PakAuto assay BRUKSANVISNING. REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PakAuto assay BRUKSANVISNING. REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 BRUKSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING... 2 SAMMANFATTNING AV FÖRKLARING... 2 PROCEDURENS PRINCIP... 2 REAGENS... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET... 3 PROVTAGNING... 3 METOD... 4 Material som medföljer... 4 Ytterligare material som krävs... 4 Testmetod... 4 KVALITETSKONTROLL... 7 TOLKNING AV TESTRESULTAT... 8 BEGRÄNSNINGAR... 8 SPECIFIKA PRESTANDAEGENSKAPER... 8 REFERENSER... 8 PakAuto assay IFUSV REV B

2 AVSEDD ANVÄNDNING PakAuto assay är en kvalitativ enzymlänkad immunosorbent analys (ELISA) i fast fas utformad för att detektera trombocytautoantikroppar eluerade från patientens trombocyter eller som cirkulerar i patientens serum eller plasma. SAMMANFATTNING AV FÖRKLARING Autoimmun trombocytopen purpura (AITP) är en av de vanligaste orsakerna till immun trombocytopeni. Ungefär hälften av alla AITP-fall förekommer i samband med andra sjukdomstillstånd som lymfom, systemisk lupus erythematosus (SLE) och HIV-infektion; återstående fall anses vara idiopatiska. På grundval av den kliniska presentationen kan AITP delas in i två typer: akut AITP, en barnsjukdom som vanligtvis är självbegränsande, samt kronisk AITP förekommande hos vuxna och som sällan förbättras spontant. De flesta antikroppar som är associerade med AITP erkänner trombocyt membranglykoproteiner, särskilt GPIIb/IIIa, GPIb/IX, och GPIa/IIa. 1,2 Cirkulerande antikroppar reaktiva med dessa mål kan ofta detekteras i plasma eller i serum hos patienter med AITP 1,2, 3,4,5. Det är emellertid att föredra att karaktärisera trombocyt-associerade immunoglobuliner, framställda från trombocytrik plasma och eluerade från trombocytytan, för att bekräfta autoreaktivitet. Många tester för identifiering av trombocyt-associerade immunoglobuliner saknar specificitet i det att de ofta ger positiva resultat hos patienter med icke-immuna typer av trombocytopeni. 2 PakAuto Solid Phase ELISA-mikrobrunnar innehåller monoklonal-fångade glykoproteiner IIb/IIIa, Ib/IX, och Ia/IIa. Analysen är utformad för att detektera trombocytglykoprotein-specifika autoantikroppar i patientserum eller plasma (cirkulerande antikroppar), eller autoantikropp eluerad från ytan av sina trombocyter. PROCEDURENS PRINCIP Patientens serum eller plasma används för att detektera cirkulerande autoantikropp medan eluat härrörande från trombcytrik plasma används för att detektera autoantikroppar närvarande på ytan av patientens trombocyter. Provet tillsätts i mikrobrunnar belagda med trombocytglykoproteiner som tillåter antikropp, om närvarande, att binda. Obundna antikroppar tvättas sedan bort. En alkalisk fosfatasmärkt antihuman-globulin-reagens (anti-igg/a/m) tillsätts till brunnarna och inkuberas. Obundet anti-igg/a/m tvättas bort och substratet PNPP (p-nitrofenylfosfat) tillsätts. Efter en 30-minuters inkubation stoppas reaktionen med stopplösning. Optisk densitet för den färg som utvecklas mäts i en spektrofotometer. REAGENS Maximalt antal tester per sats: PakAuto: 5 tester per sats Alla reagenser ska förvaras enligt anvisningar på etiketten. REF MS TCW SD SB ESS Mikrobrunnsremsor: Flatbottnade mikrobrunnsremsor på vilka trombocytglykoproteiner IIb/IIIa, Ib/IX, och Ia/IIa har immobiliserats. Mikrobrunnarna ligger i en återförslutningsbar foliepåse. Klara att använda Koncentrerad tvättlösning (10X): Tris-(hydroximetyl)-aminometanbuffrad lösning innehållande natriumklorid och Tween % natriumazid. Späd med avjoniserat eller destillerat vatten före användning. Förvara bruksfärdig Tvättlösning i upp till 48 timmar i rumstemperatur eller upp till sju dagar vid 2 till 8 C Provspädningsmedel: Fosfatbuffrad saltlösning innehållande bovinalbumin och mus-serum. 0,1% natriumazid. Klar att använda Substratbuffert: Denna lösning innehåller dietanolamin och magnesiumklorid. 0,02 % natriumazid. Klar att använda. Skyddas mot ljus Stopplösning: Klar att använda. AH CRP Antihumant IgG/A/M-Konjugat: Alkaliskt fosfataskonjugerad affinitetsrenad getantikropp mot humana immunglobuliner (IgG/A/M). 0,1% natriumazid. Späds i Provspädningsmedel före användning Cell-Återsuspension och Konserveringslösning: Fosfatbuffrad saltlösning innehållande EDTA. 0,1% natriumazid. Klar att använda. PakAuto assay IFUSV REV B

3 BS Buffertlösning: Tris-lösning innehållande bovinalbumin. 0,1% natriumazid. ES Elueringslösning: Glycinbuffert med lågt ph. PN PC PNPP-substrat: (p-nitrofenylfosfat) Kristallint pulver. Bereds med avjoniserat eller destillerat vatten och späds i Substratbuffert före användning. Skyddas mot ljus Positiv Serumkontroll: Humant serum. 0,1% natriumazid. Späds i Provspädningsmedel före användning. NC Negativ Serumkontroll: Humant serum. 0,1% natriumazid. Späds i Provspädningsmedel före användning. PCP NCP PS Positiv Trombocytkontroll (Positiv Eluat-Kontroll): Vakuumtorkade humantrombocyter belagda med antikropp. Rehydrera före användning med Cell-Återsuspension och Konserverande Lösning Normal Trombocytkontroll (Negaitv Eluat-Kontroll): Vakuumtorkade poolade humantrombocyter. Rehydrera före användning med Cell-Återsuspension och Konserverande Lösning Plattförseglare. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Använd inte reagenser som är grumliga eller kontaminerade. Försiktighet MÅSTE iakttas för att undvika kontamination av Provspädningsmedel och Konjugat. Oavsiktlig kontamination av dessa reagenser med humant serum eller plasma medför neutralisering av Konjugatet och därefter misslyckat test. Använd inte reagenser efter deras utgångsdatum. De mikrobrunnar och reagenser som ingår i satsen ska inte användas tillsammans med andra testsystem. Byte av komponenter till andra än de som tillhandahålls i denna sats kan leda till inkonsekventa eller felaktiga resultat. Kassera alla oanvända delar av utspätt Konjugat, utspädda Positiva och Negativa Serumkontroller, samt utspätt och berett PNPPreagens efter varje körning. Vid spädningar, följ pipettillverkarens anvisningar för lämpliga dispenserings- och sköljtekniker. Enzymsubstratreaktionen som sker vid den slutliga inkubationen är temperaturkänslig och ska utföras i ett kontrollerat utrymme vid 22 till 25 C. FÖRSIKTIGHET Allt humant serum som används i de Positiva och Negativa Kontrollerna för denna produkt har testats och befunnits vara negativa för antikroppar mot HIV, HCV och HBsAg med hjälp av FDA-godkända metoder. Ingen testmetod kan dock ge fullständig garanti att det inte finns HIV, hepatit C-virus, hepatit B-virus eller andra smittämnen. Därför ska dessa material hanteras som potentiellt smittsamma. En del av de reagenser som levereras med denna sats innehåller natriumazid som konserveringsmedel. VARNING: Natriumazid reagerar med bly- och kopparrör och bildar högexplosiva metallazider. Om det kastas ut i en vask ska vasken spolas med stora mängder vatten för att förhindra azidackumulering. Natriumazid är ett gift och är giftigt vid förtäring. Kassera alla komponenter enligt lokala föreskrifter när analysen är avslutad. PROVTAGNING Serum eller Trombocytfattig Plasma - för detektering av cirkulerande auto-antikroppar Blod ska samlas in med hjälp av aseptisk teknik i EDTA-antikoagulant eller som serum och testas medan det är färskt. Serum eller trombocytfattig plasma som inte kan testas omedelbart ska förvaras vid 2 till 8 C i högst 48 timmar eller frysas. Prover som fryses vid -20 C eller lägre håller sig i gott skick i upp till 2 år. Serum eller plasma bör separeras från röda blodkroppar före transport eller förvaring. Partiklar eller aggregat i proverna kan ge falska positiva resultat eller dåliga kontrollvärden. Prover som innehåller partiklar ska centrifugeras för att avlägsna partiklarna före test. Prover ska delas upp i små volymer om de ska frysas för att undvika upprepade frysnings-/upptiningscykler. PakAuto assay IFUSV REV B

4 Mikrobiellt kontaminerade, hemolyserade, lipemiska, ikteriska eller värmeinaktiverade prover kan ge inkonsekventa testresultat och ska undvikas. Trombocyter eller Trombocytrik Plasma - för detektering av autoantikroppar eluerade från trombocytytor. Blod ska samlas in med hjälp aseptisk teknik i EDTA. 8,9 Förvara helblod eller trombocytrik plasma vid rumstemperatur (20-25 C). Kyl eller frys inte trombocyter eller trombocytrik plasma. För beredning av trombocyt-eluater krävs minst 1 x 10 7 trombocyter (5 x 10 7 trombocyter är att föredra). Tillräckligt prov kan erhållas från patienter med trombocytvärden på /µl genom att samla in två 7 ml-rör helblod. Transport av blodprov kan resultera i minskade trombocyter. Om prover ska transporteras är det bättre att samla in ett större prov för att säkerställa adekvata trombocyter för eluering. Testa beredda Eluater omedelbart eller förvara frysta vid -80 C för användning i framtida tester. METOD Material Som Medföljer Flaskorna kan innehålla mer reagens än vad som anges på etiketterna. Se till att mäta upp reagenset med lämplig mätutrustning vid spädning x 8 Mikrobrunnsremsor 2. 1 x 50 ml Koncentrerad Tvättlösning (10X) 3. 1 x 14 ml Provspädningsmedel 4. 1 x 14 ml Substratbuffert 5. 1 x 14 ml Stopplösning 6. 1 x 80 µl Antihumant IgG/A/M-Konjugat 7. 1 x 50 ml Cell-Återsuspension och Konserveringslösning 8. 1 x 2,5 ml Buffertlösning 9. 1 x 2,5 ml Elueringslösning x 50 mg PNPP-Substrat x 0,3 ml Positiv Serumkontroll x 0,7 ml Negativ Serumkontroll Positiv Trombocytkontroll (Positiv Eluat-Kontroll) Normal Trombocytkontroll (Negaitv Eluat-Kontroll) Plattförseglare Ytterligare Material Som Krävs 1. Provrör för patientprov och kontrollspädningar och för reagensspädningar 2. Överföringspipetter 3. Inställningsbara mikropipetter som ger µl och µl samt engångspipetter 4. Tidur 5. Mikroplattläsare som kan mäta OD vid 405 eller 410 och 490 nm 6. Avjoniserat eller destillerat vatten 7. Absorberande pappershanddukar 8. Mikroplattstvätt eller -apparat för 9. centrifug som kan separera serum eller plasma från patientprover C vattenbad eller inkubator 11. Mikrocentrifugrör 12. Mikrocentrifug för pelletering av trombocyter 13. Normala trombocyter (5 x 10 7 ) för elueringskontroll Testmetod 1. Låt alla reagenser uppnå rumstemperatur på C. 2. Gör Bruksfärdig Tvättlösning genom att späda Koncentrerad Tvättlösning. Tillsätt 1 del Koncentrerad Tvättlösning till 9 delar avjoniserat eller destillerat vatten. Blanda väl. 3. Beräkna antalet patientprover (eluat eller serum/plasma) som ska testas. Använd Registreringsbladet och tilldela varje prov en plats bestående av en kolumn. Registrera varje provs identitet på Registreringsbladet. PakAuto assay IFUSV REV B

5 Bereda Provtrombocyter 4. Bered trombocytpellets från patient- eller normala donatortrombocyter enligt följande: a) Bered trombocytrik plasma (PRP) genom att centrifugera EDTA-blodprov vid rcf under minuter. b) Överför PRP till ett rent polypropylen-provrör och centrifugera vid rcf i 5-10 minuter för att få en trombocytknapp. Avlägsna plasma utan att störa trombocytknappen med hjälp av en överförings pipett. c) Tillsätt 500 µl Cell-Återsuspension och Konserverande Lösning (CRP) till trombocytpelleten och blanda väl med en överföringspipett så att pelleten sönderdelas helt. Överför trombocytsuspensionen till ett mikrofugrör och tvätta tre gånger enligt beskrivning ovan med minst 500 µl cell-återsuspension och konserverande lösning. Försäkra att trombocytknappen helt har återsuspenderats i varje tvättning för att tillåta avlägsnande av plasma från trombocytytorna. d) Efter den sista tvätten bereds en trombocytpellet innehållande mellan 1 och 5 x 10 7 trombocyter. Detta kan göras genom att återsuspendera trombocyterna med cell-återsuspension och konserverande lösning och justera trombocytantalet till trombocyter per µl. Överför 1 ml till ett mikrofugrör och centrifugera under 5 min vid rcf för att pelletera. (Alternativt ska en 5-10 µl pellet av trombocyter innehålla tillräckligt med trombocyter för att utföra eluering. Jämför pelleten med ett identiskt rör innehållande 5-10 µlprovspädningsmedel.) e) Efter pelletting av trombocytknappen avlägsnas fullständigt eventuella rester av cell-återsuspension och konserverande lösning med hjälp av en överförings pipett. Sönderdela inte trombocytknappen. Bereda Kontrolltrombocyter 5. Bered kontrolltrombocytpellets enligt följande: Tillsätt 500 µl Cell-Återsuspension och Konserverande Lösning till den Positiva Trombocytkontrollen (Positiv Eluat-Kontroll) och, vid behov, den Normala Trombocytkontrollen (Negativ Eluat-Kontroll). Låt stå vid rumstemperatur under minst 10 minuter för att rehydrera. Blanda väl med en överföringspipett så att pelletsen sönderdelas helt för att återsuspendera. Centrifugera vid rcf i 5-10 minuter. Dekantera eller aspirera supernatanten och torka bort återstående buffert för att få en torr knapp med trombocyter. Det är bättre att använda färska normala trombocyter för Negativ Eluat-Kontroll, men en torkad trombocyt medföljer för tillfällen då normala trombocyter inte finns tillgängliga. Den Positiva Eluat-Kontrollen kan frysas för framtida användning. Frys eller tina inte beredd Positiv Eluat-Kontroll mer än två gånger. Bereda Prov och Kontroll-Eluater 6. Bered Prov och Kontroll-Eluater enligt följande: a) Se till att alla trombocytpellets är välsedimenterade och att all återstående cell-återsuspension och konserverande lösning avlägsnats innan du fortsätter. Det är absolut nödvändigt att ta bort alla rester av cell-återsuspension och konserverande lösning för att säkerställa att eluatet, när det bereds, inte späds ut. b) Tillsätt 180 µl Elueringslösning till varje trombocytknapp och blanda med hjälp av en pipett. Låt blandningen stå i rumstemperatur under 2 minuter. Centrifugera vid rcf i 5-10 minuter i ett mikrofugrör. c) Överför omedelbart supernatanterna (eluaten) till ett rent mikrofugrör och tillsätt 180 µl Buffertlösning i varje rör. Blanda väl. Centrifugera vid rcf i 10 minuter i ett mikrofugrör för att avlägsna eventuellt trombocytdebris. 7. När eluaten bereds ska man testa omedelbart för att undvika att antikropp fäster igen på trombocytdebris eller frysa för framtida tester. Trombocyteluater kan förvaras frysta vid -80 C för användning i framtida tester. Fortsätt till steg 9 om endast eluat ska testas. Späd inte eluaten. Testa Serum/Plasma för Cirkulerande Antikropp Bereda prover och kontroller 8. Späd enligt följande och blanda väl: Volym Provspädningsmedel PC 150 µl 50 µl Volym Prov NC 300 µl 100 µl Patientserum eller plasma 300 µl 100 µl 9. Ta ut mikrobrunnen från påsen. Ta snabbt ut och återförslut remsor som inte behövs i skyddspåsen. PakAuto assay IFUSV REV B

6 Endast en ram medföljer satsen. Kasseras inte förrän alla remsor har använts. Orientera ramen med A1 i övre vänstra hörnet. Se till att alla remsor sitter ordentligt och har knäppts fast i sin ram. Märk eller numrera varje remsa för att undvika fel. Behåll samma plattorientering under hela analysen. 10. Tillsätt 300 µl Bruksfärdig Tvättlösning i alla brunnar och låt stå i rumstemperatur i 5-10 minuter. 11. Aspirera eller dekantera kraftfullt och vänd upp och ned på absorberande handduk för att förhindra torkning. 12. Tillsätt 50 µl av lämpligt eluat, utspädd kontroll eller utspätt patientserum/-plasma i brunnarna i en kolumn enligt bild 1. Tillsätt inte prover eller reagenser i blankbrunnar. Om flera patientprover testas samtidigt behövs endast en uppsättning kontroller. MÄRK VARJE REMSA FÖR ATT UNDVIKA FEL. 13. Försegla mikrobrunnarna med en plattförseglare och inkubera i minuter i vattenbad på 37 C. Om en torr inkubator används istället, ökas tiden med 10 minuter. 14. Späd Konjugat 1 till 100 i Provspädningsmedel. Använd en polypropylenbehållare. Remsor 2-2x8 6-2x8 AH 20 µl 60 µl SD 2,0 ml 6,0 ml Konjugatet är visköst. Fyll spetsen 2-3 gånger med Konjugat före dispensering och skölj efter tillsättning till Provspädningsmedel. Blanda väl. 15. TVÄTTSTEG a) Aspirera eller dekantera innehållet i varje brunn och sug upp på absorberande handduk. b) Tillsätt 300 µl Bruksfärdig Tvättlösning. c) Aspirera eller dekantera. d) Upprepa steg b + c för totalt 3 eller 4 tvättar. e) Dekantera kraftigt efter den slutliga tvätten för att avlägsna all resterande tvättlösning. Vänd upp och ned på absorberande handduk för att förhindra torkning. Det är viktigt att helt avlägsna all tvättlösning efter den sista tvätten. 16. Tillsätt 50 µl utspätt Konjugat (gjort i ett tidigare steg) i alla brunnar UTOM de som utgör BLANKAR. 17. Försegla mikrobrunnarna med en plattförseglare och inkubera i minuter i vattenbad på 37 C. Om en torr inkubator används istället, ökas tiden med 10 minuter. 18. Lös PNPP-substratet genom att tillsätta 0,5 ml avjoniserat eller destillerat vatten i flaskan. Sätt tillbaka proppen och blanda väl. Skyddas mot ljus tills det ska användas. 19. Späd PNPP 1 till 100 i substratbuffert. PakAuto assay IFUSV REV B

7 Remsor 2-2x8 6-2x8 PN 40 µl 120 µl SB 4,0 ml 12,0 ml Blanda väl. Skyddas mot ljus tills det ska användas. 20. TVÄTTSTEG a) Aspirera eller dekantera innehållet i varje brunn och sug upp på absorberande handduk. b) Tillsätt 300 µl Bruksfärdig Tvättlösning. c) Aspirera eller dekantera. d) Upprepa steg b + c för totalt 3 eller 4 tvättar. e) Dekantera kraftigt efter den slutliga tvätten för att avlägsna all resterande tvättlösning. Vänd upp och ned på absorberande handduk för att förhindra torkning. Fortsätt omgående med följande tre steg. 21. Tillsätt 100 µl av den utspädda PNPP-lösningen i alla brunnar UTOM de som utgör BLANKAR. 22. Låt mikrobrunnarna stå i mörker i 30 minuter vid RUMSTEMPERATUR (22-25 C). Inkubationstiden och temperaturen efter tillsatsen av PNPP är kritisk. Ändra INTE fastställd inkubationstid eller temperatur. För konsekvensens skull, börja tidtagningen efter tillsats av reagens i första brunnen. 23. Stoppa reaktionen genom att tillsätta 100 µl Stopplösning till varje brunn i samma ordning som vid tillsats av substrat. Tillsätt 200 µl stopplösning till blankbrunnarna. 24. Läs av absorbansen (OD) för varje brunn vid 405 eller 410 nm genom att använda ett referensfilter på 490 nm. Om resultaten inte kan avläsas genast, sätt tillbaka brunnarna i ett mörkt utrymme i upp till 30 minuter. 25. Subtrahera de värden som erhålls i blankbrunnarna från alla prov- och kontrollbrunnar. Många ELISA-läsare är programmerade att automatiskt utföra detta steg. 26. Registrera resultaten på registreringsbladet. KVALITETSKONTROLL Kvalitetskontroll i PakAuto assay är inbyggd i testsystemet genom att inkludera Positiva och Negativa Kontroller. Använd Positiv Serumkontroll och Negativ Serumkontroll vid testning av enbart patientserum/-plasma. Inkludera Positiv Trombocytkontroll och Normal trombocytkontroll vid testning av patientens eluat-prover. Dessa kontroller ska inkluderas i varje test som körs för att hjälpa till att fastställa om tekniska fel eller reagensfel har inträffat. Kriterier för ett giltigt test: Negativ Kontroll Eluat 0,100 (IIb/IIIa rad) 1,000 Serum 0,160 (IIb/IIIa rad) 1,000 Positiv Kontroll OD-avläsningar som erhålls för dubbeltestresultat ska ligga inom 20 % av medelvärdet av de två värdena. Prover vars resultat ligger utanför denna gräns ska testas på nytt. Dåliga dublettresultat kan vara en följd av utelämnat reagens eller prov, ojämn tillsats av reagenser, ojämn temperatur under inkubationer, läckljus under den slutliga inkubationen eller korskontamination mellan brunnar. Underlåtenhet att dubbeltesta kan leda till att felaktiga resultat godtas. TOLKNING AV TESTRESULTAT Testresultat som visar OD-värden som är lika höga eller högre än 2 gånger det värde som erhölls för genomsnittet av de negativa kontrollerna för motsvarande glykoprotein (2 negativa kontrollvärden för varje glykoprotein) betraktas som positiva resultat. PakAuto assay IFUSV REV B

8 BEGRÄNSNINGAR Felaktiga resultat kan uppstå på grund av bakteriekontamination av testmaterial, otillräckliga inkubationstider, otillräcklig tvättning eller dekantering av testbrunnar, exponering av substrat för läckljus, överhoppade testreagenser, exponering för högre eller lägre temperaturer än föreskrivet, otillräckliga eller alltför stora trombocyter, eller överhoppade steg. Förekomst av immunkomplex eller andra immunglobulinaggregat i patientprovet kan orsaka ökad ospecifik bindning och ge falskt positiva resultat i denna analys. Vissa antikroppar med låg titer och låg aviditet kan inte detekteras med denna analys. Resultaten av denna analys ska inte användas som enda grund för ett kliniskt beslut. Produkten är särskilt utformad för att upptäcka autoantikroppar eluerade från patientens trombocyter. En positiv reaktion erhållen enbart med patientserum eller -plasma indikerar därför inte nödvändigtvis närvaron av en autoantikropp. Trombocytspecifika alloantikroppar kan också vara reaktiva med denna analys. PakAuto assay är utformad för att detektera autoantikroppar reaktiva med trombocytglykoproteiner IIb/IIIa, Ib/IX och Ia/IIa. Autoantikroppar mot andra trombocytaggregationshämmande proteiner förväntas inte reagera i denna analys. Det är möjligt att en autoantikropp kan ge falskt negativt resultat i denna analys på grund av steriskt hinder av de humana autoantikropparna med de murina monoklonala antikropparna som används för att fånga in trombocytglykoprotein. PakAuto är avsett att användas som ett screeningtest. De reaktionsmönster som ett testprov producerar med denna produkt ska inte ensamt åberopasför att fastställa identiteten hos en trombocytantikropp. Därför ska positiva eller negativa resultat som erhålls med användning av denna analys användas i kombination med kliniska fynd eller andra serologiska tester. SPECIFIKA PRESTANDAEGENSKAPER Vid rätt förvaring och användning i enlighet med ovan beskrivna metoder kan denna produkt detektera autoantikroppar mot trombocytglykoproteiner som anges på registreringsbladet. För att säkerställa lämplig reaktivitet och specificitet testas varje parti av PakAuto assay innan det släpps ut med prover som man vet innehåller antikroppar som reagerar med glykoproteiner identifierade på det medföljande registreringsbladet, samt prover som man vet saknar sådana antikroppar. Utvärdering av Prestanda PakAuto assay Jämförande Metod Positiv Negativ Totalt Positiv Negativ Totalt REFERENSER Överensstämmelse: 75,3 % Sampositivitet: 51,1 % Samnegativitet: 98 % Jämförande metod: Trombocytassocierad IgG* (flödescytometri) *PAIgG har ett lågt positivt prediktivt värde för ITP. 6,7 1. George JN, El-Harake MA, Raskob GE: N. Engl J. Med 331:1207, George JN, El-Harake MA, Aster RH: Thrombocytopenia due to enhanced platelet destruction by immunologic mechanisms. I Williams Hematology, E Boytler, et al., eds, 5 th ed, McGraw-Hill, 1995, p Bussel JP, Schreiber AD: Immune thrombocytopenic purpura. I Hematology: Basic Principles and Practice, R. Hoffman, et al., eds, Churchill Livingstone, Inc., New York, 1991, p McMillan R, Imback PA: Immune thrombocytopenic purpura. I Thrombosis and Hemorrhage, J. Loscalzo and Al Schafer, eds, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1994, p Aster RH: The immunologic thrombocytopenias. I Platelet Immunology, TJ Kunicki, JN George, eds, Lipincott, Philadelphia, 1989, p Kelton JG, Powers PJ, Carter CJ: A Prospective Study of the Usefulness of the Measurement of Platelet-Associated IgG for the Diagnosis of Ideopathic Thrombocytopenia Purpura. Blood 1982; 60 No.4: McMillan R, et.al. Platelet associated and Plasma Anti-Glycoprotein Autoantibodies in Chronic ITP. Blood, 1987; 70 No.4: American Association of Blood Banks, Blood FAQ, September 12, Canadian Blood Services, Clinical Guide to Transfusion 2. Blood Components: medicine.ca, March Roback, John D., Combs, Martha Rae, Grossman, Brenda J., Hillyer, Christopher D., Technical Manual AABB, Sixteenth Edition, PakAuto assay IFUSV REV B

9 Immucor GTI Diagnostics, Inc Crossroads Circle Waukesha, WI USA EC REP Immucor Medizinische Diagnostik GmbH Adam-Opel-Strasse 26A Rodermark Germany USA och internationell kontaktinformation: Teknisk support: US-patent nr Immucor GTI Diagnostics, Inc IFUSV Rev B Warning Danger H302 H318 H412 EUH032 P264 P270 P273 P280 P301 + P312 P305 + P351 + P338 P310 P330 Varning Fara Skadligt vid förtäring Orsakar allvarliga ögonskador Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra Tvätta grundligt efter användning Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten Undvik utsläpp till miljön Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd VID FÖRTÄRING: vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare Skölj munnen PakAuto assay IFUSV REV B

LIFECODES B-Screen assay

LIFECODES B-Screen assay BRUKSANVISNINGEN LIFECODES B-Screen assay REF BCSG IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN AVSEDD ANVÄNDNING... 2 KORTFATTAD FÖRKLARING... 2 METODPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Bruksanvisning EULISA dsdna IgG Avsedd användning Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Mikrotitrering, 96 brunnar Förvara kitet vid +28 C Endast för in vitrodiagnostik. Dokument

Läs mer

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög Avsedd användning QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA är en semi-kvantitativ enzyme-länkad immunosorbent assay för

Läs mer

P R O D U K T I N L A G A

P R O D U K T I N L A G A Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Tel: +1-0-8-9500 eller +1-888-9-055 (i USA och Kanada), Fax: +1-0-8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation och översättningar

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA Mumps IgM 48 TEST 72689 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT PÅSSJUKEVIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT AV

Läs mer

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309)

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309) Klinisk kemi Sid 1(5) Bakgrund, indikation och tolkning Hemoglobinhalten i blod är direkt proportionell mot antalet erytrocyter. Alla störningar i erytropoesen leder till sänkt antal erytrocyter och därmed

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

CIC-C1q SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSEDD ANVÄNDNING. MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning

CIC-C1q SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSEDD ANVÄNDNING. MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning CIC-C1q Enzymimmunoanalys för kvantitering av cirkulerande immunkomplex (CIC) i humant plasma eller serum MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning Reagent och Prov Förberedelse Späd tvättlösningskoncentrat

Läs mer

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1 DiviTum V2 Bruksanvisning Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2 IVD 40 Ref. 932, rev. SV 1 1 Innehåll 1. Introduktion... 3 Avsedd användning... 3 Bakgrund... 3 Analysprincipen för DiviTum V2...

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA VZV IgG 48 TEST 72684 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT VARICELLA ZOSTER-VIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgM 96 TEST 72683 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Sidan 1 av 8 Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revision 3 Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use

Läs mer

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A191-01M) Test kit för

Läs mer

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgG 96 TEST 72682 IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

EZ-PEC Microorganisms

EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms-preparat tillhandahåller kvantitativa experiment för testning av både antimikrobiell verkan och konserveringsmedlets effektivitet. AVSEDD ANVÄNDNING EZ-PEC (Preservative

Läs mer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renad matrissubstans för matrisstödd laserdesorption och laserjonisering med löptidsmätt masspektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter är utformade för att stödja

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

100 (20 5) tests 71110. Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma IVD Tillverkarens kvalitetskontroll Alla reagens tillverkas och

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. - [SE] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning...

Läs mer

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög Användningsområde QUANTA Lite TM CCP3.1 IgG/IgA ELISA är en enzymlänkad immunosorbent analys (ELISA) för semikvantitativ

Läs mer

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet

Lab-perspektiv på Lupusträsket. Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Lab-perspektiv på Lupusträsket Maria Berndtsson, Karolinska Universitetslaboratoriet Bakgrund Diagnostik Komplicerande faktorer Externkontroller Framtid/förbättringar 2 Lab-perspektiv på Lupusträsket Vad

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1. INFORMATION OM ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET. 1.1 Produktnamn QuikScreen, B-Screen

Säkerhetsdatablad 1. INFORMATION OM ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET. 1.1 Produktnamn QuikScreen, B-Screen 1. INFORMATION OM ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktnamn QuikScreen, B-Screen Katalognr. Satskomponenter QS12G, BCSG Mikrobrunnsremsor (QS12G, BCSG) Koncentrerad Tvättlösning (10X) Provspädningsmedel

Läs mer

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANA TESTERYTROCYTER FÖR OMVÄND GRUPPERING IVD Alla tillverkade och marknadsförda reagens ingår, från mottagande av råmaterial

Läs mer

NOVA Lite Rat Liver, Kidney Stomach 704170 För in vitro diagnostik

NOVA Lite Rat Liver, Kidney Stomach 704170 För in vitro diagnostik NOVA Lite Rat Liver, Kidney Stomach 704170 För in vitro diagnostik Produktkod: 704170, 704180 504170.10, 504180.25 CLIA-komplexitet: Hög Användningsområde Denna produkt är avsedd att användas för screening

Läs mer

Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176. Avsedd användning För in vitro-diagnostik.

Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176. Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176 Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Grocott s Methenamine Silver (GMS) Stain Kit är avsett för laboratorieanvändning för att med ljusmikroskopi

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument.

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. Dako DuoCISH Kod SK108 Andra utgåvan Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. (119277-002) SK108/SE/ULH

Läs mer

S-IGF BP 3, Malmö Immulite2000XPi

S-IGF BP 3, Malmö Immulite2000XPi Klinisk kemi Sid 1(5) Immulite2000XPi Bakgrund, indikation och tolkning Insulinlik tillväxtfaktorbindare 3 (IGFBP-3) är ett glykoprotein som består av 264 aminosyror. Molekylvikten är ca 46 000. IGFBP-3

Läs mer

Riskbedömning ELISA med HRP detektion

Riskbedömning ELISA med HRP detektion Sida 1( 5) Riskbedömning ELISA med HRP detektion Utförd 2014-08-27 Av Rune Nilsson på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-18 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk 1.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG

SÄKERHETSDATABLAD ILVES HUSFÄRG SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Mico Desinfektionsmedel DR25a

SÄKERHETSDATABLAD. Mico Desinfektionsmedel DR25a Mico Desinfektionsmedel DR25a säkerhetsdatablad. 1/6 SÄKERHETSDATABLAD Mico Desinfektionsmedel DR25a Säkerhetsdatabladet är utformat enligt EG-direktiv nr 1907/2006 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Läs mer

Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1

Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1 Provtagning Klinisk kemi, gruppundervisning L1 Kristina Hotakainen, doc, specialistläkare Kl. lärare. Helsingfors Universitet / HUSLAB 2012 Blodprov Vad kan bestämmas i ett blodprov? Ur blodprov bestäms

Läs mer

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1- KLINISK BETYDELSE Helicobacter pylori, som identifierades av Warren och Marshall

Läs mer

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel Glukosdehydrogenas Laktos och Ga. Enzymatisk bestämning i livsmedel Innehållsförteckning 1. Ändamål och Användningsområde...1 2. Princip...1 3. Reagens...1 3.1 Citratbuffert...1 3.2 NAD-Citratbuffert...2

Läs mer

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet 1(5) Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet HbA1c eller glykerat hemoglobin är en hemoglobinvariant som bildas då glukos i blodet långsamt binds till Hb och som återspeglar medelkoncentrationen

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Dokument id : 11-0423-1 Utfärdande datum : 2006/07/11 Version : 4.01 Ersätter : 2006/02/21 Dokumentstatus: : Utfärdat

Dokument id : 11-0423-1 Utfärdande datum : 2006/07/11 Version : 4.01 Ersätter : 2006/02/21 Dokumentstatus: : Utfärdat 3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 191 89 Sollentuna Tel: 08 / 92 21 00 Fax: 08 / 92 22 12 ======================================================================== Säkerhetsdatablad ========================================================================

Läs mer

PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST

PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST KVALITATIV DETEKTION AV IgG-ANTIKROPPAR MOT BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO I HUMANT SERUM, PLASMA ELLER CEREBROSPINALVÄTSKA GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 För kvalitativ detektion av anti-hcv-antikroppar i humant serum och human plasma med användning av Access immunanalyssystem. ACCESS Immunoassay System

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SIDA 1 AV 7

SÄKERHETSDATABLAD SIDA 1 AV 7 SÄKERHETSDATABLAD SIDA 1 AV 7 1. IDENTIFIERING Säkerhetsdatabladet gäller för följande produkter: FÖRETAG: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha WI 53186 USA Telefon: 855-IMMUCOR

Läs mer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Svenska RubellaIgMELA Test PKS medac Enzym immunoassay med PipetteringsKontrollSystem (PKS) för detektion av IgMantikroppar mot rubellavirus (röda hund) Svenska 0123 135PKSVPSW/111104 TILLVERKARE medac Gesellschaft

Läs mer

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD 1 AVSEDD ANVÄNDNING Platelia Aspergillus IgG är en indirekt

Läs mer

Hjälpmedel vid diagnos av tuberkulosinfektion BIPACKSEDEL. För diagnostisk undersökning in vitro. Denna bipacksedel omfattar användning av:

Hjälpmedel vid diagnos av tuberkulosinfektion BIPACKSEDEL. För diagnostisk undersökning in vitro. Denna bipacksedel omfattar användning av: Hjälpmedel vid diagnos av tuberkulosinfektion BIPACKSEDEL För diagnostisk undersökning in vitro Denna bipacksedel omfattar användning av: T-SPOT.TB 8 (format 8-radsplatta för flergångsbruk. Katalognummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Karin Berg, Malin Lundin och Jessica Petersson. Miljövetarprogrammet Linköpings universitet, Campus Norrköping

Karin Berg, Malin Lundin och Jessica Petersson. Miljövetarprogrammet Linköpings universitet, Campus Norrköping Manual för analys av bakteriehalt i vatten: totalhalt - bestämning med ingjutningsmetoden, koliforma bakterier och E.Coli - bestämning med membranfiltermetoden. Karin Berg, Malin Lundin och Jessica Petersson

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Duralco 4700 Part A. Duralco 4700 Part A Termiskt ledande lim - harts. 4700 A El mekanisk sammansättning. Harts. T.

SÄKERHETSDATABLAD. Duralco 4700 Part A. Duralco 4700 Part A Termiskt ledande lim - harts. 4700 A El mekanisk sammansättning. Harts. T. Revisionsdatum: 2009/3/3 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Kemikalienamn Produkt typ Revisionsdatum 2009/3/3 Kemiskt namn Producent, importör Ansvarig Jourtelefon Termiskt ledande lim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Flytande maskindiskmedel antikalk

SÄKERHETSDATABLAD Flytande maskindiskmedel antikalk SÄKERHETSDATABLAD Flytande maskindiskmedel antikalk AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivnings datum 18.11.2011 Revisions datum - 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Flytande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Article 31)

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Article 31) sida 1/5 1. Identifiering av ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning som inte rekommenderas

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis

Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis UNIVERSITETET I LINKÖPING Proteinkemi Kemiavdelningen 2011-02-04 Expression, produktion och rening av Fatty acid binding protein (FABP) från ökenmyran Cataglyphis fortis Produktion av FABP i E. coli bakterier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Avkalkning premium

SÄKERHETSDATABLAD Avkalkning premium Avkalkning premium Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Avkalkning premium SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

Koagulationsanalyser. Serumanalyser, används endast i undantagsfall inom landstinget Dalarna.

Koagulationsanalyser. Serumanalyser, används endast i undantagsfall inom landstinget Dalarna. 1(6) Rör för venprovtagning Alla rör ska vändas 5-10 gånger efter provtagning. Rörtyp Ljusblå propp, svart ring Blodvolym/ dragvolym 3 ml Användning Koagulationsanalyser Vfn varukatalog/ Mediq Anmärkning

Läs mer

Hjälpämne: Natrium (som klorid och hydroxid); 0,8 1,6 mg/ml (35 70 mmol/l)

Hjälpämne: Natrium (som klorid och hydroxid); 0,8 1,6 mg/ml (35 70 mmol/l) PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Vivaglobin, 160 mg/ml injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 ml innehåller: humant normalt immunglobulin 160 mg* * motsvarar totalt proteininnehåll

Läs mer

Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi. Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor

Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi. Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor Medicinsk service Labmedicin, Klinisk kemi Vägledning för att undvika preanalytiska felkällor 2014 Kontaktpersoner Eva Lindström Lund och Landskrona Tel. 046-17 34 72 eva.lindstrom@skane.se Eva Mauritzson

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mprotect Kapellimpregnering

SÄKERHETSDATABLAD Mprotect Kapellimpregnering Mprotect Kapellimpregnering Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Mprotect Kapellimpregnering SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grunda AB, 523 85 ULRICEHAMN Tel: 0321-677600, Fax: 0321-677405, E-mail: grunda@grunda.se

SÄKERHETSDATABLAD. Grunda AB, 523 85 ULRICEHAMN Tel: 0321-677600, Fax: 0321-677405, E-mail: grunda@grunda.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Grunda Ammoniak 24.5% Artikelnummer: 1 liter: 4741-02415 Användning: Leverantör: Tillverkare: Rengöring Grunda AB, 523

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 231-668-3 215-185-5 263-016-9. 1-5 0,01-1 0,01-1 Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser

Säkerhetsdatablad. Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 231-668-3 215-185-5 263-016-9. 1-5 0,01-1 0,01-1 Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Omarbetad: 04-11-2009/ MPE Produktanvändning: Rengöringsmedel 2. Farliga egenskaper Irriterar ögonen och huden. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD GARD TRÄOLJA SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET

1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BEREDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn: Produktkod: Användning: Företag: Återförsäljare Sverige: TEXILAC DISCHARGE LB M167462K001000 Blekfärg Kiian SpA

Läs mer

Sida 1/5 Säkerhetsdatablad Utskriftsdatum 02.05.2007 Enligt 91/155 EEC Revision: 02.05.2007

Sida 1/5 Säkerhetsdatablad Utskriftsdatum 02.05.2007 Enligt 91/155 EEC Revision: 02.05.2007 Sida 1/5 1 Identifiering av ämnet -Produktinformation: -Handelsnamn: IP Surface Cleaner Pro -Tillverkare/Leverantör: www.spandex.com 2 Sammansättning/information om ingredienser -Kemiska egenskaper: -

Läs mer

No Change Service! Version 02.02 Revisionsdatum 25.02.2009 Tryckdatum 08.06.2009 : +49 (0)40 / 52 100 0. R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring.

No Change Service! Version 02.02 Revisionsdatum 25.02.2009 Tryckdatum 08.06.2009 : +49 (0)40 / 52 100 0. R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Varumärke : Tillverkare/Leverantör : Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Germany Telefon: +4940521000 Telefax:

Läs mer

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A192-01M) Test kit för

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 SÄKERHETSDATABLAD enligt 197/26/EG, Artikel 31 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER VARUINFORMATION I 16 PUNKTER 1. Identifiering av ämne/preparat och företag/distributör Namn CT 1 SDS nr 10100 Företag ELGA Ltd Distributör AB NINOLAB Lane End Box 137 HIGH WYCOMBE 194 22 UPPLANDS VÄSBY

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ASSA LÅ Produktnummer Projekt 6426-4951-1 1.2. Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Kan orsaka lätt irritation av hud och ögon. Produkten innehåller inte PBT- eller vpvb-ämnen.

Säkerhetsdatablad. Kan orsaka lätt irritation av hud och ögon. Produkten innehåller inte PBT- eller vpvb-ämnen. Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 19-06-2015 Version: 0100/SWE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: LEGE 2 12 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

IB577. Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate Dodecyl methacrylate 607-247-00-9 142-90-5 205-570-6 10-20% Xi; 36/37/38 N; R50/53

IB577. Poly(ethylene glycol) Dimethacrylate Dodecyl methacrylate 607-247-00-9 142-90-5 205-570-6 10-20% Xi; 36/37/38 N; R50/53 IB577 AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar 67/548/EEC / 1999/45/EC Sida 2/6 Kemiskt namn Index-Nr CAS-no. EG-no. REACH Registration Conc. Klassificering Number (%w/w)

Läs mer

Säkerhetsdatablad 1 av 5 Sektion för substratproduktion Reviderat: 2010-10-29. Artikel: 382019 Natriumazid 10%

Säkerhetsdatablad 1 av 5 Sektion för substratproduktion Reviderat: 2010-10-29. Artikel: 382019 Natriumazid 10% 1 av 5 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn: Natriumazid 10 % Kemiskt namn: Natriumazid vattenlösning Artikelnummer: 382019 Användningsområde: Laboratoriekemikalie Tillverkare, leverantör:

Läs mer

Preparation av hemoglobin med hjälp av gelfiltrering

Preparation av hemoglobin med hjälp av gelfiltrering Preparation av hemoglobin med hjälp av gelfiltrering Teori Vid preparation av ett protein används en rad olika metoder för att specifikt rena fram det önskade proteinet. I vårt fall ska hemoglobin från

Läs mer

QUANTA Lite TM h-ttg IgA (Human Tissue Transglutaminase) 708760 För In Vitro Diagnostisk Användning CLIA Komplexity: Hög

QUANTA Lite TM h-ttg IgA (Human Tissue Transglutaminase) 708760 För In Vitro Diagnostisk Användning CLIA Komplexity: Hög QUANTA Lite TM h-ttg IgA (Human Tissue Transglutaminase) 708760 För In Vitro Diagnostisk Användning CLIA Komplexity: Hög Avsedd användning QUANTA Lite TM h-ttg IgA är en enzymlänkad immunosorbent assay

Läs mer

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

BProbeTec ET Mycoplasma pneumoniae (MP) Amplified DNA Assay Svenska U Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln 81961 26/4 USA-patentnr 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311; 5,846,726;

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 äkerhetsdatablad ida: 1 / 5 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktuppgifter Artikelnummer: Level 2 Ämnets användning / tillredningen In vitro-laboratoriereagens eller -komponent Tillverkare/leverantör:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 205-500-4 205-563-8

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 205-500-4 205-563-8 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 29-09-2008/ GPS Produktanvändning: Klar akryl-baserad primer. 2. Farliga egenskaper Säkerhetsdatablad Distributör: LKF Vejmarkering A/S

Läs mer

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. CAS-nr 10213-79-3 1310-58-3 102-71-6 111-42-2 5064-31-3 34590-94-8 68154-99-4

SÄKERHETSDATABLAD. CAS-nr 10213-79-3 1310-58-3 102-71-6 111-42-2 5064-31-3 34590-94-8 68154-99-4 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Flytande SD - Tvätt Produktkod: Leverantör: IKAROS AB Adress: Sofiedalsvägen 1 238 37 OXIE Tele.nr. 040-54 22 50 Hemsida: www.ikaros.net

Läs mer

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning

Calcium på Cobas c 501 Innehållsförteckning Upprättat datum: 2015-12-22 1(10) Division diagnostik Revisionsnr: 8 Giltigt t.o.m.: 2016-12-28 Laboratoriemedicin Metodansvarig: Emma C Göransson Medicinskt ansvarig: Lars Olof Artur L Hansson Upprättare:

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Avsedd användning Testet använder en immunoenzymatisk teknik för detektion av antikroppar riktade mot hepatit C virus i humant serum eller plasma med hjälp av Access Immunoanalys

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD IKACLEAN SKUMRENGÖRING TIXO

SÄKERHETSDATABLAD IKACLEAN SKUMRENGÖRING TIXO IKACLEAN SKUMRENGÖRING TIXO Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD IKACLEAN SKUMRENGÖRING TIXO 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.07.2010 Produktnamn IKACLEAN SKUMRENGÖRING

Läs mer

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL

www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL www.mise.ax GUIDE TILL FARLIGT AVFALL Farligt avfall är sådant som kan vara skadligt för hälsa eller miljö om det inte tas omhand på rätt sätt. Farliga ämnen finns i små mängder i varje hushåll, men sammanlagt

Läs mer

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay 3300755JAA(03)

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay 3300755JAA(03) B AVSEDD ANVÄNDNING ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay 3300755JAA(03) BD ProbeTec ET Chlamydia trachomatis (CT)-analys med DNA-amplifiering i BD ProbeTec ET-systemet utförs med hjälp

Läs mer

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Datum 2015-08-31 Ersätter 2015-05.12 Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Ekofekt Handdesinfektion Artikelnummer: 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Säkerhetsdatablad Boracol 10 Rh prof

Säkerhetsdatablad Boracol 10 Rh prof Säkerhetsdatablad Boracol 10 Rh prof Omarbetad: 2004-08-11 Internt nr: Ersätter datum:2004-02-10 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGS- OMRÅDE Boracol 10 Rh prof BEKÄMPNINGSMEDEL

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 3. FARLIGA EGENSKAPER (enligt 2001/58/EG) Utskriftsdatum: 2004-06-23 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : Användningsområde Leverantör Telefonnummer vid nödsituationer : Halkbanor. :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Unitec Water

SÄKERHETSDATABLAD Unitec Water Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

: GC CREAM CLEANER N 6 LEMON SCAN 500ML

: GC CREAM CLEANER N 6 LEMON SCAN 500ML 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61151 Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Endast för yrkesmässigt bruk.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (XP3-109B): G9416 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Perceptol Framkallare (Part A)

SÄKERHETSDATABLAD Perceptol Framkallare (Part A) SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 1960529 INTERNT NR. 10024 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER FÖRPACKNINGSSTORLEK

Läs mer