eurojazz Jazz ett riktat månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eurojazz Jazz 7-3-3 ett riktat 18-24 månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare!"

Transkript

1 Jazz ett riktat månaders utvecklingsprogram utifrån mätbara kriterier för enhet, ledare och medarbetare!

2 balans mellan resultat, människa och tillväxt medvetenhet och ansvar hos alla Proaktivitet och effektivitet i problemlösning/ beslutsprocessen Dynamiska system och arbetssätt Jazza mer för ökad kvalitet Attraktiva arbetsplatsen Attraktiva samarbetspartnern

3 vi har många bra chefer men alla är inte lika bra ledare! sagt av VD på Svenskt börsbolag att träna medarbetare i ledarskap & samarbete är en möjlighet med tanke på 90 % av KEF finns där! sagt av VD på Nordiskt Teknikkonsultföretag bra ledare = bra prestationsnormer! sagt av VD/ägare till HighTech Industrigrupp tid & process = skapar resultat över tiden! sagt av VD/ägare till Reklamföretag

4 Jazz som verktyg Organisationsutveckling Jazz Organisationsutvecklingprogram Aktivitet Jazz Ledarträning (Inkl. medarbetare) Jazz Leadership Performance Index (NMI/LGRI) Jazz360 för ledning eller ledare Jazz Personlig Coachning Teamutveckling Process Individutveckling

5 Nyckeltal Nyckeltal per ledare/enhet (Ekonomi, människa och tillväxt och Jazzindex) Träning av Ledare Egna studier och egenträning (Individ, grupp & organisationsnormer) Coachning av ledare och ledningsgrupp Praktisk stöd till individ och ledningsgrupp Steg 1 Styrkort Mäta ledarskap i högpresterande miljöer Steg 2a Träning Träningsprogram för ledare Steg 2b Träning Träningsprogram för hela organisationen Steg 3a Personlig Utveckling Coachning av ledare Steg 3b Lednings- Utveckling Coachning av ledning Steg 4 Validering Styrkort Utvärdering av ledarskapet. Mätning av objektiva resultat Träning av medarbetare (Inkl. egna studier) Tematräningar för alla medarbetare för att skapa ett aktivt ledarskap och personlig utveckling bland alla medarbetare Nyckeltal Validering av nyckeltal per ledare/enhet

6 Steg 1 Mättal (Ur bl.a Styrkort) Utveckla och stödja enhet och ledare utifrån målbilder och mättal för att balansera resultat, människors välmående och enhetens tillväxt i högpresterande arbetsmiljöer! Innehåll Konsultation och sammanfattning av Kundens strategiska målsättningar på enhetsnivå utifrån följande objektiva nyckeltal: lönsamhet, affärsvolymer, risk, kundnöjdhetsindex, medarbetarindex, voiceindex och sjukfrånvaro/frisknärvaro (Korttidsfrånvaro/ långtidsfriska) och JazzIndex. Konsultation med enhetsledning.

7 Steg 2 Träning av ledare Träning av ledare för att skapa en holistisk syn på utveckling baserat på individutveckling, grupp- & teamutveckling och organisationsutveckling. Innehåll Här tränas ledare att se det ömsesidiga beroendet och sambandet mellan individ-, grupp- och organisationsutveckling. Individutvecklingen skapar underlag till ökad självinsikt och en bredare beteenderepertoar. Grupp- & Teamutveckling ger nya insikter om flockbeteendet utifrån prestationsnormer, samarbetsförmåga och arbetssätt. Organisationsutveckling visar på hur strukturer och system påverkar beteendet och hur en ledare kan utveckla en medveten önskvärd organisationskultur och en attraktiv arbetsplats! Egna studier ca.25 h samt modern pedagogisk träning genom learning by doing & lärande mellan kollegor.

8 Steg 3 Träning av Medarbetare Utveckling av 90 % av organisationens viktigaste investerare i ledarskap/medarbetarskap och samarbete. Syftet är att utveckla en kunskapsorienterad organisation, attraktiv arbetsplats och underlag för framtida ledare. Innehåll Här tränas hela personalen i individ-, grupp- och teamutveckling. Individutvecklingen syftar till att utveckla det personliga ledarskapet/medarbetarskapet för ökat initiativtagande, bättre beslutsunderlag, utveckling av problemlösningsmiljöer både internt och för kund. Här utvecklas också underlag till ökad självinsikt och en bredare beteenderepertoar. Grupp- & Teamutveckling ger nya insikter om flockbeteendet utifrån prestationsnormer, samarbetsförmåga och arbetssätt. Egna studier 25 h. och löpande utvecklingsarbete mellan Temadagarna i den egna hemmaorganisationen.

9 Steg 4 Coachning av Ledare Genom coachning av enskild ledare över tid skapas möjligheter till verklig utveckling och förändring både på individ och gruppnivå. Innehåll Varje ledare utvecklas utifrån mättal (Se Steg 1) och den feedback som kommer från Jazz360- analys. Här kommer individen få möjligheter att öka sin självinsikt, medvetandegöra styrkor och svagheter och bygga vidare på sina styrkor. Coachningen ger också individen möjligheter att studera bakomliggande drivkrafter och utveckla både den professionella och privata personen. Varje individ får därefter verktyg för att arbeta både med sig själv och med sin egna hemmagrupp. 6-8 individuella möten med förberedelser, implementation och uppföljning under 18 månader. Litteratur ingår för egna studier.

10 Steg 5 Coachning av Ledningsgrupp Genom coachning av ledningsgrupp säkerställs utvecklings- och förändringsarbetet på enhets och bolagsnivå. Ledningsgruppen utmanar befintliga processer för att skapa den attraktiva och önskvärda organisationen. Innehåll Här utvecklas och förankras Kundens affärsprocesser, målarbete och förändringsledning genom en integrerad process mellan ledare, medarbetare och kunder. Objektiva nyckeltal (Se Steg 1) används som motiv för att skapa den önskvärda organisationen. Implementationen sker genom att utmana befintliga processer genom nya samarbetsforum, arbetssätt, system, mättal-/belöningsmodeller och värderingar. Konsultation med ledning 1 dag per kvartal med utvärdering av Styrkort (Nyckeltal) med 6-månaders intervall.

11 Steg 6 Validering av Mättal Validering av enhet och ledare utifrån mättal och måluppfyllelsegrad. Utvärdera balansen mellan resultat, människors välmående och enhetens tillväxt i högpresterande arbetsmiljöer! Innehåll Konsultation och sammanfattning av Kundens strategiska målsättningar på enhetsnivå utifrån följande objektiva nyckeltal: lönsamhet, affärsvolymer, risk, kundnöjdhetsindex, medarbetarindex, voiceindex och sjukfrånvaro/frisknärvaro (Korttidsfrånvaro/ långtidsfriska) och JazzIndex. Konsultation med enhetsledning

ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden.

ISL Institute. ISL Institute har över 40 års erfarenhet inom konsult- och utbildningsbranschen med en bred erfarenhet av olika verksamhetsområden. 1 Logo type vid tryck på textil med mörk botten Logo type vid tryck på textil med ljus botten Lösningar för ökad totaleffektivitet LOGOTYPEVID OFFSETTRYCK ISL Institute är ett internationellt konsult-

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Ledarutbildning för chefer i staten

Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Ledarutbildning för chefer i staten Riddarfjärden Ledarskap & Utveckling AB erbjuder Dig att delta i ett 6-dagars utvecklingsprogram speciellt riktat till Dig som är

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Ledarskapskriterier. Sida 1/5

Ledarskapskriterier. Sida 1/5 Sida 1/5 Ledarskapskriterier Den policy för ledarskap och medarbetarskap som antogs av kommunfullmäktige den 12 maj 2005 utgör, i de delar som rör ledarskapet, grunden för vad som förväntas av en ledare

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser Stockholm & Malmö 2010 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! Ledare men inte chef Praktiskt ledarskap i vardagen Ny som chef Det framgångsrika ledarskapet Ledarskap för

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer