kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium"

Transkript

1 kursutbud för INDIVIDUELLT VAL 13/14 för blivande årskurs 2-elever Lerums Gymnasium

2 - 2 -

3 INNEHÅLL Vad är Individuellt val? 4 När och hur sker valet? 4 Max och min 4 Utökat program 4 Att tänka på om du vill plugga vidare 5 Gymnasieexamen och behörighet till högskolestudier 5 Grundläggande behörighet 5 Särskild behörighet - områdesbehörigheter 6 Meritpoäng - max 2,5 6 Konsekvenser av att komplettera på komvux 8 Kontaktuppgifter SYV 8 Områdesbehörigheter 9 Behörighetskurser för olika undervisningsämnen 13 Kursförteckning i alfabetisk ordning 15 Affärsjuridik 15 Bild och Form 1b 15 Bruksspel och ackompanjemang 15 Cabaret se Estetisk kommunikation 1 Engelska 6 15 Engelska 7 15 Engelska 7 / mot Cambridge Advanced English 16 Entreprenörskap 16 Entreprenörskap och företagande 16 Ensemble 1 16 Estetisk kommunikation 1 16 Estetisk kommunikation 2 17 Film- och tv-kunskap 17 Film- och tv-produktion 1 17 Filosofi (kurspaket) 17 Fotografisk bild 1 18 Fotografisk bild 2 18 Friskvård och hälsa 18 Geografi 1 18 Grafisk illustration 1 19 Historia 1a2 + Samhällskunskap 1a2 (kurspaket) 19 Idrott och hälsa 2 19 Idrott och hälsa 1 och 2 - specialisering 19 Information och kommunikation 19 Latin - språk och kultur 1 20 Kommunikation 1 20 Kost och hälsa 20 Matematik 2a 20 Matematik 3b 20 Matematik - specialisering 20 Massage 21 Moderna språk 21 Modersmål 1, 2 och Aktiv tvåspråkighet 22 Musikproduktion 1 22 Naturguidning 1 (fjällkurs) 22 Naturkunskap 1a2 + Samhällskunskap 1a2 (kurspaket) 22 Naturkunskap 1b 23 Naturkunskap 2 23 Pedagogiskt ledarskap 23 Privatjuridik 23 Programmering 1 24 Psykologi 1 + 2a (kurspaket) 24 Retorik 24 Retorik 1A - Språk specialisering + Psykologi 2 (kurspaket) 24 Ridning 1 25 Samhällskunskap 1a2 + Historia 1a2 (kurspaket) 25 Samhällskunskap 1a2 + Naturkunskap 1a2 (kurspaket) 25 Scenisk gestaltning 1 (teater) 25 Sociologi 25 Svenska 2 26 Svenska 3 26 Webbutveckling 1 26 Kursförteckning årsvis

4 VAD ÄR INDIVIDUELLT VAL? Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng under dina år på gymnasiet. Du kan använda det individuella valet till att bredda din utbildning med kurser från andra program eller inriktningar och på så sätt vidga din högskolebehörighet. Du kan också välja att fördjupa dig inom det egna programmet genom att välja kurser inom programmets område. Kurserna söks på våren i årskurs 1. Du läser 100 poäng i årskurs 2 och 100 poäng i årskurs 3. Undantaget är de elever som vill läsa Engelska 7 i kombination med antingen Ma3, Nk2, Ma5 eller Matematik specialisering i åk 3. Detsamma gäller de elever som vill läsa kombinationen Ma3 och Nk2 i åk3. För elev som läser idrott specialisering 1 (idrottsprofil) eller är seglarelev är idrottskurserna det individuella valet. Man kan aldrig få betyg två gånger i samma kurs så tänk på att inte söka en kurs som du redan läser/ska läsa inom ditt program. När och hur sker valet? Under vecka 5-6 väljer du tillsammans med din klass. Valet sker via internet. En del program skall även välja inriktning och programfördjupning. Observera att kursvalen är bindande och går inte att ändra efter vecka 6 så tänk igenom dina val noggrant innan du väljer. Gör alltid andrahandsval. Max och min Kurserna har ett minst antal deltagande och ett max antal deltagare. Därför ska du alltid välja andrahandsval när du väljer. Vissa kurser är mycket populära och då lottas platserna bland de sökande. Vid få sökande kan kurser ställas in och andrahandsvalet blir då ditt förstahandsval. Utökat program Möjligheten att få läsa utökat program är ytterst begränsat. Elever på yrkesprogrammen har dock alltid rätt att läsa kurser som krävs för grundläggande behörighet (svenska 2, svenska 3 och engelska 6). Utökat program söks separat och ska godkännas av respektive rektor

5 ATT TÄNKA PÅ OM DU VILL LÄSA VIDARE Gymnasieexamen och behörighet till högskolestudier Om du vill läsa vidare på universitet och högskola efter gymnasiet krävs vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas också behörighetskrav och de är indelade i grundläggande och särskild behörighet. Vilka behörigheter du får med dig beror dels på vilket program du går samt vilka val du gör inom programmet. I den nya gymnasieskolan (GY11) har skillnaderna blivit större mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram. Det krävs därför fler aktiva val från din sida om du går ett yrkesprogram och vill uppnå grundläggande behörighet. Det finns två examina i gymnasieskolan: en för yrkesprogram och en för högskoleförberedande program. För både yrkes- och högskoleförberedande program krävs alltid att du har: - läst gymnasiepoäng gymnasiepoäng godkända (betyg A-E är godkända) - godkänt betyg på gymnasiearbetet För yrkesprogram krävs dessutom att du har: - godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5, matematik 1a - godkända betyg på kurser inom de programgemensamma ämnena med minst 400 gymnasiepoäng För högskoleförberedande program krävs dessutom att du har: - godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 1-3, engelska 5-6, matematik 1b eller 1c Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar. Examen från ett högskoleförberedande program ger dig grundläggande behörighet. Med examen från ett yrkesprogram behöver du lägga till svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 och engelska 6 för att få grundläggande behörighet. Du har rätt att läsa kurserna som individuellt val eller som utökad kurs medan du går i gymnasieskolan eller efteråt på vuxenutbildningen. Se översikt på nästa sida vad som gäller för respektive yrkesprogram

6 Program Svenska 2 Svenska 3 Engelska 6 BA BF Obligatorisk Valbar - EE - - Obligatorisk HA Obligatorisk - Obligatorisk HT - - Obligatorisk - = läses ej inom programmet (kurserna kan väljas som IV-val eller som utökad kurs) Obligatorisk = alla läser kursen inom programmet Valbar = valbar inom programmet, välj mellan Svenska 3 och Entreprenörskap Särskild behörighet - områdesbehörigheter Till de flesta utbildningar krävs dessutom särskild behörighet. Kraven för särskild behörighet anges i områdesbehörigheter. Högskoleverket har beslutat vilka områdesbehörigheter som ska finnas och vilken som ska gälla för respektive program som leder till en yrkesexamen. Dessa ser du på sidan För kurser och program som inte leder till en yrkesexamen väljer universiteten och högskolorna vilka områdesbehörigheter de vill använda. Högskolor med enskild huvudman behöver inte använda sig av områdesbehörigheter (ex Handelshögskolan i Stockholm avstår från dessa). Lärosätena kan dessutom själva besluta om lägre krav än de som finns i områdesbehörigheterna och de kan få tillstånd att höja kraven för en utbildning eller att ställa andra krav än de som finns i områdesbehörigheterna. Det är därför viktigt att du alltid kontrollerar vad som gäller för just den kurs eller utbildning du är intresserad av. Vilka särskilda behörighetskrav som gäller för respektive utbildning kommer du att kunna hitta på universitetens och högskolornas webbplatser. Meritpoäng När du söker vidare till högskolan konkurrerar du bland annat med dina betyg från gymnasieskolan. Till många utbildningar är det konkurrens om platserna och då kan det vara viktigt att förutom bra betyg även skaffa sig så kallade meritpoäng. Till de flesta utbildningar du söker kan du få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik om du har ett godkänt betyg (lägst E). Högre betyg ger inte fler meritpoäng. Kurser som krävs för behörighet eller underliggande kurser ger inte meritpoäng. Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng. (obs! Konstnärliga utbildningar använder ofta inträdesprov eller arbetsprov till samtliga platser. Då gäller inte betyg och meritpoäng. ) - 6 -

7 Meritpoäng för moderna språk - max 1,5 meritpoäng Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng Om du har betyg i Moderna språk 4 men saknar betyg i Moderna språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk (lägst nivå 2). Detta är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa Moderna språk 5. Om det inte finns något krav på särskild behörighet får du 1,5 meritpoäng om du har Moderna språk 3 och 4. Krävs Moderna språk 3 för särskild behörighet kan du få 1,5 meritpoäng genom moderna språk 4 och 5. Med moderna språk menas inte svenska, engelska, modersmål, latin eller grekiska. Meritpoäng för engelska - max 1,0 meritpoäng Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng Meritpoäng för matematik - max 1,5 meritpoäng Matematik 2,3 och 4 ger 0,5 meritpoäng vardera. Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng. Kurser i matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng. Du kan få meritpoäng för flera kurser i matematik specialisering. Om matematik 4 krävs för särskild behörighet kan du få 1,5 meritpoäng om du har betyg i Matematik kurs i Matematik specialisering eller om du har tre kurser i Matematik specialisering. Konsekvenser av att komplettera på vuxenutbildningen Hösten 2010 infördes meritpoäng (som ser delvis annorlunda ut för elever som påbörjat gymnasiet före 2011) och samtidigt ändrades också reglerna så att det ska vara mindre fördelaktigt att komplettera med kurser på vuxenutbildningen efter gymnasiet. Om du läser en kurs som krävs för behörighet eller läser upp tidigare betyg, hamnar du i en urvalsgrupp med färre platser till högskolan än om du söker på dina gymnasiebetyg utan kompletteringar. Undantag gäller för elever med examen från yrkesprogram som skaffat sig grundläggande behörighet genom att komplettera inom kommunala vuxenutbildningen (komvux)

8 Du som går ett yrkesprogram ska alltså inte missgynnas om du väljer att läsa in den grundläggande behörigheten på komvux istället för under gymnasietiden. Det krävs dock ofta även särskild behörighet och om du läser in den på komvux hamnar du i urvalsgruppen med färre platser till högskolan. På under Studievägledning hittar du faktabladet För dig med examen från gymnasieskolan, GY2011. Här kan du läsa mer om antagningsreglerna till högskolan, hur du räknar ut ditt jämförelsetal (betygsmedelvärde), meritpoäng och urvalsgrupper. Gymnasieexamen och behörighet till Yrkeshögskolan För att ha grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan krävs att du har en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen. På många utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper. Exakt vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för den aktuella utbildningen. För mer information, se Du hittar även ett faktablad om yrkeshögskoleutbildning på gymnasiets hemsida. Har du frågor om detta eller vill ha ett vägledningssamtal Kontakta respektive studie- och yrkesvägledare: Therése Johansson, BF, EK, ES, HU, SA Susanne Berglund, BA, EE, HA, HT, NA, TE - 8 -

9 OMRÅDESBEHÖRIGHETER Områdesbehörighet A1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia 1b eller 1a1 + 1a2 Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Områdesbehörighet A2 Humaniora/Juridik/Teologi Moderna språk aktuellt språk 3 Juristexamina Områdesbehörighet A3 Arkitektur/Naturresurser Matematik 3b eller 3c Agronomexamen (även områdesbehörighet A11) Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Arkitektexamen Naturkunskap 2* Landskapsarkitektexamen (även områdesbehörighet A11) * Biologi 1+ Kemi 1+ Fysik 1a eller 1b1+1b2 motsvarar Naturkunskap 2 Områdesbehörighet A4 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Matematik 3b eller 3c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Områdesbehörighet A5 Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Civilekonomexamen Psykologexamen Socionomexamen Områdesbehörighet A6 Undervisning Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Studie- och yrkesvägledareexamen - 9 -

10 OMRÅDESBEHÖRIGHETER Områdesbehörighet A6a Undervisning Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2* Förskollärarexamen Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem *Biologi 1+Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 motsvarar Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 +1a2 Områdesbehörighet A6b Undervisning Matematik 2a eller 2b eller 2c Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskole- Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 klass och grundskolan årskurs 1 3 och årskurs 4 6 Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2* * Biologi 1 + Fysik 1a eller Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 motsvarar Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1+1a2 Områdesbehörighet A6c Undervisning Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7 9 Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Till detta kommer krav på olika kurser beroende på vilka ämnen du vill undervisa i. Se sidan 13. Områdesbehörighet A7 Fysik/Matematik/Teknik Matematik 2a eller 2b eller 2c Fysik 1b1 eller 1a Sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen Sjökaptens- och styrmansexamen

11 OMRÅDESBEHÖRIGHETER Områdesbehörighet A8 Fysik/Matematik/Teknik Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c Högskoleingenjörsexamen Ortopedingenjörsexamen Områdesbehörighet A9 Fysik/Matematik/Teknik Fysik 2 Brandingenjörsexamen Kemi 1 Civilingenjörexamen (även områdesbehörighet A10) Matematik 4 Områdesbehörighet A10 Fysik/Matematik/Teknik Biologi 1 Civilingenjörsexamen (även områdesbehörighet A9) Fysik 2 Sjukhusfysikerexamen Kemi 2 Matematik 4 Områdesbehörighet A11 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård Biologi 2 Agronomexamen (även områdesbehörighet A3) Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 Hortonomexamen Kemi 2 Jägmästarexamen Matematik 4 Landskapsarkitekt (även områdesbehörighet A3) Receptarieexamen Områdesbehörighet A12 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård Biologi 2 Fysik 1a eller 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 3b eller 3c Biomedicinsk analytikerexamen

12 OMRÅDESBEHÖRIGHETER Områdesbehörighet A13 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/vård Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Apotekarexamen Läkarexamen Optikerexamen Tandläkarexamen Veterinärexamen Områdesbehörighet A14 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 Naturkunskap 2* Arbetsterapeutexamen Audionomexamen Dietistexamen Djursjukvårdarexamen Hippologexamen Landskapsingenjörsexamen Lantmästarexamen Logopedexamen Röntgensjuksköterskeexamen Sjuksköterskeexamen Skogsmästarexamen Skogteknikerexamen Tandhygienistexamen Tandteknikerexamen Trädgårdsingenjörsexamen * Biologi 1 + Kemi 1 + Fysik 1a eller 1b1+1b2 motsvarar Naturkunskap 2 Områdesbehörighet A15 Farmaci/Medicin/Naturresurser/Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård Idrott och hälsa 1 Matematik 2a eller 2b eller 2c Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2 Naturkunskap 2* Sjukgymnastexamen * Biologi 1 + Kemi 1 +Fysik 1a eller 1b1+1b2 motsvarar Naturkunskap

13 BEHÖRIGHETSKURSER FÖR OLIKA UNDERVISNINGSÄMNEN Behörighetskurser för undervisningsämnet Biologi Biologi 2 Kemi 1 Matematik 3b alternativt Matematik 3c Behörighetskurser för undervisningsämnena Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap Historia 1b alternativt Historia 1a1+1a2 Behörighetskurser för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola) Fysik 2 Matematik 4 Behörighetskurser för undervisningsämnet Företagsekonomi Matematik 3b alternativt Matematik 3c Behörighetskurser för undervisningsämnena Geografi och Psykologi Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Behörighetskurs för undervisningsämnet Grekiska Klassisk grekiska - språk och kultur 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Idrott och hälsa Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Naturkunskap 2* * Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1+1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Kemi Biologi 1 Kemi 2 Matematik 4 Behörighetskurs för undervisningsämnet Latin Latin - språk och kultur 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Matematik Matematik 4 Behörighetskurser för undervisningsämnet Moderna språk Moderna språk - aktuellt språk 3 Behörighetskurser för undervisningsämnet Modersmål Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper

14 Behörighetskurser för undervisningsämnena Naturkunskap och Teknik (i grundskolans årskurs 7 9) Matematik 3b alternativt Matematik 3c Naturkunskap 2* * Biologi 1 + Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 Behörighetskurser för undervisningsämnet Samhällskunskap Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c Samhällskunskap 2 Behörighetskurs för undervisningsämnet Teckenspråk Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper Yrkes- och högskoleförberedande program Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet (BF) Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) El- och energiprogrammet (EE) Handels- och administrationsprogrammet (HA) Hotell- och turismprogrammet (HT) Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet (EK) Estetiska programmet (ES) Humanistiska programmet (HU) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Teknikprogrammet (TE)

15 KURSFÖRTECKNING I ALFABETISK ORDNING Affärsjuridik 100 poäng x Kursen behandlar vardagsnära juridiska frågor ur företagarens synvinkel. Du lär dig hur man upprättar avtal, hur upphovsrätt fungerar, hur man får marknadsföra sig, hur de olika företagsformerna fungerar och mycket annat. För mer information om kursen kontakta Pia Hagberg Ej EK-juridik Bild och Form 1b 100 poäng x x Här får du lära dig grunderna i bild- och formskapandet; teckning, måleri, skulptur, bildkomposition, bildanalys. Du får arbeta med olika material och tekniker (även med digitala verktyg). Kursen erbjuder en blandning av givna uppgifter och arbete utifrån egna idéer. För mer information om kursen kontakta Ingemar Persson Ej ES-bild, TE-design Bruksspel och ackompanjemang 100 poäng x Du lär dig kompa på gitarr och/eller piano. Inga förkunskaper krävs. För mer information om kursen kontakta Hans Nordström Cabaret se Estetisk kommunikation 1 och poäng x x Engelska poäng x Kurs som krävs för yrkesprogrammen för att få grundläggande behörighet. Kan väljas att läsas inom de 200 poäng individuella valen eller som utökad studiekurs, dvs att man läser kursen utöver de 2500 poängen som programmet ger. Kursen läses på egen schematid utanför det vanliga IV-valsblocket. Se mer info sidan 5-6. Gäller BA, BF ÅR 2 ÅR 3 Engelska poäng x Kursen syftar till att förbättra den engelska språkförmågan, såväl i tal som skrift. För mer information om kursen kontakta Roger Miller Ej HU-kultur, valbar HU-språk, SA-beteende, SA-samhäll

16 ÅR 2 ÅR 3 Engelska 7/mot Cambridge Advanced English 100 poäng x Kursen syftar till att förbättra den allmänna språkfärdigheten på en avancerad nivå och är samtidigt en förberedelse för The Cambridge Certificate in Advanced English (CAE). CAE, som är en internationellt erkänt examination, ger behörighet för studier vid ett stort antal utländska universitet och högskolor. Certifikatet är också värdefullt för alla yrken där det krävs mycket goda kunskaper i engelska. Man bör ha kunskaper motsvarande minst C på engelska 6 för att klara CAE-kursen. För mer information om kursen kontakta Roger Miller Entreprenörskap 100 poäng x En rörlig arbetsmarknad ställer nya krav på dig som kommer ut i arbetslivet idag. I kursen Entreprenörskap får du, både teoretiskt och praktiskt, lära dig om entreprenörskapets betydelse där idéutveckling, ledarskap och grupprocesser, marknadsföring och ekonomi ingår. För mer information om kursen kontakta Anita Attestål Ej HP, HT, valbar BF, ES Entreprenörskap och företagande Inom ramen för Ung Företagsamhet får du i kursen Entreprenörskap och företagande möjlighet att starta, driva, avsluta och utvärdera ett riktigt företag. Några viktiga moment i ditt företagande består i att göra en affärsplan, vara med på mässa och avsluta med att göra en årsredovisning. För mer information om kursen kontakta Pia Hagberg Ej EK-ekonomi x Ensemble poäng x Här får du spela i rock-grupp, förkunskap är att du spelar ett instrument. För mer information om kursen kontakta Hans Nordström Ej ES-musik Estetisk kommunikation 1 (Cabaret 1) 100 poäng x x Kursen ger kunskap om, och inblick i en stor teaterproduktion. Du kan välja att arbeta inom något av följande områden: Skådespeleri, Kostym/mask, Scenografi/Ljus/Ljud, Marknadsföring/ekonomi För mer information om kursen kontakta Gösta Jansson tel

17 Estetisk kommunikation 2 (Cabaret 2) 100 poäng x Kursen ger kunskap om, och inblick i, en stor teaterproduktion. Du kan välja att arbeta inom något av följande områden: Skådespeleri, Kostym/ mask, Scenografi/Ljus/Ljud, Marknadsföring/ekonomi För mer information om kursen kontakta Gösta Jansson tel Film- och tv-kunskap 100 poäng x x Syftet är att titta på filmens språk och hur de som gör film och TV tänker och hur de går tillväga för att fånga oss. Vi diskuterar film- och tvspråkets grundkomponenter som bild, kamera, klipp och dramaturgi. Detta gör vi utifrån filmexempel tagna ur framförallt nyare populärfilm. Vi gör filmanalys och filmrecensioner För mer information om kursen kontakta Lena J:son Helander Film- och tv-produktion poäng x Kursen film och TV-produktion riktar sig till dig som vill lära dig alla de praktiska delarna inom rörlig bild. Du får bland annat lära dig hantering av videokamera och kringutrustning, videoredigering i programmet Adobe Premiere, ljudläggning av film, digitala specialeffekter, manusskrivning, samt prova på olika yrkesroller som är vanliga i film- och TV-branschen. För mer information om kursen kontakta Peter Kalander Ej ES-bild. SA-medier har förtur Filosofi (kurspaket) 100 poäng x I kurserna diskuterar vi principiella problem som gäller kunskapen om världen och om människan. Vi behandlar också det filosofiska tänkandets utveckling. Ämnet är ett redskap för att analysera och värdera det ökande informationsflödet. Vi diskuterar också de stora filosfiska frågorna såsom meningen med livet, vad som händer efter döden, och om vi faktiskt alls existerar. För mer information om kursen kontakta Joakim Holmberg Ej EK-juridik, HU, SA ÅR 2 ÅR

18 Fotografisk bild poäng x x Kursen ger dig kunskaper i grundläggande fotografiska arbetsmoment. Du lär dig använda kameran som redskap i ditt kreativa bildskapande. Du arbetar med filmframkallning, papperskopiering i mörkrum och digital bildbehandling i datorn (Photoshop). Vi jobbar både i färg och svart/vitt. Enkel ljussättning i studio ingår. Du ökar din förmåga att berätta med bilder och kvalitativt bedöma fotografiska bilder. Fåtal platser! Ej ES-bild För mer information om kursen kontakta Börje Johansson Fotografisk bild poäng x Kursen ger dig möjligheter att fördjupa de kunskaper och färdigheter du fick i Fotografisk bild 1 samt att ytterligare utveckla ditt kreativa bildseende. Du jobbar i studio med porträtt och produktfotografering. Du genomför ett antal fotografiska reportagearbeten och jobbar under en längre tid med ett eget fotografiskt projekt. De flesta arbeten utförs med hjälp av digitalkamera och Photoshop. Fåtal platser! Förkunskapskrav: Fotografisk bild 1 För mer information om kursen kontakta Börje Johansson Friskvård och hälsa 100 poäng x I friskvårdskursen ingår matlagning, vi gör en bra frukost, lagar mat med tanke på diet, gluten och annan intolerans. Vi fördjupar oss också i olika projekt som rör stressrelaterade symtom och sjukdomar. Här arbetar vi också praktiskt, massage, yoga, stresshantering, vattengympa m.m. Den första delen fram till vecka 6 jobbar vi på skolan. Den andra delen fram till maj jobbar vi utanför schematid. Dvs du behöver avsätta lite helg och eftermiddagstid. Då gör vi en vandring, prövar på olika träningsformer, någon form av vinteraktivitet och lagar mat. För mer information om kursen kontakta Mona Lundin Geografi poäng x I kursen behandlar vi jordklotets uppbyggnad och förutsättningar för mänskligt liv. Vi tar upp bland annat geologi, hav och vatten, väder och klimat, internationell handel samt befolkningsfrågor. Kursen är allmänbildande. I en allt mer globaliserad tillvaro måste man ha lite pejl på världen utanför våra gränser. Bra bland annat för dig som kanske tänker dig att jobba i kontakt med andra länder. Vi jobbar med Atlas, laborationer och olika databaser. För mer information om kursen kontakta Göran Andreasson Ej NA-natur och samhälle, SA-samhäll ÅR 2 ÅR 3

19 Grafisk illustration poäng I kursen grafisk illustration får du möjligheter att utveckla dina kreatriva, estetiska och tekniska förmågot när det gäller att skapa bilder. Du jobbar ibland med manuella illustrationstekniker, till exempel akvarell och kalligrafi, för fortsatt bearbetning i digitala miljöer, men oftast jobbar du direkt i något illustrationsprogram - främst Photoshop. Du lär dig skillnaden mellan vektor- och pixelgrafik, får god programkännedom och får pröva olika illustrationsstilar. För mer information om kursen kontakta Börje Johansson ÅR 2 ÅR 3 Historia 1a2 + Psykologi 1 (Kurspaket) 100 poäng x x Historia 1a2 + Samhällskunskap 1a2 (Kurspaket) 100 poäng För yrkesprogrammen som läst Historia 1a1 och Samhällskunskap 1a1 x Idrott och hälsa poäng x Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, ridning, klättring, skidåkning, skridskoåkning och friluftsliv samt en fördjupning av kursen Idrott och Hälsa 1. För mer information om kursen kontakta Glenn Gulldén Ej BF-fritid Idrott och hälsa 1 och 2 - specialisering poäng x x Här får du en grundlig teoretisk genomgång om allt som rör din idrott. En del sker i skolan med specialidrottslärare och den andra delen sker i din förening tillsammans med din tränare. Din lärare besöker dig i din förening minst en gång per termin. Alla som satsar seriöst på sin idrott och bedriver tävlingsverksamhet på minst distriktsnivå kan välja kursen. För mer information om kursen kontakta Glenn Gulldén Information och kommunikation 100 poäng x I kursen Information och kommunikation lär du dig bland annat att använda modern teknik och arbetsmetoder för att utforma exempelvis produktpresentationer. Du lär dig hur sociala medier används för att sprida och dela information, mötesteknik och hur man gör sammanträdesdokument genom att använda standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling. För mer information om kursen kontakta Anita Attestål Ej HA

20 Latin - språk och kultur poäng x Kursen ger dig grunderna i latinska språket, så att du kan förstå lätta texter. Du kan även själv sätta ihop både lätta och något klurigare meningar. Samtidigt som du lär dig språket, får du en känsla för hur språk generellt sett fungerar. Förutom själva språket ger kursen en inblick i Romarriket historia och den klassisk-antika kulturen. För mer information om kursen kontakta Folke Wedlin Kommunikation poäng x För dig som vill arbeta med människor! I kursen kommunikation utvecklar du din förmåga att kommunicera med andra människor. Kursen syftar till att öka din förståelse för skillnader i kommunikationssätt t ex manligt/ kvinnligt och kulturella skillnader. Vi tränar på att hålla korta anföranden både förberedda och improviserade. Att kunna uttrycka och bearbeta egna känslor och att lösa konflikter ingår i kursen. Du kommer att arbeta i din egen takt både självständigt och i grupp. För mer information om kursen kontakta Anna-Greta Björklund Ej BF, SA-beteende Kost och hälsa (tidigare matlagningskurs) 100 poäng x Kursen ska ge kunskap om matens uppbyggnad och dess betydelse för den egna hälsan samt planering för en variationsrik kost. Kursen ska ge kunskap om hur näring och livsmedelskvalitet bevaras vid tillagning och servering samt betydelse av fysisk aktivitet och vila för människans hälsa. För mer information om kursen kontakta Anna-Greta Björklund Matematik 2a 100 poäng x För yrkesprogrammen som läst Matematik 1a ÅR 2 ÅR 3 Matematik 3b 100 poäng x Matematik - specialisering 100 poäng x Matematik - specialisering bygger på kunskaper från Matematik 4 och kan ses som en förberedelse för högskolan. Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Matematikområden: Behandling av ett eller flera övergripande matematikområden, till exempel linjär optimering, spelteori, logik, differentialekvationer, sannolikhetslära, linjär algebra, finans-,

21 populations- eller beräkningsmatematik. Problemlösning: Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. För mer information om kursen kontakta Magnus Werley Massage 100 poäng x Hippokrates, den moderna läkekonstens fader, lovordade massage. Den har använts i Österlandet i århundraden och kom till Västerlandet under renässansen. I kursen får du: - massera och bli masserad - kunskap om massagens påverkan på smärta, blodcirkulation och psyke - lära dig olika massagetekniker - indikationer och kontraindikationer - anatomi och fysiologi För mer information om kursen kontakta Kristin Lans Ej BF-fritid Moderna språk Franska poäng x Moderna språk Franska poäng x x Moderna språk Franska poäng x Moderna språk Italienska poäng x Moderna språk Italienska poäng x x Moderna språk Italienska poäng x Moderna språk Spanska poäng x Moderna språk Spanska poäng x x Moderna språk Spanska poäng x Moderna språk Tyska poäng x Moderna språk Tyska poäng x x Moderna språk Tyska poäng x ÅR 2 ÅR 3

22 ÅR 2 ÅR 3 Modersmål 1, 2 och Aktiv tvåspråkighet 100 poäng x x Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa det om språket talas i din familj. Kurserna bygger vidare på grundskolans modersmålsundervisning. Du behöver därför ett betyg från grundskolan eller motsvarande kunskaper. Kurserna läses utanför IV-valstid. Modersmålskurserna väljs på webben samt på särskild modersmålsblankett. Modersmålskurserna är vardera 100 poäng Musikproduktion poäng x Du lär dig att spela in i studio, inspelningsprogram, mixar och använder en stor ljudanläggning. För mer information om kursen kontakta Hans Nordström Ej ES-musik Naturguidning 1 (fjällkurs) 100 poäng x x Första delen av naturguidningen fokuserar på det lokala området (Lerum med omnejd). Du lär dig om din närmiljös möjligheter, vad det gäller natur, friluftsliv och kultur. Vi fokuserar på friluftsliv. Du får utbildning om utrustning, kost, väder mm. Du kommer att få pröva på att guida kortare guidningar i närmiljön. Kursen avslutas med en längre vandring i fjällterräng (med övernattningar), där du visar prov på färdigheter inom natur- och friluftslivsguidning. Kostnad ca kronor. Kursen startar redan maj 2013 alt. maj 2014! För mer information om kursen kontakta Mona Lundin Ej BF-pedagogisk, HT Naturkunskap 1a2 + Samhällskunskap 1a2 (kurspaket) 100 poäng x Fortsättning på Naturkunskap 1a1 och Samhällskunskap 1a1 för yrkesprogrammen. Du får lära dig mer om människan, från cellen och livets minsta delar till frågor om hälsa och livsstilar t ex vad gäller träning, kost och konsumtion. För mer information om kursen kontakta Per Leyton (NK) och Lena Friberg (SH)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13)

Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) Kurskatalog för INDIVIDUELLT VAL 12/13 FÖR BLIVANDE ÅRSKURS 3-ELEVER (12/13) OBS! Valen är bindande - inga ändringar görs efter vecka 8. Läs mer på sida 5. - 2 - OBS! Valen är bindande - inga ändringar

Läs mer

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja?

Öppnar nya möjligheter! HV SA HA EE EK IM ES NA BF PROGRAMKATALOG 2014. -Måste jag välja? -kan jag kombinera plugg med min idrott utan att tappa viktiga poäng? -På vilka program får man starta eget företag? -Hur gör jag om mina betyg inte räcker till? -Måste jag välja? -Jag vill jobba som ljudtekniker,

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Dags att välja gymnasium

Dags att välja gymnasium Dags att välja gymnasium Gymnasievalet 2015 Välkommen till Botkyrkas gymnasium Botkyrka har fantastiska gymnasieskolor: S:t Botvids gymnasium, Tullinge gymnasium, Tumba gymnasium och S:t Botvids gymnasiesärskola.

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 KUNSKAPEN I CENTRUM DIN FRAMTID VÅR UTMANING Utan tvekan vet vi att din framtid påverkas av de val du gör idag, här och nu. För i framtiden väntar ju ditt drömjobb på dig. Oavsett

Läs mer

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen

Gymnasie- valet. Uppsala. www.uppsala.se/syv. Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Gymnasie- valet www.uppsala.se/syv Vi finns på facebook Ungdomsvägledningen Innehåll Nu är det dags att välja! 3 Så här fungerar gymnasieskolan 4 Ansökan och antagning 6 Tidsplan 9 Studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58

Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 Att söka till gymnasiet... 4 11 Skolorna i Botkyrka... 12 25 Gymnasieprogrammen i Botkyrka... 26 58 GYMNASIESärskolAN... 59 60 KONTAKTER... 61 HITTA RÄTT 3 NÄR Det är lätt att söka till gymnasiet. Här

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid

PROGRAMKATALOG 2015 2016. VI GUIDAR DIG till din framtid PROGRAMKATALOG 2015 2016 VI GUIDAR DIG till din framtid Nu är det dags INNEHÅLL 05 Om Alströmergymnasiet 07 Att studera i Alingsås 09 Barn- och fritidsprogrammet BF 11 Bygg- och anläggningsprogrammet BA

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016

gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 PROGRAMVÄLJAREN Gävle kommunala gymnasieskolor Läsåret 2015/2016 Innehåll Erfarenhet som ger goda resultat...4 Skolor Borgarskolan...6 Polhemsskolan...7 Vasaskolan...8 Barn- och fritidsprogrammet BF...9

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK

HÄR BÖRJAR DITT IDROTT EKONOMI FRISÖR NATUR FYSIK HIPPOLOGI SAMHÄLL TEKNIK 2015/16 POLHEM AUG Välkomna! Vi hälsar alla nya & gamla elever varmt välkomna till ett nytt skolår! Ni är efterlängtade

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer