VD-rapport 16 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-rapport 16 maj 2013"

Transkript

1 VD-rapport 16 maj 2013

2 CEAB VD redogörelse, årsstämman 16 maj 2013 unity Entertainment Kort om verksamheten 2012 Under 2012 uppgick omsättningen i CEAB till 570 KSEK. Intäkterna härrör i huvudsak från det enda rörelsedrivande bolaget MillionMind Technology Sweden AB under verksamhetsåret. Rörelseresultatet för under 2012 för koncernen uppgick till 1563 KSEK. Resultatet efter skatt uppgick till KSEK. Dotterbolaget Easy Business redovisade ett litet överskott då det inte har haft några kostnader utan bara fakturerat royalty. Million Mind redovisade ett negativt resultat. Beslutet som togs av styrelsen december 2011 att fokusera på vår plattform för frågesport har accentuerats under Vi håller fast vid tidigare beslut där vi siktar på att bli ett teknikorienterat format bolag där TV-industrin i framtiden kommer utgöra fokus för bolagets långsiktiga värdeskapande affärer. Affärsmodellen är att på olika sätt licensiera vår mjukvara där vi identifierat tre starka marknadssegment, Dessa är underhållning, upplysning/ marknadsföring och utbildning. CEAB var redan i början av 2000 talet säker på att både digitalisering och interaktiv närvaro på webben skulle komma att utvecklas starkt. Vi var sannolikt lite för tidiga i vår iver att etablera och kommersialisera frågesport på webben. Många försök har gjorts men få har lyckats trots stor popularitet. Det var först under sommaren 2009 när CEAB i samarbete med Expressen och Nationalencyklopedin lanserade EM i frågesport och sedan till hösten Kunskapsjakten på Nationalencyklopedin, i dagligt tal kallad NE, som vi kunde se ett genombrott. NE har sedan dess fortsatt att publicera Kunskapsjakten och hittills har mer än 2 miljoner spelomgångar genomförts och lockar fortfarande många tävlande. Community Entertainments dotterbolag MillionMind Sweden Technology AB och Eyeworks Scandinavia AB har under 2012 träffat ett samarbetsavtal där man utvecklat ett nytt TV-format under namnet BullsEye. Formatet förenar TV och webb på ett helt nytt sätt. MillionMinds nya HTML5 plattform för frågesport är en viktig del i konceptet och gör det möjligt för tittarna att interagera med programmet. En pilot (ett färdigt 23 minuters tv-avsnitt) har producerats och visats för ett antal relevanta aktörer såväl på den svenska som internationella mediemarknaden. TV4 lanserar under hösten 2013 ett antal avsnitt i samarbete med välgörenhetsorganisationen Plan. Vid positivt mottagande av tittarna kommer formatet fortsätt att televiseras i TV4. Flera andra länder i Skandinavien är aktuella för lansering under 2014 samt har en stor tysk kanal aviserat intresse. BullsEye har förutsättningar att kunna bli en ny populär frågesport då det har ett nytt modernt grepp och integration med webben. Under de kommande 10 åren kommer många framgångsrika format behöva uppvisa en stark koppling till Internet BullsEye har allt som behövs för att lyckas såväl nationellt som internationellt. Formatet är en kunskapstävling med ett slumpmoment där man kan vinna pengar i varje frågeomgång 24/7 på nätet som i TV-studion. Att formatet samtidigt samlar in pengar till välgörenhet adderar en ny dimension. Det ska bli mycket spännande att se vad BullsEye kommer få för mottagande och genomslag på den internationella stora marknaden för frågesporter, säger Nils-Åke Fahlén, VD CEAB. BullsEye har alla viktiga element från klassiska gameshowformat. Detta i kombination med de möjligheter vi nu öppnar för tittarna att själva vara en större del av programmet öppnar helt nya möjligheter, säger Alexander Jamal VD Advance Scandinavia, ett dotterbolag till Eyeworks. För Eyeworks är detta ett strategiskt viktigt utvecklingsprojekt inte bara i Skandinavien utan för Eyeworks globalt, säger Tobias Bringholm, VD Eyeworks Scandinavia. Efter lansering i Sverige kommer Eyeworks erbjuda formatet i sitt nätverk i ett trettiotal länder. Varje marknad för BullsEye representerar ett miljonvärde. CEAB/MM erhåller förutom licensavgift, som varierar med storlek på marknad, även royalty som beräknad på totala produk-

3 tionsvärdet. Med ett antagande att formatet över tid kan televiseras i ett 30 tal marknader innebär detta en årlig intäkt på mellan MSEK. Givetvis kan det bli både färre som fler marknader där formatet kan komma att visas i TV. Diskussioner och aviserat intresse för lansering pågår i flera länder där vi tror att höstens TV-mässa MIPCOM i Cannes kommer ge fler intressenter för lansering under Samarbetsavtalet med Genera Networks för etablering av Quiz i deras Lotteriformat i samarbete med Norsk Tipping har blivit kraftigt försenat. Svenska Postkodlotteriet, genom sitt bolag Nova Media, stämde Genera och Norsk Tipping för format plagiat. Domstiolen friade solklart Genera och Norsk Tipping i januari i år och Nova Media avstod att överklaga domslutet. Vi hoppas att Genera och Norsk Tipping kommer att få tillstånd av det norska kulturdepartementet att lansera formatet under hösten Det är många marknader som avvaktat utslaget i domstiolen och Genera för nu förhandlingar om etablering på flera marknader. WLA marknaden (World Lottery Association) består av ca 90 statsmonopol för lotterier och vi ser fram emot att som en del i Generas format licensiera vår plattform i de land Genera Networks lyckas teckna avtal. Varje avtal kan för CEAB representera ett licensvärde mellan 500 KSEK 1,5 MSEK per marknad och år. MILLIONMINDS KOMMUNIKATIONSPLATT- FORM I ÖVRIGT MillionMind har under de första månaderna 2013 träffat Quizavtal med Expressen, Swedma, Eurovator, Svenskt Näringsliv, Svenska Fans, Sportnik m.fl. om års licenser för informations- och reklamkampanjer på vår nya plattform. I takt med internationalisering av våra TV-format kommer vi kunna expandera på nya marknader med distributörs- och återförsäljaravtal för denna del av verksamheten. Problemen för ny innovativ interaktiv kommunikation är global och exponeringen av MillionMinds plattform öppnar sådana möjligheter. Vi tror att ett första avtal kan ingås med en större mediepartner i Belgien redan till hösten För året 2013 med genomslag till Q3/ Q4 har bolaget i sin budget antagit att ett 20 tal licenser tecknats samt även ha ett antal svenska återförsäljaravtal med större organisationer med många medlemmar. Fakturering i Q4 bara för denna del i verksamheten uppskattas ligga klart över koncernens sammanlagda kostnader innebärande ett positivt kassaflöde vid årets slut. VISIONER OCH UTSIKTER FÖR CEAB har idag ett rörelsedrivande dotterbolag Million Mind Technology AB. MM har en heltidsanställd VD (grafisk designer, projektledare och affärsutvecklare i samma person) och en försäljningschef som arbetar som konsult på heltid samt en säljassistent på halvtid för försäljning av våra Quiz kampanjer. CEAB har en anställd VD med en person deltid för redovisning och admin. Utveckling för plattformen i MM sker med konsulter, huvudsakligen i Thailand, till låga priser jämfört med samma tjänster köpta i Sverige för likartad kompetens. Under 2013 kommer vi att under senhösten behöva förstärka organisationen på tekniksidan i Sverige med en CTO med fokus på de ökande resurser som krävs för ökande försäljningsaktiviteter för såväl Quiz som för nya TV-format idéer. TV-format som Jeopardy och Vem Vill Bli Miljonär har omsatt många miljarder under sin livstid och givet format ägarna mycket stora royaltyintäkter. TV-format byter ofta ägare där de internationella produktionsbolagen köper dessa av varandra. Miljonären har under de senaste åren sålts ett antal gånger, vid varje tillfälle har prislappen överstigit 1 miljard kr. Denna jämförelse för värdering av TVformat syftar endast till att ge en indikation om en möjlig storhet för ett världsomfattande populärt TV-format. Vårt format BullsEye kan över tid, mycket på grund av Million- Minds unika plattform, få ett betydande värde och det kan inte uteslutas att andra aktörer på marknaden kan lägga ett bud på bolaget om ett förvärv. I alla antagande om framtida tillväxt och överskott i den aktuella verksamheten ligger ett osäkerhetsmoment. Styrelse och ledning har bedömt redovisade antaganden utifrån jämförelser med liknade TV-format trots avsaknad av exakta siffror och framförallt skillnaderna i affärsmodeller.

4 Siffror för Q FÖRSTA KVARTALET Q för CEAB-koncernen (Q inom parentes för jämförelse). NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 169 tkr (152 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till 538 tkr (-48 tkr). RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,01 (0,00) kronor. KASSABEHÅLLNING per 31 mars 139 tkr (661 tkr) Läs mer detaljer i vår detaljerade rapport från Q1 som publicerades den 15 maj. Utställda aktier och teckningsoptioner i CEAB Ägande och värdering FÖRE EMISSION MARS/APRIL 2013 Typ av instrument Antal Tot. utställda aktier 31/ Tot. utställda optioner 31/ * Totalt aktier och optioner CEAB * Inkluderar ej inlösta teckningsoptioner TO7 och TO, 831 januari 2013 EFTER EMISSION MED TECKNING SENAST 4 APRIL 2013 Typ av instrument Antal Tot. utställda aktier 1/ Tot. utställda IA 1/ ** Tot. utställda aktier 4/ exkl. nyemission Tot. utställda optioner1/ Aktier i emission mars/april Totalt instrument CEAB *** ** IA representerar interimsaktier utställda till följd av teckning med stöd av TO7 och 8, 31 jan 2013 *** Efter full teckning i pågående emission efter justering av nyteckning med stöd av TO7 och TO8

5 FÖRTECKNING ÖVER UTSTÄLLDA TERCKNINGSOPTIONER 31 JANUARI 2013 Beslut av stämma 7/ / / / / / / TO9 TO10 TO11 TO12 TO13 TO14 Sum TO Tot. optioner CEAB Kvotvärde 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Lösen efter split 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 Lösenperiod dec 2013 < lösen sept - dec > Likvid vid lösen Generell information teckningsoptioner CEAB: TO9 hos Euroclear. Lösenpris vid nyteckning av aktie 0,2 kr. TO10 hos Euroclear. Lösenpris vid nyteckning av aktie 0,2 kr. TO11-TO14 identiska villkor som TO10. Lösenpris vid nyteckning 0,2 kr. STOCKHOLM 16 MAJ 2013 CommunityEntertainment Svenska AB (publ) Nils-Åke Fahlén, CEO

VD-rapport Årsstämma 2012

VD-rapport Årsstämma 2012 VD-rapport Årsstämma 2012 VD-redogörelse, CEAB årsstämma 23 maj 2012 unity Entertainment AKTIEÄGARE! HERR ORDFÖRANDE! KORTFATTAD SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2011 Året började med förvärv av 2 rörelser/bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké. Community Entertainment

Bokslutskommuniké. Community Entertainment Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 12-02-24 unity Entertainment FJÄRDE KVARTALET 2011 NETTOOMSÄTTNINGEN för kvartalet uppgick till 1 081 (415) tkr. KVARTALETS rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2012 Seamless Distribution AB (publ) Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2012 i sammandrag 2 Ordförande har ordet 4 Affärsområden 5 Transaktionsväxel Distribution

Läs mer

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING årsredovisning 2013 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Verksamhetsbeskrivning 10 Aktien, aktiekapital

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005

Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Anoto Group Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 29 (42) Mkr, affärsområdet Anotos omsättning visar en ökning med 21% till 24 (20) Mkr. Omsättningen för hela

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM NYEMISSION OKTOBER 2012 VÅR VISION

INFORMATIONSMEMORANDUM NYEMISSION OKTOBER 2012 VÅR VISION INFORMATIONSMEMORANDUM NYEMISSION OKTOBER 2012 investerar i och utvecklar tillväxtbolag HANDLINGSKRAFTIGT KAPITAL VÅR VISION Centrecourt ska vara känt som ett nyskapande och entreprenörsorienterat kunskapsföretag

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 1 2 Seamless Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 1 Första kvartalet 2013 Sammanfattning Seamless har under årets första kvartal fokuserat på investeringar och utrullning av betalningslösningen SEQR. I

Läs mer

Vi önskar dig trevlig läsning

Vi önskar dig trevlig läsning ÅRSREDOVISNING 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi önskar dig trevlig läsning koncernens verksamhet 2008 i korthet 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Vitecs mål 12 Kunder 14 Affärsområden 16 Medarbetare 18 förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL)

Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) Årsredovisning 2010 ValueTree Holdings AB (PUBL) ValueTree Holdings AB (publ). Årsredovisning 2010. Sid 1 (49) AFFÄRSIDÉ Att för barnfamiljer erbjuda ett brett utbud av egna och licensierade produkter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i The Virtual Pulp Company AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i The Virtual Pulp Company AB (publ) Stockholm augusti 2013 Inbjudan att teckna aktier i The Virtual Pulp Company AB (publ) Emissionen av nya aktier i bolaget sker för att tillföra medel för en snabb expansion. Den affärsplan som bolaget

Läs mer

ahacasino ahabingo Inbjudan till teckning av aktier i ahaworld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget Maj 2014

ahacasino ahabingo Inbjudan till teckning av aktier i ahaworld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget Maj 2014 1 aha!"#$% ahacasino ahabingo Inbjudan till teckning av aktier i ahaworld AB (publ) i samband med notering på AktieTorget Maj 2014 ahaworld i korthet - Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 2012 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2012 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Design och produktion: Lupo Design.

Design och produktion: Lupo Design. AB Novestra Årsredovisning 2011 Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q4 / 2012 2013 ANOTO

DELÅRSRAPPORT Q4 / 2012 2013 ANOTO Q4 / 2012 2013 ANOTO Anoto group är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form. Anoto verkar genom ett globalt

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009

VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING 2009 AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett utbud av egenutvecklade och utvalda licensprodukter för barnfamiljer genom online- och distributionsförsäljning. VISION

Läs mer