Måndag-torsdag Fredag Lördag Oppositionen ger landstingets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag-torsdag 9-18. Fredag 9-17. Lördag 10-14. Oppositionen ger landstingets"

Transkript

1 Oppositionen ger landstingets borgerliga majoritet underkänt betyg. De rödgröna partierna summerar de senaste tre årens styre i en rapport. I går öppnade riksdagen efter sommaruppehållet. Natten innan bestämde sig Enköpingsbon och riksdagsledamoten Mats Berglind. Jag slutar eftersom jag inte har det stöd från Enköpings Arbetarekommun som jag behöver, säger han. EP kan i dag avslöja att vem som kan komma att bli hans efterträdare. Enköpings Arbetarekommuns valberedning har enats om ett förslag som de vill ska toppa länets riksdagslista. Med ett tryggt boende där tillgängligheten är bra och hjälpen nära kan de äldre bo kvar hemma betydligt längre. Därför rekommenderar äldreboendedelegationen med Barbro Westerholm i spetsen att kommunerna ser till att skapa trygghetsboenden snarast. Tuta och kör, bygg nu, sa hon på ett SPF-möte i Bålsta. Enköpings kommun vill dra ner på stödet till grusvägar som sköts av befolkningen på landsbygden. Men nu kräver kommunen att Vägverket satsar på just grusvägar. Rallylydnad var en av de sporter som eleverna på Västerledsskolan kunde prova på under de två hälsodagar som hålls på skolan. Det är en ny form av lydnadsträning inom hundsporten som är rolig och ger fin kontakt mellan hund och förare. ENKÖPING SMAKFULLT INREDDA LÄGENHETER NÄRA CENTRUM Måndag-torsdag Fredag Lördag Traktorgatan 5, Enköping. Tel VI HAR NÅGRA LÄGENHETER KVAR MED INFLYTTNING I HÖST VÄLKOMMEN ATT BOKA VISNING! För visning kontakta: Mäklarringen, tel:

2 CITERAT ÅSIKTER LEDARE ONSDAG 16 SEPTEMBER n regeringsförklaring med endast ett år kvar till nästa val är särskilt intressant att lyssna till. Vilka frågor lyfts fram som särdeles viktiga? Vad döljer sig mellan raderna? Framgångsrik kommunikation har varit ett av alliansens främsta vapen både inför förra valet men också under nuvarande mandatperiod. Man tycks ofta ligga steget före med vältajmade beslut eller åtminstone besked som kommer i rätt skede. För att få så mycket uppmärksamhet som möjligt har man valt att sprida ut presentationen av de olika reformerna i höstbudgeten under de senaste veckorna. Med ett år kvar till ett möjligt omval av alliansen lyssnar man därför med stora öron på vad som kommer ur statsministerns mun under regeringsförklaringen. Efter Kungssången, som traditionen påbjuder, har ljudit i riksdagssalen och talman Per Westerberg gett ordet till kungen som dryftat sitt intresse för klimatförhandlingarna i Köpenhamn, är det statsministerns tur. Han går direkt på finanskrisen och med ett närmast poetiskt språk PRESSKLIPP sätter han ord på orsakssambanden för krisens uppståndelse för att så småningom uppehålla sig i kärnfrågan som de gick till val på sist: arbete. Med den lutherska folksjälen i fokus talar statsministern om hur ödesdiger verkligheten kan te sig för den som med endast sin egen spegelbild som sällskap tvingas sitta hemma i arbetslöshet. Den enskilda människan och dennes delaktighet i samhället är något som statsministern återvänder till under hela talet. Till sysselsättnings och arbetsfrågor hör löner och skatter. Och Reinfeldt kan stoltsera med det genomförda jobbskatteavdraget. Men mycket vill ha mer så väl känner en statsminister sitt folk. En mening i Reinfeldts tal antyder att ytterligare skattelättnader kan vara på väg. Regeringen kommer fortsatt pröva ytterligare skattelättnader för låg- och normalinkomsttagare. Man kan spekulera i när besked om eventuella skattesänkningar kommer, med alliansens fingertoppskänsla för vad som är rätt tid, kanske det blir redan under lördagens startskott för det nya valåret när alliansledarna samlas på Sergels torg i Stockholm. Hittills ser det lovande ut för alliansen inför nästa val. Oppositionen med Sahlin i spetsen har tappat förtroendet hos många, inte minst i storstadsregionerna, och det är tydligt att de rödgröna saknar riktning. Att regeringen redan nu kan stoltsera med att ha infriat två tredjedelar av sina vallöften talar också till deras fördel inför 2010 års val. Så länge man fortsätter på den inslagna banan och inte tappar momentum så finns det goda chanser till omval av de borgerliga om ett år. DEBATT Kyrkovalet den 20 september och kyrkomötets behandling av det kristna äktenskapet och kyrkans vigselordning handlar om Svenska kyrkan är berett till ett snabbt lappkast och med öppna ögon vill isolera sig från andra kyrkor i vårt land och i den världsvida kristenheten. I sitt remissyttrande den 12 december 2007 till den statliga äktenskapsutredningen sade ärkebiskop Anders Wejryd och samtliga ledamöter Svenska kyrkans kyrkostyrelse, utom de S-märkta, att enligt Kyrkostyrelsen bör ordet äktenskap endast användas för att benämna relationen mellan en kvinna och en man.det allkristna, ekumeniska perspektivet gavs stort utrymme i kyrkostyrelsens yttrande: Bland kristna kyrkor och samfund finns en mycket bred uppslutning kring uppfattningen att begreppet äktenskap avser relationen mellan en man och en kvinna. Detta gäller både inom Sveriges Kristna Råd och internationellt,till exempel inom Borgågemenskapen och Lutherska Världsförbundet. Det finns också krav på enskilda kyrkor att uppträda samlat i frågor som denna och att inte ändra uppfattning utan att samtal har förts med andra kyrkor. Samarbetet med andra kyrkor skulle utsättas för stora påfrestningar om Svenska kyrkan skulle bejaka äktenskap för par med samma kön. Så lät det då. Halvannat år senare gällde inget av detta längre för en ny majoritet i kyrkostyrelsen bestående av S, M, C, folkpartister i Svenska kyrkan (Fisk), partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)samt ärkebiskopen. Den bibliskt och historiskt förankrade, allkristna äktenskapssynen skulle nu raderas ut. Endast tre företrädare KR, POSK och M gick emot lappkastet. Svenska kyrkan är en del av den allmänneliga, världsvida kyrkan. Hon uttolkar inte den kristna tron ur ett svenskt eller politiskt perspektiv, utan lever i gemenskap med andra kristna. Vår kyrka är inte förmer eller exklusiv. Vi står ansvariga inför andra, vilket bland annat tar sig uttryck genom vad Svenska kyrkan förbundit sig till inom Borgågemenskapen med lutherska och anglikanska systerkyrkor i Norden, Baltikum och England samt Lutherska världsförbundet, LVF. Den nya majoriteten ignorerar att Svenska kyrkan i Borgågemenskapen förbundit sig att konsultera andra kyrkor och gå långsamt fram i en eventuell förändringsprocess. LVF sammanträdde så sent som i mars 2007 här i Sverige, och enades då om att medlemskyrkorna ska rådgöra med varandra fram till Innan dess bör inga förändringar göras i fråga om äktenskapet. Däremot måste konsultationer med andra regioner ske vi i norr bör särskilt vända oss till systerkyrkorna i syd och kontakter upprätthållas med Lutherska världsrådet. Svenska kyrkan är också bunden till Borgådeklarationen, som vi satt vårt namn under. Precis som grundlagen ibland sätter stopp för snabba förändringar i Sveriges riksdag, sätter de facto grundläggande ekumeniska dokument som de ovan nämnda stopp för en förändring av äktenskapet. Det är en begränsning vi alla får acceptera i allkristen omsorg om den gemensamma, världsvida kristna tron.

3 MERA ÅSIKTER KORT SAGT Inför kyrkovalet är det många grupper som kommer med sin programförklaring, men det mesta förefaller tämligen självklart och allmängiltigt. Och inte tycks det vara någon större skillnad mellan grupperna heller och då tänker jag i första hand på dem som representerar Enköpings kyrkliga samfällighet. Frågor som verkligen betyder något för församling och medlemmar, och därmed också för Svenska kyrkans framtid som kristet samfund, lyser nästan helt med sin frånvaro. Som den känsliga frågan om hanteringen av församlingshemmen och församlingsgårdarna vilka kyrkan på 60-talet fick köpa av kommunerna för en symbolisk summa, en krona eller hundra kronor. De här lokalerna rustades upp och kom att fylla en synnerligen viktig funktion, på en del håll mer än på andra. I Husby-Sjutolft var uppställningen total när det gällde att få till stånd en församlingslokal. Den gamla skolan som blev Husby-Sjutolftsgården har blivit centralpunkten i församlingen med sina cirka 500 invånare. Dels för att den ligger mitt i byn men framför allt för att här inte finns någon som helst annan samlings lokal. Den är den självklara platsen för händelser med kyrklig anknytning, bröllop, dop I våras skrev niondeklassarna i Enköping det bästa resultatet på det nationella provet i matematik på många år. Jag tror inte att det är en tillfällighet. Enköpings kommun har under senare år gjort och begravningar, hela föreningslivet har sitt centrum här, nu 40-åriga traditioner har skapats som midsommarfest för barnen och adventskaffe, barnverksamhet, kurser och informationsmöten etcetera. Den betyder med andra ord allt för alla tillfällen där människor i bygden samlas. Därför var det ett chockartat besked som nyligen kom att hyresgästen, utan föregående kontakt, skriftligen hade sagts upp från den sista november för att lokalen skulle säljas. Med tanke på att något beslut en kraftig satsning bland annat på att utveckla arbets sättet i matematik. Det handlar om ett långsiktigt arbete, som inleds redan i förskolan med att på ett medvetet sätt lägga grunden för matematiken i grundskolan. Arbetet fortsätter genom hela grundskolan med allt från föreläsningar och dataprogram till matematikmentorer och kurser. Den satsningen fortsätter. Jag är övertygad om att huvuddelen av det förbättrade resultatet beror på det goda arbete som utförs av lärare och annan personal i Enköpings alla skolor, inte på slumpen. Tomas Rådkvist (EP 14/9) slåss mot väderkvarnar. Han fortsätter att hänvisa till förra årets provresultat, trots att nämnden vid en närmare analys klarlagt att resultatet delvis kunde förklaras med att eleverna inte tagit provet på allvar. Detta har tidigare redovisats offentligt, senast i Enköpings- Posten den 2 juni i år. Det är ingen bortförklaring som Rådkvist påstår det är fakta. Årets uppföljning ger också en betydligt mer positiv bild av elevernas kunskaper i matematik. Enligt den rapport som nämnden fått skrev 88 procent av niorna minst godkänt på det nationella provet. Vi kommer att fortsätta att arbeta för ännu bättre resultat, men jag är övertygad om att det resultatet kommer att stå sig mycket väl i en nationell jämförelse. ännu inte var fattat kan det tyckas vara en märklig ärendehantering, men sådana är vi tämligen vana vid numera. När jag stötte på Mats O. Karlsson, den ledande politikern i samfälligheten, var den självklara frågan: Ni tänker väl inte sälja vår församlingsgård? Och jag påminde om det billiga övertagandet för mer än 40 år sedan. Mats bekräftade, tyvärr, att försäljning skulle det väl bli och han förklarade att kyrkopolitikerna på den tiden var så dumma att de lät lura på sig det här ansvaret. Men för bara ett par år sedan var Mats själv lika dum för då sa han nej, Husby-Sjutolftsgården kan vi inte sälja, för ni har ju ingen annan lokal. Men nu har han drabbats av den välsignade glömskan, han minns inte vad han sagt! I stället tycks han ha fått en besynnerlig uppenbarelse som förklarat att Det är inte kyrkans sak att hålla lokaler åt folk utan det är, hör och häpna hembygdsföreningens! I vårt fall handlar det om en förening som bildades 2003 med 100 medlemmar och utan några egentliga ekonomiska resurser. Den skulle alltså inköpa en fastighet för säkert två miljoner eller mer. Med en så lättsinnig syn på pengar och affärer är det inte konstigt om kyrkans ekonomi är dålig. Den fråga som här osökt uppkommer är: Är församlingen och medlemmarna kyrkans sak? Har Svenska kyrkan i Enköpings samfällighet något intresse av att medlemmarna, som med sina årliga avgifter finansierar verksamheten, visas en smula respekt och beaktas? Nu har man utrett frågan om församlingshemmen, heter det. Att med rätt uppgifter få till stånd en uthyrningsstatistik kan ju inte vara så komplicerat, men räcker det med det för att vara en utredning värdig Svenska kyrkan? Nog är det anmärkningsvärt att det inte tagits någon kontakt med alla berörda, med hembygdsföreningen, med LRF, med Ekolsunds byalag, med centerrörelsen, med kyrkliga syföreningen, med vävstugan, som det ofta talats om, men aldrig med och inte ens med församlingens egna kyrkoråd! Det här är nu inte det första exemplet på nonchalans mot berörda. Före jul fick lokalens diskmaskin plötsligt fötter och försvann till ett annat församlingshem utan någon som helst kontakt med kyrkorådet. Trots att det var kyrkorådet som några år tidigare tidigare tagit beslut om inköpet! Och det finns fler exempel som fått oss i bygden att undra. Hur ser det egentligen ut med demokratiska och etiska principer? Har de kyrkliga grupperna någon åsikt om det? För bara tio år sedan hade jag inga som helst planer på att begära mitt utträde ur Svenska kyrkan. Men det var då det. Då såg jag den fortfarande som att den stod för något gott, som en bundsförvant i bygden. Så är det inte nu, och det är verkligen för sorgligt. Kyrkovalet, den 20 september, drar mycket uppmärksamhet från många politiska partier. Man ska komma ihåg att kyrkan är en helig plats, som främjar Guds kärlek och det han lärde oss alla. Det är nu viktigare än någonsin att stödja och hjälpa varandra. Finans krisen har drabbat oss alla på många olika sätt och jättemånga människor känner sig frustrerade, deprimerade, svikna och nödställda. Kyrkan står inför många utmaningar. Jesus sa att man får inte blanda kyrkan och politik. Han välkomnade alla, diskriminerade ingen och lärde oss att vi alla är likvärdiga i Guds ögon. Reparation av pendelur Hämtning och uppsättning Tel Värna om Din kyrka genom att rösta på Moderaterna i kyrkovalet söndagen den 20 september. Moderaterna i Enköping stöder Svenska Kyrkans uppgift att förvalta viktiga delar av Sveriges kulturarv. Tommy Myrsell Socialdemokraterna Rösta i kyrkovalet! Idag är sista dagen att förtidsrösta i kyrkovalet. I Kyrkans Hus Västra Ringgatan kl Sista chansen är på valdagen den 20 september. I samtliga vallokaler hittar du socialdemokratiska valsedlar. Av miljö- och ekonomiskäl skickar vi inte ut till hushållen. Vi blir glada om du röstar och extra glada om du tar en av våra valsedlar! Våra kandidater i de olika valen kan du träffa på Torget lördag den 19 september kl och idag, torsdag och fredag kl I Fjärdhundra vid affären på fredag den 18 september kl Välkommen!

4 I går inleddes ett nytt arbetsår i riksdagen. Klockan två natten innan tog Mats Berglind sitt beslut. Jag har vetat sen i våras att man i Enköpings arbetarekommun vill ha bort mig. Ett sånt här jobb kräver hundraprocentig uppbackning. Har man inte det är Enligt uppgifter till EP vill Enköpings arbetarekommuns valberedning att den snart 64-åriga Anneli Djurklou, Enköpings kommuns oppositionsråd, blir den som tar över efter Mats Berglind. det lika bra att sluta, säger han. Han funderade aldrig ens på att ta någon strid för att få bli kvar som distriktets förstanamn på valsedeln. Nej, det orkar jag inte. När man vet att de inte vill ha en är det bara att låta andra krafter ta över, säger han. Mats Berglind säger att det var Arbetarekommunens ordförande Sven Jansson som i våras sa till honom att det var dags att sluta. Samtalet hade de två före Mats Berglind drabbades av sin stroke, något EP berättat om tidigare. Själv är Anneli Djurklou inte alls pigg på att kommentera uppgifterna i dagsläget. Ingenting är beslutat förrän Arbetarekommunen haft sitt möte. Jag vill egentligen att styrelsen och medlemmarna ska få diskutera det först, säger hon. Hon medger dock att hon är valberedningens förslag men understryker att processen inte är klar och att mycket återstår. En Arbetarekommun är Socialdemokraternas lokala organ för Han tror därför inte att sjukdomen är en orsak till att Arbetarekommunen vill ha bort honom. Sven Jansson säger till EP att han inte sagt till Mats Berglind att Arbetarekommunen vill bli av med honom. Nej, så har jag inte uttryckt det. Jag har pratat med honom om hur han ser på sin situation, han har ju suttit i flera år, säger han. Jag har inte uttryckt det så. Men sen har ju valberedningsarbetet kommit i gång och då har han tolkat det som att han inte har fullt stöd. Det finns säkert de som både vill ha honom kvar och de som inte vill det. Sven Jansson säger att han respekterar Mats Berglinds beslut. Det är ett tufft uppdrag men han har gjort ett jättebra jobb, säger han. I och med riksdagens öppnande i går har Mats Berglind därmed samverkan, vanligtvis bestående av lokala S-föreningar. Alla Arbetarekommuner i länet ska ta fram sina förslag på kandidater. Därefter ska Uppsala läns distriktsstyrelse sätta ihop en gemensam lista som i november ska fastställas på en valkonferens. Ja, visst är jag det. Jag tycker att det hade varit väldigt roligt. Jag har en lång politisk erfarenhet och, som sjuksköterska, en lång erfarenhet av frågor som rör äldre människors situation. Ja, så tänker jag. 25 procent av befolkningen är pensionärer men den gruppen har nästan ingen representation i några folkvalda församlingar, säger Anneli Djurklou, som själv kommer att vara ålderspensionär lagom när den nya mandatperioden inleds. inlett sitt sista riksdagsår. Han sitter kvar i försvarsutskottet där han jobbar vidare som vanligt fram till nästa val. Vad det blir sen vet han inte i dag. Jag får fundera. Kanske hade det varit spännande att jobba ihop med Helena Proos, i kommunpolitiken, säger han. Bålstabon Pyry Niemi kanske.

5 Med ett år kvar till valet kastar socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet in ett vedträ i debattens lågor i Uppsala läns landsting. På de flesta punkter ger oppositionen majoriteten underkänt. Ekonomin, med skenande kostnader på bland annat Akademiska sjukhuset, ger oppositionen tummen ner för. De ekonomiska problemen kan inte skyllas på den ekonomiska lågkonjunkturen. Ekonomin försämrades redan innan hösten Hade landstinget haft en ekonomi i balans hade förutsättningarna inför den ekonomiska krisen varit mycket mer gynnsamma, skriver landstingsoppositionen. När det gäller lasarettet i Enköping kritiserar oppositionen majoriteten för att ha stoppat utvecklingsplanerna för lasarettet och för att nödvändig upprustning av operationslokaler har fördröjts. Ett sparbeting på tio miljoner som lasarettet fått ifrågasätts också av de rödgröna partierna. Föregående mandatperiod genomfördes en stor utredning i syfte att långsiktigt renodla lasarettets uppdrag och utveckla lasarettet som ett länssjukhus med mer ansvar för länsbornas totala vårdbehov... När borgarna kom till makten stoppades allt arbete med genomförandet, skriver oppositionen. På en punkt har det dock blivit b ättre, enligt rapporten. Telefontillgängligheten i primärvården har blivit bättre. I går meddelande bolaget HK Scan att man inom det svenska dotterbolaget Scan AB ska effektivisera verksamheten. I planerna ingår att produktionen i Uppsala upphör och flyttas till i Linköping. 100 jobb försvinner därmed i Uppsala, när distributionsterminalen i Linköping blir klar under första kvartalet nästa år. De anställda i Uppsala kommer att erbjudas att följa med, säger Bjarne Andersen, produktionschef för förädlade produkter inom Scan AB. För Enköpingsortens uppfödare av slaktsvin och nötkreatur betyder därmed nedläggningen av Scans verksamhet i Uppsala ingenting. Slaktsvinen kommer att som i dag transporteras till Skara för slakt och nötkreaturen till Linköping. Möjligen kan en del nötdjur gå till Siljans Chark, där Scan är delägare, säger Bjarne Andersen till EP. En så kallad karttjuv slog till vid lunchtid i måndags utanför Ö & B på Skälbygatan. En kvinna som varit inne och handlat blev uppsökt av en man på parkeringen. Mannen talade engelska och frågade kvinnan efter vägen till Arlanda. Kvinnan visade vägen på mannens karta. När han hade försvunnit upptäckte hon att han hade stulit hennes portmonnä under kartmanövern. (EP) En 10-årig pojke på Gröna dalen-skolan blev bestulen på sin mobiltelefon i fredags. Telefonen stals i omklädningsrummet medan pojken hade gymnastik. (EP) Någon tog sig in i ett stängt, men inte låst, rum på när närpsykiatrimottagningen på Linbanegatan i måndags. En plånbok stals från rummet. (EP) Strax före klockan två på dagen i måndags tankade någon på Statoil-macken vid Västeråstullen, struntade i att betala notan på 584 kronor. (EP) Vid elvatiden i måndags kväll skrapade och bankade någon på en bil med ett vasst föremål. Bilen var parkerad på Rombergsgatan när den utsattes för den omilda behandlingen. (EP) En grå moped stals på tisdagsmorgonen på Västerledsskolan. (EP) Ledande bensinbolag sänkte på tisdagen sina riktpriser på bensin med 10 öre till 11:99 per liter 95-oktanig bensin. Det är första gången sedan maj i år som bensinpriset ligger under 12 kronor. Dieselpriset sänktes med 5 öre till 11:34/liter. (TT) GRATTIS! Följande har vunnit 2 biljetter var: Erik Svensson, Kryddgårdsg. 7C, Enköping Alex Koivula, Giresta Furuby 8, Örsundsbro Annamaria Schiessling, Herkulesv. 24, Enköping Wilda Roos, Bahcovägen 19, Enköping Tilde Hjort, Kaby Simtuna, Fjärdhundra Matilda Bergheden, Skolvägen 53B, Örsundsbro Lukas Skogäng, Grävlingväg 19, Hummelsta Elias Karlsson, Västerleden 74, Enköping Alma Frisk, N. Mariedalsvägen 18, Enköping Emma Zereba, Genvägen 1, Fjärdhundra Tilda Ahlin, Byvägen 13, Enköping Tilda Eriksson, Segerstavägen 16, Bålsta Emma Andersson, Tessin d:ä allé 26, Enköping Emelie Tiainen, Mångatan 19, Enköping Måna Bertilsson Skog, Hejaregatan 12, Enköping Rätt svar: 1) Tove Jansson 2) Madicken Värdebevis hämtas i receptionen på Enköpings-Posten, Badhusgatan 5. Övriga frågor om biljetter till föreställningen besvaras av Teaterföreningen, tel Bildtexterna till Lennart Dahlqvists och Lennart Lindquists verk på utställningen hos Tant Bergs i Enköping var omkastade på kultursidan i tisdagens EP. EP RÄTTAR Blombuketten i kannan är Lennart Lindquists blomsterporträtt, den höstlövfärgade bilden är Lennart Dahlqvists höstlövklädda stubbe. Vi ber om ursäkt för förväxlingen. (EP) Teater Joar Blå söndag 4/10 kl Ha en trevlig föreställning önskar Badhusgatan 5, Enköping. Tel

6 Hemmets borg blir ett fängelse om det inte finns något annat boende att flytta till. Det är brist på särskilda boenden redan i dag, och värre blir det när antalet äldre ökar kraftigt under de kommande tio åren. Vi lanserar trygghetsbostäder i utredningen för dem som är för friska för särskilt boende. Människans egen känsla av ensamhet och otrygghet ska avgöra, förklarade Barbro Westerholm. För hur ska man kunna biståndsbedöma känslan av trygghet? Delegationen föreslår att kommuner genom en särskild lag får befogenhet att tillhandahålla trygghetsbostäder för äldre, utan behovsprövning. I trygghetsbostaden ska det finnas tillgång till en gemensamhetslokal, trygghetslarm och personal som ska initiera gemensamma aktiviteter. Det ska också finnas en gemensam matsal. Vi föreslog investeringsstöd för det. I fredags kom regeringen med ett besked om att det tidigare investeringsstödet kan också användas för andra än särskilda boenden. Det finns en miljard kronor kvar på kontot i dag, av 1,5. Risken finns att pengarna går tillbaka till Borg om man inte hittar några lösningar, sa Barbro Westerholm. Hon framhöll också att kostnaden per plats i ett trygghetsboende blir betydligt lägre än i särskilt boende, och att menade att det borde väcka intresse i kommunerna. Fler seniorbostäder och bättre tillgänglighet i befintliga flerbostadshus kommer också att behövas. Äldreboendedelegationen föreslår därför att ett statligt bidrag införs för åtgärder som ökar tillgängligheten i befintliga flerbostadshus, bland annat installation av hiss. För att fler ska ha råd med en bostad med god tillgänglighet och gemensam service anser delegationen att nivåerna i bostadstillägget för pensionärer och särskilt bostadstillägg för pensionärer borde höjas. Eftersom allt fler blir allt äldre kommer det förstås också att belövas fler platser i särskilda boenden, liksom korttidsboenden. Kommunen kan vara med och underlätta processen för att få till stånd seniorbostäder, bland annat genom att ta fram och planera centrumnära tomtmark för ändamålet. Är det fråga om hyresrätter under Håbohus kan vi vara med och driva frågan, men i första hand är det ni pensionärsföreningar som kan göra det, sa Karl- Henrik Nanning (M), ordförande i socialnämnden. Han framhöll att det pågår diskussioner om hur man ska lösa behovet både av centralt belägna vanliga bostäder för äldre, och trygghetsboenden, vid sidan om utbyggnad av särskilda boenden. Översiktsplanen är ett hinder, bland annat för att mark som skulle kunna användas är prickad. Vi räknar med att revideringen är klar augusti 2010, sa han. På frågan om det då kan bli aktuellt att bygga ovanför stationen, svarade han ja, men han nämnde också glasmästartomten snett emot Lidl. Men vi har också ungdomar som behöver bostäder, påpekade han. Tryggghetsboende skulle man kunna få till på Plommonvägen Lägenheterna där är i dag vanliga hyresrätter, biståndsbedömningen är borta, och fördelningen sker utifrån kötid. I kön kan man ställa sig vid fyllda 75. Det skulle kunna vara möjligt, men det går inte att göra nu, vi kan inte slänga ut någon, sa Nanning. Att återinföra biståndsbedömning för dessa bostäder skulle komma att kosta alltför mycket i vite, eftersom bostäderna inte skulle räcka till. Det är omöjligt. Vitespengarna behövs bättre i verksamheten, sa Nanning. Dalängen är planerad för utbyggnad i etapper. Nästa etapp, med 20 platser och därtill 20 korttidsplatser, ska Carema bygga och driva, är det sagt. Gun-Britt Renefalk, SPF:s representant i kommunala pensionärsrådet, är kritisk till att kommunen inte gör det i egen regi. Man pratar väldigt mycket om det fria kundvalet. Valfrihet är bra, men då måste det finnas något att välja på. Det gör det inte när det fattas 60 platser. Vi har inget emot Carema, men när det inte finns platser hamnar vi i deras händer om kommunen överlåter mark och låter dem bygga, sa hon. Karl-Henrik Nanning framhöll att det just nu pågår upphandling av en del av Pomona. En annan huvudman kommer att driva en del av verksamheten, så visst har vi valmöjligheter, menade han.

7 EP har tidigare berättat att Enköpings kommun har tagit bort ett stöd och kraftigt skurit ner ett annat stöd, som båda går till de vägföreningar på landsbygden som underhåller enskilda vägar grusvägar Åklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har bestämt att Benders Sverige AB ska betala en företagsbot på kronor. Företaget har under nästan två och ett halvt års på landsbygden. Ett neddraget stöd innebär ökade kostnader för landsortsbefolkningen, som betalar för vägunderhållet genom vägföreningar. Men kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i går att trycka på för att få Vägverket att prioritera grusvägar (ej enskilda vägar). I sitt remissvar om den regionala transportplanen vill kommunen att de pengar som Uppsala län förfogar över ska gå till grusvägar. Vi vill slå ett slag för tid begått otillåten miljöverksamhet när det krossat bergmassor i Bålsta, trots att tillstånd saknats. (EP) grusvägarna. Vi tycker att man ska sätta av pengar för att rusta dem och asfaltera fler. Halva befolkningen i Enköping bor på landet, säger Åke Heden (C), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan har också ett nordsyd-perspektiv, menar arbetsutskottets ordförande Anna Wiklund (M), eftersom en större andel av vägarna i norra kommunen än i södra är grusvägar. Kommunen vill också En ung kvinna som besökte en bygdegård i fredags kväll blev bestulen på sin mobiltelefon. Kvinnan förvarade telefonen i byxfickan under kvällen. (EP) se en pott för medfinansiering av förstudier av järnvägar. En förstudie för Enköpingsbanan (järnväg till Uppsala) måste tas fram omgående, anser kommunen, bland annat för att det ska bli känt vilken mark som i så fall skulle tas i anspråk. Dessutom föreslår kommunen en trafiksäkrare utformning av riksväg 55 vid Skolsta där många skolbarn korsar vägen. Solveig Zander, riksdagsman (C), levde under fjorton dagar i somras på samma pengar som en pensionär med enbart garantipension. Detta väckte en hel del intresse, inte bara lokalt. Bland annat bloggade Solveig Zander om sina erfarenheter. Att hennes tilltag och uppmärksamheten kring det har bidragit till alliansregeringens beslut är hon säker på. Jag har påverkat min partiledare och även de andra partiledarna, säger Solveig Zander, som i anslutning till sitt pensionärsliv fick massor av kommentarer på bloggen, mängder av e-post och te- lefonsamtal. Att skatten för pensionärer med de lägsta pensionerna nu sänks med mellan och kronor totalt nästa år ser hon som ett stort steg framåt. Det är ett beslut med inriktning på de sämst ställda. Ja, i förhållande till ingenting är det ett steg i rätt riktning. Dessutom, säger Solveig Zander är ju skattesänkningen för pensionärerna tänkt att blir kvar framdeles. Sänkningen är inte bara en engångsinsats under Natten till i måndags stals en mountain bike på Bangårdsgatan. Cykeln var värd omkring kronor. (EP) Enköpings rugbyklubb får kronor i kommunalt bidrag för sitt arrangemang av Ungdoms- SM i rugby nästa helg. (EP) Rektorerna har fullt pedagogiskt och ekonomiskt ansvar för sina verksamheter. Därför är det enligt Nina Lagh (M) ordförande i skolnämnden naturligt att de också har rättigheter att bestämma över sina lokaler. Frågan om vem som ska vara förstahandshyresgäst, det vill säga vem som har rätt att teckna och säga upp internhyresavtal i respektive rektorsområdets lokaler, behandlades på senaste skolnämnd. Frågan blev aktuell i våras i samband med diskussioner om ökade lokalkostnader och inför omstrukturering av Gröna Dalen-skolan visade det sig att reglerna var oklara. Administrativa chefen utsågs tills vidare till lokalansvarig. Skolförvaltningen, och majoritetspolitiker, anser att befogenheten att teckna avtal och fatta beslut i frågor som rör internhyresavtal ska ligga hos rektorerna. Motiveringen är att villkoren för enskilda och Som första kommun utanför Stockholm anordnar Enköping Pre Info Day i april nästa år. Pre Info Day är en förträff inför EU-dagen European Info Day som hålls två dagar om året i Bryssel. Det är väldigt attraktivt att få vara värd, säger finanskommunalrådet Anna Wiklund (M). Temadagen ska ha fokus på utbildning, Europa, energi, Enköping och miljö (på engelska börjar alla orden på E). Mer specifikt ska man tala om hur en kommun påverkas av EU:s beslut. Det är ganska mycket, om man frågar Anna Wiklund. 70 procent av de ärenden som vi behandlar på kommunfullmäktige på tisdag är en följd av beslut i Europaparlamentet, säger Anna Wiklund. 130 personer, mestadels politiker, väntas till Enköping. Christofer Fjellner, före detta Enköpingsbo och suppleant i miljöutskottet i EU-parlamentet, är klar som talare. Ett sekundärt syfte är att sätta Enköping på kartan. kommunala verksamheter ska vara desamma. Systemet med lokalpeng är ock- så utformat utifrån det. Skolnämnden var inte enig i beslutet som rektorerna beslutanderätt över internhyresavtal. En trist effekt av internhyressystemet är att rektorerna kan hamna i situationer där de sätter lokaler i motsats till elever. Därför är det bättre att skolnämnden via administrativa chefen får ha kontroll, säger Pyry Niemi. Han betonar att det är inget fel på rektorerna, de är duktiga, men han vill inte ha fler liknande överraskningar på halsen som nedläggningen av Gröna Dalen-skolans högstadium. Även FP ville behålla ansvaret hos administrativa skolchefen. Lokaler är en stor kostnad för kommunen, inte minst skollokalerna. För att kunna hantera lokalfrågor övergripande, krävs bra kontroll nu när kommunens ekonomi är som den är, säger Håkan Welin. Enköpings kommun ska ta fram ett nytt visionsdokument. Snart har man hunnit i kapp slutdatumet i den nu gällande Vision 2015 och det är dags att forma en ny vision. Visionen beräknas vara klar till våren Hur länge den ska sträcka sig är inte klart. Kommunstyrelsens ordförande Anna Wiklund (M) vill se en demokratisk process i framtagandet av visionen. Jag vill ha en stor tratt. Förut var det mer en politisk process, men jag vill att alla i Enköping ska vara med. Vi måste våga tänka nytt och annorlunda. (EP)

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006

Aro(s)bladet. En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Aro(s)bladet En tidning från Socialdemokraterna i Västerås September 2006 Sänkt maxtaxa för barnfamiljer Under valrörelsen delade Anna Wallén ut rosor med vidhängande budskap om att välfärden går före

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen

Därför demokrati. Studiematerial från riksdagen Därför demokrati Studiematerial från riksdagen 2 Därför demokrati Riksdagens uppgifter Riksdagen ska representera människorna i Sverige. Riksdagen fattar beslut om lagar, oftast på förslag från regeringen.

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Fler vill hjälpa romer i tältläger

Fler vill hjälpa romer i tältläger 9 000 läsare sex dagar i veckan hela året Senaste nytt eposten.se TORSDAG 0 NOVEMBER 04 VECKA 47 GRUNDAD 880 PRIS: 0 KR NYHETER D S0 Toans dag blev en protest mot miljöförstöring Fler vill hjälpa romer

Läs mer

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson

Folkets Hus Karlsbyheden 070-387 92 95. hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas KYRKOVAL 20 SEPTEMBER. Kontakta Peter Andersson Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2009 KYRKOVAL 20 SEPTEMBER Folkets Hus Karlsbyheden hyr ut lokaler för sammankomster Bröllop Kalas Lilla salen högst

Läs mer

Vem vill du ska bli årets ungdomsstipendiat? Ge förslag på din favorit! Läs mer på sparbankenenkoping.se.

Vem vill du ska bli årets ungdomsstipendiat? Ge förslag på din favorit! Läs mer på sparbankenenkoping.se. Hittills har omkring sex miljoner kronor lagts på föroreningarna vid den före detta Enköpingstvätten. Och då har man ännu inte börjat sanera området. Om det måste göras kan notan stiga till hundra miljoner.

Läs mer

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN?

Dela med. en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? Dela med en tidning från diakonia nummer 3-2006 VAL FÖR VÄRLDEN? I sommar har världen kommit nära Vi har åter sett bomberna falla över Libanon. Ett tusental libaneser, de fl esta civila, har dödats i Israels

Läs mer

Pakistan i bön för 14-årig flicka

Pakistan i bön för 14-årig flicka Foto: Arne Hyckenberg Vardag 10 11 Förlorade 20 år av sitt liv hos scientologerna Robert Dam. Krönika 13 Vi sitter inte alltid i förarsätet Jonas Helgesson, föreläsare, ståuppare och författare onsdag

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006.

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer. På Internet: Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Skola larmade SOS men brandbil dröjde NACKA Den 28 januari eldhärjades Myrsjöskolan. Rektor Lena Mandel är efter händelsen kritisk till

Skola larmade SOS men brandbil dröjde NACKA Den 28 januari eldhärjades Myrsjöskolan. Rektor Lena Mandel är efter händelsen kritisk till 1 MARS 2011 ÅRG 21, NR 9 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se NYHETER 12-13 Kylan blir dyr för Nacka SPORT 28 Legendar

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Snökaos tvingade skolor att stänga

Snökaos tvingade skolor att stänga 15 FEBRUARI 2011 ÅRG 21, NR 7 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 15 Skärgårdsrådet hotas av avhopp SALTSJÖBADEN

Läs mer

VALET UTAN VINNARE DAGENS ETC TROTS BYE BYE FÖR ALLIANSEN: STEFAN LÖFVEN BLIR NY STATSMINISTER. 3 5 avgörande misstag av Reinfeldt 3 Fi in i Stockholm

VALET UTAN VINNARE DAGENS ETC TROTS BYE BYE FÖR ALLIANSEN: STEFAN LÖFVEN BLIR NY STATSMINISTER. 3 5 avgörande misstag av Reinfeldt 3 Fi in i Stockholm 3 5 avgörande misstag av Reinfeldt 3 Fi in i Stockholm MÅNDAG SÖNDAG 14 27 SEPTEMBER JANUARI 2014 2014 43 67 000 LÄSARE VARJE DAG! DAGENS ETC EXTRA DIGITAL VALTIDNING! TROTS BYE BYE FÖR ALLIANSEN: VALET

Läs mer

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Bruten tand under lunch var arbetsskada. Sid 8 Sverigedemokraterna röstar oftast med de borgerliga. Sid 8 9 Revyn Just nu betalar vi vår a-kassa tre gånger, berättar Leif Johansson, ombudsman på GS-facket.

Läs mer

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV

MANUEL. månar mångfalden NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV Pingst.se NR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 2 JUNI 2014 NY DIREKTOR BÖRJAR TILL HÖSTEN UNG INSPIRATION FÖR MISSION I EGYPTEN VÄGEN TILLBAKA TILL MENINGSFULLT LIV MANUEL

Läs mer

Här tar vännerna farväl av Almeby

Här tar vännerna farväl av Almeby Foto: SCANPIX Nyheter sista sidan Hamrén lockar konfirmander till kyrkan Sveriges förbundskapten i fotboll, Erik Hamrén. Krönika 11 De kristna i Etiopien fick mig att tro Dogge Doggelito, kristen multikonstnär

Läs mer

MTmedlemstidningen. Dags för årets ToMTe - jakt. nr. 9 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 4-5. sid 3.

MTmedlemstidningen. Dags för årets ToMTe - jakt. nr. 9 2007. Kommunal. Stockholms län. sidan 4-5. sid 3. MT MTmedlemstidningen Kommunal. Stockholms län Kommunens och Landstingets bolag TioHundra vacklar Kommunal oroliga för vården i Norrtälje sidan 4-5 sid 3. nr. 9 2007 Dags för årets ToMTe - jakt Ledaren

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 9 / 2005 Timanställda utestängda från samhället Att ständigt ha en klump i magen av oro och gå hemma och hoppas att man

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer