Kai Luotsinen PROJEKTLEDARE WSP MANAGEMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kai Luotsinen PROJEKTLEDARE WSP MANAGEMENT"

Transkript

1 Curriculum Vitae Kai Luotsinen PROJEKTLEDARE WSP MANAGEMENT FÖDELSEÅR 1952 SAMMANFATTNING Kai Luotsinen är född 1952 och har varit anställd sedan 2005 i WSP Management. Kai har tidigare arbetat såväl som projektledare och byggledare i konsultföretag och som platschef i entreprenadföretag. Kai har stor erfarenhet av komplexa uppdrag för beställare såsom Locum, Huge Fastigheter, Telge Fastigheter, Statens Fastighetsverk, Tornberget och Svenska Kyrkan. Uppdragen har varierat från utredningar, projekt-, projekterings- och byggledningsuppdrag till besiktningsuppdrag. Bland projekteringsledningsuppdragen kan nämnas ombyggnad av röntgenavdelningar vid Huddinge Universitetssjukhus under pågående verksamhet, industrihall för fordonsteknisk linje i Södertälje,Projekt- och projekteringsledningsuppdrag i samband med sanering av ca kvm kaseinhaltig golvyta i samband med omvandling från hyresrätter till bostadsrätter för Huge Fastigheter. Projektledning vid nybyggnad av Barkarby Outlet, om- och tillbyggnad av Farsta Sjukhem och förstudie multiarena i Östertälje. GRUNDUTBILDNING årig Tekniskt Gymnasium, Borlänge

2 PROJEKTERFARENHET 2006 Skolor, Norrort, SISAB Besiktningsuppdrag omfattande Elinsborgsskolan, Bussenhusskolan, Enbacksskolan, Bromstensskolan Skola i Vega, Tornberget Fastighetsförvaltning AB Sammanställning underlag inför beslut om 2-parallellig 1-5 skola i Vega Nybyggnad av församlingshem i Vårsta, Grödinge Församling Projekt- och projekteringsledning vid uppförandet av nytt församlingshem i Vårsta, Grödinge Församling. WSP's roll har varit att från skisser i tidigt skede ta fram programhandlingar och kalkyler till att projektera fram FU för generalentreprenad. Uppdraget utökades även till att omfatta byggledning i produktionsskede.yta 400 kvm. Projektkostnad ca 15 Mkr Tidigare uppdrag Under perioden har jag deltagit i ett flertal projekt inom, sjukvård, industri och utbildning i både rollen som entreprenör och sedermera konsult Bostäder Bäverns Gränd 18, Stena Fastigheter AB Statusbesiktning av hyresfastighet, Uppdragsansvarig och byggbesiktningsman Holsgatan 20, Insjön, Dalarnas Försäkringsbolag Besiktning och utredning av nedböjningstendenser i bjälklag Brf.Skuld, Riksbyggen AB Besiktning fönsterbyte Utredning Dalarnas Försäkringsbolag, Dalarnas Försäkringsbolag Utredning skadad yttervägg Utredning Dalarnas Försäkringsbolag, Dalarnas Försäkringsbolag Utredning rörelsefog Utredning Dalarnas Försäkringsbolag, Dalarnas Försäkringsbolag Utredning rörelsefog Brf,Falunhus 7, Riksbyggen AB Besiktning byte av entredörrar

3 Brf. Kämparvet, Riksbyggen AB Besiktning av takentreprenad Brf. Sture, Riksbyggen AB Besiktning balkongentreprenad Kv. Loke 9 och Loke 8, Riksbyggen AB Besiktning av fasder, fösterbyte och tak entreprenad Dalarnas Försäkringsbolag, Dalarnas Försäkringsbolag Besiktning och utredning sättningar i fastighet Dalarnas Försäkringsbolag, Dalarnas Försäkringsbolag Besiktning stomme efter vattenskada Besiktning stomme efter brand, Dalarnas Försäkringsbolag Utredning och besiktning av btgstomme efter brand SEBO Hus, Riksbyggen AB Besiktning fasader och fönster efter renovering Besiktning sprickor i fastighet, Dalarnas Försäkringsbolag Utredning och besiktning av sprickor i fastighet Stiftelsen Vansbrohem AB, Stiftelsen Vansbrohem AB Statusbesiktning av hyresfastighet i Dala Järna. Kostnadskalkyl inför ev. upprustning Munkforsbostäder AB, Munkforsbostäder AB Projektledning och KA uppdrag vid anpassning av hyresfastighet till seniorboende. Beställare SBO Stiftelsen Vansbrohem AB, Stiftelsen Vansbrohem AB Projektledning och KA uppdrag vid anpassning av hyresfastighet till seniorboende. Beställare SBO Dalarnas Försäkringsbolag, Dalarnas Försäkringsbolag Besiktning och utredning stormskada Transtrand

4 Besiktng badrum, Riksbyggen AB Besiktng badrum Tägtvägen Besiktningsuppdrag Riksbyggen, Riksbyggen AB Mindre statusbesiktningar inför planerade ombyggnationer/renoveringar. Kalkylarbete Brf.Gussarvet, Brf. Gussarvet Besiktning av balkonger Brf.Gussarvet, Brf.Gussarvet Garantibesiktning stambyte, nya badrum Besiktningsuppdrag, Riksbyggen AB Mindre statusbesiktningar inför planerade ombyggnationer/renoveringar. Kalkylarbete Brf. Ingiald, HSB Dalarna Besiktning av fasader och balkonger vid renovering av hyresfastighet. Beställare HSB Kv. Griffeltavlan, kv Skyffeln och kv Hinken 8, Järna, Telge Bostäder AB Byggledning vid stamrenovering av hyresbostäder inkl. badrumsrenovering Kv. Hinken 1-5, Telge Bostäder AB Byggledning vid stambyte Kv. Hinken 1-5 Järna ca: 60 lägenheter Kv.Katthuvudet och kv Vilunda, NewSec Statusbesiktning av hyresfastighet inför ombildning till BRF ca: 200 lägenheter Sanering av kaseinhaltiga bjälklag i radhusområde i Skogås, TomtbergHuge Fastighets AB Projekt- och projekteringsledningsuppdrag i samband med sanering av ca kvm kaseinhaltig golvyta i samband med omvandling från hyresrätter till bostadsrätter. Projektet innebar att för Huge Bostäder AB helt ombesörja samtliga aktiviteter för projektets genomförande, såsom mätning och analys av kaseinhalt, kalkyl- och budgetarbete, byggledning, logistikplanering i samband med tillfällig evakuering av de boende och därtill kopplade händelser. För projektets genomförande analyserades i ett tidigt skede de grundläggande parametrar som skulle gälla för sanering och eventuella problem som kunde uppstå i kontakt med ex vis media, hyresgäster etc. En webbplats skapades för att både de boende och fastighetsägare snabbt skulle kunna orientera sig om var olika processer pågick i radhusbeståendet.yta kvm. Projektkostnad ca 90 Mkr.

5 Energiproduktion/Energi, Olja/Gas Nyproduktion av resev oljekraftverk, Borlänge Energi KA uppdrag vid anläggning av reserv oljekraftverk i regi av Borlänge Energi Handel SSAB Haganäs, SSAB ENEA Framtagande av åtgärdsplan för klimathöjande åtgärder i Restaurang DIÖS DDT, DIÖS Statusbesiktning av affärsfastighet i Mora HGA Handelsbanken, Telge fastigheter AB Projektledare vid ombyggnation av lokal inför inflyttning av Handelsbanken i Södertälje.Projektlednings uppdrag. Omfattning 400 m2. Kostnad 8 milj kr Heron City, Deacon & Jones Ltd. Besiktning av Willy s, SATS, Atlantis mm. Beiktningar omfattar förutom slutbesiktningar även överlämnande besiktningar. Hälso- och sjukvård Ulfshyttan 7;4 och 7:9, Team Olivia AB Due Diligence besiktning av HBV hem i samband med försäljning Statusbesiktningar av Vårdcentraler, Landstingsfastigheter i Dalarna Statusbesiktning av vårdcentraler i Borlänge, Leksand, Ludvika, Falun samt Borlänge Sjukhus Leksands VC, Landstingsfastigheter i Dalarna Fuktutredning och kalkyl Vårsta Sjukhem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB Ombyggnad av Farsta Sjukhem till gruppboende för dementa, psykiskt sjuka, äldre missbrukare samt funktionshindrade. Projektet gäller ombyggnad av hus A med lågdelar på totalt ca kvm och är en ombyggnation och ytskiktrenovering. Genom att bygga till och förlänga ett antal lägenheter på plan 3 och 4, samt bygga om fd foajé och kafeteria, kontor och storkök till boendeenheter skapas ett äldreboende med 86 st lägenheter på 9 avdelningar. Projektkostnad 135 milj.kr

6 Kv. Trollsländan 4, Telge Fastigheter AB Byggledare vid om- och tillbyggnad av Trollsländan, stödboende, i Södertälje. Projektet omfattar även utvändiga markarbeten Kv. Tordyveln 4, Telge Fastigheter AB Projekt och byggledning av ombyggnad av härberge till genomgångshem c:a m Brolundaskolan och Heijkensköldska, Telge fastigheter AB Projekt och byggledning av tillbyggnad av bef. skola resp äldreboende, ca 10 Mkr Huddinge sjukhus, Locum Ombyggnad av analoga röntgenavdelningar till digital hantering av röntgenprocesser. Projekt- och projekteringsledare från förslagsskede till projektavslut i generalentreprenad. WSP's roll omfattade även byggledning och ekonomistyrning. Speciellt för projektet var förutom de logistikproblem som finns i samband med ombyggnationer i sjukhusmiljö även den tidssamordning med externa leverantörer och röntgenutrustning som var mycket styrande för övriga bygg- och installationsarbeten.yta 500 kvm. Projektkostnad ca 30 Mkr. Industri Orsa Kalk AB, Nord Kalk AB KA uppdrag i samband med rivningsarbeten vid kalkanläggning i Orsa Hässlen, Garpenbergsgård 2:1, Scanmast AB KA i samband med rivning av radiolänkstation Tyskgården 5:2, Boliden Mineral AB KA i samband med rivning av pumpstation SSAB 111 Lng, SSAB EMEA AB Besiktningen omfattar entreprenaden i dess helhet och omfattar mark- och byggnadsarbeten såsom fundament och markarbeten för tankar och bryggor, rivning av byggnad och vägar OVAKO Smedjebacken, OVAKO Steel AB Projektledare inför nybyggnad av OP hytt i samband med större ombyggnad i stålverket Boliden 2.5, Boliden Mineral AB Besiktningen omfattar entreprenaden i dess helhet och omfattar mark- och byggnadsarbeten för berglave, personlave och spelhus, ett nytt anrikningsverk, kontor, verkstäder, vattensystem och övrig infrastruktur.

7 ABB BY 709 Brytarverkstad, ABB Fastighet AB Byggledning vid uppförande av ny industrihall vid anläggningen i Ludvika ABB BY 708, ABB Fastighet AB Projektledning återställning efter brand SSAB,"REGGEN" Skorsten, SSAB Byggledning OC Lab SSAB, SSAB Besiktning av ny och ombyggnad av kontor och lab vid beläggningsverket SSAB Kv. Raseborg, Fastighets AB Malax Byggledning vid hyresgästanpassning för Bromma Conquip. Ny tillbyggnad av industrihall inkl. travers samt provfundament för containerlyft inklusive totalrenovering av kontorshus. Omfattning c:a m2.kostnad 24 milj.kr Kv. Åkermannen, Telge Fastigheter AB Projekt- och projekteringsledningsuppdrag av ny industrihall för fordonsteknisk utbildning vid Ekenbergska Gymnasiet i Södertälje och omfattar projektledning från förslagsstadie till färdig FU för generalentreprenad. Projektet omfattar nybyggnation av industrihall och skall i framtiden länkas ihop med existerande hall.projekteringsarbetet är idag till 90% färdigställt och nu inväntas investeringsbeslut från kommunstyrelsen. WSP har i detta projekt även bistått med kalkyl och budgetarbete. Yta: 1800 kvm. Projektkostnad ca 57 Mkr Crane AB Byggledning vid ombyggnad av Tumba Bruk. Projektets karaktär innebar kraftig fokusering på sekretess och involverade processer i pågående produktion.logistik var en av de svårare momenten med anledning av ett stort antal specialprocesser som levererades av utländska specialister. Ur byggledningssynpunkt ett av de svåraste projekten jag deltagit i Barkaby Outlet, NCC Construction AB Projektledningsuppdrag för NCC Construction AB, vid totalentreprenad för nytt handelsområde i Barkaby. Projektet omfattade nyproduktion av 3 affärsfastigheter om totalt ca m2.stomme av stål levererades från Tyskland, hålbjälklag från Contiga och fasadelement leverades från Polen. Entreprenadform TE. Projektering genomfördes i direktanslutning till pågående produktion. Korta tidsmarginaler mellan beslut och genomförande.projektkostnad okänd.

8 Kontor Nytt områdeskontor, AB Stora Tunabyggen Besiktningen omfattar nybyggnation av brandavskiljande vägg, nya innerväggar, undertak, håltagningar för fönster och nya ytskikt på golv och vägg Besiktning Ifranord, vid norra Backa, Hushagen Fastighets AB Huvudbesiktningsman av Ifra Nord nya lokaler vid Norra Backa i Borlänge Milko Grådö, Milko Ekonomiska Förening Tid och resursplanering i samband med ombyggnads arbeten av befintlig anläggning. Total investering ca: 40 milj kr. Kort genomförande periiod Kv. Separatorn, Fastighets AB Hushagen Byggledningsuppdrag Nyproduktion av kontor och lagerhall för Elektroskandia i Borlänge Rekreation och fritid Rättvik Bowling och Krog, Rättvik Bowling och Krog AB Utredning vibrationer i bjälklag Statusbesiktning av Maserhallen, Hushagen Fastighets AB Besiktning, utredning och kalkyl för renovering av sporthal Multiarena och Pershagens Idrottshall, Östertälje, Telge fastigheter AB Projektledning i förstudieskede för planerad nybyggnation av multiarena i Östertälje och idrottshall inom Södertälje kommun.initiallt fokuserade beställaren på redan färdiga koncept liknande de NCC hallar som benämdes "Gurkburken". Projektet startades men genomfördes ej på grund av finansieringsproblem.. Vatten, reningsverk och avfallshantering Germundsbo Vattenverk, Avesta Kommun Besiktning av GE ombyggnad av vattenreningsverk för Avesta Kommun Övriga offentliga byggnader Statusbesiktning Folkhögskolor i Dalarna, Landstings Fastigheter i Dalarna Statusbesiktning av folkhögskolan i Mora, Malung och Borlänge inför driftsövertagande av LF Tavasskolan, Järna, Telge Fastigheter AB KA vid om och tillbyggnad av Tavastskolan i Järna.

9 Sollentuna nya kyrka, Svenska Kyrkan, Sollentuna Församling Projekteringsledning vid nybyggnation av kyrka. Kostnad 45 milj.kr Veckholms Kyrka, Svenska Kyrkan, Enköpings Församling Projektledning vid ombyggnad av kyrka 2006 Stiftelsen Viktor Rydberg Statusbesiktning av fastigheten inför försäljning Nybyggnad av kyrka i Årsta, Svenska Kyrkan, Enskede Församling Projekteringsledning för Årsta Enskede församling vid nybyggnation av Kyrka i Årsta. Uppdraget omfatttar även att starta upp en arkitekttävlan för den nya kyrkan. Kostnad ca 25 Mkr Regeringsbyggnader, Statens fastighetsverk Ombyggnad och underhållsåtgärder på t ex Arvfurstens Palats och andra kanslibyggnader. Uppdraget omfattar både projektledning och byggledning. ANSTÄLLNINGSHISTORIK WSP Management Borlänge Projekt-, projekterings- och byggledare WSP Byggprojektering Projekt-, projekterings- och byggledare WSP Management, Södertälje Projekt-, projekterings- och byggledare Hifab Byggprojektledaren AB, Södertälje Projekt- och byggledare Huge Bostäder AB Byggnadsingenjör Ask & Embla Utbildning AB Ubildare

10 Administration och datautbildning Offert och Anbudsdata AB Egenföretagare Insamling och försäljning av anbudsinformation inom byggsektorn Byggmästar Gruppen AB i Stockholm Platschef CERTIFIERINGAR OCH AUKTORISATIONER KA nivå K PÅBYGGNADSUTBILDNING Certifiering Besiktningsman - EGA Fortsättningskurs i entreprenadjuridik - EGA DNV, Certifierad Kvalitetsansvarig enl PBL - EGA Uppdateringskurs för KA enligt PBL - EGA Nya PBL med fokus på plan och miljöfrågor - EGA Påbyggnads kurs Nya PBL - Byggutbildarna Kurs i Byggarbetsmiljösamordning - WSP University Bas P och Bas U - WSP University SBR Certifieringskurs för besiktningsman - SBR Byggledarutbildning - WSP Utbildning i Partnering - WSP DNV, Certifierad Kvalitetsansvarig enl PBL - DNV Entreprenadjuridik Kurs för uppdragsansvariga inom WSP Kalkylarbete med Sektionsfakta - Wikells Miljöstyrningskurs Projektledningskurs - HIFAB Kursledare i Excel Ansvarig arbetsledarutbildning - Stockholms Byggmästareförening Byggjuridik - Stockholm Byggmästareförening

CURRICULUM VITAE (CV)

CURRICULUM VITAE (CV) CURRICULUM VITAE (CV) Namn: Hans Magnusson Sida 1(6) Stockholm 2014-06-04 H.M. Yrke: Byggnadsingenjör SBR, Företagsekonom YHS Födelsedatum: 26 mars 1945 Civilstånd: Gift och har två söner på 25 resp. 19

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering

Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Proposition till Brf Riddarsporren24 föreningsstämma inför beslut om tak-, fönster- och fasadrenovering Stockholm 2015-05-04 Efter redovisning vid informationsmöten den 12 mars 2015, öppet hus den 14 och

Läs mer

Realismen av kostnadsbedömningar

Realismen av kostnadsbedömningar Examensarbete 10 p Realismen av kostnadsbedömningar The realism of cost estimations Utbildningsprogram: Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: Stefan Windefalk och Ingrid Bolling Handledare: Håkan From

Läs mer

Årsredovisning 2008 Forsen

Årsredovisning 2008 Forsen Årsredovisning 2008 Forsen Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

Forsen Årsredovisning

Forsen Årsredovisning Forsen Årsredovisning Forsen Projekt AB Kungsgatan 49, Box 208, 101 24 Stockholm. Tel 08-506 004 00. Fax 08-615 07 37. Kungsängsvägen 25, 753 23 Uppsala. Tel 018-430 18 80. Fax 018-430 18 90. Ängelholmsgatan

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Hjärtat i byggprocessen

Hjärtat i byggprocessen Hjärtat i byggprocessen Förord Tillsammans med några kollegor var jag med och grundade Projektel 1987. Vårt mål var att bygga upp ett starkt och nytänkande företag inom elteknisk konsultverksamhet. Idag

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Tryggare och nöjdare kunder Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare Innehåll 2 Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Innehåll VD har ordet

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Rådhusets ombyggnad samt framtida användning av Köpingeskolan

Rådhusets ombyggnad samt framtida användning av Köpingeskolan Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2013-02-28 Förvaltningschef Krister Clerselius 0410 73 32 10, 0734 42 25 25 krister.clerselius@trelleborg.se Bilaga 3 Servicenämndens sammanträde 2013-03-12 Rådhusets ombyggnad

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

CURRICULUM VITAE Upprättad: 2003-02-05, uppdaterad 2012-08-20 Mats Bondesson Manelli

CURRICULUM VITAE Upprättad: 2003-02-05, uppdaterad 2012-08-20 Mats Bondesson Manelli 1 CURRICULUM VITAE Upprättad: 2003-02-05, uppdaterad 2012-08-20 Namn: Titel: Högskoleingenjör Född 1962 Nationalitet: Svensk Civilstånd: Gift. Nuvarande befattning inom VVS Projektutveckling i Helsingborg

Läs mer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer

Nr 1 2014. Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer Nr 1 2014 Storsatsning på nytt akutsjukhus i Södertälje IN3PRENÖR etablerar sig i Uppsala Möt Erik och Martin, våra två nya arbetschefer LEDARE Flexibilitet och struktur I vår vision säger vi att IN3PRENÖR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013 Christer Carlsson 313 584 Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt

Läs mer

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår?

Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Byggherrekostnader - hur stora är de och vad ingår? Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammen Väg och vattenbyggnad och Industriell ekonomi ANNA REHNBERG

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt.

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Juni 2014 Sid 27: I Olarp rostar man kaffebönor. Trivsel i parken Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Satsning på biogas E.ON satsar i västra Blekinge. Eltel drar kabel... och kopplar samman 225 landsbygdsfastigheter.

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

2011 Projekt- och byggledare, delägare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning, byggledning.

2011 Projekt- och byggledare, delägare, SENSUM AB, Stockholm Arbetar idag med projekt- och projekteringsledning, byggledning. Curriculum Vitae Nichlas Aldén SENSUM AB Sätraängsvägen 27 182 56 Danderyd Kompetensprofil och målsättning 26 års erfarenhet inom mark- och infrastrukturssektorn, både i rollen som entreprenör och beställare.

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter.

Oljibe höjer blicken M A GASIN. Byggpanelen. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. M A GASIN Byggpanelen. Branschkollegor får tycka till. Projekt. Oljibe deltar i flera spännande byggprojekt med olika specialiteter. Sista ordet. Möt Lars Lagerbäck. Oljibe höjer blicken Starkt 23 bäddar

Läs mer

Professionell renovering i SABO-företag

Professionell renovering i SABO-företag Professionell renovering i SABO-företag Boverket april 2008 (denna sidan behöver ni inte fylla i) Titel: xx Utgivare: Boverket månad 2007 Upplaga: 1 Antal ex: xxx Tryck: xxx ISBN: 91-7147-xxx-x Sökord:

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Fönsterbyte Balkongrenovering Inglasningar Fasadrenovering Entréer HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Styrelsen för HSB Brf Runan presenterar i denna skrift

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

God standard, hög kvalitet och låg hyra

God standard, hög kvalitet och låg hyra Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm God

Läs mer