Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försvarsförbundets medlemsförsäkringar"

Transkript

1 Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009

2 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9 Medlemsolycksfall Fritid Medlemsbarn Gruppliv- och olycksfallsförsäkring för pensionärer Folksams övriga erbjudanden Fler förmåner Så här ansluter du dig I denna broschyr beskrivs Försvarsförbundets medlemsförsäkringar kortfattat. Vid skadefall är det de fullständiga villkoren som gäller. Vill du ha dessa kan du beställa dem från närmaste Folksamkontor. Försäkringsbeloppen är uttryckta i ett antal prisbasbelopp som fastställs varje år enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för år 2009 är kronor. Informationen i denna broschyr avser aktuella försäkringsvillkor som normalt gäller för ett kalenderår i taget om inte gruppavtalet sägs upp. För mer information ring eller gå in på folksam.se Försäkringsgivare Försäkringsgivare för grupplivförsäkring är Folksam ömsesidig livförsäkring, organisa tionsnummer För säkringsgivare för övrig försäkring är Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer Adress: Stockholm. Telefon: Folksam står under tillsyn av Finansinspektionen och svensk lag är tillämplig på försäkrings avtal och marknadsföring. Omslagsfoto: Johanna Hanno

3 3 Förmånliga försäkringar för medlemmar i Försvarsförbundet Som medlem i Försvarsförbundet har du tillgång till fina försäkrings förmåner. Det är billiga och bra försäkringar som Försvarsförbundet och Folksam tagit fram i samarbete. I den här broschyren får du en kort presentation av vad som ingår i vårt förmånliga försäkringspaket. I Försvarsförbundet tar vi ett gemensamt ansvar för varandra. Samhället förändras mycket fort. Den trygghet som igår självklart ingick i välfärden måste vi idag ordna själva.vi måste se till att vår ekonomi inte blir förstörd om olyckan är framme. Vi måste se till att vi har råd med vård och rehabilitering om våra barn blir sjuka eller skadar sig. Att vi får en pension som räcker att leva på när den tiden kommer. Och att våra nära och kära klarar sig ekonomiskt om något riktigt allvarligt skulle hända oss. Vissa försäkringar i detta paket behöver alla medlemmar. Andra är speciellt till för dem som har barn. Gemensamt för alla försäkringarna är att de har ett bra innehåll till ett förmånligt pris. Vi hoppas att du vill läsa om våra medlemsförsäkringar redan idag. Det är väl använd tid. Håkan Rosenqvist Förbundsordförande

4 4 Vilken försäkring gäller? Skydd vid: Ersättning Avtals- Medlemsenligt lag försäkringar försäkringar Sjukdom Sjuklön eller Sjuklön Sjuk- och eftersjukersättning Sjukpension levandeförsäkring Sjukpenning, tidsbegränsad sjukersättning Arbetsskada Lagen om Personskade- Sjuk- och efterarbetsskade- avtal levandeförsäkring försäkring Dödsfall Omställningspension Tjänstegruppliv Sjuk- och efter- Barnpension Efterlevandepension levandeförsäkring Familjepension + kompletterande efterlevandepension Personskadeavtal Olycksfall Sjukpenning Medlemsfritiden sjukersättning olycksfall Fritid Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ålderspension Avtalspension PA 03 Medlemspension Arbetslöshet Arbetslöshets- Trygghetsavtalet A-kassan försäkring Brand, inbrott vattenskada, överfall, rättsskydd m m Hemförsäkring

5 5 Hemförsäkring I ditt försäkringsskydd kan även Försvarsförbundets hemförsäkring ingå. Beloppslös dina saker blir alltid försäkrade till rätt värde och du riskerar inte att bli underförsäkrad Efterskydd om du till exempel byter fackförbund Hemförsäkringen gäller inom Norden för alla som är folkbokförda och bosatta i samma bostad som du under förutsättning att ni har gemensamt hushåll. Fler försäkringar lönar sig Har du både hemmet och bilen försäkrade hos oss får du rabatt på premien. Du kan få upp till 30 procents rabatt beroende på vilka försäkringar du har och vilken omfattning du valt. Det trygga boendet Med hemförsäkringen får du tillgång till Det trygga boendet. Det är ett unikt skydd inte bara för din bostad utan för hela din familj. Med Det trygga boendet får du tillgång till många värdefulla tjänster som gör ditt boende både tryggare och enklare oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Det trygga boendet ger dig tillgång till: Digitalt bankfack Bygg- och hantverkarservice Juridikservice Bo kvar-försäkring Spara och låna Säkerhetsprodukter Dessutom för dig som bor i villa: Villalarm Hantverkarjour Trygghetsavtal Vad ingår i försäkringen? Egendomsskydd Gäller för alla försäkrades personliga lösöre för privat bruk. Viss egendom är undantagen, exempelvis bilar och båtar. Beloppsbegränsningar finns för saker som förvaras utanför bostaden. För stöldbegärlig egendom (smycken, antikviteter, tv, stereo, datorer med mera) gäller begränsat försäkringsskydd utanför bostaden. Ansvar och rättsskydd Ansvarsförsäkringen gäller om du krävs på skadestånd för person- eller sakskada. Det finns dock begränsningar till exempel gäller inte ansvarsförsäkringen om du blir skadestånds skyldig mot någon medförsäkrad. Rättsskyddsförsäkringen ger dig ersättning för ombuds- och rätte-

6 6 gångskostnader om du råkar i tvist som kan leda till rättegång. Det finns undantag och begränsningar, exempelvis för skilsmässotvister och tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar. Överfallsskydd Om du blir utsatt för överfall, till exempel misshandel eller vissa sexualbrott, kan du få viss ersättning för dina personskador. Ersättningen lämnas i form av överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Det finns vissa undantag i skyddet, till exempel om du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas eller om du skadas då du är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Reseskydd I din hemförsäkring ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar i hela världen. Förutom att reseförsäkringen gäller för stöld och vissa andra skador på ditt resgods gäller den också för läkar- och sjukhusvård, mediciner med mera om du skulle bli sjuk eller råka ut för ett olycksfall under resan. Även ansvars-, överfalls- och rättsskyddet följer med dig på resan. Om du skulle resa under längre tid än 45 dagar kan du före avresan förlänga reseskyddet genom att teckna en separat reseförsäkring. Efterskydd Försäkringen upphör om du lämnar den försäkrade gruppen. Du får då ett erbjudande om en individuell hemförsäkring. Skulle något inträffa efter det att du lämnat den försäkrade gruppen men innan du haft möjlighet att teckna annan försäkring gäller ändå hemförsäkringen, dock längst i en månad efter det att du lämnade gruppen. Självrisker Grundsjälvrisk kronor vid varje skadetillfälle Rättsskydd 20 procent av kostnaderna, men lägst kronor I en del fall slipper du självrisk, till exempel om du installerat och använt av Folksam godkända lås, men ändå råkar ut för inbrott. Vissa delar av rese skyddet är utan självrisk. Premier Premien beror på var i landet du bor. Ring oss om ditt aktuella pris

7 7 Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och make* Utan förvarning och precis när som helst i livet, kan alla drabbas av sjukdom och kanske till och med något ännu värre. Utan en bra försäkring kan det få kritiska konsekvenser för ekonomin. Visst vore det skönt att veta att både du själv och din familj kan bo kvar och behålla en hyfsad levnadsstandard under en övergångsperiod? Tanken med sjuk- och efterlevandeförsäkringen är att den ska täcka kostnader som uppstår om du blir långvarigt sjuk eller avlider. Att teckna en privat livförsäkring är som regel förenat med höga kostnader och ingående hälsoundersökningar. Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkring för Försvarsförbundet ger lika bra skydd, men till lägre kostnad. Försvarsförbundets regler Lokala föreningar i förbundet kan teckna försäkringen för alla sina medlemmar. Då omfattas föreningens medlemmar automatiskt av försäkringen, men har möjlighet att säga ifrån. Hör med din lokala förening om vad som gäller för dig. Om ni inte har försäkringen, kan du höra av dig till Folksam och teckna den individuellt till samma låga kostnad.

8 8 Det här ingår Försäkringen gäller tills du fyller 65 år och du kan till exempel få ersättning vid 1. långvarig arbetsoförmåga, det vill säga om du inte kan arbeta alls eller bara till viss del efter ett olycksfall eller en sjukdom. 2. allvarliga sjukdomar med fastställd diagnos. Du får ersättning med ett engångsbelopp. 3. dödsfall. I så fall får dina förmånstagare ett skattefritt belopp som varierar beroende på hur gammal du är när du dör. Förmånstagare är i första hand make* och i andra hand arvingar. Vill du ändra på det, måste du meddela Folksam skriftligt. 45 år kronor år kronor år kronor år kronor år kronor Vad kostar det? Premien för sjuk- och efterlevandeförsäkringen är beroende av hur gammal du är. Din egen ålder styr också hur mycket det kostar att försäkra din make*. 26 år 95 kr/mån år 110 kr/mån år 130 kr/mån år 160 kr/mån * Med make menas make, maka, registrerad partner eller sambo. ** För att vara fullt arbetsför ska du utan inskränkningar kunna utföra ditt vanliga arbete. Fullt arbetsför är du exempelvis inte om du får sjukpenning, sjuklön, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning (gäller även vilande sjukersättning och två år efter upphävd sjukersättning) eller motsvarande. Inte heller om du av hälsoskäl har beviljats vårdbidrag lönebidrag, utbildningsbidrag, aktivitetsstöd, anställningsstöd eller motsvarande, fått anpassat arbete eller beviljats ledighet för att prova annat arbete. Detta gäller även medförsäkrad. Se närmare i de fullständiga villkoren.

9 9 Folksam Sparkapital ett enkelt och förmånligt sparande för dig som är medlem i ett TCO-förbund Folksam Sparkapital innehåller sparande i försäkring både på kort och lång sikt. Med Folksam Sparkapital kan du samla allt ditt sparande på ett ställe. Du erbjuds färdiga fondpaket för ditt sparande till premie- och avtalspensionen. Du får ett enkelt målsparande i försäkring utan kapitalvinstskatt och med mycket låga avgifter. I Folksam Sparkapital ingår också ett fördelaktigt privat pensionssparande i Medlemspension. Medlemspension för dig själv och din make * I Medlemspension kan du placera ditt sparande i en traditionell försäkring eller i en fondförsäkring. Om du väljer att spara i traditionell försäkring kan du välja att spara med eller utan garanti eller både och. När du gjort ditt val sköter våra förvaltare om resten. Genom en aktiv förvaltning ser de till att dina placeringar får bästa möjliga avkastning. Väljer du att spara i fondförsäkring växer ditt sparande i takt med utvecklingen i de fonder du valt. Vill du veta mer om Folksam Sparkapital och Medlemspension? Mer information om Folksam Sparkapital och Medlemspension finns på folksam.se. Du kan också kontakta närmaste Folksamkontor eller ringa * Med make avses make, registrerad partner eller sambo.

10 10 Medlemsolycksfall Fritid För olyckor som sker när du är ledig Om olyckan är framme Trots alla skaderisker på jobbet, är det inte där de flesta olyckorna sker. Det är i motionsspåret, i skidbacken eller på den egna tomten som vi skadar oss. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel. Snabb ersättning Om din olycksfallsskada medför läkarvård får du kronor som en schablonersättning redan vid första läkarbesöket. Det ska till viss del täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor. Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård, får du ersättning med upp till kronor per år i ytterligare fyra år. Vid akut sjuktid Om skadan leder till åtta dagars akut sjuktid (akut sjuktid är den tid det tar att läka skadan) får du kronor i ersättning, kronor vid ytterligare sju dagar och kronor vid ytterligare femton dagar. Därefter får du upp till kronor per månad i ytterligare fem månader. Du får också full ersättning för nödvändiga merkostnader under den akuta sjuktiden, exempelvis kostnader för hjälp i hemmet, korttidsboende och skadade glasögon. När du behöver särskild vård Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar får du 200 kronor redan från första dagen och sedan i upp till 180 dagar. Dessutom kan du få upp till kronor om en läkare styrker att du behöver medicinsk rehabilitering utanför offentlig vård och du kan få ersättning om du behöver hjälp av en tandläkare. Extra kroppsskadeersättning Om din skada kräver läkarvård och medför minst åtta dagars akut sjuktid får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Det är till exempel kronor vid benbrott, kronor vid hjärnskakning och upp till kronor vid förlamning. Medicinsk invaliditet Medicinsk invaliditet betyder bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Hur mycket ersättning du kan få beror på din ålder och invaliditetsgrad. Medicinsk invaliditet kan ge så mycket som två miljoner kronor i ersättning.

11 11 Du kan också få också ersättning för klart vanprydande ärr, för glasögon eller linser vid bestående ögonskada och för handikappfordon. Krisbehandling Om du mår psykiskt dåligt efter en olycksfallsskada, nära anhörigs död, överfall, hot, rån, våldtäkt eller våld inom familjen kan du få hjälp av en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Om du blir rånad, hotad, överfallen eller våldtagen kan du också få en engångsersättning på kronor. Vad kostar det? Olycksfallsförsäkringen kostar bara 39,50 kronor i månaden. Samma pris för medförsäkrad.

12 12 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom När barn och ungdomar drabbas av sjukdom eller olycksfall har de ofta ett dåligt försäkringsskydd. Skolförsäkringarna gäller ofta bara vid olycksfall och under skoltid. Medlemsbarn ger ett mycket bra skydd både vid sjukdom och vid olycks fallsskada som visar sig respektive inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller dygnet runt och gäller även utan särskild begränsning vid olycksfallsskador som kan uppstå när barnet sportar och idrottar. Gruppmedlem kan teckna Medlemsbarn för sina och makes, registrerad partners/sambos barn och barnbarn, som ännu inte fyllt 16 år och som stadigvarande är bosatta inom Norden. Försäkringen Medlemsbarn kan behållas ända till 25 års ålder. Premie: 80 kronor per månad och barn. Anslutning: Du kontaktar ditt närmaste Folksamkontor eller skickar in din anmälan via Internet på folksam.se/medlemsbarn Medlemsbarn kan även tecknas för barn och barnbarn till pensionärer.

13 13 Gruppliv- och olycksfalls för säkring för pensionär Folksams grupplivförsäkring och olycksfallsförsäkring för pensionärer gäller för dig som är pensionärsmedlem. Du måste anmäla dig till grupplivförsäkringen inom tre månader från det att du erbjudits försäkringen. Du kan medförsäkra din make*, men endast vid samma tidpunkt som du själv anmäler dig. Du kan välja: Gruppliv- och olycksfallsförsäkring Enbart grupplivförsäkring Enbart olycksfallsförsäkring Väljer du enbart en olycksfallsförsäkring, kan du inte lägga till grupplivförsäkringen senare. Däremot har du alltid möjligheten att teckna olycksfallsförsäkring i efterhand, oavsett din ålder. Olycksfallförsäkring för medlem och make* Följande moment ingår i olycksfallsförsäkringen: Akutersättning Merkostnader högst 0,25 prisbasbelopp Tandskador Medicinsk invaliditet 4 prisbasbelopp Premien är 19,50 kronor/månad/försäkrad person. Upphör medlemskapet upphör också för säkringen. Grupplivförsäkring Försäkringsbelopp är 0,5 eller 0,75 prisbas belopp. Vid dödsfall utbetalas beloppet till den avlidnes dödsbo. Premie: 80 eller 120 kronor per månad/ försäkrad person. * Med make avses make, registrerad partner eller sambo.

14 14 Folksams övriga erbjudanden Bil En stor del av landets personbilar är försäkrade i Folksam. Vid sidan av försäkringsverksamheten har Folksam sedan många år en avancerad trafiksäkerhetsforskning. Villa, fritidshus Du som har villa kan komplettera din hemförsäkring med en villaförsäkring. Har du fritidshus finns fritidshus försäkring. Husdjur Hundar och katter är kära familjemedlemmar. En husdjursförsäkring är tryggt vid sjukdom och olyckor. Fondsparande Folksam erbjuder ett brett urval av fonder att spara i. Du kan själv lätt styra hur du vill sprida ditt fondsparande mellan olika former av placeringar. Folksam autogiro Med autogiro slipper du sitta hemma och fylla i giroblanketter varje månad. Försäkringen betalas automatiskt via ditt lönekonto. Och det kostar inget extra.

15 15 Fler förmåner som du kan utnyttja när som helst Vår Trygghet Varje år ger Folksam ut Vår Trygghet, en handbok om våra sociala rättigheter som enkelt och överskådligt beskriver socialförsäkringssystemet och de lagar och regler som gäller. Boken kan köpas via folksam.se Hur säker är bilen? Folksams forskning kring bilars trafiksäkerhet bygger på studier av verkliga olyckor. Sedan snart 30 år tillbaka ger vi ut en sammanställning där olika bilmodeller rankas ur säkerhetssynpunkt. Läs den om du funderar på att byta bil. Byggmiljöguiden Ska du bygga om eller renovera? Beställ då Folksams Byggmiljöguide, en unik sammanställning av hur olika byggmaterial och produkter påverkar miljön. Fara med barn Ett område som vi känner extra starkt för är barnsäkerhet i bil. I Fara med barn får du många goda råd. Test av utomhusfärger Vi har testat hållbarheten hos olika utom husfärger. Vår lägesrapport är nyttig läsning om du ska måla om ditt hus. Besök oss gärna på folksam.se eller hör av dig till närmaste Folksamkontor om du är intresserad av dessa trycksaker.

16 16 Så här ansluter du dig till Försvarsförbundets hemförsäkring Hemförsäkring GF När du ansluter dig till hemförsäkringen följer du nedanstående beskrivning. Anmälningsblankett finns i slutet av denna broschyr. 1. Du har ingen hemförsäkring alls i dag. Fyll i blanketten och skicka den till Folksam. Din nya hemförsäkring börjar gälla från och med den 1:a i månaden efter det datum då Folksam fått din anmälan. 2. Du eller någon i hushållet har hemeller villahemförsäkring i Folksam. Om du själv har en hem- eller villahem försäkring i Folksam ska du skicka in anmälningsblanketten till Folksam. Din gamla försäkring anpassas då till din nya hemförsäkring och överskjutande premie återbetalas. Om någon annan i ditt hushåll har hemeller villahem försäkring i Folksam ska du kryssa i rutan Anmälan om ändring av Folksam för säkring på anmälnings blan ketten och skicka den till Folksam. 3. Du eller någon annan i hushållet har hem- eller villahemförsäkring i annat bolag än Folksam. Du kan få Försvarsförbundets hemförsäkring vid den nuvarande försäkringens huvudförfallo dag. Kryssa i rutan för Anmälan om senare inträde på amälnings blanketten och skicka den till Folksam. Fyll också i från vilken månad och vilket år du vill att försäkringen ska gälla. Har du en villahemförsäkring finns det skäl att även föra över villadelen till Folksam. Du får då försäkringarna samlade på ett ställe och behöver inte drabbas av två självrisker vid skada. Observera att Försvarsförbundets hemförsäkring inte gäller för byggnader. Därför måste du som bor i villa eller radhus ha en villaförsäkring som kom plement till din hemförsäkring. Har du redan villahemförsäkring bör den an passas till din nya försäkring.

17 17 Så här ansluter du dig till de övriga försäkringarna Folksam Sparkapital och Medlemspension Kontakta närmaste Folksamkontor, eller ring Sjuk- och efterlevandeförsäkring och Medlemsolycksfall Fritid Anslutning kan ske på två sätt: 1. Individuell anslutning. Fyll i ansökan, som finns i denna broschyr. Sänd den till Folksam eller till representanten för försäkringen på din arbetsplats. 2. Om din lokalförening tecknat försäkring med reservationsrätt behöver du inte fylla i någon ansökan. Då erbjuds nya medlemmar och eventuellt medförsäkrade inträde oavsett hälsotillståndet. Obs! För att omfattas av grupplivförsäkringen måste du vara fullt arbetsför, se sidan 7. Om du reserverar dig eller din make* mot grupplivförsäkringen och senare vill gå in med den, måste du fylla i inträdesansökan med fullständig hälsoförklaring. Till Medlemsolycksfall kan du anmäla dig när som helst utan att fylla i hälsoförklaring. Ändra omfattning eller utträda ur försäkringen Du kan när som helst begära ändrad omfattning eller utträda ur försäkringen, detta sker enklast genom att du kontaktar Folksam. Medlemsbarn GF Vill du ansluta dina barn och barnbarn kontaktar du Folksam. Du kan också teckna Medlemsbarn på folksam.se/medlemsbarn Olycksfallsförsäkring Pensionär GF Du erbjuds denna försäkring i slutet av det kalenderår som du fyller 65 år. Om du ångrar dig Du har alltid rätt att ångra dig inom 30 dagar när det gäller livförsäkring och inom 14 dagar när det gäller andra försäkringar. Ångerfristen räknas från den tid punkt du fått ta del av alla handlingar. Om du ångrar dig måste du meddela Folksam som har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit i kraft. * Med make avses make, registrerad partner eller sambo.

18 18 Villkor för Folksam autogiro Tjänsten Folksam autogiro Villkoren för Folksam autogiro gäller vid generellt betalningsmedgivande till Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam ömsesidig livförsäkring eller dotterbolag till dessa, som direkt eller indirekt ägs till minst 50 procent. Folksam autogiro använder bankernas tjänst Autogiro Privat och tillämpar bankernas gemensamma villkor som anges här nedan. Villkor Autogiro Privat Medgivande till betalning via autogiro Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning via autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank. För uttag gäller dessutom följande. Godkännande/information i förväg Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betalning på förfallodagen. Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna, som får omfatta högst en vecka. Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren. Stopp av uttag Betalaren kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen, alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda. Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren att avsluta anslutningen till autogiro Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till auto-giro trettio dagar efter det att kontoförande bank/ betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

19 Används vid individuell ansökan om inträde i försäkringen eller vid anmälan/ansökan om ändring av omfattning. Används även vid inträde om du tidigare reserverat dig. Jag vill teckna följande försäkringsmoment Efternamn och tilltalsnamn Utdelningsadress Postnr och ortnamn Önskar inträde Medlem Sjuk- och efterlevandeförsäkring Medförsäkrad Sjuk- och efterlevandeförsäkring Ansökan Medlemsförsäkring GF Tillhör försäkringen men önskar ändring Medlemsolycksfall Fritid Medlemsolycksfall Fritid Personnummer (år, mån, dag, nr) Medförsäkrads personnummer Jag önskar blankett för särskilt förmånstagarförordnande Medlem i förbundet fr o m Inträde Om du vill betala via avdrag på konto i bank Ansökan sänds till: Folksam Frisvar Kramfors Skriv FRISVAR på kuvertet så betalar Folksam portot. Jag vill betala månadsvis via Folksam autogiro och medger härmed att uttag får göras från nedan angivet konto på begäran av Folksam för överföring dit. Jag har tagit del av villkoren för autogiro. Vill jag ansluta andra Folksamförsäkringar till autogiro meddelar jag detta separat. Bankkonto (utan bankbok): Plusgirokontonr: Clearing nr Kontonr Genom de uppgifter jag lämnat ansöker jag om försäkring. Jag bekräftar att uppgifterna är fullständiga och sanna och jag vet att oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan medföra att försäkringen är ogiltig. Jag godkänner att premiebetalning sker på det sätt som framgår av gruppförsäkringsavtalet. Jag medger att läkare eller annan sjukvårdspersonal, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning, Personkontonr: allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning får lämna Folksam de upplysningar, journaler, registerhandlingar intyg m m som Folksam anser sig behöva för att handlägga denna försäkringsansökan eller för att bedöma skadefall eller försäkringens giltighet i framtiden. Datum Underskrift av gruppmedlem Underskrift av medförsäkrad

20 Frågorna 1 och 2 ska alltid besvaras. Också frågorna 3-6 ska besvaras: om den som ska försäkras inte är fullt arbetsför eller besvarar fråga 2 med Ja eller om ansökan om anslutning sker senare än tre månader efter inträdet i förbundet. Obs! Om du besvarar fråga 1 med Nej eller någon av frågorna 3-5 med Ja ska frågorna 7-11 också besvaras. 1. Är du fullt arbetsför? (se förklaring i broschyren) 2. Har du varit sjukskriven mer än en månad i en följd de senaste tre åren? 3. Kontrolleras eller behandlas du på grund av något symptom, någon sjukdom eller skada? 4. Använder du regelbundet eller ofta något läkemedel? 5. Har du anlitat läkare för något symptom, någon sjukdom eller skada under de senaste tre åren? 6. Längd och vikt. Gruppmedlem Make/reg.partner/sambo Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Cm Kg Cm Kg Gruppmedlem Make/registrerad partner/sambo 7. Sjukdomens, skadans eller handikappets art Sjukskrivningsperiod (datum fr o m - t o m) 9. Vilket läkemedel använder du? Namn och adress till anlitad läkare/vårdare, uppge om... möjligt även klinik/mottag-... ning eller avd. för 1:a och senaste besöket. 11. När blev du symptomfri? Om inte symptomfri ange... vilka men/besvär som... kvarstår. 12. Kompletteringar.

21 Skicka anmälan till Folksam, Frisvar Kramfors Skriv Frisvar på kuvertet så betalar Folksam portot. Anmälan till Försvarsförbundets hemförsäkring Personnummer (10 siffror) Försäkring nr år mån dag nr GF Ja tack! Jag vill ansluta mig till Försvarsförbundets hemförsäkring Namn... Utdelningsadress... Postnr och ortnamn Anmälan om ändring av Folksamförsäkring Endast om någon annan än du själv har försäkringen Vår familj har en hem-/villahemförsäkring i Folksam som ska anpassas till Försvarsförbundets hemförsäkring. Den försäkring som ska anpassas har nummer: Försäkringsnr (se försäkringsbrevet)... Anmälan om senare inträde Vid flyttning av försäkring från annat bolag Jag vill ansluta mig till försäkringen från och med den 1:a i här angiven månad och år. Månad År (2 siffror) (2 siffror) Underskrift Datum Namnteckning OBS! Kom ihåg att underteckna!

22

23 Bra att veta Medlemskap Medlemskap i Försvarsförbundet är obligatoriskt för att erhålla och behålla försäkringarna. Prisbasbeloppet Prisbasbeloppet fastställs varje år enligt lagen om allmän försäkring. För år 2009 är det kronor. Giltighet utomlands Olycksfallsförsäkringen gäller upp till tolv månader vid vistelse utom Norden. Inom Norden finns inga begränsningar. Observera att denna försäkring inte gäller för hemtransport från utlandet till Sverige. Hemtransport kan ersättas av det reseskydd som finns i Folksams hemförsäkring. Grupplivförsäkringen har ingen tidsbegränsning vid utlandsvistelse. Skattebestämmelser Utbetalade försäkringsbelopp och ersättningar är fria från inkomstskatt. Om du ångrar dig Du har alltid rätt att ångra dig inom 30 dagar när det gäller livförsäkring och inom 14 dagar när det gäller andra försäkringar. Ångerfristen räknas från den tidpunkt du fått ta del av alla handlingar. Om du ångrar dig måste du meddela Folksam som har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit i kraft. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för grupplivförsäk ring är Folksam ömsesidig livförsäk ring, organisationsnummer Försäkrings givare för övrig försäkring är Folksam ömsesidig sak försäkring, organisationsnummer Adress Stockholm. Telefonnummer: Folksam står under tillsyn av Finansinspektionen och svensk lag är tillämplig på försäkringsavtal och marknadsföring. Klagomål Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Ta först kontakt med den som handlagt ditt ärende. Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Telefon , Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar. Telefon , Vissa ärenden kan prövas av Personförsäkringsnämnden, Allmän domstol (tingsrätt) kan pröva din tvist med Folksam enligt svensk lag.

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Vårdförbundets Studentförsäkringar

Vårdförbundets Studentförsäkringar 1 januari 2015 Vårdförbundets Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Vårdförbundet väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Försäkringar genom ditt medlemskap

Försäkringar genom ditt medlemskap Försäkringar genom ditt medlemskap 2007 2 Försäkringar genom ditt medlemskap Din gruppförsäkring kan innehålla en eller flera av följande försäkringar. Vilka du kan ansluta dig till framgår av erbjudandebrevet.

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior up forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior mp forenadeliv.se Fortsätt framåt i livet! Att fylla senior betyder förstås

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) Ansökan personförsäkring Ledarnas personförsäkringar 2015 Gruppavtal nr 200 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo) 2. Försäkringar Välj de produkter

Läs mer

Byggnads Medlemsförsäkringar

Byggnads Medlemsförsäkringar Byggnads Medlemsförsäkringar 2010 Inkomstförsäkring vid arbetslöshet Medlemsolycksfall Fritid Medlemsgruppliv Barngruppliv TGL Kompletteringsförsäkring Värdehandling: FÖRSÄKRINGSBESKED! Byggnads Inkomstförsäkring

Läs mer

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet

Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet Seniorförsäkring Fortsatt trygghet i livet gäller från 1 januari 2015 Avtal 8082 En förmånlig fortsättning för dig som blir senior UP forenadeliv.se Skicka in bifogad anmälan redan idag! Fortsätt framåt

Läs mer

Försäkringar genom HTF 2007

Försäkringar genom HTF 2007 Försäkringar genom HTF 2007 2 Försäkra förmånligt genom HTF Som medlem i HTF har du förmånen att kunna skaffa dig själv och din familj ett bra försäkringsskydd. Det är försäkringar som det är lätt att

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Frivillig Gruppförsäkring

Frivillig Gruppförsäkring Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Frivillig Gruppförsäkring FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkringar Välj de

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar 1 januari 2017 Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan

Läs mer

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet

Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Försäkringsbesked Svenska Elektrikerförbundet Obligatorisk gruppförsäkring GF 3100, KS 3101, GF 3102, GF 14302, GF 14418 och GF 14750-00005 Gäller från och med 1 januari 2016 I samarbete med Folksam Försäkrade

Läs mer

Medlemsförsäkring. Pappers

Medlemsförsäkring. Pappers Medlemsförsäkring Pappers Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Medlemsolycksfall Fritid Kompletterings TGL Barngruppliv Diagnosförsäkring Pensionärsförsäkring Kan ingå avdelningsvis: Gruppliv medlem Tidsbegränsad

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar

Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar 1 januari 2018 Tjänstetandläkarnas Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar

Vårdförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Vårdförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Vårdförbundet väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för dig som

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Handels

Medlemsförsäkringar. Handels Medlemsförsäkringar Handels Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Barngruppliv Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

pensionär Gäller från och med 2004

pensionär Gäller från och med 2004 Gruppliv och olycksfallsförsäkring för dig som blir pensionär Gäller från och med 2004 Bra försäkringar för dig och din make* Du som är pensionärsmedlem har rätt att teckna Folksams grupplivförsäkring

Läs mer

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap

Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap Teckna hemförsäkring genom ditt medlemskap 2 Hemförsäkring genom ditt medlemskap en förmånlig och omfattande försäkring Din fackliga organisation och Folksam har tecknat ett avtal som ger dig möjlighet

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade

kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade kisse Försäkring för katter 1 januari 2009 För din älskade Ibland behövs mer än nio liv Även om din katt har nio liv behövs en bra försäkring. Folksams hör till de bästa på marknaden. Både när det gäller

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4.

60+ För dig som är. Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Sparliv 60+ OBS! Plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. Bakgrundsfärgen bakom plusset får aldrig vara i Rosa1, Rosa2, Rosa3 eller Rosa4. OBS! Plusset

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2016 Läkarförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Sveriges läkarförbund väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Hyresgäst namn 2 Avtalsnummer Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag

Personnummer. Postnummer och ort. E-post. Företag Ansökan Fortsättningsförsäkring Gruppmedlem och medförsäkrad som har omfattats av gruppförsäkring hos försäkringsgivaren/euro Accident under minst sex månader har rätt att teckna fortsättningsförsäkring

Läs mer

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning

Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ansökan om tillstånd vid andrahandsuthyrning Ny ansökan Förlängning av redan pågående andrahandsuthyrning Hyresgäst Avtalsnummer (Hyresgäst 1) (Hyresgäst 1)

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

Ansökan om byte av lägenhet

Ansökan om byte av lägenhet Ansökan om byte av lägenhet Sökande (avflyttande) Hyresgäst namn 1 Avtalsnummer Hyresgäst namn 2 Adress Önskar flytta till Skäl för bytet Telefonnummer E-postadress Föreslagen hyresgäst/er (tillträdande):

Läs mer

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar

Läkarförbundets Medlemsförsäkringar 1 januari 2017 Läkarförbundets Medlemsförsäkringar i samarbete med Folksam 1 Sveriges läkarförbund väljer förmånliga försäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om försäkringarna för

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Autogiro. för enklare betalning

Autogiro. för enklare betalning Autogiro för enklare betalning Förenkla betalningen använd autogiro Autogiro innebär att pengarna automatiskt dras från ditt konto varje gång din räkning ska betalas. Med autogiro slipper du posta räkningarna

Läs mer

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem

Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem B Y G G N A D S F R I V I L L I G A T I L LVA L S F Ö R S Ä K R I N G A R Underbara Medlemsbarn Livspartner Hem Guideline Illustration och foto: Alexander Murath, Southpaw Studio www.byggnads.se www.folksam.se

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo)

Ansökan personförsäkring. 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) Ansökan personförsäkring Svenska Journalistförbundets personförsäkringar Gruppavtal nr 615 Fyll i ansökan: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make, maka, sambo) 2. Försäkringar

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs!

60+ Sparliv. Det börjar nu. Sparliv 60+ ett enkelt sparande. Enkelt att komma igång vänd och läs! Sparliv 60+ Foto: Andreas Lind Det börjar nu ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Gäller fr o m 1 jan 2015 Fortsättningsförsäkring Har du till exempel slutat din anställning eller har ditt medlemskap i fackförbundet upphört? Vår fortsättningsförsäkring finns för dig som inte längre

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam

1 januari 2016. Tjänstetandläkarnas. Studentförsäkringar. i samarbete med Folksam 1 januari 2016 Tjänstetandläkarnas Studentförsäkringar i samarbete med Folksam Tjänstetandläkarna väljer förmånliga studentförsäkringar I den här broschyren från Folksam kan du läsa mer om studentförsäkringarna

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Stå inte ensam. Bli medlem nu!

Stå inte ensam. Bli medlem nu! Stå inte ensam. Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Vill du tjäna mer och samtidigt vara trygg? Vi löneförhandlar åt dig och ser till att du får jobba i en bra arbetsmiljö och vi står alltid vid din sida

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Finns det piller mot allt... Apoteksförsäkring

Finns det piller mot allt... Apoteksförsäkring Finns det piller mot allt... Apoteksförsäkring ...även inbrott och olyckor? 3 Hinner inte, hinner inte Som egen företagare har du mycket att tänka på. Inköp, leveranser, bokföring och inte minst att få

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1

Produktinformation Gruppersonförsäkring 2017 version 1 Innehåll Allmän information... 2 Gruppavtal... 2 Försäkringstid... 2... 2 Fullt arbetsför... 2 Viktigt att meddela förändring av gruppmedlemmar... 2 Försäkringsgivare... 2 Allmän produktinformation Olycksfall...

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Ansökan medlemsförsäkring

Ansökan medlemsförsäkring Skicka in din ansökan/hälsodeklaration i ett portofritt kuvert och skriv: Frisvar Förenade Liv Gruppförsäkring AB, Svarspost 121310901, 110 00 Stockholm Ansökan medlemsförsäkring Ansökan, autogiroanmälan

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Finns det piller mot allt... Företagarförsäkring för apoteks-, farmacioch hälsobranschen

Finns det piller mot allt... Företagarförsäkring för apoteks-, farmacioch hälsobranschen Finns det piller mot allt... Företagarförsäkring för apoteks-, farmacioch hälsobranschen ...även inbrott och olyckor? 3 Hinner inte, hinner inte Som egen företagare har du mycket att tänka på. Inköp, leveranser,

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Äntligen! Bli medlem i SKPF du också!

Äntligen! Bli medlem i SKPF du också! 1 januari 2016 Äntligen! Bli medlem i SKPF du också! i samarbete med Folksam Genom ditt medlemskap får du teckna trygga försäkringar till bra priser hos Folksam. Välkommen! 1 2 Välkommen till oss! SKPF

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer