Autocall Premium US Brands 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Autocall Premium US Brands 2"

Transkript

1 Autocall Premium US Brands 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant Teckningskurs 100 procent Kapitalskydd Nej Löptid 1-5 år Ackumulerande kupong Indikativt 3,3 procent per kvartal (lägst 3 procent) Inlösenbarriär 90 procent av startkurs för respektive aktie Kupongbarriär 75 procent av startkurs för respektive aktie Riskbarriär 60 procent av startkurs för respektive aktie Underliggande Aktier Apple, Facebook, Google, Netflix ISIN SE Detta marknadsföringsmaterial bör läsas i samband med Slutliga Villkor och de villkor som finns i gällande Grundprospekt. Investerare uppmanas särskilt att ta del av sektionen Risk factors i Grundprospektet. Alla betalningar avseende Placeringen är beroende av emittentens och garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser och tar inte hänsyn till avgifter, Med courtage stöd av eller skatter gällande den här typen av investering. Autocall

2 SIP Nordic Fondkommission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på

3 PRODUKTINFORMATION En kort överblick Autocall Premium US Brands 2 emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och distribueras publikt i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren: Exponering mot aktier i fyra amerikanska storbolag; En indikativ kupong om 3,3 procent om samtliga aktier stänger på eller över 75 procent av startkurs (kupongbarriären) vid något kvartalsvist observationstillfälle; Möjlighet att erhålla tidigare ej utbetalda kuponger, om samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären (ackumulerande kupong) enligt ovan; Förtida inlösen, om samtliga aktier stänger på eller över 90 procent av startkurs (inlösenbarriären) efter år 1 eller vid något av de kavartalsvisa observationstillfällena därefter; Full återbetalning av nominellt belopp på slutdagen, om förtida inlösen ej inträffat och samtliga aktier stänger på eller över 60 procent av startkurs (riskbarriären) vid det sista avläsningstillfället. Risk för partiell eller total förlust av nominellt belopp om någon aktie stänger under riskbarriären vid det sista avläsningstillfället, då investeraren erhåller nominellt belopp minskat med den procentuella utvecklingen för sämst presterande aktie. För vem passar placeringen? Placeringen passar väl för de investerare som har en tro på att USA:s ekonomi och industri framgent kommer att kunna dra nytta av ett ljusnande ekonomiskt läge på både den inhemska marknaden såväl som i resten av världen. Vidare bör man också ha en tro på att en ökad ekonomisk aktivitet borde kunna skapa positiva effekter för utvecklingen i innovationsdrivna bolag som Apple, Google, Facebook och Netflix. Varför investera? Placeringen erbjuder möjlighet till förtida inlösen och på kvartalsbasis, från och med det fjärde kvartalet (efter 12 månader), under förutsättning att samtliga aktier stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av startkurs. Vidare ges möjlighet till ackumulerande kupong om indikativt 3,3 procent per kvartal under hela löptiden, förutsatt att samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären om 75 procent av startkurs vid något avläsningstillfälle. Risker med placeringen På slutdagen finns det en riskbarriär om 60 procent av startkurs för respektive aktie, vilket innebär att det investerade beloppet kommer att återbetalas på slutdagen om ingen aktie har fallit mer än 40 procent. Om någon aktie har fallit med mer än 40 procent på slutdagen, kommer inlösenbeloppet emellertid att minskas med den procentuella nedgången för sämst utvecklade aktie. Således förekommer alltså risk för partiell eller total förlust av investerat belopp. OM BNP PARIBAS BNP Paribas (www.bnpparibas.com) har lokal närvaro i 74 länder och närmare anställda, varav mer än i Europa. Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter: Retail Banking, Investment Solutions och Corporate & Investment Banking. Koncernen har fyra hemmamarknader i Europa (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance är ledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför även sin affärsmodell avseende bankverksamhet för privatpersoner i södra och östra Europa samt Turkiet och har också ett stort nätverk i västra USA. BNP Paribas har en ledande position i Europa, en stark närvaro i Amerika och en stadig och snabbt växande verksamhet i Asien inom verksamheterna Corporate & Investment Banking och Investment Solutions 3

4 SÅ FUNGERAR PLACERINGEN Möjlighet till ackumulerande kupongutbetalning på kvartalsbasis Vid varje kvartalsvist avläsningstillfälle under observationsperioden, inklusive placeringens slutdag, observeras den aktuella nivån för respektive aktie i korgen: Om samtliga aktier stänger på eller över kupongbarriären om 75 procent av startkurs för respektive aktie, erhåller investeraren den ackumulerande kupongen om indikativt 3,3 procent plus samtliga eventuella ej tidigare utbetalda kuponger; Om minst en underliggande aktie stänger under kupongbarriären utbetalas ingen kupong och placeringen löper vidare. Möjlighet till förtida inlösen på kvartalsbasis under löptidens sista 4 år Vid slutet av löptidens första år eller vid varje kvartalsvist observationstillfälle därefter, gäller följande:: Om samtliga aktier stänger på eller över inlösenbarriären om 90 procent av startkurs för respektive aktie, löses placeringen in i förtid och investeraren erhåller 100 procent av nominellt belopp samt den ovan beskrivna ackumulerande kupongen; Om minst en underliggande aktie stänger under inlösenbarriären, jämförs istället aktiernas aktuella nivå mot kupongbarriären och placeringen löper vidare. Riskbarriär för nominellt belopp på slutdagen Om förtida inlösen ej har inträffat innan slutdagen, gäller följande: Om samtliga aktier stänger på eller över riskbarriären om 60 procent av startkurs för respektive aktie, erhåller investeraren 100 procent av nominellt belopp på slutdagen samt den ovan beskrivna kupongen om relevant; Om minst en aktie stänger under 60 procent av startkurs, erhåller investeraren det nominella beloppet minskat med den procentuella nedgången för sämst presterande aktie, vilket kan leda till partiell eller total kapitalförlust. Avkastnings-diagram Kvartal 1 till 3 Är samtliga aktier på eller över Kupongbarriären (75%)? Ja Investeraren erhåller en kupong om indikativt 3,3% för varje kvartal sedan föregående kupongutbetalning och produkten löper vidare. Nej Investeraren erhåller ej någon kupong och produkten löper vidare. Kvartal 4 till 19 Är samtliga aktier på eller över Inlösenbarriären (90%)? Nej Ja Förtida inlösen med återbetalning av av nominellt belopp samt kupong om indikativt 3,3% för varje kvartal sedan föregående kupongutbetalning. Är samtliga aktier på eller över Kupongbarriären (75%)? Ja Investeraren erhåller en kupong om indikativt 3,3% för varje kvartal sedan föregående kupongutbetalning och produkten löper vidare. Nej Investeraren erhåller ej någon kupong och produkten löper vidare. Om produkten ej lösts in i förtid Kvartal 20 (Förfall) Är samtliga aktier på eller över Kupongbarriären (75%)? Ja Förfall med återbetalning av av nominellt belopp samt kupong om indikativt 3,3% för varje kvartal sedan föregående kupongutbetalning. Nej Är samtliga aktier på eller över No Riskbarriären (60%)? Ja Förfall med återbetalning av av nominellt belopp. Nej Kapitalförlust: Återbetalningsbeloppet minskas med utvecklingen för sämst presterande aktie. 4

5 DEN UNDERLIGGANDE AKTIEKORGEN Apple Inc Apple är ett amerikanskt dator- och hemelektronikföretag grundat 1976 av Steve Jobs, Steve Wozniak och Ronald G. Wayne. Företaget har cirka anställda och utvecklar, tillverkar och säljer produkter som iphone, ipad, ipod samt en rad olika modeller av bärbara och stationära datorer. Källa: apple.com/se. Google Inc Google är ett amerikanskt internetföretag grundat 1996 och som är mest känt för sin webb-baserade söktjänst med samma namn. Bolaget har idag fler än anställda, som ligger bakom utvecklingen de verktyg som både företag och privatpersoner använder dagligen från Sök på Google till webbläsaren Chrome samt en mängd andra produkter och tjänster. Källa: google.se Facebook Facebook Inc. driver ett internetbaserat socialt nätverk som tillåter människor att kommunicera med sin familj, vänner och arbetskamrater. Facebook utvecklar även teknik som underlättar utbyte av Information, fotografier, länkar till hemsidan, och videor. Facebook-användare har möjlighet att dela och begränsa information utifrån sina egna specifika kriterier. Bolaget har ca anställda och kontor över hela världen samt ca. 1,3 miljarder aktiva användare per månad. Netflix Inc Netflix är en av världens största internet-tv-kanaler med över 50 miljoner medlemmar i mer än 40 länder som tittar på mer än en miljard timmar av tv-program och filmer per månad. För en månatlig avgift kan Netflix medlemmar titta på så mycket material de vill, när som helst, var som helst, på nästan alla typer av Internet-anslutna skärmar. Källa: Källa: Bloomberg, facebook.com 5-års utveckling 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 0% feb 10 feb 11 feb 12 feb 13 feb 14 feb 15 Apple Google* Facebook** Netflix *Historisk data på Google baseras på GOOGL UW Equity (Google Inc Class A) från 13/02/2010 till 27/03/2014 och GOOG UW Equity (Google Inc Class C) därefter **Facebook blev en publik aktie 17/05/2012 och ingen historisk data finns därför tillgänglig innan detta datum. Källor: Bloomberg., BNP Paribas. Utveckling från 13/02/2010 till 13/02/2015. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning. 5

6 AVKASTNINGSSCENARION Endast för illustration av produktens funktion Förklaring Utveckling för sämst presterande aktie Stängningskurs för sämsta aktie Observationsperiod Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär Mycket gynnsamt scenario Under kvartal 1 till 16 stänger samtliga aktier över kupongbarriären och kuponger om indikativt 3,3% per kvartal utbetalas Kvartal 17 till 19 stänger minst en aktie under kupongbarriären På slutdagen stänger samtliga aktier över kupongbarriären och placeringen förfaller med en kupong om 13,2% (4x 3,3%) Vid inlösen erhåller investeraren: av nominellt belopp + 13,2% = 113,2% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 13,13% (efter avräkning för courtage om 2%) 90% 75% 60% Nivå Inlösen vid förfall med kupong om 13,2% 13,2% 83% 3,3% kvartal Gynnsamt scenario Under kvartal 1 och 2 stänger samtliga aktier över kupongbarriären och kuponger om indikativt 3,3% per kvartal utbetalas Under kvartal 3 till 5 stänger minst en aktie under kupongbarriären, ingen kupong utbetalas och produkten löper vidare. Vid kvartal 6 stänger samtliga aktier över kupongbarriären och en ackumulerande kupong om indikativt 13,2% (4x 3,3%) utbetalas. Kvartal 7 stänger samtliga aktier över inlösenbarriären och placeringen löses in i förtid med en kupong om indikativt 3,3% Vid inlösen erhåller investeraren: av nominellt belopp + 3,3% = 103,3% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 12,03% (efter avräkning för courtage om 2%) Ogynnsamt scenario Under kvartal 1 och 2 stänger samtliga aktier över kupongbarriären och kuponger om indikativt 3,3% per kvartal utbetalas Under kvartal 3 till 19 stänger alltid minst en aktie under kupongbarriären, ingen kupong utbetalas och produkten löper vidare På slutdagen stänger samtliga aktier över riskbarriären. Vid inlösen erhåller investeraren: av nominellt belopp. Investeraren erhåller en årsavkastning om 0,94% (efter avräkning för courtage om 2%) 90% 75% 60% 90% 75% 60% Nivå 3,3% Nivå 3,3% 3,3% 13,2 % 91% Förtida inlösen Q7 med kupong om 3,3% Inlösen vid förfall med återbetalning om av nominellt belopp kvartal 69% 20 kvartal Mycket ogynnsamt scenario 6 Under kvartal 1 och 2 stänger samtliga aktier över kupongbarriären och kuponger om 3,3% per kvartal utbetalas Under kvartal 3 till 19 stänger minst en aktie under kupongbarriären, ingen kupong utbetalas och produkten löper vidare På slutdagen stänger sämst presterande aktie under riskbarriären, på 45% av startkurs Vid inlösen erhåller investeraren: 45% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om -13,86% (efter avräkning för courtage om 2%) 90% 75% 60% 3,3% Nivå Inlösen vid förfall med återbetalning om 45% av nominellt belopp % 45% 20 kvartal

7 RÄKNEEXEMPEL Alla belopp beräknas inklusive courtage om 2 procent Exempel Totalt investeringsbelopp Inlösen Nivå för sämst presterande aktie vid inlösen Kupongutbetalning om 3,3% Riskbarriär bruten Återbetalt belopp Årlig avkastning 1 SEK Q20 45% Ingen Ja SEK % 2 SEK Q20 55% Q5 (5x3,3%) Ja SEK % 3 SEK Q20 65% Ingen Nej SEK % 4 SEK Q20 105% Q1, 2 och Q20 (18x3,3%) Nej SEK % 5 SEK Q6 102% Q1,2,3,4,5 och 6 Nej SEK % 6 SEK Q20 95% Varje kvartal Nej SEK % Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande av inlösenbelopp, utbetalda kuponger samt courtage om 2 procent. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. I scenarierna och exemplet ovan används den indikativa kupongen om 3,3 procent. Den verkliga kupongen sätts omkring den 13 april 2015 och kan som lägst bli 3 procent. 7

8 FÖRDELAR NACKDELAR Möjlighet till ackumulerande kupong om indikativt 3,3 procent per kvartal, under förutsättning att samtliga aktier stänger på eller över Kupongbarriären vid någon observationsdag. Möjlighet till förtida inlösen på kvartalsbasis under löptidens sista 4 år (fr.o.m. kvartal 4), under förutsättning att samtliga aktier stänger på eller över inlösenbarriären vid avläsning. 100 procent av nominellt belopp återbetalas om samtliga aktier stänger på eller över riskbarriären om 60 procent på slutdagen. Utebliven avkastning om minst en underliggande aktie alltid stänger under Kupongbarriären vid de kvartalsvisa avläsningstillfällena. Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp om minst en av aktierna stänger under riskbarriären på slutdagen. Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas S.A. 8

9 RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en investering i en strukturerad produkt. Vänligen ta del av Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken SIP Nordic, Emittenten eller Garanten lämnar någon rådgivning eller rekommendation i detta dokument att investera på något sätt. Före en investering bör potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Innan ett investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa de relevanta Slutliga Villkoren och Grundprospektet, vilka finns tillgängliga på eller kan erhållas genom att kontakta SIP Nordic Fondkommision AB på telefonnr Emittent och Garant Varje betalning avseende placeringen är beroende av Emittentens och Garantens finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på förfallodagarna. Om Emittenten och Garanten blir insolventa riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats. Indikativa villkor - De villkor som anges vara indikativa är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring den 13 april Kupongen kan som lägst fastställas till 3 procent. Om detta inte kan uppnås ställs erbjudandet in. Fullföljande av erbjudandet är vidare villkorat av att det inte inträffar några ändringar i tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande, omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar fullföljandet. SIP Nordic Fondkommission AB respektive Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP Nordic Fondkommission AB eller Emittenten fastställer att marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet försvåras. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden och som kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadsrisk Varken historisk utveckling eller simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades. Detta beror på utvecklingen för de underliggande aktierna och avkastning genererad därifrån. Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande aktiekorg eller i enskilda aktier i korgen. Konstruktionsrisk - Investeringen kan inte ge någon avkastning utöver kupongen. Om en eller flera underliggande tillgångar utvecklas i ännu mer förmånlig riktning tar investeraren således inte del av den "överskjutande" uppgången. Avkastningen påverkas alltid enbart av den tillgång med sämst utveckling vid varje observationstillfälle vilket innebär att investerare inte tar del av mer förmånlig utveckling i övriga tillgångar. Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Särskilda risker vid lånefinansiering Om köpet av placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till stora förluster eftersom en investerare måste betala finansieringskostnader även om investeringen inte utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad. Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av lånefinansierade strukturerade produkter. 9

10 Incitament och avgifter SIP Nordic Fondkommission erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen. Ersättning till SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av olika emittenter. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från Emittenten för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter tillhandahållna av Emittenten. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 procent per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av BNP Paribas i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. 10 SIP Nordic Fondkommission är skyldiga att informera om arvoden från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission. Exempel baserat på en investering om SEK : Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK (att betalas utöver det investerade beloppet) Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 5 x 1,2% av nominellt belopp = SEK 6 000(ingår i investerat belopp) Totalt: SEK Viktig information Den här broschyren utgör endast marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren som en sammanfattande introduktion till de Slutliga Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella misstag i broschyren och den kan ändras utan föregående varning. Innan ett investeringsbeslut tas ska mottagaren och dess professionella rådgivare vara fullt medvetna om de potentiella riskerna och fördelarna med en investering i Placeringen och möjliga andra transaktioner. Följaktligen, investerare uppmanas starkt att ta del av de Slutliga Villkoren och Grundprospektet som finns tillgängligt på Värdepapperen kommer att emitteras under Emittentens Program för Obligationer, Certifikat och Warranter ( Programmet ) genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga. Kopior av grundprospektet avseende Programmet ( Grundprospektet ), daterat den 5 juni 2014 (vilket innehåller villkoren som färdigställs genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga) samt eventuella tillägg till detta, finns på begäran tillgängligt hos SIP Nordic. Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande, historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna någon försäkran att något positivt scenario troligen kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning kommer att uppnås. Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor. BNP Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk skatte- eller annan typ av rådgivning.

11 Viktig information fortsättning Alla strukturerade produkter innefattar derivatinslag, vilka kan vara komplexa till sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker, inklusive risken att förlora hela eller delar av investeringen. Eftersom en investerings lämplighet alltid måste bedömas mot bakgrund av varje investerares personliga omständigheter kan BNP Paribas inte genom denna broschyr lämna råd eller rekommendationer angående de aktuella produkternas lämplighet för någon viss investerare. 11

12 INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V Garant BNP Paribas S.A. (A+ / A1 / A+ per den 30 januari 2015) ISIN SE Sista teckningsdag 3 april 2015 Sista likviddag 10 april 2015 Emissionsdag 28 april 2015 Underliggande startdag 16 april 2015 Underliggande slutdag 16 april 2020 Ordinarie återbetalningsdag år 5 30 april 2020 Underliggande Aktier Apple Inc (Bloomberg-kod: AAPL UW Equity), Facebook Inc (Bloomberg-kod: FB UW Equity), Google Inc (Bloomberg-kod: GOOG UW Equity), Netflix Inc (Bloomberg-kod: NFLX UW Equity) Valuta Nominellt belopp (NB) Teckningskurs av NB Courtage Observationsdatum Ackumulerande kupong Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär Clearing Börsregistrering SEK (Quanto) SEK per post 100 procent 2 procent av NB 16 juli 2015, 16 oktober 2015, 19 januari 2016, 18 april 2016, 18 juli 2016, 17 oktober 2016, 17 januari 2017, 17 april 2017, 17 juli 2017, 16 oktober 2017, 16 januari 2018, 16 april 2018, 16 juli 2018, 16 oktober 2018, 16 januari 2019, 16 april 2019, 16 juli 2019, 16 oktober 2019, 16 januari 2020, 16 april 2020 Indikativt 3,3 procent per kvartal (lägst 3 procent) 90 procent av startkurs för respektive aktie 75 procent av startkurs för respektive aktie 60 procent av startkurs för respektive aktie Euroclear Sweden Nordic Derivatives Exchange Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Stockholm, Tel , Fax , Hemsida Autocall

Fondobligation Afrika 9

Fondobligation Afrika 9 Fondobligation Afrika 9 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 7 november 2014 Publikt erbjudande av SIP

Läs mer

Fondobligation Afrika 6

Fondobligation Afrika 6 Fondobligation Afrika 6 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 20 juni 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012.

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012. Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Arrangör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Kreditindexbevis High Yield Europa är en placering som är knuten till kreditrisken i 50 europeiska

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer