TILLVÄXTFOKUS Q2 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLVÄXTFOKUS Q2 2015"

Transkript

1 Fed höjer räntan Fed höjer räntan Fed höjer räntan Fed höjer räntan TILLVÄXTFOKUS Q analyser och kommentarer från carnegie fonders förvaltare makro Vad händer när Fed höjer räntan? Senast USA stramade åt sin penningpolitik fick tillväxtmarknaderna en ordentlig skrämselhicka. Men historiskt har Feds räntehöjningar oftast lett till börsuppgångar, visar en tillbakablick. mikael engvall Ränte- och tillväxtmarknadsexpert Den 22 maj 2013 blev ett ödesdigert datum för många tillväxtmarknader. Månaden som följde rasade aktier, obligationer och valutor och fram till slutet av juni hade globala EM-index fallit med över 15 procent. Orsaken var protokollet till det Fed-möte som hölls månadsskiftet april/maj 2013 och som släpptes just den 22 maj. I detta fanns signaler om en successiv nedtrappning av de penningpolitiska stim- ulanserna i USA. Oron för tapering hade en markant inverkan på flöden till tillväxtmarknader och flera centralbanker tvingades höja styrräntor för att försvara sina valutor. Med tanke på att vi under 2015 kan komma att se ett skifte från den snart sju år långa period med nollränta från Fed är det naturligt att det från många tillväxtmarknader nu riktas oroliga blickar mot den amerikanska centralbanken. Även om vi under våren fått amerikansk jobbstatistik som varit svagare än väntat är grundscenariot ändå att vi närmar oss en första räntehöjning. Frågan är då hur dramatisk effekten blir. INNEHÅLL makro Vad händer när Fed höjer räntan? 1 Senast USA stramade åt sin penningpolitik fick tillväxtmarknaderna en ordentlig skrämselhicka. Men historiskt har Feds räntehöjningar oftast lett till börsuppgångar, visar en tillbakablick. ryssland Attraktiv rysk högutdelare 3 Trots en oklar ägarbild och dålig transparens är det svårt att inte lockas av Surgutneftegaz, Carnegie Rysslandsfonds största innehav. De senaste 15 åren har aktien stigit med drygt 33 procent per år, och värderingen är mycket låg. investeringsprocessen Tolv bubblor i Carnegie Emerging Markets 4 Det finns drygt börsnoterade bolag på världens tillväxtmarknader. 30 utvalda från ett dussin olika länder räcker för att få en god riskspridning. rundabordsamtal Visst finns det tillväxt! 5 De flesta tillväxtmarknadsbörser har gått starkt på sistone och Bombaybörsen har nästan fördubblats på bara ett år. Har det äntligen lossnat för tillväxtmarknaderna? Vi samlade förvaltarna Karin Fries, Gunnar Påhlson och Mona Stenmark för att diskutera förutsättningarna fedfeber. Marknaden väntar på att den amerikanska centralbanken börjar höja räntan, och det finns en oro för att det ska leda till kursnedgångar. Tidigare har dock Feds åtstramningar tre gånger av fyra sammanfallit med uppgångar på tillväxtmarknadsbörser. MSCI EM riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på se/fonder. carnegie fonder tillväxtfokus Q Sid 1

2 makro Hur förberedda är tillväxtekonomierna på en amerikansk åtstramning och hur kan vi förvänta oss att börserna utvecklas under en period med tightare penningpolitik? Stora skillnader Först och främst är det viktigt att konstatera att tillväxtmarknader inte är direkt homogena som tillgångsslag. Deras roll som världens motor är inte densamma som vi vant oss vid sedan tidigare och flera av BRIC-länderna haltar betänkligt, dock av olika anledningar. Den mest dramatiska utvecklingen ser vi i Ryssland där ekonomin pressas av geopolitiska faktorer och där vi under 2015 kan förvänta oss negativ BNP-utveckling. I Brasilien har en stor korruptionsskandal seglat upp i oljejätten Petrobras och i Kina, där vi tidigare vant oss vid tvåsiffrig tillväxt, ligger BNP-prognosen för 2015 på omkring 7 procents tillväxt. I Indien ser vi däremot en positiv utveckling då landet gynnas av inhemska reformer. Globalt slår också oljeprisutvecklingen det senaste året väldigt olika, där Ryssland och länderna i Mellanöstern är stora förlorare samtidigt som många tillväxtmarknader, exempelvis Indien och Thailand, gynnas av fallande oljepriser. Stora skillnader finns också avseende de olika tillväxtekonomiernas utlandsskuld. Flera länder i Östeuropa sticker ut där extremfallet är Ukraina i sviterna av ett regelrätt krig, men även Ungern har en förhållandevis hög utlandsskuld. Totalt sett CARNEGIES TILLVÄXTMARKNADER har dock tillväxtmarknadernas utlandsskuld som andelen av BNP minskat de senaste tio åren. Dyrare finansiering Det finns samtidigt en trend de senaste åren där många företag på tillväxtmarknader, såsom Kina och Brasilien, väljer att finansiera sig i amerikanska dollar. En starkare dollar till följd av stramare penningpolitik från Fed kan då bli problematisk, framförallt om företagen inte har motsvarande intäktsströmmar, alternativt hedgat sig, så att det matchar underliggande affärsverksamhet. När den billiga finansieringen blir dyrare samtidigt som kapitalflödet går i motsatt riktning är det lätt att måla upp ett dystert scenario för tillväxtmarknader under en period av stigande räntor från Fed. Ser vi till historien finns det dock anledning att nyansera bilden något. Många länder har dragit lärdom av tidigare kriser och jämfört med 90-talet har vi nu mer flexibla valutakurser vilket tar bort delar av det spekulationsmoment som lätt tar fäste med fixerade valutor. Vi har även haft en första reaktion på tightare penningpolitik från USA i samband med genomförd tapering. Ser vi till den senaste perioden av amerikanska räntehöjningar, , avlöstes inledande oro av en stark utveckling för aktier på tillväxtmarknader. Oftast uppåt Gör vi samma övning under de fyra senaste perioderna med Fed-höjningar, det vill säga tillbaka till slutet av 1980-talet, har tillväxtmarknader gått upp under tre av dessa fyra perioder och utvecklats starkt även relativt mer utvecklade marknader. I genomsnitt har aktier på tillväxtmarknader gått upp med 19 procent per cykel med höjningar ifrån Fed. Naturligtvis är varje räntehöjningscykel unik och har sina specifika särdrag. En faktor som är viktig att beakta är hur väl Fed har guidat marknaden och hur kraftfullt och snabbt höjningarna sedan genomförs. Mest överraskade blev analytikerkåren av Ser vi till den senaste perioden av amerikanska räntehöjningar, , avlöstes inledande oro av en stark utveckling för aktier på tillväxtmarknader. kraften och effekterna av höjningarna från Fed Det är också den höjningscykel som fått tydligast negativ effekt på så gott som alla tillgångsslag, med penningmarknadsinstrument som naturligt undantag. Med redan genomförd tapering har vi denna gång alltså redan sett kapitalflöden till följd av skiften i amerikansk penningpolitik. Det finns skillnader i hur väl rustade olika tillväxtmarknader står inför kommande räntehöjning och det är rimligt att förvänta sig viss volatilitet under resans gång.beaktat detta ska vi inte vara alltför avskräckta inför en period av räntehöjningar. BREDD. Carnegies fem tillväxtmarknadsfonder investerar i företag med de rödmarkerade länderna som hemvist. Många av företagen har dock en betydande verksamhet utanför sitt hemlands gränser. Till exempel det sydafrikanska mediebolaget Naspers har verksamhet i drygt 120 länder. April 2015 Sid 2 tillväxtfokus Q carnegie fonder

3 ryssland Attraktiv rysk högutdelare Trots en oklar ägarbild och dålig transparens är det svårt att inte lockas av Surgutneftegaz, Carnegie Rysslandsfonds största innehav. De senaste 15 åren har aktien stigit med drygt 33 procent per år, och värderingen är mycket låg. Man kan lätt ifrågasätta om Surgutneftegaz är ett bra bolag. Surgutneftegaz är ett av världens största oljebolag, har väldigt goda oljetillgångar, är effektivt vad gäller att utvinna oljan och är dessutom mycket lönsamt. Men det finns också många frågetecken, fredrik colliander Förvaltare Carnegie Rysslandsfond bland annat är ägarbilden oklar. Klart är dock att bolaget på något sätt kontrollerar sig självt och sedan långt tid tillbaka styrs av Vladimir Bogdanov, Surgutneftegaz generaldirektör och starke man. Kommunikationen med marknaden är också minst sagt bristfällig. Otroligt men sant Bolaget är på många sätt billigt. P/E-talet är cirka 6 och börsvärdet är ungefär i nivå med kassan strax över 30 miljarder dollar. Som investerare får man alltså alla oljetillgångar och kassaflöden så att säga på köpet. Otroligt men sant. Orsaken till att Carnegie Rysslandsfond äger aktien (9,2 procent av fonden), trots alla problem vad gäller aktieägarvänlighet och transparens, hittar vi dock inte bara i värderingen. Surgutneftegaz preferensaktie är också en fenomental utdelare, vilket vi som värdeinvesterare förstås gillar. Valutavinst på grund av rubelfall De senaste åren har aktiens direktavkastning legat på cirka 10 procent och i år räknar vi med att få hela 18 procent. Att avkastningen blir så hög just i år beror på att bolaget gör en valutavinst på grund av rubelfallet förra året. Kassan är nämligen placerad i utländsk valuta och då får man den effekten. Utdelningen beräknas på vinsten enligt rysk redovisningsstandard. Den effekten kanske vi inte får nästa år men vi tror ändå att direktavkastningen kommer att förbli hög även framöver. Om vi gör en liten tillbakablick på aktien kan vi konstatera att vi, trots alla bolagets brister, fått en fantastisk avkastning under de senaste femton åren. Stigit med procent Om vi bortser från utdelningen har aktien i dollar räknat stigit med 436 procent jämfört med Micexindex 227 Att avkastningen blir så hög just i år beror på att bolaget gör en valutavinst. procent. Om vi sedan också räknar den erhållna utdelningen under denna tid är avkastningen på aktien hela procent. Den total genomsnittliga avkastningen de senaste 15 åren är hela 33,4 procent per år i dollar - häpnadsväckande! Bild: Surgutneftegaz FOKUSERAD VÄRDEFÖRVALTNING Alla Carnegies fonder är aktivt förvaltade. Enkelt uttryckt innebär det att fondförvaltarna avviker från index genom att investera efter eget huvud (se till exempel Carnegie Rysslandsfond jämförd med Moskvabörsens index i rutan till höger). Carnegies variant av aktiv förvaltning kallas fokuserad värdeförvaltning, vilket innebär att fonderna är fokuserade till ett mindre antal innehav som är så kallade värdebolag bolag med bra marknadspositioner, starka balansräkningar och låga värderingar. TIO STÖRSTA INNEHAVEN I Carnegie Rysslandsfond % Moskvabörsen, MICEX % Surgutneftegaz 9,2 Gazprom 15,0 Gazprom 8,4 Lukoil 14,1 Sberbank 8,4 Sberbank 10,2 Novatek 7,7 Magnit 7,0 MTS 4,6 Norilsk Nickel 6,4 Severstal 4,3 Surgutneftegaz 6,3 Magnit 4,3 Novatek 5,0 Norilsk Nickel 4,3 VTB Bank 4,2 Megafon 4,1 Rosneft 4,1 Mail Group 4,0 MTS 3,1 UTVECKLING 15 ÅR Carnegie Rysslandsfond 540% apr 2000 apr 2015 carnegie fonder tillväxtfokus Q Sid 3

4 investeringsprocess Tolv bubblor i Carnegie Emerging Markets Det finns drygt börsnoterade bolag på världens tillväxtmarknader. 30 utvalda från ett dussin olika länder räcker för att få en god riskspridning. jan-olov olsson Förvaltare Carnegie Emerging Markets När vi väljer aktier till Carnegie Emerging Markets är utgångspunkten följande parametrar: Likviditet vi vill att aktien ska vara likvid och lätt att handla. Värdering vi vill köpa billiga aktier. Skuldsättning vi vill att bolagen har starka finanser. Utdelning vi söker efter bolag med hög direktavkastning. Denna första gallring av världens drygt tillväxtmarknadsaktier reducerar antalet kandidater kraftigt. Därefter tittar vi noggrannare på faktorer såsom historik, framtidsutsikter, ledning och lönsamhet. Vi föredrar dessutom bolag som är relativt okänsliga för makrosituationen i landet och även globalt. I detta skede tar vi hjälp av våra kollegor som förvaltar Carnegies övriga tillväxtmarknadsfonder Ryssland, Indien, Asia och Afrika, och även av affärspartners som tillhandahåller värdefull information från de aktuella länderna. Vi träffar bolagen vi investerar i Vi brukar också träffa bolagen vi investerar i, helst på deras anläggningar och annars på investeringsmässor eller genom att de besöker oss i Stockholm. Efter denna process har vi hittat de bolag som kvalificerat sig för att ingå i Carnegie Emerging Markets. Fonden är koncentrerad och innehåller normalt runt 30 bolag, för närvarande i ett dussin länder. Även om det är bolagen per se som vi analyserar och investerar i är det förstås viktigt att också titta på vilka marknader de verkar i, bland annat för att få en god diversifiering. Världens tillväxtmarknader är nämligen en mycket heterogen grupp, vilket illustreras nedan. Bildens bubblor visar olika länders vikt i Carnegie Emerging Markets, Y-axeln visar IMF:s tillväxtprognos och X-axeln visar vilket ekonomiskt utvecklingsskede respektive land befinner sig i. Det sistnämnda är hämtat från World Economic Forums senaste konkurrenskraftsrapport, där alla världens länder är indelade i tre ekonomiska utvecklingsskeden: 1. Komponentbaserade ekonomier (factor-driven), beroende av råvaror och billig arbetskraft. BNP per capita under dollar. 2. Effektivitetsdrivna ekonomier (efficiency-driven), där lönerna har ökat och bolagen måste effektivisera sig och höja produktkvaliteten. BNP per capita dollar. 3. Innovationsdrivna ekonomier (innovation-driven), där lönerna och levnadsstandarden är så hög att många företag endast kan överleva genom att löpande ta fram nya och unika produkter och tjänster. BNP per capita över dollar. Carnegie Emerging Markets investerar för närvarande i företag som finns i samtliga dessa tre olika typer av ekonomier, samt i de mellanliggande transitionsstadierna. 10% 8% Indien Filippinerna Kina TIO STÖRSTA INNEHAVEN I 6% 4% Peru Thailand Colombia Mexiko Sydkorea Taiwan Carnegie Emerging Markets % Samsung Electronics Sydkorea 5,6 Eclat Textile Comp Taiwan 5,2 Grupo Financiero Mexiko 5,0 Suzano Papel e Celulo Brasilien 4,3 2% Brasilien Singapore Hyundai Motor CO Sydkorea 4,1 Cemex Sab Spons Adr Mexiko 4,1 0% -2% Komponentbaserade ekonomier Effektivitetsdrivna ekonomier 4 Ryssland Innovationsdrivna ekonomier Tata Motors Indien Indien 4,0 Itau Unibanco Brasilien 3,9 Bancolombia SA Adr Colombia 3,9 Surgutneftegaz Ryssland 3,8 DIVERSIFIERING. Dessa länder finns representerade i Carnegie Emerging Markets, och storleken på bubblorna speglar deras vikt i fonden. Y-axeln visar IMF:s prognos för genomsnittlig BNP-tillväxt X-axeln visar vilket utvecklingsskede respektive ekonomi befinner sig i, enligt WEF. Apr 2015 Källor: Carnegie Fonder, IMF, The Global Competitiveness Report (World Economic Forum) Sid 4 tillväxtfokus Q carnegie fonder

5 rundabordsamtal Visst finns det tillväxt! De flesta tillväxtmarknadsbörser har gått starkt på sistone och Bombaybörsen har nästan fördubblats på bara ett år. Har det äntligen lossnat för världens tillväxtmarknader? Vi samlade förvaltarna Karin Fries, Gunnar Påhlson och Mona Stenmark för att diskutera förutsättningarna. Att Ryssland har gått så bra är nästan lite konstigt med tanke på att läget är så osäkert, säger Mona Stenmark som förvaltar Carnegie Emerging Markets. erik amcoff Kommunikationschef Under finanskrisens bottenår 2009 sjönk BNP i advanced economies med 3 procent, medan tillväxtmarknadernas BNP tvärtom ökade med 3 procent. Det ledde till att redan år 2012 inträffade vår tids kanske mest talande nationalekonomiska märkeshändelse. Sedan dess svarar tillväxtmarknaderna nämligen för mer än 50 procent av värdet på jordens totala produktion. Nyligen har flera tillväxtmarknader dessutom fått ett nytt politiskt ledarskap som i de många fall är inriktade på välbehövliga reformer: Xi Jinping i Kina, Narendra Modi i Indien och Joko Widodo i Indonesien. I dessa tre länder bor 2,8 miljarder människor. Och efter en tid av svag utveckling har också börserna till slut börjat röra på sig. Sedan årsskiftet har emerging markets stigit med drygt 9 procent i lokal valuta och hela 22 procent i svenska kronor. Vad ligger bakom den senaste tidens uppgång? Mona Stenmark: Det finns inget enkelt svar på den frågan, för tillväxtmarknaderna är inte en homogen marknad. Till exempel Latinamerika har inte alls hängt med i uppgången utan står tvärtom på minus i år. Och att Ryssland har gått så bra är nästan lite konstigt med tanke på att läget är så osäkert. Men Ukrainakrisen har lugnats något och rubeln har stärkts kraftigt, och med kronans utveckling mot dollarn blir effekten ännu starkare för svenska investerare. Gunnar Påhlson: Jag håller med om det som Mona säger, men om man backar bandet så kan man konstatera att räntorna är väldigt låga på global nivå, centralbankerna stimulerar och även om Fed har minskat sina QE-stimulaner så stimulerar Europa ordentligt och även Japan trycker mycket pengar. I år har Kina sänkt räntan två gånger, Indien två gånger, Sydkorea, Thailand, Indonesien har sänkt... Mona: De enda som faktiskt har höjt räntorna är väl Brasilien och Ryssland. Gunnar: Stimulanserna har bidragit till att börser som USA:s och Sveriges har gått starkt i flera år, men det var egentligen först 2014 som det lossnade för många tillväxtmarknader. Värderingsgapet gentemot västbörser blev helt enkelt för stort. Karin Fries: Börsen i Johannesburg är högutdelande och gynnas av den lägre räntan som gör direktavkastning ännu mer attraktiv. Sydafrika, men också Kenya, har dessutom gynnats av det låga oljepriset. Med ganska hårt belånade konsumenter och en skral arbetsmarknad så är det en stor lättnad, framför allt för medelinkomsttagare där transportkostnaden är ganska stor. Syftet med centralbankernas stimulanser är att få igång inflationen och ekonomin, men i till exempel Sverige har vi ändå knappt sett någon vinsttillväxt. Finns det i era länder? Karin: Ja! Råvarusektorn drar ned tillväxten något, men i övrigt ser det ganska bra ut med procents vinsttillväxt för Sydafrikas börsbolag i år. I Sverige och USA har vi en lägre tillväxt men ändå en högre värdering, så det är helt klart att Sydafrika känns attraktivt. Och här tror jag att man törs generalisera: värderingsgapet mellan emerging och developed markets har inte varit så här stort på många år. Det gäller inte bara P/e, utan också utdelning. I många tillväxtmarknader är direktavkastningen högre, trots att man delar ut en mindre andel av vinsten. Kapaciteten för att öka utdelningen är alltså mycket högre i emerging markets än i developed. Gunnar: Visst finns det tillväxt. Jag besökte nyligen mina bolag i Indien och de flesta växer med procent och alla har en bra lönsamhet. Även i övriga Asien ser jag en bra vinst- och försäljningstillväxt i samtliga mina bolag. Så vad är problemet varför värderas inte tillväxtmarknaderhögre? Mona: Man ska inte sticka under stol med att det också har varit en del dåliga nyheter, inte minst fallande priser för råvaror som VINSTERNA VÄRDERAS OLIKA P/E 2015 P/E 2016 Ryssland MICEX INDEX 6,0 5,1 Nigeria NIGERIA STCK EXC ALL SHR 9,1 7,7 Sydkorea KOSPI INDEX 11,4 10,3 Hong Kong HANG SENG INDEX 11,9 10,8 Brasilien BRAZIL IBOVESPA INDEX 12,2 10,0 Taiwan TAIWAN TAIEX INDEX 13,3 12,3 Thailand STOCK EXCH OF THAI INDEX 14,8 12,9 Indonesien JAKARTA COMPOSITE INDEX 16,3 13,9 Sverige OMX Stockholm All-Share 17,2 16,2 Sydafrika FTSE/JSE AFRICA ALL SHR 17,3 15,4 USA S&P 500 INDEX 17,6 15,6 Indien NSE CNX 500 EQTY IDX 19,7 15,9 Källa: Bloomberg, apr 2015 carnegie fonder tillväxtfokus Q Sid 5

6 rundabordsamtal forts. ofta förknippas starkt med emerging markets. I till exempel Latinamerika så har börserna gått rätt dåligt på grund av ekonomiernas råvaruberoende trots att börserna faktiskt inte innehåller så många råvarubolag. Som fondförvaltare går det inte att låta valutakurserna avgöra, säger Karin Fries som förvaltar Carnegie Afrikafond. Karin: Sydafrika förknippas ofta med råvaror, men på Johannesburgbörsen är mediebolaget Naspers faktiskt större än alla råvarubolag tillsammans. Mona: Det gäller att skilja på ekonomi och börs. Vi köper företag, inte ekonomier. Samtidigt som man kan bli skrämd av den politiska och ekonomiska utvecklingen i till exempel Ryssland och Brasilien så kan hitta många intressanta bolag där. Latinamerika är den enda regionen vars börser står på minus i år. Mona: Ja, och det som tynger är framför allt Brasilien. Men det som ändå är positivt med den svaga utvecklingen är att de här länderna nu tvingas ta itu med sina reformagendor. I ett längre perspektiv kan det här leda till något positivt, till exempel en mer diversifierad ekonomi. Vilka teman tittar ni på? Gunnar: I Asien tittar vi på bolag som gynnas av den demografiska utvecklingen, av Kinas ekonomiska mognad och outsourcing samt av investeringar i infrastruktur. Ett fjärde tema är den ökade smartphone-penetrationen, som i Kina har gått från 30 procent till 70 procent på tre år. Där finns alltså 750 miljoner smartphone-abonnenter, och framöver förväntar vi oss motsvarande tillväxt i till exempel Indien och Indonesien. I Carnegie Asia gynnas till exempel Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor och China Mobile av den utvecklingen. Jag vill också nämna kinesiska Tencent, som har runt 500 miljoner abonnenter som erbjuds en gratis chattjänst, ett slags Twitter. P/e-talet är 37, men tillväxten ligger på över 30 procent. om att valutakomponenten kan slå både uppåt och nedåt. Karin: Men som fondförvaltare går det inte att låta valutakurserna avgöra. Det är samma sak med oljepriset, som på kort tid kan gå till 100 dollar per fat men lika gärna till 20 dollar. Det enda vi kan göra är att investera i välskötta bolag som vi tror på långsiktigt. Mona: Ett tema man skulle kunna lägga till för vissa länder är ett ökat reformarbete, som till exempel Indien är inne i nu. När politikerna genomför förändringar som ökar ländernas ekonomiska effektivit så gynnar det förstås bolagen. Karin: I Afrika är det så uppenbart, och säkert också i länder som Vietnam och Indonesien, att det du investerar i är hela transformationen från den informella sektorn till den formella. Ekonomiska transaktioner blir i allt högre grad registrerade någonstans. I stället för att handla på marknader så handlar man i riktiga affärer. Ta till exempel kenyanska banker som har haft en fantastisk tillväxt som en följd av att den formella sektorn växer. Den här utvecklingen skyndas på av en växande medelklass och av att allt fler får tillgång till mobiltelefoner och mobilt internet. Det skapas ringar på vattnet som ger en enorm kraft och dynamik. Mobiloperatörer som sydafrikanska MTN Group samt banker gynnas av det här. Mona: I Carnegie Emerging Markets har vi till exempel Bancolombia, bland annat för att få exponering mot precis den utveckling du talar om, att den formella sektorn växer på bekostnad av den informella. Bancolombia värderas till historiskt låga P/b 1,5 och har en direktavkastning på 3,2 procent. Bombaybörsen och Carnegie Indienfond har nästan fördubblats i värde sedan Modi tog makten och startade sina reformer förra våren. Var finns nästa dubblare? Karin: Nigeria har haft det trögt, men om oljepriset återhämtar sig kan börsen studsa tillbaka. Om det tar ett halvår eller tre år är omöjligt att veta. Även Sydafrika kan nog också få ett Indian moment, bara man tar tag i sina reformbehov. Det behövs förändringar i skolsystemet och investeringar i infrastruktur. Den dag man visar att man faktiskt vill göra något så kan det bli en ordentlig fart. Mona: Det är också intressant att många länder har haft svaga valutor. I Brasilien äger Carnegie Emerging Markets Suzano som är en världens näst största tillverkare av eucalyptus-pappersmassa och som gynnas mycket av Brasiliens svaga valuta. Om realen försvagas 3 procent så stärks Suzanos vinst med 8 procent, allt annat lika. Suzano har också gått igenom en stor investeringsfas, bytt ledning och är nu väldigt konkurrenskraftigt, med en stor export till framför allt Asien. Gunnar: Bra att du tar upp valutan, som har gynnat svenska investerare den senaste tiden då dollarn har stärkts mot kronan. Men det är viktigt att vara medveten JOHANNESBURG VÄRLDENS BÄSTA BÖRS Stockholmsbörsen må vara stark, och är faktiskt den som har gått bäst i världen de senaste 50 åren upp i snitt 8,5 procent per år sedan Men med en längre mätperiod ser det annorlunda ut. Sedan år 1900 har Stockholmsbörsen stigit med i genomsnitt 5,8 procent per år, medan Sydafrikas har stigit med hela 7,4 procent. Det gör börsen i Johannesburg inte Stockholm - till världens bästa. Störst bransch på den sydafrikanska börsen är media och telekom med 26 procent av börsvärdet, följt av finansbolag med 24 procent. Råvaror står för endast 8 procent av börsvärdet i Johannesburg. Sid 6 tillväxtfokus Q carnegie fonder

7 rundabordsamtal forts. Mona: Det låter lite som Brasilien, men även mindre länder som Peru och Colombia är väldigt intressanta. De påverkas av svaga råvarupriser, men har lyckats behålla en god tillväxt och har flera riktigt välskötta bolag. Jag tror att de kommer att komma. Sen har vi förstås Ryssland, som också kan fortsätta upp med oljepriset. Värderingen är extremt låg, och där gillar vi Surgutneftegaz som har en fantastisk utdelningshistorik. Gunnar: De länder som kommer att ha en stark strukturell tillväxt är Filippinerna, Indonesien och Vietnam. Men när vi pratar börs så tror jag att Kina kommer att vara fortsatt starkt. Kina arbetar nu för att få in mer privat kapital på börsen för att kunna sälja ut statliga bolag. VÅRA TILLVÄXTMARKNADSFONDER CARNEGIE AFRIKAFOND +8,6% +0,1% +15,6 +23,3 CARNEGIE ASIA +22,8% +8,4% +9,6% +33,7% +163,5% CARNEGIE EMERGING MARKETS +13,4% -4,5% +10,0-13,6 +120,2% CARNEGIE INDIENFOND Även i övriga Asien ser jag en bra vinst- och försäljningstillväxt i samtliga mina bolag, säger Gunnar Påhlson som förvaltar Carnegie Indienfond och Carnegie Asia. Mona: Jag måste lägga till Argentina, trots att vi inte äger något där. Ekonomin är uppåt väggarna och det känns fortfarande för spekulativt att gå in, men det finns tre listade banker som är intressanta. Dessutom ska Kirchner, Argentinas president, snart ersättas och egentligen är alla de tre huvudkandidaterna bättre än hon. +74,6-7,1% +15,6% +63,1% -291,9% CARNEGIE RYSSLANDSFOND -28,5% +3,9% -9,2% -15,0% +122,5% April 2015 BNP-TILLVÄXT FÖR UTVALDA MARKNADER Förändring i procent FÖRSÄLJNINGSTEAM Euro-området 0,8 1,1 1,6 1,6 OECD 1,7 2,2 2,4 2,2 Tillväxtländer 4,5 4,8 5,3 5,4 Europa och Centralasien Georgien 5,0 5,0 5,0 5,5 Kazakstan 4,1 1,8 3,2 4,7 Ryssland 0,7-2,9 0,1 1,1 Ukraina -8,2-2,3 3,5 3,8 Asien Kina 7,4 7,1 7,0 6,9 Indien 5,6 6,4 7,0 7,0 Indonesien 5,1 5,2 5,5 5,5 Filippinerna 6,0 6,5 6,5 6,3 Thailand 0,5 3,5 4,0 4,5 Latinamerika Argentina -1,5-0,3 1,6 3,1 Brasilien 0,1 1,0 2,5 2,7 Mexiko 2,1 3,3 3,8 3,8 Peru 2,4 4,8 5,5 5,9 Afrika Egypten 2,2 3,5 3,8 4,0 Kenya 5,4 6,0 6,6 6,5 Nigeria 6,3 5,5 5,8 6,2 Sydafrika 1,4 2,2 2,5 2,7 Martin Andersson, Institutionsansvarig Sophia Bendrik, Privatkunder Claes Feldmann, Partneransvarig Peter Gullmert, Försäljningschef Louise Lindevall, Affärsstödsansvarig Martin Pantzar, Försäljningsansvarig Norge Henrik Sohlberg, Partneransvarig Andreas Uller, Affärsutvecklingschef/vVD Adress Carnegie Fonder AB, Box 7828, SE Stockholm, Sweden Källa: Världsbanken carnegie fonder tillväxtfokus Q Sid 7

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Därför lockar företagskrediter

Därför lockar företagskrediter TILLVÄXTFOKUS Q3 215 analyser och kommentarer från carnegie fonders förvaltare makro INNEHÅLL Därför lockar företagskrediter makro Därför lockar företagskrediter 1 Tillväxtländer har högre politisk risk

Läs mer

Carnegie Fonder var, i och med

Carnegie Fonder var, i och med CARNEGIE EMERGING MARKETS CORPORATE BOND En räntefond med extra spets Lite högre risk, men också goda möjligheter till avkastning: Nya Carnegie Emerging Markets Corporate Bond är här. Carnegie Fonder var,

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under 2015. Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Förvaltarteam Holberg Rurik

Förvaltarteam Holberg Rurik 1 Holberg Rurik Förvaltarteam Holberg Rurik Leif Anders Frønningen (30) Harald Jeremiassen (41) Tony Fimreite (30) Ansvarig Portföljförvaltare Portföljförvaltare Transaktionsansvarig Civilingengör i industriell

Läs mer

Tundra Rysslandsfond 515602-4779

Tundra Rysslandsfond 515602-4779 Årsberättelse för Tundra Rysslandsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Tundra Rysslandsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund

Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fidelity Funds Asian Special Situations Fund Fredrik Cygnaeus Relationship Director Världen idag Decoupling? BNP Tillväxt % 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 (2.0) (4.0) 2005 2006 2007 2008 2009P 2010P

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015

Agasti Marknadssyn. Innehåll. Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Januari 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N J A N U A R I 2 0 1 5 S I D A 1 Innehåll Höjdpunkter... 3 Marknadssyn januari...

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Svenskt portföljinnehav 2005

Svenskt portföljinnehav 2005 Avdelningen för penningpolitik Svenskt portföljinnehav 2005 Utländska aktier och räntebärande värdepapper Oktober 2006 INFORMATION om denna publikation lämnas av Camilla Hagman Falkler, tel 08-787 02 56

Läs mer

Börsrekylen har skapat köpläge

Börsrekylen har skapat köpläge Börsrekylen har skapat köpläge Året började med ett globalt börsrally där vinstprognoserna skruvades upp och världens börser bara såg ut att kunna gå åt ett håll uppåt. Men efter sommaren byttes optimismen

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Jordbävningen lägger sten på börda

Jordbävningen lägger sten på börda Momentum/fundamenta: Jordbävningen lägger sten på börda Stockholm 110315 Den japanska jordbävningen lägger en ytterligare faktor i den negativa vågskålen för världens börser. Även om USA-börserna steg

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp 23 maj Sista HANDElsbankens certifikat APRIL 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 23 maj 1 Varsågod, så här ser de ut I dag är det tillväxtmarknaderna som driver den globala

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer