Matlandetkonferensen Sammanställning av debatter, seminarier och anföranden vid 2012 års matlandetkonferens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matlandetkonferensen 2012. Sammanställning av debatter, seminarier och anföranden vid 2012 års matlandetkonferens"

Transkript

1 Matlandetkonferensen 2012 Sammanställning av debatter, seminarier och anföranden vid 2012 års matlandetkonferens

2 Matlandet börjar med bonden Matlandet byggs underifrån. Det är ute i våra regioner som själva Matlandet finns och det tar sin utgångspunkt från råvaror och gastronomi Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Eskil Erlandsson öppnar 2012 års Matlandetkonferens. Den 26 till 27 september hölls den tredje Matlandetkonferensen på Öland. Matlandet börjar med bonden var rubriken för 2012 års konferens som hade primärproduktion och dess koppling till andra områden i Matlandet som övergripande tema. I konferensen deltog företagare, beslutsfattare, intresseorganisationer, tjänstemän och eldsjälar som på något sätt har koppling till mat och livsmedelsproduktion. Omkring 180 personer deltog i 2012 års konferens. Efter konferensen: Fem frågor att ta med till 2013 Hur blir vi bättre på samverkan? Mellan fokusområden, regioner, företag och mellan stora och små? Hur kan arbetet med gastronomiska regioner utvecklas vidare? Hur kan vi tydligare prata om upplevelser av och skillnader i kvalité och smak när vi pratar om råvaror, förädlade produkter, måltider och matupplevelser? Hur kan vi ytterligare stärka arbetet med innovation inom samtliga fokusområden? Hur underlättas vägen från producent till konsument och hur tydliggörs handelns roll i Matlandet? Sammanfattning av konferensen DAG 1 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson om utvecklingen i Sverige - det nya matlandet och framtida utmaningar Landsbygdsministern öppnar årets konferens Jag upplever att vi har gått från att prata om potentialerna till att faktiskt utveckla dem, det bokstavligt talat kokar av aktiviteter runt om i Matlandet Sverige! Så inleder Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Matlandetkonferensen Eskil Erlandson ger en rad exempel på vad som händer runt om i landet och nämner bland annat att ett trettiotal nya slakterier startas till följd av sänkta slakteriavgifter, det finns fler gårdsmejerier och mer närproducerade produkter i butikshyllorna och svenska kockar tar emot fina priser i stora kocktävlingar. Men landsbygdsministern konstaterar också att det finns en rad orosmoln. Griskris, mjölkkris och höga foderpriser är några problem som drabbat jordbrukarna de senaste åren. Han menar att visionen om Sverige det nya matlandet är en viktig del i arbetet med att möta dessa utmaningar. Matlandet ska bygga på tre principer nämligen lönsamhet, konkurrenskraft och företagande. Regeringen kommer nu att tillsätta en utredning som ska se över möjligheter och hinder för en framtida livskraftig primärproduktion, säger Eskil Erlandsson. Han säger också att vi måste fortsätta utveckla de svenska mervärdena, prata om kvalité, vår hänsyn till djurvälfärd och miljö och få betalt för dem. Vi måste också lära oss att kommunicera dessa mervärden och berätta varför produkterna håller en hög kvalité och vad det innebär för djur, natur och smak. Två ledord som ska genomsyra det fortsatta arbetet är samverkan och mångfald. Att vi ska nå visionen bygger på att det finns många olika aktörer och många olika vägar i Matlandet Sverige. Vi ska unna varandra framgång och vara stolta över de framgångar vi skapar! En annan nyckelfaktor i arbetet är att Matlandet byggs underifrån. 2

3 Pär Bergqvist, Jordbruksverket och deltagarna i samtalet om vi är villiga att betala för svenska råvaror. Från vänster: Erik Blix, moderator, Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel, Magnus Dafgård, Expertrådet, Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen, Jörgen Andersson, Fjällbete i Åredalen och Helena Jonsson, LRF. Det är ute i våra regioner som själva Matlandet finns och det tar sin utgångspunkt från råvaror och gastronomi, säger Eskil Erlandsson. Är vi villiga att betala för svenska råvaror? Ett samtal om primärproduktionens utveckling och koppling till andra områden i Matlandet Ett matland, fem fokusområden, 365 goda nyheter Pär Bergqvist, Jordbruksverket, talar om Jordbruksverkets nya kommunikationsstrategi Pär Bergqvist inleder sitt anförande med att konstatera att dagens kommunikation om mat är fokuserad på helt andra saker än matens kvalité. Hans budskap är att kvalité måste bli en naturlig del av matkommunikationen. Med kvalité avses inte bara råvaran, det gäller hela livsmedelskedjan. Jordbruksverket ska kommunicera vägen till visionen i tre steg: Matlandet behöver mer jord under naglarna: Primärproduktionen är grunden i Matlandet och en förutsättning för de andra fokusområdena Vi måste visa på samspelet mellan fokusområden och integrera Matlandet i det stora samhällshjulet Ta fram med goda exempel, och lyfta allt bra som görs 365 goda nyheter är namnet på det kommunikativa konceptet som utarbetats för fokusområdena primärproduktion och förädlad mat. Konceptet innebär att en god nyhet ska presenteras varje dag under ett år. Nyheterna finns redan, men Jordbruksverket förpackar och förtydligar. Redan nu börjar arbetet med att samla in nyheter. Nu är det upp till oss att tillsammans leverera, avslutar Pär Bergqvist. Deltagare: Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen, Helena Jonsson, LRF, Magnus Dafgård Expertrådet, Jörgen Andersson, Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening och Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel. Enligt Marie Söderqvist är det viktigt att komma ihåg att svenska livsmedelsföretag verkar på en global marknad och att livsmedelsindustrin måste ha rimliga förutsättningar. Det vi behöver är starka varumärken som levererar bra produkter. Det räcker inte med att det är svenska råvaror. Mina medlemmar sysslar med förädling, då måste råvaran ha det som krävs. Helena Jonsson menar att vi måste kunna kommunicera hur vi drar nytta av de mervärden som svenska råvaror har. Ett mejeri eller ett slakteri som har råvarorna runtomkring sig stannar kvar på orten eftersom råvarorna finns här. Det är viktigt att se att vi behöver varandra! Jörgen Anderssons recept för att bönderna ska få mer betalt för det som produceras är att bygga mer direkta relationer mellan bonde och konsument. Han berättar att man i Åre lyckats få konsumenterna att betala en krona mer per liter mjölk i de lokala livsmedelsbutikerna. Han menar att detta visar att det finns en direkt relation mellan bonde och konsument. 3

4 Eskil Erlandsson och Södermanlands Matlandetambassadör Hans Naess. Per Bengtsson från Expertrådet leder seminariet - primärproduktion möter restaurang. Magnus Dafgård menar att priset inte är allt utan att hela värdekedjan spelar in. När Familjen Dagård köper in råvaror från en lokal bonde gör man inte det bara för att det är svenskt, utan det är många faktorer som spelar in som till exempel logistik, kvalité och volym. Thomas Svaton lyfter frågan om ursprungsmärkning. Han menar att om vi får ursprungsmärkning på alla varor så kommer primärproduktionen få ett högre pris tillbaka. Seminarier: Hur kan svenska råvaror bli mer attraktiva inom respektive fokusområde och vilken roll spelar pris och kvalité? Fyra arbetsseminarier med utgångspunkt i de svenska råvarorna samt hur vi kan utveckla potentialen mellan primärproduktion, förädling, offentliga måltider, restaurang och turism. Primärproduktion möter förädling Hur kan stora och små producenter samverka för att få ömsesidiga positiva effekter och vad behövs för att det ska ske? Samtalsledare: Per Petersson, LRF Sammanfattning av diskussion under seminariet: Både stora och små livsmedelsföretag kan vinna på samverkan. Spetsprodukter från ett litet företag kan fungera som draglok för ett större. Det är ingen motsättning mellan stor och liten Svensk råvara blir mer attraktiv för livsmedelsindustrin om bönderna kan leverera större volymer, jämnare kvalité och att prisnivån blir jämnare. Det är önskvärt att fördelningen är jämnare över året. Det behövs produktinnovation till exempel rapsgrisen. Framgångar ligger i samverkan. Till exempel när små producenter går samman och lyfter varandra lokalt. Viktigt att bemöta alla företagare med samma respekt Producenterna har tappat känslan för affärer. De har vant sig vid att leverera till kooperationen och ser inte hela processen. Vi måste ha svensk primärproduktion för att vara trovärdiga som livsmedelsproducerande land. Ta lärdom av delar i primärproduktionen som går bra, ex. frukt & grönt. De frågar vad kunden behöver. Jobba mer med story telling kring svenska, lokala produkter. Förpackningen är viktig. Primärproduktion möter offentlig sektor Hur gör primärproducenterna för att möta en ökad efterfrågan från offentlig sektor? Samtalsledare: Annika Unt Widell, Expertrådet. Sammanfattning av diskussion under seminariet: Skapa fler mötesplatser mellan primärproducenter, kockar och kökspersonal Med ökad kompetens om råvaror och hur man lagar mat från grunden kan kostnader för den offentliga maten hållas nere Öka kompetensen om kommunernas möjligheter att upphandla lokala produkter Att laga mat från grunden är folkbildning hemkunskap är viktigt! Gå ihop flera producenter, samverkan är en lösning Lyfta positiva exempel, det finns exempel där man kommit långt Lokala politiker måste fatta beslut med tydliga kriterier för den mat man upphandlar 4

5 Matlandetambassadören för Jämtland, Fia Gulliksson och LRF:s ordförande Helena Jonsson. Bättre uppföljning och styrning från beställare (kostchef) ut i köken Uppföljningsplaner är väldigt viktigt. Kommunen måste ta sitt ansvar om grossisten inte uppfyller kraven i upphandlingen. Primärproduktion möter restaurang Hur kan svenska råvaror locka fler kunder till restaurangerna oavsett prisklass? Samtalsledare: Per Bengtsson, Expertrådet. Sammanfattning av diskussion under seminariet: Om man plockar fram det unika kan svenska råvaror locka kunder till restaurangerna Det behövs ett bredare perspektiv på varifrån varan kommer. Inte bara närproducerat, utan vilken gård kommer råvaran ifrån. Tillgång/tillgänglighet, problem finns i grossistledet. Det behövs fler och nya grossister som säljer varor från lokala producenter. Skapa mötesplatser för producenter och kockar för att skapa samverkan. Exempelvis speed dating mellan krögare, inköpare och primärproducenter. Mer kunskap om kvalité måste finnas i alla led. Från uppfödare, till slaktare till kockar och inte minst konsumenter. Kvalitetsindex som förenklar för konsumenten. Vi kan lära av länder som har system för kvalitetsklassificering och liknande parametrar. Hur sprider vi kunskapen så att även den enklare, billigare restaurangen höjer kvalitén och börjar sälja mat med identitet? Primärproduktion möter turism Hur kan primärproduktionen bidra till en större utväxling av svensk turism och vad betyder den svenska maten för besöksnäringen? Samtalsledare: Jill Axelsson, Expertrådet. Sammanfattning av diskussion under seminariet: Koppla bonden till turismen! Jämför Österrike där det är vanligt med matfestivaler kopplade till en eller ett par produkter. Synliggör producenten för turisten Viktigt med paketering, vem är det som säljer? Regional samverkan är viktig Ett problem att primärproducenten inte ser sig som matleverantör Få fram fler matställen som ger en reseanledning Få LRF på banan kring turism och utveckla agroturism. LRF borde jobba mer med Visit Sweden Evenemang som anordnas i Sverige måste presenteras med svensk mat! Många event får stöd, tänk om man kan utkräva ett matkoncept för stöd? Sätt ord på smaker! Det kan utveckla marknaden För att bygga stolta regioner måste vi starta underifrån. Jobba mer med ambassadörsskap och värdsskap! Underlätta regelverket för småskalig verksamhet Paneldebatt Vem tar ansvar för utvecklingen i Matlandet Sverige? Panelen svarar på frågan vem som tar ansvar för utvecklingen i Matlandet? Deltagare: Helena Jonsson, LRF, Marie Söderqvist Livsmedelsföretagen, Thomas Svaton, Svensk Dagligvaruhandel, Eva Sundberg, Livsmedelsverket, Leif Denneberg, Jordbruksverket, Stefan Lundin, Visita, Bodil Cornell, Eldrimner. 5

6 Ami Hovstadius från VisitSweden visar upp artiklar som publicerats i utländska medier på temat svensk mat den senaste tiden och Claes Wernersson, Matlandetambassadör för Västergötland, visar upp egna produkter. Paneldeltagarna som representerar stora delar av Matlandet tycker att de tar ett stort ansvar för sina respektive delar i Matlandet. Här följer några exempel från diskussionen. Leif Denneberg, generaldirektör för Jordbruksverket, menar att Matlandetsatsningen ligger helt i linje med Jordbruksverkets helhetsuppdrag och att Jordbruksverket därför måste ha en drivande roll i arbetet. Något vi kan bli bättre på är att sprida resultaten av det vi gör. Vi möter det med satsningen på 365 goda nyheter som inleds nästa år. En annan viktig fråga för oss är hur vi kan förenkla mer för de aktörer i Matlandet som vi har kontakt med. Eva Sundberg från Livsmedelsverket betonar att det är allas ansvar att fånga upp idéer och arbeta med utvecklingen av Matlandet och att bidra med olika bitar. Hon ger exempel på hur Livsmedelsverket tar ansvar för den offentliga maten; genom att lyfta maten i skolan, äldreomsorgen och vården och informera beslutsfattare i kommuner och landsting om vad som krävs för att få till bra måltider. Marie Söderqvist, Livsmedelsföretagen menar att svenska livsmedelsföretag tar ett stort ansvar för Matlandet genom att nya, spännande produkter utvecklas hela tiden, produkter som även är intressanta utanför Sveriges gränser. Bodil Cornell från Eldrimner efterlyser mer diskussion mellan små och stora livsmedelsföretag. Hon konstaterar att mer diskussion gör att företagen kommer närmare varandra. Thomas Svaton från Svensk Dagligvaruhandel pekar på primärproduktionen som han tycker ska hitta nya sätt att samarbeta. Helena Jonsson, LRF, svarar att primärproduktionen behöver hitta ett nytt sätt att tänka kring samverkan för att möta framtidens utmaningar utan att låsa fast sig i historien. Vi måste fundera på vad passar just mig? Vem är min kund? Vem ska jag då samarbeta med? DAG 2 Vilken är bilden av Sverige det nya matlandet i världen? Ami Hovstadius från Visit Sweden gör en internationell utblick i Matlandet Sverige. Någonting har hänt med intresset från omvärlden för Sverige som matland de senaste åren, konstaterar Ami Hovstadus. Allt fler kopplar samman Sverige och mat. Till exempel är trycket stort från journalister som vill komma till Sverige. Världens ledande matjournalister, tidningar i bland annat Spanien, Frankrike, Danmark och Storbritannien har ägnat Sverige och svensk mat stort utrymme. Tre svenska restauranger finns med på listan över världens 50 bästa restauranger. Vi arrangerar världskongress för måltidsturism i Göteborg 2013 och kock-em, Bocuse d Or, i Stockholm Enligt kommunikationsstrategin för Sverige det nya matlandet ska vägen till visionen kommuniceras i tre steg. Först ska vi mobilisera nationellt, sen ska vi odla ett globalt intresse med hjälp av världens bästa journalister och opinionsbildare. Det tredje steget är att nå utvalda marknader genom olika kampanjer. 6

7 Per Karlsson, Matlandetambassadör för Bohuslän, bjuder på ostron från västkusten. Bilden till höger visar delar av den så kallade matgatan där produkter från hela landet visas upp. Enligt Ami Hovstadius är vi nu på god väg att klara av dessa steg och det har blivit dags för handling. Ett kreativt koncept har tagits fram för att marknadsföra Sverige det nya matlandet och svenska livsmedel. Try Swedish! Är namnet på det kreativa konceptet. Det beskrivs som en öppen inbjudan till världens alla matälskare men också ett budskap för ett godare liv. Känslan som ska förmedlas i samband med mässor och andra kampanjer är välkommen till vårt kök!. Det kokar i Matlandet Sverige! Tre anföranden från pågående projekt i Sverige Göteborg är årets Matlandethuvudstad 2012 Jessica Blume från Göteborg & Co berättar om hur Göteborg sedan 1990-talet har arbetat långsiktigt och strategiskt med maten. - Utmärkelsen Årets Matlandethuvudstad 2012 är ett kvitto på att Göteborg är på rätt väg, säger Jessica Blume. Östergötlands satsning Rätt och slätt Klas Hesselman från SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, berättar om projektet Rätt och slätt som syftar till att stärka matkulturen i Östergötland och stimulera och stötta etableringar av nya livsmedelsföretag i regionen. Louise Alenbrand från Östgötamat berättar om konkreta satsningar inom ramen för Rätt och slätt. Smaka på Skåne och arbetet med att ta fram en dryckesstrategi Jannie Vestergaard från Skånes Livsmedelsakademi berättar om arbetet med att ta fram en dryckesstrategi för Skåne som ska var klar i december Syftet med strategin är att stärka dryckestillverkningen i regionen och på så sätt bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i branschen. Matlandet runt Korta presentationer av vad som händer i Matlandet Sverige samt en utställning Fokus matglädje så lyfter vi den offentliga måltiden Anna-Karin Landin, matkonsult Hushållningssällskapet i Örebro/Västmanland berättar om det nationella projektet Fokus Matglädje. Syftet med projektet är att stärka samarbetet och utveckla ny kompetens inom offentliga måltidsverksamheter. Sveriges kommuner och stadsdelar får genom utbildning lära sig laga mat från grunden. Viltmat Sverige från skogen till tallriken Sven-Åke Larsson, projektledare för Viltmat Sverige berättar att syftet är att skapa en hållbar affärskedja för viltkött, från skog till tallrik och att skapa acceptans för det som jägarna gör. - Ett av målen för projektet är att vid årets slut ha serverat en miljon portioner viltkött runt om i landet, säger Sven-Åke Larsson. Innovation och utveckling inom livsmedelsbranschen Klas Hesselman från SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, berättar om institutets arbete med att utveckla och förmedla teknik för livsmedelsbranschens utveckling och konkurrenskraft. De driver och har drivit ett flertal projekt som exempelvis handlar om att minska matsvinn, optimera förpackningslösningar och utveckla metoder för att förbättra den offentliga måltiden. 7

8 Mikael Ahlerup, vd för Astrid Lindgrens värld, berättar om det medvetna arbetet med maten i teaterparken Astrid Lindgrens värld. Bruna bönor vår enda ursprungsmärkta primärprodukt Fredrik Fogelberg, ordförande i Baljväxtakademien berättar om den öländska bruna bönans väg till att få skyddad geografisk ursprungsbeteckning. Fredrik Fogelberg säger att nästa steg är satsningar på produktutveckling och även odlingsutveckling. Han säger också att han tror att bönan är möjlig att exportera. OPD Only Potatoe Diet och nytänkande inom potatis Lars Elofsson, vd Svensk Potatis berättar om organisationens uppdrag att främja potatiskonsumtionen i landet och arbetet med att stärka potatisens ställning. Lars Elofsson berättar om dieten OPD Only Potatoe Diet som han själv har testat. Under 12 dagar åt han enbart potatis vilket resulterade i att han tappade 6,2 kilo i vikt. Pippi på svensk fågel Maria Donis, vd Svensk Fågel berättar om arbetet med att öka konsumtionen av svensk fågel. Svenskar äter allt mer kyckling men det är fortfarande lite i internationell jämförelse. En undersökning visar att konsumenter vill äta mer svensk kyckling men samtidigt ökar importen. Svensk Fågel påbörjar en kampanj under hösten för att lyfta fram vad svensk kvalité innebär. Mört med tuggmotstånd Eric Persson, köttexpert från Svenskt kött berättar om de nygamla styckdetaljerna på kossan och det nya styckningsschema som Svenskt kött tagit fram. Eric Persson berättar också om trenden just nu att ta hand om allt, och då inte bara för att göra köttfärs. Vi tar mat på allvar! Inspirationsföreläsning med Mikael Ahlerup, vd Astrid Lindgrens värld Mikael Ahlerup, vd för teaterparken Astrid Lindgrens värld berättar om det målmedvetna arbete med maten som inleddes 2005 som en del i parkens strävan att vara på riktigt. Det första steget var att stänga hamburgerrestaurangen och arbetet mot att enbart servera riktigt lagad mat inleddes. En viktig utgångspunkt har varit att en långsam 50-lapp är mer värd än en snabb 20-lapp. Under 2009 knöts Fredrik Eriksson kock och krögare på Långbro Värdshus och från Restaurangakademien till parken som inspiratör och samarbetspartner. Devisen Vi tar mat på allvar! togs fram. Ambitionen höjdes när det gäller att använda lokala råvaror från framförallt Småland och Öland. Enligt Mikael Ahlerup har det, kanske lite oväntat, inledningsvis inte varit helt lätt att hitta lokala producenter som vill leverera till parken. Men efter ett målmedvetet arbete kommer idag ungefär 80 procent av maten från närområdet. Den senaste tiden har parken fått stor medial uppmärksamhet för arbetet med maten och väldigt bra respons från sina gäster. Mikael Ahlerup betonar att personalen är den enskilt viktigaste investeringen som görs på Astrid Lindgrens värld. Ett arbete som detta måste komma inifrån. Därför är det viktigt att personalen som möter våra gäster är delaktiga i idén. 8

9 Björn Leifland, politiskt sakkunnig åt landsbygdsminister Eskil Erlandsson, summerar konferensen. Bilden till höger är från lunchen första dagen, då det bland annat serverades öländska kroppkakor, småländska isterband med dillstuvad potatis och raggmunk med rårörda lingon. Hur går vi vidare? Björn Leifland, politiskt sakkunnig till landsbygdsministern summerar konferensen och blickar framåt. Björn Leifland lyfter fram tre punkter som han tycker sammanfattar konferensen och som han kommer att ta med sig. Den första punkten är samverkan, vi bygger Matlandet tillsammans. Styrkan med Matlandet är helhetsgreppet från primärproduktion till förädling, offentlig mat, restauranger och turism där måltiden är en viktig del. Samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att nå målen i visionen, något som också återkommit under seminarierna, säger Björn Leifland. Den andra punkten är utvecklande av gastronomiska regioner. Vi har fått ta del av många goda exempel från hela Sverige som visar styrkan i att Matlandet byggs underifrån. Hur vi kan utveckla det regionala matlandet ytterligare genom till exempel gastronomiska regioner är en fråga som regeringen kommer att arbeta vidare med under det kommande året. En tredje punkt som Björn Leifland lyfte fram är den stora mängd aktiviteter som pågår runt om i landet i Matlandets anda och hur vi kan öka lärandet från dessa och sprida det vidare för andra att bygga vidare på. En stor utvärdering av hela Matlandet kommer att presenteras runt årsskiftet 2012/13 som kommer att ge oss viktiga signaler inför framtiden, menar Björn Leifland. 9

10 Landsbygdsdepartementet Stockholm

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

PROGRAM Seminarium nr I (Presentationer) Kl 09:30-11:15 Restaurang Rosengården, Stora Torget, Visby

PROGRAM Seminarium nr I (Presentationer) Kl 09:30-11:15 Restaurang Rosengården, Stora Torget, Visby Referat Seminarier fredagen den 5 juli Almedalsveckan Regional Matkultur och Gastronomiska regioner Hushållningssällskapet Gotland/Regional Matkultur i samarbete med LRF och Södertörns högskola PROGRAM

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 sep 2014 Näringslivsråd 8 september 2014, kl. 16:00-18:00, lokal: Rügen, Visborg Deltagare: Åke Svensson (RG), Jan Björinge (RG), Stefan Persson, RG, Eva Nypelius

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Mötesanteckningar från Livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2014

Mötesanteckningar från Livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2014 1(5) 2014-01-21 Enheten för handel och marknad Mötesanteckningar från Livsmedelsindustriseminarium den 15 januari 2014 Leif Denneberg, Jordbruksverket Leif hälsade alla välkomna till seminariet som var

Läs mer

Sverige det nya matlandet Vårmöte 12-13 april 1011

Sverige det nya matlandet Vårmöte 12-13 april 1011 Sverige det nya matlandet Vårmöte 12-13 april 1011 Christina Nordin Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som

Läs mer

Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Sökt belopp

Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Sökt belopp Sökandens namn Projektets namn Kort projektbeskrivning Sökt belopp Minskad överproduktion i storköken Projektet handlar om att höja kompetensen inom storkök. Målet är att upprätta en struktur för kunskapsöverföring

Läs mer

En Beatburger ... för klimatet, folkhälsan och tredje världen.

En Beatburger ... för klimatet, folkhälsan och tredje världen. En Beatburger... för klimatet, folkhälsan och tredje världen. Beat Food for Progress AB Anna-Kajsa Lidell 0708-92 32 65 Varför Beat? Äta mer växtprotein är bra för mänskligheten Hållbar vatten- och energianvändning.

Läs mer

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014

Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 1 (5) 2013-08-21 Avdelningen för landsbygd Nominering av Värmdö till Matlandethuvudstad 2014 Länsstyrelsen i Stockholm nominerar härmed Värmdö till tävlingen Årets Matlandethuvudstad. Länsstyrelsen har

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Workshop 1 Omvärldsanalys

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Workshop 1 Omvärldsanalys Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Workshop 1 Omvärldsanalys Dokumentation från 9 mars 2015 Bakgrund Enligt konkurrenskraftsutredningen om jordbruks- och trädgårdsnäringens framtida konkurrenskraft

Läs mer

Använd gärna vår hashtag i dina Twitterinlägg. #klimatprotein

Använd gärna vår hashtag i dina Twitterinlägg. #klimatprotein Vinnova öppet labb Använd gärna vår hashtag i dina Twitterinlägg #klimatprotein Dagens program Välkommen Anna Edwall, Vinnova Hanna Halpern, Restaurangakademin Kristoffer Gunnartz, IVA Sebastian Axelsson,

Läs mer

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå!

Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Tillsammans får vi fler att välja Skellefteå! Ett häfte om VISIT SKELLEFTEÅ - om organisationen, medlemskapet och det gemensamma arbetet mot ett attraktivare Skellefteå. VARFÖR TURISM? Turism är en exportindustri

Läs mer

Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap

Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap Slutrapport för projektet 26 smaker - 26 landskap 1. Projekt Journalnummer: 2011-3161 Projektnamn: 26 smaker från 26 landskap Stödmottagare: Länsstyrelsen Örebro län 2. Kontaktperson Ann-Sofie Hedberg,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling -Luleå 24 april 2014 Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor 3 miljoner måltider per dag

Läs mer

18 R E S T A U R A N G V Ä R L D E N

18 R E S T A U R A N G V Ä R L D E N 18 RESTAURANGVÄRLDEN HAR SVERIGE EN ÄRLIG CHANS ATT UPPNÅ MÅLET: EUROPAS FRÄMSTA MATLAND? FÖR FÖRSTA GÅNGEN GER BRANSCHEN ETT GEMENSAMT SVAR PÅ FRÅGAN I RESTAURANGVÄRLDEN. ATTENTION POUR LA SUÈDE Sverige

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Aalborgs Universitet 28 maj 2013

Aalborgs Universitet 28 maj 2013 Aalborgs Universitet 28 maj 2013 Temadag om frontløbere for økologisk mad! Försörjningschef Mia Kling www.mia.kling@orebroll.se Sjukvårdsanläggningar inom Örebro läns landsting Universitetssjukhuset Örebro

Läs mer

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat

Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen lyfter! - med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Uppsala län, 3 november 2015 28 miljoner vill komma till Sverige Hur många

Läs mer

Sverige det nya matlandet. En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt?

Sverige det nya matlandet. En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt? Sverige det nya matlandet En rapport om Sverige som det nya matlandet hur kommer vi dit och varför är det viktigt? 2 Sverige det främsta matlandet i Europa Sverige är i dag kanske inte det första landet

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Lokal mat och logistik - hur ser framtidens distributionssystem ut?

Bibliografiska uppgifter för Lokal mat och logistik - hur ser framtidens distributionssystem ut? Bibliografiska uppgifter för Lokal mat och logistik - hur ser framtidens distributionssystem ut? Författare Milestad R. Utgivningsår 2009 Tidskrift/serie Forskningsnytt om økologisk landbruk i Norden Nr/avsnitt

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Matriket Österbotten, 27 september 2010 Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som

Läs mer

Tal vid konferensen "Can the market work for nature" på Wiks slott

Tal vid konferensen Can the market work for nature på Wiks slott Startsidan för www.regeringen.se Hoppa till sidinnehållet Hoppa till sidmenyn Anpassa webbplatsen Lyssna Press Avancerat sök Sök Sök Här är du: Regeringen och Regeringskansliet Publikationer Så styrs Sverige

Läs mer

KONKURRENSKRAFTSUT- REDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR FRAMTIDA POLITIK. KSLA, 2015-04-09 Annika Åhnberg

KONKURRENSKRAFTSUT- REDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR FRAMTIDA POLITIK. KSLA, 2015-04-09 Annika Åhnberg KONKURRENSKRAFTSUT- REDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR FRAMTIDA POLITIK KSLA, 2015-04-09 Annika Åhnberg Bra i konkurrenskraftsutredningen Konkurrenskraftsutredningen lägger grunden för en verklighetsbaserad

Läs mer

Vreta Kluster Trädgård

Vreta Kluster Trädgård Vreta Kluster Trädgård Regionalt kompetenscentrum i Östra Sverige Linnea Persson, Hushållningssällskapet Marie Lönneskog Hogstadius, LRF December 2014 Uppstart av Vreta Kluster Trädgård Under hösten 2014

Läs mer

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden

Svensk Turism AB. Verksamhetsområden. Forum för besöksnäringens strategiska utveckling. Delägare i kommunikationsbolaget VisitSweden Svensk Turism AB Ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Verksamhetsområden Forum för besöksnäringens strategiska

Läs mer

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun

Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Mat- och måltidsvision för Munkedal kommun Vi vill erbjuda våra matgäster goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Maten skall vara lagad

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet 2016-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Hälsingerådet 2016-03-16 l Tid och plats Edsbyns hotell, 09.00-14.00 Paragrafer 219-230 Beslutande Sven-Erik Lindestam (S) Olov Nilsson Sträng Mikael Löthstam (S) Lars Molin (M) Markus Evensson (S) Monica Olsson (S) Tor Tolander

Läs mer

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Svenskt jordbruk vill växa.och måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaderna för att lyckas LRFs mål är

Läs mer

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare

Jönköpings län. In business Nätverk för kvinnliga företagare Jönköpings län Här ser du affärs- och innovationsutvecklings i Jönköpings län som drivs inom delprogrammet 1:1, Främja kvinnors företagande 2007 2009. Sammanställningen omfattar inrapporterade fram till

Läs mer

matverk Vägen till ett större regionalt skafferi

matverk Vägen till ett större regionalt skafferi matverk Vägen till ett större regionalt skafferi Checklista för genomförande av Matverk Under förra året deltog 6 tävlingsorganisationer, så kallade piloter, i ett projekt med syfte att lista framgångsfaktorer

Läs mer

Inspirationsseminarium med Sébastien Boudet. 30 maj 2016, Piperska muren i Stockholm

Inspirationsseminarium med Sébastien Boudet. 30 maj 2016, Piperska muren i Stockholm Inspirationsseminarium med Sébastien Boudet 30 maj 2016, Piperska muren i Stockholm Program 9:30-10:00 Kaffe och registrering 10:00-10:05 Inledning 10:05-10:20 Ekologiskt i Livsmedelsstrategin Christina

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun Södertälje Närodlat Förstudie september 2011 till februari 2012 Kostenheten, Södertälje kommun i samarbete med LRF, BERAS Implementation, Skillebyholms Yrkeshögskola Projektledare: Helena Nordlund Uppdraget

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Gastronomiska Sverige

Gastronomiska Sverige Gastronomiska Sverige - en produktförteckning över livsmedel och jordbruksprodukter med regional koppling Arbetsgrupp: Charlotte Backman, Hushållningssällskapet Skaraborg, Odd Nygård, Asili AB och Sven-Erik

Läs mer

Policy för hållbar utveckling och mat

Policy för hållbar utveckling och mat Policy för hållbar utveckling och mat Bakgrund och syfte Bakgrund - Matens betydelse - mer än ett mål mat i Malmö I Malmö stad är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla,

Läs mer

Gastronomiska regioner. Ett verktyg för regional utveckling

Gastronomiska regioner. Ett verktyg för regional utveckling Gastronomiska regioner Ett verktyg för regional utveckling Jordbruksverkets diarienummer 19 10895/12 Södertörns högskola SE 141 89 Huddinge www.sh.se/publikationer Text Paulina Rytkönen Layout Magnus

Läs mer

Sammanfattning av utställningen. En del i projektet Minska matsvinnet i Knivsta kommun

Sammanfattning av utställningen. En del i projektet Minska matsvinnet i Knivsta kommun Sammanfattning av utställningen Vår härliga matresa En del i projektet Minska matsvinnet i Knivsta kommun Projektet Minska matsvinnet Produktion och konsumtion av livsmedel står för en stor miljöpåverkan,

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

Vad gör Åland unikt: Finns mycket kunskap inom många olika områden. Stolt företagshistoria.

Vad gör Åland unikt: Finns mycket kunskap inom många olika områden. Stolt företagshistoria. I gruppen med Lotta Berner som samtalsledare medverkade Camilla Sommarström, Rebecka Eriksson, Michael Taevs, Alexandra Sjöblom, Gisela Linde och Mikael Wennström. Vad gör Åland unikt: Stor kärlek och

Läs mer

Slow Food Västerås Convivium Vasteras Organisationsnummer 802432-1260

Slow Food Västerås Convivium Vasteras Organisationsnummer 802432-1260 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Styrelsen för Föreningen Slow Food Västerås Convivium Vasteras lämnar härmed sin redovisning av verksamheten under 2008. Medlemmar För att vara föreningens

Läs mer

Från nybygge till sprudlande mötesplats

Från nybygge till sprudlande mötesplats Från nybygge till sprudlande mötesplats 2011 2014 Utvecklings- och innovationscentrum för gröna näringar Innovation Tema Teknikutveckling Affärsutveckling Jordbruk Skogsbruk Mat Djurhållning Förnybar energi

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Tematräff 2 Om minskat matsvinn Tullängsgymnasiet, Örebro 30 mars 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län

Tematräff 2 Om minskat matsvinn Tullängsgymnasiet, Örebro 30 mars 2015. Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Tematräff 2 Om minskat matsvinn Tullängsgymnasiet, Örebro 30 mars 2015 Susanne Rosendahl Utvecklingsledare Region Örebro län Återblick kickoffen Syfte med dagen Lära känna kollegor Fördjupa kontakter Inspiration

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

Entreprenören i fokus, v 17, 22-26 april 2013

Entreprenören i fokus, v 17, 22-26 april 2013 Måndag 22/4 kl 8.00-9.00, Munktell Science Park Arr: Eskilstuna kommun Hur får vi ut ny energieffektiv teknik på marknaden? Per Ekstorm berättar hur Eskilstuna kommun erbjuder företag att testa och utvärdera

Läs mer

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn

Grossisterna. En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Grossisterna En länk i kedjan för ökad användning av ekologiska och närproducerade varor i den offentliga sektorn Av: Linnéa Iseland Mars - april 2001 På uppdrag/under ledning av: Kristina Sjöholm, projektledare

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Smakplats Skåne / Smakstart Journalnummer: 2010-1606 Namn på länsstyrelse

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Krinova AB Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad Journalnummer 2011-7937 E-postadress info@krinova.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Charlotte

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2429. Hållbar mat. Innehållsförteckning. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion

Motion till riksdagen 2015/16:2429. Hållbar mat. Innehållsförteckning. Förslag till riksdagsbeslut. Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2429 av Kristina Yngwe m.fl. (C) Hållbar mat Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Förslag till riksdagsbeslut...1 Motivering...2 Sund och säker mat...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

Allt gott från Kullabygden

Allt gott från Kullabygden slutrapport: f ö r s t u d i e f ö r saluhallen i höganäs leader skåne nordväst södra JNR: 2011-6970 plats: Höganäs och nordvästra skåne 1/11-2011 - 31/8 2012 Allt gott från Kullabygden sammanfattning

Läs mer

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26 Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26 Tid: 9.00-12.00 Plats: Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås Närvarande: Nils-Gunnar Ernstson (ordf) Dan Gustafsson Leif

Läs mer

Lokal mat från produktion till konsumtion. Falköpings kommun 2011-04-07

Lokal mat från produktion till konsumtion. Falköpings kommun 2011-04-07 Lokal mat från produktion till konsumtion Så arbetar vi i Falköping Leif Bigsten Falköpings kommun 2011-04-07 Syfte med presentationen: Syftet med denna presentation är att visa hur Falköpings kommun menar

Läs mer

Anteckningar från gruppdiskussionerna under dialogen om regionallivsmedelstrategi 2015-11-25

Anteckningar från gruppdiskussionerna under dialogen om regionallivsmedelstrategi 2015-11-25 Anteckningar från gruppdiskussionerna under dialogen om regionallivsmedelstrategi 2015-11-25 Vad är det viktigt att en regional livsmedelsstrategi i Uppsala län innehåller? Ta med fokusområden och avgränsningar

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

2013-12-06. Framtidens mat från sjö och hav

2013-12-06. Framtidens mat från sjö och hav Framtidens mat från sjö och hav Sverige det nya matlandet en vision om ett godare liv Foto: Smålandsbilder.se Vi ska vara ett matland med nyskapande livskvalitet Sverige som matland: Bäst på mat i Europa

Läs mer

Nu lyfter vi den offentliga måltiden! SNABBASTE VÄGEN TILL HÅLLBARA MÅLTIDER I

Nu lyfter vi den offentliga måltiden! SNABBASTE VÄGEN TILL HÅLLBARA MÅLTIDER I Bilaga Nu lyfter vi den offentliga måltiden! SNABBASTE VÄGEN TILL HÅLLBARA MÅLTIDER I OFFENTLIG VERKSAMHET Broschyr_8sid_ FM.indd 1 2010-08-10 16:31:44 Jo, alla kommuner/stadsdelar kan! Det bubblar av

Läs mer

centerpartiets kommundagar aros congress center västerås 3-4 februari 2012

centerpartiets kommundagar aros congress center västerås 3-4 februari 2012 centerpartiets kommundagar aros congress center västerås 3-4 februari 2012 Nu börjar Framtidsresan! Vi vill hälsa Dig välkommen till Kommundagarna i Västerås. Det här är Centerpartiets största arrangemang

Läs mer

VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT

VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning VI FINNS NÄRA DIG Regionala Exportrådgivare i 20

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

Program Almedalen 2010

Program Almedalen 2010 Program Almedalen 2010 SVN i Almedalen 2010, Folkets Bio, Adelsgatan 39, Visby Möt politiker Partiernas syn på hur personer med funktionsnedsättning kan få riktiga arbeten (Samtalet filmas och läggs ut

Läs mer

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi

SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 Teknik Miljö Ekonomi SMART Summit 2014 arrangeras av Hexanova Events AB i samverkan med Västerås Stad. Representanter från förvaltning, organisationer och företag erbjuds att som partners

Läs mer

Attraktiv Näringslivskommun

Attraktiv Näringslivskommun Attraktiv Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Arena för tillväxt Roland Lexén Årets tillväxtkommun 2008! Umeå kommun Roland Carlsson Entreprenörsregionen

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

ny vision för åmåls kommun

ny vision för åmåls kommun ny vision för åmåls kommun Introduktion och bakgrund Vårt förslag till vision för Åmåls kommun baseras på ett gediget grundarbete. Vi har tagit del av undersökningar och rapporter, medverkat vid möten,

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick?

Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Behöver era ekologiska produkter en Ekokick? Ekokick är ett marknadsföringskoncept för livsmedelsbutiker med syfte att öka försäljningen av ekologiska livsmedel. Det sker genom utbildning av butikspersonal,

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande 1(9) 2006-04-05 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@sjv.se Stöd till projekt för främjande av livskraftigt hästföretagande

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Peo Werne ICA Sverige 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Vision och mission Vi ska göra varje dag lite enklare. Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Våra värderingar

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING

SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING SLUTRAPPORT HÅLLBAR BESÖKSNÄRING Jämtland Härjedalen Turism (JHT) JHT ekonomisk förening (1995) JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen som företräder regionens besöksnäring i

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet En studie av måluppfyllelse och effekter av hittills genomförda insatser Stockholm 2013-02-19 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 4 Resultat och måluppfyllelse... 4 Effekter

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt!

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Uppdraget Destinations- och produktutveckling Marknadskommunikation

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. VERKSAMHETSPLAN 2016 Marthas vision är ett samhälle som genomsyras av en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen. Finlands svenska Marthaförbund r.f. grundades år 1899 för att sprida gagnelig kunskap

Läs mer

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT

STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT STUDIECIRKELUPPLÄGG MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR OM HUR VI TILLSAMMANS KAN LÄRA OSS MER OM, PÅVERKA OCH MINSKA VÅRT KLIMATAVTRYCK MED FOKUS PÅ MAT 1 MAKTEN ÖVER MATEN 5-10 TRÄFFAR MOT EN KLIMATSMART,

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer