Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg"

Transkript

1 Dometic SI 600acs Omformare med ren sinusvåg 230V växelström från 12V likström Integrerad automatisk 230V växelströmsomkopplare - acs

2

3 Välkommen till Dometics värld Dometics omformare med ren sinusvåg ett tecken på komfort SI 600acs omformare har konstruerats som en fristående växelriktare. Den är utrustad med en nätströmsomkopplingsfunktion som har en förbikopplare, för att ge möjlighet att ansluta en enhetomformaren med till växelström allmänna distributionsnät. Denna omformare är mycket lämplig för fritids- och yrkesfordon, båtar och fordon inom räddningstjänsten. Om växelströmsförsörjningen till en enhetomformaren bryts, slås omkopplingsreläet från och lasten förs automatiskt över till SI 600acs utgång och drivs istället av 12V likströmskällan. När enheten med växelström växelströmskällan har återställts slås reläet till och lasten kopplas automatiskt tillbaka till enheten med växelström och drivs av växelströmskällan. Du har gjort ett utmärkt val genom att välja att använda en omformare från Dometic. Kontakta gärna våra återförsäljare om du vill ha ytterligare information eller andra rekommendationer inom mobil strömtillförsel. Vänliga hälsningar, Dometic

4

5 Innehåll 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner Allmänna säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder vid arbeten med batterier Grundläggande beskrivningar Mekaniska ritningar Frontpanelens gränssnitt Bakpanelens gränssnitt Fjärrkontrollspanelen Funktionskännetecken Allmän information Funktioner Elektrisk prestanda Installation Var installeras enheten? Säkerhetsjordning för växelström GFCI jordfelsbrytare Göra likströmskabeldragning Drift Kontroller och indikationer: Lysdioder för att visa systemets status Information Felsökning Underhåll 1717

6 6.3 Garanti 1717 Copyright: Den här handboken är en copyright tillhörande DOMETIC och får inte lov att reproduceras eller kopieras utan ägarens uttryckliga tillåtelse. 2

7 1 Viktiga säkerhetsinstruktioner VARNING! Före Dometic SI 600acs omformare installeras måste du läsa igenom dessa säkerhetsinstruktioner. 1.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter Utsätt inte SI 600acs för regn, snö, spray, slagvatten eller damm. För att minska risken för skada är det inte tillåtet att täcka över eller täppa till ventilationsöppningarna. Installera inte SI 600acs i trånga utrymmen. Det kan leda till överhettning För att undvika att brand eller elektrisk chock uppstår, försäkra dig om att ledningarna befinner sig i gott skick och att storleken på ledningarna inte är för liten. Använd inte SI 600acs med skadade ledningar eller ledningar av sämre kvalitet Den här utrustningen innehåller delar som kan producera ljusbågar eller gnistor. För att förhindra brand eller explosion är det förbjudet att installera apparaten i utrymmen med batterier eller lättantändliga material, eller på platser som kräver utrustning med skydd mot antändning. Det inkluderar utrymmen med maskiner som är bensindrivna, bensintankar, bensinfogar, monteringar eller andra anslutningar mellan komponenter i bränslesystemet. 1

8 1.2 Försiktighetsåtgärder vid arbeten med batterier Om batterisyra kommer i kontakt med hud eller kläder, tvätta omedelbart med tvål och vatten. Om syra kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart av ögonen med rinnande, kallt vatten i minst 20 minuter och sök omedelbart läkarvård Det är förbjudet att röka eller skapa gnistor eller lågor i närheten av batterier eller motorer Lägg inte metallföremål på batteriet. Resulterande gnistor eller kortslutning på batteriet eller andra elektriska delar kan leda till explosion Avlägsna personliga metallföremål som exempelvis ringar, armband, halsband och klockor vid arbete med blybatterier. Ett blybatteri producerar en kortslutningsström som är hög nog att svetsa ihop en ring eller annan metall, och orsaka allvarliga brännskador. 2

9 2 Grundläggande beskrivningar 2.1 Mekaniska ritningar 3

10 2.2 Frontpanelens gränssnitt Strömbrytare (ON / OFF / REMOTE): Om du använder fjärrkontrollen som finns som tillval sätter du on/off på remote Överspänningsskydd för 230V växelströmsingång (AC input circuit breaker): Överspänningsskydd på 7A skyddar apparaten mot överbelastning. När överbelastning äger rum, stoppar överspänningsskyddet utmatningen av växelström. För att återställa trycker du på knappen för överspänningsskyddet. Därefter återgår apparaten till normal drift. Källan till felet bör korrigeras före återställningen Fjärrport (Remote port): RJ-11-uttag för fjärrkontrollsenheten Batteriuttag: Uttag för 12V-batterier eller andra 12V-strömkällor Jordning (Chassis ground): Jordanslutning via omformarens kåpa. 4

11 2.3 Bakpanelens gränssnitt Ventilation: Blockera inte, tillåt minst mm avstånd för luftflödet V växelströmsingång (AC input): Om tillgänglig och om så önskas, anslut direkt till 230V växelströmskällan. 5

12 2.4 Fjärrkontrollspanelen Solid Red Blinking Fast Blinking Slow Inverter Status Inverting R.O.F Acting Ignition PUSH ON/OFF INVERTER REMOTE Dometic Fjärrkontrollen är en vanlig fjärrkontroll med PÅ/AV-funktion. Fjärrkontrollen har funktioner som sätter ur stånd och överbryggar PÅ/AV-funktionen, som exempelvis: Ignition Lockout (tändningslås) Den här funktionen stänger automatiskt AV omformaren när den extra ingångsledningen mottar en kontinuerlig 12V-signal. R.O.F (fjärröverbryggningsfunktion) Den här funktionen sätter automatiskt PÅ omformaren när den extra ingångsledningen mottar en kontinuerlig 12V-signal. (Den extra ingångsledningen måste ha en 12 voltssäkring (0,5A)) Den interna stiftbygeln (pin jumper) som finns inuti fjärrkontrollen fastställer ett alternativ, antingen Ignition lockout eller R.O.F: Stiftbygel sluten Ignition lockout Stiftbygel öppen - R.O.F. Lysdiodsignaler Lysdioden lyser konstant röd när omformaren är på. Lysdioden blinkar snabbt när R.O.F. är aktiverad. Lysdioden blinkar långsamt när Ignition lockout är aktiverad. Anslut RJ-11-kabeln till fjärrporten på omformarens frontpanel. 6

13 3 Funktionskännetecken 3.1 Allmän information SI 600acs har konstruerats som en fristående växelriktare. Den är utrustad med en nätströmsomkopplingsfunktion och är lämplig för utrustning i fritidsfordon, båtar och fordon inom räddningstjänsten. När växelströmsförsörjningen till en enhetomformaren bryts, slås omkopplingsreläet från och lasten förs automatiskt över till SI 600acs utgång. När enheten med växelström växelströmskällan har återupprättats slås reläet till och lasten kopplas automatiskt tillbaka till växelströmsenheten växelströmskällan. SI 600acs är dessutom GFCI-kompatibel (GFCI - jordfelsbrytare). Med GFCI säkerhetskontakt blir det lättare att använda apparater. Läs igenom alla instruktioner och varningstexter i den här handboken före SI 600acs-serien används. 7

14 3.2 Funktioner Produkt: 600W kontinuerlig utmatning med 800W maximal effekt för elektroniska apparater. Utmatning av ren sinusvåg (distorsionsfaktor < 3%) för att driva avancerad elutrustning. Inbyggd nätströmsomkopplingsfunktion med kapacitet för 7 A, med plug-in-uttag som är lätt att underhålla. Alltid snabb överföringstid och synkroniserad drift med växelströmskällan, som gör att överföringen för känslig utrustning inte avbryts. Inbyggd avancerad mikroprocessor för användarvänligt gränssnitt och drift. Smart fjärrkontroll som tillval. Lysdiodindikatorer i tre färger visar driftsstatus. UL 458-godkännande och FCC-klass B. Skydd: Över- och underspänningsskydd för batteri Skydd mot övertemperatur Skydd mot överbelastning Kortslutningsskydd Jordfelsskydd med GFCI-uttag Skydd mot polvändning. ROF (fjärröverbryggningsfunktion) eller Ignition Lockout (tändningslåsfunktion) Överspänningsskydd för växelström (7A) 8

15 3.3 Elektrisk prestanda Specifikation Beteckning Kontinuerlig uteffekt Model No. 600W SI600acs Maximal uteffekt (3 min) Max. uteffekt Inspänning 680W 800W Utspänning 230V ± 3% 12V frekvens 50Hz +/- 0,05% Effektivitet (full last) 90% Strömförbrukning, obelastad 0,87A Utgående vågform Ren sinusvåg (distorsionsfaktor <3%) Tillåten effektfaktor Utspänning Inspänning Ingångsnivåindikator Lastnivåindikator Effektstatus Skydd ACS överspänningsskydd ACS omkopplare ACS omkopplingstid Säkerhet EMC cos.-90 ~ cos V 10,5-15VDC Röd / orange / grön lysdiod Röd / grön lysdiod Överbelastning, kortslutning, polvändning (säkring), för hög/låg inspänning, övertemperatur. Överspänningsskydd för växelströmsingång, GFCI - jordfelsbrytare. 7Amp 7Amp 4-8 msek. UL458 FCC-klass B Fjärrkontroll som tillval Synkron nätströmsomkoppling Driftstemperatur Förvaringstemperatur Nedkylning Mått Vikt JA -25ºC - 50ºC -30ºC - 70ºC Lastkontrollerad kylfläkt L 290 mm x B 179 mm x H 80 mm 3,3 kg 9

16 4 Installation 4.1 Var installeras enheten? Växelriktaren bör installeras på en plats som möter följande krav: Torr Låt inte vatten droppa eller skvätta på omformaren Nedkyld Sval Omgivande lufttemperatur Säkerhet Installera inte batterier i ett fack eller andra områden där lättantändliga gaser existerar, som exempelvis bränsleförvaringsplatser eller motorrum Ventilerad Håll minst mm avstånd runt omformaren för luftflödets skull. Försäkra dig om att ventilationsöppningarna på baksidan och undersidan av enheten inte är blockerade Fri från damm Installera inte SI 600acs i dammig miljö där det finns damm, träpartiklar eller andra flisspån/hyvelspån närvarande. Dessa typer av damm kan dras in i enheten när nedkylningsfläkten är på Nära batteriet undvik omåttliga kabellängder. Installera inte SI 600acs i samma utrymme som batterier. Använd rekommenderade längder och storlekar på ledningar. Montera inte heller SI 600acs i miljöer där den utsätts för gaser från batteri. Dessa gaser är mycket frätande och långvarigt utsättande kommer att skada SI 600acs. VARNING! Anslut inte utgången på SI 600acs till en ingående 230V växelströmskälla. Det skulle kunna skada omformaren permanent och ogiltigförklarar garantin. 10

17 4.2 Säkerhetsjordning för växelström Vid installationen av växelströmsledningarna måste både växelströmsingångens och växelströmsutgångens jordledningar anslutas till omformaren. Växelströmsingångens jordledning måste anslutas till den inkommande jordledningen på enheten med växelström och växelströmsutgångens jordledning måste anslutas till lasternas jordningspunkt (exempelvis en fördelarpanel med samlingsjordning). Neutral jordning (GFCI - jordfelsbrytare): Den neutrala ledaren i växelströmsutgångens krets på SI 600acs ansluts automatiskt till säkerhetsjordningen under det att omformaren används. Detta överensstämmer med kraven i de nationella föreskrifterna avseende elinstallationer (National Electrical Code) som föreskriver att separatkopplade växelströmskällor (som exempelvis omformare och generatorer) måste ha sina neutrala ledare bundna till jord på samma sätt som den neutrala ledaren från enheten är bunden till jord vid växelströmsbrytarpanelen. För modeller som är utrustade med ett omkopplingsrelä gäller följande: När växelströmsenhetens en växelströmskälla ström används och SI 600acs befinner sig i förbikopplingsläge, används denna anslutning ej (neutral på SI 600acs växelströmsutgång till ingång säkerhetsjordning), vilket innebär att enhetens neutrala jord endast är ansluten till jorden vid brytarpanelen på omformaren. 4.3 GFCI jordfelsbrytare Installationer i fritidsfordon (för nordamerikanskt godkännande) kräver GFCI-skydd. Dessutom kräver elektriska koder GFCI-skydd för vissa uttag i installationer i bostäder. Även om utmatningen av den rena sinuskurvan hos SI 600acs motsvarar den vågformen som finns hos enheter i allmänna distributionsnät, måste vi i enlighet med UL-standarderna testa och rekommendera specifika jordfelsbrytare (GFCI). Följade GFCI-skyddade 20A-uttag som är UL-listade har testats och man har funnit att det fungerar på ett korrekt sätt när de ansluts till utgången på SI 600acs omformare: Pass & Seymour, typ nr W & 2094-W. 11

18 4.4 Göra likströmskabeldragning Följande procedur gäller för anslutningar mellan batteriet och likströmsingångarna på SI 600acs. Kablarna ska vara kopparledningar och hålla hög kvalitet. Kabellängden ska vara så kort som möjligt, maximal längd är 2 m, som ska hantera strömmen som krävs enligt de elektriska koderna eller lagarna. Om kablarna inte har korrekta mått kommer omformarens prestationsförmåga att försämras. Likströmsspänningen kommer att sjunka, överspänningsförmågan försämras, inspänningen sjunka, vilket kommer att leda till varningar och stopp. Ju längre kablarna är, desto mer kommer spänningen att sjunka. Batterikabelsäkringar --- Det krävs en säkring enligt NEC (National Electrical Code) för att skydda batteriet och kablarna. En UL-listad trög likströmssäkring måste finnas installerad i ledningen med den positiva batterikabeln inom 0,5 m från batteriet. DOMETIC rekommenderar följande kablar för optimal prestanda på omformaren. Modellnummer Kabel Mellansäkring SI 600 ACS 12V 25 mm 2, AWG# 4 100A 12

19 Dometic SI 600acs <--- mellansäkring VARNING! Installationen av en mellansäkring måste finnas i den positiva kabeln. Om en säkring inte placeras på + -kabeln som går mellan omformaren och batteriet kan detta leda till skada på omformaren och ogiltigförklarar garantin. 13

20 5 Drift För att driva SI 600acs omformare sätter du på den med hjälp av strömbrytaren ON/OFF/REMOTE. Omformaren är nu redo att leverera växelström till dina laster. Om du försörjer flera apparater, sätt på dem separat efter att omformaren har satts på. Det gör du för att undvika att alla startströmmar kommer samtidigt till alla laster. 5.1 Kontroller och indikationer: Strömbrytaren (ON/OFF) sätter på och stänger av kontrollströmkretsen på strömomformaren. Omformaren fungerar inom nedanstående spänningsområden: 10,5-15,0 V likström för 12V-modeller SI 600acs omformare indikerar likspänningsstatus enligt följande: Modell Avstängning vid överspänning på likströmsingången Alarm vid underspänning på likströmsingången Avstängning vid underspänning på likströmsingången SI 600acs 15,3V 11,0V 10,5V 14

21 5.2 Lysdioder för att visa systemets status Det finns 3 lysdiodsindikatorer på omformarens frontpanel. Input Level, Load Level och Power status. 1. Input Level: visar inspänning Status på lysdiod DC 12V Blinkar rött (långsamt) 10,5~10,9 Röd 10,9~11,3 Orange 11,3~12,0 Grön 12,0~14,0 Blinkar orange 14,0~14,7 Blinkar rött 14,7 2. Load Level: visar växelströmslasten i watt Status på lysdiod Lasttillstånd Släckt 0~30W Grön Orange Röd Blinkar rött 3. Power status: visar effektstatus Status på lysdiod Grön Orange Blinkar rött (snabbt) Blinkar rött (långsamt) Blinkar rött (mellan) Röd 30W~200W 200W~450W 450W~580W Över 580W Effektstatus Växelströmmen kommer från en extern växelströmskälla Växelströmmen kommer från omformare. OVP: överspänning UVP: underspänning OTP: övertemperatur OLP: överbelastning 15

22 6 Information 6.1 Felsökning VARNING! Det är inte tillåtet att öppna eller demontera SI 600acs omformare. Försök att själv underhålla omformaren är farligt och kan led till elstötar eller brand. Problem och symptom Möjlig orsak Lösning Ingen utspänning, lysdioden lyser RÖTT a. Effektstatuslampan blinkar snabbt. Hög inspänning. Kontrollera inspänningen. Minska inspänningen. b. Effektstatuslampan blinkar långsamt. Låg inspänning. Ladda batteriet på nytt. Kontrollera anslutningar och kablar. c. Effektstatuslampan blinkar mellansnabbt. Termisk avstängning. Förbättra ventilationen. Försäkra dig om att ventilationsöppningarna på omformaren inte blockeras. Försök reducera omgivande temperatur. d. Effektstatuslampan lyster kontinuerligt. Kortslutning, ledningsfel eller överbelastning. Kontrollera växelströmsledningarna efter kortslutningar eller reducera belastningen. 16

23 6.2 Underhåll För att din omformare ska fortsätta fungera på ett korrekt sätt krävs det ytterst lite underhåll. Rengör utsidan med jämna mellanrum med en fuktig trasa för att samtigigt förhindra att den blir dammig och smutsig. Dra åt skruvarna på likströmsingångarna. 6.3 Garanti Vi garanterar den här produkten mot defekter i material och utförande i 12 månader från och med inköpsdatumet och kommer att reparera eller byta ut defekta omformare från Dometic när produkten omedelbart returneras till oss med betalt porto. Garantin kommer att förklaras ogiltig om enheten har utsatts för uppenbar fysisk skada eller ändringar har gjort på antingen insidan eller utsidan. Garantin täcker inte skador som uppstår på grund av felaktigt användning, som exempelvis om utrustningen kopplas till en olämplig strömkälla eller om man försöker driva produkter med krav på omåttligt hög strömkonsumtion, eller om den används in olämpliga miljöer. Förutom den här garantin finns det inga garantier, direkta eller indirekta, inklusive säljbarhet och lämplighet för särskilt syfte. Reparation och utbyte är de enda kompensationssätten och företaget ansvarar inte för skador, direkta, oavsiktliga, särskilda eller följdskador, även om de uppstått på grund av försumlighet eller annat fel. 17

24 Ytterligare information om produkter från Dometic Dometic AB Torggatan 8 S Solna Sverige Telefon: Fax: /11/

Dometic SI 1500 Omformare med ren sinusvåg. 230V växelström från 12V likström. Användarhandbok

Dometic SI 1500 Omformare med ren sinusvåg. 230V växelström från 12V likström. Användarhandbok Dometic SI 1500 Omformare med ren sinusvåg 230V växelström från 12V likström Användarhandbok Välkommen till Dometics värld Dometics omformare med ren sinusvåg ett tecken på komfort SI 1500 omformare är

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01

SCI6. Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SCI6 Svenska...Sidan 77 0099001290WB-01 SVENSKA Modell: SCI6 Batteriladdare/underhållare ÄGARHANDBOK Läs handboken innan du använder produkten. Utsätt inte enheten för regn och snö. Skydda ögonen. Rök

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier

M200. Batteriladdare. För blysyra batterier. Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier M200 Batteriladdare För blysyra batterier Användarmanual och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier SE INTRODUKTION Vi gratulerar till din nya professionella primärswitchade

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER

BRUKERHÅNDBOK GRATULERER BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59

v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 v1.02 BRUKSANVISNING 42.6561 / 42.6560 E42 033 80 / E42 034 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 1.1. ALLMÄNT... 2 1.2. under användning... 3 1.3. efter användning... 3 2. ALLMÄN BESKRIVNING...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

DC TILL AC STRÖMOMVANDLARE 300W DC/AC VERMOGENSINVERTER 300W INVERSEUR CC/CA 300W CONVERTIDOR CC/CA 300W WECHSELRICHTER DC/AC 300W

DC TILL AC STRÖMOMVANDLARE 300W DC/AC VERMOGENSINVERTER 300W INVERSEUR CC/CA 300W CONVERTIDOR CC/CA 300W WECHSELRICHTER DC/AC 300W PI300BN PI300MN PI30024BN PI30024MN DC TILL AC STRÖMOMVANDLARE 300W DC/AC VERMOGENSINVERTER 300W INVERUR CC/CA 300W CONVERTIDOR CC/CA 300W WECHLRICHTER DC/AC 300W MJUK-START OBRVERA OPGELET CUIDADO - ACHTUNG

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual

LTC MPPT-regulator 10Amp. LTC MPPT-regulator 20 Amp. Manual LTC MPPT-regulator 10Amp LTC MPPT-regulator 20 Amp Manual 1. Säkerhetsanvisningar 2. Instruktioner för MPPT-regulatorn 2.1 Översikt 2.2 Översiktsbild 2.3 Funktioner 2.4 MPPT-tekniken 3. Planering av solcellssystem

Läs mer

AMP 600 4 X 50 WATT 4 CHANNEL AMPLIFIER

AMP 600 4 X 50 WATT 4 CHANNEL AMPLIFIER MOBILE POWER AMPLIFIERS AMP 600 4 X 50 WATT 4 CHANNEL AMPLIFIER AMP 300 2 X 50 WATT 2 CHANNEL AMPLIFIER INTRODUKTION I. Beskrivning Denna enhet är en hög effekt, ljudförstärkare. Använd den ansvarsfullt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Gas-Detector G 3000. Bruksanvisning Odgciey Vqgrgy

Gas-Detector G 3000. Bruksanvisning Odgciey Vqgrgy Gas-Detector G 3000 Bruksanvisning Odgciey Vqgrgy HUVUDFUNKTIONER Varmtrådssensor Enkel att montera och underhålla Självdiagnos av sensorn och elektroniken Modern design Detektering av alla typer av brännbar

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Installations- och användarhandbok

Installations- och användarhandbok Installations- och användarhandbok 64 USE 575 Utbildning Bruksanvisning Connect + Dat. 081124 Sid 2 (16) Innehåll Följande finns i förpackningen...4 Centralenheten...5 Vy framifrån...5 Vy bakifrån...5

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning!

För att bevara instrumentet i detta skick och för säker användning måste du som användare alltid följa instruktionerna i denna bruksanvisning! Universalladdare P400-LCD 100% återvunnet papper, klorfri blekning Denna bruksanvisning har publicerats av Voltcraft, 92240 Hirschau/ Tyskland. Tel 0180/586 582 723 8 Copyright 2006 av Voltcraft Ingen

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

EPP-200 Plasmarc enhet för precisionsskärning

EPP-200 Plasmarc enhet för precisionsskärning EPP-200 Plasmarc enhet för precisionsskärning Handbok 0558005166 VARNING SE TILL ATT DENNA INFORMATION KOMMER OPERATÖREN TILLHANDA Dessa INSTRUKTIONER är avsedda för erfarna användare. Om du inte är helt

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU

Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon. Modeller DUF, DUR och DTU Bruksanvisning till Ping Mk IV mobil dyktelefon Modeller DUF, DUR och DTU 1 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista... 3 2.1 Reservdelar... 3 3 Handhavande... 5 3.1 Montering av telefon på helmask (modell

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ.

BRUKSANVISNING. Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för laddning och laddningsalternativ. BRUKSANVISNING GRATULERAR till köpet av din nya professionella laddare med switchteknik och batterikontrollinstrument. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287 Handbok Gysmi 165 Art. nr 9517287 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning

Klock Radio KCR-9. Svensk Bruksanvisning Klock Radio KCR-9 Svensk Bruksanvisning VARNING Innan ni använder er produkt, var god, läs bruksanvisningen noggrant för att kunna använda produkten på ett smidigt och säkert sätt. OBS. För att minska

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten.

INSTALLATIONSHANDBOK. Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. INSTALLATIONSHANDBOK Läs igenom den här handboken och förvara den tillsammans med enheten. Innehåll 1. INLEDNING...3 2. FÖRBEREDELSE...3 2.1 Förpackningens innehåll...3 2.2 Nödvändiga verktyg...3 3. INSTALLATION...4

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare

MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI LARM SOL 3000 Solcellsdrivet larm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Definitioner...2 Ingående komponenter...3 Installation centralenhet - Montering...4

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

CHILLER VATTENAUTOMAT

CHILLER VATTENAUTOMAT CHILLER VATTENAUTOMAT Typ I / Typ II Bruksanvisning Typ I Typ II Detta dokument är avsett för modellerna: CHILL 003 CHILL 004 www.bravilor.com 2013 Bravilor Bonamat Alla rättigheter förbehålles. Ingen

Läs mer

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT

E2PSkommunikationsmodul. - Felrapportering - Fjärrstyrd test EPS, APS, OUT. Strömmodul PSV-2430. transformer Säkringskort EPS, APS, OUT 200 VA transformer Säkringskort PSV-FB6 6st avsäkrade utgångar 24V 1A Strömförsörjning 24 VDC series E700 Beskrivning E700 är en strömförsörjningsenhet designad för Siemens 2010 system. Det har följande

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING MaxPower INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL HUVUDEGENSKAPER... s.3 Teknik för effektmaximering... s.3 Tre olika laddningsmetoder... s.3 MPPT effektmaximering... s.3 Utjämningsladdning... s.3 Underhållsladdning...

Läs mer

Devireg TM 550. Observera! Installationskod: 0044 Vid Installation se sidan 21

Devireg TM 550. Observera! Installationskod: 0044 Vid Installation se sidan 21 SE Devireg TM 550 Observera! Installationskod: 0044 Vid Installation se sidan 21 Tack för att du har köpt denna DEVI produkt. Genom detta köp har du fått en kvalitetsprodukt, designad för högsta komfort

Läs mer

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter 1534 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET... 2 Säkerhetsanvisningar och symboler... 2-3 Instruktioner för installation och handhavande... 3 Svetsa med belagda elektroder...

Läs mer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Användarhandbok FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Användarhandbok MODELLER FNQ25A2VEB FNQ35A2VEB FNQ50A2VEB FNQ60A2VEB INNEHÅLL LÄS INNAN ANVÄNDNING Säkerhetsföreskrifter... 2 Delarnas namn... 5 SKÖTSEL Skötsel och rengöring...

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

SCI10. Svenska...Sidan 81 0099001262WB-02

SCI10. Svenska...Sidan 81 0099001262WB-02 SCI10 Svenska...Sidan 81 0099001262WB-02 SVENSKA Modell: SCI10 Batteriladdare/underhållare ÄGARHANDBOK Läs handboken innan du använder produkten. Utsätt inte enheten för regn och snö. Skydda ögonen. Rök

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Handbok. Booster Pac 2500 & 3500

Handbok. Booster Pac 2500 & 3500 Handbok Booster Pac 2500 & 3500 Booster Pac 2500 / 3500 Gratulerar! Du har nu köpt en välutvecklad produkt av hög kvalitet med modern teknik och design. Den ger dig den använbarhet som du förväntar dig

Läs mer

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN

NING, MEN VISSA OVANLIGA FEL KAN MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Landströmsjord 1. 100911 M. Sterky

Landströmsjord 1. 100911 M. Sterky Landströmsjord 1 Landströmsjord 2 Landströmsjord 3 q Sverige, 100 ggr sämre markledningsförmåga än Europa. qobalansspänning i Sverige ofta 7 volt ibland 20 volt q Zinksaver skyddar mot c:a 2 volts obalans

Läs mer