Miljö- och Byggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och Byggnadsnämnden"

Transkript

1 Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut Ändring av delegeringsordning 3 Ändring av strandskyddbestämmelser 4 Byte av gårdsnamn Stora Hammar 13:4/Ängstorpsvägen 9 Besvärsärende 5 Ljunghusen 8:99 - Allmänningsvägen 2 Nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintliga byggnader Planärenden 6 Program för Skanörs centrum Programsamråd Lokaler/flerbostadshus 7 Detaljplan för del av Skanör 2:1 Samråd Flerbostadshus 8 Detaljplan för Falsterbo 2:22 Samråd Flerbostadshus 9 Detaljplan för Skanör 6:85 del av Skanörs vångar Del A Utställning Bostadsbebyggelse 10 Detaljplan för Skanör 13:14 m fl - del av Skanörs Vångar Del D Utställning Bostadsbebyggelse Bostadsanp 11 Falsterbo 6:253 - Tjuravägen 20 Bostadsanpassning 12 Hököpinge 55:85 Bruksparken 7 Bostadsanpassning 13 Höllviken 23:216 - Sandbackevägen 20 Bostadsanpassning

2 (4) 14 Skanör 8:122 Hedevägen 10 Bostadsanpassning Miljöärenden 15 Kungstorp 1:5 Falsterbovägen Utsläpp av avloppsvatten Byggärenden Eskilstorp 16 Eskilstorp 27:7 - Verkstadsgatan 1-3 Nybyggnad av flerbostadshus Falsterbo 17 Falsterbo 2:17 - Falsterbohusvägen 4 Förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus/hotell/lgh för korttidsuthyrning, rivn av bef 18 Falsterbo 5:234 - Pilegårdssvägen 10 Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintliga byggnader 19 Falsterbo 5:343 - Backavägen 2 Plank 20 Falsterbo 6:90 Möllemadsvägen 53 Plank Höllviken 21 Höllviken 1:46 - Boltensternsvägen 17b Nybyggnad av enbostadshus samt rivn av bef 22 Höllviken 5:77 - Anders Olsvägen 9B Bygglov i efterhand för plank 23 Höllviken 5:77 - Anders Olsvägen 9B Olovlig åtgärd 24 Höllviken 7:40 - Öresundsvägen 14b Olovligt uppförd mur 25 Höllviken 14:151 - Sjöbrisvägen 10 tillsyn över byggande

3 (4) 26 Höllviken 16:128 - Movägen 4 Bygglov i efterhand -se ärende 2001/B1816 Kämpinge 27 Kämpinge 10:11 - Räng sandsvägen 2 Ombyggnad av stall/loge till 6 lägenheter och nybyggnad av förråd, sophus, murar samt parkering, Lilla Hammar 28 Lilla Hammar 9:18 - Halörsvägen Nybyggnad av enbostadshus Ljunghusen 29 Ljunghusen 7:16 - Rådjursvägen 9 Marklov för trädfällning 30 Ljunghusen 14:9 - Södra Klockvägen Nybyggnad av boulebana Skanör 31 Skanör 6:154 - Plejelvägen 13 Plank 32 Skanör 6:238 - Skördevägen 56 Plank 33 Skanör 6:240 - Skördevägen 52 Plank 34 Skanör 8:139 Östra Aspevägen 23 Fasadändring 35 Skanör 9:238 - Åke Gästgivares gränd 6 Plank 36 Skanör 9:60 - Åldermannens gata 36 Olovligt uppfört plank 37 Skanör 9:60 - Åldermannens gata 36 Bygglov i efterhand för plank

4 (4) 38 Skanör 9:60 - Åldermannens gata 36 Olovlig åtgärd 39 Skanör 53:13 Knävångsgatan 8 Plank Södra Håslöv 40 Södra Håslöv 6:2 - Forshällavägen Nätstation 2 41 Södra Håslöv 6:2 - Forshällavägen Nätstation 1 Vellinge 42 Vellinge 40:154 - Ringduvegatan 6 Mur 43 Vellinge 83:11 - Norrevångsgatan 8 Olovligt byggande Västra Grevie 44 Västra Grevie 11:26 - Vattlebyväg Nybyggnad av enbostadshus 45 Delegeringsärenden 46 Meddelanden 47 Övrigt Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Monica Hellström

5 MBn Budgetuppföljning/Delårsbokslut Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för ärendet.

6 MBn Ändring av delegeringsordningen Tillägg av delegat Delegatgrupp E2 utökas med bygglovarkitekt. E2 innebär rätt att besluta om bygglov för - kompletteringsåtgärder - medge mindre avvikelse från detaljplan, fastighetsplan och områdesbestmmelser då byggrätt överskrids med minst 15%, då byggnadplaceras på prickad mark (högst 15 m²) samt då byggnadshöjden till viss del överskrids. Nämnden godkänner ändring av delegeringordningen med utökning av delegatgrupp E2 med bygglovsarkitekt.

7 2009/1673 MBn Ändring av strandskyddsbestämmelser Redogörelse Begäran om delegering Strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken har den 1 juli 2009 ändrats så att en kommun i vissa fall får ge dispens från de förbud inom ett strandskyddsområde, som finns i 7 kap 15 miljöbalken. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att till Miljö- och Byggnadsnämnden delegera rätten att med stöd av 7 kap 18 b miljöbalken ge dispens från strandskydds-bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken.

8 2009/0757 MBn Stora Hammar 13:4 Ängstorpsvägen 9 Sökande Byte av gårdsnamn Miljö- och Byggnadsnämnden beslöt vid sammanträde namnbyte på Foxagården till Ängstorps Gård. Detta namn visade sig vara upptaget och ett nytt förslag är Kungsbäcks Gård. Nämnden fastställer gårdsnamnet Kungsbäcks Gård.

9 2009/0049 MBn Ljunghusen 8:99 Allmänningsvägen 2 Instans Länsrättens begäran om yttrande i överklagat ärende Mål nr Länsrätten i Skåne län, Box 4522, Malmö Detaljplan för Ljunghusenområdet gäller. Planbeteckning BFII. Nämnden beviljade bygglov för nybyggnad av enbostadshus och rivning av befintliga byggnader Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen som i beslut avslog överklagandet. Beslutet har överklagats till Länsrätten. Nämnden delar Länsstyrelsens uppfattning och vidhåller tidigare beslut.

10 2009/1203 MBn Programsamråd för Skanör Centrum Redogörelse Programsamråd Remiss Omdaning av Skanörs Centrum syftar till att skapa ett attraktivt och levande centrum genom att möjliggöra nybebyggelse i form av bostäder, vårdlokaler, affärslokaler, café/restaurang samt mötesplatser. Gatunätet ges en ny struktur och gatorna utformas med Skanörkänsla. Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson presenterar programmet.

11 2009/0064 MBn Detaljplan för del av Skanör 2:1 flerbostadshus vid Axelssons torg Redogörelse Samråd Remiss I samband med planarbetet för en förnyelse av Skanörs centrum har förslag framförts i syfte att utreda om en förtätning av bebyggelsen i centrums närområden kan genomföras utan negativa konsekvenser för miljön. Syftet är att skapa tillgång på mindre lägenheter i alternativa upplåtelseformer, vilket kan aktivera centrumområdet och medverka till ett mer varierat lägenhetsutbud inom orten. Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för förslaget.

12 2008/1538 MBn Detaljplan för Falsterbo 2:22 m fl. - Sjögatan Redogörelse Samråd - Remiss Planens syfte är att pröva uppförandet av bostäder. Flerbostadshusen skall utformas i 2-3 våningar med sadeltak resp platta tak. Till bostäderna hör en parkering inom del av Falsterbo 2:1. Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för förslaget.

13 MBn Detaljplan för del av Skanör 6:85 m fl del av Skanörs Vångar Del A Redogörelse Utställning - Remiss Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelsen i den nordvästra delen av Skanörs Vångar. Området inrymmer 125 enfamiljshus. Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för ärendet.

14 MBn Detaljplan för Skanör 13:14 m fl del av Skanörs Vångar Del D Redogörelse Utställning - Remiss Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelsen i den sydvästra delen av Skanörs Vångar. Området inrymmer 60 enfamiljshus och 44 lägenheter. Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för ärendet. Handlingar rörande havsvattennivåer och gestaltning, se föregående ärende.

15 2009/0655 MBn Falsterbo 6:253 - Tjuravägen 20 Redogörelse Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för ramp, skjutdörrar och utrymme för assistenter och hjälpmedel. Sökt bidrag beviljas inte. I samband med nybggnad gäller ett allmänt lämplighetskrav, 8 BAB. Bostaden skall vara lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Åtgärder för att uppfylla detta allmänna krav på lämplighet är inte bidragsberättigande. Om materialet, inrednngen eller utrustningen är gängse på marknaden och brukar väljas även av personer som inte har funktionsnedsättning kan inte något bidrag beviljas. Skjutdörrar är därför inte bidragsberättigade. Kostnaderna för ramp är inte större än för trappa. Utrymme för assistenter och hjälpmedel är inte bidragsberättigat. Enligt författning SFS 1992:1574

16 2009/1465 MBn Hököpinge 55:85 - Bruksparken 7 Redogörelse Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan avser installation av tvättmaskin och torktumlare. Sökt bidrag beviljas inte för tvättmaskin och torktumlare. Tvättmaskin och torktumlare bedöms vara lösa inventarier och bostadsanpassningsbidrag lämnas endast för fasta funktioner. BAB 6.

17 2009/1159 MBn Höllviken 23:216 - Sandbackevägen 20 Redogörelse Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan avser plåtgarage för elrullstol. Nämnden har och avslagit ansökan om bostadsanpassningsbidrag för garage till elrullstol. Nämndens senaste beslut har överklagats till Länsrätten som avslog överklagandet. Sökt bidrag beviljas inte. Enligt författning SFS 1992:1574 Nämnden hänvisar till tidigare beslut och samt Länsrättens dom

18 2009/1165 MBn Skanör 8:122 - Hedevägen 10 Redogörelse Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ansökan avser trapphiss till ovanvåning. Sökt bidrag beviljas inte för trapphiss då alla nödvändiga utrymmen finns på bottenvåningen. Enligt författning SFS 1992:1574

19 2009/0985 MBn Kungstorp 1:5 Kungstorpsvägen Fastighetsägare Anslutning till kommunalt avlopp Miljöinspektör Andreas Frostenssons tjänsteskrivelse biläggs. Med hänvisning till 12 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap 9 o 14 förbjuda att från fastigheten Kungstorp 1:5 släppa ut avloppsvatten från vattentoalett som inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Förbudet förenas med ett vite på kronor om utsläppet av avloppsvatten inte har upphört inom tre månader från mottagandet av detta beslut.

20 2007/1747 MBn Eskilstorp 27:7 - Verkstadsgatan 1-3 Sökande Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus Detaljplan för Eskilstorp 27:7 m fl, Kv Elritsan. Planbeteckning BHK IV. Ansökan avser 32 lägenheter i tre huskroppar, miljöhus och 14 carportar. Avvikelse Bostadshus placeras med 38 m² på prick- och korsmarkerad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan endast får bebyggas med skärmtak, uthus och garage. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas Markplaneringsritning skall inlämnas och färgsättning skall ske i samråd med stadsarkitekten.

21 2009/0349 MBn Falsterbo 2:17 - Falsterbohusvägen 4 Sökande Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus/hotell/lgh för korttidsuthyrning, rivn av bef. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Två byggnader med matsal/konferens på bottenvåningen och fem sovrum/hotellrum på plan två och tre. Yttranden med synpunkter föreligger. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

22 2008/2785 MBn Falsterbo 5:234 - Pilegårdsvägen 10 Sökande Ansökan om bygglov för större ändring av tidigare givet bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintliga byggnader. Detaljplan för Falsterbo 5: m fl, Västra delen av Kullsbackarna. Planbeteckning BII. Bygglov för enbostadshus beviljades , BY 214. Avvikelse Huvudbyggnaden kommer att uppföras med en byggnadshöjd av ca 7,5 m i långfasadens väggfält mot sydväst mot tillåtna 6,6 m. Vidare kommer två takkupor att uppföras med en byggnadshöjd av 6,8 m vid långfasaden mot nordost mot tillåtna 4,0 m. Yttrande med synpunkter föreligger. Sökt bygglov för större ändring av tidigare givet bygglov beviljas inte. Föreslagna åtgärder är inte att betrakta som mindre avvikelser förenliga med planens syfte enligt PBL 8:11.

23 2009/1024 MBn Falsterbo 5:343 - Backavägen 2 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för Falsterbo 5: m fl, Västra delen av Kullsbackarna. Planbeteckning BII. Häck skall planteras i tomtgräns vid lokalgata. Ett 1,8 m högt och 36 m långt plank placeras i tomtgräns delvis på prickad mark mot grönområde och delvis mot granntomt. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank strider mot gällande detaljplan då det i huvudsak placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Åtgärden är inte att betrakta som en mindre avvikelse enligt PBL 8:11.

24 2009/0999 MBn Falsterbo 6:90 - Möllemadsvägen 53 Sökande Ansökan om bygglov för plank Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samlad bebyggelse. Ett 1,8 m högt plank i tomtgräns mot Svärtestyckevägen planeras. Sökt bygglov beviljas inte. Nämnden anser att föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i omgivningen. I området finns inga liknande plank. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar.

25 2009/0766 MBn Höllviken 1:46 - Boltensternsvägen 17b Sökande Avvikelser Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef Detaljplan för Norra och Södra delen av Höllviksstrandsområdet. Planbeteckning BFll. Byggnadshöjd 3,5 m. Del av bostadshuset kommer att uppföras med en byggnadshöjd av 5,0 och 5,2 m på vissa mindre delar av fasaderna mot nordost och sydost. Nybygggnad av carport/förråd planeras bli 64,0 m 2. Yttranden med synpunkter föreligger. Reviderade ritningar har inkommit där carport/förråd har tagits bort. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

26 2009/1008 MBn Höllviken 5:77 - Anders Olsvägen 9B Sökande Fastighetsägare Ansökan om bygglov i efterhand för plank Detaljplan för Norra och Södra delen av Höllviksstrandsområdet. Planbeteckning BFll. Vid besiktning inför prövning av bygglovsansökan kunde konstateras att plank till en höjd av 1,9 m uppförts på prickad mark utan bygglov. Yttrande från fastighetsägaren har inkommit. Sökt bygglov beviljas inte Uppfört plank strider mot gällande detaljplan då det är uppfört på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Åtärden är inte att betrakta som en mindre avvikelsen enligt PBL 8:11. Planket är dominerande i omgivningen där det infe finns plank av denna omfattning. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar. Nämnden förelägger att vid vite av kronor ta bort den del av det olovligt uppförda planket som har en höjd över 1.20 m. Åtgärden skall vara utförd inom två månader från mottagandet av detta beslut.

27 MBn Höllviken 5:77 - Anders Olsvägen 9B Sökande Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för Norra och Södra delen av Höllviksstrandsområdet. Planbeteckning BFll. Vid besiktning inför prövning av bygglovsansökan kunde konstateras att plank till en höjd av 1,9 m uppförts på prickad mark utan bygglov. I Plan- och bygglagen (PBL) 10:4 anges Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall byggnadsavgift tas ut. I enlighet med PBL 10:4 påförs en byggnadsavgit på kronor (4 x 1 350,-). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö (Pg ) inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft.

28 2009/1359 MBn Höllviken 7:40 - Öresundsvägen 14b Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för Gamlevägsområdet. Planbeteckning BFII. Efter anmälan kan efter besiktning konstateras att en befintlig mur har rivits och ersatts med en ny mur, 2 m hög. Bygglov har inte sökts för ny mur. Yttrande från fastighetsägaren har inkommit. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

29 2009/0801 MBn Höllviken 14:151 - Sjöbrisvägen 10 Fastighetsägare Anmälan om att en carport uppförts på prickmark inom fastigheten. Detaljplan för Kämpingeområdet gäller. Planbeteckning BFII Carport har uppförts på prickad mark och U-område för mer än 10 år sedan. Bygglov saknas. Yttrande från fastighetsägarna har inkommit. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

30 2009/0762 MBn Höllviken 16:128 - Movägen 4 Sökande Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av uterum Detaljplan för Norra och Södra delen av Sjötorpetområdet gäller. Planbeteckning BFll Nämnden beviljade bygglov för uterum som uppfördes större varvid byggrätten överskreds med ca 9%. Länsstyrelsen har i beslut återförvisat ärendet för förnyad handläggning då åtgärden kan anses vara en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som anses i PBL 8:11. Bygglov bör således kunna meddelas. Avvikelse Byggrätten kommer att överskridas med 20 kvm, 9 %. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av. Åtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Planoch bygglagen kap 8, 11. Sökt bygglov beviljas i enlighet med Länsstyrelsens beslut.

31 2008/2076 MBn Kämpinge 10:11 - Räng sandsvägen 2 Sökande Ansökan om bygglov för ombyggnad av stall/loge till 6 lägenheter och nybyggnad av förråd, sophus, murar samt parkering. Områdesbestämmelser för Kämpinge 10:11 m fl Kämpinge gamla by gäller. Planbeteckning q1. Yttranden med synpunkter föreligger. Sökt bygglov beviljas Föreslagna åtgärder överensstämmer väl med intentionerna i områdesbestämmelserna för Kämpinge by då gårdsmiljön bevaras. Nämnden anser att berörda grannar inte kommer påverkas i nämnvärd omfattning.

32 2009/1142 MBn Lilla Hammar 9:18 - Halörsvägen Sökande Ansökan om nybyggnad av enbostadshus Fastigheten är bebyggd och ligger inom samlad bebyggelse. Yttrande med synpunkter föreligger. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

33 2009/1032 MBn Ljunghusen 7:16 - Rådjursvägen 9 Sökande Ansökan om marklov för trädfällning Detaljplan för Ljunghusenområdet gäller. Marklov för trädfällning gäller. Planbeteckning BFII. Sökt marklov beviljas inte. Föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan. De ståtliga tallarna bidrar starkt till den skogskaraktär som eftersträvas för området. Fällning av dessa tre tallar skulle påverka stads- och landskapsbilden samt naturförutsättningarna negativt. Nämnden hänvisar PBL 3:15.

34 2009/1338 MBn Ljunghusen 14:9 - Södra Klockvägen Sökande Avvikelse Ansökan om marklov för nybyggnad av boulebana Detaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Planbeteckning Rekreationsområde tennisbanor. Boulebana Yttrande från grannar samt Ljungskogen Strandbads Tennisbanor har inkommit. Samtliga motsätter sig att en boulebana anläggs. Sökt marklov beviljas. Nämnden anser att anläggande av boulebana inryms i planbestämmelsen rekreationsområde.

35 2009/0631 MBn Skanör 6:154 - Plejelvägen 13 Sökande Ansökan om bygglov för plank. Detaljplan för område vid Gässlingekroksvägen gäller. Planbeteckning BFll. Plank i tomtgräns 1,6 m respektive 1,8 m högt samt plank 1,4 m högt inom tomten. Total längd ca 34 m. Yttrande med synpunkter föreligger. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank vid biluppställningsplats förhindrar uppställning av två bilar på tomtmark och medför dålig sikt vid utfart. Nämnden hänvisar till PBL 3:2.

36 2009/1270 MBn Skanör 6:238 - Skördevägen 56 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för område vid Gässlingekroksvägen gäller Planbeteckning BFllk Ett 1,6 m högt plank i tomtgräns mot cykel-gångstig /Nyvångsvägen planeras. Sökt bygglov beviljas inte, då det strider mot gällande detaljplan. Föreslaget plank kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8:11. Dessutom kommer planket att bli alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen (PBL) 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar.

37 2009/0960 MBn Skanör 6:240 - Skördevägen 52 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för område vid Gässlingekroksvägen gäller Planbeteckning BFllk Ett 1,6 m högt plank i tomtgräns mot cykel-gångstig/nyvångsvägen planeras. Avvikelse Planket placeras på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas inte.då det strider mot gällande detaljplan. Föreslaget plank kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8:11. Dessutom kommer planket att bli alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen (PBL) 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar.

38 2009/0774 MBn Skanör 8:139 Östra Aspevägen 23 Sökande Olovlig åtgärd Detaljplan för Fredrik Pers Hejda. Planbeteckning BFll. Ett vitt bostadshus har målats svart och en vit förrådsbyggnad har klätts med panel enligt förvaltningens uppfattning utan bygglov. Fastighetsägarens yttrande föreligger. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

39 2009/1010 MBn Skanör 9:238 - Åke Gästgivares gränd 6 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för stadsäga nr 75 Dk inom Skanörs församling gäller. Planbeteckning B Fsr 1v Ett 1,8 m högt plank i tomtgräns mot granne/gata samt på en del av tomten planeras. Yttrande med synpunkter föreligger. Sökt bygglov beviljas inte. Föreslaget plank blir alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar.

40 2009/1316 MBn Skanör 9:60 - Åldermannens gata 36 Fastighetsägare Anmälan om olovligt uppfört plank Detaljplan för stadsäga nr 75 Dk inom Skanörs församling gäller. Planbeteckning B Fsr 1v Vid besiktning kunde konstateras att plank har uppförts på fastigheten utan bygglov. Avvikelse Planket är placerat på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. I Plan- och bygglagen (PBL) 10:4 anges Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall byggnadsavgift tas ut. Enligt PBL 10:4 påförs en byggnadsavgift på kronor ( 4 x 1 350,-). Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö (Pg ) inom två månader från det att beslutet vunnit laga kraft.

41 MBn Skanör 9:60 - Åldermannens gata 36 Fastighetsägare Ansökan om bygglov i efterhand för plank, Detaljplan för stadsäga nr 75 Dk inom Skanörs församling gäller. Planbeteckning B Fsr 1v Vid besiktning kunde konstateras att plank har uppförts på fastigheten utan bygglov. Avvikelse Planket är placerat på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas inte. då det strider mot gällande detaljplan. Uppfört plank är placerat på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8:11. Dessutom är planket alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte finns. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen (PBL) 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar.

42 MBn Skanör 9:60 - Åldermannens gata 36 Fastighetsägare Olovlig åtgärd Detaljplan för stadsäga nr 75 Dk inom Skanörs församling gäller. Planbeteckning B Fsr 1v Vid besiktning kunde konstateras att plank har uppförts på fastigheten utan bygglov. Avvikelse Planket är placerat på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. I enlighet med PBL kap 10 förelägger nämnden att vid vite på kronor, ta bort det olovligt uppförda planket. Åtgärden skall vara vidtagen inom 2 månader från mottagandet av detta beslut.

43 2009/0927 MBn Skanör 53:13 - Knävångsgatan 8 Sökande Ansökan om bygglov för plank Detaljplan för del av Skanör vid Lagmanshejdan Planbeteckning Böl Ett 1,8 m högt och 33 m långt plank i tomtgräns mot park/plantering planeras. Planket är placerat på på prickad mark dvs mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Berörda sakägares godkännande föreligger. Sökt bygglov beviljas inte då det stider mot gällande detaljplan. Planket kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8:11. Föreslaget plank kommer att bli alltför dominerande i omgivningen där plank av denna omfattning inte förekommer. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar.

44 2009/0870 MBn Södra Håslöv 6:2 - Forshällavägen Ansökan om bygglov för nätstation 2 Sökande Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Yttranden med synpunkter från grannar har inkommit. Sökt bygglov beviljas. Nämnden ser positivt på att elledningar grävs ner och anser föreslagen placering av nätstation lämplig enligt PBL kap 2 och 3.

45 2009/0869 MBn Södra Håslöv 6:2 - Ansökan om bygglov för nätstation 1 Sökande Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Yttranden med synpunkter från grannar har inkommit Sökt bygglov beviljas. Nämnden ser positivt på att elledningar grävs ner och anser föreslagen placering av nätstation lämplig enligt PBL kap 2 och 3.

46 2009/0923 MBn Vellinge 40:154 - Ringduvegatan 6 Sökande Ansökan om bygglov för mur Detaljplan för del av Vellinge 40:6 m fl Duvslaget Planbeteckning Bll Plank eller mur får inte ha högre höjd än 0,7 meter inom förgårdsmark. En mur med varierad höjd 0.7-1,8 meter planeras mot gata samt en mur mot grannar på 1,8 meter. Avvikelse Muren placeras på prickad mark dvs. mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas inte då det stider mot gällande detaljplan. Muren kommer att placeras på prickad mark vilket inte kan anses som en mindre avvikelse förenlig med PBL 8:11. Föreslagen mur kommer att bli alltför dominerande i omgivningen där murar av denna omfattning inte förekommer. Nämnden hänvisar till Plan- och bygglagen 3:1 Byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Detta gäller även plank och murar.

47 2009/1120 MBn Vellinge 83:11 - Norrevångsgatan 8 Fastighetsägare Avvikelse Anmälan om olovligt byggande Detaljplan för Vellinge Municipal samhälle. Planbeteckning BÖII. Vid besiktning konstateras att en komplementbyggnad uppförts vid gräns mot Norrevångsgatan. Stadsarkitekten redogör för ärendet.

48 2009/0721 MBn Västra Grevie 11:26 - Vattlebyväg Sökande Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus För fastigheten som är obebyggd gäller Områdesbestämmelser för Vattle By. Yttrande med synpunkter föreligger. Sökt bygglov beviljas Plank ingår inte i bygglovet. Nämnden anser föreslagen nybyggnad lämplig på fastigheten och kommer inte att påverka berörd granne i nämnvärd omfattning.

49 MBn Delegeringsärenden Miljöärenden M Bygglovärenden BY

50 MBn Meddelanden Beslut från Kammarrätten i Göteborg, Malmö Tingsrätt, Länsrätten i Skåne län och Länsstyrelsen i Skåne län

51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-02 1(60) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl 18.30 21.10 ande Nils-Ola Roth Marie-Louise Bergman Gisela Cavalli-Björkman Bertil Wilén Klas Kristensson Mikael

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (5) Miljö- och nadsnämnden Tid Onsdagen den 23 juni 2010 kl 18.30. Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Ärende 1. Justering 2. Budgetuppföljning 2010/0968 3. Upphandling av MBK-verksamhet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Protokoll. Nils-Ola Roth

Protokoll. Nils-Ola Roth 1(52) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 20.45 Paragrafer 149 184 ande ledamöter Nils-Ola Roth (M) Marie-Louise Bergman (M) Gisela Cavalli-Björkman (M) Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Sylvia Schönbeck, miljö- och hälsoskyddsinsp.

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Sylvia Schönbeck, miljö- och hälsoskyddsinsp. Miljö- och byggnämndens arbetsutskott Beslutsprotokoll 2012-05-24 76 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 24 maj 2012 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva

Läs mer

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40

Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 2015-09-01 1 (37) Plats och tid Beslutande Höjden Tisdagen den 1 september 2015 kl 13:00 16:40 Kenneth Kallin (MP), Ordförande Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande Mariane Sörensen (S), 2:e vice

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Allmånna 1 Budgetuppföljning 2 Gatunamn - Industriby sydväst Bostadsanp 3 Ankan 23 Bostadsanpassning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) 2010-09-14 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 13.30-14.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Arne Elowson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13

Författningssamling. Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger. Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 Författningssamling Riktlinjer för altaner, uteplatser och balkonger Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-09, SBN0074/13 RIKTLINJER FÖR ALTANER, UTEPLATSER OCH BALKONGER Ibland kan det vara svårt

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2008/209 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samrådshandling 2008-10-15, rev 2008-XX-XX Antagen 2008-XX-XX Laga kraft 2008-XX-XX Detaljplan för Fastigheten Bergshauptmannen 1 Sala kommun, Västmanlands

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060205 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr P 8918-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-27 i mål nr P 6001-11, se bilaga KLAGANDE 1. I C

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Protokoll 2011-02-01

Protokoll 2011-02-01 2011-02-01 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2011-02-01, klockan 17:30-19:10 Beslutande Katarina Hansson (S) ej 17 Britt Gelin (S), 17 Sven-Inge Carlsson (S) Christer Fallén

Läs mer

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43

Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör 34 Lars Henningsson, byggnadsingenjör 39-43 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-05-08 kl 08.30-12.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef Håkan von Dolwitz, byggnadsingenjör

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S)

Protokoll 2014-03-06. Per Cedergren (M) Stellan Carlsson (M) Per Edeheim (FP) Margareta Björnlund (FP) Benny Wiklund (S) 1(30) Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Kolabacken (1) Tid Kl. 18.30 19.30 Paragrafer 18-41 ande ledamöter Ersättare Närvarorätt Övriga Utses att justera Ola Freij (M) Ann-Sofie Hörlin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö 1 (29) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 16:40 ande Torsten Johansson, ordförande Ingemar Emgård Kent Lodesjö Övriga närvarande Anders Skoog, sekreterare Göran Lönnqvist, stadsarkitekt

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-08-13, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-08-12 om du inte kan justera. 1 (8) Datum 2013-07-30 Ärende Bil. Beslutsförslag

Läs mer

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 maj 2011

Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 maj 2011 2011-05-11 1(30) Ärendeförteckning vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 11 maj 2011 159 Informationer 160 Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Utgår! 161 Beslut

Läs mer

DOM 2014-05-06 Stockholm

DOM 2014-05-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2014-05-06 Stockholm Mål nr P 11603-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-28 i mål nr P 1609-13, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

DOM 2016-01-29 Stockholm

DOM 2016-01-29 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2016-01-29 Stockholm Mål nr P 8028-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-31 i mål P 601-15, se bilaga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden 2015-02-05 11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll 2015-02-05 11 Bn 9 Dnr 2013/845 Delegationsrätt Beslut beslutar att med stöd av 6 kap 33 kommunallagen och 12 kap 6 plan- och bygglagen uppdra beslutanderätten enligt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 7 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB Ombud: Advokat Jörgen Hemby Gustav Adolfs Torg 47 211 39 Malmö KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Miljödepartementet)

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Jan Myrén, bygglovingenjör Anders Wiksten, t.f stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2004-12-16 1 (15) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Anders Påsse (c) 194-205 Göran Hallsten (c) 206-209 Berit Utberg (v) Ragnar

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande 41-46 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn. Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M), 2:e vice ordförande Gunnel

Läs mer

DOM 2016-04-18 Stockholm

DOM 2016-04-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2016-04-18 Stockholm Mål nr P 7340-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-07-20 i mål nr P 1919-15, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2013-11-19, kl 8.00 i Särörummet. Kontakta Ulrika Mild senast 2013-11-18 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2013-11-08 Ärende Beslutsförslag

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING Detaljplan för Kebal 1:33, Strömstads Kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2009-01-29 6 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-01-26 1(19) 2016-01-26 1(19) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre kl. 13:30-15.15 Beslutande Barbro Axelsson (S), tillförordnad ordförande Pertti Rolöf (S) ersätter Wilhelm Bodmark (S) Sofia Karlsson (S) Sven

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor

PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor Detaljplan för Lofsdalen 32:19 m.fl. Härjedalens kommun Jämtlands län Upprättad i februari 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Reviderad i maj 2014 samt augusti 2014

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-01-14 1 (19) Paragrafer 1-15 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2014-10-21 1 (31) Plats: Munkfors, kommunhuset Tid: Klockan 08.30 09.40 Avser : 70-88 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Ej tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Maria Norell (S), ordförande

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197

Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 2014-12-15-197 205-0-08 BYGGLOVSTAXA 205 Berör avgifter för bygglovshantering som hanteras av myndighetsnämnden. Taxan är fastställd i Kommunfullmäktige 204-2-5-97 För år 205 är milliprisbasbeloppet 44,5 kr och justeringsfaktorn

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24)

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Miljö- och byggnämnden 2010-05-12 1 (24) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 12 maj 2010, kl. 08.30-12.10 Beslutare Björn Swedborg (m), ordf. Lars-Inge Green (s), vice ordf. Bernt Kristoffersson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Silversalen, Sala kommun, 9 februari kl. 11.30 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Silversalen, Sala kommun 09.00 11.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Bengt Gårdenborg (C) Olof Nilsson (S), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 16 november 2010, kl. 13 30 14 45. Beslutande Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet.

Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet. KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträde 2015-05-26, kl. 09:00 i Stadshuset, Särörummet. Kontakta Mujesira Mesinovic senast 2015-05-26 om du inte kan justera. 1 (5) Datum 2015-05-26

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen

Morgan Gutke Strömstad 2009-04-16. Morgan Gutke. Miljö- och byggförvaltningen Sidnr 1 (9) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset, kl 08.00-11.30 Sören Eriksson (stp) Lars-Åke Karlgren (v) Morgan Gutke (c) Övriga deltagare Michael

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-06-04 1 (13) Paragrafer 59-69 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl Larson Kent Lodesjö Roger

Läs mer

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras.

21 Dnr 2015/BN 0003 92. 1. Informationen och redovisningen noteras. 21 Dnr 2015/BN 0003 92 Information 1. Informationen och redovisningen noteras. Översiktsplanerare Carolina Fintling Rue informerar om förslaget till ny översiktsplan och bygglovchef Martin Fahlman informerar

Läs mer

Ändring av föredragningslistan

Ändring av föredragningslistan 1 (25) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl.15:15-16:40 Beslutande Helene Norrback (S) ordförande Patrik Ströbeck (M) ledamot Nils-Börje Jönsson (C) ledamot Boel Rosdahl (S) ledamot

Läs mer

BULLANDÖ 1:92 föreläggande om rättelse av olovlig tillbyggnad

BULLANDÖ 1:92 föreläggande om rättelse av olovlig tillbyggnad TJÄNSTESKRIVELSE 192 Datum Dnr 2013-10-22 BYGG.2010.1301 Conrad Grut conrad.grut@varmdo.se 08-570 483 87 Bygglovhandläggare Bygg-miljö- och hälsoskyddsnämnd Mats Werner Korsbäck Anita Maria Korsbäck Ölviksvägen

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplanen för Bilaga 1 Tillhör karta D 10-0022:1 SÖDRA OCH ÖSTRA DELARNA AV ÄSPET i Åhus (område A), Kristianstads kommun TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER GÄLLANDE PLAN

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2012-03-07 2 107 Dnr 2012 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-feb 2012. Riktpunkten

Läs mer

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning.

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. 3 2014-08-25 Diarienummer 2008/0670- Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Planområdet, utdrag ur gällande detaljplan. Handlingar Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent

Sören Eklund, stadsarkitekt Svante Lindstedt, stadsingenjör Gun Olausson, assistent Byggnadsnämnden 2003-02-20 1 (17) Plats och tid Rum 501, Kommunhuset kl. 13.15-17.00 Beslutande Kate Giaever (s) Bo Dahlberg (s) Göran Hallsten (c) Berit Utberg (v) Ragnar Sandberg (m) Anders Björnetun

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) PLA10-55 Tomas Strömberg Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning

Läs mer

BN protokoll 2014-01-28

BN protokoll 2014-01-28 BN protokoll 2014-01-28 Plats och tid: Stadshuset, rum 429, 2014-01-28, kl. 13:15 16.15 ande: Ersättare: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Per Skantz (M)

Läs mer

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11)

Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Bygg- och plannämnden 2003-05-27 1 (11) Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, tisdagen den 27 maj 2003, kl 10.00 11.30. Beslutande Erik Rapp, (s), ordförande Sten Lundin, (s) Tord Åslund, (s)

Läs mer

DOM 2015-04-24 Stockholm

DOM 2015-04-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-04-24 Stockholm Mål nr P 9113-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-16 i mål nr P 1279-14, se bilaga KLAGANDE E O MOTPARTER

Läs mer

Ingolf Bode 48-61. Lotta Alm. Dan Karlsson. Ingolf Bode. Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ingolf Bode 48-61. Lotta Alm. Dan Karlsson. Ingolf Bode. Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2012-05-16 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör 14.00-15.30 Beslutande Dan Karlsson (V) ordförande, Arboga Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör Ingolf Bode

Läs mer

DOM 2013-11-07 Stockholm

DOM 2013-11-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060107 DOM 2013-11-07 Stockholm Mål nr P 519-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-21 i mål nr P 675-12, se bilaga A KLAGANDE 1. E K 2. S

Läs mer

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30

1 Information om de nya arvodesbestämmelserna. 2 Information till nämnden MBN 15/30 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 29 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall 11-13, 15,16 Robert Yngve 14 Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2013-03-27, kl 08.30-09.30 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Nils Olof Bengtson (M) Kerstin Lorentzon (FP) Britt Wall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

2010-06-16 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-06-16 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-06-16 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 16 juni, kl 13:00-14:00. ande Tord Berbres (KD), vice ordförande Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL) Abner Englund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Trosa Stadshotell 14:00 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) Mats Johansson (kd) Jonas Knutsson (fp) Petra Lindqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer