Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod."

Transkript

1 Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s

2 Sida 2 av 12 Fråga 2 (6 poäng) Beskriv kortfattat tre svagheter med payback-metoden. Diskutera varför man ändå kan vilja använda payback-metoden. Svar: Svagheter är exempelvis att payback-metoden: Inte tar hänsyn till alla betalningar från en investering Inte tar hänsyn till tidsvärdet av pengar Den godkända återbetalningstiden är godtyckligt bestämd, varför 3 år istället för 4 år? Man kan inte rangordna projekt Den gynnar kortsiktiga projekt över långsiktiga projekt Anledningar till att man ändå vill använda payback-metoden kan exempelvis vara: Den är enkel att använda Man behöver endast försöka uppskatta kassaflöden under den godkända återbetalningstiden Det är svårt att korrekt uppskatta kassaflöden långt in i framtiden Man slipper uppskatta kalkylräntan vilket kan vara svårt 2

3 Sida 3 av 12 Fråga 3 (6 poäng) Beskriv vad som menas med informell och formell organisation. Skärvad & Olsson s

4 Sida 4 av 12 Fråga 4 (6 poäng) Förklara vad ett varumärkessamhälle innebär och till vilka områden varumärken spridit sig idag, enligt Parment och Söderlund (6p). Svarsförslag: Idag ser vi varumärken överallt och de får en alltmer central plats i vårt samhälle, reklam och varumärken överallt. Viktigt att marknadsföra sig. Har även spridit sig till employer branding, personal branding, place branding osv. 4

5 Sida 5 av 12 Fråga 5 (6 poäng) a) I enlighet med baskontoplanen är konton uppdelade i olika kontotyper. Vilka är de fyra mest väsentliga? (2p) b) Ett företag köper totalt in kontorsmaterial för kr i september, men betalar först i oktober. Vad är kostnaden för kontorsmaterial i september? (2p) c) Nämn två olika omsättningstillgångar. (2p) a. Svar: Tillgångar, EK och skulder, inkomst, utgift (för två rätt, 1p. För tre rätt 2p) b. Svar: c. Svar: Varulager, kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar, varulager (1p per rätt svar. Kassa bank är samma) 5

6 Sida 6 av 12 Fråga 6 (14 poäng) Intressentmodellen beskriver företaget och dess olika intressenter. Beskriv modellen genom att nämna och beskriva de sju intressentgrupperna och deras relationer till företaget. Du kan rita bilden, men den ska betraktas som grund till en mer detaljerad beskrivning. Skärvad & Olsson s

7 Sida 7 av 12 Fråga 7 (14 poäng). Nedan har du ett utdrag från en resultat- och balansräkning. Var noga med att referera vilka poster i resultat- och balansräkningen du använder dig av när du gör dina beräkningar. Resultaträkning SEK 31/12 År 2016 Intäkter Personalkostnader Avskrivning Räntekostnader Skatt Årets resultat 3500 Balansräkning Tillgångar Maskiner 5500 Inventarier 3500 Kundfordringar 2500 Kassa 1000 Summa tillgångar Skulder + Eget Kapital Eget kapital 5500 Leverantörsskulder 1500 Övriga avsättningar 1500 Lån 4000 Summa Eget Kapital + Skulder a) Beräkna företagets soliditet. På vilka sätt kan ett företag öka sin soliditet? (4p) b) Företaget tar upp ett nytt lån på 2000kr. Vilka poster i balansräkningen påverkas och hur? (3p) c) Varför påverkar avskrivningarna resultatet men ej kassaflödet? (4p) d) Beskriv räntabilitet på eget kapital, vad innebär det? (3p) 7

8 Sida 8 av 12 Svar fråga 7: a) (5500/12500=44%) b) (lån ökar med 2000, kassan ökar med 2000) 8

9 c) Placeringskod Sida 9 av 12 Fråga 8 (14 poäng) Skärvad och Olsson tar upp olika organisationsformer, beskriv tre av dem (OBS: organisationsformer är inte lika med ägarkategorier i fråga 1). Svar: Skärvad & Olsson, s

10 Sida 10 av 12 Fråga 9 (14 poäng) Hur definieras en marknad generellt sett (4p)? Hur kan man kategorisera marknaden beroende på vem man riktar sig till (4p)? Beskriv marknadsutvecklingen gärna med illustrationer (6p). Svarsförslag: Den plats där utbud och efterfrågan möts. En mängd kunder med vissa behov som köper eller kan tänkas vilja köpa varor eller tjänster inom det geografiska området. Konsumentmarknaden och Organisationsmarknaden (producentmarknad, återförsäljarmarknad och offentlig sektor). Födsel, kommersiellt genombrott, tillväxt, mättnad, nedgång. 10

11 Sida 11 av 12 Fråga 10 (14 poäng). Ett företag står i valet och kvalet kring om man ska köpa in en ny 3D-skrivare som kommer att kosta 12 miljoner kr idag men förväntas generera besparingar på 4 miljoner kr per år de följande sex åren. Investeringens kassaflöden illustreras i pildiagrammet nedan. (Mkr) år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6-12 VD:n är en mycket upptagen kvinna och hon har därför bett dig utreda om företaget bör genomföra investeringen eller inte. Du har fått följande uppgifter från en ekonomiassistent om hur denne brukar bedöma investeringar: Företagets kalkylränta är 8 %. Företagets godkända paybacktid är 2 år. Siffrorna är bara uppskattningar på besparingar och är därför inte helt säkra. a) Bedöm om företaget bör genomföra investeringen. Du får välja valfri metod (eller metoder) men använd ditt eget sunda förnuft när du väljer metod, lita inte blint på hur man tidigare har gjort. (Här behöver du dock inte motivera varför du väljer den/de metoder du valt) b) Argumentera för den/de metoder du valt att jobba med. Om de metoder du har använt inte är överens, motivera vilken metod du väljer att lita på. 11

12 Sida 12 av 12 Svar fråga 10: Svar: a) Beräkning med nuvärdesmetoden ger: paybacktid för investeringen ger: b) Här kan många goda argument ges. T.ex. att paybackmetoden generellt är en dålig metod och man därför väljer någon annan metod. Argument för paybackmetoden kan t.ex. vara att siffror långt in i framtiden är väldigt osäkra. Väljer man att använda nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden eller internräntemetoden ger alla full poäng om man motiverar det vettigt. Använder man flera metoder bör man basera sin rekommendation på någon av ovanstående tre. Väljer man att basera sin rekommendation på payback-metoden krävs det en riktigt bra motivering i b) för att kunna uppnå full poäng. Gör man misstag i sina beräkningar ger detta avdrag beroende på hur stora felen är. Även om man räknar fel kan man alltså få delpoäng. Tolkar man sina resultat fel kan även detta ge avdrag. 12

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt?

Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? Market Insider: Hur mycket är mitt företag värt? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Någon gång ställer varje företagare sig frågan:

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Lär Dig bokföring på 20 minuter

Lär Dig bokföring på 20 minuter UNICELL AB http://www.unicell.se 1 Lär Dig bokföring på 20 minuter Lär Dig bokföring NU. Det tar cirka 20 minuter att läsa igenom denna kurs. När Du är färdig har Du tillräckligt med kunskaper för att

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer