artneren affärstidning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "artneren affärstidning"
  • Per Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Supply chain artneren affärstidning från Sonat 1#-2011 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna Apoteket: Outsourcad transportavdelning blev succé Emhart: Ny skeppningsfunktion gav rejält sänkta transportkostnader och ökad servicegrad Göran Persson: Effektivitet, utveckling och konkurrenskraft kräver samarbete i relationer Tema: Vinnande transporter så tar du helhetsgreppet över transportflödena Statoil Lubricants Sara Balmér: Samarbetet har gått över förväntan Freight Management: Kompetens, marknadskännedom, samordning och systematik

2 Innehåll TEMA Vinnande transporter: Så tar du helhetsgreppet över transportflödena! Sid 4-6 Sonats erbjudande för Freight Management Sid 7 Statoil Lubricants Sara Balmér: Samarbetet har gått över förväntan Sid 8-10 Sid 11 Sund Birstas Erik Karlström: Bättre service och mer än 30% lägre transportkostnader Intervju med docent Maria Huge Brodin: Kompetenshöjning behövs hos transportköparna Sid Sid Verkstadsföretaget Emhart Glass lät Sonat ta hand om skeppningsfunktionen. Resultatet blev rejält sänkta transportkostnader och ökad servicegrad Apoteket: Outsourcad transportavdelning blev succé! Sid Sid Professor Göran Persson tror på nätverk, helhetssyn och kompetens: Effektivitet, utveckling och konkurrenskraft kräver samarbete i relationer

3 Ledare Nu är det dags att fokusera på transporterna! Supply chain management har länge handlat om planering, metoder och IT. Fokus är för det mesta på produktion, anskaffningsplanering, leverantörsutveckling och organisation. Det är därför hög tid att fokusera på den normalt sett största posten i ett företags logistikkostnader. På transporten och på Freight Management. För att nå framgång gäller det att ta greppet över alla transportflöden såväl ingående transporter av råvaror och komponenter som på de utgående transporterna av färdigvaror. En del av supply chain Transportområdet har dessvärre länge varit ett eget område skilt från såväl inköp som supply chain. Det gäller både leverantörsvalet och designen/utformningen av transportflödena. Vi menar att det nu är hög tid att betrakta transporter som en del av företagets supply chain och hantera dem med samma professionalism och krav på kompetens som gäller för övriga områden i logistikverksamheten. Precis som t ex leverantörsutveckling, huvudplanering och IT-stöd är transporterna en självklar komponent inom supply chain management. Det finns sedan länge en insikt om behovet och värdet av att arbeta tvärfunktionellt vid inköp av komponenter. Det finns på motsvarande sätt en enorm potential för konstruktion, inköp och logistik/supply chain att arbeta tvärfunktionellt med transporterna. Ta helhetsgreppet! Den fulla potentialen tillvaratas när du tar helhetsgreppet och arbetar samtidigt med: Supply chain med utformning av en kravspecifikation baserad på kundkrav och helheten i varuförsörjningen samt med design/ utformning utifrån en totalkostnadsanalys inte baserat på prislappen på en transporttjänst. Inköp med upphandling, förhandling och avtal Konstruktion det finns naturligtvis även en konstruktionsdel som måste beaktas, dvs. vilka krav produkten/produkterna ställer på en transportlösning. på att vi är så väldigt mycket bättre än andra på att förhandla om själva priset även om vi behärskar den konsten. Eftersom transporter är standardtjänster som har sin mer eller mindre givna kostnad. De främsta skälen är i stället att vi: Har förmåga att designa rätt lösning utifrån en förståelse för kundens affär, produktionsstruktur och dess leverantörers krav och behov. Har modet att ifrågasätta. Fokuserar på totalkostnad och värdet mot slutkund, snarare än prislappen på en transporttjänst. Utgår från siffror och fakta. Rätt dimensionering av kapacitet per flöde och tjänst. Säkerställer operativa dagliga rutiner och gränssnitt mellan avsändare/mottagare och transportör. Kort sagt; förmågan handlar som så ofta om erfarenhet och kompetens i kombination med analysförmåga, systematik och en okuvlig vilja att förbättra! Om allt detta handlar denna tidning. Trevlig läsning! Kjell Rundqvist, VD När vi i Sonat gör detta tar helhetsgreppet och gör upphandling, design/utformning med en helhetssyn på flödet och utifrån produktkrav så vågar jag hävda att vi alltid lyckas att sänka kostnaderna och förbättra servicegraden. Och det beror inte Tidningen Supply Chain Partner Maj 2011 Redaktör: Stefan Karlöf Design och produktion: Karlöf Kommunikation AB Tryck: Ekotryck Redners Sonat AB Sonat är en utvecklingspartner inom supply chain management. Vi ökar våra kunders konkurrenskraft genom att driva och utveckla försörjningsnätverk, med kostnadseffektivitet, reaktionssnabbhet och förändringskraft i världsklass. Sonat har ca 65 anställda och kontor i Stockholm, Örebro och Norrköping. Sonat Supply Chain Partner #

4 Tema: Vinnande transporter Ta helhetsgreppet över transporterna: Med engagemang, passion och resultatet i fokus När Sonat bildades vid millennieskiftet var utgångspunkten att det behövdes en ny typ av aktör inom logistik och supply chain management. En utvecklingspartner som både tar ansvar för att tänka stort ur ett supply chain-perspektiv och som kan omsätta tankarna i operativa, värdeskapande logistikprocesser. Jonas Nilsson som är ansvarig för Sonats nyinrättade kompetenscenter för Freight Management berättar att ett av företagets huvudområden är att utforma, upphandla, utveckla och driva transportflöden med helhetssyn och systematik. Vi är specialiserade på att ta det dagliga ansvaret för transporter som årligen uppgår till hundratals miljoner. Det ger oss ett unikt nätverk och en stor kunskap om marknadens aktörer och möjligheter. Trots att transporterna för det mesta är den största kostnadsposten i ett företags logistik är det ett förbisett område som ofta reduceras till en inköpsfråga, där det enbart handlar om att upphandla en viss transporttjänst så billigt som möjligt. Enligt Jonas Nilsson beror detta till stor del på ren okunskap. I många fall saknas det en förståelse för hur transporterna kan fungera som ett konkurrensmedel och en intäktsskapare i försörjningskedjan. Oftast saknas det dessutom de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med transportflödena på rätt sätt. Prisförhandling en liten del av framgången Rätt sätt är enligt Jonas Nilsson att ta helhetsgreppet över transportflödena och driva dem samordnat och systematiskt, som en del av företagets försörjningskedja. Det första steget är att göra rätt analys av den egna verksamhetens flöden och behov av transportlösningar. Att prisförhandla med transportörer är inte den största utmaningen. Det svåra är att verkligen förstå vilken lösning som skapar maximal affärsnytta och se till att den förverkligas i praktiken. Det är mot den bakgrunden som Sonats stora kunnande inom supply chain management är avgörande för att lyckas, konstaterar Jonas Nilsson och tillägger: Om man ska lyckas och verkligen utnyttja transporterna som ett konkurrensmedel måste man också vara kreativ, det går inte att endast köpa marknadens standardtjänster. Man måste som företag driva utvecklingen av mer kundanpassade transportlösningar. Sonats affärsutvecklare Agneta Lund nickar instämmande och 4 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

5 Tema: Vinnande transporter Agneta Lund Jan Conradson När vi går in som utvecklingspartner för ett företags transportflöden ser vi alltid den interna logistikorganisationen som vår viktigaste samarbetspartner. Jonas Nilsson tillägger att lika viktigt som kunskaperna och kompetensen är Sonats engagemang och passion för transportområdet. Det är viktigt att komma ihåg att för oss i Sonat är transporter ett spännande och komplext område som vi tar oss an dagligen med stor entusiasm. För många av våra kunder är transporterna däremot något nödvändigt ont och lite av ett straff att få ansvar för, säger Agneta Lund med ett skratt. Själv är hon ganska nyanställd affärsutvecklare på Sonat, men har ett mångårigt förflutet inom transport, logistik och SCM-frågor i IT-branschen. Aha-upplevelse när kunden ser potentialen Sonats säljchef, Jan Conradson, träffar nästan dagligen företagsledare som får en aha-upplevelse när de förstår vilka potentialer som finns inom transportområdet. När vi lyckas förmedla hur ett transportupplägg kan bidra till såväl ökad försäljning, och bättre lönsamhet som minskad risk och bättre kapitalanvändning så reagerar de allra flesta företagsledare med förtjusning. Ofta har de inte kunskap om möjligheterna och dålig information om hur deras existerande transportplattform står sig vid en jämförelse. Svårigheten är i allmänhet inte att övertyga den högsta ledningen om att ett samarbete med Sonat kan ge snabba resultat, förklarar Jan Conradson. Utmaningen ligger snarare i att få den interna logistikorganisationen med på noterna och se Sonat som en tillgång snarare än ett hot. När vi går in som utvecklingspartner för ett företags transportflöden ser vi alltid den interna logistikorganisationen som vår viktigaste samarbetspartner. Sonat tillför kompetens, resurser, metodik och en väldig massa erfarenhet från andra projekt. Detta i kombination med den kompetens och erfarenhet som finns internt ger den kraft som gör det möjligt att förverkliga potentialerna, säger Jan Conradson. Med resultatet i fokus Ofta saknar Sonats kunder de interna resurser som krävs för att Sonat Supply Chain Partner #

6 Tema: Vinnande transporter Det är viktigt att komma ihåg att för oss i Sonat är transporter ett spännande och komplext område som vi tar oss an dagligen med stor entusiasm. Agneta Lund ta helhetsgreppet på egen hand. Även i stora företag gör kraven på effektivitet och allt mer slimmade organisationer att det behövs extern kompetens. Mot den bakgrunden är Sonats resurser i form av 60 logistikspecialister, marknadsdata, benchmarking-data, erfarenheter, systemkunnande samt beprövade metoder och verktyg något som verkligen kan göra skillnad. På frågan om vad Sonat egentligen erbjuder och varför det är unikt i jämförelse med en intern avdelning eller en speditör tycks Agneta, Jonas, och Jan vara helt överens. Erbjudandet handlar om att åstadkomma konkurrenskraft säger de nästan i kör. Och uniciteten handlar om kompetensen, erfarenheten, marknadskännedomen och sättet att arbeta och ta betalt. Vi erbjuder våra tjänster och kompetens inom transportområdet, men det som vi ska leverera är förstås resultat, säger Jan Conradson. Resultat i form av sänkta transportkostnader, ökade intäkter, rätt kvalitet, nöjda kunder och god leveransprecision, fyller Agneta Lund i och konstaterar att alltsammans är en fråga om att bidra till att kunden får en ökad konkurrenskraft. Jonas Nilsson understryker att Sonats erbjudande baseras på en unik kompetens inom supply chain management, kvalitet och resultat. Det finns inga egna fysiska logistikresurser som behöver beläggas och företaget tar alltid betalt för sina utförda tjänster, aldrig genom provisioner eller påslag på frakter eller andra inköp. Vi är helt obundna i förhållande till marknadens olika transportleverantörer och ersättning baseras på att vi utför en tjänst, inte på volymbaserade provisioner. Kunskapen om supply chain och logistik i kombination med en unik marknadskännedom, nätverk och relationer är grunden för vår förmåga att leverera resultat. I många fall saknas det en förståelse för hur transporterna kan fungera som ett konkurrensmedel och en intäktsskapare i försörjningskedjan Jonas Nilsson 6 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

7 Tema: Vinnande transporter Freight Management ta ett helhetsgrepp över transportflödena. Transporter är i allmänhet den största kostnadsposten i ett företags logistik. Men trots detta ett förbisett område. Med vår tjänst Freight Management tar du ett helhetsgrepp över era inkommande och utgående transportflöden. Resultatet blir lägre transportkostnader, bättre servicegrad och i många fall en minskad miljöpåverkan. Transporterna reduceras ofta till en ren inköpsfråga. För att nå framgång gäller det att ta greppet över transportflödena och driva dem samordnat och systematiskt som en del av företagets supply chain. Med vår tjänst Freight Management gör vi just detta. I tjänsten ingår fyra huvudområden: 1. Utformning/design vi går igenom kundens erbjudande, identifierar behov av transportlösning och tar fram en kravspecifikation som baseras på en helhetssyn på supply chain och på ett totalkostnadstänkande. Vi kartlägger volymer och flöden, går igenom befintliga fraktavtal och analyserar och designar ett effektivt upplägg. 2. Upphandling vi hittar de bästa och mest lämpliga transportleverantörerna, utvärderar, förhandlar och avtalar. 3. Genomförande här upprättas en införandeplan, transportörerna kvalitetssäkras och den löpande driften sätts igång. Utifrån den nya designen införs nya processer och de gränssnitt som behövs för att få tillgång till de nya transportlösningarna. 4. Ständig utveckling vi kallar det för performance management. Utifrån fastställda mål mäter vi och följer upp prestationerna i transportflödena och hos alla berörda aktörer. Vi löser problem och genomför aktiviteter för att nå uppställda mål. Och vi analyserar löpande den dagliga verksamheten och genomför ständiga förbättringar. Nyttan för dig som kund? Sänkta transportkostnader i storleksordning % En bättre och mer ändamålsenlig servicegrad och kvalitet Miljösmartare flöden Tillgång till Sonats marknadskännedom avseende aktörer, transportlösningar samt tjänster och priser Enklare struktur genom mer samordning Mer flexibel och snabbfotad transportlösning som kan förändras En skräddarsydd transportlösning som baseras på förståelse för er unika affär, produktionsstruktur och era kunder/ leverantörers behov En faktabaserad transportlösning som är korrekt dimensionerad vad gäller kapacitet per flöde och tjänst Effektiva operativa dagliga rutiner och gränssnitt mellan utleveransenheter och transportörer En partner som står oberoende till transportmarknadens aktörer och har modet att ifrågasätta En partner som tar betalt för sin kompetens, inte genom provisioner En partner som kombinerar erfarenhet och kompetens med analysförmåga, systematik och en okuvlig vilja att ständigt förbättra! Sonat är en väl etablerad aktör på transport- och logistikmarknaden. Årligen ansvarar vi för upphandlingar värda hundratals miljoner kronor. Det ger oss en unik marknadskännedom och en betydande förhandlingsstyrka. Vi är dessutom oberoende i förhållande till marknadens leverantörer av transporttjänster. Vår ersättning baseras på att vi utför en tjänst, inte på volymbaserade provisioner. Sonat är en väl etablerad aktör på transport- och logistikmarknaden. Årligen ansvarar vi för upphandlingar värda hundratals miljoner kronor. Det ger oss en unik marknadskännedom och en betydande förhandlingsstyrka. Vi är dessutom oberoende i förhållande till marknadens leverantörer av transporttjänster. Vår ersättning baseras på att vi utför en tjänst, inte på volymbaserade provisioner. Läs mer på Sonat Supply Chain Partner #

8 Tema: Vinnande transporter Statoil Lubricants skapar konkurrenskraft i logistiken lägre kostnader med bibehållen leveransservice Vi kände till Sonat sedan tidigare och hade en positiv bild av företaget. När vi behövde göra en dimensionering av vårt nya centrallager i Flen så bestämde vi oss för att låta Sonat göra jobbet, säger Sara Balmér som är strategisk projektledare på Lubricants Supply Chain i Svenska Statoil. Samarbetet inleddes med andra ord ganska blygsamt i början av 2010, men växte därefter successivt under året. Bakgrunden till de gemensamma samarbetsprojekten är Statoil Lubricants omfattande strukturförändringar i verksamhetens produktion och distribution. Vi har lagt ner vår produktion och lagerverksamhet av smörjmedel i norska Fagerstrand och koncentrerat stora delar av vår tillverkning till vår anläggning i Nynäshamn. Utifrån vårt övergripande mål att leverera inom 48 timmar så har vi därefter gjort en bred genomgång av vår logistik och hur den behöver utvecklas. En åtgärd blev att skapa ett nytt centrallager i Flen. Sara Balmér berättar att Sonat började med att göra en översyn av Statoil Lubricants behov av pallplatser i det nya centrallagret och gjorde en översyn av distributionslösningen för den norska marknaden. Samtidigt startades det nya centrallagret upp och Sonat bistod med att koordinera flytten från de lokala lagren i Sverige, Danmark och Norge. Målet var tydligt: en bibehållen service till kunderna och en förbättrad effektivitet i verksamhetens logistikflöden. Säkrad varutillgänglighet Att det nya centrallagret hamnade just i Flen sammanhänger med att Statoil Logistik sedan tidigare har ett lager där som hanterar alla non-food artiklar som distribueras till Statoils servicestationer i hela Skandinavien. Sara Balmér säger att distributionssynergier mellan verksamheterna självklart påverkade valet av lokaliseringsort. Sonats roll i den omfattande strukturförändringen har bland annat varit att koordinera flytten till det nya lagret, bistå vid riskanalyser och planer, designa nya distributionslösningar, upphandla transporttjänster och ingå nya avtal med transport- och lagerleverantörer samt säkerställa att de nya lösningarna införs snabbt och med god kvalitet. Man kan säga att Sonat har haft en betydande roll i att säkra att vår varutillgänglighet är intakt oavsett var vi producerar och oavsett vilka lager som används, sammanfattar Sara Balmér. Allt mer centraliseras Kunderna till Statoil Lubricants är såväl större industriföretag som mindre verkstäder. Kontinuerlig och förutsägbar leverans är ett grundkrav oavsett kundens storlek. Om vi misslyckas med att leverera kan det resultera i kostsamma stillestånd hos våra kunder, säger Sara Balmér och exemplifierar med ett pappersbruk eller en oljeplattform som får stänga verksamheten enbart på grund av brist på smörjmedel. Och det är korta ledtider ut till kund. Orderstopptiden är kl och merparten av de nordiska kunderna får leverans inom 48 timmar. Det säger sig självt att tiden för att plocka, packa och distribuera är minst sagt pressad. Något utrymme för missar eller slarv finns definitivt inte. Vi har nu riktigt bra distributionslösningar i verksamheten. Men det har varit en lång väg, där vi har behövt driva transportörerna framför oss för att få fram tillräckligt bra och konkurrenskraftiga lösningar, konstaterar Sara Balmér. Kompetenta, drivande och lyhörda Sara Balmér tycker att samarbetet med Sonat har fungerat mycket bra.»»» forts. s.10 8 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

9 Tema: Vinnande transporter Sara Balmér Sonat Supply Chain Partner #

10 Tema: Vinnande transporter Det har gått över förväntan! Bästa beviset är att vi har lyckats behålla servicegraden mot våra kunder samtidigt som vi har halverat våra färdigvarulager. Sara Balmér Det har gått över förväntan! Bästa beviset är att vi har lyckats behålla servicegraden mot våra kunder samtidigt som vi har halverat våra färdigvarulager, säger hon och tillägger att arbetet har gått snabbt och friktionsfritt. Den omfattande flytten påbörjades i augusti 2010 och gick i mål i februari Sara Balmér berömmer Sonats personal, som hon tycker är kompetent, drivande och samtidigt lyhörd. Tillsammans med Sonats medarbetare har vi verkligen kunnat arbeta som ett sammansvetsat team. De har stor erfarenhet från linjebefattningar och kavlar upp ärmarna och löser problem och utmaningar på ett pragmatiskt sätt, utan att fastna i en viss metod eller ett koncept. I det omfattande och riskfyllda projektet har ständiga analyser och dagliga avstämningar varvats med snabba insatser och improvisationsförmåga. Sonats logistikexperter har tillfört oss en spetskompetens och unika förmåga inom bland annat förhandling, avtalsutformning, produktionsplanering och processutveckling. Det har varit helt avgörande för att lyckas genomföra vår omfattande strukturförändring. Nu är det nya på plats och Sonat har överlämnat den fortsatta utvecklingen till Statoil Lubricants egen personal. Till sin hjälp har de bland annat fått nya rutiner, en SOP (Standard Operating Procedure), nya gränssnitt, avtal, och en struktur för att driva ständiga förbättringar i verksamheten. Om Statoil Lubricants Statoil Lubricants tillverkar och marknadsför smörjoljor för fordon, maskiner och industrianläggningar. Årligen säljs 90 miljoner liter smörjoljor till ett sammanlagt värde av drygt 2 miljarder norska kronor. Verksamheten bedrivs i Skandinavien, Centraleuropa och Ryssland. Försäljningen sker vid egna kontor i åtta europeiska länder samt via distributörer i totalt femton länder. Statiol Lubricants är en del av Statoilkoncernens affärsområde Manufacturing & Marketing (M&M). Affärsområdet har anställda och ansvarar för koncernens oljedistribution, bearbetning, försäljning av råolja och raffinerade produkter, driver ett nät av bensinstationer samt marknadsför naturgas i Skandinavien. Cirka 400 personer arbetar i Statoil Lubricants. UPPDRAGET Sonats roll har varit att säkerställa att Statoil Lubricants kunderbjudande och tillgänglighet är intakt oavsett var produkterna tillverkas och varifrån de distribueras. Fem utvecklingsspecialister från Sonat har varit engagerade i projektet på daglig basis. Därutöver har spetskompetens tillförts vid behov, exempelvis inom transportupphandling och juridik. I projektet har följande huvudaktiviteter ingått: Centralisering av lagerverksamheten i Sverige, Norge och Danmark till Flen i Sverige. Upphandling och införande av ny transportlösning i Danmark. Design och införande av transportlösning för Norge (från Flen). Upphandling av transporter och utveckling av leveranskoncept för centrallagerflytten Utveckling av processer, arbetssätt, kompetens för effektivare planering och transportadministration. 10 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

11 Tema: Vinnande transporter Om Sund Birsta Sund Birsta AB är en marknadsledande leverantör av hanteringsutrustning för stålindustrin. Sund Birsta utvecklar, marknadsför och levererar allt från enstaka maskiner till kompletta hanteringssystem. Försäljningen går i huvudsak på export över hela världen. Sund Birsta omsätter cirka en halv miljard kronor och har sitt huvudkontor i Sundsvall. Läs mer på Med Sonat har vi etablerat Sund Birsta Logistics Sund Birsta är en världsledande tillverkare av hanteringsutrustning för stålindustrin. Erbjudandet består av allt från enstaka maskiner till kompletta hanteringssystem som transporterar, behandlar, förpackar, binder, räknar, mäter, väger och märker olika slags stål. Mer än hälften delen av försäljningen sker i Kina. Resten säljs i huvudsak i Europa, Mellanöstern och Indien. Under våren 2010 valde Sund Birsta Sonat som partner för att bygga upp och driva verksamhetens logistikfunktion. Syftet var att öka både servicegraden och effektiviteten i bolagets allt mer omfattande globala logistikflöden. I Sonats ansvar ingår övergripande styrning, planering, samordning och utveckling av Sund Birstas transport- och logistikflöden. En högklassig logistik är en förutsättning för att säkra vår konkurrenskraft på en allt tuffare global marknad. Med Sonat som partner har vi vässat vår logistik och ökat vår servicegrad och effektivitet, berättar Erik Karlström som är projekt- och inköpschef i Sund Birsta AB. Erik Karlström Sund Birsta Logistics Den nya funktionen som benämns Sund Birsta Logistics ansvarar för dagliga transportbokningar och säkrar att alla ingående och utgående transportflöden fungerar effektivt. Under det dryga år som gått sedan samarbetet påbörjades kan en rad positiva effekter noteras. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete. Sonat har precis hjälpt oss att omförhandla våra transportavtal. Det har resulterat i väsentligt lägre transportpriser och att vi har fått mycket bättre kontroll över alla våra flöden och transportbehov, säger Erik Karlström och understryker att den allra största effekten har åstadkommits vad gäller att få klarhet i de villkor och priser som gäller för alla ingående flöden av material och komponenter från bolagets leverantörer i Sverige, Baltikum, Tyskland och Kina. Bättre service och 31% lägre transportpriser Erik Karlström betonar att huvudsyftet när samarbetet påbörjades var att åstadkomma en betydligt högre flexibilitet, få till stånd en professionalisering av transportarbetet och inte minst att frigöra tid för den egna personalen, som numera kan ägna sig åt att arbeta med försäljning och bidra till en ökad omsättning. Ett år senare har detta blivit verklighet. Med den nya funktionen Sund Birsta Logistics kan vår egen personal och våra kunder alltid få kontakt med vår logistikavdelning och vara säkra på att få den service som krävs. Det i kombination med cirka 30 procent lägre transportpriser är ett resultat som vi har vi all anledning att vara nöjda med! Sonat Supply Chain Partner #

12 Tema: Vinnande transporter Miljösmartare transporter: Flödestänkande, kompetens och helhetssyn lyfter miljölogistiken Maria Huge Brodin är docent och universitetslektor vid Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Hennes huvudfokus är miljölogistik och hållbar utveckling. Sedan 2008 leder hon ett forskningsprojekt med den långa titeln: Konkurrenskraftiga affärsmodeller för att möta framtidens krav på hållbara logistiksystem. Projektet finansieras med 8 miljoner kronor av Vinnova och är en del av Vinnovas program för Hållbara godstransporter. Programmets mål är att stödja övergången till ett hållbart system för godstransporter. Det övergripande målet för vårt projekt är att generera kunskap som kan bidra till att stärka transport- och logistikbranschens konkurrenskraft genom att utveckla hållbara logistiksystem. Utgångspunkten är att miljölogistiken måste bli en del av företagens affärsmodeller för att slå igenom på allvar, säger Maria Huge Brodin. I december i år ska forskningsprojektet avslutas och avrapporteras. Då har det pågått i tre och ett halvt år och sysselsatt sju forskare. En central fråga har varit att undersöka hur transport- och logistikbranschen kan utveckla affärsmodeller och erbjudanden som kan sägas baseras på hållbara logistiksystem. Gap mellan utbud och efterfrågan En generell slutsats är att transportörer och logistikföretag ofta är mycket intresserade och aktiva medan transportköparna har visat sig vara betydligt mindre entusiastiska inför miljölogistik. Det har lett till att vi ser ett gap mellan det utbud som finns på marknaden och det som transportköparna efterfrågar. Slutsatsen är tydlig, även om detta inte var det vi förväntade oss när vi inledde vårt arbete, berättar Maria Huge Brodin. Exempel på detta gap är bland annat att de transportköpande, eller varuägande företagen, har ett ljumt intresse och låg betalningsvilja för de tjänster som i dagsläget erbjuds inom miljölogistik. Åtminstone om man frågar logistik- och transportcheferna. Maria Huge Brodin anser att detta till stor del beror på bristande kunskap om möjligheterna hos de varuägande företagen. Vår forskning visar att det behövs mer kompetens i de varuägande företagen om möjligheter och affärsnytta med miljölogistik. En annan hämmande faktor är att transport- och logistikfrågorna ofta hanteras på en allt för låg nivå i företagen. Frågan måste upp på den strategiska ledningsnivån och bli en del av det generella miljöarbetet. Resultaten från Linköpingsforskarna går i linje med andra studier och undersökningar som visar att även om de flesta större företag har ambitiösa miljömål på den strategiska nivån så är ofta logistikchefer och deras organisationer ganska dåliga på att förverkliga miljöambitionerna. En slutsats kan därmed vara att det saknas ett tillräckligt tryck från såväl företagsledning som kunder. Kostnadsbesparing och miljö? En allt starkare önskan att reducera kostnaderna i supply chain går däremot oftast hand i hand med miljö- och klimatambitionerna. Åtgärder som leder till minskad drivmedelsförbrukning, ökad fyllnadsgrad, bättre transportplanering och val av transportslag leder 12 Sonat Supply Chain Partner #1 2011

13 Tema: Vinnande transporter Det finns anledning att tro att transportsäljare ofta saknar kompetens att sälja in de gröna erbjudandena och möjligheterna på rätt sätt. Maria Huge Brodin för det allra mesta även till betydande kostnadsbesparingar. Detta är sedan länge ganska väl känt, men tycks inte vara ett tillräckligt argument för att få ett större genomslag för transportoch logistikbolagens gröna erbjudanden. Maria Huge Brodin understryker att även om de flesta transport- och logistikföretag har kommit ganska långt vad gäller grön logistik, så har de ofta svårt att få ut informationen om sin förmåga. Även här handlar det till stor del om brist på kompetens och ett glapp mellan vad transport- och logistikbolagen kan göra och vad som faktiskt erbjuds i den dagliga operativa verksamheten. Det finns anledning att tro att transportsäljare ofta saknar kompetens att sälja in de gröna erbjudandena och möjligheterna på rätt sätt. Vi har kartlagt detta ur ett resursperspektiv och ser att kompetensen generellt är för låg både hos de som säljer och de som köper tjänsterna i den dagliga verksamheten, säger Maria Huge Brodin. Brytningstid? Ointresset och den bristande kunskapen för miljöfrågorna i supply chain avspeglas kanske delvis av utbildningsbranschens utbud. De ledande aktörerna inom området logistikutbildning i Sverige erbjuder endast pliktskyldigt någon enstaka utbildning inom området miljölogistik/grön Logistik. Å andra sidan tycks miljöfrågorna lyftas upp allt mer i de riktigt stora företagen, vilket bland annat visades i Harvard Business Review s oktoberutgåva (2010). Där behandlades Supply Chain Management på tjugo sidor och i stort sett alltid med kopplingen till miljö och innovation. Kanske ser vi just nu en brytningstid där miljö- och klimatfrågorna i supply chain mognar och breddas med följden att de strategiska ambitionerna och den operativa vardagen möts. Maria Huge Brodin Sonat Supply Chain Partner #

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar

Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson. Reportage från Sonats operativa center i Örebro. Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar En affärstidning från Sonat #2 2013 Reportage från Sonats operativa center i Örebro Intervju med Cerveras vd Yvonne Magnusson Magnus Berthling om detaljhandelns utmaningar Innehåll 4 6 8 12 14 15 16 18

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER

SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL. Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE TRENDER FÖR BESLUTSFATTARE I SUPPLY CHAIN NUMMER 2/2012 WWW.SCEFFECT.SE SMARTARE VARUSTYRNING I HANDEL OCH DETALJHANDEL Logent kaxar ödmjukt Krigets logistik Logistiken lyfter byggbranschen INTERVJUER REPORTAGE

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Supply Chain Professional of the Year 2014

Supply Chain Professional of the Year 2014 Silf har instiftat priset Årets Supply Chain Professional tillsammans med Accenture och SAS Institute. I år delas priset ut för sjätte året, den 12 november i anslutning till Silfs årliga seminariedag

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen

logistik lösning uppdrag CyberPhoto har äntligen hittat rätt miljöeffektiva utmaningen Mindre köer för Mekonomen uppdrag logistik EN TIDNING FRÅN POSTEN LOGISTIK NUMMER 4 2008 lantmännen: så blev våra transporter miljöeffektiva n rdisk lösning CyberPhoto har äntligen hittat rätt PRODUKTEN 18 miljoner liter popcorn

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008

www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008 Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 9. Deember 2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Citybanan löser upp getingmidjan Utbilda istället för att avskeda Varför bilindustrin drabbats

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN

NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN NORDISK LOGISTIKBAROMETER 2012 EFFEKTIVA LOGISTIKLÖSNINGAR GENOM SAMARBETE I LEVERANSKEDJAN Förord Norden är ett mycket intressant område för att identifiera trender, marknadskrafter och kundbehov som

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer