lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever"

Transkript

1 lerum.se/gymnasium/iv KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL för blivande årskurs 2-elever

2 - 2 -

3 INNEHÅLL Innehåll...3 Vad är Individuellt val?...4 När och hur sker valet?...4 Utökat program...4 Att tänka på om du vill läsa vidare...5 Grundläggande behörighet...5 Särskild behörighet - områdesbehörigheter...5 Meritpoäng max 2,5...6 Meritpoäng för moderna språk...6 Meritpoäng för engelska...7 Meritpoäng för matematik...7 Konsekvenser av att komplettera på vuxenutbildningen...7 Gymnasieexamen och behörighet till Yrkeshögskolan...7 Fakta om gymnasieexamen...8 Krav för högskoleförberedande examen...8 Krav för yrkesexamen...8 Kontaktuppgifter studie- och yrkesvägledare...8 Områdesbehörigheter...9 Behörighetskurser för olika undervisningsämnen...13 Kursförteckning i alfabetisk ordning...15 Affärsjuridik...15 Bild och Form 1b...15 Bruksspel och ackompanjemang...15 Cabaret se Estetisk kommunikation 1 och 2 Dansorientering...15 Engelska Engelska Engelska 7/Cambridge Advanced English Entreprenörskap...16 Entreprenörskap och företagande...16 Ensemble Estetisk kommunikation 1 (Cabaret 1)...17 Estetisk kommunikation 2 (Cabaret 2)...17 Film- och tv-kunskap...17 Film- och tv-produktion Filosofi (kurspaket)...18 Fotografisk bild Fotografisk bild Friskvård och hälsa...19 Geografi Grafisk illustration Historia 1a2 + Psykologi Historia 1a2 + Samhällskunskap 1a Idrott och hälsa Idrott och hälsa 1 och 2 - specialisering...20 Information och kommunikation...20 Kommunikation Kost och hälsa (tidigare matlagningskurs)...21 Körsång Matematik 2a...21 Matematik 3b...21 Matematik Matematik Matematik - specialisering...21 Massage...22 Moderna språk Franska Moderna språk Franska Moderna språk Franska Moderna språk Italienska Moderna språk Italienska Moderna språk Italienska Moderna språk Spanska Moderna språk Spanska Moderna språk Spanska Moderna språk Tyska Moderna språk Tyska Moderna språk Tyska Modersmål 1, 2 och Aktiv tvåspråkighet...22 Musikproduktion Naturguidning 1 (fjällkurs)...23 Naturkunskap 1a2+Samhällskunskap 1a Naturkunskap 1b...23 Naturkunskap Pedagogiskt ledarskap...24 Programmering Psykologi 1 + 2a...24 Retorik...25 Ridning Samhällskunskap 1a2 + Historia 1a Samhällskunskap 1a2 + Naturkunskap 1a Scenisk gestaltning 1 (Teater)...26 Sociologi...26 Svenska Svenska Träningslära...27 För mer information - IV-ansvarig...27 Kursförteckning årsvis...28 Kurser som går årskurs 2, 15/ Kurser som går årskurs 3, 16/

4 VAD ÄR INDIVIDUELLT VAL? Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng under dina år på gymnasiet. Du kan använda det individuella valet till att fördjupa dig inom de egna programmet eller att bredda din utbildning med kurser från andra program eller inriktningar. Du kan välja kurser efter intresse och/eller kurser som ökar din behörighet till högskolan. Man kan aldrig få betyg två gånger i samma kurs så tänk på att inte söka en kurs som du redan läser/ska läsa inom ditt program. Kurserna söks på våren i årskurs 1. Du läser i regel 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3. Undantaget är de elever som vill läsa Engelska 7 i kombination med antingen Ma3b, Nk2, Ma5 eller Matematik specialisering i åk 3. Detsamma gäller de elever som vill läsa kombinationen Ma3b och Nk2 i åk3. För dig som läser idrottsprofil, NIU-innebandy eller RIG-segling utgör idrottskurserna ditt individuella val. När och hur sker valet? Under vecka 5-6 väljer du tillsammans med din klass. Valet sker via internet. En del program ska även välja inriktning och programfördjupning. Observera att kursvalen är bindande och går inte att ändra efter vecka 6 så tänk igenom dina val noggrant innan du väljer. Gör alltid andrahandsval. Max och min Kurserna har ett minst antal deltagande och ett max antal deltagare. Därför ska du alltid välja andrahandsval när du väljer. Vissa kurser är mycket populära och då lottas platserna bland de sökande. Vid få sökande kan kurser ställas in och andrahandsvalet blir då ditt förstahandsval. Utökat program Möjligheten att få läsa utökat program är begränsad. Elever på yrkesprogrammen har dock alltid rätt att läsa kurser som krävs för grundläggande behörighet (svenska 2, svenska 3 och engelska 6). Utökat program söks separat och ska godkännas av respektive rektor

5 ATT TÄNKA PÅ OM DU VILL LÄSA VIDARE Om du vill läsa vidare på universitet och högskola efter gymnasiet krävs vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighetskrav och de är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till. Vilka behörigheter du får med dig beror på vilket program du går samt vilka val du gör inom programmet. Det krävs fler aktiva val från din sida om du går ett yrkesprogram och vill uppnå grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet För att få grundläggande behörighet måste du ha: -Examen från ett högskoleförberedande program eller -Yrkesexamen med godkänt betyg i kurserna Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 och Engelska 6. På yrkesprogrammen har du rätt att läsa dessa kurser som individuellt val eller som utökad kurs medan du går i gymnasieskolan eller efteråt på vuxenutbildningen. Se översikt nedan vad som gäller för respektive yrkesprogram: Program Svenska 2 Svenska 3 Engelska 6 BA BF Obligatorisk Valbar - EE - - Obligatorisk HA Obligatorisk = läses ej inom programmet (kurserna kan väljas som individuellt val eller som utökad kurs) Obligatorisk = alla läser kursen inom programmet Valbar = valbar inom programmet, välj mellan Svenska 3 och Entreprenörskap Särskild behörighet - områdesbehörigheter Till många utbildningar krävs dessutom särskild behörighet. Kraven för särskild behörighet anges i områdesbehörigheter. Universitets- och högskolerådet (UHR) föreskriver om vilken/vilka områdesbehörigheter som ska gälla för utbildningar som leder till yrkesexamen. Dessa ser du på sid

6 För övriga kurser och program (de som inte leder till en yrkesexamen) bestämmer universiteten och högskolorna själva vilken områdesbehörighet som ska gälla. Det är därför viktigt att kontrollera vad som gäller för just den kurs eller utbildning du är intresserad av. Vilka särskilda behörighetskrav som gäller för respektive utbildning hittar du på universitetens och högskolornas webbplatser. Meritpoäng max 2,5 När du söker vidare till högskolan konkurrerar du bland annat med dina betyg från gymnasieskolan. Till många utbildningar är det konkurrens om platserna och då kan det vara viktigt att förutom bra betyg även skaffa sig så kallade meritpoäng. Till de flesta utbildningar du söker kan du få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik om du har ett godkänt betyg (lägst E). Högre betyg ger inte fler meritpoäng. Kurser som krävs för behörighet eller underliggande kurser ger inte meritpoäng. Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. Obs! Konstnärliga utbildningar använder ofta inträdesprov eller arbetsprov till samtliga platser. Då gäller inte betyg och meritpoäng, det krävs dock att du har grundläggande behörighet. Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 meritpoäng Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng Om du har betyg i Moderna språk 4 men saknar betyg i Moderna språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Detta är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa Moderna språk 5. Om det inte finns något krav på särskild behörighet får du 1,5 meritpoäng om du har Moderna språk 3 och 4. Krävs Moderna språk 3 för särskild behörighet kan du få 1,5 meritpoäng genom moderna språk 4 och 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska, modersmål, latin eller grekiska. Sedan höstterminen 2014 ger Svenskt teckenspråk för hörande meritpoäng på samma nivåer som för ett modert språk

7 Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng Meritpoäng för matematik - max 1,5 meritpoäng Matematik 2,3 och 4 ger 0,5 meritpoäng vardera. Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng. Kurser i matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Du kan få meritpoäng för flera kurser i matematik specialisering. Om matematik 4 krävs för särskild behörighet kan du få 1,5 meritpoäng om du har betyg i Matematik kurs i Matematik specialisering eller om du har tre kurser i Matematik specialisering. Konsekvenser av att komplettera på vuxenutbildningen Reglerna är utformade så att det ska vara mindre fördelaktigt att komplettera med kurser på vuxenutbildningen efter gymnasiet. Om du läser en kurs som krävs för behörighet eller läser upp tidigare betyg, hamnar du i en urvalsgrupp med färre platser till högskolan än om du söker på dina gymnasiebetyg utan kompletteringar. Undantag gäller för elever med examen från yrkesprogram som skaffat sig grundläggande behörighet genom att komplettera inom vuxenutbildningen (komvux). Du som går ett yrkesprogram ska alltså inte missgynnas om du väljer att läsa in den grundläggande behörigheten på vuxenutbildningen istället för under gymnasietiden. Det krävs dock ofta även särskild behörighet och om du läser in den på vuxenutbildningen hamnar du i urvalsgruppen med färre platser till högskolan. På under Studievägledning hittar du faktabladet För dig med examen från gymnasieskolan, GY2011. Här kan du läsa mer om antagningsreglerna till högskolan, hur du räknar ut ditt jämförelsetal (betygsmedelvärde), meritpoäng och urvalsgrupper. Gymnasieexamen och behörighet till Yrkeshögskolan För att ha grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan krävs att du har en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. På många utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper. Exakt vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för den aktuella utbildningen. För mer information, se

8 Fakta om gymnasieexamen Krav för högskoleförberedande examen Betyg i kurser som omfattar 2500 gymnasiepoäng Lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2250 gymnasiepoäng Lägst betyget E i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1b eller 1c Godkänt betyg (E) i Gymnasiearbetet Krav för yrkesexamen Betyg i kurser som omfattar 2500 gymnasiepoäng Lägst betyget E på kurser som omfattar minst 2250 gymnasiepoäng Lägst betyget E i kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1a Lägst betyget E på kurser inom de programgemensamma karaktärsämnena som omfattar minst 400 p Godkänt betyg (E) i Gymnasiearbetet Har du frågor om detta eller vill ha ett vägledningssamtal Kontakta respektive studie- och yrkesvägledare: Susanne Berglund BA, EE Inger Green, HA, NA, TE Therése Johansson, BF, EK, ES, SA - 8 -

9 OMRÅDESBEHÖRIGHETER Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk 3 Juristexamina Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser Matematik 3b eller 3c Agronomexamen (även områdesbehörighet A11) Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Arkitektexamen Naturkunskap 2* Landskapsarkitektexamen (även områdesbehörighet A11) * Biologi 1+ Kemi 1+ Fysik 1a (eller 1b1+1b2) ersätter Naturkunskap 2 Områdesbehörighet A4 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Matematik 3b eller 3c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Områdesbehörighet A5 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Civilekonomexamen Psykologexamen Socionomexamen Områdesbehörighet A6 Undervisning Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Studie- och yrkesvägledareexamen - 9 -

10 OMRÅDESBEHÖRIGHETER Områdesbehörighet A6a Undervisning Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2* Förskollärarexamen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem *Biologi 1+Fysik 1a (eller Fysik 1b1+1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 +1a2 Områdesbehörighet A6b Undervisning Matematik 2a eller 2b eller 2c Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskole- Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 klass och grundskolan årskurs 1 3 och årskurs 4 6 Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2* * Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1+1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1+1a2 Områdesbehörighet A6c Undervisning Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Till detta kommer krav på olika kurser beroende på vilka ämnen du vill undervisa i. Se sidan 13. Områdesbehörighet A7 Fysik/Matematik/Teknik Matematik 2a eller 2b eller 2c Fysik 1b1 eller 1a Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen Sjökaptens- och styrmansexamen

11 OMRÅDESBEHÖRIGHETER Områdesbehörighet A8 Fysik/Matematik/Teknik Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c Högskoleingenjörsexamen Ortopedingenjörsexamen Områdesbehörighet A9 Fysik/Matematik/Teknik Fysik 2 Brandingenjörsexamen Kemi 1 Civilingenjörexamen (även områdesbehörighet A10) Matematik 4 Områdesbehörighet A10 Fysik/Matematik/Teknik Biologi 1 Civilingenjörsexamen (även områdesbehörighet A9) Fysik 2 Sjukhusfysikerexamen Kemi 2 Matematik 4 Områdesbehörighet A11 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård Biologi 2 Agronomexamen (även områdesbehörighet A3) Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 Hortonomexamen Kemi 2 Jägmästarexamen Matematik 4 Landskapsarkitekt (även områdesbehörighet A3) Receptarieexamen Områdesbehörighet A12 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård Biologi 2 Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 3b eller 3c Biomedicinsk analytikerexamen

12 OMRÅDESBEHÖRIGHETER Områdesbehörighet A13 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/vård Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Apotekarexamen Läkarexamen Optikerexamen Tandläkarexamen Veterinärexamen Områdesbehörighet A14 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2* Arbetsterapeutexamen Audionomexamen Dietistexamen Djursjukvårdarexamen Hippologexamen Landskapsingenjörsexamen Lantmästarexamen Logopedexamen Röntgensjuksköterskeexamen Sjuksköterskeexamen Skogsmästarexamen Skogteknikerexamen Tandhygienistexamen Tandteknikerexamen Trädgårdsingenjörsexamen * Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a (eller 1b1+1b2) ersätter Naturkunskap 2 Områdesbehörighet A15 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård Idrott och hälsa 1 Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Naturkunskap 2* Fysioterapeutexamen * Biologi 1 + Kemi 1 +Fysik 1a (eller 1b1+1b2) ersätter Naturkunskap

13 BEHÖRIGHETSKURSER FÖR OLIKA UNDERVISNINGSÄMNEN Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi Biologi 2 Kemi 1 Matematik 3b eller Matematik 3c Behörighetskurser för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia 1b eller Historia 1a1+1a2 Behörighetskurser för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola) Fysik 2 Matematik 4 Behörighetskurser för undervisningsämnet Företagsekonomi Matematik 3b eller Matematik 3c Behörighetskurser för undervisningsämnena Geografi och Psykologi Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska Klassisk grekiska - språk och kultur 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c Naturkunskap 2* * Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1+1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi Biologi 1 Kemi 2 Matematik 4 Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin - språk och kultur 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik Matematik 4 Behörighetskurser för undervisningsämnet Moderna språk Moderna språk - aktuellt språk 3 Behörighetskurser för undervisningsämnet Modersmål Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper

14 Behörighetskurser för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Matematik 3b alternativt Matematik 3c Naturkunskap 2* * Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c Samhällskunskap 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper Yrkes- och högskoleförberedande program Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE)

15 KURSFÖRTECKNING I ALFABETISK ORDNING Affärsjuridik 100 poäng x Kursen behandlar vardagsnära juridiska frågor ur företagarens synvinkel. Du lär dig hur man upprättar avtal, hur upphovsrätt fungerar, hur man får marknadsföra sig, hur de olika företagsformerna fungerar och mycket annat. För mer information om kursen kontakta Birgitta Davidsson Ej EK-juridik Bild och Form 1b 100 poäng x x Här får du lära dig grunderna i bild- och formskapandet; teckning, måleri, skulptur, bildkomposition, bildanalys. Du får arbeta med olika material och tekniker (även med digitala verktyg). Kursen erbjuder en blandning av givna uppgifter och arbete utifrån egna idéer. Kursstart både årskurs 2 och 3. För mer information om kursen kontakta Ingemar Persson Ej ES-bild, TE-design Bruksspel och ackompanjemang 100 poäng x Du lär dig kompa på gitarr och/eller piano. Inga förkunskaper krävs. För mer information om kursen kontakta Hans Nordström Cabaret se Estetisk kommunikation 1 och poäng x x Dansorientering 100 poäng x Under kursen får du i grupp prova på olika dansstilar, såsom jazz, broadway och modern dans. Vi går igenom grundläggande dansteknik och undersöker på vilket sätt samhälle och dans speglar varandra. Inga förkunskaper krävs, vi utgår från gruppens förutsättningar. Engelska poäng x Kurs som krävs för yrkesprogrammen för att få grundläggande behörighet. Kan väljas att läsas inom de 200 poäng individuella valen eller som utökad studiekurs, dvs att man läser kursen utöver de 2500 poängen som programmet ger. Kursen läses på egen schematid utanför den vanliga IV-valstiden. Gäller BA, BF, HA ÅR 2 ÅR

16 Engelska poäng x Kursen ger fördjupade kunskaper inom engelska språket och är på en avancerad nivå. Engelska 7 innehåller skrivande på en fördjupad nivå där du får utveckla dina kunskaper och skriva inom olika genrer, samt inom ämnen av mer vetenskaplig karaktär. Det ingår att hantera stora textmängder av avancerad art, där du ska lära dig att överblicka och strukturera den information som texten ger. Du får också utveckla dina retoriska färdigheter, då kursen innehåller ett flertal muntliga framställningar och annan muntlig interaktion inom områden såsom samhällsfrågor och kulturyttringar av olika slag. För mer information om kursen kontakta Ulrika Olsson Valbar SA-beteende, SA-samhäll Engelska 7/mot Cambridge Advanced English 100 poäng x Kursen syftar till att förbättra den allmänna språkfärdigheten på en avancerad nivå och är samtidigt en förberedelse för The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE). CAE, som är en internationellt erkänt examination, ger behörighet för studier vid ett stort antal utländska universitet och högskolor. Certifikatet är också värdefullt för alla yrken där det krävs mycket goda kunskaper i engelska. Man bör ha kunskaper motsvarande minst C på engelska 6 för att klara CAE-kursen. För mer information om kursen kontakta Brian Fenn Entreprenörskap 100 poäng x En rörlig arbetsmarknad ställer nya krav på dig som kommer ut i arbetslivet idag. I kursen Entreprenörskap får du, både teoretiskt och praktiskt, lära dig om entreprenörskapets betydelse där idéutveckling, ledarskap och grupprocesser, marknadsföring och ekonomi ingår. För mer information om kursen kontakta Anita Attestål Ej HA, valbar BF, ES Entreprenörskap och företagande 100 poäng x Inom ramen för Ung Företagsamhet får du i kursen Entreprenörskap och företagande möjlighet att starta, driva, avsluta och utvärdera ett riktigt företag. Några viktiga moment i ditt företagande består i att göra en affärsplan, vara med på mässa och avsluta med att göra en årsredovisning. Då vi driver UF-företag är kursen inte lämplig för elever som har APL under höstterminen. För mer information om kursen kontakta Ann Zeidler Ej EK ÅR 2 ÅR 3

17 ÅR 2 ÅR 3 Ensemble poäng x Här får du spela i rockgrupp. Förkunskapskrav är att du spelar ett instrument. För mer information om kursen kontakta Hans Nordström Ej ES-musik Estetisk kommunikation 1 (Cabaret 1) 100 poäng x x Kursen ger kunskap om, och inblick i en stor teaterproduktion. Du kan välja att arbeta inom något av följande områden: Skådespeleri, Kostym/mask, Scenografi/Ljus/Ljud, Marknadsföring/ekonomi. Kursstart både årskurs 2 och 3. För mer information om kursen kontakta Gösta Jansson tel Estetisk kommunikation 2 (Cabaret 2) 100 poäng x Kursen ger kunskap om, och inblick i, en stor teaterproduktion. Du kan välja att arbeta inom något av följande områden: Skådespeleri, Kostym/ mask, Scenografi/Ljus/Ljud, Marknadsföring/ekonomi För mer information om kursen kontakta Gösta Jansson tel Film- och tv-kunskap 100 poäng x x Syftet är att titta på filmens språk och hur de som gör film och TV tänker och hur de går tillväga för att fånga oss. Vi diskuterar film- och tvspråkets grundkomponenter som bild, kamera, klipp och dramaturgi. Detta gör vi utifrån filmexempel tagna ur framförallt nyare populärfilm. Vi gör filmanalys och filmrecensioner. Kursstart både årskurs 2 och 3. För mer information om kursen kontakta Erik Winerö Film- och tv-produktion poäng x Kursen film och tv-produktion riktar sig till dig som vill lära dig alla de praktiska delarna inom rörlig bild. Du får bland annat lära dig hantering av videokamera och kringutrustning, videoredigering i programmet Adobe Premiere, ljudläggning av film, digitala specialeffekter, manusskrivning, samt prova på olika yrkesroller som är vanliga i film- och TV-branschen. För mer information om kursen kontakta Peter Kalander Ej ES-bild. SA-medier och TE-Informations- och medietekik har förtur

18 Filosofi (kurspaket) 100 poäng x Filosofin ställer fler frågor än vad den ger svar. Vad är kunskap och hur ser verkligheten egentligen ut? Är den vad vi tror att den är? Vad är rätt och fel? Vad är ett gott liv? Hur ska det bästa samhället utformas? Vilken är skillnaden mellan vetenskap och kvasivetenskap? Vad innebär det att använda ett språk? Här ges du chansen att diskutera dessa frågor utifrån genomtänkta argument och samtidigt utveckla ditt kritiska och självständiga tänkande. För mer information om kursen kontakta Mathias Tistelgren Ej EK-juridik, SA Fotografisk bild poäng x x Grundläggande kurs i fotografi, där du får lära dig utveckla ditt eget bildspråk och ditt tekniska kunnande för att bättre berätta med bilder. Vi börjar med att lära oss kamerans funktioner för att låta kameran bli ett verktyg för bildskapandet. I bildbehandlingen i Photoshop får du lära dig att förbättra och förstärka bildens innehåll och uttryck. I kursen ingår ett flertal uppgifter som reportage, street photography, studiofotografering, både porträtt och produktfotografering mm. Vi ser kända fotografers bilder och får en historisk genomgång av den fotografiska bilden och dess utveckling. Du kommer också att få pröva på den analoga fotografiska tekniken, med filmframkallning och mörkrumsarbete. Vi ser självklart på varandras bilder, diskuterar och analyserar samt går på studiebesök. Fåtal platser! Kursstart både årskurs 2 och 3. Ej ES-bild För mer information om kursen kontakta Anders Hesslegård Fotografisk bild poäng x Kursen bygger vidare på det du lärt dig i Fotografisk bild 1. Du får planera egna större projekt och dokumentationer, anpassar och förbereder de tekniskt fotografiska förutsättningar som arbetet kräver. Du får möjlighet att vidare utveckla din egen personliga fotografiska stil och uttryck. Vi ser på bildens roll i samhället och inom olika medier och omsätter till känslor, tankar, idéer och budskap till personliga fotografiska uttryck inom, konst-, porträtt- och reklamfotografi samt inom bildjournalistik och dokumentärfotografin. Dessutom får du fördjupa dina kunskaper inom den fotografiska tekniken både med kameran och dess möjligheter samt med bildbehandlingen och olika presentationsmöjligheter. Fåtal platser! Förkunskapskrav: Fotografisk bild 1 För mer information om kursen kontakta Anders Hesslegård ÅR 2 ÅR 3

19 Friskvård och hälsa 100 poäng x x I friskvårdskursen ingår matlagning, vi gör en bra frukost, lagar mat med tanke på diet, gluten och annan intolerans. Vi fördjupar oss också i olika projekt som rör stressrelaterade symtom och sjukdomar. Här arbetar vi också praktiskt, massage, yoga, stresshantering, vattengympa m.m. En del av kursen är utanför schematid. Dvs du behöver avsätta lite helg och eftermiddagstid. Då gör vi en vandring, prövar på olika träningsformer, någon form av vinteraktivitet och lagar mat. Kursstart både årskurs 2 och 3. För mer information om kursen kontakta Karin Edgren Geografi poäng x I kursen behandlar vi jordklotets uppbyggnad och förutsättningar för mänskligt liv. Vi tar upp bland annat geologi, hav och vatten, väder och klimat, internationell handel samt befolkningsfrågor. Kursen är allmänbildande. I en allt mer globaliserad tillvaro måste man ha lite pejl på världen utanför våra gränser. Bra bland annat för dig som kanske tänker dig att jobba i kontakt med andra länder. Vi jobbar med Atlas, laborationer och olika databaser. För mer information om kursen kontakta Göran Andreasson Ej NA-natur och samhälle, SA-samhäll ÅR 2 ÅR 3 Grafisk illustration poäng x x I kursen grafisk illustration får du möjligheter att utveckla dina kreativa, estetiska och tekniska förmågor när det gäller att skapa bilder. Du jobbar ibland med manuella illustrationstekniker, till exempel akvarell och kalligrafi, för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, men oftast jobbar du direkt i något illustrationsprogram - främst Photoshop. Du lär dig skillnaden mellan vektor- och pixelgrafik, får god programkännedom och får pröva olika illustrationsstilar. Kursstart både årskurs 2 och 3. För mer information om kursen kontakta Börje Johansson Historia 1a2 + Psykologi 1 (Kurspaket) 100 poäng x Historia 1a2 + Samhällskunskap 1a2 (Kurspaket) 100 poäng För yrkesprogrammen som läst Historia 1a1 och Samhällskunskap 1a1 Ej BF x

20 Idrott och hälsa poäng x x Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, ridning, klättring, skidåkning, skridskoåkning och friluftsliv samt en fördjupning av kursen Idrott och Hälsa 1. För mer information om kursen kontakta Glenn Gulldén Ej BF-fritid Idrott och hälsa 1 och 2 - specialisering poäng x x Här får du en grundlig teoretisk genomgång om allt som rör din idrott. En del sker i skolan med specialidrottslärare och den andra delen sker i din förening tillsammans med din tränare. Din lärare besöker dig i din förening minst en gång per termin. Alla som satsar seriöst på sin idrott och bedriver tävlingsverksamhet på minst distriktsnivå kan välja kursen. Observera att sporterna innebandy, ishockey, fotboll och ridning inte kan läsas inom ramen för individuellt val med start i årskurs 2 och 3. (Skolan har erbjudit dessa sporter som idrottsprofil.) För mer information om kursen kontakta Glenn Gulldén Information och kommunikation poäng x I kursen Information och kommunikation 1 kommer du bland annat lära dig att använda programmen på din dator så att ditt dagliga arbete med exempelvis skriftliga rapporter underlättas och blir snygga och läsvänliga. Vi jobbar också med hur man kan sprida information via sociala medier. Dessutom tränar vi på att göra muntliga och skriftliga presentationer. För mer information om kursen kontakta Anita Attestål Ej HA Kommunikation poäng x För dig som vill arbeta med människor! I kursen Kommunikation utvecklar du din förmåga att kommunicera med andra människor. Kursen syftar till att öka din förståelse för skillnader i kommunikationssätt t.ex. manligt/ kvinnligt och kulturella skillnader. Vi tränar på att hålla korta anföranden, både förberedda och improviserade. Att kunna uttrycka och bearbeta egna känslor och att lösa konflikter ingår i kursen. Du kommer att arbeta i din egen takt både självständigt och i grupp. För mer information om kursen kontakta Anna-Greta Björklund Ej BF, SA-beteende ÅR 2 ÅR

21 Kost och hälsa (matlagningskurs) 100 poäng x Kursen ska ge kunskap om matens uppbyggnad och dess betydelse för den egna hälsan samt planering för en variationsrik kost. Kursen ska ge kunskap om hur näring och livsmedelskvalitet bevaras vid tillagning och servering samt betydelse av fysisk aktivitet och vila för människans hälsa. För mer information om kursen kontakta Anna-Greta Björklund Körsång poäng x x Körsång; RockPop. Du får sjunga tillsammans med andra i stämmor. Inga förkunskaper krävs, huvudsaken är att du tycker det är roligt att sjunga. Vi väljer repertoaren tillsammans och kursen avslutas med en konsert. Kursstart både årskurs 2 och 3. För mer information om kursen kontakta Tina Sunnero Matematik 2a 100 poäng x För yrkesprogrammen som läst Matematik 1a Matematik 3b 100 poäng x Ej Ek-ekonomi Matematik poäng x ÅR 2 ÅR 3 Matematik poäng x Matematik - specialisering 100 poäng x Matematik - specialisering bygger på kunskaper från Matematik 4 och kan ses som en förberedelse för högskolan. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Matematikområden: Behandling av ett eller flera övergripande matematikområden, till exempel linjär optimering, spelteori, logik, differentialekvationer, sannolikhetslära, linjär algebra, finans-, populations- eller beräkningsmatematik. Problemlösning: Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. För mer information om kursen kontakta Magnus Werley

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE!

VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA LÄSÅRET 15/16 ALLA VÅRA UTBILDNINGAR ÄR HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE! ÖPPET HUS 25 NOV 2014 OCH 21 JAN 2015 KL 18.00-20.00 VÄLKOMMEN! FOTO: BJÖRN HOLMBERG VÄLKOMMEN TILL MALMÖ LATINSKOLA

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer