Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis"

Transkript

1 AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong om indikativt 1,45% på månadsbasis under hela löptiden Teckningskurs 100 procent Kapitalskydd Nej Löptid 1-5 år Ackumulerande kupong Indikativt 1,45 procent per månad (lägst 1 procent) Inlösenbarriär 90 procent av respektive akties startkurs Kupongbarriär 70 procent av respektive akties startkurs Riskbarriär 50 procent av respektive akties startkurs Underliggande aktier Amazon, Apple, Rakuten, Vipshop ISIN SE Detta marknadsföringsmaterial bör läsas i samband med Slutliga Villkor och de villkor som finns i gällande Grundprospekt. Investerare uppmanas särskilt att ta del av sektionen Risk factors i Grundprospektet. Alla betalningar avseende Placeringen är beroende av emittentens och garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser och tar inte hänsyn till avgifter, courtage eller skatter gällande den här typen av investering. Autocall Sista teckningsdag: 25 september 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant

2 SIP Nordic Fondkommission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på

3 PRODUKTINFORMATION 3 En kort överblick Autocall Global E-handel Månad emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och erbjuds i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren: Exponering mot fyra ledande bolag inom internationell e-handel och teknik; Möjlighet till ackumulerande kupong om indikativt 1,45 procent på månadsbasis, så länge samtliga aktier stänger på eller över 70 procent av startkurs (Kupongbarriären) vid de månatliga observationstillfällena; Återbetalning med 100 procent av nominellt belopp samt ackumulerande kupong om samtliga aktier stänger på eller över 90 procent av startkurs (Inlösenbarriären) efter löptidens första år eller på något av de månatliga observationstillfällena därefter (förklaras i detalj på sid 12). Återbetalning med 100 procent av nominellt belopp om placeringen ej lösts in i förtid och samtliga aktier stänger på eller över 50 procent av startkurs (Riskbarriären) vid det sista observationstillfället; Om någon aktie stänger under riskbarriären på slutdagen, erhåller investeraren nominellt belopp minskat med den procentuella utvecklingen för sämst presterande aktie vilket resulterar i partiell eller total förlust av investerat belopp. För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som har en medellång till lång investeringshorisont och som ur ett diversifieringsperspektiv är villiga att ta något högre risk på en del av sin totala investeringsportfölj. Vidare bör en lämplig investerare ha tidigare erfarenhet från investeringar i liknande placeringar och vara väl införstådd med riskerna i denna typ av instrument. Varför investera? Placeringen erbjuder möjlighet till förtida inlösen efter löptidens första år (12 månader) och därefter på månadsbasis under resten av löptiden, under förutsättning att samtliga aktier stänger på eller över 90 procent av startkurs vid något av de aktuella observationstillfällena. Kupongbarriären om 70 procent av startkurs för respektive aktie innebär att månatliga kuponger om indikativt 1,45 procent kommer att utbetalas såvida någon aktie inte har fallit med mer än 30 procent vid något månatligt observationstillfälle. Risker med placeringen I och med riskbarriären om 50 procent av startkurs för respektive aktie, kommer det investerade beloppet att återbetalas om ingen aktie fallit med mer än 50 procent på slutdagen. Om någon aktie har fallit mer än 50 procent på slutdagen kommer återbetalningsbeloppet emellertid att minskas med den procentuella nedgången för sämst utvecklade aktie. Således förekommer alltså risk för partiell eller total förlust av investerat belopp.

4 4 SÅ FUNGERAR PLACERINGEN Möjlighet till kupongutbetalning på månadsbasis Vid varje månatligt observationstillfälle under löptiden (inklusive placeringens slutdag), observeras den aktuella nivån för respektive aktie och jämförs mot respektive akties startkurs: Om samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären om 70 procent av startkurs för respektive aktie vid något månatligt observationstillfälle, erhåller investeraren en kupong om indikativt 1,45 procent för aktuell månad plus samtliga tidigare ej utbetalda kuponger; I annat fall, om minst en aktie stänger under kupongbarriären, erhåller investeraren ingen kupong och placeringen löper vidare. Möjlighet till förtida inlösen på månadsbasis efter löptidens första år Från och med löptidens 12:e månad ges möjlighet till förtida inlösen på månadsbasis: Om samtliga aktier stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av startkurs för respektive aktie, löses placeringen in och investeraren erhåller 100 procent av nominellt belopp samt den ackumulerande kupongen beskriven enligt ovan; Om någon underliggande aktie stänger under inlösenbarriären löper placeringen vidare. Riskbarriär för nominellt belopp på slutdagen Om förtida inlösen ej har inträffat innan slutdagen gäller följande:: Om alla aktier stänger på eller över riskbarriären om 50 procent av startkurs, erhåller investeraren 100 procent av det nominella beloppet på förfallodagen; Om minst en aktie stänger under riskbarriären, erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med den procentuella nedgången för sämst presterande aktie, vilket kan leda till partiell eller total kapitalförlust. Avkastningsdiagram Månad 1-11 Stänger samtliga aktier på eller över Kupongbarriären (70%)? Ja Investeraren erhåller en kupong om indikativt 1,45% för aktuell månad plus samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger. Nej Investeraren erhåller ej någon kupong. Månad Stänger samtliga aktier på eller över Inlösenbarriären (90%)? Ja Förtida inlösen med 100% av nominellt belopp samt ackumulerande kupong. Nej Stänger samtliga aktier på eller över Kupongbarriären (70%)? Ja Investeraren erhåller den ackumulerande kupongen och placeringen löper vidare. Nej Investeraren erhåller ej någon kupong och placeringen löper vidare. Om placeringen ej lösts in i förtid: Månad 60 (Förfall) Stänger samtliga aktier på eller över kupongbarriären (70%)? Ja Återbetalning med 100% av nominellt belopp samt ackumulerande kupong. Nej Stänger samtliga aktier på eller över Riskbarriären (50%)? Ja Återbetalning med 100% av nominellt belopp Nej Förlust: Återbetalningsbeloppet minskas med den procentuella utvecklingen för sämst presterande aktie.

5 DEN UNDERLIGGANDE AKTIEKORGEN 5 Beskrivning av den underliggande aktiekorgen Amazon Amazon.com, Inc. är världens största nätbutik och erbjuder ett brett utbud av produkter. Bolagets produkter omfattar böcker, musik, filmer, datorer, elektronik, hem- och trädgårdsprodukter med mera. Amazon erbjuder personliga shopping tjänster, webb-baserad betalning med kreditkort samt direktleverans till kunderna. Källa: Bloomberg.com, Amazon.com Rakuten Sedan bolagets grundande 1997, har Rakuten Inc. varit en drivande kraft i att utveckla den globala e-handeln. Rakuten rankas bland de tre största e-handelsföretagen i världen med över produkter och är den största e- handelsplatsen i Japan samt bland världens största sett till försäljning. Källa: Apple Apple är ett amerikanskt dator- och hemelektronikföretag grundat 1976 av Steve Jobs, Steve Wozniak och Ronald G. Wayne. Företaget har cirka anställda och utvecklar, tillverkar och säljer produkter som iphone, ipad, ipod samt en rad olika modeller av bärbara och stationära datorer. Källa: apple.com/se 5-års utveckling Vipshop Vipshop är en ledande online-återförsäljare för varumärken i Kina. Bolaget erbjuder populära märkesvaror av hög kvalitet till konsumenter i hela Kina, med en betydande rabatt jämfört med detaljhandelspriser. Sedan starten i augusti 2008, har bolaget snabbt byggt upp en betydande och växande bas av kunder och varumärkespartners. Källa: 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 0% aug-10 aug-11 aug-12 aug-13 aug-14 aug-15 Amazon.com Inc (VS) Apple Inc (VS) Rakuten Inc (VS) Vipshop Holdings Ltd (HS)* Källor: Bloomberg, BNP Paribas. Utveckling från 2010/08/06 till 2015/08/06. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning. *Vipshop Holdings Ltd blev en publik aktie 2012/03/23 och ingen historisk data finns därför tillgänglig innan detta datum. 6000% 5000% 4000% 3000% 2000% 1000% Analytikers rekommendationer Köp Behåll Sälj Amazon.com Inc 15% 54% 31% Apple Inc 27% 60% 13% Rakuten Inc 29% 48% 23% Vipshop Holdings Ltd 39% 35% 26% Källor: Bloomberg. Rekommendationer från Bloombergs analytiker Utveckling från 2015/08/06. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning.

6 6 AVKASTNINGSSCENARION Endast för illustration av produktens funktion Förklaring 100% 90% 70% Utveckling för sämst presterande aktie Nivå Mycket gynnsamt scenario Utbetald ackumulerand e kupong 50% 100% 1,45% 1,45% Gynnsamt scenario Stängningskurs för sämst presterande aktie Förtida inlösen år 4 med kupong om 1,45% 1,45% 93% Period för förtida inlösen År Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär På varje observationsdatum månad 1 till 11 stänger samtliga aktier över kupongbarriären. Investeraren erhåller kupong om 1,45 procent per månad. På varje observationsdatum månad 12 till 27 stänger minst en aktie under kupongbarriären. Ingen kupong utbetalas. Månad 28 stänger samtliga aktier över kupongbarriären men under inlösenbarriären. Investeraren erhåller en ackumulerande kupong för de senaste 17 månaderna om 24,65% (17 x 1,45%). På varje observationsdatum månad 29 till 38 stänger samtliga aktier över kupongbarriären, men under inlösenbarriären. Investeraren erhåller kupong om 1,45% per månad. Månad 39, under år 4, stänger samtliga aktier över inlösenbarriären. Placeringen löses in i förtid och en kupong om 1,45% utbetalas. Investeraren erhåller: 100% av nominellt belopp + 1,45% = 101,45% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 16,99% (för en initial investering om 102% ink. courtage). 100% 90% 70% 50% 1,45% Nivå Inlösen vid förfall med 100% av nominellt belopp 60% 100% På varje observationsdatum månad 1 till 4 stänger samtliga aktier över kupongbarriären. Investeraren erhåller kupong om 1,45 procent per månad. Vid varje observationsdatum under resten av löptiden stänger minst en aktie alltid under kupongbarriären och inga kuponger utbetalas. På slutdagen erhåller investeraren: 100% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 0,77% (för en initial investering om 102% ink. courtage) År Ogynnsamt scenario 100% 90% 70% 50% Nivå Inlösen vid förfall med 45% av nominellt belopp 1,45% 45% 45% På varje observationsdatum månad 1 till 5 stänger samtliga aktier över kupongbarriären. Investeraren erhåller kupong om 1,45 procent per månad. Vid varje observationsdatum under resten av löptiden stänger minst en aktie alltid under kupongbarriären och inga kuponger utbetalas. På slutdagen stänger sämst presterande aktie under riskbarriären, på 45% av sin startkurs På slutdagen erhåller investeraren: 45% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om -13,77% (för en initial investering om 102% ink. courtage) År

7 RÄKNEEXEMPEL 7 Alla belopp beräknas inklusive courtage om 2 procent Exempel Teckninskurs inklusive courtage Inlösen-tillfälle Stängningskurs för sämsta aktie Total ackumulerande kupong Riskbarriär bruten Återbetalningsbelopp Årlig avkastning 1 SEK Månad 60 (år 5) 45% 7,25% Ja SEK ,77% 2 SEK Månad 60 (år 5) 48% 34,80% Ja SEK ,85% 3 SEK Månad 60 (år 5) 65% 4,35% Nej SEK ,48% 4 SEK Månad 60 (år 5) 75%% 24,65% Nej SEK ,00% 5 SEK Månad 12 (år 1) 105% 17,40% Nej SEK ,29% 6 SEK Månad 39 (år Y4) 105% 54,85% Nej SEK ,49% Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande av inlösenbelopp samt courtage om 2 procent. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. I scenarierna och exemplet ovan används den indikativa kupongen om 1,45 procent. Den verkliga kupongen sätts omkring den 8 oktober 2015 och kan som lägst bli 1 procent. FÖRDELAR OCH NACKDELAR + Fördelar + Möjlighet till ackumulerande kupong om indikativt 1,45 procent på månadsbasis om samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären. + Möjlighet till förtida inlösen på månadsbasis under löptidens sista 4 år om samtliga aktier stänger på eller över inlösenbarriären vid något observationstillfälle. + Återbetalning med 100% av nominellt belopp på slutdagen om samtliga aktier stänger på eller över Riskbarriären på det sista observationstillfället. - Nackdelar - Utebliven avkastning om minst en aktie alltid stänger under kupongbarriären vid samtliga observationstillfällen. - Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp om minst en aktie på slutdagen stänger under riskbarriären om 50 procent av startkurs för respektive aktie. - Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas S.A.

8 8 RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en investering i en strukturerad produkt. Vänligen ta del av Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken SIP Nordic, Emittenten eller Garanten lämnar någon rådgivning eller rekommendation i detta dokument att investera på något sätt. Före en investering bör potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Innan ett investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa de relevanta Slutliga Villkoren och Grundprospektet, vilka finns tillgängliga på eller kan erhållas genom att kontakta SIP Nordic Fondkommision AB på telefonnr Emittent och Garant Varje betalning avseende placeringen är beroende av Emittentens och Garantens finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på relevant förfallodag. Om Emittenten och Garanten blir insolventa riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats. Indikativa villkor - De villkor som anges vara indikativa är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring den 8 oktober Den ackumulerande kupongen kan som lägst fastställas till 1 procent. Om detta inte kan uppnås ställs erbjudandet in. Fullföljande av erbjudandet är vidare villkorat av att det inte inträffar några ändringar i tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande, omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar fullföljandet. SIP Nordic Fondkommission AB respektive Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP Nordic Fondkommission AB eller Emittenten fastställer att marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet försvåras. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadsrisk Varken historisk utveckling eller simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades. Detta beror på utvecklingen för underliggande index och avkastning genererad därifrån. Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande index eller i enskilda delkomponenter i index. Konstruktionsrisk - Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongen. Om en eller flera underliggande tillgångar utvecklas i ännu mer förmånlig riktning tar investeraren således inte del av den "överskjutande" uppgången. Avkastningen påverkas alltid enbart av den tillgång med sämst utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar del av mer förmånlig utveckling i övriga tillgångar. Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Marknadsnotering Ansökan om upptagande till handel vid Nordic Derivatives Exchange kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas.

9 RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION 9 Särskilda risker vid lånefinansiering Om köpet av placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med ett ickelånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till stora förluster eftersom en investerare måste betala finansieringskostnader även om investeringen inte utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad. Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av lånefinansierade strukturerade produkter. Incitament och avgifter SIP Nordic Fondkommission erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen Ersättning till SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av olika emittenter. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från Emittenten för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter tillhandahållna av Emittenten. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 procent per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av BNP Paribas i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Exempel baserat på en investering om SEK : Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK (att betalas utöver det investerade beloppet) Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 5 x 1,2% av nominellt belopp = SEK (ingår i investerat belopp) Totalt: SEK Viktig information Den här broschyren utgör endast marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren som en sammanfattande introduktion till de Slutliga Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella misstag i broschyren och den kan ändras utan föregående varning. Innan ett investeringsbeslut tas ska mottagaren och dess professionella rådgivare vara fullt medvetna om de potentiella riskerna och fördelarna med en investering i Placeringen och möjliga andra transaktioner. Följaktligen, investerare uppmanas starkt att ta del av de Slutliga Villkoren och Grundprospektet som finns tillgängligt på

10 10 RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION Viktig information fortsättning Värdepapperen kommer att emitteras under Emittentens Program för Obligationer, Certifikat och Warranter ( Programmet ) genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga. Kopior av grundprospektet avseende Programmet ( Grundprospektet ), daterat den 9 juni 2015 (vilket innehåller villkoren som färdigställs genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga) samt eventuella tillägg till detta, finns på begäran tillgängligt hos SIP Nordic. Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande, historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna någon försäkran att något positivt scenario troligen kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning kommer att uppnås. Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor. BNP Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk skatte- eller annan typ av rådgivning. Alla strukturerade produkter innefattar derivatinslag, vilka kan vara komplexa till sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker, inklusive risken att förlora hela eller delar av investeringen. Eftersom en investerings lämplighet alltid måste bedömas mot bakgrund av varje investerares personliga omständigheter kan BNP Paribas inte genom denna broschyr lämna råd eller rekommendationer angående de aktuella produkternas lämplighet för någon viss investerare.

11 OM BNP PARIBAS BNP Paribas har en lokal närvaro i 75 länder och mer än anställda totalt sett, varav ca personer är anställda inom den europeiska verksamheten. Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter, som består av: Retail Banking, International Financial Services och Corporate & Institutional Banking. I Europa har koncernen fyra hemmamarknader (Frankrike, Belgien, Italien och Luxemburg) där BNP Paribas Personal Finance är ledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför sin integrerade modell för banktjänster i länderna kring medelhavsområdet, Turkiet och Östeuropa och har även ett stort nätverk i den västra delen av USA. Inom verksamheten för Corporate & Institutional Banking och International Financial Services innehar BNP Paribas också toppositioner på den europeiska marknaden samt en stark närvaro i Nord- och Sydamerika såväl som en snabbt växande verksamhet i Asien och Stillahavsområdet.

12 INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V Garant BNP Paribas S.A. (A+ / A1 / A+ per den 31 juli 2015) ISIN SE Sista teckningsdag 25 september 2015 Sista likviddag 2 oktober 2015 Emissionsdag 27 oktober 2015 Underliggande startdag 13 oktober 2015 Underliggande slutdag 13 oktober 2020 Ordinarie återbetalningsdag år 5 27 oktober 2020 Underliggande tillgångar Amazon.com Inc (Bloomberg-kod: AMZN UW Equity), Apple Inc (Bloomberg-kod: AAPL UW Equity), Rakuten, Inc. (Bloomberg-kod: 4755 JT Equity), Vipshop Holdings Ltd (Bloomberg-kod: VIPS UN Equity) Valuta SEK (Quanto) Nominellt belopp (NB) SEK per post Teckningskurs av NB 100 procent Courtage 2 procent av NB Observationsdatum Varje månad från 13 november fram till förfallodatum Ackumulerande kupong Indikativt 1,45 procent per månad (lägst 1 procent) Inlösenbarriär 90 procent av startkurs för respektive akties startkurs Kupongbarriär 70 procent av startkurs för respektive akties startkurs Riskbarriär 50 procent av startkurs för respektive akties startkurs Clearing Euroclear Sweden Börsregistrering Nordic Derivatives Exchange Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Stockholm, Tel , Fax , Hemsida Autocall

Fondobligation Afrika 9

Fondobligation Afrika 9 Fondobligation Afrika 9 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 7 november 2014 Publikt erbjudande av SIP

Läs mer

Fondobligation Afrika 6

Fondobligation Afrika 6 Fondobligation Afrika 6 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 20 juni 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012.

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012. Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Arrangör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Kreditindexbevis High Yield Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna 3D Printing Express Ej kapitalskyddad 3d printing express Skydd mot 15 första kredithändelserna Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer