Anslutning av vindkraft till elnätet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslutning av vindkraft till elnätet"

Transkript

1 Anslutning av vindkraft till elnätet april 2010 Stockholm Konferensen vänder sig till Energimarknadsinspektionen presenterar nya och kommande regler Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter Hur ser regelverket om anslutningsvillkor ut? Hur hanteras kostnadsdelning vid anslutning? Juridiska frågor som utmärker förvärv av vindkraftsprojekt Hur vill Fortum och Vattenfall att anslutningsprocessen ska genomföras? VD, ansvarig projektering och byggnation, högspänningsansvarig, drift- och underhållsansvarig, projektledare, elkraftansvarig, tekniker/elektriker hos vindkraftsprojektörer och -investerare, kundansvarig nätanslutningar, projektledare vindkraft på energibolag, försäljningschef hos leverantör av vindkraftverk och utrustning, advokat på advokatbyrå, teknisk konsult på teknikkonsultföretag. Högaktuellt fördjupningspass! Vindkraft och elnät i samverkan. Tekniska frågeställningar för lokal och nationell balans. Ordförande: Åsa Elmqvist, Arwen Konsult Talare: Roger Husblad, Energimarknadsinspektionen, Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät, Carl-Ivar Stahl, Energimyndigheten, Tove Andersson, Wistrand Advokatbyrå, Rudolf Laurin, Wistrand Advokatbyrå, Erika Antonsson, Vattenfall Eldistribution, Anders Ekberg, Fortum, Pelle Bergschöld, Nordisk Vindkraft, Glenn Pettersson, Arise Elnät, Torbjörn Thiringer, Chalmers Fördjupningspass: Daniel Karlsson, Gothia Power Anmäl dig på tfn:

2 Anslutning av vindkraft till elnätet Onsdag 21 april Registrering och morgonkaffe Ordföranden inleder konferensen Åsa Elmqvist, Arwen Konsult. Åsa är energiingenjör och har arbetat med förnybar elproduktion i tio år. Hon har erfarenhet från bl.a forskningssamordning, projektledning och kommunikationsuppdrag inom vindkraft och arbetar idag som oberoende konsult med kunder från både myndigheter, intresseorganisationer och privat näringsliv Regler för anslutning av vindkraft till elnätet Vad innebär det för en vindkraftsprojektör/operatör att ha koncession? Vilka vindkraftsnät är koncessionsfria? Vilka nya regler gäller från den 1 april 2010? Vilka andra regelförändringar är på gång? Hur ser regelverket om anslutningsvillkor ut? Vilken praxis finns som rör anslutningar? Hur hanteras kostnadsdelning vid anslutning? Hur hanteras turordningen vid anslutning? Roger Husblad, biträdande chefsjurist, Energimarknadsinspektionen. Roger har tidigare arbetat som handläggare energibeskattning, Skatteförvaltningen , Handläggare nätkoncessioner och tillsyn, Statens energimyndighet , Konsult energibeskattning, Deloitte & Touche 2001, Chef företagstillsyn, Energimarknadsinspektionen , Biträdande chefsjurist, Energimarknadsinspektionen Förmiddagskaffe Forts. Regler för anslutning av vindkraft till elnätet Tröskeleffekter och förnybar energi Vad är tröskeleffekter? Hur kan man minska tröskeleffekter? Svenska Kraftnäts förslag för att minska tröskeleffekter Tillämpning av förslaget - vilka projekt är aktuella, urvalskriterier etc. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Ändrad lagstiftning Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät. Elisabet är civilingenjör Elektroteknik (1996). Hon arbetar som handläggare på Svenska Kraftnät sedan 2002 (nätplanering, kraftsystemanalys, vindkraftsfrågor) Vilka problem och möjligheter skapar de nya regelverken och anslutningskraven? Hur påverkas driftsäkerheten, samspelet med kraftsystemet och elkvaliteten? paneldiskussion Lunch Medverkande: Roger Husblad, biträdande chefsjurist, Energimarknadsinspektionen, Carl-Ivar Stahl, jurist, Energimyndigheten. Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät, Tove Andersson och Rudolf Laurin, Wistrand Advokatbyrå. Tillfälle ges för konferensdeltagarna att ställa frågor och ge synpunkter Nya juridiska angreppssätt Juridisk projektledning vid vindkraftsprojekt: - Juridikens roll från markåtkomst till anslutning av verk Due diligence i samband med vindkraftsprojekt: - Juridiska frågor som utmärker förvärv av vindkraftsprojekt Regeländringar och praxis av betydelse för anslutningsärenden Nya juridiska angreppssätt post Copenhagen? - Juridiska åtaganden i Europa - av betydelse för vindkraftsprojekt i Sverige? Tove Andersson, advokat, verksam vid Wistrand Advokatbyrås miljö- och energirättsavdelning sedan Rudolf Laurin, advokat, ansvarig delägare för Wistrand Advokatbyrås miljö- och energirättsavdelning och verksam vid Wistrand sedan Båda advokaterna har stor erfarenhet av rådgivning särskilt åt vindkraftsbranschen. Uppdragen omfattar bl.a. tillstånds- och tillsynsfrågor, avtal och lagtolkning Eftermiddagskaffe Se uppdateringar på

3 15.00 Forts. Nya juridiska angreppssätt Hur önskar Vattenfall att anslutningsprocessen ska genomföras? Vilka krav är rimliga att ställa? Hur bör projektören agera? Prissättningsfilosofier Utbytet mellan nätägaren och projektören under anslutningsprocessen (exempelvis vilka data bör projektören kunna begära, när i processen)? Specifika tekniska krav på produktionsanläggningen som kan bli aktuella, krav på underlag Krav beträffande störningskänslighet, spännings- och effektreglering, kommunikation och styrbarhet samt verifiering och dokumentation Erika Antonsson, kundansvarig Regionnät Nätanslutningar, Vattenfall Eldistribution Hur önskar Fortum att anslutningsprocessen ska genomföras? Vilka krav är rimliga att ställa? Hur bör projektören agera? Prissättningsfilosofier Hur sker utbytet mellan nätägaren och projektören under anslutningsprocessen (exempelvis vilka data bör projektören kunna begära, när i processen)? Specifika tekniska krav på produktionsanläggningen som kan bli aktuella, krav på underlag Krav beträffande störningskänslighet, spännings- och effektreglering, kommunikation och styrbarhet samt verifiering och dokumentation Anders Ekberg, chef Regional Network/Investigations, Fortum Ordföranden avslutar den första konferensdagen Gemensam trerättersmiddag på restaurang Gondolen Passa på att träffa kollegor från hela landet. OBS! Begränsat antal platser. Vi reserverar oss för att middagen kan bli fulltecknad Torsdag 22 april Morgonkaffe Ordföranden inleder den andra konferensdagen Hur kan nätbolagen förenkla anslutningsprocessen för vindkraftsprojektörer? Möjlighet till preliminära kostnadsförslag Schabloniserade offerter för elnätanslutningar Teknisk utformning Pelle Bergschöld, chefsingenjör, Nordisk Vindkraft Arise Elnät bygger, äger och driver produk tionsnät Fördelar med produktionsnät Principer för nätdesign Processen Hantering av tröskeleffekter Glenn Pettersson, VD, Arise Elnät Förmiddagskaffe Högfrekventa transienter i uppsamlingsnät i vindparker Generering av transienterna Spridning inom systemet Potentiella konsekvenser Förhindrande av spridning/negativa konsekvenser av dem Torbjörn Thiringer arbetar som lärare och forskare på institutionen för Energi och Miljö på Chalmers i Göteborg. Torbjörn har bedrivit forskning på modellbygge av vindkraftverk samt samspelet mellan vindkraftverk och elnätet under drygt 20 år. Torbjörn forskar vidare på elektriska drivsystem inom andra användningsområden såsom elektrifierade fordon, industriverksamheter samt byggnader Ordföranden avslutar konferensen Vi reserverar oss för eventuella programändringar Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Vårt elektroniska nyhetsbrev ges ut kvartalsvis. Det innehåller korta presentationer av våra mest aktuella kurser och konferenser. Du kan själv välja vilka områden du vill bevaka och hålla dig uppdaterad inom just ditt område. Som prenumerant får du dessutom fördelaktiga och unika erbjudanden! Ruth Sylwan I Projektledare IBC Euroforum I : I E-post:

4 Fördjupningspass 22 april Vindkraft och elnät i samverkan. Tekniska frågeställningar för lokal och nationell balans Under detta fördjupningspass delar Daniel Karlsson med sig av sin systemkunskap kring elsystem och hur vindkraftsproduktion påverkar elnätet. Fördjupningspasset tar upp tekniska frågeställningar och praktiska erfarenheter: Val av spänningsnivå Nätägares och produktionsägares rättigheter och skyldigheter Gränssnittsproblematik mellan olika regelverk Tekniska krav vid nätanslutning Beräkningsmetoder och verktyg Koncessionsfria nät Ersättning för nätnytta Erfarenheter från befintliga installationer Daniel Karlsson, Gothia Power AB. Daniel arbetar som konsult och har bland annat genomfört flera studier som rör anslutningen av vindkraftanläggningar till regionnätet. Han har tidigare arbetat som analysingenjör på Sydkrafts driftavdelning med kraftsystemanalys och felbortkoppling. Daniel har även arbetat som applikationsspecialist på ABB:s enhet för reläskyddstillverkning. Gothia Powers kärnkompetens är studier, utredningar och mätningar inom elkraftområdet. De utför också forskningsprojekt samt genomför utbildning för högskolor, universitet och industri. Hålltider för fördjupningspasset Lunch Fördjupningspasset inleds (registrering sker innan) Kaffe Fördjupningspasset avslutas Sponsring & utställning Att synas på en IBC Euroforum konferens är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom både näringsliv och offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Våra deltagare är beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn. Vi har en rad olika sponsrings- och utställningsaktiviteter att erbjuda. Ta tillfället i akt att marknadsföra ert företag mot rätt målgrupp på ett mycket kostnadseffektivt sätt! Våra erfarna säljare hjälper gärna till att skräddarsy en optimal lösning som passar just ert företags behov. För ytterligare information och kostnadsförslag välkommen att kontakta: Sales Manager Martin de Besche : E-post:

5 Har du koll på de nya reglerna för nätanslutning? Det pågår en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Detta kräver också utbyggnad av nya ledningar, ombyggnad av gamla ledningar i såväl regionnät som lokalnät och uppförande av nya regionstationer vilket ställer stora krav på elnätet. Det krävs också rätt tekniskt underlag och ingående kunskap om hur processen går till för att kunna genomföra en effektiv utbyggnad. När det uppstår behov av förstärkningar i det lokala nätet blir det lätt diskussioner och tvister om kostnadsfördelningen mellan nätägaren och vindkraftsexploatören. För att möjliggöra en effektivare anslutningsprocess har flera av regelverken som omgärdar anslutningsprocessen förändrats efter hand och ytterligare förändringar är att vänta. Neutral arena för diskussion och frågor Syftet med konferensen Nya spelregler för anslutning av vindkraft till elnätet är att skapa en neutral arena som möjliggör en fruktbar diskussion om hur en snabbare och effektivare anslutningsprocess kan åstadkommas. På konferensen får alla parter som är inblandade i processen tillfälle att mötas och ta del av högaktuella regelförändringar samt diskutera vilka konsekvenserna blir. Konferensen är en uppföljning av den konferens som hölls november på samma tema. På konferensen 2010 kommer Energimarknadsinspektionen att delge nya regler som gäller från den 1 april 2010 och andra regelförändringar som är på gång. Du kommer också att få ta del av aktuell rättspraxis avseende anslutningar. Den nya konferensen kommer också att behandla det högaktuella problemet med högfrekventa transienter. Du får bl a ta del av: Vilka nya regler gäller från den 1 april 2010? Svenska Kraftnäts nya förslag för att minska tröskeleffekter Hur ser det nya regelverket ut för framräkning av anslutningsavgift? Hur önskar nätbolag att anslutningsprocessen ska genomföras? Vilka förenklingar av anslutningsprocessen efterlyser vindkraftsprojektörer? Vilka är fördelarna med produktionsnät? Högfrekventa transienter i uppsamlingsnät i vindparker Delta i fördjupningspasset och nätverka på konferensmiddagen! Glöm inte att anmäla dig till det skräddarsydda fördjupningspasset Vindkraft och elnät i samverkan Tekniska frågeställningar för lokal och nationell balans som leds av Daniel Karlsson från Gothia Power. Missa inte heller middagen där du får tillfälle att nätverka över gränserna med ledande aktörer inom vindkraftsbranschen. Varmt välkommen till konferensen. Ge din syn, ställ dina frågor och öka din kunskap! Ruth Sylwan Projektledare IBC Euroforum : E-post: Anmäl dig på

6 Anslutning av vindkraft till elnätet Anmäl dig redan idag! Fax E-post Online Anmälan Deltagare 1 Namn E-post Anmälan Deltagare 2 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 2 Konferens Konferens + fördjupningspass Middag Endast dokumentationen Befattning Företag Adress Postadress Fax Anmälan Deltagare 3 Namn E-post Befattning Bokningsdetaljer Deltagare 1 Konferens Konferens + fördjupningspass Middag Endast dokumentationen Bokningsdetaljer Deltagare 3 Konferens Konferens + fördjupningspass Middag Endast dokumentationen Anmälan och betalningsvillkor Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas senast en månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida Konferens + fördjupningspass Konferens Endast dokumentation Middag på Gondolen (självkostnadspris) kr kr kr 700 kr Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega. E47158/NA03/0410 Information om behandling av personuppgifter Viktig information om dokumentation Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund. För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst, tfn Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi att du skriver ut och tar med dig den till konferensen. Om IBC Euroforum IBC Euroforum tillhör Informa Group Plc världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. IBC Euroforum Sverige startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen cirka 150 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn. Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap i ett inspirerande format med de mest kända experterna inom respektive område. På våra konferenser har ni också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter inom både näringsliv och offentlig sektor samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen. Läs mer på Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, Stockholm. E-post: Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB. Intellecta Infolog Solna 2009

Skoladministratörsdagarna

Skoladministratörsdagarna Skoladministratörsdagarna 2012 7-8 maj 2012 Stockholm Nyheterna med betygen lyssna till senaste uppdateringarna från Skolverket Rektorns förväntningar på skoladministratören - krav och förutsättningar

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog

Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog Skapa en affärsinriktad tjänstekatalog 13-14 september 2011 Stockholm Ökad affärsnytta för hela företaget Uppföljare till 2010 års populära konferens! Hur skapar du en användarvänlig tjänstekatalog? Så

Läs mer

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning

Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning LSS-handläggning Den nya lagen, viktiga rättsfall och praktisk tillämpning 21-22 mars 2011 Stockholm Repris på höstens succékonferens! en vänder sig till Den nya lagstiftningen så kommer de viktiga lagändringarna

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm

Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsdagarna 2014 20-21 januari 2014 Stockholm Medlemsutveckling i idéburna organisationer rekrytering, aktivering och engagemang Hur kan traditionella folkrörelser vara attraktiva för nya medlemmar?

Läs mer

Den suicidnära patienten

Den suicidnära patienten Den suicidnära patienten 19-20 oktober 2011 Stockholm Riskbedömning hur ska du veta när det är allvar? Hur kan du använda internet i preventionsarbetet? Hur kan vården nå männen innan de fullföljer suicid?

Läs mer

Endokrina sjukdomar i primärvården

Endokrina sjukdomar i primärvården Endokrina sjukdomar i primärvården 17-18 mars 2010 Stockholm 21-22 april 2010 Göteborg Missa inte att boka dig på de separat bokningsbara fördjupningsdagarna: 19 mars i Stockholm eller 23 april i Göteborg

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20

Mobile Payments. 25-26 januari 2011 Stockholm. Konferensen vänder sig till. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/mobile tfn: 08 587 662 20 Mobile Payments 25-26 januari 2011 Stockholm Konferensen vänder sig till Hur kommer det nya affärslandskapet för mobila betalningar att se ut? Vilken roll kommer bankerna att få i det nya affärslandskapet?

Läs mer

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se

Property Summit 2013. presenterar. 16-17 maj 2013. Anmäl dig på www.propertysummit.se presenterar Property Summit 2013 Stockholm 16-17 maj 2013 The Nordic Commercial Property Market IVG s Perspective Grosvenors strategi för Sverige Kommer AIFMD att skapa nya aktörer och nya produkter? Var

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING

BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING BETYGSKRITERIER OCH BEDÖMNING I HÖGRE UTBILDNING 5-6 MAJ 2015 STOCKHOLM FÖR ÖKAD KVALITET OCH RÄTTSSÄKERHET Hur utforma en bedömningsregim? Hur uppnås kvalitativa bedömningar av hela utbildningsprogram?

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

20 januari 2011 Stockholm

20 januari 2011 Stockholm Signumpriset delas ut för 17:e gången! För 20:e året, Nordens största mötesplats för dig som arbetar med varumärken! 20 januari 2011 Stockholm Den nya varumärkeslagen och ändringarna i firmalagen Varumärket

Läs mer

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro

Ekonomidagarna. Välj mellan parallella spår onsdag och torsdag! ONSDAG TORSDAG. Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro Ekonomidagarna Mötesplatsen för dig inom offentlig ekonomi 14-15 oktober, Örebro 2015 www.ekonomidagarna.se Anne Andersson, Örebro kommun Sasja Beslik, Nordea Lars Stjernkvist, Norrköpings kommun Christina

Läs mer

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM. Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande tfn: 08 598 870 00 ENSAMKOMMANDE BARN 7-8 OKTOBER 2015 STOCKHOLM FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård och omsorg Olika former

Läs mer

Affärsutveckling och verksamhets- styrning

Affärsutveckling och verksamhets- styrning Affärsutveckling och verksamhets- styrning Strategier för mätning, kommunikation och rapportering Konferens 13-14 mars 2008 Stockholm Fördjupningspass 12 mars 2008 Stockholm Sagt om årets talare: Superbra,

Läs mer

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data

IT-verktyg för. Framtidens lösningar för effektiv verksamhetsstyrning! Rätt information till rätt person i rätt tid! Att få rätt kvalitet på data IT-verktyg för www.ibceuroforum.se ekonomistyrning Konferens Stockholm 24-25 november 2004 Moderator: Michael Collins Cepro Talare: Jonas Arvidsson V&S Distillers Daniel Schmidt Pointer Sören Janstål Data

Läs mer

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING NÄTBASERAT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING PEDAGOGIK, KURSDESIGN OCH VERKTYG 18-19 FEBRUARI 2014 STOCKHOLM Så skapar Mooc och andra digitala resurser nya möjligheter inom högre utbildning Kursutveckling inom

Läs mer

Elektronik i fordon 2010

Elektronik i fordon 2010 Elektronik i fordon 2010 21-22 april 2010 Lindholmen Science Park Göteborg PRAKTIKFALL: Volvo Framtidens elfordon och hybridfordon hur ser utvecklingen ut? Varför en standardiserad plattform för connectivity?

Läs mer

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI

-anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Konferens 4-5 december 2007 PTSD och traumaskadade flyktingar -anpassade insatser och samverkan kring introduktion, behandling och SFI Hur du bäst bemöter och stärker personer som har utsatts för krig,

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

Nordic Insurance Forum 2004

Nordic Insurance Forum 2004 Nordic Insurance Forum 2004 Turbulens i försäkringsbranschen: nya lagar, tuffare regler och krävande konsumenter! Konferens Kista Stockholm 22-23 november 2004 Framtidens välfärd nya aktörer nya lösningar

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer