artneren affärstidning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "artneren affärstidning"
  • Per Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna Apoteket: Outsourcad transportavdelning blev succé Emhart: Ny skeppningsfunktion gav rejält sänkta transportkostnader och ökad servicegrad Göran Persson: Effektivitet, utveckling och konkurrenskraft kräver samarbete i relationer Tema: Vinnande transporter så tar du helhetsgreppet över transportflödena Statoil Lubricants Sara Balmér: Samarbetet har gått över förväntan Freight Management: Kompetens, marknadskännedom, samordning och systematik

2 Innehåll TEMA Vinnande transporter: Så tar du helhetsgreppet över transportflödena! Sid 4-6 Sonats erbjudande för Freight Management Sid 7 Statoil Lubricants Sara Balmér: Samarbetet har gått över förväntan Sid 8-10 Sid 11 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Intervju med docent Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna Sid Sid Verkstadsföretaget Emhart Glass lät Sonat ta hand om skeppningsfunktionen. Resultatet blev rejält sänkta transportkostnader och ökad servicegrad Apoteket: Outsourcad transportavdelning blev succé! Sid Sid Professor Göran Persson tror på nätverk, helhetssyn och kompetens: Effektivitet, utveckling och konkurrenskraft kräver samarbete i relationer

3 Ledare Nu är det dags att fokusera på transporterna! Supply chain management har länge handlat om planering, metoder och IT. Fokus är för det mesta på produktion, anskaffningsplanering, leverantörsutveckling och organisation. Det är därför hög tid att fokusera på den normalt sett största posten i ett företags logistikkostnader. På transporten och på Freight Management. För att nå framgång gäller det att ta greppet över alla transportflöden såväl ingående transporter av råvaror och komponenter som på de utgående transporterna av färdigvaror. En del av supply chain Transportområdet har dessvärre länge varit ett eget område skilt från såväl inköp som supply chain. Det gäller både leverantörsvalet och designen/utformningen av transportflödena. Vi menar att det nu är hög tid att betrakta transporter som en del av företagets supply chain och hantera dem med samma professionalism och krav på kompetens som gäller för övriga områden i logistikverksamheten. Precis som t ex leverantörsutveckling, huvudplanering och IT-stöd är transporterna en självklar komponent inom supply chain management. Det finns sedan länge en insikt om behovet och värdet av att arbeta tvärfunktionellt vid inköp av komponenter. Det finns på motsvarande sätt en enorm potential för konstruktion, inköp och logistik/supply chain att arbeta tvärfunktionellt med transporterna. Ta helhetsgreppet! Den fulla potentialen tillvaratas när du tar helhetsgreppet och arbetar samtidigt med: Supply chain med utformning av en kravspecifikation baserad på kundkrav och helheten i varuförsörjningen samt med design/ utformning utifrån en totalkostnadsanalys inte baserat på prislappen på en transporttjänst. Inköp med upphandling, förhandling och avtal Konstruktion det finns naturligtvis även en konstruktionsdel som måste beaktas, dvs. vilka krav produkten/produkterna ställer på en transportlösning. på att vi är så väldigt mycket bättre än andra på att förhandla om själva priset även om vi behärskar den konsten. Eftersom transporter är standardtjänster som har sin mer eller mindre givna kostnad. De främsta skälen är i stället att vi: Har förmåga att designa rätt lösning utifrån en förståelse för kundens affär, produktionsstruktur och dess leverantörers krav och behov. Har modet att ifrågasätta. Fokuserar på totalkostnad och värdet mot slutkund, snarare än prislappen på en transporttjänst. Utgår från siffror och fakta. Rätt dimensionering av kapacitet per flöde och tjänst. Säkerställer operativa dagliga rutiner och gränssnitt mellan avsändare/mottagare och transportör. Kort sagt; förmågan handlar som så ofta om erfarenhet och kompetens i kombination med analysförmåga, systematik och en okuvlig vilja att förbättra! Om allt detta handlar denna tidning. Trevlig läsning! Kjell Rundqvist, VD När vi i Sonat gör detta tar helhetsgreppet och gör upphandling, design/utformning med en helhetssyn på flödet och utifrån produktkrav så vågar jag hävda att vi alltid lyckas att sänka kostnaderna och förbättra servicegraden. Och det beror inte Tidningen Supply Chain Partner Maj 2011 Redaktör: Stefan Karlöf Design och produktion: Karlöf Kommunikation AB Tryck: Ekotryck Redners Sonat AB Sonat är en utvecklingspartner inom supply chain management. Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom att driva och utveckla försörjningsnätverk, med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat har ca 65 anställda och kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. Sonat Supply Chain Partner #

4 Tema: Vinnande transporter Ta helhetsgreppet över transporterna: Med engagemang, passion och resultatet i fokus När Sonat bildades vid millennieskiftet var utgångspunkten att det behövdes en ny typ av aktör inom logistik och supply chain management. En utvecklingspartner som både tar ansvar för att tänka stort ur ett supply chain-perspektiv och som kan omsätta tankarna i operativa, värdeskapande logistikprocesser. Jonas Nilsson som är ansvarig för Sonats nyinrättade kompetenscenter för Freight Management berättar att ett av företagets huvudområden är att utforma, upphandla, utveckla och driva transportflöden med helhetssyn och systematik. Vi är specialiserade på att ta det dagliga ansvaret för transporter som årligen uppgår till hundratals miljoner. Det ger oss ett unikt nätverk och en stor kunskap om marknadens aktörer och möjligheter. Trots att transporterna för det mesta är den största kostnadsposten i ett företags logistik är det ett förbisett område som ofta reduceras till en inköpsfråga, där det enbart handlar om att upphandla en viss transporttjänst så billigt som möjligt. Enligt Jonas Nilsson beror detta till stor del på ren okunskap. I många fall saknas det en förståelse för hur transporterna kan fungera som ett konkurrensmedel och en intäktsskapare i försörjningskedjan. Oftast saknas det dessutom de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med transportflödena på rätt sätt. Prisförhandling en liten del av framgången Rätt sätt är enligt Jonas Nilsson att ta helhetsgreppet över transportflödena och driva dem samordnat och systematiskt, som en del av företagets försörjningskedja. Det första steget är att göra rätt analys av den egna verksamhetens flöden och behov av transportlösningar. Att prisförhandla med transportörer är inte den största utmaningen. Det svåra är att verkligen förstå vilken lösning som skapar maximal affärsnytta och se till att den förverkligas i praktiken. Det är mot den bakgrunden som Sonats stora kunnande inom supply chain management är avgörande för att lyckas, konstaterar Jonas Nilsson och tillägger: Om man ska lyckas och verkligen utnyttja transporterna som ett konkurrensmedel måste man också vara kreativ, det går inte att endast köpa marknadens standardtjänster. Man måste som företag driva utvecklingen av mer kundanpassade transportlösningar. Sonats affärsutvecklare Agneta Lund nickar instämmande och 4 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

5 Tema: Vinnande transporter Agneta Lund Jan Conradson När vi går in som utvecklingspartner för ett företags transportflöden ser vi alltid den interna logistikorganisationen som vår viktigaste samarbetspartner. Jonas Nilsson tillägger att lika viktigt som kunskaperna och kompetensen är Sonats engagemang och passion för transportområdet. Det är viktigt att komma ihåg att för oss i Sonat är transporter ett spännande och komplext område som vi tar oss an dagligen med stor entusiasm. För många av våra kunder är transporterna däremot något nödvändigt ont och lite av ett straff att få ansvar för, säger Agneta Lund med ett skratt. Själv är hon ganska nyanställd affärsutvecklare på Sonat, men har ett mångårigt förflutet inom transport, logistik och SCM-frågor i IT-branschen. Aha-upplevelse när kunden ser potentialen Sonats säljchef, Jan Conradson, träffar nästan dagligen företagsledare som får en aha-upplevelse när de förstår vilka potentialer som finns inom transportområdet. När vi lyckas förmedla hur ett transportupplägg kan bidra till såväl ökad försäljning, och bättre lönsamhet som minskad risk och bättre kapitalanvändning så reagerar de allra flesta företagsledare med förtjusning. Ofta har de inte kunskap om möjligheterna och dålig information om hur deras existerande transportplattform står sig vid en jämförelse. Svårigheten är i allmänhet inte att övertyga den högsta ledningen om att ett samarbete med Sonat kan ge snabba resultat, förklarar Jan Conradson. Utmaningen ligger snarare i att få den interna logistikorganisationen med på noterna och se Sonat som en tillgång snarare än ett hot. När vi går in som utvecklingspartner för ett företags transportflöden ser vi alltid den interna logistikorganisationen som vår viktigaste samarbetspartner. Sonat tillför kompetens, resurser, metodik och en väldig massa erfarenhet från andra projekt. Detta i kombination med den kompetens och erfarenhet som finns internt ger den kraft som gör det möjligt att förverkliga potentialerna, säger Jan Conradson. Med resultatet i fokus Ofta saknar Sonats kunder de interna resurser som krävs för att Sonat Supply Chain Partner #

6 Tema: Vinnande transporter Det är viktigt att komma ihåg att för oss i Sonat är transporter ett spännande och komplext område som vi tar oss an dagligen med stor entusiasm. Agneta Lund ta helhetsgreppet på egen hand. Även i stora företag gör kraven på effektivitet och allt mer slimmade organisationer att det behövs extern kompetens. Mot den bakgrunden är Sonats resurser i form av 60 logistikspecialister, marknadsdata, benchmarking-data, erfarenheter, systemkunnande samt beprövade metoder och verktyg något som verkligen kan göra skillnad. På frågan om vad Sonat egentligen erbjuder och varför det är unikt i jämförelse med en intern avdelning eller en speditör tycks Agneta, Jonas, och Jan vara helt överens. Erbjudandet handlar om att åstadkomma konkurrenskraft säger de nästan i kör. Och uniciteten handlar om kompetensen, erfarenheten, marknadskännedomen och sättet att arbeta och ta betalt. Vi erbjuder våra tjänster och kompetens inom transportområdet, men det som vi ska leverera är förstås resultat, säger Jan Conradson. Resultat i form av sänkta transportkostnader, ökade intäkter, rätt kvalitet, nöjda kunder och god leveransprecision, fyller Agneta Lund i och konstaterar att alltsammans är en fråga om att bidra till att kunden får en ökad konkurrenskraft. Jonas Nilsson understryker att Sonats erbjudande baseras på en unik kompetens inom supply chain management, kvalitet och resultat. Det finns inga egna fysiska logistikresurser som behöver beläggas och företaget tar alltid betalt för sina utförda tjänster, aldrig genom provisioner eller påslag på frakter eller andra inköp. Vi är helt obundna i förhållande till marknadens olika transportleverantörer och ersättning baseras på att vi utför en tjänst, inte på volymbaserade provisioner. Kunskapen om supply chain och logistik i kombination med en unik marknadskännedom, nätverk och relationer är grunden för vår förmåga att leverera resultat. I många fall saknas det en förståelse för hur transporterna kan fungera som ett konkurrensmedel och en intäktsskapare i försörjningskedjan Jonas Nilsson 6 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

7 Tema: Vinnande transporter Freight Management ta ett helhetsgrepp över transportflödena. Transporter är i allmänhet den största kostnadsposten i ett företags logistik. Men trots detta ett förbisett område. Med vår tjänst Freight Management tar du ett helhetsgrepp över era inkommande och utgående transportflöden. Resultatet blir lägre transportkostnader, bättre servicegrad och i många fall en minskad miljöpåverkan. Transporterna reduceras ofta till en ren inköpsfråga. För att nå framgång gäller det att ta greppet över transportflödena och driva dem samordnat och systematiskt som en del av företagets supply chain. Med vår tjänst Freight Management gör vi just detta. I tjänsten ingår fyra huvudområden: 1. Utformning/design vi går igenom kundens erbjudande, identifierar behov av transportlösning och tar fram en kravspecifikation som baseras på en helhetssyn på supply chain och på ett totalkostnadstänkande. Vi kartlägger volymer och flöden, går igenom befintliga fraktavtal och analyserar och designar ett effektivt upplägg. 2. Upphandling vi hittar de bästa och mest lämpliga transportleverantörerna, utvärderar, förhandlar och avtalar. 3. Genomförande här upprättas en införandeplan, transportörerna kvalitetssäkras och den löpande driften sätts igång. Utifrån den nya designen införs nya processer och de gränssnitt som behövs för att få tillgång till de nya transportlösningarna. 4. Ständig utveckling vi kallar det för performance management. Utifrån fastställda mål mäter vi och följer upp prestationerna i transportflödena och hos alla berörda aktörer. Vi löser problem och genomför aktiviteter för att nå uppställda mål. Och vi analyserar löpande den dagliga verksamheten och genomför ständiga förbättringar. Nyttan för dig som kund? Sänkta transportkostnader i storleksordning % En bättre och mer ändamålsenlig servicegrad och kvalitet Miljösmartare flöden Tillgång till Sonats marknadskännedom avseende aktörer, transportlösningar samt tjänster och priser Enklare struktur genom mer samordning Mer flexibel och snabbfotad transportlösning som kan förändras En skräddarsydd transportlösning som baseras på förståelse för er unika affär, produktionsstruktur och era kunder/ leverantörers behov En faktabaserad transportlösning som är korrekt dimensionerad vad gäller kapacitet per flöde och tjänst Effektiva operativa dagliga rutiner och gränssnitt mellan utleveransenheter och transportörer En partner som står oberoende till transportmarknadens aktörer och har modet att ifrågasätta En partner som tar betalt för sin kompetens, inte genom provisioner En partner som kombinerar erfarenhet och kompetens med analysförmåga, systematik och en okuvlig vilja att ständigt förbättra! Sonat är en väl etablerad aktör på transport- och logistikmarknaden. Årligen ansvarar vi för upphandlingar värda hundratals miljoner kronor. Det ger oss en unik marknadskännedom och en betydande förhandlingsstyrka. Vi är dessutom oberoende i förhållande till marknadens leverantörer av transporttjänster. Vår ersättning baseras på att vi utför en tjänst, inte på volymbaserade provisioner. Sonat är en väl etablerad aktör på transport- och logistikmarknaden. Årligen ansvarar vi för upphandlingar värda hundratals miljoner kronor. Det ger oss en unik marknadskännedom och en betydande förhandlingsstyrka. Vi är dessutom oberoende i förhållande till marknadens leverantörer av transporttjänster. Vår ersättning baseras på att vi utför en tjänst, inte på volymbaserade provisioner. Läs mer på Sonat Supply Chain Partner #

8 Tema: Vinnande transporter Statoil Lubricants skapar konkurrenskraft i logistiken lägre kostnader med bibehållen leveransservice Vi kände till Sonat sedan tidigare och hade en positiv bild av företaget. När vi behövde göra en dimensionering av vårt nya centrallager i Flen så bestämde vi oss för att låta Sonat göra jobbet, säger Sara Balmér som är strategisk projektledare på Lubricants Supply Chain i Svenska Statoil. Samarbetet inleddes med andra ord ganska blygsamt i början av 2010, men växte därefter successivt under året. Bakgrunden till de gemensamma samarbetsprojekten är Statoil Lubricants omfattande strukturförändringar i verksamhetens produktion och distribution. Vi har lagt ner vår produktion och lagerverksamhet av smörjmedel i norska Fagerstrand och koncentrerat stora delar av vår tillverkning till vår anläggning i Nynäshamn. Utifrån vårt övergripande mål att leverera inom 48 timmar så har vi därefter gjort en bred genomgång av vår logistik och hur den behöver utvecklas. En åtgärd blev att skapa ett nytt centrallager i Flen. Sara Balmér berättar att Sonat började med att göra en översyn av Statoil Lubricants behov av pallplatser i det nya centrallagret och gjorde en översyn av distributionslösningen för den norska marknaden. Samtidigt startades det nya centrallagret upp och Sonat bistod med att koordinera flytten från de lokala lagren i Sverige, Danmark och Norge. Målet var tydligt: en bibehållen service till kunderna och en förbättrad effektivitet i verksamhetens logistikflöden. Säkrad varutillgänglighet Att det nya centrallagret hamnade just i Flen sammanhänger med att Statoil Logistik sedan tidigare har ett lager där som hanterar alla non-food artiklar som distribueras till Statoils servicestationer i hela Skandinavien. Sara Balmér säger att distributionssynergier mellan verksamheterna självklart påverkade valet av lokaliseringsort. Sonats roll i den omfattande strukturförändringen har bland annat varit att koordinera flytten till det nya lagret, bistå vid riskanalyser och planer, designa nya distributionslösningar, upphandla transporttjänster och ingå nya avtal med transport- och lagerleverantörer samt säkerställa att de nya lösningarna införs snabbt och med god kvalitet. Man kan säga att Sonat har haft en betydande roll i att säkra att vår varutillgänglighet är intakt oavsett var vi producerar och oavsett vilka lager som används, sammanfattar Sara Balmér. Allt mer centraliseras Kunderna till Statoil Lubricants är såväl större industriföretag som mindre verkstäder. Kontinuerlig och förutsägbar leverans är ett grundkrav oavsett kundens storlek. Om vi misslyckas med att leverera kan det resultera i kostsamma stillestånd hos våra kunder, säger Sara Balmér och exemplifierar med ett pappersbruk eller en oljeplattform som får stänga verksamheten enbart på grund av brist på smörjmedel. Och det är korta ledtider ut till kund. Orderstopptiden är kl och merparten av de nordiska kunderna får leverans inom 48 timmar. Det säger sig självt att tiden för att plocka, packa och distribuera är minst sagt pressad. Något utrymme för missar eller slarv finns definitivt inte. Vi har nu riktigt bra distributionslösningar i verksamheten. Men det har varit en lång väg, där vi har behövt driva transportörerna framför oss för att få fram tillräckligt bra och konkurrenskraftiga lösningar, konstaterar Sara Balmér. Kompetenta, drivande och lyhörda Sara Balmér tycker att samarbetet med Sonat har fungerat mycket bra.»»» forts. s.10 8 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

9 Tema: Vinnande transporter Sara Balmér Sonat Supply Chain Partner #

10 Tema: Vinnande transporter Det har gått över förväntan! Bästa beviset är att vi har lyckats behålla servicegraden mot våra kunder samtidigt som vi har halverat våra färdigvarulager. Sara Balmér Det har gått över förväntan! Bästa beviset är att vi har lyckats behålla servicegraden mot våra kunder samtidigt som vi har halverat våra färdigvarulager, säger hon och tillägger att arbetet har gått snabbt och friktionsfritt. Den omfattande flytten påbörjades i augusti 2010 och gick i mål i februari Sara Balmér berömmer Sonats personal, som hon tycker är kompetent, drivande och samtidigt lyhörd. Tillsammans med Sonats medarbetare har vi verkligen kunnat arbeta som ett sammansvetsat team. De har stor erfarenhet från linjebefattningar och kavlar upp ärmarna och löser problem och utmaningar på ett pragmatiskt sätt, utan att fastna i en viss metod eller ett koncept. I det omfattande och riskfyllda projektet har ständiga analyser och dagliga avstämningar varvats med snabba insatser och improvisationsförmåga. Sonats logistikexperter har tillfört oss en spetskompetens och unika förmåga inom bland annat förhandling, avtalsutformning, produktionsplanering och processutveckling. Det har varit helt avgörande för att lyckas genomföra vår omfattande strukturförändring. Nu är det nya på plats och Sonat har överlämnat den fortsatta utvecklingen till Statoil Lubricants egen personal. Till sin hjälp har de bland annat fått nya rutiner, en SOP (Standard Operating Procedure), nya gränssnitt, avtal, och en struktur för att driva ständiga förbättringar i verksamheten. Om Statoil Lubricants Statoil Lubricants tillverkar och marknadsför smörjoljor för fordon, maskiner och industrianläggningar. Årligen säljs 90 miljoner liter smörjoljor till ett sammanlagt värde av drygt 2 miljarder norska kronor. Verksamheten bedrivs i Skandinavien, Centraleuropa och Ryssland. Försäljningen sker vid egna kontor i åtta europeiska länder samt via distributörer i totalt femton länder. Statiol Lubricants är en del av Statoilkoncernens affärsområde Manufacturing & Marketing (M&M). Affärsområdet har anställda och ansvarar för koncernens oljedistribution, bearbetning, försäljning av råolja och raffinerade produkter, driver ett nät av bensinstationer samt marknadsför naturgas i Skandinavien. Cirka 400 personer arbetar i Statoil Lubricants. UPPDRAGET Sonats roll har varit att säkerställa att Statoil Lubricants kunderbjudande och tillgänglighet är intakt oavsett var produkterna tillverkas och varifrån de distribueras. Fem utvecklingsspecialister från Sonat har varit engagerade i projektet på daglig basis. Därutöver har spetskompetens tillförts vid behov, exempelvis inom transportupphandling och juridik. I projektet har följande huvudaktiviteter ingått: Centralisering av lagerverksamheten i Sverige, Norge och Danmark till Flen i Sverige. Upphandling och införande av ny transportlösning i Danmark. Design och införande av transportlösning för Norge (från Flen). Upphandling av transporter och utveckling av leveranskoncept för centrallagerflytten Utveckling av processer, arbetssätt, kompetens för effektivare planering och transportadministration. 10 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

11 Tema: Vinnande transporter Om Sund Birsta Sund Birsta AB är en marknadsledande leverantör av hanteringsutrustning för stålindustrin. Sund Birsta utvecklar, marknadsför och levererar allt från enstaka maskiner till kompletta hanteringssystem. Försäljningen går i huvudsak på export över hela världen. Sund Birsta omsätter cirka en halv miljard kronor och har sitt huvudkontor i Sundsvall. Läs mer på Med Sonat har vi etablerat Sund Birsta Logistics Sund Birsta är en världsledande tillverkare av hanteringsutrustning för stålindustrin. Erbjudandet består av allt från enstaka maskiner till kompletta hanteringssystem som transporterar, behandlar, förpackar, binder, räknar, mäter, väger och märker olika slags stål. Mer än hälften delen av försäljningen sker i Kina. Resten säljs i huvudsak i Europa, Mellanöstern och Indien. Under våren 2010 valde Sund Birsta Sonat som partner för att bygga upp och driva verksamhetens logistikfunktion. Syftet var att öka både servicegraden och effektiviteten i bolagets allt mer omfattande globala logistikflöden. I Sonats ansvar ingår övergripande styrning, planering, samordning och utveckling av Sund Birstas transport- och logistikflöden. En högklassig logistik är en förutsättning för att säkra vår konkurrenskraft på en allt tuffare global marknad. Med Sonat som partner har vi vässat vår logistik och ökat vår servicegrad och effektivitet, berättar Erik Karlström som är projekt- och inköpschef i Sund Birsta AB. Erik Karlström Sund Birsta Logistics Den nya funktionen som benämns Sund Birsta Logistics ansvarar för dagliga transportbokningar och säkrar att alla ingående och utgående transportflöden fungerar effektivt. Under det dryga år som gått sedan samarbetet påbörjades kan en rad positiva effekter noteras. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete. Sonat har precis hjälpt oss att omförhandla våra transportavtal. Det har resulterat i väsentligt lägre transportpriser och att vi har fått mycket bättre kontroll över alla våra flöden och transportbehov, säger Erik Karlström och understryker att den allra största effekten har åstadkommits vad gäller att få klarhet i de villkor och priser som gäller för alla ingående flöden av material och komponenter från bolagets leverantörer i Sverige, Baltikum, Tyskland och Kina. Bättre service och 31% lägre transportpriser Erik Karlström betonar att huvudsyftet när samarbetet påbörjades var att åstadkomma en betydligt högre flexibilitet, få till stånd en professionalisering av transportarbetet och inte minst att frigöra tid för den egna personalen, som numera kan ägna sig åt att arbeta med försäljning och bidra till en ökad omsättning. Ett år senare har detta blivit verklighet. Med den nya funktionen Sund Birsta Logistics kan vår egen personal och våra kunder alltid få kontakt med vår logistikavdelning och vara säkra på att få den service som krävs. Det i kombination med cirka 30 procent lägre transportpriser är ett resultat som vi har vi all anledning att vara nöjda med! Sonat Supply Chain Partner #

12 Tema: Vinnande transporter Miljösmartare transporter: Flödestänkande, kompetens och helhetssyn lyfter miljölogistiken Maria Huge Brodin är docent och universitetslektor vid Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Hennes huvudfokus är miljölogistik och hållbar utveckling. Sedan 2008 leder hon ett forskningsprojekt med den långa titeln: Konkurrenskraftiga affärsmodeller för att möta framtidens krav på hållbara logistiksystem. Projektet finansieras med 8 miljoner kronor av Vinnova och är en del av Vinnovas program för Hållbara godstransporter. Programmets mål är att stödja övergången till ett hållbart system för godstransporter. Det övergripande målet för vårt projekt är att generera kunskap som kan bidra till att stärka transport- och logistikbranschens konkurrenskraft genom att utveckla hållbara logistiksystem. Utgångspunkten är att miljölogistiken måste bli en del av företagens affärsmodeller för att slå igenom på allvar, säger Maria Huge Brodin. I december i år ska forskningsprojektet avslutas och avrapporteras. Då har det pågått i tre och ett halvt år och sysselsatt sju forskare. En central fråga har varit att undersöka hur transport- och logistikbranschen kan utveckla affärsmodeller och erbjudanden som kan sägas baseras på hållbara logistiksystem. Gap mellan utbud och efterfrågan En generell slutsats är att transportörer och logistikföretag ofta är mycket intresserade och aktiva medan transportköparna har visat sig vara betydligt mindre entusiastiska inför miljölogistik. Det har lett till att vi ser ett gap mellan det utbud som finns på marknaden och det som transportköparna efterfrågar. Slutsatsen är tydlig, även om detta inte var det vi förväntade oss när vi inledde vårt arbete, berättar Maria Huge Brodin. Exempel på detta gap är bland annat att de transportköpande, eller varuägande företagen, har ett ljumt intresse och låg betalningsvilja för de tjänster som i dagsläget erbjuds inom miljölogistik. Åtminstone om man frågar logistik- och transportcheferna. Maria Huge Brodin anser att detta till stor del beror på bristande kunskap om möjligheterna hos de varuägande företagen. Vår forskning visar att det behövs mer kompetens i de varuägande företagen om möjligheter och affärsnytta med miljölogistik. En annan hämmande faktor är att transport- och logistikfrågorna ofta hanteras på en allt för låg nivå i företagen. Frågan måste upp på den strategiska ledningsnivån och bli en del av det generella miljöarbetet. Resultaten från Linköpingsforskarna går i linje med andra studier och undersökningar som visar att även om de flesta större företag har ambitiösa miljömål på den strategiska nivån så är ofta logistikchefer och deras organisationer ganska dåliga på att förverkliga miljöambitionerna. En slutsats kan därmed vara att det saknas ett tillräckligt tryck från såväl företagsledning som kunder. Kostnadsbesparing och miljö? En allt starkare önskan att reducera kostnaderna i supply chain går däremot oftast hand i hand med miljö- och klimatambitionerna. Åtgärder som leder till minskad drivmedelsförbrukning, ökad fyllnadsgrad, bättre transportplanering och val av transportslag leder 12 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

13 Tema: Vinnande transporter Det finns anledning att tro att transportsäljare ofta saknar kompetens att sälja in de gröna erbjudandena och möjligheterna på rätt sätt. Maria Huge Brodin för det allra mesta även till betydande kostnadsbesparingar. Detta är sedan länge ganska väl känt, men tycks inte vara ett tillräckligt argument för att få ett större genomslag för transportoch logistikbolagens gröna erbjudanden. Maria Huge Brodin understryker att även om de flesta transport- och logistikföretag har kommit ganska långt vad gäller grön logistik, så har de ofta svårt att få ut informationen om sin förmåga. Även här handlar det till stor del om brist på kompetens och ett glapp mellan vad transport- och logistikbolagen kan göra och vad som faktiskt erbjuds i den dagliga operativa verksamheten. Det finns anledning att tro att transportsäljare ofta saknar kompetens att sälja in de gröna erbjudandena och möjligheterna på rätt sätt. Vi har kartlagt detta ur ett resursperspektiv och ser att kompetensen generellt är för låg både hos de som säljer och de som köper tjänsterna i den dagliga verksamheten, säger Maria Huge Brodin. Brytningstid? Ointresset och den bristande kunskapen för miljöfrågorna i supply chain avspeglas kanske delvis av utbildningsbranschens utbud. De ledande aktörerna inom området logistikutbildning i Sverige erbjuder endast pliktskyldigt någon enstaka utbildning inom området miljölogistik/grön Logistik. Å andra sidan tycks miljöfrågorna lyftas upp allt mer i de riktigt stora företagen, vilket bland annat visades i Harvard Business Review s oktoberutgåva (2010). Där behandlades Supply Chain Management på tjugo sidor och i stort sett alltid med kopplingen till miljö och innovation. Kanske ser vi just nu en brytningstid där miljö- och klimatfrågorna i supply chain mognar och breddas med följden att de strategiska ambitionerna och den operativa vardagen möts. Maria Huge Brodin Sonat Supply Chain Partner #

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INKÖP OCH LOGISTIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INKÖP OCH LOGISTIK Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25

Miljösmart logistik Workshops våren 2008. Schenker Consulting AB Resultat miljöworkshops 2008-06-25 Miljösmart logistik Workshops våren Resultat miljöworkshops -06-25 Vad anser transportköpare är viktigt vid köp av transporter? (Lumsden, 2007) Vad tror Schenkers största kunder kommer vara viktigt vid

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan

WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan WORKSHOP Hur framtidens transportinköp kan ge minskad miljöpåverkan Anteckningar 27 januari 2015 Transportinköpspanelen Dan Andersson, Árni Halldorsson och Sara Rogerson, Chalmers Vilka effekter uppkommer

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete

Kollektiv godstrafik i Stockholm. Stockholms stad och Schenker AB i samarbete Kollektiv godstrafik i Stockholm 1 Schenker Consulting Växande aktör på den nordiska logistikkonsultmarknaden Kontor i Göteborg och Stockholm 28 konsulter och 3 trainees Tillsammans mer än 220 års erfarenhet

Läs mer

SUPPLY CHAIN. Vill du ha tidningen i tryckt format? Beställ den kostnadsfritt på www.sonat.se. Tema: Kunskapsbaserad. outsourcing

SUPPLY CHAIN. Vill du ha tidningen i tryckt format? Beställ den kostnadsfritt på www.sonat.se. Tema: Kunskapsbaserad. outsourcing SUPPLY CHAIN En affärstidning från Sonat #1-2009 Vill du ha tidningen i tryckt format? Beställ den kostnadsfritt på www.sonat.se Tema: Kunskapsbaserad outsourcing Mats Abrahamsson: Så blir du snabbfotad!

Läs mer

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011

Tamro på den. omreglerade. apoteksmarknaden. A Company of PHOENIX group. 9 June, 2011 Tamro på den omreglerade apoteksmarknaden A Company of PHOENIX group 9 June, 2011 Tamro och den svenska läkemedelsdistributionen Omregleringens påverkan Framtiden 2 9 June, 2011 Tamrokoncernen- Norra Europas

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Effektivare marknadsföring och kommunikation

Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation Effektivare marknadsföring och kommunikation med fokus på resultat! Idag upplever vi alla oavsett om vi arbetar inom näringslivet eller i offentlig sektor ständigt

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012

Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com. Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Outsourcing av IT? torleif.mollerstrom@medicallogpoint.com Movex/M3 Användarförening (MAF) Växjö Konserthus, 20-21 mars 2012 Medical Log Point AB Tredjepartslogistik 3PL Medical Log Point är ett 3PL företag

Läs mer

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Schema för modulen 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport Market Supply (load unit flow) Transport

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Företagspresentation. All in motion technology

Företagspresentation. All in motion technology Företagspresentation All in motion technology FAKTA OEM MOTOR Anställda Omsättning Tillverkare Huvudkontor Säljkontor ISO 28 st 120 MSEK 36 st Tranås Stockholm Malmö Hultsfred 9001:2008 14001:2004 Vi står

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Stockholm Årsta Kombiterminal

Stockholm Årsta Kombiterminal Stockholm Årsta Kombiterminal Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Sveriges modernaste logistikcenter Strategiskt läge. Centralt i Stockholm Jernhusen Stockholm Årsta Kombiterminal Gods vill helst åka

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör våra kunder mer lönsamma > OM ELEMENT LOGIC Norden som

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Tusen installationer borgar för kvalitet

Tusen installationer borgar för kvalitet Tusen installationer borgar för kvalitet 1 Karlebo_F-pres 120920.indd 1 2012-09-21 14.39 Lösningar som optimerar din produktion. Karlebo är ett företag med lång tradition av att leverera nytänkande lösningar

Läs mer

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen

Effektiva inköp i svenska. E-inköpsdagen Effektiva inköp i svenska staten E-inköpsdagen 12 maj 2009 Regeringen g vill effektivisera inköpsprocessen i tre steg E-faktura (2005-2008) E-beställning (2009-2013) E-upphandling (2009-2011) Ansvar: ESV

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig? Steel Service Center ArcelorMittal BE Group SSC AB är resultatet av ett joint venture mellan ArcelorMittal och BE Group. Vi ser en oerhörd styrka i att ingå i och vara delägda av ArcelorMittal, världens

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Miljölogistik - och E-handel? Maria Huge-Brodin Professor i Miljölogistik 22 oktober 2015, Logistikdagen i Borås, Svensk Digital Handel

Miljölogistik - och E-handel? Maria Huge-Brodin Professor i Miljölogistik 22 oktober 2015, Logistikdagen i Borås, Svensk Digital Handel Miljölogistik - och E-handel? Maria Huge-Brodin Professor i Miljölogistik 22 oktober 2015, Logistikdagen i Borås, Svensk Digital Handel Maria Huge-Brodin 2015-10-29 2 Miljölogistik och E-handel? Miljölogistik

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Effektivare produktion av kommunikation United State Of Mind är ett konsultbolag som arbetar med att professionalisera

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

GAMING. snabb hantering av spelmaterial

GAMING. snabb hantering av spelmaterial GAMING snabb hantering av spelmaterial 1 2 3 Helhetslösning för event och spel Brottas du med att få logistiken till flera tusen spelombud att fungera med bara några timmars ledtid? Försöker du få spelrelaterad

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning

SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen. Kravspecifikation för. Strategisk kommunikationsrådgivning SLL Juridik och upphandling Upphandlingsavdelningen Kravspecifikation för Strategisk kommunikationsrådgivning Inledning Stockholms läns landstings (SLL) främsta uppgift är att se till att invånarna i länet

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete)

Logistik Logistics Management LiU / IEI. Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) Logistik Logistics Management LiU / IEI Information om vår grundutbildning (Kurser, Masterprofil & Examensarbete) 1 Vill du ha mer information? www.iei.liu.se/logistik - Klicka på Utbildning Kontakta oss

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster

Välkommen till SONIMA. Er Partner för Modulära Servicetjänster Välkommen till SONIMA Er Partner för Modulära Servicetjänster 1 Modulära Tjänster Lager Logistik Kvalitets Service Kittning Omplock Anskaffning Inköp Tillverkning Montering Industriell Rengörning / Tvätt

Läs mer

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan

RELEX. Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan RELEX Lösningar för planering, optimering och styrning av utbud och efterfrågan i hela leveranskedjan Den snabbast växande leverantören av SCM-lösningar på Deloitte Technology Fast 500 listan för EMEA

Läs mer