För dig som är 60+ Sparliv 60+

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som är 60+ Sparliv 60+"

Transkript

1 För dig som är 60+ Sparliv 60+

2 Det börjar nu Sparliv 60+ ett enkelt sparande Kanske pågår din allra bästa tid just nu. Tiden finns och du vill ha möjlighet att göra det du verkligen har lust med. Det kan vara en härlig resa, ett födelsedagsparty eller du kanske rentav vill ta mc-kort. Sparliv 60+ kan hjälpa dig en bit på vägen. För en liten summa i månaden kan du bygga upp ett kapital att spendera på vad du vill. Samtidigt ingår ett belopp som betalas ut till dina efter levande när du dör. Du tecknar snabbt och enkelt. Allt som behövs är ett par kryss och en underskrift på en ansökan. Även din make, registrerade partner eller sambo (medförsäkrad) kan teckna Sparliv 60+ under samma förutsättningar som du. Läs mer på folksam.se under medlemmens förbund/organisation eller kontakta oss. Enkelt att komma igång! folksam.se/sparliv60+

3

4 Två bra saker på en gång Sparliv 60+ består av två försäkringar: en fondförsäkring och en grupplivförsäkring. När försäkringsbeloppet i grupplivförsäkringen minskar, förväntas det sparade beloppet ha ökat, som du kan se i den schematiska skissen nedan. Kr = Grupplivförsäkring = Fondförsäkring Ålder 67 år 85 år Enkelt att teckna och betala Det är väldigt enkelt att komma igång med Sparliv 60+. Det behövs bara ett par kryss och en underskrift på en ansökan, sedan är du igång. Enkla regler För att det ska bli rättvist, finns några enkla regler. Du måste vara medlem i ett förbund eller en organisation som har avtal med oss om Sparliv 60+ eller medförsäkrad till medlem. Du får inte vara äldre än 70 år och inte vara inskriven i sluten sjukvård när du tecknar försäkringen. Sluten sjukvård innebär att pantienten är inskriven för vård (inlagd) på sjukhus eller annan vårdinrättning, oavsett anledning. Man kan vara inskriven allt från en dag till resten av livet. Om du avlider inom ett år efter tecknandet till följd av en sjukdom som visat symtom redan innan du tecknade, betalas ditt sparade belopp ut, men inte försäkringsbeloppet från grupplivförsäkringen. Du som är under 60 år kan också ansöka, men då måste du först svara på frågor om din hälsa.

5 Vad kostar det? Månadskostnaden för Sparliv 60+ bestäms för ett kalender år i taget. Du kan betala antingen 237 eller 412 kronor i månaden, du väljer själv. 62 kronor går till grupplivförsäkringen, oavsett vilket alternativ du väljer. Resten går till fondförsäkringen. Gruppliv 62 kr/mån Sparande 175 kr/mån Summa 237 kr/mån Gruppliv 62 kr/mån Sparande 350 kr/mån Summa 412 kr/mån Hur mycket blir det? Det sammanlagda beloppet kommer att variera beroende på hur gammal du är när du tecknar försäkringen och om du väljer det högre eller lägre sparbeloppet. Försäkringsbeloppet är kronor. Beloppet minskar från och med 68 års ålder och fram till 85 års ålder, då grupplivförsäkringen upphör. I stället förväntas ditt fondvärde ha ökat. Betala enkelt För att vi ska kunna hålla låga kostnader och samtidigt värna om miljön, skickar vi inte någon faktura till dig. Du betalar enkelt genom Autogiro.

6 Fakta om fondförsäkringen Du behöver inte fundera på vilka fonder du ska spara i, de är förbestämda. Vi har valt två fonder som har låg risk och låga avgifter, för att du ska kunna känna dig trygg med ditt sparande en realräntefond och en hedgefond. Du kan läsa mer om fonderna, och följa dess värdeutveckling, på folksam.se. Redan efter ett år har du möjlighet att ta ut ditt sparade kapital minus en uttagsavgift som är från 225 kronor. Dina pengar placeras med låg risk, men tänk på att pengar som placeras i fonder både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. När du avlider, betalas återbetalningsskyddet ut till dödsboet. Avgiften är bara 120 kronor per år och 0,3 procent per år av det sparade beloppet. Du betalar också fond avgifter, som fondbolagen tar ut. Om du tar ut hela ditt fondvärde, upphör Sparliv 60+. Beloppet som betalas ut är befriat från inkomstskatt. Fakta om grupplivförsäkringen När du avlider, betalas ett engångsbelopp på upp till kronor (beroende på din ålder) ut till dödsboet. Beloppet som betalas ut är befriat från inkomstskatt.

7 Förköpsinformation

8 Innehåll Sparliv 60+ Försäkringsavtalet Löptid... 4 När gäller försäkringsskyddet... 4 Premie Avbruten premieinbetalning... 4 Uppsägning eller ändring av avtalet... 4 Begränsningar Avgifter... 4 Avtalstid... 5 Avgifter... 5 Efterskydd och fortsättningsförsäkring... 5 Begränsningar i försäkringarnas giltighetstid Skatt... 5 Preskription... 5 Ångerrätt och uppsägning... 5 Villkor Folksam Autogiro Ansökan Sparliv Enkelt att komma igång! folksam.se/sparliv60+ Innan du tecknar Sparliv 60+ är det viktigt att du tar del av denna förköpsinformation, som folksam är skyldig att lämna enligt lag. Sparliv 60+ beskrivs endast översiktligt här och det är de fullständiga villkoren som gäller. De finns att hämtas på folksam.se

9 Sparliv Försäkringsavtalet Sparliv 60+ kan tecknas av medlem i förbund eller organisation som har ingått avtal med Folksam om Sparliv 60+ samt av medlemmens make registrerad partner eller sambo. Den som tecknar Sparliv 60+ får inte ha fyllt 71 år eller vara inskriven i sluten sjukvård. Sluten sjukvård innebär att patienten är inskriven för vård (inlagd) på sjukhus eller annan vårdinrättning, oavsett anledning. Man kan vara inskriven allt från en dag till resten av livet. För den som är yngre än 60 år tillämpas fullständig hälsoprövning. De uppgifter som lämnas ligger till grund för avtalet och kommer att registreras hos Folksam. Det är viktigt att alla uppgifter är korrekta. Oriktig eller ofullständig uppgift kan medföra att försäkringen blir helt eller delvis ogiltig och att Folksam blir fritt från ansvar. Inbetalda premier till grupplivförsäkringen återbetalas inte för förfluten tid. Folksams försäkringsvillkor och försäkringstekniska regler tillämpas på försäkringen. Svensk lag är tillämplig på försäkringsavtalet. Sparliv 60+ är uppdelat i två försäkringar, en grupplivförsäkring och en fondförsäkring. Allmänt om grupplivförsäkringen Grupplivförsäkringen är en kapitalförsäkring med ett försäkringsbelopp som faller ut vid dödsfall. Försäkringsbeloppet är kronor fram till 68 års ålder. Därefter sänks försäkringsbeloppet med kronor per år fram till 79 års ålder och sedan med kronor per år fram till 85 års ålder, då grupplivförsäkringen upphör. Vid dödsfall på grund av sjukdom inom ett år från tecknandet lämnas inte ersättning om sjukdomen visat dokumenterat symtom före tecknandet. Denna begränsning gäller inte om Sparliv 60+ tecknats efter hälsoprövning. Allmänt om fondförsäkringen Fondförsäkringen är en kapitalförsäkring där premien placeras i av Folksam förbestämda fonder, en realräntefond och en hedgefond. Fonderna har låg risk men ingen garanterad avkastning. Värdet i fonderna kan bli lägre än vad som har betalats in. Fonderna följer de etiska riktlinjer som FN har tagit fram. Du kan inte byta fonder. Fondförsäkringens värde förändras med insatta premier och fondernas värdeförändring. Värdet belastas med skatt och avgifter, se nedan under Skatteregler respektive under Avgifter. Du kan se ditt fondinnehav på ditt försäkringsbesked eller på Mina sidor på folksam.se. I fondförsäkringen ingår ett efterlevandeskydd på upp till en procent utöver fondvärdet. Efterlevandeskyddet betalas ut vid ditt dödsfall. Efterlevandeskyddet minskar månadsvis till och med månaden innan du fyller 90 år, då försäkringen upphör och fondvärdet betalas ut. Löptiden kan förlängas, se Löptid. För återköp av fondförsäkringen, det vill säga inlösen i förtid, gäller följande: Under försäkringsår 2-5 kan du göra ett återköp per år. Från och med det sjätte försäkringsåret kan du göra två uttag per år. Återköpsvärdet baseras på fondvärdet vid återköpstillfället. Återköpsavgifter År 1: Återköp medges inte. År 2: Återköp medges mot en avgift på 4 % av återköpt belopp, dock lägst 225 kronor. År 3: Återköp medges mot en avgift på 3 % av återköpt belopp, dock lägst 225 kronor. År 4: Återköp medges mot en avgift på 2 % av återköpt belopp, dock lägst 225 kronor. År 5: Återköp medges mot en avgift på 1 % av återköpt belopp, dock lägst 225 kronor.

10 4 Förmånstagare Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ersättning ur grupplivförsäkringen samt fondvärdet plus efterlevandeskyddet från fondförsäkringen till dödsboet, som är förmånstagare. Om du vill att utbetalning ska ske till någon annan, ska du skriftligen anmäla detta till Folksam. Löptid Sparliv 60+ gäller för ett kalenderår i taget. Grupplivförsäkringen gäller längst till och med den månad du fyller 85 år. Fondförsäkringen gäller längst till och med månaden innan du fyller 90 år, och då betalas fondkapitalet ut. Du kan förlänga löptiden för fondförsäkringen, dock längst till och med den månad du fyller 99 år. När gäller försäkringsskyddet Försäkringsskyddet inträder dagen efter den dag du ansökte om Sparliv 60+ under förutsättning att Folksam har fått in fullständig ansökningshandling om Sparliv 60+ och den kan beviljas på normala villkor. Om det inte av ansökningshandlingen eller på annat sätt framgår att försäkringen ska börja gälla vid en annan tidpunkt. Premie Premie för grupplivförsäkringen och fondförsäkringen fastställs för ett kalenderår i taget. Premien för grupplivförsäkringen är fastställd till ett visst belopp medan premien för fondförsäkringen kan väljas mellan två olika belopp. Den sammanlagda premien betalas in till Folksam via Autogiro varefter den fördelas mellan grupplivförsäkringen och fondförsäkringen. Inbetalning av premie till grupplivförsäkringen och fondförsäkringen upphör vid respektive försäkrings slutdatum. Avbruten premieinbetalning Vid avbruten premieinbetalning upphör Sparliv 60+. Kapitalet i fondförsäkringen kan då återköpas enligt gällande återköpsregler eller ligga kvar i befintliga fonder i försäkringen, eventuellt mot högre avgifter. Det är möjligt att återuppta premieinbetalningen före 71 års ålder, se villkoren. I sådant fall gäller en ny karenstid för utbetalning av ersättning ur grupplivförsäkringen vid dödsfall på grund av sjukdom, se Allmänt om grupplivförsäkringen. Uppsägning eller ändring av avtalet Du kan säga upp försäkringsavtalet när som helst under löptiden. Du kan ändra försäkringsavtalet enligt de regler Folksam tillämpar vid ändringstidpunkten om inte annat framgår av försäkringsavtalet. Folksam har rätt att säga upp försäkringsavtalet under löptiden om du grovt åsidosatt dina förpliktelser mot Folksam eller om det finns andra synnerliga skäl. Folksam har även rätt att säga upp avtalet om du har sagt upp ditt medlemskap i den avtalsslutande gruppen. Folksam har rätt att ändra avgifter, avkastningsskatt och riskpremier. Folksam har också rätt att ändra fonder. Begränsningar Sparliv 60+ gäller med begränsad omfattning vid krig utanför Sverige samt vid skador orsakade av atomkärnreaktion eller av biologiska/kemiska/nukleära substanser. Se villkoren. Avgifter I försäkringsverksamhet uppkommer kostnader för bland annat förvaltning. I fondförsäkringen täcks kostnaderna genom en fast (tio kronor per månad) och en rörlig avgift (0,3 procent per år) på kapitalet som betalas genom inlösen av fondandelar. Avgifterna kan ändras. Fondavgift tillkommer. Inlösen av fondandelar sker proportionellt i förhållande till värdefördelningen mellan bestämda fonder. Premien för grupplivförsäkringen avser både avgifter för administration och Folksams kostnader för försäkringsskyddet.

11 Viktigt att veta om försäkringarna 5 Avtalstid Försäkringen gäller normalt för ett kalenderår i taget, därefter kan pris och omfattning ändras. Efterskydd och fortsättningsförsäkring Om försäkringen upphör kan du under vissa förutsättningar omfattas av ett förlängt försäkringsskydd (efterskydd) i tre månader teckna fortsättningsförsäkring inom tre månader. Se försäkringsvillkoren. Begränsningar i försäkringarnas giltighet Rätten till ersättning kan begränsas vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion och vissa terrorhandlingar, se försäkringsvillkoren. Ångerrätt och uppsägning Du kan ångra dig inom 30 dagar efter att avtalet ingåtts och du har fått försäkringshandlingarna. Om du ångrar dig måste du meddela Folksam detta. Du kan säga upp din försäkring när som helst under försäkringstiden och Folksam har då rätt att kräva premie för den tid som försäkringen har varit gällande. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam fondförsäkringsaktiebolag , Stockholm. Telefon Folksam står under tillsyn av Finansinspektionen och svensk lag är tillämplig på försäkringsavtal och marknadsföring. Skatt Premien får inte dras av i inkomstdeklarationen. Ersättning som utbetalas är fri från inkomstskatt. Preskription - Vänta inte för länge Om du vill göra anspråk på försäkringsersättning måste du väcka talan mot Folksam inom tre år efter att du har fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om du har gjort anspråk inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att Folksam har förklarat att man har tagit slutlig ställning till anspråket.

12 6 Villkor för Folksam Autogiro Tjänsten Folksam Autogiro Villkoren för Folksam Autogiro gäller vid generellt betalningsmedgivande till Folksam ömsesidig sakförsäkring, Folksam ömsesidig livförsäkring eller dotterbolag till dessa, som direkt eller indirekt ägs till minst 50 procent. Folksam autogiro använder bankernas tjänst Autogiro Privat och tillämpar bankernas gemensamma villkor som anges här nedan. Villkor Autogiro Privat Medgivande till betalning via Autogiro Undertecknad ( betalaren ), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen ) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Beskrivning Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

13 Ansökan avser medlem Namn Ansökan Medlem Sparliv 60+ Personnr... Utdelningsadress... Postnr och ortnamn Telefonnr, även riktnr Jag har tagit del av förköpsinformationen och vill härmed ansöka om Sparliv 60+. Du kan ansöka om Sparliv 60+ om du inte är inskriven i sluten sjukvård. Om du är under 60 år måste du fylla i en hälsodeklaration. Jag har fyllt 60 år och är inte inskriven i sluten sjukvård. Jag är under 60 år och inte inskriven i sluten sjukvård. Skicka en blankett för hälsodeklaration till mig. Jag tillhör förbund/organisation Autogiro Jag vill att premien betalas via befintligt Autogiro i Folksam. Jag vill ansluta mig till Folksam Autogiro och betala premien månadsvis. Jag medger härmed att uttag får göras från nedan angivet konto på begäran av Folksam för överföring dit. Jag har tagit del av villkoren för Autogiro. Vill jag ansluta andra Folksamförsäkringar till Autogiro meddelar jag detta separat. Clearing nr Kontonr Personnr (om annan än försäkrad) Bankkonto Plusgirokonto: Personkontonr: Månads- Premien till grupplivförsäkringen är 62 kr/månad. Du väljer själv nivå på ditt fondsparande, 175 eller 350 kr/månad. kostnad Jag vill betala 175 kr/månad för fondsparandet. Total månadspremie, inkl. premie till grupplivförsäkringen, blir 237 kronor. Jag vill betala 350 kr/månad för fondsparandet. Total månadspremie, inkl. premie till grupplivförsäkringen, blir 412 kronor. Underskrift... Ort och datum... Underskrift... Underskrift av kontohavare om annan än den försäkrade Ansökan skickas till: Folksam, Liv- och Pensionsservice, Stockholm

14

15

16 Sparliv 60+ ett enkelt sparande S Foto: Andreas Lind folksam.se/sparliv60+ Folksam Stockholm Telefon: folksam.se

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA

ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA ANSÖKAN OM INTRÄDE I UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA Inträdesvillkor För att få inträde i Unionens Arbetslöshetskassa måste du förvärvsarbeta inom vårt verksamhetsområde. Om du inte förvärvsarbetar har du

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN!

STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! STÖD VÅRT LÅNGSIKTIGA ARBETE I SÖDRA KIRGIZISTAN! Som månadsgivare i Centralasiengrupperna gör du skillnad för utsatta individer i Kirgizistan. Din gåva skapar möjligheter för unga människor att påverka

Läs mer

Allt i Ett Kapitalförsäkring

Allt i Ett Kapitalförsäkring Allt i Ett Kapitalförsäkring Priser och allmänna teckningsregler, 2014 ILÅSE Skandia Liv är försäkringsgivare och Allt i Ett Kapitalförsäkring distribueras endast via Skandiabanken. Sparande och avgifter

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

bra att veta om din fondförsäkrin

bra att veta om din fondförsäkrin TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER bra att veta om din fondförsäkrin förköpsinformation privat fondförsäkrin välkommen till Skandia Vi hoppas att du är nöjd

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer