Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download " "

Transkript

1 <Skriv in datum> <Skriv in ditt namn> <Skriv in ort>

2 Introduktion till SKLTP och SKLTP- box SKLTP-box v1.1, en demo-paketering av SKLTP v2.2.1 Version: PA3 Datum:

3 Agenda Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 3

4 Syfte och icke- syfte Förkunskap Grundläggande förståelse för T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Syfte Introduktion till hur man kan använda SKLTP som en regional tjänsteplattform enligt T-boken Icke-syfte Göra djupdykningar i T-bokens regelverk, det tar lätt hela dagen... Beskriva hur SKLTP kan installeras i ett befintligt systemlandskap Beskriva hur SKLTP fungerar under ytan, dvs titta på dess interna uppbyggnad och källkod + Ovanstående icke-syften kan dock med fördel adresseras på efterföljande fördjupnings-workshopar J 4

5 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 5

6 Förberedelsearbete Förberedelser som deltagare skall vara klara med före workshopen. Vi har paketerat en virtuell maskin med all mjukvara för SKLTP. Nedan finns instrukaoner över vad som behövs göras för ae kunna använda denna. De#a behöver göras av varje deltagare innan workshopen. Du behöver ha följande programvaror installerade på din dator. VirtualBox Skltp- box - virtuell maskin med SKLTP Följande sidor beskriver hur du genomför samt verifierar installaaonen. Din dator bör vara en hyffsat modern utvecklar- PC med minst 4GB minne, den virtuella maskinen är inställd på ae ta 2GB minne. 6

7 Förberedelsearbete, forts Ladda hem och installera VirtualBox heps://www.virtualbox.org/wiki/downloads Ladda hem virtuell maskin (.ova fil) för SKLTP (filen är ca 2GB och det därför tar lång Ad ae ladda ner den) hep://skltp.se/downloads/skltp- box/v1.1 Konfigurera VirtualBox nätverksadapter (engångsjobb) samt importera den virtuella maskinen. Följ instrukaonerna i skltp-box-virtualbox-network-adapter-setup.pdf på hep://skltp.se/downloads/skltp- box/v1.1 7

8 Förberedelsearbete, forts Logga in med användaren skltp och lösenord skltp Den virtuella maskinen skall då se ut något i sal med: 8

9 Förberedelsearbete, forts Starta Firefox Klicka på Firefox ikonen i menyraden En startsida visas med ee antal bra- ae- ha länkar Starta SoapUI Klicka på SoapUI ikonen i menyraden En förinstallerat SoapUI projekt skall finnas Allgängligt i SoapUI 9

10 Förberedelsearbete, forts Den virtuella maskinen skall då se ut något i sal med: 10

11 Förberedelsearbete, forts Testa miljön med SoapUI Testa nu ae köra mot en Web Service genom ae göra följande: Expandera GetSubjectOfCareScheduleResponderBinding > GetSubjectOfCareScedule. Dubbelklicka på 'Patient Agda, VC: Kärna' och ee nye fönster öppnas. Det finns två ändpunkter i denna tjänst, en för HTTP som går direkt mot en demo- tjänsteproducenten och en för HTTPS som går via en virtuell tjänst i virtualiseringsplaformen. Exekvera ee anrop mot vardera ändpunkten genom ae välja ändpunkt och sedan klicka på den gröna pilen, se bild nästa sida. EE resultat kommer nu ae dyka upp i fönstret All höger. 11

12 Förberedelsearbete, forts Testa miljön med SoapUI Här hiear du den gröna pilen: 12

13 Förberedelsearbete, forts Testa miljön med SoapUI Det följer också med en enkel testsvit i det förinstallerade SoapUI projektet Dubbelklicka på TestSuite skltp-box så skall följande formulär visas: 13

14 Förberedelsearbete, forts Testa miljön med SoapUI Start testerna genom att klicka på den gröna pilen Efter tag skall testerna gått igenom och resultatet se ut enligt: Note #1: En av de fyra testfallen är avstängda, skall användas senare Note #2: Så snart innehåll i databasen för EI och/eller demo-tidbok ändrats så kommer sannolikt dessa tester fallera 14

15 Förberedelsearbete, forts Din lokala skltp-instans är nu installerad och verifierad! Du kan nu fortsätta med valfria delar av utbildningsmaterialet alternativt prova dig fram på egna vägar J 15

16 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 16

17 Introduktion av referensarkitektur Övergripande presentationer av Lennart Eriksson och Lars Erik Röjerås, CeHis tjansteplattform_presentation.pdf Tekniska_arkitekturen_for_varden_RIVTA 2.1 Referensmaterial - ARK_ Referensarkitektur för vård och omsorg - T-boken ARK_ RIV Tekniska Anvisningar Tjänstekontrakt och tjänstedomäner 17

18 Grundläggande begrepp från T- boken Se kap. 5.3 Referensarkitektur Teknisk Vy i T-boken Tjänsteplattform» Virtualiseringsplattform» Aggregeringsplattform Stödtjänster» Tjänsteadresseringskatalog» Engagemangsindex» Meddelandetjänst Tjänsteväxel Anslutningsarkitektur Frågor: Varför har vi dessa begrepp (+ RIV TA och tjänstekontrakt)? Svar: För att lösa ett antal problem 18

19 Problemformuleringar Vård - Sverige är stort Stor mängd IT system som behöver utbyta information Användning av olika protokoll och meddelandeformat gör det svårt att utbyta information Ständigt pågående förändringar Hårda kopplingar och punkt till punkt integrationer motverkar förändringsbehoven Detta leder till ett antal frågeställningar: Problem #1: Hur hantera olika protokoll? Problem #2: Hur hantera olika meddelandeformat? Problem #3: Verksamheters IT-stöd ändras över tiden. Vilket IT-system ger en viss verksamhet IT-stöd just nu? Problem #4: Informationsägande verksamhet skall godkänna access till informationen, hur kan den göra det? Problem #5: Centralistiska lösningar medför risker med t ex centrala störningar och trög central administration. Hur motverka det? Problem #6: Var finns information om en viss invånare? Problem #7: Vilka tidbokningar (osv ) har en viss invånare? 19

20 Problem #1: Hur hantera olika protokoll? Svar: RIV Tekniska Anvisningar 2.x (RIV- TA) Nationellt standardiserat protokoll för vården Baserad på etablerad standard WS-I Basic Profile v1.1 Säkerhetsmodell baserad på SSL med mutual authentication Etablerar Trust mellan kommunicerande system Tjänstekonsuments och tjänsteproducents certifikat innehåller identitet för de kommunicerande systemen» Baserad på CITHS certifikat med HSA-ID HSA- ID Konsument- Id Klient certifikat Request HSA- ID Logical- Adress HSA- ID Producent- Id Server certifikat Tjänstekonsument Tjänsteproducent 20

21 Problem #2: Hur hantera olika meddelandeformat? Svar: Tjänstekontrakt Gemensamma meddelandeformat Tjänstekonsument Request SOAP body Tjänstekontrakt: - GetSubjectOf-! CareSchedule! Tjänsteproducent <soapenv:envelope... <soapenv:header> <urn:actor> <urn:actorid>?</urn:actorid> <urn:actortype>?</urn:actortype> </urn:actor> <urn1:logicaladdress>hsa-vkk123</urn1:logicaladdress> </soapenv:header> <soapenv:body> <urn2:getsubjectofcareschedule xmlns:urn2="urn:riv:crm:scheduling:getsubjectofcarescheduleresponder:1"> <urn2:healthcare_facility>hsa-vkk123</urn2:healthcare_facility> <urn2:subject_of_care> </urn2:subject_of_care> </urn2:getsubjectofcareschedule> </soapenv:body> </soapenv:envelope> 21

22 Problem #3: Vilket IT- system ger en viss verksamhet IT- stöd just nu? Svar: Vägval baserat på verksamhetsbaserad adressering Verksamhetsbaserad adressering mha headern LogicalAddress Exempel: HSA-VKK123 identifierarar i skltp-box vårdcentralen i Kärna Tjänstekonsument Request SOAP header LogicalAddress: - HSA-VKK123 (HSA- ID) <soapenv:envelope... <soapenv:header> <urn:actor> <urn:actorid>?</urn:actorid> <urn:actortype>?</urn:actortype> </urn:actor> <urn1:logicaladdress xmlns:urn1="urn:riv:itintegration:registry:1"> HSA-VKK123 </urn1:logicaladdress> </soapenv:header> <soapenv:body> <urn2:getsubjectofcareschedule> <urn2:healthcare_facility>hsa-vkk123</urn2:healthcare_facility> <urn2:subject_of_care> </urn2:subject_of_care> </urn2:getsubjectofcareschedule> </soapenv:body> </soapenv:envelope> Tjänsteproducent 22

23 Problem #3: Fortsättning Vägval görs baserat på den verksamhetsbaserade logiska adressen Vägval görs i en central accesspunkt, i en tjänsteplattform Varje tjänstekontrakt exponeras i tjänsteplattformen som en virtuell tjänst Vägvalsinformation hålls i en tjänsteadresseringskatalog 23

24 Problem #4: Informationsägande verksamhet skall godkänna access till informationen, hur kan den göra det? Svar: Behörighet baserad på verksamhetsbaserad adressering Behörighet görs också baserat på den verksamhetsbaserade logiska adressen Behörighet görs också i tjänsteplattformen Behörighetsinformation hålls också i tjänsteadresseringskatalogen 24

25 Problem #1 - #4: Sammanfattning RIV-TA + tjänstekontrakt + tjänsteplattform möjliggör tillsammans en lös koppling mellan tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter Tjänste- plaform 25

26 Problem #5: Hur motverka risker med t ex centrala störningar och trög central administration? Svar: Samverkan i federation T-boken beskriver att landsting och regioner Service' kan (dvs valfritt) använda en tjänsteplattform lokalt pla+orm' Service' pla+orm' Service plahor m Tjänste- plaform Regional tjänste- plaform 26

27 Problem #6: Var Uinns information om en viss invånare? Svar: Slå upp i Engagemangsindex Källa: SKLTP EI SAD - Systemsamverkan 27

28 Problem #7: Vilka tidbokningar (osv ) har en viss invånare? Svar: Fråga aggregerande tjänster Källa: SKLTP AgP SAD - Systemsamverkan 28

29 Belysande exempel Följande exempel kommer användas återkommande i utbildningsmaterialet Tjänstekonsuments IdenAtet: client InformaAonsägande verksamhets idenatet: HSA-VKK123 Tjänsteproducents IdenAtet: Schedulr HSA- ID: client! Klient certifikat Request SOAP header LogicalAddress: - HSA-VKK123 (HSA- ID) NTjP certifikat HSA- ID: Schedulr! Server certifikat Tjänstekonsument SOAP body Tjänstekontrakt: - GetSubjectOf-! CareSchedule! Nationell Tjänsteplattform Tjänsteproducent Tjänstekontrakt: GetSubjectOfCareSchedule 29

30 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 30

31 Introduktion av SKLTP Öppen källkods projekt enligt direktiv från CeHis Referensimplementation av T-boken Används i Ineras Nationella Tjänsteplattform och av ett antal landsting och regioner. Dokumentation och källkod Google Code Ny Wiki under framtagning Gå igenom komponenterna i SKLTP I nuvarande version v2.2 Kommande komponenter (höst 2013) Gå igenom datamodell i TAK (Tjänste Adresserings Katalogen) 31

32 SKLTP - Komponenter 32

33 SKLTP VP och TAK 33

34 SKLTP EI och Aggregerande Tjänster 34

35 SKLTP - Anpassningstjänster 35

36 SKLTP Kommande komponenter (höst 2013) NoAfierings- tjänst Meddelande- hantering 36

37 Belysande exempel Från genomgång av referensarkitekturen Tjänstekonsuments idenatet InformaAonsägande verksamhets idenatet Tjänsteproducents idenatet HSA- ID: client Klient certifikat Request SOAP header LogicalAddress: - HSA- VKK123 (HSA- ID) NTjP certifikat HSA- ID: Schedulr Server certifikat Tjänstekonsument SOAP body Tjänstekontrakt: - GetSubjectOfCareSchedule Nationell Tjänsteplattform Tjänsteproducent InformaAonsägande verksamhets idenatet 37

38 SKLTP TAK - Datamodell 38

39 SKLTP TAK - Datamodell RIV- TA protokoll versioner 39

40 SKLTP TAK - Datamodell Tjänster 40

41 SKLTP TAK - Datamodell InformaSons- ägande verksamhet 41

42 SKLTP TAK - Datamodell Kommunicerande system, konsument och/eller producent 42

43 SKLTP TAK - Datamodell RouSng- informason 43

44 SKLTP TAK - Datamodell Behörighets- informason 44

45 Belysande exempel Från genomgång av referensarkitekturen Tjänstekonsuments idenatet InformaAonsägande verksamhets idenatet Tjänsteproducents idenatet HSA- ID: client Klient certifikat Request SOAP header LogicalAddress: - HSA- VKK123 (HSA- ID) NTjP certifikat HSA- ID: Schedulr Server certifikat Tjänstekonsument SOAP body Tjänstekontrakt: - GetSubjectOfCareSchedule Nationell Tjänsteplattform Tjänsteproducent InformaAonsägande verksamhets idenatet 45

46 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 46

47 Genomgång av demo miljön Arkitekturell översiktsbild Tekniska integrations och deploy bilder Installerad mjukvara Några bra att ha kommandon 47

48 Lägg till EI och Agg Tj för Tidbokning Arkitekturell översiktsbild 48

49 Lägg till EI och Agg Tj för Tidbokning Tekniska integrations och deploy bilder 49

50 Lägg till EI och Agg Tj för Tidbokning Tekniska integrations och deploy bilder 50

51 Installerad mjukvara En virtuell box som innehåller allt du behöver för att köra SKLTP 51

52 Lägg till EI och Agg Tj för Tidbokning Installerad mjukvara (2) VP (Virtualiseringsplattform) TAK - Tjänsteadresseringskatalog) GetSubjectOfCareSchedule (virtualisering för tidbokning) Schedulr (En demo applikation för Tidbokning med tjänst och webapp) 52

53 Installerad mjukvara (3) CentOS v6.3 (32-bitars) Java v7.0 (32-bitars) Apache v Tomcat v Mule ESB CE v3.3.1 ActiveMQ v5.6.0 MySQL v

54 Java Oracle Java SE Development Kit 7u21 32-bit JAVA_HOME=/usr/java/jdk

55 Apache HTTPD /etc/httpd RUN_AS = apache Port: 80 Logfiler /etc/httpd/logs/[access.log error.log] Config /etc/httpd/conf/httpd.conf Start, stop och restart $ sudo /etc/init.d/httpd [ start stop restart] 55

56 Tomcat $CATALINA_HOME=/opt/tomcat RUN_AS = root HTTP port: 8080 Admin användare: skltp/skltp Logfil $CATALINA_HOME/logs/catalina.out $ less /opt/tomcat /logs/catalina.out Start, stop och restart $ sudo /etc/init.d/tomcat7 [start stop restart] Installerade applikationer TAK Schedulr 56

57 Mule ESB CE $MULE_HOME=/opt/mule RUN_AS = mule Portar enligt property fil (se nedan) Konfigurationsfiler $MULE_HOME/conf Logfil $MULE_HOME/logs/mule.log $ less /opt/mule-3.3.1/logs/mule.log Start, stop och restart $ sudo /etc/init.d/mule [start stop restart] Applikationer $MULE_HOME/apps 57

58 TAK Tjänste Adresserings Katalog Tjänst och webgränssnitt för administration av Tjänstekontrakt Producenter Konsumenter Logiska Adresser Logiska Adressater Anropsbehörigheter 58

59 Lägg till dito om EI och Agg Tj för Tidbokning Virtualiseringsplattform vp-services /opt/mule-3.3.1/apps/vp-services Virtualiseringar finns i katalogen /opt/mule-3.3.1/apps/vp-services-2.1.0/lib Konfigurationsfiler $MULE_HOME/conf vp-config.properties, vp-security.properties, hsacache.xml, hsacachecomplementary.xml Installerad virtualisering : GetSubjectOfCareSchedule (virtualisering för tidbokning) Fler virtualiseringar finns i katalogen /home/skltp/virtuell-services 59

60 Active MQ /opt/activemq-5.6.0/ RUN_AS = activemq Konfigurationsfil /opt/activemq-5.6.0/conf/activemq.xml Portar : openwire 61616, web console 8161 Start, stop och restart /etc/init.d/activemq [start stop restart] 60

61 My SQL Rotanvändare: root/secret RUN_AS = mysql Port : 3306 Konfigurationsfil /etc/my.cnf Loggfil /var/log/mysqld.log Administration Web konsol - Terminal - $ mysql u root -p 61

62 Genomgång av demo miljön Några bra att ha kommandon Logga in på demo miljön (pwd=usr): ssh Öppna terminal Menyval: Applications -> System Tools -> Terminal Starta soap-ui soapui-4.5.2/bin/soapui.sh & Visa skrivningar till Mule s logfil: tail -F /opt/mule-3.3.1/logs/mule.log & Starta om VP-appen i Mule (fungerar inte alltid, starta då om Mule istället enligt nedan) sudo touch /opt/mule-3.3.1/apps/vp-services-2.1.0/vp-config.xml Starta om Mule sudo /etc/init.d/mule restart Command line management tool: CRaSH for Mule ssh -p l root (pwd: mule) 62

63 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 63

64 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 1. Prova Tidboknings demo-app, Schedulr 2. Prova GetSubjectOfCareSchedule tjänsten Direkt mot demo producent Genom VP 3. Ändra routing och behörighetsregler i TAK 4. Integration med HSA s organisationsträd 64

65 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 1. Prova Tidboknings demo-app, Schedulr Menyval Tidbokning demo app: Schedulr GUI 65

66 Övning 1 Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt 1. Prova Tidboknings demo-app, Schedulr, forts Visa/ändra/ta bort befintliga tidbokningar: Time slots 66

67 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 1. Prova Tidboknings demo-app, Schedulr, forts Skapa ny tidbokning: Time slots Övning 1 67

68 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 2. Prova GetSubjectOfCareSchedule tjänsten mha soapui Expandera GetSubjectOfCareScheduleResponderBinding > GetSubjectOfCareScedule. Dubbelklicka på 'Patient Agda, VC: Kärna' och ett nytt fönster öppnas. Det finns två ändpunkter i denna tjänst:» En för HTTP som går direkt mot demotjänsteproducenten» En med HTTPS som går mot tjänsten i virtualiseringsplattformen. 68

69 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 2. Prova GetSubjectOfCareSchedule tjänsten mha soapui, forts Övning 1 69

70 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 3. Ändra routing och behörighetsregler i TAK Ändra Routing-information» Menyval: TAK GUI (skltp/skltp) à Administrera logiska adresser à Välj Id=1 (Logisk adressat: HSA-VKK123) à Redigera à Ändra Fr.o.m tidpunkt till à Uppdatera» Menyval: VP: reset TAK cache» Prova anrop i soapui mot logisk adress HSA-VKK123 Övning 1» Återställ routingen, reset cache och prova igen, skall fungera igen! 70

71 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 3. Ändra routing och behörighetsregler i TAK, forts Ändra Behörighetsregler» Menyval: TAK GUI (skltp/skltp) à Administrera anropsbehörigheter à Välj Id=1 (Tjänstekonsument: tp, Logisk adressat: HSA- VKK123) à Redigera à Ändra Fr.o.m tidpunkt till à Uppdatera» Menyval: VP: reset TAK cache» Prova anrop i soapui mot logisk adress HSA-VKK123 Övning 1» Återställ behörighet, reset cache och prova igen, skall fungera igen! 71

72 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 4. Integration med HSA s organisationsträd Problemställning: Routing och behörighet sker på logisk-adressat, ger skalbarhetsproblem då antalet uppkopplade logiska adresser, konsumenter och producenter växer.» Routing: Varje producent skall kopplas ihop med de logisk-adressater den hanterar per kontrakt» Behörighet: Varje konsument skall kopplas ihop med de logisk-adressater den ges rätt att anropa, också per kontrakt 72

73 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 4. Integration med HSA s organisationsträd, forts Lösning: Utnyttja HSA s organisationsträd och ge möjlighet att sätta routing och behörighet högre upp i trädet än på lövnivå s (dvs de logiska adressaterna, tex Vårdcentraler eller Vårdenheter). SKA VI INTE ÖVA DET HÄR OCH NU ISTÄLLET??? I övning #2 konfigurerar vi routing och behörighet högre upp i trädet:» Regional tjänsteproducent» Nationell tjänstekonsument» Se bild på nästa sida från övning #2 73

74 Från övning#2, konuigurera nytt tjänstekontrakt för samtycke Behörighet All NaAonell tjänstekonsument SE Övning 1 RouSng All Regional tjänsteproducent VGR SLL ÖLL Anrop All Logical- address= HSA- VKM345 HSA- VKK123 Vårdcentralen kusten, Kärna HSA- VKM345 Vårdcentralen kusten, Marstrand HSA- VKY567 Vårdcentralen kusten, YEerby 74

75 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 75

76 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 1. Leta upp tjänstens namn och domän på rivta.se, sök efter Samtycke. Svar bör bli: Tjänstedomän: ehr:patientconsent Tjänst: CheckConsent 2. Lägg på virtuell tjänst 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent Routa alla anrop inom VGR till test stubben, dvs behandla producent som regional 4. Ge behörighet till tjänstekonsument Ge access på Sverige-nivå, dvs behandla konsument som nationell 76

77 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt Behörighet All NaAonell tjänstekonsument SE RouSng All Regional tjänsteproducent VGR SLL ÖLL Anrop All Logical- address= HSA- VKM345 HSA- VKK123 Vårdcentralen kusten, Kärna HSA- VKM345 Vårdcentralen kusten, Marstrand HSA- VKY567 Vårdcentralen kusten, YEerby 77

78 Exempel HSA- träd Övning 2 sudo vi /opt/mule-3.3.1/conf/hsacache.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <HsaUnitsResponse xmlns="urn:riv:hsa:hsawsresponder:3"> <startdate> t15:38: :00</startdate> <enddate> t15:38: :00</enddate> <hsaunits> <hsaunit> <hsaidentity>hsa-vky567</hsaidentity> <DN>ou=Vårdcentralen kusten, Ytterby,o=Västra Götalandsregionen,l=VGR,c=SE</DN> <name>vårdcentralen kusten, Ytterby</name> </hsaunit> <hsaunit> <hsaidentity>hsa-vkm345</hsaidentity> <DN>ou=Vårdcentralen kusten, Marstrand,o=Västra Götalandsregionen,l=VGR,c=SE</DN> <name>vårdcentralen kusten, Marstrand</name> </hsaunit> <hsaunit> <hsaidentity>hsa-vkk123</hsaidentity> <DN>ou=Vårdcentralen kusten, Kärna,o=Västra Götalandsregionen,l=VGR,c=SE</DN> <name>vårdcentralen kusten, Kärna</name> </hsaunit> <hsaunit> <hsaidentity>hsa-vgr</hsaidentity> <DN>o=Västra Götalandsregionen,l=VGR,c=SE</DN> <name>västra Götalandsregionen</name> </hsaunit> </hsaunits> </HsaUnitsResponse> 78

79 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 2. Lägg på virtuell tjänst Kopiera jar-fil till VP-appen i Mule cd sudo cp virtual-services/ehr-patientconsent- CheckConsent-virtualisering-1.0.jar /opt/ mule-3.3.1/apps/vp-services-2.2.0/lib/ Starta om VP-appen i Mule (se bra att ha kommandon ) Notera i loggen att ny jar-fil laddas :41:10,285 INFO... - Loading XML bean definitions from URL [.../ehr-patientconsent- CheckConsent-virtualisering-1.0.jar...] 79

80 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 2. Lägg på virtuell tjänst, forts Registrera tjänstekontrakt i TAK» Namnrymd: urn:riv:ehr:patientconsent: accesscontrol:checkconsent: 1:rivtabp21 Reset av TAK-cache i VP» Finns färdigt menyval 80

81 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 2. Lägg på virtuell tjänst Importera WSDL in i soapui https:// :20000/vp/checkconsent/1/ rivtabp21?wsdl Gör ett provskott (skall ge VP004 No Logical Adress found) 81

82 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent Kopiera jar-filer till VP-appen i Mule sudo cp virtual-services/ehr-patientconsentcheckconsent-testproducer snapshot.jar /opt/mule-3.3.1/apps/vp-services-2.2.0/lib/ sudo cp virtual-services/ehr-patientconsentschemas-1.jar /opt/mule-3.3.1/apps/vpservices-2.2.0/lib/ 82

83 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Lägg på property för inbound-endpoint på test stubbe sudo gedit /opt/mule-3.3.1/conf/vpconfig.properties EHR_PATIENTCONSENT_ASSERCONTROL_CHECKCONSENT_TES TSTUB_INBOUND_URL=http://localhost:20001/ teststubservice/checkconsent/1/rivtabp21 Starta om VP-appen i Mule Notera i loggen att ny jar-fil laddas :41:10,285 INFO... - Loading XML bean definitions from URL [.../ehr-patientconsentcheckconsent-testproducer snapshot.jar...] 83

84 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Testa anrop direkt mot test stubbe i soap UI med URL:» Klicka på URL en och välj Add new endpoint» Ange: CheckConsent/1/rivtabp21 84

85 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Registrera test stubbe i TAK som producent för all samtycke i VGR 1. Registrera teststubbe som tjänstekomponent 2. Registrera logisk adressat för VGR (identitet på verksamhet) 3. Registrera logisk adress (verksamhetsbaserad routing till test stubben) 85

86 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Registrera test stubbe i TAK som producent för all samtycke inom VGR 1. Registrera teststubbe som tjänstekomponent HSA-id: Samtycke-test-stubbe Adress: teststubservice/checkconsent/ 1/rivtabp21 86

87 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Registrera test stubbe i TAK som producent för all samtycke i VGR 2. Registrera logisk adressat för VGR (identitet på verksamhet) 87

88 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Registrera test stubbe i TAK som producent för all samtycke i VGR 3. Registrera logisk adress (verksamhetsbaserad routing till test stubben) Välj värden enligt bilden! 88

89 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Reset av TAK-cache i VP (finns färdigt menyval) Gör ett nytt provskott mot den virtuella tjänsten (skall ge VP007 Authorization missing)» Ange HSA-VKM345 (vårdcentralen i Marstrand) som LogicalAddress! 89

90 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 4. Ge behörighet till tjänstekonsument på Sverige-nivå Registrera en Sverige-adressat 90

91 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 4. Ge behörighet till tjänstekonsument på Sverige-nivå, forts Registrera behörighet för test cert (hsa-id: tp) på Sverige-nivå för CheckConsent Använd värden enligt bilden!

92 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 4. Ge behörighet till tjänstekonsument på Sverige-nivå, forts Reset av TAK-cache i VP (finns färdigt menyval) Nu skall anrop genom virtuell tjänst fungera! Ange HSA-VKM345 (vårdcentralen i Marstrand) som LogicalAddress! 92

93 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 93

94 Övning 3 TO DO Update demotidbok FindContent soap ui ProcessNotifications EI event viewer 94

95 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 95

96 Övning 4 TO DO Lägg på bokning för Marsstrand Visa indexpost i EI SOAP UI Visa att den inte syns i sökning mot kärra eller den andra Prova Ag Tj mot samma TK med Inera som logiskadress 96

97 Summering, vad har vi gjort idag? Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 97

98 Frågor och nästa steg? Frågor från dagen? Vad är nästa steg? Exempel: Göra djupdykningar i T-bokens regelverk... Planera hur SKLTP kan installeras i ett ert systemlandskap Beskriva hur SKLTP fungerar under ytan, dvs titta på dess interna uppbyggnad och källkod 98

RIV Tekniska Anvisningar Översikt

RIV Tekniska Anvisningar Översikt RIV Tekniska Anvisningar Översikt Version 2.0.1 ARK_0001 2014-12-08 Innehåll 1 Inledning... 6 1.1 Inledning utgåva E... 6 1.2 Målgrupp... 6 1.3 Syfte... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Tillgänglighet... 7

Läs mer

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (11) RIV TA Basic Profile 2.1 Utgåva B 2012-01-03 RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (11) Utgåva PA1 Utgåvehistorik

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Första start av SHOPsync 2. 3 Inställningar för Visma Administration 5 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Första start av SHOPsync 2 3 Inställningar för Visma Administration 5 4 Inställningar för Visma Avendo 17 5 Övriga inställningar i webbutiken

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Vad är Zendesk Vår snabb guide för att koppla ihop Zendesk och din webbutik från Nordisk e handel Steg 1 [Skapa konto] Steg 2 [Konfigurera språk] Steg

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Rapport Mobile Keyring

Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring - Rapport Mobile Keyring Utskriven/PDF Export: 2012-03-04 Copyright 2012 Sidan 1 av 17 Rapport Mobile Keyring Mobile Keyring är en system som syftar till att tillhandahålla en standard för

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Java, PHP & Ruby - Cloud Hosting

Java, PHP & Ruby - Cloud Hosting Java, PHP & Ruby - Cloud Hosting INGEN INLÅSNING Hos oss så blir du varken inlåst tekniskt eller kommersiellt. Vi tror på öppna standarder och öppen källkod för detta ger dig som kund en valfrihet och

Läs mer

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601)

Pyramid e-line. Installation, konfiguration och design. Handbok för version 3.40A. (Version 1.2. 110601) Pyramid e-line Installation, konfiguration och design Handbok för version 3.40A (Version 1.2. 110601) e-line - Installation i Pyramid Business Studio Handbok för installation, konfiguration och design

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer