Viktigt säkerhetsmeddelande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktigt säkerhetsmeddelande"

Transkript

1 IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit följande produkt: Tabell 1. IMMULITE 2000/IMMULITE 2000 XPi berörda produkter Produkt Siemens materialnummer (SMN) Vattenflaska Flaska för flytande avfall Tillbehörskit , , Kit för direkt vattentillförsel Kit för vattentillförsel , Kit med flaska för flytande avfall Anledning till korrigeringen Siemens Healthcare Diagnostics genomför en korrigerande åtgärd för de flaskor för vatten och flytande avfall för IMMULITE 2000/IMMULITE 2000 XPi-systemen som började levereras i maj Siemens har upptäckt att vattenflaskorna och flaskorna för flytande avfall tillverkades med ett kvalitetsproblem. Den mindre öppningen på båda flaskorna är underdimensionerad och/eller deformerad, vilket gör att locket inte kan stängas helt eller inte sitter kvar säkert på flaskan. Vattenflaska Locket till vattenflaskan, som har ett inbyggt aspireringsrör, kan lossna från flaskan vilket leder till att instrumentet suger in luft i vätskeledningen och/eller aspirerar för lite vatten under tvättcykeln. Detta kan förbli oupptäckt och orsaka följande fel: Falsk koageldetektion instrumentet kan generera falska koageldetektionsfel på grund av luftbubblor i vätskeledningen: Händelse nr 562 Koagel funnet i provrör provet kommer inte att köras. Händelse nr 563 Koagel funnet i provrör. Rengör provnålen utvändigt före fortsatt arbete. Falskt koageldetektionskortfel instrumentet kan generera falska koageldetektionsfel på grund av luftbubblor i vätskeledningen: Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Med ensamrätt. Sida 1 av

2 Händelse nr 692 Testet beställdes på nytt på grund av ett fel på koageldetektionskortet. Händelse nr 704 Ett fel har tvingat fram felpausläge. Knappen Kör är avaktiverad tills stoppläge har uppnåtts. Vänta tills pågående tester har avslutats. Risk för motstridiga resultat även om koageldetektionsfel kommer att pausa instrumentet och förhindra att nya tester startas, finns en risk att redan startade tester slutförs och ger förhöjda CPS-värden (counts per second, antal per sekund), vilket kan ge felaktiga men trovärdiga resultat. Flaska för flytande avfall Den lilla öppningen används för att hälla av avfall från flaskan. Om locket lossar när en full flaska transporteras måste man vara försiktig för att undvika spill. Hälsorisker Vattenflaska Siemens har, på grund av den extremt låga risken att detta sker utan att det upptäcks, fastställt att det finns en försumbar risk för den övergripande patienthälsan till följd av att locket på vattenflaskan lossar. Flaska för flytande avfall Det finns inga hälsorisker förknippade med att locket på avfallsflaskan lossar under transport. Operatörsguiden för IMMULITE 2000/IMMULITE 2000 XPi instruerar operatören att använda personlig skyddsutrustning (PPE) och att vidta allmänna försiktighetsåtgärder vid hantering av instrumentet. Detta gäller även vid transport av avfallsflaskan. Siemens rekommenderar inte översyn av tidigare rapporterade resultat på grund av den ytterst låga förekomsten. Åtgärder som kunden ska vidta Kontrollera att det lilla (38 mm) locket på vattenflaskan och flaskan för flytande avfall sitter på plats och är tätt. Se anvisningarna nedan. Använd lämplig skyddsutrustning, särskilt vid transport av flaskan med flytande avfall. Anvisningar för visuell inspektion av flaskor för vatten och flytande avfall En defekt vattenflaska eller flaska för flytande avfall kommer att uppvisa ett eller flera av följande symtom när du försöker sätta på det lilla vita locket på flaskan: locket går inte att skruva fast på flaskan locket fortsätter att vridas runt när du försöker skruva fast det, och/eller locket lossar när du försöker skruva fast det. Om flaskan är defekt: Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Med ensamrätt. Sida 2 av 7

3 1. Kontakta Siemens kundtjänst eller Siemens lokala tekniska support för att beställa en ny flaska. 2. Följ anvisningarna nedan för att minimera riskerna tills en ersättningsflaska har installerats. 3. Kassera den defekta flaskan. Anvisningar för att minimera risker på grund av defekt vattenflaska Fram till dess att en ny vattenflaska har installerats, följ dessa anvisningar för att minimera risken för felaktiga resultat och förebygga avbrott i testbearbetningen. 1. Installera vattenflaskan på instrumentet. 2. Kontrollera att 38 mm-locket sitter ordentligt fast på vattenflaskan. Detta säkerställer att aspirationsslangen i locket når ner till vattenflaskans botten. Se figur Fyll vattenflaskan. OBS: Om du fyller vattenflaskan samtidigt som instrumentet är igång ska du kontrollera att 38 mm-locket sitter ordentligt fast på vattenflaskan under påfyllningen. Se avsnittet Performing Maintenance i operatörsguiden för IMMULITE 2000/IMMULITE 2000 XPi för anvisningar om att fylla vattenflaskan medan instrument är igång. 4. När du är klar med påfyllningen och sätter tillbaka vattenflaskan på instrumentet ska du kontrollera att locket fortfarande sitter ordentligt fast. Se figur Se till att vattenflaskan alltid är fylld till minst 50 %. Detta förhindrar att luft kommer in i systemet i händelse av att 38 mm-locket lossnar från vattenflaskan. 6. Kontrollera med jämna mellanrum att 38 mm-locket sitter ordentligt fast på vattenflaskan när instrumentet är igång. Se figur Om 38 mm-locket lossnar från vattenflaskan, utför följande. a. Försätt instrumentet i stoppläge. b. Eftersom resultaten kan ha påverkats bör du verifiera de testresultat som rapporterats fram till det senaste tillfället då 38 mm-locket satt fast på vattenflaskan. c. Fyll på vattenflaskan medan instrumentet är stoppläge. När du har satt tillbaka vattenflaskan på instrumentet igen, kontrollera att 38 mm-locket sitter ordentligt fast. d. Prima instrumentet och vattenproben tills all luft har avlägsnats ur vätskeledningarna. Försätt sedan instrumentet i körläge. e. Kör en kvalitetskontroll för att kontrollera att instrumentet körs korrekt, fortsätt sedan att köra patientprover. 8. Om något av de koagelrelaterade felen (562, 563, 692 eller 704) uppträder, utför följande: a. Kontrollera om 38 mm-locket har lossnat från vattenflaskan för att fastställa om detta var orsaken till att det eller de felaktiga koageldetektionsfelen uppträdde. Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Med ensamrätt. Sida 3 av 7

4 OBS: Om 38 mm-locket sitter ordentligt fast och det inte finns någon luft i slangen från vattenflaskan eller i koageldetektorn är koageldetektionsfelen giltiga. b. Om 38 mm-locket lossnar från vattenflaskan, försätt instrumentet i stoppläge. c. Eftersom resultaten kan ha påverkats bör du verifiera de testresultat som rapporterats fram till det senaste tillfället då 38 mm-locket satt fast på vattenflaskan. d. Fyll på vattenflaskan medan instrumentet är i stoppläge. När du har satt tillbaka vattenflaskan på instrumentet igen, kontrollera att 38 mm-locket sitter ordentligt fast. e. Prima instrumentet och vattenproben tills all luft har avlägsnats ur vätskeledningarna. Försätt sedan instrumentet i körläge. f. Kör en kontroll för att kontrollera att instrumentet körs korrekt, fortsätt sedan att köra patientprover. Figur 1. Vattenflaska 1 Lock (38 mm) till vattenflaskan med aspireringsrör 2 Liten öppning på vattenflaska Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Med ensamrätt. Sida 4 av 7

5 Figur 2. Ordentligt fastsatt 38 mm-lock på vattenflaska 1 Vattenflaskans lock (38 mm) ordentligt fastsatt 2 Vattenflaskan korrekt placerad i facket Figur 3. Vattenflaskans lock (38 mm) 1 Vattenflaskans lock (38 mm) 2 Aspireringsrör Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Med ensamrätt. Sida 5 av 7

6 Figur 4. Flaska för flytande avfall 1 Lock till flaska för flytande avfall (38 mm) 2 Liten öppning på flaska för flytande avfall Anvisningar för att minimera risker på grund av defekt flaska för flytande avfall När du förflyttar flaskan för flytande avfall (figur 4), var noga med att använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). Det finns inga andra anvisningar för minimering av risker eftersom en defekt flaska för flytande avfall inte stör testbearbetningen, och det finns inga hälsorisker så länge som du använder lämplig PPE. Fyll i och skicka in det bifogade formuläret Genomförd åtgärd hos kund inom 5 dagar. Förvara detta brev tillsammans med laboratoriets dokumentation, och vidarebefordra brevet till dem som kan ha mottagit denna produkt. Vi beklagar olägenheten som denna situation kan medföra. Om du har några frågor ber vi dig kontakta Siemens kundtjänst eller den lokala tekniska supporten. IMMULITE är ett varumärke som tillhör Siemens Healthcare Diagnostics. Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Med ensamrätt. Sida 6 av 7

7 KONTROLL AV GENOMFÖRD ÅTGÄRD HOS KUND Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Använd detta svarsformulär för att bekräfta att du mottagit det bifogade viktiga säkerhetsmeddelandet nr 3022/ 044 FSCA IMI från Siemens Healthcare Diagnostics daterat i mars 2015 om problem med flaskor för vatten och flytande avfall. Läs igenom frågorna och ange lämpliga svar. Faxa det ifyllda formuläret till Siemens Healthcare Diagnostics på det faxnummer som finns angivet längst ner på denna sida. Jag har läst och förstått anvisningarna i detta viktiga säkerhetsmeddelande. Ja Nej Namn på den person som fyllde i formuläret: Befattning: Institution: Instrumentets serienummer: Adress: Postadress: Telefon: RETURNERA DET IFYLLDA FORMULÄRET TILL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS AB, ATT. SØREN RAMSØ FAXNUMMER ELLER TILL E-POST Soren.Ramso- Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Med ensamrätt. Sida 7 av 7

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande Viktigt säkerhetsmeddelande FSCA CC 14-21/10819674, utgåva A September 2014 ADVIA Centaur, ADVIA Centaur XP, ADVIA Centaur CP Information om ADVIA Centaur-systemens Kalibrator E Bästa kund, Enligt våra

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -systemen Dimension Vista -systemen IMMULITE -systemen CC 16-03.A.OUS Januari 2016 Korsreaktivitet för fulvestrant i Siemens Healthcares östradiolanalyser Enligt våra noteringar kan ditt

Läs mer

Enhanced Estradiol (ee2): Negativ bias observerad med Kalibrator 30- loter som slutar på 21

Enhanced Estradiol (ee2): Negativ bias observerad med Kalibrator 30- loter som slutar på 21 Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden 079 FSCA CC17-15 Juni 2017 ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur XPT Enhanced Estradiol (ee2): Negativ bias observerad med Kalibrator 30- loter som slutar

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2500 Viktigt säkerhetsmeddelande FSCA IMC 13-06B/3510 Mars 2013 IMMULITE 2500 IGF-I förskjutning i patientmedianer Enligt våra noteringar har du mottagit följande produkt: Tabell 1. Produkt Katalognummer

Läs mer

Healthcare Viktigt säkerhetsmeddelande

Healthcare Viktigt säkerhetsmeddelande Healthcare Viktigt säkerhetsmeddelande FSCA CC 12-01/10813950 utgåva A November 2012 ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP ADVIA Centaur CP Effekter av omgivande temperatur på ADVIA Centaur-analyser Bästa kund,

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande Viktigt säkerhetsmeddelande FSCA CI 12-02/10813924 utgåva A November 2012 ADVIA Centaur ADVIA Centaur XP Systemet feltolkar signaler för wash 1-lösning Enligt våra noteringar har du mottagit ADVIA Centaur

Läs mer

BRÅDSKANDE ÅTERKALLANDE AV MEDICINSK UTRUSTNING Indiko och Indiko Plus, analysatorer för klinisk kemi

BRÅDSKANDE ÅTERKALLANDE AV MEDICINSK UTRUSTNING Indiko och Indiko Plus, analysatorer för klinisk kemi Bilaga 2. BRÅDSKANDE ÅTERKALLANDE AV MEDICINSK UTRUSTNING Indiko och Indiko Plus, analysatorer för klinisk kemi 26 september 2013 [Infoga namn på kund eller distributör Att: Laboratorieansvarig Adress

Läs mer

ANSELL SANDEL SÄKERHETSSKALPELL MED VIKT FSCA-2013/11/80

ANSELL SANDEL SÄKERHETSSKALPELL MED VIKT FSCA-2013/11/80 Brevhuvud Ansell EU --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Viktigt säkerhetsmeddelande ANSELL SANDEL SÄKERHETSSKALPELL

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

BRÅDSKANDE RÄTTELSE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT

BRÅDSKANDE RÄTTELSE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT 23 december 2013 BRÅDSKANDE RÄTTELSE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT Identifierare: FSCA DEC2013 Typ av åtgärd: Produktinspektion Produktnamn: HeartWare ventrikulära hjälpsystem Katalog #: 1100, 1101, 1102,

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur XPT Viktigt säkerhetsmeddelande CSW16-04.A.OUS Maj 2016 Problem som rör bearbetning av resultat Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit följande produkt: Tabell 1. Berörd

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN 2695 FSCA - MYLA Felmatchande resultat skickas till LIS

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN 2695 FSCA - MYLA Felmatchande resultat skickas till LIS biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: 2695 FSCA - MYLA - Mismatched results sent to

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

TCAutomation och engen Laboratory Automation System konfigurerad med en Recapper-modul

TCAutomation och engen Laboratory Automation System konfigurerad med en Recapper-modul VIKTIGT FÄLTSÄKERHETSMEDDELANDE TCAutomation och engen Laboratory Automation System konfigurerad med en Recapper-modul Bästa kund, Den 23 mars 2016 Syftet med detta brev är att informera dig om att Thermo

Läs mer

Akut fältsäkerhetsanvisning

Akut fältsäkerhetsanvisning Webbanvisning avseende Unomedicals infusionsset Akut fältsäkerhetsanvisning Comfort, Comfort Short och Contact Detach Infusionsset - Slangen kan lossna vid anslutningen 5 januari 2015 Bäste Animas-kund!

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE TILL MARKNADEN: RA2011-161

VIKTIGT MEDDELANDE TILL MARKNADEN: RA2011-161 VIKTIGT MEDDELANDE TILL MARKNADEN: RA2011-161 «ShipTo_Customer_Name» «Contact _Name» «ShipTo_Address_1» «ShipTo_Address_2_» «ShipTo_Address_3_» «SHIPTOCITY», «SHIPTOST» «SHIPTOZIP» Bäste kund, Beskrivning:

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERFÖRSÄLJARE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERFÖRSÄLJARE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERFÖRSÄLJARE Handelsnamn: LOT-nr: FSCA-ID: Typ av åtgärd: HandyVac TM lågvakuumsystem för dränering av kirurgiska sår CH (Fr.) 14 HandyVac TM ATS lågvakuumsystem för dränering

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION OM KORRIGERING OCH BORTTAGNING

YTTERLIGARE INFORMATION OM KORRIGERING OCH BORTTAGNING Avancerad molekylär bildtagning Sidan 1 av 4 FSN88200490_1 25 juli 2014 Bästa kund, Nyligen fick du ett säkerhetsmeddelande från (FSN nr 88200490) om att den platta (FPD) inte är ordentligt låst i utfällt

Läs mer

Katadyn MyBottle Portable Water Purification System. Katadyn ViruPur Replacement Cartridge (Model #8018087)

Katadyn MyBottle Portable Water Purification System. Katadyn ViruPur Replacement Cartridge (Model #8018087) Katadyn MyBottle Portable Water Purification System Katadyn ViruPur Replacement Cartridge (Model #8018087) EN DE FR NL DK NOR FIN IT ESP POR Svenska Tack för att du valde Katadyn MyBottle, din personliga

Läs mer

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA.

KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. KLARA. FÄRDIGA. REKONSTITUERA. Indikation för ReFacto AF ReFacto AF är godkänt för behandling och profylax mot blödning hos patienter med hemofili A (medfödd brist på faktor VIII). ReFacto AF är lämplig

Läs mer

Vi skriver till dig för att informera om att vi har identifierat ett fel med de QIAsymphony DSP Kit som anges i tabellen nedan.

Vi skriver till dig för att informera om att vi har identifierat ett fel med de QIAsymphony DSP Kit som anges i tabellen nedan. QIAGEN GmbH QIAGEN Strasse 1 40724 Hilden Tyskland Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden: QIAsymphony DSP Kit Bästa QIAsymphony-kund, 13 juni, 2016 Vi skriver till dig för att informera om att vi

Läs mer

BRÅDSKANDE VIKTIGT FÄLTSÄKERHETSMEDDELANDE

BRÅDSKANDE VIKTIGT FÄLTSÄKERHETSMEDDELANDE BRÅDSKANDE VIKTIGT Det här är viktig information om en säkerhetsrisk som kan förekomma med din utrustning och om vilka åtgärder som måste vidtas för att upprätthålla säkerheten för personal och patienter.

Läs mer

iguide-arbetsflödet kan köras trots att iguide-knappen är inställd på OFF (AV)

iguide-arbetsflödet kan köras trots att iguide-knappen är inställd på OFF (AV) iguide-arbetsflödet kan köras trots att iguide-knappen är inställd på OFF (AV) Produkt: HexaPOD evo RT System; iguide 2.0 Datum: maj 2014 FCO: 618 01 303 024 Det här är viktig information om en säkerhetsrisk

Läs mer

Ett fel kan uppstå så defibrilleringsknappen inte aktiveras och defibrilleringen fördröjs eller förhindras

Ett fel kan uppstå så defibrilleringsknappen inte aktiveras och defibrilleringen fördröjs eller förhindras Cardiac Care Emergency Care Solutions -1/5- FSN86100088A 2010 JANUARI BRÅDSKANDE återkallande av medicinsk utrustning Philips återanvändbara interna defibrilleringsspatlar med defibrilleringsknapp (Produktnummer

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Medicinteknisk korrigeringsåtgärd C

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Medicinteknisk korrigeringsåtgärd C Intuitive Surgical stor clipsapplikator för användning tillsammans med da Vinci S och da Vinci Si Inledning och skäl för korrigerande åtgärd Bästa da Vinci kund, yftet Syftet med detta säkerhetsmeddelande

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN (FIELD SAFETY NOTICE, FSN) Datum: 2016-10-11 TILL Mottagare: Systemförvaltare för NCS Cross TYP AV ÅTGÄRD Information om korrigerande säkerhetsåtgärd INFORMATION

Läs mer

Brådskande korrigering av medicinsk utrustning /21/ C

Brådskande korrigering av medicinsk utrustning /21/ C Brådskande korrigering av medicinsk utrustning 2955842-10/21/2013-010-C Utbyte av lampmoduler i metall på da Vinci Si (IS3000)-systemets belysningsanordning Åtgärder som bör vidtas Intuitive Surgical genomför

Läs mer

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem

Viktiga säkerhetsmeddelanden. Paradigm insulinpumpssystem Viktiga säkerhetsmeddelanden Paradigm insulinpumpssystem 5 juli 2013 Till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården Bifogat finns viktig säkerhetsinformation och rekommendationer för patienthantering

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE: RA

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE: RA 20 januari 2014 VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE: RA 2014-126 FSCA-identifiering: Åtgärd för produkter på marknaden RA 2014-126 Juridisk tillverkare: Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Boetzingerstraße 41, 79111

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Det här dokumentet innehåller viktig information om fortsatt säker och korrekt användning av din utrustning

Det här dokumentet innehåller viktig information om fortsatt säker och korrekt användning av din utrustning Computed Tomography -1/5- FSN88100003 23 maj 2012 Bästa kund, Vi har påträffat problem med. Detta problem kan utgöra en risk för patienten om det inträffar igen. Det här säkerhetsmeddelandet 88100003 är

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden ÅTERKALLANDE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT GLIDESCOPE VIDEOLARYNGOSKOP TITANIUM-BLAD FÖR ENGÅNGSBRUK

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden ÅTERKALLANDE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT GLIDESCOPE VIDEOLARYNGOSKOP TITANIUM-BLAD FÖR ENGÅNGSBRUK 1 26 februari 2016 www.verathon.com Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden ÅTERKALLANDE AV MEDICINTEKNISK PRODUKT GLIDESCOPE VIDEOLARYNGOSKOP TITANIUM-BLAD FÖR ENGÅNGSBRUK Kära GlideScope-kund, syftet

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover

Aptima multitest provtagningskit för pinnprover Avsedd användning Aptima multitest provtagningskit för pinnprover för användning med Aptima-assays. Aptima multitest provtagningskit för pinnprover används av kliniker och vid patientinsamling av vaginala

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs BRÅDSKANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN Potentiell provuppmätningsavvikelse på VITROS Systems vid användning av programvaruversion 3.2.2 och lägre Omedelbar åtgärd krävs Datum 11 april 2016

Läs mer

Datum : 23 mars Bästa da Vinci-kund,

Datum : 23 mars Bästa da Vinci-kund, Korrekt användning av da Vinci Xi EndoWrist lösgöringssats för Stapler Inledning och skäl för korrigerande åtgärder Bästa da Vinci-kund, Syftet med detta säkerhetsmeddelande är att göra dig uppmärksam

Läs mer

Dessa riktlinjer är avsedda att komplettera de specifika instruktioner du får av din sjukvårdspersonal.

Dessa riktlinjer är avsedda att komplettera de specifika instruktioner du får av din sjukvårdspersonal. v ON-Q* smärtlindringssystem Riktlinjer För Patient Pump A Select-A-Flow * Variabel hastighetskontroll Klämma Filter Fastsättes På Kateter Slang B ONDEMAND * Bolusknapp Flödes-Kontroll C Fast Flödeshastighet

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 2014-02-04 BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 , Syftet med detta

Läs mer

Snabbguide Steg 2 Steg 3

Snabbguide Steg 2 Steg 3 ASSA AB P.O. Box 371 SE-631 05 Eskilstuna Sweden phone +46 (0)16 17 70 00 fax +46 (0)16 17 70 40 Customers support: phone intl. +46 16 17 71 00 phone nat. 0771 640 640 fax +46 (0)16 17 73 72 www.assa.se

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Service kit, Bodykit

Service kit, Bodykit Anvisningsnr Version Art. nr. 30752711 1.0 Service kit, Bodykit Sida 1 / 9 Utrustning A0000162 M0000232 A0000177 A0000225 IMG-213320 Sida 2 / 9 INLEDNING Läs igenom hela instruktionen innan monteringen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Badtunna Instruktionsmanual

Badtunna Instruktionsmanual Badtunna Instruktionsmanual Monterings- och bruksanvisning Bästa kund! Tack för att du har valt en badtunna från DenForm. Denna monterings- och bruksanvisning är utformad för att du ska få största möjliga

Läs mer

VIKTIGT: Säkerhetsmeddelande. Korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden: returnera till tillverkaren

VIKTIGT: Säkerhetsmeddelande. Korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden: returnera till tillverkaren VIKTIGT: Säkerhetsmeddelande Berörd produkt: FSCA-identifiering: Åtgärd för produkter på marknaden RA 2011-043 Typ av åtgärd: Beskrivning: Korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden: returnera till tillverkaren

Läs mer

Innehållsförteckning. Bruksanvisning för kolsyremaskinen. Svensk

Innehållsförteckning. Bruksanvisning för kolsyremaskinen. Svensk Bruksanvisning för kolsyremaskinen Innehållsförteckning Svensk Säkerhetsföreskrifter för kolsyremaskinen Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Säker hantering av kolsyremaskinen 7 Tekniska specifikationer 8

Läs mer

Säkerhetsmeddelande (Återkallande) Alla partier av DePuy Synthes Reach System Handle-instrument. Delnummer:

Säkerhetsmeddelande (Återkallande) Alla partier av DePuy Synthes Reach System Handle-instrument. Delnummer: Säkerhetsmeddelande (Återkallande) Alla partier av DePuy Synthes Reach System Handle-instrument Delnummer 950505154 Produktnamn: Reach System Handle-instrument FSCA-identifiering: 103189242 (HHE) Typ av

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande Viktigt säkerhetsmeddelande TH004/16/S Augusti 2016 Sv.: syngo RT Therapist TM som kör programvaruversion 4.2.110 eller 4.3.SP1 eller 4.3.138 eller 4.3.1_AR1 eller 4.3.1_MR2 i kombination med Oncology

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN Krusegatan 19 Box 50425 SE 202 14 MALMÖ Sweden tel: +46 40 691 81 00 fax: +46 40 691 81 92 www.stryker.com Nordic VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN FSCA-identifiering: Typ av åtgärd: Juridisk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1

Digital promilletestare CA2010. Användaranvisning. TT Micro AS Sida 1 Digital promilletestare CA2010 Användaranvisning TT Micro AS Sida 1 TT Micro AS Sida 2 Innehållsförteckning Inneh Inneh Inneh Innehållsf llsf llsf llsförteckning rteckning rteckning rteckning............

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning

Rostfri Hydrofor. med luftautomatik. Funktionsbeskrivning Rostfri Hydrofor med luftautomatik Funktionsbeskrivning Dokumentet går igenom med text och illustrationer de olika delarna som är monterade på Hydroforen och går igenom deras funktioner. 1 Överblick Rostfri

Läs mer

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna

Dagens agenda. Metoden. Varför mäter vi CRP? QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige. Presentation av föreläsarna QuikRead go CRP Orion Diagnostica Oy / Sverige Dagens agenda Presentation av föreläsarna Varför valdes QuikRead go CRP i upphandlingen? Orion Diagnostica presenterar QuikRead go CRP Fikapaus Hur använder

Läs mer

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess

Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess September 2011 Projektrapport för Analys av restprodukt från en kremeringsprocess Bakgrund En gasanalysators uppgift är att kontinuerligt mäta syreöverskott och CO i rökgaserna under hela kremationsförloppet.

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare 02 Bruksanvisning LIV MEDICINSK LUFT AGA Innehåll. 1. Förord...3 2. Beskrivning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS)

Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Bruksanvisning Typer Höjd Innehåll Ma. Koi Foder Material Diameter kub.vatten i dammen per dag (BEADS) Lär känna din UB UltraBead Filter Vi uppmuntrar dig att nogrant studera den här bilden för att få

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande Viktigt säkerhetsmeddelande SONY LMD-1951MD BILDSKÄRMAR Det föreligger risk för att bildskärmen stängs av eller inte visar någon bild Återkallande av medicinsk enhet Datum: 14 januari 2015 För kännedom:

Läs mer

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL

Manual Monterings- och bruksanvisning. Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL Manual Monterings- och bruksanvisning Q Basic Q Cyklon Q Cyklon DL 2 Gratulerar och lycka till Gratulerar till ditt val av centraldammsugare, som du kommer att ha stor glädje av i många år. Eftersom du

Läs mer

VITROS Chemistry Products Na + slides (artikelnummer ) VITROS Chemistry Products kalibratorkit 2 (artikelnummer )

VITROS Chemistry Products Na + slides (artikelnummer ) VITROS Chemistry Products kalibratorkit 2 (artikelnummer ) 19 oktober 2013 VITROS Chemistry Products Na + slides (artikelnummer 8379034) VITROS Chemistry Products kalibratorkit 2 (artikelnummer 1662659) Bäste kund Som en del av en korrigerande säkerhetsåtgärd

Läs mer

HeartWare -batteri FSCA APR2014.1 Återkallande av HeartWare -batteri 1650, 1650-DE BAT000001 till BAT039999; BAT090000 till BAT099999

HeartWare -batteri FSCA APR2014.1 Återkallande av HeartWare -batteri 1650, 1650-DE BAT000001 till BAT039999; BAT090000 till BAT099999 22.08.2014 VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE Produkt: Identifierare: Typ av åtgärd: Produktkod: Serieintervall #s: HeartWare -batteri FSCA APR2014.1 Återkallande av HeartWare -batteri 1650, 1650-DE BAT000001

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod.

1. Ange ditt personnummer (utan bindestreck) samt din fyrsiffriga PIN-kod. PIN-KOD: Det första du behöver är en PIN-kod. Denna PIN-kod skickades till dig i ett rekommenderat brev i samband med att du blev kund i Internetkontoret. PIN-koden är personlig och består av fyra siffror.

Läs mer

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning

HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Gelato HARLEQUIN Svenk bruksanvisning Delar Motorenhet Till och från knapp Lock Axel Omrörare Kylbehållare Figurer Stäng Öppna 1 2 3 4 5 6 Arbetssätt Glass tillverkas genom att de tillredda ingredienserna

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN FSCA 3061 Etest COLISTIN CO256 WW (Ref ) - False Susceptible

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN FSCA 3061 Etest COLISTIN CO256 WW (Ref ) - False Susceptible Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 48 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FA_3061_ Etest COLISTIN CO256 WW (Ref. 537300-537308) - False Susceptible

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden 1 19 juni 2015 Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Ämne: Viktig säkerhetsinformation för Verathon GlideScope GVL/AVL Flergångsblad för videolaryngoskop Till våra uppskattade GlideScope-kunder, Verathon,

Läs mer

ON!Track smart tag AI T380 Svenska

ON!Track smart tag AI T380 Svenska ON!Track smart tag AI T380 Svenska 1 Uppgifter för dokumentation 1.1 Om denna dokumentation Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN.

SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. SÅ KOMMER DU SNABBT IGÅNG MED SURETREND PROGRAMVARAN. Programvaran SureTrend installerar du på din PC genom att du sätter in CD:n i CD-ROM enheten och därefter kommer installationsprogrammet att starta

Läs mer

Installation instructions, accessories. Skidbox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr

Installation instructions, accessories. Skidbox. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Anvisningsnr Version Art. nr Anvisningsnr Version Art. nr. 9172151 1.0 Skidbox A8900779 Sida 1 / 7 B8900861 Sida 2 / 7 INLEDNING Läs igenom hela instruktionen innan monteringen påbörjas. Noteringar och varningstexter är till för er

Läs mer

Mini-One Den lilla mjuka knappen

Mini-One Den lilla mjuka knappen Mini-One Den lilla mjuka knappen 1 1 Rätt näring är avgörande för att våra kroppar ska fungera och utvecklas. Olika sjukdomstillstånd kan göra det svårt eller till och med omöjligt för en person att äta.

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE Teleflex Medical IDA Business & Technology Park Dublin Road, Athlone Co. Westmeath, Irland 07 Jan 2010 VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE Den berörda produktens kommersiella namn: Typ av åtgärd: Produktnummer:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Borttagning av reduktionsmedelskatalysator. Allmänt

Borttagning av reduktionsmedelskatalysator. Allmänt Allmänt Allmänt Reduktionsmedelskatalysatorn innehåller vanadinpentoxid. Vanadinpentoxid kan vara hälsovådligt. Reduktionsmedelskatalysatorn är monterad i ljuddämparen och utgör där ingen hälsofara vid

Läs mer

BRÅDSKANDE SÄKERHETSMEDDELANDE

BRÅDSKANDE SÄKERHETSMEDDELANDE BRÅDSKANDE SÄKERHETSMEDDELANDE Berörd(a) anordning(ar): Intravenösa administreringsset med ChemoLock port Datum: 23 mars 2016 Bästa kund! Riskhanteringschef Sjukvårdschef Apotekschef ICU Medical Inc. har

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer