TILLVÄXTFOKUS Q2 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄXTFOKUS Q2 2015"

Transkript

1 Fed höjer räntan Fed höjer räntan Fed höjer räntan Fed höjer räntan TILLVÄXTFOKUS Q analyser och kommentarer från carnegie fonders förvaltare makro Vad händer när Fed höjer räntan? Senast USA stramade åt sin penningpolitik fick tillväxtmarknaderna en ordentlig skrämselhicka. Men historiskt har Feds räntehöjningar oftast lett till börsuppgångar, visar en tillbakablick. mikael engvall Ränte- och tillväxtmarknadsexpert Den 22 maj 2013 blev ett ödesdigert datum för många tillväxtmarknader. Månaden som följde rasade aktier, obligationer och valutor och fram till slutet av juni hade globala EM-index fallit med över 15 procent. Orsaken var protokollet till det Fed-möte som hölls månadsskiftet april/maj 2013 och som släpptes just den 22 maj. I detta fanns signaler om en successiv nedtrappning av de penningpolitiska stim- ulanserna i USA. Oron för tapering hade en markant inverkan på flöden till tillväxtmarknader och flera centralbanker tvingades höja styrräntor för att försvara sina valutor. Med tanke på att vi under 2015 kan komma att se ett skifte från den snart sju år långa period med nollränta från Fed är det naturligt att det från många tillväxtmarknader nu riktas oroliga blickar mot den amerikanska centralbanken. Även om vi under våren fått amerikansk jobbstatistik som varit svagare än väntat är grundscenariot ändå att vi närmar oss en första räntehöjning. Frågan är då hur dramatisk effekten blir. INNEHÅLL makro Vad händer när Fed höjer räntan? 1 Senast USA stramade åt sin penningpolitik fick tillväxtmarknaderna en ordentlig skrämselhicka. Men historiskt har Feds räntehöjningar oftast lett till börsuppgångar, visar en tillbakablick. ryssland Attraktiv rysk högutdelare 3 Trots en oklar ägarbild och dålig transparens är det svårt att inte lockas av Surgutneftegaz, Carnegie Rysslandsfonds största innehav. De senaste 15 åren har aktien stigit med drygt 33 procent per år, och värderingen är mycket låg. investeringsprocessen Tolv bubblor i Carnegie Emerging Markets 4 Det finns drygt börsnoterade bolag på världens tillväxtmarknader. 30 utvalda från ett dussin olika länder räcker för att få en god riskspridning. rundabordsamtal Visst finns det tillväxt! 5 De flesta tillväxtmarknadsbörser har gått starkt på sistone och Bombaybörsen har nästan fördubblats på bara ett år. Har det äntligen lossnat för tillväxtmarknaderna? Vi samlade förvaltarna Karin Fries, Gunnar Påhlson och Mona Stenmark för att diskutera förutsättningarna fedfeber. Marknaden väntar på att den amerikanska centralbanken börjar höja räntan, och det finns en oro för att det ska leda till kursnedgångar. Tidigare har dock Feds åtstramningar tre gånger av fyra sammanfallit med uppgångar på tillväxtmarknadsbörser. MSCI EM riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på se/fonder. carnegie fonder tillväxtfokus Q Sid 1

2 makro Hur förberedda är tillväxtekonomierna på en amerikansk åtstramning och hur kan vi förvänta oss att börserna utvecklas under en period med tightare penningpolitik? Stora skillnader Först och främst är det viktigt att konstatera att tillväxtmarknader inte är direkt homogena som tillgångsslag. Deras roll som världens motor är inte densamma som vi vant oss vid sedan tidigare och flera av BRIC-länderna haltar betänkligt, dock av olika anledningar. Den mest dramatiska utvecklingen ser vi i Ryssland där ekonomin pressas av geopolitiska faktorer och där vi under 2015 kan förvänta oss negativ BNP-utveckling. I Brasilien har en stor korruptionsskandal seglat upp i oljejätten Petrobras och i Kina, där vi tidigare vant oss vid tvåsiffrig tillväxt, ligger BNP-prognosen för 2015 på omkring 7 procents tillväxt. I Indien ser vi däremot en positiv utveckling då landet gynnas av inhemska reformer. Globalt slår också oljeprisutvecklingen det senaste året väldigt olika, där Ryssland och länderna i Mellanöstern är stora förlorare samtidigt som många tillväxtmarknader, exempelvis Indien och Thailand, gynnas av fallande oljepriser. Stora skillnader finns också avseende de olika tillväxtekonomiernas utlandsskuld. Flera länder i Östeuropa sticker ut där extremfallet är Ukraina i sviterna av ett regelrätt krig, men även Ungern har en förhållandevis hög utlandsskuld. Totalt sett CARNEGIES TILLVÄXTMARKNADER har dock tillväxtmarknadernas utlandsskuld som andelen av BNP minskat de senaste tio åren. Dyrare finansiering Det finns samtidigt en trend de senaste åren där många företag på tillväxtmarknader, såsom Kina och Brasilien, väljer att finansiera sig i amerikanska dollar. En starkare dollar till följd av stramare penningpolitik från Fed kan då bli problematisk, framförallt om företagen inte har motsvarande intäktsströmmar, alternativt hedgat sig, så att det matchar underliggande affärsverksamhet. När den billiga finansieringen blir dyrare samtidigt som kapitalflödet går i motsatt riktning är det lätt att måla upp ett dystert scenario för tillväxtmarknader under en period av stigande räntor från Fed. Ser vi till historien finns det dock anledning att nyansera bilden något. Många länder har dragit lärdom av tidigare kriser och jämfört med 90-talet har vi nu mer flexibla valutakurser vilket tar bort delar av det spekulationsmoment som lätt tar fäste med fixerade valutor. Vi har även haft en första reaktion på tightare penningpolitik från USA i samband med genomförd tapering. Ser vi till den senaste perioden av amerikanska räntehöjningar, , avlöstes inledande oro av en stark utveckling för aktier på tillväxtmarknader. Oftast uppåt Gör vi samma övning under de fyra senaste perioderna med Fed-höjningar, det vill säga tillbaka till slutet av 1980-talet, har tillväxtmarknader gått upp under tre av dessa fyra perioder och utvecklats starkt även relativt mer utvecklade marknader. I genomsnitt har aktier på tillväxtmarknader gått upp med 19 procent per cykel med höjningar ifrån Fed. Naturligtvis är varje räntehöjningscykel unik och har sina specifika särdrag. En faktor som är viktig att beakta är hur väl Fed har guidat marknaden och hur kraftfullt och snabbt höjningarna sedan genomförs. Mest överraskade blev analytikerkåren av Ser vi till den senaste perioden av amerikanska räntehöjningar, , avlöstes inledande oro av en stark utveckling för aktier på tillväxtmarknader. kraften och effekterna av höjningarna från Fed Det är också den höjningscykel som fått tydligast negativ effekt på så gott som alla tillgångsslag, med penningmarknadsinstrument som naturligt undantag. Med redan genomförd tapering har vi denna gång alltså redan sett kapitalflöden till följd av skiften i amerikansk penningpolitik. Det finns skillnader i hur väl rustade olika tillväxtmarknader står inför kommande räntehöjning och det är rimligt att förvänta sig viss volatilitet under resans gång.beaktat detta ska vi inte vara alltför avskräckta inför en period av räntehöjningar. BREDD. Carnegies fem tillväxtmarknadsfonder investerar i företag med de rödmarkerade länderna som hemvist. Många av företagen har dock en betydande verksamhet utanför sitt hemlands gränser. Till exempel det sydafrikanska mediebolaget Naspers har verksamhet i drygt 120 länder. April 2015 Sid 2 tillväxtfokus Q carnegie fonder

3 ryssland Attraktiv rysk högutdelare Trots en oklar ägarbild och dålig transparens är det svårt att inte lockas av Surgutneftegaz, Carnegie Rysslandsfonds största innehav. De senaste 15 åren har aktien stigit med drygt 33 procent per år, och värderingen är mycket låg. Man kan lätt ifrågasätta om Surgutneftegaz är ett bra bolag. Surgutneftegaz är ett av världens största oljebolag, har väldigt goda oljetillgångar, är effektivt vad gäller att utvinna oljan och är dessutom mycket lönsamt. Men det finns också många frågetecken, fredrik colliander Förvaltare Carnegie Rysslandsfond bland annat är ägarbilden oklar. Klart är dock att bolaget på något sätt kontrollerar sig självt och sedan långt tid tillbaka styrs av Vladimir Bogdanov, Surgutneftegaz generaldirektör och starke man. Kommunikationen med marknaden är också minst sagt bristfällig. Otroligt men sant Bolaget är på många sätt billigt. P/E-talet är cirka 6 och börsvärdet är ungefär i nivå med kassan strax över 30 miljarder dollar. Som investerare får man alltså alla oljetillgångar och kassaflöden så att säga på köpet. Otroligt men sant. Orsaken till att Carnegie Rysslandsfond äger aktien (9,2 procent av fonden), trots alla problem vad gäller aktieägarvänlighet och transparens, hittar vi dock inte bara i värderingen. Surgutneftegaz preferensaktie är också en fenomental utdelare, vilket vi som värdeinvesterare förstås gillar. Valutavinst på grund av rubelfall De senaste åren har aktiens direktavkastning legat på cirka 10 procent och i år räknar vi med att få hela 18 procent. Att avkastningen blir så hög just i år beror på att bolaget gör en valutavinst på grund av rubelfallet förra året. Kassan är nämligen placerad i utländsk valuta och då får man den effekten. Utdelningen beräknas på vinsten enligt rysk redovisningsstandard. Den effekten kanske vi inte får nästa år men vi tror ändå att direktavkastningen kommer att förbli hög även framöver. Om vi gör en liten tillbakablick på aktien kan vi konstatera att vi, trots alla bolagets brister, fått en fantastisk avkastning under de senaste femton åren. Stigit med procent Om vi bortser från utdelningen har aktien i dollar räknat stigit med 436 procent jämfört med Micexindex 227 Att avkastningen blir så hög just i år beror på att bolaget gör en valutavinst. procent. Om vi sedan också räknar den erhållna utdelningen under denna tid är avkastningen på aktien hela procent. Den total genomsnittliga avkastningen de senaste 15 åren är hela 33,4 procent per år i dollar - häpnadsväckande! Bild: Surgutneftegaz FOKUSERAD VÄRDEFÖRVALTNING Alla Carnegies fonder är aktivt förvaltade. Enkelt uttryckt innebär det att fondförvaltarna avviker från index genom att investera efter eget huvud (se till exempel Carnegie Rysslandsfond jämförd med Moskvabörsens index i rutan till höger). Carnegies variant av aktiv förvaltning kallas fokuserad värdeförvaltning, vilket innebär att fonderna är fokuserade till ett mindre antal innehav som är så kallade värdebolag bolag med bra marknadspositioner, starka balansräkningar och låga värderingar. TIO STÖRSTA INNEHAVEN I Carnegie Rysslandsfond % Moskvabörsen, MICEX % Surgutneftegaz 9,2 Gazprom 15,0 Gazprom 8,4 Lukoil 14,1 Sberbank 8,4 Sberbank 10,2 Novatek 7,7 Magnit 7,0 MTS 4,6 Norilsk Nickel 6,4 Severstal 4,3 Surgutneftegaz 6,3 Magnit 4,3 Novatek 5,0 Norilsk Nickel 4,3 VTB Bank 4,2 Megafon 4,1 Rosneft 4,1 Mail Group 4,0 MTS 3,1 UTVECKLING 15 ÅR Carnegie Rysslandsfond 540% apr 2000 apr 2015 carnegie fonder tillväxtfokus Q Sid 3

4 investeringsprocess Tolv bubblor i Carnegie Emerging Markets Det finns drygt börsnoterade bolag på världens tillväxtmarknader. 30 utvalda från ett dussin olika länder räcker för att få en god riskspridning. jan-olov olsson Förvaltare Carnegie Emerging Markets När vi väljer aktier till Carnegie Emerging Markets är utgångspunkten följande parametrar: Likviditet vi vill att aktien ska vara likvid och lätt att handla. Värdering vi vill köpa billiga aktier. Skuldsättning vi vill att bolagen har starka finanser. Utdelning vi söker efter bolag med hög direktavkastning. Denna första gallring av världens drygt tillväxtmarknadsaktier reducerar antalet kandidater kraftigt. Därefter tittar vi noggrannare på faktorer såsom historik, framtidsutsikter, ledning och lönsamhet. Vi föredrar dessutom bolag som är relativt okänsliga för makrosituationen i landet och även globalt. I detta skede tar vi hjälp av våra kollegor som förvaltar Carnegies övriga tillväxtmarknadsfonder Ryssland, Indien, Asia och Afrika, och även av affärspartners som tillhandahåller värdefull information från de aktuella länderna. Vi träffar bolagen vi investerar i Vi brukar också träffa bolagen vi investerar i, helst på deras anläggningar och annars på investeringsmässor eller genom att de besöker oss i Stockholm. Efter denna process har vi hittat de bolag som kvalificerat sig för att ingå i Carnegie Emerging Markets. Fonden är koncentrerad och innehåller normalt runt 30 bolag, för närvarande i ett dussin länder. Även om det är bolagen per se som vi analyserar och investerar i är det förstås viktigt att också titta på vilka marknader de verkar i, bland annat för att få en god diversifiering. Världens tillväxtmarknader är nämligen en mycket heterogen grupp, vilket illustreras nedan. Bildens bubblor visar olika länders vikt i Carnegie Emerging Markets, Y-axeln visar IMF:s tillväxtprognos och X-axeln visar vilket ekonomiskt utvecklingsskede respektive land befinner sig i. Det sistnämnda är hämtat från World Economic Forums senaste konkurrenskraftsrapport, där alla världens länder är indelade i tre ekonomiska utvecklingsskeden: 1. Komponentbaserade ekonomier (factor-driven), beroende av råvaror och billig arbetskraft. BNP per capita under dollar. 2. Effektivitetsdrivna ekonomier (efficiency-driven), där lönerna har ökat och bolagen måste effektivisera sig och höja produktkvaliteten. BNP per capita dollar. 3. Innovationsdrivna ekonomier (innovation-driven), där lönerna och levnadsstandarden är så hög att många företag endast kan överleva genom att löpande ta fram nya och unika produkter och tjänster. BNP per capita över dollar. Carnegie Emerging Markets investerar för närvarande i företag som finns i samtliga dessa tre olika typer av ekonomier, samt i de mellanliggande transitionsstadierna. 10% 8% Indien Filippinerna Kina TIO STÖRSTA INNEHAVEN I 6% 4% Peru Thailand Colombia Mexiko Sydkorea Taiwan Carnegie Emerging Markets % Samsung Electronics Sydkorea 5,6 Eclat Textile Comp Taiwan 5,2 Grupo Financiero Mexiko 5,0 Suzano Papel e Celulo Brasilien 4,3 2% Brasilien Singapore Hyundai Motor CO Sydkorea 4,1 Cemex Sab Spons Adr Mexiko 4,1 0% -2% Komponentbaserade ekonomier Effektivitetsdrivna ekonomier 4 Ryssland Innovationsdrivna ekonomier Tata Motors Indien Indien 4,0 Itau Unibanco Brasilien 3,9 Bancolombia SA Adr Colombia 3,9 Surgutneftegaz Ryssland 3,8 DIVERSIFIERING. Dessa länder finns representerade i Carnegie Emerging Markets, och storleken på bubblorna speglar deras vikt i fonden. Y-axeln visar IMF:s prognos för genomsnittlig BNP-tillväxt X-axeln visar vilket utvecklingsskede respektive ekonomi befinner sig i, enligt WEF. Apr 2015 Källor: Carnegie Fonder, IMF, The Global Competitiveness Report (World Economic Forum) Sid 4 tillväxtfokus Q carnegie fonder

5 rundabordsamtal Visst finns det tillväxt! De flesta tillväxtmarknadsbörser har gått starkt på sistone och Bombaybörsen har nästan fördubblats på bara ett år. Har det äntligen lossnat för världens tillväxtmarknader? Vi samlade förvaltarna Karin Fries, Gunnar Påhlson och Mona Stenmark för att diskutera förutsättningarna. Att Ryssland har gått så bra är nästan lite konstigt med tanke på att läget är så osäkert, säger Mona Stenmark som förvaltar Carnegie Emerging Markets. erik amcoff Kommunikationschef Under finanskrisens bottenår 2009 sjönk BNP i advanced economies med 3 procent, medan tillväxtmarknadernas BNP tvärtom ökade med 3 procent. Det ledde till att redan år 2012 inträffade vår tids kanske mest talande nationalekonomiska märkeshändelse. Sedan dess svarar tillväxtmarknaderna nämligen för mer än 50 procent av värdet på jordens totala produktion. Nyligen har flera tillväxtmarknader dessutom fått ett nytt politiskt ledarskap som i de många fall är inriktade på välbehövliga reformer: Xi Jinping i Kina, Narendra Modi i Indien och Joko Widodo i Indonesien. I dessa tre länder bor 2,8 miljarder människor. Och efter en tid av svag utveckling har också börserna till slut börjat röra på sig. Sedan årsskiftet har emerging markets stigit med drygt 9 procent i lokal valuta och hela 22 procent i svenska kronor. Vad ligger bakom den senaste tidens uppgång? Mona Stenmark: Det finns inget enkelt svar på den frågan, för tillväxtmarknaderna är inte en homogen marknad. Till exempel Latinamerika har inte alls hängt med i uppgången utan står tvärtom på minus i år. Och att Ryssland har gått så bra är nästan lite konstigt med tanke på att läget är så osäkert. Men Ukrainakrisen har lugnats något och rubeln har stärkts kraftigt, och med kronans utveckling mot dollarn blir effekten ännu starkare för svenska investerare. Gunnar Påhlson: Jag håller med om det som Mona säger, men om man backar bandet så kan man konstatera att räntorna är väldigt låga på global nivå, centralbankerna stimulerar och även om Fed har minskat sina QE-stimulaner så stimulerar Europa ordentligt och även Japan trycker mycket pengar. I år har Kina sänkt räntan två gånger, Indien två gånger, Sydkorea, Thailand, Indonesien har sänkt... Mona: De enda som faktiskt har höjt räntorna är väl Brasilien och Ryssland. Gunnar: Stimulanserna har bidragit till att börser som USA:s och Sveriges har gått starkt i flera år, men det var egentligen först 2014 som det lossnade för många tillväxtmarknader. Värderingsgapet gentemot västbörser blev helt enkelt för stort. Karin Fries: Börsen i Johannesburg är högutdelande och gynnas av den lägre räntan som gör direktavkastning ännu mer attraktiv. Sydafrika, men också Kenya, har dessutom gynnats av det låga oljepriset. Med ganska hårt belånade konsumenter och en skral arbetsmarknad så är det en stor lättnad, framför allt för medelinkomsttagare där transportkostnaden är ganska stor. Syftet med centralbankernas stimulanser är att få igång inflationen och ekonomin, men i till exempel Sverige har vi ändå knappt sett någon vinsttillväxt. Finns det i era länder? Karin: Ja! Råvarusektorn drar ned tillväxten något, men i övrigt ser det ganska bra ut med procents vinsttillväxt för Sydafrikas börsbolag i år. I Sverige och USA har vi en lägre tillväxt men ändå en högre värdering, så det är helt klart att Sydafrika känns attraktivt. Och här tror jag att man törs generalisera: värderingsgapet mellan emerging och developed markets har inte varit så här stort på många år. Det gäller inte bara P/e, utan också utdelning. I många tillväxtmarknader är direktavkastningen högre, trots att man delar ut en mindre andel av vinsten. Kapaciteten för att öka utdelningen är alltså mycket högre i emerging markets än i developed. Gunnar: Visst finns det tillväxt. Jag besökte nyligen mina bolag i Indien och de flesta växer med procent och alla har en bra lönsamhet. Även i övriga Asien ser jag en bra vinst- och försäljningstillväxt i samtliga mina bolag. Så vad är problemet varför värderas inte tillväxtmarknaderhögre? Mona: Man ska inte sticka under stol med att det också har varit en del dåliga nyheter, inte minst fallande priser för råvaror som VINSTERNA VÄRDERAS OLIKA P/E 2015 P/E 2016 Ryssland MICEX INDEX 6,0 5,1 Nigeria NIGERIA STCK EXC ALL SHR 9,1 7,7 Sydkorea KOSPI INDEX 11,4 10,3 Hong Kong HANG SENG INDEX 11,9 10,8 Brasilien BRAZIL IBOVESPA INDEX 12,2 10,0 Taiwan TAIWAN TAIEX INDEX 13,3 12,3 Thailand STOCK EXCH OF THAI INDEX 14,8 12,9 Indonesien JAKARTA COMPOSITE INDEX 16,3 13,9 Sverige OMX Stockholm All-Share 17,2 16,2 Sydafrika FTSE/JSE AFRICA ALL SHR 17,3 15,4 USA S&P 500 INDEX 17,6 15,6 Indien NSE CNX 500 EQTY IDX 19,7 15,9 Källa: Bloomberg, apr 2015 carnegie fonder tillväxtfokus Q Sid 5

6 rundabordsamtal forts. ofta förknippas starkt med emerging markets. I till exempel Latinamerika så har börserna gått rätt dåligt på grund av ekonomiernas råvaruberoende trots att börserna faktiskt inte innehåller så många råvarubolag. Som fondförvaltare går det inte att låta valutakurserna avgöra, säger Karin Fries som förvaltar Carnegie Afrikafond. Karin: Sydafrika förknippas ofta med råvaror, men på Johannesburgbörsen är mediebolaget Naspers faktiskt större än alla råvarubolag tillsammans. Mona: Det gäller att skilja på ekonomi och börs. Vi köper företag, inte ekonomier. Samtidigt som man kan bli skrämd av den politiska och ekonomiska utvecklingen i till exempel Ryssland och Brasilien så kan hitta många intressanta bolag där. Latinamerika är den enda regionen vars börser står på minus i år. Mona: Ja, och det som tynger är framför allt Brasilien. Men det som ändå är positivt med den svaga utvecklingen är att de här länderna nu tvingas ta itu med sina reformagendor. I ett längre perspektiv kan det här leda till något positivt, till exempel en mer diversifierad ekonomi. Vilka teman tittar ni på? Gunnar: I Asien tittar vi på bolag som gynnas av den demografiska utvecklingen, av Kinas ekonomiska mognad och outsourcing samt av investeringar i infrastruktur. Ett fjärde tema är den ökade smartphone-penetrationen, som i Kina har gått från 30 procent till 70 procent på tre år. Där finns alltså 750 miljoner smartphone-abonnenter, och framöver förväntar vi oss motsvarande tillväxt i till exempel Indien och Indonesien. I Carnegie Asia gynnas till exempel Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor och China Mobile av den utvecklingen. Jag vill också nämna kinesiska Tencent, som har runt 500 miljoner abonnenter som erbjuds en gratis chattjänst, ett slags Twitter. P/e-talet är 37, men tillväxten ligger på över 30 procent. om att valutakomponenten kan slå både uppåt och nedåt. Karin: Men som fondförvaltare går det inte att låta valutakurserna avgöra. Det är samma sak med oljepriset, som på kort tid kan gå till 100 dollar per fat men lika gärna till 20 dollar. Det enda vi kan göra är att investera i välskötta bolag som vi tror på långsiktigt. Mona: Ett tema man skulle kunna lägga till för vissa länder är ett ökat reformarbete, som till exempel Indien är inne i nu. När politikerna genomför förändringar som ökar ländernas ekonomiska effektivit så gynnar det förstås bolagen. Karin: I Afrika är det så uppenbart, och säkert också i länder som Vietnam och Indonesien, att det du investerar i är hela transformationen från den informella sektorn till den formella. Ekonomiska transaktioner blir i allt högre grad registrerade någonstans. I stället för att handla på marknader så handlar man i riktiga affärer. Ta till exempel kenyanska banker som har haft en fantastisk tillväxt som en följd av att den formella sektorn växer. Den här utvecklingen skyndas på av en växande medelklass och av att allt fler får tillgång till mobiltelefoner och mobilt internet. Det skapas ringar på vattnet som ger en enorm kraft och dynamik. Mobiloperatörer som sydafrikanska MTN Group samt banker gynnas av det här. Mona: I Carnegie Emerging Markets har vi till exempel Bancolombia, bland annat för att få exponering mot precis den utveckling du talar om, att den formella sektorn växer på bekostnad av den informella. Bancolombia värderas till historiskt låga P/b 1,5 och har en direktavkastning på 3,2 procent. Bombaybörsen och Carnegie Indienfond har nästan fördubblats i värde sedan Modi tog makten och startade sina reformer förra våren. Var finns nästa dubblare? Karin: Nigeria har haft det trögt, men om oljepriset återhämtar sig kan börsen studsa tillbaka. Om det tar ett halvår eller tre år är omöjligt att veta. Även Sydafrika kan nog också få ett Indian moment, bara man tar tag i sina reformbehov. Det behövs förändringar i skolsystemet och investeringar i infrastruktur. Den dag man visar att man faktiskt vill göra något så kan det bli en ordentlig fart. Mona: Det är också intressant att många länder har haft svaga valutor. I Brasilien äger Carnegie Emerging Markets Suzano som är en världens näst största tillverkare av eucalyptus-pappersmassa och som gynnas mycket av Brasiliens svaga valuta. Om realen försvagas 3 procent så stärks Suzanos vinst med 8 procent, allt annat lika. Suzano har också gått igenom en stor investeringsfas, bytt ledning och är nu väldigt konkurrenskraftigt, med en stor export till framför allt Asien. Gunnar: Bra att du tar upp valutan, som har gynnat svenska investerare den senaste tiden då dollarn har stärkts mot kronan. Men det är viktigt att vara medveten JOHANNESBURG VÄRLDENS BÄSTA BÖRS Stockholmsbörsen må vara stark, och är faktiskt den som har gått bäst i världen de senaste 50 åren upp i snitt 8,5 procent per år sedan Men med en längre mätperiod ser det annorlunda ut. Sedan år 1900 har Stockholmsbörsen stigit med i genomsnitt 5,8 procent per år, medan Sydafrikas har stigit med hela 7,4 procent. Det gör börsen i Johannesburg inte Stockholm - till världens bästa. Störst bransch på den sydafrikanska börsen är media och telekom med 26 procent av börsvärdet, följt av finansbolag med 24 procent. Råvaror står för endast 8 procent av börsvärdet i Johannesburg. Sid 6 tillväxtfokus Q carnegie fonder

7 rundabordsamtal forts. Mona: Det låter lite som Brasilien, men även mindre länder som Peru och Colombia är väldigt intressanta. De påverkas av svaga råvarupriser, men har lyckats behålla en god tillväxt och har flera riktigt välskötta bolag. Jag tror att de kommer att komma. Sen har vi förstås Ryssland, som också kan fortsätta upp med oljepriset. Värderingen är extremt låg, och där gillar vi Surgutneftegaz som har en fantastisk utdelningshistorik. Gunnar: De länder som kommer att ha en stark strukturell tillväxt är Filippinerna, Indonesien och Vietnam. Men när vi pratar börs så tror jag att Kina kommer att vara fortsatt starkt. Kina arbetar nu för att få in mer privat kapital på börsen för att kunna sälja ut statliga bolag. VÅRA TILLVÄXTMARKNADSFONDER CARNEGIE AFRIKAFOND +8,6% +0,1% +15,6 +23,3 CARNEGIE ASIA +22,8% +8,4% +9,6% +33,7% +163,5% CARNEGIE EMERGING MARKETS +13,4% -4,5% +10,0-13,6 +120,2% CARNEGIE INDIENFOND Även i övriga Asien ser jag en bra vinst- och försäljningstillväxt i samtliga mina bolag, säger Gunnar Påhlson som förvaltar Carnegie Indienfond och Carnegie Asia. Mona: Jag måste lägga till Argentina, trots att vi inte äger något där. Ekonomin är uppåt väggarna och det känns fortfarande för spekulativt att gå in, men det finns tre listade banker som är intressanta. Dessutom ska Kirchner, Argentinas president, snart ersättas och egentligen är alla de tre huvudkandidaterna bättre än hon. +74,6-7,1% +15,6% +63,1% -291,9% CARNEGIE RYSSLANDSFOND -28,5% +3,9% -9,2% -15,0% +122,5% April 2015 BNP-TILLVÄXT FÖR UTVALDA MARKNADER Förändring i procent FÖRSÄLJNINGSTEAM Euro-området 0,8 1,1 1,6 1,6 OECD 1,7 2,2 2,4 2,2 Tillväxtländer 4,5 4,8 5,3 5,4 Europa och Centralasien Georgien 5,0 5,0 5,0 5,5 Kazakstan 4,1 1,8 3,2 4,7 Ryssland 0,7-2,9 0,1 1,1 Ukraina -8,2-2,3 3,5 3,8 Asien Kina 7,4 7,1 7,0 6,9 Indien 5,6 6,4 7,0 7,0 Indonesien 5,1 5,2 5,5 5,5 Filippinerna 6,0 6,5 6,5 6,3 Thailand 0,5 3,5 4,0 4,5 Latinamerika Argentina -1,5-0,3 1,6 3,1 Brasilien 0,1 1,0 2,5 2,7 Mexiko 2,1 3,3 3,8 3,8 Peru 2,4 4,8 5,5 5,9 Afrika Egypten 2,2 3,5 3,8 4,0 Kenya 5,4 6,0 6,6 6,5 Nigeria 6,3 5,5 5,8 6,2 Sydafrika 1,4 2,2 2,5 2,7 Martin Andersson, Institutionsansvarig Sophia Bendrik, Privatkunder Claes Feldmann, Partneransvarig Peter Gullmert, Försäljningschef Louise Lindevall, Affärsstödsansvarig Martin Pantzar, Försäljningsansvarig Norge Henrik Sohlberg, Partneransvarig Andreas Uller, Affärsutvecklingschef/vVD Adress Carnegie Fonder AB, Box 7828, SE Stockholm, Sweden Källa: Världsbanken carnegie fonder tillväxtfokus Q Sid 7

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk TEMA: ÖSTEUROPA AV AGNETHA JÖNSSON Investera i stora möjligheter men hög risk Trots kraftiga svängningar på börserna kan en investering i Östeuropa minska den totala risken i en portfölj. Här berättar

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning

Konjunkturutsikter hösten 2005 Folksam Kapitalförvaltning oktober 2005. Upp som en sol... Sammanfattning sid 1/20 Upp som en sol... Stark svensk BNP-tillväxt nästa år trots global avmattning Starka politiska tillväxtstimulanser Inflationsriskerna stiger Snart dags för Riksbanken att höja styrräntan Långa

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov

inaspara i livets olika skeden Proffsförvaltning av företagets kapital Möte med förvaltarna Olika livsskeden innebär nya drömmar och behov ROBURS ÅRSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2001 Proffsförvaltning av företagets kapital Varför väljer så många företag Robur? Möte med förvaltarna Vad ligger bakom fondernas utveckling 2001 och hur kommer det

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer