Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maxwell 16 Blood DNA Purification System"

Transkript

1 Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1015 TRYCKT I USA. 4/13

2 Maxwell 16 Blood DNA Purification System All teknisk litteratur finns tillgänglig på Internet: Besök webbplatsen för att kontrollera att du använder den senaste versionen av denna tekniska manual. Kontakta Promegas tekniska support om du har frågor om hur du använder det här systemet. E-post: 1. Maxwell 16 Blood DNA Purification System avsedd användning Produktkomponenter, lagringsförhållanden och symbolförklaring Innan du startar...6 A. Preparation av helblodprov...6 B. Preparation av humant buffy coat prov...7 C. Maxwell 16 preparation av kassett Körning av Maxwell 16 IVD Instrument (kat.# AS3050) Felsökning Maxwell 16 Blood DNA Purification System avsedd användning Maxwell 16 Blood DNA Purification System (a) (kat.# AS1015) är avsett för användning med Maxwell 16 IVD Instrument (kat.# AS3050), att utföra automatiserad isolering av DNA från humant helblod eller buffy coat prov. Man kan använda prov som samlats in i blodprovsrör som behandlats med EDTA, heparin eller citrat tillsammans med Maxwell 16 systemet. Nukleinsyreisoleringsmetoden som används av Maxwell 16-systemet producerar DNA som är lämpligt för direkt efterföljande analys med standardamplifierings metoder. Dessa metoder inkluderar en mängd tester av polymeraskedjereaktioner (PCR) för humana in vitro-diagnostiksyften. Maxwell 16 Blood DNA Purification System är inte avsett att användas som en del av ett specifikt in vitrodiagnostiktest. Maxwell 16 Blood DNA Purification System är endast avsett för professionellt bruk. Diagnostiska resultat som erhållits vid användning av DNA som renats med det här systemet måste tolkas tillsammans med andra kliniska eller laboratoriska data. 4/13 Sida 1

3 Begränsningar för produktens användning Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.# AS1015) är inte avsett för användning med vävnadsprov eller prover med andra kroppsvätskor än blod. Det är inte heller avsett för icke-humana prover eller för rening av RNA. Systemprestandan hos Maxwell 16 Blood DNA Purification System har utvärderats genom att DNA från 300 µl helblodprov, eller 250 µl buffy coat prov, från friska individer med ett antal vita blodkroppar som ligger mellan 4, och 1, har isolerats. Användaren är ansvarig för att fastställa nödvändiga prestandaegenskaper för efterföljande diagnostiska tillämpningar. Lämpliga kontroller måste finnas inkluderade i alla efterföljande diagnostiska tillämpningar där man använder DNA renat med Maxwell 16 Blood DNA Purification System. Överensstämmande med EU-direktivet 98/79/EG gällande medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik har påvisats för, och tillämpas endast för, användning av Maxwell 16 IVD Instrument (kat. #AS3050) i IVD tillsammans med Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat. #AS1015). Sida 2 4/13

4 Maxwell 16 Blood DNA rengöringsprocedur Då det används tillsammans med Maxwell 16 IVD Instrument automatiserar Maxwell 16 Blood DNA Purification System (kat.# AS1015) nukleinsyrarening från 1 upp till 16 prov med hjälp av cellysering och genom att binda magnetiserade kiselpartiklar till nukleinsyra som primär separationsprincip. De automatiserade stegen som utförs av Maxwell 16 System inkluderar: Lysering av prov i närvaro av ett kaotropiskt ämne och rengöringsmedel. Bindning av nukleinsyra till magnetiska kiselpartiklar. Tvättning av de bundna partiklarna bort från andra cellkomponenter. Eluering av nukleinsyra till en sammansättning som kan tillsättas direkt till standard-pcr. Användaren väljer lämpligt bearbetningsprotokoll som visas på Maxwell 16- instrumentet, placerar provet i reagenskassetterna, placerar kassetterna på Maxwell 16 instrumentplattform och stänger dörren. Användaren startar sedan instrumentet som automatiskt utför alla steg i protokollet. Provens temperatur regleras av ett uppvärmningssystem som styrs av protokollet. Det DNA som extraherats kan användas för PCR-amplifiering. 4/13 Sida 3

5 2. Produktkomponenter, lagringsförhållanden och symbolförklaring Produkt Storlek Katalognr. Maxwell 16 Blood DNA Purification System 48 prep. AS1015 Räcker till 48 automatiserade isolationer. Innehåller: C 30 C 48 Maxwell 16 Blood DNA-kassetter 50 Rengöringskolvar 50 Elueringsrör 20 ml Elueringsbuffert Lagringsförhållanden: Förvara Maxwell 16 DNA Purification System vid C. Se utgångsdatumet på produktetiketten. Använd inte produkten efter utgångsdatumet. Säkerhetsinformation: reagenskassetterna innehåller guanidinhydroklorid och guanidintiocyanat som är skadliga och retande. Kassetterna innehåller även etanol och isopropanol, som är lättantändliga. Maxwell 16 reagenskassetter är konstruerade för användning tillsammans med potentiellt infektiösa substanser. Användarna ska bära lämpliga skydd (t.ex. handskar och skyddsglasögon) vid hantering av infektiösa substanser. Användarna ska hörsamma inrättningens rutiner för hantering och kassering av alla infektiösa substanser som används tillsammans med det här systemet. Maxwell 16 reagenskassetter innehåller potentiellt farliga kemikalier. Användare ska använda handskar vid hantering av reagenskassetterna. Användarna ska följa inrättningens rutiner för avfallshantering. För ytterligare säkerhetsinformation, se materialsäkerhetsbladet som finns tillgängligt på MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Sida 4 4/13

6 Symbolförklaring Symbol Förklaring Symbol Förklaring 6008TA Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik Auktoriserad representant 15 C 30 C Lagra vid C 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Tillverkare! Viktigt Farligt. Irriterande. <n> Innehåller tillräckligt för n -tester Conformité Européenne 6422MA Varning. Mikrobiologisk risk. Varning. Risk för klämskada. Katalognummer Partinummer Får inte återanvändas 4/13 Sida 5

7 3. Innan du startar Material som ska tillhandahållas av användaren pipetter och pipettspetsar för överföring av prov till förfyllda reagenskassetter förvaringsrör för renat DNA-prov 3.A. Preparation av helblodprov Tabell 1. Helblodsprov volym och förberedelsekrav. Provtyp Kit Volym Förberedelsekrav Mänskligt helblod Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) Kapacitet och utbyte vid helblodsprov behandling 300 µl Ingen Det totala utbytet av genomisk DNA från helblodsprov beror på provets volym och antalet vita blodkroppar per ml. Varje kassett i Maxwell 16 Blood DNA Purification System är utformad för rening av genomisk DNA från 300 µl helblod, där det genomsnittliga antalet vita blodkroppar ligger på mellan 4, och 1, per ml helblod (värden för en normal frisk vuxen). Att överträda rekommenderad volym eller antal blodkroppar kan påverka resultatet och kvaliteten på det renade genomiska DNA:t negativt, och kan orsaka korskontamination hos proven. Obs: 1. Helblod som samlats i EDTA-, citrat- eller heparinbehandlade rör kan användas. 2. Blodprov ska förvaras vid 4 C och behandlas inom 7 dagar efter provtagning. 3. När du arbetar med koncentrerade gdna-prov kan alla kvarvarande MagneSil -partiklar avlägsnas genom att en andra rening utförs med Magnetic Elution Rack eller genom centrifugering av det eluerade materialet följt av överföring av supernatantet till ett nytt rör. Sida 6 4/13

8 3.B. Preparation av mänskliga buffy coatprov Tabell 2. Buffy coat-provets volym och förberedelsekrav. Kapacitet för Buffy coat provbehandling och resultat Centrifugering av ett helblodsprov vid g i 20 minuter resulterar i separation av provet i tre lager: ett bottenlager bestående av framför allt röda blodkroppar, ett övre plasmalager och ett tunt vitt lager på ytan som är anrikat för vita blodceller. En 1 ml-pipett kan användas för att försiktigt samla de anrikade vita blodkropparna (buffy coat) från ytan. I typfall leder detta till en tiofaldig koncentration av vita blodkroppar i ett blodprov, beroende på användarteknik och hur väl de vita blodkropparna kan packas. Egenskaper som provets ålder och förvaring, klarheten hos plasmalagret och antalet vita blodkroppar kan påverka utvinningen av buffy coat delen och DNA-resultatet. En volym på 250 µl buffy coat (från 2,5 ml helblod) kan behandlas med Maxwell 16 Blood DNA reagenskassett och buffy coat metoden. Obs: Provtyp Kit Volym Förberedelsekrav Mänskligt buffy coat Blood DNA Purification System (katalognr. AS1015) 250 µl koncentrat från 2,5 ml helblod 1. Spinn Vacutainer -röret i 20 minuter vid g. 2. Samla vita blodkroppar med en 1 ml-pipett. 3. Provet tillsätts till brunn #1. 1. Elueringsvolymen är viktig. Placera 300 µl elueringsbuffert i Maxwell 16 elueringsrör när du behandlar! 250 µl buffy coat prov. En del elueringsbuffert går förlorad under körningen på grund av evaporation och absorbering till MagneSil -partiklarna under elueringen. 2. När du arbetar med koncentrerat genomiskt DNA kan alla kvarvarande MagneSil -partiklar avlägsnas genom att en andra rening utförs med Magnetic Elution Rack eller genom centrifugering av det eluerade materialet följt av överföring av supernatantet till ett nytt rör. 3. Koncentrationen av det renade DNA:t ska mätas genom absorbering vid A 260. DNA-renheten ska bekräftas genom agarose gelelektrofores och genom att mäta A 260 /A 280 proportionen, som i typfall ligger på >1,7. 4. Lämpliga kontroller måste finnas inkluderade i alla efterföljande diagnostiska tillämpningar där man använder DNA renat med Maxwell 16 System. 5. Under utvärderingen visade sig överföringen av DNA mellan kassetterna vara <6pg/µl. Användaren är ansvarig för att fastställa nödvändiga prestandaegenskaper för efterföljande diagnostiska tillämpningar. 4/13 Sida 7

9 3.C. Maxwell 16 preparation av kassett Figur 1. Maxwell 16 Blood DNA Purification System Cartridge. Provet läggs till brunn #1.! Följ laboratoriets standardrutiner för att undvika korskontaminering av prov. Använd handskar och byt dem ofta. Använd aerosolbeständiga spetsar då du överför proven för att minimera risken för korskontaminering. Använd inte kassetter där förseglingen är skadad eller saknas. 61MA 1. Placera varje kassett som ska användas i Maxwell 16 Cartridge Rack med den upphöjda kanten på sidan på kassetten mot den numrerade sidan av ställningen. Avlägsna försiktigt förseglingen från varje kassett. Var försiktig för att undvika kontamination av reagenserna när du avlägsnar förseglingen. Sida 8 4/13

10 ! 2. Placera en kolv i brunn nr. 7 på varje kassett och se till att kolvens ände är i botten på kassetten. (Brunn nr. 7 är den brunn som är närmast den upphöjda kanten på sidan på kassetten.) Obs: kolven passar in löst i kassetten. 3. Överför provet till brunn nr. 1 (den brunn som befinner sig närmast kassettens etikett och längst bort från användaren). Se till att undvika kontamination av proven under överföringen och att proven identifieras och spåras korrekt. Maxwell 16 reagenskassetter är konstruerade för användning tillsammans med potentiellt infektiösa substanser. Användarna ska bära lämpliga skydd (t.ex. handskar och skyddsglasögon) vid hantering av infektiösa substanser. Användarna ska hörsamma inrättningens rutiner för hantering och kassering av alla infektiösa substanser som används tillsammans med det här systemet. Maxwell 16 reagenskassetter innehåller potentiellt farliga kemikalier. Användare ska använda handskar vid hantering av reagenskassetterna. Användarna ska följa inrättningens rutiner för avfallshantering. De blå elueringsrören används senare i förberedelseprocessen. 4/13 Sida 9

11 4. Körning av Maxwell 16 IVD Instrument (kat.# AS3050) Se den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 för detaljerade instruktioner om inställning och körning av Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Starta Maxwell 16 IVD Instrument. Instrumentet startas, firmwareversionen visas, instrumentet går igenom en självtest och alla rörliga delar återgår till respektive utgångsläge. 2. Kontrollera att hemskärmen visar SEV och att SEV-maskinvaran är installerad. Tryck på Run/Stop för att fortsätta. 3. Ange användare och PIN-kod om det alternativet är aktiverat. 4. Välj Blod eller Buffy-coat på protokollskärmen. 5. På nästa skärm bekräftar du att korrekt metod och användare har valts. Tryck på Run/Stop för att fortsätta. 6. Öppna luckan när skärmen anger detta. Välj sedan Run/Stop så att plattformen åker ut ur instrumentet. Varning: Risk för klämskada. 7. Följ instruktionerna för streckkodsläsaren input i Teknisk Handbok TM315, om det alternativet är aktiverat. 8. Överför kassetterna med prover och kolvar från kassettställningen till Maxwel l 16 plattform. Se till att kassetterna är placerade i instrumentet med kantsidan närmast dörren. Obs: Om du upplever svårigheter med att placera kassetten i plattformen, kontrollera att den är vänd åt rätt håll. Sätt in kassetten genom att först sätta in kantsidan och sedan trycka neråt bakerst på kassetten för att klicka den på plats. Om du bearbetar färre än 16 prov, ska du centrera reagenskassetterna på plattformen och placera dem jämnt utåt från mitten. 9. Placera ett blått elueringsrör för varje kassett i elueringsrörplatserna på plattformens främre sida. 10. Tillsätt 300 µl elueringsbuffert till varje blått elueringsrör. Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 10 4/13

12 11. Tryck på knappen Run/Stop för att föra in plattformen in i instrumentet. Stäng luckan när skärmen anger det. Varning: Risk för klämskada. Maxwell 16 IVD Instrument kommer omedelbart att påbörja reningskörningen. Skärmen visar ungefärlig återstående tid av körningen. Obs: 1. Instrumentet övergår till pausläget om du trycker på Run/Stop eller öppnar luckan. 2. Om körningen avbryts innan den är slutförd, kommer instrumentet att tvätta bort partiklarna från kolvarna och mata ut kolvarna i kassettens brunn nr. 8. Proven kommer att gå förlorade. 12. När den automatiserade reningskörningen är slutförd, ska du följa instruktionerna på skärmen för att överföra data. Detaljerade instruktioner finns i den tekniska handboken för Maxwell 16 IVD Instrument nr. TM315 och den tekniska handboken för Maxwell Sample Track-programmet nr. TM Följ skärminstruktionerna i slutet av metoden för att öppna luckan. Kontrollera att kolvarna befinner sig i kassettens brunn nr. 7 i slutet av körningen. Om kolvarna inte togs bort från den magnetiska kolvstången, ska du med handen trycka dem försiktigt nedåt för att ta bort dem. 14. Tryck på Run/Stop för att föra ut plattformen ur instrumentet. Varning: Risk för klämskada. 15. Avlägsna elueringsrören från de uppvärmda elueringsröruttagen och placera dem i den magnetiska elueringsrörställningen. Överför de eluerade proverna till förvaringsrör genom pipettering. Kassera de blå elueringsrören efter överföringen av det eluerade provet. Obs: För att undvika partikelöverföring, använd en pipettspets för att aspirera prov från de insamlade partiklarna på sidan av det blå elueringsröret Avlägsna kassetter och kolvar från instrumentets plattform och kassera. Återanvänd inte reagenskassetter, kolvar eller elueringsrör. Om du har konfigurerat ditt instrument att utföra en UV-ljusbehandling i slutet av varje körning, kommer den behandlingen att startas när luckan är stängd. Kontrollera att proven har tagits bort innan du stänger luckan och startar UV-ljusbehandlingen, för att undvika skada på nukleinsyran. Toll Free in USA Phone Fax Printed in USA. Part# TM301 4/13 Page 11

13 5. Felsökning För övriga frågor ska du kontakta din lokala Promega-återförsäljare. Kontaktinformation finns på: E-post: Symptom Lägre än väntat A 260 (resultat lägre än väntat) Orsaker och kommentarer Helblodprovet hade ett lågt antal vita blodkroppar. Det totala resultatet av genomisk DNA från blodprov beror på antalet vita blodkroppar i provet. Helblodprovet blandades inte innan behandlingen. Se till att blanda helblodproven innan behandling så att de vita blodkropparna ej klumpar sig. Inget resultat För stort prov behandlades. Om du behandlar mer än rekommenderat prov kommer detta inte nödvändigtvis att utöka resultatet. Om du överskrider provets storlek kan det leda till ej optimalt resultat och rening av DNA. Provet placerades i brunn nr. 7 i stället för i brunn 1 i DNA-reningskassetten. Se till att din DNA-reningskassett är korrekt placerad så att du tillsätter provet till brunn nr. 1. Den är närmast kassettens etikettsida. Överföring av partiklar Renat DNA från prover med högt antal vita blodkroppar kan bli trögflytande och svårt att behandla under elueringen. Utför en andra partikelsamling med Magnetic Elution Rack eller avlägsna partiklarna genom centrifugering. Sida 12 4/13

14 (a)u.s. Pat. Nos. 6,027,945, 6,368,800 and 6,673,631, European Pat. No and Japanese Pat. No , 2010, 2012, 2013 Promega Corporation. Med ensamrätt. Maxwell och MagneSil är registrerade varumärken som tillhör Promega Corporation. Vacutainer är ett registrerat varumärke som tillhör Becton, Dickinson and Company. Produkter kan vara skyddade av sökta eller utfärdade patent eller ha vissa begränsningar. Besök vår webbplats för mer information. Alla priser och specifikationer kan ändas utan föregående meddelande. Produktanspråk kan ändras. Kontakta Promegas tekniska support eller öppna Promegas katalog online för den senaste informationen om Promegas produkter. 4/13 Sida 13

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

Rengöring av da Vinci-armar

Rengöring av da Vinci-armar Rengöring av da Vinci-armar Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Henrik Liesegang Carola Magnusson Handledare: Maria Hansby Projektarbete för Sterilteknikerutbildning,

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Installationshandledning MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Installationshandledning MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Installationshandledning 2 optimail 30 (MMI version) Installationshandledning Komma igång en översikt Följande översikt visar de olika arbetsstegen när du första

Läs mer

Vakuumsystem för blodprovstagning För in vitro diagnostiskt bruk

Vakuumsystem för blodprovstagning För in vitro diagnostiskt bruk Vakuumsystem för blodprovstagning För in vitro diagnostiskt bruk Användning: VACUETTE -rör för blodprovstagning, hållare och kanyler bildar tillsammans ett system som är avsett för engångsanvändning vid

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Elektronisk personvåg med kroppsanalys

Elektronisk personvåg med kroppsanalys B R U K S A N V I S N I N G Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 1 Elektronisk personvåg med kroppsanalys Artikelnummer 9530-1485 Förutom vikt mäter vågen kroppsfett, vattenhalt,

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat

Bruksanvisning Inteo serien. IN-9 Bakom-örat hörapparat Bruksanvisning Inteo serien IN-9 Bakom-örat hörapparat Din hörapparat, öroninsats och tillbehör, ser kanske inte exakt likadant ut som i denna bruksanvisning. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra

Läs mer

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING

LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING LIFEPAK 20-DEFIBRILLATOR/MONITOR BRUKSANVISNING Viktig information!usa Rx Only!USA Enhetsspårning FDA (U.S. Food and Drug Administration) kräver att tillverkare

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer