Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?"

Transkript

1 Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, Malmö 1

2 Sammanfattning Någon gång ställer varje företagare sig frågan: Hur mycket är mitt företag värt? Efter år av slit med framgångar och motgångar är det nog många företagare som försöker mäta värdet på sitt företag och tänker på vilket pris man kan hoppas på om man vill sälja för att gå i pension eller göra något annat i livet. När frågan blir mer aktuell vänder sig företagaren ofta till sin revisor eller någon annan betrodd person för att göra en företagsvärdering. Med stor sannolikhet kommer företagets värde att baseras på balansräkningen eller historisk lönsamhet. Vid första anblicken kan detta värderingssätt verka rimligt, men det är nästan garanterat att man därigenom allvarligt undervärderar företaget. När en företagare använder den traditionella metoden för att beräkna värdet på sitt företag blir det nästan alltid en kraftig underskattning av det försäljningspris som kan uppnås. Med andra ord; värderingsmetoden är i grunden felaktig. Denna skrift ifrågasätter detta felaktiga och traditionella synsätt, belyser de tre vanligaste felen man gör vid värdering av företag och visar på ett helt annat tillvägagångssätt. Ett alternativt angreppssätt, som inte bara visar varför traditionella värderingsmetoder är bristfälliga, men också varför så många företag säljs för betydligt högre belopp och vad som är avgörande för att en köpare betalar ett högre pris. 2

3 Traditionella värderingar och de tre vanligaste misstagen SSTAG NUMMER 1 Vinstmultiplar Traditionella tankegångar utgår ifrån att ett företags värde baseras på tidigare års finansiella resultat. Om man vill sälja sitt företag för sitt maximala värde då är en strategi som enbart bygger på multiplar av tidigare vinst ett helt felaktigt angreppssätt. En typisk finansiell värdering utgår från ett genomsnittligt rörelseresultat och baseras på företagets senaste årsbokslut, man justerar och gör ändringar för att få fram verksamhetens underliggande resultat. Vinsten multipliceras med en siffra som ger en företagsvärdering. Normalt är detta en multipel mellan fyra och sex. Denna värdering baseras på kortsiktiga räntabilitetskriterier. Till exempel; om en multipel fyra tillämpas, uppnår köparen en återbetalningstid på fyra år och med en multipel sex, är återbetalningen sex år. Även om multiplarna varierar mellan olika branscher så innebär detta konkret att företagen värderas på genomsnittliga branschmultiplar trots att alla företag är helt olika varandra. Värdet på ditt företag får därför aldrig enbart relaterads till tidigare resultat. 3

4 SSTAG NUMMER 2 Att värdera ett företag baserat på tidigare resultat En spekulant köper inte ett företag för dess historia. Han köper alltid företagets framtid eller, ännu viktigare, framtiden under deras eget ägande. Tittar du på ett typiskt försäljningsprospekt som beskriver ett företags verksamhet och som används i traditionella försäljningskanaler, har du svårt att finna information som berättar om företagets framtid. Trots att framtiden är den absolut mest kritiska frågan för köparen. Låt oss illustrera vårt påstående med ett exempel från BCMS Corporate. Ett IT-företag, specialiserat på mjukvara för byggnadsentreprenörer. Med BCMSprocessen identifierades 246 potentiella köpare. Tre erbjudanden kom in, varav den första på 25 Mkr. Kunden sa: Vi tar det. Vi uppmuntrade honom att förkasta budet. Nästa erbjudande kom in på 40 Mkr. Kunder ville acceptera budet, men vi uppmuntrade honom återigen att förkasta detta bud. Processen var inte helt utan nerver, men slutbudet gick upp till 60 Mkr. Hur kan det vara så? Det enda skälet är helt enkelt så att köparen såg en framtida potential i bolaget. Köparen var inom samma bransch och köpet gav honom stora synergieffekter. Förvärvet öppnade en ny nationell marknad för deras egna produkter med höga marginaler och med en nationell försäljningsinfrastruktur redan på plats. Sammanfattningsvis är vår erfarenhet att de mest rutinerade köparna alltid försöker att: betala för företagets historiata hänsyn till dess nuvarande situation, men alltid köpa företagets framtid För att få maximalt betalt för sin verksamhet, bör ett företag aldrig säljas för hur det ser ut just nu med sin nuvarande ägare. Det skall alltid marknadsföras och säljas på hur det kan se ut om två-tre år, under nytt ägarskap, efter att den tänkta köparen genomfört sina aktiviteter för att öka intäkterna och uppnå synergieffekter. För att säkerställa högst möjliga pris för företaget krävs en Affärsplan för synergier. En plan som bygger på säkra, men konservativa antaganden. 4

5 Affärsplanen för synergier sätter fokus på centrala frågor som: Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren säljer det förvärvade företagets produkter och tjänster till sina egna kunder? Hur kommer företagets försäljning att se ut efter att det egna sortimentet är kompletterat med köparens produkter. Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren skjuter till friska pengar? Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren tar med sig ny energi och entusiasm? Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren öppnar sina internationella marknader för det förvärvade bolagets produkter och tjänster? Hur kommer verksamheten att se ut när den nya ägaren har satt igång aktiviteter för att uppnå synergieffekter av köpet? I grunden besvarar affärsplanen frågan, Hur kommer verksamheten att se ut under nytt ägarskap snarare än Hur ser verksamheten ut under sinnuvarande ägare? Resultatet av affärsplanen utgör basen för ett maximaltförsäljningspris. SSTAG NUMMER 3 Att ignorera ytterligare områden av värde Som vi redan har förklarat, så undervärderar traditionella värderingsmetoder företag genom att enbart fokusera på historiska vinstsiffror. Dessa metoder förbiser även andra viktiga områden av stor betydelse och som är mycket värdefulla för de potentiella köparna. Traditionella värderingar baseras på historiska resultat, men tar över huvud taget inte hänsyn till de många andra positiva områden utöver de ekonomiska nyckeltalen, till exempel: Kvaliteten och storleken på kundbasen Om företaget levererar till sällsynt attraktiva kunder Företagets immateriella tillgångar Personalens lojalitet, skicklighet och erfarenhet 5

6 Värdet av företagets varumärken på marknaden Etablerade affärsförbindelser med leverantörer, kunder och andra intressenter Om företaget är verksam i en marknad med en kraftig tillväxt En förestående lansering av lönsamma produkter eller tjänster Om det finns order eller avtal med kunder som säkrar framtida intäkter? Om säljaren har produkter eller levererar tjänster som få, om ens någon, kan matcha? Möjligheter som en köpare har att uppnå ökade intäkter och synergieffekter med företaget? Hur vanligt det är att ett företag som detta kommer ut till försäljning på marknaden? Hur attraktivt är företaget för en intresserad och välfinansierad utländsk köpare? Hur företaget ligger till inom alla dessa områden har ett avgörande värde för verksamheten. Traditionella värderingar tar inte någon av dessa faktorer i beaktande. Två företag inom samma sektor skulle kunna värderas mycket lika baserat på historiska vinster, men vara enormt olika om man tittar på andra faktorer som beskrivs ovan. Tydligt kan de ha ett helt annat värde i ögonen på en köpare som beaktar helheten vid ett förvärv. 6

7 Alternativt tillvägagångssätt Det enda sättet att med absolut säkerhet ta reda på vad ett företag faktiskt är värt är att aktivt marknadsföra alla positiva aspekter till den rätta kategorin av köpare. Vi har hjälp ägare att sälja sina företag i 20 år och under den perioden har en stor mängd försäljningsdata sammanställts och analyserats på BCMS huvudkontor. Tre av våra slutsatser är särskilt viktiga när vi ifrågasätter det traditionella synsättet att värdera företag i detta dokument. 1) Uppgifter om orsakerna till förvärv Det främsta motivet för att köpa ett företag är kvaliteten på företags kundbas. Detta viktiga kriterium ingår över huvud taget inte i en traditionell värdering och ett utelämnande leder därför oundvikligen till en undervärdering av företaget. 2) Högsta budet är 2,5 gånger högre Efter tjugo år och flera hundratals sålda företag, kan vi konstatera att den genomsnittliga skillnaden mellan det första och det högsta budet är 2,5 gånger. D.v.s. det högsta budet är 2,5 gånger högre än första budet. Anledningen är inte att det lägsta budet är ett skambud, utan att det i regel är nära den traditionella företagsvärderingen. Det är uppseendeveckande, men den genomsnittliga skillnaden mellan första och högsta bud har varit anmärkningsvärd stabil i över tjugo år. Om det korrekta värdet av ett företag skulle vara multiplar av tidigare vinst, skulle i så fall varje bud vara ungefär lika. Våra försäljningsdata bevisar att så inte är fallet. Ta en titt på några exempel nedan. 7

8 Fakta: Ett företag, specialiserat på hårdhetstestutrustning värderades av sin revisor till 70 Mkr och det första budet var just detta. Företaget såldes så småningom för 240 Mkr. Fakta: Ett annat företag, något mindre i storlek, fick ett första bud på 14 Mkr (En rimlig multipel) men såldes så småningom för 35 Mkr Fakta: Ett reseföretag fick ett första bud på 38 Mkr, vilket var något över genomsnittet i branschen. Företaget såldes slutligen för 85 Mkr 3) 40 % mer betalt för säljaren! Ett sista konstaterande som baserar sig på statistik från BCMS försäljningsdata är mycket slående. Under 20 års tid har vi i alla våra försäljningsuppdrag marknadsfört det sålda företagets hela spektrum av positiva egenskaper. Det har genererat försäljningspriser som i genomsnitt ligger 40 % över den traditionella värderingen av företagen. Försäljningsavslut som ligger 40 % över en traditionell värdering innebär miljoner och ofta tiotals miljoner kronor i mervärde till ägarna som sålt dessa företag. Den stora faran med en traditionell värderingsmetod När man säljer sin bil eller sitt hus, kan man ganska enkelt göra en korrekt värdering eftersom de är så lika andra bilar eller hus. Det är i huvudsak en försäljning av enkla varor. Ett företag är komplext och kan inte värderas på ett liknande sätt. En företagsvärdering kan synas vara en idealisk lösning, men konsekvensen är att den bara skapar ett begärt pris, dvs. en nivå som blir den punkten från vilken dina potentiella köpare börjar pruta ner på priset! Ett maximalt försäljningsvärde för företaget kommer då aldrig att kunna uppnås. Dessutom blir det också ett tak för högsta möjliga bud. 8

9 EXEMPEL Kohlswa Gjuteri AB Kohlswa är ett av de äldsta företag som har sålts av BCMS. Företaget har producerat järn och stål i olika former sedan Företaget har ett globalt rykte för att kunna tillverka komplicerade delar som andra gjuterier har svårt att leverera. BCMS identifierade 281 potentiella köpare varav 23 tecknade sekretessförbindelse. Av dessa gjordes en kortlista om 10 företag som säljarna betecknade som heta kandidater. Därefter följde 3 avancerade förhandlingsmöten. Försäljningspriset blev 33 % högre än det första budet. Därefter fick säljarna en andel av första årets goda resultat. Den slutgiltiga ersättningen blev därmed 43 % högre än det första budet. Avslutning BCMS har uppnått en marknadsledande ställning inom försäljning av privatägda företag som ett resultat av en uppfriskande annorlunda global process. Kunder väljer oss för att vi tänker annorlunda. Därför kan vi uppnå betydligt högre försäljningspriser än vad som är normalt med traditionella vägar till marknaden. Under de senaste 20 åren har vi byggt upp ett rykte baserat på förtroende, integritet och ömsesidig respekt. Om du tycker att detta dokument har fött nya tankar hos dig och vill veta mer om hur du kan sälja ditt företag för sitt maximala värde, ring en av BCMS Scandinavias representanter nära dig på , , eller Du kan också maila oss på eller besöka 9

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Rapport 2011:11 Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering 2 (60) Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Överskuldsättning

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Tillväxt genom Crowdfunding?

Tillväxt genom Crowdfunding? Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxt genom Crowdfunding? Rapport 0156 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns

Läs mer

Riskundersökning 2004. Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering. Lärdomar från best practice

Riskundersökning 2004. Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering. Lärdomar från best practice Riskundersökning 2004 Att skapa affärsmöjligheter genom riskhantering. Lärdomar från best practice Se riskerna som en strategisk affärsmöjlighet! DET EUROPEISKA affärslandskapet är lika oförutsägbart som

Läs mer

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA

PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP tomas björkholm & hans brattberg nu också med kanban PRIORITERA FOKUSERA LEVERERA din snabbguide till Lean, Agile, Scrum och XP

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Mångfald för ökad lönsamhet

Mångfald för ökad lönsamhet Mångfald för ökad lönsamhet Emma Meurling Presentation 2004 bodde jag med min familj i London och fick PAUSE stipendiet med möjlighet att studera HR utomlands och skriva en rapport om mångfald. Resultatet

Läs mer

Slutsålt! Sälj mer och ta bättre betalt. mer på väg in. Om konsten att skapa ett starkt varumärke

Slutsålt! Sälj mer och ta bättre betalt. mer på väg in. Om konsten att skapa ett starkt varumärke Slutsålt! mer på väg in Sälj mer och ta bättre betalt Om konsten att skapa ett starkt varumärke Starka varumärken säljer mer lönsamt Hur ska du försvara din marknadsandel eller motivera ett högre pris

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Så skriver Du en vinnande affärsplan

Så skriver Du en vinnande affärsplan Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer