Måndag-torsdag Fredag Lördag Oppositionen ger landstingets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Måndag-torsdag 9-18. Fredag 9-17. Lördag 10-14. Oppositionen ger landstingets"

Transkript

1 Oppositionen ger landstingets borgerliga majoritet underkänt betyg. De rödgröna partierna summerar de senaste tre årens styre i en rapport. I går öppnade riksdagen efter sommaruppehållet. Natten innan bestämde sig Enköpingsbon och riksdagsledamoten Mats Berglind. Jag slutar eftersom jag inte har det stöd från Enköpings Arbetarekommun som jag behöver, säger han. EP kan i dag avslöja att vem som kan komma att bli hans efterträdare. Enköpings Arbetarekommuns valberedning har enats om ett förslag som de vill ska toppa länets riksdagslista. Med ett tryggt boende där tillgängligheten är bra och hjälpen nära kan de äldre bo kvar hemma betydligt längre. Därför rekommenderar äldreboendedelegationen med Barbro Westerholm i spetsen att kommunerna ser till att skapa trygghetsboenden snarast. Tuta och kör, bygg nu, sa hon på ett SPF-möte i Bålsta. Enköpings kommun vill dra ner på stödet till grusvägar som sköts av befolkningen på landsbygden. Men nu kräver kommunen att Vägverket satsar på just grusvägar. Rallylydnad var en av de sporter som eleverna på Västerledsskolan kunde prova på under de två hälsodagar som hålls på skolan. Det är en ny form av lydnadsträning inom hundsporten som är rolig och ger fin kontakt mellan hund och förare. ENKÖPING SMAKFULLT INREDDA LÄGENHETER NÄRA CENTRUM Måndag-torsdag Fredag Lördag Traktorgatan 5, Enköping. Tel VI HAR NÅGRA LÄGENHETER KVAR MED INFLYTTNING I HÖST VÄLKOMMEN ATT BOKA VISNING! För visning kontakta: Mäklarringen, tel:

2 CITERAT ÅSIKTER LEDARE ONSDAG 16 SEPTEMBER n regeringsförklaring med endast ett år kvar till nästa val är särskilt intressant att lyssna till. Vilka frågor lyfts fram som särdeles viktiga? Vad döljer sig mellan raderna? Framgångsrik kommunikation har varit ett av alliansens främsta vapen både inför förra valet men också under nuvarande mandatperiod. Man tycks ofta ligga steget före med vältajmade beslut eller åtminstone besked som kommer i rätt skede. För att få så mycket uppmärksamhet som möjligt har man valt att sprida ut presentationen av de olika reformerna i höstbudgeten under de senaste veckorna. Med ett år kvar till ett möjligt omval av alliansen lyssnar man därför med stora öron på vad som kommer ur statsministerns mun under regeringsförklaringen. Efter Kungssången, som traditionen påbjuder, har ljudit i riksdagssalen och talman Per Westerberg gett ordet till kungen som dryftat sitt intresse för klimatförhandlingarna i Köpenhamn, är det statsministerns tur. Han går direkt på finanskrisen och med ett närmast poetiskt språk PRESSKLIPP sätter han ord på orsakssambanden för krisens uppståndelse för att så småningom uppehålla sig i kärnfrågan som de gick till val på sist: arbete. Med den lutherska folksjälen i fokus talar statsministern om hur ödesdiger verkligheten kan te sig för den som med endast sin egen spegelbild som sällskap tvingas sitta hemma i arbetslöshet. Den enskilda människan och dennes delaktighet i samhället är något som statsministern återvänder till under hela talet. Till sysselsättnings och arbetsfrågor hör löner och skatter. Och Reinfeldt kan stoltsera med det genomförda jobbskatteavdraget. Men mycket vill ha mer så väl känner en statsminister sitt folk. En mening i Reinfeldts tal antyder att ytterligare skattelättnader kan vara på väg. Regeringen kommer fortsatt pröva ytterligare skattelättnader för låg- och normalinkomsttagare. Man kan spekulera i när besked om eventuella skattesänkningar kommer, med alliansens fingertoppskänsla för vad som är rätt tid, kanske det blir redan under lördagens startskott för det nya valåret när alliansledarna samlas på Sergels torg i Stockholm. Hittills ser det lovande ut för alliansen inför nästa val. Oppositionen med Sahlin i spetsen har tappat förtroendet hos många, inte minst i storstadsregionerna, och det är tydligt att de rödgröna saknar riktning. Att regeringen redan nu kan stoltsera med att ha infriat två tredjedelar av sina vallöften talar också till deras fördel inför 2010 års val. Så länge man fortsätter på den inslagna banan och inte tappar momentum så finns det goda chanser till omval av de borgerliga om ett år. DEBATT Kyrkovalet den 20 september och kyrkomötets behandling av det kristna äktenskapet och kyrkans vigselordning handlar om Svenska kyrkan är berett till ett snabbt lappkast och med öppna ögon vill isolera sig från andra kyrkor i vårt land och i den världsvida kristenheten. I sitt remissyttrande den 12 december 2007 till den statliga äktenskapsutredningen sade ärkebiskop Anders Wejryd och samtliga ledamöter Svenska kyrkans kyrkostyrelse, utom de S-märkta, att enligt Kyrkostyrelsen bör ordet äktenskap endast användas för att benämna relationen mellan en kvinna och en man.det allkristna, ekumeniska perspektivet gavs stort utrymme i kyrkostyrelsens yttrande: Bland kristna kyrkor och samfund finns en mycket bred uppslutning kring uppfattningen att begreppet äktenskap avser relationen mellan en man och en kvinna. Detta gäller både inom Sveriges Kristna Råd och internationellt,till exempel inom Borgågemenskapen och Lutherska Världsförbundet. Det finns också krav på enskilda kyrkor att uppträda samlat i frågor som denna och att inte ändra uppfattning utan att samtal har förts med andra kyrkor. Samarbetet med andra kyrkor skulle utsättas för stora påfrestningar om Svenska kyrkan skulle bejaka äktenskap för par med samma kön. Så lät det då. Halvannat år senare gällde inget av detta längre för en ny majoritet i kyrkostyrelsen bestående av S, M, C, folkpartister i Svenska kyrkan (Fisk), partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)samt ärkebiskopen. Den bibliskt och historiskt förankrade, allkristna äktenskapssynen skulle nu raderas ut. Endast tre företrädare KR, POSK och M gick emot lappkastet. Svenska kyrkan är en del av den allmänneliga, världsvida kyrkan. Hon uttolkar inte den kristna tron ur ett svenskt eller politiskt perspektiv, utan lever i gemenskap med andra kristna. Vår kyrka är inte förmer eller exklusiv. Vi står ansvariga inför andra, vilket bland annat tar sig uttryck genom vad Svenska kyrkan förbundit sig till inom Borgågemenskapen med lutherska och anglikanska systerkyrkor i Norden, Baltikum och England samt Lutherska världsförbundet, LVF. Den nya majoriteten ignorerar att Svenska kyrkan i Borgågemenskapen förbundit sig att konsultera andra kyrkor och gå långsamt fram i en eventuell förändringsprocess. LVF sammanträdde så sent som i mars 2007 här i Sverige, och enades då om att medlemskyrkorna ska rådgöra med varandra fram till Innan dess bör inga förändringar göras i fråga om äktenskapet. Däremot måste konsultationer med andra regioner ske vi i norr bör särskilt vända oss till systerkyrkorna i syd och kontakter upprätthållas med Lutherska världsrådet. Svenska kyrkan är också bunden till Borgådeklarationen, som vi satt vårt namn under. Precis som grundlagen ibland sätter stopp för snabba förändringar i Sveriges riksdag, sätter de facto grundläggande ekumeniska dokument som de ovan nämnda stopp för en förändring av äktenskapet. Det är en begränsning vi alla får acceptera i allkristen omsorg om den gemensamma, världsvida kristna tron.

3 MERA ÅSIKTER KORT SAGT Inför kyrkovalet är det många grupper som kommer med sin programförklaring, men det mesta förefaller tämligen självklart och allmängiltigt. Och inte tycks det vara någon större skillnad mellan grupperna heller och då tänker jag i första hand på dem som representerar Enköpings kyrkliga samfällighet. Frågor som verkligen betyder något för församling och medlemmar, och därmed också för Svenska kyrkans framtid som kristet samfund, lyser nästan helt med sin frånvaro. Som den känsliga frågan om hanteringen av församlingshemmen och församlingsgårdarna vilka kyrkan på 60-talet fick köpa av kommunerna för en symbolisk summa, en krona eller hundra kronor. De här lokalerna rustades upp och kom att fylla en synnerligen viktig funktion, på en del håll mer än på andra. I Husby-Sjutolft var uppställningen total när det gällde att få till stånd en församlingslokal. Den gamla skolan som blev Husby-Sjutolftsgården har blivit centralpunkten i församlingen med sina cirka 500 invånare. Dels för att den ligger mitt i byn men framför allt för att här inte finns någon som helst annan samlings lokal. Den är den självklara platsen för händelser med kyrklig anknytning, bröllop, dop I våras skrev niondeklassarna i Enköping det bästa resultatet på det nationella provet i matematik på många år. Jag tror inte att det är en tillfällighet. Enköpings kommun har under senare år gjort och begravningar, hela föreningslivet har sitt centrum här, nu 40-åriga traditioner har skapats som midsommarfest för barnen och adventskaffe, barnverksamhet, kurser och informationsmöten etcetera. Den betyder med andra ord allt för alla tillfällen där människor i bygden samlas. Därför var det ett chockartat besked som nyligen kom att hyresgästen, utan föregående kontakt, skriftligen hade sagts upp från den sista november för att lokalen skulle säljas. Med tanke på att något beslut en kraftig satsning bland annat på att utveckla arbets sättet i matematik. Det handlar om ett långsiktigt arbete, som inleds redan i förskolan med att på ett medvetet sätt lägga grunden för matematiken i grundskolan. Arbetet fortsätter genom hela grundskolan med allt från föreläsningar och dataprogram till matematikmentorer och kurser. Den satsningen fortsätter. Jag är övertygad om att huvuddelen av det förbättrade resultatet beror på det goda arbete som utförs av lärare och annan personal i Enköpings alla skolor, inte på slumpen. Tomas Rådkvist (EP 14/9) slåss mot väderkvarnar. Han fortsätter att hänvisa till förra årets provresultat, trots att nämnden vid en närmare analys klarlagt att resultatet delvis kunde förklaras med att eleverna inte tagit provet på allvar. Detta har tidigare redovisats offentligt, senast i Enköpings- Posten den 2 juni i år. Det är ingen bortförklaring som Rådkvist påstår det är fakta. Årets uppföljning ger också en betydligt mer positiv bild av elevernas kunskaper i matematik. Enligt den rapport som nämnden fått skrev 88 procent av niorna minst godkänt på det nationella provet. Vi kommer att fortsätta att arbeta för ännu bättre resultat, men jag är övertygad om att det resultatet kommer att stå sig mycket väl i en nationell jämförelse. ännu inte var fattat kan det tyckas vara en märklig ärendehantering, men sådana är vi tämligen vana vid numera. När jag stötte på Mats O. Karlsson, den ledande politikern i samfälligheten, var den självklara frågan: Ni tänker väl inte sälja vår församlingsgård? Och jag påminde om det billiga övertagandet för mer än 40 år sedan. Mats bekräftade, tyvärr, att försäljning skulle det väl bli och han förklarade att kyrkopolitikerna på den tiden var så dumma att de lät lura på sig det här ansvaret. Men för bara ett par år sedan var Mats själv lika dum för då sa han nej, Husby-Sjutolftsgården kan vi inte sälja, för ni har ju ingen annan lokal. Men nu har han drabbats av den välsignade glömskan, han minns inte vad han sagt! I stället tycks han ha fått en besynnerlig uppenbarelse som förklarat att Det är inte kyrkans sak att hålla lokaler åt folk utan det är, hör och häpna hembygdsföreningens! I vårt fall handlar det om en förening som bildades 2003 med 100 medlemmar och utan några egentliga ekonomiska resurser. Den skulle alltså inköpa en fastighet för säkert två miljoner eller mer. Med en så lättsinnig syn på pengar och affärer är det inte konstigt om kyrkans ekonomi är dålig. Den fråga som här osökt uppkommer är: Är församlingen och medlemmarna kyrkans sak? Har Svenska kyrkan i Enköpings samfällighet något intresse av att medlemmarna, som med sina årliga avgifter finansierar verksamheten, visas en smula respekt och beaktas? Nu har man utrett frågan om församlingshemmen, heter det. Att med rätt uppgifter få till stånd en uthyrningsstatistik kan ju inte vara så komplicerat, men räcker det med det för att vara en utredning värdig Svenska kyrkan? Nog är det anmärkningsvärt att det inte tagits någon kontakt med alla berörda, med hembygdsföreningen, med LRF, med Ekolsunds byalag, med centerrörelsen, med kyrkliga syföreningen, med vävstugan, som det ofta talats om, men aldrig med och inte ens med församlingens egna kyrkoråd! Det här är nu inte det första exemplet på nonchalans mot berörda. Före jul fick lokalens diskmaskin plötsligt fötter och försvann till ett annat församlingshem utan någon som helst kontakt med kyrkorådet. Trots att det var kyrkorådet som några år tidigare tidigare tagit beslut om inköpet! Och det finns fler exempel som fått oss i bygden att undra. Hur ser det egentligen ut med demokratiska och etiska principer? Har de kyrkliga grupperna någon åsikt om det? För bara tio år sedan hade jag inga som helst planer på att begära mitt utträde ur Svenska kyrkan. Men det var då det. Då såg jag den fortfarande som att den stod för något gott, som en bundsförvant i bygden. Så är det inte nu, och det är verkligen för sorgligt. Kyrkovalet, den 20 september, drar mycket uppmärksamhet från många politiska partier. Man ska komma ihåg att kyrkan är en helig plats, som främjar Guds kärlek och det han lärde oss alla. Det är nu viktigare än någonsin att stödja och hjälpa varandra. Finans krisen har drabbat oss alla på många olika sätt och jättemånga människor känner sig frustrerade, deprimerade, svikna och nödställda. Kyrkan står inför många utmaningar. Jesus sa att man får inte blanda kyrkan och politik. Han välkomnade alla, diskriminerade ingen och lärde oss att vi alla är likvärdiga i Guds ögon. Reparation av pendelur Hämtning och uppsättning Tel Värna om Din kyrka genom att rösta på Moderaterna i kyrkovalet söndagen den 20 september. Moderaterna i Enköping stöder Svenska Kyrkans uppgift att förvalta viktiga delar av Sveriges kulturarv. Tommy Myrsell Socialdemokraterna Rösta i kyrkovalet! Idag är sista dagen att förtidsrösta i kyrkovalet. I Kyrkans Hus Västra Ringgatan kl Sista chansen är på valdagen den 20 september. I samtliga vallokaler hittar du socialdemokratiska valsedlar. Av miljö- och ekonomiskäl skickar vi inte ut till hushållen. Vi blir glada om du röstar och extra glada om du tar en av våra valsedlar! Våra kandidater i de olika valen kan du träffa på Torget lördag den 19 september kl och idag, torsdag och fredag kl I Fjärdhundra vid affären på fredag den 18 september kl Välkommen!

4 I går inleddes ett nytt arbetsår i riksdagen. Klockan två natten innan tog Mats Berglind sitt beslut. Jag har vetat sen i våras att man i Enköpings arbetarekommun vill ha bort mig. Ett sånt här jobb kräver hundraprocentig uppbackning. Har man inte det är Enligt uppgifter till EP vill Enköpings arbetarekommuns valberedning att den snart 64-åriga Anneli Djurklou, Enköpings kommuns oppositionsråd, blir den som tar över efter Mats Berglind. det lika bra att sluta, säger han. Han funderade aldrig ens på att ta någon strid för att få bli kvar som distriktets förstanamn på valsedeln. Nej, det orkar jag inte. När man vet att de inte vill ha en är det bara att låta andra krafter ta över, säger han. Mats Berglind säger att det var Arbetarekommunens ordförande Sven Jansson som i våras sa till honom att det var dags att sluta. Samtalet hade de två före Mats Berglind drabbades av sin stroke, något EP berättat om tidigare. Själv är Anneli Djurklou inte alls pigg på att kommentera uppgifterna i dagsläget. Ingenting är beslutat förrän Arbetarekommunen haft sitt möte. Jag vill egentligen att styrelsen och medlemmarna ska få diskutera det först, säger hon. Hon medger dock att hon är valberedningens förslag men understryker att processen inte är klar och att mycket återstår. En Arbetarekommun är Socialdemokraternas lokala organ för Han tror därför inte att sjukdomen är en orsak till att Arbetarekommunen vill ha bort honom. Sven Jansson säger till EP att han inte sagt till Mats Berglind att Arbetarekommunen vill bli av med honom. Nej, så har jag inte uttryckt det. Jag har pratat med honom om hur han ser på sin situation, han har ju suttit i flera år, säger han. Jag har inte uttryckt det så. Men sen har ju valberedningsarbetet kommit i gång och då har han tolkat det som att han inte har fullt stöd. Det finns säkert de som både vill ha honom kvar och de som inte vill det. Sven Jansson säger att han respekterar Mats Berglinds beslut. Det är ett tufft uppdrag men han har gjort ett jättebra jobb, säger han. I och med riksdagens öppnande i går har Mats Berglind därmed samverkan, vanligtvis bestående av lokala S-föreningar. Alla Arbetarekommuner i länet ska ta fram sina förslag på kandidater. Därefter ska Uppsala läns distriktsstyrelse sätta ihop en gemensam lista som i november ska fastställas på en valkonferens. Ja, visst är jag det. Jag tycker att det hade varit väldigt roligt. Jag har en lång politisk erfarenhet och, som sjuksköterska, en lång erfarenhet av frågor som rör äldre människors situation. Ja, så tänker jag. 25 procent av befolkningen är pensionärer men den gruppen har nästan ingen representation i några folkvalda församlingar, säger Anneli Djurklou, som själv kommer att vara ålderspensionär lagom när den nya mandatperioden inleds. inlett sitt sista riksdagsår. Han sitter kvar i försvarsutskottet där han jobbar vidare som vanligt fram till nästa val. Vad det blir sen vet han inte i dag. Jag får fundera. Kanske hade det varit spännande att jobba ihop med Helena Proos, i kommunpolitiken, säger han. Bålstabon Pyry Niemi kanske.

5 Med ett år kvar till valet kastar socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet in ett vedträ i debattens lågor i Uppsala läns landsting. På de flesta punkter ger oppositionen majoriteten underkänt. Ekonomin, med skenande kostnader på bland annat Akademiska sjukhuset, ger oppositionen tummen ner för. De ekonomiska problemen kan inte skyllas på den ekonomiska lågkonjunkturen. Ekonomin försämrades redan innan hösten Hade landstinget haft en ekonomi i balans hade förutsättningarna inför den ekonomiska krisen varit mycket mer gynnsamma, skriver landstingsoppositionen. När det gäller lasarettet i Enköping kritiserar oppositionen majoriteten för att ha stoppat utvecklingsplanerna för lasarettet och för att nödvändig upprustning av operationslokaler har fördröjts. Ett sparbeting på tio miljoner som lasarettet fått ifrågasätts också av de rödgröna partierna. Föregående mandatperiod genomfördes en stor utredning i syfte att långsiktigt renodla lasarettets uppdrag och utveckla lasarettet som ett länssjukhus med mer ansvar för länsbornas totala vårdbehov... När borgarna kom till makten stoppades allt arbete med genomförandet, skriver oppositionen. På en punkt har det dock blivit b ättre, enligt rapporten. Telefontillgängligheten i primärvården har blivit bättre. I går meddelande bolaget HK Scan att man inom det svenska dotterbolaget Scan AB ska effektivisera verksamheten. I planerna ingår att produktionen i Uppsala upphör och flyttas till i Linköping. 100 jobb försvinner därmed i Uppsala, när distributionsterminalen i Linköping blir klar under första kvartalet nästa år. De anställda i Uppsala kommer att erbjudas att följa med, säger Bjarne Andersen, produktionschef för förädlade produkter inom Scan AB. För Enköpingsortens uppfödare av slaktsvin och nötkreatur betyder därmed nedläggningen av Scans verksamhet i Uppsala ingenting. Slaktsvinen kommer att som i dag transporteras till Skara för slakt och nötkreaturen till Linköping. Möjligen kan en del nötdjur gå till Siljans Chark, där Scan är delägare, säger Bjarne Andersen till EP. En så kallad karttjuv slog till vid lunchtid i måndags utanför Ö & B på Skälbygatan. En kvinna som varit inne och handlat blev uppsökt av en man på parkeringen. Mannen talade engelska och frågade kvinnan efter vägen till Arlanda. Kvinnan visade vägen på mannens karta. När han hade försvunnit upptäckte hon att han hade stulit hennes portmonnä under kartmanövern. (EP) En 10-årig pojke på Gröna dalen-skolan blev bestulen på sin mobiltelefon i fredags. Telefonen stals i omklädningsrummet medan pojken hade gymnastik. (EP) Någon tog sig in i ett stängt, men inte låst, rum på när närpsykiatrimottagningen på Linbanegatan i måndags. En plånbok stals från rummet. (EP) Strax före klockan två på dagen i måndags tankade någon på Statoil-macken vid Västeråstullen, struntade i att betala notan på 584 kronor. (EP) Vid elvatiden i måndags kväll skrapade och bankade någon på en bil med ett vasst föremål. Bilen var parkerad på Rombergsgatan när den utsattes för den omilda behandlingen. (EP) En grå moped stals på tisdagsmorgonen på Västerledsskolan. (EP) Ledande bensinbolag sänkte på tisdagen sina riktpriser på bensin med 10 öre till 11:99 per liter 95-oktanig bensin. Det är första gången sedan maj i år som bensinpriset ligger under 12 kronor. Dieselpriset sänktes med 5 öre till 11:34/liter. (TT) GRATTIS! Följande har vunnit 2 biljetter var: Erik Svensson, Kryddgårdsg. 7C, Enköping Alex Koivula, Giresta Furuby 8, Örsundsbro Annamaria Schiessling, Herkulesv. 24, Enköping Wilda Roos, Bahcovägen 19, Enköping Tilde Hjort, Kaby Simtuna, Fjärdhundra Matilda Bergheden, Skolvägen 53B, Örsundsbro Lukas Skogäng, Grävlingväg 19, Hummelsta Elias Karlsson, Västerleden 74, Enköping Alma Frisk, N. Mariedalsvägen 18, Enköping Emma Zereba, Genvägen 1, Fjärdhundra Tilda Ahlin, Byvägen 13, Enköping Tilda Eriksson, Segerstavägen 16, Bålsta Emma Andersson, Tessin d:ä allé 26, Enköping Emelie Tiainen, Mångatan 19, Enköping Måna Bertilsson Skog, Hejaregatan 12, Enköping Rätt svar: 1) Tove Jansson 2) Madicken Värdebevis hämtas i receptionen på Enköpings-Posten, Badhusgatan 5. Övriga frågor om biljetter till föreställningen besvaras av Teaterföreningen, tel Bildtexterna till Lennart Dahlqvists och Lennart Lindquists verk på utställningen hos Tant Bergs i Enköping var omkastade på kultursidan i tisdagens EP. EP RÄTTAR Blombuketten i kannan är Lennart Lindquists blomsterporträtt, den höstlövfärgade bilden är Lennart Dahlqvists höstlövklädda stubbe. Vi ber om ursäkt för förväxlingen. (EP) Teater Joar Blå söndag 4/10 kl Ha en trevlig föreställning önskar Badhusgatan 5, Enköping. Tel

6 Hemmets borg blir ett fängelse om det inte finns något annat boende att flytta till. Det är brist på särskilda boenden redan i dag, och värre blir det när antalet äldre ökar kraftigt under de kommande tio åren. Vi lanserar trygghetsbostäder i utredningen för dem som är för friska för särskilt boende. Människans egen känsla av ensamhet och otrygghet ska avgöra, förklarade Barbro Westerholm. För hur ska man kunna biståndsbedöma känslan av trygghet? Delegationen föreslår att kommuner genom en särskild lag får befogenhet att tillhandahålla trygghetsbostäder för äldre, utan behovsprövning. I trygghetsbostaden ska det finnas tillgång till en gemensamhetslokal, trygghetslarm och personal som ska initiera gemensamma aktiviteter. Det ska också finnas en gemensam matsal. Vi föreslog investeringsstöd för det. I fredags kom regeringen med ett besked om att det tidigare investeringsstödet kan också användas för andra än särskilda boenden. Det finns en miljard kronor kvar på kontot i dag, av 1,5. Risken finns att pengarna går tillbaka till Borg om man inte hittar några lösningar, sa Barbro Westerholm. Hon framhöll också att kostnaden per plats i ett trygghetsboende blir betydligt lägre än i särskilt boende, och att menade att det borde väcka intresse i kommunerna. Fler seniorbostäder och bättre tillgänglighet i befintliga flerbostadshus kommer också att behövas. Äldreboendedelegationen föreslår därför att ett statligt bidrag införs för åtgärder som ökar tillgängligheten i befintliga flerbostadshus, bland annat installation av hiss. För att fler ska ha råd med en bostad med god tillgänglighet och gemensam service anser delegationen att nivåerna i bostadstillägget för pensionärer och särskilt bostadstillägg för pensionärer borde höjas. Eftersom allt fler blir allt äldre kommer det förstås också att belövas fler platser i särskilda boenden, liksom korttidsboenden. Kommunen kan vara med och underlätta processen för att få till stånd seniorbostäder, bland annat genom att ta fram och planera centrumnära tomtmark för ändamålet. Är det fråga om hyresrätter under Håbohus kan vi vara med och driva frågan, men i första hand är det ni pensionärsföreningar som kan göra det, sa Karl- Henrik Nanning (M), ordförande i socialnämnden. Han framhöll att det pågår diskussioner om hur man ska lösa behovet både av centralt belägna vanliga bostäder för äldre, och trygghetsboenden, vid sidan om utbyggnad av särskilda boenden. Översiktsplanen är ett hinder, bland annat för att mark som skulle kunna användas är prickad. Vi räknar med att revideringen är klar augusti 2010, sa han. På frågan om det då kan bli aktuellt att bygga ovanför stationen, svarade han ja, men han nämnde också glasmästartomten snett emot Lidl. Men vi har också ungdomar som behöver bostäder, påpekade han. Tryggghetsboende skulle man kunna få till på Plommonvägen Lägenheterna där är i dag vanliga hyresrätter, biståndsbedömningen är borta, och fördelningen sker utifrån kötid. I kön kan man ställa sig vid fyllda 75. Det skulle kunna vara möjligt, men det går inte att göra nu, vi kan inte slänga ut någon, sa Nanning. Att återinföra biståndsbedömning för dessa bostäder skulle komma att kosta alltför mycket i vite, eftersom bostäderna inte skulle räcka till. Det är omöjligt. Vitespengarna behövs bättre i verksamheten, sa Nanning. Dalängen är planerad för utbyggnad i etapper. Nästa etapp, med 20 platser och därtill 20 korttidsplatser, ska Carema bygga och driva, är det sagt. Gun-Britt Renefalk, SPF:s representant i kommunala pensionärsrådet, är kritisk till att kommunen inte gör det i egen regi. Man pratar väldigt mycket om det fria kundvalet. Valfrihet är bra, men då måste det finnas något att välja på. Det gör det inte när det fattas 60 platser. Vi har inget emot Carema, men när det inte finns platser hamnar vi i deras händer om kommunen överlåter mark och låter dem bygga, sa hon. Karl-Henrik Nanning framhöll att det just nu pågår upphandling av en del av Pomona. En annan huvudman kommer att driva en del av verksamheten, så visst har vi valmöjligheter, menade han.

7 EP har tidigare berättat att Enköpings kommun har tagit bort ett stöd och kraftigt skurit ner ett annat stöd, som båda går till de vägföreningar på landsbygden som underhåller enskilda vägar grusvägar Åklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål har bestämt att Benders Sverige AB ska betala en företagsbot på kronor. Företaget har under nästan två och ett halvt års på landsbygden. Ett neddraget stöd innebär ökade kostnader för landsortsbefolkningen, som betalar för vägunderhållet genom vägföreningar. Men kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i går att trycka på för att få Vägverket att prioritera grusvägar (ej enskilda vägar). I sitt remissvar om den regionala transportplanen vill kommunen att de pengar som Uppsala län förfogar över ska gå till grusvägar. Vi vill slå ett slag för tid begått otillåten miljöverksamhet när det krossat bergmassor i Bålsta, trots att tillstånd saknats. (EP) grusvägarna. Vi tycker att man ska sätta av pengar för att rusta dem och asfaltera fler. Halva befolkningen i Enköping bor på landet, säger Åke Heden (C), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan har också ett nordsyd-perspektiv, menar arbetsutskottets ordförande Anna Wiklund (M), eftersom en större andel av vägarna i norra kommunen än i södra är grusvägar. Kommunen vill också En ung kvinna som besökte en bygdegård i fredags kväll blev bestulen på sin mobiltelefon. Kvinnan förvarade telefonen i byxfickan under kvällen. (EP) se en pott för medfinansiering av förstudier av järnvägar. En förstudie för Enköpingsbanan (järnväg till Uppsala) måste tas fram omgående, anser kommunen, bland annat för att det ska bli känt vilken mark som i så fall skulle tas i anspråk. Dessutom föreslår kommunen en trafiksäkrare utformning av riksväg 55 vid Skolsta där många skolbarn korsar vägen. Solveig Zander, riksdagsman (C), levde under fjorton dagar i somras på samma pengar som en pensionär med enbart garantipension. Detta väckte en hel del intresse, inte bara lokalt. Bland annat bloggade Solveig Zander om sina erfarenheter. Att hennes tilltag och uppmärksamheten kring det har bidragit till alliansregeringens beslut är hon säker på. Jag har påverkat min partiledare och även de andra partiledarna, säger Solveig Zander, som i anslutning till sitt pensionärsliv fick massor av kommentarer på bloggen, mängder av e-post och te- lefonsamtal. Att skatten för pensionärer med de lägsta pensionerna nu sänks med mellan och kronor totalt nästa år ser hon som ett stort steg framåt. Det är ett beslut med inriktning på de sämst ställda. Ja, i förhållande till ingenting är det ett steg i rätt riktning. Dessutom, säger Solveig Zander är ju skattesänkningen för pensionärerna tänkt att blir kvar framdeles. Sänkningen är inte bara en engångsinsats under Natten till i måndags stals en mountain bike på Bangårdsgatan. Cykeln var värd omkring kronor. (EP) Enköpings rugbyklubb får kronor i kommunalt bidrag för sitt arrangemang av Ungdoms- SM i rugby nästa helg. (EP) Rektorerna har fullt pedagogiskt och ekonomiskt ansvar för sina verksamheter. Därför är det enligt Nina Lagh (M) ordförande i skolnämnden naturligt att de också har rättigheter att bestämma över sina lokaler. Frågan om vem som ska vara förstahandshyresgäst, det vill säga vem som har rätt att teckna och säga upp internhyresavtal i respektive rektorsområdets lokaler, behandlades på senaste skolnämnd. Frågan blev aktuell i våras i samband med diskussioner om ökade lokalkostnader och inför omstrukturering av Gröna Dalen-skolan visade det sig att reglerna var oklara. Administrativa chefen utsågs tills vidare till lokalansvarig. Skolförvaltningen, och majoritetspolitiker, anser att befogenheten att teckna avtal och fatta beslut i frågor som rör internhyresavtal ska ligga hos rektorerna. Motiveringen är att villkoren för enskilda och Som första kommun utanför Stockholm anordnar Enköping Pre Info Day i april nästa år. Pre Info Day är en förträff inför EU-dagen European Info Day som hålls två dagar om året i Bryssel. Det är väldigt attraktivt att få vara värd, säger finanskommunalrådet Anna Wiklund (M). Temadagen ska ha fokus på utbildning, Europa, energi, Enköping och miljö (på engelska börjar alla orden på E). Mer specifikt ska man tala om hur en kommun påverkas av EU:s beslut. Det är ganska mycket, om man frågar Anna Wiklund. 70 procent av de ärenden som vi behandlar på kommunfullmäktige på tisdag är en följd av beslut i Europaparlamentet, säger Anna Wiklund. 130 personer, mestadels politiker, väntas till Enköping. Christofer Fjellner, före detta Enköpingsbo och suppleant i miljöutskottet i EU-parlamentet, är klar som talare. Ett sekundärt syfte är att sätta Enköping på kartan. kommunala verksamheter ska vara desamma. Systemet med lokalpeng är ock- så utformat utifrån det. Skolnämnden var inte enig i beslutet som rektorerna beslutanderätt över internhyresavtal. En trist effekt av internhyressystemet är att rektorerna kan hamna i situationer där de sätter lokaler i motsats till elever. Därför är det bättre att skolnämnden via administrativa chefen får ha kontroll, säger Pyry Niemi. Han betonar att det är inget fel på rektorerna, de är duktiga, men han vill inte ha fler liknande överraskningar på halsen som nedläggningen av Gröna Dalen-skolans högstadium. Även FP ville behålla ansvaret hos administrativa skolchefen. Lokaler är en stor kostnad för kommunen, inte minst skollokalerna. För att kunna hantera lokalfrågor övergripande, krävs bra kontroll nu när kommunens ekonomi är som den är, säger Håkan Welin. Enköpings kommun ska ta fram ett nytt visionsdokument. Snart har man hunnit i kapp slutdatumet i den nu gällande Vision 2015 och det är dags att forma en ny vision. Visionen beräknas vara klar till våren Hur länge den ska sträcka sig är inte klart. Kommunstyrelsens ordförande Anna Wiklund (M) vill se en demokratisk process i framtagandet av visionen. Jag vill ha en stor tratt. Förut var det mer en politisk process, men jag vill att alla i Enköping ska vara med. Vi måste våga tänka nytt och annorlunda. (EP)

8 8 INRIKES ENKÖPINGS-POSTEN Onsdag 16 september 2009 Livstid för terroranklagad svensk NEW YORK/STOCKHOLM Den terroranklagade 43-årige svensken Oussama Kassir döms till livstids fängelse i USA. Domen är redan överklagad, men varken hans advokater eller experter tror att domen kommer att ändras. Det är ju så att guvernörerna går till val på att bura in sådana personer, säger Ove Bring, folkrättsexpert och professor i internationell rätt. I maj klargjorde en tolv personer stark jury i New York att Oussama Kassir är skyldig till samtliga elva åtalspunkter. Och i går avkunnades domen. Kassir dömdes till livstids fängelse utan möjlighet till förtida frigivning. Hans försvarsadvokater har redan överklagat, men tror att utsikten att få domen prövad är liten. Enligt försvarsadvokaterna var den hårda påföljden knappast överraskande. Det här var inte oväntat, säger Mark DeMarco. Nekade Kassir åtalades mot sitt nekande för att 1999 ha försökt bygga upp ett terroristläger utanför Bly i Oregon. Något läger blev Bildt: Ingen jätteinsats för Ghezali BRYSSEL/STOCKHOLM. Det verkar gå trögt för svenska myndigheter att få fram information om före detta Guantanamo-fången Mehdi Ghezali och de andra terrorgripna svenskarna i Pakistan. Utrikesminister Carl Bildt gör klart att någon diplomatisk storoffensiv för den forne Guantanamofången inte är aktuell. Den förra regeringen gjorde enorma insatser för att Ghezali skulle bli fri. Men jag ser väl inte riktigt det (scenariot) för ögonblicket, sade Bildt i går. (TT) Domstol vill släppa Plavsic STOCKHOLM. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic kan komma att släppas från svenskt fängelse i höst. Det står klart sedan den internationella domstol som dömt henne gett klartecken till ett frigivande. Den svenska regeringen avgör under hösten om och när Biljana Plavsic ska släppas. Den snart 80-åriga Plavsic dömdes 2003 till elva års fängelse för brott mot mänskligheten. (TT) Färre influensafall än väntat STOCKHOLM. Svininfluensan har ännu inte gått till attack i Sverige. De senaste siffrorna från Smittskyddsinstitutet (SMI) är inte sammanställda, men de preliminära resultaten visar inte på någon dramatik. Tvärtom. Det ser ut som att det har lugnat ned sig. Det blir snarare färre fall än föregående Rättegångsteckning av Oussama Kassir. FOTO: AP det aldrig, men svensken vistades även en tid vid en moské i Seattle. Där har vittnen hävdat att han propagerat för jihad. Fem åtalspunkter gällde deltagande i sammansvärjning, förberedelser till terrordåd och stöd till al-qaida. Sex punkter gällde spridande av bombmanualer och giftrecept via hemsidor, som svensken ansågs ansvarig för till och med Kassir, som blev svensk medborgare 1989, har nu suttit frihetsberövad i närmare fyra år. Han greps i december 2005 vid en mellanlandning i Prag under resa från Sverige till sitt gamla hemland Libanon. USA fick efter långa juridiska turer svensken utlämnad från Tjeckien i september (TT) vecka, säger Sandra Rubinova vid SMI. (TT) Saknat barn sov bakom soffan UPPSALA. Tre hundpatruller och krimjouren i Uppsala sökte på måndagseftermiddagen efter en treåring som anmälts försvunnen av sina oroliga föräldrar. De började sakna barnet vid femtiden och larmade polisen när treåringen varit försvunnen i fyrtio minuter, rapporterar Nyhetskanalen.se. Insatsen kunde dock avblåsas och föräldrarna andas ut strax därpå sedan det saknade barnet hittats bakom soffan. Sovandes. (TT) Nu får unga inte längre köpa energidrycker på Pressbyrån och 7-Eleven. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX Stopp för energidrycker STOCKHOLM. Energidrycker som Red Bull får inte längre köpas av barn i Pressbyrån eller hos 7-Eleven. De båda butikskedjorna har beslutat att införa en åldersgräns på 15 år för dryckerna. Energidrycker är populära bland ungdomar eftersom de innehåller uppiggande ämnen och dessutom smakar gott. Men det har också från skolhåll rapporterats om hur barn blivit oroliga av dryckerna. På flera orter har lokala handlare därför infört en åldersgräns för inköp. (TT) Sänkt skatt räddar inte pensionen STOCKHOLM Regeringen sänker skatten för landets pensionärer med 3,5 miljarder kronor. Men effekten för en normalpensionär blir ändå en hundring mindre att röra sig med. Efter hård kritik från landets pensionärsorganisationer och oppositionen blir det nu sänkt skatt för pensionärerna. Enligt regeringens beräkningar handlar det om en hundralapp i månaden för de allra sämst betalda pensionärerna, de med garantipension, och för en pensionär med runt kronor i månaden om en skattesänkning på cirka 160 kronor. Vi har förberett nästa års budget och har haft en tydlig förbättring i våra offentliga finanser. Då har vi sagt att det finns saker vi vill göra om det finns ett utrymme, bland annat förstärka ekonomin för pensionärerna i ett läge där en nedgång i den svenska ekonomin riskerar att falla ut i en något lägre pension nästa år, säger statsminister Fredrik Reinfeldt (M). Mindre i månaden Men faktum är att det för stora grupper av pensionärer ändå blir back i kassan nästa år. Förutom skatten påverkas pensionen av bland annat inflationsutvecklingen, den så kallade bromsen (som hänger ihop med börsutvecklingen) och inkomstutvecklingen i samhället i stort. Inklusive dessa förändringar får en äldre pensionär med enbart garantipension cirka kronor mer efter skatt i månaden nästa år, enligt beräkningar som Swedbanks institut för privatekonomi gjort. Men för en pensionär med en STOCKHOLM Den 1 oktober höjs priserna på Systembolaget återigen. Flera populära lådviner blir 5 10 kronor dyrare. Höjningen görs trots att importen av alkoholdrycker blivit betydligt billigare till följd av kronans förstärkning. Så sent som den 1 april höjdes priserna på Systembolaget med drygt fyra procent, med hänvisning till kronans försvagning i spåren av finanskrisen. En svagare krona innebär ju att import, bland annat av vin, öl och sprit, fördyras. Höjning trots stärkt krona Nu närmar sig det andra av årets två prisändringstillfällen. Men trots att kronan har stärkts rejält sedan april är det alltså inte tal om någon sänkning. Det fungerar inte riktigt så, det blir alltid en viss eftersläpning, säger Elisabeth Engelsen Ellqvist, marknadschef på Bibendum som är en av de största vinimportörerna i Sverige. Växlar dag till dag Prisändringarna beslutas enligt Elisabeth Engelsen Ellqvist flera månader innan de träder i kraft, Inkomster för pensionärer Utvecklingen av vad en garantipensionär har kvar efter nödvändiga utgifter.* Åren i januari respektive år I 2009 års penningvärde. 1990: 938 kr *Baseras på genomsnittlig kommunalskatt i landet. Hushållet har bostadstillägg. KÄLLA: Institutet för Privatekonomi, Swedbank Foto Leif R Jansson / SCANPIX månadsinkomst på runt kronor i månaden eller per år blir den slutliga effekten kronor mindre i månaden. En dämpning Trots den sänkta skatten blir det alltså ändå minus för denna grupp av pensionärer. Men en dämpning blir det förstås, säger Ylva Yngveson, chef på institutet för privatekonomi. Pensionärsorganisationerna och opposition är förstås inte imponerade den här gången heller. Alldeles för lite och fortsatt orättvist att skatten fortfarande är högre än för löntagare. Jag undrar varför pensionärer ska betala mer i skatt än löntagare. Nu ökar regeringen den klyftan för fjärde gången i rad. Jag tycker att det är djupt orättvist, säger Thomas Östros, Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman, till TT. 2003: kr kronor 2009: kr SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT Sveriges regering satsar 3,5 miljarder på pensionärer för 2010, medan cirka 70 miljarder har satsats på skattesänkningar för andra. Det ska löna sig att jobba men också att ha jobbat, enligt Sveriges Pensionärsförbund. Sänkning förra årsskiftet Regeringen påminner också om att pensionärerna vid förra årsskiftet fick förhöjt grundavdrag som sänkte skatten med kronor per år. Då får dagens mindre sänkning större betydelse: Det betyder mycket om man dessutom lägger till att vi gav ytterligare hundralappar redan vid årsskiftet, framför allt för de pensionärer som har de lägsta pensionerna. Vi har valt att lägga det så, att de som har de lägsta marginalerna är de som vi ger tydligast stöd till, säger statsminister Reinfeldt. Olle Lindström/TT Matilda Lindwall/TT Populära drycker blir dyrare FAKTA Storsäljare som ökar i pris Namn Nuvarande Nytt Prispris pris ökning Umbala (rött vin, 3 l) 128 kr 139 kr 9 procent Bundustar (rött vin, 3 l) 175 kr 179 kr 2 procent Drostdy Hof (rött vin, 3 l) 179 kr 189 kr 6 procent Castillo de Anna (rött vin, 3 l) 154 kr 159 kr 3 procent Podium Pinotage (rött vin, 3 l) 184 kr 189 kr 3 procent Il Nostro Cataratto (vitt vin, 3 l) 149 kr 154 kr 3 procent Robertson Chardonnay (vitt vin, 3 l) 179 kr 184 kr 3 procent Drostdy Hof Chardonnay (vitt vin, 3 l) 184 kr 194 kr 5 procent Explorer Vodka (sprit, 700 ml) 189 kr 194 kr 3 procent Explorer Vodka (sprit, 350 ml) 99 kr 103 kr 4 procent Lord Calvert (sprit, 700 ml) 205 kr 209 kr 2 procent Black Velvet (sprit, 700 ml) 209 kr 214 kr 2 procent Pripps Blå (öl, 500 ml) 11:30 kr 11:80 kr 4 procent Mariestads Export (öl, 500 ml) 15:50 kr 15:90 kr 3 procent Pripps Blå Extra Stark (öl, 500 ml) 13:40 kr 13:70 kr 2 procent Grön Tuborg Pilsner (öl, 330 ml) 8:30 kr 8:70 kr 5 procent Falcon Export (öl, 500 ml) 13:30 kr 13:80 kr 4 procent Källa: Systembolaget FOTO: SPENDRUPS och speglar därmed inte aktuella valutakurser. När man jobbar med Systembolaget är det ingenting som går från en dag till en annan, säger hon. Men om kronan ligger kvar på dagens nivåer även i vinter, då kan man räkna med prissänkningar till våren? Självklart så justerar vi neråt i den mån det finns möjligheter. Men det är ju ingen, inte heller konsumenterna, som tjänar på om produkterna måste avlistas för att vi inte har råd att sälja dem. Mats Rörbecker/TT

9 UTRIKES Rödgrönt i Norge Valet i Norge gav en knapp majoritet för den rödgröna regeringen. 64 (+3) Mandatfördelning (förändring sedan valet 2005) 86 Mandat 11 (-4) Sosialistisk Venstreparti 11 (0) 41 (+3) Arbeiderpartiet Senterpartiet Fremskrittspartiet Det var en trött men synbarligen stolt statsminister som i strålande höstsol mötte pressen i statsministerbostadens trädgård på tisdagsmorgonen. Inte sedan 1993 har ett regeringsparti vunnit två val i rad, sade Jens Stoltenberg. Nu ska vi förstärka och förnya de senaste fyra, sade statsministern men ville inte säga mycket om kommande regeringsförhandlingar mellan Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti (SV) och Senterpartiet (Sp). I dag är jag fri men mitt hem är fortfarande ett fängelse, sade al- Zaidi på en presskonferens på tisdagen, syftande på USA:s fortsatta militära närvaro i Irak. Den 30-årige tv-journalisten på kanalen al-baghdadiyya blev omedelbart världskänd i december i fjol när USA:s dåvarande president George W Bush häll presskonferens under sitt sista besök i Irak. Plötsligt kom al-zaidis 44:or flygande från journalistuppbådet ackompanjerade av ilskna ord: 30 (+7) Höyre 83 Mandat 10 (-1) Kristelig folkeparti 2 (-8) Venstre SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT Ett av samtalsämnena blir regeringspartiernas inflytande över regeringspolitiken. Alla tre är ense om att väljarstödet måste avspegla sig i den politik som regeringen för. Det är något som vi hanterat bra och jag är tryggt förvissad om att vi ska klara det även de närmaste åren, slog Stoltenberg fast. Medan Sp hållit ställningarna förlorade finansminister Kristin Halvorsens SV nästan en tredjedel av sitt väljarstöd motsvarande fyra mandat och kommer haltande in i regeringskretsen och stortinget. Sp:s Liv Signe Navarsete var snabb med att påpeka att SV och Sp nu är lika stora och att hon inte kommer att acceptera att SV fortsätter att ha fler ministerposter, så som det varit under den Det här är en avskedskyss från det irakiska folket, din hund! Det här är från änkorna, de föräldralösa och de som dödades i Irak! ropade han. gångna regeringsperioden. Stoltenberg ville inte gå in på det han kallade detaljer, men färdriktningen för sin tredje regering har han redan stakat ut: Trygga sysselsättningen, förbättra välfärden och driva på en vettig klimatpolitik, var hans besked. De borgerliga partierna slickade såren. Bitterheten var stor inom mittenpartierna Venstre och Kristelig folkeparti som maldes sönder i kampen mellan Ap, Höyre och Fremskrittspartiet. Frp och H sörjde att man trots egna framgångar inte lyckades göra slut på det rödgröna regeringsinnehavet. Men Frp:s Siv Jensen upprepade att hon nu siktar in sig på valet 2013 som det val då hennes högerpopulistiska parti som gjorde sitt bästa val hittills ska få regeringsmakten. Stoltenberg sade att han inom en nära framtid ska besöka sina statsministerkolleger i Norden. Han hade också uppmuntrande råd till nordiska socialdemokrater, Jag hoppas vi kan inspirera, och tackade Mona Sahlin för sms-gratulationerna. Stoltenberg sträckte också ut en hand till oppositionen och sade att han är öppen för breda lösningar om lämpliga sådana dyker upp. Han gjorde dock klart att den nya regeringen inte kommer att närma sig EU. Vi är det enda land i världen där folket sagt nej till EU två gånger och jag är inte den som gärna söker nya nederlag. Händelsen gav honom ett treårigt fängelsestraff, som sedan kortats rejält efter överklagande. Nu kräver han en ursäkt av Iraks premiärminister Nuri al-maliki. Samtidigt som al-maliki påstod i tv att han inte kunnat sova utan att försäkra sig om hur jag hade det... så torterades jag på värsta sätt, misshandlades med elkablar och järnrör, sade al-zaidi på tisdagen. Hans anhöriga har redan tidigare anklagat fångvaktarna för att bland annat ha brutit al-zaidis ena arm och flera revben. Filmer på skokastandet har setts av miljontals människor på tv och internet. Runt om i världen har insatsen kopierats av mer eller mindre allvarliga demonstranter. Kinas premiärminister Wen Jiabao på besök i Storbritannien och Israels ambassadör i Sverige tillhör de drabbade. Skon har blivit staty i Bagdad och storsäljare i Bangladesh. Det är det senaste modet i Sylhet. Alla vill gå i en Zaidi. Den ser ut som en normal herrsko, men kostar upp till taka (230 kronor), berättar Abdul Awal, affärsinnehavare i staden Sylhet i nordöstra Bangladesh. (TT-Reuters-AFP) José Manuel Barroso sockrar sitt bud för att få fler i EU-parlamentet att godkänna honom som ordförande för EU-kommissionen i fem år till, med bland annat att utse en särskild klimatkommissionär. Barroso, som lett kommissionen sedan 2004, fick i somras enhälligt stöd från de 27 EU-ländernas statsoch regeringschefer för fem år till vid rodret. Men bland EU-parlamentets nyvalda ledamöter har Barroso långt ifrån odelat stöd, även om han ser ut att kunna få en klar majoritet, kanske 400 röster mot 200. (TT) Israel använde oproportionerligt mycket våld under Gazakriget i vintras. Den bedömningen görs av en FN-utredning, som också anser att Israel inte vidtog tillräckliga åtgärder för att undvika civila dödsoffer. Även de militanta palestinierna som sköt raketer mot Israel får skarp kritik. De militära insatserna i Gaza riktades av Israel mot Gazas befolkning som helhet, de ingick i en övergripande politik som gick ut på att straffa Gazas invånare och en medveten användning av oproportionerligt våld riktat mot civila, lyder en av slutsatserna. (TT-AFP) Minst 65 båtburna migranter befaras ha omkommit i Adenbukten mellan Somalia och Jemen under de senaste två dygnen, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR. Sexton döda har hittats och ytterligare 49 saknas. (TT-AFP) Med nystart för fredsprocessen i Mellanöstern som mål, gärna vid FN:s generalförsamling i slutet av september, mötte USA:s Mellanösternsändebud George Mitchell Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i går. Palestiniernas president Mahmud Abbas skulle också möta Mitchell, under kvällen. (TT-AFP) Ryssland kommer att omhänderta fartyg som kränker det georgiska utbrytarområdet Abchaziens territorialvatten, meddelar en av cheferna för den ryska gränsbevakningen. (TT-Reuters) Minst 38 personer har omkommit i översvämningar på norra Sumatra i Indonesien, uppger lokala myndigheter. (TT-AFP

10 Geocaching kommer från det grekiska geo som betyder jord och det engelska cache som betyder gömma. Dessa gömmor, vars koordinater är utlagda på nätet, består av en behållare, som helst ska vara gömd så att en geocachare kan hitta dem, medan en svampplockare inte ska råka snubbla över den. Gömmorna hittar man genom att knappa in rätt koordinater i en bärbar gps. Vi träffar Mats Wiström och Patrick Johansson utanför EP:s redaktion för en närmare beskrivning. Mats Wiströms gps visar att vi just nu bara är 144 respektive 192 meter från de närmaste av Enköpings drygt 100 cacher. Vi beger oss mot den senare platsen. Säger den om det är fågel, fisk eller mittemellan? funderar vi. Men gps:en håller sig tyst. Ingen liten lampa som börjar blinka, inget pipande ljud som visar att det bränns. Gps:n ger oss en ledtråd, sedan får vi vackert börja leta. Tio meter kan en gps diffa. Det blir Patrick Johansson som hittar cachen, en filmburk. Där finns en liten informationslapp riktad till den som eventuellt skulle råka hitta cachen av misstag och en loggrulle, där man skriver i datum och namn. Senast någon var här var bara fyra dagar sedan! Det var någon med användarnamnet Algen. Den här är utlagd i augusti. På en månad har det varit så här mycket aktivitet! säger Patrick Johansson. För på rullen finns en mängd datum och namn. Men den egentliga registreringen sker vid datorn när man kommer hem. På den internationella sajten geocaching.com lägger man in sin logg. Det är den allra största sajten på området, de som först kom på att man kan använda en gps i rekreationssyften. I dag är geocaching i princip världsomspännande. Patrick Johansson och Mats Wiström står för P respektive M i användarnamnet SPAM (S står för Susanne och A för Anders) på geocaching.se. De fyra är kompisar sedan tiden de var scouter och har tillsammans lagt ut 80 cacher, varav nästan hälften ligger i Enköpingsområdet. Det är ingen idé att lägga ut en på Mallorca om man är där på semester. Man är ansvarig för att underhålla cachen om man lägger ut den, förklarar Mats Wiström. SPAM är riktiga veteraner inom geocaching. När de började år 2003 fanns bara en enda låda i Enköping. Tillsammans har de hittat cacher i en rad olika länder. Vi ger oss av med bil någon mil utanför stan för att leta efter en av SPAM:s egna lådor: en av flera i en serie på temat hällristningar. När vi gått ur bilen kalibrerar Mats Wiström gps:ens kompass genom att snurra den i handflatan. Sedan börjar vi följa en stig in i skogen ditåt kompassen visar. På vägen passerar vi två hällristningar. Det är sånt här vi vill visa. Med geocaching får man se platser som man normalt aldrig skulle ha tagit sig till annars. Man lär sig om sin närmiljö också, säger Patrick Johansson. Ett annat av SPAM:s projekt har varit att göra en stadsvandring för geocaching. Vandringen består av sex etapper de platser som SPAM tycker är mest sevärda i Enköping. Nu pekar pilen i gps:en rakt åt höger. Men stigen snirklar vidare. Antingen tänker man att stigen ändå leder rätt, eller så försöker man ta den rakaste, men snårigaste, vägen. Det beror på hur man funkar i huvudet, konstaterar Patrick Johansson. Vi fortsätter på stigen tills det enligt gps:en bara är tio meter kvar. Under en stor sten ligger en stor barkbit. Men en bit bark under en sten, vad är det med det å andra sidan? Men... Ser man en barkbit vet man att det är något lurt, säger Patrick Johansson rutinerat.

11 Mycket riktigt. Under stenen ligger en plastlåda med lock i en plastpåse. Och i lådan lite av varje: loggen som visar att Svedde var där senast, en leksaksbil, en rabattkupong, en liten giraff, en Buddhastatyett, en badmintonboll och lite annat. När SPAM la ut lådan för fyra och ett halvt år sen var den fullproppad med småsaker. Regeln om att man måste lägga dit något om man tar något följs inte alltid. Men det får man räkna med. Det är för att tysta ungarna, säger Patrick Johansson, själv småbarnsfar. När vi skrivit SPAM respektive Enköpings-Posten i loggboken lägger vi tillbaka lådan på sin plats bakom barkbiten. Vi återställer så att det ser lagom suspekt ut, säger Patrick Johansson. Numera är SPAM sällan ute allihop samtidigt. Familjer och barn är med i bilden och eftersom gruppen redan dammsugit Enköpings kommun på cacher (rekordet är 53 cacher på en dag) blir utflykterna allt längre. Cacherna är indelade i olika svårighetsgrader. Då har en barnfamilj chans att välja bort cacher som ligger fyra fem meter under vatten, tio meter upp i en gran eller på platser som går utanför vad Mats och Patrick tycker är lämpligt och moraliskt, till exempel vid ett 30 meters stup över ett järnvägsspår. Rena femmor är bara att glömma, säger Patrick Johansson. Vissa köper vadarstövlar, klätterutrustning och gummibåtar. Men för de före detta scouterna är geocaching ett roligt sätt att komma ut i naturen och få ut det mesta av en semester. FAKTA

12 Tapet-REA Massor av tapeter från 39:-/rulle Gäller så långt lagret räcker. Öppettider: Måndag-fredag Lördag ENTRÉMATTAN MED SUG Devlon Micro Perfekt för hemmet, bilen, båten och husvagnen. 5 års garanti. Från 298:- Strl. 50x75, 75x100, 75x150. Grå och beige. Spjällgatan 29, Enköping. Tel Öppet: Vardag 7-18, lördag 9-14 Att hundar ger god hälsa märktes när några eleverna på Västerledsskolan i går testade rallylydnad med sina fyrbenta kompisar. Ett fyrtiotal elever i årskurs sex till nio hade valt att testa den rätt så nya sporten som man utför tillsammans med sin hund. Även de elever som inte själva hade hund kunde vara med, det fanns hundar att låna av någon kompis; stora, små, lurviga, smala, snälla, pigga, kramgoa, lata... På förmiddagen var det 18 barn och 13 hundar, helt utan bråk. Barn är naturliga i sitt umgänge och hundar läser av deras kroppsspråk det går jättebra, säger Tarja Hellberg, specialpedagog på Västerledsskolan och utbildad instruktör i brukslydnad för hundar. Tillsammans med Irene Åsberg, också hon specialpedagog och hundinstruktör, visade hon eleverna hur den nya sporten rallylydnad går till. Träningen ska vara rolig, man ska ha kontakt med hunden, inga hårda ord ska användas. Det är en korsning mellan agility, lydnad och freestyle, förklarar Tarja för eleverna som samlats på grusplanen vid skolan. Eleverna fick följa en bana med skyltar där det fanns anvisningar om vilka moment hunden skulle utföra. Först ut på banan var Fanny Paulsson och hunden Nelly, en åttaårig Schabrador. Först tycks Nelly rätt ointresserad av mattes order men med lite godis och övertalning går det allt bättre efter några övningar. Nelly börjar förstå vad det går ut på. Det här är ett sätt att visa vad man kan hitta på tillsammans med sin hund, först tar vi en promenad längs Hälsans stig och sedan tränar vi, säger Tarja Hellberg. Tanken med hälsodagarna på Västerledsskolan är att locka eleverna till aktiviteter på fritiden vilket påverkar skolarbetet positivt. Man jobbar även med den psykiska och sociala hälsobiten i undervisningen och genom föreläsningar.

13 SPORTEN DEL 2 Wallby har ett mycket bra 680-kiloslag. Men i EM ska de inte dra i 680 kg, utan man inleder på fredag med att dra i klubblags-em i 640 kg. De åtta dragarna har sedan andra uppgifter, då de alla är uttagna i olika landslag. Fyra av dem ska dra i lördagens 600-kilosklass, tre i söndagens 720 kg och en i U23-landslaget. Tidigare har förbundet satsat på nästan rena klubblag i landslaget, säger Törnblom. Det har man frångått nu och satsar på sammansatta lag med dragare från olika klubbar. Egentligen har vi haft en ganska jobbig säsong. Det har gått lite troll i vår dragning. Men i de två senaste tävlingarna, SM och elitserieavslutningen, fick vi till det ordentligt med vårt 640-lag. Vi tog silver i SM och vann klassen när avslutade elitserien. Det gör att vi börjar tro på det här igen, fortsätter Törnblom. Vi väger 675 kg i laget utan bantning. De överkilon som vi har till 640-laget, bantar vi ned oss. Invägningen sker ju på onsdagen. I laget drar förutom Henrik Törnblom själv, Torbjörn Haraldsson, Christer Klebark, Joel Åkerlind, Niklas Karlsson, Björn Törnblom, Erik Nordgren och Daniel Lavén-Fredriksson. Vi har också med oss Jonas Eriksson, men han kommer att dra för något annat lag, säger Törnblom. I och med att jag drar själv, så kommer vi att få hjälp med coachningen av förbundskapten Christer Öhman, i klubblagstävlingen. På fredag går alltså klubblagstävlingen. På lördagen avgörs 600-kilosklassen och i landslaget är Torbjörn Haraldsson, Christer Klebark, Joel Åkerlind och Niklas Karlsson. På söndagen går 720 kg och i landslaget återfinsn bland andra Wallbys Henrik och Björn Törnblom, samt Erik Nordgren. I 640 kg-laget drar Christer, Torbjörn och Niklas, så de lär få en jobbig helg med dragningar varje dag, säger Henrik Törnblom. Daniel Lavén-Fredriksson är uttagen i U23-landslaget. Åsundas Malin Flodin och Veronica Dunhall, som normalt tävlar för Brunnsberg, kommer också att vara med i EM i damlandslaget.

14 SPORT Mycket står på spel för svensk tennis i helgens möte med Rumänien. Det krävs en vinst annars rasar Sverige ur elitdivisionen och tennisens finrum. En nyckel för att Sverige ska klara sig kvar blir Robin Söderling. Världsspelaren måste och bör vinna sina matcher mot de lägre rankade rumänerna. Jag känner alltid av lite press när jag spelar Davis cup. Hade det varit en semifinal skulle jag också suttit här och sagt att det är en otroligt viktig match. Man vill alltid göra bra ifrån sig i Davis cup, säger Söderling. Senaste matchen för Söderling var 1 3-förlusten mot Roger Federer i kvartsfinalen i US Open. Och formen verkar hålla i sig enligt honom själv. Det känns riktigt bra. Jag var lite sliten under US Open, med lite känningar i armbågen, men jag fick vila i tre dagar efter turneringen och nu känner jag mig fräsch i både huvud och kropp, säger han. Men det blir inte bara att gå ut och köra över rumänerna för den hete svensken. Förmodligen ställs han mot Victor Hanescu, rankad 28:a, och 95-rankade Victor Crivoi. På pappret är Rumänien faktiskt bättre än Israel som Sverige föll mot med 2 3. Det kommer att bli en tuff match. De har ett ganska bra lag med Hanescu som nummer ett. Det hade funnits lättare lag att möta i en kvalmatch, säger han. Dessutom kan Söderling mycket väl användas även i lördagens dubbel. Helt klart, han spelade riktigt bra ihop med Robert Lindstedt senast. Men det beror mycket på hur det ser ut efter fredagens matcher, säger förbundskapten Mats Wilander. Svenskarna anlände till Helsingborg i söndags och bekantar sig under veckan med underlaget, nylagd hardcourt, och matcharenan Idrottens hus. Underlaget var ganska långsamt men jag tror att det kommer bli lite snabbare när vi tränat på det. Jag har aldrig spelat här förut men det är alltid en fördel med hemmaplan och jag hoppas att det kan hjälpa oss, säger Söderling. Även det rumänska laget var på plats i Helsingborg med spelande förbundskaptenen Andrei Pavel i spetsen. Han har god koll på motståndarna. Söderling har haft ett fantastiskt år och hans självförtroende är på topp. Men det är inte lika lätt att spela på hemmaplan, det kommer vara en stor press på honom. Vinciguerra känner jag till sedan många år tillbaka och han är en fighter. Det är kul att han är tillbaka efter alla skador, säger Pavel. starkare lag. De har köpt mycket viktiga spelare, exakt de spelare som de behöver, så jag ser dem som en favorit till att vinna Champions league, säger Ibrahimovic. Inför Champions leaguematchen mellan Ibrahimovics gamla och nya klubb har Inter-tränaren José Mourinho försökt reta upp den nye Barcelonastjärnan: Eto o är den bäste spelaren i världen. Mina spelare är alltid de bästa. Förra året var Ibrahimovic den bäste spelaren i världen, nu säger jag Eto o, sade Mourinho. Jag kommer att ge Ibrahimovic en kram före matchen, men under matchen vill jag inte veta vem han är. Under en presskonferens i måndags i Barcelona gav Ibrahimovic svar på tal: Vad José Mourinho säger får stå för honom. Jag är glad för hans skull att han känner som han gör, för då saknar han mig inte. Zlatan Ibrahimovic tror att det blir tufft för Barca, regerande mästarlag i Champions league, mot Inter då den italienska mästaren värvat ett antal nya spelare, exempelvis Samuel Eto o, Wesley Sneijder, Diego Milito och Lucio. Inter har blivit ett mycket Svensken ser också likheter mellan de båda mästarklubbarnas tränare Barcelonas Pep Guardiola och Inters José Mourinho. Jag vet mer om Mourinho eftersom jag haft honom under längre tid. Och han är väldigt stark mentalt, vill vinna allting och är alltid väl förberedd inför en match. Jag tror inte att det finns en enda detalj som Mourinho missar, sade han. Guardiola verkar vara samma typ. Jag har spelat tre-fyra matcher för honom och han har ändrat något i taktiken för varje match, beroende på motståndet. Så här är det i dagens fotboll, det är viktigt att vara påläst. Ibrahimovic sade också att han fortfarande inte har kommit upp till sin allra bästa nivå. Det känns bättre för varje dag och jag förväntar mig att jag kommer att utvecklas ännu mer. Jag har inget att bevisa, de som känner mig vet mina kvaliteter. Måndagens match mellan Djurgården och Malmö fick avbrytas i tio minuter sedan hemmalagets fans uppfört sig illa. Flera åskådare kastade in föremål på planen och två fans tog sig hela vägen in på gräset. De värsta våldsverkarna riskerar nu avstängning från matcherna, även fängelsestraff finns att tillgå enligt straffskalan. Men det är långt ifrån säkert att de skyldiga kan identifieras. Djurgården påpekade redan i våras för Stockholms stad att kamerorna på Stadion var av undermålig kvalité. I april utfördes en uppdatering av programvaran, men trots det är bildkvalitén långt ifrån optimal. Det blev en förbättring, men den kan betecknas som marginell, säger Mats Jonsson. På Djurgårdskansliet finns nu personal avsatt för att titta igenom måndagens upptagningar, men identifieringsarbetet är problematiskt. Vi vill gärna ha bättre kameror, men det är en fråga för Stockholms stad, säger Mats Jonsson. Om det går att med säkerhet identifiera någon av huliganerna kommer de att kallas till samtal med Djurgården. De som vi kan identifiera kan stängas av i upp till 24 månader, förklarar Mats Jonsson. Vid allvarliga överträdelser tar Djurgården också kontakt med polisen och då kan även fängelsestraff bli aktuella, allt i enlighet med den så kallade huliganlagen.

15 SPORT Stall Farmings lopp - Stolopp. Tvilling Ston högst kr m. Autostart. Pris: (5.000) kr. Lopp 4 Solvalla (S=05) On Auto 2140 CARMENERE -s4- Kontio J (Nur Ti) 40:1 12,9aK Kon Jo S 29/7-4 12/ ,4a : Kon Jo J 25/8-1 5/ ,8a : Sva Åk J 6/9-9 6/ 2140 d 12ag 253 DEAR JACKIE -s4- Sundberg H-O :2 13,9aM Sun HO S 8/8-8 12/ ,3a : Sun HO J 25/8-1 3/ ,3a : Sun HO J 5/9-8 7/ ,1 68 TURBINA -s6- Wallin T (Jan Ca) :3 13,4aK Öst Ma S 5/8-3 7/ ,1a : Wal To S 19/8-6 12/ ,4a : Wal To S 2/9-9 3/ ,4a 426 ALANDIAS KARISMA -s6- Andersen T (Nor To)a :4 13,7aK And Tr Ö 16/7-6 4/ ,7a : And Tr Ro 17/8-4 1/ ,2a 99 09: And Tr S 26/8-4 9/ ,3a 376 AMBRA HAMMERING -s7- Adielsson E (Joh BO) :5 13,3aK Kon Jo E 28/7-4 10/ ,2a : Nor An Ro 17/8-4 6/ ,9a : Ols Da F 31/8-6 7/ ,3a 103 LUCKYLINE FRANCE -s4- Hanné T :6 14,3aM Han To Ö 16/7-6 5/ ,4a : Kon Jo J 25/8-9 4/ ,3a : Han To J 6/9-9 5/ ,3a 571 GLOBAL KYANITE -s4- Kihlström Ö (Wal Ro) :7 12,7aK Kih Ör E 21/7-4 6/ ,3a : Kih Ör Ax 11/8-7 7/ ,5a : Kih Ör S 26/8-4 7/ ,6a 70 TARA DEFI -s7- Jensen F :8 14,0aK Jue Je Ål 10/ ,4a : Jue Je Ch 30/ ,6a : Jen Fl Ax 8/9-7 10/ ,3a 45 GRACE SOUTHWIND -s4- Lennartsson P (Sva Åk) :9 15,8aM Sva Åk År 11/7-5 6/ 2140n 1 15, : Len Pe Ax 18/7-5 12/ ,2g : Sva Åk B 29/8-8 2/ ,5 63 JAGMI -s4- Goop B (Nur Ti) :10 13,6aK Wes Jö Ax 10/7-6 5/ ,2a : Len Pe J 25/8-1 6/ ,8a : Len Pe J 6/9-9 9/ ,9a 56 CHIARA SISU -s4- Ohlsson U (Sal Pe) :11 13,4aK Kon Jo Sk 1/8-7 5/ 2140n 0 16,6ag : And An Sk 24/8-9 4/ ,3a 34 09: Pun La E 8/9-5 10/ ,1a 268 LISSIE S LASSIE -s6- Jansson R L :12 13,0aK Jan RL Rä 27/7-3 1/ , : Jan RL G 6/8-8 5/ ,0a 84 09: Kon Jo S 26/8-4 11/ ,7a 323 Turordning: Dubbelcupen - Meeting IV. Tvilling Svenska och norska kallblodiga högst kr m. Tillägg 20 m vid vunna kr. Pris: (5.000) kr. Lopp 7 Solvalla (S=05) On Volt 1640 LANNEM JANNA (NO) -s7- Olsson D (Bjö Su)a 40:1 26,1K Öst Jo B 14/8-5 11/ , : Öst Jo B 29/8-1110/ ,8a : Nor An Ro 6/9-km 5/ 2140 k 34,5 gdk KÄLLDALS BRAUTEN -h11- Jansson T (And SC)a :2 26,9K Nyg Pa Sk 1/8-5 1/ 2140n 0 28, : Mel Mi B 14/8-5 2/ , : San Ha B 4/9-9 7/ 2160n 0 30,6 103 STOMMENS ADOLF -v7- Kontio J (Jon KO) :3 27,3M Jon KO B 14/8-5 7/ ,3g : Jon KO Ro 21/8-11 1/ , : Jon KO H 9/9-5 3/ ,6 390 GULDSVARTEN -v5- Ohlsson U (Per JO) :4 27,7K Fri Ji Rä 20/6-9 2/ , : Ohl Ul G 27/6-3 6/ 2140 d ug : Per JO H 23/8-8 7/ ,5g 30 FLÅLI JIM (NO) -h10- Sundberg H-O (Bjö St)a :5 27,4K Isr Ro Rä 3/8-10 5/ dist : Åke Ke B 14/8-5 8/ , : Isr Ro Ro 21/8-11 5/ ,3 642 BORGSON -v13- Goop B (Bor Ve)a 60:1 24,8K Ekl Bo Ös 2/8-4 2/ , : Joh JO Sä 17/8-4 3/ , : Nyg Pa Sk 31/8-1 1/ ,8 204 SILVERGUTTEN* (NO) -h8- Olsen J O (Bre JR)a :2 24,0K Ols JO G 6/8-4 9/ , : Ols JO Sä 17/8-4 8/ , : Bre JR Bs 25/8-3 7/ ,9a 49 JULIA TABAC -s11- Kihlström Ö (Mel Bo)a :3 26,3K Kih Ör Bs 7/7-10 2/ ,5a : Hel Ke Ro 7/8-3m 2/ distag : Kih Ör B 29/8-11 1/ ,8a 116 KNALLTÖFF (NO) -v8- Eskilsson C :4 25,6K Esk Cl Ro 24/7-9 4/ 1140 d tr4a : Fri Ji G 6/8-4 7/ , : Esk Cl Bs 25/8-3 1/ ,0a 21 MANA GRABBEN -v7- Adielsson E (Eke Ei)a :5 26,0K Wal Kr Sä 7/7-2m 1/ 2180n 4 31, : Ohl Ul U 7/8-7 2/ , : Eri Ul Bs 25/8-3 6/ ,4ag 55 JILLY* (NO) -s6- Killingmo E (Wil Ru)a :6 24,6K Kol LA Bt 8/ , : Höi Ei Ja 22/ , : Kol LA Bj 5/ ,6 47 ÅKRES JON -h10- Olsson R N (Hol Ol)a :7 25,8K Ols RN Bs 26/7-9 3/ , : Ols RN G 6/8-4 3/ 1660 d 11g : Kih Ör Ro 21/8-11 1/ ,6 71 BARON B.R. -v8- Wilhelmsson R (Ek Ar)a :8 26,0M Wal Hå G 6/8-4 2/ ,0g : Wil Ro Ro 21/8-11 2/ , : Wil Ro G 3/9-6 6/ ,9g 283 HAAGA PRINSEN* (NO) -v8- Nilsen P L :9 25,4K Nil PL F 15/8-7 1/ , : Nil PL År 24/8-5 1/ ,3a 53 09: Nil PL Bj 5/ ,3 368 LIN BJÖRN (NO) -v11- Eriksson B a :10 26,9M Eri Be Bs 25/8-3 4/ ,5a : Eri Be G 3/9-6 3/ , : Eri Be H 9/9-5 3/ ,8 42 Turordning: Takmakarnas lopp. Tvilling Högst kr m. Tillägg 20 m vid vunna kr. Pris: (5.500) kr. Lopp 5 Solvalla (S=05) On Volt 2140 A.S.A.RIVERDANCE -v5- Frick J (Per IM)a 40:1 16,3M Fri Ji G 11/8-5 7/ , : Fri Ji G 20/8-11 5/ , : Fri Ji S 2/9-5 5/ ,7g 78 DARLING DESPERADO -s4- Gustavsson E (Hof He) :2 17,9M Gus El Vi 12/8-1 12/ ,2ag : Gus El E 28/8-5 12/ ,2a : Gus El S 9/9-7 5/ 2140 d 15g 1401 GLOBAL JITNEY* (DE) -v5- Forsgren L (Joh MM)a :3 15,1K Sju Jö Kh 15/7-6 2/ 1680 d 10ag : For Le Hd 21/8-7 5/ , : Sju Jö Hd 31/8-11 6/ ,3a 68 HUCKLEBERRY FINN -v3- Nyström P (Nys LL)a :4 17,0M Nys Pi E 5/7-11 1/ ,0g : Nys Pi L 20/7-3 11/ ,1ag : Nys Pi Mp 3/8-6 12/ ,6ag 508 WILLIE LADAY -h3- Kihlström Ö (Wal Ro) :5 16,7M Kih Ör G 27/6-1 7/ ,2a : Unt Jo S 15/7-7 9/ , : Unt Jo E 8/9-4 5/ ,5g 28 NICK FRONTLINE -h3- Pettersson T :6 16,0M Pet To Bs 7/7-2 1/ , : Pet To G 6/8-10 3/ , : Pet To D 30/8-6 10/ ,7 51 DODGE CALIBER -h3- Goop B (Nur Ti) :7 17,9M Jan To S 6/5-k 3/ 2140 k 21,8 gdk 7 08: Goo Bj E 23/8-5 8/ , : Goo Bj S 2/9-2 9/ ,9 57 BIBOS GAIST -v3- Widell K (Luk Es)a :8 17,7M Fun An Vi 23/7-4 2/ , : Fun An Vi 6/8-5 1/ , : Fun An Vi 23/8-5 7/ ,1ag 88 NARAM -s4- Jansson G :9 17,7M Jan Gö G 10/7-9 3/ 2140n 3 18,7a : Jan Gö E 7/8-4 7/ , : Jan Gö E 28/8-5 6/ ,9a 107 CLOUDS ABOVE -h3- Ohlsson U (Per JO) 60:1 16,1M Ohl Ul U 7/8-6 3/ ,7ag : Öst Jo Sä 17/8-3 2/ 2140 d 10ag : Per JO S 26/8-8 7/ ,1a 183 TRICKY HOPE* (FI) -h5- Kivijärvi J a :2 17,2M Kiv Ju Fi 16/ ,5a : Kiv Ju Rv 21/ ,9a 53 09: Kiv Ju Ve 29/ ,9a 213 DOUBLE HARLEY -v4- Carlson L D :3 16,6M Car LD E 7/8-6 10/ , : Car LD Mp 22/8-2 4/ ,6a : Car LD S 2/9-5 3/ ,7 600 NAUTILUS HALL -v5- Wallin T (Lun Ma)a :4 15,8M Wal To L 12/7-4 4/ ,9g : Wal To Ö 24/7-2 10/ ,6a 27 09: Wal To E 4/8-1 2/ ,6a 20 COWBOY TOOMA -h3- Untersteiner J (Wal Ro) :5 17,1M Unt Jo Ro 15/6-10 2/ ,5ag : Unt Jo Hd 22/6-5 2/ ,2a : Unt Jo Hd 2/7-13 8/ ,1 39 BENEFIT TOOMA -s4- Olsson D (San Ja)a :6 17,3M Ols Da Vi 31/7-10 1/ ,2a : Per Th Vi 6/8-7 5/ ,0g : Per Th Vi 23/8-3 5/ ,8a 93 Turordning: Olofsson Bils lopp. Tvilling, DD-1 Högst kr m. Autostart. Pris: (5.000) kr. Lopp 8 Solvalla (S=05) On Auto 2140 LITTLE RAINBOW* (DE) -v5- Adielsson E (Joh SH) 40:1 11,3aK Adi Er S 5/8-8 4/ ,4a : Adi Er Ro 21/8-5 10/ ,3a 65 09: Adi Er J 6/9-5 5/ ,3a 182 FRASCATI -h5- Untersteiner J (Wal Ro) :2 13,4aK Kih Ör F 15/8-2 4/ uag : Kih Ör Ro 21/8-5 2/ ,0a 70 09: Kih Ör J 6/9-5 1/ 1640 d 11ag 121 START BRODDE -v6- Goop B (Läh Ka) :3 12,6aK Len Pe F 15/8-10 8/ ,6a : Uhr Th Mp 22/8-10 8/ ,9a : Kar To J 5/9-4 10/ ,0a 246 BAMSE GEMA -v5- Kihlström Ö (Nys Ch) :4 11,9aK Kih Ör S 22/7-7 1/ , : Kih Ör S 29/7-8 5/ ,9a 13 09: Kih Ör Mp 22/8-1012/ ,3a 58 LUCAS NESS -v7- Degiorgio C :5 13,9aM Sve Ås Ö 9/8-9m 1/ ,8a : Sve Ås S 19/8-2m 1/ ,1ag : Deg Ch Mp 1/9-2 6/ ,9a 152 ENZO N.O.* (NO) -h6- Jansson T (Kil Er) :6 11,8aK Kil Er Kl 1/ ,5ag : Kil Er Ja 22/ ,7a : Kil Er Bj 5/ ,0a 564 HEPBURN BROLINE -s5- Lennartsson P (Sva Åk) :7 13,3aM Sva Åk Hd 3/7-4 12/ ,3a : Sva Åk Ax 18/7-5 2/ ug 31 09: Sva Åk J 6/9-5 12/ ,6ag 42 SIMB FRIZZ -h5- Frick J :8 13,0aK Fri Ji Ro 24/7-7 1/ , : Fri Ji S 5/8-8 10/ ,0a : Fri Ji G 20/8-8 2/ ,0g 102 BLACK GOLD -h7- Forsgren L (Jon Ke)a :9 11,0aK For Le Å 16/7-7 2/ ,0a : For Le Ti 27/7-2 2/ ,8a 15 09: For Le Ö 13/8-3 9/ ,9a 48 PAPPNIAK LADAY* -v6- Killingmo E :10 12,4aK Joh Ka Kl 1/ ,4ag : Kil Er Dr 17/ ,5a 54 09: Kil Er Kl 27/ ,7a 15 BEASTAR -s6- Lorentzen J :11 11,0aK Lor Jö Ti 16/8-6 7/ ,8a : Lor Jö Ch 29/ ,1a : Tak Jo J 4/9-4 11/ ,5a 98 LOCAL CONCH* (DK) -v6- Jensen F :12 13,3aM Jen Fl Aa 5/ , : Jen Fl Å 30/7-5 5/ ,4g 18 09: Jen Fl S 2/9-4 12/ ,3a 50 Turordning: Thors Tradings lopp. Tvilling Högst kr m. Autostart. Pris: (5.500) kr. Lopp 6 Solvalla (S=05) On Auto 2140 JETLINER -h7- Svensson He 40:1 13,1aK Mar Jo H 22/7-1 4/ it : Sve He G 6/8-7 3/ ,2a : Sve He B 21/8-4 1/ 1640n 5 14,1a 21 WINNER FARMING -v6- Karlstedt R :2 14,2aK Kar Ra Mp 3/8-2 3/ ,8g : Kar Ra Mp 10/8-11 1/ , : Kar Ra Ö 27/8-7 6/ ,5 54 DON CASCADE -h5- Kontio J (Nur Ti) :3 14,5aM Kon Jo S 8/8-5 9/ ,5a : Lju An S 26/8-3 1/ ,3a 25 09: Kon Jo S 9/9-8 5/ ,8a 245 QUANTUM OLIVER -h5- Jensen F :4 13,5aK Jen Fl Å 16/7-8 11/ ,7a : Jen Fl Å 30/7-6 6/ ,4a 43 09: Jen Fl Å 13/8-7 10/ ,8a 26 FOCUS ÅS -h6- Ohlsson U (Sal Pe) :5 12,9aK Kon Jo Sk 1/8-9 2/ 1640 d 9ag : Lin CE S 19/8-8 6/ ,8a : Fri Ji G 3/9-8 2/ ,4a 51 SIMB ROBITAILLE -v6- Jansson T (Gid Pa)a :6 13,5aK Ost SH Sä 22/7-4 5/ ,0ag : Ost SH D 29/7-2 3/ ,8a 23 09: Adi Er B 29/8-5 11/ ,3a 73 LEMOND (DK) -s6- Adielsson E (Läh Ka) :7 13,1aK Läh Ha J 18/8-10 4/ ,6a : Adi Er S 26/8-4 1/ ,2a 22 09: Kar To Hd 7/9-4 4/ ,4a 18 FIRST FABERY -v6- Olsson D (Cla Ul)a :8 14,0aK Ols Da Ro 24/7-5 12/ ,1a : Ols Da Ro 17/8-4 3/ ,5a 22 09: Wid Ka G 3/9-8 5/ ,0a 129 HANDSOME FACE -h5- Wallin T (Lun Ma)a :9 14,3aK Wal To År 11/7-6 10/ 2140n 0 17,3a : Wal To Ax 18/8-8 4/ ,8a : Goo Bj F 7/9-8 7/ ,7a 34 MONAS FORTKNIGHT -h5- Larsson U :10 14,5aM Lar Ul Bs 12/7-8 1/ distag : Lar Ul H 25/7-2 9/ ,6a : Lar Ul B 14/8-4 3/ ,4a 50 OMEGA BOKO -h5- Goop B (Nur Ti) :11 13,9aM Goo Bj S 09/08-9 6/ ,9a : Goo Bj Vg 21/9-3 6/ ,6a 18 09: Goo Bj S 26/8-k 6/ 2140 k 17,2 gdk BELCONTO -v7- Andersen T (Eri Hå) :12 12,4aK And Tr G 30/7-4 10/ ,1a : And Tr F 15/8-5 9/ ,7a : And Tr B 29/8-5 5/ ,7a 164 Turordning: Jernbarkens lopp. Tvilling, DD-2 Högst kr m. Tillägg 20 m vid vunna kr. Pris: (5.500) kr. Lopp 9 Solvalla (S=05) On Volt 2640 ZETA BOKO -h3- Olsson D (Nor Gl) 40:1 17,1M Nor PG H 5/8-5 6/ , : Kon Jo G 20/8-5 2/ ,4g 50 09: Ols Da S 2/9-8 6/ ,9a 341 NELLE D AMOUR -v4- Kihlström Ö (Wes Jö) :2 15,7M Fri Ji S 29/7-6 12/ ,4ag : Wes Jö Ö 13/8-1012/ ,6a : Wes Jö J 25/8-6 7/ 2640 d uag 1290 GANY DU LING -v4- Kontio J (Nur Ti) :3 16,1M Kon Jo Ö 13/8-10 5/ ,8a : Kon Jo S 26/8-2 5/ 2140 d 6ag 68 09: Kon Jo G 3/9-4 8/ ,0a 31 WONDEROFYOU -v5- Sundberg H-O (And PO)a :4 16,3M Kon Jo E 28/7-1 8/ ,1a : Sun HO E 17/8-8 4/ , : Eri SÅ E 1/9-6 7/ ,8a 53 DANIELA ARIA* (FI) -s4- Ohlsson U (Nur Ti) :5 16,2M Ols Da S 12/8-11 9/ , : Wal To Ö 27/8-6 1/ , : Ohl Ul S 9/9-7 1/ ,2 245 DIAMANT PILEN -s6- Wallin T (Mör Gu)a :6 16,4M Sva PO Ö 9/8-7 6/ 2100 d 10ag : Eri SÅ E 23/8-11 6/ , : Eri SÅ E 8/9-9 6/ ,4 88 ANDY FARMING -v5- Aikio P :7 16,5M Aik Pa Vi 6/8-4 5/ ,4a : Aik Pa S 26/8-12 5/ , : Aik Pa S 2/9-7 4/ ,9 335 EKEBYS ELVIS -v3- Adielsson E (Han To) :8 16,1M Han To G 6/8-10 1/ , : Han To Ö 13/8-6 2/ , : Han To B 29/8-2 6/ ,4a 283 ZORRO IDZARDA (NL) -h3- Widell K (Luk Es)a :9 17,8M Fun An Vi 23/7-5 10/ ,8a : Wid Ka Vi 31/7-1 1/ ,2a : Ols Da Vi 23/8-5 2/ ,5a 27 JULIANA HOPE* (FI) -s7- Goop B (Vai Pa)a 60:1 17,4M Vai Pa Fi 9/ d 0ag : Vai Pa Ve 19/ ,3a : Koi Ha Ve 29/ ,4a 49 QUANTUM TWISTER -h6- Jansson T (Hel Ja) :2 17,5M Söd St Mp 3/8-7 7/ ,1a : Kih Ör Ö 13/8-7 4/ ,6g : Söd St S 2/9-11 3/ ,2a 42 J.O.SISU -v5- Siminski M :3 16,1M Sim Ma E 28/7-4 11/ ,4a : Sim Ma E 7/8-6 1/ , : Sim Ma S 19/8-8 7/ ,9a 1601 HOBBE SKIFT -v4- Lennartsson P :4 15,0M Len Pe S 29/7-7 1/ , : Len Pe F 15/8-8 5/ , : Len Pe S 2/9-7 7/ 2660 d ug 28 BLACKCLEAR -v5- Malmqvist R :5 17,1M Mal Ro Vg 15/7-7 1/ ,4a : Mal Ro G 30/7-8 4/ ,1a 23 09: Mal Ro S 12/8-8 8/ ,5a 153 SERGEANT SCOTT -v4- Hanné T :6 16,6M Han To G 6/8-6 10/ ,0a : Han To Ö 13/8-7 1/ , : Han To S 26/8-5 4/ uag 96 Turordning:

16 SPORT Fanna har imponerat stort i både serie och cupen den här säsongen. Man leder sexan tre poäng före Fjärdhundra med två omgångar kvar. I cupen har Fanna slagit ut, i tur och ordning: Södra Trögd (div VI) 3 0, FC Arlanda (div V) 7 1, EIS (div IV) 2 1, SK Iron (div VI) 3 2 och i semifinal Frösunda (div VII) UNIK leder division V klart. I semifinalen besegrade de Fyris från fyran med 3 2. Sirius fotbollstränare Jens T Andersson lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Sirius ligger efter 24 av 30 omgångar på kvalplats i superettan, en poäng ovanför nedflyttningsstrecket och en poäng nedanför kvalstrecket. För att uppnå de långsiktiga målen behöver man nå de kortsiktiga resultaten, och det har vi inte gjort, och därför tar jag mitt ansvar som huvudansvarig och avgår, säger Andersson i ett pressmeddelande på Sirius hemsida. Tills vidare tar Andreas Brännström över som ensam tränare för Sirius A-lag. (TT) Det blir spel i Linköping denna säsong för forwarden Jari Tolsa. Den 28-årige Tolsa spelade i finländska ligan förra säsongen där det blev sex poäng på 30 matcher för Espoo Blues. Det uppgavs för en tid sedan att Tolsa skulle spela med moderklubben Mölndal i division 3, något han snabbt dementerade. Även Rögle har varit intresserade av Tolsa som tidigare har spelat åtta säsonger i Frölunda och Modo och har gjort 23 landskamper med Tre Kronor. (TT) Vi behöver förstärka på forwardssidan och Jari kommer att kunna bredda vår forwardsbesättning på ett bra sätt, säger Linköpings sportchef Johan Hemlin. (TT) Lotus gör comeback i formel 1-cirkusen under Ronnie Petersons gamla stall fick den 13:e platsen i stället för BMW Sauber som sagt att stallet skulle trappa ned sin F1-satsning. Men formel 1 kan tänka sig att utöka startfältet med ett 14:e lag under 2010, då BMW Sauber under tisdagen såldes till det schweiziska investmentföretaget Qadback. (TT) Lotus har inte deltagit i F1- tävlingar sedan 1994 och kommer att hämta sin motor från Cosworth. Bakom Lotus satsning finns den malaysiske affärsmannen Tony Fernandes, som bland annat står bakom flygfirman Air Asia. (TT) SPELRUTAN

17 BÖRSEN Läs börsens analystabeller så här: % Utveckling av betalkursen sedan årsskiftet. p/e: (price/earning) Kursen delad med vinsten enligt senaste prognos. Högre p/e-tal = hög värdering av aktien. Neg = redovisad förlust. Fondguide STOCKHOLM STORA BOLAG Långivare rörlig 3mån 1 år 2 år 3 år 5 år 10/12år Forex 100 SEK Land Valuta betalar: ger: PREMIELÅN BLANDADE SERIER Lån betalt VALUTOR BOSTADSLÅN VILLA / BOSTADSRÄTT Ordlistan Ret-Ris Retardation Revalvering Riksbanken Riktad nyemission Riskspridning AKTIE-AKADEMIN Grundkurs i värde - pappershandel % USD MOT SEK UNDER GÅRDAGENS HANDEL DE SENASTE 20 DAGARNA SX INDEX % i år RÄNTOR PÅ STATSVÄXLAR +/ EUROPARÄNTOR Börsen EUR MOT SEK öre öre Köpkurs +/ Säljkurs Betalt sist % Aktie Ut-.del. p/e i år STÖRST KURSRÖRELSER I PROCENT OMX STOCKHOLM NAV: Net Asset Value, fondandelvärde. i går Värdeutveckling i procent sen senast rapporterade kurs i år: Värdeutveckling i procent mätt från det senaste årsskiftet. * = Dagsnotering saknas. = PPM-fond. U = Utdelande andelstypen ger utdelning. A = Ackumulerande andelstypen ger inte utdelning. Produktion: SIX & TT Spektra Basbelopp: kr. Telefon: Stockholmsbörsen: , Fondbolagens förening: INFORMATION: *Högre ränta till bostadsrätt. Material -0,1 243,6 +58 Industri -0,3 306,8 +38 Dagligvaror +0,3 490,3 +28 Finans -0,2 355,8 +47 IT +0,5 153,5 +27 OMX S OMX S30-0,1 913,1 +38 ABB -1, , ,52 13 Alfa Laval -0, , ,25 12 Alliance Oil -0,75 85,25 85,5 85, Assa Abloy B +0,1 114,7 114,9 114, ,6 13 Astra Zeneca -4, ,5 314, ,43 8 Atlas Copco +0,2 92,3 92,4 92, Atlas Copco +0,1 81, , Autoliv SDB +7, ,5 248, ,43 neg Axfood , Boliden +0,6 78,3 78,4 78, Castellum +1,25 71, , ,15 20 Electrolux A Electrolux B +0, , Elekta B , Ericsson A +0,2 72, , ,85 55 Ericsson B +0,4 73,5 73,6 73, ,85 56 Fabege +0,8 44,2 44,4 44, Getinge B +2,75 127,25 127,5 127, ,4 17 H&M B +1,5 396, , ,5 23 Hakon Invest +1 92,75 93,25 92, Hexagon B +0,5 81,5 81,75 81, ,5 18 Holmen A ,5 205, Holmen B -1,5 190, , Hufvudst A +1 57, ,9 12 Hufvudst C - 93, ,9 19 Husqvarna A -0,2 44, Husqvarna B -0,1 47,7 47,8 47, Industriv A +1, ,75 85, ,5 9 Industriv C +0,75 77, , ,5 9 Investor A , neg Investor B - 129,5 129,75 129, neg Kinnevik A -0, , neg Kinnevik B -0, , neg Latour A - 76, ,75 29 Latour B -0, , ,75 29 Lindab -0, ,25 74, ,75 15 Lundbergs B +3, , Lundin Minin +0,4 26,1 26,2 26, neg Lundin Petro -0,4 58,2 58,3 58, Meda A +0,75 64, ,75 18 Melker Schör +0, ,55 neg Millicom SDB MTG A , MTG B +6,5 295, NCC A +3, NCC B +2, ,25 103, Nordea Bank -1,1 71,3 71,4 71, ,71 11 Oriflame SDB , , ,65 21 Ratos A , Ratos B ,5 163, Saab B +1,25 82,75 83,5 83, ,75 neg Sandvik -0,3 76, , ,15 neg SCA A +0, ,5 18 SCA B , ,5 18 Scania A -0,75 86,5 86,75 86, ,5 96 Scania B -0,25 87,5 87,75 87, ,5 98 SEB A -0,1 48, , SEB C -0,25 54,25 54,5 54, Seco Tools B +1, ,75 96, ,2 65 Securitas B -0,6 66,6 66,8 66,6 +4 2,9 12 SHB A , , SHB B , Skanska B -0,8 103,1 103,3 103, ,25 24 SKF A +1,2 112, , ,5 36 SKF B +0,5 112,5 112,6 112, ,5 36 SSAB A -1,75 115,25 115,5 115, neg SSAB B -1, , neg Stora Enso A +0,25 63, ,18 26 Stora Enso R -0,25 50,5 50,75 50, ,18 21 Swedbank A +1,25 80, Swedbank pre +1,75 80,25 80,5 80, neg Swedish Matc +0,25 140, ,1 17 Tele2 A - 97,8 98,1 97, Tele2 B +0, , TeliaSonera - 45,3 45,4 45, ,8 13 Tieto -1,25 135, , ,47 12 Trelleborg B +0,4 38,8 38,9 38, Volvo A ,25 63, neg Volvo B -1 64,5 64,75 64, neg STOCKHOLM MEDELSTORA BOLAG AarhusKarlsh +4, , Active Biote -1,5 59,75 60,25 59, neg Addtech B - 103,5 105,5 105, Atrium Ljung -1 65, Avanza , Axis +0,25 77,5 77,75 77, ,25 30 B&B Tools B +0, ,5 77, ,5 5 BE Group -0,6 46,6 46,7 46, neg Beijer Alma +0,5 81, Betsson B +0,25 95, , ,1 16 Billerud +1,8 35,5 35,6 35, BioInvent In -0,3 25,3 25,4 25, neg Biovitrum - 58, neg Björn Borg +1, ,25 55, ,5 11 Black E.F. +0,4 25,4 25,5 25, Brinova B +0, ,75 71, Bure Equity +0,1 38,3 38,6 38, Cardo , , Clas Ohlson -0,25 125, , Duni +0,3 46,2 46,4 46, ,8 43 East Capital ,5 61, neg Eniro -0,5 38,8 38,9 38, Fagerhult +1,75 114, ,5 12 Fast Partner +0, ,2 32, ,75 neg G&L Beijer B , Gunnebo +0,6 37,7 37,9 37, Haldex +0, ,25 65, neg Heba B +4 57, ,9 48 Hemtex +1, , Hexpol +0,8 48,4 49,8 49, HiQ Internat +0,3 29,2 29,5 29, ,4 13 HQ +1,5 134, Höganäs B -0,75 121,75 122,25 121, neg IFS A , ,25 15 IFS B -0,5 61,75 62,5 62, ,25 14 Indutrade -2,5 120, , ,4 11 Intrum Justi +0,5 77,25 77,5 77,25-2 3,5 14 ITAB Shop B ,75 89, ,25 12 JM +1, ,25 91, KappAhl +3,2 49,5 49,8 49, ,5 12 Klövern +0, ,2 23, Kungsleden ,25 51,25-5 1,5 10 LBI Int -0,1 15, , Loomis B -1 66,75 67,25 66, ,25 14 Mekonomen +0,75 125, , Munters +0,3 46,9 47,5 47, Neonet +0,1 16,3 16,5 16, Net Insight +0,02 4,55 4,58 4, New Wave Gr. -0,9 26,7 26,8 26, ,18 neg Nibe Ind +1,25 71,25 71,75 71, ,15 23 Niscayah Gro - 13,85 13,9 13, ,3 14 Nobia -0,2 38,6 38,8 38, Nordnet B +0, ,5 21, ,5 16 Orc Software -0, , PA Resources -0,4 28,7 28,8 28, Peab B +0, ,2 44, ,25 17 Q-med +0,1 44,5 44,7 44, Rezidor Hote +0,1 25,5 25,7 25, SAS -0,06 4,13 4,14 4, neg Sectra B +3, , ,5 21 Skanditek +0,3 18,3 18,4 18, ,3 33 Skistar B ,5 16 Sweco A Sweco B +0,65 50,25 51,25 50, Systemair - 58,25 58,5 58, ,75 11 Säk I -3 52,25 54, ,5 36 TradeDoubler -0, , Transcom A -0,1 26,5 27,2 27, Transcom B +0,3 28,8 29,3 29, Unibet SDB , , ,75 18 VBG Group B +1,25 73,75 76,75 73, Vostok Nafta +0,2 25,1 25,2 25, neg Wallenstam B +1, ,5 107, Wihlborgs Fa -0,25 132,25 132,5 132, ,5 14 ÅF B +3, , ,5 10 Öresund +0,75 106,75 107,25 107, STOCKHOLM MINDRE BOLAG A-Com -0,01 2,19 2,25 2, Academ Acando -0,2 13, ,5 10 ACAP Invest ,5 6 ACAP Invest +1,5 44,3 44,5 44,5 +3 3,5 4 Addnode B -0,3 22,1 22,3 22,1 +5 1,5 7 Aerocrine -0, ,2 14, neg Affärsstrat. - 1,36 1,41 1, AllTele +0,2 11,7 11,85 11, Anoto Group -0,04 3,69 3,73 3, Artimplant -0,03 2,07 2,1 2, neg Aspiro - 1,77 1,84 1, neg Balder B , Beijer Elect +0,5 113, Bergs Timber neg Bilia A -0, , neg Biogaia B +0,75 89,5 89,75 89, ,4 54 Biolin Scien +0,1 9, neg Biophausia +0,04 1,59 1,6 1, Biotage -0,05 7,15 7,2 7, ,2 22 Bong -0,3 24,1 24,4 24, Borås Wäfv B -0,2 5 5, neg BTS Group B -0,1 30,7 31,8 30, ,2 15 Catena - 87, ,25 12 Cision -0,25 6,75 6,85 6, neg Cloetta B +0,7 30,1 30,4 30, Concordia B -0, , neg Connecta - 54, ,06 12 Consilium B -0,1 28,4 28,9 28,9-22 0,5 9 Corem Proper -1,4 45, , CTT Systems -0,4 26,5 26,7 26, neg Cybercom -0,4 23,4 23,5 23, Dagon +1 43, DGC One -0,2 35,3 36,1 36, ,6 16 Diamyd Medic -15,75 122,75 123,5 123, neg Digital Visi - 0,21 0,22 0, neg Din Bostad +1,2 30, Diös Fastig , ,4 14 DORO +0,3 7,9 8,1 8, neg Duroc -0,3 16,6 16,9 16, Elanders B +0,2 44,6 45,2 45, Electra Gr. +0,2 37,7 38,1 37, Elektr BK B - 20, , neg Elos +1 33, , ,5 56 Enea -0,5 41,1 41, EpiCept -0,05 5,9 5,95 5, neg Feelgood -0,09 1,57 1,58 1, ,05 19 Fenix Outdoo -0, ,5 107, Fingerprint -0,39 4,91 4,92 4, neg Geveko B +0, ,25 67, neg Global Healt -0,4 11,2 11,45 11, neg Havsfrun B +0, ,5 19, ,5 4 HL Display B +0,3 30, , ,38 10 HMS Networks +1,75 54,25 54,5 54,25-6 1,5 32 Intellecta Intoi -0,4 26,1 26,5 26, ,6 14 Jeeves ,5 12 Kabe B +5 65, ,5 43 Karo Bio - 7,65 7,75 7, neg Know IT -0, , ,25 7 Lagercrantz +0,1 25,7 26, ,5 6 Lammhults De -1, ,8 44,3 +8 2,5 26 Ledstiernan +0, , LinkMed +1,4 25, neg Luxonen SDB Malmbergs -0,4 35,9 36,6 36, Medivir +0, , neg Metro SDB A +0,02 0,86 0,87 0, neg Metro SDB B +0,03 1 1,01 1, neg Micronic Las +0,15 13,3-13, neg Mid. Sonesso - 8 9, Mid. Sonesso +0,1 7,85 8,2 8, Midway A - 33, neg Midway B +0,3 31,6 32,3 32, neg Mobyson +0,01 0,38 0,39 0, neg Modul 1 +0,02 0,69 0,71 0, Morphic Tech - 0,9 0,91 0, neg MSC +0,1 8 8,3 8, neg Multi Q - 1,78 1,82 1, Nederman Hol -2,75 64, , ,5 neg Net Entertai -0, ,5 64, ,25 39 Netonnet -0, Nexus -0,3 10, , neg Nolato B -0,75 54,5 55,25 55, ,75 13 Nordic Mines - 23, neg NOTE +1,1 24,4 24,9 24, neg NovaCast B +0,15 12, neg Novestra +0,1 8,35 8,5 8, Novotek - 13,05 13, NSP Holding -0,05 12,75 12,95 13, neg OEM Int B - 36,3 36,8 36, Opcon +2 53, neg Orexo -0,5 39,4 39,6 39, Ortivus A - 4,63 9, neg Ortivus B -0,01 4,3 4,49 4, neg Oxigene - 9, neg Partnertech +0,5 25,2 25,7 25, Phonera - 18,2 18,5 18,5-33 1,1 neg Poolia +1,5 32,5 32,7 32, ,5 11 Precise Biom -0,14 3,14 3,19 3, neg Prevas B -0, , ,5 9 Pricer B - 0,58 0,59 0, Proact -0, ,25 60, ,2 27 Probi - 37, Proffice B -0,1 19,2 19,3 19, Profilgruppe - 47,1 48, PSI Group +0,4 17,6 17,8 17, RaySearchLab -0,3 28,6 28,8 28, Readsoft -0,15 11,1 11,6 11, Rejlers B +0,3 47,6 47,8 47,8-1 2,5 7 Retail&Brand +1,95 8,1 8,15 8, Rottneros - 1,97 1,98 1, neg Rörvik Timbe +1,5 18,5 18,8 18, neg Sagax +2,25 70, , Sagax Pref. - 24,7 24,8 24, Semcon +0,2 30,4 30,5 30, neg Sensys -0,03 2,38 2,39 2, ,05 99 Sigma B +0,04 4,56 4,59 4, ,17 14 Sintercast +0, ,7 37, neg Softronic B -0,05 6 6,15 6, ,3 9 Studsvik +0,25 60,75 61,5 61, neg Svedbergs +1,1 42, ,75 20 Svolder A - 60, neg Svolder B +0, neg Swedol +0,1 29,8 30,1 30, ,4 27 Ticket -0,3 8,7 8,8 8, neg Tilgin -0,1 1,81 1,84 1, neg Traction -1,25 58,5 60,5 60, ,5 12 Transatl. B +1,1 27,4 27,5 27,4-14 2,5 neg Tricorona -0,2 9,55 9,6 9, ,7 6 Uniflex B +1,75 88, Venue Retail +0,01 0,23 0,24 0, neg Vitrolife - 26, ,4 29 XANO B , ,5 7 XTERNA LISTAN Nokia +2,9 108,3 108,4 108,4-11 3,77 9 Old Mutual -0,05 10,75 10,85 10, ,29 3 Pfizer -0,75 112, , ,26 7 NGMS EQUITY AIK Fotboll +0,2 5,15 5,3 5, neg Arcam - 0,68 0,71 0, Avalon -0,4 14,7 15,4 15,4-6 0 neg Benchm.Oil&G - 0,3 0,31 0, neg Betting Prom -2, , Brio B -0,2 3,61 3,8 3, neg Brio prefere -0,22 1,85 1,94 1,9-0 neg Brio prefere - 0,99 1, neg C2SAT B +0,01 0,44 0,47 0, neg Cent.Asia Go ,3 21, neg Chemel B - 2,4 2, neg Confidence B - 0,04 0,05 0,04-0 neg Countermine -0,01 0,86 0,89 0, neg Gexco +0,09 0,95 1,03 1, neg Ginger OIL - 3,75 3, neg Glycorex B +0,9 13,2 13,3 13, neg Guideline Te +0,21 3,24 3,37 3, neg LifeAssays B - 0,42 0,44 0, neg Megacon +1 23, ,5 neg Micro Sys. B -0,3 12,8 13, ,65 13 NGS Group - 1,25 1, Oasmia Pharm -0,7 30, neg Obducat B - 0,47 0,48 0, neg Panaxia Secu -0,01 0,88 0,89 0, Paynova +0,3 2,9 2, neg Petrosibir B - 0,48 0, neg Polyplank +0,07 0,6 0,7 0, neg SBC - 10, neg SCN -0,05 1,25 1,35 1, neg Servage - 7,8 8, Sharpview -0,02 0,44 0,48 0, neg FIRST NORTH 2Entertain -0,8 15,8 16, , H -0,01 0,02 0,03 0,02-0 neg 3L System Addvise +0,25 9,05 9,35 9, neg Agellis Grou +0,03 0,6 0,73 0, neg Allokton - 3,8 4, neg Aqeri Holdin - 13, Avega -0,3 15,3 15,6 15, ,25 8 Avensia Inno +0,04 1,12 1,19 1, Axlon Group -0,01 0,04 0,05 0, neg BlackPearl R -0,2 10,45 10,5 10, neg Borevind -0,09 4,1 4,19 4, neg Bredband2 +0,01 0,11 0,12 0, neg Bringwell +0,04 2,12 2,2 2, Caperio Hold - 0,05 0,06 0, neg Capilon -0,5 19, Capital Oil - 0,23 0,24 0, neg Catech -0,3 5,5-5, neg CellaVision -0,2 9,1 9,3 9, Cryptzone B -0,01 0,18 0,19 0, neg CybAero +0,15 1,3 1,4 1, neg Dacke Group - 0,22 0,48 0, Dannemora M. -0, , neg Diadrom - 3,35 3, DIBS PS - 59, Done M&S -0,05 8 8,15 8, Drillcon -0,06 2,5 2,68 2, ,02 20 Effnet Hold. +0,03 0,35 0,37 0, neg Ellen -0,01 1,65 1,74 1, neg Emitor Holdi -0,02 0,11 0,13 0,11-0 neg Endomines - 7,7 7,8 7, neg Entraction +0, ,5 50, Eolus Vind B -0,5 40,5 40,7 40, EOS Russia +1,8 30,9 31,2 31, neg ework - 20,5 20,9 20,5-17 1,1 19 Firefly - 16,5 17, ,75 10 Formpipe Sof +0,1 16,8 17,1 17, Forshem Grou -0,4 20, , Generic - 3,54 3, neg Genovis -0,3 2,1 2,15 2, neg Getupdated I -0,18 1,9 1,97 1, neg Hansa Medica +0,2 7,2 7,4 7, neg Hifab Group +0,08 3,86 3,95 3, Human Care , IBS B +0,25 6,65 6,9 6, neg Impact Coat. -1,5 58,5 58,75 58, Insplanet -0,4 15,3 15,7 15, Inv.Headsets - 18,6 18,9 18, JLT Mobile C -0,05 2,85 2,96 2, neg Keynote Medi - 0,06 0,08 0, neg Labs2 Group -0,01 0,02-0, neg Lappland Gol -0,25 11,2 11,3 11, neg Lawson Soft. -0,2 35,1 45,4 35, Lightlab Swe +0,24 4,75 4,95 4, neg Malka Oil +0,01 0,16 0,17 0, neg MedCap -0,02 0,8 0,82 0, neg MediaProvide +0,19 1,5 1,59 1, NAXS Nordic +0,6 25,1 25,9 25, neg Netrevel. - 0,46 0,48 0, neg New Nordic - 10,5 10,7 10, Odd Molly , , Opus Prodox -0,01 1,12 1,14 1, OraSolv - 0,15 0,16 0, neg Paradox Ente +0,05 3,3 3,6 3, Pilum +0,02 1,14 1,16 1, neg Precio Syst -0,02 0,22 0,23 0, ,02 28 Precomp Solu -0,05 0,21 0,24 0, neg PV Enterpr. +0,15 8,75 8,9 8, neg Rasta Group - 0,3 0,31 0, neg Redbet Holdi -0,2 7,55 7,65 7, Resurs CNC - 2,45 2, neg Ruric +0,5 16,4 16,5 16, neg RusForest +0,1 17, neg Scribona A -0,05 8,15 8,25 8, neg Scribona B +0,15 8,1 8,2 8, neg Seamless Dis -0,05 5 5,05 5, SeaNet Marit +0,01 0,1 0,11 0, neg SJR -0,5 16,7 17,4 16, ,6 4 Skåne-Möllan Smarteq B - 0,54 0,57 0, neg SRAB Ship. B -0,02 0,71 0,8 0, neg Stille +0,6 18,6 19,2 19, Sv.Internetr - 1,6 1, ,1 10 TagMaster B +0,07 0,75 0,79 0, neg Tethys Oil +0,5 27,5 27,8 27, neg TravelPartne +0,1 19,2 19,5 19, Tretti -0,9 35,7 35,9 35, Trigon E +0,02 0,86 0,87 0, neg Tripep -0,05 1,4 1,45 1, neg Trygga Hem - 9,9 10, Unlimited T +0, ,5 10, Victoria Par +0,5 17,5 18,5 18, Vinovo - 15,6 17, VKG -0,15 1,71 1,8 1, neg WeSC , West Interna - 3,51 3,95 3, White Shark +0,06 0,49 0,52 0, neg Wise Group -0,01 0,23 0,24 0, neg World Class -0,03 1,81 1,89 1, Önskefoto - 1,21 1, ,1 neg AKTIETORGET 1,618 Strict - 0,25 0, neg 24h Movies - 0,18 0, neg Accelerator +0,01 1,85 1,9 1, neg Accelerator neg AdTail - 0,92 1, Albin Metals - 0,3 0, neg Alcaston Exp - 2,01 2,15 2, AlphaHelix -0,03 3,01 3,14 3, neg Altero - 3,6 3,75 3, Amhult 2-17,6 18, Aqua Terr. I +0,01 0,03 0,04 0,04-0 neg Archelon Min -0,19 0,25 0,27 0, Aros Quality +0,5 40,9 43,3 43, ,1 9 AU Holding - 0,17 0, Avonova - 0,93 1, neg B&M Impex - 0,21 0,22 0, neg Bahnhof -0,15 10,8 11,3 11, ,18 12 Beowulf Mini -0,02 0,35 0,44 0, neg Bestin - 2,06 2, neg Biosensor Ap - 0,11 0,12 0, neg C-Rad B - 11, neg CEAB - 0,02 0,03 0, Cherryföreta - 14, , neg Clean Tech. +0,05 0,85 0,86 0, Clinical Las - 3,84 4, Community En neg ConPharm A - 1, ConPharm B - 1,24 2, Creative Ant +0,1 3,85 4 4, neg CWS Comfort - 4,51 5, neg Deflamo B - 3,26 3, neg Devicom - 1,6 1, neg Dignitana - 0,09 0,1 0,09-0 neg EDI Company - 0,15 0,23 0, neg Elv.Vallent , ,5 15 Empire B -0,05 5 5, Enjoy Group +0,09 1,33 1,45 1, Enjoy Group - 0,55 0,64 0,55-0 neg Euris - 2,03 2, neg Eurocine Vac -0,7 21,3 21,8 21, neg Eurocon -0,03 1,21 1,35 1, ,09 7 Exini Diagno - 1,81 1, neg FastTV.net +0,04 0,53 0,59 0, neg Followit +0,01 0,08 0,09 0, Forsstrom B - 8, G5 Entertain -0,18 2,61 2,8 2, Genline - 2,35 2, neg GiftToday - 0,09 0, neg GlobalFun - 0,43 0, neg Guld Invest +0,01 0,18 0,19 0, H1 Communica - 5,6 5, neg Hammar Inv. +0,02 0,05 0,07 0, neg Hammarby Ban +2,55 7, neg Heart of Bra Hedson Tech. +0,25 3,9 4,2 4, HomeMaid -0,15 2,15 2,3 2, ICM Kungshol - 16,8 20, ,1 neg ICT Sweden - 0,58 0,62 0, IDL Biotech - 1 1, neg IMS Group - 0,23 0,31 0, Jello - 0,06 0,07 0, neg Kindwalls +0,12 0,7 0,94 0, neg Klick Data B - 5, ,3 16 Klimax A/S Kopparb. Min -0,02 0,1 0,11 0, neg Kopparberg M - 0,01 0,02 0,02-0 neg Lovisagruvan +0,2 11,9 12, Lucent Oil +0,02 0,31 0,39 0, Lucent Oil T - 0, neg MedicPen -0,01 0,43 0,47 0, neg Medirox A - 4,37 9, ,15 7 Medirox B - 3,4 4, Miris Holdin - 1,47 1, neg Mobispine - 0,3 0,31 0, Mähler Inter - 3,11 4, NeuroVive -0,35 8,8 8,9 8, neg Nordic Campi - 3,7 3,95 3,7-6 0 neg Novus Group - 1,5 1, neg Procast Medi - 2, Railcare Gro +0,3 12,2 12,5 12, RBAB - 3,5 3, neg RFIG Sweden -0,01 0,04 0,06 0, neg RW Capital - 1,05 1,1 1, neg Safe at Sea - 1,25 1, neg Senzime - 7,3 8, neg Star Vault - 2,46 2, neg Starbreeze - 0,3 0,31 0, Stingbet Hol +0,02 0,21 0,22 0, Stormfågeln -0,03 0,85 0,93 0, neg Stävrullen - 2, neg Swe.Res. TO2-0,22 0, neg Swe.Resource +0,18 3,05 3,16 3, Switchcore -0,01 0,06 0,07 0, neg Systematisk - 0,03 0, neg Taurus Energ +0,06 1,5 1,7 1, neg Thenberg & K - 0,99 1, neg Tigran Techn - 0,21 0, neg Tigran Techn - 0,02 0, neg TigranTech. -0,03 0,3 0,32 0, neg TracTechnolo -0,05 2,56 2,75 2, neg Transferator - 0,19 0,25 0,19-0 neg Transferator +0,21 0,21 0,3 0,38-0 neg Traveas A - 1,48 1, neg Trimera -0,01 0,49 0,5 0, ValueTree -0,01 0,23 0,24 0, VitaNovaVent +0,07 1,61 1,77 1, neg Vitec Softwa +0,1 26,9 27, ,75 12 Värmlands Fi -0,45 5,25 5,9 5, ,5 7 White Shark - - 0, neg Wiking Miner -0,02 2,87 2,96 2, neg XRF Analytic +0,25 6,1 6,95 6, neg Xtracom Cons - 1,6 1, Xtranet Grup - 0,07 0,08 0, Yield B +0,03 3,78 3,9 3, neg OBS-LISTAN FÖR AKTIETORGET Aqualiv - 0,07 0, neg Biometron B - 0,2 0,23 0, neg Catering Ple -0,04 0,22 0,53 0, neg Cellpoint -0,02 0,96 1,16 1, neg Eurovip Grou - 0, neg Eurovip Grou - 0,32 0, neg Fundior - 0,11 0, neg Intius neg Maxpeak +0,02 0,12 0,15 0, neg Scirocco +0,01 0,12 0,14 0, neg SnoWolverine - 0,51 0, Towork Sveri +0,04 0,71 0,79 0, neg Ulyss - 0,85 0, Lån 1, Lån 2, Lån 1, Lån 2, Lån 1, Lån 2, Lån 1, Lån 2, Lån 1, Danske Bolån - - 2,00 2,60 3,30 4,30 5,10 DnB NOR - 1,61 2,11-3,85 4,60 5,32 ICA Bolån - 1,64 2,05 2,58 3,40 4,40 5,20 Ikano Bank - 1,64 2,05 2,58 3,40 4,40 5,20 Länsförsäkringar - 1,60 2,00 2,57 3,30 4,30 5,15 Nordea Hypotek - 1,59 1,99 2,59 3,25 4,30 - SalusAnsvar - 1,64 2,05 2,58 3,40 4,40 5,20 SBAB - 1,64 2,05 2,58 3,40 4,40 5,20 SEB Bolån - 1,56 2,17 2,67 3,38 4,31 5,05 SHB Stadshypotek - 1,60 1,84 2,50 3,25 4,20 4,95 Skandiabanken - 1,63 1,99 2,55 3,40 4,31 - Swedbank Bolån - 1,64 2,00 2,55 3,25 4,25 5,05 * Korta 3 mån 0,12 0,01 Långa 5 år 2,66 0,03 EUR 6 mån 0,99 USD 6 mån 0,77 Kurs 6, mån Kurs 10, mån +2-4 Aerocrine +178 Semcon +64 Morphic Tech B -26 Sensys -25 Retail&Brands +31,7 Sectra B +9,3 Diamyd Medical -11,3 Fingerprint -7,4 0 Australien dollar 5,79 15,75 Brasilien real 3,64 23,99 Bulgarien lev 4,9 18,18 Danmark kronor 1,32 70,68 Egypten pund 1,2 71,65 EMU euro 9,81 9,5 Estland kroon 0,62 146,89 Island kronor 0, ,46 Israel sheqel 1,71 50 Japan yen 7, ,19 Kanada dollar 6,21 14,96 Kroatien kuna 1,31 67,98 Lettland lat 13,17 6,55 Litauen litas 2,75 32,2 Norge kronor 1,13 81,87 Polen zloty 2,32 38,66 Ryssland rubel 0,19 407,17 Schweiz franc 6,48 14,37 Storbrit. pund 11,2 8,29 Thailand baht 0,19 458,3 Tjeckien koruna 0,38 234,03 Turkiet yeni lira 4,31 20,33 Ungern forint 0, ,89 USA dollar 6,7 13,82 15 September 2009 NAV Tillväxt i procent Fond i år AKTIE ABN Amro * 197,4 11 Aktie-Ansvar * Aktiespararna Alfred Berg AMF Pension Banco * Baring Bid & Ask AM * Capinordic AM * * Carlson Fonder Carnegie Fond Catella Cicero Fonder Danske Invest Didner & Gerge East Capital Eldsjäl Fond Enter Fonder Erik Penser Fonder Folksam Fond Fortis * * * * * * * * * * Gustavia Handelsbanken HQ Fonder * IKANO Banken * * * Indecap Guidefonder * * KPA Fonder Lannebo Fonder Länsförsäkringar Nordea * * * * * * * * * * * * * ODIN Fonder Parvest * SEB Huvudutbud * SEB Komplement SEB Övrigt utbud Simplicity SKAGEN Fonder * * Skandia Fonder * Skandia Leben * * * * * * * * * * * * * * Skandia Life Spiltan Fonder SPP Fonder Swedbank Robur * * * * Thenberg Fonder * * Västernorrlandsfonden Ålandsbanken Öhman BLAND Aktie-Ansvar AMF Pension Banco * Carlson Fonder Carnegie Fond Catella Danske Invest Eldsjäl Fond Folksam Fond Fortis * Handelsbanken KPA Fonder Lannebo Fonder Länsförsäkringar Nordea * * * * * * * * * * * * * * 73,33 19 * * * * 119,34 4 * * * SEB Huvudutbud SEB Komplement Sjunde AP-fonden Skandia Fonder * * * * SPP Fonder Swedbank Robur * * * RÄNTE Aktie-Ansvar Alfred Berg AMF Pension Banco Capinordic AM * * * Carlson Fonder Carnegie Fond Danske Invest Enter Fonder Erik Penser Fonder Folksam Fond Handelsbanken HQ Fonder Lannebo Fonder Länsförsäkringar Nordea * * * * * SEB Huvudutbud SKAGEN Fonder Skandia Fonder Skandia Leben * Spiltan Fonder Swedbank Robur Ålandsbanken FÖRSÄKR. Ancoria Insurance Nordea SEB Huvudutbud * * * * * * * * SEB Komplement * * * * * Skandia Life SkandiaLink/1dag fördröjn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Är du SAF- LO-medlem? Nu är det dags att göra omval av din avtalspension! Vi hjälper dig få koll på pensionen från ditt jobb. Telefon Malin Bigelius

18 HEM TRÄDGÅRD Snart är hösten över oss, och med den flyttar objudna gäster in i stugorna. För att slippa möss i huset tipsar sajten Palandet.nu om följande: Ta bort murkna stubbar och stockar alldeles intill huset. Låt bli att stapla ved nära huset. Reparera trasiga ventiler och vattenläckage och se till att ventilationen är bra. Ta bort högt gräs eller andra växter intill husgrunden. Trimma träd om grenar är i kontakt med taket. (TT Spektra) Trots att hallen är det första som möter en besökare är det ofta där det är som rörigast. På delad andra plats brukar barnkammaren, tvättstugan och arbetshörnan komma. I de flesta fall spelar det kanske ingen större roll om det är lite stökigt. Men om skrivbord och bokhyllor svämmar över av papper exempelvis obetalda räkningar, garantibevis och kontrakt är det lätt att viktiga dokument försvinner. För ordningskonsulten Ritah Lazar, som sedan 2006 hjälpt 100-tals privatpersoner att reda ut kaoset hemma, är bra ordning A och O. Det handlar inte bara om att det ska vara fint och välstädat. En kaotisk miljö gör att det blir svårare att koppla av när man kommer hem. Egentligen är det inte så komplicerat att skapa ordning på egen hand, det är bara att bestämma sig för att komma igång. Jag tror inte på att röja en hel bostad på samma dag. Det är bättre att sätta upp delmål, säger hon. I stället för att skyffla undan sakerna på vinden eller i källaren är det bättre att organisera och skapa ett system för sina saker. När jag var liten hade min mamma en speciell låda för saker som skulle användas när vi hade gäster. I den fanns ljus, ljusstakar, tändstickor och tårtspadar. När det var dags för kalas gick det snabbt att duka fram allt, säger Ritah Lazar. Ett vanligt problem hos många är hur man ska lösa förvaringen av alla papper. Ritah Lazar menar att en väl fungerande arbetshörna kännetecknas av ett genomtänkt system med mappar och pärmar, som alla är märkta med vad de innehåller. Det är bättre med halvtomma mappar med samma typ av dokument än ett fåtal välfyllda mappar med papper huller om buller, säger hon. TIPS Trodde du att betong var något grått, klumpigt och fult? Då ska du tänka om, av betong går det nämligen att tillverka snygga värmeljusstakar såväl som krukor och fat för trädgården. Det tipsar arkitekten och författaren Malena Skote om i sin nya bok Inspirerande betong 44 projekt att gjuta själv (Prisma). Här finns fina bilder och beskrivningar av hur du kan gå till väga för att gjuta olika hobbyprojekt, exempelvis din egen trädgårdsbänk. Eller varför inte satsa på en egen trädgårdstomte? Flera av tipsen i boken kommer från privatpersoner som deltagit i de betongkurser som Malena Skote håller i med jämna mellanrum. (TT Spektra) Det är inte alla krukor som påminner sin ägare när det är dags att fylla på vatten. Men den här krukan har en ekorre som gör jobbet åt dig. Vattnet fylls på genom kvisten och ekorren flyter upp i hålet. När vattnet är på väg att ta slut försvinner ekorren allt längre ner då är det dags att fylla på. Och så fort du gjort det flyter den upp igen. Ett annat sätt att ta reda på om det är dags att vattna är att använda en genomskinlig vas. Ekorrvasen kostar 239 kronor på sajten Favoritsaker.se och finns i flera färger. (TT Spektra) September kan bjuda på många sköna, ljumma kvällar. Men de kan behöva lysas upp. Om du inte har el i trädgården så är det bara att utnyttja trädens grenar till att hänga ljuslyktor i, ju fler desto snyggare. De enklaste gör du själv genom att sno ståltråd runt överdelen av en uttjänt glasburk so du sätter ett värmeljus i. Eller varför inte sätta ut många små värmelyktor längs trädgårdsgången?

19 FAMILJ DAGENS NAMN Dag är ett gammalt fornnordiskt namn som enkelt nog kommer från just ordet dag. Det var förhållandevis vanligt under medeltiden. I nyare tid hade det en viss uppgång under 1950-talet. Det finns cirka som heter Dag. Daga är lika gammalt som namnsdagsgrannen Dag och är troligen en kvinnlig form av detta namn. Men det kan även vara en kortform för Dagmar, som betyder fredsälskande eller Dagny som har betydelsen ny dag. Det finns cirka 900 som bär namnet. Det var tredje året i rad som Örsundsbroskolan representerade Sverige i ett nordiskt mästerskap och 2008 gällde det mellanstadiet med placeringarna ett respektive två som resultat. I år kom skolan med som Sveriges andralag då värdnationen deltar med två lag. Övriga deltagarna var segrarna i de nationella skolmästerskapen i de nordiska länderna. Även om Örsundsbroskolans lag hade lägre ranking än sina konkurrenter fanns förhoppningar om att kunna strida om en tredjeplats. Det började också bra mot Mälarhöjdens skola där det länge såg ut att bli en storseger för Örsundsbroskolan. Fyra spelare ingår i varje lag och det såg ut som om det skulle bli tre segrar och en remi för Örsundsbroskolan. I så fall en bra start, då det i första hand räknas partipoäng och i andra hand matchpoäng. Efter ett par bortsättningar fick man dock nöja sig med oavgjort 2-2. I andra ronden förlorade man knappt mot det finska laget som i övrigt förlorade alla sina matcher. Efter vinst mot norska Nordbergs ungdomsskole fanns fortfarande hopp om att Ny inlämningstid för Grattisannonser Senast kl två arbetsdagar innan införandet nå tredjeplatsen. Nu återstod topplagen från Island och Danmark i de sista ronderna. Trots tappert kämpande blev det ytterligare två förluster. Därmed fick Örsundsbroskolan nöja sig med en femteplats, men endast 1,5 poäng från bronset. FÖDELSEDAG 10 ÅR FÖDELSEDAG 18 ÅR Det isländska laget var favoriter och infriade också förväntningarna. Redan efter rond fyra av fem hade segern bärgats. Bäste poängplockare i Örsundsbroskolan blev Johannes Ålander, som vann tre av de fyra partier han spelade. Johan Sandred gjorde en förväntad insats medan lagets tre högst rankade spelare Carl Eidenert, Hanna Lüning och Mathias Bjerkliden spelade lite sämre än väntat. Resultat: 1) Salaskoli Kopavogi, Island, 15½, 2) Jetsmark, Danmark, 12½, 3) Nordberg ungdomsskole, Norge, 10, 4) Mälarhöjden skola, Stockholm, 9, 5) Örsundsbroskolan, 8½, 6) Moisio High School, Finland, 4½. Min älskade Make Pappa och Morfar Swen Olson * 10 november 1928 har idag stilla insomnat i sitt älskade hem. Enköping 11 september 2009 MAJ-LIS Lotta och Lennart Jimmy och Silje Therése och Johan Alex Gun och Olle Övrig släkt och vänner Jag lever och du lever inom mig Jag ser dig när jag blundar Jag ber dig, vill du vaka över mig och välsigna varje steg jag tar S. Aldén Begravningsgudstjänsten äger rum i S:t Olofs kapell onsdag den 7 oktober kl Efter akten inbjuder familjen till minnesstund i Åsenstugan. O.s.a senast 5 oktober till Begravningstjänst tel Valfri klädsel. Vete katten varför den hade snedtänt. Kanske är det brunsten eller så var den irriterad på älgjakten, säger bilägaren Lars-Åke Månsson till Östersunds- Posten. Klockan sex på morgonen förde tjuren ett fasligt liv utanför stugan, då hade sjutaggaren fastnat i kofångaren på Lars-Åke Månssons bil. Dessförinnan hade han lyckats buckla till de mesta av karossen. Älgen förstörde också hela sidan på grannens bil, raserade ett staket och några elledningar. Utskickade jägare sköt älgen på söndagseftermiddagen, skriver tidningen.

20 HAR DU KROCKAT? Då är det till oss du skall komma! Vi lagar Volvo, Renault, Audi, VW, Skoda, Peugot, Kia, Citroen och är även auktoriserad allbilverkstad så även du som kör andra bilmärken är välkommen Sveriges Närmaste Plåtverkstad! Dr Westerlundsg 15 (brabil:s byggnad) Tel Fax e-post: Vi söker: - Projektledare - Projektassistent - Byggnadsingenjör Vi utvidgar nu vår verksamhet och söker dig med erfarenhet av arbete inom byggsektorn. Vi har kontor i Stockholm och Enköping och vårt arbetsfält är Mälardalen. Du kommer att engageras i en mängd olika uppdrag med en stor utvecklingspotential Besök våra hemsidor studio 1-11.se och stadsutvecklingab.se Skicka ansökan senast den 30 september till: 1-11.se Reselotteri Septemberdragningen Beställ tak nu så får du snörasskydd alt. valfri målning upp till :- Nr Nice, Weekend, 2 personer Värde 8.000:- 284 Kontanter värde 2.000:- 367 Kontanter värde 1.500:- 495 Kontanter värde 800:- 079 Kontanter värde 500:- 708 Chansen 427 (Deltar i drag. på finaldrag. jan -10) Vinsterna hämtas hos Sparbanken, Info-disken, V. Ringg., Enköping Renovera! Vi kan tak! Kontakta SOLVIKS TAK & PUTS AB för fri offert Nöjd kund garanti 15 år i branschen

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet

Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/02929 SAKEN Skavlan, SVT1, 2014-02-05, inslag med Sveriges statsminister; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider

Läs mer

Telemarketing - Fördomar och verklighet

Telemarketing - Fördomar och verklighet Telemarketing - Fördomar och verklighet Att ringa i TM är ett enkelt och inte särskilt tidskrävande sätt att aktivera sig inom MUF. Arin Karapet är ansvarig för TM i Stockholm och arrangerar TM nästan

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen

Om pensionssänkningar 2011 och annat. Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen Om pensionssänkningar 2011 och annat Berthel Nordström Vid möte den 24/1 2011 i SPF-Nackaringen 1 Pensionsmyndigheten har meddelat att pensionen ändras så att: Garantipensionärerna får en ökning med +0,9%

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Från val till regeringsbildande!

Från val till regeringsbildande! Från val till regeringsbildande De ännu inte 18 år fyllda Jakub, Tomas, Oliver och Dejan följer nyfiket med sina föräldrar till vallokalen. Jakub åker på sin, Tomas på sin, Oliver går på sina och Dejan

Läs mer

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014

Yttranden Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 Yttranden 2014-10-20 2 17 Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2014 2 Inledningsanförande Anförande nr 1 Ålderspresident B e r t h o l d G u s t a v s s o n (M): Ärade

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag.

Sjuk Även sjukpenningen sänks med 2 kronor till följd av lägre prisbasbelopp. Högsta ersättning 2014 blir 708 kronor per kalenderdag. Nyheter 2014 Löntagare Det femte jobbskatteavdraget ger några hundralappar (150-340 kronor, beroende på inkomst) mer i plånboken varje månad. Från årsskiftet höjs även brytpunkten för statlig inkomstskatt,

Läs mer

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt.

Ett enpersonshushåll utan barn får drygt 500 kronor mer i disponibel inkomst till följd av högre löner och lägre skatt. Pressmeddelande 20 november 2013 Så här blir din ekonomi 2014 Reallöneökningar, skattesänkningar, låg inflation och låga räntor. Det bäddar för att många svenskar kan se fram emot mer pengar nästa år och

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND!

NU ÄR DET NOG MED EXTREMA ÅSIKTER. DOM FÖRDÄRVAR VÅRT LAND! Lördag 19/3-2016 Jennifer Black Vi är alla samlade här idag av en och samma anledning, att vi på ett eller annat sätt känner ett enormt missnöje över någonting. Det är ingen skillnad på någon utav oss.

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg

Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar. Svar till frågor angående vård och omsorg Svar till SPF från Moderaterna Hallstahammar Svar till frågor angående vård och omsorg 1. I Hallstahammar ska ålder inte spela någon roll för hur man trivs eller blir bemött. Alla invånare i hela kommunen

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE

9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE 9 SAKER SOM GÖR LIVET LÄTTARE ETT LÄTTARE VAL När det finns folk som offrar livet för att få rösta, är valet att utnyttja sin rösträtt rätt enkelt. Praktiskt är det också lätt att rösta. Att välja parti

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro

Kvalitet och trygghet för äldre. Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Kvalitet och trygghet för äldre Socialdemokraternas politik för äldre i Örebro Inledning Socialdemokraterna i Örebro har under hela mandatperioden arbetat för ett bättre Örebro för äldre. Vi föreslog redan

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE Av Marie Hansson När man är nybörjare i agility, eller ser sporten utifrån, är det lätt att tro att just den runda tunneln är det allra lättaste hindret! Och det

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo

Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo Friheten i Kristus 12 e trefaldighet 090830 Värnamo 1 Inledning Låt oss börja med att förflytta oss 3 mil i avstånd till Rydaholm och 320 år i tiden till 1689. Vi ska möta en ung man som heter Per Svensson.

Läs mer

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård!

Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker vård! Eva Nordlunds tal vid manifestationen 19 mars 2013 Det är nog nu! Stockholms barnmorskor har fått nog! Sveriges barnmorskor har fått nog! Vi kräver att få förutsättningar för att kunna ge trygg och säker

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Svenska regeringspartier (våra största partier)

Svenska regeringspartier (våra största partier) Demokrati Fria val: Ingen annan har rätt att bestämma vad väljaren ska rösta på och man har rätt att vara hemlig om vad man röstar på. Rösträtt: Alla har rätt att rösta i politiska val. I en demokrati

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 32 Fredag 29 oktober 2010 NORRBOTTEN Poliser grep utpressare Många maskerade poliser stoppade en bil i centrala Piteå i lördags. Poliserna hade vapen i händerna när dom drog ut två

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22)

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Utlåtande 2004: RI (Dnr 314-2977/2003) Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning

Riksdagen en kort vägledning Riksdagen en kort vägledning September 2007 Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Alla kan inte vara med och bestämma om allting.

Läs mer

Så styrs Sverige. 8 a och c

Så styrs Sverige. 8 a och c Så styrs Sverige 8 a och c Demokrati - Diktatur Demokrati Allmän och lika rösträtt Maktdelning Fria val Parlamentarism Offentlighetsprincip Åsikts-, yttrande- och religionsfrihet Tryckfrihet Rätt att resa

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer