Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari rbsbank.se/markets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets"

Transkript

1 Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets

2 Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående av 10 amerikanska storföretag med globala varumärken. USA Blue Chip 15 erbjuds i två alternativ med olika risk- och avkastningsprofiler. Erbjuds som: Aktieindexobligation Låg risk Hävstångscertifikat Hög risk Genom att placera i USA Blue Chip 15 erbjuds du en möjlighet att exponera dig mot tillväxten i världen genom aktier i 10 världsledande multinationella amerikanska företag. I takt med att efterfrågan bland konsumenter på både den amerikanska och globala marknaden stärks, gynnas också dessa globala varumärken i samma utsträckning. Avkastningen i placeringen är bero ende av utvecklingen för den underliggande aktiekorgen som innehåller 10 ameri kanska storbolagsaktier med lika vikt. Aktieindexobligation / Hävstångscertifikat Produktinformation Emittent The Royal Bank of Scotland plc Löptid 5 år / 2 år Teckningskurs av 100% / 8% avkastningsgrundande belopp (AB) Kapitalskydd av AB vid 100% / 0% ordinarie återbetalningsdag Deltagandegrad Indikativt 110% (lägst 80%) / Indikativt 100% (lägst 80%) Underliggande aktier Abbott Laboratories, American Electric Power AT&T, CenturyLink, Coca-Cola Co, Exelon, Johnson & Johnson, Kellogg Co, Southern Co, Verizon Communications RBS är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Om The Royal Bank of Scotland (RBS) The Royal Bank of Scotland är en av världens äldsta banker och grundades RBS har sedan start huvudkontor i Edinburgh, Skottland, men har blivit en internationell bank med kontor över hela världen för att serva sina drygt 40 miljoner kunder. För mer information om RBS se 2

3 Marknadskommentar USA Makroekonomi Den amerikanska ekonomin fortsätter att återhämta sig i lugn men stabil takt. Arbets- och bostadsmarknaderna fort sätter också att stabiliseras, även om de befinner sig på fortsatt låga nivåer. Generellt sett så är dock den långsamma återhämtningstakten helt i linje med internationell erfarenhet från efterdyningar i samband med tidigare bostads- och finanskriser. IMF uppskattar BNP-tillväxten för 2012 till 2,0 procent och för 2013 till 2,5 procent. Aktiemarknaden Det välkända aktieindexet S&P 500 är ofta vad som avses med den amerikanska börsen. Indexet innehåller de 500 största amerikanska börsbolagen. Enligt den senaste P/E-talsvärderingen från den 8 november 2012 värderas en dollar i årets vinst till 13,87 dollar i aktiekurs, vilket är lägre än genomsnittet över 26 år. Fem största sektorerna: Teknologi 19,2% Bank & finans 15,2% Hälsotjänster 12,1% Energi 11,3% Konsumenttjänster 11,2% Källa: Bloomberg, november 2012 Källa: IMF World Economic Outlook, oktober 2012 Faktisk historisk utveckling* Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Aktiekorg OMX S&P500 Diagrammet ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för underliggande aktiekorg samt den faktiska historiska utvecklingen för två referensindex under perioden 4 december december I diagrammet antas en oförändrad valutakurs USD/SEK. Vänligen se beskrivningen på sid 7 om hur valutakursen kan påverka investeringen. Källa: RBS/Bloomberg. 3

4

5 In the United States, real GDP is projected to expand by about 1½ percent during the second half of 2012, rising to 2¾ percent later in 2013 IMF World Economic Outlook Oktober 2012

6 Bolag i placeringen Placeringen följer utvecklingen för en aktiekorg som består av tio amerikanska aktier. Korgen har även en US dollarexponering. Varje aktie ges lika vikt i korgen: Abbot Laboratories utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment av hälso- och sjukvårds produkter. Produkterna inkluderar läkemedel, näringsersättning, diagnosverktyg och vaskulära produkter. American Electric Power är en av de största amerikanska leverantörerna av elektricitet och äger det största kraftnätet i USA. Bolaget har ca anställda och har ca. 5,3 miljoner kunder över hela USA. AT&T tillhandahåller telefoni, video-, dataoch Internet-tjänster till företag, myndigheter och privatpersoner. Bolaget har under sin långa historia periodvis varit världens största teleoperatör samt världens största kabeltvbolag. Analytikers rekommendationer för underliggande aktiekorg CenturyLink tillhandahåller och utvecklar tele-, Internet- och bredbandstjänster till såväl privatpersoner som företag över hela USA. Företaget räknas som det tredje största telecom-bolaget i USA och är inkluderat i Fortune 500s lista över de största bolagen i Amerika. Coca-Cola Co tillverkar, distribuerar, säljer och marknadsför drycker med några av världens starkaste varumärken. Försäljningen sker till företagskunder såsom dagligvaruhandeln, hotell, restauranger och kaféer, samt genom uthyrning av och försäljning genom dryckesautomater. Exelon Corp är ett av de största bolagen inom den amerikanska energisektorn med ca anställda och 6,6 miljoner kunder i 47 olika stater. Bolaget är rankat som nr 1 bland de amerikanska energibolagen enligt Forbes lista över världens största och mäktigaste bolag. Johnson & Johnson tillverkar och distribuerar läkemedel och medicintekniska produkter samt utrustning för diagnostik. Kellog Co tillverkar och marknadsför förädlade livsmedel som färdig mat, kakor och flingor, t.ex. Corn Flakes. Southern Co. är ett publikt holdingbolag som genom sina dotterbolag distribuerar elektricitet i sydöstra USA. Företaget erbjuder också trådlös telekom munikation, internetlösningar och fiberoptik till företag. Abbott Laboratories American Electric Power AT&T Inc Centurylink Inc Coca-Cola Co Exelon Corp Johnson & Johnson Kellogg Co 40% 52% 30% 73% 58% 8% 62% 23% 83% 56% 63% 69% 48% 23% 38% 31% 4% 8% 5% 4% 8% 7% 8% Verizon Communications är en global leverantör av kommunikations-, infor mations- och underhållningstjänster via fasta såväl som trådlösa nätverk. Företaget är ett av världens största telekommunikations bolag och har genom åren växt kraftigt genom samman slagningar med ett flertal redan etablerade telekombolag. Southern Co/The 13% 65% 22% Verizon Communications Inc 33% 65% 3% Köp Behåll Sälj Tabellen ovan visar analytiker rekommendationer för de underliggande aktierna sammanfattade av Bloomberg. De underliggande aktiernas Bloomberg-koder är följande: ABT UN Equity, AEP UN Equity, T UN Equity, CTL UN Equity, KO UN Equity, EXC UN Equity, JNJ UN Equity, K UN Equity, SO UN Equity och VZ UN Equity. Källa: Bloomberg 4 december

7 Produktinformation Valutaexponering kan påverka avkastningen Alla aktier räknas i lokal valuta men en eventuell tillväxt är valutaexponerad. Den avkastning som en investerare erhåller på slutdagen kan vara högre såväl som lägre än en placering med en fast växelkurs. I gengäld så erhåller investeraren en högre indikerad deltagandegrad än vid en fast växelkurs som till stor del kan motverka en eventuell negativ utveckling för US dollar. Så påverkas avkastningen av valutakursutvecklingen Förutsatt att aktiekorgens slutnivå är högre än dess nivå på startdagen innebär en stärkt US dollar att avkastningen på placeringen ökar i förhållande till att använda en fast växelkurs. Förutsatt att aktiekorgens slutnivå är högre än dess nivå på startdagen innebär en försvagad US dollar att avkastningen på placeringen minskar i förhållande till att använda fast växelkurs. Så beräknas avkastningen Avkastningen för USA Blue Chip 15 beror på tre faktorer: 1. Utvecklingen för den underliggande aktiekorgen. Utvecklingen beräknas som skillnaden mellan startkurs och slutkurs. Slutkursen för hävstångscertifikatet beräknas som ett genom - snitt av löptidens 6 sista månaders utveckling (7 mättillfällen). Slutkursen för aktieobligationen beräknas som ett genomsnitt av löptidens 12 sista månaders utveckling (13 mättillfällen). Detta är en metod för att stabilisera utvecklingen i slutet av löptiden. 2. Utvecklingen för växelkursen USD/SEK. Skillnaden mellan aktiekorgens startoch slutkurs justeras i steg två för växelkursförändringen mellan USD/SEK mellan start och slut för mätperioden för relevant produktalternativ. 3. Slutligen multipliceras utvecklingen med deltagandegraden. Deltagandegraden är indikativt 110 procent för obligationen och 100 procent för certifikatet. För obligationen gäller att om den summerade aktiekorgsutvecklingen skulle vara negativ eller noll återbetalar emittenten 100 procent av det nominella beloppet, vilket är lägre än investerat belopp. Hävstångscertifikaten saknar kapitalskydd och hela det investerade beloppet kan således förloras. Kapitalskyddad placering, (Aktieindexobligation), räkneexempel*** Teckningskurs inklusive courtage Nominellt belopp Totalt investeringsbelopp¹ Korgens utveckling (USD) Valutaexponering (USD/SEK) Korgens utveckling (inkl. valutaexponering) Återbetalningsbelopp Indikativ deltagandegrad Produktavkastning 1 Årsavkastning 1 102% SEK SEK ,00% 0% 30,00% 110% SEK ,39% 5,45% 102% SEK SEK ,00% +10% 33,00% 110% SEK ,63% 5,97% 102% SEK SEK ,00% -10% 27,00% 110% SEK ,16% 4,92% 102% SEK SEK ,82% 2 0% 1,82% 2 110% SEK ,00% 0,00% 102% SEK SEK ,82% +10% 2,00% 110% SEK ,20% 0,04% 102% SEK SEK ,82% -10% 1,64% 110% SEK ,19% -0,04% 102% SEK SEK ,00% 0% -30,00% 110% SEK ,96% -0,40% Ej kapitalskyddad placering (Hävstångscertifikat), räkneexempel*** Teckningskurs inklusive courtage Investeringsbelopp¹ Arbetande kapital Korgens utveckling (USD) Valutaexponering (USD/SEK) Korgens utveckling (inkl. valutaexponering) Indikativ deltagandegrad Återbetalningsbelopp Produktavkastning 1 Årsavkastning 1 10% SEK SEK ,00% 0% 30,00% 100% SEK ,00% 73,21% 10% SEK SEK ,00% +10% 33,00% 100% SEK ,00% 81,66% 10% SEK SEK ,00% -10% 27,00% 100% SEK ,00% 64,32% 10% SEK SEK ,0% 2 0% 10,0% 2 100% SEK ,00% 0,00% 10% SEK SEK ,0% +10% 11,0% 100% SEK ,00% 4,88% 10% SEK SEK ,0% -10% 9,0% 100% SEK ,00% -5,13% 10% SEK SEK ,00% 0% -30,00% 100% SEK 0-100,00% Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som USA Blue Chip Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning. 7

8 Avkastning aktieindexobligation*** Utbetalt belopp % -15% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% Korgutveckling Diagrammet illustrerar återbetalningens storlek för en aktuell aktieindexobligation i förhållande till utvecklingen för den valutajusterade underliggande aktiekorgen, baserat på indikativ 110 procents deltagandegrad. Vad är en aktieindexobligation? En aktieindexobligation är en kapitalskyddad placering, dvs emittenten har åtagit sig att återbetala som lägst nominellt belopp vid ordinarie återbetalnings dag som består av en obligations del och en optionsdel. Obligationen är en så kallad nollkupongare, en obligation som köps till rabatt istället för att en årlig ränta faller ut. Rabat ten används till att köpa en optionsdel kopplad till den marknad som investeringen görs i. Om optionen förfaller utan värde på slutdagen kommer investeraren att erhålla obligationens nominella belopp. Avkastning hävstångscertifikat*** Utbetalt belopp % -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Korgutveckling Diagrammet illustrerar återbetalningens storlek för ett aktuellt hävstångscertifikat i förhållande till utvecklingen för den valutajusterade underliggande aktiekorgen, baserat på indikativ 100 procents deltagandegrad. Vad är ett hävstångscertifikat? Hög Risk Ett hävstångscertifikat består endast av en optionsdel. Någon nollkupongobligation ingår inte i hävstångscertifikatet. Hävstångscertifikat innebär, relativt en obligation, en liten kapitalinvestering. Kapitalinsatsen kan flerdubblas i värde vid en mycket positiv marknadsutveckling men hävstångscertifikatet kan också förfalla värdelös vid oförändrad eller negativ utveckling. Därför ska du bara använda kapital du har råd att förlora. 8

9 Villkor och produktbeskrivning i sammandrag Vad är USA Blue Chip 15? USA Blue Chip 15 är strukturerade produkter (obligation respektive certifikat) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc som förfaller till betalning i mars 2018 respektive mars Obligationerna och certifikaten tecknas i poster om minst tio stycken och därefter i poster om minst en obligation eller ett certifikat. Varje obligation har ett nominellt belopp om SEK med kapitalskydd, dvs. emittenten åtar sig att återbetala som lägst nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag. Obligationen emitteras till kursen 100 procent, dvs. SEK per obligation (minsta investering SEK ). Varje certifikat har ett avkastningsgrundande belopp om SEK utan kapitalskydd och emitteras till en kurs om 8 procent, dvs. SEK 800 per certifikat (minsta investering SEK 8 000). Avkastningen på obliga tionerna och certifikaten är kopplad till utvecklingen för en aktie korg och förändringen i valutakursen USD/SEK. Underliggande aktiekorg Underliggande aktier är: Abbott Laboratories (Bloomberg Code: ABT UN Equity), American Electric Power (Bloomberg Code: AEP UN Equity), AT&T (Bloomberg Code: T UN Equity), CenturyLink (Bloomberg Code: CTL UN Equity), Coca-Cola Co (Bloomberg Code: KO UN Equity), Exelon Corp (Bloomberg Code: EXC UN Equity), Johnson & Johnson (Bloomberg Code: JNJ UN Equity), Kellogg Company (Bloomberg Code: K UN Equity), Southern Company (Bloomberg Code: SO UN Equity) och Verizon Communications Inc (Bloomberg Code: VZ UN Equity). Mer information om Abbott Laboratories hittar du på om American Electric Power på com, om AT&T på om CentryLink Inc på om Coca-Cola Co op om Exelon Corp på om Johnson & Johnson på om Kellogg Company på om Southern Company på www. southerncompany.com och om Verizon Communications Inc på De tio aktierna ges en respektive vikt om 1/10 i aktiekorgen. Hur beräknas avkastningen? Korgutvecklingen beräknas som den procentuella skillnaden mellan de ingående aktiernas slutliga nivå och dess nivå på startdagen (vilken förväntas bli den 14 mars 2013). Genomsnittsberäkning: Aktiernas slutliga nivå för Obligationerna mäts som dess aritmetiska genomsnittsvärde av 13 månatliga mättillfällen under 12 månader mot slutet av löptiden medan aktiernas slutliga nivå för Certifikaten mäts som dess aritmetiska genomsnitt av 7 månatliga mättillfällen under 6 månader mot slutet av löptiden. Korgutvecklingen kan således vara såväl positiv som negativ och eftersom slutvärdet beräknas som ett genomsnitt kan den slutliga nivån både bli högre eller lägre än den faktiska nivån på relevant slutdag. Om den slutliga korg utvecklingen blir positiv återbetalar USA Blue Chip 15 en avkastning som beräknas som deltagandegraden multiplicerad med korgutvecklingen och förändringen av valutakursen USD/SEK (positiv eller negativ) mellan start och slut av mätperioden. Om däremot korgutvecklingen är noll eller negativ kommer investerare i certifikaten inte att erhålla någon betalning på återbetalningsdagen och obligationerna kommer endast att återbetala nominellt belopp, vilket är lägre än summan av investerat belopp plus courtage. Deltagandegrader Deltagandegraden för obligationerna är indikativt 110 procent (lägst 80 procent) och för certifikaten är indikativt 100 procent (lägst 80 procent). Deltagandegraderna fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättningarna omkring den 28 februari Utöver de huvuddrag som beskrivs i denna broschyr innehåller de bindande villkoren detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförut sedda händelseförlopp såsom olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande exponeringen (t.ex. börsavbrott, indexförändringar, nationaliseringar, icke bankdagar m.m.) och/eller relevanta hedgningsarrangemang, in för andet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta hedgningsarrangemang. Vänligen se prospekt och de slutliga villkoren för fullständig information. 9

10 Viktig information Denna sida samt efterföljande sammanfattar risker med investeringen samt villkor och produktbeskriving i sammandrag. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospekt för mer information. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom broschyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och informationen i prospektet. Emittentrisk Såväl kapitalskyddet i obligationerna som avkastningsmöjligheten i obligationerna respektive certifikaten är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in certifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningen på de strukturerade produkterna. En investerare i certifikaten kan förlora hela sin investering på grund av utvecklingen för den underliggande exponeringen. Hur den underliggande expo neringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valuta kursrisker och/eller politiska risker. För att investeraren ska få en avkastning på obligationerna som motsvarar investerat belopp inklusive courtage krävs en avkastning på 2 procent för Obligationen vilket motsvarar en underliggande utveckling om 1,82 procent för Obligationen. För att investeraren ska få en avkastning på certifikaten som motsvarar investerat belopp plus courtage krävs en avkastning på 10 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling om 10 procent. En investering i de strukturerade produkterna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande expo neringen. Specifika risker avseende finansiering Vid förekommande finansiering av aktuella strukturerade produkter kommer riskprofilen och avkastningspotentialen att förändras. Finansiering kan öka förlusten eftersom investeraren måste betala finansieringskostnader om investeringen inte utvecklats på förväntat sätt. Investerare ska inte förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra täckning av finansieringskostnader. Valutarisk Obligationerna och Certifikaten tecknas och handlas i svenska kronor (SEK) men beräkningen av de belopp som kan komma att betalas ut under Obligationerna och Certifikaten påverkas av förändringen (positiv eller negativ) i valutakursen mellan USD och SEK, vilket även inverkar på marknadsvärdet under löptiden. Skatter Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de struktur erade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Andrahandsmarknad SIP Nordic Fondkommission kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkommission normalt köpkursen avseende placeringen på andrahandsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. I förekommande fall kan courtage även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden. Kontakta SIP Nordic Fondkommission för detaljer och rådande prislista. Förtida försäljning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i marknaden vara starkt begränsad. Historisk/simulerad historisk information Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på emittentens egna beräkningsmodeller, 10

11 data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller andra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte en jämförelse mellan olika placeringsalternativ. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. Prospekt och villkor Denna broschyr utgör endast marknadsföring och innan ett investeringsbeslut tas, skall investerare därför ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på www. rbsbank.se/markets. Prospektet innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i förekommande fall av andra. Förbehåll Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvolymen understiger SEK , om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra er bjudandet eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning,myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Ersättningar och avgifter SIP Nordic Fondkommission erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen. Ersättningar till SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av RBS. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från RBS för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet för obligationerna respektive på det avkastningsgrundande beloppet för certifikaten. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter till handahållna av RBS. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett arrangörsarvode, för obligationerna om maximalt 1 procent per år av produktens nominella belopp och löptid, för certifikaten om maximalt 1,1 procent per år av produktens avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de fin ansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av RBS i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. SIP Nordic Fondkommission kan vidare i vissa fall ta ut avgifter vid köp/försäljning av värdepapper på andrahandsmarknaden. Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominell beloppet för obligationerna, respektive på det avkastningsgrundande beloppet för certifikaten, som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens nominella beloppet för obligationerna respektive på det avkastningsgrundande beloppet för certifikaten och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Exempel vid ett investerat belopp på SEK (dvs 10 obligationer) i USA Blue Chip 15 Aktieindexobligation med 5 års löptid: Courtage: 2% = SEK (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,0% x 5 år = SEK (inkluderat i investerat belopp) Totalt: SEK Exempel vid ett investerat belopp på SEK (dvs 10 certifikat) i USA Blue Chip 15 Hävstångscertifikat med 2 års löptid: Courtage: 2% = SEK (betalas utöver investerat belopp) Maximalt arrangörsarvode: 1,1% (av AB) x 2 år = SEK (inkluderat i investerat belopp) Totalt: SEK SIP Nordic Fondkommission är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission. Anmälan Teckningsanmälan skickas till: SIP Nordic Fondkommission AB Hitechbuilding 101, Stockholm Tel , Fax

12 Aktieindexobligation Hävstångscertifikat Indikativ tidsplan Sista teckningsdag 15 februari februari 2013 Sista likviddag 22 februari februari 2013 Underliggande startdag 14 mars mars 2013 Emissionsdag 3 14 mars mars 2013 Underliggande slutdag 14 mars mars 2015 Återbetalningsdag 28 mars mars 2015 Clearing Euroclear Sweden Euroclear Sweden Börsregistrering Nordic Derivatives Exchange Nordic Derivatives Exchange Indikativa villkor Emittent The Royal Bank of Scotland plc The Royal Bank of Scotland plc Emittentens kreditbetyg från S&P A (per den 4 december 2012) A (per den 4 december 2012) Valuta SEK SEK Nominellt belopp (NB) / Avkastningsgrundande belopp (AB) Lägsta investeringsbelopp Nominellt (10 obligationer) Teckningskurs av NB / AB 100% 8% Deltagandegrad Indikativt 110% (lägst 80%) (10 certifikat) Indikativt 100% (lägst 80%) Courtage 2% SEK (10 certifikat) Kapitalskydd av NB / AB 100% 0% Underliggande aktier Abbott Laboratories, American Electric Power AT&T, CenturyLink, Coca-Cola Co, Exelon, Johnson & Johnson, Kellogg Co, Southern Co, Verizon Communications Abbott Laboratories, American Electric Power AT&T, CenturyLink, Coca-Cola Co, Exelon, Johnson & Johnson, Kellogg Co, Southern Co, Verizon Communications 3 Leverans av värdepapper sker påföljande dagar. Viktig information Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. De finansiella instrumenten som beskrivs i denna broschyr står i överensstämmelse med ett undantag från registreringskrav enligt US Secutities Act of The Royal Bank of Scotland kan i vissa jurisdiktioner uppträda som ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/ eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar The Royal Bank of Scotland plc. Samtliga rättigheter förbehålles. Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING TOMORROW and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål. Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, Stockholm, Tel , Fax , Tryckt på Galerie Art Silk som är FSC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk rbsbank.se/markets

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955 3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer