Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument."

Transkript

1 Dako DuoCISH Kod SK108 Andra utgåvan Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 20 tester. För manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainer-instrument. ( ) SK108/SE/ULH sid. 1/15

2 Innehåll Sid. Avsedd användning... 3 Bakgrund... 3 Procedurprincip... 3 Reagenser... 4 Medföljande material... 4 Material som behövs, men inte ingår... 4 Försiktighetsåtgärder... 5 Förvaring... 6 FISH-procedur före Dako DuoCISH... 6 BRUKSANVISNING... 6 A. Reagensberedning... 6 A.1 Wash Buffer... 6 A.2 Red Chromogen Solution... 6 A.3 Blue Chromogen Solution... 6 A.4 Kontrastfärg... 7 B. Färgningsprocedur... 7 B.1 Proceduranmärkningar för manuell färgningsprocedur... 7 B.2 Manuellt färgningsprotokoll... 7 B.3 Proceduranmärkningar för automatisk färgningsprocedur (Dako Autostainer)... 8 B.4 Automatiserat färgningsprotokoll... 8 Kvalitetskontroll Användning av ljusfältsmikroskop Tolkning av färgningen Signalräkningsguide för genamplifieringsanalys Signalräkningsguide för translokationsanalys av delad signal Begränsningar Felsökning Förklaring av symboler ( ) SK108/SE/ULH sid. 2/15

3 Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dako DuoCISH är avsedd för kromogen visualisering i två färger av signaler som erhållits med Dako Texas Red- och FITC-märkta FISH-prober som utformats för detektion av genamplifikationer, deletioner och translokationer. Dako DuoCISH genererar röda och blåa kromogena signaler på samma vävnadssnitt för bedömning med ljusfältsmikroskopi. Kitet är avsett för manuell användning eller automatisk användning på Dako Autostainerinstrument. Bakgrund Dako DuoCISH är optimerat för kromogen visualisering i två färger av signaler som erhålls med Dako Texas Red- och FITC-märkta FISH-prober som utformats för detektion av genamplifikationer, deletioner och translokationer. Dako DuoCISH genererar kontrasterade och välbalanserade röda och blåa signaler på samma vävnadssnitt - som identifieras med ljusfältsmikroskopi vid låg förstoring och räknas vid hög förstoring. Dako DuoCISH innehåller alla nyckelreagenser, dvs. Peroxidase Block, CISH Antibody Mix, röda och blåa kromogener och substratbuffertar som är nödvändiga för att utföra 20 visualiseringar som motsvarar Dako FISH-analyserna med 20 tester. Denna procedur kan utföras manuellt eller automatiskt med användning av Dako Autostainer-instrument. Procedurprincip Dako DuoCISH innehåller de nyckelreagenser som krävs för att fullborda en immunhistokemisk färgningsprocedur i två steg för att detektera Dako Texas-Red- och FITC-märkta FISH-prober. Det sista steget i FISH-proceduren utesluts och i stället nedsänks vävnadsproverna i Dako Wash Buffer. Det första steget i Dako DuoCISH -proceduren är att blockera endogent peroxidas med bruksfärdigt Peroxidase Block, följt av inkubering med bruksfärdig CISH Antibody Mix, bestående av anti-fitc konjugerat med pepparrotsperoxidas (HRP) och anti-texas Red konjugerat med alkaliskt fosfatas (AP). Därefter inkuberas vävnadsproverna med Red Chromogen Solution, följt av inkubering med Blue Chromogen Solution. Den enzymatiska omvandlingen av de tillsatta kromogenerna resulterar i att synliga röda och blåa slutprodukter bildas på antigenplatsen (FISH-prober). Sålunda omvandlas de röda fluorescerande signalerna till röda, kromogena signaler och de gröna fluorescerande signalerna omvandlas till blåa, kromogena signaler. Proverna motfärgas sedan och förses med täckglas. Resultaten utvärderas med användning av ljusfältsmikroskop. ( ) SK108/SE/ULH sid. 3/15

4 Reagenser Medföljande material Materialen som anges nedan är tillräckliga för 20 tester. Antalet tester är baserat på användning av 200 µl reagens per objektglas. Kitet ger tillräckligt med material för 10 enskilda färgningskörningar. Flaska 1 Flaska 2 Flaska 3 Flaska 4 1 x 6 ml 1 x 6 ml 1 x 10,5 ml 1 x 7 ml Peroxidase Block Bruksfärdigt. 3 % väteperoxid innehållande 15 mmol/l natriumazid (NaN 3 ). CISH Antibody Mix Bruksfärdig. Blandning av pepparrotsperoxidaskonjugerad antikropp mot fluorescein och alkaliskt fosfataskonjugerad antikropp mot Texas Red, levererad i 50 mmol/l Tris-buffert med stabiliseringsmedel och konserveringsmedel, ph 7,5. Red Substrate Buffer Substratbuffert för spädning av Red Chromogen. Blue Substrate Buffer Substratbuffert för spädning av Blue Chromogen. Flaska 5 1 x 110 µl Flaska 6 1 x 550 µl Red Chromogen Skall spädas i Red Substrate Buffer (flaska 3). Blue Chromogen Skall spädas i Blue Substrate Buffer (flaska 4). Material som behövs, men inte ingår Dako Wash Buffer, kod S3006 Dako Hematoxylin, kod S3301 Permanent monteringsmedel (inte alkohol- och xylenbaserat) (t.ex. Tissue-Mount från Sakura) Vattenhaltigt monteringsmedel (t.ex. Aquatex från Merck eller EMD Chemicals (USA)) Ljusfältsmikroskop Täckglas Destillerat eller avjoniserat vatten Luddfri duk Andra material som krävs för att utföra manuell färgning innefattar följande: Fuktkammare Färgningskärl eller -bad Timer ( ) SK108/SE/ULH sid. 4/15

5 Andra material som krävs för att utföra automatisk färgning på Dako Autostainer/ Autostainer Plus-instrument innefattar följande: Autostainer Reagent Vials (kod S3425) Andra material som krävs för att utföra automatisk färgning på Dako Autostainer Plus Link-instrument innefattar följande: Reagent Bottles, User-Fillable: 12 ml (kod SK201) eller 5 ml (kod SK200) Försiktighetsåtgärder 1. För in vitro-diagnostik. 2. För yrkesmässigt bruk. 3. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN 3 ), en kemikalie som är mycket giftig i ren form. I produktkoncentrationer kan NaN 3, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten vid kassering så att inte metallazider ackumuleras i avloppet. 4. Flaska 5: Reagenset innehåller Fast Red KL Salt och är märkt: Giftigt R45 Kan ge cancer. S35 Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S53 Undvik exponering - begär specialinstruktioner före användning. Som huvudregel får personer under 18 år inte arbeta med denna produkt. Användare måste vara ordentligt utbildade i lämplig arbetsprocedur, produktens farliga egenskaper samt nödvändiga säkerhetsinstruktioner (enligt EU-direktivet 94/33/EC). 5. Flaska 6: Reagenset innehåller 5-amino-2-[3-[5-amino-1,3-dihydro-3,3-dimetyl-1- (4-sulfobutyl)-2H-indol-2-yliden]-1-propenyl]-3,3-dimetyl-1-(4-sulfobutyl)-3H-indolium, ter trifluoroacetat. Varning: Denna produkt innehåller en substans som ännu inte testats fullständigt. Som huvudregel får personer under 18 år inte arbeta med denna produkt. Användare måste vara ordentligt utbildade i lämplig arbetsprocedur, produktens farliga egenskaper samt nödvändiga säkerhetsinstruktioner (enligt EU-direktivet 94/33/EC). 6. Datablad för materialsäkerhet för yrkesanvändare kan erhållas på begäran. 7. I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering. 8. Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögonen och huden. 9. Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala och statliga föreskrifter. 10. Dako DuoCISH -reagenserna har spätts optimalt. Ytterligare spädning kan resultera i förlust av prestanda. 11. Andra inkubationstider och temperaturer eller metoder än de som specificeras kan ge felaktiga resultat. 12. Minimera mikrobiell kontaminering av reagenserna för att undvika felaktiga resultat. 13. Före beredning av Blue Chromogen Solution skall Blue Chromogen (flaska 6) blandas väl för att säkerställa att kromogenen löses upp helt. 14. Det rekommenderas att man följer standardproceduren för service och underhåll av Dako Autostainer-instrumentet. 15. Personer med blå/röd färgblindhet bör poängsätta proverna med försiktighet. ( ) SK108/SE/ULH sid. 5/15

6 Förvaring Förvara reagenserna vid 2 8 C i mörker. Får ej fry sas. Användaren måste validera reagensprestanda om reagensernas förvaringsförhållanden avviker från vad som specificerats i produktbladet. Använd inte kitet efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Kromogener och substratbuffertar kan påverkas negativt om de exponeras för värme. Lämna inte dessa reagenser i rumstemperatur. Det finns inga tydliga tecken som indikerar instabilitet hos denna produkt. Det är därför viktigt att utvärdera normala celler i det analyserade provet Kontakta vår Tekniska Support om oväntad färgning observeras som inte kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och om det misstänks vara problem med Dako DuoCISH. FISH-procedur före Dako DuoCISH Dako DuoCISH appliceras på vävnadssnitten som färgats med Dako FISH-prober. Det rekommenderas att användaren är förtrogen med respektive Dako FISHprocedur/användarhandbok. För att utföra Dako DuoCISH utesluts det sista steget i Dako FISH-färgningsproceduren (dehydrering, lufttorkning och montering av objektglasen med Fluorescence Mounting Media) och i stället nedsänks vävnadsproverna i spädd Dako Wash Buffer (kod S3006), se avsnittet BRUKSANVISNING, A.1 Wash Buffer. BRUKSANVISNING A. Reagensberedning Följande reagenser måste beredas före färgningen: Alla reagenser (förutom Red Chromogen, flaska 5) skall anta jämvikt vid rumstemperatur (20 25 C) före reagensberedning. A.1 Wash Buffer Späd en tillräcklig mängd av Dako Wash Buffer (10x) (kod 3006), 1:10 med användning av destillerat eller avjoniserat vatten för den planerade färgningsproceduren. Oanvänd spädd lösning kan förvaras vid 2 8 C i en månad. Kassera lösningen om den är grumlig. A.2 Red Chromogen Solution Vänd eller blanda lösningen och centrifugera en kort stund innan en alikvot av Red Chromogen tas från flaska 5. Bered en tillräcklig mängd Red Chromogen Solution, men minst 1 ml. Följande procedur ger 1,01 ml Red Chromogen Solution: Överför 1 ml Red Chromogen-buffert från flaska 3 till en tom, lämplig flaska. Tillsätt 10 µl Red Chromogen från flaska 5. Blanda väl. OBS! Den beredda Red Chromogen Solution bör användas inom 20 minuter. För bästa resultat skall Red Chromogen Solution beredas precis före användning. A.3 Blue Chromogen Solution Blanda kromogenen väl i 10 sekunder, t.ex. med en vortexblandare, innan en alikvot av Blue Chromogen tas från flaska 6 och centrifugera en kort stund för att avlägsna vätska från locket. Fortsätt sedan omedelbart med beredningen av Blue Chromogen Solution. Bered en tillräcklig mängd av Blue Chromogen Solution för hela körningen. Följande procedur ger 1,07 ml Blue Chromogen Solution: För att bereda 1,075 ml Blue Chromogen Solution ska 1 ml Blue Substrate Buffer överföras från flaska 4 till en tom, lämplig flaska. Tillsätt 75 µl välblandad Blue Chromogen från flaska 6. Blanda väl. ( ) SK108/SE/ULH sid. 6/15

7 Om en mindre volym av Blue Chromogen Solution krävs skall komponenterna minskas proportionerligt dvs. för att bereda 0,2 ml Blue Chromogen Solution skall 15 µl välblandad Blue Chromogen från flaska 6 tillsättas 200 µl Blue Substrate Buffer från flaska 4. OBS! Det rekommenderas att bereda Blue Chromogen Solution minst 30 minuter före användning. Blue Chromogen Solution bör användas inom 8 dagar (vid förvaring vid 2 8 ºC i mörker). A.4 Kontrastfärg Späd en tillräcklig mängd av Dako Hematoxylin (kod S3301), 1:5 med användning av destillerat eller avjoniserat vatten för den planerade färgningsproceduren. Oanvänt spätt hematoxylin kan förvaras vid rumstemperatur (20 25 C) i en dag. För manuell färgning, fortsätt till B.1 Manuell färgningsprocedur. För automatisk färgning, fortsätt till B.3 Automatisk färgningsprocedur. B. Färgningsprocedur B.1 Proceduranmärkningar för manuell färgningsprocedur Användaren skall läsa dessa instruktioner noggrant och bekanta sig med alla komponenter före användning (se Försiktighetsåtgärder). Alla reagenser (förutom Red Chromogen, flaska 5) skall anta jämvikt vid rumstemperatur (20 25 C) före användning. Likaså skall alla inkub eringar utföras vid rumstemperatur (20 25 C). Se till att vävnadssnitten inte torkar ut under färgningsproceduren. Torkade vävnadssnitt kan uppvisa ökad icke-specifik färgning. B.2 Manuellt färgningsprotokoll Utförs vid rumstemperatur (20 25 C) Steg 1: Tvättning I stället för att utföra det sista steget i Dako FISH-färgningen (dehydrering, lufttorkning och montering av objektglasen med Fluorescence Mounting Media) nedsänks objektglasen för CISH- färgningen i spädd Wash Buffer (se A.1 Wash Buffer) i 3 minuter. Steg 2: Peroxidase Block Slå bort överskottsbuffert. Torka försiktigt runt provet med en luddfri duk för att avlägsna all återstående vätska och för att hålla reagenserna inom det föreskrivna området. Täck provet med 200 µl Peroxidase Block. Inkubera i 5 (±1) minuter. Placera i ett bad med spädd Wash Buffer i 3 minuter. Upprepa en gång i färsk Wash Buffer. Steg 3: CISH Antibody Mix Slå bort överflödig buffert och torka objektglasen enligt beskrivning ovan. Täck provet med 200 µl CISH Antibody Mix. Inkubera i 30 (±1) minuter i en fuktkammare. Placera i ett bad med spädd Wash Buffer i 3 minuter. Upprepa en gång i färsk Wash Buffer. Steg 4: Red Chromogen Solution (bered precis före användning) Slå bort överflödig buffert och torka objektglasen enligt beskrivning ovan. Täck provet med 200 µl Red Chromogen Solution. Inkubera i 10 minuter i en fuktkammare. Placera i ett bad med spädd Wash Buffer i 3 minuter. Upprepa en gång i färsk Wash Buffer. ( ) SK108/SE/ULH sid. 7/15

8 Steg 5: Blue Chromogen Solution (bered 30 minuter före användning) Slå bort överflödig buffert och torka objektglasen enligt beskrivning ovan. Täck provet med 200 µl Blue Chromogen Solution. Inkubera i 10 minuter i en fuktkammare. Placera i ett bad med spädd Wash Buffer i 3 minuter. Upprepa en gång i färsk Wash Buffer. Steg 6: Motfärg Placera objektglasen i hematoxylin (Dako Hematoxylin (kod S3301) spätt 1:5) i 5 minuter. Skölj med Wash Buffer och placera vävnadssnitten i ett färskt bad med Wash Buffer i minst 5 minuter för att blåfärga hematoxylinmotfärgen. Skölj noggrant med destillerat eller avjoniserat vatten. Lufttorka snitten eller torka snitten i 30 minuter vid 37 C på Dako Hybridizer. Låt snitten svalna till rumstemperatur före montering. Steg 7: Montering Efter att vävnadsproverna fått lufttorka fullständigt skall de täckas med permanent (inte alkohol- /inte xylenbaserat) eller vattenhaltigt monteringsmedel. För permanent montering kan t.ex. Tissue-Mount från Sakura användas. För vattenhaltig montering kan t.ex. Aquatex från Merck eller EMD Chemicals (USA) användas. OBS! Proverna får inte exponeras för alkohol eller xylen före montering. Detta kan äventyra reaktionens känslighet och resultera i negativa effekter på färgningen. B.3 Proceduranmärkningar för automatisk färgningsprocedur (Dako Autostainer) Alla inkuberingar skall utföras vid rumstemperatur (20 25 C). I stället för att utföra det sista steget i Dako FISH-färgningen (dehydrering, lufttorkning och montering av objektglasen med Fluorescence Mounting Media) laddas objektglasen för Dako DuoCISH -metoden på Autostainer. För automatisk färgning på Dako Autostainer-/Autostainer Plus-instrument bör reagenserna (se Reagensberedning) flaska 1 (Peroxidase Block) och flaska 2 (Antibody Mix) beredas i Dako Autostainer Reagent Vials (kod S3425). Maximalt antal objektglas i en körning är 30 på grund av hållbarheten för Red Chromogen Solution efter beredning. För automatisk färgning på Autostainer Plus Link-instrument bör reagenserna (se Reagensberedning) beredas i Dako Reagent Bottles, User-Fillable (12 ml: kod SK201, 5 ml: kod SK200). Reagenserna som levereras med kitet är tillräckliga för 20 tester i 6 7 enskilda körningar. Om 20 objektglas bearbetas i en körning skall de påfyllningsbara på 12 ml (SK201) användas. Flaska 1 och 2 är bruksfärdiga och innehåller tillräckligt med reagenser för 20 objektglas. Var uppmärksam på inkompatibilitet med andra protokoll i samma Autostainer-körning på grund av hållbarheten för Red Chromogen Solution efter beredning. B.4 Automatiserat färgningsprotokoll Ladda objektglasen på Dako Autostainer Se till att vävnadssnitten inte torkar ut när de laddas på Dako Autostainer och under färgningsproceduren. Torkade vävnadssnitt kan uppvisa ökad icke-specifik färgning. Kontakta vår Tekniska Support om mallprotokollet (se figur 1) inte finns på Dako Autostainerinstrumentet. ( ) SK108/SE/ULH sid. 8/15

9 Automatiserat färgningsprotokoll Använd programmet Autoprograms för att ställa in program och starta Dako DuoCISH programmet. Steg 1: Placera reagensflaskorna (förutom flaskan med Red Chromogen Solution) i Dako Autostainer-reagensställ enligt den datagenererade reagenskartan. Steg 2: Ladda objektglasen på Dako Austostainer-instrumentet enligt den datorgenererade objektglaskartan. Steg 3. Starta körningen. För färgning på Autostainer Plus Link-instrument skall du välja Air blow för att fullborda programmet. Steg 4: Efter steg 6 (se figur 2) kommer Dako Autostainer-instrumentet att stanna. Bered då en flaska med Red Chromogen Solution (se Reagensberedning) och placera flaskan i Dako Autostainers reagensställ enligt den datagenererade reagenskartan. Steg 5: Ta ut objektglasen ur Dako Autostainer efter programmet har avslutats. Figur 1. Allmänt program för Dako Autostainer-instrument 1. Wash Buffer, skölj 2. Peroxidase Block, 200 µl, 5 minuter 3. Wash Buffer, skölj 4. CISH Antibody Mix, 200 µl, 30 minuter 5. Wash Buffer, skölj 6. Wash Buffer, skölj 7. Red Chromogen Solution, 200 µl, 10 minuter 8. Wash Buffer, skölj 9. Wash Buffer, skölj 10. Blue Chromogen Solution, 200 µl, 10 minuter 11. Wash Buffer, skölj 12. Wash Buffer, skölj 13. Utspätt hematoxylin, 200 µl, 5 minuter 14. Wash Buffer, skölj 15. Wash Buffer, 200 µl, 5 minuter 16. Avjoniserat vatten, skölj 17. Avjoniserat vatten, skölj 18. Lufttorka* * För Dako Autostainer Plus Link-instrument skall du välja Air blow för att fullborda programmet. Steg 6: Montering Efter att vävnadsproverna har fått lufttorka fullständigt (t.ex. 30 minuter vid 37 C på Dako Hybridizer) skall de täckas med permanent (inte alkohol-/xylenbaserat) eller vattenhaltigt monteringsmedel. För permanent montering kan t.ex. Tissue-Mount från Sakura användas. För vattenhaltig montering kan t.ex. Aquatex från Merck eller EMD Chemicals (USA) användas. OBS! Proverna får inte exponeras för alkohol eller xylen före montering. Detta kan äventyra reaktionens känslighet och resultera i negativa effekter på färgningen. ( ) SK108/SE/ULH sid. 9/15

10 Kvalitetskontroll 1. Signalerna måste vara tydliga, välbalanserade i intensitet och prickstorlek, distinkta och lätta att utvärdera. 2. Normala celler medger en intern kontroll av färgningskörningen. Normala celler bör ha 1 2 klart synliga blåa och 1 2 klart synliga röda signaler där de röda och blåa signalerna är välbalanserade i intensitet och prickstorlekar. Signaldistribuering beror på den specifika prob som används. Se probens produktblad för vägledning. På grund av vävnadssnittning kommer vissa normala celler att ha mindre än de förväntade två signalerna för varje färg. Misslyckad detektion av signaler i normala celler tyder på analysfel och resultaten skall anses som ogiltiga. Numerisk utvärdering av normala celler bör ge ett resultat som motsvarar det förväntade värdet. 3. Kärnmorfologin måste vara intakt. Ett stort antal spökliknande celler och en i allmänhet dålig kärnmorfologi tyder på för stark nedbrytning av provet, vilket kan resultera i förlust eller fragmentering av signaler. Sådana prover skall anses vara ogiltiga. 4. Skillnader i vävnadsfixering, bearbetning och inbäddning i användarens laboratorium kan ge variationer i resultat, vilket kräver rutinmässig utvärdering av interna kontroller. Användning av ljusfältsmikroskop Använd ett mikroskopobjektiv av tillräckligt bra kvalitet och förstoring för att medge optimal poängsättning av proverna. Justera ljusintensiteten för att medge lätt separering av blå och röd färg. Fokusera upp och ned för att hitta alla signaler i den enskilda kärnan. Tolkning av färgningen Proverna måste poängsättas enligt de riktlinjer som tillhandahålls med den FISH-prob som används med Dako DuoCISH -kitet. Eftersom CISH-signalerna är något större än de motsvarande FISH-signalerna måste följande regler iakttas: För genamplifieringsanalyser Om en signal verkar ha mer än ett ursprungscentrum, och följaktligen har en form som skiljer sig signifikant från en rund prick, skall den räknas som två signaler (se signalräkningsguiden nedan). I kärnor med höga nivåer av genamplifiering kan de röda signalerna positioneras mycket nära varandra och bilda ett kluster av signaler. I dessa fall kan antalet röda signaler inte räknas utan måste uppskattas. Speciell uppmärksamhet måste riktas mot de blåa signalerna eftersom kluster av röda signaler kan täcka de blåa signalerna och göra dem svåra att se. Vid tveksamhet skall kärnorna inte inkluderas i utvärderingen. För translokationsanalyser av delad signal En delning ses när blåa och röda signaler är tydligt separerade. Överlappande blåa och röda signaler indikerar samlokalisering (ingen delning). Vid tveksamhet skall kärnorna inte inkluderas i utvärderingen. ( ) SK108/SE/ULH sid. 10/15

11 Signalräkningsguide för genamplifieringsanalys 1 Skall ej räknas. Kärnorna överlappar, inte alla områden i kärnorna är synliga. 2 Räkna som 3 blåa och 12 röda signaler (klusteruppskattning). 3 Räkna som 2 blåa och 1 röd signal. Signaler som verkar ha mer än ett ursprungscentrum skall räknas som två signaler. 4 Räkna ej (alltför starkt nedbrutna kärnor). 5 Räkna som 2 blåa och 5 röda signaler. Signaler som verkar ha mer än ett ursprungscentrum skall räknas som två signaler. 6 Räkna som 1 blå och 5 röda signaler. 7 Räkna som 3 blåa (1 blå oskarp) och 3 röda signaler. 8 Kluster av röda signaler döljer blåa signaler. Gå till en högre förstoringsnivå för att bekräfta närvaro eller frånvaro av blåa signaler. Räkna ej vid tveksamhet. Signalräkningsguide för translokationsanalys av delad signal 1 Poängsätt ej. Kärnorna överlappar, inte alla områden i kärnorna är synliga. 2 Poängsätt som två uppsättningar av samlokaliserade signaler (translokationsnegativ cell). 3 Poängsätt ej (alltför starkt nedbrutna kärnor). 4 Räkna som en uppsättning av samlokaliserade signaler och en uppsättning av delade signaler (translokationspositiv cell) Begränsningar 1. Dako DuoCISH appliceras på vävnadssnitten som färgats med Dako FISH-prober. Användare bör därför vara förtrogna med Dako FISH-proceduren och användarhandboken. 2. Dako DuoCISH en procedur i flera steg som kräver utbildning i val av lämpliga reagenser, beredning av CISH-objektglaset och tolkning av färgningsresultaten. 3. Överdriven eller ofullständig motfärgning kan kompromettera korrekt tolkning av resultaten. 4. Substituera inte reagenser med reagenser som har andra partinummer eller med reagenser från andra tillverkare. 5. Färgningsproceduren bör utföras vid omgivningstemperatur C. 6. Användning av Dako DuoCISH har inte validerats för användning med Dako pharmdx FISH-kit. ( ) SK108/SE/ULH sid. 11/15

12 Felsökning Problem Trolig orsak Föreslagen åtgärd 1. Ingen signal eller svaga signaler 1a. Kitet har exponerats för höga temperaturer under transport eller förvaring 1b. Flaska 1 och flaska 2 har exponerats för ljus 1c. Reagenserna används inte i korrekt ordning 1d. Programmeringsfel. Reagenserna används inte i korrekt ordning 1e. Otillräckligt reagens i reagensflaskan 1f. Otillräckliga inkuberingstider 1g. Otillräcklig blandning av Blue Chromogen (flaska 6) före beredning av Blue Chromogen Solution 1h. Red Chromogen Solution och/eller Blue Chromogen Solution används inte inom den angivna tiden 1i. Mikroskopinställningar är inte optimala för CISH- utvärdering - Otillräckligt ljus - Högre förstoring (x60 eller x100 objektiv) - För utvärdering av translokationsprober, byt till x40 eller x60 oljeobjektiv 1a. Kontrollera förvaringsförhållanden. Tillförsäkra att frys- elementet var kallt när sändningen mottogs. Tillförsäkra att kitet har förvarats vid högst 2 8 C. 1b. Tillförsäkra att flaska 1 och flaska 2 har förvarats i mörker. 1c. Granska applicering av reagenser. 1d. Kontrollera programnätet för att bekräfta att färgnings- körningen programmerades korrekt. 1e. Tillförsäkra att tillräckligt med reagens laddas i reagensflaskorna innan körningen startas. Se reagenskartan för erfordrade volymer. 1f. Gå igenom anvisningarna för färgnings proceduren. 1g. Blanda Blue Chromogen (flaska 6) väl i 10 sekunder och centrifugera en kort stund för att avlägsna vätska från locket. 1h. Beredd Red Chromogen Solution måste användas inom 20 minuter. Beredd Blue Chromogen Solution måste användas inom 8 dagar (vid förvaring vid 2 8 ºC i mörker). 1i. Pröva olika mikroskopjusteringar. Vid tveksamhet skall du kontakta din lokala mikroskop tillverkare. ( ) SK108/SE/ULH sid. 12/15

13 2. Områden utan signal 3. Alltför kraftig bakgrundsfärgning av objektglas 4. Alltför kraftig specifik färgning 5 Dålig vävnadsmorfologi 2a. För liten reagensvolym 2b. Luftbubblor instängda under montering 3a. Objektglasen har inte sköljts ordentligt 3b. Snitten torkade under den manuella färgnings- proceduren 3c. Snitten torkade under den automatiserade färgnings- proceduren 3d. Snitten torkade under laddning av Autostainer 4a. Reagensinkuberingstiderna alltför långa 4b. Felaktig tvättlösning har använts 2a. Säkerställ att reagensvolymen är tillräckligt stor för att täcka vävnadsområdet. 2b. Undvik luftbubblor. Om dessa observeras skall du byta från permanent monteringsmedel (inte alkohol-/xylen- baserat) till vattenhaltigt monteringsmedel. 3a. Använd färsk Wash Buffer. Tillförsäkra att Autostainer är tillräckligt påfylld före körning. Kontrollera för att säkerställa att det finns tillräckligt med buffert för hela körningen. 3b. Använd fuktkammare. Torka endast av tre till fyra objektglas åt gången innan reagenset appliceras. 3c. Bekräfta att lämplig volym av reagenset appliceras på objektglasen. Tillförsäkra att Autostainer körs med huven i stängt läge och inte exponeras för alltför hög värme. 3d. Tillförsäkra att snitten är fuktiga med buffert medan de laddas och innan körningen påbörjas. 4a. Gå igenom anvisningarna för färgningsproceduren. 4b. Använd endast Wash Buffer som rekommenderas för kitet. 5. Alltför kraftigt nedbruten vävnad 5. Förkorta inkubationstiden för pepsin i Dako FISHfärgningsproceduren. För neutralbuffrat formalin (24 timmar) och paraffininbäddad vävnad är 2 minuters inkubation av pepsin vid 37 C en bra startpunkt. En balans föreligger mellan vävnadsmorfologi och signalintensitet/-kvalitet som användaren bör vara medveten om när en pepsingradient framställs i FISH-proceduren, eftersom både alltför svag och alltför stark nedbrytning av vävnadsprover har en effekt på signalintensitet/-kvalitet. 6. Motfärgning 6a. Motfärgning med hematoxylin är för stark 6a. Ytterligare spädning av ( ) SK108/SE/ULH sid. 13/15

14 med hematoxylin gör det svårt att se de specifika Dako DuoCISH signalerna 7. Alltför kraftig bakgrundsfärgning med användning av FISHtranslokationsprober 7a. Tvättningen i FISH-proceduren var inte tillräckligt stringent 7b. Blue Chromogen-färgning är för stark hematoxylin. 7a. Extra stringenstvätt i FISHproceduren. Förläng tiden för stringenstvätten t.ex. från 10 till 20 minuter. 7b. Späd Blue Chromogen Solution ytterligare, t.ex. 37,5 µl kromogen per 1 ml substratbuffert. Dessutom kan kontrastfärgning uteslutas för att förbättra balansen mellan signalintensitet och bakgrundsfärgning. OBS! Om problemet inte härrör från någon av ovanstående orsaker eller om den föreslagna åtgärden inte löser problemet, kontakta Dako Teknisk Support för ytterligare hjälp. ( ) SK108/SE/ULH sid. 14/15

15 Förklaring av symboler Katalognummer Temperaturbegränsning Batchkod Hälsoskadlig In vitro-diagnostisk medicinsk utrustning Läs bruksanvisningen Förvaras i mörker Innehåller tillräckligt för <n> tester Använd före Tillverkare Tillverkad av Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Denmark Tel Fax ( ) SK108/SE/ULH sid. 15/15

Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176. Avsedd användning För in vitro-diagnostik.

Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176. Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Artisan Grocott s Methenamine Silver Stain Kit * Kod AR176 Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Grocott s Methenamine Silver (GMS) Stain Kit är avsett för laboratorieanvändning för att med ljusmikroskopi

Läs mer

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kod K5001 Utgåva 6 För användning med Dako automatiska immunfärgningsinstrument. Kitet innehåller tillräckligt med reagens för 500 tester. (129664-001)

Läs mer

EnVision FLEX, High ph, (Link)

EnVision FLEX, High ph, (Link) EnVision FLEX, High ph, (Link) Kod K8000 femte utgåvan Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 400 600 tester. För Autostainer Link-instrument. Valfria reagenser Kod Produktnamn Tester K8004

Läs mer

Streptavidinkonjugerat till pepparrotsperoxidas i PBS innehållande stabiliserande protein och antimikrobiella medel.

Streptavidinkonjugerat till pepparrotsperoxidas i PBS innehållande stabiliserande protein och antimikrobiella medel. Dako LSAB2 System-HRP Kod K0672 15 ml Kod K0673 15 ml Kod K0675 110 ml Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dessa instruktioner gäller Universal Dako Labelled Streptavidin-Biotin2 System, Horseradish

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

PNA ISH Detection Kit Code No. K5201

PNA ISH Detection Kit Code No. K5201 PNA ISH Detection Kit Code No. K5201 Utgåva 9 För in situ-hybridisering med fluorescein-konjugerade PNA-prober. Kitet innehåller reagenser för minst 40 tester*. * Antalet tester baseras på användning av

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

EnVision FLEX Mini Kit, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX Mini Kit, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX Mini Kit, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kod K8024 Utgåva 3. Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för 125 190 tester. För Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valfria

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 220. m2-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 220 m2-x Allt-i-örat hörapparat Din hörapparat (ifylles av audionom) Datum: Batteristorlek: Lyssningsprogram Master Nybörjare Musik TV Komfort Audibility Extender T Programnummer

Läs mer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renad matrissubstans för matrisstödd laserdesorption och laserjonisering med löptidsmätt masspektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter är utformade för att stödja

Läs mer

EZ-PEC Microorganisms

EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms EZ-PEC Microorganisms-preparat tillhandahåller kvantitativa experiment för testning av både antimikrobiell verkan och konserveringsmedlets effektivitet. AVSEDD ANVÄNDNING EZ-PEC (Preservative

Läs mer

Riskbedömning ELISA med HRP detektion

Riskbedömning ELISA med HRP detektion Sida 1( 5) Riskbedömning ELISA med HRP detektion Utförd 2014-08-27 Av Rune Nilsson på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-18 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk 1.

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89

Instruktioner. CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor. Anvisningar för användningen 54490-89 Instruktioner 54490-89 CL17förkalibreringochverifikationavfriochbundenklor Anvisningar för användningen Introduktion Kalibrerungs- och verifikationssatsen CL 17 möjliggör för användaren att genomföra en

Läs mer

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel

Glukosdehydrogenas. Laktos och Galaktos. Enzymatisk bestämning i livsmedel Glukosdehydrogenas Laktos och Ga. Enzymatisk bestämning i livsmedel Innehållsförteckning 1. Ändamål och Användningsområde...1 2. Princip...1 3. Reagens...1 3.1 Citratbuffert...1 3.2 NAD-Citratbuffert...2

Läs mer

Riskbedömning Immunohistokemi, manuell

Riskbedömning Immunohistokemi, manuell Sida 1( 7) Riskbedömning Immunohistokemi, manuell Utförd 2014-09-04 Av Rune Nilsson på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-18 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk

Läs mer

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

LIFECODES B-Screen assay

LIFECODES B-Screen assay BRUKSANVISNINGEN LIFECODES B-Screen assay REF BCSG IVD INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN AVSEDD ANVÄNDNING... 2 KORTFATTAD FÖRKLARING... 2 METODPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER... 3 FÖRSIKTIGHET...

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

SLIMLINE HANDTAG FÖR KEELER

SLIMLINE HANDTAG FÖR KEELER SLIMLINE HANDTAG FÖR KEELER LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Slimline handtag för Keeler Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt. För såväl din egen som dina kunders

Läs mer

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt:

Kod K4002: Följande är tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µl per snitt: Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kod K4002 15 ml Kod K4003 110 ml Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Dessa instruktioner gäller för Dako EnVision +, Peroxidase (DC EnVision+

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer.

UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11. Målsättning Att använda metoder för direkt observation av mikroorganismer. UMEÅ UNIVERSITET 2011-01-11 Institutionen för molekylärbiologi RUT10 - Biomedicinsk vetenskap I FÄRGNING OCH MIKROSKOPERING AV MIKROORGANISMER Målsättning Att använda metoder för direkt observation av

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

Rengöring och desinficering

Rengöring och desinficering SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS DEUTSCH ENGLISH BRUKSANVISNING Rengöring och desinficering Tonometermätkroppar, kontaktglas och Desinset 5. utgåvan / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

Troubleshooting guide TC models

Troubleshooting guide TC models batteriet laddas upp var tredje månad till dess att batteriindikatorn visar att det är fulladdat. Laddningen kan genomföras på något av följande sätt: 1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.

Läs mer

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A KEELERS C-HANDTAG 13A 13B LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers C-handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt. För såväl din egen som dina kunders säkerhets skull

Läs mer

Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE

Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE GLOBAL REFINISH SYSTEM Juni 2011 Product Information ENVIROBASE HIGH PERFORMANCE PRODUKTER Envirobase Vattenspädbar baslackkulör T4xx Envirobase förtunning T494 Envirobase långsom förtunning T495 High

Läs mer

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons

Manual Mini Plant Factory PMF-M30. EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory PMF-M30 EcoSolu ons Manual Mini Plant Factory För säker användning s. 3 Ingående delar s. 4 Produktinfo s. 5 Installation s. 6 Odling s. 7-14 Så ställer du in timern s. 15-16

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Artisan Jones Basement Membrane Stain Kit. Kod AR180. Avsedd användning För in vitro-diagnostik.

Artisan Jones Basement Membrane Stain Kit. Kod AR180. Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Artisan Jones Basement Membrane Stain Kit Kod AR180 Avsedd användning För in vitro-diagnostik. Jones Basement Membrane Stain Kit är avsett för laboratorieanvändning för att med ljusmikroskopi identifiera

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli

LAB 12. Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Institutionen för biokemi och biofysik LAB 12 Preparation och analys av plasmid-dna från E.coli Basåret 2012 (finns på basårshemsida: www.kemi.su.se, välj Basår) INTRODUKTION I denna laboration ska vi

Läs mer

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt.

Pure binax. Bruksanvisning. www.siemens.se/horsel. Livet låter fantastiskt. Pure binax Bruksanvisning www.siemens.se/horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8 Inställningar

Läs mer

Pascal handbok. kodnummer S2800. För diagnostisk användning in vitro. (placeholder) 306163SE 091505

Pascal handbok. kodnummer S2800. För diagnostisk användning in vitro. (placeholder) 306163SE 091505 Pascal handbok kodnummer S2800 För diagnostisk användning in vitro (placeholder) 306163SE 091505 Copyright 2005 DakoCytomation. Med ensamrätt. Detta dokument får inte, helt eller delvis, kopieras eller

Läs mer

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har köpt LUNA TM 2 for MEN med T-Sonic TM som rengör och förbereder huden för

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Riskbedömning Western blot

Riskbedömning Western blot Sida 1( 6) Riskbedömning Western blot Utförd 2014-05-20 Av Lars Ekblad på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-08-18 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk 1. Ange vilka

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD

DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD 2011-03-11 1 DELEGERING AV PROVTAGNING BLOD Blod tas för analys Vid blodprovstagning tas en liten mängd blod som sedan undersöks, analyseras. Mängden blod varierar lite utifrån hur många och vilka undersökningar

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum.

SeroCP IgG. Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG antikroppar mot Chlamydia pneumoniae i humanserum. SeroCP IgG Enzym -Länkad Immunsorbent Assay (ELISA) för bestämning av specifika IgG mot Chlamydia pneumoniae i humanserum Bruksanvisning Test kit för 96 bestämningar (Artikel Nr A191-01M) Test kit för

Läs mer

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051

CLA40 VOX. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning CLA40 VOX. Art nr 273051 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 VOX Art nr 273051 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bildöversikt CLA40 VOX sid 4-6 Instruktion för montering på vägg sid 5 Installation

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel; (H 23:5)

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah

ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah ANVÄNDARMANUAL 12 V Blybatterier 1-85 Ah SE 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.se. Livet låter fantastiskt. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.se Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Hörapparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen

Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen Instruktion för dig som ska använda Puregon Pen Så här använder du Puregon Pen Läs alltid bipacksedeln i förpackningen innan du använder Puregon Pen. Tvätta alltid händerna noggrant med tvål innan du sätter

Läs mer

Cytology FISH Accessory Kit Kodnr. K 5499

Cytology FISH Accessory Kit Kodnr. K 5499 Cytology FISH Accessory Kit Kodnr. K 5499 2:a utgåvan För fluorescens in situ hybridisering (FISH) på cytologprov. Satsen innehåller tillräckligt med reagenser för 20 tester. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Omni-Tract Haksystem

SKÖTSELANVISNING. Omni-Tract Haksystem SKÖTSELANVISNING Omni-Tract Haksystem ÅTERFÖRSÄLJARE Mediplast AB Box 9504, 200 39 Malmö T 040 671 23 00 - Kundtjänst 020 78 80 35 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 INTEGRA OMNI-TRACT Bordsmonterat

Läs mer

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah

användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah användarmanual 12 v blybatterier 20-300 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Din nya batteriladdare hjälper dig att hålla batteriet vid full kapacitet och förlänger livslängden.

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM mini

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Monterings- och installationsrutiner

Monterings- och installationsrutiner Monterings- och installationsrutiner för Pall filterpatroner av farmaceutisk kvalitet 1. Inledning Följande rutiner måste följas vid installation av Palls filterpatroner av farmaceutisk kvalitet. Läs instruktionerna

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet

IMPRESSA A9 One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet IMPRESSA A One Touch Det viktigaste i korthet J Den här snabbinstruktionen ersätter inte Bruksanvisning GIGA

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Apparatmodell 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod.

Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. Guide för vårdpersonal Viktig information om mylife OmniPod. More freedom. More confidence. With mylife. Lär känna insulinpumpen mylife OmniPod Viktig kontaktinformation 3 Poden 4 PDM:en (Personal Diabetes

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1

DiviTum V2. Bruksanvisning IVD. Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2. Ref. 932, rev. SV 1 DiviTum V2 Bruksanvisning Denna bruksanvisning avser endast DiviTum V2 IVD 40 Ref. 932, rev. SV 1 1 Innehåll 1. Introduktion... 3 Avsedd användning... 3 Bakgrund... 3 Analysprincipen för DiviTum V2...

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER 70-00036-13 B Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande

Läs mer