Årsplan 2015 för ledningsprocessen i Region Kronoberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan 2015 för ledningsprocessen i Region Kronoberg"

Transkript

1 Årsplan 2015 för ledningsprocessen i Region Kronoberg /KJ Datum Sammanträde/möte Huvudsyfte Ansvar Ons 7 januari kl Regionstyrelsen (RS) Enbart valärende Ons 7 januari kl Budgetdirektiv till nämnder Tor 8 januari kl Förtroendevaldas utbildning Utbildning samtliga förtroendevalda i Region Kronoberg RF ordförande/kd Mån januari kl Tis 13 januari kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 14 januari kl 9-16 Regionstyrelsen Månadsrapport november 2014 Anmälan om regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 och anslag 33:6 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt Budgetdirektiv till nämnderna Verksamhetsberättelser beredningar Tors 15 januari Regiondagar RS ordförande/rd Fre 16 januari Regiondagar RS ordförande/rd Tors-Fre januari SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 19 januari kl 9-15 RUD ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Mån 19 januari kl Mån 19 januari kl Beredning HSN Budgetdirektiv 2016 uppdrag till tjänstemannaunderlag HSN ordförande/hsd Mån 19 januari kl Beredning TN Budgetdirektiv 2016 från RS TN ordförande/td Tis 20 januari kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 20 januari kl 9- Beredning RUN Budgetdirektiv 2016 uppdrag till tjänstemannaunderlag Inriktningsbeslut avseende fördelning av statliga projektmedel under året. Projektbeslut 1:1 (statliga projektmedel) Tor 22 januari kl Beredning KN Budgetdirektiv 2016 från RS KN ordförande/kd Mån 26 januari kl Tis 27 januari kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare

2 Ons 28 januari kl 9-15 HSN Budgetdirektiv 2016 uppdrag till tjänstemannaunderlag HSN ordförande/hsd Ons 28 januari kl 9-15 RUN Budgetdirektiv 2016 från RS uppdrag tilltjänstemannaunderlag. Inriktningsbeslut avseende fördelning av statliga projektmedel under året. Projektbeslut 1:1 (statliga projektmedel) Ons 28 januari kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tor 29 januari kl 9- TN Budgetdirektiv 2016 från RS uppdrag till tjänstemannaunderlag TN ordförande/td Tor 29 januari kl KN Budgetdirektiv 2016 från RS uppdrag till tjänstemannaunderlag KN ordförande/kd Mån 2 februari kl Tis 3 februari kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 3 februari kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 4 februari kl 9- kl Förtroendevaldas utbildning Utbildning samtliga förtroendevalda i Region Kronoberg Tor 5 februari Folkhälsoberedningen (FHB) FHB ordförande Mån 9 februari kl Tis 10 februari kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 11 februari kl 9-16 Regionstyrelsen (RS) Bokslutskommuniké 2014 Tor februari kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande Torsdag Fredag-13 februari CHEFSMÖTE RD Mån16 februari kl Tis 17 februari kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 17 februari kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 18 februari kl Förtroendevaldas utbildning Utbildning samtliga förtroendevalda i Region Kronoberg RF ordförande/kd Ons 19 februari kl Forskning- och utvecklingsberedning (FoUB) FoU ordförande/ Mån 23 februari kl 8.30-

3 Tis 24 februari kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 25 februari kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Tor 26 februari kl 9- Beredning HSN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari 2015 HSN ordförande/hsd Tor 26 februari kl 9- Beredning RUN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan RUN 2015 Tor 26 februari kl Samverkansnämnd Blekinge- Kronoberg RS ordförande RD/HSD Tor-fre februari SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 2 mars kl Mån 2 mars kl Beredning TN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan TN 2015 TN ordförande/td Tis 3 mars kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 3 mars kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare On 4 mars kl Beredning KN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan KN 2015 KN ordförande/kd Mån 9 mars kl Tis 10 mars kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 11 mars kl 9-15 HSN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari 2015 HSN ordförande/hsd Ons 11 mars kl 9-15 RUN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan RUN Ons 11 mars k 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tor mars kl 9- TN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan TN 2015 Tor mars kl KN Yttrande över budgetdirektiv Månadsrapport januari Internkontrollplan KN 2015 TN ordförande/td KN ordförande/kd Fre 13 mars kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Tis 17 mars kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare

4 Ons 18 mars kl 9- Ons 18 mars kl Tor 19 mars kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) Folkhälsoberedningen (FHB) RS ordförande/rd/pd Mån 23 mars kl Tis 24 mars kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Tor 26 mars kl 9-16 Regionstyrelsen (RS) Yttrande från nämnder över budgetdirektiv. Direktiv om tjänstemannaförslag budget 2016 med flerårsplan och verksamhetsplan Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014 Årsredovisning Regionförbundet södra Småland 2014 Tilläggsbudget 2015 drift Tilläggsbudget 2015 utrustning/inventarier/fastigheter Tor-fre mars SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 30 mars kl Mån 30 mars kl Beredning TN Månadsrapport februari 2015 TN ordförande/td Tis 31 mars kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 31 mars kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Tis 31 mars kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Ons 1 april kl 9- Beredning HSN Månadsrapport februari 2015 HSN ordförande/hsd Ons 1 april kl 9- Beredning RUN Månadsrapport februari 2015 Tis 7 april kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 8 april kl 9- Ons 8 april kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Tor 9 april kl 9-15 HSN Månadsrapport februari 2015

5 Tor 9 april kl 9-15 RUN Månadsrapport februari 2015 Mån 13 april kl Tis 14 april kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 14 april kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Tor 16 april kl 9- TN Månadsrapport februari 2015 TN ordförande/td Tor 16 april kl Forskning- och utvecklingsberedning (FoUB) FoU ordförande/ Mån 20 april kl Tis 21 april kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 22 april kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande Mån 27 april kl Tis 28 april kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 28 april 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Tis 28 april k 9-11 Beredning inför RSAU/RS Ons 29 april kl 9-17 Regionfullmäktige RF Årsredovisning Landstinget Kronoberg 2014 RF Årsredovisning Regionförbundet södra Småland 2014 RF ordförande/rd Revisorernas revisionsberättelse 2014, beslut om ansvarsfrihet Samordningsförbundens revisionsberättelser 2014, beslut om ansvarsfrihet Tor 30 april kl 9- Beredning HSN Månadsrapport mars 2015 HSN ordförande/hsd Tor 30 april kl 9- Beredning RUN Månadsrapport mars 2015 Mån 4 maj kl Tis 5 maj kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 6 maj kl 9- Tor 7 maj kl 9-15 HSN Månadsrapport mars 2015 Tor 7 maj kl 9-15 RUN Månadsrapport mars 2015 Fredag 8 maj CHEFSMÖTE RD

6 Mån 11 maj kl Tis maj kl 9-15 RUD ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 13 maj kl 9-16 Regionstyrelsen (RS) Månadsrapport mars 2015 Beslut om Region Kronobergs bolags verksamhet Mån 18 maj kl Mån 18 maj kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tis 19 maj kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 20 maj kl Folkhälsoberedningen (FHB) Mån 25 maj kl Tis 26 maj kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 26 maj 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 27 maj kl 9- Ons 27 maj kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Tor-fre maj SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 1 juni kl Mån 1 juni kl 9- Beredning RUN Delårsrapport april 2015 Tis 2 juni kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 3 juni kl 9-16 Regionstyrelsen (RS) Region Kronobergs budget 2016 med flerårsplan Verksamhetsplan Region Kronoberg 2015 Intern kontrollplan RS 2016 Likvidation av Rfss Taxor och avgifter Tor 4 juni kl 9- Beredning HSN Delårsrapport april 2015 HSN ordförande/hsd Tor 4 juni kl Samverkansnämnd Blekinge Kronoberg RS ordförande RD/HSD Mån 8 juni kl 8.30-

7 Tis 9 juni kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 9 juni kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 10 juni kl Beredning KN KN ordförande/kd Tor 11 juni kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande Mån 15 juni kl Mån 15 juni kl Beredning TN TN ordförande/td Tis 16 juni kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 17 juni kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Tor 18 juni kl 9-15 HSN Delårsrapport april 2015 HSN ordförande/hsd Tor 18 juni kl 9-15 RUN Delårsrapport april 2015 Mån 22 juni kl Mån-tis juni SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Ons 24 juni kl 9- TN Månadsrapport mars Delårsrapport april 2015 TN ordförande/td Ons 24 juni kl KN Månadsrapport februari Månadsrapport mars Delårsrapport april 2015 KN ordförande/kd Tor 25 juni kl Forskning- och utvecklingsberedningen (FoUB) Mån 3 augusti kl Tis 4 augusti kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Mån 10 augusti kl Tis 11 augusti 9-15 RUD ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons augusti kl 9- Ons augusti kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Mån 17 augusti kl 8.30-

8 Tis 18 augusti kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 19 augusti kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Delårsrapport april 2015 Månadsrapport maj 2015 Tor 20 augusti kl Folkhälsoberedningen (FHB) Mån 24 augusti kl Mån 24 augusti kl Beredning TN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli 2015 TN ordförande/td Tis 25 augusti kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 25 augusti kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 26 augusti kl 9- Beredning HSN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli Verksamhetsplan HSN Internkontrollplan HSN Ons 26 augusti kl 9- Beredning RUN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli 2015 HSN ordförande/hsd Mån 31 augusti Tis 1 september kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 2 september kl 9-15 HSN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli Verksamhetsplan HSN Internkontrollplan HSN 2016 Ons 2 september kl 9-15 RUN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli 2015 HSN ordförande/hsd Ons 2 september kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tor 3 september kl 9- TN Månadsrapport maj Månadsrapport juni Månadsrapport juli 2015 TN ordförande/td Mån 7 september Tis 8 september kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 8 september kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 9 september kl 9- Mån 14 september 8.30-

9 Tis 15 september kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 16 september kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Månadsrapport juli 2015* Sammanträdesplan 2016 Verksamhetsplan 2016 HSN Vårdval Kronoberg primärvård med ekonomiska regleringar Vårdval Hud med ekonomiska regleringar Tor 17 september kl Forskning- och utvecklingsberedningen (FoUB) Tor-fre september SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 21 september kl Tis 22 september kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 22 september kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 23 september kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande Fredag 25 september CHEFSMÖTE RD Mån 28 september kl Mån 28 september kl Beredning TN Delårsrapport augusti Verksamhetsplan TN Internkontrollplan TN Beredning av länstrafiktaxa 2016 TN ordförande/td Mån 28 septemberkl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tis 29 september kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 30 september kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Tor 1 oktober kl 9- Beredning HSN Delårsrapport augusti 2015 HSN ordförande/hsd Tor 1 oktober kl 9- Beredning RUN Delårsrapport augusti Verksamhetsplan RUN Internkontrollplan RUN 2016 Tor 1 oktober kl Samverkansnämnd Blekinge Kronoberg RS ordförande RD/HSD Fre 2 oktober kl Beredning KN Månadsrapport maj - juli Delårsrapport augusti KN ordförande/kd

10 Verksamhetsplan KN Internkontrollplan KN Budgetframställan till Statens kulturråd Kulturutmärkelser 2016 Mån 5 oktober kl Tis 6 oktober kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 6 oktober 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 7 oktober kl 9- Ons 7 oktober kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Tor 8 oktober kl 9-15 HSN Delårsrapport augusti 2015 HSN ordförande/hsd Tor 8 oktober kl 9-15 RUN Delårsrapport augusti Verksamhetsplan RUN Internkontrollplan RUN 2016 Fre 9 oktober kl 9- TN Delårsrapport augusti Verksamhetsplan TN Internkontrollplan TN Beredning av länstrafiktaxa 2016 Fre 9 oktober kl KN Månadsrapport maj - juli Delårsrapport augusti Verksamhetsplan KN Internkontrollplan KN Budgetframställan till Statens kulturråd Kulturutmärkelser 2016 TN ordförande/td KN ordförande/td Mån oktober Tis 13 oktober kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 14 oktober kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Delårsrapport augusti 2015 information Tor 15 oktober kl Mån 19 oktober kl Folkhälsoberedningen (FHB) Tis 20 oktober kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 20 oktober kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Mån 26 oktober Mån 26 oktober Beredning TN Månadsrapport september 2015 TN ordförande/td Mån 26 oktober kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS

11 Tis 27 oktober kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 28 oktober kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Tor 29 oktober kl 9- Beredning HSN Månadsrapport september 2015 HSN ordförande/hsd Tor 29 oktober kl 9- Beredning RUN Månadsrapport september 2015 Tor-fre oktober SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 2 november kl Tis 3 november kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 3 november kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 4 november kl 9- Tor 5 november kl 9-15 HSN Månadsrapport september 2015 HSN ordförande/hsd Tor 5 november kl 9-15 RUN Månadsrapport september 2015 Fre 6 november kl 9- TN Månadsrapport september 2015 TN ordförande/td Mån 9 nov kl Tis 10 november kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Fredag 13 november CHEFSMÖTE RD Mån 16 november Mån 16 november k l9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare RUD Ledningsgrupp Tis 17 november kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Månadsrapport september 2015* Delårsrapport augusti 2015-beslut Taxor och avgifter 2016 Finansplan 2016 Verksamhetsplaner 2016 RUN, TN,KN FHB, FoUB Ons 18 november kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tor 19 november kl Forskning- och utvecklingsberedningen (FoUB)

12 Tor-fre november SKLs nätverksträffar LD, HSD, PD, ED, KD Mån 23 november kl Mån 23 november kl 9-11 Beredning inför RSAU/RS Tis 24 november kl 9-17 Regionfullmäktiges seminarium RF ordförande/rd Ons 25 november kl 9-17 Regionfullmäktige RF ordförande/rd Mån 30 november Mån 30 november kl Beredning TN Månadsrapport oktober 2015 TN ordförande/td Tis 1 december kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 2 december kl 9- Ons 2 december kl Regionstyrelsens personalutskott (RSPU) RS ordförande/rd/pd Tor 3 december kl 9- Beredning HSN Månadsrapport oktober 2015 HSN ordförande/hsd Tor 3 december kl 9- Beredning RUN Månadsrapport oktober Anmälan om statliga reglerings- och villkorsbeslut (runt 17 dec ) Tor 3 december kl Samverkansnämnd Blekinge Kronoberg Fre 4 december kl Beredning KN Månadsrapport september Månadsrapport oktober Fördelningsprinciper för statliga medel för kommande år RS ordförande RD/HSD KN ordförande/kd Mån 7 december Tis 8 december kl 9-15 HSD Ledningsgrupp HSD/HSD:sekreterare Tis 8 december kl 9-15 RUD Ledningsgrupp RUD/RUD:sekreterare Ons 9 december kl 9-15 Regionstyrelsen (RS) Månadsrapport oktober 2015 Tor 10 december kl 9-15 HSN Månadsrapport oktober 2015 HSN ordförande/hsd Tor 10 december kl 9-15 RUN Månadsrapport oktober Anmälan om statliga reglerings- och

13 villkorsbeslut (runt 17 dec ) Fre 11 december kl 9- TN Månadsrapport oktober 2015 TN ordförande/td Fre 11 december kl KN Månadsrapport september Månadsrapport oktober Fördelningsprinciper för statliga medel för kommande år KN ordförande/kd Mån 14 december Tis 15 december kl 9-16 RD stab/ledningsgrupp Stabsmöte 9-11, ledningsgrupp 11-14, förvaltningsdirektörer RD/RD:s sekreterare Ons 16 december kl Folkhälsoberedningen (FHB) Tor 17 december kl 9- Patientnämnden (PAN) PAN/ordförande HSN=Hälso- och sjukvårdsnämnden RUN=Regionala utvecklingsnämnden TN=Trafiknämnden KN=Kulturnämnden PAN=Patientnämnden

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg

Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg Landstingets kansli 2014-08-12 (Slutlig version) Årsplan 2014 för ledningsprocessen i Landstinget Kronoberg On 8 jan kl 8.30-15 Ledningsgrupp LD Ti 14 jan kl 8-10 Beredning inför LSAU/LS LS ordf To-Fr

Läs mer

FE-1 Period 3 2012-2013

FE-1 Period 3 2012-2013 Vecka 1303 Mån 14/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Tis 15/1 Ons 16/1 08:00-09:40 FEK-1, Fre 18/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Vecka 1304 Mån 21/1 08:00-09:40 ET-1.1,.1 Tis 22/1 Ons 23/1 08:00-09:40 FEK-1, Fre 25/1 08:00-09:40

Läs mer

PROTOKOLL. Hillevi Andersson

PROTOKOLL. Hillevi Andersson 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-10-16 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Onsdagen den 8 oktober 2013 kl.13-15.30 Röda rummet, Landstingets

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning

Arbetsplan 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Arbetsplan 2015 Hälso- och sjukvårdsnämndens beredning för behovsstyrning Handläggare: Christoffer Martinelle, Monica Ulriksson Verksamhet: Beredningen för behovsstyrning Datum: 2015-04-15 Diarienummer:

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Datum: 2015-01-22. Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Datum: 2015-01-22. Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö Kallelse Datum: 2015-01-22 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 29 januari 2015 09:00 Plats Kallade Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

PROTOKOLL. GLASAKADEMIN Årsmöte 29 maj 2011

PROTOKOLL. GLASAKADEMIN Årsmöte 29 maj 2011 PROTOKOLL GLASAKADEMIN Årsmöte29maj2011 Närvarolista EbbavonWachenfeldt GunvorLarsson SusanneWallander EvaÄlmeberg NinaWestman MoaAndersson BirgittaAhlin SirkkaLethonen ElisabethHenriksson FredrikNielsen

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-01-14 09:30 12:30 Plats Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-18 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

TV-matcher t o m omg 40. Fr o m 1/1 2013 är matchvalen preliminära.

TV-matcher t o m omg 40. Fr o m 1/1 2013 är matchvalen preliminära. TV-matcher t o m omg 40. Fr o m 1/1 2013 är matchvalen preliminära. Omg Dag Datum Hemma Borta Tid Kanal 20 Mån 12-nov IK Oskarshamn - BIK Karlskoga 19.00 HA 20 Mån 12-nov Djurgårdens IF - VIK Västerås

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015 2014-10-23, reviderad 2014-11-25* Fastställt av landstingsfullmäktige 2014-11-25 1 (10) Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region Kronoberg från 2015 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Datum. Ersättare Ivan Arancibia Silva, Landstinget Västmanland, (S) Håkan Nordin, Försäkringskassan Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen

Datum. Ersättare Ivan Arancibia Silva, Landstinget Västmanland, (S) Håkan Nordin, Försäkringskassan Karin Olovsson, Arbetsförmedlingen Samordningsförbundet Västra Mälardalen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid ande Engelbrektsrummet, Arboga kommun, Smedjegatan 5, Arboga 10 juni 14.00-16.00 Görel Nilsson, Kungsörs kommun, (S) Ordförande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge

Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Revisionsdelegationen informerar Plan och arbetsläge Politiken i SKL Styrelsen: 21 ledamöter och 21 ersättare, varav 22 män och 20 kvinnor. Arbetsutskottet: 7 män och 7 kvinnor. Ordförandeposter: 15 kvinnor

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lokal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.

Ledningsenheten 2008-02-26 FU 2/08 Uppdragsavdelningen, Margareta Samuelsson Justerat 2008-03-06. Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12. 1 (6) Ledningsenheten Uppdragsavdelningen, Justerat 2008-03-06 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 26 februari 2008 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund Godkänd av Kommunfullmäktige, Bollebygds kommun 2013-01-31 Borås Stad 2013-02-21 Herrljunga kommun 2013-02-19 Marks kommun 2013-02-21 Svenljunga kommun 2013-02-11

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Projektplan. för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kunskap till praktik

Projektplan. för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kunskap till praktik Projektplan för implementering av nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kunskap till praktik 2011 1. Syfte och mål - Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-20 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden Emil Lindells v 15 Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Stora salen, Elite Stadshotellet, Växjö

Stora salen, Elite Stadshotellet, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-03-26 09:00 12:15 Plats Stora salen, Elite Stadshotellet, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande Suzanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1 Dessa arvodesbestämmelser gäller från 2015-01-01 enligt LF 149/2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för

Läs mer

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Dokumentkategor i Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2015-05-28 Beslut - 93 2015-05-28 Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd, Överenskommelse

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011.

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. 1 Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Läs mer

Kungörelse. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2015-06-08. Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder onsdag 17 juni 2015 09:00.

Kungörelse. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2015-06-08. Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder onsdag 17 juni 2015 09:00. Kungörelse och föredragningslista Utskriftsdatum: 2015-06-08 Kungörelse Regionfullmäktige i Region Kronoberg sammanträder onsdag 17 juni 2015 09:00. Plats: Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Förslag till revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-12 1 (2) HSN 1412-1673 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 7 Förslag till revidering av förbundsordning för

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Facklig utbildning 2015

Facklig utbildning 2015 Facklig utbildning 2015 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland Sara Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev ändringar.

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011

Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Årsmötesprotokoll för föreningen Ungdomen hus Uppsala 2011 Bilagor: 1. Dagordning 2. Närvarolista 3. Föreningens/Styrelsens verksamhetsberättelse 4. Evenemangsgruppens verksamhetsberättelse 5. Spelgruppens

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-02-25. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö

Regionfullmäktige. Protokoll Datum: 2015-02-25. Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Regionfullmäktige Tid 2015-02-25 09:00 14:30 Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Beslutande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Kjell Jormfeldt (MP), vice ordförande

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 8 september 2015, kl. 09.30-16.00. Plats: Kallade: Övriga: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Svar på revisionsrapport Uppföljning av internkontroll Dnr 70-2013 Mikael Cederberg Innehållsförteckning 1. Revisionsrapporten... 3 1.1. Uppföljning av intern kontroll... 3 1.1.1.

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Nr 1 Miljö- och hälsorådet 2010-02-22 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 22 februari 2010, klockan 13.00-16.00 Beslutande Robert Svensson (c) KS Daniel Jensen (kd) SN Harald Ericsson

Läs mer

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun

Samverkansnämnden. Datum: 2011-10-06 kl. 14:00. Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Samverkansnämnden Datum: 2011-10-06 kl. 14:00 Plats: IT-avdelningens lokaler, Kils kommun Ärende Dnr Val av justeringsman 1. Delårsbokslut och prognos per den 31 augusti 2011 för SVN 11/18 samverkansnämnden

Läs mer

Arbetsordningar Utgåva 1:2007

Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Innehållsförteckning Kapitel 1 Arbetsgruppen...3 1.1 Verksamhet...3 1.2 Arbetsgruppens ledamöter...3 1.3 Beslut...4 1.4 Protokoll...4 1.5 Rättigheter...4 1.6 Ekonomisk verksamhet...4

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Medborgarnämnden 2011-06-29 1(12) Plats och tid: Konferensrummet IFO, Polishuset kl. 13.00-14.20 ande: Maria Johansson (C), ordförande Joe Aronsson (C) Karl-Mats Bodestad (M) Eva Bengtsson (FP) Jan-Olof

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö

PROTOKOLL. Datum 2004-10-28 Dnr. Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Universitetssjukhuset MAS, Malmö PROTOKOLL Fastighetsnämnden Handläggare Datum 2004-10-28 Dnr Tid 2004-10-28, kl 09.00-15.00 1 (4) 61 -- 71 Plats Universitetssjukhuset MAS, Malmö Närvarande ledamöter Rolf Pålsson (s), ordförande Douglas

Läs mer

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö

Oden, Sigfridsområdet, Emil Lindells v 15, Växjö PROTOKOLL 1(34) Landstingets kansli 2014-06-03 LS 5/2014 Kansliavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsen Tid Tisdagen den 3 juni, kl. 9.00 11.15 Plats Närvarande ledamöter Oden, Sigfridsområdet, Emil

Läs mer

Examinationsschema läsåret 2014/15

Examinationsschema läsåret 2014/15 Examinationsschema läsåret 014/15 EK13B Version: v1 Vecka 35 36 37 38 Dag Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Datum 5-aug 6-aug 7-aug 8-aug 9-aug 01-sep 0-sep

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-05-23 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 23 maj kl 19.30-20.30 Ledamöter enligt bilaga 213 Tjänstgörande ers enligt bilaga 213 Ersättare enligt bilaga 213

Läs mer

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011

KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 KALLELSE 1 (7) F 2 Landstingets kansli Planeringsavdelningen/Marianne Hammarström 2011-11-07 LS 10/2011 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 15 november 2011 kl. 09.00 ca 14.30 Plats Föreläsningssalen,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2014-11-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 010-490 24 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid fredag den 7 november 2014, kl. 9.00 15.15 Förbundskansliet Paragrafer 48 55 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer