Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download " "

Transkript

1 <Skriv in datum> <Skriv in ditt namn> <Skriv in ort>

2 Introduktion till SKLTP och SKLTP- box SKLTP-box v1.1, en demo-paketering av SKLTP v2.2.1 Version: PA3 Datum:

3 Agenda Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 3

4 Syfte och icke- syfte Förkunskap Grundläggande förståelse för T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Syfte Introduktion till hur man kan använda SKLTP som en regional tjänsteplattform enligt T-boken Icke-syfte Göra djupdykningar i T-bokens regelverk, det tar lätt hela dagen... Beskriva hur SKLTP kan installeras i ett befintligt systemlandskap Beskriva hur SKLTP fungerar under ytan, dvs titta på dess interna uppbyggnad och källkod + Ovanstående icke-syften kan dock med fördel adresseras på efterföljande fördjupnings-workshopar J 4

5 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 5

6 Förberedelsearbete Förberedelser som deltagare skall vara klara med före workshopen. Vi har paketerat en virtuell maskin med all mjukvara för SKLTP. Nedan finns instrukaoner över vad som behövs göras för ae kunna använda denna. De#a behöver göras av varje deltagare innan workshopen. Du behöver ha följande programvaror installerade på din dator. VirtualBox Skltp- box - virtuell maskin med SKLTP Följande sidor beskriver hur du genomför samt verifierar installaaonen. Din dator bör vara en hyffsat modern utvecklar- PC med minst 4GB minne, den virtuella maskinen är inställd på ae ta 2GB minne. 6

7 Förberedelsearbete, forts Ladda hem och installera VirtualBox heps://www.virtualbox.org/wiki/downloads Ladda hem virtuell maskin (.ova fil) för SKLTP (filen är ca 2GB och det därför tar lång Ad ae ladda ner den) hep://skltp.se/downloads/skltp- box/v1.1 Konfigurera VirtualBox nätverksadapter (engångsjobb) samt importera den virtuella maskinen. Följ instrukaonerna i skltp-box-virtualbox-network-adapter-setup.pdf på hep://skltp.se/downloads/skltp- box/v1.1 7

8 Förberedelsearbete, forts Logga in med användaren skltp och lösenord skltp Den virtuella maskinen skall då se ut något i sal med: 8

9 Förberedelsearbete, forts Starta Firefox Klicka på Firefox ikonen i menyraden En startsida visas med ee antal bra- ae- ha länkar Starta SoapUI Klicka på SoapUI ikonen i menyraden En förinstallerat SoapUI projekt skall finnas Allgängligt i SoapUI 9

10 Förberedelsearbete, forts Den virtuella maskinen skall då se ut något i sal med: 10

11 Förberedelsearbete, forts Testa miljön med SoapUI Testa nu ae köra mot en Web Service genom ae göra följande: Expandera GetSubjectOfCareScheduleResponderBinding > GetSubjectOfCareScedule. Dubbelklicka på 'Patient Agda, VC: Kärna' och ee nye fönster öppnas. Det finns två ändpunkter i denna tjänst, en för HTTP som går direkt mot en demo- tjänsteproducenten och en för HTTPS som går via en virtuell tjänst i virtualiseringsplaformen. Exekvera ee anrop mot vardera ändpunkten genom ae välja ändpunkt och sedan klicka på den gröna pilen, se bild nästa sida. EE resultat kommer nu ae dyka upp i fönstret All höger. 11

12 Förberedelsearbete, forts Testa miljön med SoapUI Här hiear du den gröna pilen: 12

13 Förberedelsearbete, forts Testa miljön med SoapUI Det följer också med en enkel testsvit i det förinstallerade SoapUI projektet Dubbelklicka på TestSuite skltp-box så skall följande formulär visas: 13

14 Förberedelsearbete, forts Testa miljön med SoapUI Start testerna genom att klicka på den gröna pilen Efter tag skall testerna gått igenom och resultatet se ut enligt: Note #1: En av de fyra testfallen är avstängda, skall användas senare Note #2: Så snart innehåll i databasen för EI och/eller demo-tidbok ändrats så kommer sannolikt dessa tester fallera 14

15 Förberedelsearbete, forts Din lokala skltp-instans är nu installerad och verifierad! Du kan nu fortsätta med valfria delar av utbildningsmaterialet alternativt prova dig fram på egna vägar J 15

16 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 16

17 Introduktion av referensarkitektur Övergripande presentationer av Lennart Eriksson och Lars Erik Röjerås, CeHis tjansteplattform_presentation.pdf Tekniska_arkitekturen_for_varden_RIVTA 2.1 Referensmaterial - ARK_ Referensarkitektur för vård och omsorg - T-boken ARK_ RIV Tekniska Anvisningar Tjänstekontrakt och tjänstedomäner 17

18 Grundläggande begrepp från T- boken Se kap. 5.3 Referensarkitektur Teknisk Vy i T-boken Tjänsteplattform» Virtualiseringsplattform» Aggregeringsplattform Stödtjänster» Tjänsteadresseringskatalog» Engagemangsindex» Meddelandetjänst Tjänsteväxel Anslutningsarkitektur Frågor: Varför har vi dessa begrepp (+ RIV TA och tjänstekontrakt)? Svar: För att lösa ett antal problem 18

19 Problemformuleringar Vård - Sverige är stort Stor mängd IT system som behöver utbyta information Användning av olika protokoll och meddelandeformat gör det svårt att utbyta information Ständigt pågående förändringar Hårda kopplingar och punkt till punkt integrationer motverkar förändringsbehoven Detta leder till ett antal frågeställningar: Problem #1: Hur hantera olika protokoll? Problem #2: Hur hantera olika meddelandeformat? Problem #3: Verksamheters IT-stöd ändras över tiden. Vilket IT-system ger en viss verksamhet IT-stöd just nu? Problem #4: Informationsägande verksamhet skall godkänna access till informationen, hur kan den göra det? Problem #5: Centralistiska lösningar medför risker med t ex centrala störningar och trög central administration. Hur motverka det? Problem #6: Var finns information om en viss invånare? Problem #7: Vilka tidbokningar (osv ) har en viss invånare? 19

20 Problem #1: Hur hantera olika protokoll? Svar: RIV Tekniska Anvisningar 2.x (RIV- TA) Nationellt standardiserat protokoll för vården Baserad på etablerad standard WS-I Basic Profile v1.1 Säkerhetsmodell baserad på SSL med mutual authentication Etablerar Trust mellan kommunicerande system Tjänstekonsuments och tjänsteproducents certifikat innehåller identitet för de kommunicerande systemen» Baserad på CITHS certifikat med HSA-ID HSA- ID Konsument- Id Klient certifikat Request HSA- ID Logical- Adress HSA- ID Producent- Id Server certifikat Tjänstekonsument Tjänsteproducent 20

21 Problem #2: Hur hantera olika meddelandeformat? Svar: Tjänstekontrakt Gemensamma meddelandeformat Tjänstekonsument Request SOAP body Tjänstekontrakt: - GetSubjectOf-! CareSchedule! Tjänsteproducent <soapenv:envelope... <soapenv:header> <urn:actor> <urn:actorid>?</urn:actorid> <urn:actortype>?</urn:actortype> </urn:actor> <urn1:logicaladdress>hsa-vkk123</urn1:logicaladdress> </soapenv:header> <soapenv:body> <urn2:getsubjectofcareschedule xmlns:urn2="urn:riv:crm:scheduling:getsubjectofcarescheduleresponder:1"> <urn2:healthcare_facility>hsa-vkk123</urn2:healthcare_facility> <urn2:subject_of_care> </urn2:subject_of_care> </urn2:getsubjectofcareschedule> </soapenv:body> </soapenv:envelope> 21

22 Problem #3: Vilket IT- system ger en viss verksamhet IT- stöd just nu? Svar: Vägval baserat på verksamhetsbaserad adressering Verksamhetsbaserad adressering mha headern LogicalAddress Exempel: HSA-VKK123 identifierarar i skltp-box vårdcentralen i Kärna Tjänstekonsument Request SOAP header LogicalAddress: - HSA-VKK123 (HSA- ID) <soapenv:envelope... <soapenv:header> <urn:actor> <urn:actorid>?</urn:actorid> <urn:actortype>?</urn:actortype> </urn:actor> <urn1:logicaladdress xmlns:urn1="urn:riv:itintegration:registry:1"> HSA-VKK123 </urn1:logicaladdress> </soapenv:header> <soapenv:body> <urn2:getsubjectofcareschedule> <urn2:healthcare_facility>hsa-vkk123</urn2:healthcare_facility> <urn2:subject_of_care> </urn2:subject_of_care> </urn2:getsubjectofcareschedule> </soapenv:body> </soapenv:envelope> Tjänsteproducent 22

23 Problem #3: Fortsättning Vägval görs baserat på den verksamhetsbaserade logiska adressen Vägval görs i en central accesspunkt, i en tjänsteplattform Varje tjänstekontrakt exponeras i tjänsteplattformen som en virtuell tjänst Vägvalsinformation hålls i en tjänsteadresseringskatalog 23

24 Problem #4: Informationsägande verksamhet skall godkänna access till informationen, hur kan den göra det? Svar: Behörighet baserad på verksamhetsbaserad adressering Behörighet görs också baserat på den verksamhetsbaserade logiska adressen Behörighet görs också i tjänsteplattformen Behörighetsinformation hålls också i tjänsteadresseringskatalogen 24

25 Problem #1 - #4: Sammanfattning RIV-TA + tjänstekontrakt + tjänsteplattform möjliggör tillsammans en lös koppling mellan tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter Tjänste- plaform 25

26 Problem #5: Hur motverka risker med t ex centrala störningar och trög central administration? Svar: Samverkan i federation T-boken beskriver att landsting och regioner Service' kan (dvs valfritt) använda en tjänsteplattform lokalt pla+orm' Service' pla+orm' Service plahor m Tjänste- plaform Regional tjänste- plaform 26

27 Problem #6: Var Uinns information om en viss invånare? Svar: Slå upp i Engagemangsindex Källa: SKLTP EI SAD - Systemsamverkan 27

28 Problem #7: Vilka tidbokningar (osv ) har en viss invånare? Svar: Fråga aggregerande tjänster Källa: SKLTP AgP SAD - Systemsamverkan 28

29 Belysande exempel Följande exempel kommer användas återkommande i utbildningsmaterialet Tjänstekonsuments IdenAtet: client InformaAonsägande verksamhets idenatet: HSA-VKK123 Tjänsteproducents IdenAtet: Schedulr HSA- ID: client! Klient certifikat Request SOAP header LogicalAddress: - HSA-VKK123 (HSA- ID) NTjP certifikat HSA- ID: Schedulr! Server certifikat Tjänstekonsument SOAP body Tjänstekontrakt: - GetSubjectOf-! CareSchedule! Nationell Tjänsteplattform Tjänsteproducent Tjänstekontrakt: GetSubjectOfCareSchedule 29

30 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 30

31 Introduktion av SKLTP Öppen källkods projekt enligt direktiv från CeHis Referensimplementation av T-boken Används i Ineras Nationella Tjänsteplattform och av ett antal landsting och regioner. Dokumentation och källkod Google Code Ny Wiki under framtagning Gå igenom komponenterna i SKLTP I nuvarande version v2.2 Kommande komponenter (höst 2013) Gå igenom datamodell i TAK (Tjänste Adresserings Katalogen) 31

32 SKLTP - Komponenter 32

33 SKLTP VP och TAK 33

34 SKLTP EI och Aggregerande Tjänster 34

35 SKLTP - Anpassningstjänster 35

36 SKLTP Kommande komponenter (höst 2013) NoAfierings- tjänst Meddelande- hantering 36

37 Belysande exempel Från genomgång av referensarkitekturen Tjänstekonsuments idenatet InformaAonsägande verksamhets idenatet Tjänsteproducents idenatet HSA- ID: client Klient certifikat Request SOAP header LogicalAddress: - HSA- VKK123 (HSA- ID) NTjP certifikat HSA- ID: Schedulr Server certifikat Tjänstekonsument SOAP body Tjänstekontrakt: - GetSubjectOfCareSchedule Nationell Tjänsteplattform Tjänsteproducent InformaAonsägande verksamhets idenatet 37

38 SKLTP TAK - Datamodell 38

39 SKLTP TAK - Datamodell RIV- TA protokoll versioner 39

40 SKLTP TAK - Datamodell Tjänster 40

41 SKLTP TAK - Datamodell InformaSons- ägande verksamhet 41

42 SKLTP TAK - Datamodell Kommunicerande system, konsument och/eller producent 42

43 SKLTP TAK - Datamodell RouSng- informason 43

44 SKLTP TAK - Datamodell Behörighets- informason 44

45 Belysande exempel Från genomgång av referensarkitekturen Tjänstekonsuments idenatet InformaAonsägande verksamhets idenatet Tjänsteproducents idenatet HSA- ID: client Klient certifikat Request SOAP header LogicalAddress: - HSA- VKK123 (HSA- ID) NTjP certifikat HSA- ID: Schedulr Server certifikat Tjänstekonsument SOAP body Tjänstekontrakt: - GetSubjectOfCareSchedule Nationell Tjänsteplattform Tjänsteproducent InformaAonsägande verksamhets idenatet 45

46 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 46

47 Genomgång av demo miljön Arkitekturell översiktsbild Tekniska integrations och deploy bilder Installerad mjukvara Några bra att ha kommandon 47

48 Lägg till EI och Agg Tj för Tidbokning Arkitekturell översiktsbild 48

49 Lägg till EI och Agg Tj för Tidbokning Tekniska integrations och deploy bilder 49

50 Lägg till EI och Agg Tj för Tidbokning Tekniska integrations och deploy bilder 50

51 Installerad mjukvara En virtuell box som innehåller allt du behöver för att köra SKLTP 51

52 Lägg till EI och Agg Tj för Tidbokning Installerad mjukvara (2) VP (Virtualiseringsplattform) TAK - Tjänsteadresseringskatalog) GetSubjectOfCareSchedule (virtualisering för tidbokning) Schedulr (En demo applikation för Tidbokning med tjänst och webapp) 52

53 Installerad mjukvara (3) CentOS v6.3 (32-bitars) Java v7.0 (32-bitars) Apache v Tomcat v Mule ESB CE v3.3.1 ActiveMQ v5.6.0 MySQL v

54 Java Oracle Java SE Development Kit 7u21 32-bit JAVA_HOME=/usr/java/jdk

55 Apache HTTPD /etc/httpd RUN_AS = apache Port: 80 Logfiler /etc/httpd/logs/[access.log error.log] Config /etc/httpd/conf/httpd.conf Start, stop och restart $ sudo /etc/init.d/httpd [ start stop restart] 55

56 Tomcat $CATALINA_HOME=/opt/tomcat RUN_AS = root HTTP port: 8080 Admin användare: skltp/skltp Logfil $CATALINA_HOME/logs/catalina.out $ less /opt/tomcat /logs/catalina.out Start, stop och restart $ sudo /etc/init.d/tomcat7 [start stop restart] Installerade applikationer TAK Schedulr 56

57 Mule ESB CE $MULE_HOME=/opt/mule RUN_AS = mule Portar enligt property fil (se nedan) Konfigurationsfiler $MULE_HOME/conf Logfil $MULE_HOME/logs/mule.log $ less /opt/mule-3.3.1/logs/mule.log Start, stop och restart $ sudo /etc/init.d/mule [start stop restart] Applikationer $MULE_HOME/apps 57

58 TAK Tjänste Adresserings Katalog Tjänst och webgränssnitt för administration av Tjänstekontrakt Producenter Konsumenter Logiska Adresser Logiska Adressater Anropsbehörigheter 58

59 Lägg till dito om EI och Agg Tj för Tidbokning Virtualiseringsplattform vp-services /opt/mule-3.3.1/apps/vp-services Virtualiseringar finns i katalogen /opt/mule-3.3.1/apps/vp-services-2.1.0/lib Konfigurationsfiler $MULE_HOME/conf vp-config.properties, vp-security.properties, hsacache.xml, hsacachecomplementary.xml Installerad virtualisering : GetSubjectOfCareSchedule (virtualisering för tidbokning) Fler virtualiseringar finns i katalogen /home/skltp/virtuell-services 59

60 Active MQ /opt/activemq-5.6.0/ RUN_AS = activemq Konfigurationsfil /opt/activemq-5.6.0/conf/activemq.xml Portar : openwire 61616, web console 8161 Start, stop och restart /etc/init.d/activemq [start stop restart] 60

61 My SQL Rotanvändare: root/secret RUN_AS = mysql Port : 3306 Konfigurationsfil /etc/my.cnf Loggfil /var/log/mysqld.log Administration Web konsol - Terminal - $ mysql u root -p 61

62 Genomgång av demo miljön Några bra att ha kommandon Logga in på demo miljön (pwd=usr): ssh Öppna terminal Menyval: Applications -> System Tools -> Terminal Starta soap-ui soapui-4.5.2/bin/soapui.sh & Visa skrivningar till Mule s logfil: tail -F /opt/mule-3.3.1/logs/mule.log & Starta om VP-appen i Mule (fungerar inte alltid, starta då om Mule istället enligt nedan) sudo touch /opt/mule-3.3.1/apps/vp-services-2.1.0/vp-config.xml Starta om Mule sudo /etc/init.d/mule restart Command line management tool: CRaSH for Mule ssh -p l root (pwd: mule) 62

63 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 63

64 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 1. Prova Tidboknings demo-app, Schedulr 2. Prova GetSubjectOfCareSchedule tjänsten Direkt mot demo producent Genom VP 3. Ändra routing och behörighetsregler i TAK 4. Integration med HSA s organisationsträd 64

65 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 1. Prova Tidboknings demo-app, Schedulr Menyval Tidbokning demo app: Schedulr GUI 65

66 Övning 1 Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt 1. Prova Tidboknings demo-app, Schedulr, forts Visa/ändra/ta bort befintliga tidbokningar: Time slots 66

67 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 1. Prova Tidboknings demo-app, Schedulr, forts Skapa ny tidbokning: Time slots Övning 1 67

68 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 2. Prova GetSubjectOfCareSchedule tjänsten mha soapui Expandera GetSubjectOfCareScheduleResponderBinding > GetSubjectOfCareScedule. Dubbelklicka på 'Patient Agda, VC: Kärna' och ett nytt fönster öppnas. Det finns två ändpunkter i denna tjänst:» En för HTTP som går direkt mot demotjänsteproducenten» En med HTTPS som går mot tjänsten i virtualiseringsplattformen. 68

69 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 2. Prova GetSubjectOfCareSchedule tjänsten mha soapui, forts Övning 1 69

70 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 3. Ändra routing och behörighetsregler i TAK Ändra Routing-information» Menyval: TAK GUI (skltp/skltp) à Administrera logiska adresser à Välj Id=1 (Logisk adressat: HSA-VKK123) à Redigera à Ändra Fr.o.m tidpunkt till à Uppdatera» Menyval: VP: reset TAK cache» Prova anrop i soapui mot logisk adress HSA-VKK123 Övning 1» Återställ routingen, reset cache och prova igen, skall fungera igen! 70

71 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 3. Ändra routing och behörighetsregler i TAK, forts Ändra Behörighetsregler» Menyval: TAK GUI (skltp/skltp) à Administrera anropsbehörigheter à Välj Id=1 (Tjänstekonsument: tp, Logisk adressat: HSA- VKK123) à Redigera à Ändra Fr.o.m tidpunkt till à Uppdatera» Menyval: VP: reset TAK cache» Prova anrop i soapui mot logisk adress HSA-VKK123 Övning 1» Återställ behörighet, reset cache och prova igen, skall fungera igen! 71

72 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 4. Integration med HSA s organisationsträd Problemställning: Routing och behörighet sker på logisk-adressat, ger skalbarhetsproblem då antalet uppkopplade logiska adresser, konsumenter och producenter växer.» Routing: Varje producent skall kopplas ihop med de logisk-adressater den hanterar per kontrakt» Behörighet: Varje konsument skall kopplas ihop med de logisk-adressater den ges rätt att anropa, också per kontrakt 72

73 Övning 1 Testa förkonuigurerat tjänstekontrakt 4. Integration med HSA s organisationsträd, forts Lösning: Utnyttja HSA s organisationsträd och ge möjlighet att sätta routing och behörighet högre upp i trädet än på lövnivå s (dvs de logiska adressaterna, tex Vårdcentraler eller Vårdenheter). SKA VI INTE ÖVA DET HÄR OCH NU ISTÄLLET??? I övning #2 konfigurerar vi routing och behörighet högre upp i trädet:» Regional tjänsteproducent» Nationell tjänstekonsument» Se bild på nästa sida från övning #2 73

74 Från övning#2, konuigurera nytt tjänstekontrakt för samtycke Behörighet All NaAonell tjänstekonsument SE Övning 1 RouSng All Regional tjänsteproducent VGR SLL ÖLL Anrop All Logical- address= HSA- VKM345 HSA- VKK123 Vårdcentralen kusten, Kärna HSA- VKM345 Vårdcentralen kusten, Marstrand HSA- VKY567 Vårdcentralen kusten, YEerby 74

75 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 75

76 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 1. Leta upp tjänstens namn och domän på rivta.se, sök efter Samtycke. Svar bör bli: Tjänstedomän: ehr:patientconsent Tjänst: CheckConsent 2. Lägg på virtuell tjänst 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent Routa alla anrop inom VGR till test stubben, dvs behandla producent som regional 4. Ge behörighet till tjänstekonsument Ge access på Sverige-nivå, dvs behandla konsument som nationell 76

77 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt Behörighet All NaAonell tjänstekonsument SE RouSng All Regional tjänsteproducent VGR SLL ÖLL Anrop All Logical- address= HSA- VKM345 HSA- VKK123 Vårdcentralen kusten, Kärna HSA- VKM345 Vårdcentralen kusten, Marstrand HSA- VKY567 Vårdcentralen kusten, YEerby 77

78 Exempel HSA- träd Övning 2 sudo vi /opt/mule-3.3.1/conf/hsacache.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <HsaUnitsResponse xmlns="urn:riv:hsa:hsawsresponder:3"> <startdate> t15:38: :00</startdate> <enddate> t15:38: :00</enddate> <hsaunits> <hsaunit> <hsaidentity>hsa-vky567</hsaidentity> <DN>ou=Vårdcentralen kusten, Ytterby,o=Västra Götalandsregionen,l=VGR,c=SE</DN> <name>vårdcentralen kusten, Ytterby</name> </hsaunit> <hsaunit> <hsaidentity>hsa-vkm345</hsaidentity> <DN>ou=Vårdcentralen kusten, Marstrand,o=Västra Götalandsregionen,l=VGR,c=SE</DN> <name>vårdcentralen kusten, Marstrand</name> </hsaunit> <hsaunit> <hsaidentity>hsa-vkk123</hsaidentity> <DN>ou=Vårdcentralen kusten, Kärna,o=Västra Götalandsregionen,l=VGR,c=SE</DN> <name>vårdcentralen kusten, Kärna</name> </hsaunit> <hsaunit> <hsaidentity>hsa-vgr</hsaidentity> <DN>o=Västra Götalandsregionen,l=VGR,c=SE</DN> <name>västra Götalandsregionen</name> </hsaunit> </hsaunits> </HsaUnitsResponse> 78

79 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 2. Lägg på virtuell tjänst Kopiera jar-fil till VP-appen i Mule cd sudo cp virtual-services/ehr-patientconsent- CheckConsent-virtualisering-1.0.jar /opt/ mule-3.3.1/apps/vp-services-2.2.0/lib/ Starta om VP-appen i Mule (se bra att ha kommandon ) Notera i loggen att ny jar-fil laddas :41:10,285 INFO... - Loading XML bean definitions from URL [.../ehr-patientconsent- CheckConsent-virtualisering-1.0.jar...] 79

80 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 2. Lägg på virtuell tjänst, forts Registrera tjänstekontrakt i TAK» Namnrymd: urn:riv:ehr:patientconsent: accesscontrol:checkconsent: 1:rivtabp21 Reset av TAK-cache i VP» Finns färdigt menyval 80

81 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 2. Lägg på virtuell tjänst Importera WSDL in i soapui https:// :20000/vp/checkconsent/1/ rivtabp21?wsdl Gör ett provskott (skall ge VP004 No Logical Adress found) 81

82 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent Kopiera jar-filer till VP-appen i Mule sudo cp virtual-services/ehr-patientconsentcheckconsent-testproducer snapshot.jar /opt/mule-3.3.1/apps/vp-services-2.2.0/lib/ sudo cp virtual-services/ehr-patientconsentschemas-1.jar /opt/mule-3.3.1/apps/vpservices-2.2.0/lib/ 82

83 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Lägg på property för inbound-endpoint på test stubbe sudo gedit /opt/mule-3.3.1/conf/vpconfig.properties EHR_PATIENTCONSENT_ASSERCONTROL_CHECKCONSENT_TES TSTUB_INBOUND_URL=http://localhost:20001/ teststubservice/checkconsent/1/rivtabp21 Starta om VP-appen i Mule Notera i loggen att ny jar-fil laddas :41:10,285 INFO... - Loading XML bean definitions from URL [.../ehr-patientconsentcheckconsent-testproducer snapshot.jar...] 83

84 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Testa anrop direkt mot test stubbe i soap UI med URL:» Klicka på URL en och välj Add new endpoint» Ange: CheckConsent/1/rivtabp21 84

85 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Registrera test stubbe i TAK som producent för all samtycke i VGR 1. Registrera teststubbe som tjänstekomponent 2. Registrera logisk adressat för VGR (identitet på verksamhet) 3. Registrera logisk adress (verksamhetsbaserad routing till test stubben) 85

86 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Registrera test stubbe i TAK som producent för all samtycke inom VGR 1. Registrera teststubbe som tjänstekomponent HSA-id: Samtycke-test-stubbe Adress: teststubservice/checkconsent/ 1/rivtabp21 86

87 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Registrera test stubbe i TAK som producent för all samtycke i VGR 2. Registrera logisk adressat för VGR (identitet på verksamhet) 87

88 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Registrera test stubbe i TAK som producent för all samtycke i VGR 3. Registrera logisk adress (verksamhetsbaserad routing till test stubben) Välj värden enligt bilden! 88

89 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 3. Lägg på test stubbe för tjänsteproducent, forts Reset av TAK-cache i VP (finns färdigt menyval) Gör ett nytt provskott mot den virtuella tjänsten (skall ge VP007 Authorization missing)» Ange HSA-VKM345 (vårdcentralen i Marstrand) som LogicalAddress! 89

90 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 4. Ge behörighet till tjänstekonsument på Sverige-nivå Registrera en Sverige-adressat 90

91 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 4. Ge behörighet till tjänstekonsument på Sverige-nivå, forts Registrera behörighet för test cert (hsa-id: tp) på Sverige-nivå för CheckConsent Använd värden enligt bilden!

92 Övning 2 KonUigurera nytt tjänstekontrakt 4. Ge behörighet till tjänstekonsument på Sverige-nivå, forts Reset av TAK-cache i VP (finns färdigt menyval) Nu skall anrop genom virtuell tjänst fungera! Ange HSA-VKM345 (vårdcentralen i Marstrand) som LogicalAddress! 92

93 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 93

94 Övning 3 TO DO Update demotidbok FindContent soap ui ProcessNotifications EI event viewer 94

95 Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 95

96 Övning 4 TO DO Lägg på bokning för Marsstrand Visa indexpost i EI SOAP UI Visa att den inte syns i sökning mot kärra eller den andra Prova Ag Tj mot samma TK med Inera som logiskadress 96

97 Summering, vad har vi gjort idag? Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av demo miljön: SKLTP-box Vad har vi i lådan? Övningar Övning 1: Testa förkonfigurerat tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 2: Konfigurera nytt tjänstekontrakt i VP/TAK Övning 3: Testa gränssnitten i EI Övning 4: Testa en aggregerande tjänst 97

98 Frågor och nästa steg? Frågor från dagen? Vad är nästa steg? Exempel: Göra djupdykningar i T-bokens regelverk... Planera hur SKLTP kan installeras i ett ert systemlandskap Beskriva hur SKLTP fungerar under ytan, dvs titta på dess interna uppbyggnad och källkod 98

Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP

Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av miljön: RIVTA-box Vad har vi i lådan? Övningar

Läs mer

Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP

Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Var är vi? Förberedelsearbete Introduktion Referensarkitektur: T-boken, RIV-TA och tjänstekontrakt Referensimplementationen av T-boken: SKLTP Genomgång av miljön: RIVTA-box Vad har vi i lådan? Övningar

Läs mer

Lä s mer om SLL:s Regionälä Tjä nsteplättform (RTP)

Lä s mer om SLL:s Regionälä Tjä nsteplättform (RTP) 1 (7) Lä s mer om SLL:s Regionälä Tjä nsteplättform (RTP) Stockholms läns landstings Regionala Tjänsteplattform (RTP) är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet

Läs mer

Tjänsteplattform. Tekniska krav. ARK_0034 Version 1.0.1

Tjänsteplattform. Tekniska krav. ARK_0034 Version 1.0.1 Tjänsteplattform Tekniska krav ARK_0034 Version 1.0.1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 3 1.3 Avgränsningar... 3 1.4 Fallstudier... 4 1.5 Referenser... 4 2. Terminologi... 5 3.

Läs mer

Tjänsteplattform. Tekniska krav. ARK_0034 Version 1.3

Tjänsteplattform. Tekniska krav. ARK_0034 Version 1.3 Tjänsteplattform Tekniska krav ARK_0034 Version 1.3 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Avgränsningar... 4 1.4 Fallstudier... 4 1.5 Referenser... 4 2. Terminologi... 5 3. Allmänt...

Läs mer

Tjänsteplattformen nationell integration

Tjänsteplattformen nationell integration Tjänsteplattformen nationell integration 2013-02-12 Lars Erik Röjerås e lars.erik.rojeras@inera.se Innehåll Bakgrund och historia Så funkar det Hur förvaltas det idag Hur ser framtiden ut 2 Resan V-boken

Läs mer

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker Beslutsunderlag Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker 1. Bakgrund och problemställning... 2 2. Rekommendation...

Läs mer

Installation av Virtualiseringsplattform

Installation av Virtualiseringsplattform Installation av Virtualiseringsplattform Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokument för version 1.3.1 av virtualiseringsplattformen PA2 Smärre justeringar efter installation

Läs mer

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Jan Västernäs A Första versionen Jan Västernäs PB1

Läs mer

Anslutningsvägledning. Nationell patientöversikt 2.0

Anslutningsvägledning. Nationell patientöversikt 2.0 Anslutningsvägledning Nationell patientöversikt 2.0 Innehåll Introduktion... 3 Anslutningsblanketter... 4 Anslutning för produktion... 5 Anslutning för test... 6 Anslutning för test med egen klient...

Läs mer

RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile Valfria tillägg

RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile Valfria tillägg RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile Valfria tillägg Version 1.1 ARK_0028 Innehåll 1 Översikt... 4 1.1 Tillgänglighet... 4 1.2 Referenser... 5 2 RIV Tekniska Anvisningar Basic Profile med http header

Läs mer

Beställning av samverkan över flera tjänsteplattformar

Beställning av samverkan över flera tjänsteplattformar Beställning av samverkan över flera tjänsteplattformar Detta dokument beskriver hur anslutningar och samverkan genom tjänsteplattformar beställs i följande scenario: En tjänstekonsument, Min vårdkalender,

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Nya versioner

Läs mer

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver.

Arbetsuppgift 1: På virtuell maskin med Ubuntuserver, skapa katalog och skapa Dockerfile. Skapa ny katalog i din hemmakatalog, med namnet webbserver. Arbeta med Dockerfile Förutsättningar: Virtuell maskin med Ubuntu 14.04.1 server installerat, nätverksbrygga konfigurerat enligt tidigare övning, eller se vidare på denna länk: http://linuxkurser.nu/?p=282.

Läs mer

RIV TA Basic Profile 2.1

RIV TA Basic Profile 2.1 1 (13) 19 juni 2013 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 ARK_0002 CeHis AR www.cehis.se info@cehis.se RIV TA Basic Profile 2.1 Utgåva C 2 2013-06-19 Center för

Läs mer

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Basic Profile 2.1 RIV Tekniska Anvisningar RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (11) RIV TA Basic Profile 2.1 Utgåva B 2012-01-03 RIV 2.1 Anvisningar Bilaga 5.1 CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (11) Utgåva PA1 Utgåvehistorik

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Nya versioner

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Software Architecture Document

Software Architecture Document Software Architecture Document Tjänsteplattformen version 1.1 Sidan 1(48) Revisioner Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Mats Ekhammar PA2 Omstrukturering efter möte med Jan V Mats

Läs mer

Sammanfattning och specifikationer för POT

Sammanfattning och specifikationer för POT 0.2 Sammanfattning och specifikationer för POT Kornhamnstorg 61 SE-111 27 Stockholm Sweden 00 00 Telefon: +46 (0)8 791 92 Telefax: +46 (0)8 791 95 www.certezza.net Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Handledning Konfigurationsstyrning tjänstedomäner

Handledning Konfigurationsstyrning tjänstedomäner 1 (16) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 ARK_0007 www.cehis.se info@cehis.se Handledning Konfigurationsstyrning tjänstedomäner Version 2.0.1 2014-01-30 Center

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X

Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 (14) Installationsguide Junos Pulse för MAC OS X 1 Inledning Denna guide beskriver hur du installerar programmet Junos Pulse på MAC OS X Junos Pulse är en klientprogramvara som används i tjänsten Telia

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Beställning D Etablera samverkan

Beställning D Etablera samverkan Beställning D Etablera samverkan Beställningen skall ske av tjänstedomänansvarig eller en person som fått denna rättighet delegerad av tjänstedomänansvarig. Via denna beställning kopplas logiska verksamhetsadresser

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Handledning. Konfigurationsstyrning tjänstedomäner. Version 2.0.5 ARK_0007 2014-06-30

Handledning. Konfigurationsstyrning tjänstedomäner. Version 2.0.5 ARK_0007 2014-06-30 Handledning Konfigurationsstyrning tjänstedomäner Version 2.0.5 ARK_0007 2014-06-30 Innehåll Ordlista... 3 Referenser... 4 1 Inledning... 5 1.1 Målgrupp... 5 1.2 Syfte... 5 1.3 Avgränsning... 5 1.4 Förutsättningar...

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0 AL T granskning NeR 2013-01-13 Version 1.0 Revisionshistorik Datum Version Beskrivning Författare 2013-01-13 PA1 Dokumentet skapat AL T, CeHis, Lennart Eriksson 2013-01-31 1.0 Bara gula markeringar inför

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Formulärflöden (utkast)

Formulärflöden (utkast) 2017-03-15 1 (17) PROJEKT SERVERAT Formulärflöden (utkast) ARKITEKTUR, BILAGA 1, VER 0.7, 2017-03-16 Sveriges Kommuner och Landsting, Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se,

Läs mer

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar

RIV TA Konfigurationsstyrning 1.0 RIV Tekniska Anvisningar Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (16) RIV TA Konfigurationsstyrning RIV Tekniska Anvisningar 2012-01-03 Konfigurationsstyrning CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (16) Utgåva Utgåvehistorik

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 2. Specifikation av Tilläggstjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Kompletterande tjänster och funktioner... 3 2.1. Konsultstöd... 3 2.2. Meddelandetjänsten...

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC MySQL Server och FactoryCast HMI databastjänst 2004-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DATABASTJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV DATABASTJÄNST...3 2 KONFIGURERING MYSQL...6

Läs mer

Serverat och kommunal arkitektur

Serverat och kommunal arkitektur Serverat och kommunal arkitektur Leverantörsmöte 1 2016-11-10 marco.deluca@skl.se 0733 810 247 Agenda Introduktion Styrande principer (exempel) Övergripande arkitektur Stödtjänster Integrationsprofiler

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Tips: Titta på relevanta genomgångar på webbplatsen

Tips: Titta på relevanta genomgångar på webbplatsen Ubuntu Server Denna laboration är en del av en serie labbar med Ubuntu Server som till viss del bygger vidare på varandra. I del ett tittar vi på installation och konfigurering av DNS-server med Ubuntu

Läs mer

RIV Tekniska Anvisningar Översikt

RIV Tekniska Anvisningar Översikt RIV Tekniska Anvisningar Översikt Version 2.0.1 ARK_0001 2014-12-08 Innehåll 1 Inledning... 6 1.1 Inledning utgåva E... 6 1.2 Målgrupp... 6 1.3 Syfte... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Tillgänglighet... 7

Läs mer

Real world SharePoint 2013 architecture decisions. Wictor Wilén

Real world SharePoint 2013 architecture decisions. Wictor Wilén Real world SharePoint 2013 architecture decisions Wictor Wilén Wictor Wilén Agenda Introduktion Arkitekturella förändringar i SharePoint 2013 Topologier Single Web Application och Host Named Site Collections

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster Verksamhetstillämpning och arkitektur Christer Allskog Inera AB Tomas Fransson Inera AB Fredrik Stegmark Region Halland Utmaningar

Läs mer

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser

Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Axiell Arena Visa BOOK-IT:s resurser Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Lägg xsl-fil i Dokumentbiblioteket... 3 3 Web service-koppling mot BOOK-IT:s resurser... 7 1 Axiell Bibliotek AB 1 Introduktion I Axiell

Läs mer

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server...

Ny installation...2. Översikt...2. Filer som behövs...2. Installera SQL Server Express (om det behövs)...3. Skapa en databas i SQL Server... 2c8 Modeling Tool Server (Windows/SQLServer) Innehållsförteckning Ny installation...2 Översikt...2 Filer som behövs...2 Installera SQL Server Express (om det behövs)...3 Skapa en databas i SQL Server...8

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Konfigurationsstyrning tjänstedomäner ARK_0007. Version

Konfigurationsstyrning tjänstedomäner ARK_0007. Version ARK_0007 Innehåll Ordlista... 4 Referenser... 5 1 Inledning... 5 1.1 Målgrupp... 5 1.2 Syfte... 6 1.3 Avgränsning... 6 1.4 Förutsättningar... 6 1.5 Krav på utvecklingsmiljö... 6 1.6 Regelverk och mallar...

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Laboration Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Författare: Niclas Håkansson Handledare: Niclas Håkansson Termin: VT13 Kurskod: 1DV425 Innehåll Instruktioner 3 Laborationens delar 3 Förberedelse

Läs mer

Konfigurering av inloggning via Active Directory

Konfigurering av inloggning via Active Directory Konfigurering av inloggning via Active Directory Här följer en konfigureringsanvisning för inloggning via Active Directory i Hogia Personal Business Manager. Innehåll Systemkrav... 2 Operativsystem...

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Platsbesök. Systemkrav

Platsbesök. Systemkrav Systemkrav Systemkrav 2016-15-19 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Vad är/var problemet? NyA webben har behörigheter/roller via federerade attribut edupersonentitlement/gmai Studentcentrum

Läs mer

emopluppen Installationsmanual

emopluppen Installationsmanual emopluppen Installationsmanual Sammanfattning Den här manualen beskriver hur man installerar Emo-Pluppen. Innehållsförteckning 1 - Förberedelser... 1.1 - Operativsystem... 1.2 - PHP... 1. - Webbserver...

Läs mer

Avtal om Kundens användning av

Avtal om Kundens användning av Avtal om Kundens användning av Informationsutlämning till NKRR Bilaga 1 Specifikation av tjänsten Informationsutlämning till NKRR Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser...

Läs mer

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter

MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter Ämne Version Datum Introduktion MVK SSO 2.0 1.7 2014-02-14 Ansvarig Dokument ID Sign Martin Carlman/Peter Bäck MVK-0031 Version Datum Av Avsnitt Ändring 1.7 140214 AL MVK SSO 2.0 Mina vårdkontakter MVK

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

RIV Tekniska Anvisningar Översikt

RIV Tekniska Anvisningar Översikt RIV Tekniska Anvisningar Översikt Version 2.0.2 ARK_0001 Innehåll 1 Inledning... 6 1.1 Målgrupp... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Avgränsningar... 6 1.4 Tillgänglighet... 6 1.5 Referenser... 6 2 Anvisningarna i

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

1 Infrastruktur för RTJP RTJP är placerad i en virtuell miljö som i brist på bättre namn går under benämningen MVK-molnet

1 Infrastruktur för RTJP RTJP är placerad i en virtuell miljö som i brist på bättre namn går under benämningen MVK-molnet Beskrivning av infrastruktur kring RTJP 1 1 Infrastruktur för RTJP RTJP är placerad i en virtuell miljö som i brist på bättre namn går under benämningen MVK-molnet 1.1 Nätverk och brandvägg RTJP är placerat

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.4 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.4) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Att sätta upp trådlöst med Cisco Controller 2100 series och Cisco AP 1200 series

Att sätta upp trådlöst med Cisco Controller 2100 series och Cisco AP 1200 series Att sätta upp trådlöst med Cisco Controller 2100 series och Cisco AP 1200 series http://www.cisco.com/en/us/docs/wireless/controller/2100/quick/guide/ctrl206q.ht ml http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/wireless/airo1000/1000hig3/100

Läs mer

Underlag för godkännande av tjänsteproducent

Underlag för godkännande av tjänsteproducent Underlag för godkännande av tjänsteproducent Sid 1/16 Innehåll 1. Versionshantering... 3 2. Inledning... 4 2.1. Instruktioner för ifyllande... 4 2.2. Hantering vid förändring av tjänsteproducent... 5 2.3.

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Uppdateringsguide v6.1

Uppdateringsguide v6.1 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v6.1... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Nytt verktyg för att byta lösenord... 7 Konfigurera Reset Password... 7 Lägg till Reset Password i Manager...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar

Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (8) Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar 2011-12-14 UTKAST ENDAST PRELIMINÄRT REGELVERK Sida 1 (8) CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (8) Utgåvehistorik Utgåva

Läs mer