Björkfors 1:707 m fl Västbyn Hemavan, Storumans kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björkfors 1:707 m fl Västbyn Hemavan, Storumans kommun"

Transkript

1 Planområet me fjällbjörkskog och E2 PM VA-utrening Avser vatten och spillvatten. Detaljplan för Björkfors :707 m fl Västbyn Hemavan, Storumans kommun Upprätta av Arctan AB,

2 Unerlag för utrening - Skiss illustrationsplan samt vägutrening i pågåene etaljplaneupprag. - Lantmäteriets höjlaserata i höjsystem RH Grunkarta upprätta av Metria, i plansystem Sweref Digital karta befintliga leningar, tillhanahållit av Storumans Kommun. - Svenskt vatten publikation P83, Allmänna vattenleningsnät. - Svenskt vatten publikation P0, Avlening av ag-, rän- och spillvatten. Dimensioneringsgruner Exploatering Planen inriktas mot tät bebyggelse me kommersiella eller semikommersiella bäar närmast E 2 samt glesare bebyggelse i övre elarna av områet. Därigenom säkerställs en hög nyttjanegra och ett ekonomiskt unerlag för erforerliga utbyggnaer av e alpina anläggningarna i områet. Sammanlagt tillför planen ca bäar till estinationen. Områet föreslås anslutas till kommunalt vatten och avloppsleningsnät. Spillvattenleningssystem Dimensionerane flöen Spillvattnet imensioneras enligt Svenskt vatten P0, Eftersom områet kommer att vara av karaktären icke permanent boene föreslås följane ingångsvären till beräkningen. Antal anslutna personer: Välj antalet bäar x 0,75 (75%beläggning) Maxygnfaktor: Välj 2,, högsta väret. Turistiskt boene i fjällmiljö resulterar i stora ygnsvariationer uner året. Maxtimfaktor: Välj 2,7, högsta väret. Turistiskt boene i fjällmiljö resulterar i stora timvariationer uner ygnet. Leningsnät Föreslaget leningsnätet är utformat me ambitionen att samtliga fastighter ska ha möjlighet att ansluta sin servislening me självfall. En avloppspumpstation är placera i områets lågpunkt, se bifoga skiss. Planerat leningsnät utformas me brunnsplaceringar så att ytvatteninläckage ej sker i leningsnätet. Detta för att inte belasta reningsverket me ovikommane avloppsvatten. 2

3 Anslutning spillvattenleningsnät En begränsa liten el av planområet i söer (9 fastigheter) ansluts till befintlig avloppspumpstation, se bifoga skiss. Särskil utrening krävs ang. ev. uppgraering av pumpar. Hela planområet (utöver ovanståene 9) kan inte ansluta på befintligt leningsnät utan åtgärer, nätet klarar inte aktuella utökae flöen. Möjligheten finns att ela på investering av utbyggna av anslutane försörjningslening enligt följane: Steg, elvis exploaterat områe: Ingen investering/åtgär på anslutane försörjningslening. Spillvattensystemet i exploateringsområet sker me ansl. av självfallsleningar från övre områet till pkt. 2, trycklening från pumpstationen ansluter till pkt 2. Särskil utrening krävs ang. vilka möjligheter som finns att öka flöet på befintligt leningsnät i pkt. 2. Steg 2, exploateringsområet fullt utbyggt Försörjningslening (trycklening) byggs från pkt 3 till avloppsreningsverket, alternativt till leningsnätet närmare reningsverket. När Kommunen byggt ut ansl. i pkt 3 kan hela områet (utom e 9 fastigheterna i söer)les till pumpstationen, ärefter via trycklening som ansluter i pkt 3. 3

4 Vattenleningssystem Dimensionerane flöen Hushållsförbrukningen imensioneras enligt Svenskt vatten VAV P83, figur 7.2.2:. Antalet brukare som leningsnätet ska imensioneras för föreslås till 75% av antalet bäar. Leningar Spolpost placeras i änlening för möjlighet till unerhåll. Tryck Nivåskillnaerna i områet meför att områet måste elas in i tryckzoner. Reservoarer, tryckstegring och tryckreucering imensioneras för att ett leveranstryck vi servisavsättning ska ligga inom intervallet ca 3,0 7,5bar. Föreslagna tryckzoner: Bebyggelse ligger inom höjintervallet: Zon 65-50m Zon m Zon m Zon m Zon m Vattenleningsnätet på reovisa kartbilaga är utformat utifrån essa zoninelningar. Reservoar: Reservoarer är növänig för att utjämna tryck och flöesvariationer vi maxygnsförbrukning. Reservoar nr placeras på nivån +550m, nr 2 placeras på nivån +600m. Placering reovisas i kartbilaga. Branvatten Branpost föreslås placeras i anslutning till vattenreservoarerna. Branpost imensioneras för ett flöe på 20l/s. Anslutning vatten Den framtia exploateringen inom planområet föreslås ansluta till av Kommunen framragen vattenlening i pkt 3. Övrigt Leningsnätet utformas så att ventilbeteckningar, och brunnslock i en mån et är möjligt hamnar utanför körbanan. Detta för att unerlätta vi rift och unerhåll av grusvägar i planområet. Bilaga: VA-karta Östersun Arctan AB, Pär Vejelan

5 Vanringsle Sk le er ot le r te ko S :82 :79 :80 :8 :707 :6 Skoterle :6 Tryckreucerare för lägre zon Vattenreservoar (+600) inkl. tryckstegring :229 Vattenreservoar (+550) inkl. tryckstegring Tryckreucerare för lägre zon PKT 3. Ansl. vattenlening till områet Avloppspumpstation Ansl. tryckspilllening från områet Självfallslening för möjlighet att ansluta hela områet till avloppspumpstationen PKT 2. Ansl. bef. spillvattenlening från områet initialt :806 :807 :805 opto B I fril. v :88 :80 :803 Vattenleningar Spillvattenleningar :85 :80 :229 Snöupplag :80 :8 :768 Anm..08 PKT. :767 Ansl. spill till bef pumpstation :765 : :77 : m :82 : Pär Vejelan Arctan AB Skala :2000 (A0) Detaljplan för Västbyn, Hemavan Björkfors :707 m fl Skiss VA-system :83 :769 :766 områe :8 : Enast vissa servisavsättningar är reovisae :86 :809 :802 Tryckspillvattenleningar :87 :808 Förklaring :76 :763 :772 :639

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND PM VA-UTREDNING VÄSTRA SUND Karlstad 2008-05-15 Uppdragsnummer 133056 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 3 Avgränsning... 3 Nuvarande förhållanden... 4 Områdesbeskrivning... 4 Anslutningsmöjligheter...

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling

Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Fjärås Prästgård 1:11 Fjärås. Granskningshandling Översiktlig VA-utredning för planprogram Måtorp 2:6 och Prästgård 1:11 Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Prästgård 1:11 Översiktlig VA-utredning till planprogram för Måtorp 2:6 och

Läs mer

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79)

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576400 ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE AGATA BANACH HANDLÄGGARE ÅSA BENGTSSON SJÖRS KVALITESGRANSKARE

Läs mer

Säfsen ski resort, utredningar

Säfsen ski resort, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Falun Datum 2014-11-24 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Lars Jansson Sara Scott Uppdragsledare Handläggare Granskare i Sammanfattning För att lösa VA-försörjningen

Läs mer

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz.

H m. P kw. NPSH m. Dessa pumper är normalt drivna av en elmotor på 2900 1/min med 2-pols motor vid 50Hz, 0 eller 1450 1/min med 4-pols motor vid 50Hz. Hur man väljer en centrifugalpump Valet av en centrifugalpump skall ske me beaktning av en befintliga anläggningens karakteristik samt konition. För att välja pump är följane ata növäniga: Flöe Q Kvantitet

Läs mer

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun.

VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. VA-utredning gällande Ås-Hov 1:13 Freja, Åsvägen 7 Krokoms kommun. 2015-08-17 Rev 2015-10-07 Torsten Olofsson Aqua Engineer AB 1 (6) Innehåll 1 Orientering... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2 Befintliga VA-förhållanden...

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten

Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Bilaga 6 Förvaltningsberättelse 2013 för Avfallsverksamheten Avfall Avfallsverksamheten ansvarar för insamling och omhänertagane av hushållsavfall och ärme jämförligt hushållsavfall från verksamheter.

Läs mer

SOLBRINKEN - GRUNDET (9434) UTBYGGNAD VA & GATA SAMT LANDSKAP NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN FÖRFRÅGNINSUNDERLAG

SOLBRINKEN - GRUNDET (9434) UTBYGGNAD VA & GATA SAMT LANDSKAP NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN FÖRFRÅGNINSUNDERLAG PM VA SOLBRINKEN - GRUNDET (9434) UTBYGGNAD VA & GATA SAMT LANDSKAP NACKA KOMMUN, EXPLOATERINGSENHETEN 2018-04-26 FÖRFRÅGNINSUNDERLAG 2018-04-26 Upprättad av Granskad av Godkänd av Gunnar Croon Lars Nilsson

Läs mer

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18

VA-UTREDNING WALLHAMNS INDUSTRIOMRÅDE, HABBORSBY 2:50 OCH VALLHAMN 3:4. Detaljplan för 2009-06-18 Beställare: WALLHAMNBOLAGEN AB Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter Wallander Uppdragsnr: 991233002 Filnamn och sökväg: U:\Uppdrag\Tjörn\Wallhamn utvidgning

Läs mer

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson

PM - Utredning VA-anläggningar. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14. Uppdragsnummer: 226443. Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson 1(8) PM - Utredning VA-anläggningar Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2012-12-14 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Lars Nilsson 010-452

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

STATIONSOMRÅDET NORRA, VA-UTREDNING

STATIONSOMRÅDET NORRA, VA-UTREDNING STATIONSOMRÅDET NORRA, VA-UTREDNING 2015-03-24 Malin Engström Planeringsavdelningen, Tekniska förvaltningen Sida 1 Innehåll... 1 STATIONSOMRÅDET NORRA,... 1 VA-UTREDNING... 1 Bakgrund... 3 Befintliga förhållanden

Läs mer

UPPRÄTTAD: , REV Upprättad av Granskad av Godkänd av. Lars Nilsson Per-Håkan Sandström Lars Nilsson.

UPPRÄTTAD: , REV Upprättad av Granskad av Godkänd av. Lars Nilsson Per-Håkan Sandström Lars Nilsson. VA-TEKNISKT UTLÅTANDE FRITIDSHUS UTMED TROLLHÅLSBÄCKEN UTREDNING DP FRITIDSHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:449 - HEMAVAN, HEMAVAN FJÄLLKEDJAN AB UPPRÄTTAD: 2015-12-15, REV. 2016-07-01 Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng m.fl. Tjörns kommun Principer för vatten- och avloppsanläggningar, dagvattenhantering. Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

PM 2013-03-22 Förslag till text i Plan- och genomförandebeskrivningen Planbeskrivning Ansvar för genomförande av åtgärder Erforderliga åtgärder inom VA-anläggningen genomförs inte enligt en fastställd

Läs mer

Hemavan Fjällkedjan AB Fastighetskonsekvensbeskrivning

Hemavan Fjällkedjan AB Fastighetskonsekvensbeskrivning 1 (3) Hemavan Fjällkedjan AB Fastighetskonsekvensbeskrivning 2019-05-24 Bilaga till: Detaljplan för Björkfors: 1:448, m.fl. i Hemavan, Kungsplatån och Forsfallet. 2 (3) Bakgrund Denna beskrivning har till

Läs mer

1 (6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB

1 (6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB Skellefteå Fastighetsförvaltning KB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570082000 Gränjesåsvallen, Idre 42:24, 5:115 m.fl Koncept Boel Nyberg Torbjörn Ågren Falun 2011-03-15 Sweco Environment

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

Detaljplan Dalvägen- Gustavsviksvägen

Detaljplan Dalvägen- Gustavsviksvägen Nacka kommun Detaljplan Dalvägen- Gustavsviksvägen GRANSKNINGSHANDLING Falun 2018-09-03 Detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen Datum 2018-09-03 Uppdragsnummer 1320034793 Utgåva/Status GRANSKNINGSHANDLING

Läs mer

TEKNISKT PM Gata och VA

TEKNISKT PM Gata och VA 2018-05-16 TEKNISKT PM Gata och VA Förprojektering till detaljplan för VÄGGA 2:408 Handläggare: Lars Björk 1 (6) 1.1 Uppdrag Sotenäsbostäder AB upprättar en detaljplan för del av fastigheten Vägga 2:408.

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

VA-UTREDNING Del av Onsjö 20:1 och Villshärad 8:8

VA-UTREDNING Del av Onsjö 20:1 och Villshärad 8:8 VA-UTREDNING Del av Onsjö 20:1 och Villshärad 8:8 PM 2(12) Beställare: Carl-Gustaf Nilsson och Sven- Åke Kristiansson Beställarens kontaktperson: Carl-Gustaf Nilsson Författare: Peter Magnusson Uppdragsnamn:

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivning UTSTÄLLNINGSHANDLING 2012-12-20 Sida 1 av 8 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan över del av BJÖRKLIDEN 1:22, JUKKASJÄRVI KRONOÖVERLOPPSMARK 1:1 m.fl. Bostäder mm i Björkliden. Kiruna

Läs mer

VA-utredning för: Detaljplan för Tubberöd 1:201 m.fl. Buskär Skärhamn Tjörns kommun

VA-utredning för: Detaljplan för Tubberöd 1:201 m.fl. Buskär Skärhamn Tjörns kommun Uddevalla 0-0- VA-utredning för: Detaljplan för Tubberöd :0 m.fl. Buskär Skärhamn Tjörns kommun Fastigheterna :0 och : från syd. Uddevalla 0-0- Detaljplan för Tubberöd :0 m.fl. Buskär Skärhamn Tjörns kommun

Läs mer

RAPPORT. VA-utredning för Styrsö 1:104, 1:96 mfl Upprättad av: Christina Gard Granskad av: Camilla Järphag Godkänd av: Camilla Järphag

RAPPORT. VA-utredning för Styrsö 1:104, 1:96 mfl Upprättad av: Christina Gard Granskad av: Camilla Järphag Godkänd av: Camilla Järphag RAPPORT VA-utredning för Styrsö 1:104, 1:96 mfl. 2010-10-22 Upprättad av: Christina Gard Granskad av: Camilla Järphag Godkänd av: Camilla Järphag RAPPORT VA-utredning för Styrsö 1:104, 1:96 mfl. Kund Styrsö

Läs mer

PM - VA SYSTEMHANDLING SOLBRINKEN GRUNDET (9434), NACKA KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av

PM - VA SYSTEMHANDLING SOLBRINKEN GRUNDET (9434), NACKA KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av PM - VA SOLBRINKEN GRUNDET (9434), NACKA KOMMUN SYSTEMHANDLING 2017-01-20 Upprättad av Granskad av Godkänd av Gunnar Croon Lars Nilsson Mikael Yngvesson 2017-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Särsta 38:4 Knivsta. Dagvattenutredning Underlag för detaljplan

Särsta 38:4 Knivsta. Dagvattenutredning Underlag för detaljplan Särsta 38:4 Knivsta Dagvattenutredning Underlag för detaljplan Upprättad datum 2015-10-05 Handläggare: Stina Carlsson Ändringar: rev 2016-03-20 Benämning Bakgrund Detta PM har tagits fram i samband med

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN RUD 4:176 PM DAGVATTENUTREDNING GRANSKNINGSHANDLING

HAMMARÖ KOMMUN RUD 4:176 PM DAGVATTENUTREDNING GRANSKNINGSHANDLING HAMMARÖ KOMMUN RUD 4:176 PM DAGVATTENUTREDNING GRANSKNINGSHANDLING 2017-10-26 UNIVA Ann-Britt Lawén Hamntorget 1 Univa AB 62 26 KARLSTAD Org. Nr 906 68 Mobil +46 (0)70 60 91 19 www.univa.se Styrelsens

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

2012-10-08. Karta 1. Karta över Järfälla kommun. Det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är markerat med röd heldragen linje.

2012-10-08. Karta 1. Karta över Järfälla kommun. Det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är markerat med röd heldragen linje. 2012-10-08 4 Karta 1. Karta över Järfälla kommun. Det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten och spillvatten är markerat med röd heldragen linje. 3. Åtgärder 2012-10-08 5 Planerad åtgärd Tidplan Anvarig

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Översiktlig VA-utredning för planprogram Må 3:13 mfl Fjärås. Granskningshandling Carina Henriksson Kungsbacka kommun xx

Översiktlig VA-utredning för planprogram Må 3:13 mfl Fjärås. Granskningshandling Carina Henriksson Kungsbacka kommun xx Översiktlig VA-utredning för planprogram Må 3:13 mfl Granskningshandling 2009-08 Carina Henriksson 2009-08-xx Översiktlig VA-utredning till planprogram för Må 3:13 mfl i Upprättad av: Granskad av: Carina

Läs mer

1(6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB

1(6) ra04s Sweco Parkgatan 3 Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Environment AB STÖTEN VATTEN AB UPPDRAGSNUMMER 1570069 FALUN Sweco Environment AB 1(6) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se Sweco Environment AB Org.nr 556346-0327

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

Uppdaterad Teknisk Info om Sjölanda etapp 1

Uppdaterad Teknisk Info om Sjölanda etapp 1 Uppdaterad 20180125 Teknisk Info om Sjölanda etapp 1 Sjölanda etapp 1 Preliminär tidsplan Anläggningsavgift Övriga kostnader Teknik VA-ledningar Fiber och El Övriga frågor VA byggs ut i tre etapper Första

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Sammanträesatum Sia Verksamhetsberättelse 2010 Förslag till beslut $** & Beskrivning av ärenet +,, & Beslutsunerlag Verksamhetsberättelse för år 2010 Socialförvaltningens verksamhetsområe "# " $ "" % &'

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Vattenplanering i Plan och bygglagen

Vattenplanering i Plan och bygglagen Vattenplanering i Plan och bygglagen Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering PBL och vatten - möjligheter 2 kap 5 - allmänna intressen Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Teknisk försörjning 1(5) Kvarnforsen-Klev 4:4 mfl, Bovallstrand, Sotenäs kommun Ny detaljplan för industiområde /rev

Teknisk försörjning 1(5) Kvarnforsen-Klev 4:4 mfl, Bovallstrand, Sotenäs kommun Ny detaljplan för industiområde /rev Teknisk försörjning 1(5) AQUA CANAL Teknisk försörjning 2(5) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Vikefjord där Klevån mynnar. Klevån har de förutsättningar som behövs för att fisk

Läs mer

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32)

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576500 ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 15 (SICKLAÖN 369:32) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE AGATA BANACH HANDLÄGGARE ÅSA BENGTSSON SJÖRS KVALITESGRANSKARE

Läs mer

VA-utredning till detaljplan för Habborsby 2:2, Olovs Hage

VA-utredning till detaljplan för Habborsby 2:2, Olovs Hage VA-utredning till detaljplan för Habborsby 2:2, Olovs Hage Beställare: HÄLLINGSJÖ HUS O BYGGVAROR AB Projektledare Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlen Peter

Läs mer

VA-utredning Märsta Centrum

VA-utredning Märsta Centrum Märsta Centrum AB VA-utredning Märsta Centrum Västerås VA-utredning Märsta Centrum Datum 2012-12-20 Uppdragsnummer 61201254732 Utgåva/Status Granskningshandling Mario Rivera Jon Vall Lars Jansson Uppdragsledare

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

VA-utredning Rankhus. Slutversion

VA-utredning Rankhus. Slutversion Uppdragsnummer 16U31336 VA-utredning Rankhus Slutversion Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 16U31336 Sida 1 (16) PM/Rapport Uppdragsnamn

Läs mer

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT - TRAFIK. Fjällvyn Loftsdalen. Upprättad av: Truls Persson. Granskad av: Olov Näslund. Uppdrag. Datum UPPDRAGSNUMMER RAPPORT - TRAFIK Uppdrag Fjällvyn Loftsdalen UPPDRAGSNUMMER 16034 Uppdragsledare Truls Persson Datum 2016-08-25 Upprättad av: Truls Persson Granskad av: Olov Näslund Innehållsförteckning 1 Uppdrag och

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Anslut samfälligheten till kommunalt VA

Anslut samfälligheten till kommunalt VA Anslut samfälligheten till kommunalt VA En vägledning - tre alternativ Detta är en vägledning för fastigheter på landsbygden som vill ansluta till kommunalt vatten- och/eller avlopp. Generellt sett finns

Läs mer

Programschemat är granskad och godkänd av akademichef vid akademin för Hälsa, vård och välfärd

Programschemat är granskad och godkänd av akademichef vid akademin för Hälsa, vård och välfärd Programschema för Socionomprogrammet, 210 hp Programko: Gäller för läsåret 20172018 Programschemat är granska och gokän av akaemichef vi akaemin för Hälsa, vår och välfär 20170228 Om programschemat Varje

Läs mer

Sunnvära 8:3, Värö VA-utredning till detaljplan

Sunnvära 8:3, Värö VA-utredning till detaljplan Beställare: Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Box 110 SE-311 22 Falkenberg Beställarens representant: Sofia Haargaard Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Rimstedt

Läs mer

Uppdaterad Teknisk Info om Sjölanda etapp 2

Uppdaterad Teknisk Info om Sjölanda etapp 2 Uppdaterad 20180611 Teknisk Info om Sjölanda etapp 2 Sjölanda etapp 2 Preliminär tidsplan Anläggningsavgift Övriga kostnader Teknik VA-ledningar Fiber och El Övriga frågor Utbyggnad av VA Exploatering:

Läs mer

Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Björn Nilsson (S) Ledamot Sven Olsson (C) Tjänstgörande ersättare

Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Björn Nilsson (S) Ledamot Sven Olsson (C) Tjänstgörande ersättare Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 11 april 2017, kl. 11.00 11.55 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande

Läs mer

TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING Tobias Högberg. Torsby kommun UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: KUND:

TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING Tobias Högberg. Torsby kommun UPPDRAGSNUMMER: GRANSKAD AV: KUND: TORSBY KOMMUN ÖSTMARKSKORSET DAGVATTENUTREDNING UPPDRAGSNUMMER: DATUM: 18102057 2018-10-05 HANDLÄGGARE: Erika Abrahamsson UPPDRAGSLEDARE: Pernilla Brunsell GRANSKAD AV: Tobias Högberg KUND: Torsby kommun

Läs mer

RAPPORT. Slussen UPPDRAGSNUMMER ORUST KOMMUN VA-UTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB GBG VA-SYSTEM OVE NORDMARK EMMA GÖTHE ANN JANSSON

RAPPORT. Slussen UPPDRAGSNUMMER ORUST KOMMUN VA-UTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB GBG VA-SYSTEM OVE NORDMARK EMMA GÖTHE ANN JANSSON RAORT ORUST KOMMUN Slussen UDRAGSNUMMER 11171 VA-UTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB GBG VA-SYSTEM OVE NORDMARK EMMA GÖTHE ANN JANSSON repo1.docx 212-3-2914 Sammanfattning Sweco har på uppdrag av Orust kommun

Läs mer

Uddevalla Dagvattenutredning Nösnäs, Stenungsunds kommun

Uddevalla Dagvattenutredning Nösnäs, Stenungsunds kommun Uddevalla 2013-11-29 Dagvattenutredning Nösnäs, Stenungsunds kommun 0 Inledning Följande rapport avser att påvisa erforderlig magasinsvolym för fördröjningsmagasinen vid en utbyggnad av bostadsområdet

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

KILENKRYSSET BYGG AB VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR BRISTA VERKSAMHETSOMRÅDE

KILENKRYSSET BYGG AB VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR BRISTA VERKSAMHETSOMRÅDE KILENKRYSSET BYGG AB VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR BRISTA VERKSAMHETSOMRÅDE 2018-02-07 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR BRISTA VERKSAMHETSOMRÅDE Kilenkrysset Bygg AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE

DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2008-08-11 NORMALT PLANFÖRFARANDE (UTSTÄLLNINGSHANDLING) DETALJPLAN FÖR DEL AV SKÅR 1:6 m fl FÖRSKOLA OCH GRUPPBOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.INLEDNING

Läs mer

Budget för Munkedal Vatten AB

Budget för Munkedal Vatten AB sida 1 23-11-08 Dnr: KS 23- KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget för Styrelsen för har 23-11-07 antagit förslag till driftbudget för 24 samt investeringsbudget 24, plan 25-26. Beslutet om driftsbudget

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Henja 4:8 m.fl. Gröne mosse kretsloppspark etapp 1 i Gislaved. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan för del av fastigheten Henja 4:8 m.fl. Gröne mosse kretsloppspark etapp 1 i Gislaved. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning lanens beteckning S 218 Antagen av Kf 2013-02-28 Vunnit Laga kraft 2013-03-26 Genomföranetien slut 2018-03-26 Detaljplan för el av fastigheten Henja 4:8 m.fl. Gröne mosse kretsloppspark etapp 1 i Gislave

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

)16,5 B410 GÅGATA BUSSGATA GATA. Stationsområdet, etapp 1 IV)11,5. f b p. f b p GÅNG GÅNG GÅNG GÅNG (A2) PLANKARTA 1:500. Teaterhusplatsen NORNAN

)16,5 B410 GÅGATA BUSSGATA GATA. Stationsområdet, etapp 1 IV)11,5. f b p. f b p GÅNG GÅNG GÅNG GÅNG (A2) PLANKARTA 1:500. Teaterhusplatsen NORNAN 2 * * * PLANBESTÄMMELSER n * * * * n Teaterhusplatsen 6474000 h * * * * * * * THALIA 1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ SÄRIMNER

Läs mer

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun

Vindkraftsutredning. Underlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Vinkraftsutrening Unerlagsrapport 2011:3 till översiktsplan för Marks kommun Rapporten har upprättats och utformats av kommunleningskontoret, Marks kommun, i samarbete me kommunens anra förvaltningar.

Läs mer

NA3N D Gv\/ Kommunfullmäktige beslutar. att anta detaljplanen. Dnr Detaljplan för Kung.sbacken, Hemavan

NA3N D Gv\/ Kommunfullmäktige beslutar. att anta detaljplanen. Dnr Detaljplan för Kung.sbacken, Hemavan STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 32(44) Kommunfullmäktige 2005-04-26 24 Dnr 2004.265 313 Detaljplan för Kung.sbacken, Hemavan Förslag till detaljplan för Kungsbacken (Björkfors 1:454 m fl) i Hemavan har upprättats.

Läs mer

Enligt uppdrag från exploatören har Markteknik AB studerat dagvattenavrinningen i samband med exploatering av fastigheten Hovås 57:147.

Enligt uppdrag från exploatören har Markteknik AB studerat dagvattenavrinningen i samband med exploatering av fastigheten Hovås 57:147. SID 1/4 HOVÅS 57:147 PM BETR DAGVATTENAVRINNING Enligt uppdrag från exploatören har Markteknik AB studerat dagvattenavrinningen i samband med exploatering av fastigheten Hovås 57:147. Förutsättningar Dagvatten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I BJÄRESJÖ HUNNESTAD MED OMNEJD

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I BJÄRESJÖ HUNNESTAD MED OMNEJD 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I BJÄRESJÖ HUNNESTAD MED OMNEJD Lars Mellberg, Projektledare, Ystads kommun Christina Molin, VA-chef,Ystads kommun Johnny Andersson, Byggledare,

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

NYBYGGNAD AV HÖGÅSSKOLAN KNIVSTA

NYBYGGNAD AV HÖGÅSSKOLAN KNIVSTA 1(6) PM-PASSIVHUS NYBYGGNAD AV HÖGÅSSKOLAN KNIVSTA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2012-12-10 2(6) Inlening förutsättningar: Passivhus Ett passivhus är välisolerat, utan kölbryggor och lufttätt. Arkitekturen är kompakt,

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

VA- utredning Björnö etapp 2 och 3. Slutversion. Uppdragsnummer 15U28384

VA- utredning Björnö etapp 2 och 3. Slutversion. Uppdragsnummer 15U28384 Uppdragsnummer 15U28384 VA- utredning Björnö etapp 2 och 3 Slutversion Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 15U28384 Sida 1 (11)

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

SPILLVATTENUTREDNING GÖKEGÅRD

SPILLVATTENUTREDNING GÖKEGÅRD SPILLVATTENUTREDNING GÖKEGÅRD UPPRÄTTAD -- GODKÄND -- UPPRÄTTAD AV SERTAC UMAS VA-INGENJÖR SOFIA GUNNARSSON SOLTON VA-INGENJÖR GRANSKAD AV HERMAN ANDERSSON NORCONSULT AB GODKÄND AV PER SÖDERQVIST TEKNISK

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Mönsterås kommun. Fördjupad förprojektering VA för Nydalaområdet

Mönsterås kommun. Fördjupad förprojektering VA för Nydalaområdet Mönsterås kommun Fördjupad förprojektering VA för Nydalaområdet 2013-11-07 2(4) Bakgrund/Syfte Markkonsult Anders Elm AB har fått i uppdrag att utreda hur utförandet av alternativa avloppslösningar för

Läs mer

VA-UTREDNING ENGELSKA SKOLAN

VA-UTREDNING ENGELSKA SKOLAN VA-UTREDNING ENGELSKA SKOLAN GRANSKNINGSHANDLING 2018-06-28 FREDRIK SÖÖDER VA-UTREDNING ENGELSKA SKOLAN Hemsö Development AB KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 13033 WSP Sverige AB 402 51 Göteborg Besök:

Läs mer

Del av Mjölkeröd 1:1. Principförslag avseende VA-anläggningar. AqVAtech AB Datum: Rev A: Rev. B

Del av Mjölkeröd 1:1. Principförslag avseende VA-anläggningar. AqVAtech AB Datum: Rev A: Rev. B Del av Mjölkeröd 1:1 Principförslag avseende VA-anläggningar AqVAtech AB Datum: 2010-10-01 Rev A: 2012-09-26 Rev. B 2013-01-04 Dnr: 3522 Del av Mjölkeröd 1:1, Principförslag avseende VA-anläggningar Orientering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Sunnanå 2:7 m fl, Melleruds kommun, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Översyn av delaktighet för reglerade sträckor inom Höje å huvudfåra

Översyn av delaktighet för reglerade sträckor inom Höje å huvudfåra Översyn av delaktighet för reglerade sträckor inom Höje å huvudfåra 2017-03-03 Tom sida Översyn av delaktighet för reglerade sträckor inom Höje å huvudfåra Rapporten är upprättad av: Siri Wahlström Granskning:

Läs mer

INFORMATION OM VAMAS, ANSLUTNIGNSAVGIFTER, ANLÄGGNINGSVÄRDE

INFORMATION OM VAMAS, ANSLUTNIGNSAVGIFTER, ANLÄGGNINGSVÄRDE INFORMATION OM VAMAS, ANSLUTNIGNSAVGIFTER, ANLÄGGNINGSVÄRDE Prion från styrelsen har varit att i dialog med Vamas bilda oss en bild om läget gällande sammankoppling, anslutningar etc för detta kände vi

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM. För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun

SAMRÅDSHANDLING. Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM. För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun SAMRÅDSHANDLING Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun April 2008 Planprogram för bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde

Läs mer

Välkomna till informationsmöte. Detaljplan för Område A (Eols udde)

Välkomna till informationsmöte. Detaljplan för Område A (Eols udde) Välkomna till informationsmöte Detaljplan för Område A (Eols udde) Dagordning Vi presenterar oss Området Bakgrund och syfte Planprocessen Genomförande VA-försörjning Tidplan Information ca 40 min Frågor

Läs mer

Komministerbostället i Mörby på Färingsö. Del av fastigheten Mörby 2:1:1 säljes med utvecklingsmöjligheter

Komministerbostället i Mörby på Färingsö. Del av fastigheten Mörby 2:1:1 säljes med utvecklingsmöjligheter Komministerbostället i Mörby på Färingsö Del av fastigheten Mörby 2:1:1 säljes med utvecklingsmöjligheter Mörby 2:1:1 Mörby 2:1 består av fyra delar. Mörby 2:1:1 omfattar området kring det gamla komministerbostället.

Läs mer

1(7) [Ange datum] INFORMATION OM ANSLUTNING TILL KOMMUNALT SPILLVATTEN INOM VERKSAMHETSOMRÅDET

1(7) [Ange datum] INFORMATION OM ANSLUTNING TILL KOMMUNALT SPILLVATTEN INOM VERKSAMHETSOMRÅDET 1(7) [Ange datum] INFORMATION OM ANSLUTNING TILL KOMMUNALT SPILLVATTEN INOM VERKSAMHETSOMRÅDET Information om anslutning till kommunalt spillvatten inom verksamhetsområdet Verksamhetsområden Verksamhetsområden

Läs mer

Informationsskrivelse små avloppsreningsverk och större investeringar.

Informationsskrivelse små avloppsreningsverk och större investeringar. Informationsskrivelse små avloppsreningsverk och större investeringar. Bakgrund BKT sköter ett 60-tal vatten och avloppsreningsverk. De flesta är små anläggningar som ligger på landsbygden. De här anläggningarna

Läs mer

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet.

Därefter fick fastighetsägarna möjligt att ställa frågor, se nedan för mötesanteckningar från mötet. Datum Ärende 2015-02-04 V -2014-509-12 Er referens Rickard Kalm Hej! Norrköping Vatten och Avfall har nu sammanställt de frågor och svar som uppkom på informationsmötet den 21 januari 2015. Frågor och

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer