Årsplan 2015 för ledningsprocessen i Region Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan 2015 för ledningsprocessen i Region Kronoberg"

Transkript

1 Årsplan 2015 för ledningsprocessen i Region Kronoberg /KJ Datum Sammanträde/möte Huvudsyfte Ansvar Ons 7 januari kl Regionstyrelsen (RS) Enbart valärende Ons 7 januari kl Budgetdirektiv till nämnder Tor 8 januari kl Förtroendevaldas utbildning Utbildning samtliga förtroendevalda i Region Kronoberg RF ordförande/kd Mån januari kl Tis 13 januari kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 14 januari kl 9-16 Regionstyrelsen Månadsrapport november 2014 Anmälan om regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 och anslag 33:6 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt Budgetdirektiv till nämnderna Verksamhetsberättelser beredningar Tors 15 januari Regiondagar RS ordförande/rd Fre 16 januari Regiondagar RS ordförande/rd Tors-Fre januari SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 19 januari kl 9-15 RUD ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Mån 19 januari kl Mån 19 januari kl Beredning HSN Budgetdirektiv 2016 uppdrag till tjänstemannaunderlag HSN ordförande/hsd Mån 19 januari kl Beredning TN Budgetdirektiv 2016 från RS TN ordförande/td Tis 20 januari kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 20 januari kl 9- Beredning RUN Budgetdirektiv 2016 uppdrag till tjänstemannaunderlag Inriktningsbeslut avseende fördelning av statliga projektmedel under året. Projektbeslut 1:1 (statliga projektmedel) Tor 22 januari kl Beredning KN Budgetdirektiv 2016 från RS KN ordförande/kd Mån 26 januari kl Tis 27 januari kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare

2 Ons 28 januari kl 9-15 HSN Budgetdirektiv 2016 uppdrag till tjänstemannaunderlag HSN ordförande/hsd Ons 28 januari kl 9-15 RUN Budgetdirektiv 2016 från RS uppdrag tilltjänstemannaunderlag. Inriktningsbeslut avseende fördelning av statliga projektmedel under året. Projektbeslut 1:1 (statliga projektmedel) Ons 28 januari kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tor 29 januari kl 9- TN Budgetdirektiv 2016 från RS uppdrag till tjänstemannaunderlag TN ordförande/td Tor 29 januari kl KN Budgetdirektiv 2016 från RS uppdrag till tjänstemannaunderlag KN ordförande/kd Mån 2 februari kl Tis 3 februari kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 3 februari kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 4 februari kl 9- kl Förtroendevaldas utbildning Utbildning samtliga förtroendevalda i Region Kronoberg Tor 5 februari Folkhälsoberedningen (FHB) FHB ordförande Mån 9 februari kl Tis 10 februari kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 11 februari kl 9-16 Regionstyrelsen (RS) Bokslutskommuniké 2014 Tor februari kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande Torsdag Fredag-13 februari CHEFSMÖTE RD Mån16 februari kl Tis 17 februari kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 17 februari kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 18 februari kl Förtroendevaldas utbildning Utbildning samtliga förtroendevalda i Region Kronoberg RF ordförande/kd Ons 19 februari kl Forskning- och utvecklingsberedning (FoUB) FoU ordförande/ Mån 23 februari kl 8.30-

3 Tis 24 februari kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 25 februari kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Tor 26 februari kl 9- Beredning HSN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari 2015 HSN ordförande/hsd Tor 26 februari kl 9- Beredning RUN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan RUN 2015 Tor 26 februari kl Samverkansnämnd Blekinge- Kronoberg RS ordförande RD/HSD Tor-fre februari SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 2 mars kl Mån 2 mars kl Beredning TN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan TN 2015 TN ordförande/td Tis 3 mars kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 3 mars kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare On 4 mars kl Beredning KN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan KN 2015 KN ordförande/kd Mån 9 mars kl Tis 10 mars kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 11 mars kl 9-15 HSN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari 2015 HSN ordförande/hsd Ons 11 mars kl 9-15 RUN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan RUN Ons 11 mars k 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tor mars kl 9- TN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan TN 2015 Tor mars kl KN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan KN 2015 TN ordförande/td KN ordförande/kd Fre 13 mars kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Tis 17 mars kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare

4 Ons 18 mars kl 9- Ons 18 mars kl Tor 19 mars kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) Folkhälsoberedningen (FHB) RS ordförande/rd/pd Mån 23 mars kl Tis 24 mars kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Tor 26 mars kl 9-16 Regionstyrelsen (RS) Yttrande från nämnder över budgetdirektiv. Direktiv om tjänstemannaförslag budget 2016 med flerårsplan och verksamhetsplan Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014 Årsredovisning Regionförbundet södra Småland 2014 Tilläggsbudget 2015 drift Tilläggsbudget 2015 utrustning/inventarier/fastigheter Tor-fre mars SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 30 mars kl Mån 30 mars kl Beredning TN Månadsrapport februari 2015 TN ordförande/td Tis 31 mars kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 31 mars kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Tis 31 mars kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Ons 1 april kl 9- Beredning HSN Månadsrapport februari 2015 HSN ordförande/hsd Ons 1 april kl 9- Beredning RUN Månadsrapport februari 2015 Tis 7 april kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 8 april kl 9- Ons 8 april kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Tor 9 april kl 9-15 HSN Månadsrapport februari 2015

5 Tor 9 april kl 9-15 RUN Månadsrapport februari 2015 Mån 13 april kl Tis 14 april kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 14 april kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Tor 16 april kl 9- TN Månadsrapport februari 2015 TN ordförande/td Tor 16 april kl Forskning- och utvecklingsberedning (FoUB) FoU ordförande/ Mån 20 april kl Tis 21 april kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 22 april kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande Mån 27 april kl Tis 28 april kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 28 april 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Tis 28 april k 9-11 Beredning inför RSAU/RS Ons 29 april kl 9-17 Regionfullmäktige RF Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014 RF Årsredovisning Regionförbundet södra Småland 2014 RF ordförande/rd Revisorernas revisionsberättelse 2014, beslut om ansvarsfrihet Samordningsförbundens revisionsberättelser 2014, beslut om ansvarsfrihet Tor 30 april kl 9- Beredning HSN Månadsrapport mars 2015 HSN ordförande/hsd Tor 30 april kl 9- Beredning RUN Månadsrapport mars 2015 Mån 4 maj kl Tis 5 maj kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 6 maj kl 9- Tor 7 maj kl 9-15 HSN Månadsrapport mars 2015 Tor 7 maj kl 9-15 RUN Månadsrapport mars 2015 Fredag 8 maj CHEFSMÖTE RD

6 Mån 11 maj kl Tis maj kl 9-15 RUD ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 13 maj kl 9-16 Regionstyrelsen (RS) Månadsrapport mars 2015 Beslut om Region Kronobergs bolags verksamhet Mån 18 maj kl Mån 18 maj kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tis 19 maj kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 20 maj kl Folkhälsoberedningen (FHB) Mån 25 maj kl Tis 26 maj kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 26 maj 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 27 maj kl 9- Ons 27 maj kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Tor-fre maj SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 1 juni kl Mån 1 juni kl 9- Beredning RUN Delårsrapport april 2015 Tis 2 juni kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 3 juni kl 9-16 Regionstyrelsen (RS) Region Kronobergs budget 2016 med flerårsplan Verksamhetsplan Region Kronoberg 2015 Intern kontrollplan RS 2016 Likvidation av Rfss Taxor och avgifter Tor 4 juni kl 9- Beredning HSN Delårsrapport april 2015 HSN ordförande/hsd Tor 4 juni kl Samverkansnämnd Blekinge Kronoberg RS ordförande RD/HSD Mån 8 juni kl 8.30-

7 Tis 9 juni kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 9 juni kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 10 juni kl Beredning KN KN ordförande/kd Tor 11 juni kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande Mån 15 juni kl Mån 15 juni kl Beredning TN TN ordförande/td Tis 16 juni kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 17 juni kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Tor 18 juni kl 9-15 HSN Delårsrapport april 2015 HSN ordförande/hsd Tor 18 juni kl 9-15 RUN Delårsrapport april 2015 Mån 22 juni kl Mån-tis juni SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Ons 24 juni kl 9- TN Månadsrapport mars Delårsrapport april 2015 TN ordförande/td Ons 24 juni kl KN Månadsrapport februari Månadsrapport mars Delårsrapport april 2015 KN ordförande/kd Tor 25 juni kl Forskning- och utvecklingsberedningen (FoUB) Mån 3 augusti kl Tis 4 augusti kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Mån 10 augusti kl Tis 11 augusti 9-15 RUD ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons augusti kl 9- Ons augusti kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Mån 17 augusti kl 8.30-

8 Tis 18 augusti kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 19 augusti kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Delårsrapport april 2015 Månadsrapport maj 2015 Tor 20 augusti kl Folkhälsoberedningen (FHB) Mån 24 augusti kl Mån 24 augusti kl Beredning TN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli 2015 TN ordförande/td Tis 25 augusti kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 25 augusti kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 26 augusti kl 9- Beredning HSN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli Verksamhetsplan HSN Internkontrollplan HSN Ons 26 augusti kl 9- Beredning RUN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli 2015 HSN ordförande/hsd Mån 31 augusti Tis 1 september kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 2 september kl 9-15 HSN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli Verksamhetsplan HSN Internkontrollplan HSN 2016 Ons 2 september kl 9-15 RUN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli 2015 HSN ordförande/hsd Ons 2 september kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tor 3 september kl 9- TN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli 2015 TN ordförande/td Mån 7 september Tis 8 september kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 8 september kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 9 september kl 9- Mån 14 september 8.30-

9 Tis 15 september kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 16 september kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Månadsrapport juli 2015* Sammanträdesplan 2016 Verksamhetsplan 2016 HSN Vårdval Kronoberg primärvård med ekonomiska regleringar Vårdval Hud med ekonomiska regleringar Tor 17 september kl Forskning- och utvecklingsberedningen (FoUB) Tor-fre september SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 21 september kl Tis 22 september kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 22 september kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 23 september kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande Fredag 25 september CHEFSMÖTE RD Mån 28 september kl Mån 28 september kl Beredning TN Delårsrapport augusti Verksamhetsplan TN Internkontrollplan TN Beredning av länstrafiktaxa 2016 TN ordförande/td Mån 28 septemberkl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tis 29 september kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 30 september kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Tor 1 oktober kl 9- Beredning HSN Delårsrapport augusti 2015 HSN ordförande/hsd Tor 1 oktober kl 9- Beredning RUN Delårsrapport augusti Verksamhetsplan RUN Internkontrollplan RUN 2016 Tor 1 oktober kl Samverkansnämnd Blekinge Kronoberg RS ordförande RD/HSD Fre 2 oktober kl Beredning KN Månadsrapport maj - juli Delårsrapport augusti KN ordförande/kd

10 Verksamhetsplan KN Internkontrollplan KN Budgetframställan till Statens kulturråd Kulturutmärkelser 2016 Mån 5 oktober kl Tis 6 oktober kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 6 oktober 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 7 oktober kl 9- Ons 7 oktober kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Tor 8 oktober kl 9-15 HSN Delårsrapport augusti 2015 HSN ordförande/hsd Tor 8 oktober kl 9-15 RUN Delårsrapport augusti Verksamhetsplan RUN Internkontrollplan RUN 2016 Fre 9 oktober kl 9- TN Delårsrapport augusti Verksamhetsplan TN Internkontrollplan TN Beredning av länstrafiktaxa 2016 Fre 9 oktober kl KN Månadsrapport maj - juli Delårsrapport augusti Verksamhetsplan KN Internkontrollplan KN Budgetframställan till Statens kulturråd Kulturutmärkelser 2016 TN ordförande/td KN ordförande/td Mån oktober Tis 13 oktober kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 14 oktober kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Delårsrapport augusti 2015 information Tor 15 oktober kl Mån 19 oktober kl Folkhälsoberedningen (FHB) Tis 20 oktober kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 20 oktober kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Mån 26 oktober Mån 26 oktober Beredning TN Månadsrapport september 2015 TN ordförande/td Mån 26 oktober kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS

11 Tis 27 oktober kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 28 oktober kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Tor 29 oktober kl 9- Beredning HSN Månadsrapport september 2015 HSN ordförande/hsd Tor 29 oktober kl 9- Beredning RUN Månadsrapport september 2015 Tor-fre oktober SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 2 november kl Tis 3 november kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 3 november kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 4 november kl 9- Tor 5 november kl 9-15 HSN Månadsrapport september 2015 HSN ordförande/hsd Tor 5 november kl 9-15 RUN Månadsrapport september 2015 Fre 6 november kl 9- TN Månadsrapport september 2015 TN ordförande/td Mån 9 nov kl Tis 10 november kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Fredag 13 november CHEFSMÖTE RD Mån 16 november Mån 16 november k l9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare RUD Ledningsgrupp Tis 17 november kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Månadsrapport september 2015* Delårsrapport augusti 2015-beslut Taxor och avgifter 2016 Finansplan 2016 Verksamhetsplaner 2016 RUN, TN,KN FHB, FoUB Ons 18 november kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tor 19 november kl Forskning- och utvecklingsberedningen (FoUB)

12 Tor-fre november SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 23 november kl Mån 23 november kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tis 24 november kl 9-17 Regionfullmäktiges seminarium RF ordförande/rd Ons 25 november kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Mån 30 november Mån 30 november kl Beredning TN Månadsrapport oktober 2015 TN ordförande/td Tis 1 december kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 2 december kl 9- Ons 2 december kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Tor 3 december kl 9- Beredning HSN Månadsrapport oktober 2015 HSN ordförande/hsd Tor 3 december kl 9- Beredning RUN Månadsrapport oktober Anmälan om statliga reglerings- och villkorsbeslut (runt 17 dec ) Tor 3 december kl Samverkansnämnd Blekinge Kronoberg Fre 4 december kl Beredning KN Månadsrapport september Månadsrapport oktober Fördelningsprinciper för statliga medel för kommande år RS ordförande RD/HSD KN ordförande/kd Mån 7 december Tis 8 december kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 8 december kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 9 december kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Månadsrapport oktober 2015 Tor 10 december kl 9-15 HSN Månadsrapport oktober 2015 HSN ordförande/hsd Tor 10 december kl 9-15 RUN Månadsrapport oktober Anmälan om statliga reglerings- och

13 villkorsbeslut (runt 17 dec ) Fre 11 december kl 9- TN Månadsrapport oktober 2015 TN ordförande/td Fre 11 december kl KN Månadsrapport september Månadsrapport oktober Fördelningsprinciper för statliga medel för kommande år KN ordförande/kd Mån 14 december Tis 15 december kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 16 december kl Folkhälsoberedningen (FHB) Tor 17 december kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande HSN=Hälso- och sjukvårdsnämnden RUN=Regionala utvecklingsnämnden TN=Trafiknämnden KN=Kulturnämnden PAN=Patientnämnden

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

KO:s beräkningsmodell

KO:s beräkningsmodell KO:s beräkningsmodell Innehåll Sid Beräkning av prisfördyring...1 årsförbrukning om 2 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...2 5 000 kwh/år (lägenhet eller villa utan elvärme)...3 10 000 kwh/år

Läs mer

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande

ordförande tj ers. för K El-Haj (S) vice ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Eslövs stadsbibliotek 19.00 19.50 ande Karin Reinisch (M) Stig-Åke Grönvall(S) Ann-Christin Waldén (FP) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-08-13 1 Plats och tid kl 08.30 11.05 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Projekt Stark lokal organisation

Projekt Stark lokal organisation Klubb 01 Projekt Stark lokal organisation Syfte Avdelningen ska bilda och upprätthålla klubbar som uppfyller kravet på att vara lokal facklig organisation enligt 16 och i övrigt enligt de riktlinjer som

Läs mer

Plats och tid Hyttgården i Töre, onsdagen den 20 februari 2013, kl 13.00 17.00 Information kl 13.00 14.30 av representanter från föreningar i Töre.

Plats och tid Hyttgården i Töre, onsdagen den 20 februari 2013, kl 13.00 17.00 Information kl 13.00 14.30 av representanter från föreningar i Töre. Sidan 1 av 10 Plats och tid Hyttgården i Töre, onsdagen den 20 februari 2013, kl 13.00 17.00 Information kl 13.00 14.30 av representanter från föreningar i Töre. ande Britt-Inger Nordström (S) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30

7. Information från Tingsryds AIF Kl. 09.30 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 22 september 2014, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer