Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426"

Transkript

1 Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT B ÄLGÖ 69:1 (KLUBBVÄGEN 24) Anmälan för installation av kommunalt VA B ÄLGÖ 76:1 (ÄLGÖBRANTEN 8) Bygganmälan inst el ändr av VA (allmän) i enbosta B ÄLGÖ 67:6 (KYRKSUNDSVÄGEN 12) Anmälan för installation av kommunalt VA B ÄLGÖ 74:2 (ÄLGÖBRANTEN 15) Anmälan för installation av kommunalt VA B ÄLGÖ 74:2 (ÄLGÖBRANTEN 15) Marklov för trädfällning, 1 tall B LÄNNERSTA 55:5 (PRÄSTKRAGENS VÄG Marklov för trädfällning B ÄLTA 54:10 (TALLKOTTSVÄGEN 9) Bygglov för utvändig ändring av parhus B SICKLAÖN 384: Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ing B ÄLGÖ 90: Anmälan för installation av kommunalt VA B SICKLAÖN 197:4 (TALLMOVÄGEN 9) Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus B MENSÄTTRA 18:8 (ORKANVÄGEN 4) Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i enbo B ÄLGÖ 53:2 (BERGABOVÄGEN 10) Anmälan för installation av kommunalt VA B ÄLGÖ 93:15 (ÄLGÖVÄGEN 328) Anmälan för installation av kommunalt VA B SICKLAÖN 37:28 (HÄSTHOLMSVÄGEN Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ing B ÄLTA 106:4 (LÖNNVÄGEN 7) Rivningslov för rivning av uthus B NEGLINGE 24:11 (HAGTORNSVÄGEN 3) Bygglov för nybyggnad av skärmtak, redan uppfört B ÄLGÖ 31:5 (BERGHEMSVÄGEN 93) Marklov för trädfällning B SICKLAÖN 63:41 (MANHEMSVÄGEN 84) Bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad med a B SICKLAÖN 369:38 (FABRIKÖRVÄGEN Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ing B SICKLAÖN 384:1 (SERENADVÄGEN 34) Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus B VELAMSUND 1:89 (ALMALLÉN 4) Anmälan om olovlig byggnation B ÄLGÖ 74:1 (ÄLGÖBRANTEN 17) Anmälan för installation av kommunalt VA B ÄLGÖ 54:10 (EKHOLMSVÄGEN 27) Anmälan för installation av kommunalt VA B SICKLAÖN 146:4 (JÄRLA SKOLVÄG 4) Bygglov för nybyggnad av förråd och mur B BACKEBÖL 2:2 (SIGNALVÄGEN 3) Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus B RAMSMORA 1: Tidsbegränsat bygglov för upplag tom B SICKLAÖN 377:1 (STUBBSUNDSVÄGEN Bygglov för tillbyggnad av plank B MENSÄTTRA 1:84 (GUSTAVSVIKSVÄGE Bygglov för skyltanordning på förskola B SICKLAÖN 34:15 (SKÖLDUNGAVÄGEN Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B ÄLTA 94:38 (BÄCKVÄGEN 6) Bygglov för utvändig ändring av uthus B ÄLGÖ 35:4 (ÖRNBERGSVÄGEN 23) Marklov för trädfällning B TOLLARE 1:162 (SMÅDOPPINGVÄGEN Marklov för trädfällning B ÄLGÖ 42:10 (ESTVÄGEN 8) Marklov för trädfällning B ÄLTA 9:27 (ÄLTAVÄGEN 166) Bygglov för byte av skärmtaksramp samt nya skylt B VELAMSUND 1:162 (ENRISVÄGEN 2) Bygglov för nybyggnad av uthus och pool B KUMMELNÄS 1:577 (KUMMELNÄSVÄGE Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B KUMMELNÄS 11:48 (LÖVBERGAVÄGEN Anmälan för installation av kommunalt VA i fritidsh B BO 1:892 (RÄVGRYTESTIGEN 8) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garag B ÄLGÖ 54:10 (EKHOLMSVÄGEN 27) Marklov för trädfällning B KUMMELNÄS 29:24 (JOHN WIBERGS VÄ Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, samt tillb B BO 1:74 (LOTSVÄGEN 3) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B ERSTAVIK 25:41 (KRANGLANS VÄG 5) Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus B ÄLTA 62:1 (STRÅLSJÖVÄGEN 26) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inredning B BJÖRKNÄS 1:866 (PRÄSTBERGSVÄGEN Bygglov för tillbyggnad av stödmur

2 B KUMMELNÄS 7:17 (PRIVATVÄGEN 7) Bygglov för nybyggnad av gäststuga B ÄLTA 73:10 (BASTUVÄGEN 24B) Anmälan för ändring av bärande konstr i enbostads B IGELBODA 15:20 (SKUTUDDSVÄGEN Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B SICKLAÖN 37: Bygglov för ändring av industrilokaler till kontor-och B BO 21:13 (KÄLLVÄGEN 25) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B KUMMELNÄS 1:83 (REGENTVÄGEN 14) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasad B BO 1:117 (KADETTBACKEN 4) Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus B ÄLGÖ 14:8 (VÄLTUDDSVÄGEN 9) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, nybyggn B SICKLAÖN 367:2 (DILIGENSVÄGEN 19) Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ing B ORMINGE 31:8 (BUNSÖVÄGEN 16) Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus; byt B TATTBY 37:12 (KYRKVÄGEN 33) Bygglov för nybyggnad av mur, markuppfyllnad B BO 1:854 (PORFYRVÄGEN 3) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, marklov B MENSÄTTRA 6:2 (NORRHOLMSVÄGEN Bygglov för tillb flerbostadshus; inred av ytterligare B ÄLTA 10:31 (GRUSTAGSVÄGEN 2) Bygglov för nybyggnad av industrilokaler B KUMMELNÄS 11:139 (SOLVIKSVÄGEN Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komp B SICKLAÖN 36:10 (KRISTINEDALSVÄGEN Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B SICKLAÖN 14:1 (NYCKELVIKSVÄGEN 1) Bygglov för tillbyggnad av växthus B MENSÄTTRA 3:1 (BJÖRKHOLMSVÄGEN Bygglov för utv ändr/inredn vind, takfönster, grupp B SICKLAÖN 277:3 (NYSÄTRAVÄGEN 44) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, marklov B SICKLAÖN 47:11 (DUNUNGAVÄGEN 15A Bygglov för mur med staket, marklov och rivningslo B SICKLAÖN 403:1 (SKVALTANS VÄG 11) Bygglov för nybyggnad av biltvätt och rivningslov fö B KIL 2:92 (ÄLGPLATÅN 6) Anmälan olovlig byggnation B ÄLTA 35:280 (LOVISEDALSVÄGEN 71) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carpo B ÄLTA 35:279 (LOVISEDALSVÄGEN 73) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garag B BJÖRKNÄS 10:160 (TALLUDDSVÄGEN Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garag B KUMMELNÄS 1:624 (SÅGSJÖVÄGEN 7) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carpo B BAGGENSUDDEN 2: Bygglov för nybyggnad av båthus samt rivningslov B SICKLAÖN 38:2 (MJÖLNARVÄGEN 10) Bygglov för nybyggnad av hiss och trappa B TOLLARE 1: Nybyggnad av enbostadshus och garage, 18 st, Vä B SICKLAÖN 68:4 (SMEDVÄGEN 4) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, rivningslo B KUMMELNÄS 1:846 (HÖGGARNSVÄGEN Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B BO 1:527 (VRÅKVÄGEN 1) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garag B TOLLARE 25:10 (KORSUDDSVÄGEN 25) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B SOLSIDAN 31:4 (VÅRGÄRDSVÄGEN 13A Anmälan för installation av spiskassett i enbostads B SICKLAÖN 170:2 (KROKVÄGEN 9) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, veranda, B BO 1:151 (BOOVÄGEN 56) Bygglov för nybyggnad av parhus, förråd samt rivn B SICKLAÖN 37: Bygglov för ändrad användning av industrilokaler ti B KIL 2:106 (RUNDVÄGEN 5) Bygglov för nybyggnad av carport/förråd B ÄLGÖ 62:6 (MARENVÄGEN 8) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B ERSTAVIK 25: Bygglov för nybyggnad av fördelningsstation B KUMMELNÄS 11:129 (GUSTAFSVÄGEN Bygglov för nybyggnad av altan, redan utförd B TOLLARE 1:30 (KOCKTORPSVÄGEN 72) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med uteru B SICKLAÖN 254:7 (PATRONS VÄG 6) Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i enbo B BACKEBÖL 9:1 (NÄMNDEMANSVÄGEN Marklov för markarbeten B LÄNNERSTA 50:9 (RYTTARVÄGEN 24) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, inglasnin B SOLSIDAN 14:12 (RÖNNBACKEN 2) Bygglov för nybyggnad av ateljé samt rivningslov fö B EKNÄS 1:29 (ALLÉVÄGEN 8) Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, hö

3 B TOLLARE 19:2 (MURKELVÄGEN 4) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B BACKEBÖL 9:2 (GÖSTA EKMANS VÄG Marklov för markarbeten B SICKLAÖN 391:10 (KLARABERGSVÄGEN Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 2 tak B SICKLAÖN 230:1 (UGGLEVÄGEN 10) Bygglov för tillbyggnad, påbyggnad av enbostadsh B SOLSIDAN 56:11 (ÄLGÖVÄGEN 33) Bygglov för murbygge B ÄLTA S:125 (FLOXVÄGEN 8) bygg- och marklov för nybyggnad av villor och parh B LÄNNERSTA 30:3 (JUNKERVÄGEN 5) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med integ B KUMMELNÄS 11:121 (FÖRENINGSVÄGE Ombyggnad av takkonstruktion för garage B ÄLGÖ 57:5 (EKHOLMSVÄGEN 30) Tillbyggnad av enbostadshus samt murar och mark B VELAMSUND 1: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och ateljé B TOLLARE 1:158 (SMÅDOPPINGVÄGEN Marklov för trädfällning, 3 träd B EKNÄS 6:5 (VENUSVÄGEN 9) Bygglov för nybyggnad av stödmur B KUMMELNÄS 28:28 (HULDREVÄGEN 14B Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage s B BJÖRKNÄS 1:348 (KOCKTORPSVÄGEN Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostad B KUMMELNÄS 1:720 (FAHNEHIELMSVÄG Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och flyttn B BO 1:130 (JUNGMANSVÄGEN 5) Bygglov för nybyggnad av carport B ORMINGE 8:2 (VALÖVÄGEN 38) Bygglov för inglasning av altan samt anmälan ändr B MENSÄTTRA 4:52 (BJÖRKHOLMSVÄGEN Bygglov för nybyggnad av plank B ÄLTA 112:13 (LÖNNVÄGEN 10) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carpo B SICKLAÖN 234:1 (ÄLGVÄGEN 30) Anmälan för inst el ändr av eldstad i enbostadshus B MENSÄTTRA 2:60 (NORRHOLMSVÄGEN Bygglov för tillbyggnad av gruppbyggda småhus/ra B NEGLINGE 15:2 (BYVÄGEN 52) Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning flygp B VELAMSUND 1: Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och växth B BJÖRKNÄS 10:217 (NJORDVÄGEN 25) Marklov för trädfällning, 3 tallar B BO 1:1055 (BAMMARBODAVÄGEN 4A) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus B LÄNNERSTA 1:294 (TROLLSJÖVÄGEN Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och nybyggnad B BO 1:971 (TUNVÄGEN 18) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus B SKOGSÖ 2:42 (SKOGSÖVÄGEN 105) Bygglov för fasadändring B SICKLAÖN 256:12 (KRISTINAVÄGEN 11) Bygglov för nybyggnad av enbostadshus B IGELBODA 22:2 (SKOGSÖVÄGEN 25) Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med burs B KUMMELNÄS 1:718 (NÄCKDJUPSVÄGEN Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garag B MENSÄTTRA 2:78 (NORRHOLMSVÄGEN Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus B SICKLAÖN 78:2 (HENRIKSDALSRINGEN Anmälan för ändring av bärande konstr i flerbostad B SKOGSÖ 12:1 (SKOGSÖVÄGEN 22) Bygglov för nybyggnad av båthall B BO 1:456 (VÄRMDÖVÄGEN 722) Bygglov för nybyggnad av industrilokaler och två s B BACKEBÖL 1:810 (FISKEBOVÄGEN 3) Utvändig ändring och tillbyggnad av gäststuga, mm B SOLSIDAN 33:9 (SJÖVÄGEN 1) Anmälan ändrad användning uthus till gästlägenhe B SICKLAÖN 311:5 (REGINAVÄGEN 33B) Bygglov tillbyggnad enbostadshus, rivning av gara B KNARRNÄS 1:5 (KNARRNÄSVÄGEN 5) Bygglov tillbyggnad av kontorsbyggnad B SOLSIDAN 24:11 (SIRIUSVÄGEN 10) Bygglov (OBS! Testärende) KUMMELNÄS 1:370 (SOLVIKSVÄGEN tillbyggnad av enbostadshus samt rivningslov B TOLLARE 1:365 (TOLLARE PARKGRÄND Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/ra B TOLLARE 1:359 (TOLLARE PARKGRÄND Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/ra TOLLARE 1:16 (HEDENSTRÖMS VÄG Bygglov för nybyggnad av gruppbyggda småhus/ra BACKEBÖL 1:813 (BOO STRANDVÄG Bygglov för nybyggnad av balkong (redan utförd) ÄLGÖ 80:1 (MARENVÄGEN 1) nybyggnad av enbostadshus samt garage B SICKLAÖN 70:68 (EKDUNGEVÄGEN 5) Bygglov för nybyggnad av parhus

4 RENSÄTTRA 9: för markuppfyllnad och stödmur SICKLAÖN 234: utvändig ändring av enbostadshus SOLSIDAN 38:9 (VÅRGÄRDSVÄGEN 29) tillbyggnad av enbostadshus, samt garage EKNÄS 4: nybyggnad av enbostadshus och garage EKNÄS 1:186 (ALLÉVÄGEN 15) tillbyggnad av enbostadshus SICKLAÖN 37:13 (ÖSTRA FINNBODAVÄG ändrad användning av kontorsbyggnad till flerbosta TOLLARE 1: nybyggnad av enbostadshus och garage rivning av ERSTAVIK 26: utvändig ändring av skola,småindustri. Ändrad anv IGELBODA 9:17 (LÄRKVÄGEN 21) olovligt byggd carport KUMMELNÄS 11: inst av VA (kommunalt) i enbostadshus KUMMELNÄS 1: inst av VA (kommunalt) i enbostadshus KUMMELNÄS 1: inst av VA (kommunalt) i enbostadshus MENSÄTTRA 2:2 (NORRHOLMSVÄGEN inredande av vind, ändrad planlösning TOLLARE 1: nybyggnad av enbostadshus och garage BO 1:486 (RINGDUVEVÄGEN 7) inst el ändr av VA (allmän) i enbostadshus KUMMELNÄS 11:129 (GUSTAFSVÄGEN nybyggnad av enbostadshus KUMMELNÄS 1:62 (DROTTNINGVÄGEN installation av VA (allmän) i enbostadshus KUMMELNÄS 1: installation av VA (allmän) i enbostadshus KUMMELNÄS 1: inst el ändr av VA (allmän) i av enbostadshus NEGLINGE 22:7 (EKVÄGEN 11) ändring av bärande konstr i av gruppbyggda småh KUMMELNÄS 6: installation av VA (allmän) i enbostadshus KUMMELNÄS 6: installation av VA (allmän) i enbostadshus LÄNNERSTA 8:12 (LILJEKONVALJENS V ändring av bärande konstr i av gruppbyggda radhu SOLSIDAN 24:11 (SIRIUSVÄGEN 10) tillbyggnad av enbostadshus och mur KNARRNÄS 1: tillbyggnad av gästhus ÄLTA 78:1 (PILFINKSVÄGEN 5) nybyggnad av enbostadshus LÄNNERSTA 1: ändring av bärande konstr i av enbostadshus LÄNNERSTA 22: installation av hiss inomhus i enbostadshus KUMMELNÄS 1:912 (NYGÄRDESVÄGEN anmälan av garagets placering samt uppförande av SICKLAÖN 312: Bygglov för mur samt flyttning av bef. trapp på baks ERSTAVIK 14:9 (FRUKTVÄGEN 6) inst el ändr av eldstad i av enbostadshus; pelletsbr SICKLAÖN 88: ändrad planlösning av garage IGELBODA 45:4 (VALHALLAVÄGEN 30) byggavfall på tomt ERSTAVIK 25:44 (KOLBOTTENS VÄG Nybyggnad av enbostadshus och garage LÄNNERSTA 1: inst el ändr av VA (allmän) i av enbostadshus VELAMSUND 18:59 (VIKINGSHILLSVÄGE marklov för upplag, bodar och parkering, tillfällig åt BO 1:379 (DJURGÅRDSVÄGEN 44) Installation av kommunalt VA i enbostadshus BJÖRKNÄS 10:214 (STRÖMVÄGEN 9) Nybyggnad av enbostadshus, stödmurar, samt rivn ERSTAVIK 22:9 (JÄGARVÄGEN 6) tillbyggnad av huvudbyggnad samt nybyggnad av f BO 1:637 (EKALLÉN 8) tillb. av enbostadshus och stödmur samt marklov fö KUMMELNÄS 11: nybyggnad av 2 st parhus BACKEBÖL 1:533 (SOLBRINKEN 35) Nybyggnad av enbostadshus och atelje samt rivnin BACKEBÖL 1:575 (SOLBRINKEN 13) Tillbyggnad av fritidshus ÄLGÖ 62: tillbyggnad av fritidshus till enbostadshus AVSKRIV BJÖRKNÄS 1:291 (KULVÄGEN 2B) altan,pool och murar redan utfört RÖSUNDA 2: tillbyggnad av servicebyggnad KSSS BJÖRKNÄS 10:116 (TALLUDDSVÄGEN Tillbyggnad av enbostadshus

5 SICKLAÖN 167: ändrad användning till förskola samt ny utrymnings BACKEBÖL 8:1 (VÅRVÄGEN 13B) Tillbyggnad av enbostadshus BACKEBÖL 1:113 (MALMBRINKEN 32) Nybyggnad av garage och rivning av bef. byggnad BJÖRKNÄS 10:236 (TALLUDDSVÄGEN Nybyggnad av enbostadshus LÄNNERSTA 1: inst el ändr av VA (enskild) i enbostadshus ERSTAVIK 26: upplag samt uppställning av fordon ÄLGÖ 68:5 (ÄLGÖBRANTEN 28) nybyggnad av enbostadshus och garage BACKEBÖL 1:721 (OXBÄRSVÄGEN 5) Rivning av befintliga fritidshus och nybyggnad av fr RÖSUNDA 28:3 (RINGVÄGEN 64B) ovårdad byggnad IGELBODA 49: påbyggnad av flerbostadshus inbyggnad av entré VELAMSUND 1: tillbyggnad av kulturbyggnad SICKLAÖN 367:2 (DILIGENSVÄGEN 29) tillbyggnad av radhus balkonginglasning/uterum SICKLAÖN 173: nybyggnad av sopsorteringsbyggnad BJÖRKNÄS 10:142 (TALLUDDSVÄGEN Tillbyggnad av enbostadshus ÄLTA 107: Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef. b EKNÄS 1: nybyggnad av enbostadshus och garage

6 Grupp Typ HvdHandl Beslutsdatum Lovärende Anmälan för GUNWET Bygganmälan Bygganmälan GUNWET Lovärende Anmälan för GUNWET Lovärende Anmälan för GUNWET Lovärende Marklov för lovede Lovärende Marklov för jakwei Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för jakwei Lovärende Anmälan för GUNWET Lovärende Bygglov för jakwei Lovärende Anmälan för SOFMAL Lovärende Anmälan för GUNWET Lovärende Anmälan för GUNWET Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Rivningslov för lovede Lovärende Bygglov för CEN Lovärende Marklov för lovede Lovärende Bygglov för jakwei Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för JANOST Föreläggande, Anmälan CEN Lovärende Anmälan för GUNWET Lovärende Anmälan för ROMFRA Lovärende Bygglov för jakwei Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygglov för jakwei Lovärende Bygglov för EMMDAH Lovärende Bygglov för jakwei Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Marklov för JANOST Lovärende Marklov för olosod Lovärende Marklov för lovede Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Anmälan för SOFMAL Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Marklov för ROMFRA Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Bygglov för JOHFOR Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för ODST

7 Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Anmälan för ROMFRA Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för ODST Lovärende Bygglov för ODST Lovärende Bygglov för ODST Föreläggande, Anmälan CEN Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för MNAR Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för RAMSHA Lovärende Bygglov för RAMSHA Lovärende Bygglov för ODST Lovärende Anmälan för HEU Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för JOHFOR Lovärende Bygglov för CEN Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Anmälan för annrom Lovärende Marklov för lovede Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för annrom

8 Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Marklov för lovede Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för JOHFOR Lovärende Bygglov för JOHFOR Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för olosod Lovärende Marklov för lovede Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för RAMSHA Lovärende Tidsbegränsat by ODST Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för RAMSHA Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för lovede Lovärende Bygglov för SOPEDE Lovärende Anmälan för lovede Lovärende Bygglov för KALU Lovärende Tidsbegränsat by JANOST Lovärende Bygglov för RAMSHA Lovärende Marklov för MNAR Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för KALU Lovärende Bygglov för JOHFOR Lovärende Bygglov för ODST Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för KALU Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Anmälan för annrom Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygglov för KALU Föreläggande, Anmälan CEN Lovärende Bygglov för CARBJO Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygglov för SYSBYGG Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygglov för HEU Lovärende Bygglov för HEU Lovärende Bygglov för KASJSO Lovärende Bygglov för CEN Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygglov för HEU

9 Lovärende Marklov för RAMSHA Lovärende Bygglov för KASJSO Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för ODST Lovärende Bygglov för MNAR Lovärende Bygglov för ODST Lovärende Bygglov för ODST Lovärende Bygglov för JANOST Föreläggande, Anmälan CEN Lovärende Bygganmälan för SOFMAL Lovärende Bygganmälan för SOFMAL Lovärende Bygganmälan för SOFMAL Lovärende Bygganmälan för KALU Lovärende Bygglov för MNAR Lovärende Bygganmälan för ASALUN Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygganmälan för ELLBJO Lovärende Bygganmälan för ELLBJO Lovärende Bygganmälan för ELLBJO Lovärende Bygganmälan för MARFAH Lovärende Bygganmälan för ELLBJO Lovärende Bygganmälan för ELLBJO Lovärende Bygganmälan för TOMLIN Lovärende Bygglov för SOPEDE Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygglov för JANOST Lovärende Bygganmälan för ODST Lovärende Bygganmälan för AZAIRA Föreläggande, Anmälan CEN Lovärende Bygglov för annrom Lovärende Bygganmälan för JOHFOR Lovärende Bygganmälan för ULAABO Föreläggande, Anmälan CEN Lovärende Bygglov för ODST Lovärende Bygganmälan för KATHAG Lovärende Marklov för CEN Lovärende Bygganmälan för SOFMAL Lovärende Bygglov för SOFRUD Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för ODST Lovärende Bygglov för SOFRUD Lovärende Bygglov för KAJSTU Lovärende Bygglov för HEN Lovärende Bygglov för JOHFOR Lovärende Bygglov för BTST Lovärende Bygglov för MNAR Lovärende Bygglov för ANNKAP

10 Lovärende Tidsbegränsat by annrom Lovärende Bygglov för HEN Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygglov för DNCO Lovärende Bygganmälan för JAO Föreläggande, Anmälan CEN Lovärende Bygglov för ARFR Lovärende Bygglov för ODST Föreläggande, Anmälan CEN Bygganmälan Bygganmälan ROMFRA Lovärende Bygglov för CEN Lovärende Bygglov för ROMFRA Lovärende Bygglov för annrom Bygganmälan Bygganmälan JAO Lovärende Bygglov för ROMFRA Bygganmälan Bygganmälan JAO

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Ärende Objekt Typ/Sl Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000933 ORMINGE 35:19 2014-002031 2014-08-20 Avskrivning, Inge

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm.

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenheten 20130112-20140110 Delegationslista from: 2013-12-01 tom: Ärende Objekt Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2013-000975 SICKLAÖN 181:2 2013-003319 2013-08-08

Läs mer

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202 Tekis-ByggR Delegationslista enhetens elegationseslut 20140202 Ärene Ojekt Typ/Sl Datum 221-Föreläggane, klagomål mm. 221 2011-000073 LÄNNERSTA 1:391 2014-000389 2014-02-06 2011-11-02 TROLLSJÖVÄGEN 38

Läs mer

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark.

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. 2013-11-21 1 (5) Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, KFKS 2012/230-003 Datum Nr Typ av

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 1

Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 1 D46 2008/0574 Krok 1:12 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA 2009 02 26 D47 2009/0048 Sätila Strömma 1:1 Utvändig ändr. samt ändrad anv. av del av ridhus bygglov beviljas SA 2009 02 26 D48 2008/0551

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF DIARIENUMMER FASTIGHET ÄRENDEMENING ' -Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt -Byggnadsinspektör

Läs mer

Ändrad användning från bostad till lokal för

Ändrad användning från bostad till lokal för Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF FASTIGHET ÄRENDEMENING BESLUT TFC-Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7.

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS STAD 2014-12-11 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-04-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 10 april 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

MSN 22/2013 Fastigheten Sicklaön 45:10 i Nacka församling i Nacka kommun ska ha adress Hugins väg 14

MSN 22/2013 Fastigheten Sicklaön 45:10 i Nacka församling i Nacka kommun ska ha adress Hugins väg 14 2013-08-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1. Bygglov 2013 1408-1507, 1509-1636, 1638-1746, 1748-1781, 1783-1784, 1786-1811, 1813-1886, 1888-1902,

Läs mer

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Bygglov för byggnader m m. Delegat: Anna Carlstedt (AC),Azadeh Iranpour (AI), Caroline Novak (CN), Anders Rydström (AR), Klaes Gustafsson (KG) Datum Deleg Fastighet Adress Ärende

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Samtliga ytor är bruttoarea (BTA) beräknade enligt Svensk standard (SIS). Nybyggnation av fristående byggnad. Inom detaljplan eller då förhandbesked finns

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Delegationslista. Bygglovenheten. 221-Föreläggande, klagomål mm. Sidan 1 av 48. from: 2013-10-06 tom: 2013-11-02. Beslut. Utskriftsdatum 2013-11-05

Delegationslista. Bygglovenheten. 221-Föreläggande, klagomål mm. Sidan 1 av 48. from: 2013-10-06 tom: 2013-11-02. Beslut. Utskriftsdatum 2013-11-05 Tekis-ByggR ionslista Sidan 1 av 48 enheten ionslista Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2013-000494 2013-05-03 Anmälan nybyggnad plank ERSTAVIK 14:11 FRUKTVÄGEN 4 Anmälare Anonym Anmälare

Läs mer

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad,

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad, Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2014 Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2013, 110 Ikraftträdelse: 01.01.2014 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Bygglov för byggnader m m. Delegat: Lena Dahlstedt (LD), Set Maront (SM), Anna Carlstedt (AC), Caroline Novak (CN), Gunilla Berg (GB), Anders Rydström (AR), Klaes Gustafsson

Läs mer

Rivning av Fritsla stationshus

Rivning av Fritsla stationshus Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF. ÄRENDEMENING TFC-Tf. förvaltningschef -Bygglovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör -WS-inspektör D245

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

Bygg, mark, rivningslov - ansökan för företag

Bygg, mark, rivningslov - ansökan för företag Fax 0418-47 48 33 Org.nr 212000-1140 Bygg, mark, rivningslov - ansökan för företag * Obligatoriska fält Ansökan avser Ansökan avser* Bygglov Rivningslov Tidsbegränsad åtgärd Marklov Säsongslov Om ansökan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Bygglov för byggnader m m. Delegat: Lena Dahlstedt (LD), Set Maront (SM), Anna Carlstedt (AC), Caroline Novak (CN), Gunilla Berg (GB), Anders Rydström (AR), Klaes Gustafsson

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-06-19 TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-06-19 TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Lageråssalen, entrén, onsdagen den 19 juni

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-10-13, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

DOM 2015-11-02 Stockholm

DOM 2015-11-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-11-02 Stockholm Mål nr P 2293-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-19 i mål nr P 6400-14, se

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Byggregler för Aspviks koloniträdgårdsförening

Byggregler för Aspviks koloniträdgårdsförening 1 Byggregler för Aspviks koloniträdgårdsförening Detta dokument är godkänt av styrelsen och gäller fr.o.m. 2016-03-05 2 Sammanfattning av kommunens byggregler vid ny-, om- och tillbyggnad. Nuvarande byggregler

Läs mer

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga.

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga. Sid 1 (6) Ansökan om bygglov Datum.... 667 22 Forshaga 054-17 20 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Utvändig ändring Inredande av ytterligare bostad/lokal. Studentbostadshus Hus för äldre eller funktionshindrade Annat specialbostadshus:

Utvändig ändring Inredande av ytterligare bostad/lokal. Studentbostadshus Hus för äldre eller funktionshindrade Annat specialbostadshus: Fyll i de punkter som är aktuella för ditt ärende. Ansökan avser ANSÖKAN OM BYGGLOV Bygglov Rivningslov Marklov Tidsbegränsat bygglov, t.o.m. Periodiskt tidsbegränsat bygglov, fr.o.m. t.o.m. Förhandsbesked

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7 14.00-19.40.

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7 14.00-19.40. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-08-29 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona Sid 1 (5) Ansökan om bygglov Datum 371 83 Karlskrona.... 0455-30 30 00 Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m.. Fastighet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Bygglov för byggnader m m. Delegat: Anna Carlstedt (AC), Christian Ernst (CE), Anders Rydström (AR), Åsa Törlén (ÅT), Björn Pettersson (BP), Christoffer Pettersson (CP), Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Upprättad 2013-04- 22 plan- och exploateringsenheten och konsult Lina Kumlin, ETTELVA Arkitekter.

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Upprättad 2013-04- 22 plan- och exploateringsenheten och konsult Lina Kumlin, ETTELVA Arkitekter. 1(8) Enkelt planförfarande ÄNDRING GENOM TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR KV BOFINKEN i Salem, Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-80, tillägg till gällande detaljplan nr 82-06 dnr 2012/133 TILLÄGG TILL

Läs mer

Miljö- och byggnämndens exp.

Miljö- och byggnämndens exp. Miljö- o Byggnämnden 2009-06-17 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 12.00 Säters Stadshotell kl 13.00 15.45 Beslutande Lotta Bergstrand (fp) ordförande Ingemar Nygren (mp) v. ordförande Sven Frejd

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge Välkommen till Informationsträff Kävlinge 2015-03-19 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90

Tisdagen den 8 december 2015 Stadshotellet. Emma Koch (M) Maria Wancke, sekreterare 86-89, 91-92. Linda Axelsson, sekreterare 90 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-12-08 Plats och tid: ande ledamöter: Inte tjänstgörande

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Åsa Håkanson 2010-07-07

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Åsa Håkanson 2010-07-07 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Åsa Håkanson 2010-07-07 Miljö- och bygglovsnämnden Torsdag den 31 augusti 2010, kl 18.00 Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr,

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus

Tillbyggnad av enbostadshus EXEMPELRITNINGAR FÖR Tillbyggnad av enbostadshus Kundtjänst Plan och bygg 090-16 13 61 Vad är en tillbyggnad? En tillbyggnad är en åtgärd som ökar en byggnads volym. Exempel på tillbyggnader är källarutgrävning,

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Sektor samhällsbyggnad Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-09-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Ansättenrummet kl 08.30 12.30, 13:15 16.00 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws,

Läs mer

Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015

Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015 1 (25) Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015 2015-01-13 1 Inrättande av byggnadsnämndens beredningsutskott (mandatperioden 2015-2018) 2 Val av ledamöter och ersättare till berednings-utskottet (mandatperioden

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Ansökan om bygglov, rivningslov, marklov Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Ansökan avser Bygglov Marklov Rivningslov Tidsbegränsat bygglov högst

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-05-08 kl 08.30-12.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-02-15 1 (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-15 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2042-2055 Sekreterare

Läs mer