Aro(s)bladet. Älska din nästa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aro(s)bladet. Älska din nästa"

Transkript

1 Aro(s)bladet Medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2005 Älska din nästa Älska din nästa heter de riktlinjer för partiets arbete i Svenska Kyrkan som socialdemokraterna i Västerås har tagit fram inför kyrkovalet söndagen den 18 september. Riktlinjerna har åtta avsnitt om bland annat delaktighet, jämställdhet och solidaritet. Nu kan kyrkans medlemmar jämföra våra värderingar med andra grupperingar och ta ställning utifrån detta. Jag hoppas på ett bra valdeltagande, att kyrkans medlemmar använder sin rätt och möjlighet att rösta. Givetvis hoppas jag också på att många ska välja en socialdemokratisk valsedel i de olika kyrkovalen, säger Anna Grön, som är ordförande för (s) i Västerås. Sidan 7 Viktigt vägval Kyrkovalet i höst är ett viktigt vägval som handlar om vilka värderingar som ska prägla Svenska Kyrkan åren framöver. Det skriver Anna Grön, ordförande för (s) i Västerås. Hon uppmanar även alla medlemmar att delta i kyrkovalen. Sidan 2 Punkt för kvinnoprästmotståndet Nu måste det bli ett slut på kvinnoprästmotståndet i Svenska Kyrkan. Det vill Kerstin Björk (bilden), s-kandidat i höstens kyrkoval. Alla kyrkligt avlönade måste ställa upp på principen om jämställdhet mellan kvinnor och män, säger Kerstin Björk. Sidan 4-5 Ökade resurser till diakonin Älska din nästa heter de riktlinjer för partiets arbete i Svenska Kyrkan som socialdemokraterna i Västerås har tagit fram. Delaktighet, jämställdhet och solidaritet är de värden som lyfts fram. Foto: Olle Burell Svenska Kyrkans diakoni är viktig för många människor som behöver medmänsklig omsorg, exempelvis äldre, ensamma och barnfamiljer. Diakonin är viktig. Den ska påtala och medverka till att förhindra orättvisor och utslagning. Vi socialdemokrater kommer att arbeta för att öka resurserna till diakonin, säger Jan Emterby s- kandidat i kyrkovalet. Sidan 6 Mer info om s-politiken på nätet: vasteras.socialdemokraterna.se

2 Kyrkovalet handlar om att älska sin nästa S öndagen den 18 september är det val till Svenska Kyrkans olika beslutande organ: Till församlingen, samfälligheten, stiftet och kyrkomötet. Kyrkovalet är ett viktigt vägval - ett vägval som handlar om vilken människosyn och vilka värderingar som ska prägla den Svenska Kyrkans verksamhet och framtid. Valet i höst är det andra valet sedan staten och Svenska Kyrkan skildes åt. Genom att Svenska Kyrkan står på egna ben står hon också inför något nytt och spännande. Det har bland annat inneburit att kyrkans ställning som trossamfund betonats och hennes folkkyrkoidentitet förstärkts. Svenska Kyrkans församlingar är en viktig del av den gemensamma välfärden i andlig, social och kulturell mening. Ingen annan samlingsplats är lika självklar som våra kyrkor i såväl glädje som sorg. Vi socialdemokrater är övertygade om att Svenska Kyrkan har en viktig funktion i det framtida folkhem som socialdemokratin vill bygga. För oss är Svenska Kyrkan en folkkyrka, en öppen folkkyrka som är både fädernas kyrka och kyrkan som bejakar det nya som hör till framtiden. Det är ingen slump att vi har satt rubriken "Älska sin nästa" på riktlinjerna för hur vi socialdemokrater vill arbeta med Svenska Kyrkan i Västerås. Vi vill nämligen att Svenska kyrkan alltid ska finnas på den lilla människans sida. Vi behöver mer av värme och omtanke och fler som ger röst åt de svaga och utsatta. Vi vill också att Svenska Kyrkan ska vara en modig kyrka, en kyrka som står upp för budskapet att älska sin nästa. År 2008 firar vi 50- årsdagen av att kvinnor har rätt att prästvigas. Nu är det hög tid att ingen kvinnlig präst ska känna sig ifrågasatt. Allt för länge har Svenska kyrkan misslyckats med att göra upp med kvinnoprästmotståndet. Nu får det vara nog! Mörka krafter vill sälja bort Svenska Kyrkans vigselrätt av rädsla för homosexualiteten. Vi tycker tvärtom att det ska vara möjligt att ingå äktenskap eller partnerskap i kyrkan! Trots en utvecklad välfärd lever många ensamma och utsatta. Trots jordens samlade rikedomar lever miljarder människor i nöd och fattigdom. Det finns bara en väg framåt och den handlar om rättvisa och solidaritet! Kanske var du en av dem som röstade för första gången på länge i förra kyrkovalet Många gjorde det för att hålla Sverigedemokraterna borta från Svenska kyrkan. Anna Grön Ordförande för Västerås arbetarekommun Tyvärr kom de in i kyrkomötet ändå. Det finns bara en sak som kan se till att Sverigedemokraterna försvinner från kyrkomötet, och det är att valdeltagandet blir ännu högre i år. I riktlinjerna Älska sin nästa har vi socialdemokrater talat om hur vi vill arbeta inom Svenska Kyrkan i Västerås de närmaste åren. Du kan läsa mera om riktlinjerna på vår hemsida, Kyrkovalet söndagen den 18 september är ett viktigt val. Ett vägval för hur Svenska Kyrkan ska formas för framtiden. Rösta du med. Se gärna till att dina närmaste, din vän, granne och arbetskamrat gör detsamma. Och känn dig välkommen att ta en röstsedel från socialdemokraterna! Medlemstidning för (s) i Västerås Nr 2/2005, Årgång 6. Utgiven i augusti 2005 av Socialdemokraterna, Västerås arbetarekommun 2 Aro(s)bladet Ansvarig utgivare: Denise Bergström Redaktör: Adress: Olof Palmes Torg 4, Västerås Telefon: Telefax: Hemsida: E-post: Tryck: Danagårds AB, juli-augusti Tryckt på miljömärkt papper

3 Högt valdeltagande viktigt i kyrkovalet Foto: Anders Fröjdö, ordförande för Västerås kristna socialdemokrate Broderskap, hoppas på ett högt valdeltagannde i kyrkovalet. Det är grunden för folkkyrkans utveckling, menar han. I kyrkovalet söndagen den 18 september är det viktigt att vi som är medlemmar i Svenska Kyrkan slår vakt om den öppna folkkyrkan. Ett högt valdeltagande är själva grunden för utvecklingen i Svenska Kyrkan under de närmaste fyra åren. Det säger Anders Fröjdö, som är ordförande för Västerås kristna socialdemokrater Broderskap. Anders Fröjdö talar gärna och engagerat om betydelsen av att Svenska Kyrkan är en öppen folkkyrka dit alla är välkomna att delta i den mångsidiga verksamheten. Vårt parti har varit pådrivande för Svenska Kyrkans demokratisering och utveckling till en öppen folkkyrka, en folkkyrka som står upp för alla människors lika värde, säger Anders Fröjdö och fortsätter: Ingen annan nomineringsgrupp bygger sin kyrkopolitik på en lika stark och tydlig värdegrund som den socialdemokratiska, frihet, jämlikhet och solidaritet. Det har vi anledning att vara stolta över. Folkkyrkans framtid Söndagen den 18 september är det dags för kyrkoval igen. I Västerås handlar det om fyra val: Till den egna församlingen, Västerås kyrkliga samfällighet, Västerås stift och det nationella Kyrkomötet. Inför årets kyrkoval har socialdemokraterna i Västerås tagit fram riktlinjer för hur partiet vill utveckla Svenska Kyrkans verksamheter de närmaste fyra åren. Socialdemokraterna går till val på frågor som är avgörande för den öppna folkkyrkans framtid, säger Anders Fröjdö och fortsätter: En viktig symbol är självklart att driva ut Sverigedemokraterna ur Kyrkomötet, där de kom in med två mandat vid kyrkovalet år Avgrunds- och ytterkantspartier hör inte hemma inom Svenska Kyrkan, vare sig i Kyrkomötet eller i andra beslutande organ. Öppen dörr för alla Det finns vissa som ifrågasätter att politiska partier ställer upp i kyrkovalen. Partierna borde hålla sig borta ifrån kyrkan och överlåta verksamheten till dem som är mest aktiva, heter det bland annat. Jag håller inte med om detta. Vem eller vilka grupper är det annars som ska bestämma vilka värderingar som ska styra kyrkans verksamhet?, undrar Anders Fröjdö och fortsätter: Svenska Kyrkan kan inte och ska inte vara till bara för de mest aktiva. Kyrkan ska vara en folkkyrka med öppen dörr dit alla är välkomna när man vill eller har behov av det. För min del är det självklart att Svenska Kyrkan ska vara en viktig del i samhället, och då måste även vi medlemmar som finns i samhället få ha inflytande över verksamheten. Många ogillar öppenheten Om partierna skulle försvinna från Svenska Kyrkan förstår nog alla vilka som får mera makt över kyrkans verksamhet. Bland kyrkans allra mest aktiva finns det fortfarande många som ogillar dagens öppenhet. Samma grupper är också motståndare till kvinnliga präster, för att inte tala om synen på de homosexuella. Om dessa krafter får mer inflytande lär knappast kyrkan i framtiden vara en stark röst för förtryckta och mot orättvisor, vare sig i vårt eget land eller i andra länder. Och jag vill att kyrkan ska vara en stark röst, en röst som bryr sig om flyktingbarn och andra som har det svårt, både här hemma och i resten av världen. Önskar ett högt valdeltagande Anders Fröjdö hoppas även på högt valdeltagande i kyrkovalet: Jag önskar att många medlemmar tar ställning till vilka värderingar som man vill ska prägla kyrkans verksamhet åren framöver. Om inte jag och andra medlemmar använder vår rösträtt - ja, då blir det någon annan som bestämmer. Och någon annan kan faktiskt ha väldigt mörka åsikter. Sjunger i gospelkör Anders Fröjdö är själv aktiv i Svenska Kyrkan. Dels sjunger han i en gospelskör i Gideonsbergskyrkan, och dels leder han en meditationsgrupp i den egna hemmakyrkan, Mikaelikyrkan. Meditation är väldigt viktigt för mig. Det är också ett skäl till att jag vill engagera mig i kyrkopolitiken, säger Anders Fröjdö. Vill arbeta mera med kulturverksamheten I kyrkovalet söndagen den 18 september är Anders Fröjdö s- kandidat till Lundby församling, Västerås kyrkliga samfällighet och till Västerås stift. - Kyrkans kulturverksamhet är ett område som jag gärna vill arbeta med. Jag ser gärna att det blir mer musik och andra kulturella uttrycksformer i kyrkans verksamhet. - Ett Forum för kristen konst står högt upp på min önskelista. Musik och konst kan väcka religiösa känslor som kan föra oss vidare i vårt vardagsliv, slutar Anders Fröjdö. 3

4 Nu måste vi sätta för kvinnoprästmot En slutlig punkt för kvinnoprästmotståndet, rätten att ingå partnerskap och ett varierat gudstjänstliv. Det står högt på dagordningen för Kerstin Björk, socialdemokratisk kyrkopolitiker i Västerås. År 2008 har det gått 50 år sedan den första kvinnan prästvigdes. Då senast måste punkten vara satt för kvinnoprästmotståndet inom Svenska Kyrkan, säger Kerstin Björk. Ett av huvudbudskapen i det kyrkoprogram som socialdemokraterna i Västerås tagit fram, handlar om just kvinnoprästmotståndet. Motståndet mot kvinnliga präster är en av de vanligaste orsakerna till att människor lämnar Svenska Kyrkan. Så kan det inte få fortsätta. Kvinnoprästmotståndet måste få ett slut. Det är inte människorna med ett jämställt tankesätt som ska lämna kyrkan, utan i så fall några andra, säger Kerstin Björk. 4 Foto: JJm Elfström, Svenska Kyrkans bildbyrå IKON 2008 har det funnits kvinnliga präster i 50 år. Nu måste det bli en punkt för kvinnoprästmotståndet. År 2008 är det 50 år sedan som Margit Sahlin vigdes till den första kvinnliga prästen. Foto: JJm Elfström, Svenska Kyrkans bildbyrå IKON Ändå finns det fortfarande ett motstånd mot kvinnliga präster inom Svenska Kyrkan. Tyvärr kan vi se detta på sina håll även i Västerås, säger Kerstin Björk och fortsätter: Efter 50 år med kvinnliga präster är det dags att sätta punkt för kvinnoprästmotståndet. Svenska kyrkan har sedan länge beslutat om en officiell ämbetssyn med plats för både kvinnor och män. Nu handlar det om att leva upp till detta. Fyra kyrkoval i Västerås - så här fungerar det Söndagen den 18 september 2005 är det kyrkoval. Då väljer Svenska Kyrkans medlemmar vilka som ska finnas i kyrkans beslutande organ de närmaste åren. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd, vilket förutsätter engagemang och ansvarstagande av medlemmarna. Genom valet har alla som är medlemmar i Svenska Kyrkan möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka. Kyrkoval hålls vart fjärde år. I Västerås är det fyra olika val: Vi socialdemokrater begär därför att alla kyrkligt avlönade ska ställa upp på den grundläggande principen. Vigselrätten Svenska kyrkans vigselrätt är en annan viktig fråga för Kerstin Björk. Vigselrätten är ifrågasatt därför att det finns krafter i Svenska Kyrkan som inte vill viga homosexuella par i kyrkan. För min del är det självklart att de som önskar det ska kunna ingå äktenskap eller partnerskap i kyrkan. Vi vill behålla kyrkans vigselrätt, säger Kerstin Björk och fortsätter: Kyrkan ska inte döma Men i andra kyrkliga grupperingar tycker man ofta tvärtom. I mina ögon ska inte kyrkan ha en dömande roll, utan kyrkan ska lyfta fram det som är kärlek i alla former av relationer. Äktenskap mellan heterosexuella och partnerskap mellan homosexuella är två Till kyrkorådet eller kyrkofullmäktige i den församling som man tillhör. Kyrkofullmäktige eller det direktvalda kyrkorådet är församlingens högsta beslutande organ. Till fullmäktige i Västerås kyrkliga samfällighet. Alla församlingar i Västerås samverkar i samfälligheten främst i ekonomiska frågor. Samfälligheten ansvarar även för begravningsväsendet. Till stiftsfullmäktige i Västerås stift. Svenska kyrkan är indelad i tretton stift. Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets geografiska område. Stiftsfullmäktige är stiftens högsta beslutande organ. Till det nationella kyrkomötet. Det är Svenska Kyrkans högsta beslutande

5 punkt ståndet olika saker, men de har lika värde eftersom båda bygger på kärlek. Att lova inför Gud att man ska älska och värna varandra är bland det finaste man kan göra som kristen. Den som är beredd att ta det steget har nästan alltid tänkt igenom det hela väldigt noga. I dag har man rätt till en välsignelse över partnerskapet. I Önsta församling, där jag är aktiv, står detta även inskrivet i församlingsinstruktionen. Det borde flera församlingar göra, säger Kerstin Björk. Rikt gudstjänstliv Ett rikt och varierat gudstjänstliv är en tredje viktig kyrkofråga för Kerstin Björk. Gudstjänst förknippas ofta med söndagens huvudgudstjänst. Men gudstjänst är mycket mer omfattande och mångfaldigt än så, säger Kerstin Björk och fortsätter: Det är viktigt att gudstjänsten verkligen blir det tillfälle då problem och glädjeämnen får komma till uttryck och sättas in i ett större perspektiv. Vi socialdemokrater förordar därför ett varierat gudstjänstliv. Detta kan vara i form av familjegudstjänst, musikgudstjänst eller gudstjänst med olika teman. Eller så kan det vara en kortare andakt ihop med ett arrangemang, exempelvis vid Musik i sommarkväll. Den öppenhet som bör prägla hela Svenska Kyrkans arbete måste i synnerhet gälla gudstjänstlivet. Därför är det även viktigt med medverkan av lekmän som exempelvis kyrkvärdar, förtroendevalda, frivilliga och ungdomar, betonar Kerstin Björk. Vid kyrkovalet söndagen den 18 september kandiderar Kerstin Björk till alla fyra kyrkovalen; Till Önsta församling, Västerås kyrkliga samfällighet, Västerås Stift och kyrkomötet. organ, och motsvarar riksdagen i de allmänna valen. Röstlängden fastställs den 19 augusti. Alla som då är medlemmar i Svenska Kyrkan får rösta om de fyller 16 år senast på valdagen. Senast den 31 augusti ska alla medlemmar ha fått ett röstkort. Under tiden 5-14 september är det möjligt att förhandsrösta för alla som så önskar. Svenska Kyrkan kommer att informera om denna möjlighet och var man kan förhandsrösta. Röstkort krävs alltid vid förhandsröstning. Det går även att brevrösta och rösta genom bud. För brev- och budröstning krävs särskilda kuvert som går att få från den egna församlingen. Söndagen den 18 september är det val i vallokal som gäller. På röstkortet står det vilken vallokal man ska gå till och när vallokalen är öppen. I kyrkovalet röstar man på nomineringsgrupper. Socialdemokraterna och några andra partier ställer upp med sitt partinamn i kyrkovalen. Dessutom finns det andra "partibeteckningar" som nästan alltid bygger på samverkan mellan grupper med borgerlig bakgrund. Man kan dessutom markera vilken kandidat man helst vill se invald, det vill säga personrösta. Från måndagen den 19 september räknas rösterna samman i de olika kyrkovalen. De som väljs till olika uppdrag i Svenska Kyrkans beslutande organ tillträder sina uppdrag den 1 januari Foto: Kerstin Björk är sedan länge starkt engagerad i Svenska Kyrkans verksamhet i bland annat Önsta församling. I höst kandiderar hon i alla fyra kyrkovalen: Till församlingen, samfälligheten, stiftet och kyrkomötet. 5

6 "Vi vill satsa mera på diakonalt arbete" Svenska Kyrkans diakoni ligger Jan Emterby, socialdemokratisk kyrkopolitiker i Irsta församling och Västerås kyrkliga samfällighet, mycket varmt om hjärtat. Diakonin är det kristna kärleksbudskapet omsatt i praktiskt handling. Det handlar om att vara medmänniska. Därför vill vi arbeta för att utveckla diakonin inom Svenska Kyrkan i Västerås, säger Jan Emterby. Redan för mer än 25 år sedan blev Jan Emterby aktiv i Svenska Kyrkan. Då som nu var och är han kyrkvärd i Irsta kyrka. Nu är han även ordförande i kyrkorådet för Irsta församling och vice ordförande i kyrkonämnden i den kyrkliga samfälligheten. Diakonin har gått mycket framåt under den tid som jag varit aktiv i Svenska Kyrkan, säger Jan Emterby. Han fortsätter: Men även om mycket är bra räcker inte resurserna ännu till för att möta de stora behov av medmänsklig kontakt som diakonin står för. Det behövs mer pengar och fler människor i den diakonala verksamheten. Offensiv diakoni Jan Emterby pekar på flera viktiga uppgifter för Svenska Kyrkans diakoni. Diakonin handlar om att få så mycket tid som går för att träffa människor i behov av kontakt och medmänsklig omsorg, exempelvis äldre, ensamma och barnfamiljer. För oss socialdemokrater är det viktigt att diakonin är offensiv. Detta innebär att diakonin ska påtala och påverka, samt medverka till att orättvisor och utslagning förhindras. 6 Foto: Diakonin är en hjärtefråga för Jan Emterby, här vid Irsta kyrka och församlingshem. Han är s-kandidat till Kungsåra församling och Västerås kyrkliga samfällighet i kyrkovalet den 18 september, I praktiken handlar ett offensivt arbetssätt om uppsökande verksamhet. Många som skulle behöva kontakt med diakonin kommer sig av olika anledningar inte för att ta kontakt på egen hand. Arbeta för ökade resurser Detta kan innebära att diakonin söker upp medmänniskor som har det svårt. Även medmänniskor som befinner sig i samhällets utkant, såsom psykiskt sjuka, missbrukare och hemlösa kan omfattas av den uppsökande verksamheten. Vi socialdemokrater kommer att arbeta för att öka resurserna för diakonalt arbete. Erfarenheterna från olika katastrofer som tsunamin julen 2004 visar även att det finns ett stort behov av att kunna träffa och samtala med diakoner om det som hänt, säger Jan Emterby. Västerås kyrkliga samfällighet, och därmed även församlingarna, deltar i det arbete som lokalföreningen RIA - Hela människan bedriver med socialt arbete på kristen grund. RIA har mångårig lokal kunskap och erfarenhet av målgruppen hemlösa. Svenska Kyrkan i Västerås bör, främst genom diakonin, samarbeta med och stödja denna väl fungerande verksamhet, säger Jan Emterby och fortsätter: En stadsmission kan utvecklas på sikt På sikt kan Svenska kyrkans sociala verksamhet utvecklas mot en stadsmission i Västerås som bistår både ungdomar och socialt utslagna i Västerås centrum. Genom att kyrkan dessutom samverkar med andra organisationer inom det sociala området kan det successivt ge ett allt finmaskigare nät för bättre sociala villkor i Västerås, säger Jan Emterby. Svenska Kyrkans familjerådgivning är en närbesläktad viktig verksamhet. Enligt Jan Emterby finns det grupperingar inom Svenska Kyrkan som vill avveckla familjerådgivningen. Men det vill inte vi socialdemokrater. Vi anser tvärtom att kyrkans familjerådgivning fyller viktiga behov och verksamheten behöver snarare utvecklas istället för att avvecklas. Kyrkan är glad och öppen Svenska Kyrkans sociala arbete berör samhällets mörka sidor. Men Jan Emterby vill även peka på det positiva och ljusa som kyrkan står för. Många tycker att den kyrkliga verksamheten är stel och tråkig. Vi har nog varit dåliga på att tala om att vi har en glad och öppen atmosfär i kyrkan. Det är faktiskt tillåtet att skratta och ha kul även i kyrkan, slutar Jan Emterby. I kyrkovalet söndagen den 18 september är Jan Emterby kandidat för socialdemokraterna i två av de fyra valen, nämligen till kyrkofullmäktige i den nybildade Kungsåra församling och till fullmäktige i Västerås kyrkliga samfällighet.

7 Inför kyrkovalet söndagen den 18 september har socialdemokraterna i Västerås tagit fram riktlinjer för hur partiet ska arbeta i Svenska Kyrkan. Riktlinjerna heter Älska sin nästa. Vi vill att Svenska Kyrkan i Västerås ska vara en öppen folkkyrka. Det handlar om att älska sin nästa, att alla människor har lika värde och är lika välkomna till kyrkan oavsett bakgrund, säger Anna Grön som är ordförande för (s) i Västerås. En stor majoritet av västeråsarna tillhör Svenska Kyrkan. Därmed har Svenska Kyrkan en stark förankring i många västeråsares vardag. Det syns även bland annat genom att många deltar i viktiga - kanske livsavgörande - förrättningar som dop, bröllop och begravningar. I krissituationer är Svenska kyrkan en viktig samlingspunkt dit människor söker sig för att finna stillhet, tröst, eftertanke och möjlighet att tala med andra. Inte minst var detta påtagligt efter katastrofen med tsunamin under julhelgen 2004, säger Anna Grön och fortsätter: Det centrala kristna budskapet om alla människors lika värde och att älska sin nästa är detsamma som socialdemokratins grundsyn. Därför är det naturligt för oss socialdemokrater att vara en aktiv partner för en demokratiskt styrd och öppen folkkyrka. Vi vill även att Svenska Kyrkan ska vara en angelägenhet för många av kyrkans medlemmar och inte enbart för några få röst- och resursstarka personer. Om många deltar i de kyrkliga valen stärks den demokratiska grunden för den öppna folkkyrkan. Det är även viktigt att säkerställa att kyrkan leds av Foto: JJm Elfström, Svenska Kyrkans bildbyrå IKON Riktlinjer för (s) i Svenska Kyrkan Svenska Kyrkans verksamhet har en stark förankring i många västeråsares vardag. Kyrkovalet söndagen den 18 september handlar om vilka värderingar som ska styra verksamheten de närmaste åren. människor som har ett brett intresse och engagemang för kyrkan i kombination med ett folkligt förtroende. Socialdemokraternas riktlinjer för kyrkopolitiken innehåller åtta avsnitt enligt följande: Församlingslivet - Kyrkan mitt i byn handlar om kyrkans kärnverksamheter: Gudstjänsten, mission och ekumenik, begravningsverksamheten och medlemsvården. I detta avsnitt betonas även betydelsen av en bra och bred barn- och ungdomsverksamhet. Demokrati och delaktighet går ut på att förverkliga Svenska Kyrkan som en öppen och demokratisk folkkyrka. Jämlikhet och jämställdhet handlar bland annat om att sätta punkt för kvinnoprästmotståndet samt att både äktenskap och partnerskap ska kunna ingå och välsignas i kyrkan Solidaritet i Västerås talar om diakonin och hur kyrkan kan medverka till att undanröja sådant som ger upphov till orättfärdighet och utslagning. Här står Läs mera om s-politiken för Svenska Kyrkan i Västerås: socialdemokraterna.se det också att Svenska Kyrkan i Västerås ska bedriva ett aktivt internationellt solidaritetsarbete. Kyrkan och kulturen handlar om att slå vakt om kyrkan roll som kulturbärare, exempelvis genom att vidareutveckla musik- och körverksamheten samt skapa ett forum för kristen och religiös konst. Kyrkan och miljön går ut på att Svenska kyrkan i Västerås ska agera föredömligt och långsiktigt med respekt för de ekologiska sambanden. Miljöhänsyn går före vinstintresset vid förvaltningen av kyrkans egendom, står det också i riktlinjerna för s- politiken. Kyrkan som arbetsgivare är ett avsnitt om att Svenska Kyrkans medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling. Kyrkans ekonomi är sista avsnittet. Där sägs att Svenska Kyrkan i Västerås ska ha en ekonomi i balans. Här utlovar (s) även att partiet ska arbeta för att bibehålla kyrkoavgiften på samma låga nivå som nu. Faktiskt är vi lite stolta och mycket glada för att vi har väl genomarbetade riktlinjer för vår kyrkopolitik, säger Anna Grön. Nu kan Svenska Kyrkans medlemmar jämföra vårt budskap och våra värderingar med andra grupperingar och ta ställning utifrån detta. Sedan hoppas jag förstås på ett bra valdeltagande, att kyrkans medlemmar använder sin rätt och möjlighet att rösta. Givetvis hoppas jag också på att många ska välja en socialdemokratisk valsedel i de olika kyrkovalen till församlingen, samfälligheten, stiftet och kyrkomötet, slutar Anna Grön. De socialdemokratiska riktlinjerna för kyrkopolitiken i Västerås finns i sin helhet på partiets hemsida på Internet, Det går också att beställa riktlinjerna med kupongen på sista sidan. 7

8 Ny adress? Fyll i den nya adressen och skicka den tillsammans med den gamla adressen till Västerås arbetarekommun, Olof Palmes Torg 4, Västerås Namn:... Adress:... Postnr:...Postadress:... Telefon:... Posttidning B Wanja Lundby-Wedin om kyrkovalet Rösta i kyrkovalet du också! Hallå där! LO-ordföranden Wanja Lundby - Wedin. Berätta varför du tycker det är viktigt att rösta i kyrkovalet? Oavsett vilken personlig tro man själv har så är kyrkan en betydelsefull institution i det svenska samhället. Vad som händer i kyrkan påverkar de flesta av oss, på olika sätt. Därför tycker jag det är viktigt att så många som möjligt tar chansen att påverka kyrkan genom att använda sin rösträtt i kyrkovalet. Det handlar om vilka personer vi ska anförtro ansvaret för ett stort och rikt gemensamt arv. En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, både troende, sökande och de som av andra skäl vill söka sig till kyrkan. Om många deltar i de kyrkliga valen stärks den demokratiska grunden för folkkyrkotanken. Varför är det viktigt att få in fler socialdemokrater i Svenska kyrkan? Det centrala i kyrkans budskap om människovärdet sammanfaller för mig med den demokratiska socialismens grundsyn. Därför vill jag ha kyrkopolitiker som drar politiska slutsatser av det kristna kärleksbudskapet. Som motsats till den attityden kan man nämna kvinnoprästmotstånd och ett elittänkande som innebär att kyrkan bara är till för de öppet troende. Jag vill se en kyrka som öppnar sina portar mot världen utanför. Socialdemokratiska kyrkopolitiker och präster har bidragit till att kyrkan allt mer vågar ta ställning i olika samhällsfrågor. Det gäller till exempel kampen för internationell solidaritet, en human flyktingpolitik och ansvarstagande för miljön. Som LOs ordförande har jag ytterligare anledningar att vilja slå vakt om folkkyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda är medlemmar i Kommunal - de är värda bra och seriösa arbetsgivare i form av socialdemokratiska kyrkorådsledamöter. Socialdemorkaternas partiordförande Göran Persson och LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin är båda medlemmar i de kristna socialdemokraterna Broderskap. socialdemorkaterna.se Sänd mera information om Socialdemokraterna Skicka riktlinjerna för Socialdemokraternas arbete inom Svenska Kyrkan i Västerås Jag vill bli medlem i Socialdemokraterna Namn: Adress: Postadress:... Tel:... E-post: Porto är betalt Varför är du medlem i Svenska kyrkan? Eftersom jag själv är troende kristen känns det naturligt för mig att tillhöra kyrkan. För att Svenska kyrkan ska kunna fortsätta att vara en öppen folkkyrka med en djup förankring i det svenska samhället krävs dessutom att vi är många som är med och påverkar. Socialdemokraterna i Västerås SVARSPOST Kundnummer Västerås

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp.

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Fråga 1 Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Satsa på barnen, ungdomarna och deras föräldrar de är kyrkans nutid och

Läs mer

Din röst gör skillnad!

Din röst gör skillnad! Din röst gör skillnad! Den 15 september är det kyrkoval. Då får du och alla andra 5,5 miljoner som är medlemmar och över 16 år bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå. Socialdemokraterna ställer upp

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Älska din nästa. - riktlinjer för socialdemokraterna i Svenska kyrkan i Västerås

Älska din nästa. - riktlinjer för socialdemokraterna i Svenska kyrkan i Västerås Älska din nästa - riktlinjer för socialdemokraterna i Svenska kyrkan i Västerås Riktlinjerna är antagna 18 april 2005 av representantskapet för Socialdemokraterna i Västerås inför kyrkovalet i september

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Förtroendeval 2 Alphakurs 2 Gemenskapshelg 3 Församlingskväll 3 Kyrkoval 4-5 På gång 6 Döpta & Kontakt 7 Gudstjänster 8 Förtroendeval Församlingen

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Skara Domkyrka 2. Kretsordförande Bengt Leander 3. Kyrkovalet 4. Kyrkovalet 5. Kyrkovalet 5. Medlemsvärvning

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Det första. Valet. en lärarhandledning. Samhällskunskap Religionskunskap Historia

Det första. Valet. en lärarhandledning. Samhällskunskap Religionskunskap Historia Det första Valet en lärarhandledning Samhällskunskap Religionskunskap Historia Lärarhandledning med anledning av höstens kyrkoval Det är kyrkoval den 18 september i år. Det är ett viktigt val, tycker vi.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader.

Det viktiga är inte vem som diskrimineras utan att vi bekämpar diskriminering i alla dess former och skepnader. Anf. 33 HILLEVI LARSSON (s): Fru talman! Detta år är det 30 år sedan sjukdomsklassificeringen av homosexualitet togs bort här i Sverige. Varje steg framåt mot diskriminering har varit mödosamt och tagit

Läs mer

Kvistofta Församling

Kvistofta Församling Verksamhetsuppföljning 2013 Kvistofta Församling 2 Verksamhetsuppföljning Innehåll Kyrkoherden har ordet sidan 3 Kyrkorådets ordförande har ordet sidan 4 Mål för Kvistofta Församling sidan 5 Ekonomisk

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Svenska kyrkan + 1 GÖTEBORG MASTHUGGS FÖRSAMLING

Svenska kyrkan + 1 GÖTEBORG MASTHUGGS FÖRSAMLING en Svenska kyrkan + 1 GÖTEBORG MASTHUGGS FÖRSAMLING REMISSYTTRANDE 2015-01-26 Göteborgs stift Göteborgsutredningen Box 11937 404 39 Göteborg Yttrande från kyrkoherden i Masthuggs församling över utredningen

Läs mer

Socialdemokrat och kyrkopolitiker [1]

Socialdemokrat och kyrkopolitiker [1] Socialdemokrat och kyrkopolitiker [1] Skribent: Sofija Pedersen Videke En del av materialet följer förlagan Socialdemokrat och lokalpolitiker av Carina Persson Intervjuer av kyrkopolitiker: Ingela Hoatson

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005.

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. 1. Därför är Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin En stor majoritet av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Denna historiskt givna

Läs mer

Dialogforum Tullinge

Dialogforum Tullinge 2011-08-23 Dialogforum Tullinge Innehållsförteckning 1. Inledning....1 2. Kritik mot dialogforum Tullinge...2 2.1 Ett konkret exempel - Kulturhus i Tullinge.....4 2.2 Tullingepartiets inställning till

Läs mer

TD Jan-Olof Aggedal, Svenska kyrkan SKKF Rikskonferens i Karlskrona 2012-05-28 Underlag för presentation

TD Jan-Olof Aggedal, Svenska kyrkan SKKF Rikskonferens i Karlskrona 2012-05-28 Underlag för presentation Se möjligheterna! Jag är obotligt optimist, tillhör de nyfiknas skara, tillhör de som vill se bakom hörnet, försöka se möjligheterna! När förändringens vind blåser bygger somliga väderkvarnar medan andra

Läs mer

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR

GUD JESUS TRO LEK LLIVET 2016-2017 KÄRLEK PARTY STILLHET. familj DÖDEN. kyrka RELATIONER TVIVEL SKRATT VÄNNER. läger livskunskap BIBELN KOMPISAR JESUS KOMPISAR LLIVET TONÅRING VÄNNER AKTUELLT läger livskunskap BIBELN BÖN familj DÖDEN KÄRLEK PARTY STILLHET ANDAKT GUD kyrka RELATIONER TVIVEL 2016-2017 SKRATT TRO LEK SÅ MYCKET MER. Det finns många

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Kapitel 6 Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Bestämmelser av betydelse för hanteringen av valsedlar innan valet äger rum finns i 38 kap. 32 35 och 51 i kyrkoordningen samt i 7 10 och 24 Kyrkostyrelsens

Läs mer

STUDIEPROGRAM 2008. ::: utbildningar för förtroendevalda i kommun, region, kyrka och nämndemän :::

STUDIEPROGRAM 2008. ::: utbildningar för förtroendevalda i kommun, region, kyrka och nämndemän ::: STUDIEPROGRAM 2008 ::: utbildningar för förtroendevalda i kommun, region, kyrka och nämndemän ::: INNEHÅLL Ny på förtroendeuppdraget sid 3 Att vara förtroendevald träff 1 sid 4 Att vara förtroendevald

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Kyrkopolitiker. Vägledning för ett samhällsuppdrag

Kyrkopolitiker. Vägledning för ett samhällsuppdrag Kyrkopolitiker Vägledning för ett samhällsuppdrag Produktion & layout: aip media oktober 2004 Socialdemokraterna, 105 60 Stockholm. Tel 08-700 26 00 e-post: info@socialdemokraterna.se www.socialdemokraterna.se

Läs mer

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan Medlemsblad nr 3-2015 i Svenska kyrkan FEM uppgifter för oss i KR Växjö Diakonicentrum Ordförandekonferens 30/1 2016 Ordföranden har ordet FEM uppgifter för oss i KR Satsning inför nästa valrörelse! Två

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2014/15

Ta steget! Konfirmation 2014/15 Ta steget! Konfirmation 2014/15 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle för dig att tillsammans med jämnåriga och vuxna människor fundera över livets viktigaste frågor om mål

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Valfrågor. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Kyrkomötet Organisationsutskottets betänkande 2007:5

Valfrågor. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Kyrkomötet Organisationsutskottets betänkande 2007:5 Kyrkomötet O 2007:5 Ny version beslutad 07-10-23 Kyrkomötet Organisationsutskottets betänkande 2007:5 Valfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas valfrågor. Två motioner om införande av indirekta

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Tidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 3 oktober 2007

Tidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 3 oktober 2007 Aro(s)bladet Tidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 3 oktober 2007 Samuel lämnar som s-ordförande Samuel Stengård har lämnat uppdraget som ordförande för Västerås arbetarekommun. Anledningen är den

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Kyrka för folket eller servicekyrka?

Kyrka för folket eller servicekyrka? Ledare SPT nr 5 2012 Kyrka för folket eller servicekyrka?»högt ÖVER SKOGENS TAGGIGA kontur lyfter hon sitt torn. Med sina metertjocka grundmurar står hon massivt murad på jorden. Men hennes spira lyfter

Läs mer

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9)

2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Tro Hopp - Kärlek 2. KÄRLEK Kärlekens tillämpning tredje delen: En tjänande kärlek (1 Kor. kap 9) Paulus föredöme (kap 9) Aposteln Paulus vet, att han aldrig kan påverka de troende att tänka och handla

Läs mer

Gunnareds församlingsblad juni - september 2013 I samarbete med Angereds och Bergums församlingar, Svenska kyrkan

Gunnareds församlingsblad juni - september 2013 I samarbete med Angereds och Bergums församlingar, Svenska kyrkan Gunnareds församlingsblad juni - september 2013 I samarbete med Angereds och Bergums församlingar, Svenska kyrkan Foto: Elizabeth Nasimbwa Tema: Ideella Tack för tiden som har varit! Den har varit utmanande

Läs mer

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011

Anföranden Torsdagen den 27 oktober 2011 116 Svenska kyrkan och Ship to Gaza MARGARETA SANDSTEDT: Fru ordförande, ledamöter och biskopar! Den här frågan om Svenska kyrkans stöd till märkliga utrikesengagemang som Ship to Gaza upphör aldrig att

Läs mer

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25

SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 SKÅREKYRKAN Dagordning årsmöte 2015-10-25 1. Årsmötets öppnande 2. Föredragningslistan gås igenom och godkännes 3. Val av funktionärer för årsmötet - ordförande - vice ordförande - sekreterare - protokollsjusterare

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Tidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 juni 2007

Tidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 juni 2007 Aro(s)bladet Tidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 juni 2007 Nu måste vi ta ansvar för de nya löneavtalen Vårdnadsbidrag nästa stridsfråga Den moderatledda majoriteten i Västerås stad förbereder

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund Spårarscout Scouterna ska få höra berättas om det som nämns i punkterna nedan. Den som berättar kan vara en scoutledare

Läs mer

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste

Mölndal. För mig är satsningarna inom skola och omsorg det mest centrala. En av de viktigaste SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA Mölndal En tidning från framtidspartiet i svensk politik För mig är

Läs mer

Tidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2006. 10 punkter för ett ännu bättre Västerås

Tidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2006. 10 punkter för ett ännu bättre Västerås Aro(s)bladet Tidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2006 10 punkter för ett ännu bättre Västerås Barnfamiljer, äldreomsorg och miljö i centrum för (s) 10 punkter för ett ännu bättre Västerås.

Läs mer

Anföranden Onsdagen den 20 november 2013

Anföranden Onsdagen den 20 november 2013 Anföranden Onsdagen den 20 november 2013 172 Lag om Svenska kyrkan BISKOP THOMAS SÖDERBERG: Herr ordförande och vänner i kyrkomötet! Jag talar för utskottet och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 1 1 0 1 0 1 Vision och program inför kyrkovalet 0 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan VISION POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning.

Här redovisas seminariets diskussioner tematiskt istället för i en kronologisk ordning. Promemoria 2010-08-23 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen M Jo 1968:A Utredningssekreterare Katarina Schylberg Telefon 08-405 58 16 Mobil 070 304 57 07 Telefax 08-405 36 69 E-post katarina.schylberg@environment.ministry.se

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Artister för miljön Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Bakgrund Med den mängd människor vi är och kommer att bli på jorden, i kombination med det nuvarande sättet att

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena

Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Mål att sträva mot för de samhällsorienterande ämnena Skolan skall i sin undervisning inom det samhällsorienterande kunskapsområdet sträva efter att eleven - undersöker och förstår samhälleliga samband

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Material till frågan om kampen för kvinnlig rösträtt

Material till frågan om kampen för kvinnlig rösträtt Material till frågan om kampen för kvinnlig rösträtt 1 Tidslinje för händelser som har med införandet av kvinnlig rösträtt att göra 1866 1902 1909 1917 17 1918 17 2 Källor B-G: Historiska källor Tillsammans

Läs mer

Barn/elever 2008-09-15 Personal enligt budget 2008-09-15 Årsarbetare Förskolan Krubban ht 19 barn Personal inkl 50% elevassistent 4,25

Barn/elever 2008-09-15 Personal enligt budget 2008-09-15 Årsarbetare Förskolan Krubban ht 19 barn Personal inkl 50% elevassistent 4,25 KVALITETSREDOVISNING 2008/09 Motala församling Förskolan Krubban i församlingshemmet Rektor Britt-Marie Westin Adress Sjögatan 9, tel. 0141-217880 Postadress Box 138, 591 22 Motala Telefon/e-post rektor

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Anförande förbundsstämma 9 maj 2015

Anförande förbundsstämma 9 maj 2015 Anförande förbundsstämma 9 maj 2015 Det talade ordet gäller! Herr ordförande, stämmoombud och kära moderatvänner! Tack för förtroendet! Vårt parti är inte den ena eller andra personens privata lekstuga.

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

STOCKHOLMS STADSMISSIONS EFFEKTRAPPORT

STOCKHOLMS STADSMISSIONS EFFEKTRAPPORT 2015-12-28 STOCKHOLMS STADSMISSIONS EFFEKTRAPPORT Vad vill Stockholms Stadsmission uppnå? Ändamålsparagrafen ur stadgarna för Stockholms Stadsmission anger uppdrag och målgrupper för organisationen. Organisationen

Läs mer

De Ungas KyrKomöte motionssvar

De Ungas KyrKomöte motionssvar De Ungas Kyrkomöte MOTIONSSVAR De ungas kyrkomöte Den 5 augusti anordnade Svenska Kyrkans Unga för fjärde året i rad De Ungas Kyrkomöte. En arbetsgrupp från förbundet hade på förhand valt ut ett trettiotal

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun

Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Mats Rydby 2004-12-16 Chefs- och ledarhandbok i Markaryds Kommun Jag är som ledare och chef medveten om att organisationens kärna och höjdpunkt är kunden/brukaren och dennes möte med medarbetaren i ett

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för de direkta valen. (SvKB 2003:9)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för de direkta valen. (SvKB 2003:9) Nionde avdelningen: Val Inledning Inom kyrkan väljs människor till olika förtroendeuppdrag och för att överlägga och fatta beslut på hela gemenskapens vägnar. Så har det varit genom kyrkans hela historia.

Läs mer

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39.

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. Välkomna till Sex Addicts Anonymous och mötet From Shame

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer