Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 1"

Transkript

1 D /0574 Krok 1:12 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0048 Sätila Strömma 1:1 Utvändig ändr. samt ändrad anv. av del av ridhus bygglov beviljas SA D /0551 Brättingstorp 3:99 Utvändig ändr. samt ändrad anv. av enbostadshus bygglov beviljas SA D /0072 Äckrelund 16 Marklov, schaktning marklov beviljas SA D /0324 Sothönan 5 Utvändig ändr. enbostadshus, inglasad altan bygglov beviljas SA D /0026 Bommen 5 Nybyggnad av garage samt rivning av bef. garage bygglov beviljas SA D /0013 Förrådet 2 Rivning av bensinstation rivningslov beviljas SA D /0608 Amundagärde 1:34 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0362 Hjorthålan 3:1 Ändring av beviljat bygglov bygglov beviljas SA D /0036 Hägern 21 Ändring av fönster i fasad mot väster bygglov beviljas SA D /0037 Björketorp 13:32 Ändring av skylt bygglov beviljas SA D /0042 Kinna 24:93 Byte av skylt på befintlig konstruktion bygglov beviljas SA D /0017 Horred 6:7 Nybyggnad av transformatorstation bygglov beviljas SA D /0065 Körsbäret 5 Utvändig ändring av enbostadshus bygglov beviljas SA D /0041 Skene 2:30 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0049 Sandryd 4:31 Utvändig ändring av fritidshus bygglov beviljas SA D /0018 Kinna 24:83 Anläggande av parkeringsplats bygglov beviljas SA D /0596 Kyrkängen 6 Upplag vid kyrkogård bygglov beviljas SA D /0033 Kinna 24:88 Rivning av enbostadshus rivningslov beviljas SA D /0071 Assberg 1:70 74, 6:12 13 Ny färgsättning flerbostadshus bygglov beviljas SA D /0619 Horred 6:10 Nybyggnad flerbostadshus bygglov beviljas SA D /0593 Vännåkra 2:43 Tillbyggnad fritidshus bygglov beviljas SA D /0618 Assberg 1:63 Tillbyggnad enbostadshus (uterum) bygglov beviljas SA D /0043 Karlshed 1:6 Tillbyggnad av enbostadshus bygglov beviljas SA D /0009 Brastorp 2:6 Tillbyggnad av enbostadshus bygglov beviljas SA D /0061 Skene 6:22 Nybyggnad av reservelverk bygglov beviljas SA D /0007 Ryda 4:39 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov beviljas SA D /0237 Krok 1:51 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov beviljas SA Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 1

2 D /0035 Krok 1:93 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov/rivn.lov beviljas SA D /0034 Klateberg 4:10 Nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0138 Kinna 24:115 Byte av fasadmaterial bygglov beviljas SA D /0020 Lockö 1:32 Tillbyggnad av enbostadshus (uterum) bygglov beviljas SA D /0074 Melltorp 1:25 Tillbyggnad av takkupa på enbostadshus bygglov beviljas SA D /0125 Lövås 2 Ändrad användning av tvåbostadshus bygglov beviljas SA D /0039 Hjorttorp 4:4 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov beviljas SA D /0611 Hunnaryd 1:14 Nybyggnad förråd bygglov beviljas SA D /0340 Skene 33:1 Anläggning av parkeringsplats bygglov beviljas SA D /0380 Skene 9:33 Anläggande av tillfällig parkeringsplats bygglov beviljas SA D /0031 Haby 5:40 Nybyggnad lagerbyggnad bygglov beviljas SA D /0166 Örby 5:200 Uppställande av skylt bygglov beviljas tillf. SA D /0086 Assberg 3:48 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov beviljas SA D /0613 Krok 1:12 Tillbyggnad av fritidshus nybyggnad garage bygglov beviljas SA D /0581 Skene 2:1, Solbacken 3:18 Förlängn. av beviljat bygglov tälthallar/plåthall bygglov beviljat SA D /0064 Skephult 1:8 Nybyggnad av enbostadshus bygglov beviljas SA D /0120 Äckrelund 16 Tillbyggnad affärshus bygglov beviljas SA D /0585 Velingstorp 7:60 Nybyggnad lager, ändrad anv. enbostadshus bygglov beviljas SA D /0615 Björketorp 3:29 Uppförande av väderskydd (förnyelse) bygglov beviljas SA D /0028 Örby 6:99 Utv. Ändring enbostadshus, omb. carport bygglov beviljas SA D /0008 Krok 1:35 Tillb. Fritidshus, nybyggnad gäststuga och carport bygglov beviljas SA D /0443 Öxnevalla Holmen 1:2 Nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0582 Bilen 3 Uppsättande av skärmtak (sökt förlängning) bygglov beviljas SA D /0056 Vännåkra 2:31 Tillbyggnad av enbostadshus bygglov beviljas SA D /0030 Assberg 19:1 Tillbyggnad av enbostadshus, inglasning altan bygglov beviljas SA D /0012 Kinna 24:133 Ändrad användning från kontor till förskola bygglov beviljas SA D /0153 Assberg 1:64 Tillbyggnad enbostadshus inbyggd altan (utförd) bygglov beviljas SA D /0117 Assberg 1:57 Utvändig ändring enbostadshus (utförd) bygglov beviljas SA Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 2

3 D /0118 Assberg 3:42 Uppförande av mur (längd 18 meter) bygglov beviljas SA D /0275 Stenshult 1:6 Ändrad anv. ladugård, nybygn. Växthus, parkering bygglov beviljas tidsbegräns. SA D /0055 Hägern 2 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0066 Horred 9:21 Byte av fasadmaterial flerbostadshus bygglov beviljas SA D /0096 Skene 92:1 Utvändig ändring flerbostadshus bygglov beviljas SA D /0075 Skene 2:41 Byte av skyltar (Hydro till Statoil) bygglov beviljas SA D /0073 Bläsebo 1:2 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0068 Antilopen 1 och 2 Nybyggnad soprum, utv. Ändring flerbostadshus bygglov beviljas SA D /0088 Härsnäs 1:14 Tillbyggnad garage bygglov bevilas SA D /0098 Hästhoven 1 Tillbyggnad flerbostadshus bygglov beviljas SA D /0078 Sätila 5:41 och 5:41 Uppsättande av solpaneler bygglov beviljas SA D /0069 Gullberg 13:51 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0087 Sätila 2:29 Om och tillbyggnad bygglov beviljas SA D /0583 Rydal 4:9 Nybyggnad garage, uppsättande av plank bygglov beviljas SA D /0142 Örby 16:11 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0179 Slätthed 1:2 Ny tillståndshavare till bef. tillstånd godkänns VI Meddelat plan och byggnadsnämnden Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 3

4 D /0090 Hyssna Stjärnhult 1:27 Tillbyggnad fritidshus bygglov beviljas SA D /0276 Krok 1:15 Nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0158 Sätila Bosgården 5:3 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0227 Örby 5:36 Uppförande av mur bygglov beviljas SA D /0103 Dragered 1:27 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0054 Ryda 1:23 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0257 Björlanda 3:27 Ändring av tidigare bygglov bygglov beviljas SA D /0101 Assberg 1:31 Uppsättande av skylt bygglov beviljas SA D /0128 Torestorps Kulla 1:44 Övertagande av tillstånd + ändrat tillstånd tillstånd beviljas VI D /0097 Kråkebacka 3:3 Förlängning av tillstånd tillstånd beviljas VI D /0194 Skene 12:1 och 5:38 Tillbyggnad församlingshem, anl. Parkering bygglov beviljas SA D /0053 Kappelabo 1:7 Tillstånd förvaring/användning brandfarlig vara tillstånd beviljas VI D /0266 Örby 5:95 Tillbyggnad affärshus bygglov beviljas SA D /0130 Skene 76:1 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0282 Svansjö 1:31 Ny tillståndshavare till bef. tillstånd godkänns VI D /0536 Sätila Bosgården 1:11 Nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0149 Åsen 1:8 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0150 Mos 1:1 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0151 Uddared 1:7 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0152 Kovra 1:3 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0156 Örby Lindhult 1:4 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0155 Glumse 1:8 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0148 Segarsås 1:2 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0154 Torsbo 1:3 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0106 Tokhult 1:13 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0159 Renen 6 Utvändig ändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0580 Krok 1:49 Tillbyggnad fritidshus, nybyggnad garage bygglov beviljas SA Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 4

5 D /0107 Tokhult 1:4 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0108 Kolskulla 2:3 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0109 Torsbo 1:2 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0110 Kållared 1:9 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0111 Ålbäck 1:3 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0112 Uddared 1:12 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0113 Falghult 1:14 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0105 Rensen 2 Tillbyggnad garage bygglov beviljas SA D /0127 Björken 3 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0085 Örby 13:12 Nybyggnad cykelförråd bygglov beviljas SA D /0076 Öxabäcks Stom 1:103 Nybyggnad bastu, uppställning container bygglov beviljas SA D /0144 Hajom 1:13 Nybyggnad garage bygglov beviljas SA D /0116 Sätila 14:1 Utvändig ändring tandvårdsklinik bygglov beviljas SA D /0183 Loftsgården 4:83 Förlängning av beviljat lov för paviljong bygglov beviljas tillf. SA D /0067 Skene 95:2 Utvändig ändring flerbostadshus bygglov beviljas SA D /0147 Örby 10:43 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0207 Sätila Hägnen 3:2 Tillbyggnad pumphus bygglov beviljas SA D /0226 Sätila 5:17 Uppsättande av skyltanordning bygglov beviljas tillf. SA D /0182 Kinnaström 3 Nybyggnad soprum, cykelförråd anl. P plats bygglov beviljas SA Meddelat plan och byggnadsnämnden Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 5

6 D /0187 Horred 5:37 Utvändig ändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0267 Brännared 2:7 Tillbyggnad industri samt skyltanordning bygglov beviljas (förl.) SA D /0167 Flybacka 1:30 Tillbyggnad fritidshus bygglov beviljas SA D /0172 Kinna 25:46 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0210 Krok 1:7 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov beviljas SA D /0180 Örby 3:18 Tillbyggn. Enbostadshus, nybyggn. carpot/ateljé Bygglov beviljas SA D /0303 Sätila Hägnen 3:29 Utvändig ändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0136 Duvelund 1 Tillbyggnad enbostadshus med uterum bygglov beviljas SA D /0201 Gullvivan 7 Utvändig ändring enbostadshus, takkupa bygglov beviljas SA D /0170 Flohult 1:3 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0205 Berghem 8:3 Nybyggnad teknikbod bygglov beviljas SA D /0164 Lockö 1:37 Utvändig ändring, ändrad anv. industribyggn bygglov beviljas SA D /0315 Hjälltorp 1:28 Utvändig ändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0140 Örby 10:28 Om tillbyggnad garage bygglov beviljas SA D /0218 Gökärten 3 Tillbyggnad enbostadshus m inglasad altan bygglov beviljas SA D /0602 Horred 3:43 Uppsättning skyltanordning bygglov beviljas SA D /0163 Krok 1:52 Tillbyggnad fritidshus bygglov beviljas SA D /0279 Lockö 1:37 Uppsättning skylt bygglov beviljas SA D /0146 Skene 83:7 Nybyggnad garage bygglov beviljas SA D /0206 Lövkojan 1 Utv. ändring enbostadshus m altan o uterum bygglov beviljas SA D /0341 Fritsla 2:63 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0228 Galtholmen 3:1 Nybyggnad markstation bygglov beviljas SA D /0200 Bonared 1:21 Nybyggnad markstation bygglov beviljas SA D /0184 Sätila 4:78 Nybyggnad carport/förråd bygglov beviljas SA D /0190 Bredhult 1:74 Uppsättande plank bygglov beviljas SA D /0199 Kovra 1:30 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov beviljas SA D /0057 Horred 4:53 Fasadändring affärshus bygglov beviljas SA D /0216 Kinnasten 1:135 Nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0215 Askersred 1:2 Nybyggnad garage bygglov beviljas SA Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 6

7 D /0214 Skene 8:18 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0168 Beckasinen 10 Utvändig ändring uthus bygglov beviljas SA D /0192 Örby 6:96 Fasadändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0202 Kinna 24:92 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0209 Morkullan 32 Fasadändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0225 Vilg 3:14 Nybyggnad garage/förråd bygglov beviljas SA D /0246 Surteby 3:2 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0297 Strömmen 1:53 Tillbyggnad fritidshus bygglov beviljas SA D /0237 Loftsgården 4:92 Ommålning radhus bygglov beviljas SA D /0133 Assberg 1:34 Skyltanordning bygglov beviljas SA D /0231 Hinden 9 Ombyggnad carport till garage bygglov beviljas SA D /0124 Sätila 16:1 Tillbyggnad gäststuga bygglov beviljas SA D /0132 Hult 2:18 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0193 Backa 1:94 Nybyggnad garage och förrådsbyggnader bygglov beviljas SA D /0217 Krok 1:56 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0220 Krok 1:91 Nybyggnad gäststuga samt rivning av befintlig bygglov & rivningslov beviljas SA D /0198 Horred 1:14 Nybyggnad transformatorstation bygglov beviljas SA D /0233 Kinnasten 1:13 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA Meddelat plan och byggnadsnämnden Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 7

8 D /0310 Lärkan 7 Flyttning sophus, nyaltan bygglov beviljas SA D /0224 Assberg 3:44 Uppförande av mur bygglov beviljas SA D /0230 Älekulla 2:7 Nybyggnad garage/förrådsbyggnad bygglov beviljas SA D /0234 Örby 3:27 Nybyggnad enbostadshus o garage bygglov beviljas SA D /0176 Melltorp 3:2 Tillbyggnad enbostadshus med uterum bygglov beviljas SA D /0277 Ryda 1:17 Nybyggnad markstation bygglov beviljas SA D /0575 Ginkalunda 6:18 Nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0355 Lydde 1:15 Tillbyggnad logibyggnad mm bygglov beviljas SA D /0263 Örby s:2 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0259 Geparden 5 Tillbyggnad enbostadshus uterum bygglov beviljas SA D /0264 Assberg 3:40 Utvändig ändr. tak på del av altan bygglov beviljas SA D /0332 Skene 5:37 Nybyggnad transformatorstation, rivn. befintl. bygglov/rivningslov beviljas SA D /0240 Krok 1:103 Nybyggnad enbostadshus och carport/förråd bygglov beviljas SA D /0286 Skene 4:1 Anläggande av parkeringsplats bygglov beviljas SA D /0204 Buarås 2:11 Nybyggnad garage och tillb. Enbostadshus bygglov beviljas SA D /0294 Berghems Torp 1:12 Nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0243 Surteby 3:12 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0244 Hulatorp 5:11 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0249 Senås 2:3 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0250 Surteby 1:3 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0253 Uddatorp 1:4 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0254 Törestorp 1:3 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0255 Vikulla 1:1 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0256 Grevared 1:3 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0257 Grevared 1:7 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0203 Hanatorp 2:12 Nybyggnad fritidshus, rivningslov bef. stuga bygglov /rivnin.lov beviljas SA D /0287 Björkelund 4:1 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0288 Årenäs 1:7 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 8

9 D /0262 Hult 1:7 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0265 Örby 5:138 Utvändig ändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0292 Sätila s:2 Tillbyggnad av föreningslokal bygglov beviljas SA D /0121 Assberg 1:14 Tillbyggnad och utv. ändring enbost. bygglov beviljas SA D /0374 Storken 5 Utvändig ändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0314 Smälteryd 2:6 Anläggande av parkering bygglov beviljas SA D /0299 Aratorp 5:51 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov beviljas SA D /0245 Surteby 3:18 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0248 Surteby 7:7 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0242 Hallagärde 1:5 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0247 Surteby 6:21 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0367 Tärnan 2 Utvändig ändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0251 Bäckabo 1:2 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0252 Asstorp 1:3 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0339 Skämningared 1:6 Nybyggnad transformatorstation bygglov beviljas SA D /0340 Äpplet 25 Tillbyggnad radhus med inbyggd altan bygglov beviljas SA D /0322 Loftsgården 4:86 Ommålning av fasad radhus bygglov beviljas SA D /0384 Örby 5:167 Tillb. och utv. ändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0298 Älgen 3 Tillbyggnad enbostadshus m. inglasad altan bygglov beviljas SA D /0417 Hantverkaren 9 Utvändig ändring av affärshus bygglov beviljas SA D /0293 Öxabäcks Stom 1:97 Tillbyggnad enbostadshus balkong bygglov beviljas SA D /0285 Skene 5:58 Tillbyggnad enbostadshus med balkong bygglov beviljas SA D /0169 Valen 3 Tillbyggnad och utv. ändr. enbostadshus bygglov beviljas SA D /0317 Kinna 24:31 Uppsättande av skylt, förnyelse av bef. lov tillf. bygglov beviljas SA D /0316 Folkskolan 15 Uppsättande av skylt, förnyelse av bef. lov tillf. bygglov beviljas SA D /0318 Kinna 24:156 Uppsättande av skylt, förnyelse av bef. lov tillf. bygglov beviljas SA D /0241 Björketorp 13:1 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0698 Assberg 3:25 Nybyggnad industri förnyelse av bef lov bygglov beviljas SA Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 9

10 D /0122 Bilen 3 Förvaring/ försäljning brandfarlig vara tillstånd beviljas (förl.) VI D /0401 Berghem 9:9 Insättning av pardörr bygglov beviljas SA D /0422 Uddatorp 2:8 Nybyggnad transformatorkiosk bygglov beviljas SA D /0336 Hanatorp 11:1 Uppsättande av plank mot vägområde bygglov beviljas SA D /0295 Sandryd 4:11 Rivning av bef bostad nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0335 Sothönan 2 Uppsättande av bullerplank och mur bygglov beviljas SA D /0392 Skogshäll 2:13 Nybyggnad nätstation bygglov beviljas SA D /0306 Häggen 6 Utvändig ändring enbostadshus bygglov beviljas SA D /0345 Gustavsberg 1:2 Strandskydd strandskyddsdispens bevilj. SA D /0345 Gustavsberg 1:2 Nybyggnad garage bygglov beviljas SA D /0388 Assberg 7:24 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0300 Hajom 1:10 Upplag, förnyelse av beviljat tillf lov bygglov beviljas tillf. SA D /0361 Ytterås 2 Inredande ytterligare lokal, utv ändr affärshus bygglov beviljas SA D /0323 Hult 2:28 Uppsättande av mur bygglov beviljas SA D /0302 Krok 1:41 Tillbyggnad förråd bygglov beviljas SA D /0313 Björketorp 13:26 Tillbyggnad enbostadshus med inglasad altan bygglov beviljas SA D /0307 Blåklinten 4 Nybyggnad carport bygglov beviljas SA D /0291 Ramsjölider 2:1 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov beviljas SA D /0289 Almered 1:30 Nybyggnad lager/kontor bygglov beviljas SA D /0319 Horreds Lindhult 2:5 Nybyggnad gäststuga bygglov beviljas SA D /0381 Skene 6:27 Inglasning av balkong bygglov beviljas SA D /0382 Skene 6:27 Inglasning av balkong bygglov beviljas SA D /0411 Kinnasten 1:133 Nybyggnad enbostadshus och garage bygglov beviljas SA D /0320 Tyngryd 1:14 Tillbyggnad garage/förråd bygglov beviljas SA D /0329 Torestorps Kulla 1:24 Tillbyggnad vedbod bygglov beviljas SA D /0366 Sätila Hede 1:22 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0376 Hyssna Stjärnhult 1:15 Nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0360 Hallalycke 1:41 Nybyggnad enbostadshus med carport bygglov beviljas SA Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 10

11 D /0328 Örby 5:153 Tillbyggnad enbostadshus med altan bygglov beviljas SA D /0304 Backäckra 1:19 Tillbyggnad enbostadshus inglasning altan bygglov beviljas SA D /0258 Gullberg 8:12 Rivning bef garage samt nybyggnad garage rivnings /bygglov beviljas SA D /0357 Gullberg 8:8 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0303 Jaguaren 5 Ändring av beviljat bygglov bygglov beviljas SA D /0294 Härkila 2:11 Uppställd villavagn, förlängn av beviljat lov bygglov beviljas tillf SA D /0385 Hajoms Hede 3:1 Nybyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA D /0370 Guthult 1:4 Nybyggnad gäststuga bygglov beviljas SA D /0248 Kinnahult 6:32 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA Meddelat plan och byggnadsnämnden Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 11

12 D /0377 Loftsgården 4:70 Tillbyggnad radhus med balkong bygglov beviljas SA D /0449 Horndal 2:27 Nybyggnad garage samt tillb. Enbost. Takkupa bygglov beviljas SA D306 Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 12

Ändrad användning från bostad till lokal för

Ändrad användning från bostad till lokal för Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF FASTIGHET ÄRENDEMENING BESLUT TFC-Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör

Läs mer

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF DIARIENUMMER FASTIGHET ÄRENDEMENING ' -Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt -Byggnadsinspektör

Läs mer

Rivning av Fritsla stationshus

Rivning av Fritsla stationshus Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF. ÄRENDEMENING TFC-Tf. förvaltningschef -Bygglovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör -WS-inspektör D245

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531

Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531 Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000571 BO 1:128 2014-001169 2014-04-28 DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig

Läs mer

Vad gäller för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse?

Vad gäller för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse? Vad gäller för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse? Bygglov krävs ändå om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant

Läs mer

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark.

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. 2013-11-21 1 (5) Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, KFKS 2012/230-003 Datum Nr Typ av

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 B 2013-000458 ÄLGÖ 69:1 (KLUBBVÄGEN 24) 2013-04-25 Anmälan för installation av kommunalt VA B 2013-000456 ÄLGÖ 76:1 (ÄLGÖBRANTEN

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner 2016-10-10 BN verksamhetsplan och budget: Bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner Gäller från och med 2017-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Ärende Objekt Typ/Sl Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000933 ORMINGE 35:19 2014-002031 2014-08-20 Avskrivning, Inge

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Samtliga ytor är bruttoarea (BTA) beräknade enligt Svensk standard (SIS). Nybyggnation av fristående byggnad. Inom detaljplan eller då förhandbesked finns

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 9 juni 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

Sammanträdet äger rum torsdagen den 9 juni 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-06-09 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 9 juni 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-12-18 TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Loftet 4:e vån. onsdagen den 18

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-03-07 Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-03-15 Harriette Fahlén-Nordström, 0550-885 51 harriette.nordstrom@kristinehamn.se Sida KALLELSE 1(5) Datum Miljö- och Byggnadsnämnden kallas härmed till sammanträde

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Lageråssalen, entrén, onsdagen den 21 augusti

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7.

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS STAD 2014-12-11 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Bygg, mark, rivningslov - ansökan för företag

Bygg, mark, rivningslov - ansökan för företag Fax 0418-47 48 33 Org.nr 212000-1140 Bygg, mark, rivningslov - ansökan för företag * Obligatoriska fält Ansökan avser Ansökan avser* Bygglov Rivningslov Tidsbegränsad åtgärd Marklov Säsongslov Om ansökan

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45

2. Val av justerare. Björn Olsson (M) mån 7/10 kl 8:00. 3. Föredragning & ajournering 19.15-19.45 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSSLISTA BORÅS 2013-09-26 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägder rum torsdagen den 26 september 2013 kl 14.00-20.05 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Aktiviteter Det finns många aktiviteter i frivilligverksamhetens regi att välja på, programmet uppdateras fortlöpande.

Aktiviteter Det finns många aktiviteter i frivilligverksamhetens regi att välja på, programmet uppdateras fortlöpande. Aktiviteter 2016 Senast uppdaterad den 30 augusti 2016 Det finns många aktiviteter i frivilligverksamhetens regi att välja på, programmet uppdateras fortlöpande. Onsdag 31 augusti Öxabäck, Dagcentralen:

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S)

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. 2 Val av justerare. Marie Söderhagen, (S) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-11-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 november 2013 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7. Bertil

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-05-13 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2191-2216 Sekreterare

Läs mer

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT

När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT När får man bygga? FAQ OM BYGGLOV OCH SÅNT Innehåll Klicka på en länk för att komma till svaret. Vad gäller om man vill bygga en Friggebod? Finns det andra fall då jag inte behöver varken bygglov eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Sammanträdesrummet 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (M) ordf Michael Swedberg (M) Per Insulander (S) Monica Lindberg (M) Göran Hammarlund (FP) Björn

Läs mer

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01

TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA. Gäller från och med 2016-01-01 TAXA/PRISLISTA FÖR GÖTEBORGS BYGGNADSNÄMNDS VERKSAMHET PRISLISTA Gäller från och med 2016-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgifter enligt taxan... 3 Exempel på beräkning av avgift...

Läs mer

Plan- och bygglovstaxa

Plan- och bygglovstaxa Framtagen av Datum 2017-01-01 Innehåll Taxebestämmelser... 2 Inledande bestämmelser... 2 Allmänna bestämmelser... 2 Betalning av avgift... 3 Taxetabeller... 4 A. Bygglov för en- eller tvåbostadshus, fritidshus

Läs mer

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm.

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenheten 20130112-20140110 Delegationslista from: 2013-12-01 tom: Ärende Objekt Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2013-000975 SICKLAÖN 181:2 2013-003319 2013-08-08

Läs mer

Sida (21) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (21) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2008-02-05 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2022-2041 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(22) Plan- och byggnadsnämnden 2015-11-04

Sammanträdesprotokoll Sida 1(22) Plan- och byggnadsnämnden 2015-11-04 Sammanträdesprotokoll Sida 1(22) Omfattning 140-151 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 14.00 16.05 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm

Tillsyns- och tillståndsnämndens taxa för bygglov, bygganmälan, strandskyddsdispens mm Ansvarig Kommunfullmäktige Dokumentnamn Upprättad av Kjell Ekstam, byggnadsinspektör Berörda verksamheter Miljö- och byggenheten Reviderad 2014-09-18 er markerade med en * börjar gälla 2014-10-15 Fastställd

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27

1. Bygginfo (inga handlingar) SBN 2015/4. 2. Övriga anmälningsärenden SBN 2015/3. 3. Internbudget 2016 för SBN:s verksamhet SBN 2015/27 SBN 2015 12 08 Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Kallelse Datum 2015-12-01 Tid: Tisdagen den 8 december klockan 14:00 Plats: Trosa Stadshotell

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Eventuella frågor beträffande ansökan besvaras av Netel AB, kontaktperson: Mattias Ferm, tel , e-post:

Eventuella frågor beträffande ansökan besvaras av Netel AB, kontaktperson: Mattias Ferm, tel , e-post: Prepared Mattias Ferm Approved Kent Åhman Date 2012-08-23 Checked A Pages (Pages) 1(1) Reference kommun 2012-08-23 131 81 NACKA Ansökan om bygglov Översänder på uppdrag av ansökan om bygglov för etablering

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-06-19 TID 16:30. Sölvesborg

BYGGNADSNÄMNDEN HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG 2013-06-19 TID 16:30. Sölvesborg HANDLINGAR SAMMANTRÄDESDAG TID 16:30 PLATS Stadshuset, Sölvesborg Plats och tid för sammanträde Ärenden Justeringsman Stadshuset, Sölvesborg, sammanträdesrum Lageråssalen, entrén, onsdagen den 19 juni

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET

BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET TAXA FÖR BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET PRISLISTA 2013-08-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Beräkning av avgift... 3 Exempel... 3 Prislista... 4 Tidersättning... 4 Bygglov... 5 Bygglov inkl startbesked...

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

KALLELSE. till. Byggnadsnämndens sammanträde. Tid: tisdag den 16 juni 2015, klockan 17:00. Plats: Alceahuset, Hackstavägen 22, plan 1, Largen

KALLELSE. till. Byggnadsnämndens sammanträde. Tid: tisdag den 16 juni 2015, klockan 17:00. Plats: Alceahuset, Hackstavägen 22, plan 1, Largen KALLELSE till Byggnadsnämndens sammanträde Tid: tisdag den 16 juni 2015, klockan 17:00 Plats: Alceahuset, Hackstavägen 22, plan 1, Largen (Grupperna träffas kl 16:00 i konferensdelen, Alcerahuset) Enligt

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Bygglov för byggnader m m. Delegat: Anna Carlstedt (AC),Azadeh Iranpour (AI), Caroline Novak (CN), Anders Rydström (AR), Klaes Gustafsson (KG) Datum Deleg Fastighet Adress Ärende

Läs mer

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga.

Datum. Villkorsbesked. Rivningslov. Studentbostadshus. Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning. Mur. Plank. Brygga. Sid 1 (6) Ansökan om bygglov Datum.... 667 22 Forshaga 054-17 20 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN

TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN Sida 1 av 6 TAXA INOM PLAN- OCH BYGGLAGEN Förklaringar: TS =Tekniskt samråd, SB =Startbesked, APB = arbetsplatsbesök, mpbb = milliprisbasbelopp, OF = objektsfaktor, HF = handläggningsfaktor, N = justeringsfaktor

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

8. a) Redovisning internkontroll verksamhetsår 2012 Godkännes, till Ks 2013/SBF b) Internkontrollplan /SBF

8. a) Redovisning internkontroll verksamhetsår 2012 Godkännes, till Ks 2013/SBF b) Internkontrollplan /SBF SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Preliminär BESLUTSLISTA BORÅS 2013-02-28 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 28 februari 2013 kl 13.00-20.45 i nämndens sessionssal i Stadshuset

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Byggherre. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskrona Sid 1 (5) Ansökan om bygglov Datum 371 83 Karlskrona.... 0455-30 30 00 Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked lämnats, datum. Marklov Tidsbegränsat bygglov högst tio år, datum t.o.m.. Fastighet

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov

Sida 1 av 5. Ansök om bygg- rivnings- eller marklov. Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Medsökande. Byggherre. Bygglov Sida 1 av 5 Storumans kommun - Miljö och samhällsbyggnad Ansök om bygg- rivnings- eller marklov Ansökan avser Bygglov Bygglov där förhandsbesked har lämnats Marklov Tidsbegränsat bygglov högst 10 år Villkorsbesked

Läs mer

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-04-14 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 14 april 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Kjell

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015

Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015 1 (25) Byggnadsnämnden Behandlade ärenden 2015 2015-01-13 1 Inrättande av byggnadsnämndens beredningsutskott (mandatperioden 2015-2018) 2 Val av ledamöter och ersättare till berednings-utskottet (mandatperioden

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) 2017-05-09 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Bygglov för byggnader m m. Delegat: Lena Dahlstedt (LD), Set Maront (SM), Anna Carlstedt (AC), Caroline Novak (CN), Gunilla Berg (GB), Anders Rydström (AR), Klaes Gustafsson

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2012-08-07 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 16 augusti 2012 kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare.

Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. 2. Val av sekreterare. BYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2009-08-25 BYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 25 augusti 2009 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Claes Palmén Lisbeth

Läs mer

Avvikelser från detaljplan och områdesbestämmelser Bra planer och bygglov den 21 april 2017

Avvikelser från detaljplan och områdesbestämmelser Bra planer och bygglov den 21 april 2017 Avvikelser från detaljplan och områdesbestämmelser Bra planer och bygglov den 21 april 2017 Johan Nilsson och Ulrika Källberg 9 kap. 31 b PBL Bygglov får ges för en åtgärd som avviker från detaljplan eller

Läs mer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2009-09-11 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2327-2337 Sekreterare

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Delegationsbeslut Perioden 2014-10-07-2014-11-10

Delegationsbeslut Perioden 2014-10-07-2014-11-10 Anläggnade av enskild avloppsanläggning 35 Beviljad GRIGGATORP 1:14 Lundgren, Bengt Göran Gunnar Ändring av anläggning 2014-10-08 36 Beviljad SKÄRSHULT 1:10 Gunnarsson, Karl Åke Ny anläggning 2014-10-10

Läs mer

Tingberg 4:109. Beslut om avslag för BYGGLOV för enbostadshus

Tingberg 4:109. Beslut om avslag för BYGGLOV för enbostadshus TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl 2015-09-24 2015/0778-10 BLN Tingberg 4:109. Beslut om avslag för BYGGLOV för enbostadshus Dnr 2015/0778 Sammanfattning Ansökan har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer