Fondobligation Afrika 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fondobligation Afrika 6"

Transkript

1 Fondobligation Afrika 6 En placering med exponering mot de afrikanska tillväxtländerna genom ett index bestående av fyra breda Afrikafonder. Sista teckningsdag: 20 juni 2014 Publikt erbjudande av SIP Nordic Fondkommission AB Placeringen emitteras av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas är garant. Teckningskurs 100 procent återbetalningsskydd vid ordinarie återbetalningsdag Löptid 5 år 95 procent Indikativ deltagandegrad 100 procent (lägst 80 procent) Underliggande index African Exposure Fund Index ISIN SE Detta marknadsföringsmaterial bör läsas i samband med Slutliga Villkor och de villkor som finns i gällande Grundprospekt. Investerare uppmanas särskilt att ta del av sektionen Risk factors i Grundprospektet. Alla betalningar avseende placeringen är beroende av emittentens och garantens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser och tar inte hänsyn till avgifter, courtage eller skatter gällande den här typen av investering. Aktieindexobligation

2 SIP Nordic Fondkommission AB är anslutet till Strukturerade Placeringar i Sverige som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, vänligen se vidare information på

3 PRODUKTINFORMATION En kort överblick Fondobligation Afrika 6 emitteras av BNP Paribas Issuance B.V. och erbjuds i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren: Exponering mot aktiemarknaderna i de afrikanska tillväxtekonomierna genom African Exposure Fund Index, som består av fyra breda och aktivt förvaltade Afrikafonder; En indikativ deltagandegrad om 100 procent mot all eventuell positiv utveckling från underliggande index efter genomsnittsberäkning (förklaras i detalj på sid. 5); 95 procent återbetalningsskydd av nominellt belopp på ordinarie återbetalningsdag. För vem passar placeringen? Placeringen är lämplig för investerare som har en medel till lång investeringshorisont och som har en tro på ökad potential för tillväxt på den afrikanska kontinenten och som till låg risk önskar en möjlighet att vara med och dra nytta av detta. Fördelar med placeringen En ny bild av den afrikanska regionen växer nu fram, där blomstrande konsumtion, snabb urbanisering, fortsatt exploatering av naturresurser och snabbt ökande inflöden av kapital till större investeringar har börjat väga upp för många av de välkända problem som många afrikanska ekonomier dras med. Flera bedömare anser att Afrika nu befinner sig i samma läge som många andra tillväxtekonomier befann sig i då de först blev introducerade som potentiella investeringsalternativ. Risker med placeringen Placeringen är återbetalningsskyddad till 95 procent. Återbetalningsskyddet om 95 procent bestäms och beräknas i svenska kronor och betyder att emittenten åtar sig att återbetala 95 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag. Återbetalningsskyddet om 95 procent innebär också att återbetalningsbeloppet beräknas från en bas på 95 procent av nominellt belopp. För att placeringen ska generera avkastning över teckningskurs och courtage krävs därför en positiv utveckling för underliggande index om 7 procent vid en fastställd deltagandegrad om 100 procent. OM BNP PARIBAS BNP Paribas (www.bnpparibas.com) har lokal närvaro i ca. 80 länder och närmare anställda, varav mer än i Europa. Banken rankas högt inom sina tre kärnverksamheter: Retail Banking, Investment Solutions och Corporate & Investment Banking. Koncernen har fyra hemmamarknader i Europa (Belgien, Frankrike, Italien och Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance är ledande inom konsumentutlåning. BNP Paribas marknadsför även sin affärsmodell avseende bankverksamhet för privatpersoner i södra och östra Europa samt Turkiet och har också ett stort nätverk i västra USA. BNP Paribas har en ledande position i Europa, en stark närvaro i Amerika och en stadig och snabbt växande verksamhet i Asien inom verksamheterna Corporate & Investment Banking och Investment Solutions. 3

4 AFRIKA - MÖJLIGHETERNAS KONTINENT Framtiden är nu Då många andra tillväxtekonomier fortsätter att kämpa med problem, kommer Afrika snart att bli den snabbast växande regionen i världen (1). Under det senaste årtiondet har Afrika varit den näst snabbast växande regionen i världen tack vare fundamentala förbättringar av det makroekonomiska landskapet, den politiska stabiliteten samt av affärsklimatet (2). Afrika emotstod 2009 års globala finanskris väl, då tillväxten för regionen som helhet uppgick till 2,8 procent, samtidigt som hela den utvecklade världen befann sig i recession (3). 8 % 6 % 4 % 2 % Årlig BNP-tillväxt - Afrika söder om Sahara mot utvecklade ekonomier Då Afrika fortfarande befinner sig i en tidig fas av sin utvecklingscykel finns det fortfarande gott om rum för tillväxt eftersom direktinvesteringar i regionen är mycket attraktivt (4). Afrikas ekonomiska framtid har blivit mer och mer oberoende av omvärlden, då blomstrande inhemsk konsumtion har tagit över efter utvinning av naturesurser som den främsta drivkraften för tillväxt (4). 0 % -2 % -4 % Utvecklade ekonomier Afrika söder om Sahara (1) Exane BNP Paribas, David Finch, Africa The future is now, november 2012, (2) McKinsey Global Institute, augusti 2012, (3) IMF oktober 2012, (4) Exane BNP Paribas, Africa The Future is now, november 2012 Stöttepelarna för afrikansk tillväxt Afrikas ekonomiska framgång drivs på av fyra mäktiga ekonomiska krafter som bidrar till att skapa en självgående tillväxtcykel på kontinenten. Demografi: Stigande inkomster har skapat en ny medelklass. Andelen Afrikanska konsumenthushåll växte från 59 miljoner år 2000 till 90 miljoner Infrastruktur: I Afrika pågår nu en kraftigt utveckling av infrastrukturen samtidigt som urbaniseringstakten är den snabbaste i världen, vilket skapar en stark efterfrågan inom främst byggindustrin. Naturresurser: Afrika har rika fyndigheter av naturresurser så som olja, guld, kakao, diamanter och platina som är starkt efterfrågade av andra tillväxtekonomier. Styrning: Africa Governance Initiative (AGI) har skapats för att tillhandahålla praktiska råd och stöd för att hjälpa Afrikas ledande reformatorer AFRICAN EXPOSURE FUND INDEX Fyra tillväxtfaktorer för den Afrikanska ekonomin Demografi 90 miljoner hushåll med ökad köpkraft Källa: McKinsey Global Institute, augusti 2012 Naturresurser 132 miljarder fat av bevisade oljereserver i Afrika Källa: BP Statistical Review, juni 2012 Källa: IMF, januari 2013 Infrastruktur 50% urbaniseringstakt i Afrika år 2030 Källa: African Development Bank Group, december 2012 Styre Africa Governance Initiative har skapats för att stödja Afrikanska regeringar Källa: Det underliggande indexet är sammansatt av 4 ledande och aktivt förvaltade fonder som till största del investerar i afrikanska aktier: JP Morgan Africa Equity Fund, DWS Invest Africa Fund, Nordea African Equity Fund och Templeton Africa Fund. Bloomberg Fond AUM (MEUR) (5) Fondbeskrivning Auktorisation Vikt i index kod JP Morgan Africa Equity Fund En stor fond med ett välbalanserat urval av tillgångar från hela kontinenten. Luxembourg 25% JPMAAEA LX Equity DWS Invest Africa Fund Nordea African Equity Fund Templeton Africa Fund En av de största Pan-afrikanska fonderna med ca. 150 miljoner EUR i tillgångar under förvaltning. Väletablerad och bred fondinvestering i afrikas tillväxtekonomier. Ämnar att åstadkomma långsiktig värdestegring genom investeringar i den afrikanska aktiemarknaden. Luxemburg 25% DWSAFLC LX Equity Luxemburg 25% NAFEBPE LX Equity Luxemburg 25% FTAFAAE LX Equity (5) Källa: Bloomberg, 17/09/2013 Mer information om fonderna: 4

5 ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT INVESTERA I AFRIKA Afrikanska marknader är historiskt sett mer volatila än många andra marknader och kontinentens ekonomiska landskap kräver väldigt specifik investeringskunskap. BNP Paribas har konstruerat African Exposure Fund Index av fyra ledande och aktivt förvaltade fonder som till största del investerar i afrikanska aktier, vilket ger investerare möjligheten att dra nytta av fondförvaltarnas marknadsspecifika expertis. Indexet är geografiskt diversifierat men innefattar till största del de attraktiva marknaderna söder om Sahara. Valuta: Indexet är noterat i SEK. Indexet innehåller en volatilitetskontroll som ämnar att begränsa volatiliteten till 15 procent. Denna mekanism kommer på ett dynamiskt sätt att justera exponeringen mot fondportföljen, på daglig basis, för att hålla volatiliteten i index inom målnivån. Exponeringen mot fondportföljen ökas upp till 150 procent när volatiliteten observeras som låg, och minskas ned till 0 procent när volatiliteten observeras som hög. Indexmetodologin inkluderar vissa kostnader i strategin, vilka bland annat avser kostnader för transaktioner, replikering och repo-transaktioner vid upprätthållandet av Index. Nivån för sådana kostnader (i den mån dessa förekommer) kan variera över tid i enlighet med marknadsförhållandena, enligt vad Indexsponsorn fastställer på ett kommersiellt rimligt sätt. Excess Return: Utvecklingen för index beräknas som avkastningen för fondportföljen med avdrag för den riskfria räntan, i detta fall EURIBOR 3M, plus eventuellt förekommande likviditetskostnader för replikeringen av Index. Simulerad utveckling Geografisk Fördelning (simulerad utveckling fram till september 2013) 260% 220% 180% African Exposure Fund Index (SEK) S&P BRIC 40 Daily Risk Control 15% ER Egypt, 8% Other Countries, 10% Morocco, 1% South Africa, 37% 140% 100% Other Sub- Saharan Africa, 16% 60% apr-09 apr-10 apr-11 apr-12 apr-13 Nigeria, 28% Källor: Bloomberg, BNP Paribas den 30 april Utvecklingen för index har beräknats genom simuleringar för perioden 30 april 2009 till 12 september Historisk avkastning är ingen indikation för framtida avkastning SÅ FUNGERAR PLACERINGEN Ta del av all positiv utveckling från index med en indikativ deltagandegrad om 100 procent och återbetalningsskydd om 95 procent av nominellt belopp på slutdagen. Oavsett hur index utvecklats på slutdagen erhåller investeraren minst 95 procent av nominellt belopp tillbaka vid löptidens slut. På slutdagen: Om utvecklingen för underliggande index är positiv beräknas återbetalningsbeloppet för index från en bas på 95 procent av nominellt belopp. Den slutliga utvecklingen för index beräknas som ett genomsnitt av 13 observationer under löptidens sista 12 månader. För att placeringen ska generera avkastning över teckningskurs och courtage krävs en positiv utveckling från underliggande index om 7 procent vid en fastställd deltagandegrad om 100 procent. Beräkning av indexutveckling Källa: BNP Paribas, respektive fonds faktablad december 2013 Under löptidens sista år observeras indexutvecklingen varje månad (13 observationer) och genomsnittet av dessa observationer utgör sedan ("Index slutnivå"). Indexutvecklingen beräknas som skillnaden mellan Index startnivå och Index slutnivå. 5

6 AVKASTNINGSSCENARION Endast för illustration av produktens funktion Förklaring Indexutveckling Indexutveckling på slutdagen Observationsperiod Observationer Index slutnivå Gynnsamt scenario På slutdagen Index utveckling efter genomsnittsberäkning uppgår till +55% Avkastningen från indexexponeringen är: +55% Investeraren erhåller: 95% av nominellt belopp + 55% = 150% av nominellt belopp 100% Nivå 13 observationer +55% 139% Investeraren erhåller en årsavkastning om 8,02 (med avräkning för courtage om 2%) År Neutralt scenario På slutdagen Index utveckling efter genomsnittsberäkning uppgår till +7% Avkastningen från indexexponeringen är: +7% Investeraren erhåller: 95% av nominellt belopp + 7% = 102% av nominellt belopp 100% Nivå 13 observationer +7% 97% Investeraren erhåller en årsavkastning om 0,00% (med avräkning för courtage om 2%) År Mindre gynnsamt scenario Nivå På slutdagen Index utveckling efter genomsnittsberäkning uppgår till -25% Investeraren erhåller: 13 observationer 110% 95% av nominellt belopp. 100% Investeraren erhåller en årsavkastning om -1,41% (med avräkning för courtage om 2%) -25% År 6

7 RÄKNEEXEMPEL Alla belopp beräknas inklusive courtage om 2 procent Exempel Teckningskurs inklusive courtage Nominellt belopp Totalt investerat belopp Indexutveckling Avkastning från indexutveckling Återbetalt belopp Årlig avkastning 1 102% SEK SEK % 0,00% SEK ,41% 2 102% SEK SEK % 0,00% SEK ,41% 3 102% SEK SEK % 2,00% SEK ,00% 4 102% SEK SEK % 7,00% SEK ,00% 5 102% SEK SEK % 35% SEK ,97% 6 102% SEK SEK % 80% SEK ,40% Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om SEK. Den årliga avkastningen beräknas med beaktande av inlösenbelopp samt courtage om 2 procent. Siffrorna i dessa exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Siffrorna utgör således inte en indikation om framtida resultat och kan inte på något sätt utgöra en del av ett kommersiellt erbjudande. Notera att deltagandegraden om 100 procent som används i scenarier och exempel ovan endast är indikativ. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs omkring 3 juli 2014 och kan som lägst bli 80 procent. Placeringen är återbetalningsskyddad till 95 procent. Återbetalningsskyddet om 95 procent bestäms och beräknas i svenska kronor och betyder att emittenten åtar sig att återbetala 95 procent av det nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag. Återbetalningsskyddet om 95 procent innebär också att avkastningen beräknas från en bas på 95 procent av nominellt belopp. För att placeringen ska generera avkastning över teckningskurs och courtage krävs därför en positiv utveckling från underliggande index om 7 procent vid en fastställd deltagandegrad om 100 procent. 7

8 FÖRDELAR NACKDELAR Dra nytta av den marknadsspecifika expertis som den aktiva förvaltningen i de fyra fonderna tillhandahåller. Exponering mot den lovande afrikanska aktiemarknaden genom indikativt 100 procent deltagandegrad mot utvecklingen från African Exposure Fund Index. 95 procent återbetalningsskydd av nominellt belopp på slutdagen oberoende av index utveckling. Utebliven avkastning om den genomsnittliga indexutvecklingen är negativ, även om den faktiska korgnivån är positiv på slutdagen. Investeraren erhåller då endast 95 procent av nominellt belopp tillbaka på slutdagen. Återbetalningsskyddet gäller endast på den ordinarie återbetalningsdagen och omfattar endast 95 procent av nominellt belopp. För att placeringen ska generera avkastning över teckningskurs och courtage krävs en positiv utveckling för det underliggande index om 7 procent vid en fastställd deltagandegrad om 100 procent. Courtage och andra avgifter omfattas inte och försäljning före återbetalningsdagen sker till marknadskurs, vilken kan vara lägre än nominellt belopp. Risk för partiell eller fullständig förlust av investerat belopp i händelse av konkurs eller betalningsinställelse av BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. och BNP Paribas S.A. 8

9 RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en investering I en strukturerad produkt. Vänligen ta del av Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic), Emittenten eller Garanten lämnar någon rådgivning eller rekommendation i detta dokument att investera på något sätt. Före en investering bör potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Innan ett investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa de relevanta Slutliga Villkoren och Grundprospektet, vilka finns tillgängliga på eller kan erhållas genom att kontakta SIP Nordic Fondkommision AB på telefonnr Emittent och Garant Varje betalning avseende placeringen, inklusive åtagandet att betala det återbetalningsskyddade beloppet om 95 procent av nominellt belopp på den ordinarie återbetalningsdagen, är beroende av Emittentens och Garantens finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på förfallodagarna. Om Emittenten och Garanten blir insolventa riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats. Indikativa villkor m.m. De villkor som anges vara indikativa är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring den 3 juli Deltagandegraden kan som lägst fastställas till 80 procent. Om detta inte kan uppnås ställs erbjudandet in. Fullföljande av erbjudandet är vidare villkorat av att det inte inträffar några ändringar i tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande, omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar fullföljandet. SIP Nordic respektive Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP Nordic eller Emittenten fastställer att marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet försvåras. Förtida avveckling Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden och som kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadsrisk Varken historisk utveckling eller simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades. Detta beror på utvecklingen för det underliggande indexet och avkastning genererad därifrån. Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande Index eller i delkomponenter i Index. Skatter - Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Särskilda risker vid lånefinansiering Om köpet av placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till stora förluster eftersom en investerare måste betala finansieringskostnader även om investeringen inte utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad. Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av lånefinansierade strukturerade produkter. 9

10 Incitament och avgifter SIP Nordic erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa förmedlare. Enligt SIP Nordics bedömning utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex. genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kundernas intressen. Ersättning till SIP Nordic De produkter SIP Nordic erbjuder ges ut av olika emittenter. SIP Nordic får ersättning från Emittenten för försäljning av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera Exempel baserat på en investering om SEK : Courtage: 2% av nominellt belopp = SEK (att betalas utöver det investerade beloppet) Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission: 5 x 1,2% av nominellt belopp = SEK (ingår i investerat belopp) Totalt: SEK Viktig information Den här broschyren utgör endast marknadsföring och har tagits fram av BNP Paribas och SIP Nordic. Broschyren ger inte full information om placeringen och erbjudandet och ska endast användas av mottagaren som en sammanfattande introduktion till de Slutliga Villkoren och Grundprospektet. BNP Paribas och SIP Nordic friskriver sig från varje form av ansvar för redaktionella mellan olika produkter tillhandahållna av Emittenten. SIP Nordic kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,2 procent per år av produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. Det slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissionsdagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella komponenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. SIP Nordic erhåller vidare icke-monetära incitament av BNP Paribas i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. Ersättningar från SIP Nordic De produkter SIP Nordic tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5 procent per år av produktens avkastningsgrundande belopp och löptid. Beräkningen är gjord med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie återbetalningsdagen. SIP Nordic n ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation. SIP Nordic Fondkommission är skyldiga att informera om arvoden från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen kontakta SIP Nordic Fondkommission. misstag i broschyren och den kan ändras utan föregående varning. Innan ett investeringsbeslut tas ska mottagaren och dess professionella rådgivare vara fullt medvetna om de potentiella riskerna och fördelarna med en investering i Placeringen och möjliga andra transaktioner. Följaktligen, investerare uppmanas starkt att ta del av de Slutliga Villkoren och Grundprospektet som finns tillgängligt på Den juridiska dokumentationen för placeringen kommer att bestå av Slutliga Villkor under Emittentens Warrant- och Certifikat-program ( Programmet ) så som detta ser ut på Emissionsdagen. Det nu tillgängliga grundprospektet för Programmet, daterat den 3 juni 2013 ( 2013 års Grundprospekt ) och tillägg därtill, kommer att ersättas som ett led i den årliga uppdaterngen av Programmet på eller kort efter den 3 juni 2014 och Värdepapperen som beskrivs häri kommer att emitteras enligt det uppdaterade Programmet under ett reviderat grundprospekt (som innehåller villkoren som kompletteras av de Slutliga Villkoren). BNP Paribas kan inte tillhandahålla kopior av det nya grundprospektet i förväg eftersom det endast kommer att offentliggöras efter godkännande av den aktuella tillsynsmyndigheten på eller efter den 3 juni Investerare bör beakta att som ett resultat av näringsrättsliga förändringar beträffande prospekt för emission av värdepapper och på grund av det förväntade offentliggörandet och godkännandet av ett nytt grundprospekt ( 2014 års Grundprospekt ) på eller omkring den 3 juni 2014 ( Godkännandedagen ) och notifieringen till den behöriga myndigheten i Sverige omedelbart därefter, vilket kommer att vara före utgången av Erbjudandeperioden (enligt definition nedan) och Emissionsdagen för Certifikaten, nya Slutliga Villkor och en emissionsspecifik sammanfattning kommer att behöva tas fram och distribueras avseende Erbjudandet (enligt definition nedan). 10

11 Viktig information fortsättning Sådana nya Slutliga Villkor kommer att ersätta de ursprungliga Slutliga Villkoren upprättade enligt 2013 års Grundprospekt och måste läsas tillsammans med 2014 års Grundprospekt, inklusive de allmänna villkoren däri, eftersom dessa villkor kommer, vid emission, att utgöra de juridiskt bindande villkoren för Värdepapperen. Sådana Slutliga Villkor kommer att se annorlunda ut än de ursprungliga Slutliga Villkoren men det bör noteras att avsikten inte är att ändra de ekonomiska förpliktelserna för emittenten av värdepapperen jämfört med de som har angivits i detta marknadsföringsmaterial och/eller de ursprungliga Slutliga Villkoren. Varje investerare som har indikerat sin accept av Erbjudandet (enligt definition nedan) före Godkännandedagen har rätten att inom två arbetsdagar från Godkännandedagen att återkalla sin accept. Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats från källor som anses pålitliga men BNP Paribas och SIP Nordic lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande, historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa ändamål. BNP Paribas och SIP Nordic kan inte lämna någon försäkran att något positivt scenario troligen kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning kommer att uppnås. Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål och utgör inte ett erbjudande från BNP Paribas eller SIP Nordic att handla på sådana villkor eller en indikation på att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor. BNP Paribas och SIP Nordic tillhandahåller inte mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk skatte- eller annan typ av rådgivning. Alla strukturerade produkter innefattar derivatinslag, vilka kan vara komplexa till sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker, inklusive risken att förlora hela eller delar av investeringen. Eftersom en investerings lämplighet alltid måste bedömas mot bakgrund av varje investerares personliga omständigheter kan BNP Paribas inte genom denna broschyr lämna råd eller rekommendationer angående de aktuella produkternas lämplighet för någon viss investerare. Index disclaimer - The methodology of the African Exposure Fund Index (the Index ) is set out in the Rule Book of the Index which will be available on a website specified in the Final Terms of the Certificates. The sponsor of the Index (the Index Sponsor ) and where the Index is calculated by a party other than the Index Sponsor (the Index Calculation Agent ) do not guarantee the accuracy or completeness of the Index methodology or the calculation methods, or that there will be no errors or omissions in computing or disseminating the Index, and the Index Sponsor and the Index Calculation Agent, shall have no liability for any errors or omissions therein. The Index methodology is based on certain assumptions, certain pricing models and calculation methods adopted by the Index Sponsor and/or the Index Calculation Agent and may have certain inherent limitations. Information prepared on the basis of different models, calculation methods or assumptions may yield different results. You have no authority to use or reproduce the Index methodology in any way without a specific licence from BNP Paribas permitting you to do so, and neither BNP Paribas nor any of its affiliates shall be liable for any loss whatsoever arising directly or indirectly from the use of the Index or index methodology or otherwise in connection therewith. The Index Sponsor, and where applicable, the Index Calculation Agent, disclaim(s) any liability in connection with the level of the Index at any given time. The Index Sponsor and, where applicable, the Index Calculation Agent will not accept any liability for any loss whatsoever, directly or indirectly related to the Index. The index methodology embeds certain costs in the strategy which cover amongst other things, friction, replication and repo costs in running the Index. The levels of such costs (if any) may vary over time in accordance with market conditions as determined by the Index Sponsor acting in a commercially reasonable manner. BNP Paribas and/or its affiliates may act in a number of different capacities in relation to the Index and/or products linked synthetically to the Index, which may include, but not be limited to, acting as market-maker, hedging counterparty, Issuer of components of the Index, Index Sponsor and/or Index Calculation Agent. Such activities could result in potential conflicts of interest that could influence the price or value of these Certificates. 11

12 INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. Garant BNP Paribas S.A. (A+ / A1 / A+ per den 4 april 2014) Beräkningsagent ISIN BNP Paribas Arbitrage SNC SE Sista teckningsdag 20 juni 2014 Sista likviddag 27 juni 2014 Emissionsdag 23 juli 2014 Index startdag 9 juli 2014 Index slutdag 9 juli 2019 Ordinarie återbetalningsdag år 5 23 juli 2019 Underliggande index Valuta Nominellt belopp (NB) Teckningskurs av NB Courtage Observationsdatum återbetalningsskydd vid ordinarie återbetalningsdag Indikativ deltagandegrad Clearing Börsregistrering African Exposure Fund Index (Bloomberg-kod: ENHAAFSE Index) SEK SEK per post 100 procent 2 procent av nominellt belopp 9 juli 2018, 9 augusti 2018, 10 september 2018, 9 oktober 2018, 9 november 2018, 10 december 2018, 9 januari 2019, 11 februari 2019, 11 mars 2019, 9 april 2019, 9 maj 2019, 10 juni 2019, 9 juli procent av NB 100 procent (lägst 80 procent) Euroclear Sweden Nordic Derivatives Exchange Denna produkt distribueras i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB, Kungsgatan 27, Stockholm, Tel , Fax , Hemsida Aktieindexobligation

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BEAR-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bear-certifikat (även

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Certifikat Ryssland Autocall

Certifikat Ryssland Autocall www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat Ryssland Autocall Avseende: Ryssland Med likviddag: 1 december 2008 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer