VD-rapport Årsstämma 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-rapport Årsstämma 2012"

Transkript

1 VD-rapport Årsstämma 2012

2 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag som avvecklades och såldes innan årets slut. UNDER 2011 UPPGICK omsättningen i CEAB till 3,5 MSEK. Intäkterna härrör från de 3 rörelsedrivande dotterbolagen under verksamhetsåret. Sammantaget var kostnaderna före avskrivningar 3,4 MSEK med ett resultat (EBITDA) på 120 KSEK. Koncernen har gjort avoch nedskrivningar om 924 KSEK innebärande ett redovisat resultat efter skatt om -804 KSEK. Dotterbolaget Easy Media genererade hela överskottet och Easy Business och Million Mind redovisade båda ett negativt resultat. Easy Media såldes för 600 KSEK och Easy Business rörelse överläts för en månatlig licens för de kunder som fortfarande använder de tjänster i plattformen. Easy Business äger fortfarande plattformen. BESLUT TOGS AV STYRELSEN vid årets slut att fokusera på vår plattform för frågesport. CEABs vision är att bli ett teknikorienterat formatbolag där TV-industrin i framtiden kommer utgöra fokus för bolagets affärer. Affärsmodellen är att på olika sätt licensiera vår mjukvara för varierande ändamål där vi identifierat tre starka marknadssegment, underhållning, upplysning/marknadsföring och utbildning. CEAB VAR REDAN i början av 2000 talet säker på att både digitalisering och interaktiv närvaro på webben skulle komma att utvecklas starkt. Många försök har gjorts att kommersialisera frågesport men få har lyckats trots stor popularitet. Det var först under hösten 2009

3 när CEAB levererade Kunskapsjakten till Nationalencyklopedin, i dagligt tal kallad NE, som vår frågesportplattform blev tillräckligt bra för att utveckla en bärande idé för ett TV-format. Idén presenterades för Eyeworks VD, Tobias Bringholm, som tidigare hos Metronome Film och Television producerat över 4000 avsnitt av Jeopardy under en 10 års period. Tobias såg nu i vår idé och plattform en möjlighet att skapa ett nytt Jeopardy-format. Ett LOI med former för ett samarbete tecknades i maj månad I SAMMA MÅNAD fick bolaget även en förfrågan att leverera en Quiz till Genera Networks lotteriformat för lansering i Norsk TV för Norsk Tipping. Genera vann sedan denna upphandling och vår plattform är nu en del av deras Quiz Lottery format som kommer upp i TV-tablån under senhösten 2012 där vår frågesport kort därefter lanseras. CEABS DOTTERBOLAG MILLION MIND TECHNOLOGY AB HAR NU TAGIT ETT FÖRSTA STEG IN I TV-SFÄREN. Visioner och utsikter för CEAB HAR IDAG ett rörelsedrivande dotterbolag Million Mind Technology AB. MM har en heltidsanställd och en nyanställd marknadsassistent på halvtid för försäljning av våra Quiz-kampanjer. CEAB har en anställd med en person deltid för redovisning och admin. Utveckling för plattformen i MM sker med konsulter, huvudsakligen i Thailand, till en låg och effektiv ersättning. Under 2012 kommer vi inte behöva förstärka i Sverige men detta kan behövas under 2013 och då med fokus på ökade resurser på försäljningsaktiviteter.

4 Rapport Q FÖRSTA KVARTALET Q FÖR CEAB-KONCERNEN (Q INOM PARENTES FÖR JÄMFÖRELSE) NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 152 tkr (884 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till 48 tkr (165 tkr). RESULTAT PER AKTIE uppgick till 0,00 (0,03) kronor. KASSA OCH KUNDFORDRINGAR (omsättningstillgångar) per 31 mars 661 tkr (952 tkr) KORTFRISTIGA SKULDER per 31 mars 2012, -114kr (-291 tkr) Läs mer detaljer i vår detaljerade rapport från Q1 som publicerades den 23 maj.

5 Visioner och antaganden för för bolaget Tabell 1 Tabell 2 OVANSTÅENDE TABELLER visar dels tillväxten för våra TV-format (tabell 1) samt tillväxt för vår andra produkt (tabell 2) Quiz Widget och för tjänsten Quiz as a Service (QaaS). För den sistnämnda tjänsten (QaaS) kan våra volymantaganden vara såväl för låga eller för höga men här har bolaget inga större kostnader då försäljning kan ske automatiskt på webben utan egen inblandning. Med andra ord ger denna del av försäljningen höga marginaler. DETTA BYGGER PÅ vår uppgraderade kommande plattform där vi bl.a. kan skapa integrerade applikationer på bl.a. Wordpress, Drupal, Google Apps och där få miljontals nerladdningar årligen. När vi säger QaaS menar vi möjligheten att skapa olika produkter och tjänster med vår plattform. Att förpacka formell information på ett underhållande och smart sätt genom t.ex. stora och små enkätundersökningar, tävlingar, kampanjer, interna kompetensmätningar i stora företag, med mera.

6 Utställda aktier och teckningsoptioner i CEAB Tabell 3 Tabell 4 Tab. 3 visar antal aktier i CEAB efter korrigering av 5 MSEK felaktigt registrerade aktier. Siffran är efter utbokning av aktier som konverterats i konvertibellån KV1 och KV2. Tab. 4 visar alla aktiva teckningsoptioner TO7,8 kan ge nyteckning av aktie sep dec TO9 kan ge nyteckning av aktie sep dec 2013 TO10 kan ge nyteckning av aktie sep 2013 dec Lösenpris för alla utställda teckningsoptioner är 0,2 kr vid nyteckning av aktie Intäkter, kostnader och resultat för Tabell 5 Tabell 6 Ovanstående tabeller (5 och 6) visar intäkter, kostnader och resultat för dotterbolaget Million Mind AB samt moderbolaget CEAB. Som framgår är modebolagets overheadkostnader relativt låga.

7 EN GENERELL KOMMENTAR till det vidgade gapet mellan intäkter och kostnader kan främst sökas i att investeringarna i mjukvaran i stort redan tagits. Med andra ord har vi en hög marginal som skall täcka avskrivningar för de tidigare investeringarna i plattformen. Det förtjänas att påpeka att CEAB har deklarerade historiska förluster uppgående till ca 41 MSEK vilket efter skatt representerar ett dolt värde per aktie om 0,16 kr sett till dagens emitterade antal om ca 68 M aktier. I ALLA ANTAGANDEN om framtida tillväxt och överskott i den aktuella verksamheten ligger ett osäkerhetsmoment. Styrelse och ledning har bedömt redovisade antaganden utifrån jämförelser med liknade TV-format trots avsaknad av exakta siffror och framförallt skillnaderna i affärsmodeller. TV-FORMAT SOM JEOPARDY och Vem Vill Bli Miljonär har omsatt många miljarder under sin livstid och givet format ägarna mycket stora royaltyintäkter. TV-format byter ofta ägare där de internationella produktions- och formatbolagen köper dessa av varandra. Miljonären har under de senaste åren sålts ett antal gånger, vid varje tillfälle har prislappen överstigit 1 miljard kr. Denna jämförelse för värdering av TV-format syftar endast till att ge en indikation om en möjlig storhet för ett världsomfattande populärt TV-format. Vårt nya format kan över tid, mycket på grund av Million Minds unika plattform, få ett betydande värde och det kan inte uteslutas att andra aktörer på marknaden kan lägga ett bud om ett förvärv. Stockholm 23 maj 2012 CommunityEntertainment Svenska AB (publ) Nils-Åke Fahlén, CEO

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med

MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med MultiQ International AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ Stockholm med andledning av apportemission i samband med förvärv 1 Viktig information MultiQ International AB

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe.

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31. GWS Production AB (publ.) 556776-4674. - Keeping you safe. Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 GWS Production AB (publ.) 556776-4674 - Keeping you safe. Innehållsförteckning Sammanfattning av delårsrapport Väsentliga händelser under första kvartalet VD Andreas

Läs mer

Registreringsdokument

Registreringsdokument ~ 1 ~ Registreringsdokument FÖRETRÄDESEMISSION 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 ~ 2 ~ Definitioner RW Capital, Bolaget eller Koncernen RW Capital AB (publ), organisationsnummer 556575-4537, inklusive

Läs mer

Bruttomarginalen ökade från 22,2% till 26,2% och bruttovinsten ökade med 6,4 % till 11,7 MSEK (11,0).

Bruttomarginalen ökade från 22,2% till 26,2% och bruttovinsten ökade med 6,4 % till 11,7 MSEK (11,0). d e l å r s r a p p o rt 1 j a n u a r i 3 1 m a r s 2 0 0 9 Perioden 1 januari 31 mars 2009 Intäkterna för första kvartalet minskade med 10 % till 44,5 MSEK (49,8). Bruttomarginalen ökade från 22,2% till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

2014-2015. modern ekonomi sverige holding ab (publ) DELÅRSRAPPORT JULI 2014 - MARS 2015 JANUARI 2015 - MARS 2015 (JANUARI 2014 - MARS 2014)

2014-2015. modern ekonomi sverige holding ab (publ) DELÅRSRAPPORT JULI 2014 - MARS 2015 JANUARI 2015 - MARS 2015 (JANUARI 2014 - MARS 2014) MODERN EKONOMI Q3 Juli - Mars 1 modern ekonomi sverige holding ab (publ) DELÅRSRAPPORT JULI - MARS Modern Ekonomi driver en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. På grund av legala skäl presenteras

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services www.axier.se 08-12-05 Uppdragsanalys Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services Mobispine tecknar avtal

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer