P R O D U K T I N L A G A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P R O D U K T I N L A G A"

Transkript

1 Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Tel: eller (i USA och Kanada), Fax: Produktdokumentation och översättningar finns på: P R O D U K T I N L A G A LIFECODES klass I ID: Ett Luminex -screeningtest för kvalitativ detektering av panelreaktiva IgG-antikroppar mot HLA klass I-molekyler. LIFECODES klass II IDv: Ett Luminex -screeningtest för kvalitativ detektering av panelreaktiva IgG-antikroppar mot HLA klass II-molekyler. För invitrodiagnostik. Symboler... Användningsområde... Översikt och förklaring... Procedurens principer... Reagenser... A. Identifiering... B. Varningstexter... C. Förvaringsanvisningar... D. Förbehandling... E. Instabilitetsindikationer... Instrumentkrav... Provtagning och beredning... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Procedur... A. Tillhandahållet material... B. Material som behövs, men som inte tillhandahålls... Bruksanvisning... Resultat... Kvalitetskontroll... Procedurens begränsningar... Felsökning... Specifika funktionsegenskaper... Referenser SYMBOLER (Produktetiketter och dokumentbilagor) Lot nummer Katalognummer Använd före Temperaturomfång (förvaring) Späd ut före användning DIL Ljuskänslig (Förvara mörkt) Lämpligt för N-tester Se handhavandebes krivningen Patientnamn NAME ID-nummer ID# Datum DATE Tekniker TECH Kula BEAD Etnicitet ETHN Donator DONOR Blödningsdatum BDT Ba kgrund sjuster ingsfa ktor BAF Medianvärdet av intensiteten i fluorescens MFI Panelreaktiva antikroppar PRA Tolkning INTRP Negativ kontrollkula CON Positiv kontrollkula (Immunoglobulin G) IgG Antigen AG Prov SAMPLE Klass I CLI Klass II CLII Rad ROW Kolumn COL Antal kulor med antigen Förväntade intervall EXPECTED RANGES Tillverkare Auktoriserad representant i Europeiska Gemenskapen Varning Sida 1 av 6 LC807IVDSV.14 (05/15)

2 ANVÄNDNINGSOMRÅDE LIFECODES klass I och klass II IDv är kulbaserad immunoanalys som används för att kvalitativt detektera panelreaktiva HLA IgG-antikroppar (PRA). ÖVERSIKT OCH FÖRKLARING Humana leukocytantigener (HLA) är ett system av glykoproteiner som hjälper till att framställa peptider för immunförsvaret. 1, Men HLAmolekylerna är ett i hög grad polymorfiskt system och som sådant kan det bli föremål för antikroppsreaktioner hos människor i samband med graviditet, blodtransfusioner eller avstötning efter organtransplantation. Alloimmunisering leder i vanliga fall hos cirka % av utsatta individer - till generering av HLA-antikroppar. Närvaro eller frånvaro av sådana HLA-specifika antikroppar är avgörande för om transplanterade allografter ska överleva. 4 LIFECODES klass I ID-kulor är utformade för detektering av IgG-antikroppar mot HLA klass I-glykoproteiner. LIFECODES klass I ID består av olika Luminex-kulor konjugerade med affinitetsrenade klass I HLA-glykoproteiner från olika individer. LIFECODES klass II ID-kulor är utformade för detektering av IgG-antikroppar mot HLA klass II-glykoproteiner. LIFECODES klass II IDv består av olika Luminex-kulor konjugerade med affinitetsrenade klass II HLA-glykoproteiner från olika individer. PROCEDURENS PRINCIPER En alikvot av kulor tillåts att inkubera med en mindre mängd testserum. Därefter tvättas de sensibiliserade kulorna så att ev. obundna antikroppar försvinner. Därefter tillförs en antihuman IgG-antikropp som konjugerats med fykoerytrin. Efter ytterligare en inkubation späds testprovet och analyseras i Luminex-instrumentet. Kulornas respektive signalintensitet jämförs med signalintensiteten hos en negativ kontrollkula, som ingick i kulberedningen för att fastställa om kulan är positiv eller negativ till den bundna alloantikroppen. REAGENSER A. Identifiering 6800: LM1 LIFECODES klass I ID består av fem (5) komponenter med kvantiteter som räcker till 4 test. 1. LM1B HLA I-kulor (10 µl): En blandning av kulor som konjugerats med klass I HLA-glykoproteiner från en annan individ plus fyra (4) kontrollkulor. Förvaringsbufferten är en fosfatbaserad buffert bestående av NaCl, Tween-0, ProClin 00 och serum med äggviteämne från nötkreatur. LJUSKÄNSLIGT. Håll rutinmässigt nere ljusexponeringen till högst tre timmar. Förvara mörkt, vid till 8 C.. LMCJ Konjugatkoncentrat (170 µl): Antihumant IgG från get som konjugerats till fykoerytrin i en fosfatbaserad förvaringsbuffert, med NaCl, Tween-0, natriumazid och serum med äggviteämne från nötkreatur. DIL MÅSTE SPÄDAS 1:10 med tvättbuffert före användning. LJUSKÄNSLIGT. Utsätt för ljus endast kortare tidsperioder. Förvara mörkt vid till 8 C.. LMWB Tvättbuffert (0 ml): En fosfatbaserad buffert med NaCl, Tween-0, natriumazid och serum med äggviteämne från nötkreatur. Förvara vid till 8 C och låt anta rumstemperatur (0-4 C) före användning. 4. LMPC Positivt kontrollserum (80 µl): Desnna serum- eller serablandning erhålls från individer som är alloimmuniserade mot HLAantigener (>85% PRA). Förvara vid till 8 C. 5. LMPC Negativt kontrollserum (80 µl): Denna serum- eller serablandning erhålls från individer som inte har antikroppar mot HLAantigener (<10% PRA). Förvara vid till 8 C. 68: LMQ LIFECODES klass II IDv består av fem (5) komponenter med kvantiteter som räcker till 4 test. 1. LMB HLA II-kulor (10 µl): En blandning av kulor som konjugerats med klass II HLA-glykoproteiner från en annan individ, plus fyra (4) kontrollkulor. Förvaringsbufferten är en fosfatbaserad buffert bestående av NaCl, Tween-0, natriumazid och serum med äggviteämne från nötkreatur. LJUSKÄNSLIGT. Håll rutinmässigt nere ljusexponeringen till högst tre timmar. Förvara mörkt vid till 8 C.. LMCJ Konjugatkoncentrat (170 µl): Antihumant IgG från get som konjugerats till fykoerytrin i en fosfatbaserad förvaringsbuffert, med NaCl, Tween-0, natriumazid och serum med äggviteämne från nötkreatur. DIL MÅSTE SPÄDAS 1:10 med tvättbuffert före användning. LJUSKÄNSLIGT. Utsätt för ljus endast kortare tidsperioder. Förvara mörkt vid till 8 C.. LMWB Tvättbuffert (0 ml): En fosfatbaserad buffert med NaCl, Tween-0, natriumazid och serum med äggviteämne från nötkreatur. Förvara vid till 8 C och låt anta rumstemperatur (0-4 C) före användning. 4. LMPC Positivt kontrollserum (80 µl): Denna serum- eller serablandning erhålls från individer som är alloimmuniserade mot HLAantigener (>85% PRA). Förvara vid till 8 C. 5. LMNC Negativt kontrollserum (80 µl): Denna serum- eller serablandning erhålls från individer som inte har några antikroppar mot HLAantigener (<10% PRA). Förvara vid till 8 C.. B. Varningstexter 1. För invitrodiagnostik.. Det humana råmaterial som användes vid framställning av det här paketet har testats negativt för antikroppar mot HIV, HCV och HBsAg med FDA-godkända metoder. Det finns dock ingen testmetod som helt kan garantera frånvaron av smittbärande agenser. Följ därför allmänna säkerhetsåtgärder när du arbetar med de här materialen.. Att byta ut komponenterna mot andra än de som medföljer kan leda till felaktiga resultat. 4. Reagenser innehåller i konserverande syfte 0,1 % natriumazid, som kan reagera med bly- och kopparrör och bilda explosiva metallazider. Använd stora mängder vatten om materialet avyttras i diskho. 5. Bakteriell förorening av proverna eller förekomst av immuna föreningar eller andra immunoglobulinföreningar, kan leda till ökade ospecifika bindningar och felaktiga resultat. 6. Den här produkten detekterar IgG-antikroppar som eventuellt inte är lymfocytotoxiska. 7. Produkten är inte avsedd att detektera antikroppar av immunoglobulinets klass IgA eller IgM. 8. Resultat som har många positiva DQ-kulor som inte delar DQ-betatyper kan indikera närvaro av en alfaspecifik antikropp. Undersök dessa data ytterligare. Sida av 6 LC807IVDSV.14 (05/15)

3 9. DQ-specifika antikroppar som producerar positiva resultat för homozygota DQ-donatorkonjugerade kulor som inte har stöd av positiva resultat från överensstämmande heterozygot DQ-donator, kan indikera en svagt reaktiv antikropp. Undersök dessa data ytterligare. 10. Bestämning av % PRA är inte det enda underlaget till ett kliniskt beslut avseende en patients behandling. En slutlig korstestning utförs rutinmässigt före transplantation. 11. Dessa produkter är avsedda att användas ihop med Luminex enligt tillverkarens rekommendationer. 1. Avyttra materialen efter användning i enlighet med lokala föreskrifter. 1. Se säkerhetsinformationen för ytterligare information. C. Förvaringsanvisningar 1. Information om förvaring finns på produktetiketterna.. Kulor och konjugat är LJUSKÄNSLIGA. Håll rutinmässigt nere ljusexponeringen till högst tre timmar. D. Rening eller förbehandling 1. Se Provtagning och beredning.. Konjugatkoncentratet ska spädas 1:10 med tvättbuffert före användning. E. Instabilitetsindikatorer 1. Använd inte komponenter eller kontroller som är grumliga eller efter utgångsdatum.. Avyttra alla oanvända utspädda positiva och negativa kontroller och konjugat efter användning. INSTRUMENTKRAV Luminex-instrument och XY-plattform (Lifecodes produktnummer 88800) PROVTAGNING OCH BEREDNING Blod samlas in utan antikoagulanter med aseptisk teknik, och ska testas färskt för att minimera risken för falska positiva eller negativa reaktioner på grund av felaktig förvaring eller förorening av provet. Serum ska förvaras mellan C och 8 C i högst 48 timmar. Om sera skall förvaras längre än 48 timmar, bör det frysas vid eller under 0 C eller-80 C i upp till år. Enskilda laboratorier bör upprätta och validera metoder för förvaring av serum i mer än år. Vid förvaring eller transport separeras serumet från röda celler. Undvik upprepad infrysning och upptining av serumproverna. Använd inte mikrobiologiskt förorenade, hemolyserade, lipemiska eller värmeinaktiverade sera eftersom sådana prover kan ge inkonsekventa resultat. Före analys ska alla prover virvlas och centrifugeras kortvarigt (0 sekunder vid xg) så att alla eventuellt befintliga partiklar separeras. Följande reagenser har utvärderats i laboratorietester och påverkar inte LIFECODES LifeScreen Deluxe: Remicade (Centocor), Rituxin (Genentech), Zenapax (Roche), Campath (Genzyme) och Gammaguard (Baxter). Däremot har det visats sig att Thymoglobulin (Genzyme) kan ge flaska positiva resultat. Prover innehållande Thymoglobulin kan ge felaktiga resultat. PROCEDUR A. Tillhandahållet material (Mer information i avsnittet REAGENSER) HLA-kulor Konjugatkoncentrat Tvättbuffert Positivt kontrollserum Negativt kontrollserum Registreringsark Blad för plattformat B. Material, reagenser och utrustning som behövs men inte tillhandahålls (listat eller motsvarande) Justerbara 5 µl 50 µl pipetter med pipettspetsar 50 µl flerkanaliga pipetter med matchande spetsar och bufferttråg 1,5 ml mikrocentrifugrör för konjugatförtunning Provrör för patient- och kontrollprover Tidur Märkpenna Självhäftande plasthöljen Luminex Sheath Fluid (1x eller 0x Lifecodes kategorinr eller 6805) Luminex kalibreringskulor (CAL 1, CAL, CON 1 och CON, Lifecodes kat.nr , 68007, 68008, 68009) Destillerat vatten Plattblandare eller vortex med brickadapter Millipore multiscreen filterplatto (Millipore kat. nr. MSBVN110, Lifecodes kat. nr. 8886) Multiscreen förgreningsrör för vakuum (Millipore kat.nr. MAVM 0960R, Qiagen kat. nr , Lifecodes kat.nr 88815) BRUKSANVISNING SÄKERHETSÅTGÄRDER: Se NOGA till att tvättbufferten och den antihumana IgG-reagensen inte förorenas. Om reagenserna oavsiktlig förorenas med humant serum neutraliseras antihumant IgG, vilket leder till ett misslyckat test. Var noga med att kontrollera vakuumkraften. Ett starkt vakuumtryck kan få kulorna att fastna i membranet, vilket ger en felaktig kulräkning. Sida av 6 LC807IVDSV.14 (05/15)

4 Var försiktig vid pipettering av filterplattan, så att inga kulor fastnar på sidan av mikroplattans brunnar. Kulorna ska pipetteras i den lösning som redan finns i brunnen, men se till att inte vidröra membranet med spetsen. Om pipettspetsen vidrör membranet kan detta punkteras och analysen kommer då att misslyckas. Under inkubationsfasen, se till att kulorna inte stänker upp och fastnar på brunnarnas sidor. Då analysen körs för första gången, bestäm optimal hastighet för plattblandaren eller vortexmixern genom att köra ett par positiva och/eller negativa kontroller. För vissa instrument har konstaterats att en effektiv hastighet är cirka 00 varv per minut. Förekomsten av höga nivåer obundna antikroppar efter avslutad tvätt, på grund av antingen för mycket serum eller dålig tvättning, kan minska analysens möjlighet att detektera IgG-bindning till sensibiliserade kulor, och resultaten kan därmed bli felaktiga. Ett prov med positiva och negativa kontrollsera ska ingå vid varje test för att fastställa om ev. tekniskt fel eller reagensfel har uppstått. 1. Före användning ska komponenterna förvaras mörkt vid till 8 C, utom tvättbufferten som ska anta rumstemperatur (0-4 C). Använd under tiden Plate Format Sheet för att tilldela respektive sera och analyskontrollerna rätt position på plattan. De kontrollsera som levereras i paketet är avsedda att illustrera ett bredreaktivt positivt alloserum och ett negativt serum.. Täck över filterplattans oanvända brunnar med självhäftande plasthölje. Fukta de brunnar som ska användas med µl destillerat vatten. Avlägsna vattnet efter till 5 minuter genom försiktig utsugning med hjälp av förgreningsröret för vakuum. (Följ tillverkarens rekommendationer vid användning.). Preparera HLA-kulorna med en kort (0 sekunder) centrifugering av flaskan vid x g, för att avlägsna ev. kulor eller vätska från hatten eller flaskans väggar. Vortexa noggrant (~1 minut) för att återuppslamma kulorna. 4. Tillsätt 40 µl vattenbuffert i varje testbrunn på filterplattan, och därefter 1,5 µl patientserum eller kontrollserum och blanda. 5. Tillsätt 5 µl HLA-kulor i respektive anvisad brunn. Vortexa HLA-kulorna i flaskan varannan minut så att kulorna förblir uppslammade under distribueringen. VARNING: Det är viktigt att kulorna återuppslammas, så att ett tillräckligt antal kulor alikvoteras i brunnarna och räknetiderna hålls nere. Om kulorna inte vortexas då och då kan de sätta sig i botten på röret. På så sätt fördelas olika mängder kulor i brunnarna, vilket påverkar körtider och resultatanalyser negativt. 6. Täck över plattan med självhäftande plasthölje och skydda mot ljus genom att täcka över med folie eller lägga i låda. Inkubera i 0 minuter i rumstemperatur (0 till 4 C) och mörker på en roterande plattform (00 varv per minut). Återför oanvända delar av kontrollsera och kulor till förvaring i mörker vid till 8 C för framtida bruk. 7. Späd konjugatet med tvättbuffert och förvara i mörker (5 µl konjugat till 45 µl tvättbuffert per prov). Korrigera för ev. pipetteringsförslut genom att göra en (1) extra volym utspätt konjugat. Täck med folie och/eller förvara mörkt vid rumstemperatur tills det är dags för användning. Återför oanvända delar av konjugatkoncentratet till förvaring i mörker vid till 8 C för framtida bruk. 8. Efter 0 minuters inkubation, ta av den självhäftande plasten och tillsätt 100 µl tvättbuffert i respektive brunn. Blanda genom att knacka på plattans sida och aspirera plattan försiktigt. VARNING: Om vakuumkraften är för hög kan kulorna fastna på membranet och provet misslyckas. Använd det lägsta vakuumtryck som krävs för att proverna ska aspirera. 9. Tillsätt 50 µl tvättbuffert i respektive brunn, aspirera och upprepa ytterligare två gånger, d v s sammanlagt tre tvättningar. VARNING: En dåligt genomförd tvättning kan minska konjugatets möjlighet att detektera IgG-bindning till sensibiliserade kulor och orsaka felaktiga negativa resultat. 10. Tillsätt 50 µl utspätt konjugat i respektive brunn. Skydda mot ljus genom att täcka över plattan med folie eller placera i låda. Placera på roterande plattform (00 varv per minut) eller vortexa försiktigt var 5-10 minut. Inkubera i 0 minuter vid rumstemperatur (0-4 C). 11. Använd en ren pipettspets, tillsätt µl tvättbuffert i respektive brunn och blanda tills kulorna återuppslammas. 1. Samla in data med Luminex enligt tillverkarens rekommendationer. Fördröjningar på över timmar kan öka risken för falska positiva eller negativa reaktioner. Återför oanvända delar av tvättbufferten till förvaring i mörker vid till 8 C för framtida bruk. RESULTAT För att fastställa om en kula är positiv, dela först den individuella MFI-kulmedianen med MFI för respektive negativa kontrollkula (CON1, CON, CON). Ta dessa kvoter och dra ifrån faktorn för bakgrundsjustering (BAF) så får du rätt kul-/con-kombination. BAF är en i förväg fastställd MFI-proportion för respektive kul-/con-kombination som ska kompensera för bakgrundsbrus orsakat av kulvariation och återfinns på det partispecifika registreringsarket som medföljde paketet. Exempel: Individuell kula-mfi - (BAF) = Justerad proportion 1 Negativ kontrollkula 1 (CON1) MFI Individuell kula-mfi - (BAF) = Justerad proportion Negativ kontrollkula (CON) MFI Individuell kula-mfi - (BAF) = Justerad proportion Negativ kontrollkula (CON) MFI Sida 4 av 6 LC807IVDSV.14 (05/15)

5 Klass I- & IIv ID-paketen använder även en fjärde negativ kontrollberäkning, CalcCON, baserad på beteendet hos ickereagerande kulor med antigener. CalcCON fastställs så här: CalcCON = antigenkula med rankat lägsta MFI + 0. Därför blir den fjärde beräkningen så här: Individuell dropp-mfi - (BAF) = Justerad proportion 4 CalcCON Ett positivt värde för två eller flera av de fyra beräkningarna indikerar en positiv kulreaktion. Ett negativt värde för tre eller flera av de fyra beräkningarna indikerar en negativ kulreaktion. PRA-procenten (panelreaktiva antikroppar) för ID-paketen beräknas så här: Klass I ID Klass II IDv % PRA = Antal positiva kulreaktioner X 100 Antal kulor i analysen (kontrollkulor ej inräknade) %PRA = (Antal positiva reagerande DR-anrikade kulor) + (Antal negativa reagerande DR-anrikade kulor som också innehåller en DQ-antigen som är positiv) X100 Totalt antal DR-anrikade kulor KVALITETSKONTROLL Kvalitetskontroll av klass I ID-, klass II IDv- paketen finns inbyggt i testsystemet i och med de positiva och negativa kontrollsera. Dessa kontroller ska ingå i varje testkörning för att fastställa ev. tekniskt fel eller reagensfel. Vad gäller ID-paketen kommer positiva kontrollsera att reagera med de flesta eller alla HLA-konjugerade kulor (>85 %), där den mest HLA-konjugerade kulan ger en minsta MFI på Negativa kontrollsera är negativt (<10 %). Kuluppsättningen innehåller fyra kontrollkulor med vilka provens prestanda kontrolleras. Den positiva kontrollkulan är belagd med humant IgG och ska ge MFI-värden > med kontrollsera. Om du erhåller värden lägre än MFI med kontrollsera, är analysen ev. otillräckligt tvättad eller också är konjugatet ej intakt. Patientprover uppvisar ett brett reaktivitetsintervall med den positiva kontrollkulan, men ska generera en signal > 500 MFI. De negativa kontrollkulorna ska på samma sätt uppvisa låga MFI-värden. Se det partispecifika registreringsbladet för förväntade intervall för de negativa kontrollkulorna. Data utanför intervallet ska undersökas noggrant. Vid frånvaro av sera ger den positiva kontrollen en stark signal medan resterande kulor får i genomsnitt 50 MFI eller mindre. Om ett prov uppvisar så här låga värden, kan provet ev. oavsiktligt ha hoppats över. Upprepa provtagningarna. Analysen bör köras enligt rekommendationen i förpackningen, samt enligt övriga kvalitetskontrollmetoder i enlighet med gällande lokala, delstatliga, federala och/eller andra kontrollorgan. PROCEDURENS BEGRÄNSNINGAR Felaktiga resultat kan uppstå p.g.a. bakteriell förorening av testmaterialet, otillräckliga inkuberingsperioder, otillräcklig tvättning eller dekantering av kulorna, att konjugatet utsätts för ljus eller att vissa testreagenser eller steg utelämnas. Förekomsten av immuna föreningar eller andra immunoglobulinföreningar i patientprovet kan leda till ökade ickespecifika bindningar och felaktiga resultat för den här analysen. De antikroppar som detekteras i ID-paketen är de som är reaktiva inom populationen av tillgängliga antigener, enligt registreringsarkets lista. Viss låg aviditet, viss låg titer, IgA, IgM och antikroppar mot sällsynta alleler detekteras inte med LIFECODES ID-analyserna. Klass II fenotypkulor som indikerar närvaro av DR- och/eller DQ-antigener anrikas för DR. Därför kan dessa kulor visa ökad känslighet för DR-antikroppar. I motsats är specifika klass II DQ-kulor anrikade för DQ och visar ökad känslighet för DR-antikroppar. Experiment som utförts har inte kunnat detektera närvaro av DR på DQ-anrikade kulor, vilket förbättrar specificiteten för DQ-antikroppar. Antigendensiteten för DR och DQ på utformningarna med två kulor (DR-anrikad och DQ-anrikad) kan förklara kulreaktivitetsmönster vid analysering av serum. Tillägget av klass II DQ-kulor till klass II IDv-provet kan hjälpa till vid fastställning av närvaro av DQ-antikroppar i högt PRA-sera. På grund av HLA-testets komplexa natur bör endast kvalificerad personal hantera datatolkningen. Vid fastställandet av specificitet för antikroppar med hjälp av LIFECODES ID måste hänsyn tas till resultatet av alla kulor, inklusive de som ev. ligger i närheten av brytpunktsvärdet. Kunskap om patientens historia såväl som förståelse för korsreaktiva grupper kan vara användbart då specificitet ska tilldelas ett visst serum. Sida 5 av 6 LC807IVDSV.14 (05/15)

6 FELSÖKNING Låg kulräkning PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING Kontrolltröskel överskriden Fel positiv kontrolltröskel Kullösningen är dåligt uppslammad Instrumentfel kalibrering saknas Instrumentfel provets flödesväg blockerad Fotoblekning av kulor Vakuumtrycket för högt/kulorna fastnar i membranet Dålig tvätt Låg kvalitet på provet Fotoblekning av konjugat Dålig tvätt Vortexpulsera tills helt återuppslammat. Se instrumentets manual Se instrumentets manual Använd nytt paket Minska vakuumkraften Upprepa och kontrollera tvättningarna Förnya provet Använd nytt paket Upprepa och kontrollera tvättningarna SPECIFIKA FUNKTIONSEGENSKAPER Om LIFECODES ID-paket används enligt beskrivningen ska resultaten påvisa närvaro eller frånvaro av HLA IgG-antikroppar. Med 10 % PRA-brytpunkt uppvisade klass I ID-paketet 97,1 % ömsesidig positivitet (90,-99, %), 86,4 % ömsesidig negativitet (75,5-9,0 %) och 9, % överensstämmelse (86,-95,7 %) för 19 prover som utvärderats vid en jämförelse med resultat erhållna med flödescytometriska metoder (95 % förtroendegränser). Klass II idv-satsen uppvisade en ömsesidig positivitet på 99,7 % (98, 99,9 %), en ömsesidig negativitet på 7, % (66,6 77,1 %) och en överensstämmelse på 87, % (84, - 89,6 %) för de 600 samplar som bedömts vid en jämförelse med resultaten man uppnått med LIFECODES Class II D. Värdena för ömsesidig negativitet och överensstämmelse speglar den förhöjda detektionen av DQ-reaktiva antikroppar med Klass II idv. Satsen Klass II Idv uppvisade en 100 % överensstämmelse i rapporterbara resultat för sju samplar so testats av sex operatörer over tre testanläggningar och en 100 % överensstämmelse I rapporterbara resultat för sju samplar som testats med tre olika partier av en enda operatör. REFERENSER 1. Klein, J, Sato, A. The HLA System. New England Journal of Medicine 000; 4:70 och 4:78.. Parham, P. The Immune System. Garland Publishing, N.Y. och London. 000; 55. TILLVERKARE OCH AUKTORISERAD REPRESENTANT. Rodey, GE. HLA Beyond Tears ( a utgåvan). DeNovo, Inc. Durango, Colorado USA. 000; McKenna, RM; Takemoto, SK; Terasaki, PI. Anti-HLA Antibodies after Solid Organ Transplantation. Transplantation 000; 69:19. Tillverkare: För Immucor Transplant Diagnostics, Inc., 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 0690 USA. Telefon: eller , Fax: Auktoriserad representant: Immucor Medizinische Diagnostik GmbH, Adam-Opel-Strasse 6A Rodermark 6, Germany Phone: (+49) , Fax: (+49) Europeisk teknisk service: +/ Utgiven: Rev 14, Sida 6 av 6 LC807IVDSV.14 (05/15)

LIFECODES B-Screen assay

LIFECODES B-Screen assay BRUKSANVISNINGEN LIFECODES B-Screen assay REF BCSG IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN AVSEDD ANVÄNDNING... 2 KORTFATTAD FÖRKLARING... 2 METODPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

P R O D U K T I N F O R M A T I O N Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 0690 USA Tel: +1(0) 8-9500 eller (888) 9-055 (i USA och Kanada), Fax: +1(0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation och översättningar

Läs mer

MATCH IT! Antikroppmjukvara Snabb Referensguide

MATCH IT! Antikroppmjukvara Snabb Referensguide MATCH IT! Antikroppmjukvara Snabb Referensguide För användning med IMMUCOR LIFECODES Antikropptest För invitrodiagnostik 1 LC1456SV.1 (09/15) Denna handbok är skriven för användning med MIAB MATCH IT!

Läs mer

P R O D U K T I N F O R M A T I O N

P R O D U K T I N F O R M A T I O N Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, CT 0690 USA Tel: +1(0) 8-9500 eller (888) 9-055, Fax: +1(0) 8-9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation och översättningar på: www.immucor.com

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

PakAuto assay BRUKSANVISNING. REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING

PakAuto assay BRUKSANVISNING. REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING PakAuto assay REF PakAuto IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING... 2 SAMMANFATTNING AV FÖRKLARING... 2 PROCEDURENS PRINCIP... 2 REAGENS... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna

Bruksanvisning. EULISA dsdna IgG. Avsedd användning. Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Bruksanvisning EULISA dsdna IgG Avsedd användning Enzymimmunoanalys för detektering av autoantikroppar IgG mot dsdna Mikrotitrering, 96 brunnar Förvara kitet vid +28 C Endast för in vitrodiagnostik. Dokument

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA VZV IgG 48 TEST 72684 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT VARICELLA ZOSTER-VIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A191-01M) Test kit för

Läs mer

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet

B-HbA1c, DCA Vantage Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet 1(5) Metodbeskrivning Patientnära analysverksamhet HbA1c eller glykerat hemoglobin är en hemoglobinvariant som bildas då glukos i blodet långsamt binds till Hb och som återspeglar medelkoncentrationen

Läs mer

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1 DiviTum V2 Bruksanvisning Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2 IVD 40 Ref. 932, rev. SV 1 1 Innehåll 1. Introduktion... 3 Avsedd användning... 3 Bakgrund... 3 Analysprincipen för DiviTum V2...

Läs mer

S-IGF BP 3, Malmö Immulite2000XPi

S-IGF BP 3, Malmö Immulite2000XPi Klinisk kemi Sid 1(5) Immulite2000XPi Bakgrund, indikation och tolkning Insulinlik tillväxtfaktorbindare 3 (IGFBP-3) är ett glykoprotein som består av 264 aminosyror. Molekylvikten är ca 46 000. IGFBP-3

Läs mer

EZ-PEC Microorganisms

EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms-preparat tillhandahåller kvantitativa experiment för testning av både antimikrobiell verkan och konserveringsmedlets effektivitet. AVSEDD ANVÄNDNING EZ-PEC (Preservative

Läs mer

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K Gelkort Gelkort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K Gelkort Gelkort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 Gelkort 86485 288 Gelkort GELER TILLVERKADE MED MONOKLONALA REAGENS AV MURINT ELLER HUMANT URSPRUNG Påvisande av Ag : ABO1, ABO2, RH1, KEL1 IVD Alla tillverkade och

Läs mer

Hjälpmedel vid diagnos av tuberkulosinfektion BIPACKSEDEL. För diagnostisk undersökning in vitro. Denna bipacksedel omfattar användning av:

Hjälpmedel vid diagnos av tuberkulosinfektion BIPACKSEDEL. För diagnostisk undersökning in vitro. Denna bipacksedel omfattar användning av: Hjälpmedel vid diagnos av tuberkulosinfektion BIPACKSEDEL För diagnostisk undersökning in vitro Denna bipacksedel omfattar användning av: T-SPOT.TB 8 (format 8-radsplatta för flergångsbruk. Katalognummer:

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA Mumps IgM 48 TEST 72689 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT PÅSSJUKEVIRUS I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT AV

Läs mer

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög

QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA 708790 För In Vitro Diagnostisk användning CLIA Komplexity: Hög Avsedd användning QUANTA Lite TM CCP IgG ELISA är en semi-kvantitativ enzyme-länkad immunosorbent assay för

Läs mer

Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin. Datum 131123 Skrivtid 240 minuter. Charlotte Sahlberg Bang

Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin. Datum 131123 Skrivtid 240 minuter. Charlotte Sahlberg Bang Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin Tentamen Kursens namn: BMLV A, Biomedicinsk laboratoriemetodik Kurskod: BL 1015 (BL1001) Kursansvarig: Siw Lunander

Läs mer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renad matrissubstans för matrisstödd laserdesorption och laserjonisering med löptidsmätt masspektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter är utformade för att stödja

Läs mer

P R O D U K T I N L A G A

P R O D U K T I N L A G A Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 USA Tel: +1.203.328.9500 eller 888.329.0255 (i USA och Kanada), Fax: +1.203.328.9599 WWW.IMMUCOR.COM Produktdokumentation

Läs mer

METALL/STRÖM DETEKTOR

METALL/STRÖM DETEKTOR METALL/STRÖM DETEKTOR Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning noga innan användning. INTRODUKTION Detta är en avancerad detektor med multifunktion. Den kan söka och lokalisera metall, ström och ribbor.

Läs mer

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument.

Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. Dako DuoCISH Kod SK108 Andra utgåvan Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. (119277-002) SK108/SE/ULH

Läs mer

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgG 96 TEST 72682 IMMUNOENZYMATISKT TESTKIT FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD

PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 TEST DETEKTION AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTIKROPPAR I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED EN IMMUNOENZYMATISK METOD 1 AVSEDD ANVÄNDNING Platelia Aspergillus IgG är en indirekt

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

CIC-C1q SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSEDD ANVÄNDNING. MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning

CIC-C1q SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING AVSEDD ANVÄNDNING. MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning CIC-C1q Enzymimmunoanalys för kvantitering av cirkulerande immunkomplex (CIC) i humant plasma eller serum MicroVue CIC-C1q EIA Sammanfattning Reagent och Prov Förberedelse Späd tvättlösningskoncentrat

Läs mer

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: OMNIFLOW II KÄRLPROTES - 1 - STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK... 1 Beskrivning:... 1 Indikationer för användning:... 1 Lagring:... 1 Varning:... 1 Teknisk information/försiktighet:... 2 Kontraindikationer:...

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Svensk kom i gång manual Tack för att du har köpt en Velleman produkt. Men din CS300 metall detek tor kan du söka efter mynt, smycken eller andra metallföremål överallt.

Läs mer

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög

QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög QUANTA Lite CCP 3.1 IgG/IgA ELISA 704550 För in vitro diagnostiskt bruk CLIA-komplexitet: Hög Användningsområde QUANTA Lite TM CCP3.1 IgG/IgA ELISA är en enzymlänkad immunosorbent analys (ELISA) för semikvantitativ

Läs mer

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet

18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet 18-19 december 2006 Christina Fjæraa Doktorand, avd för kemi och biomedicinsk vetenskap Karlstads Universitet Christina.fjaeraa@kau.se 054-7001687 Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi.

Läs mer

PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST

PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST PLATELIA LYME IgG 72952 96 TEST KVALITATIV DETEKTION AV IgG-ANTIKROPPAR MOT BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO I HUMANT SERUM, PLASMA ELLER CEREBROSPINALVÄTSKA GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Cirkulerande cellfritt DNA

Cirkulerande cellfritt DNA Cirkulerande cellfritt DNA - en introduktion Anne Ricksten Equalismöte 2016-11-14 Vad är cirkulerande fritt DNA (cfdna)? Extracellulärt DNA som finns i cirkulationen Fragmenterat DNA, medelstorlek på ca

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM antikroppar mot. Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgM mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A192-01M) Test kit för

Läs mer

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum

SeroMP IgM. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum SeroMP IgM Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) För att semikvantitativt spåra specifika IgMantikroppar vid Mycoplasma pneumoniae i humant serum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Katalog

Läs mer

Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress

Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress Cellskada och manipulering av cellers känslighet för stress Bakgrund En cellskada kan uppstå på många olika sätt, till exempel exponering för kemikalier, värme, kyla, hypoxi, ischemi eller strålning. Hur

Läs mer

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 För kvalitativ detektion av anti-hcv-antikroppar i humant serum och human plasma med användning av Access immunanalyssystem. ACCESS Immunoassay System

Läs mer

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV

IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV PLATELIA HSV IgM 96 TEST 72683 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgM-ANTIKROPPAR MOT HERPES SIMPLEX-VIRUS (TYP 1 OCH 2) I HUMANT SERUM Svensk 1/10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Läs mer

SeroMP IgG. Bruksanvisning. Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A261-01M) Test kit för 192 bestämningar (Artikel Nr B261-01M)

SeroMP IgG. Bruksanvisning. Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A261-01M) Test kit för 192 bestämningar (Artikel Nr B261-01M) SeroMP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för semi kvantitativ bestämning av specifika IgG antikroppar mot Mycoplasma pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel

Läs mer

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309)

B-Hemoglobin, DiaSpect (NPU28309) Klinisk kemi Sid 1(5) Bakgrund, indikation och tolkning Hemoglobinhalten i blod är direkt proportionell mot antalet erytrocyter. Alla störningar i erytropoesen leder till sänkt antal erytrocyter och därmed

Läs mer

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Läs mer

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA)

Immunologi. Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) Immunologi Laboration; Epstein Barr Virus (EBV) serologi. Oxblodshemolysat test (OCH) Epstein Barr Virus ELISA (EBNA) 1 OCH Referenser. Jawas et al: Medical Microbiology. Delves, Martin, Burton and Roitt:

Läs mer

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TEST DETEKTION AV ANTI-HELICOBACTER PYLORI IgG I HUMANT SERUM GENOM IMMUNOLOGISK ENZYMANALYS 1- KLINISK BETYDELSE Helicobacter pylori, som identifierades av Warren och Marshall

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-260 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-260 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-260 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00

OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING 2014-06-03 08.00-10.00 Malmö högskola Hälsa och samhälle Utbildningsområde: Omvårdnad Kod nr: Tidpunkt för inlämning: OMTENTAMEN 2 I LÄKEMEDELSBERÄKNING KURS OM121A, termin 2 2014-06-03 08.00-10.00 Hjälpmedel: Miniräknare, ej

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

Resultatfönster. Aktiveringsfönster. Provinlopp ENHET FÖR HEMTEST. Skjutreglage

Resultatfönster. Aktiveringsfönster. Provinlopp ENHET FÖR HEMTEST. Skjutreglage Resultatfönster Aktiveringsfönster Provinlopp Skjutreglage ENHET FÖR HEMTEST ! Innan du tar testet ska du: När kan du testa kvaliteten på din sperma? Läsa instruktionerna noggrant Kontrollera att innehållet

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs BRÅDSKANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN Potentiell provuppmätningsavvikelse på VITROS Systems vid användning av programvaruversion 3.2.2 och lägre Omedelbar åtgärd krävs Datum 11 april 2016

Läs mer

a hudceller b nervceller c blodceller d njurceller

a hudceller b nervceller c blodceller d njurceller Celler som leder signaler kallas för S04_01 a hudceller b nervceller c blodceller d njurceller S042013 S04_02 Organ X Vad är organ X? S042006 a lever b magsäck c tunntarm d tjocktarm Fred har ett paket

Läs mer

Metodbeskrivning U-alb/u-krea kvot, DCA Vantage

Metodbeskrivning U-alb/u-krea kvot, DCA Vantage Metodbeskrivning U-alb/u-krea kvot, DCA Vantage Indikation Diabetesmonitorering. Bedömning av glomerulusskada. Mikroalbumin låga koncentrationer av albumin för att tidigt upptäcka njurskador. Medicinsk

Läs mer

Datum 2016-05-25 /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m. 2016-06-08

Datum 2016-05-25 /2016. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m. 2016-06-08 Datum 2016-05-25 Meddelande 4/20 /2016 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Sörmland gällande fr.o.m. 2016-06-08 Klinisk kemi S-Zink, nytt referensintervall fr.o.m. 2016-06-08 Referensintervallet ändras till

Läs mer

Meddelande 3/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi. Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis.

Meddelande 3/2010. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi. Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Datum 2010-03-19 Meddelande 3/2010 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Nytt system för analys av Chlamydia trachomatis. Under april månad kommer ett nytt system för analys av

Läs mer

Platelia Measles IgG. 1 platta /12

Platelia Measles IgG. 1 platta /12 Platelia Measles IgG 1 platta - 48 72686 IMMUNOENZYMATISK METOD FÖR KVALITATIV BESTÄMNING AV IgG-ANTIKROPPAR MOT MÄSSLINGSVIRUS I HUMANT SERUM 2014/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 2. ÖVERSIKT

Läs mer

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Institutionen för biokemi och biofysik LAB 12 Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Basåret 2012 (finns på basårshemsida: www.kemi.su.se, välj Basår) INTRODUKTION I denna laboration ska vi

Läs mer

Rengöring och desinficering

Rengöring och desinficering SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH BRUKSANVISNING Rengöring och desinficering Tonometermätkroppar, kontaktglas och Desinset 5. utgåvan / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098

Läs mer

Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel. Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel. Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Diagnostik av subarachnoidalblödning ur laboratoriets synvinkel Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Diagnostik av subarachnoidalblödning Datortomografi Lumbalpunktion

Läs mer

Sören Andersson. Professor, prefekt, överläkare. Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län

Sören Andersson. Professor, prefekt, överläkare. Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län Konfirmation av HIV och HTLV Sören Andersson Professor, prefekt, överläkare Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län Diagnostiska principer HIV

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

Pak12 assay BRUKSANVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

Pak12 assay BRUKSANVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN BRUKSANVISNINGEN Pak12 assay REF PAK12 IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN AVSEDD ANVÄNDNING... 2 KORTFATTAD FÖRKLARING... 2 METODPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET... 3 PROVTAGNING...

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter.

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Diabact UBT 50 mg tabletter. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En tablett innehåller 13 C-urea 50 mg, anrikad stabil isotop. För fullständig förteckning över

Läs mer

100 (20 5) tests 71110. Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma

100 (20 5) tests 71110. Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma 100 (20 5) tests 71110 Passivt partikelagglutinationstest för detektion av HIV-1- och/eller HIV-2-antikroppar i humant serum eller plasma IVD Tillverkarens kvalitetskontroll Alla reagens tillverkas och

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

NOVA Lite Rat Liver, Kidney Stomach 704170 För in vitro diagnostik

NOVA Lite Rat Liver, Kidney Stomach 704170 För in vitro diagnostik NOVA Lite Rat Liver, Kidney Stomach 704170 För in vitro diagnostik Produktkod: 704170, 704180 504170.10, 504180.25 CLIA-komplexitet: Hög Användningsområde Denna produkt är avsedd att användas för screening

Läs mer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. B71124A - [SE] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 För övervakning av Access HIV combo-analysens systemprestanda. - [SE] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innehållsförteckning 1 Avsedd användning...

Läs mer

Behandling och sammansättning av prover som ingår i programmet för salmonellakontroll

Behandling och sammansättning av prover som ingår i programmet för salmonellakontroll Ansvarig person Tuula Johansson Sida/sidor 1 / 6 Behandling och sammansättning av prover som ingår i programmet för salmonellakontroll 1 Lämplighet Denna arbetsbeskrivning tillämpas på behandling och sammansättning

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll

Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Riktlinjer för medicintekniska produkter i elevhälsans medicinska insats, egenkontroll Den hälso- och sjukvårdspersonal som skall använda och hantera medicintekniska produkter ska ha kunskap om produktens

Läs mer

Antikroppar; struktur och diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham

Antikroppar; struktur och diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham Antikroppar; struktur och diversitet. Kursbok: The immune system Peter Parham Kapitel 2.1-2.5 Antikroppar = Immunoglobuliner (Ig): Ig presenteras på B-cellsytan samt finns i löslig form i blodet och lymf.

Läs mer

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/RH Gelkort Gelkort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/RH Gelkort Gelkort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/RH1 86494 48 Gelkort 86444 288 Gelkort GELER TILLVERKADE MED MONOKLONALA REAGENS AV MURINT ELLER HUMANT URSPRUNG Direkt ABO test. Påvisande av RH1 Ag IVD Alla tillverkade och

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Riktlinjer vid exposition av mässling

Riktlinjer vid exposition av mässling 1(5) Smitta och smittöverföring Mässling är en av de mest smittsamma infektionssjukdomarna i världen. Infektionen orsakas av ett RNA-virus. Smittan är luftburen med små droppar som inandas eller når in

Läs mer

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ Vad är KEMI? Ordet kemi kommer från grekiskans chemeia =blandning Allt som finns omkring oss och som påverkar oss handlar om KEMI. Vad du tycker DU att kemi

Läs mer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Tack för att du har köpt avsaltaren Katadyn Survivor-06 Den är konstruerad och tillverkad för produktion av färskvatten

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Avsedd användning Testet använder en immunoenzymatisk teknik för detektion av antikroppar riktade mot hepatit C virus i humant serum eller plasma med hjälp av Access Immunoanalys

Läs mer

Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA

Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA sida 1 (5) Mononukleos, S- MNITOP OPTIMA Koder Rapportnamn S-Mononukleos ak Synonym Monospot Beställningskod MONAK NPU-kod NPU03946 Provmaterial Utförande Typ av provmaterial Serum, plasma och helblod.

Läs mer

Information från leverantören av originalutrustningen

Information från leverantören av originalutrustningen Verkstadstips Information från leverantören av originalutrustningen GKN Driveline är världens ledande leverantör av komponenter och system till kraftöverföringar för fordonsindustrin. Vår globala marknadsledande

Läs mer

ph-mätare modell 8680

ph-mätare modell 8680 Proffsinstrument till amatörpriser ph-mätare modell 8680 Manual (ver. 1.1) web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 08-50001399 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel; (H 23:5)

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Monterings- och installationsrutiner

Monterings- och installationsrutiner Monterings- och installationsrutiner för Pall filterpatroner av farmaceutisk kvalitet 1. Inledning Följande rutiner måste följas vid installation av Palls filterpatroner av farmaceutisk kvalitet. Läs instruktionerna

Läs mer