Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring"

Transkript

1 Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam ömsesidig livförsäkring

2 Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt värde besked som visar hur din försäkring har utvecklats under det föregående året. På följande sidor finns förklaringar till olika begrepp som förekommer i beskedet. Du får också annan viktig information om hur Folksam förvaltar dina pengar. Se ditt värdebesked på Mina sidor På Mina sidor på folksam.se får du en samman ställning över dina försäkringar och ditt pensionssparande hos Folksam. Om du har en fondförsäkring kan du också göra omplaceringar av dina fonder. Så loggar du in: Du loggar enkelt in på Mina sidor med hjälp av e-legitimation. Naturligtvis är du alltid välkommen att ringa till oss om du har frågor om din försäkring, ditt värdebesked eller om du vill tacka nej till att få värdebeskedet i pappersform. Ring eller besök folksam.se 2

3 Innehåll Spara tryggt hos Folksam...4 Din försäkring...6 Värdeinformation Utbetalningsinformation Efterlevandeskydd...20 Annan viktig information...23 Ordförklaringar

4 Spara tryggt hos Folksam Du sparar i en traditionell försäkring en enkel och trygg sparform. Ditt sparande är i första hand placerat i räntebärande värdepapper men också i andra tillgångar. Det är Folksam som bestämmer hur pengarna ska placeras. Sparportföljen Sparandet är huvudsakligen placerat i räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. En mindre del består av specialplaceringar, till exempel råvaror, infrastruktur och riskkapitalfonder. De ränte bärande tillgångarna består i huvudsak av stats- och bostadsobliga tioner men även av företagsobligationer. Våra riktlinjer för kapitalplacering Vi vill att du ska känna dig trygg och veta att sparandet placeras säkert hos oss. Våra förvaltare måste hålla sig inom givna riktlinjer för hur kapitalet får placeras. Genom dessa riktlinjer placeras kapitalet tryggt och vi kan möta våra framtida åtaganden. Vår förvaltning följer dessutom Folksams riktlinjer för miljö och etik. Varje år ser Folksam Livs styrelse över riktlinjerna, och kan också förändra dem, genom att ändra fördelningen mellan de olika tillgångsslagen. Nedan kan du se placeringsriktlinjer och hur sparportföljen är sammansatt per I den dagliga förvaltningen har vi i vissa moment överlåtit förvaltningen till andra aktörer, men det är alltid Folksams kapitalförvaltning som bestämmer över portföljens innehav. Min Max Räntebärande tillgångar 43 % 80 % Aktier 15 % 40 % Fastigheter 5 % 12 % Specialplaceringar 2 % 7 % 4

5 Portföljfördelning Räntebärande tillgångar 59% Aktier 32% Fastigheter 6 % Specialplaceringar 3% Har du traditionell försäkring med premiegaranti? Om du har en sådan försäkring placerar vi kapitalet beroende på din ålder. Ju längre tid som återstår till att försäkringen ska betalas ut, desto större risk kan vi ta och därmed ha en större andel aktier i portföljen. För en 25-åring är andelen aktier cirka 70 procent och för en 65-åring cirka 40 procent. Den här sparformen finns endast inom kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring. Har du frågor? Hör av dig så hjälper vi dig: folksam.se 5

6 Din försäkring Vi har delat in vår traditionella försäkring i två olika sparformer. Försäkring med avtalat försäkringsbelopp och försäkring med premiegaranti. Försäkring med avtalat försäkringsbelopp Avtalat försäkringsbelopp Om din försäkring innehåller beteckningen LE beräknar vi försäkringsbeloppet på de premier som du eller din arbetsgivare hittills har betalat in. Varje gång en ny premie betalas in höjs försäkringsbeloppet. Höjningen beräknas med de antaganden om framtida ränta, livslängd, skatt och omkostnader som gäller vid inbetalningstillfället. För övriga försäkringar beräknar vi försäkringsbeloppet utifrån de premier som du eller din arbetsgivare enligt avtalet kommer att betala in och utifrån de antaganden om framtida ränta, livslängd, skatt och omkostnader som gällde när avtalet tecknades. Premierna måste då fortsätta att betalas in på det sätt som har avtalats. Tilläggsbelopp Om försäkringskapitalet utvecklas väl, kan du få mer pengar än det avtalade försäkringsbeloppet. Då betalar vi ut ett tilläggsbelopp. Vem kan teckna den här försäkringen? Försäkringen kan tecknas av privatpersoner och som individuell tjänste pension. Den är också valbar som kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring till exempel inom det kommunala området (KAP-KL och AKAP-KL). 6

7 Försäkring med premiegaranti Garanterat försäkringsbelopp Om din försäkring har en beteckning som börjar med G har den en premie garanti. Vi beräknar försäkringsbeloppet på de premier som din arbetsgivare betalar in och utifrån de antaganden om framtida ränta, livslängd, skatter och omkostnader som gäller. Med premiegaranti menas att summan av de förväntade utbetalningarna vid 65 års ålder, minst ska uppgå till summan av de premier som har betalats in. Tilläggsbelopp Om försäkringskapitalet utvecklas väl, kan du få mer pengar än det garanterade försäkringsbeloppet. Då betalar vi ut ett tilläggsbelopp. Vem kan teckna den här försäkringen? Försäkringen är valbar som kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring till exempel inom det statliga området (PA 03), kooperativa området (KAP och KTP1) och de privata områdena (SAF-LO och ITP). 7

8 Försäkring med avtalat försäkringsbelopp Exempel Försäkring Försäkringsnummer Värdeinformation Återbäringsränta Temporär traditionell ålderspension TR65TEMP5E Ålderspension utbetalas till dig från till , dock längst så länge du lever. Avlider du upphör försäkringen. LI Försäkringskapital per Ränta som tillförts kapitalet Arvsvinst 49 Administrationskostnad -163 Avkastningsskatt -102 Försäkringskapital per Brutto under perioden Inbetalningar t.o.m ,0% ,0% ,0% ,0% Utbetalningsinformation Inbetalningar fr.o.m ,0% ,0% ,0% Ovan redovisas de räntesatser som används för att beräkna förräntningen på försäkringskapitalet. Räntesatsen redovisas efter avdrag för kapitalförvaltningskostnader men före avkastningsskatt och andra avgifter under perioden. Avtalat försäkringsbelopp 399 kr/månad i 5 år Tilläggsbelopp per kr/månad i 5 år 8

9 Försäkring med premiegaranti Exempel Försäkring Försäkringsnummer Avtalsområde/ Avtal Värdeinformation Utbetalningsinformation Temporär traditionell ålderspension med återbetalningsskydd GTRS65H5LE Ålderspension utbetalas till dig från till Avlider du före omvandlas försäkringens värde till ett återbetalningsskydd som utbetalas till insatt förmånstagare i 5 år. Avlider du efter fortsätter utbetalningarna till insatt förmånstagare till LI Pensionen grundas på kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och arbetsorganisationerna på det statliga området (PA03) Försäkringskapital per Inbetalad premie under perioden Avkastning 285 Administrationskostnad -85 Pensionskapital per Garanterat försäkringsbelopp 539 kr/månad 9

10 Värdeinformation Försäkringskapital Ditt värdebesked visar hur värdet av din försäkring har utvecklats under det föregående året. Vi räknar fram ett försäkringskapital, i vissa besked pensionskapital, som visar det aktuella värdet vid en viss tidpunkt. När du sparar i en traditionell försäkring är det Folksam som förvaltar dina pengar. Kapitalet påverkas av den verkliga avkastningen. Avkastningen på tillgångarna fördelas på spararnas försäkringar. Försäkring med avtalat försäkringsbelopp Försäkringskapitalet räknas fram med aktuell återbäringsränta. Återbäringsräntan bestäms av Folksam varje månad. Försäkring med premiegaranti Försäkringskapitalet räknas fram med aktuell avkastningsränta. Avkastningsräntan bestäms dagligen av Folksam utifrån hur tillgångarnas värde förändras. Den kan vara både positiv och negativ. Kan både öka och minska Försäkringskapitalet ökar när du betalar in premier och minskar när pengar från försäkringen betalas ut. Vi gör avdrag för bland annat driftskostnader och avkastningsskatt. Försäkringskapitalet är inte garanterat, utan kan båda öka och minska under försäkringstiden. 10

11 Försäkring med avtalat försäkringsbelopp Exempel Försäkring Försäkringsnummer Värdeinformation Återbäringsränta Temporär traditionell ålderspension TR65TEMP5E Ålderspension utbetalas till dig från till , dock längst så länge du lever. Avlider du upphör försäkringen. LI Försäkringskapital per Ränta som tillförts kapitalet Arvsvinst 49 Administrationskostnad -163 Belastning för avkastningsskatt -102 Försäkringskapital per Brutto under perioden Inbetalningar t.o.m ,0% ,0% ,0% ,0% Utbetalningsinformation Inbetalningar fr.o.m ,0% ,0% ,0% Ovan redovisas de räntesatser som använts för att beräkna förräntningen på försäkringskapitalet. Räntesatserna redovisas efter avdrag för kapitalförvaltningskostnader men före avkastningsskatt och andra avgifter under perioden. Avtalat försäkringsbelopp 399 kr/månad i 5 år Tilläggsbelopp per kr/månad i 5 år 11

12 Försäkring med premiegaranti Exempel Försäkring Försäkringsnummer Avtalsområde/ Avtal Värdeinformation Utbetalningsinformation Temporär traditionell ålderspension med återbetalningsskydd GTRS65H5LE Ålderspension utbetalas till dig från till Avlider du före omvandlas försäkringens värde till ett återbetalningsskydd som utbetalas till insatt förmånstagare i fem år. Avlider du efter fortsätter utbetalningarna till insatt förmånstagare till LI Pensionen grundas på kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket och arbetsorganisationerna på det statliga området (PA03) Försäkringskapital per Inbetalad premie under perioden Värdeförändring 285 Administrationskostnad -85 Försäkringskapital per Garanterat försäkringsbelopp 539 kr/månad 12

13 Detta kan ha ökat ditt försäkringskapital (pensionskapital) Inflyttat kapital Inbetald premie under perioden Flyttbonus Ränta Premie från premiebefrielseförsäkring Arvsvinst Kapital från annan försäkring. Pengar som har betalats in till försäkringen under året av dig eller din arbetsgivare. Om premien är inbetald nära årsskiftet, kan det innebära att den inte hinner redovisas under Värdeinformation. Om du har flyttat din försäkring till oss från ett annat försäkringsbolag kan du ha fått flyttbonus. För försäkring med avtalat försäkringsbelopp. Återbäringsränta som har tillförts kapitalet. Vi har fördelat räntan preliminärt enligt de procentsatser som står i värdebeskedet. Om du blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta, betalar Folksam premien till försäkringen om du har detta skydd i försäkringen. Kommer från det överskott som uppstår genom att personer inom försäkringskollektivet har avlidit under året. Du kan få del av dessa arvsvinster om du har en försäkring utan efterlevandeskydd, eller en livsvarig försäkring med tidsbegränsat efterlevandeskydd. 13

14 Detta kan ha minskat ditt försäkringskapital (pensionskapital) Premiebefrielsekostnad Administrationskostnad Avkastningsskatt Kostnad för efterlevandeskydd Utbetalning före inkomstskatt/utbetalning Utbetalning på grund av återköp-/ återköpsavgift Kostnad för premiebefrielseförsäkring. Se ordlista. Avgift som täcker Folksams kostnader för försäkringen. En statlig skatt som Folksam måste betala för en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringen. Kostnad om din försäkring innehåller ett efterlevandeskydd. Visar utbetalningar från din försäkring under året. Visar om en del av försäkringen har återköpts under året, med vilket belopp och till vilken avgift. 14

15 Detta kan ha ökat eller minskat ditt försäkringskapital (pensionskapital) Värdeförändring Korrigering Värdeförändring på grund av dödsfall För försäkring med premiegaranti. Avkastningsränta som har lagts till kapitalet. Räntan bestäms dagligen utifrån hur värdet av Folksams tillgångar förändras inom försäkringen. Räntan kan därför både vara positiv och negativ. Används om vi av någon anledning har rättat värdet på din försäkring. Värdet på försäkringskapitalet kan förändras. Läs mer under ordförklaringar. 15

16 Utbetalningsinformation Försäkring med avtalat försäkringsbelopp Avtalat försäkringsbelopp Om din försäkring innehåller beteckningen LE beräknar vi försäkringsbeloppet på de premier som du eller din arbetsgivare hittills har betalat in. Varje gång en ny premie betalas in höjs försäkringsbeloppet. Höjningen beräknas med de antaganden om framtida ränta, livslängd, skatt och omkostnader som gäller vid inbetalningstillfället. För övriga försäkringar beräknar vi försäkringsbeloppet utifrån de premier som du eller din arbetsgivare enligt avtalet kommer att betala in och utifrån de antaganden om framtida ränta, livslängd, skatt och omkostnader som gällde när avtalet tecknades. Premierna måste då fortsätta att betalas in på det sätt som har avtalats. Tilläggsbelopp Tilläggsbeloppet räknas fram vid utbetalningstillfället och omprövas sedan varje år under den tid som försäkringen betalas ut. Beloppet kan både öka och minska. Så här räknar vi fram det: Totalt utbetalningsbelopp Tilläggsbelopp Avtalat försäkringsbelopp Det totala utbetalningsbeloppet jämförs med ditt avtalade försäkringsbelopp. Om det totala utbetalningsbeloppet är större än det avtalade försäkringsbeloppet betalar vi ut ett tilläggsbelopp. Ditt försäkringskapital fördelat på förväntat antal utbetalningar. 16

17 Prognos av tilläggsbelopp Tidigast tio år före din försäkring ska betalas ut ger vi dig en prognos av vilket belopp vi kan komma att betala ut. Uppsamlad återbäring För vissa försäkringar finns så kallad uppsamlad återbäring. Då beräknar vi inget tilläggsbelopp utan det eventuella överskottet betalas ut vid försäkringstidens slut. Om du till exempel har en försäkring som betalas ut under fem år får du återbäringen efter den femårsperioden. 17

18 Exempel Försäkring Försäkringsnummer Värdeinformation Återbäringsränta Temporär traditionell ålderspension TR65TEMP5E Ålderspension utbetalas till dig från till , dock längst så länge du lever. Avlider du upphör försäkringen. LI Försäkringskapital per Ränta som tillförts kapitalet Arvsvinst 49 Administrationskostnad -163 Belastning för avkastningsskatt -102 Försäkringskapital per Brutto under perioden Inbetalningar t.o.m ,0% ,0% ,0% ,0% Utbetalningsinformation Inbetalningar fr.o.m ,0% ,0% ,0% Ovan redovisas de räntesatser som använts för att beräkna förräntningen på försäkringskapitalet. Räntesatserna redovisas efter avdrag för kapitalförvaltningskostnader men före avkastningsskatt och andra avgifter under perioden. Avtalat försäkringsbelopp 399 kr/månad i 5 år Tilläggsbelopp per kr/månad i 5 år 18

19 Försäkring med premiegaranti Garanterat försäkringsbelopp Om din försäkring har en beteckning som börjar med G har den en premiegaranti. Vi beräknar försäkringsbeloppet på de premier som din arbetsgivare betalar in och utifrån de antaganden om framtida ränta, livslängd, skatter och omkostnader som gäller. Med premiegaranti menas att summan av de förväntade utbetalningarna vid 65 års ålder, minst ska uppgå till de premier som har betalats in. Tilläggsbelopp (visas inte i värdebeskedet) Tilläggsbeloppet räknas fram vid varje utbetalningstillfälle. Det kan både öka och minska. Så här räknar vi fram tilläggsbeloppet: Totalt utbetalningsbelopp (pensionsbelopp) Tilläggsbelopp Garanterat försäkringsbelopp Det totala utbetalningsbeloppet jämförs med ditt garanterade försäkringsbelopp. Om det totala utbetalningsbeloppet är större än det garanterade försäkringsbeloppet betalar vi ut ett tilläggsbelopp. Ditt försäkringskapital fördelat på förväntat antal utbetalningar. 19

20 Efterlevandeskydd Om försäkringen har efterlevandeskydd och dödsfall sker under försäkringstiden kan förmånsberättigade efterlevande få utbetalning från försäkringen. Det är viktigt att du regelbundet ser över din försäkring och ditt förmånstagarförordnande, som styr vem som får pengar från försäkringen om du skulle avlida. Sådana tillfällen, då det är extra viktigt, kan vara vid ändrad familjesituation eller när du fyller 18 år och blir myndig. Försäkring med avtalat försäkringsbelopp Värdebeskedet visar det ekonomiska skyddet för dina efterlevande, fram till det år som försäkringen ska betalas ut. Om du har en pensionsförsäkring anger vi beloppet före skatt. Pengarna betalas antingen ut som ett engångsbelopp eller under en viss period, beroende på vad du har för typ av skydd. Pensionsförsäkringar, kapitalpensionsförsäkringar och vissa kapitallivräntor kan dock inte betalas ut som ett engångsbelopp. Beräknat tilläggsbelopp Vi lämnar en prognos om vilket belopp som utöver det avtalade försäkringsbeloppet kan betalas ut vid ett dödsfall. Det beräknade tilläggs beloppet kan ändras år från år. 20

21 Exempel Försäkring Försäkringsnummer Värdeinformation Återbäringsränta Temporär traditionell ålderspension med återbetalningsskydd TRS65H5LE Ålderspension utbetalas till dig från till Avlider du före omvandlas försäkringens värde till ett återbetalningsskydd som utbetalas till insatt förmånstagare i 5 år. Avlider du efter fortsätter utbetalningarna till insatt förmånstagare till LI Försäkringskapital per Ränta som tillförts kapital Administrationskostnad -329 Belastning för avkastningsskatt -626 Försäkringskapital per Brutto under perioden Inbetalningar t.o.m ,0% ,0% ,0% ,0% Utbetalningsinformation Efterlevandeskydd Inbetalningar fr.o.m ,0% ,0% ,0% Ovan redovisas de räntesatser som används för att beräkna förräntningen på försäkringskapitalet. Räntesatserna redovisas efter avdrag för kapitalförvaltningskostnader men före avkastningsskatt och andra avgifter under perioden. Avtalat försäkringsbelopp kr/månad i 5 år Tilläggsbelopp per kr/månad i 5 år Avtalat försäkringsbelopp kr/månad i 5 år Beräknat tilläggsbelopp per kr/månad i 5 år 21

22 Försäkringar med premiegaranti Om försäkringen har återbetalningsskydd och du avlider under för säkringstiden kan dina förmånsberättigade efterlevande få utbetalning i form av efterlevandepension från försäkringen. Har du frågor? Hör av dig så hjälper vi dig: folksam.se 22

23 Annan viktig information Kollektiv konsolideringsnivå I korthet beskriver kollektiv konsolideringsnivå förhållandet mellan Folksam Livs totala tillgångar och de medel som fördelats preliminärt på försäkringarna. Den kollektiva konsolideringen ska ligga mellan 95 och 120 procent och målnivån är 112 procent. Med rätt nivå på kollektiv konsolidering kan vi upprätthålla långsiktig trygghet när det gäller våra pensionsåtaganden. Det är så vi ser till att du som kund ska kunna känna dig trygg med ditt pensionssparande och din pension. Aktuell information om konsolideringsnivån hittar du på folksam.se Differentierad återbäringsränta Återbäringsräntan är ett mått på hur bra vi har förvaltat ditt kapital, och är i slutänden det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar. Under perioden 1 juni 2015 och 31 augusti 2016 hade vi differentierad återbäring. Det innebar att du hade en återbäringsränta på ditt sparande före 1 juni och en för ditt insatta kapital från och med 1 juni Syftet var att trygga en jämn och stabil utveckling på framtida inbetalningar. Ändring med mera Möjligheten att ändra din försäkring begränsas bland annat av lag, kollektivavtal och din hälsa. Men om ditt behov av försäkringen förändras kan du i de flesta fall ändra utbetalningsåldern eller utbetalningstiden. De eventuella avgifter som gäller vid ändring kan du se på folksam.se Ekonomisk information Folksam ömsesidig livförsäkrings årsredovisning och annan ekonomisk information finns på folksam.se eller på närmaste Folksamkontor. 23

24 Kapitalförsäkring Kapitalförsäkring kan pantsättas och överlåtas. Direktpension är en typ av kapitalförsäkring. Återköpsrätt Det går att återköpa kapitalförsäkring (det vill säga lösa in försäkringen med engångsbelopp) helt eller delvis från och med det andra försäkringsåret. Om bolagets konsolideringsnivå understiger 104 procent vid återköpet eller solvensnivån är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras kommer återköpsbart värde att minskas (se Ordförklaringar). För vissa försäkringar i kombination, kapitallivränteförsäkringar, försäkringar under utbetalning och försäkringar utan efterlevandeskydd kan andra regler gälla, se försäkringsavtalet. Återköpsavgift Vid återköp tas en avgift ut som är beroende av hur stort kapital som återköps och när under försäkringstiden återköpet sker. Avgiften är störst i början av försäkringstiden. 24

25 Pensions-/tjänstepensionsoch kapitalpensionsförsäkring För dessa försäkringar är ändringsmöjligheterna delvis begränsade i lag. Försäkringarna kan inte pantsättas eller belånas, inte heller ändras så att de förlorar sin karaktär av pensionsförsäkring. Försäkringarna får i normalfallet inte heller återköpas. Möjligheterna att överlåta försäkringarna är också begränsade. För kapitalpensionsförsäkring kan vissa ändringar leda till höjd av kastningsskatt. Flytträtt Rätten att flytta kan vara begränsad för vissa tjänstepensionsförsäkringar och för kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring kan helt andra regler gälla. Kapitalpensionsförsäkringar har inte flytträtt. Vill du veta vilka regler och avgifter för flytt som tillämpas för just din försäkring är du välkommen att kontakta Folksam på tel I övrigt om flytträtt finns, i vilken omfattning och på vilka villkor framgår av försäkringsavtalet. Att flytta en pensionsförsäkring innebär att hela försäkringens värde flyttas över till en annan försäkringsgivare. Försäkringar tecknade i bolaget före den 1 januari 2002 saknar flytträtt. Försäkringar med efterlevandeskydd som tecknats efter detta datum har flytträtt från och med andra försäkringsåret, innan utbetalning påbörjas. Under utbetalningstidens fem första år får försäkringen inte flyttas och vid livslång utbetalning får den inte flyttas alls. Vid flytt mellan bolag inom Folksam gäller att om en traditionell försäkring har flyttats till en fondförsäkring får inte försäkringen flyttas tillbaka inom tre år. Om bolagets konsolideringsnivå understiger 104 procent vid flytt illfället eller om solvensnivån är sådan att åtagandena mot kvarvarande försäkringstagare riskeras kommer flyttbart värde att minskas (se Ordförklaringar). 25

26 Kontrolluppgift Varje år lämnar Folksam uppgifter till Skatteverket om inbetalda premier till privat pensionsförsäkring. Av årets kontrolluppgift framgår vilken premieuppgift som lämnats in för beskattningsåret, det vill säga föregående år. Det kan hända att den redovisade premien i värdebeskedet skiljer sig från premien i kontrolluppgiften: 1. Om en premie har betalats in sent på året kan det innebära att den inte hinner redovisas i värdebeskedet eller kontrolluppgiften. Den kommer då att redovisas på nästkommande värdebesked och kontrolluppgift. Du har dock alltid möjlighet att yrka avdrag för alla inbetalda premier under beskattningsåret. 2. Om försäkringen har ändrats under året kan vi inte alltid redovisa utvecklingen av försäkringskapitalet före ändringstidpunkten. I dessa fall redovisas i värdebeskedet endast de premier som har betalats in efter ändringstidpunkten. I kontrolluppgiften redovisas alla premier inbetalda under beskattningsåret. Se punkt Om försäkringen har överlåtits under året från ett företag till en privat person, eller tvärtom, redovisas hela årets premier i värdebeskedet. I kontrolluppgiften redovisas den premie som är möjlig att yrka avdrag för. Se punkt 1. 26

27 Ordförklaringar Arvsvinst En arvsvinst uppstår om en försäkrad avlider och hela eller delar av försäkringskapitalet inte omfattas av efterlevande- eller återbetalningsskydd. Pengarna fördelas då i form av arvsvinster till andra personer som har samma typ av försäkring. Avkastningsskatt En statlig skatt som Folksam måste betala för en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringen. Efterlevandeskydd Efterlevandeskydd är ett tillägg i försäkringen som innebär att ersättning betalas ut till de efterlevande om den försäkrade dör. Om efterlevandeskyddet innebär att försäkringsvärdet ökar till avtalad nivå vid den försäkrades död tas dessförinnan en kostnad ut för skyddet. Förmånstagarförordnande Skriftligt meddelande från försäkringstagaren (i vissa typer av försäkring från försäkrad) om vem som i dennes ställe ska få försäkringen eller förmåner från den. Ibland kan ett förmånstagarförordnande vara inskrivet i försäkringsvillkoren. Försäkringstagaren (den försäkrade) kan, inom vissa ramar, ändra förmånstagarförordnandet genom att meddela Folksam Liv, eller den aktuella valcentralen. Försäkrad Fysisk person på vars liv försäkringen gäller. Försäkringstagare Fysisk eller juridisk person som tecknat avtal om försäkring med Folksam Liv eller som genom överlåtelse övertagit äganderätten till försäkringen. Vid kollektivavtalad pensionsförsäkring är arbetsgivaren försäkringstagare. 27

28 Konsolideringsnivå I korthet beskriver kollektiv konsolideringsnivå förhållandet mellan Folksam Livs totala tillgångar och de medel som fördelats preliminärt på försäkringarna. Medförsäkrad Fysisk person utöver den försäkrade på vars liv försäkringen gäller. Premiebefrielsekostnad Du kan teckna premiebefrielseförsäkring som ett tillägg till vissa försäkringar. Det innebär att Folksam betalar din premie om du blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta. Solvensnivå Solvensnivån beskriver i korthet förhållandet mellan bolagets tillgångar och garanterade åtaganden. Värdeförändring på grund av dödsfall På en del försäkringar ändras värdet vid den försäkrades eller medförsäkrades död på till exempel följande sätt: Om försäkringen tecknats med ett fast efterlevandeskydd enligt försäkringsavtalet, ökar värdet om den försäkrade avlider. Om försäkringen tecknats helt utan efterlevandeskydd, sjunker värdet till noll om den försäkrade avlider. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar. Om försäkringen tecknats med livslång utbetalning av pension kombinerat med tidsbegränsat efterlevandeskydd, bortfaller en del av värdet om den försäkrade avlider. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar. Om försäkringen tecknats med en namngiven medförsäkrad bortfaller en del av värdet om den medförsäkrade avlider. Värdeförändringen blir till arvsvinst som fördelas på andra försäkringar. 28

29 29

30 30

31 31

32 Logga in på folksam.se/loggain för att se ditt värdebesked. S Foto: Andreas Lind

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2015 Försäkring med och utan garanti Alternativ tjänstepension med valfri placering Tack för att du sparar i Folksam Liv Vi är glada över att du är kund hos

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ) Tack för att du sparar i Folksam Fondförsäkring Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du

Läs mer

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension

Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Vad visar ditt värdebesked? Värdebesked för år 2016 Folksam Tjänstemannapension Tack för att du sparar i Folksams tjänstemannafonder Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam. Här får du nu ditt

Läs mer

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ)

VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) VAD VISAR DITT VÄRDEBESKED? Värdebesked för år 2016 Folksam LO Fondförsäkrings aktiebolag (publ) TACK FÖR ATT DU SPARAR I FOLKSAM LO PENSION Vi är glada över att du är kund hos oss i Folksam LO Pension.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension PA 16 Avtalspension PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser med andra försäkringsprodukter.

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalsområde PA 16 Gäller från 1 januari 2017 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på alecta.se. Närmare upplysningar

Läs mer

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen.

Så här ser din försäkringssammanställning ut. Läs gärna mer på följande sidor i mappen. Stockholm 2010-02-23 TEST EFLY UIG3 DUMMYGATAN 99 11388 STOCKHOLM Hej! Vi på AMF är glada över att få ta hand om dina pengar, och hoppas att du känner dig trygg och nöjd med oss. Pensioner och långsiktigt

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 1 Datum: Försäkringsnummer: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om din nuvarande försäkring Här finns information om den pensionsförsäkring som du funderar på att

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 26 november 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta

Läs mer

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension

Viktigt att veta om Alecta Optimal Pension Avtalspension SAF-LO, FTP, PA-KFS och KAP-KL/AKAP-KL Gäller från 31 mars 2016 Här får du kortfattad, men viktig information om din nya. Om du vill läsa de fullständiga villkoren kan du ladda ner dem på

Läs mer

Traditionell försäkring för KAP

Traditionell försäkring för KAP Traditionell försäkring för KAP Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet till dina familjeförhållanden? en trygg förvaltning av ditt pensionskapital?

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL Lärarfonder 1/5 Fondförsäkring för Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning för dig som omfattas av kollektivavtal mellan å ena sidan Sveriges Kommuner och

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO - Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2010-03-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Avtalspension SAF-LO 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Förköpsinformation ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01.

PA 03. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation PA 03 Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du rätt att

Läs mer

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING

AMF Tjänstepension. Förköpsinformation 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 1 ALLMÄNT 2 OM AMF 3 PREMIE 4 ÅLDERSPENSION 6 TRADITIONELL FÖRSÄKRING Förköpsinformation AMF Tjänstepension Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress

Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Stockholm november 2009 Namn Adress Postadress Information till dig som har en pensionsförsäkring eller tjänstepensionsförsäkring i Livförsäkringsaktiebolaget SalusAnsvar Avvecklingen av Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Inledning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en Pensionsförsäkring med

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring

Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor Volvo Företagspension Traditionell försäkring Tjänstepensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om Volvo Företagspension 3 Försäkringsgivare

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Avtalspension SAF-LO och Gäller från och med 2017-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Lärarfonder Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring för i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag är en pensionslösning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO i Länsförsäkringar traditionell förvaltning LFAB 04691 utg 00 2009-03 Form & Profil Gäller från 2009-01-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering:

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning. Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2018-01-01 Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) AFO-Handels KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) där KTP står för

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

Pensionssparandet och värdebeskeden

Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT DEN 26 September 2006 DNR 06-2094-306 2006 : 10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPPORT 2006:10 Pensionssparandet och värdebeskeden RAPport 2006:10 2 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

KAP-KL/ AKAP-KL. Så här påverkar villkorsförändringen dig. KAP-KL/ AKAP-KL Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför

Läs mer

Fondförsäkring för KTP1

Fondförsäkring för KTP1 Fondförsäkring för KTP1 (KFO Handels) 1 Omfattas du av KTP1? Vill du kunna påverka förvaltningen av ditt pensionskapital? pensionsspara i fonder och själv ta risken för pensionskapitalets utveckling? ha

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp

Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp 2017-06-07 Utkast till vägledning inom allmän riskbedömning framtagen av försäkringsföretagens expertgrupp Exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter Innehållsförteckning

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 02-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 20:39) om information

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF.

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF. Viktigt att veta för dig som vill: Flytta ditt pensionskapital inom eller till. December 2014 Checklista Tänk på detta innan du flyttar din KAP-KL/AKAP-KL Att flytta sina pengar kan innebära många fördelar,

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer. för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehåll Allmänt 3 Bestämning av premie 4 Beräkning

Läs mer

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10

3 Beräkning av försäkringstekniska avsättningar... 8. 4 Återköp, belåning och överlåtelse/flyttning av försäkring... 10 FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Fastställda av Alectas styrelse den 30 maj 2013 Gäller från och med den 1 juli 2013 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Bestämning

Läs mer

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

PA 03. Så här påverkar villkorsförändringen dig. PA 03 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension som möjligt. Därför genomför vi nu

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med

KAP-KL och AKAP-KL. Förköpsinformation 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF 3 PREMIE. Gäller från och med Förköpsinformation KAP-KL och AKAP-KL Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har

Läs mer

Fondförsäkring för KAP

Fondförsäkring för KAP Förköpsinformation Fondförsäkring för KAP Gäller från och med 2016-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2011-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av Avtalspension KAP? Vill du - kunna påverka

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Försäkringsvillkor för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2010-04-01 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 2 2 Förmånstagare... 2

Läs mer

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

ITP/ITPK. Så här påverkar villkorsförändringen dig. ITP/ITPK Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så trygg och

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringstekniska riktlinjer för Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Gäller från och med 1 april 2010 Försäkringstekniska riktlinjer 2010-04-01 1 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Bestämning av premie 4 2.1 Olika

Läs mer

Volvoresultats Försäkringsförening

Volvoresultats Försäkringsförening Volvoresultats Försäkringsförening Försäkringsvillkor PLUSpension Traditionell försäkring Privat pensionsförsäkring 2012-09-01 Innehållsförteckning Sid Allmänt om PLUSpension 3 Försäkringsgivare 3 Adresser

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518

Försäkringstekniska riktlinjer. för. VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Försäkringstekniska riktlinjer för VFF Fondförsäkring AB Org nr 516406-0518 Fastställda av VFF Fondförsäkring ABs styrelse 2013-12-11 1. Tillämpas från Dessa försäkringstekniska riktlinjer gäller från

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd

KPA SmartPension. Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd KPA SmartPension Premiebestämd tjänstepension med eller utan återbetalningsskydd Innehåll Vem är försäkringsgivare?... 3 Vem är försäkringstagare?... 3 Vem är försäkrad?... 3 Vad bestämmer den försäkrade?...

Läs mer

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad.

Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Om möjligheten att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad. Försäkringar under utbetalning Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1 (KTP

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK

Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK Villkor för Länsförsäkringar BOA-PK LFAB 04678 Utg 00 2003-08 Form & Profil Gäller från 2003-12-08 Innehållsförteckning 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4. Förmåner

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig.

AMF Tjänstepension. tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. AMF Tjänstepension tecknad fr om 2014-01-01 Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag är att se till så du ska få en så trygg och enkel tjänstepension

Läs mer

Swedbank Pensionsförsäkring

Swedbank Pensionsförsäkring Förköpsinformation Swedbank Pensionsförsäkring Kortfakta Pris traditionell förvaltning: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5 procent/år av Garantivärdet.

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam

FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam FriSpar Försäkring Ett samarbete mellan Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Folksam Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation

Läs mer

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring

Avtalspension KAP. Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring Avtalspension KAP Försäkringsvillkor 597 Gäller avtal tecknade från och med 2011 01 01 Folksam ömsesidig livförsäkring 2/8 Försäkringsvillkor 597 Innehåll Avtalspension KAP traditionell försäkring...3

Läs mer

PA 16 avdelning 1 och PA 16 avdelning 2

PA 16 avdelning 1 och PA 16 avdelning 2 Förköpsinformation PA 16 avdelning 1 och PA 16 avdelning 2 Gäller från och med 2017-10-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring.

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-06-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning

Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Ändring av villkor för Pensionsförsäkringar med traditionell förvaltning Gäller från 2015-12-01 Efter ändring från traditionell förvaltning till nya traditionella förvaltningen gäller de tidigare villkoren

Läs mer

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning

Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Villkor för Avtalspension PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS i Länsförsäkringar traditionell förvaltning Gäller från 2009-01-01 LFAB 06905-00 2009-01 Form& Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad.........................2

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels

Nu kan du välja inom. KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) KFO-Handels KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning 1, (KTP 1) där KTP står för Kooperationens

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar FTPK

Villkor för Länsförsäkringar FTPK Villkor för Länsförsäkringar FTPK Gäller från 2010-09-01 LFAB 04683 utg 07 2010-09 Form & Profi PP2261 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad....................... 1 2 Försäkringen börjar gälla...............................

Läs mer

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01)

INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Förköpsinformation INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (GÄLLER FRÅN 2013-01-01) Denna förköpsinformation är ett komplement till de villkor

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Utkast till REKOMMENDATION

Utkast till REKOMMENDATION Bilaga 1 Utkast till REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Denna rekommendation antogs av Svensk Försäkrings styrelse den 2014-xx-xx xx och träder i kraft

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09

Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Vem ska förvalta din tjänstepension? PA-KFS 09 Nu är det dags att välja! Du omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09 och har därför rätt att välja pensionsförvaltare för hela den pensionspremie som din arbetsgivare

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO

för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Villkor för Länsförsäkringar Avtalspension SAF-LO Gäller från 2008-06-01 LFAB 04789 utg 04 2008-05 Form & Profil Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad 2 Försäkringen börjar gälla 3 Premiebetalning 4 Förmåner

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster

Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Försäkringsföretag Vägledning inom allmän riskbedömning exempel på hot och sårbarheter relaterade till försäkringsföretagens produkter och tjänster Beslutad av Simpts styrgrupp i november 2017 Innehållsförteckning

Läs mer

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag,

Försäkringsavtalet Försäkringen tecknas hos det av Folksam ömsesidig livförsäkring helägda dotterbolaget Folksam Fondförsäkringsaktiebolag, Förköpsinformation 1/6 Innan du bestämmer dig för att teckna försäkring är det viktigt att du tar del av den förköpsinformation som försäkringsgivaren är skyldig att lämna enligt lag. Denna förköpsinformation

Läs mer