PROTOKOLL. GLASAKADEMIN Årsmöte 29 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. GLASAKADEMIN Årsmöte 29 maj 2011"

Transkript

1 PROTOKOLL GLASAKADEMIN Årsmöte29maj2011

2 Närvarolista EbbavonWachenfeldt GunvorLarsson SusanneWallander EvaÄlmeberg NinaWestman MoaAndersson BirgittaAhlin SirkkaLethonen ElisabethHenriksson FredrikNielsen JanLambertKruse FredrikaLinder AnnaCarlgren KristinRapp IrinaMyLindqvist

3 1.Mötetöppnas 2.Valavmötetsordförande,mötetssekreterareochtvåjusteringsmän: Ordförande:AnnaCarlgren Sekreterare:NinaWestman Justerare:JanLambertKruseochKristinRapp 3.Mötetsbehörigautlysande: Ja 4.Verksamhetsberättelse IrinaMyLindqvistläserverksamhetsberättelsen. Punkt5fannsintesåvihoppartillpunkt6 6:Årsredovisning ekonomiskrapport KassörEbbavonWachenfeldtharstruktureratuppfaktureringssystemetsådeti dagslägetochiframtidenärochblirmerlättmanövrerat.tackvaredennaåtgärdharfler betalat. Domänenglasakademin.comochglasakademin.seharkassörbetalat.Webbhotellet Levonlinekostar2705: omårethosdemochdeerbjudergodsupport. 7.Revisionsberättelse ÅsaBrandt,internrevisorärejnärvarandevidårsmötetmenlåterhälsagenomAnna Carlgrenatthonhargåttigenomalltingochharingaanmärkningar. 8.Ansvarsfrihet Årsmötetbeslutarattgestyrelsenansvarsfrihet 9.Valavnyastyrelseledamöter Elisabethpresenterarnyastyrelsemedlemmar(elogetillvalberedningenförsittarbete): Mötetväljertillnyastyrelsemedlemmar: NinaWestman LenaNilsson FredrikaLinderochLouiseOlssonslutar(vigratulerarLouisetillnedkomstenavOlle!) MajaHeuer:Adjungeradstyrelsemedlem.Innebärtexatthonhopparinsombollplank. StyrelsemötemedMajaplanerasihöst. 10.Internrevisorer Internrevisorer:ÅsaBrandtochsuppl.EvaUllberg(EvaU.varintenärvarande,menAnnahade pratatmedhenneinnanmötet)

4 Mötetväljer: ÅsaBrandttillfortsattinternrevisor. EvaÄlmebergtillinternrevisor suppleant. 11.Valavvalberedning Nyvalberedningskallväljas.EbbavonWachenfeldtföreslårMoaAndersson. ochersättaremåstehittas.elisabethhenrikssongårmedpåattstannakvarivalberedningen ochmoaanderssontillträder.enligtstadgarnaskalldetvaratrepersonerivalberedningenoch SusanneWallandertillträderockså.Ebbabeskrivervalberedningensarbete. Förslagpåomformulering:TillnyvalberedningutsågsElisabethHenriksson,MoaAndersson ochsusannewallander. 12.Fastställandeavmedlemsavgift EbbavonWachenfeldtföreslårattmedlemsavgiftenstannarpåsammabelopp:600krperår. Frittförstyrelsemedlemmar.Utgifternaär36000: ochbuffertenär55000:. Ebbaföreslårsamåkningtillstyrelsemötenadåresornaärstörstautgiften. Idagfinnsca80betalandemedlemmariGlasakademin,efterrensningisystemet: dubbelmedlemmaretc. Sammaavgiftbehålls,alltså600krperårklubbas. 13.Höstmöte Skallhöstmötehållasomdetejfinnssärskildanledning?Svar:nej. Glasakademinsnärvaropå Glasetsdag iväxjöhösten2010vardockmycketuppskattat. Diskuterargöromviskahaenhöstfest.Kanskepåvästkusten?Nääs?Höstmötesfest Lommefest? 14.Invalavnyamedlemmar MagusiaJohansson PamelaKarlsson ChristianZirnsack Flerharfåttrekommendationermenharinteskickatinintresseanmälan.Manmåstevisaaktivt intresseochgöraenansökanenmånadinnanårsmöte.årsmötetkommeratthållastidigare nästaår. Rekommendationenmåstekommainskriftligt. EbbavonWachenfeldtförslårattvifrånnästaårstramarinbetalningochpåminnelser. Exempelvisattendastenpåminnelseskickasut. Ingettjatandemedflerae postpåminnelser. Betalarmanintesläcksdeicke betalandeslänkarpåhemsidanochblirvilandetillsdehar betalat. 15.Övrigafrågor KristinRappkommerattmejlautentexttillmedlemmarnaomhurinfotillkalendariet skaseutförattförenklauppläggningpåhemsidansamtattmanbörskickaininfoigod tid. Mankangöranyhetsbrevpåhemsidan,dettaärdocktidskrävande,därförfortsättervi attvidarebefordraiställetförattskrivaegnanyhetsbrev.

5 KristinRappuppmanarmedlemmarnatillattskickasinanyamejladresserdåfleraär inkorrektaochattmångabytermejladressutanattmeddeladetta. Virtuellutställning?SylviaNeiglickansvarigfördetta?Någon,oklartvem,skahöraavsig tillhenneangåendedetta. KomihågattskickainnyheteromutställningarochannattillKristinRappuppmanar medlemmarnatillattskickasinanyamejladresserdåfleraärinkorrektaochattmånga bytermejladressutanattmeddeladetta. Glassliperietkanprofilerasbättrepåhemsidan?FlikförlänkartilltexGlassliperiet. Styrelsenseröverhemsidantillhösten.Komgärnamedförslagpåförbättringaroch utvecklingavhemsidan. Instruktionsfilmersomfannspågamlahemsidan,varärde?Vemvardetsomgjorde filmernameddeolikateknikerna? Tag systemetärliteskumt. EbbaföreslårenSverigekartapåhemsidansåmankanfåenöverblicköver studioglashyttorochutövareilandet. GunvorLarssonvarikontaktmedSvenskainstitutetiParisomutställning.Gissningsvis blirdeintresseradeomviharenutställningpånationalmuseum. FrågoromSmålandsmuseumsstudioglasutställningdiskuteras. Glasakademinarrangerarinteutställningar. AlltsomskrivsiGlasakademinsnamnMÅSTEgågenomstyrelsen. SamtalförsmedNationalmuseumochVin&Spritangåendeutställning. DetärallasuppgiftattvärnaomGlasakademinsomvarumärke. ElogetillAnnaCarlgrenochstyrelsen. AnnaberättaromGlasakademinshistoria.Detsaknadestidigareenkontaktpunkt,det behövdesenorganisationsåmanvisstevarmanskullevändasig.detfannsettbehovav attskrivasinegenhistoria. MedanledningavattmedlemmariGlasakademinfårrabattpåHotellRoyalCorneri VäxjöerbjödGunnelsigattundersökaomvikanfåenliknandeförmånpåHotell Esplanad(ocksåiVäxjö). ElogetillwebbredaktörKristinRappförsittarbete. Ordförandetackardenärvarandeochavslutarmötet. Justerare JanLambertKruse KristinRapp

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009

Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 Årsstämma Naturskyddsföreningen i Malmö (org. nr. 846501-4531) Helixhuset, Malmö, torsdag 12 mars 2009 1) Mötets öppnande Ordförande Maria Collings förklarade stämman öppnad. 2) Val av mötesordförande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Herråkra Byggnadsförening informerar

Herråkra Byggnadsförening informerar Herråkra Byggnadsförening informerar Nr 2 April 2014 http://herrakra.net Kalendarium för sommaren Lör 10/5 kl. 8 Vårstädning Hobbylokalen (Vi bjuder på fika) Sön 18/5 kl. 14 Torprunda (samling vid Hobbylokalen.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde...

3 Sammansättning... 14 4 Styrelsemedlemmar... 14 5 Fyllnadsval... 14 6 Styrelsesammanträde... 14 7 Kallelse till styrelsesammanträde... Innehåll Övergripande stadgar... 4 Kap 1 Allmänt... 4 1 Föreningsnamn... 4 2 Verksamhetsbeskrivning... 4 3 Verksamhetsort... 4 4 Verksamhetsår... 4 5 Firmateckning... 4 6 Beslutsordning... 4 Kap 2 Stadgar...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Engagemang i grundskolan

Engagemang i grundskolan Engagemang i grundskolan Årsmöteshandlingar 2014 Verksamhetsberättelse 13/14 Sveriges Elevråd har under det gångna verksamhetsåret vidgats på flera sätt. Medlemsmässigt har organisationen ökat markant

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer