om din försäkring, ditt värdebesked eller om du vill tacka nej till att få värdebeskedet i pappersform. Ring eller besök folksam.se 2

3 Innehåll Att spara i Folksam Fondförsäkring...4 Värdeinformation...6 Fondfördelning Efterlevandeskydd...12 Annan viktig information...14 Ordförklaringar

4 Att spara i Folksam Fondförsäkring Du sparar i en fondanknuten försäkring, till exempel i en pensions eller kapitalförsäkring. Under rubriken Försäkring kan du läsa mer om just din försäkring. Exempel Försäkring Försäkringsnummer Värdeinformation Kapitalförsäkring FD90E Kapitalförsäkring med fondanknytning är en flexibel försäkringsform där du själv bestämmer i vilka fonder ditt sparande ska placeras. Försäkringens värde utbetalas som ett engångsbelopp till försäkringstagaren eller insatt förmånstagare om den försäkrade lever. Avlider den försäkrade före utbetalas det då aktuella efterlevandeskyddet som ett engångsbelopp till försäkringstagaren, försäkringstagarens dödsbo eller insatt förmånstagare. LU Försäkringskapital per Kursförändring Belastning för avkastingsskatt -361 Kostnad för efterlevandeskydd -2 Administrationskostnad -725 Värde per Fondfördelning Fond Kurs Andelar Saldo Fond A 156,83 24, ,36 Fond B 119,81 14, ,24 Fond C 135,03 331, ,28 4

5 Du väljer själv i vilka fonder du vill spara Vi vill att du som kund i Folksam ska kunna välja bland marknadens bästa fonder. Vi erbjuder ett guidat fondutbud där vi valt ut högpresterande fonder från förvaltare som vi tror på. Fonderna kvalitetssäkras genom att vi löpande följer upp hur de utvecklas. De fonder som inte presterar som förväntat över tiden byts ut mot nya fonder. Du kan påverka din risk När du sparar i en försäkring med fondförvaltning är det du som väljer i vilka fonder ditt försäkringskapital placeras. Genom ditt val av fonder påverkar du själv din risk. Aktiefonder har högre risk än räntefonder. Lägst risk har fonder som placerar i svenska räntebärande värdepapper med korta löptider. På lång sikt bör dock aktiefonder ge högst avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktuell information om bland annat fondkurser och avkastning finns på folksam.se. Försäkringskapitalets storlek avgörs i huvudsak av inbetalda belopp och fondandelarnas värdeutveckling. I övrigt ökar försäkringskapitalet med arvsvinster samt minskas med avgifter, avkastningsskatt, utbetalningar och riskpremier. Försäkringskapitalet är inte garanterat utan kan både öka och minska under försäkringstiden. Uppgifterna i broschyren Vilka uppgifter som redovisas i ditt värdebesked beror på vilken typ av försäkring du har. Därför kan du stöta på en del begrepp i den här broschyren som inte finns med i just ditt värdebesked. 5

6 Värdeinformation Försäkringskapital (pensionskapital) Ditt värdebesked visar hur sparandet har utvecklats under det föregående året. Värde per visar fondandelarnas sammanlagda värde försäkringskapitalet vid den tidpunkten. Exempel Försäkring Försäkringsnummer Värdeinformation Kapitalförsäkring FD90E Kapitalförsäkring med fondanknytning är en flexibel försäkringsform där du själv bestämmer i vilka fonder ditt sparande ska placeras. Försäkringens värde utbetalas som ett engångsbelopp till försäkringstagaren eller insatt förmånstagare om den försäkrade lever. Avlider den försäkrade före utbetalas det då aktuella efterlevandeskyddet som ett engångsbelopp till försäkringstagaren, försäkringstagarens dödsbo eller insatt förmånstagare. LU Försäkringskapital per Kursförändring Belastning för avkastningsskatt -361 Kostnad för efterlevandeskydd -2 Administrationskostnad -725 Försäkringskapital per Fondfördelning Fond Kurs Andelar Saldo Fond A 156,83 24, ,36 Fond B 119,81 14, ,24 Fond C 135,03 331, ,28 Efterlevandeinformation Aktuellt värde på efterlevandeskyddet i din försäkring per är kronor. 6

7 Detta kan ha ökat ditt försäkringskapital (pensionskapital) Inflyttat kapital Inbetald premie under perioden Premie från premiebefrielseförsäkring Arvsvinst Kapital från annan försäkringsgivare. Pengar som har betalats in till försäkringen under året av dig eller din arbetsgivare. Om premien är inbetald nära årsskiftet, kan det innebära att den inte hinner redovisas under Värdeinformation. Om du blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta, betalar Folksam premien till försäkringen om du har detta skydd i försäkringen. Kommer från det överskott som uppkommer genom att personer inom försäkringskollektivet har avlidit under året. Du kan få del av dessa arvsvinster om du har en försäkring utan efterlevandeskydd, eller en livsvarig försäkring med tidsbegränsat efterlevandeskydd. 7

8 Detta kan ha minskat ditt försäkringskapital (pensionskapital) Avkastningsskatt Premiebefrielsekostnad Kostnad för efterlevandeskydd Administrationskostnad Kostnad för portföljförvaltning Utbetalning före inkomstskatt/utbetalning Utbetalning på grund av återköp/ återköpsavgift Uttag under året/ uttagsavgift En statlig skatt som Folksam måste betala på en schablonmässigt beräknad avkastning för försäkringen. Kostnad för premiebefrielseförsäkring. Läs mer under Ordförklaringar. Kostnad om försäkringen innehåller ett efterlevandeskydd. Avgift som täcker Folksams kostnader för försäkringen. Avgift om du har valt en tjänst för portföljförvaltning. Den tas ut genom att vi löser in fondandelar i försäkringen. Avgiftens storlek beror på vilken förvaltare du valt. Visar utbetalningarna från din försäkring före inkomst under året. Visar om en del av försäkringen har återköpts under året, med vilket belopp och till vilken avgift. Visar uttag från din försäkring under året och till vilken avgift. 8

9 Detta kan ha ökat eller minskat ditt försäkringskapital (pensionskapital) Kursförändring Korrigering Värdeförändring på grund av dödsfall Alla kursuppgångar och kursnedgångar som skett under året i dina fonder påverkar värdet av ditt försäkringskapital. Används om vi av någon anledning har rättat värdet på din försäkring. Vid ett dödsfall kan försäkringskapitalet förändras. Läs mer under Ordförklaringar. 9

10 Fondfördelning Här ser du fondfördelningen vid utgången av det föregående året. Genom att logga in på Mina sidor på folksam.se kan du se den mest aktuella informationen. Medel under omplacering Om vi har redovisat ett belopp under Medel under omplacering har du en fondplaceringstjänst eller portföljplaceringstjänst kopplad till försäkringen. Då är en omplacering på gång vid redovisningstillfället. Det som uppges här är ett belopp från försäljning av fondandelar som vi kommer att investera i nya fondandelar. 10

11 Exempel Försäkring Kapitalförsäkring FD90E Kapitalförsäkring med fondanknytning är en flexibel försäkringsform där du själv bestämmer i vilka fonder ditt sparande ska placeras. Försäkringens värde utbetalas som ett engångsbelopp till försäkringstagaren eller insatt förmånstagare om den försäkrade lever. Avlider den försäkrade före utbetalas det då aktuella efterlevandeskyddet som ett engångsbelopp till försäkringstagaren, försäkringstagarens dödsbo eller insatt förmånstagare. Försäkringsnummer LU Värdeinformation Försäkringskapital per Kursförändring Belastning för avkastningsskatt -361 Kostnad för efterlevandeskydd -2 Administrationskostnad -725 Försäkringskapital per Fondfördelning Fond Kurs Andelar Saldo Fond A 156,83 24, ,36 Fond B 119,81 14, ,24 Fond C 135,03 331, ,28 Efterlevandeskydd Aktuellt värde på efterlevandeskyddet i din försäkring per är kronor. 11

12 Efterlevandeskydd Om försäkringen har efterlevandeskydd och dödsfall sker under försäkringstiden kan förmånsberättigade efterlevande få utbetalning från försäkringen, antingen som ett engångsbelopp eller under en viss period. Värdebeskedet visar det ekonomiska skyddet för dina efterlevande, vid utgången av året. Det är viktigt att du regelbudet ser över din försäkring och ditt förmånstagarförordnande, som styr vem som får pengar från försäkringen om du skulle avlida. Sådana tillfällen då det är extra viktigt kan vara vid ändrad familjesituation eller när du fyller 18 år och blir myndig. 12

13 Exempel Försäkring Kapitalförsäkring FD90E Kapitalförsäkring med fondanknytning är en flexibel försäkringsform där du själv bestämmer i vilka fonder ditt sparande ska placeras. Försäkringens värde utbetalas som ett engångsbelopp till försäkringstagaren eller insatt förmånstagare om den försäkrade lever. Avlider den försäkrade före utbetalas det då aktuella efterlevandeskyddet som ett engångsbelopp till försäkringstagaren, försäkringstagarens dödsbo eller insatt förmånstagare. Försäkringsnummer LU Värdeinformation Försäkringskapital per Kursförändring Belastning för avkastningsskatt -361 Kostnad för efterlevandeskydd -2 Administrationskostnad -725 Försäkringskapital per Fond Kurs Andelar Saldo Fondfördelning Fond A 156,83 24, ,36 Fond B 119,81 14, ,24 Fond C 135,03 331, ,28 Efterlevandeskydd Aktuellt värde på efterlevandeskyddet i din försäkring per är kronor. 13

14 Annan viktig information Ändringar i din försäkring Möjligheten att ändra din försäkring begränsas bland annat av lag, kollektivavtal och din hälsa. Men om ditt behov av försäkringen förändras kan du i de flesta fall ändra utbetalningsålder eller utbetalningstid. De eventuella avgifter som gäller vid ändring kan du se på folksam.se Kapitalförsäkring Försäkringen kan pantsättas eller överlåtas. Direktpension är en typ av kapitalförsäkring. Återköpsrätt Det går att återköpa kapitalförsäkring (det vill säga lösa in försäkringen med engångsbelopp) helt eller delvis, från andra försäkringsåret. Det är tillåtet att försäkringsår 2 5 göra ett återköp per år därefter högst två återköp per år. För Kapitalspar gäller särskilda regler, se nedan. Återköpsavgift En återköpsavgift om 4, 3, 2 respektive 1 procent av kapitalet tas för närvarande ut från och med det andra till och med det femte försäkringsåret. För engångsbetald försäkring med premieavgift kan återköpsavgiften reduceras. Lägsta återköpsavgift är 225 kronor. För Kapitalspar gäller särskilda avgifter, se nedan. Kapitalspar För Kapitalspar gäller följande regler och avgifter: Det går att återköpa Kapitalspar helt eller delvis, från andra försäkringsåret. De fyra första uttagen varje år är avgiftsfria om de görs via Mina sidor, men om de görs via manuell hantering belastas varje uttag med en avgift på 100 kronor. Därefter, under resten av året, tas en avgift på 225 kronor vid varje uttagstillfälle om det sker via Mina sidor och 325 kronor vid varje uttag som sker via manuell hantering. 14

15 Pensions- och kapitalpensionsförsäkring För dessa försäkringar är ändringsmöjligheterna delvis begränsade i lag. Försäkringarna kan inte pantsättas eller belånas, inte heller ändras så att de förlorar sin karaktär av pensionsförsäkring. Försäkringarna får i normalfallet inte heller återköpas. Möjligheterna att överlåta försäkringarna är också begränsade. För kapitalpensionsförsäkring kan vissa ändringar leda till höjd avkastningsskatt. Flytträtt Rätten att flytta kan vara begränsad för vissa tjänstepensionsförsäkringar och för kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring kan helt andra regler gälla. Vill du veta vilka regler och avgifter för flytt som tillämpas för just din försäkring är du välkommen att kontakta Folksam på telefon Kapitalpensionsförsäkringar har inte flytträtt. I övrigt om flytträtt finns, i vilken omfattning och på vilka villkor framgår av försäkringsavtalet. Att flytta en pensionsförsäkring innebär att hela försäkringens värde flyttas över till en annan försäkringsgivare. Försäkringar tecknade i bolaget före den 1 januari 2002 saknar flytträtt. Försäkringar med efterlevandeskydd som tecknats efter detta datum har flytträtt från och med det andra försäkringsåret, innan utbetalning påbörjas. Under utbetalningstidens fem första år får försäkringen inte flyttas och vid livslång utbetalning får den inte flyttas alls. 15

16 Flyttavgift Vid flytt tas en fast administrationsavgift på 700 kronor ut. Därutöver tas en avgift ut, vars storlek är beroende av hur stort värde som flyttas och när under försäkringstiden flytten sker. Avgiften är 2 procent under det andra till och med det femte försäkringsåret och 1 procent under de därpå följande fem åren. Flyttavgiften kan maximalt uppgå till kronor. Vid flytt mellan bolag i Folksam kan lägre avgifter gälla. Kontrolluppgift Varje år lämnar Folksam uppgifter till Skatteverket om inbetalda premier till privat pensionsförsäkring. Av årets kontrolluppgift framgår vilken premieuppgift som lämnats in för beskattningsåret, det vill säga föregående år. Det kan hända att den redovisade premien i värdebeskedet skiljer sig från premien i kontrolluppgiften: 1. Om en premie har betalats in sent på året kan det innebära att den inte hinner redovisas i värdebeskedet eller kontrolluppgiften. Den kommer då att redovisas på nästkommande värdebesked och kontrolluppgift. Du har dock alltid möjlighet att yrka avdrag för alla inbetalda premier under beskattningsåret. 2. Om försäkringen har ändrats under året kan vi inte alltid redovisa utvecklingen av försäkringskapitalet före ändringstidpunkten. I dessa fall redovisas i värdebeskedet endast de premier som har betalats in efter ändringstidpunkten. I kontrolluppgiften redovisas alla premier inbetalda under beskattningsåret. Se punkt Om försäkringen har överlåtits under året från ett företag till en privat person, eller tvärtom, redovisas hela årets premier i värdebeskedet. I kontrolluppgiften redovisas den premie som är möjlig att yrka avdrag för. Se punkt 1. 16

17 Ordförklaringar Arvsvinst En arvsvinst uppstår om en försäkrad avlider och hela eller delar av försäkringskapitalet inte omfattas av efterlevande- eller återbetalningsskydd. Pengarna fördelas då i form av arvsvinster till andra personer som har samma typ av försäkring. Avkastningsskatt En statlig skatt som Folksam måste betala för en schablonmässigt beräknad avkastning för försäkringen. Efterlevandeskydd Om efterlevandeskyddet innebär att försäkringsvärdet ökar vid den försäkrades död tas dessförinnan en kostnad ut för skyddet. Förmånstagarförordnande Skriftligt meddelande från försäkringstagaren (i vissa typer av försäkring från försäkrad) om vem som i dennes ställe ska få försäkringen eller förmåner från den. Ibland kan ett förmånstagarförordnande vara inskrivet i försäkringsvillkoren. Försäkringstagaren (den försäkrade) kan, inom vissa ramar, ändra förmånstagarförordnandet genom att meddela Folksam. Försäkrad Fysisk person på vars liv försäkringen gäller. Försäkringstagare Fysisk eller juridisk person som tecknat avtal om försäkring med Folksam eller som genom överlåtelse övertagit äganderätten till försäkringen. Medförsäkrad Fysisk person utöver den försäkrade på vars liv försäkringen gäller. 17

18 Premiebefrielseförsäkring Du kan teckna premiebefrielseförsäkring som ett tillägg till vissa försäkringar. Den innebär att Folksam betalar din premie om du blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta. Utdelning Utdelning i fonderna kan ske en gång varje år. Utdelningen återinvesteras alltid i nya andelar som läggs till försäkringen. Utdelning på andelarna i en försäkring beskattas inte. Värdeförändring på grund av dödsfall På en del försäkringar ändras värdet vid den försäkrades död på till exempel följande sätt: Om försäkringen tecknats med ett fast efterlevandeskydd ökar värdet enligt försäkringsavtalet om den försäkrade avlider. Om försäkringen tecknats helt utan efterlevandeskydd, sjunker värdet till noll om den försäkrade avlider. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar. Om försäkringen tecknats med livslång utbetalning av pension kombinerat med tidsbegränsat efterlevandeskydd, bortfaller en del av värdet om den försäkrade avlider. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar. Om försäkringen tecknats med en namngiven medförsäkrad bortfaller en del av värdet om den medförsäkrade avlider. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar. 18

19 19

20 Logga in på folksam.se/loggain för att se ditt värdebesked. S Foto: Andreas Lind

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer

Fondförsäkring för KAP

Fondförsäkring för KAP Förköpsinformation Fondförsäkring för KAP Gäller från och med 2016-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2011-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du - kunna påverka

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Fondförsäkring för KTP1

Fondförsäkring för KTP1 Fondförsäkring för KTP1 (KFO Handels) 1 Omfattas du av KTP1? Vill du kunna påverka förvaltningen av ditt pensionskapital? pensionsspara i fonder och själv ta risken för pensionskapitalets utveckling? ha

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-06-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK

Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Förköpsinformation för FTP 1 och FTPK Avtalspension FTP Avtalspension FTP omfattar ålderspension inom ramen för FTP-planen (ålderspension inom FTP 1 och kompletterande ålderspension inom FTP 2), som baseras

Läs mer

Gäller från och med 1 december 2012

Gäller från och med 1 december 2012 1/7 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation gäller för

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Privat Pension Gäller från

Privat Pension Gäller från PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2016-07-15 1 Så fungerar Privat Pension Om du vill flytta ditt privata pensionssparande till Länsförsäkringar diskutera detta med din närmaste

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Fondförsäkring för PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Fondförsäkring för PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Fondförsäkring för PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Omfattas du av PA-KFS 09 eller Gamla PA-KFS? Vill du kunna påverka förvaltningen av ditt pensionskapital? pensionsspara i fonder och själv ta risken för pensionskapitalets

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Pino, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara svårt

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen

SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Gör ett viktigt val för din framtid. ITP 1 premiebestämd ålderspension ITPK Egenpension ITP Livsarbetstidspension! Helena, SPP SPPs premiebestämda ålderspension enligt ITP-planen Det behöver inte vara

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Privat Pension Gäller från 2015-01-01

Privat Pension Gäller från 2015-01-01 PRIVAT PENSION FÖRKÖPSINFORMATION Privat Pension Gäller från 2015-01-01 1 Så fungerar Privat Pension Det är klokt att ha ett eget sparande till pensionen. Inte minst med tanke på att många får inkomsten

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Alternativ KAP-KL. Produktinformation

Alternativ KAP-KL. Produktinformation Alternativ KAP-KL Produktinformation Vad innebär alternativ KPA-KL? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00

ÅRSBESKED 2014. Lennart Andersson 00064855_00 ÅRSBESKED 2014 Lennart Andersson 00064855_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra värdebesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2016 Lennart Andersson 00095793_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande har utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2017-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond

Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond Allmänna villkor Volvo Företagspension Fond - tjänstepensionsförsäkring Allmänna villkor Volvo Företagspension - Fond Innehållsförteckning Sid 1. Försäkringsavtalet 2 1.1 Förutsättningar 2 1.2 Tillämpliga

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Beslutad av Simpts styrgrupp i november 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Engångsbetald Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare,

Läs mer

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00

ÅRSBESKED Lennart Andersson _00 ÅRSBESKED 2015 Lennart Andersson 00085542_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners Utgångspunkten för våra årsbesked är att beskriva hur ditt sparande utvecklats på ett enkelt, tydligt och transparent

Läs mer

Årsbesked 2012 Lennart Andersson

Årsbesked 2012 Lennart Andersson Årsbesked 2012 Lennart Andersson 00037922_00 sida 3 INNEHÅLL Dina försäkringar hos Brummer & Partners Samlad information kring ditt innehav PRIVATÄGD KAPITALFÖRSÄKRING 1001234-5 4 Översikt 5 Din faktiska

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Tjänstepension fond och depå. Förköpsinformation

Tjänstepension fond och depå. Förköpsinformation Tjänstepension fond och depå Förköpsinformation Tjänstepension fond och depå 2017 06 19 2 Information till dig som försäkrad inför ditt val av tjänstepensionsförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men som

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Tjänstepension Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (BTPK) (2006-07-01) Kompletterande ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell försäkring 1. Försäkringsavtalet Försäkringen är en kollektivavtalsgrundad

Läs mer

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension

Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Avgångspension Med möjlighet till unika avtal och individuella lösningar. SPPs Pensionering med stora möjligheter. SPPs är en enkel och flexibel pensionslösning som du som arbetsgivare kan erbjuda dina anställda som

Läs mer

Avtalspension PA 03. Försäkringsvillkor. Gäller från och med 2011-10-01

Avtalspension PA 03. Försäkringsvillkor. Gäller från och med 2011-10-01 Försäkringsvillkor Avtalspension PA 03 Gäller från och med 2011-10-01 PA 03 är ett avtal om tjänstepension som förhandlats fram av Arbetsgivarverket och ett antal fackförbund på det statliga området. Pensionen

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310

Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 SVENSK HANDEL FONDFÖRSÄKRING AB, 516406-0310 Försäkringstekniska riktlinjer Org.nr. 516406-0310 Antagen av styrelsen 2014-04-03 Version Förändringar 2013-04-24 Grundversion 2014-04-03 Genomgång och redaktionella

Läs mer

Pensionsförsäkring med fondförvaltning

Pensionsförsäkring med fondförvaltning Förk fond 1404 Förköpsinformation Pensionsförsäkring med fondförvaltning Svensk Handel Fondförsäkring AB är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel Pensionskassan som är en del av Svensk Handel Försäkringar,

Läs mer

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF.

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF. Viktigt att veta för dig som vill: Flytta ditt pensionskapital inom eller till. December 2014 Checklista Tänk på detta innan du flyttar din KAP-KL/AKAP-KL Att flytta sina pengar kan innebära många fördelar,

Läs mer

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01)

Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Villkor Kollektivavtalad Pension (AIP) (2006-07-01) Avgiftsbestämd individuell ålderspension i Swedbank Försäkring Fondförsäkring och Traditionell Försäkring Gäller försäkringar tecknade fr o m 2011-10-01

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01

Reflex Sparförsäkring. Gäller från 2015-08-01 REFLEX SPARFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Sparförsäkring Gäller från 2015-08-01 1 Så fungerar Reflex Sparförsäkring Reflex Sparförsäkring är en kapitalförsäkring där ett återbetalningsskydd ingår.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015 Pensionstermer för konsumenter 2 (24) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden tagit

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 1 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din

Läs mer

Volvo Företagspension fondförsäkring - Tjänstepension

Volvo Företagspension fondförsäkring - Tjänstepension Försäkringsvillkor Gäller fr o m 2012-01-01 Volvo Företagspension fondförsäkring - Tjänstepension Innehållsförteckning Sid 1. Försäkringsavtalet 2 1.1 Förutsättningar 2 1.2 Tillämpliga lagar 2 1.3 VFO:s

Läs mer

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter

PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20. Pensionstermer för konsumenter PUBLICERINGSDATUM 2014-10-23 SENAST REVIDERAD 2015-05-20 Pensionstermer för konsumenter 2 (25) Förord Pensionsmyndigheten och Svensk Försäkring har i samarbete med andra aktörer inom pensionsmarknaden

Läs mer

PA 16 avdelning 1 och PA 16 avdelning 2

PA 16 avdelning 1 och PA 16 avdelning 2 Förköpsinformation PA 16 avdelning 1 och PA 16 avdelning 2 Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal.

Förköpsinformation. Företagsplan. Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Fplan förk, 1501 Förköpsinformation Företagsplan Tryggt och enkelt för Dig och Dina medarbetare Företagsplanen är avsedd för företagare och för företag som saknar kollektivavtal. Du som företagare har

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension

Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Ett viktigt val för din framtid Du bestämmer var pengarna ska placeras. Arbetsgivaren betalar. Linda, SPP Avtalspension BTPK kompletterande ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle

Läs mer

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från

Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning. Gäller från TJÄNSTEPENSIONSKONTO FÖRKÖPSINFORMATION Tjänstepensionskonto med fond- och garantiförvaltning Gäller från 2016-07-15 Innehåll Inbetalning 3 Din pension 3 Återbetalningsskydd 3 Förmånstagare 3 Så kan du

Läs mer