Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energi och miljö. Samhällsutveckling. Landsbygdspolitik. Innovation. Välkommen till. Europaforum XVII. Vägval 2020"

Transkript

1 Landsbygdspolitik Innovation Välkommen till Samhällsutveckling Energi och miljö Infrastruktur Europapolitik Europaforum XVII Norra Sverige Vägval 2020

2 Välkomna Det är fantastiskt roligt att välkomna det 17:e Europaforum Norra Sverige till Jämtlands län. Ett län som tillsammans med flertalet aktörer tagit många initiativ i Europapolitiken med ett starkt engagemang inom AER, inom NSPA, inom Regionkommittén och inte minst inom just Europaforum Norra Sverige. Just nu lägger vi extra krut på EU:s sammanhållningspolitik och utformningen av strukturfonderna. Länet har under de senaste åren aktivt arbetat för att bilda ett regionförbund, som nu äntligen finns på plats Regionförbundet Jämtlands län. Ett regionförbund som på kort tid blivit en samlande kraft för den regionala utvecklingen med en massa spännande uppgifter. Särskilt roligt är det att få husera Europaforums sekretariat och arrangera det 17:e forumet. Jämtlands län har tack vare ett stort engagemang och ett bra samarbete med andra hamnat på Europakartan som en intressant miljöregion, en region för utveckling av socialt hållbar turism ett uttryck som vi skapade inom AER, en region för utveckling av den småskaliga livsmedelsproduktionen och ett län som väl medveten om sin litenhet invånarmässigt slagits för en bra och solidarisk utformning av EU:s sammanhållningspolitik. Nu arbetar vi inom ramen för EU2020 och vill forma ett län som bland annat gör sig känt som länet för Livslångt lärande, där det aldrig är för sent till utbildning eller fortbildning med vårt operativa program för Livslångs lärande som precis arbetas fram i regionen. Ledorden för årets Europaforum, inom ramen för sammanhållningspolitiken, så som landsbygdspolitik, innovation, infrastruktur och samhällsutveckling är delar av områden som vi vill samarbeta kring inom Europapolitiken. Jag vill rikta ett stort tack till alla inblandade i arrangemanget för ett fantastiskt förberedelsearbete. Återigen, välkomna till ett län med stora utmaningar som vill utvecklas med bland annat vår basnäring turismen som grund. Robert Uitto, Regionråd (s) Vägval Även jag vill hälsa välkommen till det 17:e forumet, som just i sig kan visa på ett antal vägval för oss i Europasammanhang. Just nu, genom att Europa genomlever en av de ekonomiskt svåraste situationerna sedan andra världskriget, står vi också i ett vägval som vi gemensamt kan påverka. I svåra tider blir det allt viktigare att vi berättar om grunderna i den Europeiska sammanhållningen som vilar på rättvis fördelning, men också öppenhet för andra kulturer och ställningstagande mot främlingsfientlighet något som vi gemensamt i regionerna måste arbeta med, när starka Nationella krafter uppenbarar sig. Årets Europaforum visar på ett vägval som handlar om att ställa upp på och regionalt utveckla målen inom EU2020 smart och hållbar tillväxt för alla! Vi fortsätter vårt redan framgångsrika påverkansarbete av EU:s sammanhållningspolitik för att öka mervärdena inom lokal och regional utveckling och arbetar för att få det till ett starkt verktyg för tillväxtfrämjande investeringar. Torsdagens parallella seminarier kring Östersjöstrategin, kompetensplattformar och EU-kommissionens arbete blir ytterligare inspirationskrafter i vårt sammantagna Europaarbete. En av våra gemensamma tillgångar i norra Sverige är vår rena natur och därför har vi år också valt att se på det regionala utvecklingsarbetet inom ramen för vårt arbete med klimatmålen. På mina och övriga rapportörers vägnar hälsar jag er hjärtligt välkomna till två viktiga dagar inom vårt gemensam europasamarbete - ditt första vägval som deltagare var att besluta om ditt deltagande. Nu återstår resten av vägvalen inom ramen för EU2020. Erik Bergkvist Ordförande i Europaforum Norra Sverige

3 Program TORSDAG 29 MARS Registrering och lunch, OSD (f.d. Folkets hus). Lunch serveras Adress till OSD: Krondikesvägen 93, Östersund Öppning av konferensen Robert Uitto, ordförande för Regionförbundet Jämtlands län och rapportör i Europaforum Norra Sverige Erik Bergkvist, ordförande för Europaforum Norra Sverige EU:s Sammanhållningspolitik vad händer efter 2013? Moderator: Ewa Hedlund Framtida sammanhållningspolitiken Annie Lööf, Sveriges näringsminister EU:s sammanhållningspolitik ett verktyg för tillväxtfrämjande investeringar Ann-Kerstin Myleus, EU-kommissionen Sammanhållningspolitiken ger viktiga mervärden för lokal och regional utveckling Lotta Håkansson Harju, SKL, Internationella beredningen Kaffe och mingel Kulturinslag Europaforum Norra Sveriges syn på EU:s sammanhållningspolitik Åsa Möller, rapportör Europaforum Norra Sverige Pågående arbete inom Europaforum Norra Sverige vad görs idag? Rapportörer, Europaforum Norra Sverige Paneldialog om den framtida sammanhållningspolitiken Paus

4 17.15 Tre parallella seminarier (möjlighet att välja ett av dem i samband med anmälan) A. Attraktionskraft exemplet Östersjöstrategin Östersjöstrategin är det ett trovärdigt alternativ till att köra som vanligt? Björne Hegefeldt, Tillväxtverket B. Kompetensplattformarna i skenet av EU 2020 Håkan Lundmark, Regionförbundet Jämtlands län och Barbro Lundmark, Region Västerbotten C. Bakom kulisserna i EU-kommissionen Ewa Hedlund, Communications AB Konferensdagen avslutas Busstransport till centrum KVÄLLSARRANGEMANG Mottagning 20:30 Middag, Clarion Hotel Grand FREDAG 30 MARS Buss avgår från Clarion Hotel Grand via Gamla Teatern till OSD Inledning Ewa Hedlund, moderator Europaparlamentets syn på den framtida sammanhållningspolitiken Jens Nilsson, Europaparlamentet EMU: En klubb med fel medlemmar och dålig styrelse Stefan de Vylder, nationalekonom Kaffe och mingel Hur kan regionerna framgångsrikt arbeta med klimatmålen och därigenom bidra till regional utveckling Luc Bas, The Climate Group (engelska)

5 10.45 Därför har lärande regioner mycket gynnsammare förutsättningar! Norman Longworth, PASCAL International Observatory (engelska) Antagande av positionspapper Rapportörer Europaforum Norra Sverige Innovation och samhällsutveckling Åse Angland-Lindvall och Jakob Lindvall, Idea2Innovation Nästa Europaforum Norra Sverige Rapportör från Norrbottens län Summering av konferensen Ewa Hedlund, moderator Slutord Vice ordförande/ordförande Europaforum Norra Sverige Lunch på OSD föreläsarna Ewa Hedlund, moderator Seminarie C: Bakom kulisserna i EU-kommissionen Ewa är journalist och författare och har bott i Bryssel i 24 år där hon arbetat både som Europakorrespondent och taleskvinna för Margot Wallström då hon var EU-kommissionär. Ewa är författare till flera böcker om Europeiska Unionen.. Ewa Hedlund Annie Lööf På seminariet berättar Ewa om hur det är att arbeta i EU:s största institution. Hur växer ett beslut fram? Hur har makten mellan de tre stora EU-institutionerna Ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen förändrats under åren? Hur stor inflytande har medlemsländerna i EU-kommissionen? Och hur stort inflytande har lobbyisterna? Egentligen. Annie Lööf, Sveriges näringsminister Annie Lööf är partiledare för Centerpartiet och Sveriges näringsminister sedan Hon arbetar med frågor som rör näringslivsutveckling, konkurrensutveckling, innovationer, regional tillväxt och entreprenörskap. Annie kommer att tala om regeringens syn på EU:s sammanhållningspolitik.

6 Ann-Kerstin Myleus Ann-Kerstin Myleus, EU-kommissionen Ann-Kerstin är från Norrbotten och arbetar vid EU-kommissionen på General-Direktoratet för regionalpolitik. Hon har arbetat med de svenska mål 1-programmen samt programmen för Europeiskt Territoriellt Samarbete, inklusive EU:s Östersjöstrategi. För närvarande är hon biträdande enhetschef för kommunikation, information och relationer med tredje länder. Den 1 maj tar hon över motsvarande funktion på enheten för förhandlingarna om sammanhållningspolitiken Lotta Håkansson-Harjus, kommunalråd i Järfälla kommun Lotta är kommunalråd i opposition (S) i Järfälla kommun. Hon är dessutom ordförande i SKL:s Internationella Beredning och ledamot i EU:s Regionkommitté. Lotta Håkansson-Harjus Sammanhållningspolitiken ger viktiga mervärden för lokal och regional utveckling vi ska bli ännu bättre på att göra Europa till vårt och lyfta vårt lokala arbete så det blir mer känt för andra. De goda exemplen finns och några av dem kommer Lotta att lyfta fram. Barbro Lundmark, Region Västerbotten Seminarie B: Kompetensplattformarna i skenet av EU 2020 Barbro är projektledare för Kompetensplattform Västerbotten och har arbetat med utbildnings- och kompetensfrågor på Region Västerbotten sedan bildandet Innan dess arbetade hon med motsvarande frågor på Kommunförbundet Västerbotten. Barbro Lundmark Håkan Lundmark, Regionförbundet Jämtlands län Seminarie B: Kompetensplattformarna i skenet av EU 2020 Håkan arbetar som chef för kompetens och utbildningsenheten på Regionförbundet Jämtlands län. Han har tidigare arbetat med etablering av Lärcentra och utveckling kring vuxnas lärande samt som egen företagare i utbildningsbranschen gav regeringen regionala myndigheter i uppdrag att etablera en regional kompetensplattform i respektive län. På seminariet informerar Barbro och Håkan om uppdraget, vad som konkret görs. De kopplar också uppdraget till målen i EU Håkan Lundmark Björne Hegefeldt Björne Hegefeldt, Tillväxtverket Seminarie A: Attraktionskraft exemplet Östersjöstrategin Björne arbetar på Tillväxtverket med koordineringen av EU:s strategi för Östersjöregionen. Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag att koordinera det svenska genomförandet av strategin och leder ett nätverk bestående av 37 myndigheter, 21 länsstyrelser och 15 regioner. Björne har tidigare arbetat bland annat på DG REGIO och Mid Sweden Office i Bryssel. Björnes seminarium handlar om hur Östersjöstrategin kan fungera som verktyg för att stärka attraktionskraften från det lokala till det makroregionala.

7 Stefan de Vylder Jens Nilsson Luc Bas Stefan de Vylder Stefan de Vylder är nationalekonom och författare till en rad artiklar och böcker som även uppmärksammats internationellt. Han har tidigare arbetat som docent i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan många år arbetar han som fristående författare, forskare och konsult. Jens Nilsson, europaparlamentariker (S) Jens är sedan december 2011 socialdemokratisk ledamot av Europaparlamentet. I parlamentet har Jens sitt huvuduppdrag i Utskottet för regional utveckling, vilket passar utmärkt då dessa frågor ligger honom varmt om hjärtat. Han är också suppleant i Fiskeriutskottet och deltar dessutom i parlamentets intergrupp som arbetar med social ekonomi - alltså att se den potential som finns inom folkrörelserna för både ekonomisk tillväxt men också för att skapa företag. Luc Bas, The Climate Group Lus Bas är Europachef för The Climate Group och är ansvarig för kontakterna mellan stater och regioner i Europa. The Climate Group är en global oberoende och ickevinstdrivande organisation. Luc Bas har tidigare arbetat som rådgivare inom området hållbar utveckling, för både Belgiens federala och den regionala flamländska regeringen och representerat den regionala flamländska regeringen i FN: s kommission för hållbar utveckling. Han har också deltagit i OECD: s nationella expert panel samt deltagit vid utformningen av Ministerrådets ståndpunkter kring EU: s energipolitik. Norman Longworth, professor Norman har arbetat vid ett flertal universitet, näringslivs-, utbildnings- och branschorganisationer. Han tilldelades en av de första UNESCO professurerna 1990 och är för närvarande Professor of Lifelong Learning vid Stirling University och är ansluten till PASCAL. Tack vare sitt innovativa arbete i skolor, universitet, näringsliv och livslångt lärande initiativ har han ett världsrykte. Norman kommer att tala om Inspiring Regional Development Through Learning. Norman Longworth Åse Angland-Lindvall Åse Angland-Lindvall och Jakob Lindvall, Idea2Innovation Åse Angland-Lindvall är entreprenör och konsult med fokus på affärs- och verksamhetsutveckling. Hon är också vice ordförande i Inlandsinnovation. Jakob Lindvall är entreprenör och konsult med inriktning på innovationsstrategier för regioner och företag. Jakob Lindvall Åse och Jakob är grundare av Idea2Innovation, som utvecklat det första svenska systemet för idéhantering och innovationsledning. Företaget har sitt huvudkontor i Åre och hjälper stora organisationer och företag att ta tillvara och utveckla idéer från medarbetare, kunder och leverantörer.

8 Arrangörer av Europaforum XVII Norra Sverige Samarbetspartners

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén

EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén EUROPEISKA UNIONEN Regionkommittén Regionkommittén och det svenska EU-ordförandeskapet Uttalande av Regionkommitténs ordförande Luc Van den Brande Regionkommitténs ordförande Genom att samarbeta med regioner

Läs mer

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november

INFO-DAYS 2010. BRYSSEL 9-10 november INFO-DAYS 2010 BRYSSEL 9-10 november Välkommen till INFO DAYS 2010 Många av EU:s beslut har direkt påverkan på regional och lokal nivå. Vilka verktyg har lokala och regionala företrädare idag för att möta

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET...

BESKRIVNING AV UTVÄRDERINGSARBETET... Slutrapport Utvärdering av projektet Baltic Sea Region Local Platform on Social Development av Anneli Danielsson, Cecilia Frank och Mikael Håkansson European Minds Sweden AB 2014-05-14 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT FRÅN DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID

RAPPORT FRÅN DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID RAPPORT FRÅN DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID EN KONFERENS OM KULTURENS ROLL I FÖRVERKLIGANDET AV EU 2020 STARTEGIN 9 DECEMBER 2011 PÅ EUROPAHUSET KONFERENSEN VAR ETT SAMARBETE MELLAN Intercult, Europa

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning ett NYHETSBREV från regionförbundet sörmland Sörmland helt enkelt Foto: vivian hertz NUMMER 9 november 2012 Från ord till handling projektavslut i Bryssel Benita Vikström överlämnar projektet EU 2020 Going

Läs mer

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE

2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE 2009 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE [VERKSAMHETS- BERÄTTELSE ÅR 2008] I FÖRHÅLLANDE TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR 2008 INNEHÅLL Introduktion... 3 1. Bakgrund... 3 1.1 Historik... 3 1.2 Uppdraget... 3 1.3 Organisation...

Läs mer

Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin

Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin Morgondagens möjligheter och utmaningar Sverige och Europa 2020-strategin Referat från konferensen i Nyköping, 8 juni 2010 Om EU:s strategi för att möta de utmaningar som medlemsländerna står inför ska

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt

PROGRAM Umeå. 19-20 september 2012. Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt PROGRAM Umeå 19-20 september 2012 Konferens om framtida utmaningar och möjligheter för en attraktiv arbetsgivare! MODERATOR Sara Ekenstedt VÄLKOMMEN Kompetensförsörjningsfrågan och den kommande generationsväxlingen

Läs mer

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping

Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling. 18 19 november 2009 Nyköping Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling 18 19 november 2009 Nyköping Välkommen till konferensen Nycklar till framtiden lärande för hållbar utveckling i Nyköping. Vi erbjuder intressanta föreläsningar,

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka

öten # 1 ny ordförande tylösandsveckan shanghai Roland Gustbée Populär mötesplats tillbaka öten m ö j l i g h e t e r m e r v ä r d e # 1 ny ordförande Roland Gustbée tylösandsveckan Populär mötesplats tillbaka shanghai Regionen på Expo 2010 e n t i d n i n g f r å n r e g i o n f ö r b u n

Läs mer

ledarskap Hållbart Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Årets huvudtema Rollen som ledare i en politiskt styrd organisation

ledarskap Hållbart Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Årets huvudtema Rollen som ledare i en politiskt styrd organisation Årets huvudtema Hållbart ledarskap Rollen som ledare i en politiskt styrd organisation Att leda och motivera ett team Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll Välkommen Kommer

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER

CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER CSR VÄSTSVERIGE PRESENTERAR CSR FORUM 2012 CASH & HEART EN AFFÄR FÖR VÄRLDEN CSR FORUM 2012 SVENSKA MÄSSAN 26 NOVEMBER 2 3 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR INNEHÅLL Välkommen...sid 3 Program...sid

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009

panorama Kreativitet och innovation inforegio Stimulera konkurrenskraften i regionerna Våren 2009 panorama inforegio 29 Våren 2009 Kreativitet och innovation Stimulera konkurrenskraften i regionerna sv INNEHÅLL 3 LEDARE Danuta Hübner 4 7 ÖVERSIKT En innovativ och kreativ framtid för Europa 8 11 INTERVJU

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

SMART samhällsutveckling

SMART samhällsutveckling Välkommen till 2014 års arena för en SMART samhällsutveckling Smart Samverkan Smart IT Smart Infrastruktur Smart Innovation & Teknik Program 2014 12-13 november Aros Congress Center, Västerås Innehåll

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår!

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår! ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 7 SEPTEMBER 2013 INLEDAREN Internationell sommarskola i Sörmland Bättre förutsättningar för att tågtrafiken ska fungera Regionförbundet

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer