Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker"

Transkript

1 Beslutsunderlag Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker

2 1. Bakgrund och problemställning Rekommendation Insatser inom MVK-förvaltningen Inför stöd för bokning mot vårdtyper Inför stöd för dynamiskt val av underliggande vårdverksamheter enligt HSAstrukturen Insats hos berörda landsting Införa stöd för Vårdtyp (CareType) i tidbokningssystemen Införa en anpassningstjänst... 6 Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Johan Eltes Upprättat dokumentet 0.2 Johan Eltes Rätt stavfel samt uppdaterat avsnitt med önskemål från landstingen avseende möjlighet att undvika krav på förkonfigurering av underliggande orgenheter. 1.0 Johan Eltes Förenklat strukturen i dokumentet och anpassat innehållet efter granskning av MVK-förvaltningen och tjänstekontraktsförvaltare för tidbokningsdomänen. Sid 1/7

3 1. Bakgrund och problemställning Tidbokningsdomänens tjänstekontrakt tillämpar s.k. verksamhetsadressering. Det betyder i detta fall att de e-tjänster (tjänstekonsumenter) för självbetjäning som invånaren eller dess mellanman använder för att administrera sina bokade tider, använder organisationsenhetens (ofta mottagningens) HSA-id för att ange mottagare (logisk adress) av bokningsmeddelandet. Med hjälp detta HSA-id kan tjänsteplattformen dirigera bokningsmeddelandet till det bokningssystem som organisationsenheten använder. Tjänsteplattformen har ett mappningsregister för detta ändamål: TAK (Tjänsteadresseringskatalogen). Denna mappningsinformation samlas in av Inera genom tjänsteplattformens anslutningsprocess och dess anslutningsblanketter. Tjänstekontrakten behöver använda verksamhetsadressering eftersom verksamheten (den enhet som tidbokningen avser) är det begrepp som e-tjänsterna (självbetjäningstjänsterna) känner till/ändå behöver samla in/hantera för sitt funktionella syfte. En problematisk konsekvens är de fall där en organisationsenhet (till exempel en mottagning) använder mer än ett tidbokningssystem. Den situationen uppstår när huvudmannens/vårdgivarens HSA-struktur inte kan underindelas enligt de verksamheter som bedrivs inom en mottagning och det inom en mottagning ingår verksamheter som använder olika tidbokningssystem. Figur 1 Flera bokningssystem inom samma mottagning - HSA-id för enkilda verksamheter saknas (FIKTIVT EXEMPEL) I dessa fall behöver vårdgivaren upprätta en regional/lokal mellanhand som sköter det sista steget i dirigeringen av meddelanden fram till slutdestinationen (tidbokningssystemet). En sådan Sid 2/7

4 regional mellanhand som anpassar en tjänsteproducent till specifika regionala/lokala förhållanden kallas för en anpassningstjänst. En regional tjänsteplattform har möjlighet att på ett systematiskt sätt utföra denna typ av regional dirigering av meddelande och på så sätt utgöra denna mellanhand. Hanteringen förutsätter dock inte en regional tjänsteplattform utan mellanhandsfunktionen kan upprättas som en regional, fristående komponent genom traditionell systemutveckling (t.ex. i form av en bakgrundsapplikation utvecklad i Java- eller.net). Figur 2 Flera bokningssystem inom samma mottagning HSA-id för enskilda verksamheter saknas lösning med anpasningstjänst (FIKTIVT EXEMPEL) Regelverket för mellanhandens dirigering behöver något att utgå ifrån något informationselement i meddelandet som ger beslutsunderlag för val av tidbokningssystem inom adresserad mottagning (HSA-id). Det behöver vara ett informationselement som regionen/landstinget kan besluta om (avseende kodverk) och därmed säkerställa att det kan användas i syfte att välja vilket system som ska ta emot bokningsmeddelandet. Samtidigt behöver det vara ett av de informationselement som ingår i de nationella tjänstekontrakten för invånarens tidbokning. Det finns två sådana informationselement i tidbokningskontrakten: tidstyp och vårdtyp. Innebörden i vårdtyp är den som ligger närmast verksamhet och därför troligen mest ändamålsenlig att använda vid realiseringen av mellandhandsfunktionen. Det är dock ett val som kan göras regionalt utan behov av nationell samordning. I dagsläget stödjer MVK val utgående från tidstyp, men inte utgående från vårdtyp vilket under dessa omständigheter är en förutsättning för att en anpassningstjänst ska kunna avgöra vilken verksamhet en bokning avser. Sid 3/7

5 För landsting med underenheter till mottagningar i HSA-strukturen erbjuder MVK möjlighet att konfigurera dessa på samma sätt som vore de mottagningar i MVK. Då kan flera system hanteras inom mottagningen i och med att underliggande enhets HSA-id används av MVK vid adressering till tjänsteplattformen: Figur 3 Flera tidbokningssystem inom en mottagning med underliggande HSA-struktur Landsting som använder denna funktion i MVK upplever en stor administrationsbörda (Halland, Norrbotten) i och med att det blir många objekt som ska konfigureras i MVK (4-5 gånger fler än man anser motiverat). De önskar att MVK kan hantera underliggande enheter utan att de behöver konfigureras d.v.s. att det ska räcka att konfigurera mottagningen och att information om underliggande verksamheter hämtas dynamiskt från HSA/källsystemen. Man vill heller inte att underenheterna ska bli tilldelade som valda enheter i patientens lista av favoriter, utan att enbart överliggande enhet finns som vald (t.ex. den listade mottagningen). Detta har egentligen ingen direkt koppling till frågon om flera system inom en mottagning, men tas ändå upp som ett förbättringsförslag eftersom det har en påverkan på vilket alternativ landstingen väljer av dem som har behov av lösning för flera system inom en mottagning. 2. Rekommendation För att möjliggöra flera bokningssystem inom en mottagning, på ett sätt som landstingen finner ändamålsenligt, behöver följande insatser prioriteras: Sid 4/7

6 2.1 Insatser inom MVK-förvaltningen Inför stöd för bokning mot vårdtyper MVK inför stöd för bokning mot vårdtyper enligt de möjligheter som ges av befintliga tjänstekontrakt för tidbokning. Det ger landsting som saknar HSA-struktur under mottagningar med flera bokningssystem möjlighet att införa en mellanhandslösning (anpassningstjänst se nedan) som väljer bokningssystem inom mottagning baserat på vald vårdtyp Inför stöd för dynamiskt val av underliggande vårdverksamheter enligt HSA-strukturen MVK inför funktionalitet för att ur HSA läsa in organisationsenheter under mottagningarna som konfigurerats i MVK i syfte att möjliggöra val och bokning mot dessa organisationsenheter (vårdverksamheter). Se Figur 4. Inte alla landsting har en sådan HSA-struktur men de som har detta eller har möjlighet att införa en underliggande struktur, får då automatiskt en lösning på problemet med flera verksamheter inom en mottagning, där verksamheterna använder olika bokningssystem. För dessa landsting finns troligen inte behov av att införa stöd för bokning mot Vårdtyp. Lösningen ska införas så att den uppfyller följande önskemål: - Underliggande HSA-id:n (underliggande de mottagningar som konfigurerats i MVK) hämtas från HSA-strukturen. Eventuella underliggande HSA-id:n filtreras så att endast de som också återfinns i svaret från GetAllHealthcareFaclities (med överliggande mottagning som anropsparameter) erbjuds för bokning. Syftet är att urvalslistan för patienten enbart ska innehålla enheter som erbjuder webb-tidbokning. - Underliggande HSA-id:n som väljs för bokning ska inte behöva finnas förkonfigurerade i MVK och ska inte heller väljas som förvald mottagning, om inte vårdgivaren valt att för-konfigurera dem i MVK. - Att konsekvenser av denna förändring införs på ett sätt som ger ett bra dialogflöde och funktion för användarna 2.2 Insats hos berörda landsting Landsting med flera verksamheter inom en mottagning, där verksamheterna använder olika bokningssystem men inte är egna noder i HSA-trädet, behöver en anpassningstjänst (Figur 2) för tidbokningskontrakten införas. Dessa landsting behöver även införa stöd för informationselementet Vårdtyp (CareType) i bokningsystemens tjänsteproducenter för tidbokningskontrakten. Landsting med regionala tjänsteplattformar kan ha fördelar i att skapa samverkan kring tjänsteplattformsprodukter i kundgruppsliknande strukturer för att på så sätt samordna finansiering och kravställning av anpassningstjänsterna. Samordning via kundgrupper är troligen också en fördel för de tillägg/förändringar som behöver göras i tidböckernas tjänsteproducenter. Sid 5/7

7 2.2.1 Införa stöd för Vårdtyp (CareType) i tidbokningssystemen Att införa stöd för CareType i ett bokningssystems tjänsteproducenter för tidbokningskontrakten innebär följande: - Införa en tjänsteproducent för tjänstekontraktet GetAllCareTypes - Att införa stöd för parametern caretype i följande tjänstekontrakt: GetAllHealthcareFacilities, GetAvailableDates, GetAvailableTimeslots, MakeBooking, UpdateBooking - Att alltid inkludera caretype i svaret från GetSubjectOfCareSchedule och GetBookingDetails Införa en anpassningstjänst Landstingen behöver införa en anpassningstjänst som kan konfigureras att välja tidbokningsystem baserat på kombinationen av värdet på CareType-elementet i begäran i tjänste-anropen och adresserad mottagning (som har underliggande verksamheter utan HSA-id, men som pekas ut av vald caretype). Anpassningstjänsten behöver också agera som en enkel form av aggregerande tjänst för de tjänstekontrakt hämtar information utgående från en mottagning. Inkommande anrop som rör en mottagning med flera bokningssystem behöver kunna konfigureras att aggregera från dessa bokningssystem. Berörda tjänstekontrakt är: - GetAllCareTypes - GetAllHealthcareFacilities - GetAllPerfomers - GetAllTimeTypes - GetSubjectOfCareSchedule Sid 6/7

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling... 2 2. Definitioner... 3 3. Bakgrund... 4 4. Utgångspunkter

Läs mer

RIV Tekniska Anvisningar Översikt

RIV Tekniska Anvisningar Översikt RIV Tekniska Anvisningar Översikt Version 2.0.1 ARK_0001 2014-12-08 Innehåll 1 Inledning... 6 1.1 Inledning utgåva E... 6 1.2 Målgrupp... 6 1.3 Syfte... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Tillgänglighet... 7

Läs mer

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 1 Innehåll Inledning... 3 Tjänster grunden för systemintegrationen... 3 Tjänsteplattform... 3 Tjänstekontrakt... 4 Tjänster/API:er... 5 Koppling

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Liftarens Guide till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Sid 1/29 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Revisionshistorik... 4 2. Inledning... 6 3. Översikt...

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar

Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Termer... 7 3. Generella förutsättningar... 7 4. Tidigare

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana?

Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana? Asynkrona kommunikationsmönster, vägen till ett serviceorienterat nirvana? Projektarbete inom Dataföreningen Kompetens kurs Certifierad IT-Arkitekt, kurs 29 Författare: Andreas Öhlund Version: 1.0 Datum:

Läs mer

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0

Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter. Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Process anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter Dokumentansvarig: Gösta Hiller Datum: 2015-05- 28 Version: 1.0 Anslutning kvalitetsregister till Mina Vårdkontakter 2 (13) Innehåll Inledning...

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail. 1(70) Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.com 2(70) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 1 INLEDNING... 5 2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Multidisciplinära konferenser med Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Innehållsförteckning Syfte... 3 Målgrupp... 3 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Verksamhet... 4 1.2 Teknik...

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm

Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm 1(5) www.forbundetrorelsehindrade.org Lund 2005-02-22 Handikappombudsmannen Box 49132 100 29 Stockholm Handikappombudsmannens rapport DISKRIMINERING OCH TILLGÄNGLIGHET En av de viktigaste intressefrågor

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer