Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012"

Transkript

1 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl Upprop Val av justerare: förslag: Christina Brofalk (C) och Camilla Janson (S) Dag för justering: förslag: Fredagen den 20 april 2012 Ärenden Temaärende Brandkåren Attundas verksamhet Beslutsärenden 1. Planprogram för Ådöhalvön (Björknäs 2:1 och Ådö 1:10 mfl)- antagandebeslut Samrådsredogörelse, del 1 tillhörande planprogram för Ådöhalvön (Björknäs 2:1 och Ådö 1:10 m fl), daterad , godkänns 2. Reviderat förslag till planprogram för Ådöhalvön (Björknäs 2:1 och Ådö 1:10 m fl) godkänns 3. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Ådöskog, Stora Lugnet och Ekbacken enligt PBL 2010:900 Sidhänvisning Avsiktsförklaring avseende markbyte Brogård 3:2 och Bro-Skällsta 1: Avsiktsförklaring mellan Upplands-Bro kommun och AL Fastighetsförvaltning i Bro AB godkänns. Sidhänvisning Anmälan av ordförandebeslut om yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning Kommunstyrelsens ordförandes beslut att avge yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning anmäls och läggs till handlingarna. Sidhänvisning

2 2 4. Remiss av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram Kommunen yttrar sig över SL:s förslag till Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag den 21 mars Sidhänvisning * Uppräkning av taxa för upplåtelse av offentlig plats Uppräkning av taxan för upplåtelse av offentlig plats antas. 2. Den nya taxan ska börja gälla den 1 maj Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i konsumentprisindex. Sidhänvisning Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag Kommunstyrelsen antar Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag som underlag för kommunens gång- och cykelinvesteringar 2. Kommunstyrelsen ger Tekniska avdelningen i uppdrag att uppdatera planen vartannat år genom att ta bort genomförda åtgärder och lägga till nya vartefter nya behov uppstår 7. IT-upphandling Sidhänvisning Handlingar skickas senare 8. Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att teckna avtal med Stockholms läns landsting om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i enlighet med KSL:s förslag. Sidhänvisning

3 3 9. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att teckna avtal med Stockholms läns landsting om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. Sidhänvisning * Årsredovisning Årsredovisning 2011, daterad den 21 mars 2012, godkänns. 26 miljoner kronor av 2011 års resultat avsätts som buffert för kommande år. Sidhänvisning Direktiv för budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till direktiv för arbetet med budget 2013, daterat den 21 mars 2012 godkänns. Sidhänvisning Återupptagen upphandling avseende driften av Hagtorps äldreboende Socialnämnden ges i uppdrag att återuppta upphandlingen av driften av Hagtorps äldreboende. Sidhänvisning * Revisionsberättelse för Brandkåren Attunda år Förbundsdirektionen för Brandkåren Attunda och de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet. Sidhänvisning Demokratidag våren 2013 istället för hösten Kommundirektören får i uppdrag att genomföra nästa Demokratidag under våren Kommundirektören får i uppdrag att i samråd med utbildningskontoret fastställa utformningen av Demokratidagen Sidhänvisning

4 4 15. * Motion om att öka demokratin i Upplands-Bro kommun Motionen om att öka demokratin i Upplands-Bro anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 16 mars * Motion med rubriken Heltid en rättighet- deltid en möjlighet Motionen angående heltid en rättighet deltid en möjlighet anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse den 17 februari * Motion om Mönsterarbetsplats Efterson motionen angående mönsterarbetsplats överensstämmer i allt väsentligt med det arbete som kommunen gör för att vara och fortsätta att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare anses motionen besvarad. 18. Kvalitetspris- Årets kommunala arbetsplats Motion från Irène Seth (M), Janne Stefanson (KD) och Christina Brofalk (C). Sidhänvisning Motion från Camilla Janson (S). Sidhänvisning Motion från Kerstin Åkare (V). Sidhänvisning Ett pris för årets arbetsplats inrättas enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag daterat Medel avsätts i kommande budget för detta ändamål Sidhänvisning Policy för förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser och studieresor Kommunstyrelsen fastställer policy för förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser eller studieresor. Sidhänvisning

5 5 20. Redovisning av obesvarade motioner Redovisning av obesvarade motioner och behandling av dessa per den 29 februari 2012 godkänns. Sidhänvisning * Redovisning av obesvarade medborgarförslag Redovisning av obesvarade medborgarförslag och behandling av dessa per den 1 mars 2012 godkänns. Sidhänvisning * Ändring av regler för tilldelning av pris till årets Upplands-Broare Reviderade regler för tilldelning av pris till årets Upplands- Broare antas. Sidhänvisning * Sammanträdestid för Kommunfullmäktige december Kommunfullmäktiges sammanträdestid i december 2012 flyttas från torsdagen den 20 december 2012 till tisdagen den 18 december samma år. Sidhänvisning Arbetsmarknadsstatistik Samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar statistik över arbetslösheten i Kommunen per den 29 februari. 25. Kommundirektörens rapport Sidhänvisning Ärendet innehåller inga handlingar. 26. Anmälningar Anmäls till kommunstyrelsen för kännedom och läggs till handlingarna. Sidhänvisning

6 Irène Seth Ordförande 6

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010

Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 KALLELSE 1(8) Kommunstyrelsen 2010-11-17 Rev 2010-11-23 Rev 2010-11-29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdag den 1 december 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl.

Läs mer

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051

3. * Medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelväg mellan Musikvägens busshållplats och Pettersbergsvägen 2015-000051 Kommunstyrelsen KALLELSE 2015-08-20 1(5) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 2 september Gemaket, Kommunhuset, kl. 14.00 Inledning Upprop Val av justerare,

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2005-04-13 1(38) Plats och tid Låssarummet, Kungsängen, kl 14.00 17.50 Beslutande Håkan Heglert (s), ordf Mary Svennberg (s) Kerstin Ahlin (s) Berit Svensson (s) Ulla Englund (s) Irene Seth (m)

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 19 maj 2015 kl. 17 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-04 1(24) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Örngrund,, kl 08.30-09:30 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Harry Bouveng (M) Övriga närvarande Utses att justera Birgitta Elvås, kommunchef

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS. Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) 1(19) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Örngrund kl 08.30-10.30 Beslutande Anna Ljungdell (S), ordförande Daniel Adborn (FP) Roland Dehlin (M) Ersättare: Jörgen Måhlgren (S) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-03-27 kl. 09.00 11.50 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter Åberg (S) Patrik Persson

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-02-25 16 (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl. 14.15-17.45. Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer