USA Blue Chip 23. Sista teckningsdag: 20 februari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USA Blue Chip 23. Sista teckningsdag: 20 februari 2015"

Transkript

1 USA Blue Chip 23 En placering med exponering mot en aktiekorg bestående av 8 amerikanska storbolag med globala varumärken. Sista teckningsdag: 20 februari 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant Teckningskurs 100 procent Återbetalningsskydd vid ordinarie återbetalningsdag Löptid 6 år 100 procent återbetalningsskydd i USD med avräkning i SEK. Kapitalet är således ej skyddat i SEK. Indikativ deltagandegrad 100 procent (lägst 80 procent) Underliggande aktier AEP, AT&T, Century Link, KimberlyClark, Kraft Foods, McDonald's, Southern Co, Verizon Communications, ISIN SE Detta marknadsföringsmaterial bör läsas i samband med Slutliga Villkor och de villkor som finns i gällande Grundprospekt. Investerare uppmanas särskilt att att ta del av sektionen Risk factors i Grundprospektet. Alla betalningar avseende placeringen är beroende av emittentens och garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser och tar inte hänsyn till avgifter, courtage eller skatter gällande den här typen av investering. Aktieindexobligation

2 SIP Nordic Fondkommission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på

3 PRODUKTINFORMATION En kort överblick USA Blue Chip 23, emitteras av BNP Paribas Issuance B.V. och erbjuds i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren: Exponering mot utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 8 amerikanska storbolag med internationella varumärken; Genomsnittsberäkning under löptidens sista 2 år (25 observationer) för att stabilisera utvecklingen för aktiekorgen; En indikativ deltagandegrad om 100 procent, efter genomsnittsberäkning, mot all eventuell positiv utveckling för aktiekorgen (förklaras på sid. 4); Valutaexponering mot växelkursen USD/SEK. Alla kapitalflöden (avkastning och nominellt belopp) knutna till investeringen är beroende av utvecklingen för växelkursen USD/SEK (en försvagad US dollar har negativ inverkan på ev. avkastning och vice versa). Se sid. 4; Full återbetalning av nominellt belopp i USD på slutdagen, med avräkning i SEK. Det nominella beloppet är ej skyddat i SEK och investerare kan således förlora delar av sin initiala investering; 6 års löptid. För vem passar placeringen? Placeringen är lämplig för de investerare som har en medel till lång investeringshorisont och som till låg risk önskar exponera sig mot den amerikanska börsen genom aktier i 8 av de absolut största företagen på S&P 500. Varför investera? Genom att placera i USA Blue Chip 23 erbjuds investeraren en möjlighet att exponera sig mot tillväxten i USA och världen genom aktier i 8 världsledande amerikanska storbolag med internationella varumärken. Då efterfrågan bland konsumenter på både den amerikanska och globala marknaden fortsätter att stärkas, skapas goda förutsättningar för dessa globala varumärken att dra nytta av utvecklingen. Risker med placeringen Återbetalningsskyddet i placeringen innebär att emittenten åtagit sig att som lägst återbetala hela det nominella beloppet i US dollar till investeraren vid löptidens slut år 6. Återbetalningsskyddet gäller dock endast på den ordinarie återbetalningsdagen och omfattar endast nominellt belopp i US dollar. Vid negativ utveckling för växelkursen USD/SEK förekommer således risk för partiell förlust av investerat belopp i SEK. OM BNP PARIBAS BNP Paribas (www.bnpparibas.com) har lokal närvaro i 80 länder och närmare anställda, varav mer än i Europa. Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter: Retail Banking, Investment Solutions och Corporate & Investment Banking. Koncernen har fyra hemmamarknader i Europa (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance är ledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför även sin affärsmodell avseende bankverksamhet för privatpersoner i södra och östra Europa samt Turkiet och har också ett stort nätverk i västra USA. BNP Paribas har en ledande position i Europa, en stark närvaro i Amerika och en stadig och snabbt växande verksamhet i Asien inom verksamheterna Corporate & Investment Banking och Investment Solutions. BNP Paribas har även fått ett antal erkännanden av specialiserade tidskrifter världen över, bland annat inom området för Strukturerade Produkter 3

4 SÅ FUNGERAR PLACERINGEN Ta del av all eventuell positiv utveckling för aktiekorgen på slutdagen med en indikativ deltagandegrad om indikativt 100 procent På slutdagen: Om utvecklingen för aktiekorgen är positiv, erhåller investeraren 100 procent av nominellt belopp konverterat till US dollar samt indikativt 105 procent av den positiva utvecklingen för korgen i US dollar, växlat till SEK; Annars, exponeras investeraren ej mot utvecklingen för aktiekorgen och erhåller nominellt belopp konverterat till US dollar, växlat till SEK. Beräkning av korgens utveckling Utvecklingen för varje enskild underliggande aktie fastställs genom att stängningskursen för dessa på ett givet datum jämförs mot respektive akties stängningskurs på startdagen. Under löptidens sista 2 år observeras utvecklingen för var och en av de underliggande aktierna varje månad (25 observationer). Genomsnittet av dessa observationer beräknas sedan för varje enskild aktie i bolagskorgen. Utvecklingen för aktiekorgen beräknas sedan som genomsnittet av samtliga underliggande aktiers genomsnittsutveckling. Valutaexponeringen kan påverka avkastning och återbetalning Återbetalningsbeloppet (SEK) kommer att påverkas i förhållande till utvecklingen för växelkursen USD/SEK mellan placeringens start- och slutdag. Av denna anledning är all potentiell tillväxt i placeringen föremål för valutakursförändringar, vilket betyder att den ev. avkastning som investeraren erhåller på slutdagen kan vara såväl högre som lägre i förhållande till en investering utan valutaexponering. Så påverkas avkastningen av valutakursförändringar: En stärkt US dollar mot den svenska kronan kommer att ge en positiv effekt på placeringens avkastning jämfört med en investering utan valutaexponering. En försvagad US dollar mot den svenska kronan kommer att ge en negativ effekt på placeringens avkastning jämfört med en investering utan valutaexponering. 4

5 DEN UNDERLIGGANDE AKTIEKORGEN American Electric Power Är en av de största amerikanska leverantörerna av elektricitet och äger det största kraftnätet i USA. Bolaget har ca anställda och har ca. 5,3 miljoner kunder över hela USA. AT&T Tillhandahållertelefoni, video-, data och Internet-tjänster till företag, myndigheter och privatpersoner. Bolaget har under sin långa historia periodvis varit världens största teleoperatör samt världens största kabel-tvbolag. CenturyLink Tillhandahåller och utvecklar tele-, Internet- och bredbandstjänster till såväl privatpersoner som företag över hela USA. Företaget räknas som det tredje största telekom-bolaget i USA och är inkluderat i Fortune 100s lista över de största bolagen i Amerika. Kimberly Clark Ett av världens största bolag inom utveckling, produktion och distribution av konsumentvaror som servetter, toalettpapper, baby-artiklar och diverse hygien-artiklar. Bolaget har ca anställda och produktionsanläggningar i 37 olika länder, och kunder motsvarande nära en fjärdedel av världens befolkning köper deras produkter på dagsbasis. Kimberly Clark driver även vid sidan av sin kärnverksamhet ett flertal omfattande välgörenhetsprojekt. 5-års utveckling 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 dec 14 S&P 500 INDEX Likaviktad aktiekorg Källor: Bloomberg., BNP Paribas. Utveckling från 2009/12/18 till 2014/12/18. 01/10/2012 avslutade Kraft Foods Inc. avknoppningen av Kraft Foods Group, Inc.. Före detta datum används KFT TE Equity i korgen, efter detta datum används KRFT UN Equity. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning. Kraft Food Kraft Foods-koncernen är ett av de största mat- och dryckesföretagen i Nordamerika med en årlig omsättning på mer än 18 miljarder dollar. Bolaget har en bred portfölj av älskade varumärken inom dryck, ost, kylda måltider och dagligvaruprodukter som återfinns i skafferier och kylskåp i nästan varje hushåll i USA och Kanada. Några av Kraft Foods varumärken på den svenska marknaden är till exempel Gevalia kaffe och mjukost från Philadelphia. McDonald's Är en ledande global snabbmatsåterförsäljare med mer än restauranger som serverar cirka 69 miljoner människor i 118 länder varje dag. Mer än 80% av McDonald's restauranger världen över ägs och drivs av självständiga lokala franchisetagare. Southern Co Är ett publikt holdingbolag som genom sina dotterbolag distribuerar elektricitet i sydöstra USA. Företaget erbjuder också trådlös telekommunikation, internetlösningar och fiberoptik till företag. Verizon Communications Är en global leverantör av kommunikations-, informationsoch underhållningstjänster via fasta såväl som trådlösa nätverk. Företaget är ett av världens största telekombolag och har genom åren växt kraftigt genom sammanslagningar med ett flertal redan etablerade telekombolag. Källor: Respektive bolags hemsida Analytikers rekommendationer Köp Behåll Sälj American Electric Power Co 42% 58% 0% AT&T 29% 61% 10% CenturyLink 32% 59% 9% Kimberly-Clark 14% 81% 5% Kraft Foods Group 35% 60% 5% McDonald's 21% 73% 6% The Southern Co 4% 54% 42% Verizon Communications 60% 40% 0% Källor: Bloomberg. Rekommendationer från Bloombergs analytiker Utveckling från 2014/12/18. Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning. 5

6 AVKASTNINGSSCENARION Endast för illustration av produktens funktion Förklaring Korgutveckling Period för genomsnittsberäkning Observationer för genomsnittsberäkning Korgens stängningskurs Gynnsamt scenario På slutdagen är utvecklingen för aktiekorgen positiv Korgens utveckling uppgår till +63%. Under antagande att växelkursen USD/SEK är oförändrad Erhåller investeraren: 100% av nominellt belopp + 100% x 63% = 163% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 8,13% (för en initial investering om 102% ink. courtage) Under antagande att USD har stärkts med 20% mot SEK Erhåller investeraren: 163% x (1+20%) = 195,6% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 11,46% (för en initial investering om 102% ink. courtage) 100% Nivå Positiv korgutveckling om +63% 25 Observationer +60% +63% År Under antagande att USD har försvagats med 20% mot SEK Erhåller investeraren: 163% x (1-20%) = 130,4% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 4,18% (för en initial investering om 102% ink. courtage) Mindre gynnsamt scenario På slutdagen är utvecklingen för aktiekorgen negativ Ingen avkastning utgår från aktiekorgen. Nivå 25 Observationer Under antagande att växelkursen USD/SEK är oförändrad 100% Erhåller investeraren: 100% av nominellt belopp -10% Investeraren erhåller en årsavkastning om - 0,33% (för en initial investering om 102% ink. courtage) År Under antagande att USD har stärkts med 20% mot SEK Erhåller investeraren: 100% x (1+20%) = 120% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om 2,75% (för en initial investering om 102% ink. courtage) Under antagande att USD har försvagats med 20% mot SEK Erhåller investeraren: 100% x (1-20%) = 80% av nominellt belopp Investeraren erhåller en årsavkastning om - 3,97% (för en initial investering om 102% ink. courtage) 6

7 RÄKNEEXEMPEL Alla belopp beräknas inklusive courtage om 2 procent Exempel Nominellt belopp Korgutveckling Avkastning från korgutveckling Oförändrad växelkurs USD/SEK Återbetalningsbelopp USD stärkt med 20% mot SEK Årlig Återbetalningsbelopp avkastning USD försvagad med 20% mot SEK Årlig Återbetalningsbelopp avkastning Årlig avkastning 1 SEK % Ej relevant SEK ,33% SEK ,75% SEK ,97% 2 SEK % Ej relevant SEK ,33% SEK ,75% SEK ,97% 3 SEK % 2% SEK ,00% SEK ,09% SEK ,65% 4 SEK % 11% SEK ,42% SEK ,55% SEK ,28% 5 SEK % 35% SEK ,78% SEK ,02% SEK ,96% 6 SEK % 70% SEK ,89% SEK ,25% SEK ,91% Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande av inlösenbelopp samt courtage om 2 procent. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. Notera att deltagandegraden om 100 procent som används i ovan scenarier och exempel endast är indikativ. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs omkring 5 mars 2015 och kan som lägst bli 80 procent. 7

8 FÖRDELAR NACKDELAR Ta del av all potentiell positiv utveckling från en aktiekorg bestående av 8 amerikanska storbolag med en indikativt deltagandegrad om 100 procent. En stärkt US dollar gentemot den svenska kronan innebär att den eventuella avkastningen från placeringen ökar. En försvagad US dollar gentemot den svenska kronan innebär att den eventuella avkastningen från placeringen minskar. Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas S.A. 8

9 RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en investering I en strukturerad produkt. Vänligen ta del av Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic), Emittenten eller Garanten lämnar någon rådgivning eller rekommendation i detta dokument att investera på något sätt. Före en investering bör potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Innan ett investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa de relevanta Slutliga Villkoren och Grundprospektet, vilka finns tillgängliga på eller kan erhållas genom att kontakta SIP Nordic Fondkommision AB på telefonnr Emittent och Garant Varje betalning avseende placeringen är beroende av Emittentens och Garantens finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på förfallodagarna. Om Emittenten och Garanten blir insolventa riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats. Indikativa villkor m.m. De villkor som anges vara indikativa är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring den 5 mars Deltagandegraden kan som lägst fastställas till 80 procent. Om detta inte kan uppnås ställs erbjudandet in. Fullföljande av erbjudandet är vidare villkorat av att det inte inträffar några ändringar i tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande, omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar fullföljandet. SIP Nordic respektive Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP Nordic eller Emittenten fastställer att marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet försvåras. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden och som kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadsrisk Varken historisk utveckling eller simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades. Detta beror på utvecklingen för det underliggande indexet och avkastning genererad därifrån. Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande Index eller i delkomponenter i Index. Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Särskilda risker vid lånefinansiering Om köpet av placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till stora förluster eftersom en investerare måste betala finansieringskostnader även om investeringen inte utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad. Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av lånefinansierade strukturerade produkter. 9

10 Incitament och avgifter SIP Nordic Fondkommission erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen. Ersättning till SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av olika emittenter. SIP Nordic Fondkommission får ersättning från Emittenten för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika produkter tillhandahållna av Emittenten. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 procent per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av BNP Paribas i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic Fondkommission n ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. SIP Nordic Fondkommission är skyldiga att informera om arvoden från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission. Exempel baserat på en investering om SEK : Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK (att betalas utöver det investerade beloppet) Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 6 x 1,2% av nominellt belopp = SEK (ingår i investerat belopp) Totalt: SEK Viktig information Den här broschyren utgör endast marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren som en sammanfattande introduktion till de Slutliga Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella misstag i broschyren och den kan ändras utan föregående varning. Innan ett investeringsbeslut tas ska mottagaren och dess professionella rådgivare vara fullt medvetna om de potentiella riskerna och fördelarna med en investering i Placeringen och möjliga andra transaktioner. Följaktligen, investerare uppmanas starkt att ta del av de Slutliga Villkoren och Grundprospektet som finns tillgängligt på Värdepapperen kommer att emitteras under Emittentens Program för Obligationer, Certifikat och Warranter ( Programmet ) genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga. Kopior av grundprospektet avseende Programmet ( Grundprospektet ), daterat den 5 juni 2014 (vilket innehåller villkoren som färdigställs genom Slutliga Villkor eller Emissionsbilaga) samt eventuella tillägg till detta, finns på begäran tillgängligt hos SIP Nordic. Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande, historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna någon försäkran att något positivt scenario troligen kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning kommer att uppnås. Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor. BNP Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk skatte- eller annan typ av rådgivning. 10

11 Viktig information fortsättning Alla strukturerade produkter innefattar derivatinslag, vilka kan vara komplexa till sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker, inklusive risken att förlora hela eller delar av investeringen. Eftersom en investerings lämplighet alltid måste bedömas mot bakgrund av varje investerares personliga omständigheter kan BNP Paribas inte genom denna broschyr lämna råd eller rekommendationer angående de aktuella produkternas lämplighet för någon viss investerare. 11

12 INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant BNP Paribas S.A. (A+ / A1 / A+ per den 30 december 2014) Beräkningsagent BNP Paribas Arbitrage SNC ISIN SE Sista teckningsdag 20 februari 2015 Sista likviddag 27 februari 2015 Emissionsdag 20 mars 2015 Index startdag 10 mars 2015 Index slutdag 10 mars 2021 Ordinarie återbetalningsdag år 6 24 mars 2021 Underliggande Korg American Electric Power Co Inc (Bloomberg-kod: AEP UN Equity), ATT Inc (Bloomberg-kod: T UN Equity), CenturyLink Inc (Bloomberg-kod: CTL UN Equity), KimberlyClark Corp (Bloomberg-kod: CMB UN Equity), Kraft Foods Group Inc (Bloomberg-kod: KRFT UN Equity), McDonald's Corp (Bloomberg-kod: MCD UN Equity), The Southern Co (Bloomberg-kod: SOUN Equity), Verizon Communications Inc (Bloomberg-kod: VZUN Equity) Valuta USD (Avräkning i SEK) Nominellt belopp (NB) SEK per post Teckningskurs av NB 100 procent Courtage 2 procent av nominellt belopp Observationsdatum 11 mars 2019, 10 april 2019, 10 maj 2019, 10 juni 2019, 10 juli 2019, 12 augusti 2019, 10 september 2019, 10 oktober 2019, 11 november 2019, 10 december 2019, 10 januari 2020, 10 februari 2020, 10 mars 2020, 13 april 2020, 11 maj 2020, 10 juni, 2020, 10 juli, 2020, 10 augusti 2020, 10 september 2020, 12 oktober 2020, 10 november 2020, 10 december 2020, 11 januari 2021, 10 februari 2021, 10 mars 2021 Återbetalningsskydd vid ordinarie återbetalningsdag Indikativ deltagandegrad Clearing Börsregistrering 100 procent återbetalningsskydd i USD med avräkning i SEK. Kapitalet är således ej skyddat i SEK. 100 procent (lägst 80 procent) Euroclear Sweden Nordic Derivatives Exchange Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, Stockholm, Tel , Fax , Hemsida Aktieindexobligation

Autocall Premium US Brands 2

Autocall Premium US Brands 2 Autocall Premium US Brands 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger på kvartalsbasis Sista teckningsdag: 3 april 2015 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis

Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis AUTOCALL GLOBAL E-HANDEL MÅNAD Exponering mot fyra globalt ledande bolag inom teknik och e-handel med möjlighet till ackumulerande kuponger på månadsbasis Månadskupong: Möjlighet till ackumulerande kupong

Läs mer

AIO Europeiska Värdeaktier 2

AIO Europeiska Värdeaktier 2 AIO Europeiska Värdeaktier 2 En placering med exponering mot ett index bestående av 50 högutdelande bolag, med fullt kapitalskydd Sista teckningsdag: 26 december 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission

Läs mer

Fondobligation Afrika 9

Fondobligation Afrika 9 Fondobligation Afrika 9 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 7 november 2014 Publikt erbjudande av SIP

Läs mer

Fondobligation Afrika 6

Fondobligation Afrika 6 Fondobligation Afrika 6 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 20 juni 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Autocall Index Saviour Gruvbolag

Autocall Index Saviour Gruvbolag Autocall Index Saviour Equity Structured Business Retail area Gruvbolag Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Sprinter Svenska Banker Platå

Sprinter Svenska Banker Platå a b Sprinter Svenska Banker Platå Exponering mot de fyra svenska storbankerna Bild: Tuned_In / istockphoto.com Teckningskurs Kapitalskydd Löptid Valuta Deltagandegrad Platå Riskbarriär Underliggande aktier

Läs mer

Autocall Amerikanska Storbolag

Autocall Amerikanska Storbolag ab Sista teckningsdag 5 december 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Amerikanska Storbolag Exponering mot fyra amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent

Global E-handel. Aktieobligation. Global E-handel. E-Handel. låg risk. 5 år. Aktie- Frihetsgudinnan, New York. Emittent Aktieobligation Global E-handel låg risk Aktie- Obligation 5 år E-Handel Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot en korg av tio globala bolag genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR

Global Säkerhet. 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best. Global Säkerhet 1122 AKTIEOBLIGATION GLOBAL SÄKERHET FIXED BEST LÅG RISK 3 ÅR 1122 Aktieobligation Global Säkerhet Fixed Best LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Global Säkerhet FN:s Huvudkontor, New York Global Säkerhet Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad i tio

Läs mer

Sverige Tyskland Fixed Best 2

Sverige Tyskland Fixed Best 2 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Sverige Tyskland Fixed Best 2 Placera med exponering mot en aktiekorg bestående av 12 betydelsefulla svenska och tyska industriaktier

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011

USA Värdeaktier. Tecknas till och med den 24 juni 2011 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 20 USA Värdeaktier En indexexponering mot amerikanska bolag med undervärderade aktier och god avkastningspotential i samarbete med

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall Index Saviour Sverige 5

Autocall Index Saviour Sverige 5 Equity Structured Business Retail area Autocall Index Saviour Sverige 5 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 4 januari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Du erbjuds att

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö

Europa & Sverige. 1218 Autocall. Europa & Sverige. Grundutbud 1218 AUTOCALL EUROPA OCH SVERIGE HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Öresundsbron, Malmö 1218 Autocall Europa & Sverige HÖG RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Öresundsbron, Malmö Europa & Sverige Placeringen ger exponering mot två index, Europa och Sverige, och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer