Mobile Payments januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på tfn:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20"

Transkript

1 Mobile Payments januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet? Vilken typ av betalningar vill kunderna ha? Gränsöverskridande diskussion olika länder & branscher Få en samlad bild över utbudet av mobila betalningslösningar Vilka möjligheter föds när banker & operatörer samarbetar? PSD lagen hur påverkar den affärsmöjligheterna med M-betalningar? chef för affärsutveckling eller produktutveckling eller dig som arbetar inom dessa områden, projektledare, VD, CIO, regionchef, försäljningschef, marknadschef, konsult, operatör samt dig som på annat sätt arbetar med eller är intresserad av området mobila betalningar Lyssna till Sparbanken 1 i Trondheim berätta om sin uppmärksammade pilot Mobilbaserad person till person betalning Vi välkomnar särskilt våra engelsktalande experter från PayPal, MasterCard och Nets Denmark Ordförande: Ulf Hjertberg, Canvisa Talare: Jes Rasmussen, SEB Kort, John Strand, Strand Consult, Niklas Arvidsson, KTH, Jan Markendahl, KTH, Dag-Inge Flatraaker, EPC och DnB NOR, Gunnel Silvén, Svenska Handelsbanken, Thierry Chopard, PayPal, James Davlouros, MasterCard, Mette Grimm Munck, Nets Denmark, Johan Lindholm, Selecta, Leif Karlsson, Swedbank, Thomas Grahn, AML Consulting, Jan-Olof Brunila, Swedbank, Thor Ragnar Klevstuen, SpareBank 1 SMN, Nils Petter Johnsen, SpareBank 1 SMN Anmäl dig på tfn:

2 Mobile Payments Tisdag 25 januari 08:30 Registrering, morgonkaffe och smörgås 09:00 Konferensen öppnas av projektledare Lena Hallergård, IBC Euroforum 09:05 Ordförande inleder konferensen Ulf Hjertberg är Senior Management konsult på Canvisa Consulting. Ulf var tidigare Senior Vice President, Head of Broker Services på NASDAQ OMX och har bland annat flerårig erfarenhet från att bygga upp Trygg Banken som fullt fungerande telefon- och internetbank. Trender och den senaste utvecklingen 09:15 Mobilen kommer inte att ta över plastkortet! Var finns behovet? Vem ska betala? Vilken teknologi ska användas? Vilka aktörer finns på kartan och vem driver framåt? Vilken affärsmodell ska användas? Framtid Jes Rasmussen är senior affärsutvecklare på avdelningen för Strategisk Utveckling på SEB Kort. Jes har 15 år i kortbranschen med fokus på utnyttjande av modern teknologi i produkt och kommunikation. Pt Ansvarig för SEB Korts mobila strategi for Mobile Payments och Mobile Services. 10:00 Förmiddagskaffe 10:30 Utvecklingen av mobile payments och banking Möjligheter & utmaningar idag och imorgon Värdekedjan hur ser den ut och hur utvecklar den sig? Vilka aktörer och vilka lösningar kommer troligen att dominera marknaden framöver? Hur ska olika aktörer positionera sig medan marknaden växer? Vilka aktörer är bäst utrustade att kapitalisera på nya affärsmöjligheter som dyker upp? Var befinner sig användarna idag vad vill de ha och vad är de mogna för? Vilka lösningar finns idag och vilka finns i framtiden? Hur långt har mobila betalningar kommit i Norden? Telekom operatörer, banker och kort företag konkurrens eller symbios? Vilka är vinnarna & vilka är förlorarna? John Strand är CEO på Strand Consult och har en bakgrund inom Sales and Marketing, IT och Publishing och har från och med 1989 arbetat som strategikonsult med försäljning och marknadsföring som inriktning. Han är nu partner inom konsultbranschen. John är en av de mest kända konsulterna inom området och drar sig inte för att säga sin ärliga mening. 11:15 Det framtida affärslandskapet för mobila betalningar Betalsystemets utmaning att förnya sig självt Trender och drivkrafter som påverkar framväxten av mobila betalningar Viktiga egenskaper i ett framtida affärslandskap för mobila betalningar Affärsmodeller som kan skapa en möjlig väg fram mot ett mobilt betalsystem Utmaningar för banker, operatörer och andra kritiska aktörer Myndigheters roll och ansvar Niklas Arvidsson, Centrum för bank och finans vid KTH, driver forskning om framtidens betalsystem och har bland annat skrivit en scenariobaserad forskningsrapport om hur betalsystemet kan komma att utvecklas. 12:00 Vilka pusselbitar saknas fortfarande innan fler kunder börjar betala med sina mobiler? paneldebatt Enkelhet Användarvänlighet Säkerhet Annat? Vad kan vi göra tillsammans? Jes Rasmussen, SEB Kort John Strand, Strand Consult Niklas Arvidsson, KTH Jan Markendahl är forskare och lärare på i Kista. Efter 20 år i industri och konsultföretag började han 2003 forska på KTH inom området tekno-ekonomisk analys. Jan forskar kring möjligheter med mobila nät och tjänster, mobila betalningar, NFCteknik. 12:30 Lunch Se uppdateringar på

3 Infrastruktur 13:30 Mobiltelefonen ett användbart betalningsverktyg? Säkerhet är en grundförutsättning för betalningar! Varför är mobilt bankid viktigt? Hur kommer identifiering att hanteras? Vem ska garantera IDprocessen? Förenklas slutanvändarnas liv med bankid? Finns det ett behov för nya betaltjänster? Leif Karlsson, Head of Payments and Cash Management Swedbank. Leif har mer än 15 års erfarenhet av betalnings området och ansvarar för Swedbank Groups utveckling inom Payments och Cash Management området. 14:15 Mobila- och online-betalningssystem hur kommer denna utveckling att förändra betalningssystemet? Hur ser det ut idag och hur kan det bli i framtiden? Mobila betalningar möjlighet för bankerna? EPC:s strategi och arbetsprogram med avseende på mobila betalningar i SEPA Dag-Inge Flatraaker, General Manager DnB NOR Bank & Chairman EPC (European Payment Council) m-channel Working Group 15:00 Eftermiddagskaffe 15:30 Det europeiska arbetet med M-Payments Vad syftar arbetet till? Vad innehåller det? Vad innehåller det inte? Infrastruktur och förutsättningar SEPA PSD, esepa med mera Gunnel Silvén, Svenska Handelsbanken Onsdag 26 januari 08:15 Morgonkaffe och smörgås 08:45 Ordförande inleder konferensens andra dag Att bryta ny mark 09:00 Pay anyone anywhere! PayPal s vision of mobile payments PayPal s solutions to Pay anyone anywhere, with focus both on person to person and commercial mobile payments Thierry Chopard leads mobile developments for PayPal in Europe. It encompasses innovation toward end-customer like smartphone applications and also new products to help merchants leverage the mobile phone to enable new business models (m-commerce). Thierry has been in the mobile industry since 97 and joined PayPal in Before PayPal, he has worked for the Boston Consulting Group Telecom & Media practice during 3 years after 8 years of experience in SFR, Nokia and Alcatel. Föreläsningen kommer att hållas på engelska 09:45 Förmiddagskaffe 10:15 Mobile Payments - MasterCard product and services MasterCard mobile view Mobile products and services Mobile trials and programs James Davlouros, MasterCard, is a business leader for product management and business development in E/M- Commerce, Innovative Platforms. He is responsible for the mobile business development and program management of projects and programs relating to mobile payments across Europe. He is based in London, UK. Föreläsningen kommer att hållas på engelska 16:15 Lagen om betaltjänster de senaste nyheterna Sveriges implementering av EU:s betaltjänst-direktiv översikt Vilka omfattas av betaltjänstlagen? Gränsdragningsfrågor Vilka krav finns på de skilda typer av aktörer som omfattas? Thomas Grahn, AML Consulting 16:40 Konferensens första dag avrundas av ordförande 16:50 Konferensens första dag avslutas 11:00 Contactless as a driver for NFC mobile payments What drives retail payments? Contactless as a cash replacement enabler Where are NFC? Why is nothing happening? Mobile as a key player in the future payment landscape NFC Cases from Europe Status Mette Grimm Munck, Nets Denmark Föreläsningen kommer att hållas på engelska 11:45 Mobilbasert P2P betaling key note speaker Bakgrunn Utfordringer og muligheter Anvendelser i markedet Erfaringer og veien videre Thor Ragnar Klevstuen, Banksjef CM Kort og Utvikling, SpareBank 1 SMN, Nils Petter Johnsen, Forretningsutvikler, SpareBank 1 SMN Begge jobber innenfor CM Kort og Utvikling med fokus på nye kort- og betalingsløsninger mot Bedriftsmarkedet, med særlig fokus på prepaidløsninger som kontanterstatningsprodukt. Föreläsningen kommer att hållas på norska Lena Hallergård I Projektledare IBC Euroforum I : I E-post:

4 12:30 Lunch 13:30 Nya betalningslösningar i traditionell automatförsäljning Bakgrund, varför? Erfarenheter lärdomar & fallgropar Affärspåverkan för Selecta Konsumentupplevelse och nytta Framtid Johan Lindholm är Business Area Manager för affärsområdet Public Vending på Selecta i Norden. Johan har 10 års erfarenhet av automatförsäljning i publika miljöer, det vill säga tunnelbana, tågstationer, flygplatser, bensinstationer, universitet, sjukhus, ombord på tåg och båt etc. 14:15 Eftermiddagskaffe 14:45 En operatörs syn på Sin roll Marknaden Framtiden Konsten att kombinera hög säkerhet med tillgänglighet och bekvämlighet för slutanvändaren Talare meddelas senare 15:30 Krävs det samarbete för att få ekosystemet att fungera? paneldebatt Vilka nya signaler finns på marknaden? Tredje världen växer mest vad gör vi här hemma? Timingen är rätt - varför har vi inte kommit längre? Vilken är industrilösningen som alla kan samarbeta kring? Global, interoperabel, oberoende av tid och plats Operatörerna och bankerna och kriget om kundrelationen Handelns påverkan av skiftet till mobila betalningar Marknadens vinnare och förlorare Kundperspektiv: behov, kundupplevelse och gränssnitt Tidsprognoser för marknadens anpassning Vilka skyldigheter har de som förmedlar mobila tjänster? Paneldiskussion med bland andra Jan-Olof Brunila, Swedbank och Johan Lindholm, Selecta samt andra branschexperter och ledande leverantörer Workshop Torsdag 27 januari Hur skapas hållbara affärsmodeller i ett nytt affärslandskap för mobila betalningar? Ett berg av guld som lockar många! Men hur skapas hållbara affärsmodeller i ett nytt affärslandskap för mobila betalningar? Bankernas affärsmodeller för betaltjänster kommer att få bekänna färg ordentligt de närmaste åren som följd av snabb teknikutveckling inom mobila banktjänster, ökande internationalisering inom bankvärlden samt nya behov av mobilitet. Bankernas kunder förändrar sitt beteende som en följd av nya ekonomiska villkor och modern teknik samt förändrade värderingar. När bankernas affärsverksamhet ställs inför dessa nya utmaningar gäller det att utveckla en affärsmodell som leder till högt värdeskapande. Detta kräver nya sätt att analysera värdeskapande och det gäller att anpassa affärsmodellen efter kundernas behov och krav. Under workshopen diskuterar vi hur ett framtida tjänsteutbud för betalningar och hur en framgångsrik affärsmodell bör utformas. Detta omfattar frågor som: Hur kommer affärslandskapet för betalningar att utvecklas? Hur påverkas bankernas affärsmodeller av de nya krav som kunder och en förändrad omvärld ställer? Hur bör tjänsteutveckling ske i relation till kundkrav och effektivitet? Hur påverkas bankernas affärsmodeller av den ökade konkurrensen från operatörer och andra uppstickare på marknaden? Hur kommer värdeskapande att ske i framtidens betalmarknader? Hur kommer detta att påverka bankernas totala affärsmodeller? Dagen byggs kring korta presentationer samt diskussioner både i mindre grupper samt gemensamt. Slutsatserna sammanställs och ges till samtliga deltagare efter avslutad workshop. Niklas Arvidsson, Centrum för bank och finans vid KTH, driver forskning om framtidens betalsystem och har bl.a. skrivit en scenariobaserad forskningsrapport om hur betalsystemet kan komma att utvecklas. Han har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm, har publicerat i framstående vetenskapliga tidskrifter och är sedan mer än 10 år även konsult med inriktning på innovation och kunddriven affärsutveckling. Cefin är ett centrum för forskning, utbildning och näringslivssamverkan inom områdena bank och finans på Kungliga Tekniska Högskolan. 16:00 Konferensen sammanfattas av ordförande 16:15 Konferensen avslutas Vi reserverar oss för eventuella programändringar Hålltider för workshopen 08:30 Registrering och morgonkaffe 09:00 Workshop inleds 10:30 Förmiddagskaffe 12:30 Lunch 13:30 Workshop fortsätter 14:45 Eftermiddagskaffe 16:00 Workshop avslutas

5 Paradigmskifte för betalningar vilken är framtidens affärsmodell? Stärk kundrelationerna, bygg varumärke och driv försäljning med mobilen som kanal! Teknikutvecklingen rusar och de smarta mobilerna blir allt smartare. Den generella trenden är att vi använder telefonen till fler & fler saker och att betalningarna blir gränslösa. Nya siffror från analysföretaget Gartner pekar på att betalningar med hjälp av mobiler kommer att rusa i höjden de närmaste tre åren. Affärsmöjligheterna är enorma! Infrastrukturen för betalningar och betalningsmönster skiljer sig åt mellan världens länder vilket bland annat lett till att tredje världen idag ligger i framkant vad gäller utvecklingen av mobila betalningar. Ta till exempel deras koncept för betalningar mellan privatpersoner utan att gå via ett bankkonto. Nya aktörer på den svenska marknaden har liknande betalningslösningar - vart är utvecklingen på väg? Här är ett axplock av högaktuella frågeställningar som kommer att behandlas under konferensen: Vilka strategier ska gälla för nästa generations mobila betalningar? Hur tar du betalt för mervärdet av att betaltjänsten är lätt tillgänglig trots den allmänna uppfattningen att allt ska vara gratis på nätet? Hård konkurrens på omogen marknad hur viktigt är det med partnerskap inom branschen? Vilka blir vinnarna? Vad kan vi lära från andra länder och branscher? Behovet av enkla och trygga betalningar i mobilen vilka betaltjänster kan utvecklas? Timingen är rätt varför har vi inte kommit längre? Vad gör just konferensen Mobile Payments, januari 2011 värd att lägga tid och pengar på? Mobilbaserad person till person betalning lyssna på erfarenheter från Sparbanken i Norges uppmärksammade pilot Gränsöverskridande impulser från UK lyssna på MasterCard och PayPal berätta om den senaste utvecklingen från sin horisont Best practice från ytterligare nyckelaktörer på marknaden: SEB Kort, Svenska Handelsbanken, Swedbank, SELECTA och Nets Denmark 2 paneldebatter två unika tillfällen till att diskutera och ställa frågor till våra kunniga branschexperter och ledande leverantörer BankID det senaste om mobil identifiering Du slipper söka affärskritisk information konferensen ger dig en samlad bild över utbudet av mobila betalningslösningar Missa inte chansen att få de senaste trenderna och nyheterna inom området serverade under två intensiva konferensdagar! Missa inte heller att knyta värdefulla kontakter under konferensen och inspireras av andras erfarenheter inom området. Jag ser fram emot att träffa dig på konferensen i januari! Lena Hallergård IBC Euroforum Projektledare : E-post: P.S. Anmäl dig redan idag till den högintressanta workshopen Hur skapas hållbara affärsmodeller i ett nytt affärslandskap för mobila betalningar? den 27 januari. Antalet platser är begränsade först till kvarn! Sponsring & utställning Företagsanpassad utbildning Att synas på en IBC Euroforum konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom både näringsliv och offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Johan Kock : E-post: Alla våra utbildningar kan erhållas skräddarsydda för just ditt företag. Finns dina behov utanför vårt befintliga utbud har vi kompetens att arbeta fram helt nya utbildningar i samråd med dig. Mycket att vinna på att ta hem utbildningen till ditt företag: Kostnadseffektivt Priset per deltagare blir betydligt lägre än för motsvarande öppna utbildningar. Exklusivt Kursprogrammet upprättas i samråd med kursledaren och innehållet skräddarsys efter ditt företags behov. Teambyggande Att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla och samhörighet. Målstyrande Utbildningens syfte och mål bidrar till att uppfylla din verksamhets affärsidé och vision. Flexibelt Du bestämmer själv tid och plats för kursen. För ytterligare information och prisförfrågan välkommen att kontakta: Sales Manager Gabriella Nilhammer : E-post: Anmäl dig på

6 Mobile Payments Anmäl dig redan idag! Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Befattning Företag Adress Postadress Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + workshop Endast dokumentationen Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Fax Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + workshop Endast dokumentationen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + workshop Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas senast en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida PRIS Konferens och workshop Konferens Endast dokumentation Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. E83038/MC01/1101 Information om behandling av personuppgifter kr kr kr Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om IBC Euroforum IBC Euroforum tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. IBC Euroforum Sverige startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen cirka 150 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn. Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap i ett inspirerande format med de mest kända experterna inom respektive område. På våra konferenser har ni också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom både näringsliv och offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Läs mer på Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2009