Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155."

Transkript

1 Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155 TRYCKT I USA. 4/13

2 Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System All teknisk litteratur finns tillgänglig på Internet: Besök webbplatsen för att kontrollera att du använder den senaste versionen av denna tekniska handbok. Kontakta Promegas tekniska support om du har frågor om hur du använder det här systemet. E-post: 1. Avsedd användning Begränsningar för produktens användning Produktkomponenter, lagringsförhållanden och symbolförklaring Inställning av maskinvara och firmware i Maxwell 16 Instrument Insamling och förvaring av prov före rening Rening av viral total nukleinsyra från plasma eller serum...5 A. Preparation av lyseringslösning...6 B. Preparation av prov för Maxwell 16 LEV Cartridges...6 C. Körning av Maxwell 16 IVD Instrument Lagra eluerad nukleinsyra Referenser Felsökning...10 Den här produkten uppfyller kraven i EU-direktiv 98/79/EC gällande medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System är endast avsett att användas i följande länder: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. 1. Avsedd användning Maxwell 16 System, som består av Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System (a,b,c) och Maxwell 16 Instrument konfigurerat med maskinvara för låg elueringsvolym (LEV), används för automatiserad rening av viral total nukleinsyra från 1 till 16 prov med human plasma eller serum. Renad total nukleinsyra elueras i 50 µl elueringsbuffert och är lämplig för användning i direkt efterföljande analys med standard amplifieringsmetoder. Dessa metoder inkluderar en mängd tester av polymeraskedjereaktioner (PCR) eller polymeraskedjereaktioner med omvänd transkription (RT-PCR) för humana in vitro-diagnostiksyften. Maxwell 16 System är inte avsett att användas som en del av ett specifikt in vitro-diagnostiktest. 4/13 Sida 1

3 1. Avsedd användning (fortsättning) Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System är endast ämnat för yrkesmässig användning. Diagnostiska resultat som erhållits vid användning av total nukleinsyra som renats med det här systemet måste tolkas tillsammans med andra kliniska eller laboratoriska data. 2. Begränsningar för produktens användning Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System är inte avsett att användas med kliniska prov från helblod, vävnad eller andra kroppsvätskor än human serum och plasma. Det är inte avsett att användas med icke-humana prov eller för isolering av nukleinsyra från andra icke-virala organismer. Prestandan hos Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System utvärderades med 300 µl humant serum- eller plasmaprov med framställda RNA- och DNA-fagvirus och inaktiverat hepatit C-virus (HCV) samt cytomegalovirus (CMV). Användaren är ansvarig för att validera nödvändiga prestandaegenskaper för efterföljande diagnostiska tillämpningar. Användare kan välja att tillsätta exogena internkontroller (IC) till provet eller lysatet. Det kan hända att systemet inte på ett effektivt sätt kan rena vissa av nukleinsyrans internkontroller som är mindre än 100 bp. Användaren är ansvarig för att fastställa prestandan hos alla IC. Lämpliga kontroller måste finnas inkluderade i alla efterföljande diagnostiska tillämpningar där man använder nukleinsyra renad med Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System. Överensstämmande med EU-direktivet 98/79/EC gällande medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik har påvisats för, och tillämpas endast för, användning av Maxwell 16 IVD Instrument (katalognr. AS3050) i klinikläget tillsammans med Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System (katalognr. AS1155). Sida 2 4/13

4 3. Produktkomponenter, lagringsförhållanden och symbolförklaring Produkt Storlek Katalognr. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System 48 prep. AS1155 Varje system innehåller reagenser som räcker till 48 reningar. 30 C Innehåller: C 48 Maxwell 16 LEV Cartridges (MCC) 20 ml Lyseringsbuffert 2 1 ml Proteinaslösning K (PK) 20 ml Nukleasfritt vatten 50 LEV-kolvar 50 Elueringsrör (0,5 ml) Lagringsförhållanden: Förvara komponenterna i rumstemperatur (15 30 C). Se utgångsdatumet på produktetiketten. Använd inte produkten efter utgångsdatumet. Säkerhetsinformation: Maxwell 16 LEV Cartridges innehåller etanol och isopropanol, som är brandfarliga, samt guanidinhydroklorid och urea, som är irriterande och toxiska. Bär handskar och följ standard säkerhetsprocedurer vid arbete med dessa substanser. För ytterligare säkerhetsinformation, se materialsäkerhetsbladet som finns tillgängligt på: Maxwell 16 LEV Cartridges är konstruerade för användning tillsammans med potentiellt infektiösa substanser. Användarna ska bära lämpliga skydd (t.ex. handskar och skyddsglasögon) vid hantering av infektiösa substanser. Användarna ska hörsamma inrättningens rutiner för hantering och kassering av alla infektiösa substanser som används tillsammans med det här systemet.! Obs: På grund av giftigheten hos de kemikalier som används i reningsproceduren och förekomsten av RNaser, rekommenderar vi att man bär handskar under preparation av prov och kassetter. MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland 4/13 Sida 3

5 Symbolförklaring Symbol Förklaring Symbol Förklaring Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik Auktoriserad representant 15 C 30 C 6010TB Lagra vid C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Tillverkare! Viktigt Farligt. Irriterande. <n> TB Innehåller tillräckligt för n tester Conformité Européenne 6422MA Varning. Mikrobiologisk risk. Varning. Risk för klämskada. Katalognummer Partinummer Får inte återanvändas 4. Inställning av maskinvara och firmware i Maxwell 16 Instrument För att kunna använda Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System, måste Maxwell 16 IVD Instrument vara konfigurerat med LEVmaskinvara. Om ditt Maxwell 16 Instrument innehåller SEV-maskinvara (standard elueringsvolym), måste det konfigureras om med Maxwell 16 LEV Hardware Kit (katalognr. AS1250). Det är enkelt att konfigurera om instrumentet. Se den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 för anvisningar. Sida 4 4/13

6 5. Insamling och förvaring av prov före rening Försiktighetsåtgärder gällande blodburna patogener rekommenderas vid hantering av prov med humant ursprung. Samla in blod i EDTA- eller ACD-antikoagulerade Vacutainer -rör. Undvik heparin då det kan förhindra efterföljande förstärkningar. Följande allmänna rekommendationer gäller för preparation och lagring av plasma- och serumprov (1,2). Separera plasma från celler inom 1 timme från att blodprovet togs genom att centrifugera vid g under 20 minuter vid 25 C. Dekantera sedan till ett rent rör. Separera serum från koagulerat blod genom att centrifugera vid g under 10 minuter vid 25 C. Dekantera sedan till ett rent rör. Förvara plasma- och serumprov vid 2 8 C i upp till 24 timmar eller frys prov som inte bearbetas inom 24 timmar vid 20 C i upp till 5 dagar. Undvik att frysa/tina upp i flera cykler och förvara inte proven i en självavfrostande frys. Specifika insamlings- och lagringsförhållanden kan variera, beroende på isolerat virus. Denna information kan erhållas från den tekniska dokumentationen för efterföljande analyssystem. RNA-virus misstänks degraderas i alla steg under insamling av prov och bearbetning. Se till att bibehålla en RNas-fri miljö under alla steg i proceduren. 6. Rening av viral total nukleinsyra från plasma eller serum! Bibehåll en RNas-fri miljö under bearbetningen. Använd alltid RNas-fria och aerosolbeständiga pipettspetsar. Byt handskar ofta för att reducera risken för RNas-kontamination. Isoleringsprocessen inkluderar lysering av prov i närvaro av lyseringsbuffert och proteinas K vid 56 C i ett värmeblock eller vattenbad. Denna behandling tar bort viral proteinbeläggning och inaktiverar RNas i provet. Proven överförs sedan till provbrunnen i Maxwell 16 LEV Cartridge. Den återstående bearbetningen är helt automatiserad. Paramagnetiska partiklar blandas med provet för optimal bindning av nukleinsyra och tvättas sedan i olika buffertar. Elueringen utförs i nukleasfritt vatten. Material som ska tillhandahållas av användaren 1,5 ml eller 2 ml mikrocentrifugrör, nukleasfria rör för lyseringslösning värmeblock eller vattenbad inställt på 56 C 0,5 ml-rör, nukleasfria RNas-fria, sterila och aerosolbeständiga pipettspetsar 4/13 Sida 5

7 6.A. Preparation av lyseringslösning! Om lyseringsbufferten är oklar eller innehåller utfällningar, ska den värmas upp till C tills det att lyseringsbufferten blir klar. Preparera färsk lyseringslösning för varje provsats enligt beskrivningen i tabell 1. Vi rekommenderar att man preparerar cirka 20 % extra lyseringslösning för att kompensera för förluster vid pipettering. Tabell 1. Preparation av lyseringslösning för 300 µl plasma- eller serumprov. Reagens Volym för ett prov Volym för 16 prov 1 Lyseringsbuffert µl µl Proteinas K-lösning 30 µl 570 µl 1 Volymerna som anges för lyseringsbuffert och proteinas K-lösning för 16 prov inkluderar cirka 20 % extra volym. 2 Om en internkontroll används, kan den tillsättas till lyseringslösningen. Internkontroller medföljer inte i detta kit. 6.B. Preparation av prov för Maxwell 16 LEV Cartridges Plasma- eller serumprov kan vara färska eller frysta. Tina upp frysta prov i rumstemperatur eller på is och blanda genom att votexa under 10 sekunder före användning. Etikettera mikrocentrifugrören som ska användas för lysering av prov. Etikettering av streckkoder kan användas. 1. Pipettera varje plasma- eller serumprov till ett 1,5 ml eller 2 ml mikrocentrifugrör med lock. 2. Tillsätt lyseringslösning som preparerats i avsnitt 6.A. Till prov på 300 µl tillsätter du 330 µl lyseringslösning. 3. Förslut rören och vortexa i 10 sekunder. 4. För plasmaprov: Gå vidare till steg 5. För serumprov: Inkubera i rumstemperatur (15-30 C) i 10 minuter och gå sedan vidare till steg Inkubera vid 56 C i ett värmeblock eller vattenbad under 10 minuter. Under denna inkubering går du vidare till steg 6 för att preparera kassetterna. Obs: Prov som innehåller virus såsom hepatit B-virus kräver inkubering vid 80 C för optimal utvinning av nukleinsyra på grund av den sekundära strukturen hos virusets genuppsättning. 6. Byt handskar innan du hanterar kassetterna, LEV-kolvarna och elueringsrören. Placera de kassetter som ska användas i Maxwell 16 LEV Cartridge Rack (katalognr. AS1251). Placera respektive kassett i ställningen med etikettsidan riktad bort från elueringsröret. Tryck nedåt på kassetten för att fästa den på plats. Dra försiktigt tillbaka förslutningen så att all plast tas bort från kassettens ovansida. Kontrollera att all förslutningstejp och alla limrester tas bort innan kassetterna placeras i instrumentet. Sida 6 4/13

8 Obs: 1. Om du bearbetar färre än 16 prov, ska du centrera kassetterna på plattformen. 2. Prov- och reagensspill på någon del av Maxwell 16 LEV Cartridge Rack ska rengöras med rengöringsmedel och vatten, följt av en bakteriedödande sprej eller torkduk. Avsluta med vatten. Använd inte blekmedel på någon av instrumentets delar. 7. Placera en LEV-kolv i brunn nr. 8 i respektive kassett. Brunn nr. 8 är den brunn som befinner sig närmast elueringsröret. 8459TA 8. Placera 0,5 ml elueringsrör i den främre delen av Maxwell 16 LEV Cartridge Rack. Tillsätt 50 µl nukleasfritt vatten i botten på varje elueringsrör. Obs: 1. Om det finns nukleasfritt vatten på rörets sida, kan elueringen bli bristfällig. 2. Använd endast de 0,5 ml elueringsrör som medföljer i kitet. Det kan hända att andra rör inte fungerar tillsammans med Maxwell 16 Instrument. 8460TA 9. Överför provlysat till brunn nr. 1 i kassetten. Brunn nr. 1 är den brunn som befinner sig närmast kassettens etikett och längst bort från elueringsröret. 4/13 Sida 7

9 6.C. Körning av Maxwell 16 IVD Instrument Se den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 för detaljerade instruktioner om inställning och körning av Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Starta Maxwell 16 IVD Instrument. Instrumentet startas, firmwareversionen visas, instrumentet går igenom en självtest och alla rörliga delar återgår till respektive utgångsläge. 2. Kontrollera att hemskärmen visar LEV och att LEV-maskinvaran är installerad. Tryck på Run/Stop för att fortsätta. 3. Ange användare och PIN-kod om det alternativet är aktiverat. 4. Välj Viral på protokollskärmen. 5. På nästa skärm bekräftar du att korrekt metod och användare har valts. Tryck på Run/Stop för att fortsätta. 6. Öppna luckan när skärmen anger detta. Välj sedan Run/Stop. Varning: Risk för klämskada. 7. Följ skärminstruktionerna för streckkodsläsaren om det alternativet är aktiverat. 8. Överför Maxwell 16 LEV Cartridge Rack med de preparerade kassetterna till Maxwell 16 IVD Instrument-plattformen. Kontrollera att ställningen har placerats i Maxwell 16 IVD Instrument med elueringsrören närmast luckan. Ställningen passar endast i instrumentet med denna orientering. Om du har problem med att få ställningen att passa på plattformen, ska du kontrollera att ställningen är vänd åt rätt håll. Kontrollera att ställningen står plant på instrumentets plattform. Obs: Håll Maxwell 16 LEV Cartridge Rack i dess sidor för att undvika att kassetter lossnar från ställningen. 9. Kontrollera att proven tillsattes i kassetternas brunn nr. 1, att kassetterna i ställningen har laddats in i instrumentet, att elueringsrören är på plats med 50 µl nukleasfritt vatten och att LEV-kolvarna befinner sig i brunn nr Välj Run/Stop på LEV-inställningsskärmen. Plattformen dras in. Stäng luckan. Varning: Risk för klämskada. 11. Maxwell 16 IVD Instrument kommer omedelbart att påbörja reningskörningen. Skärmen visar ungefärlig återstående tid av körningen. Obs: 1. Instrumentet övergår till pausläget om du trycker på Run/Stop eller öppnar luckan. 2. Om körningen avbryts innan den är slutförd, kommer instrumentet att tvätta bort partiklarna från kolvarna och mata ut kolvarna i kassettens brunn nr. 8. Proven kommer att gå förlorade. Sida 8 4/13

10 12. När den automatiserade reningskörningen är slutförd, ska du följa instruktionerna på skärmen för att överföra data. Detaljerade instruktioner finns i den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 och den tekniska handboken för Maxwell Sample Track-programmet nr. TM Följ skärminstruktionerna i slutet av metoden för att öppna luckan. Kontrollera att kolvarna befinner sig i kassettens brunn nr. 8 i slutet av körningen. Om kolvarna inte togs bort från den magnetiska kolvstången, ska du med handen trycka dem försiktigt nedåt för att ta bort dem. 14. Tryck på Run/Stop för att föra ut plattformen ur instrumentet. Varning: Risk för klämskada. 15. Ta bort Maxwell 16 LEV Cartridge Rack från instrumentet. Ta bort elueringsrören som innehåller viral nukleinsyra och förslut rören. 16. Centrifugera elueringsrören med x g i 2 minuter. För över supernatantet till ett rent rör (medföljer inte). Undvik att föra över paramagnetiska partiklar och flytande föroreningar. 17. Ta bort kassetterna och kolvarna från Maxwell 16 LEV Cartridge Rack och kassera som riskavfall. Återanvänd inte reagenskassetter, LEV-kolvar eller elueringsrör. Kontrollera att proven har tagits bort från Maxwell 16 IVD Instrument innan UV-ljusbehandlingen för att undvika skada på nukleinsyran. 7. Lagra eluerad nukleinsyra Om proven inte bearbetas omedelbart, ska eluerad viral DNA lagras på is eller vid 4 C i maximalt 24 timmar. Vid långtidsförvaring ska de förvaras frysta vid 20 C eller 70 C. Viral RNA är mindre stabil och bör testas i efterföljande analys omedelbart efter isoleringen. Alternativt kan du lagra eluerad viral RNA vid 70 C. Läs instruktionerna för efterföljande applikationer för specifik lagring av prov samt hanteringsrekommendationer. 8. Referenser 1. Clinical Laboratory Standards Institute (2007). Handling, transport, and storage of specimens for molecular methods. Den finns online på: 2. Murray, P.R. et al. (2007) Manual of Clinical Microbiology, 9th Edition, ASM Press. 4/13 Sida 9

11 9. Felsökning För övriga frågor ska du kontakta din lokala Promega-återförsäljare. Kontaktinformation finns på: E-post: Symptom Lägre utvinning av nukleinsyra än förväntat (t.ex. för från kund tillhandahållna internkontroller) Orsaker och kommentarer Utgångsproven var förstörda. Kontrollera att proven samlades in, transporterades och lagrades enligt de rekommenderade riktlinjerna. För RNA-virusprov ska du säkerställa att RNasfria förhållanden användes för preparering av prov och inställning av analys, inklusive RNasfria rör och pipettspetsar. Maxwell 16 Instrument var inställt för fel metod. Kontrollera att rätt viralmetod är vald. Bearbetningsstegen var inte optimala. Preparera lyseringsbuffert och proteinas K omedelbart före användning och kassera de lösningar som inte förbrukats. Använd endast den lyseringsbuffert som levereras i det här kitet. Ofullständig blandning kan reducera lyseringen. Vortexa prov med lyseringslösning enligt rekommendationerna. Ofullständig proteasbehandling för att ta bort viruskapsider. Kontrollera värmeblockets eller vattenbadets temperatur och inkubera under hela den tid som rekommenderas. Vissa virus kan kräva högre inkubations temperaturer. Att tillsätta mer prov än rekommenderat kan reducera utvinningen av nukleinsyra. Kontrollera att en LEV-kolv tillsattes i kassetten. Kontrollera att alla kassetter har satts fast på rätt sätt i ställningen innan du fortsätter. Lagringsproblem efter rening. Ta bort eluater och lagra vid rekommenderad temperatur omedelbart efter körningen av Maxwell 16 IVD Instrument. Utsätt inte eluaterna för flera cykler med frysning/upptining före efterföljande analyser. Det kan hända att nukleinsyra och internkontroller som är mindre än 100 bp inte kan renas effektivt av systemet. Användaren är ansvarig för att bestämma en internkontrolls prestanda. Sida 10 4/13

12 Symptom Dålig amplifiering Orsaker och kommentarer Överföring av paramagnetiska partiklar kan orsaka störningar i amplifieringsreaktionen. Ta bort partiklar i elueringsröret med centrifugering. Fel elueringsbuffert tillsattes. Använd endast det nukleasfria vatten som medföljde i Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System. Korskontamination Använd nya pipettspetsar för varje prov för att förhindra kontamination från prov till prov. Undvik att skvätta vid tillsättning av lysater till kassetterna. Kassetterna kan tas bort från för tillsättning av prov för att minimera kontamination av närliggande kassetter. Viralmetoden är inte ett alternativ på instrumentet Strömavbrott under körning av instrumentet För Maxwell 16 MDx Instrument (katalognr. AS3050) ska du kontrollera att instrumentet är i LEV-läget. För att återvinna proven efter ett strömavbrott ska du först kontrollera att partiklarna befinner sig i en av kassettens brunnar och att de inte sitter på kolven. Om strömavbrottet inträffade vid en punkt där de magnetiska partiklarna var samlade på kolvarnas utsida, ska du manuellt föra kolvarna uppåt och nedåt i brunnarna för att tvätta bort partiklarna. Ta sedan bort kolvarna manuellt från instrumentet och starta om reningen från början med nya kolvar. (a) U.S. Pat. Nos. 7,329,488, 7,721,947 and 7,891,549 and other patents pending. 2009, 2012, 2013 Promega Corporation. Med ensamrätt. Maxwell är ett registrerat varumärke som tillhör Promega Corporation. Vacutainer är ett registrerat varumärke som tillhör Becton, Dickinson and Company. Produkter kan vara skyddade av sökta eller utfärdade patent eller ha vissa begränsningar. Besök vår webbplats för mer information. Alla priser och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Produktanspråk kan ändras. Kontakta Promegas tekniska support eller öppna Promegas katalog online för den senaste informationen om Promegas produkter. 4/13 Sida 11

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

PyroMark Q24 Cartridge

PyroMark Q24 Cartridge PyroMark Q24 Cartridge Version 2 För dispensering av nukleotider och reagenser på PyroMark Q24 MDx För användning inom in vitro-diagnostik 979302 1062816SV QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden

Läs mer

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover Avsedd användning Aptima multitest provtagningskit för pinnprover för användning med Aptima-assays. Aptima multitest provtagningskit för pinnprover används av kliniker och vid patientinsamling av vaginala

Läs mer

Definitioner och begrepp Version

Definitioner och begrepp Version Definitioner och begrepp Version 1 2012 07 06 Definitioner i miljöbalken, miljötillsynsförordningen och Reachförordningen samt förklaring av några andra begrepp Definitioner i miljöbalken Blandning: en

Läs mer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Användarhandbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster är de som anges i de uttryckliga

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

TROMBOCYT-ORIENTERAD INHIBITION AV NY TIA OCH MINDRE ISCHEMISK STROKE TIA AND MINOR ISCHEMIC STROKE)

TROMBOCYT-ORIENTERAD INHIBITION AV NY TIA OCH MINDRE ISCHEMISK STROKE TIA AND MINOR ISCHEMIC STROKE) TROMBOCYT-ORIENTERAD INHIBITION AV NY TIA OCH MINDRE ISCHEMISK STROKE (PLATELET-ORIENTED INHIBITION IN NEW TIA AND MINOR ISCHEMIC STROKE) PROTOKOLL FÖR BIOMARKÖRUNDERSTUDIE BLODPROVSTAGNING OUS-protokoll

Läs mer

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Din manual HP DVD WRITER DVD300

Din manual HP DVD WRITER DVD300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DVD WRITER DVD300. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DVD WRITER DVD300 instruktionsbok

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

LIFECODES B-Screen assay

LIFECODES B-Screen assay BRUKSANVISNINGEN LIFECODES B-Screen assay REF BCSG IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN AVSEDD ANVÄNDNING... 2 KORTFATTAD FÖRKLARING... 2 METODPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige

QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Handbok för artus CT/NG QS-RGQkit

Handbok för artus CT/NG QS-RGQkit oktober 2014 Handbok för artus CT/NG QS-RGQkit Version 1 96 Kvalitativ in vitro-diagnostik För användning med QIAsymphony SP/AS- och Rotor-Gene Q-instrument 4569365 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724

Läs mer

QIAsymphony DSP DNA Kits

QIAsymphony DSP DNA Kits QIAsymphony DSP DNA Kits QIAsymphony DSP DNA Kits är avsedda att endast användas i kombination med QIAsymphony SP. QIAsymphony DSP DNA Mini Kits tillhandahåller reagenser för automatiserad rening av totalt

Läs mer

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM

Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Metodbeskrivning Mononukleostest, MNITOP OPTIMA IM Förändring sedan förra utgåvan Då tidigare test (Clearview IM) utgått har ett nytt snabbtest, MNITOP OPTIMA IM, validerats vid klinisk mikrobiologi. Förändringar

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

Läs etiketten! Det här behöver du veta för att använda rengöringsprodukter

Läs etiketten! Det här behöver du veta för att använda rengöringsprodukter Läs etiketten! Det här behöver du veta för att använda rengöringsprodukter samt disk- och tvättmedel i hemmet på ett säkert sätt Snart kommer rengöringsmedel för hushållsbruk att förses med nya varningsetiketter.

Läs mer

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning

Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Biobankning av mikrobiologiska prover en resurs för klinisk forskning Lars I. Andersson Project Leader Biobanking Clinical Microbiology BioBanking and Molecular Resource Infrastructure of Sweden (BBMRI.se)

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Programvaran Maxwell Sample Track BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN CD054.

Programvaran Maxwell Sample Track BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN CD054. Teknisk handbok Programvaran Maxwell Sample Track BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN CD054. TRYCKT I USA. 9/12 Programvaran Maxwell Sample Track All teknisk litteratur finns tillgänglig på Internet: www.promega.com/tbs/

Läs mer

Tissue_LC_200_V7_DSP och Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP och Tissue_HC_200_V7_DSP Augusti 2015 QIAsymphony SP-protokollblad Tissue_LC_200_V7_DSP och Tissue_HC_200_V7_DSP Det här dokumentet är Tissue_LC_200_V7_DSP och Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokollblad, R2, för kitversion

Läs mer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Läs mer

Handbok för QIAamp DSP Virus Kit

Handbok för QIAamp DSP Virus Kit November 2016 Handbok för QIAamp DSP Virus Kit 50 QIAamp DSP Virus Kit är ett generiskt system som använder QIAamp-teknik för isolering och rening av virala nukleinsyror från humana plasma- eller serumprover

Läs mer

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska

Endast för kliniskt bruk. ResMed HumidAire 2i. Guide för desinfektion och sterilisering. Svenska ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Svenska 1 ResMed HumidAire 2i Guide för desinfektion och sterilisering Denna guide ger riktlinjer för desinfektion och sterilisering när HumidAire

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176. Avsedd användning För in vitro-diagnostik.

Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176. Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176 Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Grocott s Methenamine Silver (GMS) Stain Kit är avsett för laboratorieanvändning för att med ljusmikroskopi

Läs mer

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20

Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Separation av plasmaproteiner med elektrofores, HYDRAGEL PROTEIN(E) K20 Årskull: Laborationsrapport i Klinisk laboratoriemetodik 1, termin 4 Laborationsdatum:

Läs mer

Cirkulerande cellfritt DNA

Cirkulerande cellfritt DNA Cirkulerande cellfritt DNA - en introduktion Anne Ricksten Equalismöte 2016-11-14 Vad är cirkulerande fritt DNA (cfdna)? Extracellulärt DNA som finns i cirkulationen Fragmenterat DNA, medelstorlek på ca

Läs mer

Linköpings Universitet. Laboration i genteknik

Linköpings Universitet. Laboration i genteknik IFM/Kemi Linköpings Universitet Maj 2008/LGM Laboration i genteknik Restriktionskarta av pcantab Restriktionsklyvning samt separation av DNA-fragment mha agarosgelelektrofores Material: pcantab (minst

Läs mer

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER EQUALIS Användarmöte, Molekylärdiagnostik 2012 Quality Hotel, Ekoxen, Linköping 7 8 november, 2012 DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER Majid Osman, kemist, PhD Klinisk kemi, Linköping DNA stabilitet Provtagning

Läs mer

emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN

emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN BRUKSANVISNING DC Bead M1 emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN BESKRIVNING: DC Bead M1 M1, tillverkas av DC Bead M1 kan binda och eluera irinotekan och

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Institutionen för biokemi och biofysik LAB 12 Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Basåret 2012 (finns på basårshemsida: www.kemi.su.se, välj Basår) INTRODUKTION I denna laboration ska vi

Läs mer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renad matrissubstans för matrisstödd laserdesorption och laserjonisering med löptidsmätt masspektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter är utformade för att stödja

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning Humant albumin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores 2008-01-18/LGM Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores Syfte: Med två olika DNA extraktionsmetoder försöka få fram tillräckligt mycket celler

Läs mer

Koagulationsanalyser. Serumanalyser, används endast i undantagsfall inom landstinget Dalarna.

Koagulationsanalyser. Serumanalyser, används endast i undantagsfall inom landstinget Dalarna. 1(6) Rör för venprovtagning Alla rör ska vändas 5-10 gånger efter provtagning. Rörtyp Ljusblå propp, svart ring Blodvolym/ dragvolym 3 ml Användning Koagulationsanalyser Vfn varukatalog/ Mediq Anmärkning

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1 DiviTum V2 Bruksanvisning Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2 IVD 40 Ref. 932, rev. SV 1 1 Innehåll 1. Introduktion... 3 Avsedd användning... 3 Bakgrund... 3 Analysprincipen för DiviTum V2...

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning

Jabra. Speak 710. Bruksanvisning Jabra Speak 710 Bruksanvisning 2017 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett varumärke som tillhör GN Audio A/S. Bluetooth -ordet, -märket och -logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning

Läs mer

PROVTAGNINGSANVISNINGAR

PROVTAGNINGSANVISNINGAR PROVTAGNINGSANVISNINGAR Dessa anvisningar ersätter tidigare utgåva, daterad 2007-12-18. Provförteckning Se www.skane.se/usil/klingen För vårdgivare Analyser och tjänster som utförs av Genetiska kliniken.

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA.

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. Indikation för ReFacto AF ReFacto AF är godkänt för behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII). ReFacto AF är lämplig

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten. Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring

Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten. Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring Från beställning till analys Preanalys - viktigt för kvaliteten Katarina Skov-Poulsen Pia Karlsson Harriet Liljenbring måndag den 21 oktober 2013 Postanalys 19 % Analys 13 % Preanalys 68 % Källa: Plebani

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Sören Andersson. Professor, prefekt, överläkare. Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län

Sören Andersson. Professor, prefekt, överläkare. Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län Konfirmation av HIV och HTLV Sören Andersson Professor, prefekt, överläkare Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län Diagnostiska principer HIV

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. - [SE] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning...

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Handbok till QIAamp DSP Virus Spin-kit 50

Handbok till QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Mars 2015 Handbok till QIAamp DSP Virus Spin-kit 50 Version 1 För in vitro-diagnostisk användning 61704 1062686SV QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R6 1062686SV Sample & Assay Technologies

Läs mer

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar

Xerox Remote Services. Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Xerox Remote Services Automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Kundfördelar Bekräftelse av registreringen för automatisk påfyllnad av förbrukningsmaterial Uppfyller kundens behov av större effektivitet

Läs mer

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISK ANVÄNDNING. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 MEDDELANDE: Köpet

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Ta bort allt skyddsmaterial.

Läs mer

EZ-PEC Microorganisms

EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms-preparat tillhandahåller kvantitativa experiment för testning av både antimikrobiell verkan och konserveringsmedlets effektivitet. AVSEDD ANVÄNDNING EZ-PEC (Preservative

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-83 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet

Provtransporter till Laboratoriemedicin NU-sjukvården Anvisning Patientnära analysverksamhet 1(6) Anvisning Patientnära analysverksamhet Prov för kemisk och mikrobiologisk analys samt transfusionsmedicinsk undersökning som tas på inrättningar utanför sjukhusen transporteras oftast med bil från

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit

MycXtra Fungal DNA Extraction Kit För in vitro-diagnostik: MycXtra MycXtra Fungal DNA Extraction Kit REF 080-005 Avsedd användning MycXtra Fungal DNA Extraction Kit är avsett till isolering och rening av fungalt DNA i humant bronkoalveolärt

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Viktig information Programvaran till CARESTREAM Image Suite V4. Art.nr AB1359_sv 2013-11-21 Version 1.0

Viktig information Programvaran till CARESTREAM Image Suite V4. Art.nr AB1359_sv 2013-11-21 Version 1.0 Viktig information Programvaran till CARESTREAM Image Suite V4 Art.nr AB1359_sv 2013-11-21 Version 1.0 Informationen som finns häri är baserad på den erfarenhet och kunskap som sammanhänger med ämnet ifråga

Läs mer

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen

Big Apical Files. Tillverkare. Förpackningsenhet (0) Får inte återanvändas. Lotnummer. Läs bruksanvisningen Big Apical Files Tillverkare 100 Förpackningsenhet www.sendoline.com +46 (0)8 445 88 30 NON STERILE Osteril Får inte återanvändas Lotnummer Läs bruksanvisningen Sendoline AB Box 7037, Tillverkarvägen 6-187

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a BRUKSANVISNING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen lämnas

Läs mer

KI Biobank Tjänstekatalog

KI Biobank Tjänstekatalog KI Biobank Tjänstekatalog Version: 1, 2011 KI Biobank är en core facilitet som erbjuder service för provinsamling, provförvaring och provdistribution. Innehåll KI Biobank...4 Kontakt...4 Öppettider...4

Läs mer

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män

APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män APTIMA unisex-pinnprovtagningssats för endocervikalprover från kvinnor och uretrapinnprover från män För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Avsedd användning APTIMA unisex-pinnprovtagningssats

Läs mer