Bygglovenhetens beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygglovenhetens beslut 20140504-20140531"

Transkript

1 Bygglovenhetens beslut Ärende Objekt Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B BO 1: DRABANTVÄGEN 44 Anmälan Avskrivning Anmälan olovlig trädfällning, 4 st hundraåriga ekar B LÄNNERSTA 1: SOLDATVÄGEN 20 Anmälan Avskrivning, Anmälan för nybyggnad av uthus med VA B SICKLAÖN 73: Anmälan Avskrivning, Anmälan olovlig byggnation, stuga 68 B SICKLAÖN 390: KLARABERGSVÄGEN 2F Anmälan Avskrivning Anmälan bristande underhåll av stödmur B LÄNNERSTA 8: LILJEKONVALJENS VÄG 65 Anmälan Avskrivning, Anmälan om höjning och ändring av plank gruppbyggda småhus/radhus B LÄNNERSTA 1: SOLSKENSVÄGEN 1 Anmälan Avskrivning, Anmälan ovårdad tomt B BACKEBÖL 1: Avskrivning,

2 GUSTAVSVIKSVÄGEN 35B Anmälan Anmälan olovlig rivning, markarbeten, trädfällning B HASSELUDDEN 1: SKEPPARHOLMSVÄGEN 3B Anmälan Avskrivning Anmälan olovliga markarbeten B SICKLAÖN 303: FANNYDALS STRANDVÄG 33 Anmälan Avskrivning, Anmälan nybyggnad plank på garage B ÄLGÖ 4: Anmälan Avskrivning, Yrkande om förbud mot fortsatt arbete BAGGENSUDDEN 7: Anmälan Avskrivning, anmälan av terrasser och murar ERSTAVIK 26: Anmälan Avskrivning, borttagen bärande stolpe BO 1: Anmälan Avskrivning breddning av tomt in på vägmark KIL 2: Anmälan Avskrivning, JO-anmälan,.

3 KUMMELNÄS 6: GRÄVLINGSBERGSVÄGEN 18 Anmälan Avskrivning, olovlig markuppfyllnad B KUMMELNÄS 1: VITTRAVÄGEN 5 Anmälan Avskrivning, Anmälan för ovårdad tomt B BO 1: HEMVÄGEN 2 Anmälan Avskrivning, Anmälan för skräpig tomt, upplag av bildäck B SICKLAÖN 190: SOLBACKEN 5 Anmälan Avskrivning, Anmälan nybyggnad av pool och markuppfyllnad med schaktmassor BJÖRKNÄS 1: LILLA BJÖRKNÄSVÄGEN 5 Anmälan Avskrivning, nybyggnad av pool med däck BJÖRKNÄS 10: STRÖMVÄGEN 4 Anmälan Avskrivning, tillbyggnad av altan- olovligt uppförd BJÖRKNÄS 10: STRÖMVÄGEN 4 Anmälan Avskrivning, installation av avloppstank för nära tomtgräns RÖSUNDA 2: Anmälan Avskrivning,

4 bodar, upplag av grus mm B NEGLINGE 16: Bygglov Avskrivning. Anmälan inglasningar 233-Lovärende B BACKEBÖL 1: Avskrivning HÄLLBRINKEN 3 Anmälan Anmälan för tilbyggnad av fritidshus B SICKLAÖN 307: Avskrivning FANNYDALSPLATÅN 21 Anmälan Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i tvåbostadshus TOLLARE 7: Anmälan Avvisning Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i B BACKEBÖL 2: SIGNALVÄGEN 6 Anmälan Avskrivning. Anmälan för tillbyggnad av komplementbyggnad B BO 54: DIABASVÄGEN 10 Bygglov Avskrivning. B SICKLAÖN 190: Avskrivning.

5 SOLBACKEN 5 Bygglov altan och pool B BO 1: RÄVGRYTESTIGEN 7 Bygglov uthus/carport B LÄNNERSTA 1: SOLDATVÄGEN 14 Bygglov Avskrivning. garage, redan utfört KIL 2: LAGNÖVÄGEN 13 Bygglov nybyggnad av mur. Redan uppförd SOLSIDAN 61: KVARNSTUGEVÄGEN 2 Bygglov tillbyggnad av TATTBY 21: LILLSKOGSVÄGEN 15A Bygglov Tidsbegränsat bygglov för förrådstält, t.o.m B LÄNNERSTA 1: SMEDSUDDSVÄGEN 1 Bygglov Avskrivning. Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av restaurang, t.o.m

6 B IGELBODA 10: FREYVÄGEN 25 Bygglov, nya murar och trappa, balkonginglasning, ny fönsterdörr B GÅSÖ 3: Bygglov altan IGELBODA 8: Bygglov plank och stödmur B SKARPNÄS 1: HASSELUDDSVÄGEN 150B Bygglov Avskrivning., skärmtak B SICKLAÖN 191: KLIPPVÄGEN 5 Bygglov B SOLSIDAN 34: VIOLSTIGEN 2 Bygglov B ÄLGÖ 89:

7 ERSTASVÄNGEN 7 Bygglov fritidshus B LÄNNERSTA 8: LILJEKONVALJENS VÄG 65 Bygglov Bygglov för höjning av plank- redan utfört B EKNÄS 1: LÅNGVÄGEN 8 Bygglov carport med förråd B KIL 2: VÄRMDÖVÄGEN 935 Bygglov B SICKLAÖN 303: FANNYDALS STRANDVÄG 33 Bygglov Avskrivning. B SICKLAÖN 65: MANHEMSVÄGEN 17 Bygglov pool och altan B BJÖRKNÄS 23: LÖVDALSVÄGEN 14A Bygglov

8 B ÄLTA 65: KÄLLMOSSVÄGEN 18 Bygglov Avskrivning. uterum B KUMMELNÄS 1: KUMMELVÄGEN 8B Bygglov Avvisning tvåbostadshus B KUMMELNÄS 1: KUMMELVÄGEN 8A Bygglov Avvisning tvåbostadshus TOLLARE 1: FRANKENBURGS VÄG 5 Bygglov nybyggnad av med garage, Tollare 1:382 ny beteckning B LÄNNERSTA 31: DALEN 7 Bygglov och nybyggnad av komplementbyggnad B BACKEBÖL 1: EKBACKAVÄGEN 8 Bygglov fritidshus

9 B VELAMSUND 14: ÅBRODDSVÄGEN 22 Bygglov fritidshus B KUMMELNÄS 1: KUMMELNÄSVÄGEN 5C Bygglov och garage, rivningslov B ÄLGÖ 91: DALSTIGEN 14 Bygglov och garage samt marklov för trädfällning B SICKLAÖN 307: FANNYDALSPLATÅN 32 Bygglov gruppbyggda småhus/radhus, fasadändring och ändring av planlösning HASSELUDDEN 1: Bygglov tillbyggnad av hotell och spa SICKLAÖN 232: Bygglov tillbyggnad av altan samt utvändig ändring fasad

10 ÄLTA 19: Bygglov Avskrivning. ändring av planlösning och inst el ändr av VA (allmän) i affärslokaler AVSKRIVET B ORMINGE 38: SKARPÖVÄGEN 25 Bygglov flerbostadshus, nya fläktrum på tak ÄLTA 19: Bygglov Avskrivning. ändring av planlösning affärslokaler för ventilation och VA AVSKRIVET B BJÖRKNÄS 1: VÄRMDÖVÄGEN 647 Bygglov garage B BACKEBÖL 1: STORSVÄNGEN 31 Bygglov garage B EKNÄS 12: EKNÄSVÄGEN 39 Bygglov , rivning av hus. B BACKEBÖL 1: STORSVÄNGEN 25 Bygglov fritidshus samt rivning B KUMMELNÄS 1:

11 NÄCKDJUPSVÄGEN 18 Bygglov samt installation av VA B BO 1: DRABANTVÄGEN 68 Bygglov, altan B LÄNNERSTA 11: SOLDATVÄGEN 34 Bygglov B SICKLAÖN 12: SKURUSUNDSVÄGEN 163 Bygglov Avskrivning. Bygglov för skyltanordning på vårdlokaler B ORMINGE 47: Bygglov affärslokaler, ändrad planlösning B KUMMELNÄS 1: NORRBYS VÄG 12 Bygglov och komplementbyggnad B SICKLAÖN 238:

12 UGGLEVÄGEN 23A Bygglov Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter och tillbyggnad av flerbostadshus B IGELBODA 21: KNAGGELBACKEN 6 Bygglov B BJÖRKNÄS 1: VÄRMDÖVÄGEN 648 Bygglov B KUMMELNÄS 1: GÖTAVÄGEN 6 Bygglov garage B SICKLAÖN 48: LÄRKSTIGEN 1 Bygglov stödmur och marklov B VELAMSUND 18: RISVINKELVÄGEN 8 Bygglov B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2C Bygglov flerbostadshus, balkonginglasning lgh 1001

13 B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2A Bygglov flerbostadshus, balkonginglasning lgh 1003 B SICKLAÖN 279: BERGPARKSVÄGEN 4 Bygglov Bygglov för om- och tillbyggnad av B BO 21: KÄLLVÄGEN 27 Bygglov B BACKEBÖL 1: VÅRVÄGEN 4 Bygglov och gästhus, rivningslov B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2A Bygglov flerbostadshus, balkonginglasning lgh 1103 B KUMMELNÄS 1: HERTIGVÄGEN 5 Bygglov

14 B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2B Bygglov flerbostadshus, balkonginglasning lgh ÄLGÖ 81: ÄLGÖVÄGEN 332 Bygglov nybyggnad av plank/staket. B MENSÄTTRA 20: STILTJEVÄGEN 20B Bygglov Bygglov för påbyggnad av B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2C Bygglov flerbostadshus, balkonginglasning lgh 1003 B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2C Bygglov flerbostadshus, inglasning lgh 1103 B SICKLAÖN 134: Bygglov teknikhus (kvarnholmsförbindelsen)

15 B ERSTAVIK 11: UTSIKTSVÄGEN 22 Bygglov garage B ÄLGÖ 88: ERSTASVÄNGEN 8 Bygglov gäststuga, nya fönster B BO 38: DJURGÅRDSVÄGEN 57 Bygglov, takkupa, ändring av bärande konstruktion B RÖSUNDA 9: RINGVÄGEN 46B Bygglov Avskrivning., uterum B BO 1: RIPVÄGEN 3A Bygglov Avskrivning. mur B SICKLAÖN 58: NORNORNAS VÄG 10 Bygglov samt rivningslov för uterum.

16 BO 32: TUNVÄGEN 6B Bygglov Nybyggnad av och garage B ÄLGÖ 41: ESTVÄGEN 23 Bygglov B TATTBY 2: Bygglov Tidsbegränsat bygglov för skylt t.o.m B ÄLGÖ 85: ÄLGÖVÄGEN 323 Bygglov, rullstolshiss B BO 32: VÄSTERTÄPPSVÄGEN 30 Bygglov Avskrivning. B LÄNNERSTA 1: LÄNNERSTAHÖJDENS VÄG 1 Bygglov B SICKLAÖN 30: SOLSTIGEN 59 Bygglov

17 , påbyggnad. B SICKLAÖN 59: SOLSTIGEN 2 Bygglov B ÄLTA 75: ULVSJÖSTIGEN 14 Bygglov altan och pool. B IGELBODA 39: VALHALLAVÄGEN 27 Byte av kontroll- el kvalitetsansvarig ades, garage till lägenhet BACKEBÖL 1: Byte av kontroll- el kvalitetsansvarig ades Nybyggnad av B BJÖRKNÄS 1: KVARNVÄGEN 16 Förhandsbesked Avskrivning Förhandsbesked för nybyggnad av två st och garage B ÄLGÖ 56: EKHOLMSVÄGEN 63 Interimistiskt slutbesked Utfärda samt rivningslov B SICKLAÖN 54: MAGNEVÄGEN 5 Interimistiskt slutbesked Utfärda

18 och garage, ändring av marknivån B ORMINGE 43: Interimistiskt slutbesked Utfärda Anmälan för ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus, byte av balkongplattor B BO 1: LOKEVÄGEN 30 Interimistiskt slutbesked Utfärda B ÄLGÖ 18: ULRIKEDALSVÄGEN 35 Interimistiskt slutbesked Utfärda samt altan B BACKEBÖL 1: ENBACKEN 16B Interimistiskt slutbesked Utfärda och garage B ORMINGE 43: Interimistiskt slutbesked Utfärda Anmälan för ändring av bärande konstruktion i flerbostadshus, byte av balkongplattor B ÄLGÖ 92: DALSTIGEN 3 Interimistiskt slutbesked Utfärda och garage

19 SICKLAÖN 369: ades Kontrollplan utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) SICKLAÖN 260: Kontrollplan ades utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger SICKLAÖN 260: Kontrollplan ades utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus Nacka SICKLAÖN 369: Kontrollplan ades utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus

20 Nacka SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus Nacka SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus Nacka SICKLAÖN 37: ades Kontrollplan Inglasning av balkonger på flerbostadshus Nacka SICKLAÖN 37: Kontrollplan ades Inglasning av balkonger på flerbostadshus Nacka

21 SICKLAÖN 369:2, Kontrollplan ades utvändig ändring av flerbostadshus, balkonginglasning SICKLAÖN 338: ades Kontrollplan utvändig ändring av - nya takkupor och fönster samt sammanläggning av flera lägenheter till en bostad B RÖSUNDA 15: VIKVÄGEN 5A Lov med startbesked mur och marklov B ÄLTA 93: GÄRDSMYGEN 8 Lov med startbesked, uterum B TOLLARE 1: SMÅDOPPINGVÄGEN 8 Lov med startbesked Marklov för trädfällning B ERSTAVIK 11: UTSIKTSVÄGEN 22 Lov med startbesked garage B ÄLTA 65: KÄLLMOSSVÄGEN 4 Lov med startbesked, lov i efterhand

22 B IGELBODA 46: ODENVÄGEN 4A Lov med startbesked B SICKLAÖN 369: FABRIKÖRVÄGEN 20 Lov med startbesked flerbostadshus B EKNÄS 1: ALLÉVÄGEN 3E Lov med startbesked tvåbostadshus B SOLSIDAN 45: VÅRGÄRDSVÄGEN 70 Lov med startbesked mur B SOLSIDAN 24: SIRIUSVÄGEN 8 Lov med startbesked B SICKLAÖN 59: SOLSTIGEN 12 Lov med startbesked Rivningslov för rivning av carport B ÄLTA 65: STRÅLSJÖVÄGEN 27 Lov med startbesked

23 , redan utfört B SICKLAÖN 369: FABRIKÖRVÄGEN 12 Lov med startbesked flerbostadshus B SICKLAÖN 14: Lov med startbesked transformatorstation B TOLLARE 1: Lov med startbesked Marklov för trädfällning, lov i efterhand B SICKLAÖN 335: KVARNBACKEN 7 Lov med startbesked Rivningslov för rivning av carport B RÖSUNDA 39: AMIRALSVÄGEN 3 Lov med startbesked, takkupa B KUMMELNÄS 1: BACKAMOVÄGEN 2B Lov med startbesked garage B TATTBY 11: TRANBÄRSVÄGEN 7 Lov med startbesked

24 , anmälan för inredning av nytt badrum B ÄLTA 67: KNACKHOLMSVÄGEN 1 Lov med startbesked mur B ÄLTA 5: KLISÄTRAVÄGEN 5 Lov med startbesked, nytt fönster B SICKLAÖN 336: STRANDPROMENADEN 45 Lov med startbesked gruppbyggda småhus/radhus B IGELBODA 5: IDEGRANSVÄGEN 3 Lov med startbesked, byte av takmaterial (lov i efterhand) B ÄLTA 73: BASTUVÄGEN 22 Lov med startbesked plank B SICKLAÖN 100: BECKSJUDARVÄGEN 23 Lov med startbesked flerbostadshus, balkonginglasning

25 B IGELBODA 16: IDUNVÄGEN 23 Lov med startbesked, takbyte B TOLLARE 1: TOLLARE TRÄSK VÄG 3 Marklov Marklov för ändring av marknivå B ÄLGÖ 5: KORSHOLMEN 4 Marklov Marklov för trädfällning B KUMMELNÄS 6: GRÄVLINGSBERGSVÄGEN 4 Marklov Marklov för trädfällning, 1 tall B SICKLAÖN 153: PRÄSTGÅRDSVÄGEN 7 Marklov Marklov för trädfällning B SICKLAÖN 161: ÄNGSVÄGEN 5B Marklov Marklov för trädfällning B KUMMELNÄS 1: VENDEVÄGEN 7 Marklov Marklov för trädfällning, 1 träd

26 B BACKEBÖL 1: SJÖBRINKEN 14 Marklov Marklov för trädfällning, 4 st B ÄLTA 10: STENSÖVÄGEN 34 Marklov Marklov för trädfällning, 1 träd B KUMMELNÄS 1: SERGELVÄGEN 26 Marklov Marklov för trädfällning, 11 träd B BO 12: LILJEKONVALJENS VÄG 36 Marklov Marklov för trädfällning, 10 träd B RENSÄTTRA S: Marklov Avskrivning Marklov för trädfällning B KUMMELNÄS 28: VITTRAVÄGEN 17 Marklov Avskrivning Marklov för trädfällning och markarbeten B KUMMELNÄS 1: KUMMELNÄSVÄGEN 78 Marklov Marklov för trädfällning, 3 träd

27 B BO 1: RODDARVÄGEN 1 Marklov Marklov för trädfällning, 2 träd B SICKLAÖN 38: Marklov Marklov för ändring av marknivå B TOLLARE 1: Marklov Marklov för trädfällning B ÄLGÖ 52: ALFREDSROVÄGEN 9 Slutbesked Marklov för trädfällning B TATTBY 29: ÖRTAGÅRDSVÄGEN 3 Slutbesked Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i B ÄLTA 117: ÅKARVÄGEN 3A Slutbesked garage B KIL 2: RUNDVÄGEN 5 Slutbesked carport/förråd B ÄLGÖ 52:

28 ALFREDSROVÄGEN 7 Slutbesked Marklov för trädfällning B VELAMSUND 1: VELAMSUNDSVÄGEN 22 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA i B VELAMSUND 1: VELAMSUNDSVÄGEN 27 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA i B ÄLTA 117: ÅKARVÄGEN 3B Slutbesked Bygglov nybyggnad Garage B SICKLAÖN 31: PRINSVÄGEN 1 Slutbesked B SICKLAÖN 296: LILLÄNGSVÄGEN 79 Slutbesked plank B BJÖRKNÄS 1: MELLSTRÖMS VÄG 4 Slutbesked Bygglov nybyggnad och garage. Rivningslov.

29 B KUMMELNÄS 1: Slutbesked och garage B SICKLAÖN 141: EKUDDSVÄGEN 15 Slutbesked Anmälan för ändring av bärande konstr i flerbostadshus B ÄLTA 37: FÖRRÅDSVÄGEN 1 Slutbesked industrilokaler B BO 1: RINGDUVEVÄGEN 7 Slutbesked, lov i efterhand B ÄLGÖ 42: ESTVÄGEN 8 Slutbesked Marklov för trädfällning B ÄLTA 35: LOVISEDALSVÄGEN 166 Slutbesked och för nybyggnad av plank BO 1: NORRSTIGEN 11 Slutbesked

30 tillbyggnad av B ÄLTA 65: STRÅLSJÖVÄGEN 27 Slutbesked, redan utfört B ÄLTA 65: KÄLLMOSSVÄGEN 4 Slutbesked, lov i efterhand B ÄLGÖ 10: KORSHOLMSVÄGEN 3 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA B KUMMELNÄS 1: BADHUSVÄGEN 13 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA i B SICKLAÖN 322: DUVNÄSVÄGEN 50 Slutbesked Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i B ÄLTA 28: NYVÄGEN 38 Slutbesked Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i

31 B SICKLAÖN 160: Slutbesked Marklov för trädfällning B SICKLAÖN 225: VARGVÄGEN 23 Slutbesked B ÄLTA 35: LOVISEDALSVÄGEN 166 Slutbesked och för nybyggnad av plank B SICKLAÖN 264: ATLASVÄGEN 29 Slutbesked Bygganmälan för stambyte B KUMMELNÄS 1: ÅKERVÄGEN 5B Slutbesked B KUMMELNÄS 1: ÅKERVÄGEN 7 Slutbesked Anmälan för installation av kommunalt VA i B KUMMELNÄS 1: DJUPADALSVÄGEN 2B Slutbesked

32 B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2C Slutbesked flerbostadshus, balkonginglasning lgh 1001 B TOLLARE 24: TRYFFELVÄGEN 12 Slutbesked Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i radhus B EKNÄS 8: GRYTVÄGEN 15 Slutbesked och installation av eldstad B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2A Slutbesked flerbostadshus, balkonginglasning lgh 1003 B SICKLAÖN 37: VÄSTRA FINNBODAVÄGEN 5 Slutbesked flerbostadshus, balkonginglasning B ÄLTA 114: BJÖRNVÄGEN 30A Slutbesked

33 B ÄLTA 114: BJÖRNVÄGEN 30A Slutbesked Rivningslov för rivning av B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2A Slutbesked flerbostadshus, balkonginglasning lgh 1103 B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2B Slutbesked flerbostadshus, balkonginglasning lgh 1003 B LÄNNERSTA 1: KLOSTERVÄGEN 3C Slutbesked Anmälan för flerbostadshus, installation VA i källare B LÄNNERSTA 1: KLOSTERVÄGEN 5C Slutbesked Anmälan för installation av badrum i källare i flerbostadshus B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2C Slutbesked

34 flerbostadshus, balkonginglasning lgh 1003 B NEGLINGE 16: EKVÄGEN 2C Slutbesked flerbostadshus, inglasning lgh 1103 B BJÖRKNÄS 1: VÄRMDÖVÄGEN 648 Slutbesked B ÄLGÖ 18: ULRIKEDALSVÄGEN 35 Slutbesked samt altan B ÄLTA 74: ÄLTA MOSSVÄG 70 Slutbesked Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i gruppbyggda småhus/radhus B ÄLGÖ 92: DALSTIGEN 3 Slutbesked Marklov för trädfällning, 19 träd B SOLSIDAN 60: KVARNSTUGEVÄGEN 26 Slutbesked Marklov för trädfällning, 12 träd

35 B BO 1: BOOVÄGEN 56 Slutbesked parhus, förråd samt rivning B SICKLAÖN 279: BERGPARKSVÄGEN 4 Slutbesked, inredning av vind samt takterrass B SICKLAÖN 279: BERGPARKSVÄGEN 4 Slutbesked Bygglov för om- och tillbyggnad av KUMMELNÄS 1: Slutbevis tillbyggnad av fritidshus KUMMELNÄS 6: GRÄVLINGSBERGSVÄGEN 14 Slutbevis Rivning av fritidshus SICKLAÖN 354: EKTORPSVÄGEN 4 Slutbevis Ändrad användning av kontorslokaler till korttidsverksamhet ÄLTA 119: ALPVÄGEN 29 Slutbevis nybyggnad av vinterbonat uthus samt marklov BO 1: STOCKSTIGEN 10 Slutbevis

36 Nybyggnad av samt garage LÄNNERSTA 19: Slutbevis Utvändig ändring av (fasadändring) SICKLAÖN 369: Slutbevis utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) BACKEBÖL 1: Slutbevis Nybyggnad av KUMMELNÄS 1: Slutbevis Tillbyggnad av TATTBY 37: KYRKVÄGEN 33 Slutbevis utvändig ändring av LÄNNERSTA 1: SUNNEBOVÄGEN 7 Slutbevis nybyggnad av SICKLAÖN 268: Slutbevis tillbyggnad av skola BACKEBÖL 1: GUSTAVSVIKSVÄGEN 57 Slutbevis Nybyggnad av fritidshus och förråd, rivning av bef. byggnad

37 SICKLAÖN 279: Slutbevis tillbyggnad av, nya fönster & balkongdörr BO 1: STOCKSTIGEN 12 Slutbevis Nybyggnad av och garage SICKLAÖN 12: KUNGSBORGSVÄGEN 11 Slutbevis nybyggnad av ateljé och garage, utv. ändring av bastu över disk Arne Fridén ÄLTA 117: ÅKARVÄGEN 3A Slutdokumentation Utfärda nybyggnad av ÄLTA 117: ÅKARVÄGEN 3B Slutdokumentation Utfärda nybyggnad av BO 38: Slutdokumentation Utfärda nybyggnad av KUMMELNÄS 1: Slutdokumentation Utfärda Tillbyggnad av fritidshus till LÄNNERSTA 1: TROLLSJÖVÄGEN 15 Slutdokumentation Utfärda tillbyggnad av LÄNNERSTA 1: Utfärda SUNNEBOVÄGEN 6 Slutdokumentation nybyggnad av och

38 garage KIL 3: Slutdokumentation Utfärda nybyggnad av IGELBODA 49: Slutdokumentation Utfärda nya återvinningsförråd till flerbostadshus, 5 st, även Igelboda 47:1, 48:1-3, 49: SICKLAÖN 206: Slutdokumentation Utfärda nybyggnad av BO 1: Slutdokumentation Utfärda tillbyggnad av SICKLAÖN 178: Slutdokumentation Utfärda nybyggnad av B KUMMELNÄS 11: B ORMINGE 61: VÄRMDÖVÄGEN 691 affärslokaler B KUMMELNÄS 1: VASSVIKSVÄGEN 10 Anmälan för installation av kommunalt VA i

39 B TOLLARE 19: MURKELVÄGEN 2 Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i gruppbyggda småhus/radhus B SICKLAÖN 37: FINNBODA VARVSVÄG 12 Bygglov för ändring av industrilokaler till kontor-och butikslokal B ÄLGÖ 18: MARIEHILLSVÄGEN 5 Anmälan för installation av kommunalt VA B ÄLTA 10: ÖRKROKEN 9 industrilokaler B LÄNNERSTA 62: SOLDATVÄGEN 15 Anmälan för inst el ändr av ventilation i industrilokaler B ÄLTA S: villor, radhus och kedjehus, Lobelian B ÄLTA 30:

40 EVALUNDSVÄGEN Bygglov för ny/tillbyggnad av skola B RENSÄTTRA 6: MENSÄTTRAVÄGEN 42 Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av skola - tom B ÄLTA 9: ÄLTA IDROTTSVÄG 6 gruppbyggda radhus och förråd B SICKLAÖN 197: KLIPPVÄGEN 23 B EKNÄS 1: TRÄDGÅRDSVÄGEN 1A Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokaler till bostad samt för nybyggnad av plank och skärmtak B ÄLGÖ 67: KYRKSUNDSVÄGEN 16 Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i uthus B VELAMSUND 19:

41 VIKINGSHILLSVÄGEN 47, rivningslov och marklov B LÄNNERSTA 1: FÅGELSTIGEN 6 Anmälan för installation av bastukamin i befintlig friggebod B ÄLTA 10: GRUSTAGSVÄGEN 8 industrilokaler B VELAMSUND 18: RISVÄGEN 33, rivninglov, marklov m.m. B ÄLTA 10: ÖRKROKEN 8 industrilokaler B KUMMELNÄS 1: LANDBACKEN 6 Anmälan för installation av kommunalt VA i fritidshus B BJÖRKNÄS 1: LÖVDALSVÄGEN 48 Anmälan för installation av

42 eldstad/rökkanal i B BJÖRKNÄS 1: BÄCKTORPSVÄGEN 24 B ÄLGÖ 35: MARENVÄGEN 44 Anmälan för installation av kommunalt VA B LÄNNERSTA 11: SOLDATVÄGEN 34 B ORMINGE 1: KOMMUNALVÄGEN 3 Bygglov för ändrad användning av förskola till bostäder (5 lgh) B SICKLAÖN 228: FASANVÄGEN 3 Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i B ORMINGE 61: VÄRMDÖVÄGEN 691 affärslokaler

43 B KUMMELNÄS 1: LANDBACKEN 9 och garage B TOLLARE 24: TRYFFELVÄGEN 12 Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i radhus B TOLLARE 1: BARKERIVÄGEN 16 Anmälan för installation av eldstad/rökkanal i B BACKEBÖL 1: ROSBRINKEN 8 fritidshus, rivning av bef byggnad B LÄNNERSTA 11: SOLDATVÄGEN 34 B KUMMELNÄS 10: DROTTNINGVÄGEN 2 B BO 1: KORNETTVÄGEN 6

44 , yttre ändringar med nya fönster B SICKLAÖN 353: VÄSTRA HENRIKSBORGSVÄGE radhus B SICKLAÖN 141: balkonger på flerbostadshus B KUMMELNÄS 1: KUMMELNÄSVÄGEN 39 tvåbostadshus B KUMMELNÄS 1: KUMMELNÄSVÄGEN 41B tvåbostadshus B KUMMELNÄS 1: KUMMELNÄSVÄGEN 41A tvåbostadshus B ÄLTA 10: STENSÖVÄGEN

45 236-Bygganmälan BO 1: Slutbevis till- och ombyggnad av fritidshus till SICKLAÖN 145: JÄRLA SJÖVÄG 14 Slutbevis Ändrad planlösning av radhus vindskupa SKOGSÖ 11: Slutbevis nybyggnad av och sjöbod SICKLAÖN 363: VÄRMDÖVÄGEN 84 Slutbevis Ändrad planlösning av hotell SICKLAÖN 41: Slutbevis Nybyggnad av bensinstation även fast. 40: LÄNNERSTA 1: DJURGÅRDSVÄGEN 2 Slutdokumentation Utfärda tillbyggnad av och nybyggnad av carport SICKLAÖN 13: Slutdokumentation Utfärda nybyggnad av pumprum och väderskydd SICKLAÖN 135: Slutdokumentation Utfärda

46 tillbyggnad av SOLSIDAN 32: Slutdokumentation Utfärda Nybyggnad av skola

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426

Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 Dnr Objekt StartDatum Ärendemening BYGGLOVÄRENDEN MED BESLUT 20130406-20130426 B 2013-000458 ÄLGÖ 69:1 (KLUBBVÄGEN 24) 2013-04-25 Anmälan för installation av kommunalt VA B 2013-000456 ÄLGÖ 76:1 (ÄLGÖBRANTEN

Läs mer

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906

Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenhetens beslut 20140817-20140906 Ärende Objekt Typ/Sl Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2014-000933 ORMINGE 35:19 2014-002031 2014-08-20 Avskrivning, Inge

Läs mer

221-Föreläggande, klagomål mm.

221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Beslut Ärende Objekt Beslut Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2012-000380 KIL 2:42 2014-000185 Beslut 2014-01-22 2012-04-17 NÄSVÄGEN 2 Anmälan Datum 2014-01-22 Utfall

Läs mer

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm.

Delegationslista. Bygglovenheten Beslut 20130112-20140110. 221-Föreläggande, klagomål mm. Tekis-ByggR Delegationslista Bygglovenheten 20130112-20140110 Delegationslista from: 2013-12-01 tom: Ärende Objekt Typ/Slag 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2013-000975 SICKLAÖN 181:2 2013-003319 2013-08-08

Läs mer

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202

Bygglovenhetens delegationsbeslut 20140202 Tekis-ByggR Delegationslista enhetens elegationseslut 20140202 Ärene Ojekt Typ/Sl Datum 221-Föreläggane, klagomål mm. 221 2011-000073 LÄNNERSTA 1:391 2014-000389 2014-02-06 2011-11-02 TROLLSJÖVÄGEN 38

Läs mer

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark.

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. 2013-11-21 1 (5) Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark. Delegationsbeslut fattade enligt kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, KFKS 2012/230-003 Datum Nr Typ av

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Datum Dnr 2016-04-19 BMK.2016.78 233 Hanna Virtanen hanna.virtanen@varmdo.se Tjänsteskrivelse Anmälan av delegationsbeslut Förslag till beslut Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs.

35 900 kr. 7 200 kr. 1.3 Reducering av bygglovsavgift i ärenden med gällande förhandsbesked där förhandbeskedets villkor följs. Taxetabeller 1 er för en- och tvåbostadshus och tillhörande åtgärder 1.1 Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus inklusive eventuellt kompletterande bebyggelse och anläggningar i samma ansökan, max 100

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23, baserat på prisbasbelopp för 2016 (44 300 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar)

Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00. OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr. 2. Byggenheten informerar sbn15/4 (inga handlingar) SBN 2015 10 06 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 6 oktober 2015, kl 14:00 Plats: OBS Sammanträdesrummet Vita kommunhuset Dnr Information: 1. Anmälningsärenden sbn15/3

Läs mer

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus.

ANSÖKAN. bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov. Datum. Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) Fritidshus. Kontorshus. Inkom Diarienr ANSÖKAN bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov Obs! Obligatoriska fält Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Datum Fastighetsägare om annan än sökanden Fastighetens adress Telefon:

Läs mer

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen

2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013. Byggprocessen 2013-02-15 Bilaga SBN 33.2013 Byggprocessen Illustration: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket Förslag till riktlinjer för handläggning och rutiner under byggprocessen, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2014:471 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga om plan-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) ersattes av John

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017

Information om bygglovavgift i Strängnäs kommun 2017 Infoblad bygglovavgift Exempel enligt gällande plan- och byggtaxa inklusive kart- och mättaxa, antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, baserat på prisbasbelopp för 2017 (44 800 kr). Information om bygglovavgift

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster

Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster STADSBYGGNADSKONTORET Taxa för bygglov, planering, kartor och mättjänster Illustration av BAU, Hägerneholms torg Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24 1(17) Innehållsförteckning

Läs mer

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov

Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Exempelpriser för bygg-, rivnings- och skyltlov Samtliga ytor är bruttoarea (BTA) beräknade enligt Svensk standard (SIS). Nybyggnation av fristående byggnad. Inom detaljplan eller då förhandbesked finns

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet.

Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Exempel på avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. NYBYGGNAD Enbostadshus - inom plan - utom plan Komplementbyggnader Garage - inom plan - utom plan Verksamheter Andra nybyggnationer - fritidshus

Läs mer

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet inom plan- och bygglagens område samt kart- och mätteknisk verksamhet m m Gäller f o m 2011-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

Delegationslista. Bygglovenheten. 221-Föreläggande, klagomål mm. Sidan 1 av 48. from: 2013-10-06 tom: 2013-11-02. Beslut. Utskriftsdatum 2013-11-05

Delegationslista. Bygglovenheten. 221-Föreläggande, klagomål mm. Sidan 1 av 48. from: 2013-10-06 tom: 2013-11-02. Beslut. Utskriftsdatum 2013-11-05 Tekis-ByggR ionslista Sidan 1 av 48 enheten ionslista Typ/Slag Datum Utfall 221-Föreläggande, klagomål mm. B 2013-000494 2013-05-03 Anmälan nybyggnad plank ERSTAVIK 14:11 FRUKTVÄGEN 4 Anmälare Anonym Anmälare

Läs mer

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22

Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av pian- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF DIARIENUMMER FASTIGHET ÄRENDEMENING ' -Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt -Byggnadsinspektör

Läs mer

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering.

I bygglovavgiften ingår inte kostnader för nybyggnadskarta och utstakning samt underrättelse och expediering. Antagen av KF 2014-10-27 Gäller fr.o.m. 2014-11-26 TAXA FÖR SOLLEFTEÅ KOMMUNS PLAN- OCH BYGGVERKSAMHET TAXEBESTÄMMELSER 1 Inledande bestämmelser Enligt denna taxa erläggs avgift för Upprättande, ändring

Läs mer

Ändrad användning från bostad till lokal för

Ändrad användning från bostad till lokal för Delegationsbeslut bygglov 2010 Fattat med stöd av plan- och byggnadsnämndens beslut 2009-02-25 22 PARAGRAF FASTIGHET ÄRENDEMENING BESLUT TFC-Tf. förvaltningschef -Bygg lovarkitekt Bi-Byggnadsinspektör

Läs mer

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka

Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Bygglovstaxa och plantaxa i Botkyrka Taxan gäller från den 1 februari 2012 Beslutad av kommunfullmäktige 26 januari 2012 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se

Läs mer

Avgifter bygglov (fr o m )

Avgifter bygglov (fr o m ) er bygglov (fr o m 2017-01-01) 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus I kostnaden ingår även tillhörande komplementbyggnader

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN

DELEGATIONSBESLUT ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN Bygglov för byggnader m m. Delegat: Anna Carlstedt (AC),Azadeh Iranpour (AI), Caroline Novak (CN), Anders Rydström (AR), Klaes Gustafsson (KG) Datum Deleg Fastighet Adress Ärende

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-06-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 12 juni 2014 kl. 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Information till dig som ska söka lämna in en anmälan Du behöver lämna in en anmälan när du ska: göra ändringar som berör konstruktioner, göra ändringar som påverkar planlösning väsentlig ändra hissar,

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge

Välkommen till. Informationsträff. Kävlinge Välkommen till Informationsträff Kävlinge 2015-03-19 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen

Lovavgifter. Samhällsutvecklingsförvaltningen Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2013-07-25 Lovavgifter Tabell 3 Underrättelse och expediering Sakägare 1-5 400 Sakägare 6-9 800 Sakägare 10-1 700 Kungörelse + faktisk annonskostnad 2 500 Kungörelse

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Patrik Sundberg (m)

Läs mer

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner 2016-10-10 BN verksamhetsplan och budget: Bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner Gäller från och med 2017-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-28

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 1

Dokument\20 ALLMÄNT\200 Allmänt plan och byggnadsnämnden\delegationslistor\delegationslista 2009.doc 1 D46 2008/0574 Krok 1:12 Tillbyggnad enbostadshus bygglov beviljas SA 2009 02 26 D47 2009/0048 Sätila Strömma 1:1 Utvändig ändr. samt ändrad anv. av del av ridhus bygglov beviljas SA 2009 02 26 D48 2008/0551

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge

Välkommen till. Informationsträff. Löddeköpinge Välkommen till Informationsträff Löddeköpinge 2016-03-17 PROGRAM PRESENTATION, ORGANISATION ÖP, DETALJPLAN, HANDLÄGGNINGSPROCESSEN OCH HANDLINGARNA LOVPLIKTIGA ÅTGÄRDER: PLANK, MUR, CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-01-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 januari 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m.

BYGGNADSNÄMNDEN TAXA. för bygglov, bygganmälan, kartor. mätning, strandskyddsdispens m.m. Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2011-07-01 xx xx Antagen: KF 47/2011 Dnr: 11/KS 159-206 2015 BYGGADSÄMDE TAXA för bygglov, bygganmälan, kartor mätning, strandskyddsdispens m.m. = 44,5

Läs mer

Bygglovsavgifter 2017

Bygglovsavgifter 2017 Samhällsutvecklingsförvaltningen Datum 2017-01-11 Bygglovsavgifter 2017 Vissa avgifter tillkommer det kostnad för POIT på. Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter Åtgärd Utanför Liten avvikelse Varsamhet

Läs mer

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7.

BORÅS STAD 2014-12-11. Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS STAD 2014-12-11 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet äger rum torsdagen den 11:e december 2014 kl 14.00 i nämndens sessionssal i Stadshuset, våning

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Nedan finns vanligt förekommande frågor och kortfattade svar. Är du osäker på vad som gäller för just din fastighet så är du välkommen att ringa eller komma in och träffa en handläggare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Plan-, mät- och bygglovtaxa

Plan-, mät- och bygglovtaxa STADSBYGGNADSKONTORET 2011-02-09 Dnr SBN 272/2010-04 Plan-, mät- och bygglovtaxa Gäller fr.o.m. 2011-05-02 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-03-21 Fr.o.m. 2012-07-01 gäller G =425 kronor SBN 2012-05-15

Läs mer

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet

Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Opard Ylva Datum 2015-10-02 Diarienummer KSN-2015- Kommunstyrelsen Reviderad taxa för plan- och byggandsnämndens verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa

Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Plan- och bygglovtaxa 2011 med Mät- och karttaxa Denna taxa gäller för delar av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Datum:2014-04-02 KALLELSE Nämnd/Organ: Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdestid: Torsdag 10 april 2014 kl 18.00 Kaffe och smörgås finns från kl 17.30 Sammanträdeslokal: Bergius,

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

MSN 22/2013 Fastigheten Sicklaön 45:10 i Nacka församling i Nacka kommun ska ha adress Hugins väg 14

MSN 22/2013 Fastigheten Sicklaön 45:10 i Nacka församling i Nacka kommun ska ha adress Hugins väg 14 2013-08-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden Delegationsbeslut 1. Bygglov 2013 1408-1507, 1509-1636, 1638-1746, 1748-1781, 1783-1784, 1786-1811, 1813-1886, 1888-1902,

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Delegationsbeslut 2015 Bygglovingenjör Datum Namn och adress Beslut Delegationsbeslut nr 2015-03-31 55/2015

Delegationsbeslut 2015 Bygglovingenjör Datum Namn och adress Beslut Delegationsbeslut nr 2015-03-31 55/2015 Bygglov 5 5 Johan Svensson Trökörna Krycklehult 11 467 93 Grästorp Korpen 3 AB Västölsgatan 7 Krycklehult 2:1 Tillbyggnad av Korpen 3 Nybyggnad av flerbostadshus Anmälan enl 29/2011 Byggnadsinspektör Patric

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal

Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Instruktioner för anmälan av eldstad/rökkanal Vid installation, eller väsentlig ändring av eldstad/rökkanal krävs en anmälan till kommunen. Följande handlingar skall bifogas din anmälan av eldstad/rökkanal:

Läs mer

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m.

Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Taxa för Bygglov Strandskyddsdispens Nybyggnadskarta Utstakning m.m. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-03-29 GÄLLER FRÅN OCH MED 2017-04-01 Örebro kommun Stadsbyggnad orebro.se 2 TAXEBESTÄMMELSER...

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Bygglov/anmälan

Bygglov/anmälan Bygglov/anmälan 2016-11-24 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) och Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) reglerar byggnation. Vad kräver lov? Bygga nytt Bygga till Ändra användning Färga om hus Byta

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-04-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 april 2012, kl 09:00 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2011-11-29 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 8 december 2011, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping OBS! Efter sammanträdet

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7 14.00-19.40.

Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning 7 14.00-19.40. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2013-08-29 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum torsdagen den 29 augusti 2013 kl 14.00-19.40 i nämndens sessionssal i Stadshuset våning

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 15:30 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Petra Lindqvist

Läs mer

Bygg, mark, rivningslov - ansökan för företag

Bygg, mark, rivningslov - ansökan för företag Fax 0418-47 48 33 Org.nr 212000-1140 Bygg, mark, rivningslov - ansökan för företag * Obligatoriska fält Ansökan avser Ansökan avser* Bygglov Rivningslov Tidsbegränsad åtgärd Marklov Säsongslov Om ansökan

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning

Stadsbyggnadskontoret Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning www.hassleholm.se Information till dig som ska söka rivningslov eller lämna in en anmälan för rivning Du behöver rivningslov när du ska: riva en byggnad eller del av en byggnad inom ett område med detaljplan,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) Kommunal författningssamling Utg: jan 2012 Ers: maj 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 20:2 Blad 1(12) KF 47, 2011-04-26 BN 53, 2011-03-23 Uppdaterad 2011-12-20 efter nytt PBB för 2012 Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Gäller fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN

TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN TAXA 2011 PLAN- OCH BYGGLOVVERKSAMHETEN Denna taxa gäller för ärendehantering enligt nya Plan- och bygglagen (2010:900) och i övrigt vad som anges i taxan Taxan gäller fr.o.m. den 1 juli 2011 Fastställd

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012

PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 2011-09-23 1(14) PLAN- OCH BYGGLAGSTAXA 2012 Berör avgifter för planer (KS), bygglovshantering (MN) och mätningsverksamhet (SBN). Lila text indikerar justering mot tidigare taxa. Taxan är fastställd i

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare

Tisdagen den 26 april 2016 Kommunhuset. (deltog ej under 28) Linda Axelsson, planchef Daniel Ängmo, stadsarkitekt Maria Wancke, sekreterare Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret Maria Wancke Nämndsekreterare 0156-52025 maria.wancke@trosa.se Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-04-26 Plats och tid: Beslutande ledamöter: Inte

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2013-02-26 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 7 mars 2013, kl 08:30 Plats: Sessionssalen, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar själv

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14: Emma Koch (M) Mats Johansson (KD) Arne Rehnsfeldt (MP) Gitte Jutvik-Guterstam (V) Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-25 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 14:00 15.30 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Tomas Landskog

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Michael Swedberg (m)

Läs mer

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71

Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Plan- och bygglovtaxa 2015 Inkl kart- och mättaxa Antagen av Kommunfullmäktige 2014-09-24, 71 Innehåll Plan- och bygglagen sid 3 Kommunfullmäktiges beslut om taxa 3 Överklagande av beslut om taxa 3 Betalning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338); SFS 2015:837 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 3 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer